Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OssŻyw 1625-1626 oryginał
Żywot Jerzego Ossolińskiego
Odnotowano 108 cytatów z tego źródła
– Hetman wymawiał zatym absentowanie się moie od posług Krolewica. OssŻyw 31.
– Oddał [Stanisław Kazanowski] na swe mieisce Brata swego Adama Krolewicowi. OssŻyw 39.
patrz: ADAM, ADAM, JADAM
– Pfaltsgraf iako skoro s Koscierzyna wypadł u Xiązęcia Brunsuickiego przesz wszytek czasz dyszał, solicituiąnc adherenty swoie ad nouos tumultus. OssŻyw 53v.
patrz: ADHERENT
– Iutro da Pan Bog gdy y on wytrzezwieie y ia iakokolwiek s tei affectijei w ktorą mię on sam wdał do siebie przijdę, będę ia bez posłow z Krolewice[m] IM sa[m] mowieł. OssŻyw 35.
patrz: AFEKCJA
– Hetman [...] ledwo od zwyczainei iemu affectatijei za cięszkiem zafrasowaniem się przychodzącei z konia nie spadł. OssŻyw 33v.
– Miałem publice in Collegio Trilingui przy obecznosci wszystkich Academikow Oratiją. OssŻyw 14v.
patrz: AKADEMIK
– Stołu WKM. niepotrzebuie [...] y by wiedział o tei altercatijei pewnie by u niego do smierci niepostał. OssŻyw 19v.
patrz: ALTERKACJA
– Ten list dostał się w ręce oica me[go], ktory obawiaiąc się aby mię one niezwyczajne moiei młodosci amory, nie odwiodły od przedsięwziętei drogi do sławy y zasług [...] napisał do mnie list. OssŻyw 41v.
patrz: AMORY
– Tak pięknie sporządzonemi animuszami ruszeł się oboz 10 Juli pod Jampole. OssŻyw 20v.
– Nazaiutrz rano gdysmy do ubierania według zwyczaiu do Anticamery przyszli nad wszystko spodziewanie zastałem tam y Tryzne. OssŻyw 29v.
patrz: ANTYKAMERA
– Odprawieło się wesele w Stanisławowie [w] dzierżawie iei [panny miodej] bez wielkiego apparatu. OssŻyw 8.
patrz: APARAT
– Mielismy przes pięc miesięcy gospodę w miescie u sekretarza Arcixiązęce[go] Kribernika. OssŻyw 9.
– Przijachalismy do Gracu 11 Jan; zdrowo zlasky Bozey, gdzie wdzięcznie od Arciksiążąt y Arciksiężen przijęci udalismy się kazdy do swoi Vocacyei. OssŻyw 9.
– Tak się skonczeła ona audiencija mało co albo nyc nie ubłagawszy luckich animuszow. OssŻyw 35v.
– Azebym przecie posagu małzonki moiei nierostrwonieł, ale iaką kolwiek auctiją sczupłych dochodow swych uczynieł [...] kupiełem dzierzawe Gołąbie. OssŻyw 46v.
patrz: AUKCJA
– Zastałem [...] Pannę ktora po smierci Babki, przy rodzicach swoich w Warszawie na ten czas będących, mięszkała. OssŻyw 41v.
patrz: BABKA
– Prosi Jey Msc aby pod miełością Małżenską Je[go] m[o]sc Pan Podkomorzy Małzonek iey bacenia Łaskawe miał na Hieronyma Młodnickiego, y Jadwigę Małzonkę iego, dla tego osobliwie isz przerzecona Jadwiga Młodnicka obiecała dziatkom Jey Msci zMałzonkiem swym słuzyc, na co ią zawiązała błogosławienstwem Bozym. OssŻyw 6v.
patrz: BACZENIE
– Im dalei tym większą y znacznieyszą iego ku mnie kazdy baczic mogł confidentiją. OssŻyw 32v.
patrz: BACZYĆ
– On sa[m] nyc nie baczeł przeciwko sobie y owszem tym większe serce brał do mnie. OssŻyw 32v.
patrz: BACZYĆ
– Woiewodzic sendomirsky iusz nazbyt bucznieie. Sługi moie dawne posiada, [...] a bębenka mu podbija ow gonfio [wł. ‘nadęty’] ballon sochaczewsky. OssŻyw 24-24v.
patrz: BALLON, BALON, BALON
– Bałwierka iz dogadzała posługom Jey Mśći prosi aby iey beła dana suknia ktorą iey naznaczeła Jey Mść. OssŻyw 7v.
– Bałwierka iz dogadzała posługom Jey Mśći prosi aby iey beła dana suknia ktorą iey naznaczeła Jey Mść. OssŻyw 7v.
– Daie [pani Drzewiecka] iej [Młodnickiej] iednak letnik barwiany Tureckiego Muchaieru, do tego płascik swoy [...] Czarny. OssŻyw 7.
patrz: BARWIANY
– Potym małym czasie gorzkosci y cierpliwosci wszytek potym wiek wpociechach bawic będzie [człowiek]. OssŻyw 13v.
patrz: BAWIĆ
– Wypisowałem […] o brzytkiem pijanstwie Kazanowskie[go] y bespieczenstwie głupiem ze połoziwszy się na łozu Krolowicowe[m] […] ono wszystko brzytkiemi womitami swoiemi poplugawył. OssŻyw 32v.
– W drugiem wielką mi krzywdę nieprzijaciel czyni ktory mie do WKM za tak bezeczne[go] y zapamiętałe[go] udaie. OssŻyw 22v.
– Iesli co kiedy złosliwem animuszem y deliberate uczynielismy takiego coby beło przeciwko osobie, dostoienstwu, y sczęsciu Krolewica IM aby nas s pod tamtych murow trupami wywleczono a po smierci iako bezecznych y mogiłą nie nakryto. OssŻyw 38-38v.
patrz: BEZECNY
– ... Stanisław Koniecpolsky Hetman Polski z wielą Panow Polskych w niewolą Poganską przyszedł, pomieszały się wszystkich concepty a zatym y dobre mysli y biesiady. OssŻyw 45v.
– [...] po smierci sieciechow się sam ostał, ktorego nastepuiący Biskupowie Krakowscy Macieiowsky Tylicky y Szyszkowsky poki Ociec moy żyw beł niebrali. OssŻyw K5v.
patrz: BISKUP
– Stał Krolewic w dworze y pokoiach Biskupich, łożnica w ostatnie[m] pokoiku beła sktorego szedł ganek kryty ku Kosciołowi a z niego schody y drzwi za mur zamkowy nad rzekę. OssŻyw 18v.
patrz: BISKUPI
– [Aby Hetman] Woisko Moskiewskie pod Mozaiskiem w poteznem ostrogu lezące iakiemkolwiek sposobe[m] do polnei bitwi mogł przywiesc. OssŻyw 37.
patrz: BITWA
– Jezdził ze mną tenze strij moy X. Opat, y brat starszy na on czas starosta stobnicky (ktorą dzierzawę wtym roku Ociec iemu spuscieł za dobrowolnem ustąpieniem moiem gdy zem ia z wielu miar iei beł bliszszy) więcy zaciągac przijacioł sam P. Podskarbi zakazał beł. OssŻyw 42v.
patrz: BLISKI
– Ma[m] te wiadomosc isz mię dwai do dworu opisuią ieden pokoiowy moy, a drugi blisky boku mego. OssŻyw 31v.
patrz: BOK
– [...] alem ia bolesne[go] serca trudno tak miał hamowác zeby na twarz smutku niewydawało. OssŻyw K.35v.
– Przysiągł [Hetman] ze ia sa[m] do Krolewica nie poidę y z expedicyei poiadę, iesli tak plugawą lekkoscią da nas starszych zniewazáć tem sczeczkom, ktorem by dobrze nasze boty wycieráć. OssŻyw 30.
patrz: BOT, BOT, BÓT, BUT
– Tak y ta burza [kłótnia między Ossolińskim i Tryzną na wieczerzy u Kazanowskiego] ustała, stym pozytkie[m] ze iusz o dalszych brawach Kazanowsky niepomyslał bo y Tryzna po tym przeproszeniu z niem się rosstał y mnie ie]go] wszystkie naprawy y obłudy doskonale opowiedział. OssŻyw 31v.
patrz: BRAW, BRAWO
– Pocznie [Tryzna] o onei swoiei zwadzie ztriumfem rozpowiadac, szkaluiąc y lząc gospodarza Gąsiewskiego [...] Ja lubom z Gasiowskie[m] zadnei niemiał przÿazniei, iednak ze mi one brawarÿe iusz brzytkie beły, poczne go napominac. OssŻyw 28v.
patrz: BRAWARIA
– Oznaimuię WKMPanu memu Miłosciwe[mu] ze P. Pfaltsgraf iako skoro s Koscierzyna wypadł u Xiązęcia Brunsuickiego przesz wszytek czasz dyszał, solicituiąnc adherenty swoie ad nouos tumultus. OssŻyw 53v.
– Na obrazoni[go] [!] słusznie gospodarza do broni się porwał y wiele lekkosci narobieł. OssŻyw 28v.
– Przÿachałem do Turinu 18 Maÿ gdziem niezastał Xiązęcia Sauoiskie[go] Carola Emanuela bo na ten czas bronieł y s synami Asty miasta Swe[go] przeciwko wielkie[m] woiskom Hiszpanskie[m]. OssŻyw 15.
patrz: BRONIĆ
– Perswadował [Kazanowski] mu [Tryźnie] aby się umyslnie przed pokoie[m] ze mną zwadzieł y mnie despect iako naiwiększy wyrządzieł obiecuiąc zastąpic go u Krolewica y odemnie potęznie bronic. OssŻyw 28v.
patrz: BRONIĆ
– Połoziwszy sie na łozu Krolewicowe[m] przy nas pokoiowych drugich ono wszystko brzytkiemi womitami swoiemi poplugawył. OssŻyw 32.
patrz: BRZYDKI
– Woiewodzic sendomirski iusz nazbyt bucznieie sługi moie dawne posiada [...] a bębenka mu podbÿa ow gonfio ballon sochaczewsky. OssŻyw 24-24v.
patrz: BUCZNIEĆ
– Jam [...] niewinnosc moię P.Bogu oddawszy umysleł stateczne[m] serce[m] znosic onę persecutiją aszbym ucciwie z te[go] tam burdellu mogł się extricowac. OssŻyw 36.
patrz: BURDEL
– Hetman zas od gniewu zdięty [...] poiachał. Krolewic [...] za radą samegosz star. Kokenhauskie[go] ktory iusz baczeł ze ta burza nan y na ie[go] syny obalic się miała, puscieł się za Hetmanem spieszno. OssŻyw 36v.
patrz: BURZA
– Upatrzywszy ucciwą pogodę [...] ustąpienia do czasu burzącei się inuidÿei, prosiełem abym zdrugiemi na seym iadącemi mogł do Polsky dobieżeć. OssŻyw 40v.
– Przyszedł mi list od starosty Layskie[go] w ktorem mi dawał znac ze się Krolewic do mnie uraza iakas butą y wysokie[m] o sobie rozumienie[m] y lekkie[m] powazaniem towarzystwa. OssŻyw 22.
patrz: BUTA
– Skoczy ku niemu [Marcinowi Kazanowskiemu] z okrutną zapalczywoscią Hetman z buzdyganem, ktorem nan cisnąwszy po czapce go zaiął [!]. OssŻyw 36.
patrz: BUZDYGAN
– Przysiągł [Hetman] ze ia sa[m] do Krolewica nie poidę y z expedicyei poiadę, iesli tak plugawą lekkoscią da nas starszych zniewazáć tem sczeczkom, ktorem by dobrze nasze boty wycieráć. OssŻyw 30.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Skoczy ku niemu [Marcinowi Kazanowskiemu] z okrutną zapalczywoscią Hetman z buzdyganem, ktorem nan cisnąwszy po czapce go zaiął [!]. OssŻyw 36.
– Iakosz czegom sie tylko mogł dowiedziec w tym tu kącie, wktorym wszystkie swoie przeciwna Cesarzowi IM strona pokłada nadzieię osobną Cedułą wypisałem IKM. OssŻyw 53v.
patrz: CEDUŁA
– Hetman obaczywszy moy character zląkł się ale przeczitawszy zaras ochłonął. OssŻyw 32.
– Misiek ktory do tego czasu Chłopczem beł, iesli nie będzie potrzebny dzieciom prosi aby mu na odprawie złotych dziesiec albo podiestka dano. OssŻyw 7.
– Począł o mnie gadac co slina do gęby przyniosła przy czem isz beł ieden s chłopiąt moich ozwał się, on do niego chcąc go bic asz go ie[go] towarzysze uchwycieli. Po wieczerzy Pan ow młody poszedł zawczasu spac. OssŻyw 29.
– Naostatek upatrziwszy sobie s teize pokoiowy druziny, nijakie[g]o Pawła Triznę powinne[g]o Sapiehom Litwina, za ktorych promotÿą do pokoiu Krolewicowe[g]o (imo wolą y wiadomosc Oicowską) beł oddany schowawszy się miedzy chłopięty a potym miedzi zołnierstwe[m] pod chorągwiami, Młodzika swawolne[g]o y zuchwałe[g]o perswadował mu. OssŻyw 28-28v.
– Take[m] on czas trawieł w wielkie[m] utrapieniu, czesto do Koscioła Dominikańskie[go] chodz[ąc] na płacz ktoremem się tylko same[m] cieszeł a nadzieią w Panu Bogu. OssŻyw 11.
patrz: CHODZIĆ
– Obstalowałęm tym czasęm aby prędka wiadomosc odemnie chodzic mogła zebys tym predzey WKM Pan moi Miłosciwy informowany bydz raczył. OssŻyw 53.
patrz: CHODZIĆ
– Ze na ten czas chory beł, roskazał mi abym się zatrzymał, y do pokoiu niechodzieł. OssŻyw 30v.
patrz: CHODZIĆ
– Y staką pilnoscią około niego [chorego] chodzieł [cyrulik] ze go za trzy niedziele doskonale wyleczeł. OssŻyw 11.
patrz: CHODZIĆ
– Domięszkawszy według woli Oicowsky niemal zupełne[go] roku w Lowanium ruszełem się s tamtąd [...]. OssŻyw 14v.
– Take[m] on czas trawieł w wielkie[m] utrapieniu, czesto do Koscioła Dominikańskie[go] chodz[ąc] na płacz ktoremem się tylko same[m] cieszeł a nadzieią w Panu Bogu. OssŻyw 11.
– Patrzał na tę tragoediją Krolewic tak strwozony zeby się w nie[m] ledwo mogł beł krwi dorzezac. OssŻyw 36v.
– Na to poselstwo odpowiedział Krolewic zem dosyc ssiebie czynieł, kazawszy s pokoiu me[go] Tryznie oszby P. Woiewodzica przeiednał [...]. OssŻyw 31.
– [...] pod iesien do Warszawy się beł wrocieł) częscią dozieranie[m] gospodarstwa nowego w Stanisławowie [...]. OssŻyw 43.
patrz: DOZIERANIE
– Ma[m] te wiadomosc isz mię dwai do dworu opisuią ieden pokoiowy moy, a drugi blisky boku mego. OssŻyw 31v.
patrz: DWAJ
– Pani stara uiednana na trzydziestu y dwu złoytch, dało się iey iusz złotych sesnascie na ten rok a drugich sesnascie nie dało, do tego nie oddało sie iey stuki plotna Kolinskiego, stuki muchaieru Czarnego dwunitnego prosi aby aby iey to Je[g]o Msc wydac kazał. OssŻyw 6v.
patrz: DWUNITNY
– Zophia, Mamka co nie dzierzy dziecięcia, po ostawieniu starszego dziecięcia słuzy lat trzy [...]. OssŻyw 7.
– Tak się skonczeła ona audiencija mało co albo nyc nie ubłagawszy Iuckich animuszow, a niektorych ieszcze exacerbowawszy. OssŻyw 35v.
– Naostatek gdy Medycy Frankforec[cy] nyc radzic niemogli a noga iusz prawie uwiedła zostawała pusciełem się znie[m[] do Mogunciei [...]. OssŻyw 11.
– Począł o mnie gadac co slina do gęby przyniosła przy czem isz beł ieden s chłopiąt moich ozwał się, on do niego chcąc go bic asz go ie[go] towarzysze uchwycieli. Po wieczerzy Pan ow młody poszedł zawczasu spac. OssŻyw 29.
patrz: GADAĆ
– Począł o mnie gadac co slina do gęby przyniosła przy czem isz beł ieden s chłopiąt moich ozwał się, on do niego chcąc go bic asz go ie[go] towarzysze uchwycieli. Po wieczerzy Pan ow młody poszedł zawczasu spac. OssŻyw 29.
patrz: GĘBA
– Iam tesz dla powietrza z Połtowska wyiachac y nauki opuscic musiał, wziąwszy pierwsze praemium z Gramatiki do syntaxim. OssŻyw 8v.
patrz: GRAMATYKA
– [...] Krol Angielsky a IKM instare nieprzestawał aby Krol IM w sprawie Pfalezgrafa Zięcia iego u Cesarza intecedował [...]. OssŻyw 51.
– Mielismy przes pięc miesięcy gospodę w miescie u sekretarza Arcixiązęce[go] Kriberaika ale ze brat miał wolą Arcixiężnę Magdalenę do Florencijei prowadzic y ta[m] iusz we Włoszech ostac dał mię do Conwictu Oicow Jezuitow. OssŻyw 9.
– [...] dostało się y Polakom, przynamniei odmrozenia y kalestwa, y straty koni. OssŻyw 27v.
– [...] w Akademijei tamtecznei publicznych lectij y disputacij nie opuszczałaem, ale nade wszystko stylum priuato studio polerowałem, biorąc pomoc z ustawiczne[go] czytania Oratorow y Hystorykow przednieiszych. Exercitia zas miałem te Kawalcatija, Lutnią y skoczka. OssŻyw 14v-15.
patrz: KAWALKACJA
– Take[m] on czas trawieł w wielkie[m] utrapieniu, czesto do Koscioła Dominikańskie[go] chodz[ąc] na płacz ktoremem się tylko same[m] cieszeł a nadzieią w Panu Bogu. OssŻyw 11.
patrz: KOŚCIÓŁ
– Tam dopiero impotentissimus starzec w płacz y lamenty asz groza słuchac beło [...]. OssŻyw 24.
patrz: LAMENT
– A dowiedziawszy się ze to woisko Łykowowe pod zamkie[m] tylko iedne[m] prostem kobyleniem opasane lezało bez ostroznosci y obrony, umysleł czatą uderzyc na nie y sczęscia sprobowac. OssŻyw 26.
patrz: ŁYKOWOWY
– Prosi Jey Msc aby pod miełością Małżenską Je[go] m[o]sc Pan Podkomorzy Małzonek iey bacenia Łaskawe miał na Hieronyma Młodnickiego, y Jadwigę Małzonkę iego, dla tego osobliwie isz przerzecona Jadwiga Młodnicka obiecała dziatkom Jey Msci zMałzonkiem swym słuzyc, na co ią zawiązała błogosławienstwem Bozym. OssŻyw 6v.
patrz: MIEĆ
– Na taką concurrencyą trafiełem ia nieborak [...] nyc prawie nadzieie niemaiący abym s tak dostatniemi y moznemi concurrentami [...] co wskoráć [...] mogł. OssŻyw 42.
patrz: MOŻNY
– Na to poselstwo odpowiedział Krolewic zem dosyc ssiebie czynieł, kazwszy s pokoiu me[go] Tryznie oszby P. Woiewodzica przeiednał, ze on na zadną prozbe ie[go] nie dał się przeprosic, nie lza mnie beło tylko respectowac na przyczyne krewnych ie[go] y odpuscic mu wine swoię [...]. OssŻyw 31.
– Nie rozumie[m] ia bowiem abym IKM. miał tykáć gdy o Kazanowskie[m] piszę sktore[m] priwatne moie odia, z wielu przyczyn od nie[go] danych zawzięte, niemiały mnie słusznie do niełaski Krolewicowi przywodzić. OssŻyw 36.
patrz: NIEŁASKA
– P. Sochaczowsky zaras za Hetmanem o swoi list takze mowic począł, ze to nieprzystoyna beła cudze listy przeimowac ktorych się on iednak niewstydzi, gdysz nie o Krolewicu IM ale o Kazanowskich to pisał [...]. OssŻyw 35v.
– [...] y ia wracam się z woiskie[m] zycząc raczy pokoiu nizeli krwie rozlania, y tych ktorych niewiadomie strasz moia przy Góńcu poimała odsełam ci. OssŻyw 27v.
– 26 Octobr. pozegnawszy Padewskie Muzy na incentiją Veronę, Bressę Cremę przyjachałe[m] do Mediolanu. OssŻyw 16.
patrz: PADEWSKI
– [Marcin Kazanowski] Po drodze dostał starodubu [miasto], ktorem sczęsciem podsycony iusz sobie imaginował Buławe y rowne imperiu[m] w Woysku z Chotkiewiczem [...]. OssŻyw 33.
patrz: PODSYCONY
– [Aby Hetman] Woisko Moskiewskie pod Mozaiskiem w poteznem ostrogu lezące iakiemkolwiek sposobe[m] do polnei bitwi mogł przywiesc. OssŻyw 37.
patrz: POLNY
– Na obrazoni[go] [!] słusznie gospodarza do broni się porwał y wiele lekkosci narobieł. OssŻyw 28v.
– WSwieciechowie poddanym y Czeladzi Folwarcney y prackom cokolwiek sie winno prosi aby nagrodzono beło, komornicom takze co rabiały wdworze y prały ustawicnie. OssŻyw 7.
patrz: PRAĆ
– Począł o mnie gadac co slina do gęby przyniosła przy czem isz beł ieden s chłopiąt moich ozwał się, on do niego chcąc go bic asz go ie[go] towarzysze uchwycieli. Po wieczerzy Pan ow młody poszedł zawczasu spac. OssŻyw 29.
– Nie rozumie[m] ia bowiem abym IKM. miał tykáć gdy o Kazanowskie[m] piszę sktore[m] priwatne moie odia, z wielu przyczyn od nie[go] danych zawzięte, niemiały mnie słusznie do niełaski Krolewicowi przywodzić. OssŻyw 36.
– Kazanowsky stary, ktory swemu stryjecznemu Marcinowi niewie[m] co za dumą drogę do Hetmanstwa scielac, nie chciał aby co ktory Hetman dobrego zrobieł, y na ten czas pousczeł Krolewica aby sie koniecznie na tę czatę naparł niedawaiąc Hetmanowi sławy sobie wydzierac. OssŻyw 26-26v.
patrz: ŚCIELAĆ
– Począł o mnie gadac co slina do gęby przyniosła przy czem isz beł ieden s chłopiąt moich ozwał się, on do niego chcąc go bic asz go ie[go] towarzysze uchwycieli. Po wieczerzy Pan ow młody poszedł zawczasu spac. OssŻyw 29.
patrz: ŚLINA
– Kupiełem dzierzawe [...] u P. Gerze[go] Grudzinskie[go] y zoni ie[go] za dwadziescia tysięcy y dwa, na ktore kupno dał mi consens w tym roku Krol IM s spolne[m] dozywocie[m] z małzonką moią, iako y na smierdzynę. OssŻyw 46v.
– Mnie zas z młodszą bracią dał w wychowanie tei, ktorei Matka roskazała P. Młodnickiej y męzowi iei dawszy iem na wychowanie nasze dzierzawkę swoię smierdzcką. OssŻyw 7v.
patrz: ŚMIERDZKI
– Na to poselstwo odpowiedział Krolewic zem dosyc ssiebie czynieł, kazwszy s pokoiu me[go] Tryznie oszby P. Woiewodzica przeiednał, ze on na zadną prozbe ie[go] nie dał się przeprosic, nie lza mnie beło tylko respectowac na przyczyne krewnych ie[go] y odpuscic mu wine swoię [...]. OssŻyw 31.
patrz: TYLKO
– Obłapiełem go zatym za nogi pokornie prosząc aby zazdrosciwe[m] nieprzyijaciołom moie[m] wiary nie dawał, ale przynamni mnie drugie ucho wolne zachował. OssŻyw 23.
patrz: UCHO
– Przysiągł [Hetman] ze ia sa[m] do Krolewica nie poidę y z expedicyei poiadę, iesli tak plugawą lekkoscią da nas starszych zniewazáć tem sczeczkom, ktorem by dobrze nasze boty wycieráć. OssŻyw 30.
patrz: UCIERAĆ
– Droga Niderlandska. (-) ((Wyprawieł mię Ociec...)) w ktorą drogę pusciełem się z Zgorska 14. May maiąc za starszego Michała possedarego Dalmatę z Zary, schlachcica znacznego, ktory Marg. Possedary (-) z młodych lat swoich zrosł na słuzbie Xiązęcia Vrbinskiego [...]. OssŻyw 10r-10v.
patrz: URBIŃSKI
– [...] zastałem [...] Woiewodę Podlaskie[go] Woiewodę Rawskie[go] Kasztelana Kamienieckie[go] z wdowcow, zmłodziencow zas Mniszka starostę sanockie[go], stadnickie[go] [...]. OssŻyw 1v.
patrz: WDOWIEC
– Obłapiełem go zatym za nogi pokornie prosząc aby zazdrosciwe[m] nieprzyijaciołom moie[m] wiary nie dawał, ale przynamni mnie drugie ucho wolne zachował. OssŻyw 23.
– Wpadlismy tedy oną dziurą y Moskwę wysiekli wręcz się zniemi bijąc y Kawalerowi do Bramy drogę czyniąc. OssŻyw 38v.
patrz: WYSIEC
– Obłapiełem go zatym za nogi pokornie prosząc aby zazdrosciwe[m] nieprzyijaciołom moie[m] wiary nie dawał, ale przynamni mnie drugie ucho wolne zachował. OssŻyw 23.
patrz: ZACHOWAĆ
– Ledwo przijdę do złozenia swe[go] zaras on moy wyrostek pocznie mi powiadac one discursy o mnie gęby niewyparzony. Ziął mię zal serdeczny, y iuzem od gniewu prawie pałaiąc chciał wpasc tam gdzie niecnota lezał [...]. OssŻyw 29.
– Tak wiele tedy pracy y tak rozny w naukach nie zmordowało chęci y chciwosci moiei, zadną discipliną nieprzymuszonei, ale wsobie samei zagrzewąiący się y pragnącei iako naiwiekszei umieiętnosci. OssŻyw 12.
patrz: ZMORDOWAĆ
– Noc ta iaka by beła kto sobie chce imaginowáć niech pomysli ze to beło in medio Decembri w Moskwi[e] w Polu, bez ognia, bez iedzenia, bez strawy koniom, pogotowiu bez poscieli, sam tylko snieg beł y poduszką y pierzyną a zmordowanie kolibką [...]. OssŻyw 27v.
– Ledwo przijdę do złozenia swe[go] zaras on moy wyrostek pocznie mi powiadac one discursy o mnie gęby niewyparzony. Ziął mię zal serdeczny, y iuzem od gniewu prawie pałaiąc chciał wpasc tam gdzie niecnota lezał [...]. OssŻyw 29.
patrz: ŻAL