Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
DuńKal 1741 oryginał
KALENDARZ POLSKI i RUSKI NA ROK PANSKI 1741. Po Przestępnym pierwszy, po Przybyszowym wtory

https://polona.pl/item/kalendarz-polski-i-ruski-na-rok-panski-1741-po-przestepnym-pierwszy-po-przybyszowym,Njk2OTkxNg/2/#info:metadata
Odnotowano 162 cytatów z tego źródła
– Januaris [...] 1. A. N[iedziela]. Nowe Lato [...] 8. A. N[iedziela] 3 po 3 Kr[ólach]. DuńKal Bv.
patrz: A
– DECEMBER [...] 24 A N[iedziela] 4 [Adwentu] Ad[ama] y Ew[y]. DuńKal E.
patrz: A
– (a). DuńKal (a).
patrz: A
– KAROL V Imperator Rzymski [...] abdykował od Cesarstwa R. 1556. DuńKal d2.
patrz: ABDYKOWAĆ
– W Additamentach iednak ktore do niego [kalendarza] wynidą in majori opere: wszystko po Polsku wyexplikuię. DuńKal E1v.
patrz: ADDYTAMENT
– Ktorych [pogan] naśladowali Zydzi zápomniawszy BOGA prawdziwego, zwyczaiem pogáńskim ádoruiąc gwiazdy. DuńKal Ov.
patrz: ADOROWAĆ
– Przez May [...] ognie panuią częste złość cholera y afflikcya różnych ludzi. DuńKal G2.
patrz: AFLIKCJA
– ZEBRANIE JARMARKOW Ná Rok Pánski 1741. [...] Ná S. Agnieszkę we Lwowie, w Warszawie. DuńKal G2v.
– Agrest y Porzyczki: Wszelką przyimuią ziemię. DuńKal F1v.
– Kalendarznicy [...] nie iako naśladuiąc naszych Starych Akademików dla Praktyki Matematyczney do Krakowa [...] sprowadzonych [...] wydaią swoie Kalendarze. DuńKal H.
patrz: AKADEMIK
– Ciż sami [medycy] przepowiadaią ktorego dnia [...] większe y niebespiecznieysze maią przyść akcessy, y przeciwko nich zawczasu medykamenta applikuią. DuńKal P1.
patrz: AKCES
– Nie powinien Astrolog z Gwiazd formowáć reguły życia y ákcyi Człowiekowi. DuńKal P.
patrz: AKCJA
– [...] troiakie są przyczyny akcydentalne y skutki przyczyn wtorych, przez ktore rozumieią się wszytkie przyczyny naturalne. DuńKal M2.
– [Autor kalendarza] z wszytkich sławnego Imienia śmieie się Astrologow, [...] zapomniawszy Filozoficznego Axioma: qui se scire putat sui scit rationem non dat, nihil scire videtur. DuńKal L2v.
patrz: AKSJOMA
– Sierpnia [...] Wieie nayczęściey Aquilo połnocny, złe powietrze czyszczący. DuńKal E2.
patrz: AKWILO, AKWILON
– Pominąwszy Iudiciarną iego [autora kalendarza] allegacyą, iż káżda konstellacya ma swoie virtutes speciales [...] zaczym baykom babskim rzecz podobna nie iest, kiedy im tę náturę przyznaią Astrologowie. DuńKal I2v.
patrz: ALEGACJA
– RZETELNOSC VIII. Texty allegowane przeciwko Astrologom rezolwuiąca. DuńKal 01.
patrz: ALEGOWANY
– Lubo alteruie się na deszcz powietrze [...] y niekiedy grzmi: pogoda iednak gorę bierze. DuńKal C1v.
– O czym S. Tomasz Doktor Anielski [...] Ták napisał: Lubo Astra Niebieskie nie mogą bydź przyczyną same przez siebie uczynkow wolnego rozsądku, mogą iednak do tego przez swoię dyspozycyą nákłonić, czyniąc impressyą w Ciáło ludzkie [...]. DuńKal H2-H2v.
– Iákże máią Prowincye pod swoim Znakiem leżeć? gdy naprzykład Polska pod Marsa znakiem pierwszym zostáiąca według simpatyi ná swoim mieyscu iest localiter, á ten że sam znak będźie w Antipodách? DuńKal L1v.
– Wiatr zachodni, pogoda zgoła przez cały now, do deszczu niemasz apparencyi. DuńKal D1v.
patrz: APARENCJA
– P. BOG mowi przez Proroka do Bałwochwalcow, nie do Astrologow, iacy bywali Arioli ktorzy przy ołtarzach y Poganskich bałwanach nie cnotliwie pacierze odprawowali y ofiary bydlęce palili. DuńKal O.
patrz: AREOL, ARIOL, ARIOL
– Przez tę naukę [astrologię] poznał Dionizyusz Areopagita, iż Chrystus Pan cierpiał, lubo był daleko od Jeruzalem gdy postrzegłszy zaćmienie Xiężyca, nie podczas Pełni, zawołał. Aut Deus naturae patitur, aut Mundi machina dissolvetur. Zkąd za predykacyją Pawła S. do Chrystusa nawrocił się. DuńKal P2v.
patrz: AREOPAGITA
– Nastąpiła translacya Stolicy Imperatorskiey z Rzymu do Konstantynopola y propagacya Arianizmu z ciężką persekucyą. DuńKal N2.
patrz: ARIANIZM
– Strzedz się wielce maią Astrologowie [...] ażeby z influencyi y położenia Astrow Wiary y Religii odmienności y insze podobne arcana nadprzyrodzone nie opowiadali: Albowiem takie misteria od wolnego Boga Dekretu dependuią. DuńKal P.
patrz: ARKANUM
– Mars z Arkturem wschodzi rano, o g. 9. częstokroć takiesz nawalnice z gradem sprawuiący. DuńKal D.
– Ten że Josephus pisze [...] o Abrahamie, ktory miał w rzeczach Niebieskich wielką experyencyą y Astrologii z Arithmetyką nauczył Egypcyanow. DuńKal P 2v.
– Przeciwko [...] chwalącym dobre dzieła, ażeby ciężko się gniewać co się naywięcey trafia; między iedney że nauki Artistami, iako Demostenes Orat. DuńKal L2v.
patrz: ARTYSTA
– Wziąwszy za Sequito swoiey konwikcyi Kalendarznik smoka, wodzi go po Niebieskich Domach tak iako Niedźwiedzia łapigroszowie dla mizernego zysku śmiechu godne z nim wyprawuią assamble. DuńKal K2v.
patrz: ASAMBLE
– Chociaż by też semotis rationibus na ktory czas pisarzy prognostyk nie ziścił się, na to nikomu Astrologowie assekuracyi nie daią. DuńKal L2v.
patrz: ASEKURACJA
– To musi bydź falsz, co tak wiele Historykow o ewentach wielkich koniunktur gornych Planetow y zaćmieniu oboyga Luminarzow twierdzą, ktorym wszyscy assentyment daią ci co wiary godni. DuńKal N.
patrz: ASENTYMENT
– Niewiasty więcey partycypuią z humorow [...] Męszczyźni zaś nie tak; według assercyi Medykow. DuńKal K.
patrz: ASERCJA
– Aspekta [...] Przeciwny. DuńKal B.
patrz: ASPEKT
– Aspekta [...] Potroyny. DuńKal B.
patrz: ASPEKT
– Zmyślona Dywinacya, [...] obserwuie defluxye nie iakie konstellacyi (to iest Figur Niebieskich przydanych Asterizmom) przez geniusz tylko imaginowanych. DuńKal Hv.
patrz: ASTERYZM
– Przez ten czas [listopad, grudzień] y Merkuriusz y Mars iest spalony, Kwadratem na tuteyszy [Wołyń, Podole] Asteryzm biiący. DuńKal G2v.
patrz: ASTERYZM
– Astra Niebieskie nie mogą bydź przyczyną same przez siebie uczynkow wolnego rozsądku. DuńKal H2v.
patrz: ASTRA
– Widzisz tedy Astrokrytniku, iż nie daremnie tak wielkie machiny Gwiazd y Luminarzow nad ziemią wiszą. DuńKal N2v.
– Pisze Astrokrytyczny Cenzor: Iż skutki przyszłe, iedynie od wolney woli ludzkiey dependuiące [...] śmieią nie ktorzy w Kalendarskich Prognostykach drukować y publikować. DuńKal M2.
– RZETELNOŚĆ [tytuł rozdziału] Astrologią y Astrolow, przez Klawiusza ex Soc: JESU y inszych Poważnych Autorow; chwaląca. DuńKal P2.
patrz: ASTROL
– Dziwuią się teraźnieysi Astrologastrowie Filozofij naturalney nie rozumieiący, kto Pana obiera? kto go zrzuca? DuńKal Ev.
– Naturalna Astrologia, naturalne tylko Gwiazd obserwuie influencye y impressye. DuńKal Hv.
patrz: ASTROLOGIA
– Klaviusz Bambergensis [...] reprehenduie Astrologią Judiciarną, [...] Astrologia Iudiciaria res est supersitiosa. DuńKal P2.
patrz: ASTROLOGIA
– Dziwuią się Astrologij Naturalney nierozumieiący Cenzorowie. DuńKal G.
patrz: ASTROLOGIA
– Wielu zaś tych ktorzy dwornych nauk (to iest wieszczbiarskiej Astrologii) autorami byli, znieśli swoie xiążki (to iest predykcye Kalendarzne) y publicznie popalili. DuńKal O2v.
patrz: ASTROLOGIA
– PROGNOSTYK ASTROLOGICZNY Na Rok PANSKI 1741 Z Gwiazd Wyrozumiany. DuńKal Ev.
– Ci tedy, co nic nie piszą w Kalendarzach Astrologicznego, zowią się purè Kalendarznicy; ktorzy dla mizernego zysku, albo prożney chwały, tę sobie Proffessyą przywłaszczaią. DuńKal H.
– Daley tenże Kalendarznik [Gwilhelmus, biskup paryski] pisze iż Świętalni znayduią się Astronomowie co 12. znakow Niebieskich całego Zodiaku Imionami 12. Apostołow nazywaią. DuńKal K.
patrz: ASTRONOM
– Nic się nie dzieie na tym podmiesięcznym świecie naturalnego, tylko za gubernium y rządem nadniebieskich natur, to iest Intelligencyi Planetom assystuiących. DuńKal K2.
– Po takich Zaćmieniach przez attenuacyą powietrza [...] następuią sedycie, woyny, zdrady, pogrązki, wydarcie Fortec y Miast. DuńKal N2.
patrz: ATENUACJA
– Domy Niebieskie maią swoie gradusy, respektem Nieba y Atmosphery. DuńKal I.
patrz: ATMOSFERA
– Darmo się o tem [sekretach boskich] u etruskich Augurów badać; ani tego chaldejscy minucyarze nie zgadną. Darmo się o tem [sekretach boskich] u etruskich Augurów badać; ani tego chaldejscy minucyarze nie zgadną. DuńKal O2.
patrz: AUGUR
– 27 [października] niestateczna aura, deszcz zimny, słota. DuńKal D2.
patrz: AURA, AURA, AWRA
– Kontynuacya aury wczoraysza. DuńKal Bv.
patrz: AURA, AURA, AWRA
– BOG Wszechmogący awokuie lud swoy wybrany, od nich [bożków pogańskich]. DuńKal O.
patrz: AWOKOWAĆ
– Po Synodzie wielkim Planetow gornych w Wodniku w Znaku Niedźwiadka, Arabowie z Azyatyckiey puszczy wypadszy, cały prawie świat krwawym orężem pogromili. DuńKal N1v.
patrz: AZJATYCKI
– Przez signa divinorum rozumieią się Bożyszcza, to iest bałwany Pogańskie, ktore oznacżáły zmyślonych Bożkow. DuńKal O.
patrz: BAŁWAN
– Grecy názwali zazdrość Momusem, ktorego zá Bożyszcze Bałwochwalcy mieli, z tey uszczypliwey mowy, pokonánia y reprehensyi. DuńKal Mv.
– Lepszy jest Ogrod, niźli Belwedery, Według ninieyszey w Polszcze Maniery. Bo tamten tylko oczy z nosem pasie, Ten zaś y ná to, y do gęby zda się. DuńKal F2.
patrz: BELWEDER
– Żadne robactwo i inne bestyjki nie mogą szkodzić wszelkiemu zbożu, jeżeli zdechłe raki rzeczne przez 10 dni namoczysz w wodzie i nią skropisz ogród albo pole. DuńKal Rz 4.
patrz: BESTYJKA
– [...] żyiąc bez potomnie [Trojden] przybrał sobie za syna Vitenesa z Familij Cezaryna Kolumny [...]. DuńKal d.
– Zadney kreaturze nie przystoi bydź koniecznie, ále z wolney Bogá wszechmocnego woli, od ktorego nie z powinności są stworzone nátury, ále według wolności Iego y upodobania stworzone są. Bierze się włáśnie przypadek zá to co może bydź, quantum est ex parte causa 2nda: álbowiem táka przyczyna iest bezrożna, to iest obostronna, do produkcyi; álbo też nie produkcyi. DuńKal M2.
patrz: BEZRÓŻNY
– Signifikacye czyli nazwiska nie ktore Domow z Geniuszami á nie z biesámi [...] są dáwnych Astrologow Judiciarnych. DuńKal I2v.
patrz: BIES, BIES, BIS
– Morele: Potrzebuią ziemie rzadkiey [...] nie lubią zaś błotnistey y lipkiey. DuńKal F.
patrz: BŁOTNISTY
– Márs [...] teraźnieyszą Zimę, nie mroźną, wietrzną, słotliwą y błotnitsą zrobi. DuńKal E2.
patrz: BŁOTNISTY
– Przez signa divinorum rozumieią się Bożyszcza, to iest bałwany Pogańskie, ktore oznacżáły zmyślonych Bożkow. DuńKal O.
– Grecy názwali zazdrość Momusem, ktorego zá Bożyszcze Bałwochwalcy mieli, z tey uszczypliwey mowy, pokonánia y reprehensyi. DuńKal Mv.
– Szczęście álbo nieszczęście, pszczoły, kruki, kotki: Wszytko to mam zá brydnie, wszytko mam zá plotki. Coma sroká do gościa? do trefunku wrony? Wszytko to zá fabuły mam y zábobony. DuńKal Qq.
– Práwá brew przyiaciela, lewa opak znaczy, Ieźli go oko swierzbi; mowi, że zápłáczy. DuńKal Qv.
patrz: BREW
– LUbo te Horyzonty przez cáły Rok łáskáwe máią dla siebie influencye, zdrowe, pożyteczne y wesołe czásy: w Iesieni iednák dla oziębłego promienia Saturná mnoży się meláncholia, smutek y choroby, po wielu mieyscách. DuńKal Gv.
– Sliwy rożnego Rodzáiu, mogą bydź sádzone ná zwyczayney ziemi; lepiey iednák gdy iest wilgotna osobliwie dla dámaszczenow [...]. DuńKal E2v.
– Miesiące záś czcili dedikując ich ná chwałę Bożkowi [...]. DuńKal O2.
patrz: DEDYKOWAĆ
– RZETELNOSC IV. Wyśmiane Początki Astrologiczne od Kálendarznika defendująca. DuńKal I.
– Przeciwnym sposobem zmyślona Dywinacya, zániedbawszy náturalnych influencyi, obserwuie defluxye nie iákie konstellácyi (to iest Figur Niebieskich przydanych Asterizmom) przez geniusz tylko imaginowánych [...]. DuńKal Hv.
patrz: DEFLUKSJA
– O czym S. Tomasz Doktor Anielski [...] Ták napisał: Lubo Astra Niebieskie nie mogą bydź przyczyną same przez siebie uczynkow wolnego rozsądku, mogą iednak do tego przez swoię dyspozycyą nákłonić, czyniąc impressyą w Ciáło ludzkie [...]. DuńKal H2-H2v.
patrz: DOKTOR
– Iak wiekie kłotnie, jak wielkie dissidie [...] srożyły się y wynikały! DuńKal N2.
patrz: DYSSYDIA
– Między Astrologią Náturalną y między Astrologią Judicyarną. 1mo: Iż się roźnią obserwacyą; álbowiem Náturalna Astrologia, naturalne tylko Gwiazd obserwuie influencye y impressye: á do tego, ktore sensem y racyą náturalną, mogą bydź wyprobowáne. Przeciwnym sposobem zmyślona Dywinacya, zániedbawszy náturalnych influencyi, obserwuie defluxye nie iákie konstellácyi (to iest Figur Niebieskich przydanych Asterizmom) przez geniusz tylko imaginowánych; álbo też ozionienie nie iakie Gwiazd y Planetow przy národzeniu Człowieka, ktorego ozionienia, iáko w rzeczy samey nie było y nie masz, ták też nigdy nie może bydź wyprobowáne. DuńKal Hv.
patrz: DYWINACJA
– Naturalni Diwinatorowie, Akcye Niebieskich impressyi ták do ludzkiego Ciáłá applikuią, iż directe toż Ciáło ludzkie podległe iest Niebieskim influencyom [...]. DuńKal Hv.
patrz: DYWINATOR
– Tákie też Prognostyki w swoich Ephemeridách pisał Ioannes Baptista Carellus Placentinus cum Pontificis Max: et Senatûs Venetici Gratia et Privilegio. DuńKal Hv.
patrz: EFEMERYDY
– Gdy tedy Xiężyc pod czas Nowiu podeydźie słonce, ktore wyżey iest niżeli on, zasłania sobą światłość iego: im bliżey tych punktow Xiężyc zostaie ze słoncem, tym większe bywa słonca zaćmienie, osobliwie gdy nayniżey Xiężyc iest na swoim Excentryku y Epicyklu, á naywyżey słonce: w ten czas albowiem całe może zaćmić się tak; iż gwiazdy we dnie będą widźiane. DuńKal O.
patrz: EKSCENTRYK
– Iáko nie máiąc co inszego wielkiemu Pompejuszowi eksprobrowáć dáwni Rzymianie, brztdki bardzo nałog przyznawáli mu, że się iednym palcem po głowie skrobał. DuńKal Mv.
– Otoż to taki Tłomacz Pisma S. a raczey Fałszarz błędow nauczaiący przez swoie Informacye [...]. DuńKal O2v.
– Figowe Drzewá: Potrzebuią dobrey ziemi y tłustey. DuńKal F.
patrz: FIGOWY
– [...] wiele inszych ze znakow Fizycznie bez cenzury wszelkiey národzonym przepowiadáli [...]. DuńKal K.
– Drzewká po pełni przesadzone, prętko fruktyfikuią: po Nowiu zaś lepiey się korzenią y wyżey rosną. DuńKal F2.
– Proszę tedy tego P. Geografa, co on rozumie o leżeniu Prowincyi y Miast pod Znakámi w teyże samey swoiey propozycyi? DuńKal Lv.
patrz: GEOGRAF
– [Znak Byka] Dobry dla Wina, kwiatow, pestek grana y wszelkich drzewek sadzenia, szczepienia. DuńKal F2.
patrz: GRANO
– Járzębowe Drzewo [...] Z nasienia swoiego rodźi się álbo też wszczepiwszy go w swoy pniaczek, gruszkę, lub wrożą polną: Pięknieysze bywa y buynieysze, gdy go raz y drugi na insze przesadza mieysce. DuńKal Fv.
– Lubo alteruie się na deszcz powietrze [...] y niekiedy grzmi: pogoda iednak gorę bierze. DuńKal C1v.
patrz: GRZMIEĆ
– IAbłoń [...] krzewi się, przez inokulizácyą, szczepienie y przesadzanie Szczepienie iednák zaskorne lepsze iest [...]. DuńKal E2v.
– Ponieważ záś pierwszy punkt interlekcyi tych dwoch cirkułow iest gorny respektem nas Europeyskich, álbowiem w Septentrionalnych zostáiący znakách zowie się Cáput Drakonis [...]. DuńKal L.
– Iárzębowe Drzewo: Krzewi sie y rośnie, ná ziemi zimney, wilgotney y pagorczystey [...]. DuńKal Fv.
patrz: JARZĘBOWY
– Plánety Saturn [...] Iowisz [...] Mars [...] Słońce [...] Wenus [...] Merkur [...]. DuńKal B.
patrz: JOWISZ
– O Differencyi między Astrologią Iudicyarną y Náturalną [...]. DuńKal Hv.
patrz: JUDYCJARNY
– PIsze Astrokrytyczny Cenzor: Iż skutki przyszłe; iedynie od wolney woli ludzkiey dependuiące y od konkursu Boskiego stosuiącego się do determinacyi ludzkiey, śmieią niektorzy w Kálendarskich Prognostykách drukowáć y publikowáć. DuńKal M2.
– Wziąwszy za sequito swoiey konwikcyi Kalendarznik Smoka, wodzi go po Niebieskich Domach, tak iáko Niedźwiedzia łapigroszowie dla mizernego zysku śmiechu godne z nim wyprawuiac assanible. DuńKal K2v.
– Wziąwszy za sequito swoiey konwikcyi Kalendarznik Smoka, wodzi go po Niebieskich Domach, tak iáko Niedźwiedzia łapigroszowie dla mizernego zysku śmiechu godne z nim wyprawuiac assanible. DuńKal K2v.
patrz: KONWIKCYJA
– Szczęście álbo nieszczęście, pszczoły, kruki, kotki: Wszytko to mam zá brydnie, wszytko mam zá plotki. Coma sroká do gościa? do trefunku wrony? Wszytko to zá fabuły mam y zábobony. DuńKal Qq.
patrz: KRUK
– Morele: Potrzebuią źięmie rzadkiey, gnoiem krowim nawoźney, nie lubią záś błotnistey y lepkiey, item ku połnocy sadzone nie udaią się [...]. DuńKal F.
patrz: LEPKI, LEPKI, LIPKI
– Práwá brew przyiaciela, lewa opak znaczy, Ieźli go oko swierzbi; mowi, że zápłáczy. DuńKal Qv.
patrz: LEWY
– Wieyskich to ludźi komment, gusła álbo czáry, Ktore prostacy máią zá ártykuł wiáry: Lęki, sny, bledy: ludźi utwierdzáiąc y tu Często się szátan zgadza do ich appetytu. DuńKal Qv.
patrz: LĘK
– Naylepsze skrapiánie dla niego lurą winną, albo też wodą zmięszáną z końskim nawozem. DuńKal F.
patrz: LURA
– Wziąwszy za sequito swoiey konwikcyi Kalendarznik Smoka, wodzi go po Niebieskich Domach, tak iáko Niedźwiedzia łapigroszowie dla mizernego zysku śmiechu godne z nim wyprawuiac assanible. DuńKal K2v.
patrz: ŁAPIGROSZ
– Mowię 1mo. Iż ták muśi bydź przystosowany do Astrologow, iáko insze pierwey y nástępuiący fałszywie: bo mogł to pisać S. Doktor o Inkántátorách; Ariolách, Haruspikách, Augurach, Pytonách, Mágách, Hidromantikách, álbo Nekromantikách ktorzy rożne Xięgi pisali Diabelskie. DuńKal O2.
patrz: MAG
– Przez May [...] ognie panuią częste złość cholera y afflikcya różnych ludzi. DuńKal G2.
patrz: MAJ
– Syn zaś Władysław[a] IV. Zygmunt Princeps Poloniae umarł w malenstwie. DuńKal d2.
patrz: MALEŃSTWO
– POdobne w tych Kráiách z Wielkim X. Litewskim inklinácye; álbowiem do iednego Planety y Znáku należą: iż iednak w Warszáwie rożney kondycyi wiele znayduie sie ludźi, cokolwiek dla nich w osobliwośći może się powiedźieć: Marcyalistom przez Zimę do końcá Lutego opieszało toczy się fortuna. DuńKal Gv.
– Spodek drzewá masz gnoiem obłożyć krowim, á dołek obsypać popiołem: pod mátrycą záś położ kámień álbo skorupę, żeby w źiemię nie szłá prosto, ále ná boki. DuńKal Fv.
patrz: MATRYCA
– Záćmi sie go záś większa połowá od meridianu, ktorego skutki masz trochę wyżey wyráżone. DuńKal F2v.
patrz: MERYDIAN
– Práwá brew przyiaciela, lewa opak znaczy, Ieźli go oko swierzbi; mowi, że zápłáczy. DuńKal Qv.
patrz: MÓWIĆ
– ZIMA záczęłá się Dniá 22. Grud. god: 5. m. 20. z połnocy, podczás ktorey gorni Plánetowie w Septentryonálnych Znákách zostáiący przy swoiey retrográdácyi, á osobliwie Márs w znáku Ráká Zodyácznego z Orionem częstokroć wschodzący, teráźnieyszą Zimę, nie mroźną, wietrzną, słotliwą y błotnistą zrobi: á lubo czásami choyny śnieg upadnie, prędko zniknąwszy wody y błotá wielkiego przyczyna będźie; á to że do trzećiey Częśći Mieśiącá Lutego: gdźie záś wiátry powstáiące inszą zrobią powietrza konstytucyą nie mroźną iednák, lecz pogodnieyszą, áże do Wiosny. DuńKal E2.
patrz: MROŹNY
– Práwá brew przyiaciela, lewa opak znaczy, Ieźli go oko swierzbi; mowi, że zápłáczy. DuńKal Qv.
patrz: OKO
– Práwá brew przyiaciela, lewa opak znaczy, Ieźli go oko swierzbi; mowi, że zápłáczy. DuńKal Qv.
patrz: OPAK
– P. BOG mowi przez Proroka do Bałwochwalcow, nie do Astrologow, iacy bywali Arioli ktorzy przy ołtarzach y Poganskich bałwanach nie cnotliwie pacierze odprawowali y ofiary bydlęce palili. DuńKal O.
patrz: PACIERZ
– W Lecie wody nádto, po rzekách y niskich pádołách. DuńKal F2v.
– Dwiema po świecie skrzydłámi látały; to iest Panegyrycznemi y Astronomicznemi piórami. DuńKal Mv.
– D. 23 [sierpnia] Záczyna się 3. część Látá, gdy [słońce] wstępuie w [...] Pánnę. DuńKal O.
patrz: PANNA
– [...] álbowiem Niewiasty więcey partycypuią z humorow [...] Męszczyźni záś nie ták; według assercyi Medykow. DuńKal K.
– Są determinowane y są respektem Niebieskich: uniwersalnie iáko też partykularnie, od ktorych biorą virtutem. DuńKal K2.
– Tak wielka w Rzymie pestilencya nastąpiła. DuńKal N2.
– Wiatr, deszcze śniegiem obfite: potym pochmurno y mglisto, pomięszano. DuńKal B2.
patrz: POCHMURNIE
– 17 [kwietnia] pochmurny, ciepły [dzień]. DuńKal C.
patrz: POCHMURNY
– Práwá brew przyiaćiela, lewa opak znaczy, Jeżli go oko świerzbi; mowi, że zápłáczy. Jeżli w prawym álbo mu w lewym uchu dzwoni, Ták że u obu ręku podrapánie dłoni. Nos świerzbi; że ktoś umrze, szczkniesz; że go wspomina, Jeżeli oko skácze; wesoła nowiná. Krostáli na ięzyku; pewnie obmowisko, Łyżká, álbo noż z gárzći, pewnie gośćie blisko. DuńKal Qv.
patrz: PODRAPANIE
– Przez signa divinorum rozumieią się Bożyszcza, to iest bałwany Pogańskie, ktore oznacżáły zmyślonych Bożkow. DuńKal O.
patrz: POGAŃSKI
– Po tákich záćmieniach [...] następuią sedycie, woyny, zdrady, pogrązki, wydarcie Fortec y Miast. DuńKal N2.
patrz: POGRĄZKA
– Niż Otto, Galba Vitellius y Vespasianus Imperium Rzymskie pomieszali y Ieruzalem z całą Palestyną zruynowali; była koniunkcya wielka Jowisza z Saturnem w znaku Koźiorożca Roku Panskiego 73. DuńKal Nv.
patrz: POGRĄŻKA
– Miły Pánie! okryłeś świát Niebieskim gmáchem, Ciebie świát cáły niechce iednym pokryć dáchem; Poniewierasz się da nas po świecie ták márnie: Bo z twą dobrocią cáły świát Cię nie ogárnie. DuńKal Ev.
– Czym probuie Kálendarznikowi; iż tę kalumnią uczynił przez zazdrość, ná Astrologow, ktorzy wydaią Kálendarze, chwálebniey y z większą pracą daleko iáko on, ktory tylko rożne z przedrukowanych rzeczy poprzepisywał... DuńKal M.
– Práwá brew przyiaciela, lewa opak znaczy, Ieźli go oko swierzbi; mowi, że zápłáczy. DuńKal Qv.
patrz: PRAWY
– Tákże w drugim mieyscu to iest 8. Phisic: przyznaie, iż wszelka produkcya dźieie się srzodkiem ruchomośći Niebieskiey, ktorą żyćiem wszytkich rzeczy podmieśięcznych názywa. Iáko też 2. de Caelo przyznaie, iż przez ruchomość y świátło ná niższe rzeczy Niebo operuie. DuńKal P2.
patrz: PRODUKCYJA
– Zadney kreaturze nie przystoi bydź koniecznie, ále z wolney Bogá wszechmocnego woli, od ktorego nie z powinności są stworzone nátury, ále według wolności Iego y upodobania stworzone są. Bierze się włáśnie przypadek zá to co może bydź, quantum est ex parte causa 2nda: álbowiem táka przyczyna iest bezrożna, to iest obostronna, do produkcyi; álbo też nie produkcyi. DuńKal M2.
patrz: PRODUKCYJA
– Aspekta [...] Przeciwny. DuńKal B.
patrz: PRZECIWNY
– Práwá brew przyiaciela, lewa opak znaczy, Ieźli go oko swierzbi; mowi, że zápłáczy. DuńKal Qv.
patrz: PRZYJACIEL
– D. 31 [stycznia] [...] z połu: wiatr, z śniegiem słota, na noc przymarza. DuńKal Bv.
– Iż rzeczy trafunkowe zowią się te: 1mo ktore się biorą zá te ewenta wszytkie co mogą bydź álbo nie bydź: w ktorym sensie wszytkie stworzone rzeczy są przypadkowe; álbowiem żadney kreaturze nie przystoi bydź koniecznie, ále z wolney Bogá wszechmogącego woli, od ktorego nie z powinności są stworzone nátury, ále wedlug wolności Iego y upodobania stworzone są. DuńKal M2.
– JESIEN, Zacznie się D. 29. Wrześniá g. 1. m. 46 z połnocy. A tá przystoyna ma bydź, nie názbyt sucha y nie názbyt mokra, á do tego ciepła [...]. DuńKal E2.
patrz: PRZYSTOJNY
– Orzechy Włoskie, lubią źięmię tłustą y pulchną; krzewią się z orzechow w podobnąż źiemię wsádzonych, z tą iednák differencyą, iż w Jeśieni sadzone częstokroć gniią: záczem trzeba w przod orzechy ná słońcu przysuszyć. DuńKal Fv.
– Orzechy włoskie, lubią ziemię tłustą y pulchną. DuńKal Fv.
– Do Rumácyi, y przeprowádzenia się z mieyscá ná mieysce, służą [Bliźnięta, Waga, Koziorożec, Ryby] [...]. DuńKal B.
patrz: RUMACYJA
– RZETELNOŚĆ [tytuł rozdziału] Astrologią y Astrolow, przez Klawiusza ex Soc: JESU y inszych Poważnych Autorow; chwaląca. DuńKal P 2.
– 7mo R. P. 1343. Przeszła koniunkcya Iowisza z Saturnem w Znaku Wodnika, nastąpiło źięmie trzęśienie w Szląsku, woyna straszna w Apulij et sacra lues ab ortu versus occasum serpere caepit. DuńKal Nv.
patrz: SATURN
– Práwá brew przyiaciela, lewa opak znaczy, Ieźli go oko swierzbi; mowi, że zápłáczy. DuńKal Qv.
– Daley tenże Kalendarznik [Gwilhelmus, biskup paryski] pisze iż Świętalni znayduią się Astronomowie co 12. znakow Niebieskich całego Zodiaku Imionami 12. Apostołow nazywaią. DuńKal K.
patrz: ŚWIETALNY
– Daley tenże Kálendarznik pisze iż Swiętalni znayduią się Astronomowie co 12. Znakow Niebieskich cáłego Zodiaku Imionámi 12. Apostołow názywaią [...]. DuńKal K.
– Szczęście álbo nieszczęście, pszczoły, kruki, kotki: Wszytko to mam zá brydnie, wszytko mam zá plotki. Coma sroká do gościa? do trefunku wrony? Wszytko to zá fabuły mam y zábobony. DuńKal Qq.
– 2do Iż Xiężyc nie ma swoiego światła, tylko od Słonca partycypuie; zaczym gdy mu tey udźielnośći swoią grubośćią przeszkadza, na ten czas źiemia przez swoię umbrę ogołoczony ze światła będąc ćiemny wydaie się; iako insze obiekta na źiemi pod czas ćiemney nocy. DuńKal O.
– Ian Woyciech s.K.R. Kardynał Biskup Krak: y Warmienski umarł. DuńKal D2.
– ...Słońce miesza się z tymże Jowiszem, jako D. 15. Lipca etc. Tedy konstelacyj i takowej wehemencja, aż do srzodku kanikuły D. 11. Sierpnia. kiedy wschodzi Syriusz; wielkie sprawuje nawalnice, to jest grzmoty, wiatry, deszcze, pioruny, i błyskawice, a miejscami grady. DuńKal E2.
patrz: WEHEMENCJA
– Tedy konstellacyi tákowey wehementacya, áż do srzodku kánikuły [...] wielkie spráwuie náwálnice... DuńKal E2.
– Wenereistom łaskawa Jutrzenka fortunnym biegiem faworyzuje, wyjąwszy ostatnią połowę Maja przez Czerwiec do połowy Lipca, gdy Słonecznemi promieniami spalona zostaje. DuńKal G2.
patrz: WENEREISTA
– Co się ták rozumie, iż gdy dobrze Planetowie zostáią z Smoczą Głową, to iest z Septentrionalnym węzłem, bliżey ku nam będąc, skuteczniey swoie sprawuią influencye dobrze: podobnym sposobem Planetowie źli potężnie wywieraią swoie áffekcye złe. DuńKal L.
patrz: WĘZEŁ
– Gdy prowadzono ná plac złoczynnego, Xiądz ánimuiąc ták mowi do niego: O iákieś bráćie szczęśliwy nád námi, Bydź ná wieczerzy dźisiay z Aniołámi. DuńKal F2v.
patrz: WIECZERZA
– Ia iestem BOG czyniący wszytko, czyniący prożne znáki Wieszczbiárzow y Wrożkow zá głupich maiący. DuńKal O.
– D. 16. [listopada] [...] Mroźno, y wietrzno, do śniegu skłonno. DuńKal D2v.
patrz: WIETRZNO
– Domy od princypalnych zowią się succedentes nástępuiące; w ktorych iuż słabsza Astrow potencya znayduie się obserwowána. Ná koniec ostátnie qualitatiwy zostáią 4. Letnio, wilgotno, letnie sucho, y letnie mokro: ták też ostátnie Domy zowią się... DuńKal I.
patrz: WILGOTNO
– Wiśnie y trześnie białe, Lubią pospolitą źiemię, pomiernie tłustą, przećiwko południa, álbo wschodu leżące. DuńKal E2v.
– Zadney kreaturze nie przystoi bydź koniecznie, ále z wolney Bogá wszechmocnego woli, od ktorego nie z powinności są stworzone nátury, ále według wolności Iego y upodobania stworzone są. DuńKal M2.
patrz: WOLA
– Lubo Astra Niebieskie nie mogą bydź przyczyną same przez siebie uczynkow wolnego rozsądku, mogą iednak do tego przez swoię dyspozycyą nákłonić, czyniąc impressyą w Ciáło ludzkie [...]. DuńKal H2v.
– Zadney kreaturze nie przystoi bydź koniecznie, ále z wolney Bogá wszechmocnego woli, od ktorego nie z powinności są stworzone nátury, ále według wolności Iego y upodobania stworzone są. DuńKal M2.
– Zadney kreaturze nie przystoi bydź koniecznie, ále z wolney Bogá wszechmocnego woli, od ktorego nie z powinności są stworzone nátury, ále według wolności Iego y upodobania stworzone są. DuńKal M2.
patrz: WOLNOŚĆ
– Práwá brew przyiaciela, lewa opak znaczy, Ieźli go oko swierzbi; mowi, że zápłáczy. DuńKal Qv.
patrz: ZAPŁAKAĆ
– Práwá brew przyiaciela, lewa opak znaczy, Ieźli go oko swierzbi; mowi, że zápłáczy. DuńKal Qv.
patrz: ZNACZYĆ