Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Niepoprawne zródło wydanie wtórne
Odnotowano 301 cytatów z tego źródła
– Tylkoć to báby ná dwoie wrozą. BystrzInfZup III, XXIV. Niepoprawne zródło .
patrz:
– Felt-Márszałek Munich przybywszy z Woyskiem Moskiewskim pod Perekop, attákował go przy ciemney nocy, ordynowawszy lewe skrzydło, aby zmyślony attak pokazáć przy rzucaniu Bomb [...]. Niepoprawne zródło .
patrz:
– Ryby [...] Pomuchle, Amernice. Niepoprawne zródło .
patrz:
– Rzekł: y ku Achilowi oszczep strzelił spory/ Do krzywizny puklerzá: ow potężnym rázem̃ Miedź przeszył/ y wołowych skor dźieśięć zárázem; Wdzieśiątey się ośiedźiał. Achil go wytárgnął/ Y potężnie ná nowe drżącą bronią szárgnął. Niepoprawne zródło .
– [...]gdyż mogło to ták bydź w ten czás/ kiedy on Mithridates krol Pontski iednę rzecz z drugą mieszáiąc / á doṡwiáczáiąc ná złoczyńcách; vrobił ono lekȧrstwo od siebie názwáne: ále potomnych czásow/ kiedy Andromachus senior Neronow Medik / wźiąwszy przed się ono Antidotum Mithridatis, y przydawszy trochyscos z iászczurek/ káżde ziele/ y káżdą mȧterią ták rostrząsł/ że vważnie wszytkie wchodzące máterié w to lekárstwo są w iednę kupę zyednoczone y pomieszáne. Niepoprawne zródło 129-130.
patrz: ANTYDOTUM
– Cesarskich Meczetow po cáłym Państwie Tureckim znáyduiących się osobliwie w Stambule, Pruzie, Adrianopolu, Jus Collationis iest przy Kislar‑Agaſy, to iest Náystarszego Eunucha Białogłowskiego, ktory ad libitum suum rozdaie Beneficia, á za to nie małe bierze Honoraria. Niepoprawne zródło .
– Oleiek. Ten Wątrobney mocy/ w brániu y w przyciągániu pokármu do siebie. Także [...] Iądrom Białogłowskim y zwiąskom ich. [...] Sol. Tá Słuzy Arteryey wątrobney: [...] Iądrom Białogłowskim. Niepoprawne zródło .
– Także umowiliśmy u postanowiliśmy, iż W. H[ospo]daru I. K. W[ie]l[iczeństw]a y Wielkim H[ospo]darom Ich Carsk: W[ie]l[iczeństw]a, przeciwko tymże spolnym Chrześcian nieprzyiacielom Tureckiemu Sołtanowi, Hanowi Krymskiemu, do obronitelnego y nastupatelnego soiuszu wzywać K. W[ie]l[iczeństw]a Francuskiego, ażeby y on do tego Świętego złączenia, przykładem wszystkich Panow Chrześciańskich przeciwko Bissurmanom przystąpił [...]. Niepoprawne zródło .
– Najprzód czynszu zamkowego dają zł 200 [Żydzi] [...] za brukowe alias dysztowki dają zł 30, za łój do zamku zł 30. PrzywŻyd (Oborniki 1724, maszynopis) Niepoprawne zródło 3.
patrz: BRUKOWE
– a pod ten moÿ ninieÿszÿ cessiey zapis cale siebie samego, małzonkę, successorÿ swoie libere poddaiąc ÿ incorporuiąc [KsLat] Niepoprawne zródło .
patrz: CESSYJA
– Chłodnik pléciony z źiół/ roszczék/ drzéwék/ [...] Topiarium opus [...] Pergula in vineis. Niepoprawne zródło .
patrz: CHŁODNIK
– [...] podjęcie się prawa okupnego tym ludziom dąbczyńskim przyznajemy. Niepoprawne zródło 281.
– Z mojej zaś chorągwi, gdym się w nocy z Kobrynia ruszył, tylko dwóch ludzi dezerterowało. Niepoprawne zródło .
– [...] szyldwachy i straże różne około klasztora, jakoby ich atakować mieli, rozstawionio tak blisko palisadów, że ich chłopcy kamykami mogli dociskać. Niepoprawne zródło .
patrz: DOCISKAĆ
– Nie wolno sąsoiadpwi żadnemu ląd swoj w roku przedać, poki roku nie domieszka i czynszy JegoMosci nie oddda i nie okopie. Niepoprawne zródło 210.
– Słońce [...] wiele innych skutkow spráwuie przez swoię influencyą ná pożytek ludzki. Iáko to minerały doskonali w ziemi. Niepoprawne zródło .
– W tej oborze chlewów 4, wołownia piąta delami pokładana i dój także pokładany. Niepoprawne zródło .
patrz: DÓJ
– [...] zkąd ta urosła Pogłownego drágańskiego exakcya [...]. Niepoprawne zródło .
patrz: DRAGAŃSKI
– Cesarskich Meczetow po cáłym Państwie Tureckim znáyduiących się osobliwie w Stambule, Pruzie, Adrianopolu, Jus Collationis iest przy Kislar‑Agaſy, to iest Náystarszego Eunucha Białogłowskiego, ktory ad libitum suum rozdaie Beneficia, á za to nie małe bierze Honoraria. Niepoprawne zródło .
patrz: EUNUCH
– Naśláduycie, kto się czuie, tey Swiętey, owe kártki, wstążki, faworki, ktore nie są z Bogiem, wszystko to popalić [...]. Niepoprawne zródło .
patrz: FAWOREK
– 5 Obrało Woysko diuizyi naszey zaReymentarza Ieneralnego Ie[g]oMs Pana Michała Paca y Iusz natenczas OBoznego WXL yStarostę feydanskiego [...]. Niepoprawne zródło .
patrz: FEJDAŃSKI
– Jedna opięte chwali u Galanta stroje [...] Trzecia Flakowatego nielubi odzienia [...]. Niepoprawne zródło 20.
patrz: FLAKOWATY
– [...] o zupanie tabinowym niewiem, rekawach czerwonych takze o frandzli [...]. Niepoprawne zródło .
– Drzewká po pełni przesadzone, prędko, rosną y prędko fruktyfikuią: po Nowiu zaś lepiey się korzenią y wyżey rosną [...]. Niepoprawne zródło .
– Ranu[n]cul[us] [...] Iakrow [...]. Niepoprawne zródło .
– Oleiek. Ten Wątrobney mocy/ w brániu y w przyciągániu pokármu do siebie. Także [...] Iądrom Białogłowskim y zwiąskom ich. [...] Sol. Tá Słuzy Arteryey wątrobney: [...] Iądrom Białogłowskim. Niepoprawne zródło .
patrz: JĄDRO
– Przez głuche mieyscá/ y drog żadnych nie máiące/ Przez skáły/ łamánymi lásy się ieżące/ Doszedłem domow [...]. Niepoprawne zródło .
– Te księgi, na Moskwie za kapelana służące, na Polski język przełożyłem. BotŁęczRel 3. Niepoprawne zródło .
patrz: JĘZYK
– Zażywąnié tákim [chorym] Káffe z Ryżu zrobionego [...] iest bardzo pożyteczne Niepoprawne zródło .
patrz: KAFE, KAFE, KAFFE
– Obaczyliśmy wielką żwawość przeciwko Borkowskiej deputatów, tak dalece, że pluralitas stanęła, ażeby tę damę wziąć pod wartę, przyprowadzić na sądy pod wartą i jako kalumniatorkę sądzić. Niepoprawne zródło .
– [Ferdynand I, arcyksiążę Austrii] Włacinie był perfectissimus, wielki Legista, w Historyi biegły, Mądrych Estymator, przyiemny, łagodny, pomiarkowany. Niepoprawne zródło .
patrz: LEGISTA
– Kazanosię naszym chorągwiom wprzod lekim potykać [...]. [Pocz.Paż 34 - spr.] Niepoprawne zródło .
– Pułk nasz zas Xięcia Imci stalismy wPyzdrach, Słupczy wOpastwie Lieckim ytam okolicznie. Niepoprawne zródło .
– Wenn es euch beliebet/ so wollen wir miteinander reiten. Iesli się wam libi pojedziemy pospołu. Niepoprawne zródło .
– Wilkierz na starostwo lonkorskie, na wszystkie włości osiadłości starostwa lonkorskiego [...] postanowiony. [Wilk.łąk.] Niepoprawne zródło 174.
patrz: ŁĄKORSKI
– Niektorzy mieli zá Bogá słońce/ ábo mieśiąc/ drudzy drugie rzeczy niebieskie ábo źiemskie/ własnie iáko AEgiptczykowie stárzy. Co vłácniło/ y łácni bárzo wprowádzenie tám Alkoranu y Máhumetostwá. Niepoprawne zródło .
– Starosta Stężycki odebrał Patent od I.K. Mći na Generalstwo Majorostwo w Woysku Kor. Niepoprawne zródło .
patrz: MAJOROSTWO
– Kapitélá/ słupow sznicerskich nagłowék/ Mákowicá. Niepoprawne zródło .
patrz: MAKOWICA
– Gdy się vczyni zgorzeliná/ to iest/ zgorzáłe mięso/ to odpádnie gdy przyłożysz/ masłá trochę z żołtkiem iáiowym/ y z trochą małki pszeniczney/ y z oleykiem rożánym pokłoconego. Niepoprawne zródło .
patrz: MAŁKA, MĄKA, MĄKA
– [...] na Masztal osobliwie będzie nadany [...] PolPomII Niepoprawne zródło 19.
patrz: MASZTAL
– Te księgi, na Moskwie za kapelana służące, na Polski język przełożyłem. BotŁęczRel 3 Niepoprawne zródło .
patrz: MOSKWA
– Item/ Rotmistrz ieden ze 304 Háydukow opátrzył się był prouiantem ná 3 ½ Mieśiące gdy miał być obleżony/ więc przestrzeżony iż nie może mieć nadáley we czterech mieśiącách odśiecy: chce tedy wiedźieć wiele ich má przy sobie zátrzymáć/ áby mu prouiántu do czterech mieśięcy dostawało? Odpow: 266 o Regule Obroconey. Niepoprawne zródło .
– Pan bez własnego zdania omacku chodzi [za Lindem - JabłTel 327] Niepoprawne zródło .
patrz: OMACKU
– U nas świec do cerkwi i prosphor nie noszą, panachid, t. i. wspominania umarłych nie odprawuią. Sowita wina (L) 79 Niepoprawne zródło .
patrz: PANACHIDA
– Wprzod sam papier we dwoie klaystrem zkleiwszy wformie swoiey wytłocz, oberzniy i zgotuy. Potym miazgą wzwyz pomienioną papiorową podłoż. Niepoprawne zródło .
– Na Pawłowym chałupa dobra, gdzie komornica mieszka; mąż jej parobczą we dworze służy. Niepoprawne zródło .
patrz: PAROBCZY
– Do Parthówli czy do Afryki albo do AEgyptu miał się obrocic. PharZebr IV Niepoprawne zródło .
patrz: PART
– Wiele [jest] species smoły i inszych materyj, które partycypują i zgadzają się z elementem ognia. Niepoprawne zródło .
– Zboza in Ianuario Siane, wyrosły tak przed wielką nocą ze az na nich bydła pasano. Niepoprawne zródło 250v.
patrz: PASANY
– Na takiesz łuszko pieczcwierciowe poscil[:] 1 pierzyna szpodnia, siroka a druga wesza, wsuwy drelichowe, w pasi modre y białe. Niepoprawne zródło .
– 1 pierscionek pieczotka Pana Małzonka Niepoprawne zródło .
patrz: PIECZOTKA
– Drudzy twierdzą, że w Sardonie, pewnej wyspie, rodzi się ziele Niepoprawne zródło .
– Day wiatrom zagle; niedbay na tę plunę Caezara wieziesz y jego fortunę. Niepoprawne zródło .
patrz: PLUNA, PLUNA, PŁUNA
– Taraz zaś że krzycząc i hucząc jak wilcy bieżą, dlategoż ich nieprzyjaciel pułkami swymi jak myśliwiec dzikiego źwierza ogarami płasza Niepoprawne zródło .
patrz: PŁASZAĆ
– Idę na inszy swiat niechay mię Pan Bog karze ieżelym co płonnie powiedział albo zataieł. Niepoprawne zródło .
patrz: PŁONNIE
– Pomięszkánie/ pobycie gdzié [...] Commoratio non domicilium [...] Pobyt. Niepoprawne zródło 769.
patrz: POBYCIE
– Pobywám gdzié/ Nie pobywaj mi tu/ nie postóy. vide Niébywam. Niepoprawne zródło 724.
patrz: POBYWAĆ
– Przychowek tego Roku iáki się znáyduie, wiele zrzebcow, wiele klaczek, ieśli według sierci, odmian, y czásu poterminowáná ieśli ie pocechowano. Niepoprawne zródło .
– Astrolog iako mądry pána nie frásuiąc/ pochlebił y pocieszył Izaiaszowymi słowy. Niepoprawne zródło .
– Rownie iáko Phebe/ gdy na Niebie Rossę złotą roszczesze: tedy tysiąc od niey/ Rożnych po Empirrum zażgnie się pochodniey Niepoprawne zródło .
patrz: POCHODNIA
– [...] czwarty termin rodzącego drzewa iest, pożytek pochodzący z pracy y starania koło niego Niepoprawne zródło .
– My cośmy się w imię Páná Chrystusowe pokrzcili [...] co zá wymowkę przyniesiemy żeśmy w grzechách żyli/ żesmy káżdą práwie rzecz przeciwko przykazániu Boskiemu czynili? Niepoprawne zródło .
– Pochwiściel/ pochwist/ świst/ wiatr tęgi świszczacy. Niepoprawne zródło 726.
– Mowią niewlaśnie: o Autorze iákim ktory co nápisał tu y owdzie pochwytawszy y pozbierawszy cudze; własna kawka Ezopowa, álbo sroka Horacyuszowa ktora się została goła bez pierza, kiedy iusze ptaki, swoie odebrały, ktore u nich była pobrała dla ustroienia się. Niepoprawne zródło .
patrz: POCHWYTAĆ
– Temu twarz nie pochyła ku ziemi, ále wyniosła ku niebu, iest dána; áby pátrząc ná niebo, myślił o stworcy iego. Niepoprawne zródło .
patrz: POCHYŁY
– Tego prochu nosem wciagnonc do glowy iako Tabaką czynią, wyczysci glowę ze krew y ropa pociecze. Miscelanea 75a Niepoprawne zródło .
patrz: POCIEC
– Będąc corkami Woyciecha Ielęnia, niewzięły beły zadnego z tey roley począstku. KsPtaszUl Niepoprawne zródło I, 561.
patrz: POCZĄSTEK
– Prziprowadził ow Witebska [...] podchomiętnikow 3. Niepoprawne zródło .
– D 1 Iwan Hunka mięczuk poprowadził do Mięska na woziech 2 skur jałowiczych 15 podciołkow 15 łosinek małych Niepoprawne zródło .
patrz: PODCIOŁEK
– Prrowadzi z Witebska do Dzisny na woziech 4 łoiu syrcu kamieni 100 skur podciołkowych 30. Niepoprawne zródło .
– Poddáchowy/ poddászny/ pod dáchem/ dáchem nákryty. Niepoprawne zródło 735.
patrz: PODDACHOWY
– Trudno temu urość, komu wádźi niedostátek w Domu. uda się do Wdowy/ podeprze swoyey substáncyey/ urośnie człekiem/ Páśierbom da przystoyne wychowánie/ Páśierbice powydawa pięknie zá Mąż. Niepoprawne zródło .
patrz: PODEPRZEĆ
– Podhetmáni/ vide Hétmanow namiéstnik. Niepoprawne zródło 737.
patrz: PODHETMANI
– Podbudowanie/ podiáchánie/ podbudynék [...] Substructio Niepoprawne zródło 734.
– Miasto Chełmno ludzi podmurków komorników podług świeżego dekretu w żniwa z siérpem o zamkowej strawie posłać wszystkich, i mają przez dni 2 robić. Niepoprawne zródło .
patrz: PODMUREK
– Dach niepodmuskany tak na Domach iako na naymnieyszym chlewiku odrzeć rozkazuię.[PolPom II, 20] Niepoprawne zródło .
patrz: PODMUSKANY
– LubS Roz VII, 540 Niepoprawne zródło .
– Pojmanego pan porucznik powinien oddać do więzienia miejskiego bieckiego i tam mu wikt prowidować z tychże pieniędzy, póki siedzieć będzie. Niepoprawne zródło .
patrz: POJMANY
– Obrócił potem ferwor swój na marszałka nadwornego koronnego, że on tylko dla jednych jest z faworem, a drugich sam pokrzywdza, kiedy nawet od konsylium wspólnego ich oddala. Niepoprawne zródło .
– Są insze prziwileie, mnie słuzące, ktore wten memoriał wpisac przicięzei przichodziło bymi iednakze prziwilei seruitoratus mego, niepolienięsię iescze wpisac. Niepoprawne zródło .
– Te księgi, na Moskwie za kapelana służące, na Polski język przełożyłem. BotŁęczRel 3. Niepoprawne zródło .
patrz: POLSKI
– Sidouski rąbek piersi kryiąc zdobi AEgrypską igłą jedwab posciągany Ciało na widok jak przez sieć sposobi Ukazuiący pierś w kształt pomagrany. Niepoprawne zródło .
– S'EMBROUILLER (S'embarassor.) POMATAC Się, zákłucić się, uwikłać się. Niepoprawne zródło .
– Lisem się pieczętuiąc, znáć że iuż syt myszy, Obłowu tego świátá, kiedy się pomniszy. Niepoprawne zródło .
– Kościelnych/ Muchy/ Psow/ Gáchow/ Gdzie się ponęcą, trudno wygnáć. Niepoprawne zródło .
– A nasi niektorzy konie pocztowe w błocie musieli rzucać że tak okrutnie po nędznieli, w stolicy ich wiatr powiewał Scianę bowiem naymiąsieyszą nawylot przegryzały konie w stajni. Niepoprawne zródło .
– ...aby mogł prawa swego [...] na połówicę Pustoszy Starey Kuzniewskiei na rzeką Biesiecią będącey, z Wyszkowskim obrembem i uroczyskami Wyznie Borki nazwanemi po ruczai Poniebylski sobie służącego zrzec, ustąpic Niepoprawne zródło .
– ...więc on [Juliusz] wszytkie kanały wod do Miasta płynące, co prędzey poprzerzynał, wody y rzeki pod miasto spływaiące w strone poodwracał, wszytkie przechody z miasta y do miasta zasadzkami y zatamowaniami swemi poopatrował, y wszytko Miasto oblęzeniem scisłym obwarował... Niepoprawne zródło .
– ...ktory stanął w głowach łoża Krolewskiego, zarznołby poostrzywszy nożą Niepoprawne zródło .
– ...y z tąd do tych czas tam sie Zydzi grzebią y za Kierchow maią ktorzy Zydzi po Vspokoieniu Woyny, wiele Fantow Ludziom zabrali y dobrze pooszukowali Niepoprawne zródło .
– Jp. cześnikowi Neptuna popielatoszarego, charta, dość pięknego, darowałem. Niepoprawne zródło .
– Kontusz gronostajami okładany, bilistkami podszyty amarantowy sukienny No 1 Kontusz szary nakrapiany, popielnicami czarnemi podszyty No 1 Kontusz grodeturowy, niebieski, mieniony, półjedwabny, letni No 1. Niepoprawne zródło .
patrz: POPIELNICA
– Wyszedł wyrok na świecie cesarza rzymskiego, Żebyśmy wszyscy pośli na popisz do niego. Niepoprawne zródło .
patrz: POPISZ
– Prowadzili go pod niem z tey y z owey strony Poplwał się wszytek wzrok miał na doł pochylony Jedni mu czoło, drudzy wąsy ocierali. Niepoprawne zródło .
– Zeby tym kształtem jak Caezar dokazał I on nas ztamtąd pognębił, popłazał. Niepoprawne zródło .
patrz: POPŁAZAĆ
– Y coś cáły świát, w swym przewyżśzałchlebie Musisz być kontent popłomykiem ládá... Niepoprawne zródło .
patrz: POPŁOMYK
– Krowá tobie [...] zábieży w polách; zá tąż ty się poprowádzisz/ A gdzie stánie/ tám mury y miásto posádzisz. Niepoprawne zródło .
– Gdyż y sámá Netká nie poproznowáłá/ Chcąc áby iák ludzie ná świećie sie miáłá. Niepoprawne zródło .
– [Stodoła] dobra, o jednym bojowisku, ze czworgiem wierzej podwójnych; dwoje tych wierzej nadrujnowanych. Wszędy parkanem poprzegradzane. Stoi pod dachem cała słomą pokrytym, miejscami poprawy potrzebnym. Niepoprawne zródło .
– Matyasz Kruk [...] poraieł mi go y zalecieł iako szwagra swego za parobka służyć. Niepoprawne zródło .
patrz: PORAIĆ
– Czterem albo sześciom z nich zdjął do czysta głowy, Którzy nie uciekali, bohatyr surowy; Sześciom je porozdzielał aż do samej gęby, Niezliczonem po piersi, po oczy, po zęby. Niepoprawne zródło .
– Iestem z Miasta Bagdatu Syn Kupca sławnego, Iadąc z handlem wpadłem w łup Tyrana zboyczego; Towary pozabierał, ludźi porozpędzał, Nad życiem, nad osobą dźiwaczył y znędzał. Niepoprawne zródło .
– Więc wszytek ow budynek ták iest rozwálony/ Ze záwiásy oddárte/ drzwi porozrzucáne/ Pokoie ná námnieysze trzaski zdruzgotáne. Niepoprawne zródło .
– Przywalam, w. m. f. przywalę 1) hinzu, vor oder auf etwas wältzen. 2) befallen, beschütten. 1) rouler une grosse piéce vers, devant ou sur un endroit. 2) encomber; acabler d'un grand fardeau. § 1) przywal ten kamień do muru; przywalić dziurę, grob, drzwi do piwnice kamieniem. 2) mur go przywalił. Niepoprawne zródło .
patrz: PRZYWALIĆ
– To iusz kontemp, rebellia y wzgarda Panska rzetelna y lekkie powazanie ustaw Panskich [sc. jazda z drzewem do miasta wbrew zakazowi]. sąd czeniej(???) Niepoprawne zródło 397.
– Cesarskich Meczetow po cáłym Państwie Tureckim znáyduiących się osobliwie w Stambule, Pruzie, Adrianopolu, Jus Collationis iest przy Kislar‑Agaſy, to iest Náystarszego Eunucha Białogłowskiego, ktory ad libitum suum rozdaie Beneficia, á za to nie małe bierze Honoraria. Niepoprawne zródło .
patrz: STARY
– Ia nie widzę żadnego medium nád to/ ktore tu podam. A to iest tákie: Aby choć inszá Minicá monety drobney nowa/ y słusznie z Talerem y Czerwonym złotym pomiárkowána/ bitá/ y vdawaná będźie; y tá teráźnieysza zárzucona nie byłá: ále áby tákże w swey Gdy monetá inszá nástąpi. tá teráznieysza gdzie się podzieie? Niepoprawne zródło .
patrz: UDAWANY
– Tákże z sámego doświádczenia doszedszy, że do z álterowánia dźikośći wszelákiey, sposobnieyszego niemász nic nád Muzykę; oná bowiem w Łabęćiu przez Cytháry melodyą; w Słoniách iáko y Strabo pisze, dźwiękiem dzwonu y wszelákie ptastwo, piszczałki iákieykolwiek modulácyą, w łáskáwość vpokoioną zmiękcza, y przyucza. Niepoprawne zródło .
patrz: UPOKOJONY
– Ale Pizarius Cesarza Ordynansow słuchaiąc, y Krola Attabalibę życząc sobie personaliter convenire, y z nim przyiaźń zawrzeć, posłał swego Legata Ferdinanda de Soto, z oddaniem Homagii, y upraszaniem, aby się mogł ad Coram widzieć. Niepoprawne zródło .
patrz: UPRASZANIE
– Gruszka roznego rodzáiu, Lubo pomiernie tłustey y wilgotney źiemi potrzebuie, ná ktorymkolwiek mieyscu: polna iednák rola pługiem álbo motyką często upráwiona naylepsza dla niey. Niepoprawne zródło .
patrz: UPRAWIONY
– Item że od wielkiego pálcá u nogi zwykłá swoy progres záczynáć, nie od rzeczy ná tymże mieyscu postáwić záraz pijawki lub y gdźie indźiey, ná przykłád około kostki wydáła się, á iák odeydą pijawki y krew, záraz przyłożyć Roży suchey z kwiátem Bzowym w Winie upráżonych, áby zapálenie większe nie nástąpiło zá krwią odeszłą, co się często tráfia nie bez wielkiego bolu. Niepoprawne zródło .
patrz: UPRAŻONY
– Fistuły záwiera goiąc/ wźiąć tego źiela y z korzeniem/ Wrotycze/ źiela Biedrzeńcowego/ Ziębych nożkow/ Kozłku/ Myszych vszek/ ábo Kosmaczku/ po gárśći/ posiekáć/ nálać ná to winá/ ábo piwá pułgárcá/ á przerzeczonym obyczáiem zászpontowawszy/ przez trzy godźiny w kotle vkropu wrzącego wárzyć/ ráno y ná noc po trunku tego vżywáć. Niepoprawne zródło .
patrz: USZKO
– Zarznięty. 1) geschnitten. 2) abgestochen, abgeschnitten. 1) blessé d'un couteau; coupé. 2) êgorgé; à qui on a coupé la gorge. § 1) zarznięty palec obwinąć. 2) zarznięte gęsi skubać. Niepoprawne zródło .
patrz: ZARZNIĘTY
– Zmudá/ v. Omięszká. Niepoprawne zródło 1438.
patrz: ZMUDA
– Kiedy idolatr<ij>a gromadne i hukliwe fałszywej chwały Boskiej kongregacyje, jako wyjące złaje, z własnych Boga wygnały i <wyszczekały> przybytków, kiedy zbyteczna niesprawiedliwość, przykry nierząd i nieporządek, niepomiarkowane pijaństwo i żarłoctwo i w nim wszelkie bezprawie i ubóstwo opanowały magistraty, zdysordynowały cechy, obywatelów z obeściami własnymi żydowstwu podało, kiedy jurysdykcyje i władze w sądach i dyspozycyjach swoich bez prawa, bez wszelkiego porządku i sumnienia zażywają się, kiedy warsztaty i instrumenta rzemieśnicze przez subtelne kradzieże, przez szalbierskie zawody i jednosztychową robotę nie na zapłatę, ale raczej na surowe zarabiają karanie, kiedy sędziowie i urzędowne osoby sądzą tylko na garło i krumeny swoje, a rzemieśnicy na sam trinhaus robią jednodniowy. Niepoprawne zródło .
– Stodółka stara, częścią w deliki łupane, częścią w żerdki, w słupach i ścianach reparacyi potrzebuje. Niepoprawne zródło .
patrz: ŻERDKA
– Xiądz trzech żniwakow na niwę nie posle. [Očerk... rkp. 1692 k. 120, Bibl. Sał. F.IV.279 ] Niepoprawne zródło .
patrz: ŻNIWAK
– Ná ćiele tákże záwsze skorę chędogą/ subtylną/ y białą będźie miáło/ że w nim żyłki snádnie będźie mogł rozeznáć káżdy/ iáki Alábástr polerowány biały/ iásne. Niepoprawne zródło .
patrz: ŻYŁKA