Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
OtwFDzieje 1728 oryginał
Dzieje Polski od 1696 do r. 1728., rkp. Bibl. Jagiel.

Odnotowano 211 cytatów z tego źródła
– Król Szwedzki uwiedziony nie dawnym przez Gałeckiego oswiadczeniem dobrey przyiazni, za umyslną do Sztokholmu ablegacyą nie dowierzał temu aby Król August miał z Nim Woynę zacząć [...]. OtwFDzieje 54.
patrz: ABLEGACJA
– Król Szwedzki Carolus XI w R. P. 1694 gospodaruiąc iako absolutny Pan poodbierał tamteczney Szlachcie Dobra wszystkie. OtwFDzieje 33.
patrz: ABSOLUTNY
– Poczęli [konfederaci warszawscy] niby od owego fundamentu, ktorym Szlachtę uwiedli do konfederacyi to iest traktuiąc o Pokoy z królem Szwedzkim naktorego Akt zesłał Szwed Kommissarza swego. OtwFDzieje 127.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Agitował się ten Akt Kilka Niedziel nasi Kommissarze na tym stali, żeby niczego nie tracić. OtwFDzieje 99.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Na ten Seym Lubelski z Wielkiey Polski obrano Posłow takich, ktorzy byli Szwedzcy duszą i Ciałem iawni adherenci. OtwFDzieje 104.
patrz: ADHERENT
– Nastąpiła potym elekcya pod Warszawą ziechały się tam Wojewodztwa Wielkopolskie, i insze tey Prowincyi adjungowane. OtwFDzieje 129.
– A gdy ta Dama zadnym sposobem admissyi nie mogła wyiednać u krola Szwedzkiego [...] więc Król August [...] zesłał nieiakiego Fixtuma. OtwFDzieje 92.
patrz: ADMISJA
– Niesekretna płeć mniey ostroznie wydała się listami, ktore adresowała do pierwszego Konsyliarza Króla Szwedzkiego Pipera. OtwFDzieje 91.
patrz: ADRESOWAĆ
– Matka Jego [krewnego Radziejowskiego] Towiańska w wielkim affekcie będąca u Prymasa dziwnie exagerowała owę urazę i buntowała Sapiehów. OtwFDzieje 38.
patrz: AFEKT
– Konferował Król August pieczęć wielką Załuskiemu [...] na co dziwnie bolał Primas Radziejowski że nie według Jego affektacyi. OtwFDzieje 101.
– To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwFDzieje 42.
patrz: AFRONT
– Traktat pokoju doydzie bez detronizacyi krola Augusta, bo się tak sama konfederacya, będzie opponowała, agituiąc Traktat penes Majestatem. OtwFDzieje 105-106.
– Traktat z Turkami miał się w Stryiu agitować. OtwFDzieje 20.
– Na tey Radzie w krakowie się agituiącey promowowano interes posła Francuzkiego. OtwFDzieje 120.
– Kapituła Krakowska, Akademia, rożne Collegiaty musiały się okupić. OtwFDzieje 70.
patrz: AKADEMIA
– Król [...] ofiaruie Szwedowi przyiazń swoię - Co Król Szwedzki mile acceptował o wzaiemności upewnił. OtwFDzieje 19-20.
– Posłał też Król Szwedzki wielką część Woyska z Wielkiey Polski w Wojewodztwa i Ziemię rożne [...] przymuszaiąc roznemi torsyami Szlachtę do acceptowania Konfederacyi Srzedzkiey. OtwFDzieje 115.
– A gdy tym accessem roznych Wojewodztw i Ziem poczęła Owa Konfederacya Srzedzka [...] nie pomału adolescere, ziechali się Wielkopolanie w niemałey Liczbie do Warszawy. OtwFDzieje 115.
patrz: AKCES
– Król s.p. Jan III znosił cierpliwie te akcye Sapiezyńskie z dwoch wielkich racyi nayprzod uchodząc domowey woyny. OtwFDzieje 44.
patrz: AKCJA
– A tu aktualnie zaczęła się straszliwa i długo pamiętna na Polskę i Prowincye do niey należące fatalna Klęska. OtwFDzieje 65.
patrz: AKTUALNIE
– Tu król Stanisław położywszy wszystkę nadzieję w orężu szwedzkim, którego niepewny ewent bywa, miasto placacyi animuszów i allicyowania do siebie, to on jako illegitime tron osiadł despotica methodo. OtwFDzieje 126.
– Tym bardziey [...] pochlebiaiąc, i accomoduiąc się Krolewskim intencyom, poświadczali [dworzanie] aby nie alienować Sasów z granic Królestwa. OtwFDzieje 27.
patrz: ALIENOWAĆ
– Chciwa ambicya złotą kuie Koronę. MikSil 182. Do czego ambicya z zawziętością przywiodła Primasa i Konfederacyą Wielkopolską niech potomne o tym sądzą. OtwFDzieje 129.
patrz: AMBICJA
– Sapiehowie z wielkich honorów i dostatków wbiwszy się w Ambicyą [...] począł ieden z Nich Hetman wielki Litewski przeciwić się Nieboszczykowi Krolowi wystawuiąc Tron na Pułnocy. OtwFDzieje 40.
patrz: AMBICJA
– W Imię Boga w Tróycy Przenayświętszey iedynego Amen. [...] R. pań.: 1696. Fatalna na Rzeczpospolitą naszą Polską nastąpiła roku tego okazya, przez Smierc Królewską. OtwFDzieje 1.
patrz: AMEN
– Zazyli [Szwedzi] sztuki a ta im się tak udała, że im łatwiusienko udręczona cieżkiemi angaryzacyami Szlachta uwierzyła. OtwFDzieje 105.
– Szlachta wracali się do swoich antecessorów Dóbr, ale nie wiedząc granic Dobr swoich, wielkie prawowania i Kłutnie wiedli z sobą osiadaiac w owych pustyniach. OtwFDzieje 22.
patrz: ANTECESOR
– Na koronacyą obiciow łóżka, pawilonu i wszelkich apparencyi pożyczono u nieiakiey Pani Wodzickiey dla Króla. OtwFDzieje 12.
patrz: APARENCJA
– Moskal także widząc dobrą apparencyą Króla naszego do trzymania Ligi [...] zaczął Woynę z Szwedom od Inflant. OtwFDzieje 48.
patrz: APARENCJA
– Trzecią dywizyą posłał [hetman] [...] z Biernackim [...] udaiąc ze Woysko applikuie tey konfederacyi Wielkopolskiey. OtwFDzieje 111.
patrz: APLIKOWAĆ
– Im Trubunitiae potestatis, i wieczney Dyktatury arroganter sobie ten Hetman w Litwie appropryował. OtwFDzieje 43.
– Szczuka iuż był arcydobrze umoderował rzeczy. OtwFDzieje 61.
patrz: ARCYDOBRZE
– Sapiezyńskie Woyska zniesiono, Syna Hetmańskiego Koniuszego Litewskiego (: który był Generałem w Cesarskim Woysku) wniewolę Szlachta wzięli, i w areszcie przez noc trzymali. OtwFDzieje 59.
– Miasto Krakow zawczasu pochowali byli w Ziemię swoie armaty, a tak Szwed niewiedząc o nich ośmi tylko Mieyskich burzących armat wziął, które stały w Floryańskiey Bramie, i Mikołayskiej Forcie. OtwFDzieje 94.
– Armat zabrał Król Szwedzki na 80 sztuk i wszystkie ammunicye, (których nad zwyczay wiele i pięknych mieli Sasi). OtwFDzieje 56.
– Szwed lubo wyszedł z krakowa, ale zabrał z Ceyhauzu Rzptey wszystkie Armaty spiżowe. OtwFDzieje 94.
– Złączył się też z królem Hetman W. Koronny Hieronim Lubomirski niedaleko Pinczowa maiąc woyska Kwarcianego około 4 Tysięcy i armatek kilka. OtwFDzieje 67.
– In Augusto dopiero się ruszył Król do Lwowa, nie zastał nic gotowego w swoiey Armii. OtwFDzieje 15.
patrz: ARMIA
– Najpierwej ich [Sasów] pisarz koronny Potocki nazajutrz po terminie armisticii około Tomaszowa tak zbił, że na trzy mile drogę trupem usłał. OtwFDzieje 257.
patrz: ARMISTYCJA
– Pokazował Król August diploma od Króla Szwedzkiego dane (to znaleziono przy Królewiczu Jakobie gdy go wzięto) w którym miał asekuracyą Królewicz Jakób. OtwFDzieje 119.
patrz: ASEKURACJA
– Żeby podatki [...] nie były oddawane do rąk Podskarbiego, ale zwyczaiem Korony przez Poborcow na Seymikach postanowionych aby były wybierane, a dopiero z deklaracyi Seymowych za Assygnayami wydawane. OtwFDzieje 45.
– W Wielkiey Polszcze, wszczęły się między Szwedami a ową Dywizyą Kwarcianego Woyska (ktore był HetmanWielki pod Kommendą Wojewody Poznańskiego z Biernackim posłał) zwady wielkie, bo Szwedzi [...] poczęli owych assystentów Konfederacyi wyganiać z Stanowisk. OtwFDzieje 124-125.
patrz: ASYSTENT
– Assystowali Koronacyi Hetmani w kilka tysięcy Woyska. OtwFDzieje 7.
patrz: ASYSTOWAĆ
– Gdy się między Niemi nieiaki Paliy wodzem obrał, confirmował go król, i pozwolono mu Dobra do Biskupstwa Kijowskiego należące Chwastów z z attynencyami osadzić sobie. OtwFDzieje 28.
patrz: ATYNENCJA
– Król August miasto Augmentacyi Panstw sobie powierzonych pozwolił [...] Carowi Moskiewskiemu że mu wolno z ukrainy Bracławskiey Kozaków wygnać na Zadnieprze. OtwFDzieje 123.
– Biskup sam Wilenski [...] Komput Woyska Litewskiego augmentował i umnieyszał Kiedy chciał Hetman Litewski. OtwFDzieje 41-42.
– Pochlebcy [...] poświadczali auguruiąc że Król zgniotłszy Szweda, Jnflanty odebrawszy a tym samym uwolniwszy tył od Morza de absoluto Dominio w Polszcze skutecznie pomyśleć może. OtwFDzieje 37.
patrz: AUGUROWAĆ
– Woyska Polskie nową aukcyą zmocnieni bardzo w Ruskich Woiewodztwach i koło Wisły rozciągali się. OtwFDzieje 100.
patrz: AUKCJA
– Konkurował o te honory które po Oycu Jego wakowały, lecz król z dawney auspicyi o Nim i Oycu, dał klucze Prebendowskiemu. OtwFDzieje 101.
patrz: AUSPICJA
– Poszedł potym król Szwedzki pod Elbląg, ale Mieszczanie tamteczni nie maiąc zadnego Praesidium, a sukursu się ani odsieczy nie spodziewaiąc, boiąc się takiey ruiny Miasta iako otrzymał Toruń wyszli z Miasta. OtwFDzieje 108.
– Oboz wszystek i Bagaże w łup poszły Szwedom. Między tamtemi armatami było wiele dział Brandeburgskich. OtwFDzieje 56.
patrz: BAGAŹ, BAGAŻ
– Xiąże Primas Radziejowski [...] nie taił się, że apertissime Szwedom favet, oddawali sobie wzaiemnie z królem Szwedzkim wizyty, i bankiety sprawowali. OtwFDzieje 97.
patrz: BANKIET
– Starosta Chmielnicki, chcąc do siebie przewabić kwarcianych, bankietował Woysko w Berdyczowie i poił. OtwFDzieje 85.
– Biskupów Wileńskiego i Zmudzkiego i całe Duchowienstwo oppressit [Sapieha, wielki hetman litewski] woyskami, przez lokacye Woysk w Dobrach Duchownych przez wybieranie wielkich pieniędzy na Hiberny [...] Barankowe, Kopytkowe, wychodne, i insze wymyslne roznych tytułów exakcye. OtwEDzieje 41. Marszałek sejmowy Leduchowski wydał raz na zawsze assygnacye hibernowe wojsku całemu [...] zniósłszy ustawy gospodne, trzydniówki, barankowe, kopytkowe i insze wymyślne exakcye, których przedtem zażywało wojsko. OtwEDziejeCzech 308. OtwFDzieje 41.
patrz: BARANKOWE
– Wziął Szturmem Toruń Szwed, [...] wały mieyskie popsuł in parte, i Baszty około Miasta mocne i misterne. OtwFDzieje 107.
patrz: BASTA, BASZTA
– Krol Szwedzki po wygraney Batalii przysłał do Rzptey z Kontestacyą i roznemi Publicznemi skryptami głosił, że iest Protektorem nie Nieprzyiacielem Rzptey. OtwFDzieje 69.
– Około Szopy stoiąc ledwie do formalney batalii między wojewodztwami nie przyszło, i zabito tam Szlachcica Wojewodztwa Sieradzkiego. OtwFDzieje 5.
– Po wzięciu Torunia został król Szwedzki z Woyskiem w Jesieni w Prusach gdzie bawił ku Bożemu Narodzeniu. OtwFDzieje 108.
patrz: BAWIĆ
– Gdy się Szwed około Torunia bawił, tym czasem ziechali się Wielkopolanie do Srzody. OtwFDzieje 109.
– Ten punkt służył tylko inter incolas reipublicae, a o saskich swywolach i excessach ani wzmianki uczyniono, jako to: a zabraniu skarbów i różnych depozytów przez saska licencya na Wiśniczu staroście sandomirskiem, w Zamościu wojewodzie bełskiemu i inszym wielom na różnych miejscach, o zrabowanie pułkownika Karczewskiego, tudzież rabunek miasta Zamościa, o popalenie miast i wsi różnym, a osobliwie pisarzowi koronnemu i inszym, o których czytaj wyżéj którym tylko za to na 5 lat owe spalone dobra od podatków uwolniono; o niezliczone pustoszenia i rabunki dworów w wielu miejscach szlacheckich, żadnéj satysfakcyi nie uczyniono. OtwFDzieje 313.
– Sascy Consyliarii [...] iuż [...] za wygraną mieli chcąc Wolny od Wieków Narod nasz wtak bezecney (:iak sami ięczą) widzieć niewoli. OtwFDzieje 37.
– [Szwedzi] odbierali Klucze od Gumien, Szliklerzów Spizarniów Piwnic, a wyiadłszy, wypiwszy poszli daley, z pobliższych zaś mieysc około siebie wybierali cięzkie Prowianty i Podymne, nie wszędy iednak dosięgli iako i w Powiecie Sądeckim, Bieckim noga Ich nie postała. OtwFDzieje 94-95.
– [...] wyprawił był król [...] Gałeckiego [...] z oswiadczeniem, że zostawszy Krolem Polskim, nietylko ex nexu vicinitatis, ale zobowiązku pokrewieństwa bardzo bliskiego, iako ofiaruie Szwedowi przyiazń swoię. OtwFDzieje 19-20.
patrz: BLISKI
– Wysiadł [król szwedzki] z okrętów pod Rewlem w 8 tysięcy Woyska poszedł na Sukurs Narwi, przeprowadzony od Chłopa iednego Strzelca wiadomego Puszcz i błot Inflantskich mieyscami do przebycia dziwnie trudnemi, uderzył na Moskwę. OtwFDzieje 49.
patrz: BŁOTO
– Przeprawił się [król szwedzki] z Szwedami wnocy, ktorych rozdzielił na dwoie zachodząc Sasów zboków. OtwFDzieje 56.
patrz: BOK
– Prebendowski, Malborgski, i Gałecki Jnowrocławski Wojewodowie, aby exnunc od boku Królewskiego oddaleni byli, i na zawsze. OtwFDzieje 76.
patrz: BOK
– Wrzucił Szwed w Miasto Kilka tysięcy Bombow, ktoremi wiele popalił. OtwFDzieje 106.
patrz: BOMBA
– Wsiów także i Miasteczek októrych była Suspicya że chcieli do buntów iść wycinano - i gdyby była przezorność i odwaga Potockich i Lubomirskich temu nie zabiegła, w wielki pozar wyrosłaby była ta swywola Kozakow. OtwFDzieje 86.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– Do tego buntu Kozaków podwiodł król August, chcąc tymbardziey zamięszać Rzptą. OtwFDzieje 86.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– Mieszczanie [...] wyszli z Miasta i sam Burmistrz oddał klucze do Bram Krolowi Szwedzkiemu poddaiąc się. OtwFDzieje 108.
– Podstąpił poty Fleming pod samę Rygę [...] a gdy chcial attakować wyiechał z Miasta Rezydent Francuzki traktuiąc i Brantschatz deklaruiąc. OtwFDzieje 55.
– In Augusto dopiero się ruszył Król do Lwowa, nie zastał nic gotowego w swoiey Armii lubo byli Sasi założyli Magazyn w Haliczu poczęli Piece Piekarskie budować. OtwFDzieje 15.
patrz: BUDOWAĆ
– Król August dla utrzymania Woysk Saskich w Litwie, podiął się owego Portu [w Połondze] budować. OtwFDzieje 27.
patrz: BUDOWAĆ
– Począł [król szwedzki] zaraz mocno fortyfikować Poznan klasztory które budowania swoie do Murów Miejskich poprzytykali byli, musieli Jch walić. OtwFDzieje 111.
patrz: BUDOWANIE
– Miasto Krakow zawczasu pochowali byli w Ziemię swoie armaty, a tak Szwed niewiedząc o nich ośmi tylko Mieyskich burzących armat wziął, które stały w Floryańskiey Bramie, i Mikołayskiej Forcie. OtwFDzieje 94.
patrz: BURZĄCY
– Miasto Krakow zawczasu pochowali byli w Ziemię swoie armaty, a tak Szwed niewiedząc o nich ośmi tylko Mieyskich burzących armat wziął, które stały w Floryańskiey Bramie, i Mikołayskiej Forcie. OtwFDzieje 94.
patrz: BURZYĆ
– Primores Wielkopolscy [...] poczęli Szlachtę burzyć, remonstruiąc owe konfuzyą wyrzucenia Posłów a Seym paskwiluiąc że ex satellibus króla Augusta był złożony. OtwFDzieje 105.
patrz: BURZYĆ
– Litwa tego roku za powodem Ogińskiego burżyli się przeciwko Sapiehom. OtwFDzieje 57.
– Litwa ci się sami między sobą burzyli i niszczęli. OtwFDzieje 95.
– Matka Jego [krewnego Radziejowskiego] Towiańska w wielkim affekcie będąca u Prymasa dziwnie exagerowała owę urazę i buntowała Sapiehów. OtwFDzieje 38.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– A tak zaraz Car posłał na Wiosnę Mazepę Hetmana Zadnieprskiego z Woyskami Kozackiemi w Ukrainę Bracławską zkąd Mazepa ludzi gwałtem z całym Domostwem ich za Dniepr iako bydło przeganiał. OtwFDzieje 124.
patrz: BYDŁO
– Chłopstwo z Taborami swemi z Zonami, dziecmi i bydłami, porobiwszy sobie przy Zamkach zasieki obszerne siedzieli w Nich. OtwFDzieje 86.
patrz: BYDŁO
– Król August dawał racye, że ten Poseł porzuciwszy Charakter wszedł w służbę Volunterską Króla Szwedzkiego i że go z tey racyi Kazał captywować, lecz potym wypuszczony był ten Francuz. OtwFDzieje 121.
– A tak zaraz Car posłał na Wiosnę Mazepę Hetmana Zadnieprskiego z Woyskami Kozackiemi w Ukrainę Bracławską zkąd Mazepa ludzi gwałtem z całym Domostwem ich za Dniepr iako bydło przeganiał. OtwFDzieje 124.
patrz: CAR, CAR, CZAR
– Król [...] z armat ceyhausy obrał do Saxonii wywiozł. OtwFDzieje 64.
– Szwed lubo wyszedł z krakowa, ale zabrał z[C]eyhauzu Rzptey wszystkie Armaty spiżowe. OtwFDzieje 94.
– Nabrano tam w niewolę wiele tysięcy Chłopstwa, ale Ich nie wycinano, niechcąc sobie wsiów pustoszyć Panowie tylko Ich kazano znakować urzynano Każdemu Lewe ucho, poznakowano ich tak na 70 tysięcy. [Marg.] Chłopów cechuią. OtwFDzieje 83.
– Iako intencye z Wyroków Boskich nie zawsze w cel trafiaią tak i tam niemogli nic wskurać. OtwFDzieje 81.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Mazeppa [...] posłał był [...] 10 tysięcy Kozaków z za Dniepru, ale się wrocili gdy się Paley okupił. Jeżeli słusznie censorowany był w tym Hetman videbimus in Valle Josaphat. OtwFDzieje 32.
– Nabrano tam [pod Niemirowem] w niewolę wiele tysięcy Chłopstwa, ale Jch nie wycinano, niechcąc sobie wsiów pustoszyć Panowie. OtwFDzieje 85.
patrz: CHŁOPSTWO
– Król Szwedzki kazał Młyny na Warcie ruynować i wszelkie iazy tamy chcąc zeby wartą statki pewne od Poznania do kostrzyna Brandeburgskiego chodziły. OtwFDzieje 111.
patrz: CHODZIĆ
– A ze kupą zcałym Woyskiem chodził król Szwedzki kantonuiąc się po wsiach dla tego wielce te kraje spustoszone zostały. OtwFDzieje 94.
patrz: CHODZIĆ
– Sapiehowie z wielkich honorów i dostatków wbiwszy się w Ambicyą (zaktorą wszystkie w trop zwykły chodzić defecta ludzkie) począł ieden z Nich Hetman wielki Litewski przeciwić się Nieboszczykowi Krolowi. OtwFDzieje 40.
patrz: CHODZIĆ
– To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwFDzieje 42.
patrz: CZYNIĆ
– Tu owych prozniaków darmojedzow Sasów, trzeba było po niiakiey Kampanii do Saxonii wyprowadzać [...]. OtwFDzieje 16-17.
patrz: DARMOJEDZ
– Wsiów także i Miasteczek októrych była Suspicya że chcieli do buntów iść wycinano - i gdyby była przezorność i odwaga Potockich i Lubomirskich temu nie zabiegła, w wielki pozar wyrosłaby była ta swywola Kozakow. OtwFDzieje 86.
patrz: DO
– Więc król Szwedzki porozumiawszy się o tym z owemi fakcyantami, umyslnie się umknął z Wielkiey Polski, aby mogli dokuć owych sztuk swoich [...]. OtwFDzieje 106.
patrz: DOKUĆ
– Czy umyslnie Zamek zapalono o tym nie można było wiedzieć, dosyć na tym że spalono i na kilka Millionów szkody stało się. OtwFDzieje 72.
patrz: DOSYĆ
– Dosyć mi tu przypomnieć Wielkiego Prymasa Olszewskiego o Nim [Janie III Sobieskim] zdanie Ktory powiedział - Non surrexit Major Joanne inter Poloniae natos [...]. OtwFDzieje 2.
patrz: DOSYĆ
– [...] król dla utrzymania dostoieństwa swego naprowadził do Polski nowych gości Woysk Moskiewskich Kozakow, Kałmukow, choć iuź dość było utrapienia od Szwedów i Sasów. OtwFDzieje 123.
– Gomoliński Biskup Kijowski, ten Dobra dość wielkie po zastawiał i dawał Krolowi pieniędzy, co mu się nigdy nie wrociło. OtwFDzieje 13.
patrz: DOŚĆ
– [...] to wszystko było dogadzaiąc swoim interessóm, naprzod dla dowiezienia Commercyalnych rzeczy z Polski do Sztetyna [...]. OtwFDzieje 111.
– [...] Nie uczynił to [...] z cnoty [...] ale chcąc owemi Listami króla Augusta wydawszy Jch in lucem, dysgracyować u Polaków [...]. OtwFDzieje 93.
– Aże nigdy Koronacyi publiczney nie widzieli Sasi, dziwowali się Ceremoniom, i szpecili Luterania Polaków, mowiąc ze dziwa nie zwyczayne z ich Panem robią - Zona Królewska niechciała z Królem do Polski iechać, niechcąc wiary Luterskiey porzucić [...]. OtwFDzieje 7.
patrz: DZIW, DZIWO
– Fatalna na Rzeczpospolitą naszą Polską nastąpiła roku tego okazya, przez Smierc Królewską primus quae dies criticus erat sequentium. OtwFDzieje 1.
patrz: FATALNY
– Miasto Kraków zawczasu pochowali byli w Ziemię swoie armaty, a tak Szwed niewiedząc o Nich ośmi tylko Mieyskich burzących armat wziął, które stały w Floryańskiey Bramie [...]. OtwFDzieje 94.
– Około Szopy stoiąc ledwie do formalney batalii między wojewodztwami nie przyszło, i zabito tam Szlachcica Wojewodztwa Sieradzkiego. OtwFDzieje 5.
patrz: FORMALNY
– Potocki [...] owego Prebendowskiego słowami zgromiwszy obuchem uderzył, Który uchodząc więcej plag wpadł do Namiotu Królewskiego wołaiąc po Francuzku Krolu na Ciebie czynią gas, ztąd sie tak wielki tumult stał, że aż Królewskie Namioty poobrywano. OtwFDzieje 18.
patrz: GAS, GAS, GAŚ
– Wydał Uniwersały Krol [...] udaiąc że to przeciwko Szwedom wiszącym iuż nad granicami, pokazuiąc gotowość swoię - Gdy iuż wsiedli na koń Szlachta Litewska, Sapiehowie, dorozumiewaiąc się dobrze, że na nich gas czyniono, wyprowadzili też niemało Woyska, a naywięcey Cudzoziemskiego i Tatarów Litewskich w pole [...]. OtwFDzieje 58.
patrz: GAS, GAS, GAŚ
– Krol Szwedzki po wygraney Batalii przysłał do Rzptey z Kontestacyą i roznemi Publicznemi skryptami głosił, że iest Protektorem nie Nieprzyiacielem Rzptey. OtwFDzieje 69.
patrz: GŁOSIĆ
– Wydał Uniwersały Krol [...] udaiąc że to przeciwko Szwedom wiszącym iuż nad granicami, pokazuiąc gotowość swoię Gdy iuż wsiedli na koń Szlachta Litewska, Sapiehowie, dorozumiewaiąc się dobrze, że na nich gas czyniono, wyprowadzili też niemało Woyska, a naywięcey Cudzoziemskiego i Tatarów Litewskich w pole [...]. OtwFDzieje 58.
patrz: GOTOWOŚĆ
– [...] lecz gdy Woysko Kwarciane podstąpiło, a drugiey nocy Oberszter leutnant Goltz z dwiema sty Grenadyerów w nocy przyszedłszy, zapalił Granatami sterty w przygrodku, gdzie i Kozactwa wiele nagorzało, w kilka dni okupił się Paley dawszy Kilka beczek pieniędzy Hetmanowi [...]. OtwFDzieje 31.
– [Król] ruszył się z owemi swemi Sasami Ku Podolowi, ale niedaley tylko w Brzezanach odprawił Kampanią, o czym groza i wspominać bo gdyby był dobrym porządkiem, a nie obludnie postąpił, mogłby był z tak pięknemi Woyskami Polskiemi i Litewskiemi, maiąc do tego i swoich Sasów pod Dunay z rąk tureckich oswobodzić Kraje [...]. OtwFDzieje 16.
patrz: GROZA
– Ci buntownicy wielkie morderstwa w Rusi czynili nad Szlachtą ręce nogi ucinali, gwałty Pannom i Panióm [!] zacnym, rabunki kosciołow, Dworów, Miast wystraiáli. OtwFDzieje 84.
patrz: GWAŁT
– Woysko kwarciane usłyszawszy o owym hałasie (:załobni będąc ze Ich tak przez Kampanię daremną niszczono) gwałtem do związku chcieli iść, gdyby Ich byli Hetmani wielką pracą od tego nie odwiedli [...]. OtwFDzieje 18.
patrz: GWAŁTEM
– [...] Król Szwedzki w gwałtownych swoich propozycyach uparty będąc Koniecznie (za szczesliwym swoim powodem) na to się usadził, żeby było Króla Augusta detronizować [...]. OtwFDzieje 83.
patrz: GWAŁTOWNY
– O Traktacie z Szwedem przez postronną Guarrancyą to iest Cesarza Chrzesciańskiego (który iuż był Legata swego Graffa Liniendorfa w tey materyi do Polski przysłał) umowiono, salvo Charactere, owych Kommissarzów pod Sendomierzem delegowanych. OtwFDzieje 90.
patrz: GWARANCYJA
– Po zakończonéj wojnie z Turczynem posługi Paleja tantisper nie potrzebowała rzeczpospolita, a do tego periculosum quid było owego sąsiada chłopa trzymać, który nie tylko ordynansów hetmańskich nigdy słuchać nie chciał, ale téż i dobra różnych panów wokoło Chwastowa leżące do swoich intrat akkomodował, i ledwie co z wielkich panów komu z nich intraty pozwalał brać, a swoim na konsystencye ich obracał Kozakom. OtwFDzieje 15.
patrz: HETMAŃSKI
– Ale gdy owemi reprezentacyami niemogli invalidowacyi Seymu imprymować Szlachcie w głowie, zazyli inszey chytrey sztuki [...]. OtwFDzieje 105.
– Wsiów także i Miasteczek októrych była Suspicya że chcieli do buntów iść wycinano - i gdyby była przezorność i odwaga Potockich i Lubomirskich temu nie zabiegła, w wielki pozar wyrosłaby była ta swywola Kozakow. OtwFDzieje 86.
patrz: IŚĆ
– [...] gdy po Koronacyi iuż nikomu za szkody niechciano nic dać, i Oyców Jezuitów zbyto Komplementem, zaczym oni udali się do samego króla traktuiąc przez Jezuitę Włocha Xiędza Wotę Krolewskiego spowiednika, ktory widząc ich niesłuszną pretensyą wszedł do Anticamery [...]. OtwFDzieje 10.
– Król Szwedzki stoiąc w krakowie kazał zaciągnąć Chorągiew lekką 200 Koni Polaków, dał im Zupany modre i kontusze białe, czapki bardzo misterne ktore wywrociwszy reprezentowały Kabuzery Szwedzkie. OtwFDzieje 82.
patrz: KABUZER
– [...] wiele tysięcy ludzi nie mogąc znieść opressyi i zgłodu za granice iedni do Inflant, drudzu do Prus Brandenburgskich poszli cum infallibili Salutis jacyurae w Kalwinią i Luteranią obracając się. OtwFDzieje 41.
patrz: KALWINIA
– [...] a ze kupą zcałym Woyskiem chodził król Szwedzki kantonuiąc się po wsiach dla tego wielce te kraje spustoszone zostały, gdzie tylko przyszli, bo Regimentami całemi po wsiach stawali, gdzie do szczętu wszystko strawili, w Dworach odbierali Szlachcie Klucze. OtwFDzieje 94.
– Król August dawał racye, że ten Poseł porzuciwszy Charakter wszedł w służbę Volunterską Króla Szwedzkiego i że go z tey racyi Kazał captywować, lecz potym wypuszczony był ten Francuz. OtwFDzieje 121.
– Biskup sam Wilenski [...] Komput Woyska Litewskiego augmentował i umnieyszał Kiedy chciał Hetman Litewski. OtwFDzieje 41-42.
patrz: KOMPUT
– Wydał Uniwersały Krol [...] udaiąc że to przeciwko Szwedom wiszącym iuż nad granicami, pokazuiąc gotowość swoię Gdy iuż wsiedli na koń Szlachta Litewska, Sapiehowie, dorozumiewaiąc się dobrze, że na nich gas czyniono, wyprowadzili też niemało Woyska, a naywięcey Cudzoziemskiego i Tatarów Litewskich w pole [...]. OtwFDzieje 58.
patrz: KOŃ
– Miasto Krakow zawczasu pochowali byli w Ziemię swoie armaty, a tak Szwed niewiedząc o nich ośmi tylko Mieyskich burzących armat wziął, które stały w Floryańskiey Bramie, i Mikołayskiej Forcie. OtwFDzieje 94.
patrz: KRAKÓW
– [...] ieżeli nieprzyimował medyacyi Rzptey iako a dependenti, czemuż wzgardził Medyacyą Cesarza ktorego tam Poseł lyncendorf laborował natenczas bardzo szczerze, chcąc koniecznie pokoy skleić [...]. OtwFDzieje 100.
patrz: LABOROWAĆ
– A tak sub specioso Nomine Traktatu, zrzuciwszy larwę swoiey zdrady, udała się konfederacya Warszawska do Rokoszu [...]. OtwFDzieje 128.
patrz: LARWA
– [...] lecz gdy Woysko kwarciane podstąpiło, a drugiey nocy Oberszter Leutnant Goltz z dwiemasty Grenadyerów w nocy przyszedłszy, zapalił Granatami Sterty w przygrodku [...]. OtwFDzieje 31.
– Trzech tylko tacy byli w Senacie, ktorzy radzili Woynę z Szwedem, Prebendowski Wojewoda Malborgski, Gałecki Jnowrocławski, i Szczuka Podkanclerzy Litewski. OtwFDzieje 63.
– August Król maiąc na ten rok Sasów w Polszcze myslał pod iakim pretekstem na drugi rok mogłby ich trzymać, obawiaiąc się ieszcze Konfeuszowskiey Partyi, aże mu było Seymem Coronationis pozwolono prowadzić Sasów pod Kamieniec na Turków, i Senatus Consilio R. P. 1698 w Krakowie agituiącym się tegoż potwierdzono, więc weszło Sasów więcey do Polski na Wiosnę, że Ich miał do 15 tysięcy Król, i Artyleryą bardzo piękną, ci wolniusienkim Marszem iako Żołwie z okrutną wyniosłoscią a ruiną nieznosną Kraiu, Ku Ruskiey Prowincyi pomykali się pod Komendą Campi Mareschalla Wittemberga. OtwFDzieje 13-14.
– Król [...] ofiaruie Szwedowi przyiazń swoię Co Król Szwedzki mile acceptował o wzaiemności upewnił. OtwFDzieje 19-20.
patrz: MIELE, MILE, MILE, MIŁO
– To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwFDzieje 42.
patrz: NA
– A tak król August [...] sobie mocno nabił był głowę prospero armorum Successu, że posiadłszy sub pretextu recuperandorum avulsorum dziedzicznych woysk swoich siłami, Inflanty one iako Iure gladis nabyte nasiebie trzymać będzie [...]. OtwFDzieje 36.
patrz: NABIĆ
– [...] niech Król postrzeże że Posłowie Ziemscy nie będą ad placitum, choć nayporządniey obranych, może na Nich szukać podobnych dokumentów, i rugować Ich ex atrio Libertatis [...]. OtwFDzieje 104.
patrz: NIECH
– Czy umyslnie Zamek zapalono o tym nie można było wiedzieć, dosyć na tym że spalono i na kilka Millionów szkody stało się. OtwFDzieje 72.
patrz: NIEMOŻNA
– [...] gdy po Koronacyi iuż nikomu za szkody niechciano nic dać, i Oyców Jezuitów zbyto Komplementem, zaczym oni udali się do samego króla traktuiąc przez Jezuitę Włocha Xiędza Wotę Krolewskiego spowiednika, ktory widząc ich niesłuszną pretensyą wszedł do Anticamery [...]. OtwFDzieje 10.
– Sascy Consyliarii [...] iuż [...] za wygraną mieli chcąc Wolny od Wieków Narod nasz wtak bezecney (:iak sami ięczą) widzieć niewoli. OtwFDzieje 37.
patrz: NIEWOLA
– Hetman Szwedów bić niechciał i na Synowca swego Krzywo poyrzał, gdy mu owych przeszło 2000 przywiodł - kazał ich do Lwowa odprowadzić, tam im wygodę w kwaterach wielką uczyniwszy Koszulami trzewikami i inszemi potrzebami opatrzył. OtwFDzieje 82.
patrz: OPATRZYĆ
– Po zakończonéj wojnie z Turczynem posługi Paleja tantisper nie potrzebowała rzeczpospolita, a do tego periculosum quid było owego sąsiada chłopa trzymać, który nie tylko ordynansów hetmańskich nigdy słuchać nie chciał, ale téż i dobra różnych panów wokoło Chwastowa leżące do swoich intrat akkomodował, i ledwie co z wielkich panów komu z nich intraty pozwalał brać, a swoim na konsystencye ich obracał Kozakom. OtwFDzieje 15.
patrz: ORDYNANS
– Po zakończonéj wojnie z Turczynem posługi Paleja tantisper nie potrzebowała rzeczpospolita, a do tego periculosum quid było owego sąsiada chłopa trzymać, który nie tylko ordynansów hetmańskich nigdy słuchać nie chciał, ale téż i dobra różnych panów wokoło Chwastowa leżące do swoich intrat akkomodował, i ledwie co z wielkich panów komu z nich intraty pozwalał brać, a swoim na konsystencye ich obracał Kozakom. OtwFDzieje 15.
patrz: ORDYNANS
– Paley [...] kazał z wszystkich okolicznych Miasteczek ludziom zZonami i Dziecmi uciekać do Chwastowa, i nizey Starego Miasta, urobił z Palisadów przygrodek, gdzie wiele Zboż i Sian nawieziono i w sterty poukładano, chcąc się długo bronić. OtwFDzieje 31.
– Coz sprawiła Konfederacya ową nową Machiną, pewnie nie ulżyła Ciężaru i owszem Krola Augusta przywiodła ab abrubta et desperata media - gdy wszedł z Moskwy w Ligę i nowych, a długo pamiętnych naprowadził Nam gości. OtwFDzieje 129.
patrz: PAMIĘTNY
– Był też ten abusus w Woysku Litewskim że Towarzysz Husarski Petehorski, albo Pancerny chował po Kilkanascie luznych czeladzi, którym nie Panowie ale oni Panom od siebie płacili dawaiąc Kożdy od siebie po talaru bitym. OtwFDzieje 43.
patrz: PANCERNY
– Naznaczono zaraz zwalniaiąc od pospolitego ruszenia Szlachtę Z 10 Łanów iednego Pancernego stawić Zołnierza tam zaraz z miejsca owego i pod kommendę Hetmana W[ielkiego] oddać, znalezytym Munrerunkiem i opatrzeniem na pułroka. OtwFDzieje 78-79.
patrz: PANCERNY
– Aż - ci jednego czasu bosy-m został, a papuci za co kupić nie miałem. OtwFDzieje 138.
patrz: PAPUĆ
– Tego też roku w Województwie Krakowskim we Wsi Wysoka nazwaney w Parafii Cięgowickiey Szlachcianka nieiaka Pani Tymowska urodziła Miasto Dzięcięcia puł zaiąca od głowy a pół ieża od Nóg na zaiącu była na ieżu Kolki ieszcze miekkie. OtwFDzieje 50.
patrz: PARAFIA
– Deputowany był [...] Szczuka [...] aby zawzięte strony z kombinował, ziechały się in Januario partye obiedwie i wielu Senatorów, gdzie Szczuka iuż był arcydobrze umoderował rzeczy, ale król cicho posłał do Ogińskiego i Zaranka, żeby Planta Combinacyi nie doszła. OtwFDzieje 61.
patrz: PARTIA
– Nie uczynił to [...] z cnoty [...] ale chcąc swemi Listami króla Augusta wydawszy Jch in lucem, dysgracyować u Polaków - Wydał też swoie dyploma Król Szwedzki w ktorym owe wszystkie zdrady króla Augusta wyiawia, iako mu w partykularnie uczynionym Traktacie obiecował. OtwFDzieje 93.
– Polacy tym czasem i z Siemiaszkiem, pokryli się do Fortec i Zameczków roznych, a Chłopstwo z Taborami swemi z Zonami, dziećmi i bydłami, porobiwszy sobie przy Zamkach zasieki obszerne siedzieli w Nich, gdzie Ich przez całą Zimę dobywali Kwarciani, i w pień wycinali [...]. OtwFDzieje 85-86.
patrz: PIEŃ
– [...] a Litwa zewsząd Ich po Wsiach napadali, i w pień wycinali. OtwFDzieje 97.
patrz: PIEŃ
– Dogodził wprawdzie Król tą akcyą arcydobrze interessom swoim że samych Placentynów maiąc, sklijony był Seym przez ktory on roboravi Tron swoy, ale cóż? OtwFDzieje 104-105.
patrz: PLACENTYN
– Gdy w tym ferworze zapalony był Stambuł i króla szwedzkiego za plutego matacza uznano, han krymski dodał większego ognia, a to wszystko sprawiła niewymowna pycha króoa szwedzkiego. OtwFDzieje 198-199.
patrz: PŁUTY
– Podczas tych rozruchów nie było i u Sasów gorszego hultaja i zajadliwszego na krew polską szlachecką, jako ten Mier, prawdziwy poddańczuk polski, z Szotów narodu, o których piszą, że są magis minaces quam pugnaces, a ztąd i crudeles, gdy im się kto bronić nie może. OtwFDzieje 236.
– A dgy Woyska Kwarciane szły pod Podhayce, po południu w dzień Nayswiętszey Panny Narodzenia uderzyli Tatarowie na Nich (marg.) Podhaiecka potyczka. OtwFDzieje 14.
patrz: PODHAJECKI
– [Szwedzi] odbierali Klucze od Gumien, Szliklerzów Spizarniów Piwnic, a wyiadłszy, wypiwszy poszli daley, z pobliższych zaś mieysc około siebie wybierali cięzkie Prowianty i Podymne, nie wszędy iednak dosięgli iako i w Powiecie Sądeckim, Bieckim noga Ich nie postała. OtwFDzieje 94-95.
patrz: PODYMNE
– [...] wyprawił był król [...] Gałeckiego [...] z oswiadczeniem, że zostawszy Krolem Polskim, nietylko ex nexu vicinitatis, ale zobowiązku pokrewieństwa bardzo bliskiego, iako ofiaruie Szwedowi przyiazń swoię. OtwFDzieje 19-20.
– Najpierwej ich [Sasów] pisarz koronny Potocki nazajutrz po terminie armisticii około Tomaszowa tak zbił, że na trzy mile drogę trupem usłał. OtwFDzieje 257.
patrz: POLE
– Za te pochlebstwa i fawory polibertował król dobra ich od owych kontrybucyi na swoich Sasów. OtwFDzieje 209.
– Wszystkie ordynackie dobra zrabowali [...] zabrali nagle na kilkadziesiąt tysięcy bydeł, a to wszystko zagnano do Zamościa, porznięto, posoliwszy wędzono na prowianty, szpichlerze okoliczne opanowali, zboża na mąki i kaszy pomelli i do Zamościa pozwozili... OtwFDzieje 253.
patrz: POMLEĆ
– Król Szwedzki stoiąc w Rawiczu Kazał tey Zimy wiele ludzi rekrutować w Prusach w Wielkiey Polszcze i Szląsku, a oprocz tego co Regimenty swoie dawne pomocnił; pięć nowych Regimentów Dragońskich erygował. OtwFDzieje 113.
patrz: POMOCNIĆ
– Tego gdy z zamku wyprowadzono, miał ręce pod łokcie prochem uczernione, i brwi, także włosy na głowie poopalane, bo sam armaty nabijał i strzelał; nawet pokazało się na tego biskupa, że do samego króla Augusta w pałacu radziwiłowskim stojącego rychtował działo. OtwFDzieje 71.
patrz: POOPALANY
– Tym bardziey pochlebiaiąc, i accomoduiąc się Krolewskim intencyom, poposwiadczali aby nie alienować Sasów z granic królestwa... OtwFDzieje 27.
– Począł zaraz mocno fortyfikować Poznan klasztory które budowania swoie do Murów Mieyskich poprzytykali byli, musieli Jch walić, a ganki koło murów budować. OtwFDzieje 111.
– ...bo się królowi daje przez to [przez limita sejmu] wielki czas do porozumiewania subjektów... OtwFDzieje 331.
– Hetman Szwedów bić niechciał i na Synowca swego Krzywo poyrzał, gdy mu owych przeszło 2000 przywiodł - kazał ich do Lwowa odprowadzić, tam im wygodę w kwaterach wielką uczyniwszy Koszulami trzewikami i inszemi potrzebami opatrzył. OtwFDzieje 82.
patrz: POTRZEBY
– Nabrano tam w niewolę wiele tysięcy Chłopstwa [...] tylko Jch kazano znakować urzynano Każdemu lewe ucho, poznakowano Jch tak 70 tysięcy... OtwFDzieje 85.
– [marg.] Nieszczęsliwe poznanie się z Carem. OtwFDzieje 19.
– ...przypominano sobie bowiem, iako i Dziad tego Krola Szwedzkiego ubrawszy się w Suknią Protektora pozwodził był Wielkopolanów, a potym gorzey od Poganina pustoszył Kraje... OtwFDzieje 70.
patrz: POZWODZIĆ
– Tamże na tey Radzie, gdy poczęto fremere na Króla o gwałtowne wzięcie Królewiczów Jakoba i Konstantego, justyfikował się krol produkcyą dokumentów listownych cyframi pisanych a potym decyfrowanych. OtwFDzieje 119.
patrz: PRODUKCYJA
– A tak zaraz Car posłał na Wiosnę Mazepę Hetmana Zadnieprskiego z Woyskami Kozackiemi w Ukrainę Bracławską zkąd Mazepa ludzi gwałtem z całym Domostwem ich za Dniepr iako bydło przeganiał. OtwFDzieje 124.
– [...] Szwedzi obstąpiwszy Szopę z Kawaleryą swoią przez Gwałt Stanisława Leszczyńskiego Wojewodę Poznańskiego Kazali obierać Krolem [...]. OtwFDzieje 129-130.
– W kilka dni potym posłał Król Fleminga z Saskim Woyskiem ktory przystąpiwszy przez gwałt resztę Woyska Litewskiego [...] zwiiał. OtwFDzieje 46-47.
– Poczęło się zarasz Woysko po przypowiedzeniu Służby nadzwyczaj Kupić... OtwFDzieje 80.
– ...tam przy wielkich tryumfach, serenadach i pyrabolikach potajemne konferencye odprawowali, gdzie też i poseł cesarski był stanął... OtwFDzieje 352.
– Trwało nabożeństwo cały tydzień przy wielkich co dzień tryumfach i pyrobolikach w nocy... OtwFDzieje 320.
– […] z tey i z inszych wielu racyi żaden ex bene favetibus Oyczyznie nie życzył tey woyny zaczepiać […] OtwFDzieje 35.
patrz: RACYJA
– Aże nigdy Koronacyi publiczney nie widzieli Sasi, dziwowali się Ceremoniom, i szpecili Luterania Polaków, mowiąc ze dziwa nie zwyczayne z ich Panem robią - Zona Królewska niechciała z Królem do Polski iechać, niechcąc wiary Luterskiey porzucić [...]. OtwFDzieje 7.
patrz: ROBIĆ
– To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwFDzieje 42.
patrz: ROBIĆ
– Po zakończonéj wojnie z Turczynem posługi Paleja tantisper nie potrzebowała rzeczpospolita, a do tego periculosum quid było owego sąsiada chłopa trzymać, który nie tylko ordynansów hetmańskich nigdy słuchać nie chciał, ale téż i dobra różnych panów wokoło Chwastowa leżące do swoich intrat akkomodował, i ledwie co z wielkich panów komu z nich intraty pozwalał brać, a swoim na konsystencye ich obracał Kozakom. OtwFDzieje 15.
patrz: SŁUCHAĆ
– Szwed lubo wyszedł z krakowa, ale zabrał z Ceyhauzu Rzptey wszystkie Armaty spiżowe. OtwFDzieje 94.
– Wziął Szturmem Toruń Szwed, [...] wały mieyskie popsuł in parte, i Baszty około Miasta mocne i misterne. OtwFDzieje 107.
patrz: SZTURM
– Miasto Krakow zawczasu pochowali byli w Ziemię swoie armaty, a tak Szwed niewiedząc o nich ośmi tylko Mieyskich burzących armat wziął, które stały w Floryańskiey Bramie, i Mikołayskiej Forcie. OtwFDzieje 94.
patrz: SZWED, SZWED, SZWIED
– Wrzucił Szwed w Miasto Kilka tysięcy Bombow, ktoremi wiele popalił. OtwFDzieje 106.
patrz: SZWED, SZWED, SZWIED
– Na ten Seym Lubelski z Wielkiey Polski obrano Posłow takich, ktorzy byli Szwedzcy duszą i Ciałem iawni adherenci. OtwFDzieje 104.
patrz: SZWEDZKI
– Był też ten abusus w Woysku Litewskim że Towarzysz Husarski Petehorski, albo Pancerny chował po Kilkanascie luznych czeladzi, którym nie Panowie ale oni Panom od siebie płacili dawaiąc Kożdy od siebie po talaru bitym. OtwFDzieje 43.
patrz: TOWARZYSZ
– Iako intencye z Wyroków Boskich nie zawsze w cel trafiaią tak i tam niemogli nic wskurać. OtwFDzieje 81.
patrz: TRAFIAĆ
– Sapiehowie z wielkich honorów i dostatków wbiwszy się w Ambicyą (zaktorą wszystkie w trop zwykły chodzić defecta ludzkie) począł ieden z Nich Hetman wielki Litewski przeciwić się Nieboszczykowi Krolowi. OtwFDzieje 40.
patrz: TROP
– Najpierwej ich [Sasów] pisarz koronny Potocki nazajutrz po terminie armisticii około Tomaszowa tak zbił, że na trzy mile drogę trupem usłał. OtwFDzieje 257.
patrz: TRUP
– Matka Jego [krewnego Radziejowskiego] Towiańska w wielkim affekcie będąca u Prymasa dziwnie exagerowała owę urazę i buntowała Sapiehów. OtwFDzieje 38.
patrz: U
– To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwFDzieje 42.
patrz: UCZYNIĆ
– [...] stał w wodzie pod szyię wiszarem głowę nakrywszy, i tak usiedział [...]. OtwFDzieje 81.
patrz: USIEDZIEĆ
– Najpierwej ich [Sasów] pisarz koronny Potocki nazajutrz po terminie armisticii około Tomaszowa tak zbił, że na trzy mile drogę trupem usłał. OtwFDzieje 257.
patrz: USŁAĆ
– ...król wesołym okiem poyrzał rozumieiąc że tym strasznym Uzusem ztrwożeni drudzy Ktorzy Szweda w sercu mieli odstąpią Nieprzyiaciela. OtwFDzieje 73.
patrz: UZUS
– Matka Jego [krewnego Radziejowskiego] Towiańska w wielkim affekcie będąca u Prymasa dziwnie exagerowała owę urazę i buntowała Sapiehów. OtwFDzieje 38.
patrz: W
– Po zakończonéj wojnie z Turczynem posługi Paleja tantisper nie potrzebowała rzeczpospolita, a do tego periculosum quid było owego sąsiada chłopa trzymać, który nie tylko ordynansów hetmańskich nigdy słuchać nie chciał, ale téż i dobra różnych panów wokoło Chwastowa leżące do swoich intrat akkomodował, i ledwie co z wielkich panów komu z nich intraty pozwalał brać, a swoim na konsystencye ich obracał Kozakom. OtwFDzieje 15.
patrz: WOKOŁO
– ...więc weszło Sasów więcey do Polski na Wiosnę że Jch miał do 15 tysięcy Król, i Artyleryą bardzo piękną, co wolniusienkim Marszem iako Zołwie z okrutną wyniosłoscią [pomykali się]. OtwFDzieje 13-14.
– Król August dawał racye, że ten Poseł porzuciwszy Charakter wszedł w służbę Volunterską Króla Szwedzkiego i że go z tey racyi Kazał captywować, lecz potym wypuszczony był ten Francuz. OtwFDzieje 121.
– Wydał Uniwersały Krol [...] udaiąc że to przeciwko Szwedom wiszącym iuż nad granicami, pokazuiąc gotowość swoię Gdy iuż wsiedli na koń Szlachta Litewska, Sapiehowie, dorozumiewaiąc się dobrze, że na nich gas czyniono, wyprowadzili też niemało Woyska, a naywięcey Cudzoziemskiego i Tatarów Litewskich w pole [...]. OtwFDzieje 58.
patrz: WSIĄŚĆ
– Nabrana [!] tam w niewolą wiele tysięcy Chłopstwa, ale Ich nie wycinano, niechcąc sobie wsiow pustoszyć Panowie tylko Ich kazano znakować urzynano Każdemu lewe ucho, poznakowano Ich tak na 70 tysięcy. OtwFDzieje 85.
patrz: WYCINAĆ
– Polacy tym czasem i z Siemiaszkiem, pokryli się do Fortec i Zameczków roznych, a Chłopstwo z Taborami swemi z Zonami, dziećmi i bydłami, porobiwszy sobie przy Zamkach zasieki obszerne siedzieli w Nich, gdzie Ich przez całą Zimę dobywali Kwarciani, i w pień wycinali, wsiów także i Miasteczek o których była suspicya że chcieli do buntów iść wycinano- i gdyby była przezorność i odwaga Potockich i Lubmirskich temu nie zabiegła, w wielki pozar wyrosłaby była ta swywola Kozaków [...]. OtwFDzieje 85-86.
patrz: WYCINAĆ
– [...] a Litwa zewsząd Ich po Wsiach napadali, i w pień wycinali. OtwFDzieje 97.
patrz: WYCINAĆ
– Polacy tym czasem i z Siemiaszkiem, pokryli się do Fortec i Zameczków roznych, a Chłopstwo z Taborami swemi z Zonami, dziećmi i bydłami, porobiwszy sobie przy Zamkach zasieki obszerne siedzieli w Nich, gdzie Ich przez całą Zimę dobywali Kwarciani, i w pień wycinali [...]. OtwFDzieje 85-86.
patrz: WYCINAĆ
– To wszystko wyrabiał Sapieha na afront Krolowi zaczepiaiąc Koronne Kraje. OtwFDzieje 42.
patrz: WYRABIAĆ
– [Stanisław Małachowski, wojewoda kaliski] A iak wiele w Oyczyznie z conciliował sobie cnotami miłości, tak wielkie wzbudził po smierci swoiey w sercach ludzkich żale. OtwFDzieje 21.
patrz: WZBUDZIĆ
– Wziął Szturmem Toruń Szwed, [...] wały mieyskie popsuł in parte, i Baszty około Miasta mocne i misterne. OtwFDzieje 107.
patrz: WZIĄĆ
– Ja o tego Pana niewychwalonych nigdy zadosyć czynach, niesmiem mówić, znaiąc niezdolność moię, bo bardziey supprimerem a niź sufficerem dostetecznie wyrazic [...]. OtwFDzieje 2.
patrz: ZADOSYĆ
– Więc Król Republica zabrał Rezolucye offensivi belli przeciw Szwedowi zdeptawszy Pacta Oliwskie [...]. OtwFDzieje 53.
patrz: ZDEPTAĆ
– [Stanisław Małachowski, wojewoda kaliski] A iak wiele w Oyczyznie z conciliował sobie cnotami miłości, tak wielkie wzbudził po smierci swoiey w sercach ludzkich żale. OtwFDzieje 21.
patrz: ŻAL