Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
CzerComp oryginał
COMPENDIUM FERCULORUM ALBO ZEBRANIE POTRAW, Przez Vrodzonego, STANISŁAWA CZERNIECKIEGO I.K.M. SEKRETARZA. A Iaśnie Wielmoznego Iego Mośći Paná ALEXANDRA MICHAŁA Hrábie ná Wiśńiczu y Iárosłáwiu LVBOMIRSKIEGO [...] KVCHMISTRZA. Ad vsum Publicum NAPISANE

http://www.wbc.poznan.pl/dlibra/doccontent?id=66766&dirids=1
Odnotowano 207 cytatów z tego źródła
– (...) Sálcesony, Mortádelle. Abucht, Opłátki Aptekárskie Rożaná Wodká (...) CzerComp 4-5.
patrz: ABUCHT
– Kuchmistrz [...] powinien [...] vmieć też zażyć czasu Weselnemu Aktowi służącemu/ y Pogrzebowemu. CzerComp 92.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– W każdym [rozdziale] Sto potraw y z Additamentem. CzerComp 12.
patrz: ADDYTAMENT
– Konfekty rożne [...] Agrest w cukrze, Wino w Gronach, w cukrze. CzerComp 5.
– Potrzeby Ogrodne [...] wino w gronach, Agrest. CzerComp 2.
– Iego [kuchmistrza] iest powinność [...] zrozumieć stoł, a według stołu, Bankie[t] akkomodować. CzerComp 7.
– AKkomoduiąc się zwyczaiom Cesarza Iego M przydałem Sto potraw Rybnych. CzerComp 45.
– Pásztet Alláputrydowy, támże. CzerComp 102.
– Ryby [...] Pomuchle, Amernice. CzerComp 5.
patrz: AMERNICA
– Korzenie [...] Amidam, Dragant. CzerComp 4.
patrz: AMIDAM
– Sposob robienia Ciástá Angielskiego. CzerComp 79.
patrz: ANGIELSKI
– [...] nałoż tym Tort z ciástá Fráncuskiego álbo włoskiego/ álbo Angielskiego. CzerComp 83.
patrz: ANGIELSKI
– Animelli włóż niemało/ ktore mleczkiem cielęcym zowią. CzerComp 35.
– Confekty [...] Cukier lodowaty na Anyżku. CzerComp 6.
– Obsypuią [potrawę] chlebem, żeby była udatnieysza, bo oczy zachęcaią apetyk. CzerComp 11.
– Arkas. Mleka weźmiy słodkiego/ ile chcesz wstaw w pięknym naczyniu/ włoż Cukru/ a gdy zwierać będzie/ wycisniy Cytrynę albo winnego Octu łyżkę wley/ a gdy się zewre/ ley w koszyczki na to zgotowane/ żeby meterya [!] grubsza zostawała/ a subtelna wyciekła/ a polawszy talerz Wodą Rożaną wyłoż z Koszyczka na talerz/ a pocukrowawszy day. CzerComp 91.
patrz: ARKAS
– Iego [kuchmistrza] iest powinność z rozumieć intencyą Pana swego, albo Autora, sprawcę Bankietu. CzerComp 7.
– Mieso Wołowe albo Bawole z grochem / albo Wielochrochem Tureckim do Rosołu. CzerComp 12.
– Weźmiy Báranká/ álbo Skopowiny [...] porąb. CzerComp 27.
patrz: BARANEK
– Náłoż cienkie kiełbáśnice/ álbo Báránie kiszki á ochędożywszy warz w winie. CzerComp 94.
patrz: BARANI
– IV. Barszcz Cytrynowy [tytuł rozdziału]. CzerComp 72.
patrz: BARSZCZ
– Weźmiy Báżántá/ albo Jarząbká/ Kuropátwę/ álbo Golęmbi álbo kapłona/ albo Kurczęta/ albo Celęcinę/ lubo Ptaki iakie chcesz ochędoz/ á niepłocz/ y niemocz [...] CzerComp 39.
– włoż w beczkę CzerComp 95.
patrz: BECZKA
– Weźmiy potym Iáiecznych białkow kilka/ wley w ten podsadzony rosoł. CzerComp 88.
– Confekty [...] Biskokt biały. CzerComp 6.
– Ryby biało z Migdałámi CzerComp 50.
patrz: BIAŁO
– Biánká z Mlekiem. Mleko wstáwisz w pieknym kotle/ z wodą rożáną/ y Cúkrem/ y tákimże sposobem/ mąkę ryżową zgotowawszy/ spráwisz się we wszytkim/ iáko y z pierwszą. CzerComp 88.
patrz: BIANKA
– W tym Roździale wystáwnie do twego Páńskiego Stołu/ Trzecie Sto Potraw w ktorym masz polewki rożne/ Jaiecznice Pasztety/ Ciástá/ z rożnemi nazwiskámi/ Blamáni/ Gálárety/ Bianki Mleká rożne/ y w Additámencie dziesięć Sposobow robienia Kiszek/ kiełbas rożnych salsessonow/ y Przezacny Sekret. CzerComp 71.
patrz: BIANKA
– Sposob robienia ciástá Bielskiego. Ná ciásto Bielskie ták iáko y ná Puszkowe zárobisz/ ktore obłączkiem nie wielkim iáko vcho v kluczá/ná másło gorące puszczáć będziesz/ żeby okrągłe iáko iábłuszká było Ciásto CzerComp 80.
patrz: BIELSKI
– Głowę z tego Karpia vsmaż/ y mleczu kawałki odtretuy/ á zmieszay z Bigoskiem. CzerComp 56.
patrz: BIGOSEK
– Potráwá z Rákámi álbo Bigoskiem Rákowym. CzerComp 23.
patrz: BIGOSEK
– Toż rozumiey o sámym Bigosku Rákowym. CzerComp 23.
patrz: BIGOSEK
– Bigosek z Iárząbká. Vwarz/ álbo vpiecz Iárząbká/ odbierz mięso osobno/ zkray bárzo drobno, wley trochę rosołu/ masła młodego/ Kminu tartego przywarz; á day ciepło: możesz też kwiatu przydac/ y wycisnąc Cytrynę. CzerComp 35.
patrz: BIGOSEK
– Weźmiy Rákow/ odbierz na bigosek ... CzerComp 23.
patrz: BIGOSEK
– Bigosek z Rákow wyłupánych miey. CzerComp 53.
patrz: BIGOSEK
– Confekty [...] Biskokt biały. CzerComp 6.
– Confekty [...] Biskokt żołty. CzerComp 6.
– Weźmiy bláche/ albo Dek potrząśni trochę łoiem siekánym/ vłoż to [faszerowanego kapłona] ná Deku. CzerComp 29.
– Mogą też te wszytkie Ciasta b[y]dź prz[e]z miodu/ Oliwą álbo Oleiem zyngowáne/ ále bláde będą/ nie ták rumiáne iak z miodem. CzerComp 87.
patrz: BLADY, BLADY, BLIADY
– XCI. Blámás ná post. Weźmiy Szczupaká pułmistowego/ y Liná/ ochędoż pięknie/ wymocz/ wstaw w gárncu pięknym/ w wodzie/ warz dobrze nakrywszy/ [...] gdy vwre/ odley polewkę osobno w piękne naczynie/ [...] przyley Winá/ Cytryn wycisniy według smaku/ Cukru według potrzeby/ Cynámonu całkiem/ Gozdzikow/ Pizmá; warz to społem/ á przywárzywszy dobrze/ weźmiy Migdały vtłuczone y vwiercione dobrze/ rospuść tą wszytką polewką/ [...] warz ná węgłách przez ćwierć godziny wyley ná misę/ á wynieś ná zimno... CzerComp 89.
– Napomnienie. Proszę przezacny Czytelniku/ nie rácz bydź tego rozumienia/ że w trzecim Rozdziale/ kiedyć wystáwnie trzecie sto potraw/ włożyłem też Galárety/ Kontuze/ Blámásie/ Arkás/ Obárzánki migdałowe/ Mákárony ec. żebym to dla niedostátku potraw álbo sposobow vczynić miał/ á tymi liczbę konczył. CzerComp 92.
– ROZDZIAŁ III. Gotowánia Stá Potraw Mlecznych, Pasztetow, Tortow, y Ciast. W Tym Roździale wystáwuie do twego Páńskiego Stołu/ Trzecie Sto Potraw w ktorym masz polewki rożne/ Jaiecznice Pasztety/ Ciástá/ z rożnemi nazwiskámi/ Blámáni/ Gálárety/ Bianki Mleká rożne... CzerComp 71.
– XC. Blámás. Gdy blámás będziesz chciał mieć; tákimże sposobem zrobisz: polewkę weźmiy Migdałow ochędożonych/ ktore bárdzo dobrze vtłuczesz w Mozdzierzu/ y vwiercisz w donicy/ y rospuścisz tą polewką/ ktorą wprzod przepráwisz przez gęstą Serwetę/ á potym przez worek lać będziesz ná misę wprzod iednák tę polewkę zápráwisz według smáku/ Cytryn świeżych/ Wina/ Cynámonu całkiem/ Goździkow/ Pizmá/ y z tym przywárzywszy rospuścisz Migdały. CzerComp 88-89.
– wley [ciasto]w formę blászáną/ álbo z pápieru zrobioną/ wsadź do piecá... CzerComp 91.
patrz: BLASZANY
– ...Roszty, Braytary, Sochy... [spis rzeczy kuchennych]. CzerComp 3.
– Brázelle Cielęce. Weźmiy Gornice Cielęcą z Nerką/ porąb cienko/ iáko tylec noża/ potłucz/ ociągniy ná węglu/ w łoż w rynkę/ nákray Cebule drobno/ pietruszki/ włoż másłá nie máło/ wley rosołu/ gałki/ pieprzu przywarz/ á day ciepło. CzerComp 33.
patrz: BRAZELLE
– Brázelle Wołowe. Weźmiy od gorney pieczeni ziober kilká/ porąb cienko po iednemu ziebrze/ potłucz/ námocz w occie winnym przez dwie godzinie/ przydawszy soli/ potym osusz/ piecz ná roście/ usiekay bardzo drobno/ łoiu kruchego w łoż w rynkę/ y te Brazelle w łoż/ w ley rosołu/ warz/ przyley potym Octu tego w ktorymeś moczył/ y pieprzu/ Imbieru/ Gałki/ przywarz/ á day ciepło ná stoł. CzerComp 33.
patrz: BRAZELLE
– Kárczochy, Kárdy, Brochuł [...] wolno [...] do ozdoby Potraw wymyślić z nich obsáczke. CzerComp 11.
– Potrzeby Ogrodne. [...] Kápustá Włoska, Brochul. CzerComp 2.
– Korzenie [...] Dáchtele, Bronelle, Figi. CzerComp 4.
– Potráwa z Brunellámi. CzerComp 21.
– Brunelle, Slimaki, Ostrigi [...] wolno [...] do ozdoby Potraw wymyślić z nich obsáczke. CzerComp 10-11.
– MEMORYAŁ GENERALNY ALBO Ogolna pamięć przygotowania NA BANKIET. Szpiżárnie,[...] Kotły, Brytwány, Kielemki, Pátelle do smáżenia. CzerComp 1-3.
patrz: BRYTFAN
– Włoż w Brytwannę Kárpiá náłożonego y głowę przyłoż. CzerComp 55-56.
patrz: BRYTFANNA
– Rybne potrzeby, Ryby. [...] Pstrągi, Brzány. CzerComp 5.
patrz: BRZANA
– Do pieczenia záś zteyże Materyey robić będziesz/ wielkie [figatelle] iáko bułki groszowego chlebá. CzerComp 16.
patrz: BUŁKA
– Cędź na misę/ á gdy klárowną odbierzesz/ przydaway w tę polewkę/ Torneselu/ iákiego chcesz koloru. CzerComp 88.
– Cąber álbo sztuka Krzyżowa [...] Sarniá/ álbo Skopowa. CzerComp 13.
– Sztuka Ielenia/ álbo Cąber do Rosołu/ Wołowy/ álbo Dánieli. CzerComp 12.
– Cebule surowey vsiekay/ ták drobno iáko mák. CzerComp 42.
– Brázelle Cielęce. Weźmiy Gornice Cielęcą z Nerką/ porąb cienko/ iáko tylec noża/ potłucz/ ociągniy ná węglu/ w łoż w rynkę/ nákray Cebule drobno/ pietruszki/ włoż másłá nie máło/ wley rosołu/ gałki/ pieprzu przywarz/ á day ciepło. CzerComp 33.
– Możesz też Cebulki młodey zieloney/ [...] drobno vkráiáć. CzerComp 74.
– Niewiásty do mycia cyny [spis]. CzerComp 3.
patrz: CENA, CYNA, CYNA, CZYNA
– Usmáżywszy Ryby/ miey chrzon wierciány/ CzerComp 65.
– z Chrząnem Ryby CzerComp 60.
– [...] nałoż tym Tort z ciástá Fráncuskiego álbo włoskiego/ álbo Angielskiego. CzerComp 83.
patrz: CIASTO
– Sposob robienia ciástá Bielskiego. Ná ciásto Bielskie ták iáko y ná Puszkowe zárobisz/ ktore obłączkiem nie wielkim iáko vcho v kluczá/ná másło gorące puszczáć będziesz/ żeby okrągłe iáko iábłuszká było Ciásto CzerComp 80.
patrz: CIASTO
– Sposob robienia Ciástá Angielskiego. CzerComp 79.
patrz: CIASTO
– Brázelle Cielęce. Weźmiy Gornice Cielęcą z Nerką/ porąb cienko/ iáko tylec noża/ potłucz/ ociągniy ná węglu/ w łoż w rynkę/ nákray Cebule drobno/ pietruszki/ włoż másłá nie máło/ wley rosołu/ gałki/ pieprzu przywarz/ á day ciepło. CzerComp 33.
patrz: CIELĘCY
– Konfekty rożne [...] Agrest w cukrze, Wino w Gronach, w cukrze. CzerComp 5.
patrz: CUKIER
– III. Kiszki Ielenie, álbo Dániele. CzerComp 93.
patrz: DANIELI
– [...] gdy dopieczesz [rybę] zwarz ten Ocet wktorymeś moczył [...]. CzerComp 64.
patrz: DOPIEC
– [...] gdy się dopieka [ciasto, wafel] zwiiay ná okrągłe drewienká/ álbo wałeczki [...]. CzerComp 81.
– [...] dowarzywszy day ná stoł [...]. CzerComp 28.
patrz: DOWARZYĆ
– [...] gdy dowre/ day gorąco ná Stoł. CzerComp 13.
patrz: DOWRZEĆ
– Limonią drobniusieńko vsiekay [..]. CzerComp 65.
– Swiece roschodnie, Swiece smoláne, Pápier száry, Pápier biały, Rybne potrzeby, Ryby. Łososie świeże y suche, Gdanskie y Dunáieckie Czeczugi, Iesiotry świeże, słone y wędzone. Pstrągi, Brzány, Sliże Kiełbie, Lipienie,[...] erty świeże y suche Głowacze, Węgorze świeże, y suche. Rzeczne ryby rozne, Słone ryby, Wyziná świeża, Wyzina słona. Wyzina wędzona; Sledzie, Káwiar Wenecki, Káwiar Turecki. CzerComp 5.
patrz: DUNAJECKI
– Barszczu weźmiy z żytnych otrąb prostego rzadkiego/ włoż Rybę suchą/ to iest/ szczupaká álbo certę/ łosośia suchego/ karpiá Dunayskiego/ wyziny wędzoney/ ábo świeżey/ Iesiotra suchego cebule całkiem/ ktorą dawaiąc wyrzucisz/ śledzi moczonych/ ták Dunaieckich/ iáko y morskich /grzybow suchych krupek tatárczánych drobnych/ Kminu/ wárż to społem/ á kosztuy/ soli według smaku dodawszy/ day ná misę/ będzie dobrże. CzerComp 71.
patrz: DUNAJECKI
– Sledzie Dunáyskie, Sledzie wędzone, Perki, Flądry, Platayki, Sczuki Głowne, Sczuki pod Głowne, Sczuki łokietne, Sczupaki pułmiskowe Obłączki Kárpie Dunayskie Kárpie Cwiki Kárpie pułmiskowe. CzerComp 5.
patrz: DUNAJSKI
– Weźmiy Poledwicę wołową odbierz od niey żyły/ álbo Cielęcą pieczenią z dychu/ vsiekay drobno/ łoiu wołoweg[o] kruchego wyżyłowawszy vsiekay drobno/ żeby było tylko/ álbo więcey niżeli mięsá/ zmieszay to społem przydawszy soli/ Pieprzu/ Gałki/ Gozdzikow/ (są niektorzy/ co mieszaią Rożenki drobne/ Pinelle/ Agrest; Ia ná wolą dáię) [...]. CzerComp 77.
patrz: DYCH
– Szczupaczka [...] małego z kray; we dzwonka [...]. CzerComp 61.
patrz: DZWONKO
– [...] weźmiy kilka dzwon Łososiá/ pokráy w stuczki máłe [...]. CzerComp 47.
patrz: DZWONO
– Potráwá z Kauleropą tákże. CzerComp 25.
– Potrzeby Ogrodne [spis]. [...] Bulwy, Kauleropá. CzerComp 2.
– Rybne potrzeby, Ryby. [...] Głowacze, Węgorze świeże, y suche. CzerComp 5.
patrz: GŁOWACZ
– Brázelle Wołowe. Weźmiy od gorney pieczeni ziober kilká/ porąb cienko po iednemu ziebrze/ potłucz/ námocz w occie winnym przez dwie godzinie/ przydawszy soli/ potym osusz/ piecz ná roście/ usiekay bardzo drobno/ łoiu kruchego w łoż w rynkę/ y te Brazelle w łoż/ w ley rosołu/ warz/ przyley potym Octu tego w ktorymeś moczył/ y pieprzu/ Imbieru/ Gałki/ przywarz/ á day ciepło ná stoł. CzerComp 33.
patrz: GÓRNY
– Mieso Wołowe albo Bawole z grochem/ albo Wielochrochem Tureckim do Rosołu. CzerComp 12.
patrz: GROCH
– Konfekty rożne [...] Agrest w cukrze, Wino w Gronach, w cukrze. CzerComp 5.
patrz: GRONO
– V. Węgierski Rosoł. WEźmiy Máteryią mięśną [!] iáką chcesz/ osobliwie iednák Kápłoná álbo Kurę/ Sarnę/ álbo záięcy vdziec/ ociągni/ odbierz/ włoż w garnek/ nákray słoniny przerastałey w talerki/ y pietruszki wzdłuż/ włoż Masła/ Soli/ Czosnku/ Pieprzu/ Imbieru/ á gdy dowre/ nákray z chlebá białego grzanek/ day gorąco/ i zalawszy rosołem/ ná Stoł. CzerComp 16.
– Rosoł z Grzonkámi suszonemi. CzerComp 12.
– Indyki stare. Indyczki młode [...]. CzerComp 1.
– Tort Iábłczány w cieście Fráncuskim. CzerComp 82.
patrz: JABŁCZANY
– Weźmiy potym Iáiecznych białkow kilka/ wley w ten podsadzony rosoł. CzerComp 88.
patrz: JAJECZNY
– Ptakoi rożne. Dropie, Iarzębie [...]. CzerComp 1.
patrz: JARZĄB
– Weźmiy Kuropatw/ álbo Iástrząbkow; álbo Gołembi [...]. CzerComp 37.
– Piáná. Weźmiy Smietány gęstey słodkiey ták wiele ile potrzebá ;przyday Cukru tłuczonego/ rob puszką/ ktorey do ćiástá vżywasz/ ták długo/ áż się Piáná wedzmie/ ktorą ná misę wyłożywszy/ Vlipkámi obłoż/ á pocukrowawszy day. CzerComp 90.
– Potráwá czárno gotowána z Iuszycą [...]. CzerComp 16.
patrz: JUSZYCA
– Kaulefiorow wstaw w garnuszku/ rozwarz/ vwierć/ przebiy przez sito [...]. CzerComp 43.
– Potrzeby Ogrodne. [...] Kápustá Włoska, Brochul. CzerComp 2.
patrz: KAPUSTA
– Weźmiy gębę y uszy Jelenie/ álbo Wołowe/ y krztąn/ obwarż/ ochędoż/ a pokray w szatki/ CzerComp 36.
– Kuchmistrz [...] powinien [...] vmieć też zażyć czasu Weselnemu Aktowi służącemu/ y Pogrzebowemu. CzerComp 92.
patrz: KUCHMISTRZ
– Weźmiy żołtkow szesnaśćie/ rozbiy/ przyday trochę mleka/ zápraw iako chcesz/ wley leiem w te skore z kápłoná trzymáiąc/ á zaszyi/ y puść w flaszę/ wody wley pełną flászę/ zásol/ á záśrobuy/ álbo mecherzyną záwiąż/ włoż w koćieł wody á warz/ á gdy sie oćiągnie/ te Iaycá z mlekiem/ rozedmą Kápłoná/ ták: ze się będźie każdy dziwował [...]. CzerComp 44.
patrz: LEJ, LEJ, LIJ
– Tákimże sposobem ná Leykowe Ciásto zárobisz/ á w leiek lać będźiesz ná rospalone másło/ á ieżeli Leyká nie mász garnuszek przewierćisz/ á ley przez garnuszek/ dźiurką przewierćiáną ná masło gorące. CzerComp 80.
patrz: LEJKOWY
– Wezmiy Leszczá wielkiego/ oczesz spraw/ nie bárdzo rozrzynay dla nakładania [...]. CzerComp 60.
patrz: LESZCZ
– Weźmiy Winá/ Octu/ Limonią/ pośiekaną/ Oliwy/ Pieprzu/ Cynámonu/ Rożenkow drobnych/ zmieszay to wszytko/ záley/ á day ná Stoł. CzerComp 36.
– Ryby ná Srode. Szczuk głownych 30 Łokietnic 160 Pułmiskowych 1000 Kárpi ćwikow 60 Kárpi pułmiskowych 1200 Káráśi dobrych kop 12 Okoni dobrych kop 12 Linow wielkich kop 40 Leszczow kop 24 Łosośi świeżych 10 Rákow w korcy 10 Oleiu kwart. 1000. CzerComp C4v.
– Zrysuy Szczupaká/ á z łuszczką odwarz w rosole z Octu y wody/ odwárzywszy/ zdeymiy łuszczkę/ weźmiy gorczyce czarney tłuczoney/ albo Musztardy/ wley w rynkę Octu winnego/ Másłá albo Oliwy/ przywarz osoliwszy/ á poley Szczupaká. CzerComp 56.
patrz: ŁUSZCZKA
– Tymże sposobem/ Máteryą mieśną iáko chcesz mácerowáć będźiesz/ y tákże náśpikuiesz. CzerComp 76.
patrz: MACEROWAĆ
– Rybá Szaro w Máckowey Iusze. CzerComp 48.
patrz: MAĆKOWY
– Weźmiy Makáronow Włoskich w wezły odwarz/ Weźmiy Spinaku vwarz w wodźie; vsiekay/ vsmaz w Oliwie abo máśle/ przebiy przez Sito. CzerComp 55.
patrz: MAKARON
– Additáment Frukty rożnego gátunku, y Orzechy rożne, Domowe Mleczne Wety, Arkás, Smietánki. Melonki, Sery roznego Gátunku, Gomołeczki, rozne Mądrzyczki rożne Krátonki. Y cokolwiek bydź może mlecznych rzeczy etc. CzerComp 6.
– A ieżeli chcesz mieć szárą Márynatę/ zápraw to wszytko/ á Szafranu nie daway/ będźie dobrze. CzerComp 68.
patrz: MARYNATA
– Tort Masowy. CzerComp 84.
patrz: MASOWY
– Ciast roznych Máślnych robienia sposob. CzerComp 98.
patrz: MAŚLNY
– IASNIE OSWIECONEY NA OSSOLINIE XIĘZNIE, IEY MOSCI PANIEY HELENIE THEKLI LUVOMRISKIEY, WOIEWODZINEY KRAKOWSKIEY, Sańdomirskiey. Zátorskiey. Niepołomskiey. Lubáczowskiey, Ryckiey, etc. STAROSCINEY A NA BOATORYNIE Y KONOTOPIE PANIEY LENNEY, Pániey y Dobrodzieyce swoiey Wielce Mćiwey. CzerComp 3 nlb..
patrz: MCIWY
– Pániey moiey y Dobrodźieyki Wielce Mćiwey przy nieudolnośći moiey, vczyniwszy COMPENDIUM FERCULORUM, ábo Zebranie Potraw, Polskiemu prezentował Swiatu. CzerComp 4 nlb..
patrz: MCIWY
– Rosoł z Menestrą. CzerComp 12.
patrz: MENESTRA
– Potráwá Mięśna z Grzybámi CzerComp 19.
– Weźmiey Octu/ dobrego zgrzey/ iuszyce álbo krew te co żywego biiesz/ spuść na ten Ocet á mieszay/ te záś máteryą mięśną porąbawszy/ álbo rozebrawszy dowarz/ y odbierz [...]. CzerComp 17.
– Pásztet Niemiecki ná źimno. Tymże sposobem/ Máteryą mieśną iáko chcesz mácerowáć będźiesz/ y tákże náśpikuiesz. CzerComp 76.
– Weźmiy mięśistey Cielęćiny/ odwarz/ vśiekay drobno/ y łoiu trochę kruchego vśiekay drobno/ Cytryny w Cukrze nákray w kostkę/ Rożenkow oboygá/ Cukru/ Cynamonu/ Pinelli/ Pieprzu/ zmieszay to wszytko społem á nałoż Tort/ iákiego chcesz Ciástá/ á pocukrowawszy/ wsadź do piecá/ á day ćiepło ná Stoł. CzerComp 83.
patrz: MIĘSISTY
– WEźmiy máteryey mieśniey iakieykolwiek/ ieżeli ptaki/ odpiecz/ á ieżeli quadrupedum odwarz/ zrob máteryą z mleka mąki i iáiec/ rzadką/ iako na noszki ćielęce robią/ w ktorą możesz przydáć Szafránu ieżeli chcesz/ á maczay sztuczki mięśnie w tey máteryiey/ á spuszczay na masło gorące/ smaz/ az sięprzyromieni/ ułoż w naczyniu/ wley rosołu/ Octu/ Soli słodkośći/ Rozenkow ktorych chcesz Masła/ Pieprzu/ Cynamonu/ Szafranu/ Limoniy/ Przywarz/ á day ciepło. CzerComp 18.
patrz: MIĘŚNI
– Weźmiy Szczupaká. słonego/ wypłocz/ we dzwoná porąb odwarz zdeymiy łuszczkę/ pieknie pokárbuy/ vłoż w kotle/ wsyp Miodowniku tártego/ Winá/ Octu/ Rożenkow oboyga/ a ieżeli chcesz y Migdałow párżonych/ słodkośći/ Pieprzu/ Imbieru/ Cynámonu/ Szafranu/ przywarz a day ná stoł. CzerComp 62.
patrz: MIGDAŁ
– Głowę z tego Karpia vsmaż/ y mleczu kawałki odtretuy/ á zmieszay z Bigoskiem. CzerComp 56.
patrz: MLECZ
– Polewká z Mleczow Kárpiowych. CzerComp 73.
patrz: MLECZ
– [...] Kuchmistrz ma [...] ná gościach się też znáć [...] Posłow Francuskich, Francuskiemi, Niemieckich, Niemieckiemi, Włoskich, Włoskimi, Polskich Polskimi násycáiąc Potráwámi [...]. CzerComp 9.
patrz: NASYCAĆ
– Opárzonych Migdałow nátłucz w Mozdzierzu iáko naylepiey/ przyday Cukru/ zmięszay społem/ vtłucz znowu/ zrob z tey máteryey spod ná opłátkach/ á nákłáday Tort rożnymi Confektami/ iakie masz/ á z teyże Mássy zrob Kopertę iáko naypięknieyszą vmiesz/ wsadź do piecá. CzerComp 81.
patrz: NATŁUC
– Rosoł z Pierożkami Nerki Cielęcey. CzerComp 12.
patrz: NERKA, NERKA, NYRKA
– Obermus. Weźmiy ochędożonych Migdałow vtłucz dobrze w Moźdźierzu/ y Curku z potrzebę/ to dobrze zmieszawszy/ rospuść Winem/ gęsto iako kásza wyley ná pułmisek/ á potrząsnąwszy Cynámonem wsadź do piecá wolnego/ á gdy vpieczesz/ pocukruy á day na Stoł. CzerComp 92.
patrz: OBERMUS
– Kvcharz ma bydz [...] z [...] rękámi vmytemi, páznoktámi oberznionemi. CzerComp 10.
– Weźmiy Szszupakow máłych nieczesz/ zrob obłączki/ Cebule w talarki niemało/ y pietruszki wzdłuż nákray/ włoż w kocieł wley wody y soli/ odwarz/ day winá/ Octu dobrego/ pieprzu/ Imbieru Cynámonv. Rozenkow oboygá/ słodkośći. CzerComp 54.
– Rosoł z Grżankami trędowátemi w Máteriey obmoczonemi z Iáiec. CzerComp 12.
patrz: OBMOCZONY
– Potrzeby Ogrodne. CzerComp 2.
patrz: OGRODNY
– opłátki grubo iáko pálec/ á długo iáko członek/ wsadź do wolnego piecá/ á gdy się przyrumieni/ wybieray [...]. CzerComp 91.
patrz: OPŁATEK
– Opłátki Aptekárskie Rożaná Wodká (...) CzerComp 4-5.
patrz: OPŁATEK
– chlebá rzánego rozkroy Bochen ná dwoie plásko/ z iedney częśći osrzodkę wybierz/ á Másłem ná to mieysce podlep/ CzerComp 90.
– Ostrygi słone wymocz/ przewarz w Winie/ uwierć w donicy. CzerComp 43.
– Ozdoba Potraw. DO ozdoby Potraw należą, nie tylko te rzeczy ktore z śiebie smák álbo zapách wydawáią, ále rzeczy y te ktore w sobie substáncyey żadney nie máiac, ná pozor tylko kładzione bywaią ná potráwy; wolno iednák káżdemu ozdobić potráwę iáko rozumie, vważaiąc to, ieżeli z vpodobániem Authorá Bankietu, álbo Pána własnego: Wolno iednák wymyślić, iáka chcesz, álbo rozumiesz obsaczke, ále y Limonie, Oliwki, Kápáry, Cytryny, Pomorancze, Rożenki wielkie: y drobne, Kásztány, Pinolle, Dáchtele, Pistacie, Brunelle, Slimaki, Ostrigi, Szpáragi, Pieczarki, Smarże, Pietruszká, Koper, Cebulá, Popietayká, Kuczmerká, Ogorki, Kárczochy, Kárdy, Brochuł, Bulwy, Agrest, Wino, Iágody rożne, Cukry rożne, y Biskokey,, Migdałowe rozne, obsaczki, z ćiast y Serow rożnych, y inne wszytkie generaliter do ozdoby rzeczy słuzące, ták ogrodne, iako y z drew roznych, y Ogrodow Cudzoźiemskich, wolno mowię, do ozdoby Potraw wymyslić z nich obsáczkę: iednák ták ákkomodowáć ozdobę potráwie, ktoraby we wszytkim smakowi się ákkomodowáła. CzerComp 10-11.
– Ostrygi. CzerComp 5.
– Włoż to wszytko [mięso] w rynkę/ albo w piękną Panew. CzerComp 40.
patrz: PANEW
– VI Kiełbasy z Pármázynem, álbo serem Holenderskim, álbo serem prostym. CzerComp 94.
– Miey osobno ieżeli chcesz Ser Holenderski tarty/ álbo Pármazyn/ maczay grzanki w maśle/ bigoskiem y Pármázynem przetrąsay. CzerComp 57.
– Pásztet Alláputrydowy, támże. CzerComp 102.
– Brázelle Wołowe. Weźmiy od gorney pieczeni ziober kilká/ porąb cienko po iednemu ziebrze/ potłucz/ námocz w occie winnym przez dwie godzinie/ przydawszy soli/ potym osusz/ piecz ná roście/ usiekay bardzo drobno/ łoiu kruchego w łoż w rynkę/ y te Brazelle w łoż/ w ley rosołu/ warz/ przyley potym Octu tego w ktorymeś moczył/ y pieprzu/ Imbieru/ Gałki/ przywarz/ á day ciepło ná stoł. CzerComp 33.
patrz: PIECZEŃ
– Chlebá rzánego rozkroy Bochen ná dwoie plásko/ z iedney części osrzodkę wybierz. CzerComp 90.
– Ryby na Wtorek bobył Post. Szczuk głownych 100 Szczuk podgłownych 100. CzerComp C3v.
– ...wsadz á piecz/ á gdy się podpieka Pásztet/ Weźmiy pieczenią Wołową miękką/ piecz bez soli á gdy dopiekasz/ wypuść z niey polewkę/ y rosołu dobrego przymieszay/ zabiel żołtkami Iáiecznemi/ przywarz mieszáiąc/ żeby się nie zewrzáło/ á gdy masz dáwać Pásztet/ vczyń w sklepieniu dźiurkę máłą/ y wley leykiem ten Sapor/ á day gorąco ná Stoł. CzerComp 75.
– Smaż [wątróbkę] nákrywszy/ á gdy podsmáżasz/ day pieprzu. CzerComp 36.
– Miey dwie kielemce máłe żeláżne/ przetretuy másło/ á wley w iedne másłá tretowánego/ wypuść całkiem z białkámi Iáiec cztery albo pięć/ w naczynie osobne y posol trochę/ á pieprzu day/ wley to ná gorące masło/ á gdy się od spodu podsmáży/ odley masło/ w drugą kielemkę/ y te Iáycá wywroć ná to masło/ á znowu smaż/ a podsmáżywszy day ná Stoł/ ćiepło á pieprzem potrząśniy. CzerComp 74.
– Miey dwie kielemce máłe żeláżne/ przetretuy másło/ á wley w iedne másłá tretowánego/ wypuść całkiem z białkámi Iáiec cztery albo pięć/ w naczynie osobne y posol trochę/ á pieprzu day/ wley to ná gorące masło/ á gdy się od spodu podsmáży/ odley masło/ w drugą kielemkę/ y te Iáycá wywroć ná to masło/ á znowu smaż/ a podsmáżywszy day ná Stoł/ ćiepło á pieprzem potrząśniy. CzerComp 74.
– Przybierz do tego z inszych Ryb Xieńcow y wątrobek/ ponákłáday y po oćiągay w przod w wodźie/ á potym w Oliwie albo máśle. CzerComp 55.
– Ponákráway gorącego kápłoná/ przydawszy Imbieru y Gáłki/ kłádź w nákráwáne/ day gorąco. CzerComp 42.
– Kápłoná weźmiy/ cielęcą pieczenią/ Ptaszkow/ y co rozumiesz poodpiekay ná węglu/ włoż w rynkę. CzerComp 34.
– Oparzonych Migdałów utłucz w Moździerzu funt jeden/ Cukru pułfunta/ białków Jajecznych cztery/ ubij to wszytko w Moździerzu dobrze społem; weźmij Opłatków/ kładź tę materią na opłatki grubo jako palec/ a długo jako członek/ wsadź do wolnego pieca/ a gdy się przyrumieni/ wybieraj/ pookrawaj opłatki/ a ochłodziwszy dasz na Wety; a jeżeli chcesz mieć więcej/ to też więcej materii przyczynisz według proporcji. CzerComp 91.
patrz: POOKRAWAĆ
– Potrzeby Ogrodne. Kaulefiory, Kárczochy, Kardy, Szpárági. Bulwy, Kaulerapá, Kápustá Włoska, Bruchul, Wino w gronách, Agrest, Selery, Sáłaty rożne, Szpinak, Szczaw, Popie Iayká, Chmiel, Ogorki świeże y słone, Kápustá biała... CzerComp 2.
patrz: POPI
– CFebula, Popietayká, Kuczmerká [...] wolno [...] do ozdoby Potraw wymyślić z nich obsáczke. CzerComp 11.
patrz: POPIETAJKA
– Cąbru wyćięćia sposob iest táki/ Zad zwierza cáły nie rośćięty/ álbo Wołu/ włoż ná kloc/ á z obudwu stron okray nożem po śliwkę, y kośći poprzećinay/ żeby sam krzyż z obudwu stron zárowno vćięty został/ ktorą do rosołu ták gotuy. CzerComp 14.
– Weźmiy Kápłoná dworowego/ ochędoż pieknei/ zdeymiy skore zniego całkiem/ ták ostrożnie żebyś dźiury naymnieyszey nie uczynił/ á członki/ z ktorych się skorá zdiąć niemoże poprzerzynay/ żeby przyskorze zostály... CzerComp 44.
– Weźmiy Cielęciny/ Kuropatw/ Iárząbkow [...]kości poprzetłukuy. CzerComp 76-77.
– Ostrygi świeże porozłupowawszy/ ná wierzchney skorupce piecz będziesz. CzerComp 70.
– Rybne potrzeby, Ryby. [...] Stokwisz, Porsz. CzerComp 5.
patrz: PORSZ
– Tort z Sliw świezych tákże LXI. Tort Porzeczkowy tákże. CzerComp 83.
– Weźmiy Grzybow suchych/ zpłocz pieknie/ wstaw w przestronym garncu/ włoż Pietruszki wiążánkę zásol ták iáko Kápłoni rosoł; warz/ á nákryi dobrze/ będźiesz miał polewkę ná zaláni[...] ryb ná Potás. CzerComp 54.
patrz: POTAS, POTAZ, POTAŹ
– Potłucz Pistácie/ á iąderka powybieray/ á ieżeli chcesz przetłucz w Mozdzierzu/ oczesaną Rybę zrysuy/ y zkray we dzwoná/ włoz w kociełęk álbo rynkę/ wley wody/ zásol według smaku/ Oliwy albo Masłá dobrego/ pieprzu/ y Kwiáiu [!]/ wysadz/ a day na Stoł. CzerComp 51-52.
patrz: POTŁUC
– WEźmiy Kápłoná/ álbo ptaká inszego niepłocz/ ochedoż/ rozbierz w członki/ potłucz/ Słoniny nakray drobno w kosteczke/ y cebule zpietruszką drobno nákray/ smaż toż społem/ potym przyley rosołu/ warz [...]. CzerComp 19.
patrz: POTŁUC
– Weźmiy Mięssá świeżeg[o] Wieprzoweg[o] nie tłusteg[o]/ porob pieczenie wieprzowe bez kości/ potłucz dobrze ná klocu/ y w naczyniu násol/ á przyłoż dobrym ciężarem/ miey ták przeż [!] trzy dni. CzerComp 94.
patrz: POTŁUC
– Confekty w soku Francuskim to iest: Pigwy w soku, Wiśnie w soku, Porzeczki w soku, Agrest w soku, Sliwy w soku, Morele w soku Brzoskinie w soku, Poźiemki w soku, Skorupki cukrowe, pod te confekty, Cukier drobny fárbowány pizmowány, do potrząsánia confektow. CzerComp 6.
– Weźmiy Szczupaká pułmistowego/ y Liná/ ochędoż pięknie/ wymocz/ wstaw w gárncu pięknym/ w wodzie/ warz dobrze nakrywszy/ [...] gdy vwre/ odley polewkę osobno w piękne naczynie/ [...] przyley Winá/ Cytryn wycisniy według smaku/ Cukru według potrzeby/ Cynámonu całkiem/ Gozdzikow/ Pizmá [...]. CzerComp 89.
– Z tákiegoż Ciástá PIeroszki konfektu bzowego robić będźieś/ y inne wszytkie/ ták pieczone/ iáko y smáżone/ z czymkolwiek będźiesz rozumiał/ á miał Powidłá/ Iábłká/ Gruszki/ Mák/ etc. CzerComp 87.
patrz: POWIDŁA
– Z tego Ciástá robić będziesz Smálcáty, pokráiáwszy w kwádrat, ná członek wzdłuż y wszerz, á rozki w srzodek pozáwiiáć, pozyngowáć y vpiecz. CzerComp 79.
patrz: POZAWIJAĆ
– Z tego Ciástá robić będziesz Smálcáty, pokráiáwszy w kwádrat, ná członek wzdłuż y wszerz, á rozki w srzodek pozáwiiáć, pozyngowáć y vpiecz. CzerComp 79.
– ... weźmiy Opłátkow/ kłádź tę máteryą ná opłátki grubo iako pálec/ á długo iáko członek/ wsadź do wolnego piecá/ á gdy się przyrumieni/ wybieray/ pookraway opłátki/ á ochłodźiwszy dasz na Wety; á ieżeli chcesz mieć więcey/ to też więcey materyey przyczynisz według proporcyey. CzerComp 91.
– ...miey chleb smażony w kostkę w Masle/ abo Oliwie/ ktory náprzywárzeniu wsyp w Rybę a przywárzywszy day ná misę... CzerComp 48.
– ...4. Rosoł z Grzonkámi suszonemi. 5. Rosoł z Figatellámi ábo pulpetámi 6. Rosoł z Kiełbasámi Kápłoniemi... CzerComp 12.
patrz: PULPET
– Sposob robienia Ciástá Puszkowego. Rozdźiał Trzeći. CzerComp 79.
patrz: PUSZKOWY
– Obsypowánie chlebem tártym potraw, żadnego smaku nię [!] czyni, ále potráwę oczerniáłą. Dla tego obsypuią chlebem, żeby byłá vdátnieysza, bo oczy záchęcáią ápetyk, ma tedy bydź chleb rumiány, suchy, ieżeli chcesz obsypowáć, lepiey iednák vczynisz, kiedy potráfisz, że sámá przez się potráwá będzie piękna, nie brudna, smáczna, ktorey chlebem nie potrzebá obsypować. CzerComp 11.
– Zubrowy Cąber ták gotuy rumiáno. CzerComp 17.
patrz: RUMIANO
– Weźmiy świeżego Ieleniá/ álbo Dánielá kiszkę od Cąbru/ naygrubszą/ weźmiy Ryzu płokáneg[o]/ Mleká/ Cukru/ Rożenkow oboygá/ á zmięszay to społem gęsto/ soli przydawszy/ náłoż kiszki/ pozáwięzuy/ odwarz; á gdy dobrze vwárzysz/ przypiecz rumiáno ná Roście/ á day ná Stoł. CzerComp 93.
patrz: RUMIANO
– Weźmiy Kápłoná álbo Cielęciny/ ociągniy/ rozbiezz [!] w członki zásoliwszy włoż w rynkę/ zaley rosołem/ masła płokanego/ warz/ nákrywszy/ Iábłek tube w talarki nakray/ zrob máteryą ź [!] mleká/ mąki/ iáiec; maczay w niey iabłka/ á puszczay ná gorące masło; smaż rumiano/ w łoż w tę potráwę/ przyley trochę octu winnego/ Cukru/ Pieprzu/ Cynámonu/ Száfranu/ przywarz/ y day gorąco ná Stoł. CzerComp 30.
patrz: RUMIANO
– Losi Cąber/ álbo w sztuki rąbány ma bydź ták gotowány iáko Ieleni żołto álbo száro/ z Miodownikiem/ álbo czarno álbo rumiano/ y wszytkie insze zwierzyny/ cokolwiek może być rożnego rodzáiu/ Zwierzyn/ ták máią bydź gotowane/ tákże y Báwoły/ y Domowe rzeczy/ Wieprze/ Skopy/ Gęśi/ etc. CzerComp 17.
patrz: RUMIANO
– [...] Weźmiy cebule niemáło/ nákráy w Tálerki/ y Pietruszki w kostkę y wzdłuż nie máło/ smaż w máśle áż będzie rumiáno/ wyimiy tę sztukę w naczynie insze piękne/ wliy tę Cebule/ Limoniy w talarki/ Oliwek náwyłupuy/ Octu/ Winá/ słodkości/ Pieprzu/ Rożenkow oboygá/ przywarz/ á day ná misę z obsáczką iáką chcesz. CzerComp 17.
patrz: RUMIANO
– [...] ogon [szczupaka] ná ostátku/ gdy się rumienic pocznie/ pozynguy tákże czym chcesz ale mąką nie potrafiay/ a gdy rozumiesz że iuż gorąco/ zdeymi z rożná/ chustę odwin/ będziesz miał Szczukę smáżoną warzoną y pieczoną. CzerComp 68.
– [...] weźmiy Iáiec dziesięć/ osobno białki wypuść ná misę/ á żołtki rozbiwszy wley w ten Ryż/ y umieszay/ vkłáday Kápłoná ná misie/ albo pułmisku w grobelkę/ Ryż ten ná wierzch włoż/ y pięknie vgładz w sadz w piec gorący/ á gdy się pocznie rumienić/ rozbiy białki pátyczkami/ ták długo/ áż się piáná vczyni/ vłoż to wiencem w koło ná tey potráwie/ w sadz znowu piec/ á gdy się upiecze/ pocukruy/ á day ciepło. CzerComp 28.
– Kápłoná weś/ vpiecz go/ weźmiy sárdelli/ wymocz/ uwierc másłá młodego zmieszay z sardellámi/ ále nie topionego/ y niesłonego/ ponákráway gorącego kápłoná/ przydawszy Imbieru y Gałki/ kłádź w nákráwáne/ day goraco. CzerComp 42.
– Additáment Frukty rożnego gátunku, y Orzechy rożne, Domowe Mleczne Wety, Arkás, Smietánki. Melonki, Sery roznego Gátunku, Gomołeczki, rozne Mądrzyczki rożne Krátonki. CzerComp 6.
– Z Spárágámi tákże zrobisz [rybę]. CzerComp 59.
– Potráwá z Szpárágámi tákże. CzerComp 26.
– Bigosek z Spikiem. Odwarz y odbierz Ráki/ ná bigosek/ włoż w rynkę/ wybierz śpik wołowy/ włoż pospołu/ wley rosołu/ day pieprzu/ kwiátu/ másłá płokánego [...]. CzerComp 25.
patrz: SZPIK, SZPIK, ŚPIK
– Rybne potrzeby, Ryby [tytuł]. Łosośie świeże y suche, Gdanskie y Dunáieckie Czeczugi, Ieśiotry świeże, słone y wędzone.[...] Amernice. Ostrygi, Zołwie, Slimaki, Ráki. CzerComp 5.
– Potráwá z Slimákámi. WEźmiy Kápłoná álbo Golęmbi/ albo Cielęćiny/ rozbierz pieknie/ nie mocz Slimakow/ odwarz/ ochędoż/ vśiekay drobno/ włoż to wszytko w naczynie gliniáne/ Pietruszki y cebule drobno/ másłá dobrego/ rosołu trochę/ warz wszytko społem/ á z osobná miey tákiesz Slimaki śiekáne/ y skorupki chędożone/ a gdy dowiera/ włoż te Slimaki w rynkę/ wley rosołu trochę/ gałki/ warz á mieszay/ a przywarzywszy náleway te skorupki/ dawáy tę Potráwę wsypawszy Pieprzu y gałki/ á tymi nálewánemi Slimakámi okładay. CzerComp 22.
– Weźmiy Szszupakow máłych nieczesz/ zrob obłączki/ Cebule w talarki niemało/ y pietruszki wzdłuż nákray/ włoż w koćieł wley wody y soli/ odwarz/ day winá/ Octu dobrego/ pieprzu/ Imbieru Cynámonv. CzerComp 54.
patrz: TALAREK
– WEźmiy Kápłona albo kurczę/ albo co czcesz/ ochędoż pieknie/ rozbierz w członki/ niepłocz/ a potłocz; weźmiy másłá płokánego/ włoż w rynkę/ Cebule y Pietruszki/ drobno ukray/ á oćiągniy to wszytko w Maśle/ wley trochę Rosołu/ warz/ á gdy dowiera weźmi/ żołtkow Iaiecznych Octu winnego/ rozbiy/ wley w tę potráwę/ przydawszy Pieprzu y Gałki/ przywarz/ day goraco ná Stoł/ CzerComp 20.
patrz: UKRAJAĆ
– Weźmiy Cielęciny/ albo Kurczę/ álbo Kápłoná gotuy ná ksztalt rosołu/ lubo całkiem/ lubo rozbierány/ iáko chcesz? á odebrawszy naley rosołem/ y masłá włoż/ usiekay Szczawiu/ albo Szpinaku/ albo Cwiklaney náci y pietruszki włoż/ á warz/ á gdy masz dáwáć vrob Ciásto zárobione Iáiem twárde/ rostocz/ vsiekay drobno/ álbo skray w kostkę/ y nerkę Cielęcą z tłustością tákże vsiekay drobno warzoną/ odwarz to Ciásto/ w łoż w rosol to wszytko/ przywarz/ przydawszy Pieprzu/ y kwiátu/ á ieżeli chcesz y Száfranu/ day gorąco na Stoł. CzerComp 35-36.
patrz: USIEKAĆ
– Cebule sarowey [!] vsiekay/ ták drobno iáko mák/ zmieszay z młodym Masłem/ Pieprzem/ kłádź w nákráwáne gorące pieczyste/ á day gorąco. CzerComp 42.
patrz: USIEKAĆ
– Wstaw Barszczu prostego/ Iáiecznych żołtkow rozbiy ż [!] másłem/ żábiel [!] ten Barszcz/ Iaiec vwarz twárdo/ porozkraway ná swoi/ vsiekáy żołtki/ przyday Iáie świeże/ pieprzu/ soli ponákładay vsiekáwszy te białki/ puszczay ná masło gorące/ á vsmazywszy daway z barszczem. CzerComp 71.
patrz: USIEKAĆ
– Weźmiy Cielęciny/ álbo Kápłoná/ mięsa Wołowego/ álbo Zwierzyny/ álbo chudego świeżego Wieprzowego/ odbierz żyły y vsiekay drobno. CzerComp 16.
patrz: USIEKAĆ
– Vtłuczony ná klocu Stokwisz/ námoczysz w ługu [...]. CzerComp 64.
– Naprzod żrob [!] rosoł według sposobu wzwysz opisánego/ Wźmiy Bazantow/ albo Iarząbkow/ álbo Kuropatw/ Kápłonow/ vpiecz pięknie/ poleway másłem/ z deymi z rozná náMis[ę]/ żeby polewk[a] byłá na misie. gdy to przestygnie/ powybieray miesiste mieyscá/ á Końciste rozbierz w członki pięknie/ utłucz to miesiste dobrze w Mozdzierzu iáko másło [...]. CzerComp 40.
patrz: UTŁUC
– Weźmiy Ryzu sub[telne]go/ obierz/ zpłocz pięknie/ wytrziy serwetámi/ á susz/ vtłucz w Mozdzierzu ná mąkę/ przesiy [...]. CzerComp 87.
patrz: UTŁUC
– Cebrzyki, albo Száfliki, Warzechy, Tarki, Wierćiochy, Donice, Gárnce; Lichtarze, do Kuchnie, Sitá, Przetáki, Siekácze, Tásaki, Kotły, Brytwány, Kielemki, Pátelle do smáżenia: CzerComp 3.
– Weźmiy Szczupaká pułmistowego/ y Liná/ ochędoż pięknie/ wymocz/ wstaw w gárncu pięknym/ w wodzie/ warz dobrze nakrywszy/ [...] gdy vwre/ odley polewkę osobno w piękne naczynie/ [...] przyley Winá/ Cytryn wycisniy według smaku/ Cukru według potrzeby/ Cynámonu całkiem/ Gozdzikow/ Pizmá [...]. CzerComp 89.
patrz: WEDŁUG
– Kuchmistrz [...] powinien [...] vmieć też zażyć czasu Weselnemu Aktowi służącemu/ y Pogrzebowemu. CzerComp 92.
patrz: WESELNY
– Potrzeby Ogrodne. [...] Kápustá Włoska, Brochul. CzerComp 2.
patrz: WŁOSKI
– [...] kłádź tę máteryą [utłuczone migdały] ná opłátki grubo iáko pálec/ á długo iáko członek/ wsadź do wolnego piecá/ á gdy się przyrumieni/ wybieray [...]. CzerComp 91.
– Brázelle Wołowe. Weźmiy od gorney pieczeni ziober kilká/ porąb cienko po iednemu ziebrze/ potłucz/ námocz w occie winnym przez dwie godzinie/ przydawszy soli/ potym osusz/ piecz ná roście/ usiekay bardzo drobno/ łoiu kruchego w łoż w rynkę/ y te Brazelle w łoż/ w ley rosołu/ warz/ przyley potym Octu tego w ktorymeś moczył/ y pieprzu/ Imbieru/ Gałki/ przywarz/ á day ciepło ná stoł. CzerComp 33.
patrz: WOŁOWY
– Cąbru wycięcia sposob iest táki/ Zad zwierza cáły nie rościęty/ álbo Wołu/ włoż ná kloc/ á z obudwu stron okray nożem po śliwkę, y kości poprzecinay/ żeby sam krzyż z obudwu stron zárowno vcięty został/ ktorą do rosołu ták gotuy. CzerComp 13-14.
patrz: WYCIĘCIE
– Confekty [...] Biskokt żołty. CzerComp 6.
patrz: ŻÓŁTY