Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MerkHist 1737 oryginał
Merkuriusz Historyczny i Polityczny

Odnotowano 158 cytatów z tego źródła
– Ministrowie Potencyi Protestantskich wnieśli [...] materyą o abolicyą Artykułu Czwartego w Traktacie Ryzwickim. MerkHist 1045-1046.
patrz: ABOLICJA
– consilium teraźnieysze Cesarza Imci trzy Objekta ma principalne, pierwsze iest Interes woyska [...] Drugie abolicya klauzuli czwartego Artykułu Traktatu Ryzwyckiego. MerkHist I, 42-43.
patrz: ABOLICJA
– Iedna tylko rzecz trudni, [pertraktacje] to iest, że absolutnie Cesarz Turecki pretenduie aby Moskwa pierwsze uczyniła kroki. MerkHist 117.
patrz: ABSOLUTNIE
– Przy admissyi do Orderu przysięgáć [kawalerowie] będą ná posłuszeństwo y wierność Krolowi. MerkHist 353-354.
patrz: ADMISJA
– Reprezentuie wiedney Osobie Swoiey cały Senat dawny, podczas iakiey publiczney ceremonij na ktorey znayduie się w senatorskim odzieniu bogato od złota y srebra adornowanym. MerkHist 4/258.
patrz: ADORNOWANY
– Po dysgracyowaniu Jmci Pana Chaweliu, Krol kazał czterem Sekretarzom Status directe adressowáć się w interessach do siebie samego. MerkHist 4/ 312.
– Z inszey strony mamy przestrogę/ że o tym Turcy myślą/ żeby Okrętámi y Gálerámi swoiemi/ co po rożnych Portách w Dálmácyey máią/ weszcie do morzá Adryátyckiego záwárli. MerkHist 146.
patrz: ADRIATYCKI
– Xiążę Jmć Kurlandzki Ferdynand przez 8. dni affekcyą zdrowia złożony [...] desiit vivere. MerkHist 422.
patrz: AFEKCJA
– Kataneowi kontynuowano Charakter Agencyi iego, y aukcyą pensyi uczyniono. MerkHist 5, 371.
patrz: AGENCJA
– Iuz od kilku lat w Wenecyi zostaie Agentem od Dworu tego [pruskiego]. MerkHist 371.
patrz: AGENT, AGENT, AJENT
– U Dworu Hiszpanskiego wszystko w znaczney zostaie agitacyi, Rady częste y konferencye ustawiczne. MerkHist 312.
patrz: AGITACJA
– Agitowano propozycyą o augme[n]towaniu Pensyi Krolewiczowskiey. MerkHist 734.
– Korsowie żadney niechcą przyiąć amnistyi, poki ich pretensye y agrawacye nie będą od Rzeczy Pospol[i]tey [genueńskiej] uspokoione. MerkHist 1051.
patrz: AGRAWACJA
– Pretenduie [cesarz turecki], żeby Mosk[w]a kroki przyzwoite uczyniła, iako będąc aggressorką. MerkHist 116.
patrz: AGRESORKA
– Krol Imć Theodor pierwszy [...] nie inną Intencyą wyiachawszy tylko dla akceleracyi szczęsliwego terminu, ktory ma utwierdzić, y gruntownie uczynić szczęście nasze. MerkHist 97.
– Xiąże wspomniany nie bardzo akcelerował do tego [ewakuacji] praeparatoria czynic. MerkHist 13.
– Ktory to Sentyment [zła wola] Dworu Portugalskiego tym iest oczywistszy, im bardziey dalekim się pokazuie od akceptowania praeliminarii poddanych sobie. MerkHist 148.
– Generał Cesarski pretendował exempcyi od Akcyzy na to wszytko, czego by generaliter Woyska Cesarskie potrzebowały dla swoiey Substancyi. MerkHist 344.
patrz: AKCYZA
– Finalna Akkomodacya między Dworem Rzymskim y Portugalskim zatamowała się na Artykule Kardynała. MerkHist 558.
patrz: AKOMODACJA
– Uczyniono im [załodze twierdzy] komplement, że ieżeli ieden raz tylko wystrzelą, to żadnego akkordu y Pardonu spodziewać się nie maią. MerkHist 599.
patrz: AKORD, AKORD, AKORT
– Cesarz Imc y Xiążę Lotarynski akordowali Krolowi [za żonę], Xiężniczkę Elizabetę Teressę Lotaryńską. MerkHist 23.
patrz: AKORDOWAĆ
– Praesidiu[m] Tureckie tam [w Oczakowie] się w 15.000. znayduiące, zważywszy siły Woysk Rossyiskich akkordowało, zkąd przez akkord wypuszczone, pośli do Biłhorodka alias Akermamanu [!]. MerkHist 585.
patrz: AKORDOWAĆ
– Krol Hiszpański insistit, ażeby ante omnia investitura Krolestw Sycyliyskich, Infantowi Don Carlos przez Oyca S. była akkordowana. MerkHist 88.
patrz: AKORDOWANY
– Insuper Xże Montemar Allegował że Krol Hiszpański rekwiruie Gwarancyi od Cesarza o bespieczney possessyi Krolestw Sycylyiskich. MerkHist 14.
– Allegowano Krolowi Hiszpanskiemu że y Krol Sardynski [...] żadney trudności nieczynił. MerkHist 568-569.
– Rzeczpospolita Wenecká má też alliancyą uczynić z Imperatorową Ieymcią Rossyiską. MerkHist 110.
– Szosta [negocjacja] [...] Respektem niektorych miast zastawy, lub Alienacyi, pewne Summy w Niderlandzie Cesarskim. MerkHist 1104.
patrz: ALIENACJA
– Byli ci dway [Ali i Omar] Ich Prawodawcy Religii Musułmanskiey z Owych siedmiu Kulifow [!] ktorzy [...] prawo Machometowe to jest Alkoran tłumaczyli. MerkHist 1061.
patrz: ALKORAN
– Rewokowanie Graffa Sekendorfa y amocya lego od Generalney Kommendy nad woyskami Cesarskiemi szczegulnie dla Religij Luterskiey stała się. MerkHist 805-806.
patrz: AMOCJA
– Łatwo inferre iakie progressa w umysłach y sercach czyni codziennie sekretna iakaś emulacya Konstitutionalistow y Antykonstitutionalistow Francuskich. MerkHist 742.
– Według wszystkich Apparencyi Rzplta będzie musiała interesować się do Woyny y Porta coś o tym przeczuwa. MerkHist 21.
patrz: APARENCJA
– Znaczna także część Dywanu pretenduje woyny, zaczym niebardzo tu ufaią tym apparencyalnym demonstracyom chęci do pokoiu. MerkHist 117.
– Dwor Rossyiski, ieżeliby medyacya iakas była potrzebna, inszey nie życzy, oprocz Cesarza iako potencyi niemaiącey żadnego interessu do aprehendowania, ażeby Turcy nie byli poniżeni. MerkHist 123.
– [Na Korsyce] Jeziora, Stawy, Rzeki [...] były arendowane Katalonczykom. MerkHist 5/366.
patrz: ARENDOWANY
– Conclusum zatym ułożyć Aryngę Conventionis. MerkHist 761.
– Consul Francuzki rezyduiący w Liwornie wziął w areszt Kapitana tego statku na ktorym transportowano tego momentalnego Krola [Teodora korsykańskiego]. MerkHist I, 19.
– Nie ta zdaie się być intencya, tak potężnego Armowania woyska w Barcellonie. MerkHist 159.
patrz: ARMOWANIE
– Aukcyą także w Woysku uczynić maią do 32 000 ludzi Regularnych, iako też dla wystawienia y sporządzenia Arsenału. MerkHist 709.
patrz: ARSENAŁ
– Krol Jmć Portugalski [...] Ordynanse wydać kazał do woysk swoich [...] ażeby po nieprzyiacielsku z Hiszpanami postąpić attakuiąc onych z kazdey miary. MerkHist .
patrz: ATAKOWAĆ
– We Francyi Dwie okoliczności attencyą publiczną zabawiaią. MerkHist 394.
patrz: ATENCJA
– Poseł Cesarski dotąd bez Audyencyey zostawa/ czekaiąc na Respons. MerkHist 134.
– Znacznie augmentuie [Wenecja] na Morzu siły swoie. MerkHist 111.
– Partya Malkontentow augumentuie [!] się ustawicznie [w Persji]. MerkHist 107-108D.
– Agitowano propozycyą o augme[n]towaniu Pensyi Krolewiczowskiey. MerkHist 734.
– Xiądz Likarueze Prałat swiecki [...] od Oyca s. wysłany w charakterze kommisarza Apostolskiego w differencyach zachodzących między Iezuitami y Augustinianami. MerkHist 790-791.
– Na co Xiążę Montemar odpowiedział, że go instrukcye iego na to nie autoryzowały: tak tedy y ta spełzła konferencya. MerkHist 35.
– Rekwiruje [dwór wiedeński] aby regularne Woyska Rossyiskie [...] przeprawiwszy się przez Dniepr awansowały do Bugu. MerkHist 4, 288-289.
patrz: AWANSOWAĆ
– Będą nie tylko do Szarze Swoiey przywroceni [dezerterzy] ale y daley według zasług swoich awansowani. MerkHist 721-722.
patrz: AWANSOWANY
– Nie tylko Partya malkontentow codziennie się augmentnie, ale też iuż znaczny awantaż odebrali nad Woyskami nowego szacha. MerkHist I, 53.
– Porta Ottomańska [...] dogadzaiąc szczegulnie zawziętości pospolstwa Kampanią azardować postanowiła. MerkHist 324-325.
– [wezyr] nie może się chyba iakiego nieszczęścia spodziewać za naypierwszą akcyą, ktorą azardować będzie [...]. MerkHist 383.
– [...] we cztery dni potym była Kongregacya in ordine do beatyfikacyi venerabilis Joanny Franciszki Fremiot. MerkHist 1087.
– Beatyfikował także Ociec swięty B. Jozefa de Leonissa Kapucyna. MerkHist 1087.
– Porta ná Dywanie mianym 28. Maij. W oynę Moskwie wypowiedzieć kazała. Wszyscy Ministrowie Sołtanscy y sam Cesarz będąc przytomni na Sali Saraju Sołtanskiego Bunczuk przyniesiono Ktory Dwunastu Mołnow Benedykowáli z wielkiemi ákklamácyami Ludu całego. MerkHist 1047.
– [...] wszystkie instancye y groźby Rzeczypospolitey [...] uczynione były cale bezskuteczne. MerkHist 2, 106.
– Kazali [Korsykanie] proponować Kapitulacyą Fortec Calai y Acoccio, ktore do tych czas trzymali blokowane. MerkHist 10, 716.
patrz: BLOKOWANY
– Regencya Xsięstwá de Nassau Dietz [...] reprezentuie pretensye [...] pretenduiąc ażeby im bonifikowano tę Summę ná ostatnich Sześciudziesiąt Miesiącach Rzymskich Cesarzowi pozwolonych. MerkHist 11/ 812.
– Brodawka Pułkownik Kozácki złapany z kilku Kozákámi y obwieszony. MerkHist I, 60.
patrz: BRODAWKA
– Broń podniosł [naród korsykański] dla własnych praw y Wolności. MerkHist 10/715.
– Na ostatek go spytał ieżeli zawsze był posłuszny Cesarskim Fermanom [Koniuszy sułtański]. MerkHist 11/799.
patrz: CESARSKI
– Uprászaią [ministrowie], áby tylko ráz przez dzień honor Charakterowi Ich należący im świadczono. MerkHist 8, 609.
– Tenże Minister [angielski - Finch] iest charakteryzowany do Zakonkludowania dwoiakiego Weselá dwoch Krolewn Angielskich. MerkHist I, 77-78.
– Pan du Theil nie opowiednie z Wiednia wyiachał do Paryża, na Iego mieysce ma bydz inszy Minister charakteryzowany. MerkHist IV, 281.
– [...] powracaiące zaś z Toskany Woyská Hiszpańskie debarkowane będą w Alikancie. MerkHist 2, 158.
– [...] na Sukkurs tego starego Deja wysłáno Okręty woienne [...]. MerkHist 1082.
patrz: DEJ
– Imć P/. Hetmán W. Kor: czeka na denuncyacyą z strony Medyatorow [...]. MerkHist 5, 426.
– [...] iako sam [człowiek] rozumem iest między Ziemskiemi kreaturami utalentowany, tak też sam iest niby iednym politicznym Depozytarzem tego wszystkiego, cokolwiek [...] minęło, lub [...] wymknąć może [...]. MerkHist I, 2.
patrz: DEPOZYTARZ
– Czwarta [...] agituiąca się Negocyacya [...] respektem depredacyi Hiszpańskich na Morzu Amerykańskim czynionych Okrętom Potencyi Morskich [...]. MerkHist 1101.
patrz: DEPREDACJA
– [...] za lada okazyą żołnierze y obywatele uciekaią z Miast do Malkontentow y iuż z tych samych desertorow Krol Teodor Regiment ieden [...]. postanowił [...]. MerkHist 5, 363.
– Proiekt o destynowaniu Okrętow y prowadzeniu ich przez Dniepr do czarnego morza, iest do tych czas niepodobny do praktykowania, nietylko przez katarakty Dnieprowe, ale też poki Turcy w ręku swoim maią Oczakow. MerkHist 4, 289-290.
– Woyská konne Cesarskie z okázyi niedostátku furażow wielką w koniach ponosi [!] deteryoracyą [...]. MerkHist 8, 613.
– [...] ieżeli iednák Krol Portugalski zechce disaprobować wszystko to co się stało w Ameryce [...] tedyby Krol Hiszpanski mogł także ustąpic opewnych pretensyi [...]. MerkHist 2, 149.
– Porta ná Dywanie mianym 28. Maij. Woynę Moskwie wypowiedzieć kazała. Wszyscy Ministrowie Sołtanscy y sam Cesarz będąc przytomni na Sali Saraju Sołtanskiego Bunczuk przyniesiono Ktory Dwunastu Mołnow Benedykowáli z wielkiemi ákklamácyami Ludu całego. MerkHist 1047.
patrz: DYWAN
– Znaczna także część Dywanu pretenduje woyny, zaczym niebardzo tu ufaią tym apparencyalnym demonstracyom chęci do pokoiu. MerkHist 117.
patrz: DYWAN
– Na Dywanie Wielkim mianym in praesentia Cesarza Tureckiego, Moffty, Kaimakan y wszyscy Ministrowie Porty, decydowano [...]. MerkHist 2/103-104.
patrz: DYWAN
– [...] erupcya Wezuwiusza [...] nietylko pobliższe Miasta [...] ale też y w samych Neapolitańskich okolicach Ogrody y inne dla dywertencyi mieysca włoskie ognistą plagą pustoszącá [kontynuowała się]. MerkHist 8, 568.
– Krol Sycylyiski rekognoskuiąc w Osobie Oyca S. też Prawa nad Koroną Sycylyiską ktore uznáwali Antecessorowie iego: to iest prawo Feodalne, posłał do Rzymu Posła swego [...]. MerkHist 337-338.
patrz: FEODALNY
– Wyszedł Ferman albo Ordynans od Cesarza Tureckiego, przykazując Ordzie, áby nie ważyłá się wtargnąć w Gránice Páństwa Rossyiskiego. MerkHist 2/132-3.
– Na ostatek go spytał ieżeli zawsze był posłuszny Cesarskim Fermanom [Koniuszy sułtański]. MerkHist 11/799.
– Cesarz Turecki [...] determinował się rekognoskować Króla Polskiego Augusta, posławszy fermany do Paszy Chocimskiego. MerkHist 5/386-7.
– Woyská konne Cesarskie z okázyi niedostátku furażow wielką w koniach ponosi ponosi deteryoryacyą [...]. MerkHist 8, 613.
– destynowano Majora Jednego, Kápitáná, dwoch kapralow, y dwoch Gefreyterow [...] do stancyi tegoż Generałá MerkHist 11/808.
patrz: GEFREJTER
– Rewokowanie Graffa Sekendorfa y amocya lego od Generalney Kommendy nad woyskami Cesarskiemi szczegulnie dla Religij Luterskiey stała się. MerkHist 805-806.
patrz: GRAF, GRAF, GROF
– [...] na toż Corpus uderzyli [Turcy] ták ze rozgromiwszy Hussaryą y Karabinierow y Granadyerow konnych [...]. MerkHist 10, 725.
– Wszystkie instancye y groźby Rzeczypospolitey [...] uczynione były cale bezskuteczne. MerkHist 2, 106.
patrz: GROŹBA
– [...] dowodna będzie pamięć Wielmożności Waszych na prawa tego Domu [saskiego] potwierdzone przez pokoy Westfalski, ktorego iesteście gwarrantami. MerkHist 5, 395.
patrz: GWARANT
– Krolowie Hiszpański y Neapolitański nie Gwarrantowali Cesarzowi Iego Mości, Xięstwo Parmy y Placencyi. MerkHist I, 34.
– [...] przy Moskwie zostaną się Prowincye zawoiowane w Georgij [...] ktore gwarrantował Krol Perski, Imperatorowey Ieymci Rossyiskiey. MerkHist I, 25.
– Gwarantowáł Infantowi Don Carlos Krolestwa Sycyliyskie Cesarz, á zaś Krol Hiszpański y Sycyliyski gwarantowali w zaiemnie Cesarzowi, Xięstwá Parmy y Placencyi. MerkHist 2, 108.
– Tytuł też ktory Don Carlos má dać Rzeczypospolitey Weneckiey w Liście innotescencyalnym o swoim przyściu do Tronu iest umowiony taki: [...]. MerkHist 5, 370.
– Dwor do Gazet publicznych kazał inserować ten artykuł respektem tey mutacyi [...]. MerkHist 8, 579-580.
patrz: INSEROWAĆ
– Dwor na te polityczne insynuacye żádney niepokazuiąc attencyi [...] swoie koncertuie pretensye do Stolicy Rzymskiey [...]. MerkHist 10, 708.
– [...] tedyby Krol Hiszpanski mogł także ustąpic pewnych pretensyi, lubo ma słuszne prawo insystowania o nie [...]. MerkHist 2, 149.
– Dwor Portugalski pokázuie, że nie myśli cale o przywroceniu dobrey intelligencyi z Hiszpanami [...]. MerkHist 2, 148.
– Elektor Palatinus Rheni po śmierci Biskupa swego był intencyowany, ażeby stany tych Oboyga Xięstw [...] przysięgły [...]. MerkHist 4, 285.
– Woyna miałaby się zapalić między stronami Interessowanemi [...]. MerkHist 2, 102.
– Parlamentu Paryskiego z Dworem niektore ciekawe interweniencye [...]. MerkHist Sup. 1094.
– Cesarz [...] kazał im [Wenecjanom] [...] uczynić tę deklaracyą, że ieżeliby daley w tę [!] trzymali się Irrerozolucyi, tedy przez to samo Cesarz będzie się miał za dyspensowánego od tych alliancyi, ktore miedzy nim a Rzpltą Wenecką zachodzą [...]. MerkHist 10. 714.
– Woysko Moskiewskie przeprawiło się W Perewłoczney na Dnieprze przez Most, ktorego dwie części na Kaikach zbudowano, á trzeciá część miedziana. MerkHist 1077.
patrz: KAIK
– Agę Janczarskiego Kaymakanem postanowił [Koniuszy sułtański]. MerkHist 11/ 798.
– Na Dywanie Wielkim mianym in praesentia Cesarza Tureckiego, gdzie się też znaydował Moffty, Kaimakan y wszyscy Ministrowie Porty, decydowano. MerkHist 2/103-104.
– Kaimakam miał de novo konferencye z Rezydentem Weneckim. MerkHist 2/ 105-106.
– Kalwinizm w Prusiech Brandenburskich wprowadzony. MerkHist Sup. 1095.
patrz: KALWINIZM
– Uczyniono dyspozycye wszystkie dlá záczęćia wcześnie kámpanij, nawet woysk na stánowiska źimowe nieodesłáwszy, ale ie tylko po nad Dunaiem kantonowali [Turcy], czego nigdy przedtym nie czynili. MerkHist 2/117.
– Beatyfikował także Ociec swięty B. Jozefa de Leonissa Kapucyna. MerkHist 1087.
patrz: KAPUCYN
– [...] na toż Corpus uderzyli [Turcy] ták ze rozgromiwszy Hussaryą y Karabinierow y Granadyerow konnych [...]. MerkHist 10, 725.
patrz: KONNY
– [...] przy Moskwie zostaną się Prowincye zawoiowane w Georgij [...] ktore gwarrantował Krol Perski, Imperatorowey Ieymci Rossyiskiey. MerkHist I, 25.
patrz: KRÓL
– Xiążę Jmć Kurlandzki Ferdynand przez 8. dni affekcyą zdrowia złożony [...] desiit vivere. MerkHist 422.
patrz: KURLANDZKI
– nie ktore ieszcze dlugi partykularne zostaly, dlá ktorych likwidowania termin kredytorom naznaczono [...]. MerkHist 2/125.
– Rewokowanie Graffa Sekendorfa y amocya lego od Generalney Kommendy nad woyskami Cesarskiemi szczegulnie dla Religij Luterskiey stała się. MerkHist 805-806.
patrz: LUTERSKI
– Rewokowanie Graffa Sekendorfa y amocya lego od Generalney Kommendy nad woyskami Cesarskiemi szczegulnie dla Religij Luterskiey stała się. MerkHist 805-806.
patrz: LUTERSKI
– Generał do Wahtendong deklarował nie wchodzić in cognitionem excessow, ktore by mogły bydz popełnione przez Żołnierzy nacyonalnych, zostawuiąc nad niemi Markwizowi Capponi zupełną władzą. MerkHist 5/343-344.
– Krol proponował młodey Markizie Serra obrać sobie męża z między sześćiu Kawalerow od Krola destyngowanych. MerkHist 5/339.
patrz: MARKIZA
– [...] dla ktorey tez dwa Pałace bogato memblowáć kazał Krol. MerkHist I 24.
– Z inszey strony mamy przestrogę/ że o tym Turcy myślą/ żeby Okrętámi y Gálerámi swoiemi/ co po rożnych Portách w Dálmácyey máią/ weszcie do morzá Adryátyckiego záwárli. MerkHist 146.
patrz: MORZE
– Druga Sekretna Negocyacya była Francyi w Kraiach Nordowych [...]. MerkHist 1102.
patrz: NORDOWY
– [...] y te [fortece genueńskie na Korsyce] tak są oblokowane, że z Genuy wyglądać muszą żywności y potrzeb [..]. MerkHist 5, 363.
patrz: OBLOKOWANY
– Wyszedł Ferman albo Ordynans od Cesarza Tureckiego, przykazując Ordzie, áby nie ważyłá się wtargnąć w Gránice Páństwa Rossyiskiego. MerkHist 2/132-3.
patrz: ORDYNANS
– Krol Jmć Portugalski [...] Ordynanse wydać kazał do woysk swoich [...] ażeby po nieprzyiacielsku z Hiszpanami postąpić attakuiąc onych z kazdey miary. MerkHist .
patrz: ORDYNANS
– Pacyfikácya Generalna przywraca między nami korrespondencyą przerwaną podczas ostatnich rozruchow [Leszczyński do Augusta III]. MerkHist 5, 406.
– Wezyr upewnia, że Cesarz Turecki iest w sentymentach y dyspozycyach wszelkich do Pacifikacyi. MerkHist 4, 279.
– Nie wątpie, że iest pamiętna W. M. Panu przyiaźń nasza. MerkHist I, 71.
patrz: PAMIĘTNY
– Przy koniu iego [posła] idąc páradowali z Jánczarkámi iednakowemi [piesi Turcy]. MerkHist 8/ 595.
patrz: PARADOWAĆ
– Kondycye podane [...] są ułożone przez trzy Potencye, nie parcyalne y nie interessowne, ktorych medyacya byłá akceptowana. MerkHist 2, 150-151.
patrz: PARCYJALNY
– W Parlamencie Angielskim w niższej Izbie proponowano, ażeby stany zaniesły do Krola reprezentacye swoie. MerkHist 4/ 296.
patrz: PARLAMENT
– Izby Parlamentowe zgromadziły się nie czekaiąc intymacyi Prezydenta swego. MerkHist 4/ 311.
– Żadney inszey nie podlegał Jurysdykcyi, oprocz Parlamentowej. MerkHist 10/ 742.
– Tey że Elektorowey Ieymości deklaruie [książę] regentia status za każdą absencyą swoią á zaś przybytności swoiey partycypacyą wszystkich interessow. MerkHist 11/ 790.
– Nie miano żadney rezolucyi finalney wziąc w tym Interesie, bez partycypacyi Imperatorowey Jmci. MerkHist I/ 52.
– Radá taż reprezentowáła Cesarzowi rzecz potrzebną bydź ażeby partykularniey ieszcze assekurować sobie osobę Iego [grafa de Secendorf]. MerkHist 11/ 808.
– Śmierć Xiążęcia Modeńskiego, y Partykularność [spis rzeczy]. MerkHist 1096.
– Situacya z niektoremi partykularnościami obszerniey opisana Mense Martio. MerkHist 1072.
– [...] przy Moskwie zostaną się Prowincye zawoiowane w Georgij [...] ktore gwarrantował Krol Perski, Imperatorowey Ieymci Rossyiskiey. MerkHist I, 25.
patrz: PERSKI
– [...] cáły podiazd w pień wycięto, konie y wszystek Iassyr im [Tatarom] zábráwszy. MerkHist 2/121.
patrz: PIEŃ
– My Gubernatorowie Generalni, Podestowie y Prowedyrowie Krolestwa korsyiskiego [...] deklaruiemy. MerkHist 2/ 95-96.
patrz: PODESTA
– Broń podniosł [naród korsykański] dla własnych praw y Wolności. MerkHist 10/715.
patrz: PODNIEŚĆ
– Nieustannym podrywaniem wody wyrwa z razu 50. tylko prętow wynoszącßa, iuy na 1000. pretow exrevit, przez co zatopione Zuławy. MerkHist 2/135.
patrz: PODRYWANIE
– Porta ná Dywanie mianym 28. Maij. W oynę Moskwie wypowiedzieć kazała. Wszyscy Ministrowie Sołtanscy y sam Cesarz będąc przytomni na Sali Saraju Sołtanskiego Bunczuk przyniesiono Ktory Dwunastu Mołnow Benedykowáli z wielkiemi ákklamácyami Ludu całego. MerkHist 1047.
patrz: PORTA
– Na Dywanie Wielkim mianym in praesentia Cesarza Tureckiego, Moffty, Kaimakan y wszyscy Ministrowie Porty, decydowano. MerkHist 2/103-104.
patrz: PORTA
– Według wszystkich Apparencyi Rzplta będzie musiała interesować się do Woyny y Porta coś o tym przeczuwa. MerkHist 21.
patrz: PORTA
– ...drugich [kozaków] na granicy powieszać kazano. MerkHist I, 64.
patrz: POWIESZAĆ
– 30. koni powodnych Tureckich w bogáte dywdyki y rządy przyozdobionych prowadzono. MerkHist 8/ 595-596.
patrz: POWODNY
– Rewokowanie Graffa Sekendorfa y amocya lego od Generalney Kommendy nad woyskami Cesarskiemi szczegulnie dla Religij Luterskiey stała się. MerkHist 805-806.
– Porta ná Dywanie mianym 28. Maij. W oynę Moskwie wypowiedzieć kazała. Wszyscy Ministrowie Sołtanscy y sam Cesarz będąc przytomni na Sali Saraju Sołtanskiego Bunczuk przyniesiono Ktory Dwunastu Mołnow Benedykowáli z wielkiemi ákklamácyami Ludu całego. MerkHist 1047.
– Ponieważ Się takiego niegodzi nikomu nosić zawoiu, chybá Samym seraskierom. MerkHist 10/727.
– Seráskier Agá Básza generálną Kommendę nád Woyskiem Tureckim má mieć. MerkHist 8/604.
– Rzeczpospolita Wenecká má też alliancyą uczynić z Imperatorową Ieymcią Rossyiską. MerkHist 110.
patrz: UCZYNIĆ
– Partya [Tatarów] [...] z znaczną zdobyczą [...] do domow Swoich álbo tak nazwanych Ulussow powroćiłá MerkHist 314-315.
patrz: ULUSS
– A zaś wieczystość temu Feldmarszałkowi nadała [caryca] na Dobrá w Ingermanlandyi... MerkHist 4/ 291.
– Nie doczekawszy się dotąd żadnej wiadomości od Imci P. Porucznika Horaima z expedycyą moią y reprezentacyą Sąsiedzkiey przyiaźni, Paktami Karłowickiemi wieczysto trwałemi ugruntowaney ordynowanego, odżywam się Waszey Sołtańskiey Mości z zwykłą obserwancyą moią... MerkHist I, 64.
– Na Dywanie Wielkim mianym in praesentia Cesarza Tureckiego, Moffty, Kaimakan y wszyscy Ministrowie Porty, decydowano [...]. MerkHist 2/103-104.
patrz: WIELIKI, WIELKI
– W Poniedziałek po Wotywie de s. spiritu [...] odprawioney [...] poiechali Jchmć Panowie Kommissarze na Ratusz. MerkHist 10/ 748.
patrz: WOTYWA
– [...] cáły podiazd w pień wycięto, konie y wszystek Iassyr im [Tatarom] zábráwszy. MerkHist 2/121.
patrz: WYCIĄĆ
– Krol Jmć Portugalski [...] Ordynanse wydać kazał do woysk swoich [...] ażeby po nieprzyiacielsku z Hiszpanami postąpić attakuiąc onych z kazdey miary. MerkHist .
patrz: WYDAĆ
– Tahmas - Kulikan sam się Intronizuie na Tron Perski, wytraciwszy Przednieysze w tym Państwie Familie [...]. MerkHist 1045.
patrz: WYTRACIĆ
– Consul Francuzki rezyduiący w Liwornie wziął w areszt Kapitana tego statku na ktorym transportowano tego momentalnego Krola [Teodora korsykańskiego]. MerkHist I, 19.
patrz: WZIĄĆ
– Xiążę Jmć Kurlandzki Ferdynand przez 8. dni affekcyą zdrowia złożony [...] desiit vivere. MerkHist 422.
patrz: ZDROWIE
– Iuz od kilku lat w Wenecyi zostaie Agentem od Dworu tego [pruskiego]. MerkHist 371.
patrz: ZOSTAWAĆ