Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KochProżnLir 1674 oryginał
Liryka polskie Wnieproznuiącym proznowaniu napisane

http://www.pbi.edu.pl/book_reader.php?p=33367, http://polona.pl/item/11245312/6/
Odnotowano 189 cytatów z tego źródła
– Abdykáctwa przestraszon pogrąską/ Sobie będę Wieszcbiarzem [...] KochProżnLir 253.
patrz: ABDYKACTWO
– Ten obrázámi Przodkow upstrzył ściány/ Herby mu dźwiga/ podwoy ociosany. Po Kominách obiecádłá Tytułow: ktorych y Sphynx by niezgádłá. KochProżnLir 238.
– Prawdziwa szczęśliwość. [...] Pryskáią Aquaedukty w bliskiey Cysternie Co przywodzi sęn niezmiernie A kiedy zimny Jowisz mrozow poruszy A ziemię śniegiem przypruszy. KochProżnLir 10.
patrz: AKWEDUKT
– Bot z Turska wielki; coby sam zpadł z nogi Przy nim Albáńskie przydłuszym ostrogi. KochProżnLir 51.
– Już niechcę w ten czás Gryffow áni Potázi Co mię nie karmi leć [!] kázi Niechay Ambrą Bázánty dzieią do szczątká Nie mego pokarm zołądká. KochProżnLir 12.
patrz: AMBRA
– Andzár zápasem/ Denuszká złocona Przy boku/ wszytká Turkusy sadzona; Amelia mu wisi aż ná brzuchu Ná złotym wziarnká grochowe łáńcuchu. KochProżnLir 51.
patrz: AMELIA
– Jáko bolesna bywa/ gdy okręty liczne Po towáry biorąć sie/ w kraie Ameryczne Iusz Arcipelag miną/ y trudne Insuły Na Aeroceráunia/ w padáią szkopuły. KochProżnLir 358.
patrz: AMERYCZNY
– Jáko skromny Záiąc Drugi [myśliwy] Chártom swym dánk dáiąc Anátomizuie sobie Wilká; o iego rokuiąc wątrobie [...]. KochProżnLir 26.
– Nuż Krzystyná Zła gádziná Ryxá iescze przed nią. Były obie Kłotni sobie Ansą niepoślednią. KochProżnLir 198.
patrz: ANSA
– Ale tym czásem w Krolewskie przybytki Wszedszy/ obaczysz Przodki twoie wszytki W Architryklinie/ zdawności bez skazy/ Krolow Obrázy. KochProżnLir 266.
– Jáko bolesna bywa/ gdy okręty liczne Po towáry biorąć sie/ w kraie Ameryczne Iusz Arcipelag miną/ y trudne Insuły Na Aeroceráunia/ w padáią szkopuły. KochProżnLir 358.
patrz: ARCYPELAG
– Brzuch mir gárłu wypęda/ á zgniewney chuci/ Wlany dar názad wyrzuci. Aspergesmem skropiwszy stoiących blisko/ Chędozy mu gębę psisko. KochProżnLir 204.
patrz: ASPERGESM
– Astrolog gwiazdy licząc/ iako ktora błyśnie/ A tu go pod Kolana/ kozieł rogiem trykśnie. KochProżnLir 36.
patrz: ASTROLOG
– Forá z dworá/ precz z Korony/ Atheyska bezbożności [...] . KochProżnLir 120.
patrz: ATEJSKI
– Nie mam złotá y krszyny Krom duchny á pierzyny Com wam winna dla Bogá Bábinka ubogá. KochProżnLir 195.
patrz: BABINKA
– Albo też kiedy niema iácháć w drogę Báczmági wdziewa sudánne ná nogę. KochProżnLir 51.
– Dármo wártuie/ Doktor Hypokrátá Dármo Jurystá/ Báldá/ Alciátá Dármo rzemięśnik biegły w swym przemyśle Złoto z zarobku biorąc/ chowa ścisle. [...] Jest inszy sposob/ bez prac y kłopotu/ Ku obfitemu możem przyść złotu [o alchemii]. KochProżnLir 68.
patrz: BALDA
– Rzadki Phaenixu/ y máło widány/ Co w Arábiey pługiem nie oraney/ Bálsámorodney/ żyiesz; Jedynaku/ Niebieski Ptaku. KochProżnLir 139.
– Mnie Bálwierczyk/ drze brzytwą po głowie. KochProżnLir 54.
– Pirwej Balwierską zyłeś/ Ránnych goiąc potrosze/ Głowy/ brody goliłeś. KochProżnLir 64.
patrz: BALWIERSKA
– Wąz ową fozą nową Báłłábáńską Ieśli chce brodę niechay ma [husarz] Kátáńską. KochProżnLir 50.
– Lipá daie cień wesoły Blisko w rzece szumiące wody belkocą. KochProżnLir 11.
– Trąbić każ na Ziemiány Stroiąc Bánkiet záwołány. KochProżnLir 190.
patrz: BANKIET
– Kontusz czy Togá/ pod nią cudne Rysie Ná czele stawa/ báránie umkniey się Albo też Sobol co z Moskwy tą furą Przywiezion/ dyszy mu pod Brándęburą. KochProżnLir 50.
patrz: BARAN
– Idzie zá swą owieczką báránek oborny. KochProżnLir 208.
patrz: BARANEK
– Piesn XVIII […] Ocieram z prochu/ y náciągąm strony/ Do porzucony dawno Bárbitony I onę miłą/ zániedbáną moię/ Kobzę dzis witam/ oglądam y stroię. KochProżnLir 258.
patrz: BARBITONA
– Ták bywa/ sokoł kiedy bystrym okiem/ Buiaáiąc sobie pod niebem wysokiem: Záyrzy szczebietny Dzierzby: záraz doni Niepoścignionym lotem/ bárk swoy skłoni. KochProżnLir 185.
patrz: BARK
– Pal migdały ná wągiel/ á zeby brwiczki/ Czarney nábyły bárwiczki. KochProżnLir 175.
patrz: BARWICZKA
– Niech się uwiia ktoś báwełną/ Niech hándlem báwi/ lubo pełną Niech go trzymáią miękkie bety/ Lub skoczne tańce/ lub bánkiety. KochProżnLir 49.
patrz: BAWEŁNA
– Już niechcę w ten czás Gryffow áni Potázi co mię nie karmi leć [!] kázi Niechay Ambrą Bázánty dzieią do szczątká Nie mego pokarm zołądká. KochProżnLir 12.
– W ten czás przydzie z bąkiem Dudá W opiłego pośrod ludá A gdy w skrzypki zárzępolą Fraszká Orlánd z swą Wiolą. KochProżnLir 191.
patrz: BĄK
– Forá z dworá/ precz z Korony/ Atheyska bezbożności. KochProżnLir 120.
– Z tobą ná smykłych sániach/ po bez śnieżnym ledzie. KochProżnLir 207.
– Piasek ktory dopiero bieleie Z krwie czerwienieie. KochProżnLir 66.
patrz: BIELEĆ
– W przezorney Strudze/ gdzie się pasek bieli/ W upał słoneczny chcę záżyć kąpieli. KochProżnLir 113.
– Iák zpádną te bielidłá niétrwáłe fárby/ Znáć po gębie gęste kárby. KochProżnLir 176.
patrz: BIELIDŁO
– Lice bieluskie oko czerniuskie/ Wárgi iák korale. KochProżnLir 172.
patrz: BIELUŚKI
– W Kościele bądz nabożny/ á pokorny w Szkole/ W Polu bitny/ w grze wesoł/ żartowny przy stole. KochProżnLir 84.
patrz: BITNY
– Przekowywáią ná motyki włocznie/ Lemieszy z mieczow robią nieodwłocznie; Rádła z koncerzow/ z stálnych blachow gráce/ Do rolney prace. KochProżnLir 119.
– Támze kuminy Bliskiey rodziny/ Y zkrewnione wioski. Nákoło stoią Bliskością swoią Własny ogrod Włoski. KochProżnLir 194.
patrz: BLISKI
– [Orzeł] Błáhego ptástwá/ myśląc ci o zgubie Przed tym strásznego niezemszczenie skubie. KochProżnLir 3.
– TWárde bronią Zapory/ Do lubey wniść komory Kędy skarb iest schowány Nieoszácowány [...] Iuż y pod przyciesz spodem/ Chcę podleść trudnym chodem Lub wyłupawszy błony Wniść niepostrzeżony. KochProżnLir 195.
– Wody się Styru błotnistego wloką. KochProżnLir 16.
patrz: BŁOTNISTY
– HUsárzáć piszę [...] Ostro/ ogromno/ ma sobie poczynáć/ Okiem orzech gryść/ Wąsem muchy ścináć/ Wąz ową fozą nową Báłłábáńską Ieśli chce brodę niechay ma kátáńską Animusz Páński/ niech zárywa bokiem Powaznym sobie postępuiąc krokiem. KochProżnLir 50.
patrz: BOK
– Jáko bolesna bywa/ gdy okręty liczne Po towáry biorąć sie/ w kraie Ameryczne Iusz Arcipelag miną/ y trudne Insuły Na Aeroceráunia/ w padáią szkopuły. KochProżnLir 358.
patrz: BOLESNA
– Iest się czego bać/ kiedy chłopskie bonty Y Ruska rebellia Swe proporce rozwiia. KochProżnLir 28.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– Kontusz czy Togá/ pod nią cudne Rysie [...] Albo też Sobol co z Moskwy tą furą Przywiezion/ dyszy mu [husarzowi] pod Brándeburą. KochProżnLir 50.
– Ona [Akademia Krakowska] zawiłe dogmata Stagiry Tak przetopiła, iże są brant szczéry. KochProżnLir 547.
patrz: BRANT
– Pod krzewistey siádszy cieniem lipki/ W Treickie y ia brdąkam nieuk skrzypki. KochProżnLir 244.
patrz: BRDĄKAĆ
– Nie od burku burká/ Leć bywá od Turká. KochProżnLir 214.
patrz: BRUK, BRUK, BURK
– Pal migdały ná wągiel/ á zeby brwiczki/ Czarney nábyły bárwiczki. KochProżnLir 175.
patrz: BRWICZKA
– Brwiczki przypráwne/ Przyiemna sztuká/ Ale ták wdzięczne/ iák u borsuka. KochProżnLir 163.
patrz: BRWICZKA
– Mnie brzytwy niechcą/ komuś szydła golą. KochProżnLir 61.
– Polski niegubi nic iák bánkiety Drogie Pászty buczne wety/ Y Málwátyckie trunki/ Winá z Tokáiu Z obcego Alákánt kráiu. KochProżnLir 202.
– Boze przyszli Pogánie/ Dziedzictwo twe psowáć/ y w Kosciele mieszkánie Twoie profánowáć, Z oney Hierozolimy Uczynic w lot biegą Budkę przed przyściem zimy/ w ktorey iábłek strzegą. KochProżnLir 331.
patrz: BUDKA
– Po siedmletnich burdách Woyny/ kiedy Stánowić pokoi miał Sármatá z Szwedy/ Oboie strony y syte krwie y boiu Chciáły pokoiu. KochProżnLir 127.
patrz: BURDA
– Powdziewawszy Burki/ Kędy Mieyskie Curki. Co głádsze z okná pátrzáią wieczorem/ Iák się tym piszą ná burku Vbiorem. KochProżnLir 214.
patrz: BURKA
– Nie od burku burká/ Leć bywá od Turká. Ná hárcu zdárta/ gdy go kto zwoiuie/ Lub ią Pobrátym/ Tátárzyn dáruie. KochProżnLir 214.
patrz: BURKA
– W burce zaloty/ w burce y w namiotku W burce się trzebá spodziewáć przypłodku. KochProżnLir 215.
patrz: BURKA
– Wyprożniáłe mieszki/ Wácki/ y bursy/ trzosy/ sákwy/ iuki/ Złotem nátkacie. KochProżnLir 67.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– Ná tábelli nie me dzieło Rysowáć cię Cedrowey/ Czemużby się niegodziło? Choć ná skorce Iodłowey. KochProżnLir 80.
– Nie tráci Ceny koń choć idąc drogą Dárskie mu nogi poszwánkowáć mogą. KochProżnLir 6.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Iak się owo dziecko bierze/ Rozkwilone do Mácierze/ Kiedy swąwolne boiąc się chabiny/ Gniewnemu Oycu czyni przeprosiny. KochProżnLir 98.
– Złoto mieć potęgą chábiny Można/ o iednym końcu rożnorogi [...] Tá rozgá w czyiey gdy ściśniona dłoni Swą przyrodzoną mocą się nákłoni Kędy pod Ziemią złoty skarb zákryty On záraz wyda Pálcat známienity. KochProżnLir 69.
– A iá iako Graekowie po zburzoney Troiey/ Nie leniwo náwrocę ku cháłupce moiey. Kędyć będę wyliczáł/ trudy y niespáne Nocy/ y dni w-sprzykrzonym Szyszaku przetrwáne. KochProżnLir 183.
patrz: CHAŁUPKA
– Chmiel w Piwnicy iest w posiełku. A zálecon z tego bywa Aługi z Pány porownywa: Gdy chwalebnym wizerunkiem Wszyscy iednym piią trunkiem. KochProżnLir 191.
– Iáko ia boleię Kiedy Oyczystą W chleb zámożystą mam opuścić knieię Práwa Koronne Wsłuszność zbyt płonne ztąd ten fauor brátni Pośledzy chodzę Choć się wprzod rodzę Wybiera ostátni. KochProżnLir 192.
patrz: CHODZIĆ
– Potym w okropne iák náleią czáry [..] Aż Ionakowi głowá młyncem chodzi Niźli do zbroie lepszy on do czászy Przypiąć bez Mistrzá nieumie kárwászy. KochProżnLir 8.
patrz: CHODZIĆ
– Oczuć się przebog cerstwa LECHA Młodzi/ Boć nie okozią wełnę grá iuż chodzi. Ale o Wolność. KochProżnLir 256.
patrz: CHODZIĆ
– Rozum w Winie się topi/ gęste kieliszki/ Ná lały po szyię kiszki. W głowie się ćmi/ mozg kręci/ lice czerwieni/ Ják słońce ná wiátr w Jesięni. KochProżnLir 204.
– [...] Andzár zápasem/ Denuszká złocona Przy boku/ wszytká Turkusy sádzona [...]. KochProżnLir 51.
patrz: DENUSZKA
– Niewiem ktora ich [psy mysliwskie] Muzykálna Scholá/ Vczyłá tego vt, re, mi, fa, sol, la, Ze tak porząnnie głos miárkuią w Borze/ Iak w iákim Chorze. Iest Diszkánt z Bássem/ są średnie Tenory/ Iest flet rzewliwy/ iest y Depresz spory/ Są álty głośne/ dáne zgarł ták wiela/ Iedná Kápellá. KochProżnLir 323.
– choć mię nie niewolą Huki/ Ani mię rozkaż przyćiska surowy/ Leć niećierpiąca przyprawy y sztuki Twarz/ á na twarzy Kolor szkárłatowy Wárgi z koralow/ oczęta iák kruki Znich promień biie/ wskroś dyamentowy/ Nuż dwá ná pierśiách Bráćiszkow choć skryći/ Przećię ich widáć/ przez Koleńskie nići. KochProżnLir 159.
patrz: DIAMENTOWY
– Ták długogłodni strudnością Orłowie/ Gdy ná dostánym pássą się obłowie Szwánku nieznáią/ gdy łup rączy gonią/ A potym w krzaku marnie pioro zronią. KochProżnLir 220.
– Ale iże ziadła Párká/ Niepátrzáiąc ná látá/ Y docieczenie Zegárká/ Záyrzáłáć tego świátá [...]. KochProżnLir 138.
– Niedomieści Rząd Niewieści Ieno pewney zguby [...]. KochProżnLir 198.
– [...] ná targ kmiotek idzie żeby Kupił lub wituch pszenny Alboli pás rzemienny Lub dla domowey naczynie potrzeby [...]. KochProżnLir 30.
patrz: DOMOWY
– Więźnie prowádzą/ dorodnego wzrostu [...]. KochProżnLir 351.
patrz: DORODNY
– Pryśnieli drzaszczká/ álbo sęczek spory [Jezus] Zábiera Wiory [...]. KochProżnLir 124.
– Toż pachnąca lewándá/ Tulipan/ Fiiołki/ Wrożnobárwę upstrzywszy Kolory wierzchołki. KochProżnLir 9.
– Sen rożne phantasmátá trwozą y mięszáią [....]. KochProżnLir 86.
– Niewiem ktora ich [psy mysliwskie] Muzykálna Scholá/ Vczyłá tego vt, re, mi, fa, sol, la, Ze tak porząnnie głos miárkuią w Borze/ Iak w iákim Chorze. Iest Diszkánt z Bássem/ są średnie Tenory/ Iest flet rzewliwy/ iest y Depresz spory/ Są álty głośne/ dáne zgarł ták wiela/ Iedná Kápellá. KochProżnLir 323.
patrz: FLET, FLETA
– Nuż Krzystyná zła gádziná Ryxá iescze przed nią. Były obie Kłotni sobie Ansą niepoślednią. KochProżnLir 198.
patrz: GADZINA
– Tu gárce wreiąc mruczą/ sam kotły z miedzi/ A w kożdym pełno gawiedzi. Gdaczą kury w męczeństwie/ gęsi gagáia/ Ná złych ludzi narzekáią. KochProżnLir 202.
patrz: GDAKAĆ
– Iest Diszkánt z Bássem/ są średnie Tenory/ Iest flet rzewliwy/ iest y Depresz spory/ Są álty głośne / dáne zgarł ták wiela/ Iedná Kápellá. KochProżnLir 323.
patrz: GŁOŚNY
– Pirwej Balwierską zyłeś/ Ránnych goiąc potrosze/ Głowy/ brody goliłeś. KochProżnLir 64.
patrz: GOLIĆ
– Oczuć się przebog cerstwa LECHA Młodzi/ Boć nie okozią wełnę grá iuż chodzi. Ale o Wolność. KochProżnLir 256.
patrz: GRA
– Miło mu gdy swą ręką frukt zrywa z oney Gruszki ręką swą wszczepioney Y pośle ią w podárku piękney Phillidzie. KochProżnLir 11.
– Już niechcę w ten czás Gryffow áni Potázi co mię nie karmi leć kázi Niechay Ambrą Bázánty dzieią do szczątká Nie mego pokarm zołądká. KochProżnLir 12.
patrz: GRYF
– Iuż niechcę w ten czás Gryffow [!] áni Potázi Co mię nie karmi leć kázi niechay Umbra Bázánty dzieią do sczątká Nie mego pokarm zołądká. KochProżnLir 12.
patrz: GRYS, GRYS, GRYSS, GRYZ
– Są iedni co przez kryski pospolite Gwałtem honory biorą známienite [...]. KochProżnLir 33.
patrz: GWAŁTEM
– Iuż niech nie tęskni uprágniona duszá Do ziemnych gwarkow pełnego Olkuszá. KochProżnLir 68.
patrz: GWAREK
– [...] czy Mąż domniemany? Czy Opiekunem? czy Strozem názowę? Miłość Iozwowę. KochProżnLir 124.
– [...] sámá nátura Iák mądrzy mowią ze ciągnie do Iurá [...]. KochProżnLir 185.
patrz: JUR
– Przekowywáią ná motyki włocznie Lemieszy z mieczow robią nieodwłocznie Rádła z koncerzow z stálnych blachow gráce Do rolney prace. KochProżnLir 119.
– Bo inszać ze w Klasztorze y w Westálskim cieniu/ Brzęczeć ná Kláwikordzie y lichym grzebieniu Nucąc. KochProżnLir 150.
– Piesn XVIII […] Ocieram z prochu/ y náciągam strony/ Do porzucony dawno Bárbitony I onę miłą/ zániedbáną moię/ Kobzę dzis witam/ oglądam y stroię. KochProżnLir 258.
patrz: KOBZA
– Kontusz czy Togá/ pod nią cudne Rysie [...] Albo też Sobol co z Moskwy tą furą Przywiezion/ dyszy mu [husarzowi] pod Brándeburą. KochProżnLir 50.
patrz: KONTUSZ
– Dobrze kotek powiada/ pod Bożą wiárą/ Dziatki dziatki/ trzebá Miárą. KochProżnLir 205.
patrz: KOTEK
– Nie mam złotá y krszyny Krom duchny á pierzyny Com wam winna dla Bogá Bábinka ubogá. KochProżnLir 195.
patrz: KROM
– Choć będźie komuś z śmiechem Wyznąm ná się trwogę Mogłem: co było zgrzechem/ Bez grzechu nie mogę. KochProżnLir 213.
patrz: KTOŚ
– Woli odźiąn Lámą Z grzeczną w tąńcu Dámą. Podkowką krzesáć páwiment Ciosány/ Niżli się w polu podkáć z Bissurmány. KochProżnLir 214.
patrz: LAMA
– Toż pachnąca lewándá/ Tulipan/ Fiiołki/ Wrożnobárwę upstrzywszy Kolory wierzchołki. KochProżnLir 9.
– A ia iuż drapię Stároświeckie kwity Gdźie przyznawano władzą Aphrodyty Y gdy legartem Stellę włozku widźę Z Wenery szydzę. KochProżnLir 200.
patrz: LEGART
– Niestroiłem ia Lutni przy Lezbickiey Cythrze/ Co nieukow miłośći płochey vczy chytrze/ Anim stron od Sulmoński pożyczał Bándory/ Ná ktorey sobie szkodne grał tám ktoś Amory. KochProżnLir 150.
patrz: LEZBICKI
– A Weśniesz to/ czy ná iáwi? Ten mię widok luby báwi. KochProżnLir 161.
patrz: LUBY
– Andzár zápasem/ Denuszká złocona Przy boku/ wszytká Turkusy sadzona; Amelia mu wisi aż ná brzuchu Ná złotym wziarnká grochowe łáńcuchu. KochProżnLir 51.
– Nie ták po swym Hektorze Andromáche kwili Gdy męża łukowładni Graekowie zábili. KochProżnLir 15.
– PIESN X Madrygał. Albo Prawdá ná iáwi. KochProżnLir 162.
patrz: MADRYGAŁ
– Silćie wy się Pánowie ná koszty prożne/ Buduiąc splendece rożne/ Lub się przecię zostanie co z tego w domu/ Puścizna zastępcow komu/ Ale Polski niegubi nic iák bańkiety/ Drogie Pászty buczne wety/ Málwátyckie trunki/ Winá z Tokáiu/ Z obcego Alákant kráiu. KochProżnLir 202.
patrz: MALWATYCKI
– Aleć y myncá z miedźi/ Ktorą gárdzą Sąśiedżi. Choć z máłoważney bita iest Minery/ Wźięta/ z nikczemnych czyni Káwalery. KochProżnLir 231.
– Marnotractwo Młodzi Polskiej na Burku. KochProżnLir 214.
– Co Marnotractwa i tej rozrutności/ Mądrze oducza szalonej Młodości. KochProżnLir 215.
– A ieśli Zoná dobra Zoná poczćiwa Stárániem spolnym przybywa Iáko owo Mázurka ma miła duszká Nie pizmowána francuská Z suchych drew każe prędko nákłádáć ognie By się Mąż rozgrzał dogodnie. KochProżnLir 12.
patrz: MAZURKA
– Wolne Syropy/ y pigułki ckliwe/ Y z sublimátem fluxy záraźliwe Łaźnie codźienne/ y kádzenia rozne. Bez skutku prozne Prożne y dárme. botym ieszcze gorzy/ Vpárta w kośćiách/ fráncá bolu sporzy/ Dręczy/ kátuie/ ták że iuż mgłe żyły/ Drogiey krwie zbyły. KochProżnLir 157.
patrz: MGŁY
– Iák zá dáwney w Rzymie chwile Sławny bywał báńkiet Sylle Gdźie w Tyber gdy Winá lali Bachá z Tetydą swátáli. Y ná vcztę twą Antoni Kleopátrá perłę roni Topiąc/ Ceny tey bez máłá/ Ze Million kosztowáłá. KochProżnLir 191.
– Potym w okropne iák náleią czáry [..] Aż Ionakowi głowá młyncem chodzi Niźli do zbroie lepszy on do czászy Przypiąć bez Mistrzá nieumie kárwászy. KochProżnLir 8.
patrz: MŁYNIEC
– Nuż Krzystyná zła gádziná Ryxá iescze przed nią. Były obie Kłotni sobie Ansą niepoślednią. KochProżnLir 198.
– Náwet twierdzą że dźiwny Hármonią noty/ Obraca Empireyskiey Shaery [!] kołowroty. KochProżnLir 151.
patrz: NOTA, NUTA, NUTA
– Bo inszać ze w Klasztorze y w Westálskim ćieniu/ Brzęczeć ná Kláwikordźie/ y lichym grzebieniu Nucąc/ Iest zdrádá w swiećie. KochProżnLir 150.
patrz: NUCIĆ
– Giną Xiążętá/ z gminem Miłościwi/ Niewinne dziatki/ Stárcowie Sędziwi/ Corki obok z Mátki. KochProżnLir 111.
patrz: O BOK
– Jestem iák topień morski/ co go wiátr powiewa/ A on z stráchu y z szkody/ miżerny omdlewa. KochProżnLir 81.
patrz: OMDLEWAĆ
– Wszędzie zgráie Pácholęce/ Palą pochodnie Iárzęce. KochProżnLir 164.
patrz: PACHOLĘCY
– Tylko od śmierci ná trzy pálce bywa/ Kto włodzi pływa. KochProżnLir 177.
patrz: PALEC
– Pal migdały ná węgiel/ á zeby brwiczki/ Czarney nábyły bárwiczki. KochProżnLir 175.
patrz: PALIĆ
– Husárzáć piszę [...] Wełbie páragráff práwie wrąb śmiertelny/ Przez gębę podłuż nożyk po szábelney Iest Parenthesis. KochProżnLir 50.
patrz: PARAGRAF
– Z natury kázdy przyiáźnieyszy swemu Ci powierzony sekret táią Ci Pártyzantom swoim/ wlot onim znáć dáią. KochProżnLir 38.
patrz: PARTYZANT
– Lubo w pásiekách zbiera obfite miody Ktore wbiia w beczki w kłody [...]. KochProżnLir 11.
patrz: PASIEKA
– Husárzáć piszę [...] powagi záżywáć Sam iákby perfekt/ inszych pociászywáć Ostro/ ogromno ma sobie poczynáć. KochProżnLir 50.
– Woli odźiąn Lámą Z grzeczną w tąńcu Dámą. Podkowką krzesáć páwiment Ciosány/ Niżli się w polu podkáć z Bissurmány. KochProżnLir 214.
– Komu Bach mił swym zwyczáiem/ Niech się podsyca Tokáiem. KochProżnLir 72.
– Czeladź siadszy przy ogniu/ tám ná Nalepie Oracz pogániáczkę klepie. A ile czás pozwoli nocney usiadki zádáwaią sobie gadki. KochProżnLir 12.
– ...kiedy się do stáda Wilk pokryiomie/ z bliskich lásow skrada stadnik dorodny... KochProżnLir 67.
– Co świátu poświęćili swobodne Humory/ Milczenia nieprzyśiągszy trzymáć Pitágory. KochProżnLir 150.
– Dziáłá/ ktore śmierć zdáleká przynoszą/ Hukiem ogromnym/ iuż te wieści głoszą. Przez gęstą strzelbę/ y przypráwne Ognie/ Ze Nieprzyiaciel potłumian dowodnie. KochProżnLir 219.
patrz: POTŁUMIAN
– Tám chłodne stoki Bystre potoki/ Zimney wody dáią. KochProżnLir 194.
patrz: POTOK
– [...] ná targ kmiotek idzie żeby Kupił lub wituch pszenny Alboli pás rzemienny Lub dla domowey naczynie potrzeby [...]. KochProżnLir 30.
– Choć náturá w tym idźie obłudnie; Choć powierzchownie stworzy człeká cudnie; Wczym inszym vymie. KochProżnLir 189.
– Ná pieknym świátá umiera widoku Wposrod Obozu y Rycerskiey Młodzi Gdzie Pułkowniczy y z Woyskiem łzy moczą fátalną śmiercią iego Powłoczą... KochProżnLir 44.
– Pogodne dni oświeca z ciepłem iásne słońce A ziemiá śniezney zbywa iak przez gwałt opończe [...] KochProżnLir 9.
– Bot z Turka wielki; coby sam zpadł z nogi Przy nim Albáńskie przydłuższym ostrogi KochProżnLir 51.
– Oyczyste opusciwszy knieie Idę, przymusna gdzie każe fortuná [...]. KochProżnLir 59.
patrz: PRZYMUSZNY
– Ma Cyrce te sposoby/ Z człeká dźiáłáć świnię/ Tąż przyprawą vczynek zły sobie odczynię. KochProżnLir 169.
patrz: PRZYPRAWA
– Aspergesmem skropiwszy stoiących blisko/ Chędozy mu gębę pśisko. KochProżnLir 204.
patrz: PSISKO
– Potym w okropne iák aáleią czáry Mocnych Cecubow/ pstrykniem ná Tátáry Lub tey od winá/ śmiałości nawykniem Iże Kozakow káńczugámi wytniem. KochProżnLir 8.
– Przekowywáią ná motyki włocznie/ Lemieszy z mieczow robią nieodwłocznie; Rádła z koncerzow/ z stálnych blachow gráce/ Do rolney prace. KochProżnLir 119.
– Sláchcic w domu swoim wolny Beśpiecznie przemięszkiwa: Rabacz vcichł iuż swowolny/ Więcey Czaty nie miwa. KochProżnLir 137.
– Tu swey blednie lilia białością nátury Sam się Roza czerwieni rumieńcem purpury. KochProżnLir 9-10.
– Zgodą Krolestwá/ zgodą Páństwá rosną/ Rozterkiem giną/ y niezgodą sprosną Przez zgode/ w gorę idą/ y mocnieią/ Przez wewnętrzne walki/ rwą się/ y słábieją. KochProżnLir 224.
– Wender/ wender Arryani/ Wnukowie Belzebubá/ Ktorym Boski honor tąni [!]/ A z bluźnierstw iego chlubá; Rumuycie się Socyniste Ciemne z przedpiekla Sowy/ Złe puchacze y nieczyste/ Narodzie wártogłowy. KochProżnLir 120.
– Cnotá szczyrość popłacza/ w vczynkách rzetelni Bez obszernych Oráciey káżdy swoie spełni. KochProżnLir 47.
– Prawdziwa szczęśliwość. [...] Pryskáią Aquaedukty w bliskiey Cysternie Co przywodzi sęn niezmiernie A kiedy zimny Jowisz mrozow poruszy A ziemię śniegiem przypruszy. KochProżnLir 11.
patrz: SEN
– Acz widzę gośći iedźie grzecznych śiła Pono z Wársztátu Mársowego dźiłá: A ná ten pogłos iześ świeza Wdowá. Pozal się Boże/ skwápliwego słowá. KochProżnLir 187.
patrz: SIEŁA, SIŁA, SIŁA
– Wender/ wender Arryani/ Wnukowie Belzebubá/ Ktorym Boski honor tąni [!]/ A z bluźnierstw iego chlubá; Rumuycie się Socyniste Ciemne z przedpiekla Sowy/ Złe puchacze y nieczyste/ Narodzie wártogłowy. KochProżnLir 120.
patrz: SOCYNISTA
– Kto się iedno náwinie/ Wyprosić się nie może: Iednych na szpil wtykáią/ Drugich pieką na rożnie. KochProżnLir 116.
– Przekowywáią ná motyki włocznie/ Lemieszy z mieczow robią nieodwłocznie; Rádła z koncerzow/ z stálnych blachow gráce/ Do rolney prace. KochProżnLir 119.
– Jestem iák topień morski/ co go wiátr powiewa/ A on z stráchu y z szkody/ miżerny omdlewa. KochProżnLir 81.
patrz: STRACH
– Po siedmletnich burdách Woyny/ kiedy Stánowić pokoi miał Sármatá z Szwedy/ Oboie strony y syte krwie y boiu Chciáły pokoiu. KochProżnLir 127.
patrz: SYT, SYTY
– Ale swobody Ptak pámiętny swoi/ Ciężkich się Pędzcow y niewoli boi. Ani on na tey opaśćręce zechce/ Kędy go wabi/ y kędy go łechce/ Szwistny wab chytrych [...]. KochProżnLir 259-260.
patrz: SZWISTNY
– A iá iako Graekowie po zburzoney Troiey/ Nie leniwo náwrocę ku cháłupce moiey. Kędyć będę wyliczáł/ trudy y niespáne Nocy/ y dni w-sprzykrzonym Szyszaku przetrwáne. KochProżnLir 183.
patrz: SZYSZAK
– Takli knecht ieden z sledzrodney kráiny? Koronne bierze w cięzkie iárzmo Syny? KochProżnLir 37.
– Heynał świta Phaebus wstáie/ Wcześnie promień swoy wydáie/ Ná przestrone świátá kráie. KochProżnLir 244.
patrz: ŚWITAĆ
– Bo to iest wbrew przedwieczney opátrznośći sámey/ Gdy kto vporu swego nárzuca iey Támy. KochProżnLir 216.
patrz: TAMA
– Polski niegubi nic iák bánkiety Drogie Pászty buczne wety/ Y Málwátyckie trunki/ Winá z Tokáiu Z obcego Alákánt kráiu. KochProżnLir 202.
patrz: TRUNEK
– Chmiel w Piwnicy iest w posiełku. A zálecon z tego bywa Aługi z Pány porownywa: Gdy chwalebnym wizerunkiem Wszyscy iednym piią trunkiem. KochProżnLir 191.
patrz: TRUNEK
– To iest szczęście/ dom Oyczysty/ Dobrze nábyte zbiory/ Niepotrzebienem Iurysty/ Niedbam o Assessory. Nie z-fuka mię áni złáie/ Ani trzáska nád głową/ Nie weźmie mi/ bo nie dáie/ Mam odpowiedź gotową. KochProżnLir 227-228.
patrz: TRZASKAĆ
– Iák Báłwąn okopciáły na pośrod rynku/ Co białego pozbył tynku. KochProżnLir 170.
patrz: TYNK
– W Sierocym stanie vtroskána Wdowá/ Gdy smutna zalu znieść niemoże głowá; Iák to wnieszczęśćiu żal niemiewa miáry Skárżąc się mowi ták do Páni stáry... KochProżnLir 184.
patrz: UTROSKANY
– Niech się uwiia ktoś báwełną/ Niech hándlem báwi/ lubo pełną Niech go trzymáią miękkie bety/ Lub skoczne tańce/ lub bánkiety. KochProżnLir 49.
– Z nátury kázdy przyiáźnieyszy swemu Ci powierzony sekret táią Ci Pártyzántom swoim/ wlot o nim znáć dáią [...]. KochProżnLir 38.
patrz: W LOT
– Kiedy po walce/ Piękney Kowalce Rad przećiera snádno. KochProżnLir 152.
patrz: WALKA
– Kto żwyćiężył nieprzyiaćioł/ Stawiay obeliszki/ Ia się wolę wćisnąć zástoł/ Gdźie gęste Kieliszki. KochProżnLir 154.
– Zołnierz [...] stánąwszy przedewroty/ u Dworu Wdowinego [...] Rzecze poważna Wdowo... KochProżnLir 205.
– Iák cięszkim zalem kochánia przypłáći Oczy ponurzy/ płáchtę na się wdźieie Z wierzchu się smući/ á we wnątrz się śmieie. KochProżnLir 187.
patrz: WDZIAĆ
– Wender/ wender Arryani/ Wnukowie Belzebubá. KochProżnLir 120.
patrz: WENDER
– Teraz niż zbiegę/ W tym cię przestrzegę Szczerze nieobłudnie Iże potrzeba Wenerze chleba Bo bez niego schudnie. KochProżnLir 161.
patrz: WENERA
– ...Na ciebie Marsie wszytkę kładę winę/ Ze twą Wenera ciemięzy drużynę. KochProżnLir 212.
patrz: WENERA
– A ja już drapię Staroświeckie kwity Gdzie przyznawano władzą Afrodyty I gdy legartem Stelę włozku widżę Z Wenery szydzę. KochProżnLir 200.
patrz: WENERA
– Ták źrebiec pierzchliwy/ Nieda ná Bog żywy/ W niewiádome nog opináć forgocze Aż muśi; wniwecz/ co się vszámoce. KochProżnLir 170.
patrz: WNIWECZ
– W ten czás przydzie z bąkiem Dudá W opiłego pośrod ludá A gdy w skrzypki zárzępolą Fraszká Orlánd z swą Wiolą. KochProżnLir 191.
– Potym w okropne iák náleią czáry Mocnych Cecubow/ pstrykniem ná Tátáry Lub tey od winá/ śmiáłości nawykniem Iże Kozakow kańczugámi wytniem [...]. KochProżnLir 8.
patrz: WYCIĄĆ
– NIe ták w Hercynie widok iest żałosny/ Gdy dąb/ ná ktorym żołędzie nie kwitną/ Ná zięmię leci; Lub zpruchniáłe Sosny Wálą się/ z Iodłą láty stárożytną; Leć kiedy Iáwor w Dąbrowie roskoszny Ostrą siekierą młodociány wytną/ Lás się oszpeci/ á smutny Leśniczy Ostrożnym bydź chcąc bliskie drzewá liczy. KochProżnLir 135.
patrz: WYCIĄĆ
– Stoią dworscy wymorzeni/ Długiey głodem nádzieie/ Pełno w izbách/ pełni w sięni/ Tęn żnie/ co ow posieie. KochProżnLir 229.
patrz: WYMORZONY
– HUsárzáć piszę [...] Ostro/ ogromno/ ma sobie poczynáć/ Okiem orzech gryść/ Wąsem muchy ścináć/ Wąz ową fozą nową Báłłábáńską Ieśli chce brodę niechay ma kátáńską Animusz Páński/ niech zárywa bokiem Powaznym sobie postępuiąc krokiem. KochProżnLir 50.
patrz: ZARYWAĆ
– W ten czás przydzie z bąkiem Dudá W opiłego pośrod ludá A gdy w skrzypki zárzępolą Frászká Orlánd z swą Wiolą. KochProżnLir 191.
– Trąbić każ na Ziemiány Stroiąc Bánkiet záwołány. KochProżnLir 190.
patrz: ZAWOŁAĆ
– Trąbić każ na Ziemiány Stroiąc Bánkiet záwołány. KochProżnLir 190.
patrz: ZAWOŁANY
– Tám zkazano ná ogień całkiem báwołu/ Z nim ze y żubrá pospołu. KochProżnLir 202.
patrz: ZUBR, ŻUBR, ŻUBR