Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 168 cytatów z tego źródła
– Teraz ach teraz daiesz mi przestrogę. TwarSDaf 43.
patrz: ACH, ACH, AH
– Ach wdzięczny Gończe/ Gdzieś tak w Antypody zapadł dalekie? TwarSDaf 33.
patrz: ACH, ACH, AH
– Owoż sam macie drzewo to cudowne/ Ach znać ie dobrze po samym poyźrzeniu/ Iako dorodne y iako smukowne. TwarSDaf 79.
patrz: ACH, ACH, AH
– Samaż/ ach/ sposobem Dziwnym/ nie ludzkim/ sama sobie grobem. TwarSDaf 78.
patrz: ACH, ACH, AH
– Co żáłośnieysza/ snadź y to bydź może/ ze od Acháyskich zboycow poimána/ Y gdzie dáleko. TwarSDaf 106.
patrz: ACHAJSKI
– Y Owszem w ginie/ y ták słábym ciele/ Ktoby się spodział/ iáko wielka siłá/ Iáko swych Mężow ouzdały wiele/ Acháyskie żony? TwarSDaf 44-45.
patrz: ACHAJSKI
– Płáczmy iey płáczmy. Iáko gdy płákáły/ Syreny Thráckie/ Acheliyskie Cory/ Ktore nád wszytkie Nimfy przewyższáły/ Złotymi będąc málowáne piory/ Az gdy z Muzámi pocierac się smiáły/ Pluski/ robácze/ y wężowe skory/ Po sobie vyźrzą. TwarSDaf 79-80.
patrz: ACHELIJSKI
– Y Nie ták wzięty/ nie tey będzie ceny Dąb starożytny/ Emoński Dodony Nie krwią Troiáńskiey piękney/ Polixeny/ Stos Achillesow znowu ożywiony/ Ani zábitey Kupres Isigeny/ Jáko twoy przez mię Bobek poświęcony/ Będą z ostátnich Gárámant żeglowáć/ A w złotych skrzyniách rozgi iego chowáć. TwarSDaf 76.
– Nizydá. Iako po Troiey żałobliwych dołách/ Po Pryámowey y Synow swych zgubie/ Zelżeniu dziewek/ zburzonych Kościołaách/ Y zdrádey pełnym Polixeny ślubie/ Przy Achillowych bezecnych popiołách/ Zászczekáć przyszło nieszczęsney Hekubie/ Abo po siedmi Synow/ y Cor tylu/ Skáłą Niobie stánąć ná Sypilu. TwarSDaf 80.
– Chwalę żarliwość/ y umysł ten w tobie/ Pociecho piękna Oycowskiego łoná/ Iednák y z drugiey strony myślę sobie/ Nie tenli cię to/ co zábił Pitoná/ Goni Apollo w Pásterza osobie Stárowiecznego Syn Hyperioná/ Iákożem świeżo zásłyszał w tym czásie ze tu gdzieś owce Admetowe pásie. TwarSDaf 114.
patrz: ADMETOWY
– Tasz y mnie wola Bogow uniżyła/ Ktorey do czasu posłusznym bydź muszę/ Aleś ty z ktorych Syrt się urodziła/ ze cię affekty swemi nic nie ruszę. TwarSDaf 110.
patrz: AFEKT
– Iest tu ciernia siła/ są roze leśne/ są kolące głogi/ Agresty/ Wiosna y oset rozwiła. TwarSDaf 62.
– Y Wy się cieszcie/ ktorzy swe kochánki/ W Akryzyowym zámknieniu gdzie macie/ Y zá trudnymi Oycowskimi śrzánki/ Do nich przez skáły tylko záglądacie/ Lub w ciche Cythry/ lub proste Multánki/ Około chodząc ścianom przygrawacie/ záwszeć iest Wenus swoim ná pomocy/ Ale złodzieiom nałáskáwsza w nocy. TwarSDaf 131.
– [Do Diany:]Ty psom rozszarpać dałaś Akteona/ ze na cię okiem poyźrzeć śmiał wszetecznym. TwarSDaf 119.
patrz: AKTEON
– Oczy nád kruki/ płeć nád śnieg ozdobna/ Ustá kánárskich rumieńsze korali/ Pierś w Alábastrze. TwarSDaf 62.
– [Apollo:] Tak niegdy Palant/ tak nieszczęsny y ia Od Amazonki/ ginę tey zdradliwy [Dafnis] Mieszkam? Czemu iey nie gonię co pręcey. TwarSDaf 64.
– [Apollo do Dafnis:] Rożanym ku mnie obeyźrzy się okiem/ Y skąd umieram nie odkładay więcey/ Ucieszyć wdzięcznym głodnego obrokiem/ Nad Ambroziyskie posnik ten sniadanie/Y za Niebieskie Nektary mi stanie. TwarSDaf 64.
– Niech ią pod ziemię skryie Proserpina/ Nie zniknie Daphnis nigdy Apollina. TwarSDaf 10.
patrz: APOLLIN, APOLLO
– Chwalę żarliwość/ y umysł ten w tobie/ Pociecho piękna Oycowskiego łoná/ Iednák y z drugiey strony myślę sobie/ Nie tenli cię to/ co zábił Pitoná/ Goni Apollo w Pásterza osobie Stárowiecznego Syn Hyperioná/ Iákożem świeżo zásłyszał w tym czásie ze tu gdzieś owce Admetowe pásie. TwarSDaf 114.
patrz: APOLLIN, APOLLO
– Argument sceny. Apollo wygnany z Nieba [...] u Admeta Krola Thessaliey dziewięć lat pasł owce. TwarSDaf 44.
patrz: APOLLIN, APOLLO
– Swiata ia radzę zażywaycie młodzi: Nie iest iedno dziś/ a co ma bydź potym/ Stogłowy Argus niechay myśli o tym. TwarSDaf 28.
patrz: ARG, ARGUS
– Argument sceny. Apollo wygnany z Nieba [...] u Admeta Krola Thessaliey dziewięć lat pasł owce. TwarSDaf 44.
patrz: ARGUMENT
– Ieśli po kłębku nici oney zdradny/ Mogł kto fortyle prześć Labiryntowe/ Gdzie straż tak czuyna piękney Aryadny. TwarSDaf 88.
– Okrąg Olympu trudny/ niepoięty Wzrost Oryonow/ y chyże Arktury, iako się toczy zodyak rozumie[Apollo]/ A lichey dziewce odiąć się nie umie. TwarSDaf 38.
– ONie niosęć ia woyny zadney tobie/ Co się tak palisz na mię y armuiesz. TwarSDaf 70.
– Pozostały się iednak niektore pisma/ ktore miały bydź do druku podane za szczesliwego życia I. O. X. niebosczyka Osobie Iego X. Mści przez pewne Authory przypisane/ y ofiarowane Miedzy ktoremi/ y mnie sie DAPHNIS dostała/ w Bobkowe drzewo z Panny przemieniona. TwarSDaf 40.
– A wy o Austry życzliwe dmuchaycie/ Y twarz y piersi łożem wam otwieram. TwarSDaf 60.
– Ty [Diano] niewinnego Pánien gornych groná/ Iesteś Azylem w szturmie niebeśpiecznym/ Ty psom rozszárpáć dáłáś Akteoná/ ze ná Cię okiem poyźrzeć śmiał wszetecznym/ W tobie y moiá iedyna obroná/ ze mię pokażesz wiźerunkiem wiecznym/ Látom potomnym. TwarSDaf 119.
patrz: AZYL, AZYLUM
– Onoż y Bachus od zboycow porwány [...] iad wrzuciwszy między nie piiány/ Dziwne im stworzył Hymery y Iędze/ ze się szaleni w Morzu potopili. TwarSDaf 61-62.
– Kiedyby siłá przy tey nie dużości/ Iáko iey bácznie Niebá wam [kobietom] nie dáły/ Y przy wrodzoney rozum subtelności/ Swiát byście wszytek nogámi zdeptáły. TwarSDaf 45.
patrz: BACZNIE, BACZNO
– Ty iáko báczę Osobą się brzydzisz. TwarSDaf 60.
patrz: BACZYĆ
– O iáko boi wniść się [oblubienica] do łożnice/ Iáko postępek trwoży ią nie znány. TwarSDaf 25.
– Chlebem choć bágno/ y trunkiem mi wodá/ Wiszowe wąsy/ y trzciniána broda. TwarSDaf 9.
patrz: BAGNO
– Po wierzchu wesoło pływaią/ Baleny gładkie z rączymi Delphiny/ Wielorybowie z gorami igraią. TwarSDaf 26-27.
patrz: BALENA
– Komu záś włosy ciężą y humory/ Ani Fráncuskie uśpią go bándory. TwarSDaf 83.
– O niebawże więcey/ A co takiego powiedz nam co prędzey. TwarSDaf 78.
patrz: BAWIĆ
– Beśpieczniey widzę bestiy leśnych pieczy/ A niż obłudzie ufáć się człowieczy. TwarSDaf 102.
patrz: BESTIA
– Beśpieczniey widzę bestiy leśnych pieczy/ A niż obłudzie ufáć się człowieczy. TwarSDaf 102.
– A wy nápázszy, ządze swe bezdenne/ zá to nam serca stáwicie kámienne. TwarSDaf 92.
patrz: BEZDENNY
– Przepáść bezdenną Ocean otwiera/ Gdzieć ná dnie iásnym łoznik zgotowány. TwarSDaf 75.
patrz: BEZDENNY
– Przy Achillowych bezecnych popiołách/ zászczekáć przyszło nieszczęsney Hekubie. TwarSDaf 128.
– Daleko Niebá dáleko oddalcie Myśl tę bezecną w wstydliwey Dáphnidzie. TwarSDaf 103.
– Przy sámym brzegu pod siodłem koń stoi/ Przystąpię bliżey/ dowiem się co czyni W tey tu bez ludney sam ieden pustyni. TwarSDaf 52.
– A dawnożem się w rzece przeglądała/ A widziałam się sobie nie mierźiona/ Wey iak groneczko buyne y dostałe/ Iako pierś pełna y nożeczki białe. TwarSDaf 46.
– Náwącham się ia między pásąc bory/ Konwáliey białych/ fiołek/ piwoniey/ Ty w te inszego záciągni ámory/ Moiá zá uchem Testylis mnie dzwoni/ Dáleko nád cię y urodą máiąc/ Y przy multánkách łágodniey śpiewáiąc. TwarSDaf 42.
– Gdym ták Gordyiskim węzłem záwiązány/ Uczynię Mátko twoie roskazánie/ Wnetże mi będzie tęn to záwołány Bohátyr błaznem. TwarSDaf 29.
– Zyć muszę nigdy w popráwionym błędzie/ Troski y wieczne cierpiąc niepokoie/ Cień mię słoneczny náwet strászyć będzie/ Przed oczy niosąc plugástwo mi moie. TwarSDaf 122.
patrz: BŁĄD
– Oto iák głowę niesie pod obłoki/ Nawyższey Pálmie Pháryiskiey podobne/ Iáko się szerzy/ y rospiera boki/ Podbiwszy pod się lásy inne drobne [drzewo bobkowe]. TwarSDaf 122.
patrz: BOK
– Gdzieź z Dyámentu sen mię ukowány Uiął ták/ żebym przespała tę trwogę/ Prożno zá boki chwyta strách w przemiány/ Oczuli zmrużyć y powlec co mogę/ Iuż ták dokończę. TwarSDaf 81.
patrz: BOK
– Náwącham się ia między pásąc bory/ Konwáliey białych/ fiołek/ piwoniey. TwarSDaf 90.
patrz: BOR, BÓR, BÓR
– Ale broń Boże/ żebyś zniewolona/ Gwałtem bydź iákim miáłá. TwarSDaf 111.
patrz: BÓG
– Szláchetna broni/ łuku moy złoczony/ Nie ia ná sercá chowam cię woskowe/ Ale ná leśny zwierz nieuśmierzony/ Chárpiie dzikie/ Smoki Awernowe. TwarSDaf 23.
– Trudnosz Licyni/ wybić mi to [miłość do Cestyli] z głowy/ Trudno mię ogniu/ bronić zákrytemu. TwarSDaf 61.
patrz: BRONIĆ
– Ale broń Boże/ żebyś zniewolona/ Gwałtem bydź iákim miáłá. TwarSDaf 111.
patrz: BRONIĆ
– Nikt mię nie budzi/ nikt ścian nie podpiera/ Ani nádzieią prozną się nádyma/ Od brukownikow y żądze wszeteczney/ Wchrościáney budce śpię sobie beśpieczney. TwarSDaf 15.
patrz: BRUKOWNIK
– Nie dáłáś rámion/ náwet y záłożyć Ręki wszeteczney ná szyiey rożany/ Iáko zwykł w trzodzie pienić się y stroszyć/ Nád Iáłowicą buhay rospasány [...]. TwarSDaf 129.
– Od Brukownikow y ządze wszeteczney/ Wchrościáney budce śpię sobie beśpieczney. TwarSDaf 15.
patrz: BUDKA
– [Mówi Apollo] O Gdzieżby białe złożyłá swe skronie [Dafnis]/ Gdzie ták ná ręku moich się ukłádłá/ Iákobym mile piástuiąc ná łonie/ z oczu iey sobie budował zwierciádłá. TwarSDaf 53.
patrz: BUDOWAĆ
– Iuz y Burstynowy Włos po rámionach w złoty czepek zbiera [Dafnis]/. TwarSDaf 54.
– [Mówi Apollo do Dafnis] Kto ręczy zá to y prorokiem zgádnie/ ze w tey tu chrześli głodny wilk bydź może/ zonąd się krwáwá Buzyrá wykrádnie/ Y nátrze ná cię czego obroń Boże. TwarSDaf 62.
patrz: BUZYRA
– A niech swe wszystkie Cekuby wypiją/ Krolowie/ lepszey myśli nie użyią. TwarSDaf 82.
patrz: CEKUB, CEKUBA
– Ktory cel snádniey moze bydź pożyty/ Nád piersi nágie/ y mármor odkryty. TwarSDaf 22.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Bo to tey płci winá/ ze nád was więcey dáleko kochamy/ záśmy Niebogi iáko miękka gliná/ ze sił y władzę nád sobą mamy/ Y iáko w ogniu nie cierpliwa Cyná/ Ták się w miłości wászey rozpływamy. TwarSDaf 44.
patrz: CENA, CYNA, CYNA, CZYNA
– On [jeleń] ku głębszemu wziął się w tym lasowi [...] A ia [...] Puszczę się po nim [...] Noc mię w tey strászney zástáłá cháchmęci. TwarSDaf 79.
patrz: CHACHMĘĆ
– Iużeś z ionąwszy żadłá Iászczurowe/ Do Miękkich znowu słowek się rzuciłá/ Iákie odmiány Chámáleontowe/ Ták w tobie fárby y niestátku siłá. TwarSDaf 94.
– Snádź w Diamencie y Tobie litery/ Snádź iuz y złote kuią cháráktery/ Bo gdzie nie tymi potym się ozdobisz/ Prożno ná słáwę y zwyciestwá robisz. TwarSDaf 43.
– Piękną ręką uwitymi wieńcy/ Miedzy w chłodniku máiowymi stoły/ Dárzą sie Pánny/ dárzą sie Młodzieńcy. TwarSDaf 51.
patrz: CHŁODNIK
– Coz gdy nam Phebus ná doł pochylony/ Y trzodom miłe chłody Hesperowe. Kazą się roziźdź. TwarSDaf 71.
patrz: CHŁÓD
– Wstáłá Iutrzenká á ciemności przeszły Teskliwe chmury z Nieba się rozeszły. TwarSDaf 49.
– Gdzieź z Dyámentu sen mię ukowány Uiął ták/ żebym przespała tę trwogę/ Prożno zá boki chwyta strách w przemiány/ Oczuli zmrużyć y powlec co mogę/ Iuż ták dokończę. TwarSDaf 81.
– Bo to tey płci winá/ ze nád was więcey dáleko kochamy/ záśmy Niebogi iáko miękka gliná/ ze sił y władzę nád sobą mamy/ Y iáko w ogniu nie cierpliwa Cyná/ Ták się w miłości wászey rozpływamy. TwarSDaf 44.
patrz: CIERPLIWY
– Płáczmy iey płáczmy. Iáko gdy płákáły/ Syreny Thráckie/ Acheliyskie Cory/ Ktore nád wszytkie Nimfy przewyższáły/ Złotymi będąc málowáne piory/ Az gdy z Muzámi pocierac się smiáły/ Pluski/ robácze/ y wężowe skory/ Po sobie vyźrzą. TwarSDaf 79-80.
patrz: CORA, CÓRA, CÓRA
– Owoż sam macie drzewo to cudowne/ Ach znać ie dobrze po samym poyźrzeniu/ Iako dorodne y iako smukowne. TwarSDaf 79.
patrz: CUDOWNY
– Gdzie [w Tesalii] Smok názwány Pito/ szkody wielkie w ludziech y dobytku czynił. Tego Apollo od Mieszkáńcow y Pásterzow támtecznych użyty/ w lesiech Delieyskich z łuku szcześliwie zábił. TwarSDaf 44.
– Czylim ia w lásy Demogorgonowe/ Abo Hercynskie przepádłá odnogi/ Czyli mię báwią sny Demokrytowe [...]. TwarSDaf 79.
– Czylim ia w lásy Demogorgonowe/ Abo Hercynskie przepádłá odnogi/ Czyli mię báwią sny Demokrytowe [...]. TwarSDaf 79.
– Daphnido moiá. Ale coś zá tropy/ Y stek ubity koński się podawa/ Czyli wáleczney niegdy Antryopy/ Dawnego ieszcze szláku co zostawa/ Gdy náiezdzáłá Emońskie Dolopy [...]. TwarSDaf 51-52.
patrz: DOLOP
– Bo nie dość lásom/ nie dosyć żyć sobie/ Ale potomstwu y swoich ozdobie. TwarSDaf 115.
patrz: DOSYĆ
– Bo nie dość lásom/ nie dosyć żyć sobie/ Ale potomstwu y swoich ozdobie. TwarSDaf 115.
patrz: DOŚĆ
– Ale ieśli cię więcey nie uyźrzemy/ Nieszczęsne twoie Siostry iuż ná wieki/ Ktotymi kiedy łzámi opłáczemy/ Kiedy y cięszkie osuszem powieki/ Ani my tobie ogniá zápalemy/ Ani posypiem ziemie ná grob lekki/ Dryádes głuche/ y leśny żwierz dziki/ zá żałobnicę poydąć y Prefiki. TwarSDaf 107.
patrz: DRIADA
– Ielenie skaczą/ łanie się wściekaią/ zkąd swoie Fáwni máią ktotofile/ Y pod głádkimi pieszczą się Iodłámi/ Sátyrzy leśni/ z swemi dryádami. TwarSDaf 73.
patrz: DRIADA
– A wy o piękne Nimphy y Dryády/ W poczet swoy proszę przyimiycie mie rády. TwarSDaf 120.
patrz: DRIADA
– Wybornych málin obsyłał kozubkiem/ Y z ránnymi się wádząc Dryádami/ Słodkiego soku brzoźowego kubkiem/ Chęci za chęci/ y dáry zá dáry. TwarSDaf 92.
patrz: DRIADA
– Y wy z Fáwnámi Dryády leniwe/ Gdzieli ią kolwiek głęboko kryiecie/ jeśli co ognie mogą niecierpliwe/ Jeśli miłości a sobie co czuiecie/ Bądźxie przychylne/ badźcie ták życzliwe, ze grube swoie cienie rozbiiecie/ Bym mogł ná miękkiey trawie zmordowáną/ zoczyć tym prędzey moię ukocháną. TwarSDaf 98.
patrz: DRIADA
– [Jutrzenka] Czemu nie śpiewam y ia sámá sobie/ Ani wam pieśni pomagam uczonych/ Mnie przybrał Iowisz Niebu ku ozdobie/ Mnie dał y wodzem koni nieścignionych/ W ráney moiey naweselszey dobie/ Kwitną y ziołá w ogrodách zielonych/ Nic tulipanty/ nic w piękności swoiey Bez żyznych kropli/ y ochłody moiey. TwarSDaf 2.
– Argument sceny. Apollo wygnany z Nieba [...] u Admeta Krola Thessaliey dziewięć lat pasł owce. TwarSDaf 44.
patrz: DZIEWIĘĆ
– Epilog Sceny. Hesperus wieczorna gwiazdá, wżywa gości do wczásu. TwarSDaf 129.
– SPiewam/ á Phebus z tyłu złotogrzywy/ z ogrommym [!] nozdrzy wypucha płomienie/ zchodźcie o gwiázdy/ á niż popędliwy Bicz Pháetontow z Nieba was rozżenie [...]. TwarSDaf 51.
– NIech się Oprawcy ták Phálárydowi Pastwią nád tobą. TwarSDaf 70.
patrz: FALARYDOWY
– Oto iák głowę niesie pod obłoki/ Nawyższey Pálmie Pháryiskiey podobne/ Iáko się szerzy/ y rospiera boki/ Podbiwszy pod się lásy inne drobne/ Sam się skłoniwszy Tytan złotooki/ Tchnie promień ná się y łáski osobne/ z gáłeziá iego wdzięczny szum powstawa/ A liście wonią niebieską wydawa. TwarSDaf 122-123.
patrz: FARYJSKI
– POłudnim skronie ogniem iey pałáią/ A pot perłowy spáda ná iágody/ Ptaszętá drobne iey przyśpiewywáią/ Łágodnie szemrząc pochlebuią wody/ A Fáwoniie ze stron powiewáią/ Słodki sen niosąc y ucieszne chłody/ Lewą się wspárłá/ w práwey trzyma ręku Koniá ná wodzy/ á Sáydak u łęku. TwarSDaf 100.
patrz: FAWONIA
– Máliny ziadłá/ foiárki słucháłá/ Fortele wwszytkie moie ubieżáłá. TwarSDaf 61.
– Poydę iey szukać/ By mi w Káledony Przepádłá sáme/ y Hercyńskie gáie. TwarSDaf 97.
patrz: GAJ
– Iest tu ciernia siła/ są roze leśne/ są kolące głogi/ Agresty/ Wiosna y oset rozwiła. TwarSDaf 62.
patrz: GŁÓG
– Ty [Diano] niewinnego Pánien gornych groná/ Iesteś Azylem w szturmie niebeśpiecznym/ Ty psom rozszárpáć dáłáś Akteoná/ ze ná Cię okiem poyźrzeć śmiał wszetecznym/ W tobie y moiá iedyna obroná/ ze mię pokażesz wizerunkiem wiecznym/ Latom potomnym. TwarSDaf 119.
patrz: GRONO
– By wam ták Niebá posłuszne bydź miáły/ Iáko każecie nędzne białegłowy/ Y po wászych się Sferách obracáły/ Opákby poszedł woz zodyákowy/ Częścieyby grzmiáło/ częścieyby padáły/ Grády kámienne ná śmiertelne głowy/ Aleć ná złotym siedząc Helikonie/ Iuppiter ucho dał y drugiey stronie. TwarSDaf 95.
patrz: GRZMIEĆ
– O nędzna do ciebie/ Gdzieli po Sáltách gromisz zwierz Eurotey/ W cięszkim swym gwałcie wołam y potrzebie. Przybądź y ieśli nietknione twe śrzánki/ W Efezie do tąd/ rátuy swe kochánki. TwarSDaf 119.
patrz: GWAŁT
– OWoż sám macie drzewo to cudowne/ Ach znáć ie dobrze po samym poyźrzeniu/ Iáko dorodne y iáko smukowne/ Ani podobne kształtem przyrodzeniu/ Iusz na złość Bogow y Niebá gwałtowne/ Skárząc się prożno/ w iego wdzięcznym cieniu. Płáczmy iey płáczmy/ potárgawszy włosy/ A w gorách Echo/ niech zbiera odgłosy. TwarSDaf 79.
patrz: GWAŁTOWNY
– Poydę iey szukać/ By mi w Káledony Przepádłá sáme/ y Hercyńskie gáie. TwarSDaf 97.
patrz: HERCYŃSKI
– [...] Nie tryumphował ták Rzym z Iugurtowey/ Iáko wy z Mężá pokornego głowey. TwarSDaf 45.
patrz: JUGURTOWY
– Wstáłá Iutrzenká á ciemności przeszły Teskliwe chmury z Nieba się rozeszły. TwarSDaf 49.
patrz: JUTRZENKA
– TEstylli moiá iáko iest nádobna/ Ktory śmiertelny ięzyk ią wychwali/ Leźbieyska Sáffo ledwie iey podobna/ Gdy wstyd y miłość rázem ią rospáli/ Oczy nád kruki/ płeć nad śnieg ozdobna/ Ustá kánarskich rumiensze koráli/ Pierś w Alábástrze [...]. TwarSDaf 62.
patrz: KANARSKI
– Co wiátrom słowá/ y głuchym tym cieniom Dáiesz/ Nieinny umysł chcąc odmienić/ Iuż ktorymem ia z młodości płomieniom/ Nie dáłá w mężne serce się wkorzenić. Nie dam ná wieki. A ty mow kámieniom/ Byś chciał y wszytek Phlegeton wypienic/ Iuż złoty Kothurn zázuwszy zá nogi/ zemną o wstydzie/ dáley dáley drogi. TwarSDaf 111.
patrz: KOTURN
– Oczy nad kruki/ płeć nad śnieg ozdobna/ Usta kanarskich rumieńsze korali/ Pierś w Alabastrze. TwarSDaf 62.
patrz: KRUK
– Owoź y moiá Kochánká szukáná/ Ná miękkim darnie sámá się złoźyłá/ zeby niewczásem przykrym zmordowána/ Cięszkim podobno członkom co ulżyłá/ Jáko gdy Phebe ránym dżdżem zmaczána/ Na swym zácynacie oczu pomruźyłá/ Nad Rubin krwáwy y świátło Mieśieczne/ Ku śmiechu ustá skłoniły się wdzięczne. TwarSDaf 100.
patrz: KRWAWY
– IEśli po kłębku nici oney zdrádny/ Mogł kto fortyle prześć Lábiryntowe/ Gdzie straż ták czuyna piękney Aryádny [...]. TwarSDaf 40.
– Beśpieczniey widzę bestiy leśnych pieczy/ A niż obłudzie ufáć się człowieczy. TwarSDaf 102.
– SMoká przeważnie/ prawdá to zábiłem/ Ieśliż trudnego sile co słoneczny/ Zywot zginionym mieszkáńcom wrociłem/ Y Erycynom lás od tąd beśpieczny/ Ogromny łupież w Delphie powiezsiłem/ Ná wieczną pámięć y ślub sobie wieczny/ Co to Iuppiter? wszytkie mieć chce chwały/ Piorunom swoim. Tęzsze moie strzáły. TwarSDaf 21.
– [...] Miedzy w chłodniku máiowymi stoły/ Dárza sie Pánny/ dárza sie Młodzieńcy [...]. TwarSDaf 51.
patrz: MAJOWY
– Ptacy buiáią/ po wietrze dźień cáły/ Teraz po gibkich gáłęziách się zwieższą zeglarze/ ktorych szturmy skołátáły/ Fále południey do brzegu pośpieszą/ Y przy mássyku káryle nie máły/ Osuszaiąc się w nędzy swey ućieszą. TwarSDaf 131.
patrz: MASSYK
– [Mówi Apollo] O Gdzieżby białe złożyłá swe skronie [Dafnis]/ Gdzie ták ná ręku moich się ukłádłá/ Iákobym mile piástuiąc ná łonie/ z oczu iey sobie budował zwierciádłá. TwarSDaf 53.
patrz: MIELE, MILE, MILE, MIŁO
– Y Wy się ćieszćie/ ktorzy swe kochanki W Akryzyowym zámknieniu gdźie maćie/ Y zá trudnymi Oycowskimi śrzánki/ Do nich przez skáły tylko záglądaćie/ Lub w ćiche Cythry/ lub proste Multánki/ Około chodząc śćiánom przygrawáćie/ Záwszeć iest Wenus swoim ná pomocy/ Ale złodźieiom nałáskáwszá w nocy. TwarSDaf 86.
– GDźieś iest gdźie Dáphni? Czyli ty gránice Przepádszy Delfu po gorách się kryiesz/ Czyli ználazszy swoie Rowiennice/ Myśliwa znowu gromiony zwierz biiesz/ Lub gdźie wesołe pryskáią Cieplice Tessalskiey Tempy/ z Nimphámi się myiesz/ Jákobym pátrzył/ stánąwszy gdźie blisko Ná wdźieczną twoię kąpiel/ y igrzysko. TwarSDaf 53.
patrz: MYŚLIWA
– Oczy nad kruki/ płeć nad śnieg ozdobna/ Usta kanarskich rumieńsze korali/ Pierś w Alabastrze. TwarSDaf 62.
patrz: NAD
– Coz: się tęn mędrek ták wyuzdał ná cięz Heyz niech ia Synu nie wstydzę się zá cię. TwarSDaf 77.
patrz: NIECH
– A niech swe wszystkie Cekuby wypiją/ Krolowie/ lepszey myśli nie użyią. TwarSDaf 82.
patrz: NIECH
– Ale broń Boże/ żebyś zniewolona/ Gwałtem bydź iákim miáłá y pszéz dzięki/ Miłość niewolna/ miłość przymuszona/ Tráci swe Cukry y zwyczáyne wdzięki [...]. TwarSDaf 111.
– Tedy mi z ręką się do szyie/ Y wszetecznego chyli obłápienia [...]. TwarSDaf 103.
– Ty ráno wszedszy do piekney łoźnice/ Wpuszczasz przez okmo promień swoy rózány/ Kędy ná piersiách swey Oblubienice. Poległ Miłośnik dopiero kochány/ Ty przeźroczyste otchnąwszy krynice/ Srebrney/ lekuczko poruszywasz piány/ Asz pełne ducha y nowey nádzieie/ Trzepią strzełámi pod wodą Nápee. TwarSDaf 49-50.
patrz: OTCHNĄĆ
– Ieśliż co iednák duchá szláchetnego Ieszcze zostawa. Moiey niezbożności Przebacz proszę cię/ A drzewá zimnego/ Nie broń przynamniey obłápić z litości/ Nie iuż z nátchnienia ognia Cypryiskiego/ Ale Niebieskiey zapáłu miłości/ Iużem opłonął/ iuż otchnęły onę Iadem wszetecznym ustá źaráżone. TwarSDaf 122.
patrz: OTCHNĄĆ
– Snádź coś otchnąwszy z chuci przyrodzony/ Do dźieł Marsowych y krwáwey Bellony/ A waznych Niebo myśli co ulzyło/ Gdyć sie przypátrzyć twarzy iey zdárzyło. TwarSDaf 43.
patrz: OTCHNĄĆ
– On [Piton] tchnął płomieńmi nieugaszonemi/ Łeb Gorgonámi uwił mu się Smoczy/ Grzywę trząsł wściekłą padálcy sprosnemi/ Pewnieby pewnie/ co się tylko w ciáłá/ zápráwił ludzkie/ ręka mu zádrzáła. TwarSDaf 70-71.
patrz: PADALEC
– Iáko Párk gruby gdy z poboiu zwiia/ Y tył zwycięzcy podawa zelżywy/ zá sobą zábiia/ Kto go doieżdza/ kto nań natárczywy/ Ták niegdy Pálánt/ ták nieszczęsny y ia Od Amázonki/ ginę tey zdradliwy Mieszkám? TwarSDaf 112.
patrz: PALANT
– ONie niosęć ia woyny źadney tobie/ Co się ták palisz ná mię y ármuiesz/ W przyiáźni ráczey y w dobrym sposobie/ Proszę. TwarSDaf 118.
– Tobie przypadszy biiem nisko czołem, Przyimi niestroyne násze Pánegiry/ Wylane z sercá y ochotey szczery. TwarSDaf 68.
patrz: PANEGIR
– I. O. Xiezno/ á mnie wielce Młściwa Páni/ y Dobrodzieyko/ ná Wielmozne dziełá X. Jego Mści S. pámięci zmárłego iedynego przyiáciela W. X. M. y wielce zyczyła sobie tego/ áby byłá w długo fortunne látá ná iásność Xiązecych spraw z radością záwsze pátrzyła. TwarSDaf 39.
patrz: PANI
– A gdybyś z koniá Panno moiá zsiádłá/ Y członki cięszkie złożywszy w tym cieniu/ Ná miękkiey trawie trochę się ukłádłá/ Y co ulzyłá mdłemu przyrodzeniu. TwarSDaf 83.
patrz: PANNA
– Do wsi spokoyney/ do wsi wesoły Stękáiąc w iárzmach po páńszczyźnie, długi/ z pol się wracáią pracowite woły. TwarSDaf 130.
– O nie mamci iá Bogow tych zá Bogi/ Co się nie wstydem páráią tákowym/ Náwięcey tey krwie w Pelopowym domu A iáko słynie/ czytáynosz to komu. TwarSDaf 116.
– Iáko Párt gruby gdy z poboiu zwiia/ Y tył zwyciężcy podáwa zelżywy/ zá sobą zábiiá/ Kto go doieżdza/ kto nań nátárczywy/ Ták niegdy Pálánt/ ták nieszczęsny y ia Od Amázonki/ ginę tey zdrádliwy Mieszkám? TwarSDaf 112.
patrz: PART
– Ono Woł iáko z swoią Niedźwiedzicą/ Perseusz ogniow nád dwádzieścia nieci/ ze Mátkę tákże miał Oblubienicą/ z Heleną Párys w złotey pluska sieci. TwarSDaf 115.
patrz: PARYS
– Płáczmy iey płáczmy. Iako gdy płákały/ Syreny Thráckie/ Acheliyskie Cory/ Ktore nád wszytkie Nimfy przewyższáły/ złotymi będąc málowáne piory. TwarSDaf 127.
patrz: PŁAKAĆ
– Y owszem w glinie/ y ták słábym ciele/ Ktoby się spodział/ iáko wielka siłá/ Iáko swych Mężow oużdáły wiele/ Acháyskie żony? Czy iedná Mogiłá? Co ich wáleczne pobiły kądziele/ A chussárká im Wenus Hetmániłá/ Nie tryumphował ták Rzym z Iugurtowey/ Iáko wy z Mężá pokornego głowy. TwarSDaf 92-93.
patrz: POBIĆ
– Ale otoz go przed oczyma mamy/ On z poboiská wraca, się wesołem/ Ciebie, o wielki zwycięzco witamy/ Tobie tym nászym zgromádzonym kołem/ Porázonego, Pitoná śpiewamy/ Tobie przypadszy biiem nisko czołem/ Przyimi niestroyne násze Pánegiry/ Wylane z sercá y ochotey szczery. TwarSDaf 68.
patrz: POBOISKO
– Południm skronie ogniem iey pałáią/ A pot perłowy spadá ná iágody/ Ptaszętá drobne iey przyśpiewywáią/ Łágodnie szemrząc pochlebuią wody/ A Fáwoniie ze stron powiewáią. TwarSDaf 100.
– Apollo. Daphnis. I. Dotąd przyść ieszcze nie mogę do siebie/ Iakom ták wdzięczne utrácił widzenie/ Ledwie ták wznidzie Iutrzenká ná Niebie/ ze pochmurzony Oryon ią z źenie/ Ia ktory widzę w nagłębszym Erebie/ Ktory wszelákie oświecam stworzenie. TwarSDaf 96.
– Do wsi spokoyney/ do wsi y wesoły Stękáiąc w iárzmách po páńszczyźnie, długi/ z pol się wracáią prácowite woły/[...] żeńcy pomdleni ná poły... TwarSDaf 130.
patrz: POMDLONY
– Jáko gdy Phebę ránym dżdżem zmáczáná/ Ná swym zácyncie oczu pomrużyłá/ Nád Rubin krwáwy y świátło Miesieczne/ Ku śmiechu ustá skłoniły się wdzięczne. TwarSDaf 100.
patrz: POMRUŻYĆ
– Widzisz y sámá iáko w tym niewczásie/ Y ty y koń twoy mdleie zmordowány/ Przeto mu pozwol że się kęs po pąsie/ Iést tu pástewnik kossą nie tykány/ Iest y zdroy zimny. TwarSDaf 84.
– Przy Achillowych bezecnych popiołách/ zászczekáć przyszło nieszczęsney Hekubie. TwarSDaf 128.
patrz: POPIÓŁ
– ...Oczy w słup idą/ pámięci nic we mnie/ A ná śmierć iákaś dziwną się zdobywam/ Ludzkość wszeláka odeszłá ode mnie/ A skorą zwierzchu grubą porástywam. TwarSDaf 120.
– Onoż iuż w łykách y brzmi u mnie pęty/ Co Arktyckimi porozmierzał sznury... TwarSDaf 86.
– O nędzna do ciebie/ Gdzieli po Sáltách gromisz zwierz Eurotey/ W cięszkim swym gwałcie wołam y potrzebie. Przybądź y ieśli nietknione twe śrzánki/ W Efezie do tąd/ rátuy swe kochánki. TwarSDaf 119.
– Liszekli chytrych/ wilkowli nágoni/ ziákim tryumphem pozwiesza ich z koni. TwarSDaf 55.
– DAleko Niebá dáleko oddalcie/ Myśl tę bezecną w wstydliwey Dáphnidzie/ A wy o gory ráczey mię/ przywalcie/ Ktore grozicie niskiey Beotydzie/ Ráczey płomienie Eolowe spalcie/ W popioł łakomey Akrocerá wnidzie/ Ieślim się grzechem innym nie zmázáłá/ Tom iednák winná/ żem się podobáłá. TwarSDaf H.
patrz: PRZYWALIĆ
– Bywam ia bywam/ y w grubey kápicy/ Y puszki miewam swe we włosienicy. TwarSDaf 88.
– TEstylli moiá iáko iest nadobna/ Ktory śmiertelney ięzyk ią wychwali/ Leźbieyska Sáffo ledwie iey podobna/ gdy wstyd y miłość rázem ią rospali/ Oczy nád kruki/ płeć nád śnieg ozdobna/ Vstá kánárskich rumieńsze korali/ pierś w Alábastrze/ stąd Cysterná żywa/ Serdecznych pociech przez moc się dobywa. TwarSDaf 14.
– Owoź y moiá Kochánká szukáná/ Ná miękkim darnie sámá się złoźyłá/ zeby niewczásem przykrym zmordowána/ Cięszkim podobno członkom co ulżyłá/ Jáko gdy Phebe ránym dżdżem zmaczána/ Na swym zácynacie oczu pomruźyłá/ Nad Rubin krwáwy y świátło Mieśieczne/ Ku śmiechu ustá skłoniły się wdzięczne. TwarSDaf 100.
patrz: RUBIN
– Epilog Sceny. Hesperus wieczorna gwiazdá, wżywa gości do wczásu. TwarSDaf 129.
patrz: SCENA
– On [Piton] tchnął płomieńmi nieugaszonemi/ Łeb Gorgonámi uwił mu się Smoczy/ Grzywę trząsł wściekłą padálcy sprosnemi/ Pewnieby pewnie/ co się tylko w ciáłá/ zápráwił ludzkie/ ręka mu zádrzáła. TwarSDaf 70-71.
patrz: SMOCZY
– Swiata ia radzę zażywaycie młodzi: Nie iest iedno dziś/ a co ma bydź potym/ Stogłowy Argus niechay myśli o tym. TwarSDaf 28.
patrz: STOGŁOWY
– Przeto ią teraz W.X.M w drukowaną sukienke obleczoną ochotnie y unizenie ofiaruie nie rácz W.X.M. tą liczą pracą moią y iákimkolwiek sumptem pogárdzáć y owszem rácz W.X.M táki áffekt moy miedzy zasługi wielu innych sług swoich z Páńskiey łáski zwey w szczodroliwy regestr kazáć przyiąć. TwarSDaf 40-41.
– Oczy nad kruki/ płeć nad śnieg ozdobna/ Usta kanarskich rumieńsze korali/ Pierś w Alabastrze. TwarSDaf 62.
patrz: ŚNIEG
– On [Piton] tchnął płomieńmi nieugaszonemi/ Łeb Gorgonámi uwił mu się Smoczy/ Grzywę trząsł wściekłą padálcy sprosnemi/ Pewnieby pewnie/ co się tylko w ciáłá/ zápráwił ludzkie/ ręka mu zádrzáła. TwarSDaf 70-71.
patrz: TCHNĄĆ
– Chlebem choć bágno/ y trunkiem mi wodá/ Wiszowe wąsy/ y trzciniána broda. TwarSDaf 9.
patrz: TRUNEK
– Tobie po piękney Idźie Lwi igráią/ Grzywy ogromne uczosawszy mile/ Tobie po nurtach głębokich pluskáią/ Naokrutnieyszy w Nylu Krokodyle [...]. TwarSDaf 73.
patrz: UCZOSAĆ
– GDźież Arkturowe znáłábym obroty/ Iáko w pułmorzá Zeglarz vnieśiony/ znáłá pułnocne Vrsy y Booty/ Pleiády źimne/ duże Oryony/ Drogę Niebieską y przepás on złoty/ Ktory mieszkáne rozgránicza stroie/ Przećiebym wzgorę pátrzáć vpátrzyłá/ W ktoreybym teraz świátá stronie byłá. TwarSDaf 80.
patrz: URSA
– Zyć muszę nigdy w popráwionym błędzie/ Troski y wieczne cierpiąc niepokoie/ Cień mię słoneczny náwet strászyć będzie/ Przed oczy niosąc plugástwo mi moie. TwarSDaf 122.
patrz: W
– Chlebem choć bágno/ y trunkiem mi wodá/ Wiszowe wasy/ y trzciniána broda. TwarSDaf 57.
patrz: WISZOWY
– ...wprzągł nas w iarzmo by nikczemne woły. TwarSDaf 93.
– Iákobym wroższy w drzewo ták dostoyne/ Miáłá ná wieki dni swoie spokoyne. TwarSDaf 120.
patrz: WROSNĄĆ
– Kiedyby siłá przy tey nie dużości/ Iáko iey bácznie Niebá wam nie dáły/ Y przy wrodzoney rozum subtelności/ Swiát byście wszytek nogámi zdeptáły [...]. TwarSDaf 93.
patrz: ZDEPTAĆ
– WIdzisz y sámá iáko w tym niewczásie/ Y ty y koń twoy mdleie zmordowány/ Przeto mu pozwol że się kęs po pásie/ Iest tu pástewnik kossą nie tykány/ Iest y zdroy zimny. TwarSDaf 36.
patrz: ZMORDOWANY
– GDzież z Dyámentu sen mi vkowány Viął ták/ żebym przespáłá tę trwogę/ Prożno zá boki chwyta strách w przemiány/ Oczuli zmrużyć y powlec co mogę/ Iuż ták dokończę. A ty zmordowány Moy zawodniku/ gdzie chcesz/ nieś niebogę Możesz nápadszy klacz dorodnych tropy/ Do wsi gdzie tráfić/ lub pásterskiey szopy. TwarSDaf 33.
patrz: ZMORDOWANY
– WPrawdzieć niewczásem przykrym zmordowáne/ Powieki ciężą z czerwieniáły oczy/ Iákie więc Zorze nástawáią ráne/ Gdy deszcz ich letni Zachodowey zmoczy/ Y twarz nábrzmiáła y vstá rożáne/ Nie spáney nocy mgłá pochmurna toczy/ Nic iednák cery nie trácą swey biały/ Cożby pałáły? cożby się śmiáły? TwarSDaf 35.
patrz: ZMORDOWANY
– [Mówi Apollo] O Gdzieżby białe złożyłá swe skronie [Dafnis]/ Gdzie ták ná ręku moich się ukłádłá/ Iákobym mile piástuiąc ná łonie/ z oczu iey sobie budował zwierciádłá. TwarSDaf 53.
– Ieśliż co iednák duchá szláchetnego Ieszcze zostawa. Moiey niezbożności Przebacz proszę cię/ A drzewá zimnego/ Nie broń przynamniey obłápić z litości/ Nie iuż z nátchnienia ognia Cypryiskiego/ Ale Niebieskiey zapáłu miłości/ Iużem opłonął/ iuż otchnęły onę Iadem wszetecznym ustá źaráżone. TwarSDaf 122.
patrz:
– Zyć muszę nigdy w popráwionym błędzie/ Troski y wieczne cierpiąc niepokoie/ Cień mię słoneczny náwet strászyć będzie/ Przed oczy niosąc plugástwo mi moie. TwarSDaf 122.
patrz: ŻYĆ