Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SarPam 1690-1696 wydanie wtórne
Pamiętniki z czasów Jana Sobieskiego...

Odnotowano 336 cytatów z tego źródła
– Tam [u króla] po przywitaniu była konferencyja circa expeditionem jmp. starosty chełmskiego dla dania ustnego addytamentu do tej instrukcyjej, którą w Warszawie dawno odebrał. SarPam 54.
patrz: ADDYTAMENT
– Raczże przeto w. ks. m. napisać do niego [pisarza sądu] dając mu adintendę, czemu się takowe mankamenta za jego regencyi działy. SarPam 251.
patrz: ADINTENDA
– Królewic jm. Jakub i Konstanty i jmp. poseł [francuski] siedli do stołu, któremu żadnej nie uczynili ichmpp. posłowie [litewscy] adoracyjej. SarPam 91.
patrz: ADORACJA
– Dla grubej aeryjej, słoty ustawicznej królestwo ichm. nie byli w kościele u fary. SarPam 159.
patrz: AERIA
– Dziś z łaski Bożej król jm. jest relevatus od tych bólów [...] Jmp. poseł bawarski ani wczora, ani dziś nie był u króla jm., bardzo poturbowany będąc tą afektacyją króla jm. SarPam 124-125.
– Król jm. ranne nabożeństwo u oo. bonifratellów [...] będąc cale wolnym od afektacyjej kamiennej [odprawił]. SarPam 142.
– Z pogranicza continuant tu wiadomości, osobliwie z Szańcu Ś. Trójcy i Maryjampola, że w Kamieńcu powietrze straszne, już wymarło nad trzy, tysiące dusz, janczar-aga i syn paszy, niewolników, różnych ludzi znacznych siła wymarło. SarPam 43.
patrz: AGA
– Jmp. krakowski [...] oznajmuje, iż jakaś aga posłaniec chański z listami do króla jm. idzie. SarPam 242.
patrz: AGA
– Po wczorajszej polowej agitacyjej król jm brał cum custodia lekarstwo w swoim szczupłym pokoiku. SarPam 36.
patrz: AGITACJA
– Dziś w izbie nic nie było, tylko solucyja sesyjej pro solito przy wrzaskach akcyjalnych i pasyjalnych. SarPam 182.
patrz: AKCJALNY
– Z dworzan ci jadą; jmp Dąbrowski [...] p. Prusiński z rajtaryją trzydziestą, wszyscy w koletach łosich [...] ameliki także aksamitne [...] z cyframi srebrnymi odlewanymi. SarPam 163.
– A ja jako cordicitus akumulacyi fortun maximo nomini w. ks. m. pana i dobrodzieja m.m. życzę, tak mi stąd refulget nadzieja, że mię [...] łaski swojej fulgore irradiare raczysz. SarPam 29.
patrz: AKUMULACJA
– W kilka godzin na prawym skrzydle koronnym allarmo się uczyniło na ukazanie się tylko jednego Tatara. SarPam 17.
– [Trybunał Koronny] dla alianzy jmp. marszałka swego nie chciał przystępować do niczego. SarPam 289.
– Imp. krakowski obchodząc wczora Groby Pańskie zachwalił królowi jm. grób u oo. franciszkanów [...] Tam tedy pojachał [król] na mszą i wesołego alleluja winszować sobie kazał. SarPam 210.
– Jm. ks kanclerz [...] Dom Sanguszków także nie przepominał [w mowie weselnej] na ostatku do verbum jmp. młodego aluzyjkę uczynił: veniet, fertur, ne pudeat me, fiat pax in virtute tua et abundantia in turribus tuis. SarPam 328.
patrz: ALUZYJKA
– Jmp marszałek nadw. kor. śpiewaczka swego kazał rznąć [...] na co król jm. i księżna jm. dobrodziejka bardzo amarykowała. SarPam 33.
– Z dworzan ci jadą; jmp Dąbrowski [...] p. Prusiński z rajtaryją trzydziestą, wszyscy w koletach łosich [...] ameliki także aksamitne [...] z cyframi srebrnymi odlewanymi. SarPam 163.
patrz: AMELIKA
– Teraz między dwiema aniołkam królewicowej jm. przybyłaby trzecia aniołkiem [osierocona córeczka Bogusława Radziwiłła]. SarPam 216.
– Z pogranicza continuant tu wiadomości, osobliwie z Szańcu Ś. Trójcy i Maryjampola, że w Kamieńcu powietrze straszne, już wymarło nad trzy, tysiące dusz, janczar-aga i syn paszy, niewolników, różnych ludzi znacznych siła wymarło. SarPam 43.
– Zostawiono dział 6, moździerz 1, prowiantu beczek 80 i te hakownice i janczarki w tej fortecy będące, przy tym chorągiew wołoską zostawiono, ludzi w niej 100. SarPam 21.
– Ze była ingenti frequentia napełniona angustia pokoju, musiał desudare jmp. marszałek rugując arbitros, co czasu niemało wzięło. SarPam 195.
patrz: ANGUSTYJA
– ...potem zabawiał króla jm. różnymi o rzymskim państwie dyskursami, relacyjami. Jmp. poseł i insi ichm. warcaby, szachy grali. SarPam 69.
– Jm. ks. Winnicki otrzymał instantiales od królestwa ichm. na archimandryją dubińską i dermańską. SarPam 61.
– Jmp. Kryszpin [...] nie jest posłem, dlatego nie może praetendere sobie activitatem na sejmie nie tylko laski, za którą arogancyją aby izbie uczynił deprekacyją. SarPam 167.
patrz: AROGANCJA
– Dała także księżna im. asygnaty na 3 tys. do Skolego imp. podkoniuszynej kor. i 200 tal. na bassetę, dała p. Debolance na wyjezdnym 20 beczek soli, tu w Warszawie na Solcu leżący. SarPam 162.
– Nie masz w. ks. m. komu dawać protekcyjej za takie ausus [młodego Towiańskiego] w pokojach naszych poczynione. SarPam 178.
patrz: AUZUS
– Dnia wczorajszego tunzultuaria sobie postępowali [panowie litewscy] cum scandalo postronnych narodów, który ausus co za wiolacyją libertali fert. SarPam 167.
patrz: AUZUS
– Król jm. z łaski Bożej przez te dni [w zapusty] przy zwyczajnych swoich afekcyjach zdrowy był i wesoło odprawił te bachanalia. SarPam 337.
patrz: BACHANALIA
– Pomieniony kardynał jm., ex opposito tronu siedząc z królewicami ichm., ruszył się ku baldachimu j. k. m. SarPam 138.
– Król [...] rozkazał dumy sobie kozackie na bandurach grać. SarPam 75.
– W łazience jadł obiad król jm. [...] podczas którego jm. ks. Wolff jezuita przyniósł dziecię w banijej szklanej symboliczne [...] podobne bardzo do żywego [...] miał te zrobić z nauki M. Alberti. SarPam 23.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– Królewic jm. Aleksander wygrał 30 tal., królewic jm. Konstanty przygrał, bank wygrał 90 tal. SarPam 148.
patrz: BANK
– Król jm [...] wygrał 50 tal. bitych. Jm. ks. Wyhowski, bank trzymał, różni ichm. przystawiali, osobliwie damy. SarPam 281.
patrz: BANK
– W wieczór bassadę grali, jm. ks. opat świętokrzyski bank trzymał i przegrał 70 tal. bitych. SarPam 102.
– [Kawaler szwedzki Oxesztern] u ks. starosty krzemienieckiego zaproszony na bankiet będąc przygrał w bassete 1600 bitych tal[arów]. SarPam 273.
– W wieczór karty grał król jm., insi gracze bassatę. SarPam 104.
– W wieczór prałaci przy królu jm. grali passetę, którym się król jm. przypatrywał. SarPam 111.
– Zaraz ruszył się kardynał jm. z miejsca swego z królewicami ichm. do tronu, tam przystąpionemu Król Jm. włożył na głowę jego ten biret mówiąc [...] "niech Ci Bóg z tym biretem przyczynia lat i zdrowia". SarPam 330.
– W niedzielę tę przeszłą u oo. Kapucynów odprawiła się ceremonija oddawania beretu kardynałowi jm. SarPam 330.
– Starosta krasnostawski upiwszy się bardzo bestyjalskie na pokojach królowej jm. czynił akcyje, kiedy wziąwszy naturalia ad manus nie tylko mężatkom, ale i pannom one prezentował ad ocula. SarPam 181.
– [Posłowie] podali takie kondycyje: 1º aby król jm. wydać raczył uniwersał na sejmik powtórny do Księstwa Żmudzkiego [...]; 2º aby mandat calumniose jmp. wojewodzie wileńskiemu dany, przez jm. ks. wileńskiego fabrykowany, a przez jmp. Kryszpina tanquam complicem bez wiadomości ichmpp. pieczętarzów W.Ks.L. na biance [blance?] prokurowany, tamquam laesivum honorowi całego domu ichmpp. Sapiechów od j.k.m. był kasowany; [...]. SarPam 168-169.
patrz: BIANKA
– Samuś także Kozak wsi Steciowe vastavit i 6 tysięcy owiec birek oprócz inszej zdobyczy wyniósł. SarPam 158.
patrz: BIRKA
– Król jm. rano wstawszy zaraz pojachał do kościoła oo. bonifratellow. SarPam 136.
– Królestwo ichm. u oo. bonifratellów ranne, wieczorne u Ś. Antoniego nabożeństwo odprawili. SarPam 141.
– U oo. bonifratellów mszy ś. j. k. m. słuchał, a królowa jm. u S. Antoniego. SarPam 138.
– Prędko potem do ks. jm. elektorowej [poseł ks. bawarskiego], której przy komplemencie list od pana swego oddał, zaraz zausznice diamentowe [...] także i brassolety dwa, każdy z nich o jednym kamieniu diamentowym wielkim w anguł rżniętym. SarPam 157.
– Zausznice w zwierciedle królowej jm. przypięła sobie [elektorowa], a brassolety, że prędko nie mogły być nawiązane, nazad w pudełeczko włożono. SarPam 157.
– Jmp. Potocka, górnego frącymeru dama, idąc na potrzebne miejsce, zdjąwszy z palca dwa pierścienie i brekselkę, zawinąwszy w chustkę, włożyła one za sznurówkę. SarPam 111.
patrz: BREKSELKA
– Krzyknęli tedy wszyscy ichmpp posłowie [...] "milcz, wychodź, nie gadaj, nie mów, ciszy, do Gdańska, Elbląga burmistrzować, nie tu". SarPam 166.
– Przed gospodą tedy stanąwszy jego, wychodzącemu skłoniła się, który komplement tatarski, czapki nie zdejmując, uczynił; po uczynionym darowała mu na pamięć królowa jm. pektoralik szczerozłoty i prosiła go o to, żeby to wszystko, co mu król jm. ustnie z nim mówił, chanowi doniósł i przyjaźń królewską opowiedział. SarPam 56.
– Jakoż sequerentur omnes eam sententiam, gdyby był jmp. referendarz kor. z jmp. chorążym krakowskim votum nie przytrzymał tą perswazyją, że się nie godzi charakteru naszego wdawać w postpozycyją, żebym miał subesse alicui iurisdictioni. SarPam 278.
– Król jm. poranił się i chłodem pojachał na nabożeństwo do pp. bernardynek. SarPam 140.
patrz: CHŁODEM
– Przez ten tydzień od wojska nie masz innej ponowy nad tę, że wojsko w przeszłym tydniu od Petlikowic pomknęło się ku Dniestrowi pod Chmielnik; jeśli się dalej ruszyli, nic nie słychać. SarPam 380.
patrz: CHMIELNIK
– Król jm. przechadzał się po ogrodzie, kiedy deszczyk padał majowy z chmureczki niewielkiej: bardzo się cieszył i wesoły był. SarPam 103.
patrz: CHMURECZKA
– W tych dniach tedy za interpozycyją wielu ichmciów i jego [króla] koło siebie chodzeniem pilnym ma być w tych dniach expedita ta deliberacyja i na instrukcyją dany respons. SarPam 225.
– [Biskup chełmiński] Rozgniewawszy się [...] na pewnego pokojowego swego, kazał w oczach swoich kilka razy pokładać i bić, chcąc tym sobie przerwać cholerę. SarPam 251.
– Przypomniał sobie król jm. chłopca onego jm. ks. Wyżyckiego podczas sejmu teraźniejszego, do którego strzelił góral jmp. posła cesarskiego na Zamku w okno, pytając się, jak też się sprawa ta skończyła. [...] Gdy relacyją czyniono rzetelniejszą, strasznie exarserat król jm. na tych, którzy się w to wdawali [...] Potem gdy królowa jm. nadeszła, strasznie sie skarżył, że mu tak smaczną potrawę, którą natenczas jadł, cholerą przyprawili. SarPam 308.
– Rozgniewawszy się, jako był [biskup chełmiński] nieporównany choleryk, na pewnego pokojowego swego, kazał [go] bić. SarPam 251.
– Była [w kościele św. Jana] urna wyniesiona na gradusach wielkich, na śrzednich wkoło był ganek z balasów, osoby gipsowe zdobiły opus, które nie w małym chórze, ale w samej nawie kościelnej [...] mieścić się musiało. SarPam 206.
patrz: CHÓR, CHÓR, CHUR, HÓR, KÓR
– Czambułów jeszcze żadnych nie rozpuszczali, tylko idą bataliją. Owa zgoła coś dziwnego ten nieprzyjaciel intendit. SarPam 369.
patrz: CZAMBUŁ
– Jeszcze dotąd jestem fixus lecto dla wielkiej słabości zdrowia mego, atoli przecie assumo vires, kiedy propria manu mojej zadosyćczynię funkcyjej w ekspediowaniu poczty do w.ks.m. pana i dobrodzieja m.m. SarPam 254.
patrz: CZYNIĆ
– [...] teraz świeżo dwa okopy deplanowali Turcy [...]. SarPam 323.
– W niedzielę tę przeszłą była desponsacyja jmp. referendarza kor. z jmp. Potocką [...]. SarPam 280.
– Ta despumacyja toczy takowe śliny, jakoby z naczenia jakiego wodę wylewał [...]. SarPam 340.
patrz: DESPUMACJA
– Oo. jezuici po obiedzie wyprawowali na sali swojej dialog, na którym byli królewicowie ichm. Aleksander i Konstanty, był i jmp. wojewoda wileński, jmp. podskarbi i inszych ichmciów niemało, ale też nie był podobnym dialogowi oo. Piarum Scholarum wyprawionemu, bo i aktora z miejsca dobrego nie mieli, a potem na theatrum sieła się ludzi naszło, że rozeznać nie było, kto z nich aktorem. I tak in confusione wszystkie actus a potem nie dokończone odprawione. SarPam 185.
patrz: DIALOG
– [...] księżna jm. dobrodziejka, zjadłszy obiad prędko, przez całe dopołudnie aż do samej nocy u króla jm. czas trawiła. SarPam 46.
– Jmp. poseł francuski miasto politycznej choroby zachorował doprawdy et recessit a proposito suo. SarPam 182.
patrz: DOPRAWDY
– Król jm. w gabinecie u królowej jm. jadł; podczas którego pytał mię król jm. o wyjeździe w.ks.m. dobrodzieja. Czyniłem tedy relacyją i o kwiatkach, alias tulipanach, w Białej, których tu jeszcze nie masz [...]. SarPam 109.
– Królewicowa jm. in dies et horas jest proxima partui, passim affirmant, że będzie miała dwoje dzieci. SarPam 37.
patrz: DWOJE
– Wysiadł w bramie marywilowskiej, szedł piechotą przez podwórze do schodów, przy których dwóch dworzan j.k.m. uczynili pierwsze przyjęcie z wymienieniem tytułów wprzód królewskich, a potem carskich i swoich dworzańskich, wyrażając, że im król jm. mile przywitać i potkać go kazał. SarPam 322.
– Widząc to jmp. wojewoda ruski, z którym natenczas był, o dwukoń po doktorów posłano. SarPam 314.
patrz: DWUKOŃ
– Dla tych tedy dysceptacyj nie sądził się trybunał aż do przeszłego tygodnia od limitacyjej albo raczej odjazdu jmp. marszałka. SarPam 289.
patrz: DYCEPTACJA
– W sobotę przeszłą w nocy Francuza mr de Nalouill z karety ludzie subordynowani wywlekłszy ze dwieście kijów onemu potężnie dali: kto i za co, dotychczas nie wiedzą. Dociekli przecie, za co, bo o ludziach rad gadał i onych dyfamował. SarPam 151.
– Jest też tu i za co być wdzięcznym księciu jm. kanclerzowi, kiedy przy tej ustawicznej pracy i fatydze stryjowską świadczy miłość i zapisem tym samym to wyświadczył, który, diminowanym już będąc, in lucem wydał. SarPam 304.
patrz: DYMINOWANY
– Bardzo się na tę noc król jm. skarżył, że mało co spał dla słabości zdrowia, dlaczego na łóżku mszy ś. słuchał w swojej łazience i nie ubrany obiad jadł, podczas którego jm. ks. poznański z doktorem Angielczykiem, który jest kalwinem de fide, po francusku dysputował się. SarPam 155.
– Ten Francuz, który się był przed dwiema tygodniami obiesił, i po śmierci dziwów robić nie przestaje, z początku bowiem, zaraz pierwszej nocy po obieszeniu, przyszedł był do warty kunickiej około właśnie północka i spytawszy ich o suknie swoje, potem skoczył ku kaplicy i zniknął. SarPam 31.
patrz: DZIW, DZIWO
– Tymi słowami bardzo j.k.m egzacerbował, że onego połajawszy dostało się tego specjału o cztery morelejm. ks. opatowi świętokrzyskiemu, jakoby ich miał wziąć od stołowego dnia wczorajszego i że dwóch z nich nie posłał królowej jm. SarPam 48.
– Konzyk, sługa jmp. referendarza, od Francuzów lokajów szpadą pchnięty zmarł; egzenterowano go, serce było naruszone, nie mógł dłużej nad 20 dni żyć według mowy p. Peciego, co się wykonało. SarPam 59.
– [...] janczarowie ozowscy zmógłszy się 10 m. świeżych janczarów i 5 tys. filipowiczów, z Moskwy wygnanych dla pewnej sekty, szturmem dobyli i wszystkich wycięli. SarPam 315-316..
patrz: FILIPOWICZ
– Po mszy zaraz król jm. z królową jm., jmp. posłem francuskim do Jaryczewa na obiad pojachał mil dwie na Dzidziłów objeżdżając, a to dla widzenia bajwołów i forteckiej, którą na stawie, na kępie wystawić rozkazał; wespół z królową jm. i jmp. posłem tę włość objeżdżał. SarPam 66.
– Imp. krakowski obchodząc wczora Groby Pańskie zachwalił królowi jm. grób u oo. franciszkanów [...] Tam tedy pojachał [król] na mszą i wesołego alleluja winszować sobie kazał. SarPam 210.
– Potem król jm. poszedł do swego gabineciku za stołową izbę, tam przyszła znowu królowa jm. na konferencyją, aż do samej pierwszej tam siedzieli z sobą i jmp. wojewoda ruski. SarPam 106.
– Obróciwszy się tedy król jm.odebrał onę od ichmciów i zaraz poszedł do gabineciku królowej jm. i tam obiad kazał dać sobie, ichm. zaś pp. posłowie do jmp. podskarbiego poszli na obiad. SarPam 109.
– Rano król jm.poszedł przez galeryją do swego gabineciku i tam cały poranek czytał kronikę. SarPam 111.
– Król jm. w gabinecie u królowej jm. jadł; podczas którego pytał mię król jm. o wyjeździe w.ks.m. dobrodzieja. Czyniłem tedy relacyją i o kwiatkach, alias tulipanach, w Białej, których tu jeszcze nie masz [...]. SarPam 109.
– W wieczór karty grał król jm., insi gracze bassatę. SarPam 104.
patrz: GRACZ
– W wieczór prałaci przy królu jm. grali passetę, którym się król jm. przypatrywał. SarPam 111.
patrz: GRAĆ
– Król [...] rozkazał dumy sobie kozackie na bandurach grać. SarPam 75.
patrz: GRAĆ
– W wieczór bassadę grali, jm. ks. opat świętokrzyski bank trzymał i przegrał 70 tal. bitych. SarPam 102.
patrz: GRAĆ
– Przed obiadem, po mszy zaraz, senatus consilium na te punkta, które adnecto, było praesentibus ichm. poznańskiego, przemyskiego, inflanckiego biskupów [...]. SarPam 43.
patrz: ICHM, ICHM., ICHM.
– Cały dzień deszcz padał, dlaczego królestwo ichm. nie wyjeżdżali nigdzie. SarPam 23.
patrz: ICHM, ICHM., ICHM.
– Te obadwa akty in praesentia królowej jm., księżnej jm. dobrodziejki, ichm. kaliskiej, czerniehowskiej wojewodzin, jmp. kanclerzynej w. kor. i jp. podkoniuszynej kor. odprawiły się z wielką pociechą obudwu stron. SarPam 37.
patrz: ICHM, ICHM., ICHM.
– Król jm. w Wilanowie na przejazdce czas swój trawił, ciesząc się tam z królewicami ichm. SarPam 24.
patrz: ICHM, ICHM., ICHM.
– W pałacu królestwo ichm. mszy i kazania słuchali, podczas którego księżna jm. po swoim nabożeństwie i obiedzie przyjachała i aż do samej nocy królestwem ichm. bawiła się. SarPam 27.
patrz: ICHM, ICHM., ICHM.
– Prędko potem posłał po pościel i żeby królewicowie ichm. za nim wyjachali, tam tedy nocował. SarPam 24.
patrz: ICHM, ICHM., ICHM.
– Księżna jm. marszałkowa nadw. kor. wodą przyjachała i na Solcu wysiadła do karety, jmp. marszałek zaś sam lądem przyjachał i witał królestwo ichm. w Wilanowie, potem na Solcu zjachał się z księżną jm. swoją. SarPam 25.
patrz: ICHM, ICHM., ICHM.
– Księżna jm. marszałkowa samym prawie wieczorem chanssimam suam prolem królestwu ichm. prezentowała; najmłodsza córeczka bardzo się podobała nie tylko wszystkim, ale osobliwie królowi jm. z jej rzeźwości, skłonności i obrotności, jako też i ciekawości widzenia i patrzenia na wszystkie strony. SarPam 26.
patrz: ICHM, ICHM., ICHM.
– Po tej akcyjej królestwo ichm. do Marymontu jachali z jmp. wojewodą płockim; tam przy inszych ichm. rozgraniczano pomienioną fundacyją od starostwa warszawskiego. SarPam 45.
patrz: ICHM, ICHM., ICHM.
– [Księżna] Po tym nabożeństwie zjadłszy u siebie obiad była u królestwa ichm. SarPam 24.
patrz: ICHM, ICHM., ICHM.
– Mało co z drugich ichmciów było na zamku, bo co żywo, to się rozchorowało na głowy z wczorajszego picia, żaden jednak nie umarł, wszyscy zdrowi dotychczas. SarPam 129.
patrz: ICHMĆ
– Drudzy ichmcie także pożegnali, jako to jmp. koniuszy kor., jmp. chorąży sanocki, tylko się jmp. krajczy kor. został. SarPam 126.
patrz: ICHMĆ
– Jmp. krakowski częstował wszystkich ichmciów znajdujących się przy boku pańskich tak z senatorów, jako i urzędników, na którym bankiecie były dwie damy górne, jmp. starościanka koszańska i jm. panna Potocka. SarPam 139.
patrz: ICHMĆ
– Za co ichmciom i każdemu z osobna powinne oddaję dzięki. SarPam 197.
patrz: ICHMĆ
– Recta tedy od nich jachał [król] do Krechowa na obiad, który w karczmie jadł z pomienionymi ichmciami, stamtąd do Skła pojachał i tam nocował. SarPam 148.
patrz: ICHMĆ
– Wczora jmp. poseł cesarski miał był żegnać, ale że go zaszła tej indygnacyjej wiadomość, niektórym ichmpp. senatorom oddawał wizytę, protestując się niby na tę swoję remorę, i że się król jm. żegnać nie da, manifestował. SarPam 308.
patrz: ICHMPP.
– Mów podczas teraźniejszej rady było dosyć różnych ichmpp. senatorów, ale że między inszymi widzę dobrą i jmp. starosty nurskiego, posyłam ją w.ks.m. panu i dobrodziejowi. SarPam 289.
patrz: ICHMPP.
– U królowej jm. mieli audiencyją wczorajsi ichmpp. posłowie ore jmp. starosty trembowelskiego. SarPam 282.
patrz: ICHMPP.
– I o to bardzo prosił [poseł moskiewski], dokąd i kiedy wojska nasze wynidą, ale na to nie wziął inszej repliki, że tego deklarować król jm. nie może, aż się zniesie z radą i ichmpp. hetmanami. SarPam 327.
patrz: ICHMPP.
– Księżna jm. marszałkowa w. W.Ks.L. srodze tu zła na ichmpp. Kotowskich o zabicie tego p. Jelińskiego i piąciu szlachty przy nim [...]. SarPam 338.
patrz: ICHMPP.
– Inhumacyje jmp. podkomorzego włodzimirskiego odprawiło się dziś tydzień w kościele oo. jezuitów cum moderata pompa. SarPam 375.
patrz: INHUMACYJA
– Jmp. wojewoda bełski traktował wszystkich dworskich, po traktamencie do Lwowa wyjachał, a sama jejmć tejże godziny tu stanęła i dotychczas moratur. SarPam 49.
patrz: JEJMĆ
– Tegoż dnia królowa jm. pisała do jmp. wileńskiego i jmp. marszałka w. W.Ks.L., aby tu przyjeżdżali albo do Lwowa z jejmciami swymi na senatus consilium, które ma być tygodniem przed ostatnimi trzema dniami. SarPam 93.
patrz: JEJMĆ
– Panna Wołoszka paniej Letro od sługi jejmci francy dostała, jak prędko onę postrzegli, eo momento na wyliczenie do Hrebenny odesłano podwodą, żadnej teraz nie dawszy jej za ten specyjał kary, że się ważyła ten uczynek popełnić. SarPam 62.
patrz: JEJMĆ
– Jmp. marszałek w. W.Ks.L. w pińskim ma być już w powiecie z jejmcią swoją. SarPam 51.
patrz: JEJMĆ
– Jmp. wojewoda kijowski, zostawiwszy tu jejmć swoję na połóg, pożegnał królestwo ichm. i odjachał [...]. SarPam 48.
patrz: JEJMĆ
– Jmp. wojewodzina bełska ze wszystkim dworem swoim do Olesic odjachała, otrzymawszy dwie konfuzyje przez dwie rezydencyje swoje na tym miejscu: pierwszą od jmp. łowczego kor., co go nazwała Wołoszynem, oddawszy replicam publicat słowami dość niepoczciwymi, kiedy wszystkich jejmci wyliczył kawalerów etc.; drugą, że jejmci słudze za paszkwil kij mi dano na kupie gnoju; czego wszystkiego żal się Boże. SarPam 93.
patrz: JEJMĆ
– W łazience jadł obiad król jm. [...] podczas którego jm. ks. Wolff jezuita przyniósł dziecię w banijej szklanej symboliczne [...] podobne bardzo do żywego [...] miał te zrobić z nauki M. Alberti. SarPam 23.
– Jest i drugi [kościół], jezujski, ale bez wierzcha, tylko sklepiony, mały. SarPam 13.
patrz: JEZUJSKI
– Te obadwa akty in praesentia królowej jm., księżnej jm. dobrodziejki, ichm. kaliskiej, czerniehowskiej wojewodzin, jmp. kanclerzynej w. kor. i jp. podkoniuszynej kor. odprawiły się z wielką pociechą obudwu stron. SarPam 37.
patrz: JM, JM., JM.
– Księżna jm. dobrodziejka po rannym nabożeństwie trochę tylko zjadłszy u siebie, w Zamku u króla jm. ostatek dnia dla ulżenia bólów na rozmowach strawiła. SarPam 23-24.
patrz: JM, JM., JM.
– Poczta przyszła od królowej jm. z fruktami. SarPam 3.
patrz: JM, JM., JM.
– Jmp. wojewoda bracławski z jm. swoją i jmp. starosta olsztyński comparuerunt. SarPam 26.
patrz: JM, JM., JM.
– Król jm. w Wilanowie na przejazdce czas swój trawił, ciesząc się tam z królewicami ichm. SarPam 24.
patrz: JM.
– Króla jm. i królewica jm. Jakuba pułki trzymali corpus [...]. SarPam 4.
patrz: JM.
– Poczta przyszła warszawska, z niej czytał król jm. list od p. Okrasy z Moskwy, że Moskwy 40 m. na rozgraniczenie poszło, praesidia wszystkie osadzone. SarPam 3.
patrz: JM.
– Jmp. chełmski wtenczas o królu. jm. dowiedział się, kiedy za i pod Pererytą z dział strzelano na ordę, od posłuchów swoich na to umyślnie ordynowanych. SarPam 12.
patrz: JM.
– P. Wilga poszedł z swoją i inszymi chorągwiami w lasy także dla języka, chcąc się przysłużyć królowi jm. SarPam 4.
patrz: JM.
– Król jm. kolaską z królewicem jm. Aleksandrem przejachał, królewic jm. Jakub na koniu. SarPam 8.
patrz: JM.
– I tak oddała pani mądra za swoje urazy, które miała podczas tego aktu od królowej jm., i pokazała to, że nie jako macocha, ale jako matka świadczy swój afekt jmp. starościnej, która już to czwarty dzień do Szymanowa z jmcią swoim odjachała, skąd pisała do księstwa ichm. dnia wczorajszego, że i z męża, i domu jego bardzo kontenta, dziękując pokornym sercem za odebrane łaski ojcowskie i macierzyńskie, "żem z przyjaciela kontenta". SarPam 332-333.
patrz: JMĆ
– Jmp. marszałek nadw. W.Ks.L. z jmcią swoją in dies speratur tu. SarPam 250.
patrz: JMĆ
– I tak postawszy i podyskurowawszy z różnymi ichmami kwadrans i drugi, odszedł jmć do króla jm. SarPam 185.
patrz: JMĆ
– O weselu królewica jmci cicho. SarPam 226.
patrz: JMĆ
– Jmp. podkomorzy lubelski pisał do króla jm., aby był dyrektorem sejmu przyszłego; podziękowano jmci za tę fatygę, mając pro majori jmp. SarPam 261.
patrz: JMĆ
– Zastał jmp. krakowskiego lekarstwem zabawnego, niedługim komplementem bawił jmci. SarPam 53.
patrz: JMĆ
– Królewicowie ichm. gąskę grali przy królu jm. z królewną jm. i inszymi jmciami. SarPam 61.
patrz: JMĆ
– Jmp. podskarbi lit. powiedział j.k.m., że jmp. Komierowski kuchmistrz W. Ks. L. miał znieść coś Kozaków moskiewskich i że bunty wszczenają się przeciwko jmp. wojewodzie wileńskiemu za powodem duchowieństwa w Litwie. SarPam 25.
patrz: JMP.
– Król jm. będąc z łaski Bożej trochę weselszym, przy dniu pogodnym, zjadłszy ranny obiad, pojachał do Wilanowa z jmp. wojewodą podlaskim i jm. ks. Wyhowskim. SarPam 24.
patrz: JMP.
– Król jm. podpisał kasztelaniją chełmińską jmp. Przepędowskiemu staroście mirachowskiemu, elbląską po jmp. Działyńskim, który immediate w Toruniu fatis cessit [...]. SarPam 30.
patrz: JMP.
– Po obiedzie, podczas którego księżna jm. dobrodziejka przyszła, młode państwo: ks. jm. Czartoryski z jmp. Morsztynówną po błogosławieństwo przyjachali. SarPam 26. SarPam 26.
patrz: JMP.
– Jmp. wileńska lekarstwo brała. SarPam 32.
patrz: JMP.
– Ordynowany p. Guttrin oberszter z regimentem jmp. generała Grebena i sto ludzi przydano z regimentu jmp. Leszczyńskiego starosty kowelskiego, z majorem Rupichem. SarPam 20-21.
patrz: JMP.
– [Krol i królowa] przed wieczorem do pałacu jmp. podkomorzynej kor. drewnianego przyjachali, gdzie tam już dla wygody swojej wszystką gotowość zastali, damy górne i dolne. SarPam 25.
patrz: JMP.
– Na ostatku to tylko paucis literis przydaję, ze litewskie wojsko sieła tam dokazuje z junastwa swego i mocno ordę gromi. SarPam .
– Posiłku żadnego nie miał, lubo przednia straż niedaleko była i różne towarzystwo junacznie bokiem jadące. SarPam 229-230.
patrz: JUNACZNIE
– Tego człeka, ktory sacramenta sine ordinibus administrował, justycjonowano w poniedziałek; scięto, potem spalono. SarPam 369.
– [...] porwany od Tatarów dobity został na drugiej stronie przeprawy, głowę mu ucięto i serce wyrżnięto, kadłub tylko na placu zostawiwszy. SarPam 229.
– To co w przeszłym tygodniu było z ruskiej poczty o wezyrze mauzołowanym confirmatur i z wiedeńskiej; miano go jeszcze udusić, ale odprosił kajmakan, który na miejscu [jego] wezyrem został. SarPam 9a, 239.
– Królestwo ichm. publice obiad z sobą jedli wesoło, tylko trochę markotno było królowi jm., że Kalmuk i Murzyn jego na gospodzie z ludźmi jmp. rezydenta weneckiego okrutnie posiekli rajtara króla jm., i zesłał zaraz na inkwizycyją. SarPam 63.
– W niedzielę tę przeszłą u oo. Kapucynów odprawiła się ceremonija oddawania beretu kardynałowi jm. SarPam 330.
patrz: KAPUCYN
– Król jm obiad smaczno, z królową jm i królewną do stołu muzyka francuska grała i trębacze z not, alias partytur, bardzo delikatnie przy klawicymbale. SarPam 100.
– Była [w kościele św. Jana] urna wyniesiona na gradusach wielkich, na śrzednich wkoło był ganek z balasów, osoby gipsowe zdobiły opus, które nie w małym chórze, ale w samej nawie kościelnej [...] mieścić się musiało. SarPam 206.
patrz: KOŚCIELNY
– Adnecto i to do posła wołoskiego: ten przyprowadził od hospodara królowi im. konia bardzo pięknego z siedzeniem oprawnym dywdykiem, rzędem złocistym, przy tym buławę nabijaną kamieniami, złotą i szablę turecką także nabijaną, złotą. Imp. wojewodzie ruskiemu także dał konia z kulbaką haftowaną i złocistym rzędem. SarPam 57.
patrz: KULBAKA
– [Rzeczpospolita] w ten labirent wpadła, że wyszła na drogę prywatną, postronnych, prywatnych interesów poszła drogą [...]. SarPam 189.
– Pokaże się, żem ja nigdy nie chodził po labyrentach, ale via regia. SarPam 201.
– Na ciemnej jutrzni i lamentacyjach zwyczajnych w kaplicy królestwo ichm. było zamkowej, którą księża farni przy muzyce królewskiej śpiewali. SarPam 209.
patrz: LAMENTACJA
– Samym zaś przedwieczorem przyszła wiadomość od jmp. Żydowskiego chorążego krakowskiego o śmierci księżnej jm. Czartoryskiej, który upraszał o lanckorońskie starostwo na ks. jm. Antoniego Czartoryskiego jako syna pozostałego. SarPam 98.
– W złączeniu się tym taboru dają znać królowi jm. o majaczącej blisko wojska ordzie, pod laskiem dębowym, przed którym na tej mogile siedział z ichmpp. hetmany. SarPam 5.
patrz: LASEK
– Tu w Smoleńsku p. wojewoda smoleński Hołowin okolniczy, tj. kasztelan, ufając w łaskę cara jm. Piotra, bo rodzone siostry między sobą pojęli, hłumitse s. naszym narodem polskim, nie tylko w chołopy sobie obraca, ale chrzcić się każe jak poganom, między którymi p. Dziatłowicz towarzysz spod chorągwi j. wielm. jmp. wojewody wileńskiego poruczeństwa jmp. Kotowskiego, gdy przyjachał do krewnych swoich szlachty smoleńskiej, czeladź knutowano, porządek i konie za bezcześć Moskalowi oddano, a samego na pytce zawróciwszy, ręce i kłodę do nóg uwiązawszy, ciągniono: jakim dziełom, czy nie worowstwom pryjechaw; i teraz go chowa u siebie, i za chołopa obrócił go sobie, przymusza do chrztu; jeszcze się trzyma i o liberacyją przez miłość Bożą prosi, bywając tu u mnie. SarPam 357.
patrz: LIBERACJA
– Z Szańcu S. Trójcy przyprowadzono jmp. krakowskiemu przed niedzielą koniuszego paszy kamienieckiego i Lipka jednego, których nasi 7 praesentis podjazdem pod Kamieńcem podpadłszy wzięli, i oprócz tego dwóch Turków i jeszcze jednego Lipka, chłopów ośm z pługami. SarPam 350.
patrz: LIPEK, LIPKA
– Potem z tegoż listu constat, że nasi Lipkę Bykowskiego, troczącego liszkę, uczatowali w Szańcu z kilku innych i wzięli w niewolą, drugi także Lipka Proszycki niejaki pisał do p. Brandta oznajmując, że się w Budziaku między Tatarami przeda do niego z kilkunastą Lipków [...]. SarPam 266.
patrz: LIPEK, LIPKA
– Pytał mię też także król jm.: „a jmp. marszałek wielki litewski nie był w Rydze z książęciem jm., kogo miał w kompanijej z sobą?” Odpowiedziałem: „nie wiem” i za to byłem łajany. SarPam 275.
patrz: ŁAJAN, ŁAJANY
– Król jm. wysłuchawszy mszy na górze do łazienki swojej jeść poszedł z ichmpp. hetmany i jm. ks. sekretarzem kor. SarPam 118.
patrz: ŁAZIENKA
– Jeden zaś łucznik kamieniecki dobrowolnie przyszedł do Okopu; ten powiada, że wielka caristia w Kamieńcu, wóz drew po 6 tal. lewkowych albo 7, basza desperuje i już wozy swoje niektóre miał do Stambułu wysłać in eum finem, aby potem mógł sam lekko uciec i Kamieńca odbieżeć. SarPam 78.
patrz: ŁUCZNIK
– [...] co podłe konie, rzucali bez żadnego obrażenia, co zaś lepsze konie, jak który ustał albo mu gardło poderżnęli, albo łydki, żeby się na nic nie przydał. SarPam 295.
patrz: ŁYDKA
– Kotek królowej jm., wielki kochanek, w Żółkwi zdechł czarny, maluszki żyje. SarPam 134.
– Summo tedy mane jmp. markiez d’Arquien z jmp. conte de Maligny wyjachał do Warszawy, tegoż dnia i damy górne, wszyscy z ciężarami królowej jm. na noc do Magierowa. SarPam 72.
– Wesoły był i nie marcił się jak w innych dniach. SarPam 78,82.
– Dzisiejszy nocy dobrze spał j.k.m., na żadną nie skarżył się alteracyją, z łóżka wstał do stołu publicznego na obiad, który z królową jm. i jmp posłem nie z tym przecie co wczora jadł smakiem i apetytem, jednak wesoły był i nie marcił się jako w przeszłotygodniowych dniach. SarPam 82.
– Tańcowali do samej pierwszej w noc, król jm. przypatrywał się tym tańcom, cieszył się. Te wszystkie stroje maskarad królewic jm. z Warszawy przysłał, które dziś stanęły. SarPam 99.
– Maszkarady i podczas tej słabości zdrowia pańskiego na różnych kolacyjach często gęsto bywają. SarPam 324.
– I dlatego to chciała mieć Rzpta posłów de millibus electos, jednak że insza medela być nie może, in hac maturitate malorum Rzptej nie jestem alienus od tego zdania, ile kiedy pewien jestem, że jako dobrotliwy pan sanare zechcesz vulnera Reipcae i zażyć tego, co w rękach masz swoich, ut bene sit ojczyźnie naszej. SarPam 198.
patrz: MEDELA
– Już po drugiej z południa było, kiedy królestwo ichm. obiad jedli; królowa jm. z posłem jadła; zdrowy był król jm., na żadną nie skarżył się alteracyją, trochę jednak melancholiczał, ale się też to dniem działo, bo dzień bardzo był posępny, niewesoły. SarPam 98.
– Obiad jadł bardzo melankolicznie, smutnym będąc, podczas którego pytał mię o w.ks.m. dobrodzieja, gdzie w.ks.m. teraz jesteś z afektem zwykłym i o księżnę jm., czemu nie jachała razem i jeżeli jest przy nadziei przyszłej pociechy. SarPam 158.
– Bardzo mało jadł, srodze melankoliczny siedział u stołu. SarPam 161.
– W wieczór wesoły i rzeźwości pełny był król jm., z budowniczym menzuracyje czynił na papierze budynków kukizowskich, jmp. krakowski, jmp. poseł francuski dopomagali mu consilio suo onej. SarPam 71.
patrz: MENZURACJA
– Starosta krasnostawski upiwszy się bardzo bestyjalskie na pokojach królowej jm. czynił akcyje, kiedy wziąwszy naturalia ad manus nie tylko mężatkom, ale i pannom one prezentował ad ocula. SarPam 181.
patrz: MĘŻATKA
– Była [w kościele św. Jana] urna wyniesiona na gradusach wielkich, na śrzednich wkoło był ganek z balasów, osoby gipsowe zdobiły opus, które nie w małym chórze, ale w samej nawie kościelnej [...] mieścić się musiało. SarPam 206.
patrz: NAWA
– Zaraz ruszył się kardynał jm. z miejsca swego z królewicami ichm. do tronu, tam przystąpionemu Król Jm. włożył na głowę jego ten biret mówiąc [...] "niech Ci Bóg z tym biretem przyczynia lat i zdrowia". SarPam 330.
patrz: NIECH
– Więcej utrapiony człowiek na niefortunę moję nie mam co wyrazić do diariusza mego. SarPam 286.
patrz: NIEFORTUNA
– [...] Nowe Miasto niepodobnie wesołe, że się pozbyło rajtaryjej jm., która niepodobnie jak wielkie czyniła egzorbitancyje, i nie było tej nocy, żeby kogo albo nie zabiła, albo nie odarła, albo nie porąbała. SarPam 288.
– Niepodobno wypisać, jako ten senator nie ma sam od nikogo, począwszy od najmniejszego, kompasyjej [...]. SarPam 101.
patrz: NIEPODOBNO
– [...] na jakimś bankiecie jmp. wojewodzina połocka wziąć miejsce chciała pierwsze jmp. wojewodziny trockiej [...] Ichmpp. mężowie wojewodowie trochę się powadzili o to i prędko potem pojednali; po pojednaniu w półtory niedziele na uczcie pewnej przypomnieli sobie dawne i świeże zadatki nieprzyjaźni. SarPam 338.
– Królestwo ichm. zdrowi; króla jm. opuściły te anxietates, które go często nagabały; często się przejeżdża w pole i stąd tej ckliwości ani nudności w sobie teraz z łaski Bożej nie czuje. SarPam 313.
patrz: NUDNOŚĆ
– Po skończonym obiedzie j.k.m. [Jan III Sobieski] tak po dolnych, jako i górnych pokojach prowadził jm. ks. nuncjusza, wszyskie mu pokazując, które natenczas z skarbca wystawione były, galanteryje; między inszymi bardzo się podobała jm. ks. nuncjuszowi ta szkatuła, którą j.k.m. w.ks.m. wiązał, powiadając o niej, że trudno widzieć i w rzymskim państwie równej. SarPam 225.
– Król jm. ranne nabożeństwo u oo. bonifratellów [...] będąc cale wolnym od afektacyjej kamiennej [odprawił]. SarPam 142.
patrz: O.
– Die 8 eiusdem Król jm. był w kościele, tylko królowa jm. u oo. dominikanów tak na rannym, jako obiednym była nabożeństwie, dlatego że expositio S. Sacramenti ex vi confratemitatis Rosarii była. SarPam 56.
– Księżna jm. marszałkowa samym prawie wieczorem chanssimam suam prolem królestwu ichm. prezentowała; najmłodsza córeczka bardzo się podobała nie tylko wszystkim, ale osobliwie królowi jm. z jej rzeźwości, skłonności i obrotności, jako też i ciekawości widzenia i patrzenia na wszystkie strony. SarPam 26.
– [...] Gdzie wzięta dziecinka od nas nauczyłaby sie i paciorku i wiary ś. katolickiej i za czasem moglibyśmy providere kawalera w domu, teraz miedzy dwiema aniołkami królewicowej jm. przybyłaby trzecia aniołkiem; [...]. SarPam 216.
– Królewic jm. Jakub [...] Przywiózł z sobą papichę, małpę i salamandrę, zwierza niezwyczajnego w tych tu krajach do widzenia. SarPam 77.
patrz: PAPICHA
– Tandem irrepsit in censuram mowy jmp. wojewody wileńskiego, ażeby parabola słów w jej minionych elecidetur, obiecując królowi jm., że ta iactantia na to wynidzie, na co sześcioletnie spiski, za które ciż ichm. ledwie nie na klęczkach majestatem w. k. m. deprecabantur. SarPam 193.
– Okazyją powiedziano tego porożnienia [...], że na jakimś bankiecie jmp. wojewodzina połocka wziąć miejsce chciała pierwsze jmp. wojewodziny trockiej, mieniąc się lepiej urodzoną z parenteli, czego gdy jej ustąpić nie chciała, powadzili się z sobą wprzód, potem się ta sprawa wytoczyła do mężów. SarPam 338.
– Po koncertracyjach tak długich, osobliwie na sesyjach wczorajszych prowincyjalnych około starej laski, której ullatenus ichmpp. posłowie litewscy parierować nie chcą, obawiając się pod nią czegoś in suum principalem, jako prędko jmp. pisarz pol. W. Ks. L. przyszedł w pośrzodek izby. SarPam 175.
– [Po obiedzie] różne pokazywał galanteryje jm. ks. Vota, osobliwie taki pozytyw, który tylko kręcić potrzeba na kształt kołowrotu, nastrojone intus pieśni gra tak, jakoby przebierano po nim; potem szkatułki, obrazy i insze parnathalia. SarPam 70.
– Król jm. jadł obiad smaczno, z królową jm. i królewną jm., do stołu muzyka francuska grała i trębacze z not, alias partytur, bardzo delikatnie przy klawycembale. SarPam 100.
patrz: PARTYTURA
– Jest sam tych paszkwilów barzo siła, ale ich nie posyłam w.ks.m. bojąc się reprehensionem. SarPam 289.
SarPam 289.
– Moda teraz znowu nastała u pań; począwszy od Królowej jm. wszystkie panie w patynkach chodzą na wysokich korkach. SarPam 246.
– Przed gospodą tedy stanąwszy jego, wychodzącemu skłoniła się, który komplement tatarski, czapki nie zdejmując, uczynił; po uczynionym darowała mu na pamięć królowa jm. pektoralik szczerozłoty i prosiła go o to, żeby to wszystko, co mu król jm. ustnie z nim mówił, chanowi doniósł i przyjaźń królewską opowiedział. SarPam 56.
patrz: PEKTORALIK
– Po obiedzie wszyscy się się rozeszli, tylko jmp. krakowski został się, sam sine arbitris z królem jm. konferencyją miał plus minus przez dwie godziny. SarPam 80.
patrz: PLUS
– Imp. Korniaktówna [...] Jako anioł żyjąc, nie mogła tylko po anielsku z tego świata schodzić z wielką i odważną nad stan swój dyspozycyją. SarPam 123.
– Żydów po biskupiu ubierano dla pośmiewiska [po ekskomunice wojewody wileńskiego]. SarPam 121.
– Francuz kuchmnistrz jmp. posła francuskiego kuchcika uwiązawszy w górze u belki, opak mu ręce obróciwszy, po katowsku rózgami, końcugami tak go za jakieś nieposłuszeństwo karał pod dachem, że gdyby gwałtu wołającego w zamku pańskim nie usłyszano i onego nie obroniono, pewnie by go był mękami tymi umorzył. SarPam 122.
– [...] inkwizycyją czynić kazano, z której się pokazało, że obadwa byli pijani, i tak tego nie aprehendowano, że po pijanu ten eksces zrobili, szpady im oddać kazano, żeby się sami po trzeźwiu pogodzili. SarPam 112.
– Ale tu temu nie wierzą, pochlibnice też poświadczają, bij zabij o to na jm. ks. Bielickiego, że o tym do mnie pisał. SarPam 210.
– Jest też niemało szlachty przy nim pochrzczonej, zakazał szlachcie smoleńskiej Polaków niechrzczonych chować i wszytkę szlachtę wielce uciska. SarPam 357.
– P. Wydżga, który u jmp. wojewody ruskiego przez lat kilka za szatnego służył, u którego podczas wjazdu na województwo ruskie około metres pociupali się byli z p. Satkowskim koniuszem tegoż jmci. SarPam 30.
– Wczora się sam u oo. augustianów odprawował podatkowy sejmik na miejsce przeszłego zerwanego, na którym per verbum placet marszałkował jmp. Petrykoski stolnik różański, który był marszałkiem trybunalskim przed trzema laty. SarPam 252.
patrz: PODATKOWY
– Królowa jm. tylko sama z nim obiad jadła, podczas którego księżna jm. dobrodziejka przyszła, i atm samotrzej siedzieli z sobą aż do nieszporu, na którym królowa jm. była w moskiewskiej kaplicy z księżną jm. dobrodziejką. SarPam 36.
patrz: PODCZAS
– Półtora tysiąca janczarów wyprawił Krym do nich augendo praesidio, ale ich Kozacy nie dopuścili; przebrało się tedy cztery tysiące ordy, która tak z Asłan Horodku, jako zameczku jednego na Tawanie ultro sprowadziła praesidium, a drugi tawiański zamek poddał się. SarPam 378.
– Ze Lwowa piszą, że o nieprzyjacielu powracającym, który się 25 praeterlapsi mensis februarii od Kamieńca ruszył, nie masz dalszej innej ponowy tylko ta, iż wszędzie po szlakach konie rzucając ciągnęli ku swoim koczowiskom; co podłe konie, rzucali bez żadnego obrażenia, co zaś lepsze konie, jak który ustał albo mu gardło poderżnęli, albo łydki, żeby się na nic nie przydał. SarPam 295.
– Były na to różne, a prawie sine remedio zdania, niektórzy dotknęli, że posłać małe podjeździki, jeden do Nimirowa, aby mu prochu stamtąd dodać, drugi do Soroki, wywiadując się, co się dzieje. SarPam 21.
– Immediate nieboszczyk pokazał się tu był w Warszawie i chciał był prosić króla jm. o podkomorstwo łęczyckie, ale mu nie przyszło było do tego, bo zagniewany pan nie życzył go widzieć tak prędko sobie, nie oschłego ile jeszcze dobrze z tej makuły, którą na imieniu swoim nosił. SarPam 39.
– Damy górne u drugiego stołu siedzieli, tylko jmp. kamieniecka z nimi siedziała cum assistentia jmp. wojewody mazowieckiego, jmp. marszałkowa w. lit. i nadworna, jmp. Denhoffowa wojewodzina malborska, księżna starościna krzemieniecka z księciem jm. swoim, podkomorzyna kor. u gospodarskiego stołu z księżną jm. kanclerzyną. SarPam 328.
– Jmp. Morsztynówna podkoniuszanka litewska w wielkiej ospie leży, może się mastyr nazwać, królewicowie ichm. już wychodzą z niej. Księżna jm. marszałkowa nadw. kor. przysyłała do mnie p. Popławskiego, gdzie w.ks.m. teraz jesteś; na co, po co, nie ma nic o tym. SarPam 302.
– Jmp. podkoniuszyna kor[onna] wpół dziesiąty rano syna urodziła. SarPam 125.
– I dziś król jm. dużo był markotny, gryzł się, gniewał się, na łóżku czasem leżał, czasem siedział, apetytu przy obiedzie nie miał, podkuchmistrzego łajał, piwnicznych. SarPam 79.
– Ichmpp. litewscy i kilku koronnych zeszli się do izby poselskiej, chcąc coś moliri, ale tam podeptawszy, pochodziwszy i jmp. podkomorzy wileński z jmp. pisarzem pol. W.Ks.L. sobie podmówiwszy cum confusione odeszli z niczym. SarPam 79.
patrz: PODMÓWIĆ
– W łazience jadł obiad król jm. [...] podczas którego jm. ks. Wolff jezuita przyniósł dziecię w banijej szklanej symboliczne [...] podobne bardzo do żywego [...] miał te zrobić z nauki M. Alberti. SarPam 23.
– ... u jednego Żyda [poganie] browar piwny napadłszy, mluto garścią jedli i nazajutrz zdechło ich pięc objadłszy się; niewolników chyba co celniejszych konserwują, drugich zgłodniałych i pomorzonych podobijali. SarPam 208.
patrz: PODOBIJAĆ
– Księżna jm. dobrodziejka ten list od p. Chałeckiego podpieczętowała. SarPam 240.
– Tak tedy cokolwiek occuirere mogło, lubo to i w chorobie tak ciężkiej, cum summa submissione doniósłszy w.ks.m. peto veniam, żem tej skryptury cudzej powierzył ręce, bo swoją ledwie się podpisać mogę. SarPam 252.
– Przyszła wiadomość umyślna o sejmiku wielkopolskim, że stanął, z którego posłami są ichmpp. podstoli i kuchmistrz koronni, Poniński wschowski, Opaliński wałecki, Naramowski ujski starostowie, Lipski cześnik kaliski, Rydziński stolnik wschowski, Bronisz podczaszy wschowski, Małachowski podsędek poznański, Czarnkowski, Bronikowski. SarPam 67.
– Tam rozumiem, że pierwsza sprawa będzie jmp. Juszkiewicza o podsędkostwo kowińskie, za którym trzeba by listu w.ks.m. dobrodzieja do króla jm., aby powaga i protekcyja w.ks.m. utrzymała onego. Jakoż in parte jest nadzieja, że się utrzymają. SarPam 208.
– Przemawiały się tedy, aż jmp. wojewodzina kaliska tę zwadkę uspokoiła. Po której zaraz z jmp. kawalerem pojachała do pałacu swego jmp. podskarbina et sic bella finita. SarPam 42.
– Jmp. Szczuce kuchmistrzowi kor. j.k.m. podpisał starostwo wiskie cum ea tamen conditione, aby brat nieboszczyka jmp. Grąskiego starosty wiskiego przy podstarostwie był konserwowany, do którego przydał mu j.k.m. wójtostwo tameczne wiskie ob respectum zasług brata jego. SarPam 119.
– Tak tedy nie mogąc przyść do sprawy wszyscy rozeszli się zostawiwszy oo. bernardynom ławki i stoły w refektarzu pogruchotane, nie limitując sesyjej ani o niej mówiąc. SarPam 184.
– Jmp. kasztelan krakowski w sobotę przeszłą lekko barzo cum comitatu parvo wybrał się do Maryjampola na Pokucie; jutro albo pojutrze nazad do Lwowa rediturus. SarPam 351.
– P.Przysiecki dworzanin królowej jm. prowadził jmp. starościankę koszańską, który zapomniawszy się w błoto upadł i damę za sobą pociągnął, że się oboje dużo pokalali; suknie mają szkodę, ale to dziwno, że płaszczyk bardzo bogaty makuły błota na sobie nie otrzymał. SarPam 102.
– Mons. Francuz umarł, księgi swoje secundum allegata bardzo mądre królowi francuskiemu per testamentum legował, ciało zaś swoje do pokrajania na dyskrecyją francuskich egzekutorów disposuit. SarPam 36.
patrz: POKRAJANIE
– Król jm. po mszy zaraz na Horaj pojachał i tam obiad zjadłszy polował, aż samym zmrokiem powrócił. SarPam 57.
patrz: POLOWAĆ
– Po wczorajszej polowej agitacyjej król jm brał cum custodia lekarstwo w swoim szczupłym pokoiku. SarPam 36.
patrz: POLOWY
– Zbójcy połapani, siedzą w turmie. SarPam 260.
patrz: POŁAPANY
– już za zdrowie nowego króla pili et alia inconvenientia tamże czynili na początku sesyjej wtorkowej et hucusque czynić nie przestają, osobliwie jmp. wojewoda połocki z jmp. Sołkowskim, które malevolorum egzorbitancyje bardzo afficiunt króla jm., kiedy przy szczupłej asystencyjej przyjaciół jego to się dzieje, ile że niektórzy condolent j.k.m. sine persuasione aliis. SarPam 81.
patrz: POŁOCKI
– Jmp. marszałek nadw. W.Ks.L. już był na tamtej stronie ze wszystkimi wozami wyjachał, tylko się na pożegnanie ostatnie był został. Bo pierwsze było i drugie oziębłe, trzecie gdy przyszło już do królowej jm., nie pozwoliła dla połogu następującego jejmci stąd wyjażdżać, który przy lepszych wygodach tu odprawić życzyła aniżeli na wsi bez doktorów. SarPam 293.
patrz: POŁÓG
– Gdzie się tylko kto mógł pomieścić, siedział u stołu. SarPam 319.
– ...niewolników chyba co celniejszych konserwują, drugich zgłodniałych i pomorzonych podobijali... SarPam 208.
patrz: POMORZONY
– Wyjazd królestwa ichm. [...] na Ruś [...] ex ea ratione et motivo, aby tym bliżej praesentia sua ṕrzytomne być mogło państwo w krajach tamecznych, ile mając dostateczną o pomysłającym wtargnieniu nieprzyjaciela w ruskie kraje, opuściwszy intencyją do Prus, wolą być krajom tamecznym pro praesidio. SarPam 255.
– Rybacy [...] znaleźli żonę w Wiśle wachmistrza królowej jm., która zginiona w mieście obwołana była, zabita, mając kilkanaście ran sztychowych zadanych, z uciętymi nogami, z podnacinanymi rękami, z perłami na szyi [...], z kilkunastą w kieszeni talerów bitych. SarPam 306-307.
– Inter alia gdy justyfikował się z ekskomuniki, że ją wydał iuxta formam pontyfikału, ks. jm. kardynał interrupit mu głos, że ta ekskomunika jest w pontyfikale na heretyków, nie na chrześcijan. SarPam 200.
– ...konie także bez obroku jeszcze zawsze będące ponużały. SarPam 233.
patrz: PONUŻEĆ
– ...jako Samuś Kozak z tymiż dwiema tysiącami więcej szkody w nieprzyjacielu grasując niż Palij z swymi uczynił; rekrutów nie radził, bo już czas szczupły na nie; a do tego że oficyjerowie musieliby z co lepszych żołnierzy dla nich regimenty poogołacać dość szczupłe; eksplikował ciężkość służby na żołnierza, bo in solo dezolato musi na sam prowiant żołnierz łożyć wszystkę swoję konsolacyją, przez puszcze idąc... SarPam 217.
– Pisze także, bojarowie wszyscy co znaczniejsi z Wołoch, usłyszawszy, ze im na hospodarstwo podała Porta syna nieboszczyka hospodara Duki, obawiając się żeby się nie mścił konluzyjej ojca swego, pouchodzili za granicę a poosiadali na różnych miejscach w Pokuciu. SarPam 31.
patrz: POOSIADAĆ
– Zaraz otrąbiono, aby wojsko było gotowe do sprawy; quid factum ruszyliśmy się z popasu na nocleg o pół mile. SarPam 3.
patrz: POPAS
– Quid ultro faciendum, już mi i mózgu nie staje z taką biedą, jaka na mnie padła; popieczętowałem tedy Wszystkie worki, które haerent w skarbcu króla jm. do dalszej rezolucyjej quid faciendum w.ks.m. dobrodzieja. SarPam 237.
– D. 2 eiusdem Circa horam 10 poseł cesarza jm. żegnał króla jm. po francusku, nad pół kwadransa więcej nie miał audiencyjej, wziąwszy reversoriales z kancelaryjej swego charakteru cum declaratione dalszego popierania wojny przeciwko nieprzyjacielowi Krzyża Ś., ile nam sił stawać będzie. SarPam 38.
patrz: POPIERANIE
– Przed tąż kolacyją królestwo ichm. pożegnała, osobliwie z królem im.; popłakała się, którą widząc pan miłościwy srodze żałosną kilkanaście łez wypuścił na ten żal. SarPam 332.
– Die 7 eiusdem Królestwo ichm. dziś zaczęli z rybami jeść. Król jm. kazał z skarbca wszystkie siedzenia tureckie poprzynosić, z których jedno odłożył z dywdykiem, szablę i rząd perłami, rubinami, turkusami sadzone dla posła ks. jm. bawarskiego. SarPam 110.
– Ta chorągiew ledwo nie funditus zniesiona, piąciu towarzystwa wzięli, kilku zabito, innych strzałami poraniono, i że pod Złoczów idą, obiecując się pode Lwów wraz dotrzeć. SarPam 139.
patrz: PORANIĆ
– Dano znać ks. jm. kardynałowi do pałacu; przysłał jmp. Towiańskiego kasztelana łęczyckiego do króla jm., których wziął na porękę. SarPam 175.
patrz: PORĘKA
– Sarknęli na mowę tę ichmpp. litewscy i żeby się prowincyje nie poróżniły, kardynał jm. ruszył się i prywatnie wynaleźli medium takie izbie poselskiej, aby recta od kardynała jm. poszli ichmpp. posłowie wszyscy do izby, w której nie bawiąc stanąwszy unanimis vocibus, żeby do dnia jutrzejszego solwowali sesyją. SarPam 169.
– Ale nie rozwodząc się z panegirykami, to, cokolwiek ad scopum portus huius alluditur, opuszczę, zaczynając od sejmu następującego, który lubo jest za pasem, jednak żadnej onego nie masz aparencyjej, jako dawniejszych bywało czasów, bo cale żaden z panów dotąd żadnego swego nie przysłał sam człowieka dla skupowania necessarium na swój przyjazd. SarPam 270.
patrz: PORTUS
– Jmp. wojewoda wileński promovet na porucznikostwo do chorągwi w.ks.m. dobrodzieja jmp. chorążego lidzkiego... SarPam 285.
– Sama osóbka bardzo szczupła [...] tylko że go nos trochę zdobi, a włosy na głowie, lubo w tak młodym wieku, a parte posędziałe... SarPam 254.
– ...zdrowy był król jm., na żadną nie skarżył się alteracyją, trochę jednak melancholiczał, ale się też to dniem działo, bo dzień bardzo był posępny, niewesoły. SarPam 98.
patrz: POSĘPNY
– W przeszłą niedzielę miał prywatną audiencyją u obojga królestwa ichm.; w który też dzień i przeszła posłowa francuska, żona tego, co jej mąż w Grodnie przeszłego sejmu umarł, na traktamencie u króla jm. w przeszły czwartek bywszy, stąd odjachała. SarPam 254.
patrz: POSŁOWA
– Przypomniał sobie król jm. chłopca onego jm. ks. Wyżyckiego podczas sejmu teraźniejszego, do którego strzelił góral jmp. posła cesarskiego na Zamku w okno, pytając się, jak też się sprawa ta skończyła. [...] Gdy relacyją czyniono rzetelniejszą, strasznie exarserat król jm. na tych, którzy się w to wdawali [...] Potem gdy królowa jm. nadeszła, strasznie sie skarżył, że mu tak smaczną potrawę, którą natenczas jadł, cholerą przyprawili. SarPam 308.
patrz: POTRAWA
– Stoją jeszcze dwie cerkwie dobre, sklepione, osobliwie jedna malowana z wierzchu i śrzodku. Zamkowe też mury są w kwadrat potruchlałe, okna staroświeckie na kształt kościelnych. SarPam 11.
– Bardzoś nas w.k.m. poturbował, bośmy już powątpili byli o w.k.m. SarPam 344.
patrz: POWĄTPIĆ
– Bo ten o. metropolita stary kościół murowany biskupi lat siedem rozbierał i ciała katolików powykopowawszy popalił, a teraźniejszą cerkiew już lat 14 muruje, a skończyć nie może... SarPam 356.
– Po tej wiktoryjej triumphatores litewscy w Zamku przy warcie uderzyli na koronnych kilku, za którymi warta się zagnała aż do poselskiej izby, i wzięto trzech pryncypałów, a drudzy oknami powyskakiwali. SarPam 280.
– A to tu jest, że pozajeżdżał majętności księżnie nejburskiej, a ty o tym nie wiesz, jezdeś ty taki rezydent jak ów Rychter brandeburski, co tu był na dworze naszym rezydentem, że nie znał ministros pana swego, dalej — powiada — mów. SarPam 274.
– Listy z miast spiskich tak do j.k.m., jako i do ichmpp. hetmanów przyszły, od ludzi gwardiej j.k.m. oraz i kopije uniwersałów cesarza jm. do tychże miast wydane, aby półtorakroć sto tys. ryńskich i zboża różnego pro necessitatibus belli primis diebus maii wyliczyli i one wydali [...]. SarPam 119.
– Ktokolwiek tedy był ochoczy z pieniądzmi z różnych dworskich, w onę grali. Królewic jm. Aleksander wygrał 30 tal., królewic jm. Konstanty przygrał, bank wygrał 90 tal. SarPam 148.
patrz: PRZYGRAĆ
– ...tam trochę był wesół [król], będąc bardzo kontent z założenia ogroda i przyjęcia się w nim tych drzew, którymi zasadził. SarPam 34.
– ...król jm.nie ma woli drugiego dać przywileju i za teraźniejszą usilną o te starostwo w.ks.m. dobrodzieja mego ekspostulacyją i ustawicznym przykrzyniem się książęcia jm. kanclerza król jm. absolute nic na list w.ks.m. dobrodzieja nie mowi... SarPam 313.
– ...zginął pod Wiedniem, był pułkownikiem w wojsku cudzoziemskim. Gdzie kazali grać muzyce, do której przyplątali się lokaje cudzy, ale nie królewscy, chcąc zarówno iść w taniec. SarPam 260.
– Uczynił to pomieniony biskup dlatego, aby nie miał przystawy, i uczynił się niby głuchym, kiedy go sam król jm. proponował, aby z nim był u jm. ks. nuncjusza; wziął też za to magnam reprehensionem i zdyskredytował się tym, że go nie zażywano potem do tej mediacyjej. SarPam 180.
patrz: PRZYSTAWA
– Jm. ks. biskup wileński jutro tu ma stanąć. Ks. jmp. podkanclerzy W.Ks.L. w tych także dniach speratur. Książę jm. kanclerz pedogrycznymi afekcyjami musi być przytrzymany w domu. SarPam 311.
– ...gdy [Dziatłowicz] przyjachał do krewnych swoich szlachty smoleńskiej, czeladź knutowano, porządek i konie za bezcześć Moskalowi oddano, a samego na pytce zawróciwszy, ręce i kłodę do nóg uwiązawszy, ciągniono... SarPam 357.
patrz: PYTKA
– Ten Francuz, który się był przed dwiema tygodniami obiesił, i po śmierci dziwów robić nie przestaje, z początku bowiem, zaraz pierwszej nocy po obieszeniu, przyszedł był do warty kunickiej około właśnie północka i spytawszy ich o suknie swoje, potem skoczył ku kaplicy i zniknął. SarPam 31.
patrz: ROBIĆ
– Przypomniał sobie król jm. chłopca onego jm. ks. Wyżyckiego podczas sejmu teraźniejszego, do którego strzelił góral jmp. posła cesarskiego na Zamku w okno, pytając się, jak też się sprawa ta skończyła. [...] Gdy relacyją czyniono rzetelniejszą, strasznie exarserat król jm. na tych, którzy się w to wdawali [...] Potem gdy królowa jm. nadeszła, strasznie sie skarżył, że mu tak smaczną potrawę, którą natenczas jadł, cholerą przyprawili. SarPam 308.
patrz: SMACZNY
– Tatarów cale nie widać było, ale ci, co na śliwki chodzili, widzieli ich za górą kilkadziesiąt czatujących na nich, których urwali kilku [...]. SarPam 8.
patrz: ŚLIWKA
– Aż tandem z jednego boku zapalił nieprzyjaciel przedmieście i sub favore owego dymu z wiatrem wielkim mgłę, śnieżnicą w oczy naszym i na miasto bijącym jedną ciasną ulicą w tył naszym partyjom ucierającym się poczynał zabiegać w przedmieście [...]. SarPam 373.
– W wieczór bassadę grali, jm. ks. opat świętokrzyski bank trzymał i przegrał 70 tal. bitych. SarPam 102.
– Zaraz tedy król jm. z wojskiem wszystkim do obozu taborowego ruszył się z miejsca tego milę wielką do Pereryty za cerkiew, która sklepieniem stoi na górze nad samym Prutem; samym zmrokiem stanęliśmy. SarPam 6.
patrz: TABOROWY
– Skończył się ten bankiet w nocy, skąd do Marywila pompose królestwo ichm. powróciło; do którego gdy wjeżdżało, muzyka gwardyjej w tarabany, sałamaje, trąby, kotły, bębny uderzyła. SarPam 331.
patrz: TARABAN
– Wytrzymać dalej trudno było chorągwiom tym piąciom, ile tak nie okrytym, i tak przez Tatarów przebijać się przyszło jm. dobrodziejowi ku teatynom. SarPam 371.
patrz: TEATYN
– Król jm obiad smaczno, z królową jm i królewną do stołu muzyka francuska grała i trębacze z not, alias partytur, bardzo delikatnie przy klawicymbale. SarPam 100.
patrz: TRĘBACZ
– Po skończonym obiedzie j.k.m. [Jan III Sobieski] tak po dolnych, jako i górnych pokojach prowadził jm. ks. nuncjusza, wszyskie mu pokazując, które natenczas z skarbca wystawione były, galanteryje; między inszymi bardzo się podobała jm. ks. nuncjuszowi ta szkatuła, którą j.k.m. w.ks.m. wiązał, powiadając o niej, że trudno widzieć i w rzymskim państwie równej. SarPam 225.
patrz: TRUDNO
– Trzeciego dnia oddawano upominki, tylko jeden od całego królestwa był, tj. samego króla jm., od jm. ks. kanclerza, płockiego, bracławskiego i czerniehowskiego wojewodów, jmp. referendarza kor. i od inszych bardzo mało; spodziewano się od księżnej jm. marszałkowej, ale honorem ubierania zasłoniła się do dania onego. SarPam 329.
patrz: UBIERANIE
– Kiedy już czas sam ubliżeł dalszej ochocie et conatibus wojska, rozpuszczone na stanowiska swoje chorągwie w ścisłą podług skryptu ad archivum lokacyją. SarPam 385.
patrz: UBLIŻYĆ
– U jmp. wojewody ruskiego na umówionych punktach do ukontentowania i ubłagania majestatu pańskiego w sprawie jmp. łowczego zasiadali ci ichmpp. senatorowie: jmp. krakowski, jmp. wojewoda bracławski, [...] SarPam 102.
patrz: UBŁAGANIE
– Król jm. na bok ten zachorował, na który śp. księżna jm. dobrodziejka, pamiętam, często ubolewała. SarPam 170.
– Książę jm. kardynał wymówił się, dowiedziawszy się o pomienionych punktach, że i bytność jego mało by się na co przydała, bo tu pieniędzy trzeba, a w skarbie defectus, na uchwalenie zaś ich sejmu trzeba, na senatus consilium nikt nie pożyczy onych, chyba sam pan będzie się rezolwował i będzie chciał continuare sacrum bellum. SarPam 301.
patrz: UCHWALENIE
– Poczta wielkopolska przyniosła, że sejmik tameczny stanął, na którym dwoje pogłównego uchwalono, na Żydów dziesięcioro podymnych, szelężne i czopowe po miastach i miasteczkach. SarPam 41.
patrz: UCHWALIĆ
– Królowa jm. bardzo nabożna co dzień na roratach po dwunasty bywa, trochę zalterowana pomieszanym zdrowiem króla jm., ale za łaską Bożą, że restituta principis salus, nie uchybi terminu sejmu naznaczonego. SarPam 71.
patrz: UCHYBIĆ
– Co żeby z wielkim uciemiężyniem ludzi tu mieszkających nie było, j.k.m. de clementia innata księciem im. kardynałem i niektórymi panami często mieszkającymi obiecał się eks parte tych unkosztów przyłożyć. SarPam 47.
– Ucieszony j.k.m. wesoło powrócił. SarPam 58.
– Jmp. marszałek nadw. kor. w nocy pożegnał króla jm. z wielkim głowy jego uciskaniem i napomnieniem, aby białego chleba nie jadł, od którego jeszcze totaliter nie ozdrowiał. SarPam 160-161.
patrz: UCISKANIE
– Francuz Hosan, który w Zamku na tym miejscu, gdzie p. Braun doktór stał, chędożył królowi jm. rudera ze stali robione, blisko sezagenarius, lugubrem clausit periodum, położywszy na szyję powróz, tak hak sobie wbił nad łóżkiem, z którego, gdy się zawiązał, zrucił się stojący, i tak się uduszył wiszący. SarPam 24.
– Z boku namieniono także z domu ujazdowskiego jmp. starostę nowomiejskiego; więcej się ich nie odzywa. SarPam 337.
patrz: UJAZDOWSKI
– W kilka godzin na prawym skrzydle koronnym allarmo się uczyniło na ukazanie się tylko jednego Tatara. SarPam 17.
– Przysłał mi p. wojewoda paszport jego od jmp. Trypolskiego gubernatora nieświeskiego, uwolniając go od służby, znać zmyszlony. Poprowadzono go do stolicy i jest wiadomość, że car jm. przed sobą kazał mu indzinigerskie sztuki ukazywać, a tu p. Buszowi pułkownikowi parę koni żmujdzinów dał, żeby po nim się ręczył, że nie ucieknie. SarPam 358.
– His tedy rationibus convictus nie udały się moje potem sposoby, abym z tego gościńca skierował na bialski jmp. Krasińskiego, i ten największy dałem sposób do ułapienia tych talerów, że w.ks.m. dobrodziej otrzymasz to potem starostwo, w bliskim będące inszych dóbr w.ks.m. dobrodzieja, za gotowe pieniądze, usłyszawszy od niego, że one zbywać cale chce, a tu się gnieździć blisko jmp. wojewody połockiego [...] SarPam 318.
patrz: UŁAPIENIE
– Potem listy, jako się z zakonnikami umawiał, aby zadosyć uczynili jego afektacyjej, żeby we wszystkich swoich kościołach publikowali na jmp. wojewodę ekskomunikę. SarPam 143.
– Jmp. wileński przyjachał cum vitricibus palmis z teraźniejszej kampanijej, nic więcej nie przydał ani umniejszył nad to, co poczta przyniosła; gratissimus był hospes królowi jm., z którym miał prywatny rozgowor semotis arbitris, gdzie i królowa jm. była i jmp. referendarz kor., któremu król jm. zlecił zaraz, aby tę okazyją namienił w uniwersałach na sejm ekspediowanych [...]. SarPam 154.
– Gdy tu już król jm. accingebatur operi przyszłej w tym tygodniu komplanacyjej, prawie w tym momencie przychodzi list od jmp. wojewody wileńskiego do króla jm., że na termin 12 praesentis zjachać nie może dla dwóch przyczyn niepoślednich: pierwsza, że hyberny dyspozycyją chce wprzód umoderować; druga, że się chce przejrzeć, kto był autorem ognia tego, który się był zajął w obozie w wojsku W.Ks.L., i jako się tenże ogień mieć będzie w teraźniejszym powrocie i marszu, żeby, broń Boże, znowu nie zajął się. SarPam 310.
– Skąd w.ks.m. dobrodziej miarę brać możesz, że się tego pana w teraźniejszej okurencyjej chwycić potrzeba, jako najprędzej do niego pospieszając dla umówienia się circa ordinationem pozostałych dóbr po śp. nieboszczce księżnej jm. nejburskiej. SarPam 296.
– w koletach wszyscy, aksamitne karmazynowe wyłogi, na rękawach galon srebrny i na kapeluszach, amełyki aksamitne, cyfry odliwane srebrne na nich królewskie, szpady pobielane, na koniach wszyscy białych, czapraki i kapturki na olstrach na suknie czerwonym jedwabiem zielonym wyszywane, rządziki na juchcie czerwonym mosiężne, pozłociste; unteroficyjerowie granatowe liberyje mają, koletowe kaftaniki SarPam 159.
– W tej godzinie jmp. conte młody skakając koło fontanny w ogrodzie tak dobrze się w niej unorzał, że peruka po wierzchu pływała. SarPam 127-128.
– Miałbym tu campum doniesienia uraz i krzywd, które dom mój od jm. ks. wileńskiego poniósł, ale nie chcę fatygować uszu w.k.m., to tylko powiem non ad exacerbationem, ale ad iustificationem, a primario to, jako jmć diabłu duszę brata mego oddał. SarPam 199.
patrz: URAZ, URAZA
– Na tymże miejscu, gdzie i wczora, w Handrykowcach na uroczyszczu, popas. SarPam 3.
– Urywają się po trosze partyjami nasi z nieprzyjacielem, zawsze przecie z lepszą na naszę stronę fortuną, daj Panie Boże, aby tak do końca. SarPam 352.
– Jmp. marszałek w. i nadw. koronni instancyją wnosili do króla jm. o jmp. podkomorzankę wieluńską za jmp. starostą urzędowskim, do której syn młodszy jmp. wojewody sędomirskiego także zmierza, jmp. graf Denhoff, ale żaden nie ma deklaracyjej. SarPam 159.
– Miecznikostwa kor. na usilne prośby domus Lubomirscianae nie chciano dać jmp. staroście olsztyńskiemu non sine iniuria, jeszcze jmp. starostę łęczyckiego dręczą i smażą, po staremu jemu cedit. SarPam 45.
patrz: USILNY
– Odebrał respons ore facundissimo od jmp. wojewody ruskiego cum compassione uskarżającym. SarPam 56.
– Królewicz jm. Aleksander zapadł na ospę; skąd obawiając się królowa jm., ne talia patiatur i Konstanty, segregavit illum a conversatione jego, przydawszy mu wszystkich officyjalistów do usługiwania, począwszy od stołowych i kredensów. SarPam 289.
– Z rana król jm. nad ekonomiją grodzieńską wszystek czas strawił, w której zadał jmp. Stryińskiemu nijaki Gumowski, że króla jm. uszkadzał na 80 tysięcy. SarPam 211.
patrz: USZKADZAĆ
– Orda napadła na czatę, która z Romana powracała, ta utaborowawszy się w polu strzelbą obroniła się, druga poszła w niewolą, kilkunastu p. Wilga z p. Oziemskim, rotmistrze, odbili już powiązanych. SarPam 17.
– Za sukno i insze wydatki jmp. cześnik zapłacił mi i za tego drugiego satyra, którego już zaczął robić i za tydzień obiecał on skończyć; nie mogliśmy i jednego halerza utargować. SarPam 247.
patrz: UTARGOWAĆ
– Ociec królowej jm. utęskniony przez dzień insperacie przyjachał w samo południe do Kukizowa, któremu królowa jm. kazała prędkie śniadanie nagotować; po mszy zaraz nazad recta do Żółkwi odjachał rozsadzonymi na Żołtańce końmi. SarPam 66.
– Pomienionego posła utraktowanego kazał na koniu swoim odesłać do gospody. SarPam 35.
– Dziś król jm. z łaski Bożej także zdrowy, na żadną nie utyskujący alteracyją, jadł smaczno z królową jm. i jmp. posłem obiad. SarPam 77.
– Zaczem p. Kostrowski jednego szlachcica podlaskiego, p.-Potemkinowi Smolaninowi lat siedem służącego, córkę uwiózł, którą była macocha jej invitus w Smoleńsku do czernic oddała, któremu nic nie ukroiło ex eo, że ją z monastera wywiózł pod ten czas, kiedy ihumeni do stolicy wyjechała, gdyż o jedną noc dwanaście mil ubiegłszy, tandem na granicy stanął. SarPam 360.
patrz: UWIEŹĆ
– Z łaski Bożej król jm. zdrowszy był i spał dobrze, jednak wczasował się na łóżku cały dzień i leżąc z różnymi dyskurował. SarPam 61.
– To król jm. z łaski Bożej w coraz to w rzeźwiejszym zostaje przy ustawicznych przejażdżkach; która wegetacyja podczas dni pogodnych bardzo jest na wygodzie. SarPam 330.
patrz: WEGETACJA
– Imp. krakowski obchodząc wczora Groby Pańskie zachwalił królowi jm. grób u oo. franciszkanów [...] Tam tedy pojachał [król] na mszą i wesołego alleluja winszować sobie kazał. SarPam 210.
patrz: WESOŁY
– To co w przeszłym tygodniu było z ruskiej poczty o wezyrze mauzołowanym confirmatur i z wiedeńskiej; miano go jeszcze udusić, ale odprosił kajmakan, który na miejscu [jego] wezyrem został. SarPam 9a, 239.
patrz: WEZYR
– Na to król jm.: „gdy wm. debite do mnie przyjedziesz, zawsze będę rad”. SarPam 109.
patrz: W.M., WM, WM, WM.
– I gdy mię j.k.m. pytał, jeżeli wiem o tym, odpowiedziałem, że piszą do mnie z Biały, że umarł; król jm. rzekł: „ale ja więcej wm. powiem, że i dobra jego po śmierci odebrał”. SarPam 114.
patrz: W.M., WM, WM, WM.
– [...] jmp. wojewoda odpowiedział mu: „gdybyś, prawi, wm. wiedział, mci księżę biskupie, jaka jest chytrość w tym biskupie, nie przykrzyłbyś mi się tak barzo, a wzdyć to on wszystkich wmciów de vita et moribus od stóp aż do głowy opisał do Rzymu, nawet i o samym wm. pisał, żeś jest ateista”. SarPam 288-289.
patrz: WMĆ
– Tak zaczął j.k.m.: „nie rozumieliśmy, aby propozycyja nasza tak krótka miała tyle czasu zabierać in consilio et mentibus wmciów, ale ponieważ interesa prywatne i urazy protulerunt pospolitej obradzie, czas naznaczony musieliśmy akomodować cierpliwością zachodzącym trudnościom. SarPam 200.
patrz: WMĆ
– Jmp. wojewoda witebski dziś króla jm. chciał pożegnać, ale mu się jeszcze kazał zatrzymać mówiąc do niego: „niedawnoś wmmp. senatorem został, a już się przykrzy z nami“. SarPam 204.
– Jmp. kanclerzyna kor. wdowa wymówiła się na pokojach pańskich, że „gdyby to memu uczyniono, od godziny do godziny pewnie bym się dowiedziała”. Księżna jmp. marszałkowa odpowiedziała jejmci: „jeżelibyś wmmp. tego dokazała, pewnie byś za rok Polaków nie uspokoiła”. SarPam 151.
patrz: WMMP.
– [...] na jakimś bankiecie jmp. wojewodzina połocka wziąć miejsce chciała pierwsze jmp. wojewodziny trockiej [...] Ichmpp. mężowie wojewodowie trochę się powadzili o to i prędko potem pojednali; po pojednaniu w półtory niedziele na uczcie pewnej przypomnieli sobie dawne i świeże zadatki nieprzyjaźni. SarPam 338.
patrz: ZADATEK
– Jeszcze dotąd jestem fixus lecto dla wielkiej słabości zdrowia mego, atoli przecie assumo vires, kiedy propria manu mojej zadosyćczynię funkcyjej w ekspediowaniu poczty do w.ks.m. pana i dobrodzieja m.m. SarPam 254.
patrz: ZADOSYĆ
– Nad wieczorem przyszedł do obozu od Tatarów o mil dwie za obozem pokojowy jm. ks. poznańskiego, który, z Warszawy z listami królewicowej jm. do królewica jm. wyprawiony już niedziel temu 5, ruszył się był z Śniatyna i już był wszędzie nas, ale przyszedłszy nad Pererytę, tam gdzie ognie palono Tatarów, znowu powrócił do Śniatyna, tandem przebrał się do Soczawy, z której samoszóst puściwszy się, napadł znowu na Tatarów, czyli karałasów, którzy go w las zagonili, konia stracił, listy na miejsce sobie naznaczane zarzucił, pudełka zaś dwa jeszcze przy pierwszej okazyjej gdzieś stracił [...]. SarPam 12-13.
patrz: ZAGONIĆ
– Na tej stronie Prutu sołtan ze 20 m. stoi ordy o dwie mili, który się był puścił z Budziaków, odprawiwszy zaharyją do Kamieńca. SarPam 3.
patrz: ZAHARYJA
– Poprowadzono go do stolicy i jest wiadomość, że car jm. przed sobą kazał mu indzinigerskie sztuki ukazywać, a tu p. Buszowi pułkownikowi parę koni żmujdzinów dał, żeby po nim się ręczył, że nie ucieknie. SarPam 358.
– Książę jm. starosta lidzki odpowiedział competenter mową lepszą, nie żakowską, bo pierwsza była podobna puerom. SarPam 328.
patrz: ŻAKOWSKI
– Wszystek dyskurs był króla jm. z jm. ks. episkopem o kościół S. Jura, który teraz świeżo renowował po swojemu. W który dyskurs jmp. kijowski żarteczkami swoimi wdał się, nieznacznie przymawiając pomienionemu ks. episkopowi; inter alia rzekł mu directe, że do tego funduszu królowa któraś Magielona przyłożyła się; [...]. SarPam 55.
patrz: ŻARTECZEK
– Żadnej tedy nie odebrałem inszej kompasyjej ani rezolucyjej, co z tym czynić. Meo vili et humili consilio życzę dać pokój tym imprezom w.ks.m. i więcej ognia nie żarzyć, pana nie turbować [...]. SarPam 264.
patrz: ŻARZYĆ
– Była i jego własna z sześcią żmudów gniadych; konnych Moskwy na szkapach podłych było ośm, dwóch pachołków moskiewskich przy karecie z berdyszami wielkimi pieszo. SarPam 322.
– Jeśli też przewoźne Smakujesz, w państwie naszym znajdziesz piwa różne; Klarowne i wystałe. Najdziesz tu Leszczyńskie, Łagodne, z gęstą pianą obaczysz Brzezińskie, Albo Łowieckie, co więc chłopom gęby krzywi, Albo Wareckie, którym Warszawa się żywi. Ujskie i to przyjemne, gdy nieprzypalone, Wielickie nie mniej sławne, które garła słone Swą wdzięczną treścią chłodzi. Nie gań Żółkiewskiego. We Lwowie będąc, miej się do Jezuickiego, Zielone Biłgorajskie, jak lipiec się pije, a w głowie jak wino wianeczkiem się wije. SarPam 140.
– Ci Tatarowie, którzy przy murowanym moście w prawej ręce im. dobrodzieja wtargnęli w przedmieście, zastąpili imp. Zahorowskiego wprzód się retyrującemu, a potem imp. podskarbiemu, którzy zaś Tatarowie na błoniu pod Zboiskami stali, postrzegszy, że nas przełomano, prosto na most i szlak żółkiewski uderzyli. SarPam 371.