Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
BirkEgz 1632 oryginał
O Exorbitáncyách,KAZANIA DWOIE Przećiwko Niewiernym, Heretykom, Odszczepieńcom, y nowym Politykom, Wierze ś. Kátholickiey Rzymskiey, y Duchowieństwu nieprzyiaćiołom

https://polona.pl/item/o-exorbitancyach-kazania-dwoie-przeciwko-niewiernym-heretykom-odszczepiencom-y-nowym,NzQ3MjYwODM/4/#info:metadata
Odnotowano 138 cytatów z tego źródła
– Kwituiemy was z bankietow waszych Nowochrzczeńcy y Adamitowie/ ktorych wylągł Luter. BirkEgz 15.
patrz: ADAMITA
– W roku 1607. y coż czynili heretycy naszy Rokoszanie/ gdy puściwszy poprawę Seymow y Senatorow/ brzydką religią swoię kacerską/ szablami y kopiiami stawiali na nogi? skriycie pod amnistyą te hańby wasze. BirkEgz 11.
– Hetman wasz y regimentarz iest Anyoł z piekła/ to iest dyabeł. BirkEgz 4.
– Rzeką Panowie Dyssydenci Mamy Antecessory nasze ludzie znaczne/ ktorzy Religiey Rzymskiey nie byli. BirkEgz 4.
patrz: ANTECESOR
– Ná co te łękze/ iam Páwłow/ iam Apollow/ iam Cephy/ iáko nie mász chrztu iedno w imię iednego Chrystusá- ták nie másy wiárz iedno iedná mowi Páweł ś. BirkEgz 7.
– Ná co te łekźe/ iam Páwłow/ iam Apollow/ iam Cepfy/ iáko nie mász chrztu iedno w imię iednego Chrystusá/ ták nie mász wiáry iedno iedná/ mowi Páweł ś. BirkEgz 7.
patrz: APOLLÓW
– Iulian Apostata woiuiąc z Persami/ niebieską włocznią zamordowany iest. BirkEgz 5.
– Luter wász Stolicy Apostolskiey ná nowy rok tę Kolędę posłał: Martinus Luther S. Sedi Romanae mea[m] gratiam [et] salutem: Sanctissima Sede crepa. BirkEgz 12.
– Schowayciesz się tedy z wiarą waszą panowie Dyssydenci do pieczar piekielnych/ v Katholikow Approbata nie będzie, mamy zgubę swoię pochwalać? BirkEgz 4.
patrz: APROBATA
– My Katholicy [...] mamy approbować Religią waszę nową/ ktora się zapiera Chrystusa? BirkEgz 4.
patrz: APROBOWAĆ
– Theodoryk krol Gottow Aryanin [...] okrutnie vmierał. BirkEgz 5.
patrz: ARIAN, ARIANIN
– Iáko tedy miástá niektore proznych domow dla swawolnych ludzi dopuszczáią/ non tam libenter, quam reuerenter, ták wászych Religiy Luterskich/ y Kálwińskich/ y Aryáńskich/ y Nálewáykowskich. BirkEgz 18.
patrz: ARIAŃSKI
– Podpisał Senat/ y ten nie wszytek/ bo drudzy wyięli ten artykuł wasz Konfederaciy. BirkEgz 17.
patrz: ARTYKUŁ
– Ieremiy/ poyźrzawszy iednak na bezecne Artykuły nauczycielow onych z Tubingi/ pogardził y poddaństwem ich y konfessyą przeklętą. BirkEgz 10.
patrz: ARTYKUŁ
– Gdybyście te iego księgi [księdza Reszki] przeczytali/ ktore on popisał o Atheismach/ Falarysmach/ y o poiedynkach miedzy sobą heretyckich Ministrow [...] wyrzucilibyście niedowiarstwa. BirkEgz 13.
patrz: ATEIZM
– Ale mie okrzykną Dyssydenci y z Nalewáykámi; co po tych dyskurszách ná Exorbitáncye násze; iuż to nie Exorbitáncye/ ále rectitudines, kiedy ich Stan Duchowny/ y prześwietny Senat/ y Koło Rycerskie pozwoliło/ ono podpisy wszytkich/ ktorzy się ziácháli do Wárszáwy ná pokoy známi. Bá pokażcie mi te podpisy. Owo są. Ia ten á ten podpisuię się. BirkEgz 16-17.
patrz: BA
– Więc báłwochwálstwá/ ktore bywáły v Zydow/ nie zowie pismo ś. tytułem częstszym/ iáko Wszeteczeństwem. BirkEgz 18.
– Nowochrzczeńcy y Adámitowie/ [...] záprowádziwszy się ná bánkiet nocny/ świece zgásiwszy/ kázirodztwá płodzicie. BirkEgz 15.
patrz: BANKIET
– Kálwin wász miły bánkietniczek/ dla ktorego Genewá osobne wino/ y chleb gotowáłá/ ná wszáwą chorobę/ y ná dźiewięć innych sprosnych chorob okrutnych/ przez cztery látá zdychał/ w desperácyey wielkiey skonał/ iáko pisze Bolsecus vczeń iego/ w żywoćie iego. BirkEgz 15.
– Nemrod z Konfederatámi swemi/ budował básztę Babel/ iákoby chciał niebá dobydź/ y Bogá z niego strącić. BirkEgz 9.
patrz: BASTA, BASZTA
– Ledwie co poczynáli Herezyárchowie wászy brozdzić/ záraz okrutną śmiercią y bezecną ginęli. BirkEgz 4.
– Obywátele Sodomscy/ miedzy ktoremi przemieszkawał Loth ś. stali zá męczennicę człowiekowi świętemu/ y wy bezecni Ministrowie święty[m] Kátholikom iesteście vtrapieniem. BirkEgz 10.
– Rospuściły się ięzyki y piorká wásze ná bluźnierstwá przeciwko Chrystusowi/ Pánnie naświętszey Máryey/ przeciwko Swiętym/ Zakonom/ Klasztorom/ przeciwko ślubom/ postom/ bezżeństwu/ Sákrámentom. BirkEgz 6.
– To iego [Lutra] Biblia byłá sklenicá kurowa wielka/ ná tey czytáł pismo ś.[więte]. BirkEgz 15.
patrz: BIBLIA
– Luter bezecny chłopy podwiodł/ áby siedli ná kárki pánom swoim/ ktorych nie zwał iedno ceklarzámi y kátámi; Turczyná przenosił nád pány Chrześciáńskie/ Biskupstwá kazał znosić/ y wszelakie iurisdykcye pogárdzić. BirkEgz 10.
patrz: BISKUPSTWO
– Nie vsłucháli pogániná Pánowie Mołoycy: stánęli mężnie przy Obozách Polskich/ y płoszáli nie raz/ nie dwá/ od nich vfce Bisurmáńskie przeklęte. BirkEgz 12.
– Widzę wielu miedzy Kátholikámi tákich/ ktorzy rozumieiąc iż w błoto wrzucili/ iesli co zá synámi/ lubo zá corkámi do Klasztorow dáli. BirkEgz 19-20.
patrz: BŁOTO
– Myślisz o tym/ iákobyś bogáto dziedzice pozostáwił/ iákoby drudzy dostátnie zyli po tobie. BirkEgz 24.
– Łákomi wszytkę nádzieię swoię z strony záchowánia zdrowia y pożywienia pokładáią w bogáctwiech swoich. BirkEgz 4.
– Iákie głupstwo/ áby świetcy synowie twoi w bogáctwách y w máiętnościách ná krotki czás opływáli/ zániedbáć ná wieczne czásy dusze swoiey. BirkEgz 24.
– Gdy Chrystus Pan/ y Zbáwiciel nász/ o spráwiedliwości iáko nabogátszey mowi/ á mowi przez Káznodzieie swoie/ po wszytkim świecie;my tu w Wárszáwie pod to nieszczęsne Interregnum, rádzimy o tym/ áby iáko nay szczupley spráwiedliwość święta chodziłá. BirkEgz 1.
patrz: BOGATY
– Mężoboystwá/ bunty wásze/ pieczętarzámi są Religiey wászey: hurmem wielkim zá nią wszytkie zbrodnie nástąpiły/ sam się im Luter dziwował. BirkEgz 11.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– ... depcę [...] po Henrycystách/ po Sophistách/ po wszytkich brámách piekielnych: Boski máiestat zemną trzyma... BirkEgz 12.
– Pánowie Dyssydenci [...] wászy brátrzykowie broń podnieśli przeciwko wiernym swoim pánom/ y tytuł rebelliey swoiey wymyślili/ y ná chorągwiách rospisali/ libertas conscientiae. BirkEgz 16.
– Przymnoż Pánie więcey tákich Dawidow y Lotow/ á broń wiernych twoich od zarázy kácerskiey/ iákoś obronił Lotá od ogniá Sodomskiego. BirkEgz 10.
patrz: BRONIĆ
– Mowią potym o nim [młodym szlachcicu, prowadzącym hulaszczy tryb życia]: miał się kiedyś dobrze/ utrácił wszytko ná burku. BirkEgz 30.
patrz: BRUK, BRUK, BURK
– A w nászey Litwie/ kędy się byłá podziáłá wolność ná ten czás/ kiedy w Rynku Wileńskim przed Fárą/ szubienicę pánowie Dyssydenci budowáli/ áby poddánych swoich z Kościołá wychodzących ná niey wieszáli? BirkEgz 16.
patrz: BUDOWAĆ
– Nemrod z Konfederatámi swemi/ budował básztę Babel/ iákoby chciał niebá dobydź/ y Bogá z niego strącić. BirkEgz 9.
patrz: BUDOWAĆ
– Niepráwość codzienna/ nábożeństwo wygnáne/ herezya zostáwiona; tákie zálecenie dał Religiey swoiey sam Luter/ wász ociec. Y macież z to serca/ abyście Biskupy y Senatory násze do ták buntowniczey niezgodney ligi námowili? BirkEgz 11-12.
– Gdy nas do wászey Konfederácyey kácerskiey záciągacie/ chcecie nas wpráwić do cechu onych olbrzymow/ ktorzy potopu przyczyną byli. BirkEgz 9.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Luter bezecny chłopy podwiodł/ áby siedli ná kárki pánom swoim/ ktorych nie zwał ieddno ceklarzámi y kátámi. BirkEgz 10.
– Przymnoż Pánie więcey tákich Dawidow y Lotow/ á broń wiernych twoich od zarázy kácerskiey/ iákoś obronił Lotá od ogniá Sodomskiego/ y Abráhámá od Cháldeyskiego/ według obietnice twoiey. BirkEgz 10.
– Żadnego prokuratorá nie będziesz miał/ iedno dobre sumnienie/ iedno cnotliwe y niewinne życie/ iedno miłosierdzie/ ktore nie dáleko niewinności chodzi z iáłmużnámi twoimi. BirkEgz 24.
patrz: CHODZIĆ
– Gdy Chrystus Pan/ y Zbáwiciel nász/ o spráwiedliwości iáko nabogátszey mowi/ á mowi przez Káznodzieie swoie/ po wszytkim świecie; my tu w Wárszáwie pod to nieszczęsne Interregnum, rádzimy o tym/ áby iáko nayszczupley spráwiedliwość święta chodziłá. BirkEgz 1.
patrz: CHODZIĆ
– Gdy chodzić będziesz w ogniu, nie spalisz się, áni płomień gorzeć będzie na tobie. BirkEgz 10.
patrz: CHODZIĆ
– czárt BirkEgz 3.
patrz: CZART
– [...] poważ się o co tákowego/ coby to szubienicą pachnęło/ y czci straceniem/ będą cię mieć ludzie zá delionaká [...]. BirkEgz 30.
– [...] zbrodnie/ y grzechy szkárádne/ ktor mu dokuczki czynią ták strászne/ że przed nimi vciekáć musi rad nie rad. BirkEgz 2.
patrz: DOKUCZKA
– [...] Donátystowie/ gdy psom Euchárystyą wyrzucili/ od nichże sámych są poszárpáni [...]. BirkEgz 5.
patrz: DONATYSTA
– Skoro dopádli miast/ onę wolność/ dla ktorey woiowáli ták wiele lat/ ták wiele krwie wylali/ zburzyli do szczętu/ y śiebie sámych oney pozbawili: bo áni sobie/ áni innym dopuszczáią wolnośći żadney Religiey obieránia/ ále wszytkim dusznie roskázuią bydź protestántámi/ lubo Kálwinistámi; nie náwiiay się Kátholiku miedzy nie/ bo tobie nagorzey będźie; wolą oni Turczyná y pogániná ćierpieć miedzy sobą/ niż ćiebie; gorszymi są ná ćię/ niż pogánin kiedy na Kátholiki. BirkEgz 16.
patrz: DUSZNIE
– [marg.] Dyspensá Papieska, o ktorey niżey. BirkEgz 21-22.
patrz: DYSPENSA
– Skąpo kto Bogu vdáie/ od ktoreg[o] wszytko ma/ co zá dziw/ iesli skąpy obrok bierze? BirkEgz 27.
patrz: DZIW
– Foremnie Thomas Morus, Kánclerz Angliey/ iednemu/ ktory kokoszył się z wiárą Luterską/ powiádáiąc ze prawdźiwá/ á znáć po tym/ iż wiele ádherentow ma swoich/ odpowiedźiał: Non plus miraculi est homines ad Lutherum curere, quàm saxa ex alto ruere deorsum. BirkEgz 5.
patrz: FOREMNIE
– Iákie głupstwo/ áby świetcy synowie twoi w bogáctwách y w máiętnościách ná krotki czás opływáli/ zániedbáć ná wieczne czásy dusze swoiey. BirkEgz 24.
patrz: GŁUPSTWO
– Ale do Zakonu wstąpić co zá grzech/ co zá krzywdá oycu? rzecz tá pochwały iest godná/ y fámiliy nie obelży. BirkEgz 25.
patrz: GRZECH
– Y wy poydziecie ná Zydy/ iáko się tych dyspens contra ius commune, tam Ciuile, quam Canonicum, domagáć gwałtem będziecie [...]. BirkEgz 22.
patrz: GWAŁTEM
– Gdybyście te iego księgi [księdza Reszki] przeczytali/ ktore on popisał o Atheismach/ Falarysmach/ y o poiedynkach miedzy sobą heretyckich Ministrow [...] wyrzucilibyście niedowiarstwa. BirkEgz 13.
patrz: HERETYCKI
– A násze miłe Prussy/ tákże Inflanty/ iáko poginęły/ y nie raz oblały się krwią niewinnych ludzi: czy nie dla tego/ że oni Krzyżacy Mistrzowie/ Apostátámi od wiary Kátholickiey y od Zakonu swego zostawszy/ Biskupstwá y Prebendy kościelne naprzod Duchowieństwu pobrali/ Kościoły w synágogi heretyckie obrocili/ Mnichom y Zakonnicom swym chleb odięli/ y vczynili z Kościołow iaskinie rozboycow; rozboycow mowię/ ktore oni Ministrámi poprzezywáli: á ci co innego czynili/ iedno że y dusze/ y ciáłá z cnot y z ślicznych obyczáiow poodzieráli/ y do tych czasow ieszcze odzieráią. [...]. BirkEgz 33.
patrz: HERETYCKI
– Herezye wásze ná mieyscá báłwochwalstw nástąpiły; cierpiał Bog báłwány/ cierpi y heretyki iáko widzę; ále wezmie czásu swego Iezábel heretyczká zapłáty swoie/ y zwámi/ ktorych wylęgłá/ nieszczęsne syny/ iesli się nie obaczycie/ y do kolei/ z ktoreyeście wypádli/ nie náwrocicie. BirkEgz 18.
patrz: HERETYCZKA
– Niepráwość codzienna/ nábożeństwo wygnáne/ herezya zostáwiona; tákie zálecenie dał Religiey swoiey sam Luter/ wász ociec. Y macież z to serca/ abyście Biskupy y Senatory násze do ták buntowniczey niezgodney ligi námowili? BirkEgz 11-12.
patrz: HEREZJA
– Ledwie co poczynáli Herezyárchowie wászy brozdzić/ záraz okrutną śmiercią y bezecną ginęli. BirkEgz 4.
– Kálwin wász miły bánkietniczek/ dla ktorego Genewá osobne wino/ y chleb gotowáłá/ ná wszáwą chorobę/ [...] przez cztery látá zdychał. BirkEgz 15.
patrz: KALWIN
BirkEgz 10.
patrz: KALWINIZM
– [...] Pánu Bogu przypisuiećie wszytkie zbrodnie wásze/ autorem go knuiąc wszytkich pożądliwośći/ swawoleństwá/ mordow/ wydźierstw y mowićie sobie: Ia się Bogu sprzećiwiáć áni mogę/ áni chcę/ słucháć go tedy będę/ pomknę się zá chętkámi moimi/ zá roskoszą/ bez skrupułu; lábuy duszo/ piekło gore. BirkEgz 16.
– Szymon Czárnoksiężnik przez sztuki dyabelskie latał po powietrzu [...]. BirkEgz 5.
patrz: LATAĆ
– Niepráwość codzienna/ nábożeństwo wygnáne/ herezya zostáwiona; tákie zálecenie dał Religiey swoiey sam Luter/ wász ociec. Y macież z to serca/ abyście Biskupy y Senatory násze do ták buntowniczey niezgodney ligi námowili? BirkEgz 11-12.
patrz: LUTER
– Mogł był Pan Bog przygodom tym opátrznośćią swoią łátwiuchno zábieżeć/ ále żeś tego niegodźien/ on też dopuśćił plagom pastwić się nád tobą [...]. BirkEgz 26.
– Kędyż on Nátán Prorok/ áby skárżył ná łupieżcę bogátego/ ktory owieczkę porwał vbogiemu/ máiąc swoich tysiącámi? BirkEgz 28-29.
– Nárzeká na wászym podobne obyczáie y rządy ś. Sálwianus Biskup Mássyliyski/ o ktorych szeroko mowi w kśiążeczce swoiey/ De Prouidentia & Auaritia, y przytacza plagi/ ktore ná Chrześćiány pádły od pogáństwá/ swego czásu/ lib: contra Auaritiam. BirkEgz 22.
– Dyabeł od początku był mátáczem/ y oycem mátáctwá; á kácerstwo co innego iest/ iedno kłamliwa y fałszywa náuká? BirkEgz 21.
patrz: MATACZ
– Obywátele Sodomscy/ miedzy ktorymi przemieszkawał Loth ś. stali zá męczennicę człowiekowi świętemu/ y wy bezecni Ministrowie świętym Kátholikom iesteśćie vtrapieniem. BirkEgz 10.
– Gdybyście te iego księgi [księdza Reszki] przeczytali/ ktore on popisał o Atheismach/ Falarysmach/ y o poiedynkach miedzy sobą heretyckich Ministrow [...] wyrzucilibyście niedowiarstwa. BirkEgz 13.
patrz: MINISTER
– Náuki moie stáną/ á Papież z Hentycystámi vpádnie/ ná despekt wszytkim mocárstwom wiátru/ źiemi/ y morzá. BirkEgz 12.
patrz: MOCARSTWO
– Heráklus Cesarz Monothelitą zostawszy/ sprosną śmierćią zdechł/ bo nie mogł moczu ináczey puszczáć/ iedno ná twárz własną swoię. BirkEgz 5.
patrz: MONOTELITA
– [...] nie będzie tám nigdy dobrze/ áż kościelne fundusze kościołom wrocone będą; niechay kto chce co mowi/ ia tak trzymam [...]. BirkEgz 32.
patrz: NIECHAJ
– Żadnego prokuratorá nie będziesz miał/ iedno dobre sumnienie/ iedno cnotliwe y niewinne życie/ iedno miłosierdzie/ ktore nie dáleko niewinności chodzi z iáłmużnámi twoimi. BirkEgz 24.
patrz: NIEDALEKO
– Niepráwość codzienna/ nábożeństwo wygnáne/ herezya zostáwiona; tákie zálecenie dał Religiey swoiey sam Luter/ wász ociec. Y macież z to serca/ abyście Biskupy y Senatory násze do ták buntowniczey niezgodney ligi námowili? BirkEgz 11-12.
– [Zwrot do różnowierców] Kwituiemy was y z niewstydow Ministrow wászych/ w ktorych oczy są cudzołostwá pełne/ y grzechu nieustawáiącego. BirkEgz 15.
patrz: NIEWSTYD
– Nowochrzczeńcy y Adámitowie/ [...] záprowádziwszy się ná bánkiet nocny/ świece zgásiwszy/ kázirodztwá płodzicie. BirkEgz 15.
patrz: NOCNY
– Ale do Zakonu wstąpić co zá grzech/ co zá krzywdá oycu? rzecz tá pochwały iest godná/ y fámiliy nie obelży. BirkEgz 25.
patrz: OBELŻYĆ
– Niesiono ná Zamek Witepski po śmierci iego skrzynię z rzeczámi kościelnymi/ żeby iey Oycoboycy nie zbántowáli/ iáko Dwor Arcybiskupi; poki byłá w Cerkwi/ otworzyć się nie dáłá/ lubo kluczem otwierána byłá: [...] BirkEgz 14.
patrz: OJCOBÓJCA
– Iákie głupstwo/ áby świetcy synowie twoi w bogáctwách y w máiętnościách ná krotki czás opływáli/ zániedbáć ná wieczne czásy dusze swoiey. BirkEgz 24.
patrz: OPŁYWAĆ
– Poważ się o co tákowego/ coby to szubienicą pachnęło/ y czci straceniem/ będą cię mieć ludzie zá delionaká. BirkEgz 30.
– [marg.] Dyspensá Papieska, o ktorey niżey. BirkEgz 21-22.
– Chłop ná grosz więcey chciwy/ niż ná zbáwienie: frásuiąc się bárzo/ że mu ten queścik/ iáko sztuká smáczna/ zprędká z gárłá byłá wydárta/ y okázyą ztąd porwał mowieniá przeciwko Papieżowi/ y odstánia od obozow Kościołá ś. Kátholickiego. BirkEgz 22.
patrz: PAPIEŻ
– Tarcháią coś po kątách niektorzy/ iż Ocieć ś. Papież dał w tey mierze dyspensę Polakom/ że mogą vymowáć obroku Sługom Bożym/ y nie przypuszczáć ich do dziedzictwá/ áni do kupowánia máiętności. BirkEgz 21.
patrz: PAPIEŻ
– Rozpukni się papiezu. Tenze in Librum contra Regem Angliae, ták wykrzyka: Co to iest ten Henryk? nowy Tomistá/ vczeń tylko ták leniwey poczwary. BirkEgz 12.
patrz: PAPIEŻ
– Tu ia stoię/ tu mieszkam/ tu się chełpię/ tu ia depcę po Papistach. BirkEgz 120.
patrz: PAPISTA
– Dziwowałbym się tym Psichikom/ gdyby samym wszeteczeństwem się báwili, dla ktorego żenią się często; gdyby się też nie paráli obżarstwem/ dla ktorego postow nienawidzą. BirkEgz 20-21.
– ... depcę [...] po Henrycystách/ po Sophistách/ po wszytkich brámách piekielnych: Boski máiestat zemną trzyma... BirkEgz 12.
patrz: PIEKIELNY
– Połkniymy go iáko piekło pożera żywego, cáłkiem go pochłońmy iáko zstępuiącego do ieziorá ognistego. BirkEgz 6.
– Schowayciesz się tedy z wiárą wászą pánowie Dyssydenci do pieczar piekielnych/ v Kátholikow Approbata nie będzie, mamy zgubę swoię pochwaláć? BirkEgz 4.
patrz: POCHWALAĆ
– Andrzey Carolstadius od czártá pochwycony/ niewiedzieć kędy się podziáł. BirkEgz 5.
– Pánowie Dyssydenci [...] wászy brátrzykowie broń podnieśli przeciwko wiernym swoim pánom/ y tytuł rebelliey swoiey wymyślili/ y ná chorągwiách rospisali/ libertas conscientiae. BirkEgz 16.
patrz: PODNIEŚĆ
– Wymowki Politykántow. Ieszcze máią wymowki ci Politykáńcy. BirkEgz 29.
– Wiárá ich w kuchniách gorąca; nádzieiá ná pułmiskách leży/ miłość w gárncach wre v nich/ płucá kościołem są/ żołądek ołtarzem/ księdzem kucharz: Bogowie ich żárłok/ połok/ niebem v nich piekło. BirkEgz 33.
patrz: POŁOK
– Dopierożby Koroná tá Polska wpádłá w Exorbitáncye/ iákobyście Podgorzány do końcá tymi kácerstwy połotrowáli. BirkEgz 14.
– ...gdy bánkietowáć codzień będą/ gdy dwory y łożnice poponámi upstrzą, gdy domy swe nátkáią drogim sprzętem? BirkEgz 29-30.
patrz: POPON
– ...popsiła Religia wászá narodow wiele/ y náuczyłá ich roskoszy pilnowáć więcey/ niż Bogá. BirkEgz 6.
patrz: POPSIĆ
– Bryáreusze/ Storęczne/ Gygesze/ Koty/ y Eucelády wężonożne: y inne tym podobne portenty y monstra. BirkEgz 28.
patrz: PORTENT
– Widźielichmy wieku przeszłego/ gdy Węgierska Ziemiá/ y inne Prowincye dla heretyctwá y heretykow od Turkow pośiadáne były; gdy woyny y mordy wielkie Hugonotowie we Fráncyey czynili/ Purytanowie w Angliey y w Szkocyey/ Lutrowie w Niemcech. BirkEgz 4.
patrz: POSIADANY
– Tu woysko kłamstwá zdrády posiłkownicey/ dyabłow wypráwá/ nieczystych duchow vfce. BirkEgz 24.
– Wiedz o tym, iż nogi tych konfederatow do złego biezą, y wzawod ná przedanie krwie pośpieszáią. BirkEgz 6.
– [...] Po Ewángeliey ziáwioney (przez Lutrá) cnotá zámordowána/ spráwiedliwość potłumiona/ wstrzemięźliwość skrępowána/ prawdá od psow poszárpána/ wiárá chramie/ niepráwość codzienna/ nabożeństwo wygnáne/ herezya zostáwiona; tákie zálecenie dał Religiey swoiey sam Luter/ wász ociec. BirkEgz 11-12.
– Dobrá Kościelne máią bydź iáko święte kotwice/ ná ktore tárgáć się wam nie godzi/ bez dozwolenia Oycá ś. y tylo ná ten czás/ gdy ostátnia potrzebá Rzeczypospolitey przyciśnie. BirkEgz 31.
– Gorszy Fráncuzowie/ ktorzy na grunty kościelne ręce swe nie raz podnosili/ á czynili to extorto Pontificum consensu, potrzebámi się wymawiáiąc woiennymi; pátrzciesz/ iáko ná tych zbiorách z kościołá wydartych vtyli? iáko krolestwá swego nie raz o włos nie zgubili; śliczni oni krolowie ich od swoich poddánych mieczem zdrádzieckim/ lubo trucizną/ lubo czárámi pozábiiáni; y nie będzie tám nigdy dobrze/ áż kościelne fundusze kościołom wrocone będą; niechay kto chce co mowi/ ia tak trzymam; áż dobrá kościelne od żołnierzow/ od niewiast przeklętych odiskáne będą/ y znowu Duchowienstwu oddáne/ áby w nich służbá Boża byłá/ ták iáko zá Ludwiká ś. Krolá Fráncuskiego niegdy. BirkEgz 32.
patrz: POZABIJANY
– Synowie nie mogą bydź pozywowáni w tym co im słusza [słuszna?]/ áni wydziedziczeni/ chybá dla wielkiego grzechu iákiego przeciwko rodzicom... BirkEgz 25.
patrz: POZYWOWANY
– Pánowie Dyssydenci [...] wászy brátrzykowie broń podnieśli przeciwko wiernym swoim pánom/ y tytuł rebelliey swoiey wymyślili/ y ná chorągwiách rospisali/ libertas conscientiae. BirkEgz 16.
patrz: PRZECIWKO
– Dobrá Kościelne máią bydź iáko święte kotwice/ ná ktore tárgáć się wam nie godzi/ bez dozwolenia Oycá ś. y tylo ná ten czás/ gdy ostátnia potrzebá Rzeczypospolitey przyciśnie. BirkEgz 31.
– ...w Greckim Psichike Są Psichikowie owi/ ktorzy vstáwicznie mięsopustuią... BirkEgz 20.
patrz: PSYCHIK
– Tymi przynętami wabią was do siebie bezecne te ptaśnice... BirkEgz 15.
patrz: PTAŚNICA
– ...gdy woyny y mordy wielkie Hugonotowie we Frácyey czynili/ Purytanowie w Angliey y w Szkocyey/ Lutrowie w Niemcech. BirkEgz 4.
patrz: PURYTANIN
– Iáko tedy miástá niektore proznych domow dla swawolnych ludzi dopuszczáią/ non tam libenter, quam reuerenter, ták wászych Religiy Luterskich/ y Kálwińskich/ y Aryáńskich/ y Nálewáykowskich. BirkEgz 18.
– Luter wász Stolicy Apostolskiey ná nowy rok tę Kolędę posłał: Martinus Luther S. Sedi Romanae mea[m] gratiam [et] salutem: Sanctissima Sede crepa. BirkEgz 12.
patrz: STOLICA
– Zátym puścił ná nie okrutne Moskale/ ktorzy ich nie raz/ nie dwá/ o to/ że kościoły sprofánowali/ wyzábiiáli: puścił Szwedy/ ktorzy toż czynili. BirkEgz 33.
patrz: SZWED, SZWED, SZWIED
– Ledwie co poczynáli Herezyárchowie wászy brozdzić/ záraz okrutną śmiercią y bezecną ginęli. BirkEgz 4.
patrz: ŚMIERĆ
– Ztrudná ználeść/ mowi/ Heretyká/ ktoryby czystość miłował. kto nie wie o świętokradzkich y o zbyt plugáwych miłostkách Kálwiná/ Lutrá/ Beze/ y drugich? BirkEgz 5.
– Mowią potym o nim [młodym szlachcicu, prowadzącym hulaszczy tryb życia]: miał się kiedyś dobrze/ utrácił wszytko ná burku. BirkEgz 30.
patrz: UTRACIĆ
– Widzę wielu miedzy Kátholikámi tákich/ ktorzy rozumieiąc iż w błoto wrzucili/ iesli co zá synámi/ lubo zá corkámi do Klasztorow dáli. BirkEgz 19-20.
patrz: W
– ...náuczył się árgumentow przećiwko Mszey ś. Kálwin/ gdy mu Bucerus zádawał gębę złośliwą niewypárzoną/ odpowiáda/ hunc esse morbum sui, non tàm ingenij, quàm genij, przymiot ten nie ták dálece tyka się dowćipu mego/ iáko dusze/ ktora przy mnie wáchtuie/ á tá mi vstáwicznie każe ludźiom sromoćić... BirkEgz 8.
patrz: WACHTOWAĆ
– Bryáreusze/Storęczne/ Gygesze/ Koty/ y Encelády wężonożne: y inne tym podobne portenty y monstra... BirkEgz 28.
– gębá ábowiem kácerska iest gębá mowiąca wielkie słowá [...] Gębá wielemowiąca, y bluznierstwá. BirkEgz 29.
– Mogłbyś ich Protheuszámi/ Chánáleontámi/ Eurypuszámi/ ábo iákimi Wiercibiszámi/ byś iedno iáko mogł wyrázić ich táki niestátek... BirkEgz 29.
patrz: WIERCIBISZ
– Y wy się ciśniecie widzę do mleká Korony [...] pánowie wilczkowie/ prosicie áby wam poprzysiężono pokoy y wolność/ y impunitatem. Boię się, że potym mámkę tę pokąsacie. BirkEgz 12.
patrz: WILCZEK
– Vstępuycie nam z Cerkiew, z Włádyctw, z Metropoliey, z Archimendryctw: mieszkaycie gdzie raczycie... BirkEgz D.
patrz: WŁADYCTWO
– Polacy moi Interreges teráźnieyszy/ z wielkim tumultem y gwałtem wnoszą do Korony práwo okrutne/ ná háńbę synow swoich/ y corek/ ktore ná służbę Bożą do Zakonow idą/ y tych/ y owych. BirkEgz 19.
patrz: WNOSIĆ
– Oprocz tego/ okrutny żołnierz miia włośći swoie/ á do Xiędzá nie raz/ nie dwá/ ná śniadánie nie proszony/ wieżdża/ podwody od niego gwałtem bierze/ á niemali koni/ wołki mu záymuie? BirkEgz 28.
patrz: WOŁEK, WOŁK
– Iesli się ty z woyny wrocisz w pokoiu, Bog przez mię nie mowi... BirkEgz 28.
– Nie mász báłwánow, áni wrożbitow, áni wieszczkow w Izráelu. BirkEgz 2.
– ...są iákie kupy/ á nie zgádzáią się z Kościołem Rzymskim/ wszytkie báłwochwálstwem y dyabelstwem śmierdzą/ z ktorego wrożki y wieszczkowie poszli. BirkEgz 2.
patrz: WRÓŻKA
– Widzę wielu miedzy Kátholikámi tákich/ ktorzy rozumieiąc iż w błoto wrzucili/ iesli co zá synámi/ lubo zá corkámi do Klasztorow dáli. BirkEgz 19-20.
– Zezwaláią synowie nászy ná wydziedziczenie swoie/ á to kwoli bráciey/ iż przestáia ná rowney rzeczy drugdy/ y czy nawięcey Mnichowi potrzebá? prawdá/ iesli ten konsens dobrowolnie czynią; inaczey bywa/ iesli ex importunitate, vel metu reuerentiali będzie wytárgowány y wymęczony: á tákowy targ pospolicie bywa/ gdy rodzice są bogáci/ ták dálece/ że áni sámi/ áni synowie inni potrzebuią tey puścizny ná wyżywienie swoie; bo ktokolwiek duchem Bożym wchodzi do Zakonu/ ten ile z niego iest/ wszelákim sposobem prágnie náśládowáć rády Chrystusowey/ ktora vpomina/ áby kto chce bydź doskonáłym/ swe máiętności rozdał/ nie bogátym/ ále vbogim. BirkEgz 29.
patrz: WYMĘCZONY
– Y do tákieyż to szkoły wzywáćie Pány násze/ Krole wásze/ Senatory wásze/ mili Dyssydenći/ w ktorey Rektorem iest Lucyper z piekłá: tákąże to Akádemią Dworom Páńskim zálecaćie/ w ktorey się wyćwiczyli wszyscy synowie zátrácenia; w ktorey Antychryst wszytkich zbrodni y szálbierstw się wyuczy/ iáko o nim świádczy Páweł ś. Ktorego przyszćie iest, według roboty szátáńskiey, we wszelákiey potędze, w znákách, y w cudách kłamliwych, y we wszelkim z wiedzieniu niepráwośći. BirkEgz 9.
– Rospuściły się ięzyki y piorká wásze ná bluźnierstwá przeciwko Chrystusowi/ Pánnie naświętszey Máryey/ przeciwko Swiętym/ Zakonom/ Klasztorom/ przeciwko ślubom/ postom/ bezżeństwu/ Sákrámentom. BirkEgz 6.
patrz: ZAKON
– A násze miłe Prussy/ tákże Inflanty/ iáko poginęły/ y nie raz oblały się krwią niewinnych ludzi: czy nie dla tego/ że oni Krzyżacy Mistrzowie/ Apostátámi od wiary Kátholickiey y od Zakonu swego zostawszy/ Biskupstwá y Prebendy kościelne naprzod Duchowieństwu pobrali/ Kościoły w synágogi heretyckie obrocili/ Mnichom y Zakonnicom swym chleb odięli/ y vczynili z Kościołow iaskinie rozboycow; rozboycow mowię/ ktore oni Ministrámi poprzezywáli: á ci co innego czynili/ iedno że y dusze/ y ciáłá z cnot y z ślicznych obyczáiow poodzieráli/ y do tych czasow ieszcze odzieráią. [...]. BirkEgz 33.
patrz: ZAKONNICA
– Był nie dawno Práłat ieden wielki/ ktory wielkiego Pułkowniká stánowiská y leże rospisuiącego sobie po dobrách Duchownych vpominał/ áby tego nie czynił/ áby wydzierstwá żołnierzom swym bronił/ y mordow nád vbogimi poddánymi. stáwił się mu okrutnie/ y potym sprawiedliwym sądem Bożym od pogáństwá y z pułkiem swym iest zámordowány. BirkEgz 28.
– Po Ewángeliey ziáwioney (przez Lutrá) cnotá zámordowána/ spráwieliwość potłumiona/ wstrzemięźliwość skrępowána/ prawdá od psow poszárpána/ wiárá chramie/ niepráwość codzienna/ nabożeństwo wygnáne/ herezya zostáwiona; tákie zálecenie dał Religiey swoiey sam Luter/ wász ociec. BirkEgz 11-12.
– Rzeczecie: á nam co do praw Cesárskich/ y Duchownych/ y do Biskupow Fráncuskich; mamy swoie Constitucye y práwá/ á iesli czego niedostáie/ proper casus emergentes, mamy rozum od tego/ ktorym Exorbitáncye wszytkie z Korony zniesiemy/ zwłaszczá pod to Interregnum, kiedy wolnych głosow nászych Máiestat żaden zátłumić nie może/ áni pochlebstwo iákie. BirkEgz 25.