Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
TrepNekLib 1626-1639 oryginał
Liber generationis […] plebeanorum.
Odnotowano 446 cytatów z tego źródła
– Także de Giebułtów pisał się Wężyk Bernardus. O tem w tych ze Actach Zięmskich Crac. TrepNekLib 94v.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Fogielweder Miesczanie Crac. beli przezuiska o tych y w Actach Grockich Crac. A. 1504. TrepNekLib 84v.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Sczego fałsz znac bo po tey datie przywileiu dobrze posliedz noty wakciech Krakowskich są częste, co Oyca ich mikołaia fanat[us] pisano. TrepNekLib 23.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Odnosił [ród] poszanowanie. Czego tyle mam autentycznych dokumentow. RadziwKSprawy 25. Zadał im beł P. Zagorski z Czechowa Ignobilitate[m] y excepty Autenticzne powymował. TrepNekLib 109.
– Zas o autentiku iakimsi spominaią [mieszczanie krakowscy] ze maią nakupowanie maiętnosci. ze bardzo wielie iuszMaietnosci skupieli, y tem Sliachcic rownacsię usiełuią; alie falsz bo zadnego Autentiku na to niemaią, tilko co pozwoliono im miec wiosek co. blisko miasta. TrepNekLib 8v.
– Tak tedy ci plebei cosie teraz z Autentikami ukazuie, falsz ukazuią. TrepNekLib 14.
– Słał [Czapliński] y do Krolia Tysiąc Czerwonych o Autentyk na Sliachectwo ktorego niedostał. TrepNekLib 49.
– Beł iedęn Pieczetarz co pieczeci rzezał wCracowie, ktory Angonizuiąc A[nn]o 1580 grzechęm to [fałszowanie pieczęci] byc nieodpuzczonym przy smierci wydział. TrepNekLib 10.
– Chciał bel pozywać o to y Aktia na sliachtę te[g]o swe[g]o bobicia [pobicia] złozyć. TrepNekLib 209 [208v].
patrz: AKCJA
– Bączalski rzeczony [...] poialbel Szworską pod Piotrkowęm [...] ta oyca sue[g]o Sworskie[g]o zabieła; bela oto Actia [...] wpiotrkowie A[nno] 1634. TrepNekLib 19.
patrz: AKCJA
– Tam na Tribunalie Actor przyzna Cittato wywod sliachectwa, a Cittat[us] paeno za Actora zswego mieszka da y Actora Contentuie. TrepNekLib 6v.
patrz: AKTOR
– Ten Czeliatycki dostał beł niemcow co mu Alchimiskie dealbatie czynieli y pięniadze robieli. TrepNekLib 61v.
– Golinski nazwałsię mieyski synek zwieliczki poiąłbel tamze A. 1626 mieyską dziewkę Kmiciąnkę: o ktorey oycu Alhimiscie pod K. TrepNekLib 104.
– Alexander Syn drugi w Wieliczce miał dom. TrepNekLib 88.
patrz: ALEKSANDER
– Nagrobek na Zamku Crac[owskim] w Ambicie Koscioła od Południa wmurze, na ktorym text wykowany y Rok 1557. TrepNekLib 36.
patrz: AMBIT
– Aniołek jan bel tosz wozny, we wsi kamyszowie u Skalmierza. TrepNekLib 18.
– Syn zas te[go] Piotra Czeliatycki[ego] miał Za łoznice Achlerowne mieszczkę [...] Tę Amoratę po tym swą wydał za Słowińskiego] [...] y posag dał mu po niey. TrepNekLib 61v.
patrz: AMORATA
– Kącki nie iaki Jan [...] miał Dom z roliami dozywocim od Biskupie[go] Antecessora dany. TrepNekLib 86.
patrz: ANTECESOR
– Ukazowal [Baranoski] Autentik data anticipowana za Augusta oycu ich dany; ale fałeszny zmysliony, iakie nienowina miesczanom Krakoskim sobie fingowac. TrepNekLib 23.
– Listy pergaminowe in secreto napisane z apensami pieczetowali y inszym concivibus swoim, ktorym rozumiał co in Conclavi cum Coniurato silencio sprawowali. TrepNekLib 10.
patrz: APENS
– Jerzy poiął Aptekarki z Grocki ulice dziewkę Circa 1630. TrepNekLib 18.
patrz: APTEKARKA
– Zdarzeło sie ze te[go] Foxa z posrzod siebie podali [duchowni] [...] ktory zas bel został Archidiacone[m] Crac[owskim]. TrepNekLib 86.
– Dymnicki nazwał sie bekart czyj iest wie dobrze Pani Porczynska wdowa pod Srockim wsią za Piotrkowem ten w Srockim tym bekart z małpą mieszkał bez sliubu y mial Arcy bekarty z nią. TrepNekLib 69.
– Od p[ro]boscza Miechowskie[go] arendą miał Smrokow wies [Frizer, mieszczanin krakowski]. TrepNekLib 70.
– Dzielioski [...] puscieł potym [...] Lysakow drugiemu Zieciowi Goszowskiemu co go sąm od Ksiedza ostrowskie[go] arendą miał. TrepNekLib 83.
– Puscielmu [mieszczaninowi nazwiskiem Baptista] bel p. Margrabia arendą A[nn]o 1628 wies pasczorke pod Pinczowęm. TrepNekLib 22.
– Potem A. 1603 od Xziezey [!] z Crac[owa] dostal beł sobie [Paweł Dalowski] Arendi na wioskę pod Krakowęm. TrepNekLib 67.
– Drozdowski chłopski syn z Bozencinka [...] trzymał arendą plebanski folwark od plebana od roku 1627. do ktorey Arendy spie y dziesięciny nalezały. TrepNekLib 76.
– Gębczynski [...] trzymał arendami wioski w podgorzu na społ z Borowskim. TrepNekLib 94.
– Janowi kuliawęmu A[nn]o 1633 od S. Jana pusciel suoie Arędę Czaple u Miechowa Frazer miesz[czanin] Crac[owski]. TrepNekLib 18 marg.
– Faliecki Mieszczanin Crac. [...] kamienice miał na S Jana ulicy [...] przedawszy tę kamienicę Dzierzał arendą od Pana Pana Teczynskie[go] kilkanascie liat. TrepNekLib 84.
– Czerlieny zwal sie szoltys ze starego miesca wsi u Sambora, ten [...] soliarnie naymowal arendami od Sliachty. TrepNekLib 62.
– Miał tesz ten Goiszewski od X. Koniecpolskie[go] chłopską rolię we wsi Potoku czy arendą aboli dożywocim. TrepNekLib 102.
– Temu Bąkowskie[mu] Xziadz [!] ten pleban dopomagal zas na Arendki, u ktorego Xziedza [!] czesto przebywal. TrepNekLib 21.
patrz: ARENDKA
– Nazwał sie czeliatyckim y Arendował kolo Pinczowa kilka wsi iako Rosieiow Słupow u panow Sobkow. TrepNekLib 61.
– Rolią Krzystow arendował beł P. Kasprowi Glinskiemu od roku 1632. TrepNekLib 90.
– [...] dadzą znac P. Trepce, ze poimano złodzieia, któryć się dobeł do swego depositu choc z kilkunastą zamkow: Tak za recognitią assecurowaną za szkody co poczynieł puscił go [...]. TrepNekLib 218.
– Baba iest co sluzy u Wielkobuckie[go] u Skrzypiowie niedaleko Pinczowa. TrepNekLib 62.
patrz: BABA
– Z Zoną duie Dzieuce miał. Jedna Szła beła za P. Pszankę w Babinie. TrepNekLib 57. TrepNekLib 57.
patrz: BABIN
– Tych często iako poddanych grozieł się pobrac pan Czerny [...] a okupiwszy się powiedac smieią [...] ze są z podolia rodzicy, y o enelogiey Swe[g]o Sliachectwa przed ludzmi niewiadomemi baią. TrepNekLib 41.
patrz: BAJAĆ
– Grasowanim bardzo bawieł się [student Gajowski] [...] o grasowanie wygnał go mistrz Fontan ze szkoly [...] w Crac[owie]. On zas trzymal szkolę w Myslimicach A. 1632. Nazmyslial bel sobie listow na Bakalarią od Collegium. TrepNekLib 91.
patrz: BAKALARYJA
– Drzewicki chlopski syn studował w Crac[owie] y circa 1632 po bakaliarsku chodzieł. Tego P. Pisarski [...] miał go bel okrutnie pobic zesie sliachcicem zwał y udawał. Dictorem podczas mianowal sie a nie bakalarzem. TrepNekLib 74.
– Miał [Włoch – malarz] stamtądże [ze Stebnicy] dziewkę bakałarzowę, co się Wolskim zwał. TrepNekLib 223.
– Benedikt [Drewnowski] balwierzem bel [...] Miał Syna Jedne[g]o tesz balwierczyka. TrepNekLib 73.
– Benedikt [Drewnowski] balwierzem bel w Krakouie na Kleparzu naimem baluierstwo rabial. TrepNekLib 73.
– Jezdziel do niego [rannego] zCrac[owa] Woyciech Cerulik zgrocki ulice opatrowac go. co u tegosz Cerulika uczel się balwierstwa [...] syn te[g]o Bogackie[g]o. TrepNekLib 32v.
– Pana Janiczka Baranoskie[g]o kiedy sobie pan Zołnierz podpieł, miasto zapłaty za wino y bankiet bałtągo wybaranieł. TrepNekLib 24v.
– Na tesz wozy brano iego [Aleksandra Fressnera] sol w balwaniech y Beczkową do Miechowa. TrepNekLib 88.
patrz: BAŁWAN
– Co zas Cci odsądzency y Banitowie za Bolesławęm na Sliąsko ziechali liecz potym gdysię to ostarzało znowu do Krakowa zliekka wnieslisie do onych swych siedlisk. TrepNekLib 8.
– Synow mial trzech, Jędrzeia, Jąna y Marcina, ktorzy od Barana oyca Baranskięmi nazywalisię. TrepNekLib 24v.
patrz: BARAN
– Gliwic zwał się Mieyski synek zWieliczki [...] Ten poiał beł A[nno] 1634 po S. Janie wdowe Baranoska na Kleparzu z domu Jaroszoska A[nno] 1636 baranioc ią tesz pierwey beło w Crac[owie] na klieparzu; iednak nieokalieczono iako tego beł Pan Dabrowski Jan, okalieczel na rekę. TrepNekLib 97v.
patrz: BARANIĆ
– Przywital go bel [Dąbrowskiego, mieszczanina z Sieradza] sługa P. Widawskie[go] Sługa Skorupski mianuiąc go Baranskim on [...] p[ro]siel go aby go nie zwal Baranskim tylko Dabrowskim bo mu szlo oto ze będac Baranskim co okradl Pana y zas ze powołani bel o rozboy. tak Bal się Baranienia alie zas iako Dąbroski od Debu nazuany, rozumięm ze na gałęzi Debowey przydzie mu odpoczywac. TrepNekLib 64v. TrepNekLib 64v.
patrz: BARANIENIE
– Testis y Paprocki w herbarzu chroniki swey, przy opisaniu na koncu xziąg o herbach woiewoctw y miast głownieyszych gdzie piszę ze Staroszkiem zwanogo [Baranowskiego, mieszczanina krakowskiego] ato przezwisko Baranoski, wziął sobie od wsi abo od Karczmy Baranowa trzymaiac ią od mniszek zwierzynieckich, tę Karczme pod iego dzierzawą spalieli beli Zołnierze circa 1575. TrepNekLib 23.
patrz: BARANOWA
– W Sieracki Zięmi Barsczowski Matiasz nazuałsie syn Barsczow zRad[ł]owa wsi Biskupa Crac[owskiego]. TrepNekLib 24v.
patrz: BARSZCZ
– Trzebaby mu barwe Czerliena w błocie odmienic połozywszy go trzema kiymi farbowac. TrepNekLib 62.
patrz: BARWA
– Ten Jan [z Predocina] ziechawszy zbarwą do Sieradzki Zięm. TrepNekLib 38.
patrz: BARWA
– Drudzy trafiaiasie co Basztardo (czyi beł), takich y ze Szpitalia od S.Ducha z Krakowa sieła wyszło gdzie porzucone dzieci chowaią y wszkole cwiczą. TrepNekLib 4v.
– V Krasuskiey wdowy w Jazdouiczkach u p[ro]szouic bauialsię [Aleksander Cebrzyczek] przez rok 1637. TrepNekLib 47v.
– Miała [Brzeska] Spierszym mezem kilka dziewek taktesz bauielysie kto zaplacieł. TrepNekLib 41.
– Benar bauielsie u Zolnierza ktoregos pod choragwia P. Szyskoskie[g]o. TrepNekLib 27.
– Ta [żona Działowskiego] Kortizanką zawsze bywała, bawielisie koło niey rozni liudzie. TrepNekLib 81.
– Gachowski chlopski syn zewsi, po sluzkach u sliachty bawiełsię. TrepNekLib 91.
– Zona [...] [Falickiego] bauieła sie roznemi mesczyznami. TrepNekLib 84.
– Deriuatią tego tytułu wzięli ze Cerulikowie y psie łayno album grecum. toiest Be. chowaią: Stąd tedy Bechowski Tytuł. TrepNekLib 25.
patrz: BE
– Na tesz wozy brano iego [Aleksandra Fressnera] sol w balwaniech y Beczkową do Miechowa. TrepNekLib 88.
patrz: BECZKOWY
– Borucki nazuałsie [...] z Pinczowa bednarski syn. TrepNekLib 37.
patrz: BEDNARSKI
– Jeden [...] bednarstwa nauczywszysię powędrował do wegier. TrepNekLib 49v.
patrz: BEDNARSTWO
– Bełski nazywałsię mikołaj spiątku miasteczka w łęczycki zięmi miejski syn. [...] od roku 1600 Ligęza mikołaj wziął go beł do spraw swych przygliądania na Tribunalech zas od roku 1618 uczynieł go beł pisarzem w grodzie Biedzkim, będąc sąm starostą [...]. Przekliectwo Boże padło na tamtę Biedowską abo Biedzką sliachtę. TrepNekLib 26.
patrz: BEŁSKI
– Prętko iako bru namnozełosię. TrepNekLib 166.
patrz: BER
– Ten [Jędrzej Czarnocki] z załoznica wbezzęnstwie w warszawie mieszkał. TrepNekLib 50.
– Bebnowski nazwalisie synowie Jana Bebna miesczanina W-Lieliowie TrepNekLib 25.
patrz: BĘBEN
– Tego bekarta gdy przy Oycu tem swęm chłopcęm beł ze pękato rosł zwałgo bęben, czasęm Bęsiu. TrepNekLib 25.
patrz: BĘBEN
– Stanislaw z Maryną Brzeską mieszczką sPinczowa bez sliubu mieszkał nie mial potomstua bekarcie[go], zabito go. TrepNekLib 59.
patrz: BĘKARCI
– Wiedza o Bekarctwie iey w Groycu. TrepNekLib 32-32v.
– Czapik woÿciech bękart chłopski w Raduanouicach opisanÿ pod Zagoroski. TrepNekLib 49.
patrz: BĘKART
– Ten Tomas bekart poiał młynarczankę Czerwionę. TrepNekLib 108.
patrz: BĘKART
– Niechszé przeyrzy iesli mądry Cawalgier Polski iesli to uwaznie i mądrze czyni, przywłaszczać i zwać plugawe czystym, złe dobrym, ciemność światłością, a przewrotność sprawiedliwością (bięda tym pismo Swietę mowi). TrepNekLib 6.
patrz: BIADA, BIEDA
– Raczkowski [...] Jerzy, białokurowaty, miał lat 30 anno 1633; odjechał od Walentego podobno do Moskwy z kimsi. TrepNekLib 300-301.
– Jazwiecki [...] mieyski syn [...] herbu Bibersztyn zazywa, pochwili zpieniezywszysie, bedziesię udawał sliachcicęm. Trzeba bymu bierzmowanie biy ber wrynsztoku sprawic, a wiazacmu pobokach trzema kijmi, toiest bi browac, a skore dac na chomąta, jak to Jazwcową. TrepNekLib 140.
patrz: BIBROWAĆ
– Bełski nazywałsię mikołaj spiątku miasteczka w łęczycki zięmi miejski syn. [...] od roku 1600 Ligęza mikołaj wziął go beł do spraw swych przygliądania na Tribunalech zas od roku 1618 uczynieł go beł pisarzem w grodzie Biedzkim, będąc sąm starostą [...]. Przekliectwo Boże padło na tamtę Biedowską abo Biedzką sliachtę. TrepNekLib 26.
– Tęn Ligeza Mikołay Starosta Biedzki wziął go beł na sluzbe do siebie. TrepNekLib 66.
– Gierowski Jan chłopski syn. Poddany Mikołaia Ligęzy starosty Biedzkiego. TrepNekLib 96.
– Bełski nazywałsię mikołaj spiątku miasteczka w łęczycki zięmi miejski syn. [...] od roku 1600 Ligęza mikołaj wziął go beł do spraw swych przygliądania na Tribunalech zas od roku 1618 uczynieł go beł pisarzem w grodzie Biedzkim, będąc sąm starostą [...]. Przekliectwo Boże padło na tamtę Biedowską abo Biedzką sliachtę. TrepNekLib 26.
patrz: BIEDOWSKI
– Gozdzielski zwalsie tosz chlopski syn w Belski ziemi mieszkał. TrepNekLib 109.
patrz: BIELSKI
– Czerwienski bierzmował się Bartosz chłopski syn Swawolki karczmarza ze wsi Przyborowia... TrepNekLib 62.
– Gdy ten syn ie[go] z ukrainy do Crac przywedrował A[nn]o 1630 jusz bierzmował się Borzyckim, a do ojca swego niebardzo się miał. TrepNekLib 141.
– Takich przed tym na rybnych stoliech kiymi biiano y w Rynsztokach bierzmowano... TrepNekLib 67. TrepNekLib 67.
– Jazwiecki zowiesię ze Wrocławia miejski syn.Ozeniełsie w Wieliczce. uczynieł go P. Miłoński pisarzem zupnym herbu Bibersztyn zożywa po chwili zpienieżywszysie bedziesie udawał szlachcicem, trzeba by mu bierzmowanie biy ber w rynsztoku sprawic. TrepNekLib 140.
– Sliachcic stad się zas Plebei zową od Sliachtuza Komorki, wktorey ociec ktore[g]o rzeznik barany byiał Niemcy Rzeznicy mowią więc towarzeszom Sliacht ceit.. toiest czas bic barany w sliachtuzie. TrepNekLib 3v.
patrz: BIJAĆ
– Takich przed tym na rybnych stoliech kiymi biiano y w Rynsztokach bierzmowąno... TrepNekLib 67.
patrz: BIJAĆ
– a sąm Jąn biiał młotem wmynicy Krakoskiey [...]. TrepNekLib 29.
patrz: BIJAĆ
– Wzialgo [Uldericusa] bel Krol Stephan pod Gdąnsk za Starsze[go] Muliarza Bliokhaus murowac. TrepNekLib 87.
– Szumno od blawatow chadza, y Sliachcicem udaiesię [Borlecki]. TrepNekLib 36.
patrz: BŁAWAT
– Bederman [...] Szumno wblawaciech chadzał ocogo pozwawszy do Cons[tytu]tiey 1613 beloby chlopu Bieder nąm. TrepNekLib 25.
patrz: BŁAWAT
– Iest zas Cons[tytu]tia A[nn]o 1613 Aby miesczanie y Plebei bławatow y Futer drogich zazywac niewazylisie. TrepNekLib 10.
patrz: BŁAWAT
– Aniołowicz zwalisie oba. wAxamitach błauatno chodzieli. TrepNekLib 18.
patrz: BŁAWATNO
– Boiarski [...] Słuzel za blazna pierwey u Xziazecia Zasławskie[g]o woiew[ody] Bracławskie[g]o Circa 1616. TrepNekLib 35.
– AJako błazęn ma Xięgi spisane wielkie roznych fraszek y blazenstw, wierszow y piesni. TrepNekLib 35.
– Ten to Czarnecki [...] zesię tak bogato ozenieł choc chlop a zowiesię iusz Za Sliachcica. TrepNekLib 57v.
– Bogacki nazualsie Bogacz Miesczanin wCrak[owie]. TrepNekLib 32v.
patrz: BOGACZ
– Bogacz Michał Kusnierz miesczanin Crac[owski] wnędzy umarł [...] Cud to beł co Bogacz wnędzy umarł. TrepNekLib 32v.
patrz: BOGACZ
– Błonski [...] poial Sluzebną dziewkę zbogatych kramow wCracowie. TrepNekLib 32.
patrz: BOGATY
– Są PP. Badowscy Sliachta zacna w Rawski ziemi ktorzy douiedzielisie o tych dwu, opisanych, obiecali im [chłopom, którzy, przybrawszy nazwisko Badowski, udawali szlachciców] bokow kiymi wybadac. TrepNekLib 20.
patrz: BOK
– Na s. Jana ulicy miała kamienice przeciw bonifratellom wprzecznicy. TrepNekLib 29.
– Wprzecznicy od Bonifratellow ku Słakoskiey ulicy wCrac[owie] mieszkal naymem. TrepNekLib 50.
– Jan zas Kaleta Dabroski [...] częste brawarye y despekti miesczanom czynieł. TrepNekLib 64.
patrz: BRAWARYJA
– Branicki [...] ten u P Paszkowskich trzymal folwark niedaleko Zatora circa 1620 Brodaty bel. TrepNekLib 38.
patrz: BRODATY
– Beychowski piec braciey tych nazwałosię Synowie Bartlia balwierza [...] to przezwisko Bartel, brodaty popolsku wykładasię. TrepNekLib 25.
patrz: BRODATY
– Y Moczarski Niesliachcic, y ty chłopi a za Sliachtę chcasię udawac. Wzieli tytuł od Bron co u oyca chadzali za [bronami] niemi na pansczyznie, a przy moczarskim chca wymoknąc zchłopskiey Skory. TrepNekLib 39v.
patrz: BRONA
– Nobilis zas quasi Non bilis, ze nie iest bilis toiest godzien taksie tytulowac bądz od Naby lis, ze Nabywa lisim sposobem szrobowacsię do łaski y Tytulow Magnatu[m],. bądz od Nobis lisz. zesię łaszą Magnatibu[s] aby im tytułow niebronieli. TrepNekLib 3.
patrz: BRONIĆ
– Drudzy Sliachectwemsię sczycić nięmogą, ktorzy list na Sliachectwo otrzymawszy, maią nasobie sprawy mieyskie[g]o stąnu, ktore stanowi sliacheckiemu nieprzystoią ate statutem są opisane; Żadensię takowym listęm uprawa niebędzie mogł bronic, gdymu Nieslachectwo zadadzą. TrepNekLib 13v.
– Domaszewski [...] buczny nadety siela o sobie rozumieiący po klierycku chodzieł, uczel dzieci P. Misiewskie[go]. TrepNekLib 72v.
– Ten [Jędrzej Czarnocki] A[nn]o 1633 po Coronatiey na Burgrabstwie wCracowie na Zamku mieszkał. TrepNekLib 50.
– Dąbroski [...] uczeł się w Crakowie u S. Iana y w Pauperu[m] bursię. TrepNekLib 64v.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– Bieliawski nazualsię Woyciech, beł syn Pastuchy co bydło pasał we Krzcięcicach. TrepNekLib 29.
patrz: BYDŁO
– A Cons[tytu]tią obwarowawszy okreslic iaką robotą Sukien maią zazywac, Miesczanie y czapki iakia y iakiey farby, y broniey nie Szabel alie kordow i to tylko w drodze. TrepNekLib 10.
– Cebrowski nazuałsię [...] z Cebra wsi u Iwanisk wSendomirskim chlopski syn Nowakow Iakubow. TrepNekLib 51.
patrz: CEBER, CEBR
– Bzowscy Alexander y Stanisław ze Bzowa wsi Xiedza Biskupiey Crac[owskiego] od Bedzinia Cebrzykiem Oyca ich zwąno y tych Synow iego. Ten Alexander Cebrzyczek Slużel Biskupom Crac[owskim] iak poddany. TrepNekLib 47v.
patrz: CEBRZYCZEK
– Bzowscy Alexander y Stanislaw ze Bzowa wsi Xiedza Biskupiey Crac[owskiego] od Bedzinia Cebrzykiem Oyca ich zwąno y tych Synow iego. TrepNekLib 47v.
patrz: CEBRZYK
– Atu p. plebeus zaraz wiechawszy pod chorągiew chcialbysie wcechu tem Towarzeszęm Sliachcicowi zwac. TrepNekLib 12.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Drugie oszukania y Szalbierstwa, co korzenia wszeliakie bez ustaw sami wczechu [z]szedszysie iako zywnie chcą drogosc ustanowią y przedaią. TrepNekLib 9v.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Kilkaliat musi robic y wedrowac po siełu miastach, potym sztuke robic wyborna tosz dopiero do Cechu przymągo. TrepNekLib 12.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Przestrzegał formanow aby Soli niekupowali u Gornikow. y niecechouaney zgor. TrepNekLib ?.
patrz: CECHOWANY
– Czerwięnski Ian w cegielni za Skiawinska brona mieszka kilkanascie liat y A. 1637. TrepNekLib 62.
patrz: CEGIELNIA
– Iesli tho Puszkarzow Iedrzeiow syn to mu Iadąm imie; umarl tęnpuszkarz circa 1630; Iesli młynarza Cegielne[go] Iadama synowie to iednemu synowi Dawid. Drugiemu Olexy. TrepNekLib 82.
patrz: CEGIELNY
– Ten sta zona po tym w Sukiennicach Crac. naymował sklep y sukna na na łokiec przedawał sąm y sama y A. 1638. Sąm czasem pzzy Celnikach koło Krakowa bauiel sie. TrepNekLib 100v.
– Ten Mierzewski beł celnikiem w Będziniu, a nie umiał czytac. TrepNekLib 112.
– Ten Mierzewski beł celnikiem w Będziniu, a nie umiał czytac, przeto Grodeckie[mu] temu poliecieł pisowac regestra celne. TrepNekLib 112.
patrz: CELNY, CELNY, CZELNY
– Drugi brat ie[g]o Woyciech tesz Brzeskim zowiesię ktory trzymal w Dukli celne komory od Wina. TrepNekLib 41.
patrz: CELNY, CELNY, CZELNY
– Aze oni [mieszczanie] zatęm Autentikiem iakimsi czuli ze postaremu Chłopy przecię beli, przeto mieyskich spraw y praw zazywac nieustawali, y nie do Sliacheckich spraw alie wiakichsię urodzieli. iak do centru[m] swe[go] tendebant. TrepNekLib 7v.
patrz: CENTR, CENTRUM
– Ci [bracia Amendowie] za Sliachtę mocno udaiącsie wbławaciech chadzali. TrepNekLib 18.
– Szumno wblawaciech chadzał ocogo pozwawszy do Cons[tytu]tiey 1613 beloby chlopu Bieder nąm. TrepNekLib 25.
– Szumno od blawatow chadza, y Sliachcicem udaiesię [Borlecki]. TrepNekLib 36.
– Po dwornacku skolnierzęm lisim chadzał [Ciachorowski]. TrepNekLib 55.
– Y Moczarski Niesliachcic, y ty chłopi a za Sliachtę chcasię udawac. Wzieli tytuł od Bron co u oyca chadzali za [bronami] niemi na pansczyznie, a przy moczarskim chca wymoknąc zchłopskiey Skory. TrepNekLib 39v.
– Mikołay [Czechowski] chadzał do Gdanska wodą ze Statkami Oycowskiemi. TrepNekLib 59.
– Ten wblawatach po usarsku chadzał. TrepNekLib 22.
– [Piotr Furyjowski] Niemiał wasa iescze mial liat ze 23, w Czerwieni chadzał. TrepNekLib 89.
– Domanski chłopski syn [...] miał chałupę zroliami we wsi Sczakowey. TrepNekLib 73.
– [Otta] dał im [braciom Czarneckim] beł wdrugiey wsi Swey [...] chałupy chłopskie zogrodami. TrepNekLib 49v.
– Zęnie swey kupieł [Jan Bębnowski] chałupkę bez rol w tych Jadownikach. TrepNekLib 25.
patrz: CHAŁUPKA
– Dziubinski Stanislaw [...] w Dębnie poial chałupniczą dziewkę Liorkownę. TrepNekLib 81.
– Tęn tedy [Grodecki] nazwany od Grotka chałupnyczy syn przystał beł do P. Mierzowskie[g]o co w CHrapaczowie pod Bytomiem na sliąsku mieszkał. TrepNekLib 112.
– Przyiał [Dymnicki] potym szoltystwo od Krolewskich chlopow w tem Czechowie. TrepNekLib 69.
patrz: CHŁOP
– Albo moglsię nazwac [Fabrycki] od Fabryki ze zFabrykoual sobie to Sliachectuo badz od Fe brykcy ze Pfa Brykcęmu zuacsię Nobilisz, Bądz tesz od Pfa Brzycki ze brzycka rzecz chłop Sliachcic. TrepNekLib 83v.
patrz: CHŁOP
– Bierkowski [...] zMysliczowa od przedporza dwie mili Bierki chłopa rolnika syn. TrepNekLib 30v.
patrz: CHŁOP
– Gdy zchłopow Sliachtę porobią, ktosz swinie będzie pasał, muszą ci co zchłopow Sliachtę poczynieli. TrepNekLib 6v.
patrz: CHŁOP
– Golieniowski beł z rodu chlop w Iarzabkach o tęm pod Iarzabkoski opis. TrepNekLib 104.
patrz: CHŁOP
– Sliachcicęm zwal się ale ie[go] osoba chlopęm grubym z urodzenia oznaymowała go. TrepNekLib 83v.
patrz: CHŁOP
– Udaiesię zasliachcica, ale iescze y iednego niewidziałem choc zurodzenia iawny chlop, ktory na ski nazuałsię, zeby do swey familiey chłopskiey miałsie przyznac. TrepNekLib 45.
patrz: CHŁOP
– Brzezinski [...] chłop iest zurodzenia y niedowiedzie te[g]o aby mialby[ć] Sliachcic. TrepNekLib 42.
patrz: CHŁOP
– Czechowski nazuałsię [...] chłop zrodu. TrepNekLib 58v.
patrz: CHŁOP
– Sliachcicęm zwal się ale ie[go] osoba chlopęm grubym z urodzenia oznaymowała go TrepNekLib 83v.
patrz: CHŁOP
– On [Jan Dobrelowski] udawał ze zKrakoski Zięmie iest sliachcic, a chłopas nieprawdę powiedał. TrepNekLib 72.
patrz: CHŁOPAS
– Czechowski nazwałsię chłopaszek Ten słuzełuJM. P Lubomirskie[g]o woiewody Ruskie[g]o za Hayduka. TrepNekLib 59.
– Duracz. Tego P. Lubomirski castell. Woynicki wzial bel od poddane[go] swego za chłopca do posług. TrepNekLib 80.
– Chłopię Syn te[g]o Ligęzy Olies ziadl ie dęn pierog iakos gdy nieobaczel ociec, y otrułsię. TrepNekLib 37v.
– Miał [Stanisław Benar] liat 30 kilka liedaiakie chłopowsko fisionomia marnego plebeana. TrepNekLib 26.
– Maciey Dragosz [...] p[ro]stak ten wielki iest y grube chlopo[w]sko. TrepNekLib 75.
– Brocki [...] zowiesie Plebeus chlopowsko [...] zKrakowasię byc powieda Sluzeł w Branskim kraiu wLituie u P wołowicza. TrepNekLib 38v.
– Tęn [Drozdowski] poiął beł w tey wsi chłopowa [zam. chłopową] Pądową wdowę. TrepNekLib 76.
patrz: CHŁOPOWY
– Borowski nazualsie [...] chłopski syn [...] chlopownę zonę tesz mial. TrepNekLib 37.
– Temu Syno[w]i Matysowemu dalbel pan wtey porebie dom zroliami przeciw dworoui, nawsi, tamze chłopownę frankownę poiał A[nn]o 1628. TrepNekLib 40.
– Wsliacheckim domu satem starasię [chłop] o zonę, Mnięmą chcąc tym swą zakryc chłopską skorę onę Chłopęm ten postaremu ta chłopowną będzie. TrepNekLib 12v.
– Sliachcianka co za chłopa idzie iusz chłopowną staiesię, bo kto rzecz cudną wpliugawa wtraci, iuszsie y ona społu znią pliugawą staie. TrepNekLib 5-5v.
– Nie uczeli się [synowie Adama Mazura] robot chłopskich Będą się sliachtą potym czynic. TrepNekLib 108.
patrz: CHŁOPSKI
– [Otta] dał im [braciom Czarneckim] beł wdrugiey wsi Swey [...] chałupy chłopskie zogrodami. TrepNekLib 49v.
patrz: CHŁOPSKI
– Ten Ligeza zwiczay miał ze zadne[go] sliachcica, tylko chłopy za sługi chowywał, Iako wtey Księdze odNiego sług y Vrzennikow bardzo wielie chłopskiego urodzenia co beli. TrepNekLib 96.
patrz: CHŁOPSKI
– Trzecie[go] zabieł Pan Stogniew okrutnie y przepadla głowa iak to chłopska. TrepNekLib 72.
patrz: CHŁOPSKI
– Budkowski Ianusz zouiesię chłopski sÿn. TrepNekLib 44.
patrz: CHŁOPSKI
– Iescze y iednego niewidziałem choc zurodzenia iawny chlop, ktory Na ski nazuałsię, zeby do swey familiey chłopskiey miałsie przyznac [...] tylko iusz mocno twierdzi ze iest Sliachcic. TrepNekLib 45.
patrz: CHŁOPSKI
– Brat iego rodzonÿ beł za Vrzęnnika u Ksezeÿ w Tratnouicach od Crac. dwie mili, ktore[g]o A[nn]o. 1623 In Julio zabieł na Kłeparzu Miesczanin Klieparski Boianoski rzeczony, a iesliby ozwałsie kto ale nieozwał, iak chłopską głowe płaciełbÿbeł. TrepNekLib 107.
patrz: CHŁOPSKI
– Alczynski [...] nazwałsię chłopski młynarski sÿn zWierzchowic zpodgorza. TrepNekLib 17v.
patrz: CHŁOPSKI
– Nawet y wmiastach, tych wielie iest co tytuły Sliacheckie biorą sobie, Naostatek y chłopscy ze wsi sroga wielkosc imuiąsię te[g]o. TrepNekLib 11.
patrz: CHŁOPSKI
– Zawsze ci rodu chłopskiego co się do sliachectwa szrobuią. dwoch srzotkow zazywaią. TrepNekLib 106v.
patrz: CHŁOPSKI
– Matka Jakubowa chlieb piekała naprzeday, chłopskie[g]o rodu bela. TrepNekLib 52.
patrz: CHŁOPSKI
– Boianecki nazualsie [...] chłopski Syn z Boianczyc Liesienia chlopa syn u Dobczyc, na podgorzu ma Szpłachec chłopską rolią. TrepNekLib 34.
patrz: CHŁOPSKI
– Matka te[g]o Janka chłopska dzieuka więcławowna bełą zJadownik wsi. TrepNekLib 25.
patrz: CHŁOPSKI
– Czarnecki nazwalsie Jan chlopski synek zagrodzniczy ze wsi miedzy Staszowem a Kurozwekami. TrepNekLib 50.
patrz: CHŁOPSKI
– Gorski w Czestochowce wsi przy kliastorze chłopski synek od Gory Czestochoskiey Gorskim nazwał się. TrepNekLib 106.
patrz: CHŁOPSKI
– Zabito beło oyca tego Gąsiorka, circa 1630. grozieł się pozywac o głowe ten syn, ale pusciel to imo się dlia tego ze nie chciał pozywac iak o chłopską a nie smiał tak iako o sliachecką. TrepNekLib 93.
patrz: CHŁOPSKI
– Druga bela zjechala [...] tesz zchlopskim Sÿnem A[nn]o 1633 po S. Ianie. TrepNekLib 40.
patrz: CHŁOPSKI
– Ten zas Jan bekart Chwalibogow poiął chłopską dziewkę z Sowczyna wsi milia od tych Jadownik. TrepNekLib 25.
patrz: CHŁOPSKI
– Mieszkał Ian we wsi Amfisgranie u Iedrzeiowa folwarczek tam miał od opata Iedrzeioskie[go] na chłopski roliey bel tam y A 1633. TrepNekLib 94.
patrz: CHŁOPSKI
– Czapik woÿciech bękart chłopski w Raduanouicach opisanÿ pod Zagoroski. TrepNekLib 49.
patrz: CHŁOPSKI
– Dobrakowski nazwał się chłopski zagrodniczÿ sÿn. TrepNekLib 72.
patrz: CHŁOPSKI
– Nie iest Sliachcic pąn Chłopus choc pieniądze czuie, Wsliacheckim domu zatem starasie o zonę, Mnięmą [!] chcąc tÿm swą zakrÿc chłopską skorę onę Chłopęm tęn postaremu ta chłopowną będzie. TrepNekLib 12v.
patrz: CHŁOPSKI
– Brzozowski nazuałsię Mikołaÿ od Liteuskie[g]o Brzescia zIwanowic chlopski boiarski sÿn. TrepNekLib 42v.
patrz: CHŁOPSKI
– Tęn Woÿciech A 1628 gdÿ tam w tey wsi (kat znowego miasta chłopskie[go] sÿna Duszÿczkę mial scinac o kradziesz) kazał sobie katu miecz ukazac y kinal nim y sciął kata. TrepNekLib 77.
patrz: CHŁOPSKI
– A ieslibysię trafieło zemu o chłopstwie iego kto co wspomni, to zaraz nie wywodem tego zniesc, alie zabiiacsie opowie. TrepNekLib 11.
patrz: CHŁOPSTWO
– ZaSliachcica chcącsię udac, to pod Pany mozne Senatory cisnąsię na Sluzbę [Plebeani]; [...] rozumieiąc że żaden iusz niebędziemu smiał zadac abo rzec ze chłop iest, thegosie nadziewaiac ze p[ro]tectią panską chłopstwo swe zakrie. TrepNekLib 11.
patrz: CHŁOPSTWO
– ZaSliachcica chcącsię udac, to pod Pany mozne Senatory cisnąsię na Sluzbę [Plebeani]; Słuzy mu długo abo iak oni ynaczey krzczą bawisię; aby pod ramięniem pana one[g]o o chłopstwo niktgo niesmiał turbowac. TrepNekLib 11.
patrz: CHŁOPSTWO
– Zwadzicsię bozeuchoway ani pozywac ze Sliachtą, y krzywdy odstapi [!] bobymu zechłopstwem napliac wyiechąno. TrepNekLib 5.
patrz: CHŁOPSTWO
– Bo Cnota za bogactwy nie tak nasliaduie Nie iest Sliachcic pąn Chłopus choc pieniądze czuie. TrepNekLib 12v.
patrz: CHŁOPUS
– Iest zas Cons[tytu]tia A[nn]o 1613 Aby miesczanie y Plebei bławatow y Futer drogich wchodzeniu zazywac niewazylisie. TrepNekLib 10.
– [Borkoski] Sluzel [...] Inflanczykowi [...] a chodzac zwołmi panskiemi do Sliąska zarwał y sobie pieniędzy. TrepNekLib 35v.
patrz: CHODZIĆ
– Piotr Krawczyk ktory rabial przy Dworze P. Zborowskie[go] Woiewody Crak. Circa 1558 te[n] chodzac do skarpcu po kilkanascie razy po sukna, zawiiał bel kilka razy w postawy worki spieniadzami. TrepNekLib 61.
patrz: CHODZIĆ
– Dębolecki zowiesie od z Dębu liecenia Iedrzy po Klerycku chodziel A. 1627. TrepNekLib 67v.
patrz: CHODZIĆ
– Drzewicki chlopski syn studował w Crac. y circa 1632 po bakaliarsku chodzieł. TrepNekLib 74.
patrz: CHODZIĆ
– Drzewicki chlopski syn studował w Crac. y circa 1632 po bakaliarsku chodzieł. TrepNekLib 74.
patrz: CHODZIĆ
– Bernatowicz [...] wSendomirskim Krayupo Słuzbach chodzieł y A[nn]o 1630 za Sliachcica udaiącsię. TrepNekLib 27.
patrz: CHODZIĆ
– Zpanem[] Zborowskim gdy przeciw Tatarom chodzieli za przemysl, miał liat kilka y pięcdziesiąt iusz [Allebeger]. TrepNekLib 17v.
patrz: CHODZIĆ
– Tento Cieliesta zdworska chodzi Sliachcicemsię zowie, konie dobre miewa. TrepNekLib 54v.
patrz: CHODZIĆ
– Ten syn ie[go] po Klerycku chodziel Grassowal w Crac. dla czego od X. officiala Crac. bel degradowany circa 1628. chodzieł potym po mieysku y odszedl zCrac. sluzyc A. 1636. TrepNekLib 65.
patrz: CHODZIĆ
– Ten syn ie[go] po Klerycku chodziel Grassowal w Crac. dla czego od X. officiala Crac. bel degradowany circa 1628. TrepNekLib 65.
patrz: CHODZIĆ
– Bo Cnota za bogactwy nie tak nasliaduie Nie iest Sliachcic pąn Chłopus choc pieniądze czuie. TrepNekLib 12v.
patrz: CNOTA
– Bogacz Michał Kusnierz miesczanin Crac[owski] wnędzy umarł [...] Cud to beł co Bogacz wnędzy umarł. TrepNekLib 32.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Janowi kuliawęmu A[nn]o 1633 od S. Jana pusciel suoie Arędę Czaple u Miechowa Frazer miesz[czanin] Crac[owski]. TrepNekLib 18 marg.
patrz: CZAPLE
– [...] iednemu taniey drugiemu drozey zjednegosz postawu Sukno przedaią co darcizna i machlierstwo wielkie iest [...]. TrepNekLib 9v.
– [Jędrzejoski] Bel potym Rotmistrzem swowolney kupy, z darczyzny miał iusz niemało pieniędzy [...]. TrepNekLib 142.
– Ten Czeliatycki dostał beł niemcow co mu Alchimiskie dealbatie czynieli y pięniadze robieli. TrepNekLib 61v.
patrz: DEALBACYJA
– [...] ścięto w w Śląsku anno 1624 o eksces kradzieży i despoliacyjej rozbojów [...]. TrepNekLib 462.
– [...] Prorok przeciw temu mowi; Isz biedny ptak co gniazdo swe kalia; Iusz taki sliachcic liedakto byc musi. gdy liedaiako powaza y szafuie klieynot Sliachectwa, znac ze nie wie iako pilną y ustawiczną zasługą oyczyzny broniac Przodkowie naszy sławy nabywali, y oneysie krwią dobiiali [...]. TrepNekLib 5v.
– [...] skarał go [Lipnickiego] Bog zato, co dochadzał panney Baranoskiej zdradzał wtęm Pana swego. TrepNekLib 210.
patrz: DOCHADZAĆ
– Karbotowie ci szterej bracia beli w Radomiu beli Jandzieliowna mać ich beła Doctorowna z Radomia. TrepNekLib 155.
– [...] rozumiem y drudzi co łokciem mierzą zesie tegosz tytulu bedą domierzać [...]. TrepNekLib 69.
– Jednak nie doodawszy wszytkiego uciekł z więzienia [...]. TrepNekLib 262.
patrz: DOODAĆ
– Duracz. Tego P. Lubomierski castell. Woynicki wzial bel od poddane[go] swego za chlopca do posług. Dorą oyca ie[go] zwano [...]. TrepNekLib 80.
patrz: DORA
– [...] koni parę mial dobrych y dostateczek Suknie blawatne Szable oprawną [...]. TrepNekLib 59.
– Jedni Szaliow lokciow pieniędzi doszalelisię drudzy wprzymorki narwali po onych, co wymarli zroznych domow [...]. TrepNekLib Bv.
– Ten to drozdow syn w tey wsi Bozecinku trzymał arenda plebanski folwark od plebana od roku 1627. TrepNekLib 76.
patrz: DROZDÓW
– Dumanski nazwany od Dumy, czesto pewnie Dumywał. TrepNekLib 79v.
patrz: DUMYWAĆ
– Po dwornacku skolnierzęm lisim chadzał [Ciachorowski]. TrepNekLib 55.
patrz: DWORNACKI
– Ten wblawatach po usarsku chadzał. TrepNekLib 22.
patrz: DWORNACKI
– Tento Cieliesta zdworska chodzi Sliachcicemsię zowie, konie dobre miewa. TrepNekLib 54v.
patrz: DWORSKI
– O iak Wielie tych Dictusow u Domow znacznych y Senatorow Ktorych się teraz niezda mianowac, co ich y sami sobie zchłopow swych naczynieli ski albo cki przezwisko nadawszymu [...]. TrepNekLib 11.
patrz: DYKTUS
– Bełoto ze pytano takiey sliachty Dictusowey wyszszy opisaney, in conuersatione iedne[g]o ktorego Herbu iest [...]. TrepNekLib 5.
patrz: DYKTUSOWY
– Ten zas Jan bekart Chwalibogow poiął chłopską dziewkę z Sowczyna wsi milia od tych Jadownik. TrepNekLib 25.
patrz: DZIEWKA
– Matka te[g]o Janka chłopska dzieuka więcławowna bełą zJadownik wsi. TrepNekLib 25.
patrz: DZIEWKA
– Iescze y iednego niewidziałem choc zurodzenia iawny chlop, ktory Na ski nazuałsię, zeby do swey familiey chłopskiey miałsie przyznac [...] tylko iusz mocno twierdzi ze iest Sliachcic. TrepNekLib 45.
patrz: FAMILIJA
– Trzeci uczelsie we Lwowie phiłosophiey słuchał [...]. TrepNekLib 28.
– [...] miał liat 30 kilka liedaiakie chłopczysko fisionomia marnego plebeana [...]. TrepNekLib 26.
– [...] dąno mu mieszkanie mieyskie w bronie Fliorianskiey gdzie to konie zawsze chowaią. TrepNekLib 97v.
– Ten młynarz zyw iescze bel A. 1633, miał druga Zonę po matce tych, formaniel solią y zbozem [...]. TrepNekLib 82.
– Gachowski chlopski syn zewsi, po sluzkach u sliachty bawiełsię. TrepNekLib 91.
patrz: GACHOWSKI
– Brat iego rodzonÿ beł za Vrzęnnika u Ksezeÿ w Tratnouicach od Crac. dwie mili, ktore[g]o A[nn]o. 1623 In Julio zabieł na Kłeparzu Miesczanin Klieparski Boianoski rzeczony, a iesliby ozwałsie kto ale nieozwał, iak chłopską głowe płaciełbÿbeł. TrepNekLib 107.
patrz: GŁOWA
– Zabito beło oyca tego Gąsiorka, circa 1630. grozieł się pozywac o głowe ten syn, ale pusciel to imo się dlia tego ze nie chciał pozywac iak o chłopską a nie smiał tak iako o sliachecką. TrepNekLib 93.
patrz: GŁOWA
– Trzecie[go] zabieł Pan Stogniew okrutnie y przepadla głowa iak to chłopska. TrepNekLib 72.
patrz: GŁOWA
– Agdy co nie ku mysli P. staroscie uczynieł [Grodecki], wielie razy iak miesczanina liedaiakie[go] do kuny y do kabata w Ratuszu wsadzac kazał [...]. TrepNekLib 112.
– [...] alie bedzie y wychowaniec ze Szpitalia od S. Ducha SKrakowa, abo Gnoiek zulice ktorey; Ktory Słuzacz za Czure u Zołnierza ktore[go] potym zasługę tam iezdzac po staciach, przystawstwach y wCiagnięniu, wiecey naswą stronę, na łupiel na kradl nisz Panu oddawal [...]. TrepNekLib 11v.
patrz: GNOJEK
– Gierszmąn melcher miesczanek ze Gdanska wyszedł kupiel bel Kamieniczkę w Olkuszu y Gorami bawiełsię naspol zynszemi gwarkami. TrepNekLib 96.
patrz: GÓRA
– Gądek ociec iego bel na brzuchowych skrzypkach grawał, pod Ratuszem wtem nowym Miescie mieszkał. TrepNekLib 85.
– Na Liutni na Regale grawa po włosku umie [...]. TrepNekLib 35.
– Drugi z mieszczka [!] takze miał kilku synow 1. Stanisława ktory organista bel grawał na organiech w Zarnowcu j A 1631. TrepNekLib 97.
– Fogielweder Miesczanie Crac. beli przezuiska o tych y w Actach Grockich Crac. A. 1504. TrepNekLib 84v.
patrz: GRODZKI
– Sliachcicęm zwal się ale ie[go] osoba chlopęm grubym z urodzenia oznaymowała go. TrepNekLib 83v.
patrz: GRUBY
– Beldowski zowiesię Alexander Ten zone miał z Gorlic zpodgorza dziewkę ministra Luterskie[g]o Tamze w Gorlicach naymował cła. Lieczełsię w Sączu A[nn]o 1632 u matiasza cerulika i za panię udawałsię, esz trafunkiem z Gorlic przyszła zona iego pieszo ieszcze brzęmięnna, a temu nie mieło beło y gryzsie w sobie na nię, isz mu tem zelzywosc uczynieła, a on za mozne[g]o udawałsię. TrepNekLib 25v.
– Zaczym fałsz iakis uczynieli Miezcanie Cra[owscy] zesię do kupowania zięmskich maiętnosci gwałtęm bez wstrętu wszeliakiego wdzieraią. TrepNekLib 14.
patrz: GWAŁTEM
– Ale ze dopiero nalupiwszy sie pieniedzy ze Sliachty isz ab A[nn]o 1629 gwaltem towary wyprzedawał [...]. TrepNekLib 51.
patrz: GWAŁTEM
– Gierszmąn melcher miesczanek ze Gdanska wyszedł kupiel bel Kamieniczkę w Olkuszu y Gorami bawiełsię naspol zynszemi gwarkami. TrepNekLib 96.
patrz: GWAREK
– Sta zona przecie słuzeł utey pani Instigatorowey [...]. TrepNekLib 79.
– Po zmarłym P. Liáskowskim instigatorze Krolewskim, wtrąciełsię w instigatorstwo od R[ok]u 1633 [Lisiecki]. TrepNekLib 213.
– Nusz Paprocki cotego Plebeanstwa pod Herby Sliacheckie nawpychał y intrudował za Corruptią aliec go tesz dlia te[g]o wywołąno zZiemie, ze p[er] germania[m] tułacsięmusiał dosmierci. TrepNekLib 7.
– Taka wiec Sliachta Intrusowa, luckięmi się pokazuią byc, łaszacsię y udaiac, aby stąd łaske u Sliachty pozyskał. TrepNekLib 5.
patrz: INTRUSOWY
– Pąn Brodecki Starosta Iasielski, stawał u Oyca ie[go] gospodą. TrepNekLib 44.
patrz: JASIELSKI
– Iasinskim nazwalsie z Iasienia od Iedrzeiowa ale machliował. TrepNekLib 77.
patrz: JASIEŃ
– Dąbroski u S. Ducha w Crac. A. 1634 beł zas za Inspectora przy P. Iawornickim Studencie kilka liat. TrepNekLib 64v.
patrz: JAWORNICKI
– Ten poiął bel Dzieliowskie[go] o ktorym pod D. miesczanina Iedrzeiowskie[go] naten czas, dziewkę [...]. TrepNekLib 102.
– Ten ociec iego w powietrze Iedrzeiowskie umarł bel [...]. TrepNekLib 91.
– [...] poial [...] sluzebną od Paniey Karnkowskiey Iedrzeiowey [...]. TrepNekLib 91.
– Ten Grewczyk ociec Iedrzeiow bywal pierwey za Vrzennika po Dworach. TrepNekLib 111.
– Siost[r]a tych Zasańskich mieszkała przy Krakowie za jezuitkę, bawieła się przy Komoroskiej Aleksandrowej w kamięnicy na Szpitalnej ulicy i anno 1634. TrepNekLib 456.
patrz: JEZUITKA
– Czechowscy w tem Czechowie tylko własni beli tęn Valenti Czechoski Jęk y Stanislaw Czechowski Parkosz [...]. TrepNekLib 60.
patrz: JĘK
– Kaczmarczankę zonę miał z Rzeszotek od Pinczewa. TrepNekLib 69.
– Syn tego Turkusa, kaczmarczyk, beł za urzennika u p. Marcina Zaborowskiego [...]. TrepNekLib 152.
– Brat te[g]o Cieszko[w]skie[g]o drugi syn Kaliębin pod osuięcimiem mieszkał y 1634 mieszczkę poiął beł. TrepNekLib 56v.
patrz: KALEBIN
– Z katowczyków namnoży się szlachty! TrepNekLib 363.
patrz: KATOWCZYK
– Są PP. Badowscy Sliachta zacna w Rawski ziemi ktorzy douiedzielisie o tych dwu, opisanych, obiecali im [chłopom, którzy, przybrawszy nazwisko Badowski, udawali szlachciców] bokow kiymi wybadac. TrepNekLib 20.
patrz: KIJ
– Ten syn ie[go] po Klerycku chodziel Grassowal w Crac. dla czego od X. officiala Crac. bel degradowany circa 1628. TrepNekLib 65.
patrz: KLERYCKI
– Dębolecki zowiesie od z Dębu liecenia Iedrzy po Klerycku chodziel A. 1627. TrepNekLib 67v.
patrz: KLERYCKI
– Aniołek Jan bel tosz wozny, we wsi Kamyszowie u Skalmierza ktorego o fałeszne zeznanie kładzienia pozwu (ktore zeznawał przed urzedęm Grockim wnowym miescie Korczynie) pozuał go na trybunał pan Lyczko y p. piotr Jarocki y cci go odsądzono [...]. TrepNekLib 18.
– Grawał na kobzie jak na lutni; [...]. TrepNekLib 396.
patrz: KOBZA
– Bednarstwo sobie naczynie oprawia i kobzy robi a szable oprawne, i w bławacie chadza, i dodatek ma. TrepNekLib 122.
patrz: KOBZA
– Drugi brat ie[g]o Woyciech tesz Brzeskim zowiesię ktory trzymal w Dukli celne komory od Wina. TrepNekLib 41.
patrz: KOMORA
– Druga Corke Halszkę murwę, dal za Soleckie[go] sluge p. Oleszynskie[go], ten Solecki zastal beł te zonę swą z chłopem na czunku y przebioł oboie kordęm y zabioł. TrepNekLib 61.
patrz: KORD
– A Cons[tytu]tią obwarowawszy okreslic iaką robotą Sukien maią zazywac, Miesczanie y czapki iakia y iakiey farby, y broniey nie Szabel alie kordow i to tylko w drodze. TrepNekLib 10.
patrz: KORD
– Przyiał [Dymnicki] potym szoltystwo od Krolewskich chlopow w tem Czechowie. TrepNekLib 69.
patrz: KRÓLEWSKI
– Dłuski nazwał się Mikołay od Biecza spod gorza chlopski syn sluzac tam u sliachcica porąbał bel zdradą w karczmie kilku chlopow circa 1616, wydal go pąn, wsadzono w kaydany a na noc do liamusa. TrepNekLib 70.
– Dębolecki zowie sie od z Debu liecenia [...]. TrepNekLib 67v.
patrz: LECENIE
– Co takimi Ludzmi wiek pierszy cnotliwy brzydzielsię y za liekkie miał, ani im takiey Sliachetnosci przypisowali [...]. TrepNekLib 6.
– Tęn Zeltenreich miał kamięnice na Słakoskiey ulicy (nadrugim rogu od Ligęzyney)[...]. TrepNekLib 29.
– drudzy mowią ze bakart [!] oyca Ligezyne[go] iest. Ten Ligeza Mikołay Starosta Biedzki wziął go beł na sluzbe do siebie. TrepNekLib 66.
– Taka wiec Sliachta Intrusowa, luckięmi się pokazuią byc, łaszacsię y udaiac, aby stąd łaske u Sliachty pozyskał. TrepNekLib 5.
– [Mieszczanie krakowscy] Zydom Zabronieli wozyc materie y łokcięm mierzyc, dlia tego iako chcą przewodzą, Jak postaw sukna pocznie kraiąc, to Skozdym ołokoc targuiąsię [...] TrepNekLib 9v.
patrz: ŁOKOĆ
– Const[ytucja] 1576 fol 193 Zigmunt A[nn]o 1532 Przyimowac ani przechowywac zaden nięma Naiemnikow Gualtownikow. Łupiezcow a inszych tym podobnych sub poena de guerris sarcita. TrepNekLib 14v.
– Brelinski zualsię tesz Ten chłopski syn iest słuzeł Circa 1624 w Konfederatiey (Panu Stan[isławowi]) Trepce) Łupieszca. y wydzierca bel okrutny. TrepNekLib 39.
– Arciszowski bełomu pierwey Woyciech teraz Alexander. Iest chłopski syn Lupikota [!] Kusznierza [...]. TrepNekLib 18v.
patrz: ŁUPIKOT
– powiedział, że to ojcu jego dał król Zygmunt III nobilitacyją pod Smoleńskięm, gdzie (ut mentitur) jeśli beł, tedy rzeź pewnie bijał, a też to pod Smoleńskięm beł anno 1611, a ci już beli od rzeźnika ojca spłodzeni, póki nie miał tego, owo machliwał to wisieć rzeźniczek. TrepNekLib 418.
– Jąn zas brat Macieiow sluzeł kilkanaście liat Księdzu Łubinskiemu esz y A. 1631 miał liat 30 kilka. TrepNekLib 108.
patrz: MACIEJÓW
– Dymnicki nazwał sie bekart czyj iest wie dobrze Pani Porczynska wdowa pod Srockim wsią za Piotrkowem ten w Srockim tym bekart z małpą mieszkał bez sliubu y mial Arcy bekarty z nią. TrepNekLib 69.
patrz: MAŁPA
– Matraszoui Synouie trzey Janek wielką chorobe miewał. TrepNekLib 81.
patrz: MATRASZOWY
– Temu Synowi Matysowemu dalbel pan wtey porebie dom zroliami przeciw dworoui, nawsi, tamze chłopownę frankownę poiał A 1628. TrepNekLib 40.
patrz: MATYSOWY
– Ten wblawatach po usarsku chadzał. TrepNekLib 22.
– Po dwornacku skolnierzęm lisim chadzał [Ciachorowski]. TrepNekLib 55.
– Ten syn ie[go] po Klerycku chodziel Grassowal w Crac. dla czego od X. officiala Crac. bel degradowany circa 1628. chodzieł potym po mieysku y odszedl zCrac. sluzyc A. 1636. TrepNekLib 65.
patrz: MIEJSKI
– Testis y Paprocki w herbarzu chroniki swey, przy opisaniu na koncu xziąg o herbach woiewoctw y miast głownieyszych gdzie piszę ze Staroszkiem zwanogo [Baranowskiego, mieszczanina krakowskiego] ato przezwisko Baranoski, wziął sobie od wsi abo od Karczmy Baranowa trzymaiac ią od mniszek zwierzynieckich, tę Karczme pod iego dzierzawą spalieli beli Zołnierze circa 1575. TrepNekLib 23.
patrz: MNISZKA
– Mosciwał mu Venerował A tęn tesz Sadzieł sie aby rozumiano ze panie iakie wielkie [...]. TrepNekLib 25.
patrz: MOŚCIWAĆ
– Kiedy iusz pełna skrzynka zaraz się staraią O wioskę a Sliachectwa taiemnie dostaią. Podle[g]o czleka, prosci kiedy tęm potkaią Zema trochę pieniędzy to mu mosciwaią [...]. TrepNekLib 12.
patrz: MOŚCIWAĆ
– [...] y mosciwam im dliate[g]o y za sliachtę przyznawąm. TrepNekLib 6.
patrz: MOŚCIWAĆ
– Takim ktoby mosciwał Sliachcięm nazywał Ten Nazwiska ze sąm chłop niech będzie zazywał. TrepNekLib 13.
patrz: MOŚCIWAĆ
– A gdy gdzie iedzie indziey zowie sie sliachcicem, woznicy swemu kaze sobie mosciwac, zakazuie mu aby nie opowiadal ze zKrakowa iest. TrepNekLib 107.
patrz: MOŚCIWAĆ
– Sami zas in Colloq[u]ys y nalisciech mosciwaią sobie. TrepNekLib 8.
patrz: MOŚCIWAĆ
– [Jan Jaszowski] beł wpoimaniu u Tatarow r. 1620. dal zan P. Skopowski nazamiane Tatarzyna. TrepNekLib 139.
– [...] Ten sie lichwą zbogacieł, Ten zKpupiectwa zyie Ten zdradzaiac po słuzbach wor groszy nabiie Ci z szaliow naszaliwszy pieniedzy ci z łokcia [...]. TrepNekLib 12v.
patrz: NABIĆ
– Przeto taka sliachta, cosie chłopom spowinowaca, niech sliachectwo swe traci, aiako complex chłopstwa niechby się y sąm chłopem stał, gdysz stego pokaliał dom swoy y oszpecieł [...]. TrepNekLib 5.
patrz: NIECHBY
– Chyłkowski chłopski syn [...] zdobeł sie beł wdostatek ktory nieccią przypłacieł. TrepNekLib 126.
patrz: NIECZEŚĆ
– [Poddani pana Czernego] okupiwszy się powiedac smieią choc to fałszywie ze są zpodolia rodzicy, y o enelogiey Swe[g]o Sliachectwa przed ludzmi niewiadomemi baią [...]. TrepNekLib 41.
– KOTECKI, chłopski syn [...] slepy na iedno oko, zgarszało [go] y wyłupiel ie dobrze, zeby mu beło niewidno do sliachectwa. Alie za sliachcica się udaie [...]. TrepNekLib 182.
patrz: NIEWIDNO
– Wpotrzebie woienney rowny wSliachectwie Sliachcicowi tilko obok stanąc ma a plebeusowi zadnemu miedzi sliachtą Stawacsie obog [!] niegodzi tylko miedzy Czeliadzia Sliachecką. TrepNekLib 11v.
patrz: O BOK
– Tęn po słuzbach po tym u sliachty wałesał się; sluzeł od R. 1628 P. Baranoskie[mu] Staroscie Nowomieyskie[mu] co Woiewodą Sierackim beł. Tęmu dał beł w Nowym Miescie Korczynie iakies Burgrabstwo A. 1631 dostatni koni 4 do koliasy pacholczno, miał dziat w te[m] Roku pod Szterdz[i]csci. TrepNekLib 104.
patrz: PACHOLCZNO
– ŁOŚ, pacholczysko skądsi zerwało się. TrepNekLib k. 214.
– Potym poiął A[nno] 1620 mieyską dzieukę wGorze pod Teczynem Tam wdomu zaraz mieszkał Gorzałkę paliał Szynkował piua, Rybami kupczeł na Sliąsku kupował a wozieł do Krakowa. TrepNekLib 44.
patrz: PALAĆ
– Umknął ręki ze tilko dua palca uciąłmu u ręki prawey. TrepNekLib 46.
patrz: PALEC
– Tam wnocy Czelatycki y z synem tem swem zabieli Dyliagoskie[go] y zakopali w doł wrzuciwszy nad wsią Racławicami, ktorego zabicia y miesca zakopane[go] są iescze pamiętnicy. TrepNekLib k 61.
patrz: PAMIĘTNIK
– Otych Pankach pod P Szersze opisanie iest? TrepNekLib 47.
patrz: PANEK
– Oprocz A[nn]o 1624 Pankowi p[ro]curatorkowi w Xziezu pod Rokami po S. Tróycy beło zganiono, ze divis[us] beł in frusta, zas zas Brzczynskiego Trybunalskie[go] A[nno] 1623 Jezyk wywleczono ana szubienicy przybito, głowe ucieto a psia przyprawiono. TrepNekLib 6.
patrz: PANEK
– Licczełsię w Sączu A[nn]o 1632 u matiasza Cerulika: za panię udawałsię. TrepNekLib 25.
patrz: PANIĘ
– Siestra tychto papiernicskow beła natento czas, przyPiekarzu. TrepNekLib 49v.
– Czarnecki nazwałsię woyciech syn Jana Papiernika. TrepNekLib 49v.
patrz: PAPIERNIK
– Ten papiernik iak umarł; zostało trzech Synow iego. TrepNekLib 49v.
– Pan od poddanego wziął za chłopca i że koło izby umietania parał się, nazwał go Poprzątalskim, bo często mu to mawiano: "jeśli poprzątnąłeś to abo owo". TrepNekLib 291.
– Brat ie[go] iest drugi za parobka kędys Słuzeł. TrepNekLib 52.
patrz: PAROBEK
– Wzięła go beła pani Koniecpolska, wojewodzina sieradz[ka], do pieców palania i psom parzania. TrepNekLib k. 419.
patrz: PARZANIE
– Ten, kiedy Król J.M. Władysław po koronacyjej pasował insze na rycerstwo, on też przylazł do tego, ale zaś magister obiecał pasować go, to jest pasów kilka wydrzeć z niego. TrepNekLib k 323 (na odwr.).
patrz: PASOWAĆ
– Wyznaliby to być świeżo fingowane, co Szonbokowie datę w nich od Augusta jakby uczynioną perfi[n]gowali, aleć to u mieszczan krak[owskich] nie nowina, jako w prefacyjej o tem szerzej i pod opisaniem Klęczowskiego, Krzyżonoskiego i inszych. TrepNekLib k 385.
– W kilkunastu osób wpadli do izby, pisztelety w bok włożeli panu niespodziewanęmu, a nie wiedzieli najeznicy o tem, że w tęm Michowie beła na wsi piechota księdza opata jędrzejoskiego w karczmie. TrepNekLib k. 431.
– Cerus kupieł Dziewięcice u Działoszyc wSendomirskim od Rotermąna. za 24 Tysiące Cerus comu brata zabito circa 1629. wziąwszy spadek po bracie arendował sobie Ksiąznice uies u Koszyczek, trzymałie y A[nn]o 1633. na trzy liata dal 12 Tysięcy a trzech bez płatu pożyczeł Xziędzu N. TrepNekLib 53.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Drzewicki chlopski syn studował w Crac. y circa 1632 po bakaliarsku chodzieł. TrepNekLib 74.
– Ten [Kasper] s Piotrem synowcem tym zabieli beli dwoch ciesliow w Tejże Kamienicy swejj[!] gdy się im płacey upominali, pozwały ich żony o męzow Tyranskie pobicie [...]. TrepNekLib 170marg.
patrz: POBICIE
– Ten [Gabriel Linka] pod Czestochową ozeniel się solią formanieł, potlukligo beli kiymi chlopi wkarczmie milią od Crac ku Skale A 1639 w miesopusty. Chcial bel pozywac o to y actia na Sliachtę te[g]o swe[g]o bobicia [!] zlozyc. TrepNekLib 208v.
patrz: POBICIE
– Słuzeł [Dobrogoski] pierwey u Zołnierza: potym A. 1630 u opata Iedrzeiowskieg[o] w Iedrzeiowie na parę koni po kozacku. Tego lieda kto zniewazał, pobieligo beli y hayducy kilka razy Opaci y porąbali nawet bo tchorz srogi (mial liat 30 kilka). Nie Dobro do godzielimu Służeł na Cesarski A. 1631 potym A. 1634 w moskwie pod Losiową chorągwią, a przed tym sluzel Xięciu Koreckie[mu] Samuelowii circa 1619, tego bel pobiel P. iego dziedzinny P. Balicki w Crac. gdy przyszedl do Panski gospody a siádl sobie za stoł, pan gdy tancował. TrepNekLib 72.
patrz: POBIĆ
– Ten Drzewicki odstał bel od tegosz to A. 1630 a beł zas u Piorunowskiego (co od p. Witowskie[g]o bel wBochni dozorcą soli) y temu cos wyrządzieł. ze kazał Drzeuickie[g]o kiymi pobyc. TrepNekLib 74.
patrz: POBIĆ
– Ociec ich beł ze Skrzynna rodzic z sendomierski ziemie, Węgrzynkiem zwano go. Pobierczykiem beł w Olkuszu i także go zwano. TrepNekLib k 417.
patrz: POBIERCZYK
– Przez te tedy i prze insze zdrady [rajcy krakowscy] onę nobilitacyją wiecznie stracieli i od nie odpadli i nie tylko nobilitacyjej abo i wolności prywowani są, ale na pamiątkę zdrad ich asekurowali to Królowie polscy na potomne czasy, że gdy do pocałowania ręki króleskiej trafieło by się mieszczaninowi któremu krakowskiemu, to dla niegodności w rękawicy rękę królowie podawać im mają, a kazimierzanom i inszym miastom gołą rękę. TrepNekLib k 8.
– ZACHEUSZ zwał się mieszczanin krak[owski], ojca jego zwano Giez-nar, to jest po polsku: chód głupi; iz szpetny pochód miał, stąd go tak nazwano. TrepNekLib k. 449.
patrz: POCHÓD
– Tego samego Pisarskiego Migdała poczarowała beła żona, że się obiesieł sąm anno. TrepNekLib k. 285.
– Ten po oycu szołtysie wziawszy pieniądzę. blawatow na sprawial sobie konie poszesne. TrepNekLib k 31.
– Baczkowski nazwalsie syn Klechy Jana zWyszocic trzy milie od Crac[owa] Ten ze spiewac imial bel poddziekani[m] na Zamku Cra[kowskim] od kilku liat y A[nno] 1639. TrepNekLib K 20.
– Podysc wczym, smieszną sztuką y figliem bez sromu, Skrzynie wyłupac, sprawnosc, dostac czego wdomu. TrepNekLib k 12v.
– Zwał sobie powinnym Stryięm nieiakiego Mikołaia Wrzosowskie[g]o ktory miał tam szpłachtek iakis we wsi wpodgorzu. TrepNekLib 21.
patrz: PODGÓRZE
– Boliek nazwałsię Marek ktory wpodgorzu mial szplachec kupny tego do Kapturowych Sądow Crac[owskich] pozwano. TrepNekLib K 34v.
patrz: PODGÓRZE
– Grązowski beł chłopski syn. Tęn beł za chłopca u Kzięskie[go] o ktorym pod K podpiska wGrodzie Crac[owie] kilkaliat. TrepNekLib k 110.
– Służeł anno 1620 u pana Radziejowskiego [...] za szafarza. Tęn podpiszczykiem bywał, potym przybłąkał się do Warszawy, tam pisował przy kancelaryjej. TrepNekLib k 324.
– Beł potym w kancelaryjej u p. Radziwieła, gdzie rezydując, starał się o nobilitacyją u króla, nie dano mu i tej, a że praktyk beł, z czego u idyjotów ślachty miał zachowanie, mając już 40 kilka lat pojął r. 1624 w krakoski ziemi Przypkowską, podsiędkównę zatorską. TrepNekLib k. 121.
– Nie zwali się ślachtą, dopiero od r. 1619/ poczęli zamyśliwać, jakoby się w ślachectwo wśrobować, bo w tym roku pofingowali sobie listy jakoby od cesarza, na pergaminie jedne, drugie na papierze, czego kilkanaście kart uczyniwszy, one nie jako przywileje, ale jak księgi w kupę zszyć dali. TrepNekLib 544.
– Zdobeł się tam, a gdy przyjechał do ojca swego, kazał go p. Zborowski, starosta ujski, pograbieżyć anno 1629 w koniech i w rzeczach. TrepNekLib k. 343.
– KALINOSKI nazwał ski [...] chłopski syn od kali nożki, że pokalone miewał. TrepNekLib k. 150.
– S czego ten to podpisek dobrze pokrzepiolsię y poiął zas beł Sliachciankę. TrepNekLib k. 67.
– Do tej sprawy abo wywodu przyjechał p.Lubomierski, informował na to polewników swych stołowych, co wrzeszczeli w kole w Proszowicach, że "przyjmujemy p[any] Szejnboki za ślachtę polską". TrepNekLib k. 385.
patrz: POLEWNIK
– Uczeł się we Lwowie circa 1626 i że ociec jego z nim połatywał kotły i pąnwie, on od połatywania nazwał sie Połatyńskim. TrepNekLib k.289 (s.414).
– Uczeł się we Lwowie circa 1626 i że ociec jego z nim połatywał kotły i pąnwie, on od połatywania nazwał sie Połatyńskim. TrepNekLib k.289 (s.414).
– Matka ich z domu po śmierci mężowej pomurwieła się i panny frącmerskie tego cechu chowała dla gości drugich, co bywali u niej ustawnie, na zabawę od dziesiąci lat i r. 1626. TrepNekLib k. 373.
– I tęn dziki abo szalony mąż tak ślachcicęm chciałby się beł z nimi udziałać, ale pro maiori mu szło, wolał się otruć, boby beł u książęcia w kajdanach zgnieł, eżby beł szkody koronne ponagradzał. TrepNekLib k. 425.
– Lowcowianie dogoniwszy go stem [ukradzionym żelazem od pługów] obiesieli bez prawa na Wierzbickie[g]o pana ie[g]o gruncie, chłopi zas Wierzbickie[g]o odciawszy trupa, postawieligo we wrociech u Plebąna w Lowczej. Tak te[g]o Staska oyca obieszone[g]o poniewierali. TrepNekLib 197.
– Zachorouałbel w Liublinie A[nn]o 1636 y po odkazouał pannom Wierzbowskim na wolyniu y inszem y na koscioly... TrepNekLib k. 47v.
– Tam miał p. Łachowski u niego skrzynie swe z rzeczami w schowaniui, które on poodmykał i rzeczy sieła pobrał... TrepNekLib k. 451.
patrz: POODMYKAĆ
– W Lipowcu więzięniu beł, w którym poodziębiał się anno 1636, przed Gody uciekł jakoś z więzienia i leczeł się na odzięblinę w Wieliczce. TrepNekLib k. 457.
– Tak tęn pan bękart oblubieniec popaskudzieł tamte panny miełośnice pierwej niż p[an] małżonek, co się której dostał. TrepNekLib k. 467.
– Boiarski znazwałsię [...] Syn Popa Ruskie[g]o ze Lwowa drudzy mowia ze bekart popow. TrepNekLib k. 35.
patrz: POPOWY, POPÓW
– Gdy P.Weseleni umarl siedzial przecie wDebnie Frankstein, a do onych membranow poprzypisował iescze uiecey dlugu... TrepNekLib k. 87.
– ...ten Kaczmarz naliazł beł pieniądze wmiedzy, sczego dostawałomu ze u tegosz pana swego liasy porębowe kupował nad Chełmęm... TrepNekLib k. 24v.
patrz: PORĘBOWY
– Beł i w Węgrzech, gdy beli wtargnęli anno 1620, i w Polszcze przy nich bęndąc łupieł [...] Porubaczeł się z niejakim Markowskim lisowczykiem, którego tam zabito w potrzebie... TrepNekLib k. 360.
– Jacek, ten syn, beł z p. wojewodą ruskim na sejmiku w Wiśni r. 1630; chociaż szumno i dostatkięm beł, przecię u stołu nie dali mu się posiadać dworzanie ślachta, mówiąc że niegodzięn chłop posiadać ślachcica; wypychali go na sąm koniec. TrepNekLib k. 150.
– Ten dzierżał arendą Pełcznicę, wieś u Skalmierza, od pana Samuela Dembińskiego, tylko po półtora tysiąca dawał na rok, a jeszcze wytącał defelkatę po kilku set, jakby namniej co urodzaj posłabiał. TrepNekLib k. 386.
– Iest y nota o tem (iako Siwiec ten cu[m] assistentia D[omi]ni poziwał pan od nie[g]o kilku samsiadow sliachty o spasięnie, y zboz psy potłoczenie.) [!]) co Iest in Actis Terr(estr)ibu(s) Sydloucen(sibus) circa 1556 abo 1560 y 1570, ktore Kziegi przeniesiono do Wislice. TrepNekLib 109.
– Wpotrzebie woienney rowny wSliachectwie Sliachcicowi tilko obok stanąc ma a plebeusowi zadnemu miedzi sliachtą Stawacsie obog niegodzi tylko miedzy Czeliadzią Sliachecką [...]. TrepNekLib 11v.
– Aniołek Jan bel tosz wozny, we wsi Kamyszowie u Skalmierza ktorego o fałeszne zeznanie kładzienia pozwu (ktore zeznawał przed urzedęm Grockim wnowym miescie Korczynie) pozuał go na trybunał pan Lyczko y p. piotr Jarocki y cci go odsądzono [...]. TrepNekLib 18.
patrz: POZEW
– Ruby niski, okrągley twarzy, odsądzonogo beło cci 29 January A. 1633 z Kapturowych sądow, od Paniey Wiktorowey o zabicie męza iey w Crac. za pozwem nie ufaiąc nie stanął a zInq[ui]sitiey rozboycą pokazał się byc y tak cci p[er]petue odsadzon. TrepNekLib 89.
patrz: POZEW
– Poczynaia tesz wtych pozuiech y drugim sposobem panowie plebeani! TrepNekLib 6.
patrz: POZEW
– Tęn tedy nazwany od Grotka chałupnyczy syn przystał beł do P. Mierzowskie[go] co w Chrapaczowie pod Bytomiem na sliąsku mieszkał po zęnię tę to wies wział. TrepNekLib 112.
patrz: PRZYSTAĆ
– Benedikt [Drewnowski] balwierzem bel w Krakouie na Kleparzu naimem baluierstwo rabial. TrepNekLib 73.
patrz: RABIAĆ
– [...] dadzą znac P. Trepce, ze poimano złodzieia, któryć się dobeł do swego depositu choc z kilkunastą zamkow: Tak za recognitią assecurowaną za szkody co poczynieł puscił go [...]. TrepNekLib 218.
– Mieszkał Ian we wsi Amfisgranie u Iedrzeiowa folwarczek tam miał od opata Iedrzeioskie[go] na chłopski roliey bel tam y A 1633. TrepNekLib 94.
patrz: ROLA
– Boianecki nazualsie [...] chłopski Syn z Boianczyc Liesienia chlopa syn u Dobczyc, na podgorzu ma Szpłachec chłopską rolią. TrepNekLib 34.
patrz: ROLA
– Bierkowski [...] zMysliczowa od przedporza dwie mili Bierki chłopa rolnika syn. TrepNekLib 30v.
patrz: ROLNIK
– Zawsze ci rodu chłopskiego co się do sliachectwa szrobuią. dwoch srzotkow zazywaią. TrepNekLib 106v.
patrz: RÓD
– Czechowski nazuałsię [...] chłop zrodu. TrepNekLib 58v.
patrz: RÓD
– Matka Jakubowa chlieb piekała naprzeday, chłopskie[g]o rodu bela. TrepNekLib 52.
patrz: RÓD
– Golieniowski beł z rodu chlop w Iarzabkach o tęm pod Iarzabkoski opis. TrepNekLib 104.
patrz: RÓD
– Stych dwu stąnow niemiedzy sliachtębyie spieszyc Tych zczwiartowac a Lisy zdarszy zakar powiesic. TrepNekLib 13.
– Kraiowski nazwali się dway z Miechowa. Dom miała matak ich podle smyntarza przedawała sklianki TrepNekLib 186.
– Nie iest Sliachcic pąn Chłopus choc pieniądze czuie, Wsliacheckim domu zatem starasie o zonę, Mnięmą [!] chcąc tÿm swą zakrÿc chłopską skorę onę Chłopęm tęn postaremu ta chłopowną będzie. TrepNekLib 12v.
patrz: SKÓRA
– Na tesz wozy brano iego [Aleksandra Fressnera] sol w balwaniech y Beczkową do Miechowa. TrepNekLib 88.
patrz: SÓL
– Zdarzeło sie ze te[go] Foxa z posrzod siebie podali [duchowni] [...] ktory zas bel został Archidiacone[m] Crac[owskim]. TrepNekLib 86.
– Ruby niski, okrągley twarzy, odsądzonogo beło cci 29 January A. 1633 z Kapturowych sądow, od Paniey Wiktorowey o zabicie męza iey w Crac. za pozwem nie ufaiąc nie stanął a zInq[ui]sitiey rozboycą pokazał się byc y tak cci p[er]petue odsadzon. TrepNekLib 89.
patrz: STANĄĆ
– Co do wieku nie tylko wmiesciech synowie Szwewcow alie u ze wsi lieda zagrodnikow syn, bylie dworską sokienkę wzuł nasię, abo za pachołka beł od pana Swego wziety abo y woznica, cozywo sprzezwiska abo imięnia oyca suego siodłaka na ski abo oki przczywacsie zwyczay wzięli. TrepNekLib k9v.
– On tesz zgrubianstwa chłopskiego wycwiczywszysię a sukienke zdworska nasię wzuwszy, a ze tytuł slachecki danomu, to iusz miełosnik rozumie sieła osobie, y zasliachcica udawacsię będzio TrepNekLib K4r-4v.
– Pogniewala sie nąn po tym zona ze zapisała Jezuytom Zielienice y ten Ryczow, dozywocie tilko sobie zostawiwszy. Domanski chłopski syn obliokl sie bel w Słuzbie u sliachty będąc w dwornacką Sukienkę, miał chałupę zroliami we wsi Sczakowcy do starostwa Będzinskiego milia od Będzina. TrepNekLib 73.
– Byszewski nazualsię...s Komorowa miasteczka pacie[g]o od Torunia Mlynarzow syn, pieniczny bel ten mlynarz, zarwalgo beł opat pan iego na kilkanascie Tysiecy. Temu synowi ociec Mlynarz kupiel bel pare koni y Suknie cudne Sprawiel. TrepNekLib K47.
– Miał liat 30 kilka, słuzac P. Balickiemu uPinczowa w Korytnicy umarl A. 1634 tamze pochowan P. Balicki vzial ie[go] konia z wsiedzenim wszytkim suknie y kozuch Turecki y tlomoczek z rzeczami. TrepNekLib K82.
– Czaykowski zwalsie [...] z Piotrkowa Czajki miezczanina syn: ten bel za chloca u X Starczowskie[g]o Custosza Crac. potym dalgo Swiecic na Kapłanstwo: bel zas unie[g]o A[nn]o 1634 za Kapeliana y za Saprawce w Krakowie Suknie swe iedwabne nachodzono dalmubeł. TrepNekLib K50v.
– Czechowki nazwałsie zWarki syn Kostrzechy miesczanina Mikołay chadzał do Gdanska wodą ze Statkami Oycowskiemi Circa 1624 potym sluzel u P.Plichty Gostynskie[g]o starosty w Skotnikach u Sochaczowa circa 1630, koni parę mial dobrych y Szable oprawną. TrepNekLib K59.
– spect abilis iakby spect abylisz. isz gdy nouin[y] spectat na Tecie, aby iey liznac a choc drogo bądz od Spect habilis, ze suknię p[ro]pter Spectatu[m]habet unam gdy na ratusz idzie, bo doma wfartuchu skorzanym chodzi. TrepNekLib K3.
– o czem Haick w kroynice Czeskiey Ze y dotad gorni Niemoy Czechom y morawcom mowią czel Frsser to iest osła szerca, ukazuiac do te[go] im rogi suknie iakby oslie uszy. TrepNekLib K88.
– Budkowski Ianusz zouiesię chłopski sÿn. TrepNekLib 44.
patrz: SYN
– Brzozowski nazuałsię Mikołaÿ od Liteuskie[g]o Brzescia zIwanowic chlopski boiarski sÿn. TrepNekLib 42v.
patrz: SYN
– Alczynski [...] nazwałsię chłopski młynarski sÿn zWierzchowic zpodgorza. TrepNekLib 17v.
patrz: SYN
– Druga bela zjechala [...] tesz zchlopskim Sÿnem A[nn]o 1633 po S. Ianie. TrepNekLib 40.
patrz: SYN
– Tęn Woÿciech A 1628 gdÿ tam w tey wsi (kat znowego miasta chłopskie[go] sÿna Duszÿczkę mial scinac o kradziesz) kazał sobie katu miecz ukazac y kinal nim y sciął kata. TrepNekLib 77.
patrz: SYN
– Dobrakowski nazwał się chłopski zagrodniczÿ sÿn. TrepNekLib 72.
patrz: SYN
– Gorski w Czestochowce wsi przy kliastorze chłopski synek od Gory Czestochoskiey Gorskim nazwał się. TrepNekLib 106.
patrz: SYNEK
– Czarnecki nazwalsie Jan chlopski synek zagrodzniczy ze wsi miedzy Staszowem a Kurozwekami. TrepNekLib 50.
patrz: SYNEK
– Inszy bogactwa sobie zdrugich wiec zbieraią Jako przydą tak przydą gdyie iacy maią Zaden ich niezopyta skat te maiętnosci. Tylko ze ich moze miec do swoiey sytosci. TrepNekLib 13.
patrz: SYTOŚĆ
– Albo moglsię nazwac [Fabrycki] od Fabryki ze zFabrykoual sobie to Sliachectuo badz od Fe brykcy ze Pfa Brykcęmu zuacsię Nobilisz, Bądz tesz od Pfa Brzycki ze brzycka rzecz chłop Sliachcic. TrepNekLib 83v.
– Czechowic nazwali się z Porabki Biskupa Crac[owskiego] wsi u Woynicza chłopscy Synkowie Sciborowi. TrepNekLib 58.
patrz: ŚCIBOROWY
– Po dwornacku skolnierzęm lisim chadzał [Ciachorowski]. TrepNekLib 55.
patrz: ŚLACHECKI
– Ten wblawatach po usarsku chadzał. TrepNekLib 22.
patrz: ŚLACHECKI
– Potym pojął beł ślosarzównę, z Oklusza rodziczkę, co służeła przedtym u Gniewka w Szczodrkowicach [...]. TrepNekLib 147.
– Beldowski zowiesię Alexander Ten zone miał z Gorlic zpodgorza dziewkę ministra Luterskie[g]o Tamze w Gorlicach naymował cła. Lieczełsię w Sączu A[nn]o 1632 u matiasza cerulika i za panię udawałsię, esz trafunkiem z Gorlic przyszła zona iego pieszo ieszcze brzęmięnna, a temu nie mieło beło y gryzsie w sobie na nię, isz mu tem zelzywosc uczynieła, a on za mozne[g]o udawałsię. TrepNekLib 25v.
– Jazwiecki zowiesię ze Wrocławia miejski syn.Ozeniełsie w Wieliczce. uczynieł go P. Miłoński pisarzem zupnym herbu Bibersztyn zożywa po chwili zpienieżywszysie bedziesie udawał szlachcicem, trzeba by mu bierzmowanie biy ber w rynsztoku sprawic. TrepNekLib 140.
patrz: TRZEBA
– [...] za Corruptią pieniędzy odnich [kilku mieszczan z Brzeska] łakomstwem swem pan ten [Czerny] ich wolnęmi poddanstua uczyniel y Sliachtasię im czynic niezganieł [...]. TrepNekLib 41.
patrz: UCZYNIĆ
– Pozwanogo beło [Abramowicza] ze na Pospolitym Ruszeniu A[nno] 1622 niebeł. On na terminie uchodząc poen Confiscatiey rzekł zemia Niesliachcic fassus est non negavit, zaczym uczynionogo wolnym [...]. TrepNekLib 17.
patrz: UCZYNIĆ
– Udaiesię zasliachcica, ale iescze y iednego niewidziałem choc zurodzenia iawny chlop, ktory na ski nazuałsię, zeby do swey familiey chłopskiey miałsie przyznac. TrepNekLib 45.
patrz: URODZENIE
– Ten Ligeza zwiczay miał ze zadne[go] sliachcica, tylko chłopy za sługi chowywał, Iako wtey Księdze odNiego sług y Vrzennikow bardzo wielie chłopskiego urodzenia co beli. TrepNekLib 96.
patrz: URODZENIE
– Brzezinski [...] chłop iest zurodzenia y niedowiedzie te[g]o aby mialby[ć] Sliachcic. TrepNekLib 42.
patrz: URODZENIE
– Sliachcicęm zwal się ale ie[go] osoba chlopęm grubym z urodzenia oznaymowała go TrepNekLib 83v.
patrz: URODZENIE
– Ten miał Zonę Z miasta takze, y potomstwo znią ktore w wieku drugim za Sliachtę udawacsię bendą.. ten Benar A[nn]o 1620 bel bez Sluzby urzenniczey mieszkal wCrac[owie] na Smyntarzu S.Troyce wdomie naymęm TrepNekLib 27r.
– [...] urzęnnicza dziewka [...]. TrepNekLib 336.
– [...] był za urzenniczka [...]. TrepNekLib 440.
– [...] była za urzęnniczkę [..] TrepNekLib 330.
– urzenniczka [do krów] TrepNekLib 232.
– Ten wblawatach po usarsku chadzał. TrepNekLib 22.
patrz: USARSKI
– Po dwornacku skolnierzęm lisim chadzał [Ciachorowski]. TrepNekLib 55.
patrz: USARSKI
– [...] miał dzieci kilkoro z Widankowny będzie Widac gładysze, trzeba ich wygładzic od sliachectwa [...]. TrepNekLib 97.
patrz: WIDAĆ
– Wojciech ten nadsługował przecię p. Jaroszowi Przesławskię[mu], ale tej rodziny w Chorążycach niechciał widowac zemu przeszkodą do sliachectwa beli, A on się sliachcicęm zwał. TrepNekLib 122.
– Gębczynski [...] trzymał arendami wioski w podgorzu na społ z Borowskim. TrepNekLib 94.
patrz: WIOSKA
– Zas o autentiku iakimsi spominaią [mieszczanie krakowscy] ze maią nakupowanie maiętnosci. ze bardzo wielie iuszMaietnosci skupieli, y tem Sliachcic rownacsię usiełuią; alie falsz bo zadnego Autentiku na to niemaią, tilko co pozwoliono im miec wiosek co. blisko miasta. TrepNekLib 8v.
patrz: WIOSKA
– Wpotrzebie woienney rowny wSliachectwie Sliachcicowi tilko obok stanąc ma a plebeusowi zadnemu miedzi sliachtą Stawacsie obog niegodzi tylko miedzy Czeliadzią Sliachecką [...]. TrepNekLib 11v.
patrz: WOJENNY
– Pozwanogo beło [Abramowicza] ze na Pospolitym Ruszeniu A[nno] 1622 niebeł. On na terminie uchodząc poen Confiscatiey rzekł zemia Niesliachcic fassus est non negavit, zaczym uczynionogo wolnym [...]. TrepNekLib 17.
– [...] za Corruptią pieniędzy odnich [kilku mieszczan z Brzeska] łakomstwem swem pan ten [Czerny] ich wolnęmi poddanstua uczyniel y Sliachtasię im czynic niezganieł [...]. TrepNekLib 41.
– Alexander Dolpaci Nobilis flerentin[us] Ciuis Varsauien[sis] ktore[go] Nagrobek u S. Jana w Warszawie marmurowy stem napisem A. 1618 w posrzod Koscioła Herbow nie wyryto. TrepNekLib 69.
– Ten Giza bedzie go wstyd tak zwac się, odmieni sobie przezwisko Gizycki [...]. TrepNekLib 98.
patrz: WSTYD
– Są PP. Badowscy Sliachta zacna w Rawski ziemi ktorzy douiedzielisie o tych dwu, opisanych, obiecali im [chłopom, którzy, przybrawszy nazwisko Badowski, udawali szlachciców] bokow kiymi wybadac. TrepNekLib 20.
patrz: WYBADAĆ
– Beł ieden student u Iezuitow wIaroslawiu A[nn]o 1617, ktory by tylko wiedział, abo uyrzal, ktore[g]o Starosty abo miasta iaką iestpieczec, to ią na kamieniu białym miekkim wyrzezał [...]. TrepNekLib 11.
patrz: WYRZEZAĆ
– Toiest Isz Rayca iedęn Krakoski naiąłgo sobie y kazałmu pieczęci kilku Kroliow wyrzezac na zelieziech według inszych pieczeci ktore na wosku wycisnione podałmu, iako Alexandra Krolia, Zigmuntoską, y Augustoska [...]. TrepNekLib 10.
patrz: WYRZEZAĆ
– Ci zas Cci odsądzency y Banitowie za Bolesławęm na Sliąsko ziechali liecz potym gdysię to ostarzało znowu do Krakowa zliekka wnieslisie do onych swych siedlisk [...]. TrepNekLib 8.
patrz: Z LEKKA
– Gozdzielski zwalsie tosz chlopski syn w Belski ziemi mieszkał. TrepNekLib 109.
patrz: ZIEMIA
– Także de Giebułtów pisał się Wężyk Bernardus. O tem w tych ze Actach Zięmskich Crac. TrepNekLib 94v.
patrz: ZIEMSKI
– Ten Jan [z Predocina] ziechawszy zbarwą do Sieradzki Zięm. TrepNekLib 38.
patrz: ZJECHAĆ
– Chciał bel pozywać o to y Aktia na sliachtę te[g]o swe[g]o bobicia [pobicia] złozyć. TrepNekLib 209 [208v].
patrz: ZŁOŻYĆ
– Stych tedy zacnych y przewaznych zdobyczy,co dobrze wydzierał, naiezdzał, y podrogach rozbiiał wrzeczy zołnieruiąc. TrepNekLib K11v.