Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DekrŻmud 1655 oryginał
[Dekrety sądowe z zamku żmudzkiego]

Odnotowano 150 cytatów z tego źródła
– Instabunt tedy PP. Posłowie, aby Magister artileriae dałł rationes dlia czego się absentuie od Woyska. DekrŻmud 158v.
– Akt Testamentu nieboszczyka P. Sawickiego roznym osobom nalezącego. DekrŻmud 232v.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Pani małzonce iego [syna] sukienkę adamaszkową czarną zapisuię y leguię. DekrŻmud 181v.
– Wetknąłem [pozew] we wrota dworu [...] Iasnie wielmozne[go] P. Je[go] MSci Kazimierza Lehona Lehonowicza Sapiehi Podkanclerzego wielkiego Xestwa Litewskiego Administratora Ekonomiy brzeskiey. DekrŻmud 167.
– Ja [...] teyto Actorką zostawszy sumy A doznawszy przy miłym synu moim starszym [...] ochotnych posług y w zaszłych mych leciech przystoynego Uszanowania [...] tę sumę [...] synowi memu [...] daruię. DekrŻmud 225-225v.
patrz: AKTORKA
– Ozwali sie wszyscy Trzey Ich Msc PP opiekunowie bezprawnie przydani Samym Aktorstwem y broniąc Pana Macieia Oziębłowskiego [...] na Roki przyszłe fałszywie podane. DekrŻmud 65v.
patrz: AKTORSTWO
– Actykacya Listu Nalezące[go] Ie[go] MSci Panu Ianu Iurewiczowi Bilewiczowi. DekrŻmud 116v.
patrz: AKTYKACJA
– Aktykatie Uniwersału Iasnie Wielmoznego IMSci P Podskarbie[go] WXL y Hetmana Polnego nalezące Ie[go] MSci PGabryiliowi Usypowiczowi Czesznikowi Zmudzkiemu na czopowe X Zmudzkiego. DekrŻmud 214v.
patrz: AKTYKACJA
– List przypowiedny Iego Krolewskiey mosci y ten Uniwersałł moy w grodzie tutecznym Acticowac powinien będzie. DekrŻmud 237v.
patrz: AKTYKOWAĆ
– Aktykowanie Listu P. Mikołaia Legaczynskiego Synowi danego. DekrŻmud 254v..
– Zapisuię Pannie Iagnieszce [...] Alamodę muchaeru Tureckiego Uzÿwaną ktorąnosiłam. DekrŻmud 173.
– Corce mey [...] małzonka moia ma sprawic Alimodkę muchaieru Weneckiego Spasamanami Iedwabnemi y czapeczkę. DekrŻmud 170v.
– Synom przypada zastawy y długi pozostałe po śmierci moiey U Pana Iana Pulimoskie[go] Alwinik cynowy mis dwie Cynowych. DekrŻmud 132v.
patrz: ALWINIK
– Ninieyszym listem te wszystkie Puncta w liscie wyzey pomienionych Comisarzow naszych Specifice wyrazone yn toto Approbowawszy roboruiemy y miec chcemy. DekrŻmud 188v.
patrz: APROBOWAĆ
– Je Msc Pan Szostawicki [...] dopiero za niedoysciem Roczkach [roczków] Aprylowych z Rosien powrocił. DekrŻmud 33.
patrz: APRYLOWY
– Połowica oyczyzny ktora odeszła do panow Krzystophowiczow Dowiatow Przyłączoney Przez onego pana Jeromina Stryia mego trzymaiącemu Arendą od nieboszczyka Rodzica mego do gruntow oyczystych. DekrŻmud 207a.
– Ma tedy Pomieniony IM Pan Czesznik Zmodzki Sam przez się sprawce swe collectory y Arendarze swe w Miastach Miasteczkach [...] czopowe [...] wybierac. DekrŻmud 215 a-b.
– Rodzic nasz [...] z Panem Jerominem Michałowiczem Dowiatem za Arendowaniem iemu wydzielił [grunty]. DekrŻmud 207a.
– Ewinkuiemy się Panu Stephanowi Nurkiewiczowi [...] obowiązuiąc sie na Maiętnościach naszych własnych [...] przez nas samych kupnych zastawnych Arędownych Sumach. DekrŻmud 45b.
patrz: ARENDOWNY
– [...] E winkuiemysię panu Stefanowi Nurkiewiczowi y Małzoncedzieciom tak y sukces sorom Ich obowiązuiąc się Namaiętnosciach naszych własnych [...] przez nas samych kupnych zastawnych Arędownych sumach [...]. DekrŻmud 45.
patrz: ARENDOWNY
– Rozkazuie abyscie [...] Ugod pienieznych surowoscią Artykułow woyskowych zakazanych się domagac Podwod brac [...] nie wazyli się. DekrŻmud 205 a-b.
patrz: ARTYKUŁ
– Czyniemy wiado[m]o o tym naszym Listem Assekuraceynym Zapisem Komu by o tym wiedzieć nalezało [...]. DekrŻmud 50a.
– Czyniemy wiado[m]o o tym naszym Listem Assekuraceynym Zapisem Komu by o tym wiedzieć nalezało [...]. DekrŻmud 50a.
– Słysząc o [...] wysokim rosądku y bacznosci Iasnie w Bodze Wielebnego Ie[go]Msci Xiędza Piotra Parczewskiego [...] smiem upraszac [za opiekuna]. DekrŻmud 148a.
patrz: BACZNOŚĆ
– Ta Giendra [...] chcąc chusty po roznych Bagnach zakopane wyiąc y Diabłow zwoływac przy Ienerałach y stronie chodziła. DekrŻmud 41b.
patrz: BAGNO
– Ma tedy pomieniony JMPan Czesznik […] od soli […] Barc, kotłow od słodowin y słodow […] czopowe […] wybierac. DekrŻmud 215 ab.
patrz: BARĆ
– V [nazwisko nieczytelne] zyta puł beczki y grochu baryła y gryki puł beczki. DekrŻmud 133b.
– Pani Jerzyney bywszey synowey sukienkę muchaieru tureckiego barszczową [...] zapisuię. DekrŻmud 183A.
patrz: BARSZCZOWY
– puł beczki DekrŻmud 127b.
patrz: BECZKA
– Urodzony Zaleski wziąwszy przestrogę Iz nie mogł zostawac zdrowia swego bespieczen Uciek się do nas. DekrŻmud 217a.
– Michał Iurgaytis Dorotaytis cieślia zoną alzbietą grygowną bezdzietny słuzba. DekrŻmud 106.
patrz: BEZDZIETNY
– Michał Iurgaytis Darataytis Ciesla Zoną ie[go] alzbietą grigowną bez dzietni. DekrŻmud 48.
patrz: BEZDZIETNY
– To nie iest dobrodzieystwem ktore się iakim kolwiek sposobem na swiecie zasługuie ale ktorey się łaską Bozą y tu na Ziemi y na niebie bezkonczenie wypłaca. DekrŻmud 147.
– Krystela Sykarowna bez noska wierutną y wielką będąc Czarownicą Zapędziwszy te Cielęta dostarey Cegielni Gawrenskiey wespoł s Panią Burbiną te slepotę odczynili y skoro od czyniwszy tey Krystelli beznoskiey tęz chorobę [...] do bydła [...] Pana Szostowickie[go] Zaniesc kazała. DekrŻmud 36.
patrz: BEZNOSKI
– Krystella Sykarowna beznosa [jest czarownicą]. DekrŻmud 33v.
patrz: BEZNOSY
– Niesłusznym podaniem pozwow tych Iakoby od Urzędu Ich[Msciow] Zmuydzkiego Z myszli iego bez prawnie Opiekunow przydanych Pannie Katarzynie Zygmontowiczownie [krzywdę zrobili]. DekrŻmud 62.
patrz: BEZPRAWNIE
– Za Usilną prozbą swoiey Pani Izabeli Płocharskiej [...] chustkę bielą szytą [...] dał Pani Burbiney. DekrŻmud 30 a-b.
patrz: BIEL
– [...] wedla tych wrot kuchnia nowa z bierwion z gankiem wymoszczona nie dorobiona y nienakryta, ktorą iak zechcą na co obrocic wolno. DekrŻmud 105b.
patrz: BIERWIONO
– [...] powinni przywiezc po cztyry wozy drew takze Po cztyry bierwiona skąd rozkazą Przy Czinszu. DekrŻmud 81b.
patrz: BIERWIONO
– [...] wedla tych wrot kuchnia Nowa z bierwion z gankiem wymoszczona nie wyrobiona y Nie kryta. DekrŻmud 48a.
patrz: BIERWIONO
– Pani Burbina [...] zawsze nas Upewniała ze swoią zamoznoscią y Bogactwem swoim kozdemu zabiec y sąd kozdy przez czary omamic obiecała. DekrŻmud 42.
– Potym iey Przy smierci wolno będzie komu chcąc dac zapisac y darowac Bydła tak rogate[go] Iako nierogate[go] Ktore się w tym Domu zostawa iesli by się Ktore chciało wydzielac tego według rozsudku ludskiego nie ma iey bydz broniono. DekrŻmud 133a.
patrz: BRONIONY
– Wolni y mocni będą [...] młyny Budowac tym wszytkim władac y szafowac iako własną Oyczyzną swą. DekrŻmud 45a.
patrz: BUDOWAĆ
– Maiętnosc swą [...] Prawem przyznaną w intromissiey puszczamy zewszytkim Budowaniem Dwornym yGumiennym. DekrŻmud 43.
patrz: BUDOWANIE
– Trzydziesty czwarty Byczek Bury Złotych Dwa [...] Byczkow cztyry Burych po kopie. DekrŻmud 241.
patrz: BURY
– Pani małzonce iego [syna] sukienkę adamaszkową czarną zapisuię y leguię. DekrŻmud 181v.
– Zapędziwszy te Cielęta do starey Cegielni Gawrenskiey wespoł s Panią Burbiną tę slepotę odczynili. DekrŻmud 36b.
patrz: CEGIELNIA
– Tedy y te wszytkie rzeczy ogułem od mała do wiela Iako złoto srebro cynę miec suknie [...] daruię. DekrŻmud 101b.
patrz: CENA, CYNA, CYNA, CZYNA
– Uskarzał się o to ze zyto przezen na chłopskim pustym Gruncie zasiane w niebytnosci samego Ie[go] Msci Pana Szostowickiego [...] chłop ten grunt osiadł. DekrŻmud 29a.
patrz: CHŁOPSKI
– [...] maiętnosc [...] z lasy sadami owocowemi y chmielowemi stawiszczami sadzawkami y Rzekami [zastawiliśmy] [...]. DekrŻmud 44a.
– [...] tę maiętnosc moią [...] starymi y nowo załozonymi ogrodami sadami owocowymi y chmielowymi Stawami sadzawkami [...] w moc [...] synowi [...] podałem [...]. DekrŻmud 255a.
– [...] dozywotne mieszkanie ze wszytkimy gruntami oronemi y nieoronemi lesnemi yzsianozętnemy [...] zsadamy owocowemy y chmieliwemy [...] po zywocie moim iey zapisuię [...]. DekrŻmud 131.
– [...] tę maiętnosc naszą własną podubisce zastawilismy [...] z lasy sadami owocowemi y chmielowemi stawisczami sadzawkami z rzekami y z rzeczkami [...]. DekrŻmud 109b-110a.
– Złotych Pięcset [...] Oycom Jezuwitom Zapisuię aby Pana Boga Za duszę Siostry, mej Fliorenciy Unickowskiey Chorążynej Minskiej Pana Boga Prosili. DekrŻmud 150b-151a.
– Corce mey [...] małzonka moia ma sprawic Alimodkę muchaieru Weneckiego Spasamanami Iedwabnemi y czapeczkę. DekrŻmud 171.
– Marcin Zamoyski wolny danik za listem danym włokę iednę [...]. DekrŻmud 48b.
– Zydziska wpogłownym Zwykli zaUtaieniem wielką deminutią czynic tak yż do skarbu pogłowne[go] ledwie zmnieyszey Zydow Połowy dochodzi [...]. DekrŻmud 158v.
– [...] pospolite Ruszenie za zgodą wszech namowili stanow Kiedy Koronną częsc woyska znaczną w tamtym woysku Uczyniwszy diminucyą do woysk wielkiego Xięstwa Litewskiego przyłączylichmy ochotnie [...]. DekrŻmud 212.
– [...] wolnym Imsci [...] od pospolitego ruszenia czyniemy, Contentuiąc sie tym ze IMSc nie respektuiąc na deuastowane przez Nieprzyiaciela maiętnosci [...] dziesięc koni Husarskich dał [...]. DekrŻmud 256v-257.
– [..] w tym ze Folwarku swirenek Nowy Dworcowy [...] słomą kryty [...]. DekrŻmud 47v.
patrz: DWORCOWY
– [..] maiętnosc [...] z dyrwanami, y s kuznią Dworną z łąkami sianozęciami [zastawiliśmy] [...]. DekrŻmud 43v.
patrz: DYRWAN
– [...] ten [testament] [...] wewszytkich punkciech y paragrafiech za słusny y Prawny chowan y dzierzan na wszytkie przyszłe czasy wiecznie byc ma [...]. DekrŻmud 184.
– Wetknąłem [pozew] we wrota dworu [...] Iasnie wielmozne[go] P. Je[go] MSci Kazimierza Lehona Lehonowicza Sapiehi Podkanclerzego wielkiego Xestwa Litewskiego Administratora Ekonomiy brzeskiey. DekrŻmud 167.
patrz: EKONOMIA
– Ozwali sie wszyscy Trzey Ich Msc PP opiekunowie bezprawnie przydani Samym Aktorstwem y broniąc Pana Macieia Oziębłowskiego [...] na Roki przyszłe fałszywie podane. DekrŻmud 65v.
patrz: FAŁSZYWIE
– [...] te Prawo Pani Brodanowiczowa przyznała na Roczkach Februarowych [...]. DekrŻmud 87b.
patrz: FEBRUAROWY
– [Zastawiliśmy] maiętnosc [...] z gaiami [...] z lasy sadami owocowemi. DekrŻmud 44a.
patrz: GAJ
– Uskarzał się o to ze zyto przezen na chłopskim pustym Gruncie zasiane w niebytnosci samego Ie[go] Msci Pana Szostowickiego [...] chłop ten grunt osiadł. DekrŻmud 29a.
patrz: GRUNT
– [...] wilcze Niedzwiedzie zaięcze zęby trupię [!] rozne piora roznego ptastwa dlatego powszywano wposciel aby Iako dziki zwierz błąkała się aby zmężem y sludzmi gryzła miedzy ludzmi mieysca nie miała y onych się iako wilk niedzwiedz y zaiąc chroniła [...]. DekrŻmud 35.
– [...] na Iazd na maiętnosc moią [...] wniebytnosci mey gwałtownie Udziałali. DekrŻmud 78v.
– [...] to Conamilszego mamy y zdrowié nákoniéc nasze [...] dla miłey oyczyzny y powierzonych sobie od Pana Boga iezeliby w Koronie gwałtownieysze nas nie odrywały pericula poniesiemy [...]. DekrŻmud 213b.
patrz: GWAŁTOWNY
– [...] zayniosłem był pozew na Roczki [...] przed Sąd Ich [Msciow] P. na Pana Macieia Oziembłowskiego Ogwałtowne zabranie Iwienicza porzeckiego ze wszytką naleznoscią Panny Katarzyny Zygmontowiczowny Oziembłowskiey [...] Bratanki mey. DekrŻmud 62v.
patrz: GWAŁTOWNY
– Ozwali sie wszyscy Trzey Ich Msc PP opiekunowie bezprawnie przydani Samym Aktorstwem y broniąc Pana Macieia Oziębłowskiego [...] na Roki przyszłe fałszywie podane. DekrŻmud 65v.
– Pokrewnym Uznawszy nie w iednokrotney dobroczynnosci w przeszłych sprawach y w niemałych terminach Iako pozytek od tey sumy [...]. zapisuię [połowę]. DekrŻmud 233v.
– [...] te chusty ia sama Gientruda włozyam w pzepase, A Michał Batandis Zakopywl, potym zakopawszy wszyscy, ile nas było, iedno słownie mowilichmy Wy wszyscy Diabli [...] polecamy Panią Szostowicką [...]. DekrŻmud 33v-34.
– [...] Złotych Pięcset [...] Oycom Jezuwitom Zapisuię aby Pana Boga za duszę siostry mey Fliorency Unichowskiey Chorązyney Minskiey Pana Boga prosili. DekrŻmud 150b-151a.
– Pisan w Pozabru Roku Panskiego Tysiąc szesc sett Piędzieiąt Piątego Miesiąca Iunia Trzeciego dnia [....]. DekrŻmud 186.
patrz: JUŃ
– [...] do kalsztoru kalwareyskiego oycom dominikanom na mszy swięte [leguję] złotych sto. DekrŻmud 181a.
– [...] siodma kliacza karogniada złotych dwanascie osma kliacza wrona [...]. DekrŻmud 240b.
patrz: KAROGNIADY
– Siodmy [czarownik] Michał Batandis takze na gruncie z wielką Folgą lekkie płacąc podatki mieszka. [spr. cytat] DekrŻmud 34a.
– wydaiąc w stan swięty Małzenski [sc. córki] Małzonka mo[j]a s synami memi stey oyczyzny Ma dac kozdey [...] z ochendostwa sukienek dwie w kramie kupionych iakiey kolwiek matery po złotych dwa łokiec. DekrŻmud 135.
patrz: ŁOKIEĆ
– Czwarty Woł Łysawy Złotych Siedm Piaty Byk Łysawy Ciemno złotych siedm DekrŻmud 241a.
patrz: ŁYSAWY
– Instabunt tedy PP. Posłowie, aby Magister artileriae dałł rationes dlia czego się absentuie od Woyska. DekrŻmud 158 v.
– [...] te pozwy przed sąd [...] na Roczki maiowe teraznieysze podane maią [...]. DekrŻmud 63a.
patrz: MAJOWY
– Panu Dymkrowi wolno będzie [...] tymi Rzeczami władac rządzic y sprawowac y Komu chcąc dac darowac y ku nacieszeniu pozytku swemu obracac wiecznemi czasy DekrŻmud 85a.
– [...] WSMSC nie wiedziec z iakiego rankoru usiłuiecie na Honor y Substancyą moią niepodobnemi sposobami WMSC mazecie y do Xiąg odnaszacie [...]. DekrŻmud 79a.
– Maiętnosc swą [...] w intromissiey puszczamy ze wszytkim Budowaniem dwornym y Gumiennym Spoddanymi Niewolnemi [...] y ogrodnikami Szczeladzią Dworną Niewolną [...]. DekrŻmud 43b.
– INWENTARZ [...] czeliadzi dworney niewollney [...]. DekrŻmud 104b-105a.
– [...] ruchome rzeczy, szaty Posciele obrosa serwety ręczniki płotna ychusty [...] Zapisuię tey ze Corki mey oddac [...]. DekrŻmud 148.
– [...] dozywotne mieszkanie ze wszytkimy gruntami oronemi y nieoronemi lesnemi yzsianozętnemy [...] zsadamy owocowemy y chmieliwemy [...] po zywocie moim iey zapisuię [...]. DekrŻmud 131.
patrz: OGRÓD
– Proszę aby ciało moie grzeszne [...] w tym Imieniczu moim [...] małzonka moia miła Pani Katarzyna Mieszkowska w kosciele Parachwialnym Czinkiskym w sklepie Burskim Pochowac ma. DekrŻmud 137a.
– Poddanych [...] nieposłusznych chłostą i winną Przystępnych przeciwko Prawu winą y Parolem karac [powinien]. DekrŻmud 82b.
patrz: PAROL
– Wolni y mocni będą [...] lasy na pasieki trzebic, siec rąmbac. DekrŻmud 110b.
patrz: PASIEKA
– Oddac ma[...] pierzcionkow złotych szesc. Pierwszy Piąciu dijamentow za ktory dano złotych sto, drugi mały Pierzcionek z dijamencikiem Zan dano złotych Pietnascie. DekrŻmud 148-149.
– Ciało moie grzeszne ku Pochowaniu w ziemię w kosciele Catolickym Rosienskym obrzędom chrzescianskim Małzonkowi memu miłemu [...] zlecam. DekrŻmud 243a.
patrz: POCHOWANIE
– Ciało moie [...] Ziemi oddane byc ma, y Pochowane w Kaplicy według obrzędu naszey Religij Ewangelickiey na mieyscu naznaczonym. DekrŻmud 186a.
patrz: POCHOWANY
– Pan Szostawicki [...] na Zophię Matiaszownę Krawcownę Corkę pochożego Człowieka na ten czas na gruncie Ie[go] Mści Pana Szostowickiego w Maiętności IoMści Łubach mieszkaiącego Załosnę Przekładał na złe Uczynki Iey skargę. DekrŻmud 27b.
patrz: POCHOŻY
– Przez niedziel Cztery w więzieniu chował [mamkę] y maiąc wolą spalić po kata posłał, w tym Pani Burbina obawiaiąc się Aby ią nie powołano Bo się na Panią Burbinę Pochwalała Czego Uchodząc tę mamkę sama Pani Burbina w nocy z kluby wypusciła. DekrŻmud 30b-31a.
– List nasz cessiyny mamy [...] nazaiutrz po trzecim wołaniu niczym tego Roku y dnia nie pochybiaiąc przyczyn y wymow zadnych nie wynayduiąc przyznać. DekrŻmud 198b-199a.
patrz: POCHYBIAĆ
– Iednemu cielęciu po trzy kroc szersc wyrywała y tą szerscią wszytkie Cielęta poczarzyła tak, ze wszytkie we dwuch dniach od tego pozdychały. DekrŻmud 36 a-b.
patrz: POCZARZYĆ
– Adam Szewoto Podciwuni Eynagolski. DekrŻmud rkp 160a.
patrz: PODCYWUNI
– Upominam y surową Podgarlą rozkazuie abyscie [...] w dobrach moych własnych stopą ani konskim lopitem nie postali. DekrŻmud 205a rkp.
patrz: PODGARLA
– Ciało moie grzeszne w Ziemię skąt wzięte iest małzonkowi moiemu [...] Przy kosciele swiętym katolickim Rzymskim Betyrgolskim Na Cmentarzu porządkiem Chrzescianskim ku pogrzebieniu zlecam. DekrŻmud 173a.
– Gdy Pani Burbiney nie wiedziec z iakiey przyczyny Iednego Roku polsnęli Cielęta, Tedy Krystela Sykarowna [...] zapędziwszy te cielęta do starey Cegielni Gawrenskiey wespoł z Panią Burbiną tę slepotę odczynili. DekrŻmud rkp 36b.
– Ie[go]M Pana Iana Bilewicza [...] y Pana Macieia Oziembłowskiego Rodzonego mego, niewstydliwie pomownego i podstępnego człowieka [pozwałem]. DekrŻmud 62b.
patrz: POMOWNY
– ...o naruszenioe te[go] listu Nasze[go] Zastawne[go] y nie o wypełnienie ktorego kolwiek Paragrafu Wyzey opisane[go] Iako o Zaręki popadłe tak y owszytkie szkody nakłady daiemy Moc y pozwalamy Panu Stephanowi Nurkiewiczowi [...] płowego z nas iedne[go] pozwac do Sądu y Prawa. DekrŻmud 46b.
patrz: POPADŁY
– [Majętność] Jako Pani matka moia od Yey MSci Paniey Szemdowey po przez tego nabyła [...] nic a nic nie wymuiąc ani wyłączaiąc [w zastaw pusciliśmy]. DekrŻmud 109b.
patrz: POPRZEZ
– ...ktoby do Prawa samych dzieci albo dzierzącego tey Maiętnosci od nich powłakali Niewinnie Turbowali mamy y powinni będziemy [...] bronic. DekrŻmud 45b.
patrz: POWŁAKAĆ
– ...niiakim prawem ani zadnym sposobem w tę zastawę wszytką ogulną albo w ktorą kolwiek naymnieyszą część y naleznosc iey ustepowali wymowali do prawa powłokali y zadney trudnosci zadawac nie będziemy mogli. DekrŻmud 111a.
patrz: POWŁOKAĆ
– ...com zostawne ktore powyswabadzałem y odkupowałem od roznich kreditorow zostawione do teyze maiętnosci nalezącey zwysz mianowaney [...] zostawuię y leguię po smierci moiey Panu stanisławowi leszczynskiemu... DekrŻmud 235a.
– Niesłusznym podaniem pozwow tych Iakoby od Urzędu Ich[Msciow] Zmuydzkiego Z myszli iego bez prawnie Opiekunow przydanych Pannie Katarzynie Zygmontowiczownie [krzywdę zrobili]. DekrŻmud 62.
patrz: POZEW
– ...z nieprzyiaciołmi moimi na zdrowie moie stoiącemu [...] poznosił się z nimi DekrŻmud 63b.
– Sama się dla przystoynego moiego az do zywota mego wychowania, do IMC się przygarniwam y onemi się w opiekę y opatrznosc - oddawam. DekrŻmud 102b.
– ...pokornie upraszam Za opiekunow Ziemian [...] Po ktorych rozumiem ze ICh Mosc Pamiętaiąc na sieroctwo tey corki mey [...] we wszelkich okaziach y trudnosciach Zachodzących pod skrzydła swe Przygsrnywaiąc nieomylnemi obroncami y dobrodzieiami zostawac będą. DekrŻmud 233a-b.
– ...uwazaiąc wielki koszt [...] w sprawowaniu pogrzebu nieboszczykowi miłemu małzonkowi moiemu Ktory sam ieden tylko bez zadnego się przykładania mego [...] wszytko wzaiemnie Iego MSci nagradzaiąc [...] daruię [majętność]... DekrŻmud rkp 101a-b.
– ...niedobitkowie po inszych kontach tułaią się Meysca gdzieby głowy swe przykłonic mogli nie maią... DekrŻmud rkp 143a.
– Pomienioney Małzonce mey miłey [...] Po zywocie mym na wszytkim Imieniczu moim Oyczystym y na Przykupkach lezących w Ziemi Zmudzkiey [...] Zapisuię... DekrŻmud 131a-b.
patrz: PRZYKUPEK
– Imieniem me[go] [...] połowicę rowną ze wszytkimi przynaleznosciami y z przykuplami do te[go] Imienicz nalezącemi [...] Małzonce moiey pomienioney Pani Halzbiecie Kieloszownie zapisuię... DekrŻmud rkp 209a.
patrz: PRZYKUPLA
– ...dozywocie moie [...] s przysadami y ogrodami s pasznią dworną krom zasiewka tylko zytnego [...] Kotowskim [zapisuję]. DekrŻmud rkp 102b-103a.
patrz: PRZYSAD
– ...tego szczurka Iuz gotowego Nadziewanego Pani Burbina iey posłała z Gawr do Gawrel przez swaczkę swą magretkę przywiedzionkę DekrŻmud rkp 35a.
– ...ta Giendra kożdy Punkt y kozde słowo pierwszych mow y przyznawania się swego Iako [...] są wierutnemi Gwarownikami [...] potwierdziła... DekrŻmud rkp 42a-b.
– ...maiętnosc [...] z łowy z Bobrowemi Wydrowemi Zwierzynnemi, Ptaszynnemi y Rybnemi [zastawiliśmy]... DekrŻmud rkp 44a.
patrz: PTASZYNNY
– ...białych puarow dwa a kubek trzeci... DekrŻmud rkp 149a.
patrz: PUAR, PUCHAR, PUHAR
– [...] te pozwy przed sąd [...] na Roczki maiowe teraznieysze podane maią [...]. DekrŻmud 63a.
patrz: ROCZKI
– Je Msc Pan Szostawicki [...] dopiero za niedoysciem Roczkach [roczków] Aprylowych z Rosien powrocił. DekrŻmud 33.
patrz: ROCZKI
– [...] proszę aby [..] sprawy tey nie raczyli sądzic Teraz lecz oney według Prawa y sprawieliwosci Swiętey Suspendowali do Rozprawy mey Ich Msciow U Sądu Trybunalnego [...]. DekrŻmud 65v.
patrz: ROZPRAWA
– Chcąc to miec y ustawic po zywocie moim aby niiakich Rosterkow y swarow napotym niepotrzebnych miedzy Małzonką moią [...] y z dziatkami niemy z nią spłodzonemy To iest synmy moiemy [...] nie było [czymię ten zpis0 DekrŻmud 131a.
– Oddac ma [...] sztuk osm złotych w kazdey sztuce po piąci rubinkow [...] ktore kosztuią złotych pułtorasta. DekrŻmud 148b.
patrz: RUBINEK
– Oddac ma [...] krzyzyk złoty z roznemi kamieniami dyiamentami rubinami y szafierami ktory kosztuie złotych trzysta. DekrŻmud 148b.
– powiedział ze Pani mikołaiowa Burbina odprowszy kieszenią os sukienki corki swey [...] dała biendrze Rykuniey swey aby do tey kieszeni Czarow na kładszy temu Krawcowi oddała DekrŻmud 29.
– Pani małzonce iego [sc. syna] sukienkę adamaszkową czarną zapisuię y leguię. DekrŻmud 181.
– wydaiąc w stan swięty Małzenski [sc. córki] Małzonka mo[j]a s synami memi stey oyczyzny Ma dac kozdey [...] z ochendostwa sukienek dwie w kramie kupionych iakiey kolwiek matery po złotych dwa łokiec. DekrŻmud 135.
– zastawy y długi pozostałe po smierci moiey U Pana Jana Pulinoskie[go][...] Suknia Białogłowska zielone[go] Sukna kupieckie[go] kramneg[go] ta zastawa przynalezy Synom moim DekrŻmud 133a.
– [...] E winkuiemysię panu Stefanowi Nurkiewiczowi y Małzoncedzieciom tak y sukces sorom Ich obowiązuiąc się Namaiętnosciach naszych własnych [...] przez nas samych kupnych zastawnych Arędownych sumach [...]. DekrŻmud 45.
patrz: SUMA
– [...] wedle tych wrot po lewey stronie swirnow trzy z gankami tarcicami obitemi słomą kryte [...]. DekrŻmud 47b.
– [...] gdy Przydziemy do tey Pelki tedy wprzod Pani nasza Pani Burbina A potym y my wszystkie musim naprzod swisnąc y Imieniem nazwac, iezeli się do razu nieozowie tedy Drugi y Trzeci raz wołac musim DekrŻmud 34 b.
– Owiec starych Dziesięc Pozłotemu Warte Jagniąt Młodych Dziesiec po puł złotego Warte [...]. DekrŻmud 241.
patrz: WART, WARTY
– Walente[go] Załwaycia [...] samodziału pięć łokci y gryki werpel niepłacony. DekrŻmud rkp 133b.
patrz: WERPEL
– ...ultimam sobie niepochybnie miała[by] [...] gdyby iescze w tych tak cięszkich swoych razach łaską Bozą [...] nie fortyficowała się vigiláatia też zostaiąc nadzieie yz tam Cięszkie diuina succedant. DekrŻmud rkp 141a.
– Powinna będzie starac się i o Pocciwym wychowaniu ich do nauk ich dawac wkładu stey maiętnosci moiey nie załuiąc dla nich dawac. DekrŻmud rkp. 138a.
patrz: WKŁAD
– Rownie y obwinionego spráwoty niesłucháć/ ále toż á toż nań wkłádáć/ kłamstwá y potwarzy iest postępek. Apologia Iż Rzymska Cerkiew żadną Haerezyią nie iest zmázána. DekrŻmud rkp. 37b.
patrz: WKŁADAĆ
– Co małzonka moia [...] wniosła y Przyniosła y przywiodła [...] Krow cztyry [...] owiec szesc Koni dziesięc litt ta wszytka wnasza wolna iey zawsze zostawa... DekrŻmud rkp. 133a.
patrz: WNASZA
– Rozkazuie abyscie [...] Ugod pienieznych surowoscią Artykułow woyskowych zakazanych się domagac Podwod brac [...] nie wazyli się. DekrŻmud 205 a-b.
patrz: WOJSKOWY
– Poniewaz zaciągu woluntarskiego depopulata iest Niemała częsc Oyczyzny prosic Jego Kro[lewską] MSC. [będą] aby tych Woluntariuszow gdzieby się pokazali gromic... DekrŻmud rkp. 158a.
– Z włości Iego Mosci Pana Kryspina Pierszy Wolik czarny złotych Dziesięc Drugi Woł Ryzy złotych siedm... DekrŻmud 240b-241a.
patrz: WOLIK
– Poniewasz zaciągu Woluntariackiego depopulata iest [...] Prosic [mają] Ie[go] KMsc aby tych Woluntariuszow gdzieby się pokazali gromic. DekrŻmud rkp. 142a.
– List nasz cessiyny miany y powinni będziemy [...] nastąpiwszy w Roki albo w Roczki czwartego dnia to iest nazaiutrz po trzecim wołaniu [...] przyznać. DekrŻmud rkp. 198b-199a.
patrz: WOŁANIE
– Osma Kliacza wrona zrzebienciem tego Rocznym wronim złotych siedminascie groszy Piętnascie polskich. DekrŻmud rkp. 240b.
patrz: WRONY
– Czyniemy wiado[m]o o tym naszym Listem Assekuraceynym Zapisem Komu by o tym wiedzieć nalezało [...]. DekrŻmud 50a.
patrz: ZAPIS
– Ja [...] teyto Actorką zostawszy sumy A doznawszy przy miłym synu moim starszym [...] ochotnych posług y w zaszłych mych leciech przystoynego Uszanowania [...] tę sumę [...] synowi memu [...] daruię. DekrŻmud 225-225v.
patrz: ZOSTAĆ
– Zydziska wpogłownym Zwykli zaUtaieniem wielką deminutią czynic tak yż do skarbu pogłowne[go] ledwie zmnieyszey Zydow Połowy dochodzi [...]. DekrŻmud 158v.
patrz: ZYDZISKO