Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SzołHist 1651-1750 oryginał
Różne historie, (1651-1750)

Odnotowano 186 cytatów z tego źródła
– Tym czasem Iuliusz w Prowincyą Włoską Umbryą z Woyskiem swym co raz głębiey postępował. A wiedząc ze Soribonius Libbo Starosta Powiatowy nad Okrętami Liburnskiemi y Achaiskiemi z Senatu postawiony y Generalnym Zawiadowcą wszystkiey Umbryey uczyniony, na ow czas w miescie Canisium z kilku tysięcy Ludu swoiego zostawał. SzołHist 13.
patrz: ACHAJSKI
– Bez zadnych Przyiacioł y zwyczaiow takiemu aktowi przyzwoitych, przy samym tylko Brutusie Szluby małzenskie z Marcyą [...] do domu swoiego y Stanu Małzenskiego przyiętą potwierdził [Calv]. SzołHist 12v.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Brundusium zas iest Miasto obszerne y obronne, od starodawnych Kretensow do Włoch zabiegłych, nad Samym brzegiem Morza Adryatyckiego załozone. SzołHist 14v.
patrz: ADRIATYCKI
– Kiedy teraz na swieze mieysce moie, ta bardziej Połoznica nizeli Zona twoia nastąpiła tedy zaraz wszytkie dobre porady moie ztępiła y afektami swoiemi tobie pochlebnemi wszelką twoią fortune zagubiła. SzołHist 15v.
patrz: AFEKT
– Lucius Sylla, po zawoiowanych Mocą swą Teutonskich, Pannonskich, Niemieckich y Węgierskich Krolestwach a Caius Marius takze po zhołdowanych Angielskich, Britanskich Francuzkich, y Hiszpanskich Panstwach; obadway od Senatu Rzymskiego naznaczeni byli z Woyskami zwoiemi na pomoc Krolowi [...] Boschowi. SzołHist 1.
patrz: ANGIELSKI
– Zewpadła Fascelina wbłędy, Animuie się przecię iako moze. PotSyl 87. Wielce się wprzod z tego widzenia potrwozył [Pompejusz], a potym niby sie sam w alteracyey swoiey animuiąc, tak do swoiey Corneliey mowił. SzołHist 15v.
– A czemus sie tak [Antoniuszu] za całosc Oyczyzny swoiey nie uymował, iakos sie teraz za złoto y Srybro iey, barziey swiegotliwym ięzykiem, nizeli zarliwym sercem animował? SzołHist 16v.
– Na taką perswazyą Cotty, Mettell humorowaty animusz swoy spuścił. SzołHist 17.
– Okręty zapaliwszy ie zbili y zatopili [żołnierze Cezara], a drugie dwa gwałtownym następem ze wszytkim Ludem y woiennym apparamentem wzięli. SzołHist 15.
– Zaczyni od domostwa swego y Pospolstwa Włoskiego z wielką assystencyą y apparencyą do Rzymu przywieziony na polu Marsowym wspaniale zwyczaynym trybem spalony y pogrzebiony został [Sulla]. SzołHist 3v.
patrz: APARENCJA
– Wszytek Lud Woionny szlachetny i pospolity roznemi sposobami fortunie y Cnocie iego aplawdował. SzołHist 4.
– Wszytek Lud Woienny szlachetny i pospolity roznemi sposobami fortunie y Cnocie iego [Pompejusza] aplawdował tak dalece ze się ten tryumf iego znadzwyczaynemi applawdami y ceremoniami cudnie odprawował. SzołHist 4.
– Sam wszytkie tryumfy y applawzy na siebie przed zupełnemi latami przeciwko prawom naszym pozabierał [Pompejusz]. SzołHist 9.
– A gdy w Samey Swiątnicy Arcykapłanskiey Rzecz dziwną Macice Winną wielce obszerną y wyniosłą [...] oglądał, tą tylko rzecz Szczegulnie sobie upodobał [Pompejusz]. SzołHist 5v.
– Weboniusz [...] szturmem do miasta sie ruszył, y owe dziwnie sporządzone Machiny, na kołach wielkich y mocnych misternie do nich przyprawionych, z armatami y strzelcami w nich osadzonemi przed Woyskiem swoim do Zamku prowadził. SzołHist 19v.
– Z kilkudziesiąt tysięcy morskich rozboynikow Szczęsliwie woiuiąc, kilka set okrętow ich zwoiował, wszytką potęge y armate ich walecznie zawoiował [Pompejusz]. SzołHist 15v.
– Lubo ieszcze za owych starodawnych czasow, nie było Dział burzących y zadnych strzelb palących iakie się teraz znayduią: iednak miasto dział y strzelb wtedy kuszy y armat tak ogromnych y potęznych uzywano. SzołHist 19v.
– Woyska zebrane zbroiami y rynsztunkami roznemi armował [Pompejusz]. SzołHist 13v.
patrz: ARMOWAĆ
– Hetman do attakowania miasta dwadziescia tysięcy Ludu swoiego wydzielił. SzołHist 19v.
patrz: ATAKOWANIE
– Rozne Historye z roznych wiarygodnych autorow wybrane. SzołHist k. tyt..
– Naypierszym Hetmanem Pompeiusza do Panstw Hiszpanskich, Azyatyckich y Iudskich naznaczono. SzołHist 5.
patrz: AZJATYCKI
– Takie był wydał [Mariusz] Zołnierzom swoim bando: iz na ktoregokolwiek by tez senatora, by tez naypowaznieyszego Obywatela Rzymskiego markotną twarzą swoią weyrzał, y do pocałowania mu ręki swoiey nie dał, aby zaraz takiego bez respektu zadnego okrutnie zabiiali. SzołHist 2.
patrz: BANDO
– Dla tegozesmy tak wiele [...] miast dzilnoscią [!] swoią Rzymowi zhołdowali; abysmy teraz z Rzymu wygnanemi, z Domow naszych bandytowanemi, y z własney Oyczyzny swoiey iako Zboycy y zdraycy wierutni wypędzonemi zostali. SzołHist 8v.
– Ustawicznie armatami y ogniami zewsząd miasto infestował, ktoremi wieze baszty, koscioły y Domy ruinował [Brutus]. SzołHist 20.
patrz: BASTA, BASZTA
– I ciebiez to wczesna Stolicą [!] Bogow […] bespieczną Ucieczką wszytkich postronnych Krolow y Monarchow, barzo marnym strachem opłoszeni […] Rządcowie twoi w tym razie odbiegli? SzołHist 16.
– Taką bespieczną mową poniekąt zalterowany y rozgniewany Iuliusz wkrotce sie sam w sobie usmierzył. SzołHist 19.
– Zaczym według starodawney ustawy Rzymskiey nad granicami włoskiemi wszytkie Woyska swoie opłaciwszy y rozprawiwszy sam bezbronno y niezbroyno we stu koni tylko do Rzymu powrocił. SzołHist 5v.
– W pięciudziesiąt tylko koni bez bronnie y niezbroynie do Rzymu przyiezdzac, a o tryumf obecnie upraszac z Senatu rozkazano. SzołHist 7.
– Sylla zdradziecko postępuiąc z niemi rozkazał wprzody Woysku onemu oręze poodbierac, y wszytkich ogołem wyzabiiac, a potym do bezbronnego Sakrypartu wpadszy na Czterdziesci tysięcy Ludzi powytracał. SzołHist 3.
patrz: BEZBRONNY
– [...] Domiciusz w bezsilnym uporze swoim trwaiąc, przed Ludem swoim powiadał y zmyslonemi listami powiesci swoiey probował [...]. SzołHist 13.
patrz: BEZSILNY
– Ieszcze w nieostydło po Corce twoiey Łoznice, w szesc niedziel bezwstydny Wdowiec nową Połowice wprowadził. SzołHist 8.
patrz: BEZWSTYDNY
– Marsiliyczykowie port swoy porządny maiąc y sposobnieyszemi do bitwy morskiey niz ziemskiey zostaiąc, wkilkudziesiąt statkach opatrznie sporządzonych w samym Porcie sie sprawili. SzołHist 20.
patrz: BITWA
– Były tez ręczne pociski ktoremi Rzymscy zołnierze tak zręcznie ciskali iz niemi mierniey nizeli z łuku strzałami do Celu trafiali, a w co trafili tedy by tez w zelazne blachy rzecz uzbroiona była, na skroz ią przebiiali. SzołHist 19v-20.
– Miłym dziatkom y blizkim przyiaciołom moim w roznych chorobach y cięzkich przypadkach zostaiącym, dodawałem wszelakim staraniem moim pomocy, a naymilszey Matki moiey Oyczyzny nie będę ratował w tak ciezkiey y Srogiey zostaiącey niemocy? SzołHist 12.
patrz: BLISKI
– Pompeiusz [...] Obozem sie pod błahym Miastem iednym połozył. SzołHist 10v.
– Z twego zkaliczonego y zmęczonego Ludu barzo małą y błahą garstką, będąz sie podobno chociaz to stare alez przecie iare ręce moie mocowały. SzołHist 14.
– Komu Oyczyzna matka nasza miła, tego płocha odwaga y błaha potęga Iuliuszowa nie będzie bynamniey w tym zamieszanym terminie trudniła. SzołHist 14v.
– O czym gdy do Senatu dano znac Pompeiuszowi, ze ią wielce kochał, nie mniey y on srogim zalem y bolescią przerazony został. SzołHist 7.
patrz: BOLEŚĆ
– Ta Corka zposagu swego nie kontenta, przez lat kilka potaiemne bunty przeciwko Bratu swoiemu tak długo knowała, ze az znie ktoremi przedniemi Krolewstwa Panami y Woyska wodzami ziednoczona iawną Woyne przeciwko Bratu podniosszy, z Panstwa go [...] wygnała. SzołHist 5v.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– Tak kiedy podłe y płoche Serca Ludzkie wroznych tumultach y buntach, wroznych rozruchach y zawierzuchach, wroznych odmianach y zamieszaniach bywaią, przeto sie naypodleyszemi y naywzgardzienszemi naswiecie wydawaio [!]. SzołHist 11v.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– Pompeiusz wszytkich Partyzantow Mariuszowych wygładziwszy, wszelkie ich tumulty i bunty rozgromiwszy [...] drugi tryumf [...] odprawił. SzołHist 4v.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– Wszytką Powage Rzymską, wszytką potęge włoską, Wszytką Azyą y Afryke Poganską Dziewierz moy niebaczny Pompeiusz przeciwko nam buntuie. SzołHist 8v.
– Cato, na znak załoby nad Oyczyzną swoią, nigdy włosow z głowy y z brody swoiey nie zdeymował. SzołHist 12v.
patrz: BRODA
– Obywatele miasta [Marsylii] z Zołnierzami złączeni a proznego dziwowania swoiego oduczeni, wszelkiemi sie siłami y broniami swoiemi neprzyiacielskim następom opierali. SzołHist 20.
– Ręce twe Oycowskie przez tak wiele czasow Prawdy y Oyczyzny usilnie broniące, będąz sie teraz na krew Synow Oyczystych wzmagac. SzołHist 11v.
patrz: BRONIĆ
– Wstyd to nasz ieden u wszystkich wiekow y Narodow będzie, zesmy Oyczyzny naszey y Stolicy Rzymskiey od Iuliuszowego następu nie bronili. SzołHist 17.
patrz: BRONIĆ
– Twoia rzecz z chłopcami naszemi w palcaty sie stawic a nie przede mną zdawna zasłuzonego skarbu pospolitego bronic [mówi Juliusz do Podskarbiego Rzymskiego]. SzołHist 16v.
patrz: BRONIĆ
– Obywatele Sagunscy od Annibala oblęzeniem scisnieni y srodze uciemięzeni, poki im tylko wszelkich sił stawało, poty Rzymowi Wiary dotrzymuiąc, a nieprzyiaciela Rzymskiego do Miasta swego nieprzyimuiąc, męznie sie bronili. SzołHist 18v.
– Lucius Sylla, po zawoiowanych Mocą swą Teutonskich, Pannonskich, Niemieckich y Węgierskich Krolestwach a Caius Marius takze po zhołdowanych Angielskich, Britanskich Francuzkich, y Hiszpanskich Panstwach; obadway od Senatu Rzymskiego naznaczeni byli z Woyskami zwoiemi na pomoc Krolowi [...] Boschowi. SzołHist 1.
– Tak ci sie był Kiedys y Catilina hardy z buntowniczą imprezą swoią na Oyczyzne naszą lekkomysnie porwał; ale tez wkrotce za to pod ostrą siekiero [...] Cicerona, krnąbrnego łba y Woyska swoiego postradał. SzołHist 14.
– Przeciw [...] buntownikom Senat Rzymski nowoobranego Hetmana Pompeiusza z Woyskiem takze nowo zebranym Wyprawił. SzołHist 4.
patrz: BUNTOWNIK
– Tak sie były Cato przed lat kilkunastu, z wyuzdanym zawodem swoim na Oyczyzne naszą wysforował, ale y ten msciwey ręki moiey, wzniesieniu wszytkiey burdy swoiey, y głowy swey zgładzeniu sprobował. SzołHist 14.
patrz: BURDA
– Wyiachał [Treboniusz] na Morze do Brutusa zktorym sie naradził, aby im Morzem iako naybarziey sie przykrzył y tak armatami iako przyprawnemi ogniami Miasto y Zamek burzył. SzołHist 20.
patrz: BURZYĆ
– Tak kiedy podłe y płoche Serca Ludzkie wroznych tumultach y buntach, wroznych rozruchach y zawierzuchach, wroznych odmianach y zamieszaniach bywaią, przeto sie naypodleyszemi y naywzgardzienszemi naswiecie wydawaio [!]. SzołHist 11v.
patrz: BYWAĆ
– Były tez ręczne pociski ktoremi Rzymscy Zołnierze tak zręcznie ciskali iz niemi mierniey nizeli z łuku strzałami do Celu trafiali. SzołHist 19v.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– [...] kiedy oprocz własnych sił naszych woiennemi okazyami barziey umocnionych nizeli zwątlonych tak wiele nam postronnych Narodow z Woyskami swoiemi hołduie, kiedy nigdy nieprzewierzona y ze mną krwią Przodkow moich zpowinnowacona fortuna przy niewinnosci naszey statecznie obstawac obiecuie [...]. SzołHist 9.
– Wyiachawszy zas ztey Wyspy po roznych Morzach z Woyskiem swym flotował, y rozne Narody Morskie y Pomorskie częscią dobrowolnie poddane, częscią gwałtownie zawoiowane władzy Rzymskiey hołdował. SzołHist 4v.
– Do owych zas naypoufalszych swoich hołdownikow, Morskich rozboynikow (ktorych z Morza na ziemie posprowadzał, y nowemi ich obywatelami ziemie poosadzał) Starszego Syna swoiego wyprawił [...]. SzołHist 10v.
– Po trzecim tedy y iuz ostatnim naychwalebnieyszym tryumfem Pompeiuszowym walny sie Seym strone pospolitego dobra postanowienia y utwierdzenia w Rzymie odprawował. SzołHist 5 [spr.].
patrz: CHWALEBNY
– Iam ci wprawdzie tobie z naychwalebnieyszemi Camillami Metellami Scipionami y innemi naysławnieyszemi Rzymskiemi Wodzami, po zwycięzonych od ciebie nie ktorych podłych y słabych Narodach Sczęsliwie w Rzymie tryumfowac zyczył [...]. SzołHist 14.
patrz: CHWALEBNY
– O czym gdy sie dowiedział Sylla, lubo sie z tego cieszył, ze Delegat iego Pompeiusz tak sie kawalerską w sprawie swoiey stawił y nie tylko Mitridatesa tez y kilka innych Rzymowi przeciwnych Narodow zwycięzył. SzołHist 4.
patrz: DELEGAT
– Lecz Iuliusz ktory przezornoscią y prędkoscią swoią naywięcey dokazował wyprawiony z Korfinu podiazd Domiciuszow, do rzeki oney poprzedził [...]. SzołHist 13.
– Ta zas Szata Domicyuszowa, iakiego własnie koloru i kroiu zostawała, iaka była na tenze czas szata Pompeiuszowa. SzołHist 6v.
– Po ktorym tryumfie wkrotce Doraznym Wielkorządcą y Senatorem Rzymskim ogolnie obranym został. SzołHist 4v.
patrz: DORAŹNY
– Pompeiusz był [...] w urazach swoich snadnie Ubłagany, w pogodzeniu Uczynionym Wierny, w dosc Uczynieniu za swoie Urazy snadny [...]. SzołHist 4v.
– Dosc z Ciebie będzie, cokolwiek zamyslisz nam tylko rozkazac, a do nas przynalezyc będzie, wszelkiego rozkazania twoiego naszą pilnoscią y silnoscią skutecznie dokazac. SzołHist 9v.
patrz: DOŚĆ
– [...] dosc ze mnie będzie naypowaznieyszego znamienia, y naychwalebnieyszego Imienia twoiego wspaniałosci, Ze mnie Ludzie za zycia moiego (day Boze krotkiego) będą Zoną twoią mianowac [...]. SzołHist 12v.
patrz: DOŚĆ
– Na coz mie znowu Febie w kraie Tesalskie porywasz: iuzem sie tam dosc krwie Rzymskiey napatrzala, y znowu na wielkie iey powodze Smętnie patrząc musze. SzołHist 11.
patrz: DOŚĆ
– Drozsza iako ia widze u ciebie Draczyzna, nizeli y większey Ceny skarby nizeli Rzymskie bramy. SzołHist 16v.
patrz: DRACZYZNA
– Podzmyz tedy bespiecznie, kendy nas same Boskie Wizerunki wzywaio, y same nieba wolną nam droge otwieraia. SzołHist 10.
patrz: DROGA
– Bydła bezrozumne głosami y słowami ludzkiemi straszliwe rzeczy gadały. Dwugłowne y trzygłowne, rogate y kosmate straszydła iakies Matki ludzkie przy połogach swoich, miasto zwyczaynych dzieci z siebie wydawały. SzołHist 11.
patrz: DWUGŁOWNY
– [...] z tego zwycięstwa we dwoch tylko miesiącach dzilnie otrzymanego, chwalebnie w Rzymie tryumfował [...]. SzołHist 15v.
– Zaczym tez y starosta taką odebrawszy odpowiedz y zrozumiawszy, iuz wiecey Maryusza nie infestowali y z swoich go kraiow nieforował. SzołHist 2.
patrz: FOROWAĆ
– Z twego zkaliczonego y zmęczonego Ludu barzo małą y błahą garstką, będąz sie podobno chociaz to stare alez przecie iare ręce moie mocowały. SzołHist 14.
– Bo poki smierc Człowieka Kłem swym nie zagryzie Kazdy ma swego mola co go w serce gryzie. SzołHist k. tyt. v.
– [...] iest to [..] buntownikow Wina kiedy własni a zadney słuszney przyczyny nie maiący Oyczyzny Synowie na własną Matke swoią, Oyczyzne Wolną y spokoyną, nieprzyiacielskiemi gwałtami następuią. SzołHist 14.
patrz: GWAŁT
– Wyiachawszy zas ztey Wyspy po roznych Morzach z Woyskiem swym flotował, y rozne Narody Morskie y Pomorskie częscią dobrowolnie poddane, częscią gwałtownie zawoiowane władzy Rzymskiey hołdował. SzołHist 4v.
– Ale kiedysmy y sami dla wiernych usług swoich gwałtownym Przeciwnikow twoich tumultem zagłuszeni, bezprawnym wielkorządcow Edyktem zSenatu wysądzeni, od Oyczyzny, Zon, dziatek y wszelkich domowych fortun naszych odsądzeni [...] przetosmy sie do ciebie [...] uciekli. SzołHist 7v.
patrz: GWAŁTOWNY
– Coz za potrzeba tak gwałtowna tego, abyscie do Woyny Waszey domowey postronne ręce przymuszali, y Matki swoiey wnętrznosci nie tylko swoiemi ale tez y Cudzemi szponami Szarpali. SzołHist 18v.
patrz: GWAŁTOWNY
– Na taką perswazyą Cotty, Metell[us] humorowaty animusz swoy spuscił, y klucze ktore wręku trzymał skarbowe, iakoby z niechcenia zrąk swoich na ziemią wypuscił; ktore gdy podniesiono, y skarbiec bez zadnego sprzeciwienia dalszego otworzono. SzołHist 17.
patrz: HUMOROWATY
– A gdy wszy[tcy] wezwani wczesnie sie na mieysce naznaczone ziachali, wtedy pierszego dnia Ianuariuszowego pierszy Wielkorządca przesłoroczni Lentulu[s] na swoim Maiestacie między Senatorami zasiadszy w ten sens do nich perorował. SzołHist 17v.
– [..] po moiey Smierci, nie trzeba iuz będzie Woiowac, temu kto zechce w Rzymie iedynowładną mocą swą Panowac. SzołHist 12.
– I ztądci to pochodzi, ze y Monarchowie I wszyscy naywspanialsi Swiata Ierarchowie Choc w zbiorach y honorach wszelkich opływaią A przeciez teskliwosci swych nie pozbywaią. SzołHist karta tyt. v.
patrz: JERARCHA
– Więc Senat chcąc wczesnie tym rewolucyom poradzic i zabiezec trzech Walnych Hetmanow do tych trzech Krolewstw postanowił. Naypierszym Hetmanem Pompeiusza do Panstw Hiszpanskich, Azytyckich i Iudskich naznaczono. SzołHist 5.
patrz: JUDZKI
– Co zrozumiawszy z Ięzykow Weboniusz po odiezdzie Iuliuszowym drugiego dnia z szturmem do miasta sie ruszył [..]. SzołHist 19v.
– [...] Zołnierzom piechoczym kazał nad głowami swoiemi tarcze zelazne na kształt łuski karpiowey scisle ziednaczaiąc iedną z drugą poskładac [...] SzołHist 20.
patrz: KARPIOWY
– Bo poki smierc Człowieka Kłem swym nie zagryzie Kazdy ma swego mola co go w serce gryzie. SzołHist k. tyt. v.
patrz: KAŻDY
– Straszliwe komety i gwiazdy po powietrzu podczas nocy latały [...]. SzołHist 10v.
patrz: KOMETA
– Straszliwe komety y gwiazdy po powietrzu podczas nocy latały, słonce sie cmiło, miesiąc sie zakrwawiał, wiatry y wichry gwałtowne sie wzburzały [...]. SzołHist 10v.
patrz: LATAĆ
– A wiedząc ze Soriboni[us] Libbo Starosta Powiatowy nad Okrętami Liburnskiemi y Achaiskiemi z Senatu postawiony y Generalnym Zawiadowcą wszytkiey Umbryey uczyniony, na ow czas w miescie Canisium z kilku tysięcy Ludu swoiego zostawał [...]. SzołHist 13.
patrz: LIBURNSKI
– [...] Zołnierzom piechoczym kazał nad głowami swoiemi tarcze zelazne na kształt łuski karpiowey scisle ziednaczaiąc iedną z drugą poskładac [...] SzołHist 20.
– W ten sam czas Marsiliyczykowie kryiomie wycieczką z Miasta wyszedszy y z sobą potaiemne ognie przyprawione wyniosszy wsrzod południa gdy słonce naybarziey swieciło y swiatłem swoim ognie one taiło, skryte zagwie w machiny pozarzucali y asz kilka co przednieyszych fabryk pozapalali. SzołHist 20.
– Wkrotce potym na drugo expedycyą od Senatu od Hiszpaniey ordynowany został; gdzie Sertori[us] takze Mariuszow Collega nowe bunty wzburzał a dla większey Potęgi zaciągnowszy sobie na pomoc Krola Mawrytanskiego Hiarbę wszytkie Prowincyey Hiszpanskie zabierał y z Wie[l]kim Woyskiem do samego Rzymu sie wybierał. SzołHist 4.
– Bo poki smierc Człowieka Kłem swym nie zagryzie Kazdy ma swego mola co go w serce gryzie. SzołHist k. tyt. v.
patrz: MIEĆ
– Z wczesnych y roskosznych Elizyiskich kraiow, do przykrych y okropnych Stygiyskich odchłani, dla tey nieszczesney Woyny waszey będąc ia wezwana, przyszłam tu mimochodem do ciebie, abym ci powiedziała, com sama w strasznych krainach podziemnych widziała. SzołHist 15v.
patrz: MIMOCHODEM
– O czym dowiedziawszy sie Iuliusz, co prędzey z Hetruryey do Kanpaniey poszpieszył, y mimojazdem prawie wszystką Prowincyą oną odebrawszy a Presidiami swoiemi co przednieysze Miasta y zamki ufortyfikowawszy ze wszystką Potęgą swoią w ręke porządną y sprawną do Brundusium przyciągnoł. SzołHist 14v-15.
patrz: MIMOJAZDEM
– Gdzie kiedy go Zołnierze urzędowi oddali, y z Woli Wodza swego ztracic go rozkazali Raycy Minturnenscy Marciusza tak powaznego Pana y tak Walecznego Hetmana dobrze przedtym znaiąc, wielce się go wtedy uzalili. SzołHist 1v.
– Marsiliyczykowie port swoy porządny maiąc y sposobnieyszemi do bitwy morskiey niz ziemskiey zostaiąc, wkilkudziesiąt statkach opatrznie sporządzonych w samym Porcie sie sprawili. SzołHist 20.
patrz: MORSKI
– Brundusium zas iest Miasto obszerne y obronne, od starodawnych Kretensow do Włoch zabiegłych, nad Samym brzegiem Morza Adryatyckiego załozone. SzołHist 14v.
patrz: MORZE
– Przy nas zas wszyscy wierni Oyczyzny Synowie, zadną zakałą sprosną nie zmazani Senatorowie, Męzni y mozni Oyczyzny swoiey Zastępcowie w iedną zgodną Rzeczpospolitą zebrani rezyduio. SzołHist 17v.
patrz: MOŻNY
– Bo poki smierc Człowieka Kłem swym nie zagryzie Kazdy ma swego mola co go w serce gryzie. SzołHist k. tyt. v.
patrz: MÓL, MÓL, MUL
– Naybarziey iednak nad wszytko, Panna iedna Boginiey Wescie poswięcona, wszytkich potrwozyła: ktora od siebie odszedszy, y duchem wieszczym natchniona zostawszy, głową krecąc, a po kosciele biegaiąc, takie słowa zawikłane mowiła. SzołHist K.11.
– Podz tedy ządze swoie dobra pospolitego chciwe, w cudze Narody obcemi łupami nasycac, a swiętego Skarbu Rzymskiego staredawnemi przekląstwy obwarowanego nie waz sie uwłaczac, abyc go nie przyszło zdrowiem y zyciem swoim wypłacac. SzołHist 16v.
patrz: NASYCAĆ
– [Cato] nigdy zadnych pokarmow y napoiow wysmienitych do nasycenia swoiego nie zazywał. SzołHist 12v.
patrz: NASYCENIE
– Niechay przynamniey tak wiele wymowy naszego przed domowymi y postronnemi Narodami będzie, zesmy temu skarby swe oddali, przed ktorym y sami naypotęznieysi Mocarze nasi Stolicy Rzymskiey y granicy Włoskiey dotrzymac nie mogli. I owszem niechay sie chciwe ządze ich temi skarbami nasycą; a iuz więcey krwie naszey y zguby Oyczystey trawic w nas nie zechcą. SzołHist 17.
– Niechay Krew moia zciała moiego przez starosc zwiędłego na téy woynie wylana, ze Krwią Synow Oyczystych będzie pomieszana wprzody nizeli na Wolnych karkach naszych hardego zdzwigniemy Tyrana, y do tąd niewidanego w Oyczyznie naszey oglądamy Pana. SzołHist 12.
patrz: NIECHAJ
– Ieszcze w nieostydło po Corce twoiey Łoznice, w szesc niedziel bezwstydny Wdowiec nową Połowice wprowadził. SzołHist 8.
patrz: NIEDZIELA
– [...] inni dla tego [wojują] ze sie w głowach ich prywatne respekta y niesłuszne interessa roznie zawiiaio. SzołHist 11v.
– Przyiaciele Iuliuszowi w Senacie zostaiący, Wielkie zasługi y słuszne iego pretensye znaiąc, a niesłuszne kontradykcye Pompeiuszowe uwazaiąc usilnie przy stronie Iuliuszowey stawali. SzołHist 6v.
– Nie ia ani zaden z moich, ale ten sam będzie Oyczyzny naszey szkodnikiem y nieprzyiacielem, kto się stał słuszney sprawy naszey niesłusznym ukrzywdzicielem. SzołHist 10.
– Tey zas odmiany Męstwa y Szczęscia twoiego, to iest szczegulna przyczyna, zes ty honoru swego lubo dosc w Oyczyznie mianego niesytym zostaiąc, więceys go sobie zyczył, a Oycu moiemu Swiekrowi twoiemu wszelk[iey] fortuny zazdroscił. SzołHist 15v.
patrz: NIESYT, NIESYTY
– [...] Ciebiez to Młokoska iednego, w senacie naszym Człowieka nowego, a nam ieszcze dobrze niewiadomego, Oyczyzna nasza Zastępcą y obroncą swoim postawiła [...]. SzołHist 16v.
– Ieszcze w nieostydło po Corce twoiey Łoznice, w szesc niedziel bezwstydny Wdowiec nową Połowice wprowadził. SzołHist 8.
patrz: NOWY
– Ręce twe Oycowskie przez tak wiele czasow Prawdy y Oyczyzny usilnie broniące, będąz sie teraz na krew Synow Oyczystych wzmagac, y innym Oycoboycom y bratoboycom szkaradnego krwie rozlania pomagac. SzołHist K. 11v.
patrz: OJCOBÓJCA
– Ale rozni podobnych terminow swiadomi barzo straszliwe przypadki y nieszczęsliwe skutki Narodu Rzymskiego wkrotce następuiące z tego iey opiewania przewrazali: iako sie to potym w samey rzeczy zisciło. SzołHist K 11.
patrz: OPIEWANIE
– Tak my ktorzy Oyczyzne swoią w niebie mamy A na tym sie padole doczesnie tułamy Dla tego przy naywiększych wygodach teskniemy Ze nie w swoiey Oyczyznie niewczesnie zyiemy. SzołHist K. tyt..
– Potym według ordynansu iego doline oną między zamkiem a obozem lezącą rumem zasypowali, a palisadami zewsząd umacniali. SzołHist 19v.
– Naybarziey iednak nad wszytko, Panna iedna Boginiey Wescie poswięcona, wszytkich potrwozyła: ktora od siebie odszedszy, y duchem wieszczym natchniona, zostawszy, głową kręcąc, a po kosciele biegaiąc, takie słowa zawikłane mowiła. SzołHist 11.
patrz: PANNA
– A za ten czas Sylli ius nie było w Rzymie, ktory z Woyskiem Swoim w Sycyliey przeciwko Morskim rozboynikom Morzem następowali przetoz Mariusz z trzema Kollegami y Czterma Ludu swoiego Partyami znagła nadciągnowszy snadnie się do Rzymu wparował. SzołHist 2.
patrz: PARTIA
– Wciągnowszy zas w Granice Włoskie z tym Woyskiem na Cztery go partye rozłączył. Pirszą Partyą Sobie, drugą Czynnie, trzecią Carbonowi, Czwartą Sertoryuszowi naznaczył. SzołHist 2.
patrz: PARTIA
– A luboc wprawdzie cięzkie krzywdy moie, a srogie zdrady twoie, ktores podemną z swemi Partyzantami ustawicznie knował, surowey pomsty nad tobą potrzebuie. SzołHist 13v.
patrz: PARTYZANT
– Samego Crasusa zywcem dostawszy, takze iako Oycu głowę, y prawą rękę uciąc, a na dwie kopie zatknąc, a potym wszytkie pozostałe Woysko iego w pien wycinac roskazał; pod ktory czas siedmdziesiąt tysięcy trupow Rzymskich iako pniow w Obozie Crasusowym naciętych naleziono. SzołHist 6v.
patrz: PIEŃ
– Tedy zaraz wszytkie dobre porady moie ztępiła y afektami swoiemi tobie pochlebnemi wszelką twoią fortuna zagubiła. SzołHist 15v.
– Bo z rana kiedy Ciało iego z Pałacu z processyą na katafalk pogrzebowy niesiono, wszytko niebo pochmurnie zasępione, niby załobnym całunem obleczone było. SzołHist 3v.
patrz: POCHMURNIE
– Kiedy ich scinano, tedy choc im głowy z karkow spadały, a przeciez trupy na nogach stały ze sie od wielkiego scisnienia na zadną stronę pochylic nie mogły. SzołHist 3.
– A my teraz w pogotowiu będąc, y wszytkie dzilne siły nasze ieszcze w kupie ziednoczone mając, będziemyz podobno zciągnienia y zmozenia potęgi iego ieszcze teraz nie gotowey czekac? SzołHist 8v.
patrz: PODOBNO
– dobądz iuz krwawego miecza swoiego smiele; a ieszcze barziey zposocz go teraz w moim własnym ciele; nie masz sie tu iuz więcey kogo w Rzymie bawiąc, kiedys wszystkich obywatelow, kiedys wszytkich obywatelow iego groznym swym Imieniem wystraszył, y samą pogłoską twoią wszystkos stolice naszą spustoszył. SzołHist 16v.
patrz: POGŁOSKA
– Alić w ten sam czas, sługa Domiciuszow Szate iego zszarpaną y zkrwawioną niosący mimo Pałac Pompeiuszow przechodził, ktory szate troskliwa Zona Pompeiuszowa uyzrzawszy, y o Męza swoiego zabiciu ztąd porozumiawszy srogim zalem y bolem scisniona omdlała y padszy w oknie tamze zaraz obumarła. SzołHist k. 7.
– ...Sprawo waszą niesłusznie ukrzywdzoną Męstwem proponuycie, zwycięstwem promowuycie, y surową Pomstwą swoią na karkach nieprzyiacioł waszych krwawie Akty kuycie. SzołHist k. 9.
patrz: POMSTA, POMSTWA
– ...więc on [Juliusz] wszytkie kanały wod do Miasta płynące, co prędzey poprzerzynał, wody y rzeki pod miasto spływaiące w strone poodwracał, wszytkie przechody z miasta y do miasta zasadzkami y zatamowaniami swemi poopatrował, y wszytko Miasto oblęzeniem scisłym obwarował... SzołHist 13.
– Lud iego Woienny po rozgramiał, miast y Fortece wszytkich podostatek y połowa Panstwa Synowi Mitridatesowemu Pharnacesowi wydzieliwszy drugą znamienitszą połowe Rzymowi zhołdował. SzołHist k. 3v-4.
– [...] wszyscy sie bespiecznie do gaiu onego swiętego przyieli, y większą go połowe na swoią potrzebe wycieli [...]. SzołHist 19v.
– Z ktorego pozostałego skarbu, zadney monety, oprocz samey szabli Camillowey z ktorą Walnym Wodzem Rzymskim będąc do potrzeby stawał [...] niewziowszy: wszytek skarb pozostały, na mieyscu swoim złozył [...]. SzołHist 17.
– A zeby iuz więcey na Morze rozbiiac nie powracali, ale gospodarskim sposobem na wyzywienie swoie zarabiali, pewne im grunta wziemi oney ponaznaczał y wszelkie do gospodarstwa przynalezyte potrzeby ponadawał. SzołHist 4v.
patrz: POTRZEBY
– Nie takich zem ia oparzystych młokoskow Powagą moią Uwazną pouskramiał; nie takich zem ia skwirczących Kalikow nierownie od ciebie moznieysze y męznieysze Obozy porozgramiał. SzołHist 14.
– ...nas Starodawnych y wiernych Synow Rzeczypospolitey Rzymskiey z własney Oyczyzny naszey po pracach y fatygach naszych powysądzał. SzołHist k. 9.
– Pompeiusz [...] wielu Posłow do roznych Narodow postronnych stronę suplementow woiennych powysyłał... SzołHist k. 14v.
– ...do bezbronnego Sakrypartu wpadszy na Czterdziesci tysięcy Ludzi powytracał, wszytkich Senatorow y Urzędnikow Semnickich powycinał... SzołHist k. 3.
– ...skoro się chlebem swoim a Winem z Miasta dodanym ukonyentowali, zaniechawszy strazy twardo pozasypiali. SzołHist k. 20.
– ...wszytkie Domowstwo y pokrewienstwo swoie zdobyczami y łupami z Azyey zabranemi pozbogacał... SzołHist k. 9.
– ...lecz y owszem nad wszelkie prawa wszytkim Narodom Pospolite, Posłow Perskich wprzody pozniewazac, potym pozabiiac y trupy ich na rynku porozrzucac rozkazał. SzołHist k. 6r.
– ...wszytkich Senatorow, Starostw y Urzędnikow Rzymskich Władzą swą na Elekcyą przyszłą pozwoływali... SzołHist k. 17.
– ...w ktorym pozeglowaniu przywzburzeniu Morza [...] przecie sie iednak na iedney tylko deszcze pływaiąc salwował, y sam ieden do brzegu pewnego tak dziwnym sposobem przyfalował. SzołHist k. 1v.
– ...w ktorym pozeglowaniu przywzburzeniu Morza [...] przecie sie iednak na iedney tylko deszcze pływaiąc salwował, y sam ieden do brzegu pewnego tak dziwnym sposobem przyfalował. SzołHist k. 1v.
– ...do nas przynależyć będzie, wszelkiego rozkazania twoiego naszą pilnoscią y silnoscią skutecznie dokazać. SzołHist k. 9v.
– ...o to sie wszelkiemi sposobami starał, aby Pompeiusza z Morzem y z lądu w okrąg zawartego samym głodem bez krwie Ludzkiey rozlania, do tey Fortecy poddania przynękał. SzołHist k. 15.
– Co on uwazywszy, wielce sie sam w sobie poturbował, y tak Rycerstwu swoiemu, iako tez miastu onemu w obrone przysłabszemu nie barzo dowierzaiąc: z Obozu wyiachał a naradziwszy sie w Miescie z Senatorami przez noc: nazaiutrz rano ze wszystkim Obozem y Taborem do Miasta Brundusium nazwanego poiachał [...]. SzołHist 14v.
– [Pompejusz] wielce przystoynym y barziey tryumfalnym niz funeralnym trybem, Zone y syna swoiego pospołu pochował. SzołHist 7.
patrz: PRZYSTOJNY
– [Pompejusz] Sam wszytkie tryumfy y applawzy na siebie przed zupełnemi latami przeciwko prawom naszym pozabierał, a nam po tak wielu Sławnych zwycięstwach do przyzwoitego tryumfu drogi pozagradzał [...]. SzołHist 9.
patrz: PRZYZWOITY
– [Katon] bez zadnych Przyiacioł y zwyczaiow takiemu aktowi przyzwoitych, przy samym tylko Brutusie Szluby małzenskie z Marcyą do domu swoiego y Stanu Małzenskiego przyiętą potwierdził. SzołHist 12v.
patrz: PRZYZWOITY
– Nad to po sowitym Corki y Wnuczka twoiego barziey radosnie niz załosnie odprawionym pogrzebie, ieszcze w nieostydło po Corce twoiey Łoznice, w szesc niedziel bezwstydny Wdowiec nową Połowice wprowadził. SzołHist 8.
patrz: RADOŚNIE
– Przez te czasy zabawy rospraw Woiennych Sylli, Maryus w Rzymie będąc a Szczęsliwych powodow Sylli złosliwie zazdroszcząc, wielce go w Senacie traduktował y rozne zdrady przeciwko niemu knował. SzołHist 1.
patrz: ROZPRAWA
– (...) barzo marnym strachem opłoszeni […] Rządcowie twoi w tym razie odbiegli? SzołHist 16.
– Z ktorego pozostałego skarbu, zadney monety, oprocz samey szabli Camillowey z ktorą Walnym Wodzem Rzymskim będąc do potrzeby stawał [...] niewziowszy: wszytek skarb pozostały, na mieyscu swoim złozył [...]. SzołHist 17.
patrz: STAWAĆ
– Bo poki smierc Człowieka Kłem swym nie zagryzie Kazdy ma swego mola co go w serce gryzie. SzołHist k. tyt. v.
patrz: SWÓJ
– Powiedz to Panu Swoiemu, zes Mariusza szesckroc razy Wielkorządce y Wodza Rzymskiego, a po kilkadziesiąt razy Zwycięzce Nieprzyjacielskiego, mędzy ruinami Miasta Kartagińskiego, po wygnaniu swoim z Rzymu tułaiącego się widział. SzołHist 2.
– Weboniusz [...] szturmem do miasta sie ruszył, y owe dziwnie sporządzone Machiny, na kołach wielkich y mocnych misternie do nich przyprawionych, z armatami y strzelcami w nich osadzonemi przed Woyskiem swoim do Zamku prowadził. SzołHist 19v.
patrz: SZTURM
– Potym Lentulus Pułkownik z Miasta Ascedu Micill[us] Rotmistrz z Picenu, Lucius Scipio nowy Swiekr Pompeiuszow z Kuceryey, wczesnie przed przysciem Iuliusza z Woyskami swemi poustępowawszy, do Pompeiusza zciągali: a wszytką Umbryą bez zadney utarczki Iuliuszowi oddali. SzołHist 13.
– Były tez ręczne pociski ktoremi Rzymscy Zołnierze tak zręcznie ciskali iz niemi mierniey nizeli z łuku strzałami do Celu trafiali. SzołHist 19v.
patrz: TRAFIAĆ
– Tak kiedy podłe y płoche Serca Ludzkie wroznych tumultach y buntach, wroznych rozruchach y zawierzuchach, wroznych odmianach y zamieszaniach bywaią, przeto sie naypodleyszemi y naywzgardzienszemi naswiecie wydawaio [!]. SzołHist 11v.
patrz: TUMULT
– Pompeiusz wszytkich Partyzantow Mariuszowych wygładziwszy, wszelkie ich tumulty i bunty rozgromiwszy [...] drugi tryumf [...] odprawił. SzołHist 4v.
patrz: TUMULT
– Pompeiusz był [...] w urazach swoich snadnie Ubłagany, w pogodzeniu Uczynionym Wierny, w dosc Uczynieniu za swoie Urazy snadny [...]. SzołHist 4v.
patrz: UCZYNIENIE
– [Pompejusz] ukradkiem z Miasta y portu umknowszy, za sprzyianiem ciemney nocy, pogodnego Wiatru y morza spokoynego barzo spiesznie z Brundusium do Macedoniey uchodził. SzołHist 15.
patrz: UKRADKIEM
– Nie ia ani zaden z moich, ale ten sam będzie Oyczyzny naszey szkodnikiem y nieprzyiacielem, kto sie stał słuszney sprawy naszey niesłusznym ukrzywdzicielem. SzołHist 10r.
– Tak kiedy podłe y płoche Serca Ludzkie wroznych tumultach y buntach, wroznych rozruchach y zawierzuchach, wroznych odmianach y zamieszaniach bywaią, przeto sie naypodleyszemi y naywzgardzienszemi naswiecie wydawaio [!]. SzołHist 11v.
patrz: W
– ...ze Czterech stron trzema Obozami Wraz do Rzymu Walnie im wstepowac rozkazał: aby go tym snadniey opanował. SzołHist k. 2.
patrz: WALNIE
– Nie przychodze do ciebie na wczasy y roskoszy zadne, ale na zakręty y fasoły trudne... SzołHist k. 12v.
patrz: WCZAS
– [...] ieszcze w nieostydło po Corce twoiey Łoznice, w szesc niedziel bezwstydny Wdowiec nową Połowice wprowadził. SzołHist 8.
patrz: WDOWIEC
– [...] Crass[us] y Iuliusz Zonetemi byli, a sam tylko Pompeiusz Wdowcem bezzennym zostawał. SzołHist 5.
patrz: WDOWIEC
– Puhacze, sowy, niedopyrze wsrzod południa po Miastach latały, y straszliwie krzykały [...]. SzołHist 11.
– [...] wszyscy sie bespiecznie do gaiu onego swiętego przyieli, y większą go połowe na swoią potrzebe wycieli [...]. SzołHist 19v.
patrz: WŁASNY
– Okręty zapaliwszy ie zbili y zatopili [żołnierze Cezara], a drugie dwa gwałtownym następem ze wszytkim Ludem y woiennym apparamentem wzięli. SzołHist 15.
patrz: WOJENNY
– Niechay Krew moia zciała moiego przez starosc zwiędłego na téy woynie wylana, ze Krwią Synow Oyczystych będzie pomieszana wprzody nizeli na Wolnych karkach naszych hardego zdzwigniemy Tyrana, y do tąd niewidanego w Oyczyznie naszey oglądamy Pana. SzołHist 12.
– [...] iezeli zas Iuliuszowi na tey Woynie Sprzyiaiąca fortuna posłuzy, niechze pod iego mieczem oraz z wolnoscią gine, abym na wolnym karku moim niewolniczego iarzma nie piastował dłuzey. SzołHist 12.
– Podzmyz tedy bespiecznie, kendy nas same Boskie Wizerunki wzywaio, y same nieba wolną nam droge otwieraia. SzołHist 10.
– Ten się naywolnieyszym wtedy pokazuie, ktory sie zadnemu przymuszeniu sprzeciwianiem swoim nic nie odeymuie. SzołHist 17.
– ...przetoz Mariusz z trzema Kollegami y Czterma Ludu swoiego Partyami znagła nadciągnowszy snadnie sie do Rzymu wparował. SzołHist K2.
– Przez co gdy na Podagre ciezko zachorował, y rozgniewawszy sie raz na iednego pokoiowego swego wrzasliwie na niegi wołał, wtedy sobie zyłe w piersiach zerwał y wielkie mnostwo krwie z siebie wyrzucaiąc, oraz ze krwią y dusze swą wyrzucił. SzołHist k. 3v.
– ...wszyscy w ostatku obywatele w tenze sie ogien dobrowolnie wrzucali, y co do iednego samiz wypalili, a same tylko wygorzałe Miasto y opalone Mury nieprzyiacielowi po sobie zostawili... SzołHist k. 18v.
– Samego Crasusa zywcem dostawszy, takze iako Oycu głowę, y prawą rękę uciąc, a na dwie kopie zatknąc, a potym wszytkie pozostałe Woysko iego w pien wycinac roskazał; pod ktory czas siedmdziesiąt tysięcy trupow Rzymskich iako pniow w Obozie Crasusowym naciętych naleziono. SzołHist 6v.
patrz: WYCINAĆ
– Z tey tedy miary Sylla na Samnitow wielce zagniewany, wprzody Stolice ich kazał obledz y głodem wymorzyc [...]. SzołHist 2v.
patrz: WYMORZYĆ
– Po wielu zas innych prawie niezliczonych, Męsczyznow y Niewiast, starych i młodych, Woyskowych y domowych, Szlachetnych y pospolitych Ludzi roznych a okrutnym wytraceniu: na ostatek Muciusza Scewole Naywyzszego Arcykapłana Rzymskiego Ofiary Swoie w Kosciele Bogom oddaiącego przy samym Ołtarzu zamordowac kazał. SzołHist 2v.
patrz: WYTRACENIE
– [...] przez ktore tak wierutnie tyranstwo swoie Matke y Dziecię oraz zamordował; aby wszelkiego zpowinowacenia ztobo postradawszy, tym bespieczniey y niezbozniey przeciw tobie woiował. SzołHist 8.
– Iezeli kiedys Decius na to sie odwazył iz zdrowie y Zycie swoie Woysku Samnickiemu na Strate za Rzymską Stolice ochotnie naraził: niemniey bym y ia chetnie wszytkie ciało moie na okrutne zamordowanie obudwom obozom teraznieyszym wydał [...]. SzołHist 12.
– [...] a ztwego zkaliczonego y zmęczonego Ludu barzo małą y błahą garstką, będąz sie podobno chociaz to stare przecie iare ręce moie mocowały. SzołHist 14.
patrz: ZMĘCZONY
– Były tez ręczne pociski ktoremi Rzymscy zołnierze tak zręcznie ciskali iz niemi mierniey nizeli z łuku strzałami do Celu trafiali, a w co trafili tedy by tez w zelazne blachy rzecz uzbroiona była, na skroz ią przebiiali. SzołHist 19v-20.