Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KusWeg 1646 oryginał
Wegweiſer ӡur Polniſchen/ vnd Deutſchen Sprache [...] Prӡewodnik do Języká Polskiego/ To iest: Gruntowna/ potrzebna náuká iáko się Niemieckie Pácholę y Dziewczątko Polskiego/ á ӡász Polak Niemieckiego/ Języká łatwiej y rychley/ nietilko práwie pisáć/ rozumieć/ y mowić náuczyć/ náprzesádzie/ y słow szukáć może [...]

Odnotowano 246 cytatów z tego źródła
– Almer száfá/ álmária almarium. KusWeg A3.
– Engel Angioł. KusWeg C6.
– Blindkue bábká/ mrzyk. KusWeg B5.
patrz: BABKA
– Nachspieren bádác/ wyspiegowác indagare. KusWeg G8v.
patrz: BADAĆ
– Balcke balek trabs. KusWeg B.
patrz: BALEK
– Widder Báran/ Skop Aries. KusWeg 108.
patrz: BARAN
– Lamb báránek agnus. KusWeg 57.
patrz: BARANEK
– Parchend bárchoń gossipinus. KusWeg 68.
– Werblat płochá/ bárdo pecten. KusWeg 104.
patrz: BARDO, BARDO, BERDO
– Badtuch batuch perizonium. KusWeg 17.
– plapperen klekotánie/ bebłánie KusWeg H6.
patrz: BEBŁANIE
– plecken beczeć balare. KusWeg H6.
– tönlein beczkolká doliolum. KusWeg L3v.
patrz: BECZKOLKA
– scham grzyb/ bedłka fungus [...] KusWeg K.
– Bittnergesel Bednárczek. KusWeg B4v.
patrz: BEDNARCZEK
– Bittnerin Bednarká. KusWeg B4v.
patrz: BEDNARKA
– Paret bieret galerus. KusWeg 68.
– Schnarcher berkacz thraso. KusWeg 80.
patrz: BERKACZ
– Schnarchen berkác. KusWeg 80.
patrz: BERKAĆ
– Unehelich bézźeniec coelebs. KusWeg 101.
patrz: BEZŻENIEC
– Weinschlauch bęben/ bębenek winny uter. KusWeg 107.
patrz: BĘBEN
– Weinschlauch bęben/ bębenek winny uter. KusWeg 107.
patrz: BĘBENEK
– Pauken bębnowác tympanizare. KusWeg 68.
patrz: BĘBNOWAĆ
– Frauen Zimmer Białogłoski [!] gmách Gynaceum. KusWeg D4.
– bibenel biedrzyniec pimpinella KusWeg B4.
– Weisz im auge biel woku albugo. KusWeg N3.
patrz: BIEL
– Streit zwádá/ walká/ spor/ bitwá certamen. KusWeg 89.
patrz: BITWA
– Goldschlager Bláchownyk Bractearius. KusWeg 43.
– schube koszki/ blánki/ szubá stola KusWeg I5.
patrz: BLANKI
– glantz iásność/ blásk splendor KusWeg Ev.
patrz: BLASK
– Walcker wálkarz/ blecharz fullo. KusWeg M8.
– lesterer bluźnierz blasphema KusWeg G3.
patrz: BLUŹNIERZ
– Platner błácharnik/ płátnerz laminarius. KusWeg 70.
– Irren błądzic errare. KusWeg 51.
patrz: BŁĄDZIĆ
– Comparatio Adjectivorum: [...] Bogáty (nabogátszy) Bogáta (nabogátsza) Bogate (nabogátsze). KusWeg O5v.
patrz: BOGATY
– Reich bogáty dives. KusWeg H8v.
patrz: BOGATY
– Bosky KusWeg F3.
patrz: BOSKI
– Pauerschuch chłopskie boty pero. KusWeg H4.
patrz: BOT, BOT, BÓT, BUT
– Brám/ podołek fimbria. KusWeg B6.
patrz: BRAM, BRAMA
– Gewehr bronia framea. KusWeg E.
– Waffen broń/ zbroiá arma. KusWeg M8.
– Wasserfurch brożda elix. KusWeg N.
– Furch brozdá sulcus. KusWeg D4v.
– brzmienie/ brzęk KusWeg 74.
patrz: BRZMIENIE
– Abscheu/ brzydliwośc/ przykrośc abominatio. KusWeg A1v.
– Schermeisser brzitwa novacula. KusWeg I5v.
– Baumeister budownik aedilis. KusWeg A8v.
patrz: BUDOWNIK
– Bursch bursá/ rotá contubernium. KusWeg B7v.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– Schergant/ mieyski sługá/ butel/ lictor. KusWeg I5v.
patrz: BUTEL, BUTEL, BUTEŁ
– Auszruffer/ podwoyski butel/ praeco. KusWeg A7v.
patrz: BUTEL, BUTEL, BUTEŁ
– Zuber cebr orca. KusWeg O.
– Zuberstecken cebrnik. KusWeg O.
patrz: CEBRNIK
– Zunfft cech tribus. KusWeg O2.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Brandzeichen piątno cechá Stigma. KusWeg B6.
– Zunfftmeister ampt cechmistrostwo tribunatus. KusWeg O2.
– Zunfftmeister cechmistrz tribunus. KusWeg O2.
– Zettel cedułá. KusWeg O.
patrz: CEDUŁA
– Zettel cedułá/ cedulká scheda. KusWeg N8v.
patrz: CEDUŁKA
– Durchschlag durszlák/ cedzidło colum. KusWeg C3.
patrz: CEDZIDŁO
– Ziegelstreicher Cegielnik Laterarius. KusWeg O.
patrz: CEGIELNIK
– Ziel cel/ kres meta. KusWeg O1.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Zölner celnik Telonarius. KusWeg O1.
– Hütte cháłapa casa. KusWeg F2.
– Rauspern charkać screare. KusWeg H8.
– Junge chlopiec/ pacholę puer. KusWeg F3.
– Pauerschuch chłopskie boty pero. KusWeg H4.
patrz: CHŁOPSKI
– Höpfen chmielic. KusWeg F.
patrz: CHMIELIĆ
– Ringen biedzic się/ zápásze chodzic luctari. KusWeg Iv.
patrz: CHODZIĆ
– Przychodzic się/ na przechadzkę chodzic. KusWeg K4v.
patrz: CHODZIĆ
– Zinssbar pobornik/ chołdownik tributarius. KusWeg O.
– Lehnman chołdownik vasallus. KusWeg Gv.
– Schamlot Szamłat KusWeg I4.
– Sieben osiewáć pytlowác/ czudzic incernere. KusWeg K4.
patrz: CZUDZIĆ
– Rosskampff sztropá/ czudzidło strigilis. KusWeg I2.
patrz: CZUDZIDŁO
– [...] deká/ koc [...]. KusWeg C.
patrz: DEK, DEKA
– schnauben deszec/ tchnąc spirare. KusWeg I7v.
– zahnstöcher dłubyząb dentiscalpium. KusWeg N7.
patrz: DŁUBIZĄB
– tagen dniec diescere KusWeg Lv.
patrz: DNIEĆ
– gnugsam dosyć/ dosytá sufficiens KusWeg E2.
patrz: DO SYTA
– einbilden domn[i]mác/ mnimác imaginari. KusWeg C4.
– meinung domniewánie opinio. KusWeg G5.
– aller erst dopierzo/ dopieruchno nuperrimê. KusWeg A3.
– Drechsler tokarz/ drożnyk Tornarius. KusWeg C2v.
patrz: DROŻNIK
– stärke/ moc/ dużność [!] robur. KusWeg K6v.
patrz: DUŻOŚĆ
– doppelsoldner dwoyżoldownik [!]. KusWeg C2.
– [...] tárcicá dylá [...]. KusWeg C2.
patrz: DYLA
– zahnfleisch dziązná gingiva. KusWeg N7.
patrz: DZIĄZNA
– thür drzwy/ dźwierzá janua. KusWeg L2v.
– niedoperz gacek KusWeg D3.
patrz: GACEK
– Frauen Zimmer Białogłoski [!] gmách Gynaceum. KusWeg D4.
patrz: GMACH
– Treiben pędzic/ gnác pellere. KusWeg L4.
patrz: GNAĆ
– Klotz pień/ gńat [!] caudex. KusWeg F5v.
patrz: GNAT
– Klotz pień/ gńat caudex. klötzlein gńatek. KusWeg F5v.
patrz: GNATEK
– mistgrube gnoiowysko fimetum. KusWeg G6v.
– Haussrath sprzęt/ grat domowy supellex. KusWeg E5v.
patrz: GRAT
– Nagen gryśc/ głodzic rodere. KusWeg G8v.
– Beissen kąsác/ greśc mordere. KusWeg B1v.
– Beul gruczá/ wzdęcie tuber. KusWeg B3v.
patrz: GRUCZA
– Haderkatz/ gryzioch. KusWeg E4.
patrz: GRYZIOCH
– Schwechen gwałcic/ sromocic stuprare. KusWeg Kv.
patrz: GWAŁCIĆ
– Entweihen pokalác/ gwałcic profanare. KusWeg C6v.
patrz: GWAŁCIĆ
– Gewalt gwalt/ moc vis. KusWeg E.
patrz: GWAŁT
– Apffeltranck iábłecnik potio ex pomis confecta. KusWeg A5.
– [...] iásnic się łsnąc się [...]. KusWeg Ev.
– frisch świeży/ iądrzny vegetus. KusWeg D4.
– Wáleryan [...] z Sowáckliem bił się woyskiem ięznem. KusWeg I.
– reuter ieżdny końny eques. KusWeg I.
– fang ięcie/ poimánie captura KusWeg D.
patrz: JĘCIE
– ięczmioná kászá [...]. KusWeg D8.
patrz: JĘCZMIONY
– Teuffelsbräute iędże furiae. KusWeg L2v.
– vesperbrod śwáczyná/ iuzyná. KusWeg M2v.
– Kaczę/ kaczorek. KusWeg C6.
patrz: KACZOREK
– Kalekutische henne kálákucka kokosz galina africana. KusWeg F3.
– Taschenmacher Káletnik Marsupiarius. KusWeg L2.
patrz: KALETNIK
– Kániásta czápká. KusWeg K4v.
patrz: KANIASTY
– Karfunckel Kárkunkułus carbunculus. KusWeg F3v.
– schelten łac/ łáiác/ obruszác sie increpare KusWeg I5.
patrz: ŁAĆ, ŁAJAĆ
– fisseln łekcic titilare KusWeg F4v.
– schieffman łodziarz/ łodnik nauta KusWeg I6.
patrz: ŁODZIARZ
– schirr małem/ około fermè KusWeg I5v.
patrz: MAŁEM
– Mánżeł KusWeg C3v.
– mátácz/ v. kłámca KusWeg L2.
patrz: MATACZ
– niedoperz gacek KusWeg D3.
– verdrusz przykrość/ mierzętność satienas KusWeg L6.
– obycżáy/ mráwy KusWeg D6.
patrz: MRAWY
– unbarmherssigkeit niemiłosierdzie immisericordia KusWeg M3v.
– beschwerlich obciązny molestus. KusWeg B2v.
patrz: OBCIĄZNY
– hertzen oblápiác/ obeymác amplecti. KusWeg E7.
patrz: OBEJMAĆ
– verstümmeln obcinác/ obłámowác mutilare. KusWeg Mv.
– uberzug obłoczká/ obleczenie operimentum. KusWeg L6.
patrz: OBŁÓCZKA
– umblauff obnoszenie wkoło/ obchodzenie circumferentia. KusWeg M3v.
patrz: OBNOSZENIE
– tischtuch obruś mappa. KusWeg L3.
– Pálicá/ mácziug. KusWeg 8v.
patrz: PALICA
– Pálicá/ kiy. KusWeg 6v.
patrz: PALICA
– Palona offiárá. KusWeg B6.
patrz: PALONY
– Steinwurszel páproká silicula. KusWeg K7.
patrz: PAPROKA
– Krostá/ párchá. KusWeg B5.
patrz: PARCH, PARCHA
– Schieβgarten párchań pomaerium. KusWeg I6.
patrz: PARCHAN, PARKAN
– Párcháty/ párszywy. KusWeg H8.
patrz: PARCHATY
– Párgáminá (nm. Pergament). KusWeg H4v.
– Pergamentmacher pergaminnik membrancus. KusWeg nlb 69.
– Párcháty/ párszywy. KusWeg H8.
patrz: PARSZYWY
– Ringen biedzic się/ zápásze chodzic luctari. KusWeg Iv.
patrz: PAS
– Strop/ piętr. KusWeg A5v.
patrz: PIĘTR, PIĘTRO
– Powoł / piętr. KusWeg C8v.
patrz: PIĘTR, PIĘTRO
– Schimmelpferd pleśniáwy koń. KusWeg I 6.
– Pásorzit/ pochlebnik. KusWeg L2.
– Bürtig pochodzący/ narod oriundus. KusWeg B7v.
– Entspringen pochodzić oriri. KusWeg C6.
patrz: POCHODZIĆ
– Nożynki/ pochwá (nm. Scheide). KusWeg I5.
patrz: POCHWA
– Lamká/ pocierká. KusWeg D3.
patrz: POCIERKA
– Pocieszyciel KusWeg L4v.
– Prozno/ dáremno/ podaremno KusWeg M3v.
patrz: PODAREMNO
– Podchwytnác KusWeg A5v.
– verdacht podeyzrzałość suspicio KusWeg L6v.
– Podkasáć (aufschürzen). KusWeg A6.
patrz: PODKASAĆ
KusWeg .
patrz: PODMIOTEK
– Vorderzeug am pferd podpierśnik antilena. KusWeg M7.
– Połámác/ podruzgác. KusWeg N8.
patrz: PODRUZGAĆ
– Wechselbalg podrzucek/ podmiotek. KusWeg Nv.
patrz: PODRZUCEK
– Poskakowác/ nm. hüpfen. KusWeg Fv.
– Untersetzung podstáwienie suppositio KusWeg M5v.
– Auszruffer/ podwoyski butel/ praeco. KusWeg A7v.
patrz: PODWOJSKI
– Obiezdnik/ poiezdnik (nm. Roszbereiter) KusWeg I2.
patrz: POJEZDNIK
– Pokropiáć/ mokrzyc. KusWeg Nv.
patrz: POKROPIAĆ
– Poley (łac. pulegium). KusWeg H6.
patrz: POLEJ
– Poleku/ pomáłu. KusWeg A3.
patrz: POLEKKU, POLEKU
– Znać kilka ziołek/ ktoreby krew ciekąca zástánowić/ rány polekku spoić mogły. KusWeg J3.
patrz: POLEKKU, POLEKU
– Polster polstarz culcitra. KusWeg H5v.
patrz: POŁSTARZ
– strümpfflein pończoski. KusWeg nlb 89.
patrz: POŃCZOSKI
– ...popchać/ pokłuc. KusWeg N8.
patrz: POPCHAĆ
– poprzątnąc/ zgrábic. KusWeg O2.
– Stękać k porádu. KusWeg F7.
patrz: PORAD
– ...opiekunstwo/ poręczenstwo... KusWeg M7.
– opiekun/ Poręcznik. KusWeg M7.
patrz: PORĘCZNIK
– zuhörer posłuchácz auditor. KusWeg Ov.
– Tynkowáć/ potępiac KusWeg B3v.
patrz: POTĘPIAĆ
– Podeptác/ potłoczyc. KusWeg N8v.
– vorrath potrzeb/ zywność KusWeg M7.
KusWeg .
patrz: POWAZOWAĆ
– Powąská (nm. Seigtuch). KusWeg K2v.
patrz: POWĄSKA
– Schlaftrunk powieczorek comessatio KusWeg .
– Poseł na powodzie (nm. Postbot. KusWeg H6.
patrz: POWODA
– ...pozimká (nm. Erdbeere). KusWeg Cbv.
– Leckerspeise łakoci/ pożałdy cupedia. KusWeg 6v.
patrz: POŻAŁDY
– Przychodzic się/ na przechadzkę chodzic. KusWeg K4v.
– ...przijście (niem. Zukunft). KusWeg Ov.
– przyleżitny {łac. oportunus) KusWeg D7v.
– przyleżitość (łac. occasio. KusWeg D7v.
– ...przyglądáć/ przypatrzáć... KusWeg O2v.
– naturlich przyrodzonie naturaliter KusWeg H (65).
– umowá/ przyrzeczenie KusWeg M2.
– stimmen przywalác/ pomágác zákim suffragari. KusWeg K7 v.
patrz: PRZYWALAĆ
– ...przywrot (nm. Sternkraut) KusWeg K7.
patrz: PRZYWRÓT
– ...przywrot (łac. bubonium) KusWeg N2.
patrz: PRZYWRÓT
– purchaty kámień (nm. Reibstein) [pumeks?]. KusWeg H8v.
patrz: PURCHATY
– ...pyskać (nm. wühlen). KusWeg N6v.
patrz: PYSKAĆ
– ...pyszny/ pyszká/ nadęty (łac. superbus). KusWeg H6.
patrz: PYSZKA
– pflugschaar rádlicá/ lemiesz vomer. KusWeg H5v.
– [...] porąbac/ ná stuki rąbac [...]. KusWeg N8.
– Wolberedt wymowny/ roźprawny [!] disertus. KusWeg N6.
patrz: ROZPRAWNY
– zeile linia/rządek linea KusWeg N8.
patrz: RZĄDEK
– Vesperbrod śwáczyná merenda. KusWeg M2v.
– Abendbrode swáczyná merenda. KusWeg A1.
– Spűren sliádowáć/spiegowáć investigare KusWeg K6.
– Spicken śpikować lardo condire. KusWeg K5v.
– Garstig źciekly obscaenus. KusWeg D6.
patrz: ŚCIKŁY
– Ścisknąc/ przypáśc. KusWeg M6.
– Wurffgarn slepna siec funda. KusWeg N6v.
patrz: ŚLEPNY
– breune slinogarz angina. KusWeg B6v.
– Verspern śwáczyć merendam sumere. KusWeg M2v.
patrz: ŚWACZYĆ
– Böhrer swiedr/niebrzyś gerula. KusWeg B5v.
– Börlein swiedrzik terebellum. KusWeg B5v.
patrz: ŚWIEDRZYK
– trzcinny wrobl (nm. Rohrsperling). KusWeg I2.
patrz: TRZCINNY
– ausssöhnen ubagác reconciliare KusWeg A7v.
patrz: UBAGAĆ
– użyskác/ wygrác (łac. lucrari) KusWeg Ev.
patrz: UZYSKAĆ
– beyneben w dorywki obiter. KusWeg B4.
patrz: W DORYWKI
– Walckmϋhl wálkowniá fullonia. KusWeg nlb 105.
patrz: WALKOWNIA
– wáłkowniá (nm. Mangel) KusWeg G4.
patrz: WAŁKOWNIA
– Wapiennik (nm. Kalkbrenner). KusWeg F3.
patrz: WAPIENNIK
– wárto głowny KusWeg K2.
– ...watá/ rybia sieć (nm. Waate). KusWeg M7v.
patrz: WATA
– finnen węgry glandula. KusWeg D2v.
– einstecken wetknąć/ wciężyć pangere KusWeg C4v.
patrz: WCIĘŻYĆ
– ...wendytarz (nm, Lumpenkrӓmer)... KusWeg G3v.
– wezbroy (łac. armatus. KusWeg E.
patrz: WEZBRÓJ
– Pielgrzyn[!]/ wędrownik. KusWeg M8v.
patrz: WĘDROWNIK
– gäblichen widełki furcella KusWeg B2v.
– Wielkánoc (łac. Pascha). KusWeg P4.
patrz: WIELKANOC
– Wiersza (nm. Reuse). KusWeg I.
– wilk (łac. alarium). KusWeg B6.
patrz: WILK
– wisieleć/ szubienicznik KusWeg D5v.
– włoczy wołek (nm. Wiehdieb). KusWeg M3.
patrz: WŁÓCZY
– Viehdieb włoczy wolek abactor. KusWeg W3 (k. 99).
– Wodza/ eugiel/ lec. KusWeg Ou.
patrz: WODZA
– Wárzic, wrzec/ wrác. KusWeg 3v.
patrz: WRAĆ
– ...wrázic/ wetknąc... KusWeg E8.
patrz: WRAZIĆ
– czárnáwy/ wroniásty. KusWeg Kv.
patrz: WRONIASTY
– trzcinny wrobl (nm. Rohrsperling). KusWeg I2.
– Heraussbringen wymęczic extorquere. KusWeg E6v.
patrz: WYMĘCZYĆ
– erhören wyslyszec exaudire KusWeg C 7.
– betrübnis smutek/ zarmętek maestitia KusWeg B3v.
patrz: ZARMĘTEK
– źrzyc fressen KusWeg D3v.
– żáłobnik/ oskárziciel KusWeg F5.
patrz: ŻAŁOBNIK
– Oblubieniec/ zenich KusWeg B6v.
patrz: ŻENICH
– żnarz/ żeńcá KusWeg J8.
patrz: ŻNARZ