Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
IntrHist 1731 oryginał
Introdukcja do uniwersalnej historiej, rkp. Bibl. Litewskiej Akademii Nauk, Wilno.

Odnotowano 230 cytatów z tego źródła
– Jakże Karol V Rządy y Zycie swoje Zakonczył. [...] Ferdynandowi I Bratu Zdał Cesarstwo, Philippowi II Synowi Swemu resztę państw Zlecił, y oddał od tego czasu dom Austryacki dzielił się w linią Ferdynanda y karola; podczas abdykacyi Stanom imperyi remonstrował, Ze Za panowania Swego 7 razy we Włoszech [...] bywał. IntrHist 234-235.
patrz: ABDYKACJA
– R. 1558 we dwa lata po Abdykacyi [Karol V, cesarz niemiecki] Znalezyto dyspozycyą te doczesność pozegnał. IntrHist 236.
patrz: ABDYKACJA
– Jezeliby ten raz wiktoryią otrzymał, tedy Zaraz po Batalij miał panstwo Abdykować y Machometanskim Zostać pustelnikiem. IntrHist 99.
patrz: ABDYKOWAĆ
– W Francyi Ludwik XI fundament do Absolutnego państwa Założył. IntrHist 207.
patrz: ABSOLUTNY
– Tomasz Mincer Predykant [...] rozne knował koncepta, dlaczego w Brunswigu [...] adherencyi bez Skutku Szukał. IntrHist 223.
patrz: ADHERENCJA
– Nowo kreowany Xsiążę Tatarski Z całą adherencyą Swoją Sułtana Tureckiego Za pana Swego R 1584 uznać musiał. IntrHist 126.
patrz: ADHERENCJA
– Kiedy się przenosiny dłuzey, jak tey Xięzniczki był Affekt, przewlekały, więc się Zaslubioney Zaslubienice pytał [Karol VIII], jezeli by od paktow małzeńskich Z Przyszłym małżonkiem Swym Zawartych odstąpiwszy Z nim matrymonium Inne chciała. IntrHist 206-207.
patrz: AFEKT
– Kawalerowie maltańscy [...] syna sułtanowego złapali [...] na ostatek zaś zakonnikiem został. [...] Cesarz Turecki Ibrahim ow proceder Maltańczykow Za wielki afront poczytywał. IntrHist 142.
patrz: AFRONT
– Roku 1551 Dragutes krolestwo Tripolis nad przylądowaniem Afrykańskim ktore na ow czas kawalerom maltańskim nalezało Zawojował [...]. IntrHist 117-118.
– R 1535 karol V Turkow Z krolestwa Tunis nad Affrykańskim przylądowaniem będącego, wyrzuciwszy w Fortecy Golletta mocną Zostawił osadę. IntrHist 233.
– Za tym Hiszpanowie chcieli się pokazać jakoby wielkiej Importancyj interessa przeciwko Turkom knowali y dlatego R 1574 wyzey wspomnionego Don Iuvan de Austria Na Afrykańskie przylądowanie wyprawili, Zeby krolestwo tunis rekaperował. IntrHist 124.
– Stany Szwabskie R 1439 w scisłą Z Sobą weszły ligę, y postanowiły trzech Sędziow, przed ktoremi się wszelkie dyfferencye agitować y uspokoić miały. IntrHist 201.
– Potyczka tak bardzo/ Zwawa była y kiedy na niey godzin kilka w jednym Impecie Strawiono, Sasi pole Cesarskim Zostawić musieli; Podczas teyze Akcyi Elektora w niewolę wzięto. IntrHist 220.
patrz: AKCJA
– Ow piękny kraju kawał R 1522 Za Akkordowaniem w ręce Tureckie przyszedł: kawalerowie ktorzy się nad zamiar dobrze bronili byli [...] na Wyspę Maltę odesłani. IntrHist 112.
– Do tych czas do Aktualney possesyi [...] praw swoich przyść nie mogła [inwestytura przysługująca Domowi Saskiemu]. IntrHist 246.
patrz: AKTUALNY
– [...] obudwu iednak Z niebespieczeństwa Albertus Animosus Xiąze Saski wielkiey odwagi y Dzielnosci pan, a protoparens Domu Albertyńskiego, wyprowadził. IntrHist 200.
– Maximilian Z Ferdynandem katolikiem Hiszpańskim, y Ludwikiem XII Francuzkim Krolami Alliancyą przeciwko Wenetom uczynił. IntrHist 212.
– O Alliancyi Hanseatyckiey [tytuł]. IntrHist 215.
– Ta przyiaźń y Scisła Alliancya niedługo jednak trwała, albowiem znowu Triumviri woynę miedzy sobą toczyli. IntrHist 42.
– O tym czasie krol Francuzki Oczywiscie Ztym się wydał, jz jest Alliantem Sułtana Tureckiego, kiedy nie tylko w zachodzie krwawą Woynę Zaczoł, ale tez nie małą liczbę Officyerow do konstantynopolu dla wycieńczenia turkow w roznych Exercyciach wojennych wysłał. IntrHist 155.
patrz: ALIANT
– Ow [Sergiusz] Wiadomy Alkoran Xięgę w ktorey Machometańska Sekta continetus wygotował. IntrHist 54.
patrz: ALKORAN
– Takowe bez miary Sprzyiaiące Szczęscie, w krotce niespodziewaney podlegać miało alternacie. IntrHist 194-195 IntrHist 194-195.
patrz: ALTERNATA
– Coz Za Karola V Z Anabaptystami Zaszło? IntrHist 224.
– Około R 1535 wkradli się ciz Anabaptystowie o ktorych już R 1529 wiedziano do Miasta Minster w Westfallij lezącego y tam gorę otrzymawszy Zwierzchnosc Ordynaryiną Złozywszy, Iana de Leyden ktory wprzod był krawcem, a potym komedyantem, krolem Sobie obrali. IntrHist 224-225.
– Tegoz Rozwurma następuiącego Roku za to ze do Offen proviant puscił (przez co Oblezenie Chrzesciańskie Annihilował) w pradze ścięto. IntrHist 129.
– Gdy Zatym rozumiano, Ze juz koronacya Actu nastąpić miała,w ten czas traktat lubo dobrze Ułozony, R. 1473 nad wszelkie Spodziewanie Annihilowano. IntrHist 197.
– Krzysztof Columbus Szyper Genueński wziowszy Sobie reflexią Ze w zachodnich Swiata częsciach jeszcze wielki kawał Ziemi Znaydować się musi. to zdanie y Animadversyą Genueńczykom [...] opowiedział. IntrHist 202.
– Iednak Biskupi albo papieze Rzymscy nie w Wielkicy byli animadwersyi, poki Cesarze Rzymscy poganami byli. IntrHist 185.
– Panstwo jego tak wielkie Synowie miedzy Siebie podzielili, co dla osobliwszey in Specie Historij Azyatyckiey dobrze w animadwersij mieć nalezy. IntrHist 96-97.
– Rożne [...] Zaszły Rzeczy ktore ninieyszą historyą Uniwersalną kontentuiącym się Szczegulnie per compendium tu Annotować umyśliliśmy. IntrHist 210.
patrz: ANNOTOWAĆ
– O Alliancyi Hanseatyckiey [tytuł]. IntrHist 215.
– Fryderyk I Albo Barbarossa zrazu był głownym nieprzyiacielem Stolice Apostolskiey, na ostatek jednak Głowie koscioła S. w Wenecyi uniżyć się musiał; Tenze Cesarz z potęgą Swoją do Ziemi obiecaney takze wyszedł y w podrozy na rzece pewney utonoł. IntrHist 190.
– Takowe Dziedzictwoalbo Sukcessya po Smierci Machometa trwało około 300 lat przez ktory czas na 40 kalifatow u Saracenow panowało, o czym w Specyalney Historyi Arabskiey obszernieysza będzie relacya. IntrHist 59-60.
– Albertus I Syn Rudolpha Habspurczyka, od ktorego teraznieyszy ArcyXiązęta domu Austryackiego pochodzą. IntrHist 192.
– Kazał [elektor saski] lutra Raytaryi Złapać w Tyryngij [!] y na Zamek Wortburg, niedaleko Eisleben będący w Areszt y pod Zamknięcie wrzucić. IntrHist 217.
– Okręt ow w ktorym ciż podrożni byli Argo [się] nazywał, więc całą pomienionego Iazona kompanią Argonautami przezwano. IntrHist 25.
patrz: ARGONAUTA
– Procz tego notatur, Ze się Za panowania jego [cesarza Macieja II] dwie Sekty Weygelianow y Arminianow wszczeły. IntrHist 251.
– Wszelkie Aromata y kosztowne rzeczy indyiskie czerwonym morzem do Alexandryi, a Z tamtąd do Wenecyi [...] transportować musiano. IntrHist 204.
patrz: AROMATA
– Sam Machomet moralizował mowiąc: Gdyby prywatne Osoby Zawczasu cesarzowi Swemu temi dostatkami assystowali byli Zapewne by do teraznieyszey ruiny nie było przyszło. IntrHist 104.
patrz: ASYSTOWAĆ
– Iakie Zaś attynencye do kazdego Cyrkułu nalezą; O tym w Geografij Etim jure publico. IntrHist 209.
patrz: ATYNENCJA
– Sułtanowie tym ktorzy do nich na Audyencyą przychodzą, zawsze ręce trzymać kazą. IntrHist 90.
– Rudolph IV przezwiskiem Habspurgius, wakuiące na ow czas Austryackie y Szwabskie krolestwa, Swoim dwiema Synom Alberto Et Rudolpho oddał. IntrHist 191.
patrz: AUSTRIACKI
– Jakże Karol V Rządy y Zycie swoje Zakonczył. [...] Ferdynandowi I Bratu Zdał Cesarstwo, Philippowi II Synowi Swemu resztę państw Zlecił, y oddał od tego czasu dom Austryacki dzielił się w linią Ferdynanda y karola; podczas abdykacyi Stanom imperyi remonstrował, Ze Za panowania Swego 7 razy we Włoszech [...] bywał. IntrHist 234-235.
patrz: AUSTRIACKI
– Albertus I Syn Rudolpha Habspurczyka, od ktorego teraznieyszy ArcyXiązęta domu Austryackiego pochodzą. IntrHist 192.
patrz: AUSTRIACKI
– [Sulejman] nie tylko przerzeczonego Zapolia koronował, ale tez poniewaz się Ferdynand przeciwko tey tak niesłuszney transakcyi protestował (jakoż musiał) tedy na granice niemiecki Zaszedszy, R 1529 wieden miasto Rezydencyalne Austryackie obległ. IntrHist 115.
patrz: AUSTRIACKI
– [...] Ferdynand Austrijacki pretensyi Swojey przeciwko temuz tak młodemu krolewicowi przynaglał [...]. IntrHist 116.
patrz: AUSTRIACKI
– Potym druga dyfferencya miedzy Rychardem krolem Angielskim y Leopoldem ArcyXiązęciem Austryackim, respektem Stancyi Z ktorey herb austryacki Zrzucono Zaszła była Przez co y Leopold R 1192 nazad Z woyskiem Swoim poszedł. IntrHist 76.
patrz: AUSTRIACKI
– Potym Alliancyą wielką miedzy Cesarzem Polską y Wenecyą, zawarta, ktorą Z wielkim Chrzescianstwa Awantazem, az do Zakończenia woyny kontynuowano. IntrHist 148-149.
– Własnie się im [konfederatom] Zdawało, jakoby Hiszpanowie raczey Ze szkody Wenetow anizeli Z Awantazu ich kontenci byli. IntrHist 123.
– Panstwo jego tak wielkie Synowie miedzy Siebie podzielili, co dla osobliwszey in Specie Historij Azyatyckiey dobrze w animadwersij mieć nalezy. IntrHist 96-97.
patrz: AZJATYCKI
– 10 nałoznic Oycowskich bojąc się Zeby ktora w ciązy nie była w morzu potopic kazał. IntrHist 127.
– Ciało zaś tegoz krola ledwo we dwa miesiące w bagnie Znaleziono. IntrHist 114.
patrz: BAGNO
– Magdeburg Zas maurycemu nowotnemu Elektorowi Saskiemu Zlecono, zeby na nim banicyą Exekwował, co tez uczynił y miasta R. 1551 przez akkord dobył. IntrHist 221.
– Przeciwko miastu Donawerth banicyą deklarowano; Exekucyą ktora Xiązęciu Elektorowi Bawarskiemu Zlecono, jakoz ten R 1607 pod miasto podstąpił y one d[o]bywszy do tychczas utrzymuie. IntrHist 243.
– Potym się Cesarz na kostnitz y magdeburg wolne Imperij miasta obrocił y na nie banicyą włozył. IntrHist 221.
– Maximilian II Cesarz Samego Xcia Gotha R 1566 banitem deklarował, Exekucyą tegoz Xcia Elektorowi Saskiemu Zleco[no], ktory następuiącego R 1567 przerzeczonego Xcia w rezydencyi jego oblegszy, do poddania się przymusił. IntrHist 240.
– Wszczeła się w konstantynopolu rebellia, w ktorey Wezyra W. Reis Effendego y Kapitana Baszę Wydano y Ubito. IntrHist 178.
patrz: BASA, BASSA, BASZA, BASZA
– Machomet II Sułtan Turecki temu ktoryby naypierwey wszedł na mury mieyskie Baszostwo albo Gubernium jakie; Zołnierstwu zaś prostemu rabowanie miasta przez trzy dni trwające deklarował. IntrHist 51.
patrz: BASZOSTWO
– Pierwsza Batalia Zaszła pod Granson w Helwecyi albo Ziemi Szwaycarskiey R. 1476 Gdzie karol wszytkie Bogactwa Swoje Stracił. IntrHist 199.
– Syn zaś jego [księcia perskiego] [...] Ertuales miał sie udworu Aladina w kongi bawić. IntrHist 84.
– R. 1688 wenetowie owę Fortecę wyborną Negroponte, od ktorey bespieczeństwo y konserwacya wszytkich dotychczas podbitych y zawojowanych mieysc Zawisła oblegli. IntrHist 153.
– Ze Zaś tak francuzow jako y Niemcow miał [król angielski Ryszard] w przyjazni nadwerężonych, Więc niewiedział jakimby Sposobem bespiecznie te drogi przebyć. IntrHist 76.
– R 1499 Wenetowie mieli kłotnie z Ludwikiem Sfortia X-ciem Mediolańskim, ktory tak był bezboznym Ze Rajazeta do woyny przeciwko ni[m] wzbudził. IntrHist 108.
– Częścią bezbozni a ci od Kaima pochodząc mieszkali po miastach y ci nazywali się w Biblij S. Synami ludzkiemi. Ktorzy z bezboznych konsiderantur 1mo Kaim, ktory brata swego Abla zabił 2do Henoch, od ktorego naypierwsze miasto na ziemi wzieło de-nominacyą. IntrHist 5.
patrz: BEZBOŻNY
– Wenceslaus albo Wacław Syn jego, tak zył bezecnie Ze go Elektorowie R 1400 detronizowali. IntrHist 192.
– Ptolome[us] Philadelph[us] załozył wielką bibliotekę w Alexandryi, y biblią Z Hebrayskiego na Ięzyk Grecki przetłumaczyć kazał. IntrHist 31-32.
patrz: BIBLIA
– Częścią bezbozni a ci od Kaima pochodząc mieszkali po miastach y ci nazywali się w Biblij S.[więtej] Synami ludzkiemi. IntrHist 5.
patrz: BIBLIA
– Ptolome[us] Philadelph[us] załozył wielką bibliotekę w Alexandryi, y biblią Z Hebrayskiego na Ięzyk Grecki przetłumaczyć kazał. IntrHist 30-31.
patrz: BIBLIOTEKA
– Przez to tak wielką wzbudził bojaźń Ze go Swiat Cały flagellum DEI, albo biczem Bozym być sądził. IntrHist 94.
patrz: BICZ
– Zaraz z początku Chrzesciaństwa, to iest Roku 43 Piotr S. był Biskupem Rzymskim, po ktorym Chrzescianie zawsze takiego namiestnika Chrystusowego obrali, jako się z historyi koscielney o tym dosyć obszernie doczytać moze. IntrHist 184-185.
patrz: BISKUP
– Wenetowie Sami potędze Bissurmanskiey oprzeć się nie mogąc, y oni roku 1669 pokoy z turkami [...] uczynili. IntrHist 143.
– Solimann zas miał przy sobie 200000 bitnego ludu, a Węgrzy ledwo mogli zebrać 60000 Zołnierza. IntrHist 113.
patrz: BITNY
– Gdy zatym krola nowego po bitwie pod Mohaz odprawioney obierać miano, na ten czas Scyssye miedzy Węgrami powstały. IntrHist 114.
patrz: BITWA
– Ten Zupełną wszystkich państw possesyą objoł, lubo Maciey miał bliszszego krewnego, Woyciecha Rodzonego brata, a Gubernatora na ten czas Hiszpańskiey niderlandyi. IntrHist 252.
patrz: BLISKI
– R 1550 Moskwa w tęz Inflanty wtargneła a od państwa Rzymskiego błahe bronienie było. IntrHist 237.
– W tym odwazny a młody Ossman [...] sam Z potęgą swoią w-pole wyszedł, a do tego Ze Ieszcze Zadney Experiencyi wojenney niemiał więc wyprawa ta bardzo błahy Skutek miała. IntrHist [132v].
– [...] karol V Cesarz Onym [Kawalerom Rhodyjskim] po długim błąkaniu się Roku 1530 Wyspę malta nazwaną oddać kazał y tę do tych czas osiaduiąc od niey teraz mnieyszą maią denominacyą. IntrHist 81.
– Taka zdobycz w nim dla zołnierzy były, iz kilka czasow potym przypowiesc kiedy kto bogatego chciał wyrazić bywała: Tak jest bogaty Iakoby przy dobywaniu Konstantynopolu był przytomny. IntrHist 52.
patrz: BOGATY
– Taka zdobycz w nim dla zołnierzy były, iz kilka czasow potym przypowiesc kiedy kto bogatego chciał wyrazić bywała: Tak jest bogaty Iakoby przy dobywaniu Konstantynopolu był przytomny. IntrHist 52.
patrz: BOGATY
– Grekowie powracającego krola francuzkiego w niewolą wzieli ale od flotty Sycylijskiey nizeli z tą tak bogatą Zdobyczą do konstantynopolu dojechali uwolniony. IntrHist 72.
patrz: BOGATY
– Maiąc Za tym woysko Swoje w dobrey porze wpadł do Grecyi, y roku 1430 Miasta tessalonij ktiore na ow czas jedno Znaybogatszych miast handlownych było, dobył [Amurat II]. IntrHist 97.
patrz: BOGATY
– Period 1. O Rzymianach przed Monarchią. [...] wtym ze czasie częścią krolowie, częścią Burmistrzowie Rzymscy albo consules Romani panowali. IntrHist 33.
– Henryk IV od Grzegorza VII [...] po wiele razy był Exkommunikowany; musiał Zatym przez trzy dni pod czas Zimy boso przed Pałacem tegoz Oyca S. stać, nizeli go z klątwy rozgrzeszono. IntrHist 188-189.
patrz: BOSO, BOSO, BOSSO
– Przez to tak wielką wzbudził bojaźń Ze go Swiat Cały flagellum DEI, albo biczem Bozym być sądził. IntrHist 94.
patrz: BOŻY
– rozkazu Bozego IntrHist 8.
patrz: BOŻY
– Rozdzieliłasię była pomienionaliga [Hanzeatycka] we 4 Classes tojest: w Lubecką, kolo[a]ńską, Bruńswicką y Gdańską. IntrHist 228.
– Eo fine w Wiedniu takze nowy Order kawalerow, ktorych votum było koscioł Rzymski bronić, a Sektarzow przesladować, Załozono. IntrHist 253.
patrz: BRONIĆ
– Romulus, ktory miasto Rzym budował Sabińczykom corki uwiodł, y Brata swego Remum zamordował. IntrHist 35.
patrz: BUDOWAĆ
– Miasto rzym [!] przy Tybrze załozyli [Romulus i Remus] Budowanie to zaszło lat 750 przed narodzeniem Chrystusowym a 150 przed niewolą babilońską. IntrHist 35.
patrz: BUDOWANIE
– Rolu 1722 gdy Solimann krol Perski przez rebellizuiącego Mirywessa był detronizowany, Achmet III temuz buntownikowi nieznacznie Sprzyiał. IntrHist 177-178.
patrz: BUNTOWNIK
– Szach tamas prawdziwy państwa perskiego Dziedzic sił dobywszy z onym rebellizuiącym Mirywessem naprzod kilka lat ucierał się a na ostatek Buntownika Zgromiwszy y uspokoiwszy, na Woysko Tureckie uderzył. IntrHist 178.
patrz: BUNTOWNIK
– Przeciwko domowi krolewskiemu uczyniwszy konspiracyą Oyca y Syna z Państwa wygnali [znaczni obywatele rzymscy], a zamiast rządow krolewskich Regencyą burmistrzowsko wprowadzono. IntrHist 36.
– Po upadnieniu Z Waradinem miastem powtornego przedmurza Chrzescianstwa Snadno sie dorozumiewać było, Ze teraz burza popędliwa w krotce całe węgry [...] okryie. IntrHist 144-145.
patrz: BURZA
– Taka zdobycz w nim dla zołnierzy były, iz kilka czasow potym przypowiesc kiedy kto bogatego chciał wyrazić bywała: Tak jest bogaty Iakoby przy dobywaniu Konstantynopolu był przytomny. IntrHist 52.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– 5 dzień [stworzenia] przyniosł ryby y ptastwo. 6 dnia bydło y człowieka stworzono. IntrHist 5.
patrz: BYDŁO
– Iednak Biskupi albo papieze Rzymscy nie w Wielkiey byli animadwersyi, poki Cesarze Rzymscy poganami byli. IntrHist 185.
– Co o patryarchach S. uwazamy? 1mo. naprzod w drugim pokoleniu Sema razem w ziemi Chaldeyskiey mieszkali. IntrHist 8.
– Więc prawie niewiedział jakimby Sposobem bespiecznie te drogi przebyć az się tandem po kupiecku przebrał lecz y tak zdradzony w chacie chłopskiey niedaleko wiednia od Xiązęcia Austryackiego w niewolą wzięty. IntrHist 76-77.
patrz: CHATA, CHATA, HATA
– W Wielkiey Tarteryi w Azyi był Chłop pewny Temur nazwany, Ten na kradziezy nogę złamał y dla tego Temurlane, albo jako postronni wy mawiają Tamerlan, tojest kulawy Temur był przezwany. IntrHist 92.
patrz: CHŁOP
– Niewolnikow Iańczarami nazywano [...] Słowo zas Ianizar, albo Accuratius pisząc Genizar nic inszego (tylko nowicyusza albo chłopca w nauce będącego) nieznaczy; a to dla tego Ze [...] zaraz Z dzieciństwa do trybu Zołnierskiego przy uczeni bywaią. IntrHist 89.
– Smerdis bywał chłopcem kuchennym, ktorego po urzniętych Uszach potym poznano. IntrHist 22.
– R. 1502 wszczeła się około Szpeyer rebellia chłopska. IntrHist 211.
patrz: CHŁOPSKI
– Więc prawie niewiedział jakimby Sposobem bespiecznie te drogi przebyć az się tandem po kupiecku przebrał lecz y tak zdradzony w chacie chłopskiey niedaleko wiednia od Xiązęcia Austryackiego w niewolą wzięty. IntrHist 76-77.
patrz: CHŁOPSKI
– Chłopstwo Szwabskie [...] ktore się Z nieznosnego poddaństwa (jako udali wybić) A wolnosci jako ludziom przyzwoitey ugruntować Chcieli, palili wszędzie y w perzynę obracali. IntrHist 223.
patrz: CHŁOPSTWO
– Taż Thea od Zołnierza pewnego, gdy często po wodę do Ofiary chodziła, zgwałcona była. IntrHist 34.
patrz: CHODZIĆ
– Dziesiątego Zołnierza rozssiekać kaze [Solimann] jezeli mu wprędce fortecy Oblęzoney nie dobędo, lecz z tey Cholery cięszkiey Zachorował, y nocy następuiącey umarł. IntrHist 119.
– Na ostatek Za czasu Machabeyczykow od ludu Zydowskiego o Sukkurs proszeni byli, y przez to Ziemię obiecaną do hołdu y roczney daniny pociągneli. IntrHist 40.
– Pierwsze decennium od R 1620, az do Roku 1630 w ktorym Cesarscy gorę mieli, y w tym czasie Z Duńczykami pokoy Lubecki Uczyniono. IntrHist 256.
patrz: DECENNIUM
– Ze się zadnym Sposobem namowić nie dała wiec jey Sam Sułtan demeszem głowę rozwalił, wkrotce potym Wenetowie Z Turkami pokoy uczynili. IntrHist 105a.
patrz: DEMESZ
– [...] na Ostatek Sylla gorę wziowszy był perpetuus Dictator denominowany, co w samey rzeczy nic inszego nie było, tylko bydz krolem albo Cesarzem, lecz tę wysoką godność dobrowolnie złozył y poniechał. IntrHist 42.
– [...] podczas traktAtow [...] agituiących się daremną destytucyi nadzieją był karmiony [...]. IntrHist 259.
patrz: DESTYTUCJA
– Wenceslaus albo Wacław Syn jego, tak zył bezumie Ze go Elektorowie R 1400 detronizowali. IntrHist 192.
– I do tąd Machomet IV p[.]nował, Widząc Albowiem Turcy, iz monarsze Swojemu szczęscie do Woyny nie słuzy, owszem jemu jest przeciwne, więc roku 1687 rebelią przeciwko niemu podniesli y po detronizowaniu Solimanna Brata jego na tronie osadzili; Machometa Zaś do więzienia wtrącono w ktorym R 1693 decessit. IntrHist 152-153.
– Achmet III Został Cesarzem R. 1703 panował 27 lat detronizowany Roku 1730. IntrHist 173.
– Taka zdobycz w nim dla zołnierzy były, iz kilka czasow potym przypowiesc kiedy kto bogatego chciał wyrazić bywała: Tak jest bogaty Iakoby przy dobywaniu Konstantynopolu był przytomny. IntrHist 52.
patrz: DOBYWANIE
– Albertus I Syn Rudolpha Habspurczyka, od ktorego teraznieyszy ArcyXiązęta domu Austryackiego pochodzą. IntrHist 192.
patrz: DOM
– Jakże Karol V Rządy y Zycie swoje Zakonczył. [...] Ferdynandowi I Bratu Zdał Cesarstwo, Philippowi II Synowi Swemu resztę państw Zlecił, y oddał od tego czasu dom Austryacki dzielił się w linią Ferdynanda y karola; podczas abdykacyi Stanom imperyi remonstrował, Ze Za panowania Swego 7 razy we Włoszech [...] bywał. IntrHist 234-235.
patrz: DOM
– [...] obudwu iednak Z niebespieczeństwa Albertus Animosus Xiąze Saski wielkiey odwagi y Dzielnosci pan, a protoparens Domu Albertyńskiego, wyprowadził. IntrHist 200.
patrz: DOM
– Tę donacyą Maximilian II Cesarz R 1495 konfirmował. IntrHist 244.
patrz: DONACJA
– Lubo wezyr wiielki temu bardziey był winien ktory widząc wielkie Zamieszanie w Woysku Tureckim, doradził Sułtanowi Zeby milicyą Swoję mięsem Chrzesciańskim nakarmił. IntrHist 126.
patrz: DORADZIĆ
– Zaraz z początku Chrzesciaństwa, to iest Roku 43 Piotr S. był Biskupem Rzymskim, po ktorym Chrzescianie zawsze takiego namiestnika Chrystusowego obrali, jako się z historyi koscielney o tym dosyć obszernie doczytać moze. IntrHist 184-185.
patrz: DOSYĆ
– [...] tak przerzeczone krolestwo w possesyi Turkow zostało, y podobno do Zgonnie Zostanie. IntrHist 123.
patrz: DOZGONNIE
– Astrolog Turecki za nim prosił upewniając Sułtana z Fizognomij jego, Ze tenze Xiąze będzie okazyą do rozlania wiele krwi Chrześciańskiey, co się tez podług Historij Francuzkiey sprawdziło. IntrHist 92.
– Zrazu W Roku 1500 tylko 6 Cyrkułow to jest: Frankoński, Szwabski, Bawarski, Rynski, Westfalski y Saski, uczyniono. IntrHist 209.
– Tak się w sobie maiący Wilhelm Grunpach Szlachcic Frankonski, melchiora Zobeln Biskupa Witzburskiego, w Rezydencyi jego Zasadziwszy się onego przez Zdraycow Zabić kazał. IntrHist 239.
– Iakoz początek namienionego Władysława nad Zamiar był dobry, bo Ian Korwin pospolicie Hunniades przezwany dwa razy w Roku 1447 y 1442 na głowę turków pobił Do tego Ze flotta Chrzesciańska na morzu Srzodziemnym będąca także gruszkow nie Zasypiała w popiele. IntrHist 98-99.
– [...] od Greckiego Wizburgu R 1450 takze odstąpić musiał, dla czego się dużo gryzł y niespodzianie prawie Chodząc duszę wyzionoł; Scanderbeg jeszcze po nim zył lat 8 y o smierci jego pod następuiącym Cesarzem powiemy. IntrHist 103.
– Młode Biało głowy do kupy pozganiano a po uczynionym gwałcie rozsiekano [...]. IntrHist 104-105.
patrz: GWAŁT
– Była w Rzymie przedniey kondyciy Dama Imieniem Lucretia. W tey się zakochał [...]tus Tarquinius Syn ostatniego krola y Onę w niebytności męża gwałtem w domu jey własnym do swych ządzy zazywszy w ciązy Zostawił. IntrHist 35-36.
patrz: GWAŁTEM
– [...] jednak gwałtem osobę Cesarską musiał reprezentować y postawiono przed nim incarcerowanego Osmana Zeby na niego ferował Sentencyą [...]. IntrHist 135.
patrz: GWAŁTEM
– Za panowania iego kozacy rozne inkursye Za granice Tureckie poczynili byli y gwałtownie Rabowali [...]. IntrHist 132v.
– W Epirze był Xiąze niejaki Ian, Castriotus nazwany tego Amurat II był przymuśił Ze się roku 1432 pod jarzmo Tureckie poddać, miasta Rezydencyalnego Croja Turkom ustąpić, y Trzech Synow Swoich do dworu Tureckiego jako Obsides Gwarancyi (o czym się juz wyzey namieniło) posłać musiał [...]. IntrHist 101.
patrz: GWARANCYJA
– Potym jana Castriotum Xiążecia Epirotyńskiego sobie podbił, y przymusił go Roku 1434 Ze trzech Synow Swoich do dworu Iego w Gwarrancyi posłać musiał [...]. IntrHist 97.
patrz: GWARANCYJA
– Ze kule Armatne Rękawem habitu Swego Złapa y utrzyma, Ze zaden z wybranych w potyczkach wszelakich tykany nie bedzie; y tym podobnych wymysłow więcey nauczał. IntrHist 224.
patrz: HABIT
– Henryk V R. 1122 Installacyi Biskupow po Państwie Rzymskim na Seymie w Wormo odprawionym Papiezowi ustąpił. IntrHist 189.
– Chciał się albowiem Selimus II przez wystawienie Moschee (to jest koscioła Tureckiego) pospolstwu insynuować [...]. IntrHist 121.
– Liczba Czasu panowania Cesarzow Z Frankonij, jest takze snadna do pomiarkowania bo w jedenastym wieku panowali. IntrHist 189.
– Daley turcy pod Cyprijskie miasto stołeczne, Famaguste nazwane, podstąpili, y przez Iedenaście miesięcy w Oblezeniu trzymali az Się R. 1571 przez Akkord Mustaphie Baszy poddało. IntrHist 121-122.
– Ze zas Sam Tamerlanes był Chromy, a Bajazeth jednooki, wiec się Tamerlanes od Smiechu strzymać nie mogł, dziwując się Ze Bog Z takich dwoch kalekow dwoch Panow Swiatu poczynił. IntrHist 95.
patrz: JEDNOOKI
– Iakież Regimen Saraceni Zrazu mieli? Z początku miewali jednowładnego Xiązecia, językiem ich Calipha to jest dziedzic albo Sukcessor nazywaiącego się. IntrHist 59.
– Państwo Asyryiskie zrazu bywało pod iedyno Rządcą [...]. IntrHist 17.
– Iudystynkcyą uczynic potrzeba albowiem działo się wiele rzeczy uwagi godnych [...]. IntrHist 2.
– Grzegorz III Papiez kalendarz Iuliański poprawić kazał, ktory R 1582 po Całym Chrześciaństwie Chciał introdukować. IntrHist 242-243.
patrz: JULIAŃSKI
– Takowe Dziedzictwo albo Sukcessye po Smierci Machometa trwało około 300 lat przez ktory czas na 40 kalifatow u Saracenow panowało, o czym w Specyalney Historyi Arabskiey obszernieysza będzie relacya. IntrHist 59-60.
patrz: KALIFAT
– Interea Cesarz Turecki Ibrahim ow proceder Maltańczykow Za wielki afront Sobie poczytował. A ze pomienieni kawalerowie do portu kandyackiego Zawineli byli, więc kandya krolestwo za to odpowiadać musiało [...]. IntrHist 142.
patrz: KANDIACKI
– 3tio. Cały ten kray potym miedzy 12 pokolenia Izraelu podług Losu podzielono. 4to pod Sędziami wiele wojen z pozostałemi kanonitami to[cz]yli. IntrHist 9.
patrz: KANONITA
– Tandem ostatni Cesarz karoliński Ludwik V. w Roku 912 Z Swiata Schodzi, a tak niemcy komparyotę Swego konrada ktory był Xciem frankonij, Cesarzem Rzymskim obrali. Od tego czasu godność Cesarska nieodmiennie przy niemcach Zostaie. IntrHist 187.
– Filip bez iednego ostatni krol trgoż Państwa, udał się w Ligę z Kartageneńczykami przeciwko Rzymianom. IntrHist 29.
– [...] Karthageńczykowie in patris conventis miedzy innemi deklarować musieli Ze wcale zadnych okrętow miewać nie będą. IntrHist 37.
– Maximilian Z Ferdynandem katolikiem Hiszpańskim, y Ludwikiem XII Francuzkim Krolami Alliancyą przeciwko Wenetom uczynił. IntrHist 212.
patrz: KATOLIK
– Ten Zupełną wszystkich państw possesyą objoł, lubo Maciey miał bliszszego krewnego, Woyciecha Rodzonego brata, a Gubernatora na ten czas Hiszpańskiey niderlandyi. IntrHist 252.
patrz: KREWNY
– Smerdis bywał chłopcem kuchennym, ktorego po urzniętych Uszach potym poznano. IntrHist 22.
patrz: KUCHENNY
– Kazał [elektor saski] lutra Raytaryi Złapać w Tyryngij [!] y na Zamek Wortburg, niedaleko Eisleben będący w Areszt y pod Zamknięcie wrzucić. IntrHist 217.
patrz: LUTER
– Ow [Sergiusz] Wiadomy Alkoran Xięgę w ktorey Machometańska Sekta continetus wygotował. IntrHist 54.
– [...] jednak Osobliwe na ten czas Nieszczęscie Cesarza było, Iz krolowa Polska była urodzona Francuzka Markwisowna z Domu Methunc, [...]. IntrHist 149.
– 1mo Krolestwo Metów, w nim było miastem Słonecznym Echatana. [...] Coż około krolestwa Medów uwazamy? IntrHist 19.
patrz: MEDA, MEDA, META
– Familia Medyceyska, ktora Karol V był Xiązetami Florenckimi denominował Za panowania Maximiliana II. R 1569 wielkiemi Xiązętami Za interpozycyię Piusa V Papieza deklarowano o czym w specyalney historyi Tureckiey fusius. IntrHist 240-241.
patrz: MEDYCEJSKI
– Ta ucieczka Machometa nazywa się u Turkow Megira y w tak wielkiey jest u nich Stymie Ze od niey lata Swoje jako Chrzescianie od Narodzenia Chrystusowego rachować Zwykli, Rok zaś Turecki jest 10 dniami od Chrzesciańskiego krotszy. IntrHist 56.
patrz: MEGIRA
– Semiramis, bo ta Ninusa małżonka swego zabiła, y sáma w męskiego Suknie przybrana panowała. IntrHist 17-18.
patrz: MĘSKI
– Potym się Cesarz na kostnitz y magdeburg wolne Imperij miasta obrocił y na nie banicyą włozył. IntrHist 221.
patrz: MIASTO
– Iakoz początek namienionego Władysława nad Zamiar był dobry, bo Ian Korwin pospolicie Hunniades przezwany dwa razy w Roku 1447 y 1442 na głowę turków pobił Do tego Ze flotta Chrzesciańska na morzu Srzodziemnym będąca także gruszkow nie Zasypiała w popiele. IntrHist 98-99.
patrz: MORZE
– [1.] dnia stworzenia rzekł Bog niech się stanie swiatło. IntrHist 5.
patrz: NIECH
– Po tyrońskich gorach y skałach wszędzie się Za kozami dzikiemi wspinał; procz tego dla marnotrawnosci nie Chwalebny ozenił się Za Zywota Rodzica z Maryą Burgundyiską R. 1477. IntrHist 205.
– Kiedy by się ta liga [hanzeatycka] własnie wszczeła wiedzieć nie mozna, niektorzy są tego zdania Ze wkrotce przed interregnum Za czasow Fryderyka Cesarza; Drudzy piszą Ze w posrzod interregni około Roku 1260. IntrHist 227.
patrz: NIEMOŻNA
– A nie opponowali się Chrzescianie tym prawie do wierzenia nie podobnym postępkow [!] Saracenow? IntrHist 63.
– [Sulejman] nie tylko przerzeczonego Zapolia koronował, ale tez poniewaz się Ferdynand przeciwko tey tak niesłuszney transakcyi protestował (jakoż musiał) tedy na granice niemiecki Zaszedszy, R 1529 wieden miasto Rezydencyalne Austryackie obległ. IntrHist 115.
– Niewolnikow Iańczarami nazywano [...] Słowo zas Ianizar, albo Accuratius pisząc Genizar nic inszego (tylko nowicyusza albo chłopca w nauce będącego) nieznaczy; a to dla tego Ze [...] zaraz Z dzieciństwa do trybu Zołnierskiego przy uczeni bywaią. IntrHist 89.
– Obłozenie przerzeczonego miasta Zaczeło 1453 w pierwsze dni kwietnia a 29 M-ca odebrano przez Szturm [...]. IntrHist 103.
– Coz Za Woyna chłopska pod Czas panowania karola V. Zaszła. Chłopstwo Szwabskie w opactwie kompt ten początek uczyniło, ktore się Z nieznosnego poddaństwa (jako udali wybić) A wolnosci jako ludziom przyzwoitey ugruntować Chcieli, palili wszędzie y w perzynę obracali. IntrHist 223.
patrz: PALIĆ
– Xięzna Elektorowa Z Panienkami Swemi do Wittembergu, ktore miasto podług tamtego wieku było fortecą, I Karol V nie miał nadziej dobywania oney, uszła była. IntrHist 220.
patrz: PANIENKA
– Panowanie y rządy machabeyczykow. IntrHist 13.
patrz: PANOWANIE
– Gdzie Zaś czekano Czerwoney (chorągwi) tam przed nieyszych zamordowano a jezeli się Czarney doczekali to nikogo w miescie nie pardonowano. IntrHist 93.
– [...] kiedy Zatym Mandane zległa y Syna powiła, rozkazał Ociec jey zeby go Harpagus stracił, lecz ten dziecie Pastusze oddał, a Pastucha one wypielęgnowawszy, dała mu imie Cyrus. IntrHist 21.
– [...] jednak do lądu od fali Zywi przypędzeni naprzod od wilczycy a potym od pastuchy pewney wykarmieni byli. IntrHist 34.
– Ze zas Chrzescianow tylko 6000 Turkow zas na 50000 było, więc pomienionego Generała zabito y Woysko w pień wycinano. IntrHist 171.
patrz: PIEŃ
– Sam krol będąc nazbyt cięzko uzbrojony pogrązył się w kałuzy A Chrzescian na 15000 wpień wycięto. IntrHist 114.
patrz: PIEŃ
– Też złotą skórę albo runa, Iazon Bohatyr Grecki smokow straż odprawuiących pobiwszy, odebrał. IntrHist 25.
patrz: POBIĆ
– Iakoz początek namienionego Władysława nad zamiar był dobry, bo Ian Korwin pospolicie Hunniades przezwany dwa razy w Roku 1447 y 1442 nagłowę turkow pobił [...]. IntrHist 98.
patrz: POBIĆ
– Sam krol będąc nazbyt cięzko uzbrojony pogrązył się w kałuzy A Chrzescian na 15000 w pień wycięto. IntrHist 114.
– ...w Pontyckim krolestwie był ostatnim Regnantem Mitrydates. IntrHist 30.
patrz: PONTYCKI
– Iakoz początek namienionego Władysława nad Zamiar był dobry, bo Ian Korwin pospolicie Hunniades przezwany dwa razy w Roku 1447 y 1442 na głowę turków pobił Do tego Ze flotta Chrzesciańska na morzu Srzodziemnym będąca także gruszkow nie Zasypiała w popiele. IntrHist 98-99.
patrz: POPIÓŁ
– [Amurat II] Maiąc Zatym woysko Swoje w dobrey porze wpadł do Grecyi, y roku 1430 Miasta tessalonij ktore na ow czas jeno Znaybogatszych miast handlownych było, dobył. IntrHist 97.
patrz: PORA
– Maximilian Z Ferdynandem katolikiem Hiszpańskim, y Ludwikiem XII Francuzkim Krolami Alliancyą przeciwko Wenetom uczynił; pora Zatym Wenetom zdała się prawie niebardzo dobra [...]. IntrHist 212.
patrz: PORA
– W iakiey porze Monarchia Grecka po smierci Alexandra Wielkiego pozostała? IntrHist 28.
patrz: PORA
– ...rezydencyą Z Pragi do Wiednia przeniosł, co Czechom ochotą y okazyą do Rebellizowania uczyniło, a ztąd naybardziey, ze się roczne Sekty do tegoz państwa powkradały y Znacznie roz[mno]zyły były. IntrHist 250-251.
– G dy zatym Szturm generalny tak wodą jako y lądem przypuszczono tak onego miasta w krotkim czasie dobyto, Konstantyna Cesarza w bramie zamordowano y Chrzescian wszytkich mizernie pozabijano; Bogactwo ktore Chrzescianie zewsząd do konstanty nopolu Sprowadzili zmierne było, a Zołnierstwo towszytko Ochłoneło y miedzy siebie podzieliło [...]. IntrHist 104.
patrz: POZABIJAĆ
– Taka zdobycz w nim dla zołnierzy były, iz kilka czasow potym przypowiesc kiedy kto bogatego chciał wyrazić bywała: Tak jest bogaty Iakoby przy dobywaniu Konstantynopolu był przytomny. IntrHist 52.
patrz: PRZY
– ...gdy miasto Gent w flandryi rebellizowało podrozą przez Francyą odprawuiąc owemu krolowi ktorego przedtym w Madrytcie nie bardzo przyiazno traktował, w rezydencyi jego wizytę oddał... IntrHist rkp 232.
patrz: PRZYJAZNO
– Za tym Hiszpanowie chcieli się pokazać jakoby wielkiej Importancyj interessa przeciwko Turkom knowali y dlatego R 1574 wyzey wspomnionego Don Iuvan de Austria Na Afrykańskie przylądowanie wyprawili, Zeby krolestwo tunis rekaperował. IntrHist 124.
– R 1535 karol V Turkow Z krolestwa Tunis nad Affrykańskim przylądowaniem będącego, wyrzuciwszy w Fortecy Golletta mocną Zostawił osadę. IntrHist 233.
– Roku 1551 Dragutes krolestwo Tripolis nad przylądowaniem Afrykańskim ktore na ow czas kawalerom maltańskim nalezało Zawojował [...]. IntrHist 117-118.
– Taka zdobycz w nim dla zołnierzy były, iz kilka czasow potym przypowiesc kiedy kto bogatego chciał wyrazić bywała: Tak jest bogaty Iakoby przy dobywaniu Konstantynopolu był przytomny. IntrHist 52.
patrz: PRZYTOMNY
– Gdy zatym Szturm generalny do konstantynopolu przypuszczono, tak się turcy do niego w tłoczyli Ze dla niewypowiedzianego mnostwa ludu w nim zamkniętego ostatni pierwszych uchodzących hurmem przywalali y ztąd przez bramy Ani wniść Ani wyniść niemozna było. IntrHist 51-51.
patrz: PRZYWALAĆ
– Heliogabalus marnotrawnym Zyciem wszytkich praedecesorow y Sukcessorow Państwa Rzymskiego przywyszył. IntrHist rkp 47.
– Concilium w kostnie odprawił y po nim Iana Hussa pseudo patryarchę Hussitow w Czechach Spalić kazał. IntrHist rkp 193.
– Jezeliby ten raz wiktoryią otrzymał, tedy Zaraz po Batalij miał panstwo Abdykować y Machometanskim Zostać pustelnikiem. IntrHist 99.
patrz: PUSTELNIK
– Za czasow Fryderyka III rozne Akademie, Z racyi Ze on uczonych ludzi bardzo kochał, jako to Basel, R 1460 w Tubingen R. 1422 w Mayntz, R. 1482 y po innych mieyscach Załozono. IntrHist 205.
patrz: RACYJA
– Ze Zas Cesarzowi Rzymskiemu imputabatur jakoby umyslnie na to przez Spary patrzał, więc racyą woyny Z tey przyczyny niesłuszney wynaleziono. IntrHist 126.
patrz: RACYJA
– Iednak Biskupi albo papieze Rzymscy nie w Wielkiey byli animadwersyi, poki Cesarze Rzymscy poganami byli. IntrHist 185.
patrz: RZYMSKI
– Zaraz z początku Chrzesciaństwa, to iest Roku 43 Piotr S. był Biskupem Rzymskim, po ktorym Chrzescianie zawsze takiego namiestnika Chrystusowego obrali, jako się z historyi koscielney o tym dosyć obszernie doczytać moze. IntrHist 184-185.
patrz: RZYMSKI
– [1.] dnia stworzenia rzekł Bog niech się stanie swiatło. IntrHist 5.
patrz: STAĆ SIĘ
– Fryderyk I Albo Barbarossa zrazu był głownym nieprzyiacielem Stolice Apostolskiey, na ostatek jednak Głowie koscioła S. w Wenecyi uniżyć się musiał; Tenze Cesarz z potęgą Swoją do Ziemi obiecaney takze wyszedł y w podrozy na rzece pewney utonoł. IntrHist 190.
patrz: STOLICA
– Iakoz początek namienionego Władysława nad Zamiar był dobry, bo Ian Korwin pospolicie Hunniades przezwany dwa razy w Roku 1447 y 1442 na głowę turków pobił Do tego Ze flotta Chrzesciańska na morzu Srzodziemnym będąca także gruszkow nie Zasypiała w popiele. IntrHist 98-99.
– [1.] dnia stworzenia rzekł Bog niech się stanie swiatło. IntrHist 5.
patrz: ŚWIATŁO
– Częścią bezbozni a ci od Kaima pochodząc mieszkali po miastach y ci nazywali się w Biblij S.[więtej] Synami ludzkiemi. IntrHist 5.
patrz: ŚWIĘTY
– [...] w podrozy prosiło go 4 pielgrzymow Tureckich o Elemozynę, przez co koń naktorym siedział, tak bardzo był przestraszony, Ze się tak Z Cesarzem rzucać poczoł, az mu Turgan albo Zawoy turecki Spadł z głowy; [...]. IntrHist 132a -133.
– Maximilian Z Ferdynandem katolikiem Hiszpańskim, y Ludwikiem XII Francuzkim Krolami Alliancyą przeciwko Wenetom uczynił. IntrHist 212.
patrz: UCZYNIĆ
– Młode Biało głowy do kupy pozganiano a po uczynionym gwałcie rozsiekano [...]. IntrHist 104-105.
patrz: UCZYNIONY
– Drugie decennium od R. 1630 az do roku 1640 w ktorym Cesarscy z Unistami w rownym Szczęsciu byli, w tym czasie pokoy praski Zawarto. 3tium Decennium Rachuie się od R 1540 [!] az do Roku 1650 przez ktory Czas tak Cesarz jako unistowie pokoju Sobie Zyczyli, Iako tez pokoy westfalski uczyniono. IntrHist 256.
patrz: UNISTA
– Tandem fryderyk III Cesarz R 1493 po upiłowaniu onemu nogi, ktorą sobie w młodosci o drzwi Zelazne Stłukł, z Swiata Schodzi przezywszy wszytkich Xiąząt Elektorow. IntrHist 202.
– Procz tego notatur, Ze się Za panowania jego dwie Sekty Weygelianow y Arminianow wszczeły. IntrHist rkp 251.
– Coz recurrit o ost gotach. Tych od Westgotow, ktorzy Hiszpanią odebrali rozeznać nalezy. IntrHist rkp 182.
patrz: WESTGOT
– Wszczeła się w konstantynopolu rebellia, w ktorey Wezyra W. Reis Effendego y Kapitana Baszę Wydano y Ubito. IntrHist 178.
patrz: WEZER, WEZYR, WEZYR
– [...] na ten czas Cesarzowi Snadno było od traktatow w Passau uczynionych odstąpić, lecz gdy woysko Cesarskie, miasto metz in utili Eventu obległo y nazad masierować musiało [...] R 1553 w Auszpurgu ow Wiadomy pokoy był Zawarty. IntrHist 222.
patrz: WIADOM, WIADOMY
– A nie opponowali się Chrzescianie tym prawie do wierzenia nie podobnym postępkow [!] Saracenow? IntrHist 63.
patrz: WIERZENIE
– Potym się Cesarz na kostnitz y magdeburg wolne Imperij miasta obrocił y na nie banicyą włozył. IntrHist 221.
patrz: WŁOŻYĆ
– Potym się Cesarz na kostnitz y magdeburg wolne Imperij miasta obrocił y na nie banicyą włozył. IntrHist 221.
– Kiedy by się ta liga [hanzeatycka] własnie wszczeła wiedzieć nie mozna, niektorzy są tego zdania Ze wkrotce przed interregnum Za czasow Fryderyka Cesarza; Drudzy piszą Ze w posrzod interregni około Roku 1260. IntrHist 227.
– Roku 1187 Saladinus Calipha Z Egyptu Albo krol Saracenow na Ziemię obiecaną [...] uderzył. temu lubo się kawalerowie obudwu orderow [...] iako naypotęzniey opponowali, iednak ich wreszcie zbito. IntrHist rkp. 72.
– Płęc męzką bez wszelkiey roznosci wycięto, a białogłowy zołnierstwu in rapinam pozwolono, W tym tumulcie sam konstantyn Cesarz zycia pozbył. IntrHist 52.
patrz: WYCIĄĆ
– Za Panowania Herakliusza naprzod Cosroës tyran Perski do teyze Ziemie Swiętey wtargnowszy, wszystkich Chrzescianow wyciąć kazał y z niey miedzy innemi krzyz Zbawiciela Roku 615 wywiozł ktory iednak Herakliusz Roku 629 potym odbiwszy w dzień podniesienia krzyza Swiętego Znowu w Ierozolimie wystawił. IntrHist 64.
patrz: WYCIĄĆ
– Sam krol będąc nazbyt cięzko uzbrojony pogrązył się w kałuzy A Chrzescian na 15000 wpień wycięto. IntrHist 114.
patrz: WYCIĄĆ
– Ze zas Chrzescianow tylko 6000 Turkow zas na 50000 było, więc pomienionego Generała zabito y Woysko w pień wycinano. IntrHist 171.
patrz: WYCINAĆ
– Kawalerowie maltańscy [...] syna sułtanowego złapali [...] na ostatek zaś zakonnikiem został. [...] Cesarz Turecki Ibrahim ow proceder Maltańczykow Za wielki afront poczytywał. IntrHist 142.
patrz: ZAKONNIK
– §. 6. Ktorzyż krolowie pozałozeniu miasta Rzymu są Znakomicie. 1mo Romulus, ktory miasto Rzym budował Sabińczykom corki uwiodł, y Brata swego Remum zamordował: 2do Numa pompilius, ktory bałwochwalstwo Rzymskie wprowadził. 3tio Lucius Tarquinius, ktory był ostatnim krolem Rzymskim. IntrHist 35.
– [...] Graffa Helffesztyńskiego niemiłosiernie Zamordowali, Szlachtę na rozny powtykali, a zony ich u Ognia obracać musieli. IntrHist 223.
– Lubo się ossman tak krzepko bronił, ze mu ledwo postronek na szyię zarzucić mogli; Ten zatym jest naypierwszy Sułtan ktorego własni ludzie zamordowali, zczego łatwo kazdy dochodzic moze wjakim zamieszaniu pań stwo Tureckie na ow czas zostawało. IntrHist 135-136.
– Fryderyk Z Brunswiga Zaraz po Elekcyi Zamordowany. IntrHist 192.
– Iakoz początek namienionego Władysława nad Zamiar był dobry, bo Ian Korwin pospolicie Hunniades przezwany dwa razy w Roku 1447 y 1442 na głowę turków pobił Do tego Ze flotta Chrzesciańska na morzu Srzodziemnym będąca także gruszkow nie Zasypiała w popiele. IntrHist 98-99.
patrz: ZASYPIAĆ
– Jezeliby ten raz wiktoryią otrzymał, tedy Zaraz po Batalij miał panstwo Abdykować y Machometanskim Zostać pustelnikiem. IntrHist 99.
patrz: ZOSTAĆ