Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ŁubHist 1763 oryginał
Historya polska z opisaniem rządu i urzędów polskich: przez Władysława Lubieńskiego napisana, na cztery części podzielona, a na żądaniu wielu przedrukowana

http://polona.pl/item/11693230/6/
Odnotowano 423 cytatów z tego źródła
– Skarbek pierścień w te skarby wrzucił mówiąc: Aurum addamus auro, á Cesarz odpowiedział Hab dank, i odtąd Habdankiem pieczętuje się ta Familia. ŁubHist 18.
patrz: ABDANK
– Po śmierci lub po dyspozycyi jako Łokietka lub po abdykacyi jako Jana Kazimierza [...] Stany Rzeczypospolitey NAYJAśNIEYSZYCH Tytuł na siebie biorą. ŁubHist 134-135.
patrz: ABDYKACJA
– [...] po Abdykacyi wyjechał [Jan Kazimierz] prętko do Francyi na pokutę. ŁubHist 108.
patrz: ABDYKACJA
– Po Elekcyi Marszałka Izba Poselska abo Stan Rycerski łączy się z Senatem i zaraz Marszałek wita Senat, któremu Prymas Imieniem Senatu winszuje szczęśliwego złączenia się z Senatem i dalszey zgody życzy miedzy Stanami. ŁubHist 136.
patrz: ABO
– ROTMISTRZE [...] chyba za konsensem Hetmanów absentować się mogą. ŁubHist 211.
– Do Oyca S. wysłał Posłów [Kazimierz Wielki] o absolucyą i indulgencye prosząc. ŁubHist 43.
patrz: ABSOLUCJA
– Chmielnicki znowu zrebellizował i przekupiwszy Tatarów [...] absolutem się Ukrainy uczynił. ŁubHist 88.
patrz: ABSOLUT
– Karol Stryi Królewski Seym złożył i Rząd absolutny fundować sobie począł w Szwecji. ŁubHist 73.
patrz: ABSOLUTNY
– Arcybiskupom Gnieznieńskim Łowickie Xięstwo dał, i Kapituły Kujawską i Płocką znacznie regalizował, o czym Miechow. Lib. 3. cap. 37. od Grzegorza IX. Papieża absolwowany przez Biskupa Wrocławskiego, i Scholastyka Krakowskiego Kromer dodaje. ŁubHist 30.
– REGENCI powinni Aktów Rzeczypospolitej pilnować Koronni Koronnych, Litewscy Litewskich. ŁubHist 217.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Król Kazimierz do Prus wybrał się, którego w Choynicach Elektor Xiąże Pruski Osobą swoją przeprosił, za Adherencyą Szwedom. ŁubHist 98.
patrz: ADHERENCJA
– Adherenci [Maksymiliana] darowani Sądem, z tąd zgoda stała się Rzeczypospolitey tylko w Sercu nienawiść. ŁubHist 71.
patrz: ADHERENT
– W tych zaś Dobrach od Rzeczypospolitey pozwolonych [dla dzieci króla] nie mogą być tylko Szlachta Administratorami, Tenutaryuszami. ŁubHist 149.
– Z tey expedycyi Kazimierz powróciwszy, zle żyć począł [...] niedbając na admonicye Duchowne. ŁubHist 43.
patrz: ADMONICJA
– Ten Order [Orłą Polskiego] wiszący jest na wstąszce błękitney, á drugi wyszyty lub haftowany na zwierzchniey sukni nad sercem. ŁubHist 265.
– Tegoż Roku Seym drugi zaczął się [...] zerwany w następuiącym Roku 1689. 2. Kwietnia, tak długo się przedtym Seymy agitowały. ŁubHist 117.
– Akademicy woleli się rozeyść, niżeli Wiary nie dotrzymać swemu Królowi, klucze od Akademii Miastu zostawiwszy. ŁubHist 96.
patrz: AKADEMIA
– HISTORYA [...] PRZEDRUKOWANA. W Wilnie w Drukarni J. K. M. Akademickiey Societatis JESU. ŁubHist k. tyt..
patrz: AKADEMICKI
– HISTORYA POLSKA Z opisaniem Rządu i Urzędów Polskich przez J.W.Jmśći X. WŁADYSŁAWA ŁUBIENSKIEGO Pisarza W. Koronnego teraz Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego Prymasa Korony Polskiey I W.X.L. NAPISANA Na cztery Częśći PODZIELONA, á na żądanie wielu PRZEDRUKOWANA. w Wilnie w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis JESU, Roku Pańskiego 1763. ŁubHist s. tyt..
patrz: AKADEMICKI
– Wircyusz chciał Akademią [krakowską] przymusić do przysięgi Karolowi Szwedzkiemu, ale Akademicy woleli się rozeyść, niżeli Wiary nie dotrzymać swemu Królowi. ŁubHist 96.
patrz: AKADEMIK
– Deputaci Litewscy przysięgają na Sekret w Izbie i na sprawiedliwości akceleracyą. ŁubHist 258.
– Na koniec Turczyn Traktaty akceptował, jednak Kamieńca nie odstąpił. ŁubHist 114.
– Monopoliów, cłów, Kontrybucyi, Akcyz, ani żadnych podatków stawić może [król] tylko seym. ŁubHist 147.
patrz: AKCYZA
– Zamoyski Hetman i Kanclerz W. K. na ten czas Starosta Krakowski, osobliwszym sposobem złapał tegoż Samuela Zborowskiego, i osądzonego na dawnym Seymie exekwować i ściąć kazał w Zamku Krakowskim, o co na przyszłym Seymie były wielkie akklamacye [...]. ŁubHist 67.
patrz: AKLAMACJA
– Ale Bogusz Kommendant Zamku Gdańskiego oparł się, i za konsensem Łokiętka Krzyżaków wziąwszy na pomoc, nie pozwolił Zamku dobyć, Brandenburczyków wygnał, i według akkordaty Krzyżakom połowy Zamku w Praesidium oddał, á Krzyżacy przy okazyice od tąd Zamek przywłaszczyli, Bogusza wygnali, Gdańsk przez zdradę Niemcom odebrali, wyciąwszy Polaków wszystkich podczas jarmarku S. Dominika, i Pomeranią sobie przywłaszczyli, o co znaczne woyny były z Krzyżakami [...]. ŁubHist 39.
patrz: AKORDATA
– Biskupi tylko dożywotnie się w nich [dobrach kapituły] rządzą, jednak nie mogą nic alienować ani rozdawać Wóytostw. ŁubHist 188.
patrz: ALIENOWAĆ
– Kanclerz i Podkanclerzy powinni być Alternatą jeden świecki, drugi Duchowny. ŁubHist 205.
patrz: ALTERNATĄ
– Annaty nazywają się od rocznych Biskupstw Intrat i Beneficjów. ŁubHist 190.
– Zagniewane Stany Roku 1300, zgromadziwszy się w Poznaniu annihilowali Elekcyą jego [Władysława Łokietka]. ŁubHist 37.
– Kommissarze od Króla do Litewskiey Konfederacyi wyznaczeni z instrukcyą animowania ich do zgody z Sapiehami. ŁubHist 123.
patrz: ANIMOWANIE
– . Komuby zaś zadane było nie Szlachectwo [...] tedy przed pierwszym Senatorem powinien się wywieść, a potym do Trybunału Antagonistę przypozywać. ŁubHist 232.
– Szlachtą są jedni z dawnych Antenatów urodzeni, drudzy nie dawno nobilitowani zwani w Konstytucyach SCARTABELI. ŁubHist 231.
patrz: ANTENAT
– Obligacya kanclerzów [...] jest [...] na Sądach Assessorskich prezydować w wszelkich sprawach za Dworem appellacyalnych decydować. ŁubHist 206.
– Otto Cesarz [...] z wielkim applauzem przyjęty od Bolesława, któremu za tę ludzkość Cesarz Koronę Królewską ofiarował. ŁubHist 11.
– Król August [...] lustrował Woyska Polskie, a drugiego dnia Litewskie, z wielkim danym applauzem porządnemu Woysku. ŁubHist 121.
– Posłowie Tureccy prośili o Pokóy, ale Król omylił wszystkich nadźieje, bo pojechawszy do Torunia dla przestraszenia Magistra Pruskiego zbraniającego śię przyśiąc Królowi, tam na apoplexyą umarł Roku 1501. ŁubHist 60.
patrz: APOPLEKSJA
– Pomeranów [...] do Wiary S. przywiódł [Bolesław Krzywousty], po trzy razy apostatujących. ŁubHist 19.
– Marescotti Nuncyusz Apostolski dał Benedykcyą od Oyca s. po niey cudownym sposobem Duchem s. natchnięte Województwa [...] wykrzykneli jednostaynie, i nominowany przez Prymasa Prażmowskiego Michał Xiąże Wiszniowiecki. ŁubHist 109.
– Krzyżacy ani na Cenzury Apostolskie dbali, i owszem najeżdżali granice Polski. ŁubHist 40.
– KAPITUŁA CHEŁMSKA zażywa w Herbie swoim 12. Rozesłańców abo Apostołów. ŁubHist 182.
patrz: APOSTOŁ
– Wojewoda Krakowski uciekł [...] i za to mu Bolesław posłał na wzgardę skórkę zajączą, powroz i kądziel. Wojewoda z apprehensyi obiesił się. ŁubHist 200.
– Ofiarowane godnym Rycerzom Polskim od Monarchów postronnych Xięstwa, Grafstwa, Ordery nie mają żadney w Polszcze apprehensyi, ale aequalitas ma swoję naywiększą godność. ŁubHist 229.
– KAPITUŁA KRAKOWSKA złożona jest z Prałatów 7. gdzie pierwszym Prałatem jest Dziekan, Archidyakon, Proboszcz, Scholastyk, Kantor, Kustosz, i Kanclerz. ŁubHist 171.
– [Kapituła Krakowska] Archidyakonatów liczy 6. ŁubHist 172.
– ARCHIKAPITUŁA GNIEZNIENSKA zaszczycona powagą Arcybiskupa i Prymasa swego, Prym trzyma przed innemi w Polszcze. ŁubHist 168.
– [Kazimierz II] wyprawił potym Posłów do Aleksandra II. Papieża [...] Na co reskrypt od Papieża jest w Archiwie Krakowskim. ŁubHist 24.
– Miny zapalili [Szwedzi], i wysadzili Zamek, z całym Archiwem Województwa Sendomirskiego. ŁubHist 94.
– Biskup Krakowski będąc w Rzymie u Grzegorza IX. Papieża odebrał Palliusz chcąc przywrócić Arcybiskupią powagę. ŁubHist 171.
– Tylicki Królową Konstancyą [koronował] bo Maciejowski nie miał jeszcze expedycyi na Arcybiskupstwo. ŁubHist 166.
– Jan Kazimierz Brat Królewski wizytuiąc cudze Kraje przez dwa Roki był w areszcie u Króla Francuskiego ŁubHist 86.
– Areszty mieyskie nie idą na Poddanych ani na żadne rzeczy szlacheckie. ŁubHist 230.
– ARYANI rozmnożyli się byli w Polszcze. ŁubHist 134.
patrz: ARIAN, ARIANIN
– [...] na ów czas Luterska, Kalwińska i Aryańska Herezye zagęściły były Senat i Stan Rycerski. ŁubHist 248.
patrz: ARIAŃSKI
– Z Woyskiem Tureckim okopanym począł się [Sobieski] strzelać z Armat. ŁubHist 113.
– [Krzyżacy] obawiając się potkać z Władysławem, uprosili sobie u niego Armisticium do S. Tróycy. ŁubHist 40.
– Trzeciego dnia [Jagiełło] wyuczony Artykułów Wiary s. chrzest s. przyjął. ŁubHist 47.
patrz: ARTYKUŁ
– HIDALGOS nie różni się od Artyzanów albo Rzemieśnikow, zowiących się tam Officiales. ŁubHist 130-131.
patrz: ARTYZAN
– Z Podkanclerstwa na Kanclerstwo ascens praktykowany. ŁubHist 205.
patrz: ASCENS
– Chmielnickiemu Starostwo Czehryńskie dane, który się assekurował na każdą potrzebę Rzeczypospolitey 40000 Kozaków dać. ŁubHist 88.
– Marszałek konnotuje projekta i uformowaną z nich Instrukcyą na Seym podpisać powinien z Assessorami. ŁubHist 235.
patrz: ASESOR
– Z Magistratu Toruńskiego dwóch Assesorów w sądach Ziemskich Chełmińskich zasiadają. ŁubHist 220.
patrz: ASESOR
– Hetmani na S. Marcin assygnacye Stanowisk woysku powinni rozdawać w Królewszczyznach. ŁubHist 211.
– Posłowie do Monarchów Cudzoziemskich z 16. assystentami [są wolni od pospolitego ruszenia]. ŁubHist 245.
patrz: ASYSTENT
– Na zajutrz Attak przypuścił, i szczęśliwie zniosł nieprzyiaciela [Sobieski]. ŁubHist 113.
patrz: ATAK
– Osman Turczyn tegoż dnia w Woyskiem ruszył [...] straciwszy na 60000 ludzi w samych potyczkach i attakach. ŁubHist 81.
patrz: ATAK
– Jakoż już był uszedł [Żółkiewski] nad Dniestr, odganiając nie raz attakującego się nieprzyjaciela. ŁubHist 79-80.
patrz: ATAKUJĄCY
– Jakoż już był uszedł [Żółkiewski] nad Dniestr, odganiając nie raz attakującego się nieprzyjaciela. ŁubHist 79-80.
– Pisarze powinni mieć swoich Podpisków, dla attendencyi Ksiąg. ŁubHist 225.
patrz: ATENDENCJA
– Seym […] zerwany […] przy wielkich scyssyach miedzy familiami, miasto aukcyi woyska do obronienia Oyczyzny. ŁubHist 111.
patrz: AUKCJA
– Tym czasem Seym Torunski aukcyą podatków na Woysko uchwalił przeciw Szwedom. ŁubHist 82.
patrz: AUKCJA
– Wankona Xiążęcia Mazowieckiego zniosł [Łokietek], i auxyliarnych z nim Krzyżaków. ŁubHist 40.
– Długosz dodaje, że ten Rok dla Polaków był szczęśliwy, bo i pod Tucholą Auxyliarne Niemieckie Woyska znieśli, jako i pod Golubem, także pod Bardowem na Spiszu Zygmunta Cesarza najazd Niemiecki znieśli, według Dług. lib: 2. ŁubHist 52.
– Hetmani sąd Woyskowy mieć powinni, na który zapraszają Rotmistrzów, Półkowników oboyga Authoramentów. ŁubHist 210.
patrz: AUTORAMENT
– Kozacy Polscy na Pont Euxyński dostawszy się, Azyatyckie Miásto Synopen dobyli [...]. ŁubHist 78.
patrz: AZJATYCKI
– Woysko oboyga narodów Ordynansami Królewskiemi wzgardziło, obróciwszy Rycerskie swoje odwagi na Dobra Duchowne, i na woynę z babami. ŁubHist 102.
patrz: BABA
– Herby powinni stwierdzić [...] kontraktami ślubnemi Matki i Babek dwóch. ŁubHist 187.
patrz: BABKA
– KAPITUŁA PRZEMYSLSKA [...] ma Herb S. Jana Chrzciciela z barankiem i Krzyżem. ŁubHist 180.
patrz: BARANEK
– Piast będąc tylko Rolnikiem i Bartnikiem [...] spłodził syna. ŁubHist 8.
patrz: BARTNIK
– Wygrał 47. Batalii znacznych, pomnieyszych niezliczoną moc [Bolesław Krzywousty]. ŁubHist 21.
– Pudicus [...] zebrał Woysko i batalią wydał Jadzwingom, których wcale zniósł. ŁubHist 33.
– Roku 1626. Król w Litwie łowami się bawił. ŁubHist 85.
– Po daney Benedykcyi od Arcybiskupa Marszałek W. K. promulguje VIVAT KROL. ŁubHist 143.
patrz: BENEDYKCJA
– Trafiło się wiele razy, że te Beneficia do Królewskiey Kollacyi należące brali rezydujący Polscy Duchowni w Rzymie od Oyców swiętych. ŁubHist 189.
patrz: BENEFICJUM
– Odtąd postanowiono żeby koronacye w Krakowie się odprawiały nie w Gnieznie, dla bespieczeństwa obronnieyszego mieysca. ŁubHist 40.
– Zonę miał Ryxę. Wnuczkę Ottona Cesarza, którey radą żył bezbożną, i niepodobającą się Polakom. ŁubHist 12.
– POPIEL II [...] lubo pięknie edukowany przez Stryjów swoich [...] jednak bezbożnie żył. ŁubHist 7.
patrz: BEZBOŻNIE
– [...] szczęśliwie Tatarów zniósł [Michał Gliński], o czym tylko co dano znać Królowi już bezmownemu, Król zapłakał, i w Niebo oczy i ręce wźniósłszy w tym momenćie umarł, w Wilnie pochowany wedle Brata swego S. Kaźimierza. ŁubHist 61.
patrz: BEZMOWNY
– LESZEK I. Ten spokoynie panował, ale bez potomnie zszedł z tego świata w niedługim czasie. ŁubHist 6.
– Po śmierći bezpotomney Królowey, Jagiełło zmieszany był, ale za radą Polaków wysłał Posłów do Wilelma Grafa Cyliiskiego prosząc o Annę Córkę Anny Córki Kaźimierza Wielkiego za Zonę, z którą sprowadzoną R. 1400. wźiął ślub, á R. 1402. ukoronowaną, potym w Litwie przymuśił Witolda że po bezpotomney jego śmierći Litwa do Polski należeć powinna [...]. ŁubHist 50.
patrz: BEZPOTOMNY
– Karol IV. Cesarz w dyskursie zadał Królowi Węgierskiemu bękarstwo. ŁubHist 44.
– Bękarcia choć z Szlacheckich Osob urodzeni nie mogą być Szlachtą. ŁubHist 232.
patrz: BĘKART
– Starostwa nie Grodowe i wszelkie Królewszczyzny może Król rozdać nie Possessyonatom, ale zasłużonym i podpadać mogą Prawu Białogłowskiemu. ŁubHist 153.
– KASZTELANOWIE MNIEYSI. [...] Nakielski, Rospirski, Biechowski, Bydgoski. ŁubHist 161.
patrz: BIECHOWSKI
– KASZTELANOWIE MNIEYSI. [...] Wiślicki, Biecki, Rogoziński. ŁubHist 161.
– Odtąd jak Królowie odebrali wolne Kapitułom Elekcye, tak zawsze nominują na Biskupstwa według woli swojej subjekta. ŁubHist 189.
patrz: BISKUPSTWO
– Annaty nazywają się od rocznych Biskupstw Intrat i Beneficjów. ŁubHist 190.
patrz: BISKUPSTWO
– Łokietkiem nazwany, bo niskość Osoby mało nad łokieć była, ale bitny. ŁubHist 41.
patrz: BITNY
– Tatarowie [...] Podole najechali i woysko Polskie na bagnach i błotach zdradą znieśli. ŁubHist 56.
patrz: BŁOTO
– Dobra Biskupie na 3. części rozdzielone, z których trzecią cześć Kapituła partycypuje, ale jak Biskup tak Kapituła [warmińska] naybogatsze i naypunktualnieysze Intraty w Polszcze ma. ŁubHist 178.
patrz: BOGATY
– Król Szwedzki [...] pod Toruń poszedł dobywać Miasta, gdzie bombując Miasto, przymusił do poddania się Safów tam będących. ŁubHist 125.
patrz: BOMBOWAĆ
– Rzeczpospolita rozradzała Woynę Królowi z Szwedami, Szwedzi także buntowali Rzeczpospolitą przeciw Królowi. ŁubHist 123.
– Po smierci jego [Leszka I] Stany Polskie zgromadzone w Krakowie, unikając emulacyi, z Rady swojey decydowali miedzy sobą, że ktoby na zajutrz na koniu dobiegł do Kolumny na to wysatawioney pod Pramnikiem, ten miał być Xiążęciem Polskim. [...] Studenci dway, wstawszy rano, pod czas rekreacyi probowali się ubiegając do owey kolumny boso, i pokaleczyli sobie nogi. ŁubHist 6.
patrz: BOSO, BOSO, BOSSO
– Woyska Oyczyste dzielą się na Pułki abo brygady, a zagraniczne na Regimenty. ŁubHist 267.
patrz: BRYGADA
– 27. Chorągwi Petyorskich we 4. Brygadach [liczy wojsko litewskie]. ŁubHist 269.
patrz: BRYGADA
– BUDOWNICY mają oko na reparacyą Miast i Zamków. ŁubHist 220.
patrz: BUDOWNIK
– Burgrabiów Krakowskich według Kromera 10. z dawna bywać zwykło, i ci powinni zawsze przy Zamku Krakowskim mieszkać [...] Król ich kreuje. ŁubHist 228.
– Burgrabiowie Grodzcy są insi, których Starostowie kreują [...] tych powinność wprowadzać Szlachtę do Dóbr prawem przewiedzionych, abo przez Dekret przysądzonych. ŁubHist 228.
– Ma przytym Akademia [Krakowska] 7. Burs fundacyalnych dla Młodzi ubogiey Szlachty. ŁubHist 195.
patrz: BURSA, BURSA, BURSZA
– Ale powróćiwszy Pudicus z Węgier do Krakowa, zebrał Woysko i batalią wydał Jadzwingom, których wcale zniósł i resztę do Chrztu S. przywiódł, i jako Kromer pisze, Państwo sobie ich przywłaszczył, i Biskupstwo w Łucku fundował. ŁubHist 33.
patrz: CAŁO
– [Dymitr Samozwaniec] podsycony Ludźmi nadwornemi [Jerzego Mniszcha] pojechał na Stolicę po śmierci Borysa i łatwo był przyznany na Cara Moskiewskiego [...]. ŁubHist 74.
patrz: CAR, CAR, CZAR
– Do tey Kwarty należą Celnicy, Mytnicy, Zupnicy, którą z zasług płacić powinni. ŁubHist 146.
– Król Zygmunt Roku 1572. 18. Lipca powracając z Litwy w Kniszynie umarł, cenzurowany ten Król od Historyków, że z niego Luterska i Kalwińska Sekta zaraziła Województwa Polskie. ŁubHist 64.
– Po Seymie Król za konsensem Stanów wyjechał do Inflant, widzieć się z Oycem swoim z Janem Królem Szwedzkim, ale cenzurowany od Rzeczyp: za długą konferencyą z Oycem. ŁubHist 71.
– Krzyżacy ani na Cenzury Apostolskie dbali, i owszem najeżdżali granice Polski. ŁubHist 40.
patrz: CENZURA
– Dla Censur przez Piotra Arcy Biskupa Gnieznienskiego na siebie ferowanych [...] pokutować musiał. ŁubHist 30.
patrz: CENZURA
– Skarbek pierścień w te skarby wrzucił mówiąc: Aurum addamus auro, á Cesarz odpowiedział Hab dank, i odtąd Habdankiem pieczętuje się ta Familia. ŁubHist 18.
– Karol IV. Cesarz w dyskursie zadał Królowi Węgierskiemu bękarstwo. ŁubHist 44.
– Otto Cesarz [...] z wielkim applauzem przyjęty od Bolesława, któremu za tę ludzkość Cesarz Koronę Królewską ofiarował. ŁubHist 11.
– Ruś splondrowawszy weszli do Polski, Lubelskie Województwo zrabowali, i wrócili z zdobyczą, powtórnie znowu zimą wpadli do Sendomirza, i zrabowali, Xięży wyćieli, ludźi pozabijali, Szkalmierz, Chmielnik naszli z strasznym rozlaniem krwi Chrześćiańskiey [...]. ŁubHist 30.
patrz: CHMIELNIK
– [...] Kraków zrabowali jedni, drudzy Łęczyckim i Kujawskim Województwami szli, plądrując prosto ku Wrocławowi cały Kray, pod Chmielnikiem zastąpiła im Partya Woyska Polskiego, ale i ći przełomani wielką kupą Poganów, wiele ich jednak położyli na placu, i ledwie naśi zwyćięstwa niedotrzymali; jako pisze Kromer. ŁubHist 30.
patrz: CHMIELNIK
– [...] przyjeły całe Prusy Chrzest S. Roku 1164. i poprzysięgli hołd Monarchom Polskim [...]. ŁubHist 22.
– R. 1477. Prusowie znowu myśleli wybić się z potencyi Polskiey, ale R. 1479 upokorzyli się, i złożyli hółd Królowi i Rzeczyp: w Piotrkowie. ŁubHist 58.
– Po tey expedycyi Król w Malborku bawiąc, naznaczył Xiążęciu Pruskiemu szalejącemu Prokuratora Jerzego Fryderyka Xiążęcia Brandeburskiego, odebrawszy od niego jako od hołdownika jurament wierności. ŁubHist 66.
– Roku 1701. Elektor Brandeburski bez konsensu Rzeczypospolitey koronować się kazał Królem Pruskim, lubo hołdownik Polski, za co miał powinszowanie od Króla i Prymasa ale tylko z osob ich, nie od Rzeczypospolitey. ŁubHist 123.
– Za niego SYWART Król Duński począł się naprzykrzać Granicom Polskim, ale WYSSYMIR Flotę jaką na ów czas mógł wystawił; i sam z Woyskiem wsiadłszy w Okręty naypierwiey Wyspy Duńskie, Rugią, i Fionią sobie podbił, wysiadszy w granice Duńskie Sywarda zbił, y hołdownikiem Polskim uczynił [...]. ŁubHist 4.
– Xięstwo Mazowieckie ma swoje excepta, które ciekawemu wolno czytać w Statućie, gdźie Pisarze powinni mieć swoich Podpisków, dla attendencyi Ksiąg tak Konstytucya 1577. ale i w każdey Ziemi są Regenći Ziemscy, Komornicy Ziemscy etc. etc. ŁubHist 225.
patrz: CIEKAWY
– ...wolni są Szlachta od czopowego z Dóbr własnych, od Piw. ŁubHist 231.
patrz: CZOPOWE
– [...] ma [...] w sobie [kapituła łucka] Xięstw mneiyszych 12 [...] Dąbrowickie, Koreckie [...]. ŁubHist 179.
– Tegoż Roku szyby solne w Wieliczce gorzały aż w drugim Roku przestały z wielkim decessem intrat Królewskich. ŁubHist 86.
patrz: DECES, DECES, DECESS
– Roku 1683. Seym doszły Warszawski decydował traktaty z Cesarzem przeciw Turkom. ŁubHist 115.
patrz: DECYDOWAĆ
– Jan Kazimierz [...] do Gdańska przybył z Senatem dla decydowania Pokoju w naznaczonym mieyscu Oliwie. ŁubHist 100.
– W Gnieznie był Kościoł Niy, abo Plutonowi dedykowany. ŁubHist 132.
patrz: DEDYKOWANY
– Biskupa Zmudzkiego za Defensora [Akademii Wileńskiej wyznacza król]. ŁubHist 198.
patrz: DEFENSOR
– [..] po Oycu wyniesiony [Leszek IV] na Tron Polski delikatnie wypielęgnowany, spokoynie, i długo panował [...]. ŁubHist 9.
patrz: DELIKATNIE
– Dobra darowane i zapisane i kaduczym sposobem na Króla spadłe, Król może dać i rozdać byle Szlachcicowi Polskiemu. Dobra Stołu Królewskiego mogą być zamienione dla przyległości na inne, ale Rewizorowie z Seymu wyznaczeni powinni zmiarkować, żeby ta kommutacya nie z dyminucyą ale aukcyą Prowentów była. ŁubHist 150.
– Dobra Stołu Królewskiego Podskarbi W. K. arendować z aukcyą nie z dyminucyą Prowentów powinien, á kontrakty w Metrykę Koronną ingrossować. ŁubHist 151.
– Od Akademii Krakowskiey dependują i insze Akademie Polskie [...]. ŁubHist 195.
– WOJEWODOWIE [...] Derpacki, Inflantski abo Wendenski [...]. ŁubHist 160.
patrz: DERPACKI
– Król August [...] z prywatney rady w Ujazdowie destynował do Cara Moskiewskiego Kczewskiego Wojewodę Malborskiego dla złączenia sił przeciw Szwedom. ŁubHist 125.
– Leszko [...] Leona Xiążęcia Ruskiego zniósł, i Kray jego dezolował [...]. ŁubHist 34.
patrz: DEZOLOWAĆ
– Długosz i Kromer pisze, że kiedy po inkursyi Tatarskiey Pudyk nie wrócił się do Krakowa, Krakowianie wokowali na rząd Państwa swego Bolesława Łysego, Syna Henryka Pobożnego, który prętko intronizował się, i wakanse rozdał: Ale Konrad poszedł przeciw niemu, i zniósł Slężaków, sam się intronizował na Rząd Xięstwa Krakowskiego [...]. ŁubHist 31.
patrz: DŁUGOSZ
– [...] ten student za docieczony sekret Xiążęciem Polskim wykrzykniony. ŁubHist 6.
patrz: DOCIECZONY
– [...] ledwie w czwartym tygodniu obrany [marszałek sejmu], z przyczyny zabawioney pretensyi Litewskiey, i domawiania się o zrównanie Praw Litewskich z Koronnemi [...]. ŁubHist 119.
– Polskie woysko zimą Miasta i Zamki odbierać poczeło Moskwie, z przyczyny łątwieyszego dostępu po lodach ile przy gęstych rzekach i jeziorach. ŁubHist 103.
patrz: DOSTĘP
– HISTORYA POLSKA Z opisaniem Rządu i Urzędów Polskich przez J.W.Jmśći X. WŁADYSŁAWA ŁUBIENSKIEGO Pisarza W. Koronnego teraz Arcy-Biskupa Gnieznieńskiego Prymasa Korony Polskiey I W.X.L. NAPISANA Na cztery Częśći PODZIELONA, á na żądanie wielu PRZEDRUKOWANA. w Wilnie w Drukarni J.K.M. Akademickiey Societatis JESU, Roku Pańskiego 1763. ŁubHist s. tyt..
patrz: DRUKARNIA
– W Wigilią śmierci jego, Sobieski Hetman zbliżył się z Woyskiem pod Chocim, dzień zaś śmierci Króla z Woyskiem Tureckim okopanym począł się strzelać z Armat, pierwsze straże ich zniósł, na zajutrz Attak przypuścił, i szczęśliwie zniósł nieprzyjaciela, na 60000. trupem Turków położywszy, á swoich nie stracił nad dwieście, prócz wielu w rzece potopionych zagonionych za nieprzyjacielem, Hetman i daley ku Konstantynopolowi chciał woynę prozekwować, ale śmierć Królewska obwieszczona w Woysku strwożyła Woysko, które się rwać poczęło do Domów, á Hetman za niemi na obrady Seymowe. ŁubHist 113.
patrz: DWIEŚCIE
– Akademia Krakowska ma 3. Collegia. Collegium Większe, w którym Theologii Doktorowie, i Professorowie mieszkają i uczą. Collegium Mnieysze, w którym Doktorowie Filozofii i Professorowie: Collegium Jurydyczne na Grodzkiey ulicy, gdzie oboyga Prawa Doktorowie mieszkają, i Professorowie jak Swieckie tak Duchowne Prawa dyktujący. Doktorowie zaś Medycynae w swoich Domach mieszkają, ale Lekcye dyktować powinni w większym Collegium w Lektorium Galeni. ŁubHist 195.
patrz: DYKTUJĄCY
– [...] insi takze wiele razy dyspensowani bywają, bo i Arcybiskupowie Gnieznieńscy już kilku trzymają Opactw, Tynickie etc. ŁubHist 192.
– Podskarbi powinien po śmierći Królewskiey dysponować Ekonomiami, i Intratami Królewskiemi, i bez konsensu Stanów może expendować na potrzeby Rzeczypospolitey co mu Król nowy ma przyjąć, tak Konstytucya 1587. ŁubHist 208.
– Częstochowska Forteca przez Millera Generała Szwedzkiego w 17000. piechoty oblężona, ale dziwną protekcyą Nayświętszey Matki obroniona, kiedy wszystkie kule i ognie przeciwko Fortecy wystrzelane obijały się od murów, i raziły znacznie Szwedów, o czym wolno czytać obszerniey Histroyą Cudu tego mieysca. ŁubHist 93.
patrz: DZIWNY
– Xięstwo Mazowieckie ma swoje excepta, które ciekawemu wolno czytać w Statućie, gdźie Pisarze powinni mieć swoich Podpisków, dla attendencyi Ksiąg tak Konstytucya 1577. ale i w każdey Ziemi są Regenći Ziemscy, Komornicy Ziemscy etc. etc. ŁubHist 225.
patrz: EKSCEPT
– Na Senatus-Consilium nie pozwolona koronacya Królowey, z przyczyny exkuzy Podskarbiego, że bez konsensu Rzeczypospolitey nie mógł otworzyć skarbu. ŁubHist 111.
patrz: EKSKUZA
– Kasztelan, który śię chorobą exkuzuje na pospolite ruszenie, samoszóst przyśiąc powinien z possessyonatami. ŁubHist 244.
– Uspokojony zewsząd Bolesław ekspedycyą uczynił przećiw Prusom, ale ći przestraszeni deklarowali śię przez Posłów trybut Polszcze dawać, i Chrzest S przyjąć [...]. ŁubHist 22.
patrz: EKSPEDYCJA
– Województwa Wielkopolskie wysłały Posłów do Króla prosząc o ewakuacyą Sasów, á życząc zgody z Szwedami, jakoż w krótce Saśi wyszli z granic Polskich. ŁubHist 123.
patrz: EWAKUACJA
– Ewokacje z Prowincy[...] Wielkopolskiej do Lublina, i z Małopolskiej do Piotrkowa zakazane pod karą 1000. grzywien, stronie powołanej a Sądowi pół. ŁubHist 252.
patrz: EWOKACJA
– Seym […] zerwany […] przy wielkich scyssyach miedzy familiami, miasto aukcyi woyska do obronienia Oyczyzny. ŁubHist 111.
patrz: FAMILIA
– [...] z tey przyczyny podobno Pan Bóg ujął Sukcessora faworyzującemu, i przyjaźnemu zarazie Heretyckiey. ŁubHist 64.
– [...] ta wesołość sceną feralną się zakończyła, bo lusztykujących całą noc á rano spiących Rebellia Wasila Szuyskiego naszedszy pozabijali. ŁubHist 75.
patrz: FERALNY
– Dekret Trybunalski przeciw Prawu ferowany, może drugi Trybunał skassować. ŁubHist 257.
patrz: FEROWANY
– Ma przytym Akademia 7. Burs fundacyalnych dla Młodzi ubogiey Szlachty. ŁubHist 195.
– Ale powróćiwszy Pudicus z Węgier do Krakowa, zebrał Woysko i batalią wydał Jadzwingom, których wcale zniósł i resztę do Chrztu S. przywiódł, i jako Kromer pisze, Państwo sobie ich przywłaszczył, i Biskupstwo w Łucku fundował. ŁubHist 33.
patrz: FUNDOWAĆ
– Hetmani mogą gardłem karać poddawających Fortece za pokazaniem śię zdrady Kommendanta. Karać powinni żołnierzy szkodę czyniących w dobrach, kiedy przechodzą dwojakim wróceniem szkody Roku 1613 á Roku 1649. kara gardłowa naznaczona. ŁubHist 211.
– Z pod jedny pod drugą Chorągiew żaden się przenieść nie może choć w tymże Wojewódzwie dla gluzowania regestru, ani konia jeden drugiemu wygodzić nie może w przybliżającey się okazyi do poty[c]zki. ŁubHist 246.
patrz: GLUZOWANIE
– Fryderyk Barbarossa [...] Cesarz Połow wyprawił do Bolesława upominając śię własnośći Władysława i 500 grzywien pretendując od Polski [...]. ŁubHist 22.
patrz: GRZYWNA
– W ten sam czas Seym był dwuch Niedzielny w Lublinie, na którym płaca dla Woyska obmyślona i Woysko regulowane, Posłowie Wielkopolscy na tym Seymie odsądzeni, za co Wielkopolskie Województwa Ronfederacyą [!] sprzysięgły sobie pod dyrekcyą Bronisza przeciw gwałtownikom Praw y Swobod Oyczystych, co barzo nie ukontentowało Dwor, ile że Partya Woyska do tey Konfederacyi sie przyszyła. ŁubHist 125.
– Gwarancya od Anglii i Hollandyi przyięta z deklaracyą ze Szwedzi więcey nie będą przypuszczeni do Polski. ŁubHist 128-129.
patrz: GWARANCYJA
– Król [...] nie może więcey Gwardyi trzymać nad 1200. i to z urodzonych Polaków i Litwy, i z Skarbu własnego ich sustentować powinien. ŁubHist 146.
– [...] na ów czas Luterska, Kalwińska i Aryańska Herezye zagęściły były Senat i Stan Rycerski. ŁubHist 248.
patrz: HEREZJA
– Ekonomia Malborska od Hiberny wolna Roku 1674. ŁubHist 151.
– Ciż Senatorowie wolni są od impetycyi Prawnych w Trybunałach przed i po rezydencyi na 6 Niedziel. ŁubHist 163.
– Ten Trybunał [...] Nie może się [...] wdawać w żadne inne materye, ani impozycye na Skarb. ŁubHist 263.
– Długosz i Kromer pisze, że kiedy po inkursyi Tatarskiey Pudyk nie wrócił się do Krakowa, Krakowianie wokowali na rząd Państwa swego Bolesława Łysego, Syna Henryka Pobożnego, który prętko intronizował się, i wakanse rozdał [...]. ŁubHist 31.
patrz: INKURSJA
– Roku 1267. Kanonizowana S. Jadwiga przez Klemensa IV. Papieża, przez którey intercessyą Córce swojey ślepotę oddalił. ŁubHist 33.
– Miecisław intronizowany, znowu myślał Leszkowi wszystko wziąć, ale tym czasem umarł [...]. ŁubHist 26.
– Bolesław zaś Łysy znowu począł się intrygować do Wielkipolski, ale że źle traktował Polaków, wzgardzony od nich. ŁubHist 31.
– Król Władysław inwestyował na Xięstwo Kurlandzkie Wilelma Ketlera w Wilnie. ŁubHist 86.
– Roku 1198 Włodzimierz Xiąże Halicki umarł inwestyowany przez Kazimierza [...]. ŁubHist 25-26.
– Jan Zygmunt Elektor Brandenburski pod jakiemi kondycyami inwestytury dostał? ŁubHist Pytania 2nlb.
– [...] dwa Miesiące pograssowawszy w Polszcze wraz z Jadzwingami, i Rusią, wrócili do kraju swego [Tatarzy][...]. ŁubHist 33.
– Król zaś na Seymie udany, jakoby chćiał Koronę Polską do Austryi przyłączyć , zaparł śię publicznie, dawszy sponsyą, żem ani myślał o tym, á w tym wiadmość odebrał o śmierći Jana Oyca. ŁubHist 72.
patrz: JAKOBY
– ALEXANDER Brat po nim od Stanów zgromadzonych w Piotrkowie jednostaynie obrany tegoż Roku, i koronowany przez Fryderyka Brata swego Kardynała Arcybiskupa Gnieznień: i Biskupa Krakow: i na tey Elekcyi Stany Litewskie potwierdźiły Unią z Koroną Polską. ŁubHist 60.
– Po założoney Akademii Wysz Biskup Krakowski dla tym większego zaszczytu ich, pierwszą Lekcyą Iurydyczną dyktował. ŁubHist 194.
patrz: JURYDYCZNY
– Dobra darowane i zapisane i kaduczym sposobem na Króla spadłe, Król może dać i rozdać byle Szlachcicowi Polskiemu. ŁubHist 150.
patrz: KADUCZY
– KASZTELANOWIE MNIEYSI. Sądecki, Miedzyrzycki, Wiślicki, Biecki, Rogoźiński, Radomski, Zawichowski, Lędzki, Sremski, Zarnowski, Małogoski, Wieluński, Przemyski, Halicki, Sanocki, Chełmski, Dobrzyński, Połaniecki, Przemęcki, Krzywiński, Czechoski, Nakielski, Rospirski, Biechowski, Bydgoski, Brzeźiński, Kruświcki, Oświęćimski, Kamieński, Spicimirski, Inowłodzki, Kowalski, Santocki, Sochaczewski, Warszawski, Gostyński, Wiski, Raćiąski, Sierpski, Wyszogrodzki, Rypiński, Zakrocimski, Ciechanowski, Liwski, Słoński, Lubaczewski, Konarski Sieradzki, Konarski Łęczycki, Konarski Kujawski. ŁubHist 161.
patrz: KAMIEŃSKI
– KRay en iest między Pizydyą, Likaonią, y częścią Frygii. Ma Miástá Pergę, Side, y Satalią. Nápełniony wielą gorámi, y żywi wiele koz białych, z ktorych sierć ma bydź naylepsza do kámlotow robienia. ŁubHist 565.
– Ta Kapituła złożona jest z Prałatów i Kanoników 16. i nie deputuje z miedzy śiebie na Trybunał, bo wszyscy są przywiązani do rezydencyi przy Katedrze. ŁubHist 178.
patrz: KANONIK
– KRolowa nie może być koronowana tylko Katoliczka Rzymska, tak Alexandra Zona Schizmatyczka nie była koronowana, jako i Augusta II. dla odmiennych Wiar. ŁubHist 147.
patrz: KATOLICZKA
– Nie może ligi żadney, ani Pokoju, ani Kolligacyi ani Paktów stanowić z postronnemi Monarchami bez Konsensu Rzeczypospolitey ani Posłów expedyować bez Konsensu przynamniey rezydujących przy boku Senatorów, dawne zaś Pakta po Koronacyi powinien odnowić. ŁubHist 146.
patrz: KOLIGACJA
– Na koniec i karę Prawo naznaczyło na Deputatów Duchownych, lub Swieckich, że jeżeliby kto zadał Deputatowi praktykę abo korrupcyą i dowiódł, taki Deputat powinien być odsądzony od funkcyi, honoru, i poczciwośći, i już jest tym samym incapax wszelkich funkcyi w Polszcze, á Duchowny odsądzony za toż samo, i powinien być odesłany do swego Biskupa na odebranie kary. ŁubHist 257.
patrz: KORUPCJA
– Na przyjazd Prymasa Król Officyalistów posyła na dół do przyjęćia go, á Marszałek W. K. nad schodami czeka, i Król w Pokoju kilka kroków czyni do niego. O czym tenże sam Ceremoniarz Włoski świadczy. ŁubHist 167.
patrz: KROK
– Woysko oboyga narodów Ordynansami Królewskiemi wzgardziło, obróciwszy Rycerskie swoje odwagi na Dobra Duchowne, i na woynę z babami. ŁubHist 102.
patrz: KRÓLEWSKI
– OSOBA KROLOWEY. Królowa nie może być koronowana tylko Katoliczka Rzymska, tak Alexandra Zona Schizmatyczka nie była koronowana, jako i Augusta II. dla odmiennych Wiar. ŁubHist 147.
patrz: KRÓLOWA
– W Krzesłach przy Królu swoje decyzye daje, dla tym wygodnieyszey, i spokoynieyszey deliberacyi i Rady dania Oyczyznie. ŁubHist 158.
patrz: KRZESŁO
– Ale Bogusz Kommendant Zamku Gdańskiego oparł się, i za konsensem Łokiętka Krzyżaków wziąwszy na pomoc, nie pozwolił Zamku dobyć, Brandenburczyków wygnał, i według akkordaty Krzyżakom połowy Zamku w Praesidium oddał, á Krzyżacy przy okazyice od tąd Zamek przywłaszczyli, Bogusza wygnali, Gdańsk przez zdradę Niemcom odebrali, wyciąwszy Polaków wszystkich podczas jarmarku S. Dominika, i Pomeranią sobie przywłaszczyli, o co znaczne woyny były z Krzyżakami [...]. ŁubHist 39.
patrz: KRZYŻAK
– Krzyżacy ani na Cenzury Apostolskie dbali, i owszem najeżdżali granice Polski. ŁubHist 40.
patrz: KRZYŻAK
– [...] jeżeliby śię z Klasztorze nie znalazł Szlachccic, tedy nakazano, żeby z inszego Klasztoru wźiąć teyże reguły Professa lub świeckiego Xiędza z kondycyą żeby uczynił Professyą. ŁubHist 191.
patrz: KSIĄDZ
– Biskupstwa Sambiyskie i Pomezańskie były fundowane w Prusach Xiążęcych, abo jak teraz zwane w Brandeburgskich, i te zawsze były w Teutoniczney Potencyi, jak zaś dostały śię pod Rząd Alberta Margrabi, tak te dwa Biskupstwa zatracone, bo na Xięstwa Swieckie czyli Dobra przemienione za dyspensą Marćina Lutra. ŁubHist 177.
– Posłowie od Konfederacyi, Króla sprowadźili do Lwowa, gdźie tym mocniey konfederacya sprzyśiężona, Król Szwedzki dowiedźiawszy śię o tym, tym nieznośnieyszemi kontrybucyami przyćisnął Województwa, które na koniec przymusiły Wielkopolanów, źe wśiedli na koń, w Kośćianie Szwedów 400. zniesli, Gdźie Brat Cioteczny Karola Fryderyk Landgraf Haski zginął, i w wielu mieyscach Szwedów znośili, Kwarćianych teź partya oderwała śię od Szweda wróćiwszy do konfederacyi. ŁubHist 94.
– Xięstwo Wrocławskie najechał, za Kaptywacyą Przemysława Wielkopolskiego i Henryków Lignickiego i Głogowskiego Xiążąt, przez Henryka Xiążęćia Wrocławskiego, ale nie wyzwolił ich, aż mu Przemyslaw muśiał cessyą uczynić Ziemie Wielunskiey. ŁubHist 34.
– KAźimierz Wielki Król Polski założywszy Miasto Kaźimierz przy Krakowie założył był Fundament Erygowania tamże Akademii, ale że w krótce umarł, Wnuczka jego Jadwiga Władysława Jagiellona Zona namówiła Męża do zakończenia Intencyi Dźiada swego dla poloru Młodźi Szlacheckiey, i po śmierći swojey legowała na tę fundacyą wielkie kleynoty i skarby uczyniwszy Protektorami namienioney fundacyi Piotra Wysza Biskupa, i Jana Tęczyńskiego Kasztelana Krakowskiego. ŁubHist 193.
patrz: LEGOWAĆ
– Zamoyski nie uważając na to, prosto pod Byczynę poszedł, gdzie już w szykach Niemców zastał, których były liczne woyska i piechoty z armatami, on zaś nie miał tylko Hussaryą, i lekkie chorągwie, działo się to 25. Stycznia. ŁubHist 70.
– [...] Zamoyski nie uważając na to, prosto pod Byczynę poszedł, gdzie już w szykach Niemców zastał, których były liczne woyska i piechoty z armatami, on zaś nie miał tylko Hussaryą, i lekkie chorągwie, działo się to 25. Stycznia. ŁubHist 66.
– LESNICY są także tak w Polszcze jako i w Litwie, którym są inkorporowane w Królewszczyznach Wóytowstwa, dla pilnowania lasów i zwierza w Królewskich lasach. ŁubHist 220.
patrz: LEŚNIK
– Roku 1709. Król August, i Car Moskiewski z Królem Duńskim Ligę wźieli. ŁubHist 128.
patrz: LIGA, LIGA, LIGIA
– Roku 1595. na Seymie Krakowskim podatki uchwalone na Woynę Turecką á Liga z Cesarzem do Seymu Warszawskiego odłożona. ŁubHist 73.
patrz: LIGA, LIGA, LIGIA
– Podczas Limity Trybunału Lubelskiego naznaczona wszystkim Deputatom powtorna przyśięga którey ktoby nie wykonał powinien być przypozwany na przyszły Trybunał, i odsądzony od wszelkich funkcyi w Polszcze na całe żyćie swoje. Kto zaś przed limitą przyśięże, już więcey nie może należeć do Sądu Trybunalskiego. ŁubHist 257.
patrz: LIMITA
– Z konfederacyi Sendomirskiey złożona Rada w Warszawie, ale limitowana do Torunia. ŁubHist 124.
patrz: LIMITOWANY
– To Woysko nazwane było Lisowczykami, bo pod Kommendą Lisowskiego wiele dokazywali w Moskwie, tychże samych zażył Cesarz przećiw Heretykom i Czechom, któremi wiele dokazywał, i ciż sami mu byli początkiem wygraney sławney batalii przećiw Czechom Heretykom Roku 1620. ŁubHist 79.
patrz: LISOWCZYK
– Tych Lustratorów obligacya jest wszystkie Królewszczyzny objechać i rzetelnie wylikwidować intraty, Inwentarze spisać i do Aktów Skarbu Koronnego oddać, wszędźie zaś wygodę mieć powinni, assystencya ich jest opisana, bespieczeństwo Osob, Criminis laesae Majestatis, i za pracą Solarium od Podskarbiego W. K. wypłacone mieć powinni. ŁubHist 145.
patrz: LUSTRATOR
– [...] Matkę swoję zmyślony Syn w Klasztorze nawiedźił, która go przyznała za Syna, i ugruntowawszy śię przy Rządźie wysłał posłów do Mniszka prosząc go o Córkę za Zonę, posławszy kleynoty wielkiego szacunku w podarunku, która z wielką magnificencyą sprowadzona, i przyjęta 16 Maja, ale ta wesołość sceną feralną śię zakończyła, bo lusztykujących całą noc, á rano śpiących Rebellia Waśila Szuyskiego naszedszy pozabijali, i Demetryusza zabili, i wielu Polaków, żonę tylko Oycu oddali [...]. ŁubHist 74-75.
– [...] Lanckoroński Hetman Polny z Czarneckim wokowani od Króla przećiw Szwedom łomiącym pakta, z znaczną częśćią Woyska oderwali śię [...]. ŁubHist 91.
– Podkomorzowie w Prusach tylko na Radach zaśiadają Ziem Pruskich; do granic nie należą, tylko Ziemstwo i Ławnicy. ŁubHist 221.
patrz: ŁAWNIK
– [...] Łokietek zaś tylko spustoszywszy Sląsk wrócił do Domu, i w Roku 1333. umarł pochowany w Krakowie, Łokietkiem nazwany, bo niskość Osoby mało nad łokieć była, ale bitny. ŁubHist 41.
patrz: ŁOKIEĆ
– Po śmierći Władysława Stany Rzeczypospolitey zgromadzone obrały KAZIMIERZA III. Wielkiego, Syna Łokietkowego na Tron jednostayną wolą, który wraz i z Anną w Dźień S. Marka koronowany przez Janisława Arcybiskupa Gnieznieńskiego, przy assystencyi Jana Krakowskiego, Jana Poznańskiego, Maćieja Kujawskiego, Stefana Lubuckiego etc. Biskupów, w Krakowie. ŁubHist 41.
– Arcybiskupom Gnieznieńskim Łowickie Xięstwo dał, i Kapituły Kujawską i Płocką znacznie regalizował [...]. ŁubHist 30.
patrz: ŁOWICKI
– Roku 1628. Seym chciał za nieprzyjaciela przyznać Xiążęcia Pruskiego ale Panowie przekupieni, nie pozwolili, Koniecpolski zaś Szwedów łupił. ŁubHist 83.
patrz: ŁUPIĆ
– Tegoż Roku Markiezy Brandenburski umarł, po którym pozostała Wdowa z domu Radźiwiłłówna. ŁubHist 116.
patrz: MARKIEZY
– Ze zaś Władysław plwacz Syn Ottona pokłóćił śię o opiekę z Laskonogim, najechawszy Xięstwa Wielkopolskie, á do tego Swatopełk Starosta Pomorski, Leszkowi Dobrodźiejowi swemu zbronił śię oddać trybutu, Leszko Seym naznaczył w Gąsawie, na którym miał być Swatopełk, i Xiążęta Polscy, dla medyowania Scyssyi zachodzących: ale Swatopełk niewdzięcznik Seym zdradą najechał, Leszka zabił, Henryka Brodatego w Wannie na ten czas zranił, innych wiele Panów nazabijał. ŁubHist 28.
patrz: MEDIOWANIE
– O BISKUPIE ZMUDZKIM. TO Biskupstwo od Władysława Jagiełły fundowane pod Imieniem Mednickiego, z 12. Plebaniami, i oraz przyłączonemi do Kanoników Mednickich, Kromer Lib: 18. Miech: Lib: 4. cap: 46. ŁubHist 180.
patrz: MEDNICKI
– Stany zas Moskiewskie obrali sobie Carem Michała Fedorowicza Syna Metropolity Rostockiego, Demetryusza zaś Sektatorów, i Zonę Mniszkównę pod lodem potopili, Tegoż Roku Mołdawska Prowincya odpadła od Polski, bo po smierći Jeremiasza Mohyły Xiążęćia Moldawskiego Syn jego Konstantyn był wypędzony od Stefana Tomizy przez Turków inwestyowanego Wojewody Multańskiego. ŁubHist 77.
– METRYKANCI kończą porządek Officyalistów Koronnych, i zawsze być powinni przytomni przy Metryce Koronney. ŁubHist 218.
patrz: METRYKANT
– Załuski Biskup Warmiński także do Ankony, z tamtąd do Rzymu pod areszt posłany, ale w krótce wyzwolony za suppozycyą o sobie mianą od Króla Augusta. ŁubHist 127.
patrz: MIAN, MIANY
– Inni twierdzą że oszalał i miedzy górami Węgierskiemi wałęsał śię i umarł. ŁubHist 14.
– Intraty zaś do Skarbow Koronn: i Litt: alternatą powinny być wnoszone, których jedna część skarbowi Rzeczypospolitey, druga na obronę Prowincyi, trzećia Starośćie mieyscowemu należeć powinna, że zaś ta Prowincya przez Szwedów wźięta teraz pod jarzmem Moskiewskim jęczy, więcey na nic śię nie zda pisać o tamecznych Prawach. ŁubHist 144.
patrz: MIEJSCOWY
– Kaźimierz umarł w Grodnie, zostawiwszy po sobie Synów Władysława Króla Czeskiego i Węgier: S. Kaźimierza, który w świątobliwośći umarł, Swiętym Kanonizowany, Jana Woyćiecha, Alexandra, Zygmunta, Fryderyka Kardynała Arcybiskupa Gniezn: i Biskupa Krakow: i Córek 7. które po całey Europie rozniosły i rozrodźiły krew Jagiellońską, z miedzy których Barbara była zaślubiona Jerzemu Xiążęćiu Saskiemu i Margrabi Misniskiemu. ŁubHist 59.
patrz: MIŚNISKI
– Względem zaś Processu z Krzyżakami, naznaczeni na Komissyą Janisław Arcybiskup Gnieznieński, i Kujawski Biskup, i Opat Mogielnicki, ale Krzyżacy ani na Cenzury Apostolskie dbali, i owszem najeżdżali granice Polskie. ŁubHist 40.
– Opactwa ma znaczne Tynieckie, Mogilskie, Szczyrzyckie, Jędrzejowskie, Sądeckie, Hebdowskie, Koprzywnickie, Siećiechowskie i Probostwo Miechowskie. ŁubHist 172.
– Tegoż Roku Mołdawska Prowincya odpadła od Polski, bo po smierći Jeremiasza Mohyły Xiążęćia Moldawskiego Syn jego Konstantyn był wypędzony od Stefana Tomizy przez Turków inwestyowanego Wojewody Multańskiego. ŁubHist 77.
patrz: MOŁDAWSKI
– Monopoliów, cłów, Kontrybucyi, Akcyz, ani żadnych podatków stawić może tylko Seym. ŁubHist 147.
patrz: MONOPOLIUM
– Potym Bolesław Mury i wieże Katedry Krakowskiey wyniósł, 20. Kamonii fundował, i skarbami Kośćiół przyozdobił. ŁubHist 20.
patrz: MOR, MUR, MUR
– Te Annaty Prus V. Papież do Kamery Apostolskiey płaćić naznaczył na Missyonarzów, których Rzym zwykł rozsyłać na cały Swiat dla rozmnożenia Wiary S. że zaś Polska jest zawsze murem Chrześćianstwa od Turków, więc Królowie i Rzeczpospolita zawsze pretendowali od Papieżów tych Annat na Woyska przećiw Turkom. ŁubHist 190.
patrz: MOR, MUR, MUR
– Za odmienioną intencyą przećiw Poganom, Długosz dodaje: Pan Bóg skarał Leszka, bo Tatarowie w Polskę znowu wpadli, splondrowali, krwi Polskiey wiele rozlali, potym nastąpił głód wileki, mór wielki na ludźi, i wszelka bieda; dodaje Miechowski: Tatarowie w ten czas samych Panien z Polski nabrali 21000. innych wyrzneli, i serca ich napoiwszy trućizną, Rzeki pozarażali na Ruśi, z których wód potym wiele Ruśi marło. ŁubHist 35.
patrz: MOR, MÓR, MÓR
– Po śmierći Konrada dopiero Pudyk utwierdźił panowanie swoje, á złączywszy śiły z Belą Królem Węgierskim, i Danielem Xiążęćiem Ruskim, najechał Morawę Roku 1253. , toż samo i w drugim Roku uczynił w Xięstwie Opawskim zabrawszy wszystko, za to że Ottokarus Król Czeski przywłaszczył sobie to Państwo, odstrychnąwszy je od Polski. ŁubHist 32.
patrz: MORAWA
– [Dymitr Samozwaniec] podsycony Ludźmi nadwornemi [Jerzego Mniszcha] pojechał na Stolicę po śmierci Borysa i łatwo był przyznany na Cara Moskiewskiego [...]. ŁubHist 74.
patrz: MOSKIEWSKI
– MOSTOWNICY Mostów pilnują, i oko mają na reparacyą ich. ŁubHist 220.
patrz: MOSTOWNIK
– R. 1498 Król Pokóy zawarł z Węgrami przećiw Turkom, á tym czasem Tatarowie i Turcy Ruś plądrowali, i jako pisze Kromer, że po Bukowińskiey Tragedyi Stefan Wojewoda Wołoski najechał Ruś, i na 100000. niewolnika zabrał, á Turków 70000. splądrowawszy Ruś ku Polszcze dążyli, ale moc Boska niemoc Polską wyparła, bo źimno, mróz, śniegi tak Turków zapadły, że ani daley iść, ani cofnąć śię mogli, i na 40000. ich zmarzło od mrozu, na 20000. znędzniało, i ledwie 10000. zdrowych wróćiło śię do Kraju swego, i jako Historya pisze, że przed źimnem aż konie próli, á miedzy ich kiszki śię chowali. ŁubHist 60.
patrz: MRÓZ
– Król rozgniewany ruszył śię do Woyska swego, z intencyą mszczenia śię na Woysku Polskim, lezyi sobie uczynioney. ŁubHist 122.
– Innocenty IV. Papież naypierwey posłał do Torunia Doktorów 4. w nauce, i Swiątobliwośći wyprobowanych, á potym wysłał Legata swego Wilhelma Biskupa Mutyńskiego (który potym był Alexandrem III. Papieżem) ŁubHist 176.
patrz: MUTYŃSKI
– KWarta za Zygmunta Augusta Roku 1562. początek swóy wźieła na zapłatę zasług Woysku Koronnemu, broniącemu Oyczyznę od granic, tym sposobem urządzona, Lustratorowie byli naznaczeni tak jako wyżey, którzy zlikwidowali Prowenta i wszelkie Intraty, z tych trzećią część Królowi, á czwartą część zwaną KWARTĘ do Skarbu na Woysko. Do tey kwarty należą Celnicy, Mytnicy, Zupnicy, którą z zasług płaćić powinni według Konstyt: Roku 1569. ŁubHist 146.
patrz: MYTNIK
– Roku 1651. Kalinowski z Lanckoronskim znacznie podjazdami razili Kozaków, z któremi złączywszy się Król, i z uwolnionemi z trzechletniey niewoli Tatarskiey Hetmanami Potockim i Kalinowskim, pod Beresteczkiem się lokował przeciw 200000. Kozakom i 100000. Tatarom, których wstępnym bojem przez 3. dni znacznie nabił, na koniec Tatarowie nocą z pola umkneli, i za niemi Kozacy, których uchodzących na 22000. Polacy wycieli [...]. ŁubHist 88-89.
patrz: NABIĆ
– Kray ten różnych nacyi podpadał Rządowi, o czym nie zgadzają śię prawda Autorowie, z temi jednak trzymam, którzy naywięcey śię zgadzają z sobą, jako Miechowius, Długosz, Kromer, i Gwagnin, którzy i dawnieyszych przed sobą Historyków cytują. ŁubHist 1.
patrz: NACJA
– Marescotti Nuncyusz Apostolski dał Benedykcyą od Oyca s. po niey cudownym sposobem Duchem s. natchnięte Województwa [...] wykrzykneli jednostaynie, i nominowany przez Prymasa Prażmowskiego Michał Xiąże Wiszniowiecki. ŁubHist 109.
– Tatarowie znowu z niezliczonemi Woyskami naszli Polskę, Sendomirz zrabowali, Zamek Sendomirski zdradą dobyli, i wszytkich ludzi wycieli, Pannom tylko dla nierządu nasycenia przepuścili [...]. ŁubHist 32.
patrz: NASYCENIE
– Roku 1194. Kazimierz [Sprawiedliwy] w dzień S. Floryana Nabożeństwo odprawiwszy, ubogich nasyciwszy, nazajutrz Panów wszystkich czestował [...]. ŁubHist 25.
patrz: NASYCIĆ
– Na niedbałych Wojewodów kara 100. grzywien według Konstytucyi 1538. na nie posłusznych kupców 14. grzywien. ŁubHist 201.
patrz: NIEDBAŁY
– [...] od stanów Polskich Przemysław obrany na Tron, i nazwany LESZEK I. Ten spokoynie panował, ale bez potomnie zszedł z tego świata w niedługim czaśie. ŁubHist 6.
patrz: NIEDŁUGI
– Trybunał Lubelski zaczyna się w pierwszy Poniedziałek po Przewodniey Niedzieli. ŁubHist 255.
patrz: NIEDZIELA
– Seymikom po wszystkich Województwach jest jeden dzień naznaczony (prócz Zatorskiego i Pruskiego Generału...) Poniedziałkowy na 6. Niedziel przed Seymem. ŁubHist 235 b.
patrz: NIEDZIELA
– [Do króla szwedzkiego] Posłem wysłany Przyjemski od Króla [Jana Kazimierza] z perswazją niesłuszney woyny, ale bez skutku. ŁubHist 92.
– Woysko Polskie zaś w 9000. pod Zbaraźem okopało śię przećiw 100000. Kozakow, i 100000. Tatarów, i mocno wytrzymało attaki nieprzyjaćielskie, tym czasem nadszedł Król z Woyskiem i wstępnym bojem Chmielnickiego mocno po dwa razy poraźił, jeszcze jednak mocnego, á w tym Han Tatarski nakłonił śię do zgody, Chmielnicki do nóg Królewskich przypuszczony Pokóy obwołany, niewolnicy z obódwóch stron oddani, w Litwie także Radźiwiłł na 30000 Kozaków położył trupem niszczących Kray. ŁubHist 88.
patrz: NISZCZĄCY
– Lubus odebrał, i Głogów obległ, ale Głogowianie aż do utracenia pierworodnych Synów Wiary dotrzymali Królowi, mocno śię broniąc tak, że Henryk odstąpił, i pod Wrocław poszedł, Woysko jego podjazdami tylko niszczone, Swatopełk od Oxy (jako Gwagnin pisze) czyli od Rawity (jako Miechowski) zdradą zabity, i kiedy Henryk proszony od Bolesława o pokóy przez Posła Skarbka, Cesarz mu pokazał Skarby wystarczające na zawojowanie Polski, á Skarbek pierśćień w te skarby wrzućił mówiąc: Aurum addimus auro, á Cesarz odpowiedźiał Hab. dank, i odtąd Habdankiem pieczętuje śię ta Familia. ŁubHist 18.
patrz: NISZCZONY
– Jeżeliby zaś Rzeczpospolita Dobra Królewskie zastawiła, w summie znaczney, Intrata tych Dóbr powinna być kompensowana od Rzeczypospolitey Królowi jako o Ekonomii Nowodworskiey Roku 1654. i Szafelskiey 1661. ŁubHist 151.
– Marescotti Nuncyusz Apostolski dał Benedykcyą od Oyca s. po niey cudownym sposobem Duchem s. natchnięte Województwa [...] wykrzykneli jednostaynie, i nominowany przez Prymasa Prażmowskiego Michał Xiąże Wiszniowiecki. ŁubHist 109.
– Grzegorz XIII. Papież przysłał Nuncyusza do Króla prosząc z Moskwą o Pokóy. ŁubHist 66.
– Tych Lustratorów obligacya jest wszystkie Królewszczyzny objechać i rzetelnie wylikwidować intraty, Inwentarze spisać i do Aktów Skarbu Koronnego oddać, wszędzie zaś wygodę mieć powinni, assystencya ich jest opisana, bespieczeństwo Osob, Criminis laesae Majestatis, i za pracą Solarium [!] od Podskarbiego W. K. wypłacone mieć powinni. ŁubHist 145 [155].
patrz: OBLIGACJA
– Tegoż Roku po Seymie Zamoyski wielki Rycerz i Statysta własnemu Narodowi sprzyjający, i Praw Polskich wielki obserwator i obroniciel umarł. ŁubHist 75.
patrz: OBRONICIEL
– Tymże wszystkim bespieczeństwo obwarowano, tak jak Deputatom Trybunalskim Roku 1667. ŁubHist 163.
patrz: OBWAROWAĆ
– Biskup Warmiński w Warmii jest Xiążęćiem Warmińskim, on sądźi Szlachtę całego Xięstwa bez żadney Appellacyi, i wszystkie Sprawy, i tak jako Biskup Krakowski w Xięstwie Siewierskim ma swóy Trybunał. Onże prezyduje zawsze w Senaćie Pruskim na Generałach Pruskich, i on podczas Interregnum konwokuje Prusy przed Seymem Elekcyi. Obligowany jest bywać na Synodźie Prowincyalnym Gnieznieńskim. KAPITUŁA WARMINSKA ma Przywiley od Zygmunta I. Roku 1512. wolney Elekcyi Biskupów, ale Król 4. Kandydatów podac powinien z Familii Pruskiey, teraz jednak Królowie tego nie słuchają, ŁubHist 177.
patrz: ONŻE
– Woysko oboyga narodów Ordynansami Królewskiemi wzgardziło, obróciwszy Rycerskie swoje odwagi na Dobra Duchowne, i na woynę z babami. ŁubHist 102.
patrz: ORDYNANS
– Woysko oboyga narodów Ordynansami Królewskiemi wzgardziło, obróciwszy Rycerskie swoje odwagi na Dobra Duchowne, i na woynę z babami. ŁubHist 102.
patrz: ORDYNANS
– Krzyżacy ani na Cenzury Apostolskie dbali, i owszem najeżdżali granice Polski. ŁubHist 40.
patrz: OWSZEM
– Referendarzów obligacya donosić wszelkie sprawy Królowi, Suppliki i Responsa od Króla Pacyentom. ŁubHist 214.
patrz: PACJENT
– Hetman jego [Batorego] na pal wbity. ŁubHist 73.
patrz: PAL, POL
– Roku 1642. Król Katarzynę Siostrę wydał za Filippa Wilelma Syna Palatyna Renskiego. ŁubHist 86.
– Po 7 Arcybiskupach Krakowski osmy Lambert Zula zaniedbał po Palliusz do Rzymu posłać. ŁubHist 171.
patrz: PALIUSZ
– Każdy z Ussarow bierze żołdu 448. złło; a Pancerny 372. złło. ŁubHist 267.
patrz: PANCERNY
– Tenże Koloman żył w Panieństwie i czystości z Salomeą Siostrą Leszka. ŁubHist 27.
– Król także w Wilnie Kościół Katedralny fundował [...] Parafialnych w Powiatach 7. ŁubHist 49.
– Do Jurysdykcyi ich [władz Akademii Krakowskiej] należą i szkoły Parofialne. ŁubHist 195.
– Arcybiskup Gnieznieński [...] ma [...] Kościołów wszystkich Parochialnych 863. ŁubHist 169.
– Zamoyski [...] Maxymiliana z Zamku osadził pod Wartą [...] Adherentów zaś na parol puścił. ŁubHist 71.
patrz: PAROL
– Antonius Sabellicus przydaje, że się [Słowacy] rozdzielili na dwie Partye. ŁubHist 2.
patrz: PARTIA
– Rozmnożone Familie Synow Noego, rozdzielać się poczeły na partye po całym świecie. ŁubHist 1.
patrz: PARTIA
– Czarneckiemu partykularnie obligacye i rekognicye od Króla, i od całey Rzeczyp: ustami Kanclerza wyrażone. ŁubHist 101.
– R. 1253 Bolesław Pudyk abo wstydliwy wyprawił Posłów do Rzymu za perswazyą Prandoty Biskupa Krakowskiego prosząc Oyca S. o Kanonizacyą S. Stanisława, która Kanonizacya z jakiemi Cudami od Innocentego IV. w Assyżu nastąpiła, i z jakim applauzeum w Krakowie odprawiona, żyćie tego Swiętego nauczy każdego. ŁubHist 32.
patrz: PERSWAZJA
– WOYSKO LITEWSKIE woysko to składa się z Ussarów, Petyorczykow, tudzież Chorągwi letkich abo Tatarów, i woyska Cudzoziemskiego: Liczy 6. Chorągwi Ussarskich, pierwszą Pułkowniczą od 100. koni, 3. inne od 70. á 2. ostatnie od 45. ludzi. Summa Ussarow 400. 27. Chorągwi Petyorskich we 4. Brygadach, z których cztery Pułkownicze po 80. á inne po 40. koni, każda, Summa Petyorczykow 1240. ŁubHist 269.
patrz: PETYORSKI
– Po skończonym Pokoju Czarnecki wysłany we 3000. i złączony z Litwą w 9000. Chowańskiego Wódza [!] Moskiewskiego attakującego już od 6. Miesięcy we 30000. Zamek Lachowicki, znacznie zniósł, na 15000. Moskwy w pień wyciąwszy pod Połonką, wiele w niewolą ich zabrawszy, Chowański aż do Wilna uszedł, gdzie jeszcze Garnizon był, Moskiewski. ŁubHist 100.
patrz: PIEŃ
– Roku 1259. Tatarowie znowu z niezliczonemi Woyskami naszli Polskę, Sendomirz zrabowali, Zamek Sendomirski zdradą zdobyli, i wszystkich ludzi wycieli, Pannom tylko dla nierządu nasycenia przepuścili, i jako Historya pisze, że z zamku Sendomirskiego na ten czas Krew zrzódłami do Wisły płyneła z pobitych Chrześcian. ŁubHist 32-33.
patrz: POBITY
– Podczas Mszy s. z pochwow dobywali [Polacy] gołych szabel z intencyą bronienia Wiary s. ŁubHist 132.
patrz: POCHWA
– Z Podkanclerstwa na Kanclerstwo ascens praktykowany, z pieczęći zaś ascens Duchownych powinien być na Prymasostwo, abo na inne większe Biskupstwa; tak Alexander Postanowił. ŁubHist 201.
– Xięstwo Mazowieckie ma swoje excepta, które ciekawemu wolno czytać w Statućie, gdźie Pisarze powinni mieć swoich Podpisków, dla attendencyi Ksiąg tak Konstytucya 1577. ale i w każdey Ziemi są Regenći Ziemscy, Komornicy Ziemscy etc. ŁubHist 225.
– [Dymitr Samozwaniec] podsycony Ludźmi nadwornemi [Jerzego Mniszcha] pojechał na Stolicę po śmierci Borysa i łatwo był przyznany na Cara Moskiewskiego [...]. ŁubHist 74.
patrz: PODSYCONY
– Dwa Miesiące pograssowawszy w Polszcze wraz z Jadzwingami, i Rusią, wrócili [Tatarzy] do Kraju Swego. ŁubHist 33.
– [...] naśi ich znieśli i wygrali pole, 9000. Moskwy trupem położywszy, i więceyby im byli szkodźili, tylko że Chmielnicki przekupił Tatarów, którzy podczas samey okazyi uszli z pola, przysławszy jednak w Marcu Polakom 40000. Tatarów, którzy śię zostali z częśćią Woyska Polskiego [...]. ŁubHist 91.
patrz: POLE
– Pomeranów przecież utrzymał, i Ruś przy posłuszeństwie. ŁubHist 12.
patrz: POMERANIN
– Biskup Chełmiński [...] tytułuie się oraz Pomezańskim, zamyka w swojey Dyecezyi Kościołów Farnych 100. ŁubHist 181.
– Trybunał Lubelski zaczyna się w pierwszy Poniedziałek po Przewodniey Niedzieli. ŁubHist 255.
– Seymikom po wszystkich Województwach jest jeden dzień naznaczony (prócz Zatorskiego i Pruskiego Generału...) Poniedziałkowy na 6. Niedziel przed Seymem. ŁubHist 235 b.
– Kozacy polscy na Pont Euxynski dostawszy się, Azyatyckie Miasto synopen dobyli. ŁubHist 78.
patrz: PONT, PUNT
– R. 1568. Zygmunt we 100000. Woyska poszedł przećiw Moskwie, i poodbierał im niektóre Zamki przez Sanguszka i Chodkiewicza, á tym czasem Car Moskiewski wysłał Posłów do Augusta o Pokóy prosząc, który otrzymał Roku 1571. ŁubHist 64.
– Król Władysław Pokóy uczynił z Krzyżakami, á lubo zwyćiężca z szkoda jednak Polaków, bo im wróćił wszystkie poodbierane Miasta, fortece, w Pomeranii i Prusach, niewolnków oddał zostawiwszy tylko skarbowi Polskiemu coroczną pensyą od nich 100000. ŁubHist 52.
– Król Szwedzki do Warszawy pierwey, á potym ku Wolborzowi za Kazimierzem z Woyskiem pobiegł, gdzie potkały się Woyska z szkodą Szwedzką, ale piechoty Szwedzkie poparły, á Król z swojemi do Krakowa umknął. ŁubHist 92.
patrz: POPRZEĆ
– Po nominacyi Posłowie obranego Króla przysiądz powinni na podane sobie Pacta Conventa, i jako Król obrany Pryncypał ich one poprzyśięże, które, jeżeli Cudzoźiemiec , w Granice Polskie wjeżdżając przyśiadz powinien, jako Król August II. i teraźnieyszy Regnant na Tarnowskich górach poprzyśięgli... ŁubHist 141.
– przystąpiło ku Kamieńcowi [...] Turków 30000. Tatarów 15000. których Koniecpolski Hetman i Kasztelan Krakowski po dwa razy znacznie poraził, i więcey nie attakowali Polski, i wrócili się. ŁubHist 84.
– Ze zaś cała Europa ukontentowana szczęściem Władysława przeciw Poganom, wzbudziła deklaracyą posiłków Władysława do wypowiedzenia woyny Turkom, á naybarziey dyspensa Rzymska uwolniła go od Przysięgi, i Pokoju uczynionego z Turczynem dotrzymania, Król zebrawszy woyska 20000. pod Warnę poszedł, gdzie z licznémi potencyami Tureckiemi spotkawszy się na 30000. Turków trupem położył [...]. ŁubHist 56.
– Stany zas Moskiewskie obrali sobie Carem Michała Fedorowicza Syna Metropolity Rostockiego, Demetryusza zaś Sektatorów, i Zonę Mniszkównę pod lodem potopili, Tegoż Roku Mołdawska Prowincya odpadła od Polski, bo po smierći Jeremiasza Mohyły Xiążęćia Moldawskiego Syn jego Konstantyn był wypędzony od Stefana Tomizy przez Turków inwestyowanego Wojewody Multańskiego. ŁubHist 77.
patrz: POTOPIĆ
– PIAST obrany na Tron przeniósł Stolicę z Kruszwicy do Gniezna, spokoynie, i sprawiedliwie rządźił, Syna Semowita Hetmanem nad Woyskiem kreował, Suknie swoje rolnicze i obuwie konserwował Sukcessorom dla pamiątki pierwszego Stanu, W tym go zaś gani Kromer, że Synów potrutych Xiążąt Pomorskich á Stryjów Popiela nie zgromił, którzy wzgardźiwszy Elekcyą Piasta, odpadli od Posłuszeństwa Polski... ŁubHist 9.
patrz: POTRUTY
– Leszek jeden zuchwały na mieyscu Mety, goźdźie ostre powbijał w źiemię, dla śiebie śćieszkę zostawiwiszy, tym czasem Studenci dway, wstawszy rano, pod czas rekreacyi probowali śię ubiegając śię do owey kolumny boso, i pokaleczyli sobie nogi, sekretu jednak dotrzymali... ŁubHist 6.
patrz: POWBIJAĆ
– Prymas wzajemnie deputuje Senatorów z powinszowaniem, i z zaproszeniem Stanu Rycerskiego do złączenia śię z Senatem... ŁubHist 139.
– Roku 1241. Tatarowie w 50000. Ruś splondrowawszy weszli do Polski, Lubelskie Województwo zrabowali, i wrócili z zdobyczą, powtórnie znowu zimą wpadli do Sendomirza, i zrabowali, Xięży wycieli, ludzi pozabijali, Szkalmierz, Chmielnik naszli z strasznynm rozlaniem krwi Chrześciańskiey [...]. ŁubHist 30.
patrz: POZABIJAĆ
– Tatarowie [...] Rzeki pozarażali na Rusi, z których wód potym wiele Rusi marło. ŁubHist 35.
– Po Juramentach Prezydent z Deputatami wszystkiemi idźie na Ratusz, i tam zaśiadszy swoje mieysca według Turnu Województw, Prezydent wita Trybunał i zaleca jedność do obrania Marszałka, á Ziemstwo abo Grod rozdaje każdemu pozbieranych porządkiem, i poprzestrzyganych na papierze Deputatów Swieckich. ŁubHist 250.
patrz: POZBIERANY
– Kray ten [Polska] różnych nacyi podpadał Rządowi, o czym nie zgadzają się prawda Autorowie, z temi jednak trzymam, którzy naywięcey się zgadzają z sobą, jako Miechowius, Długosz, Kromer i Gwagnin, którzy i dawnieyszych przed sobą Historyków cytują. ŁubHist 1.
patrz: PRAWDA
– Starostwa nie Grodowe i wszelkie Królewszczyzny może Król rozdać nie Possessyonatom, ale zasłużonym i podpadać mogą Prawu Białogłowskiemu. ŁubHist 153.
patrz: PRAWO
– [...] jeżeliby śię z Klasztorze nie znalazł Szlachccic, tedy nakazano, żeby z inszego Klasztoru wźiąć teyże reguły Professa lub świeckiego Xiędza z kondycyą żeby uczynił Professyą. ŁubHist 191.
patrz: PROFES
– [...] jeżeliby śię z Klasztorze nie znalazł Szlachccic, tedy nakazano, żeby z inszego Klasztoru wźiąć teyże reguły Professa lub świeckiego Xiędza z kondycyą żeby uczynił Professyą. ŁubHist 191.
patrz: PROFESYJA
– CZĘSC CZWARTA Od MICHAŁA KORYBUTA do Augusta III. szczęśliwie Panującego z przyłączeniem Wiadomośći o Rządźie i Urzędach Polskich. ŁubHist 110.
– ...Roku 1621. na Synodżie Gęmbickiego to Biskupstwo przyłączone do Metropolii Gnieznieńskiey. ŁubHist 184.
– Po śmierći Władysława Stany Rzeczypospolitey zgromadzone obrały KAZIMIERZA III. Wielkiego, Syna Łokietkowego na Tron jednostayną wolą, który wraz i z Anną w Dźień S. Marka koronowany przez Janisława Arcybiskupa Gnieznieńskiego, przy assystencyi Jana Krakowskiego, Jana Poznańskiego, Maćieja Kujawskiego, Stefana Lubuckiego etc. Biskupów, w Krakowie. Kaźimierz lubo przymłody, jednak za radą Jaszka Melsztyna Kasztelana Krakowskiego za Prokuratora przydanego, zaczął Rząd piękny, Rozboyników, Zabóyców, Swawole uskromił, zgodę z Krzyżakami Roku 1335. stwierdźił... ŁubHist 42.
patrz: PRZYMŁODY
– Na zajutrz Attak przypuścił, i szczęśliwie zniosł nieprzyiaciela [Sobieski]. ŁubHist 113.
– ... po Ceremonii Piast czestował Popiela, i cały Dwór, tak; że z wieprza zabitego i miodu przysposobionego dla samych tylko Sąśiadów, a przy owych dwóch Osobach i osobliwey Opatrznośći Boskiey na cały Dwór mięśiwa i miodu wystarczało... ŁubHist 8.
– Xsiąże Kardynał złożył 5. Maja Rokosz w Łowiczu, na którym szczęśliwie doszła Medyacya z przystąpieniem do Króla Augusta. ŁubHist 121.
– ...że zaś wiele ich było Schizmatyków, dla tego przyszywali się zawsze do Dyssydentów... ŁubHist 134.
– Po wyniśćiu Wandalów z Kraju swego Oyczystego (Kromer pisze z przytwierdzeniem dawnych Historyków Branda, i Bernarda Wapowskiego) do Rzymskich Państw, Słowacy rozmnożeni na ów czas w Sarmacyi Ruskiey, ruszyli śię Obozami, i ośiedli Kray Wandalów. ŁubHist 2.
– Po [...] Seymie Elektor sam przybył, i publicznie przed Bernardynami na wystawinym Theatrum Królowi i Rzeczypospolitey przyśiągł wierność. ŁubHist 77.
patrz: PUBLICZNIE
– Dobra Biskupie na 3. częśći rozdźielone, z których trzećią część Kapituła partycypuje, ale jak Biskup tak Kapituła naybogatsze i naypunktualnieysze Intraty w Polszcze ma. ŁubHist 178.
patrz: PUNKTUALNY
– R. 1421. Czechowie rebellią podnieśli przeciw Zygmuntowi Cesarzowi zapraszając na Królestwo Jagiełła, ale wzgardził ich proźbą, z przyczyny Sekty przez Husa tam zaszczepioney, Witold o toż samo proszony, wzgardził z teyże przyczyny, jednak Król Zygmunta Korybuta z woyskiem im posłał mile przyjętego od Czechów. ŁubHist 54.
patrz: REBELIA
– Kromer dodaje że Bolesław z Zbigniewem spikneli śię byli przeciw Oycu, i Rebellią uczynili z przyczyny Sieciecha Wojewody Krakowskiego, rządzącego samym Władysławem, ale że Sieciech był wygnany prędko na Ruś, uspokoili się. ŁubHist 16.
patrz: REBELIA
– Pauluk Wódz rebelli Kozackiey wźięty przez Potockiego, skarany garłem, lubo był upewniony żyćiem, za co Kozacy śię zbuntowali, i odtąd zawsze rebellizowali w Rzeczypospolitey, który ani Koniecpolski ani Potocki wielcy Wodzowie uspokoić mogli. ŁubHist 86.
– KAPITUŁA CHEŁMSKA zażywa w Herbie swoim 12. Rozesłańców abo Apostołów. ŁubHist 182.
– [...] Czarnecki niespodziewanie przybiegł Szwedów rospłoszył, i niewolników wyzwolił, i srzodkiem nieprzyjaciela wpadszy do Gdańska Króla wyprowadził srzodkiem woysk Szwedzkich we 3000. tylko do Częstochowy, gdzie Królowa z Senatorami go czekała. ŁubHist 97.
– Rzeczpospolita rozradzała Woynę Królowi z Szwedami, Szwedźi także buntowali Rzeczpospolitą przećiw Królowi. ŁubHist 123.
patrz: ROZRADZAĆ
– W Polszcze Religia naypierwszy w Prawach i Konstytucyach Rząd zaczyna. ŁubHist 131.
patrz: RZĄD
– REGENCI powinni Aktów Rzeczypospolitej pilnować Koronni Koronnych, Litewscy Litewskich. ŁubHist 217.
– KRolowa nie może być koronowana tylko Katoliczka Rzymska, tak Alexandra Zona Schizmatyczka nie była koronowana, jako i Augusta II. dla odmiennych Wiar. ŁubHist 147.
patrz: RZYMSKI
– Królowa nie może być koronowana tylko Katoliczka Rzymska, tak Alexandra Zona Schizmatyczka nie była koronowana, jako i Augusta II. dla odmiennych Wiar. ŁubHist 147.
– Elektor Xiąże Pruski wiarołomca zkonfederował się z Królem Szwedzkim przeciwko Rzeczypospolitey, odebrawszy deklaracyą Warmii od Karóla[!]. ŁubHist 93.
– [...] LESZEK II. nominowany z prostey kondycyi, ale rozumnie rządźił i sercem Rycerskim przećiw wszelkim nieprzyjaćielom, pokornie bo pod czas każdey publiki wieszać sobie na oczach kazał suknie ubogie, w których Xiążęćiem obrany [...]. ŁubHist 7.
– Mogolánie náturálni są Kásztánowáci czyli sniedzi y są Pogánie [...]. ŁubHist 590.
– [...] jeżeliby śię z Klasztorze nie znalazł Szlachccic, tedy nakazano, żeby z inszego Klasztoru wźiąć teyże reguły Professa lub świeckiego Xiędza z kondycyą żeby uczynił Professyą. ŁubHist 191.
patrz: ŚWIECKI
– Doktorowie i Professorowie uczący w Akademii Szlachtą śię stają, i mogą Dóbr Ziemskich nabywać, i wstęp mieć do wszelkich godnośći Swieckich i Duchownych, á gdyby lat 20. uczyli, tedy i z potomstwem swym Szlachtą śię stają. ŁubHist 199.
patrz: TEDY
– W tych zaś Dobrach od Rzeczypospolitey pozwolonych nie mogą być tylko Szlachta Administratorami, Tenutaryuszami etc. którzy w sądach wszelkich powinni odpowiadać kiedy Interes Prawny zachodźi, o czym dyspozycye nauczają Synów Zygmunta III. i Jana III. ŁubHist 149.
– Regestr Arianismi Haeresiae, blasphemiae contra Deum i wszelkich Spraw tykających śię honoru Boskiego, Wiary etc. sądźić śię powinien z rana, każdego dnia przed wszystkiemi innemi Sprawami, byle był Komplet Duchownych Deputatów [...]. ŁubHist 255.
– Stanisław Łubieński Biskup Płocki w źyćiach Biskupów Polskich pisze, że Stefan VII. Biskup Płocki uważając na ów czas Królów absolutny Rząd nad Szlachtą, ile że Bolesława śmiałego tyrannizującego Szlachtę, ujął śię o to, i sposób podał Królowi przy pomocy Stanu Rycerskiego, że za jego radą postanowieni Kasztelanowie, którzy podczas expedycyi wojenney mieli Kommendy nad swojemi Powiatami, i z Królem wraz Rady miewali jakoby stróże wolnośći. ŁubHist 202.
– Co za Konfederacya Tyszowiecka? ŁubHist 109y.
– Tym czasem Województwo Lubelskie KONFEDERACYĄ TYSZOWIECKĄ zrobiło, do którey śię Hatmani i woysko przyłączyło przećiw nieprzyjaćielom i inne Województwa jęczące pod pod [pod:prep:inst:nwok] potencyą przez Posłów. ŁubHist 93.
– Seym pierwszy w Łęczycy złożył[...], gdźie zniósł przez pierwszą Konstytuyą wszelkie podatki i krzywdy przez Miecisława na Oyczyznę wnieśione, Dobra Duchowne ubespieczył od wszelkich Danin, wyprawił potym Posłów do Alexandra III. Papieża, prosząc o utwierdzenie tych Praw, i Ciało jednego Swiętego. ŁubHist 24.
– Tych Królów i Cesarza, oraz Bawarskiego, Mazowieckiego, Swidnickiego, Opolskiego Udźielnych Xiążąt Wierynok Mieszczanin Krakowski do śiebie poweselu zaprośił, hoynie uczestował, i udarował. ŁubHist 44.
– [...] jeżeliby śię z Klasztorze nie znalazł Szlachccic, tedy nakazano, żeby z inszego Klasztoru wźiąć teyże reguły Professa lub świeckiego Xiędza z kondycyą żeby uczynił Professyą. ŁubHist 191.
patrz: UCZYNIĆ
– Chorągwie letkie abo Szwadrony Tatarow i Kozakow są woyska letkie podobne do Ułanów. ŁubHist 267.
patrz: UŁAN
– Hiberna Duchowieństwa Łaćińskiego i Greckiego Unickiego czyni 353407. ŁubHist 266.
– Roku 1328. Widąc Krzyźaków upornych Łokietek, ani dbających na Cenzury Rzymskie zebrał woysko i poszedł przećiw nim, ale unikających od bitwy Kray spustoszył. ŁubHist 40.
patrz: UNIKAJĄCY
– Burgrabiowie Grodzcy są inśi, których Starostowie kreują, i powinni być Szlachta Possessyonaći, tych powinność uprowadzać Szlachtę do Dóbr prawem przewiedźionych, abo przez Dekret przysądzonych. ŁubHist 228.
– Jeżeli na ten czas Arcybiskup umrze, to Biskup Kujawski ma po nim pierwszy moc koronowania Królestwa według Przywileju Roku 1576. tak Karnkowski koronował Stefana, bo Uchański Arcybiskup uparł śię przy nominacyi Maxymiliana, tak i Tylicki Królową Konstancyą, bo Maćiejowski nie miał jeszcze expedycyi na Arcybiskupstwo, tak i Dąbski Króla Augusta II. ani może Biskup Krakowski lubo w swoim Kośćiele pretendować koronowania, bo decyzya Rzymska zaszła Roku 1675. ŁubHist 166.
patrz: UPRZEĆ
– Roku 1621. Chodkiewicz z Woyskami złączywszy śię z 35000. pod Chocim poszedł, i 30000. Kozaków Zaporoskich, gdźie dyspozycye dywizyi Woysk poczyniwszy ufortyfikował śię i uszańcował, Władysław tez przytomny tey expedycyi przyprowadźił 16000. ognistego Woyska, ale schorzały w Zamku Choćimskim spoczywał. ŁubHist 80.
– Traktaty Łegońskie stwierdzone, podatki uchwalone, Woysko urządzone przećiw Turkom i Tatarom, pretendowana Elekcya ledwie uśmierzona, ktora była okazyą śmierći Ludowiki Królowey, bo zaraz po Seymie umarła, w Krakowie pochowana w Kaplicy nowo fundowaney od Kaźimierza. ŁubHist 107.
– Pomerania zrebellizowała, domowe Scyssye gorę wźiéły, i utesknieni zgromadźili Stany Rzeczypospolitey, i wzgardzonego Niemiecką edukacyą Kaźimierza umyślili rewokować na Tron, po którego zaraz wyprawili Posłów, którzy za dyspensą Oyca S. Benedykta IX. przez interpozycyą Henryka Cesarza sprowadźili, i ukoronowali Królem. ŁubHist 12-13.
– Piast będąc tylko Rolnikiem, i Bartnikiem w zabawie Roli i Pszczół za żyćia Popiela drugiego spłodźił Syna, na którego urodzenie zabił wieprza i Miodu przysposobił z własney pracy na utraktowanie Sąśiadów, w ten sam czas dwie Osoby nieznajome przyszły do Popiela na Zamek prosząc o audyencyą, że zaś nie przypuszczone, odwróciwszy śię od Zamku poszły w Dom Piasta, który je mile przyjął, i zaprośił na traktament urodzenia Syna swego [...]. ŁubHist 8.
– Zbigniew zaś miasto sprzyjania Bratu Uzurpatorem Rządu w Państwie pokazał śię być, jako starszy, i zażyć chćiał śił Borzywoja Czeskiego, i Swatopełka Morawskiego Xiążąt, ale ći niesłuszną pretensyą jego widząc, zwróćili śię z Woyskami nadruynowawszy Sląska, á Zbigniew udał śię do Pomeranów. ŁubHist 17.
patrz: UZURPATOR
– 1. Zaki, którzyby śię Rektorom Szkolnym karać dać nie chćieli tych Ordinariis abo Officyałom ich niech na karanie odeślą. 2. Zaki wagujące śię, á po swey woli biegające, z Miast i Miasteczek rozkazujemy wypędzać. ŁubHist 200.
– Kasztelanowie zaś Mnieyśi zwani Drążkowi dla tego, że za Krzesłami mają mieysca swoje do wspierania śię, jednak kiedy wakują Senatorskie Krzesła, ciż Kasztelanowie zaśiadają je dla napełnienia większey powagi Senatu. ŁubHist 202.
patrz: WAKOWAĆ
– I te wakanse w 6. Niedźiel powinien rozdać, jak poczeły wakować, abo zaraz na początku Seymu, zasłużonym i prawdźiwey Szlachćie Polskiey, á nie Cudzoźiemcom, w Prusach zaś prawdźiwym Prusakom, o czym wiele Konstytucyi. ŁubHist 145.
patrz: WAKOWAĆ
– Król Starostwa i Królewszczyzny wszelkie wakujące w Mieśiącach 4. Wrzesniu, Pazdźierniku, Listopadźie, i Grudniu, powinien rozdawać samym Zołnierzom woynę służącym za zaleceniem Hetmanów, Grodowe także ale Possessyonatom [...]. ŁubHist 153.
patrz: WAKUJĄCY
– Starostw wakujących podczas Interregnum attendencyą Podskarbi W. K. mieć powinien. ŁubHist 144.
patrz: WAKUJĄCY
– Inni twierdzą że oszalał i miedzy górami Węgierskiemi wałęsał śię i umarł. ŁubHist 14.
– Xiążę Siedmiogrodzki począł sobie Rząd uzurpować, ale odstraszony od Zamoyskiego, tak jako i Tatarowie w 70000. Woyska i 2000. Janczarów, przez 7000. Polakôw odpędzeni, i Zamoyskiego o Pokóy prośić muśieli, Batory we 12000. tentował znowu Moldawę, ale od Potockiego we 4000. Polaków znieśiony, i Hetman jego na pal wbity. ŁubHist 73.
patrz: WBITY
– Po śmierci jego znowu Leszko Biały przez Stany obrany Monarchą Polskim Roku 1206. który uspokoiwszy się wewnętrznie z Władysławem Laskonogim, którego była wezwała na Tron fakcja Mikołaja Wojewody Krakowskiego, i trzy lata rządził, ale ustąpił Leszkowi, jako Kromer świadczy. ŁubHist 26.
patrz: WEZWAĆ
– Leszko Biały jak z Mieczysławem obszedł się? kogo pod Zawichostem zbił? jak z Pomorzany postąpił? kiedy Królestwo Halickie powstało? Krzyżacy wezwani? od kogo Leszko zabity? 6.Bolesław Wstydliwy jak młodość przebył? ŁubHist 47v.
patrz: WEZWANY
– JADWIGA sprowadzona do Krakowa R. 1384. w Dźień S. Jadwigi, koronowana przez Bodzantę Arcybiskupa Gnieznieńskiego, przy zgromadzeniu Rzeczypospolitey i Panów Węgierskich, i Rząd jey dotąd oddany aż by jey był Mąż dobrany. ŁubHist 46.
patrz: WĘGIERSKI
– ...Kromer dodaje, że Kaźimierz zagniewany przećiw Władysławowi o niedopuszczenie Jana Alberta do korony Węgierskiey Testamentem go zgl[?]zował od Dźiedźictwa korony Polskiey Roku 1492. ŁubHist 59.
patrz: WĘGIERSKI
– Trzeciego dnia [Jagiełło] wyuczony Artykułów Wiary s. chrzest s. przyjął. ŁubHist 47.
patrz: WIARA
– Tegoż Roku Król z woyskiem naszedł Kray Krzyżacki, ale ći zatrwożeni uprośili u Króla Pokóy stwierdzony R. 1423. przy widzeniu śię Zygmunta Cesarza z Władysławem w Luboczy Węgierskiey, i tam za ordynansem Korybut wyprowadzony z Czech. R. 1424. ŁubHist 54.
– ...zdesperowany Witold począł myśleć o Koronie Litewskiey przez skrytą ligę z Cesarzem Zygmuntem, i Papieżem uczynioną, podczas bytnośći Zygmunta w Łucku, i tam widzenia śię z Jagiełłem i Witoldem, á to dla rozerwania Litwy, z Polską ale to śię nie udało... ŁubHist 54.
– WŁADYSŁAW III. Syn starszy po Jagiellonie od Stanów na Tron wsadzony, i w dżień S. Jakuba tegoż Roku koronowany przez Woyćiecha Jastrzębca Arcyb: Gniezn: w młodym wieku swoim. R. 1435. Swidrygello rebellizant uskromiony, i z Krzyżakami Pokóy stwierdzony w Brześćiu. ŁubHist 55.
patrz: WIEK
– Zygmunt zaś III. Roku 1590. na Seymie specyfikować kazał intraty Stołu swego, jako to; Zupy Wielickie, Bocheńskie, Ruskie, Metalle Srebrne... ŁubHist 150.
patrz: WIELICKI
– Miecisław zaś, już nie śiłami, ale sposobami i perswazyą starośći swojey namawia Helenę Matkę Leszka, aby mu ustąpiła rząd Polski obiecując Synowi jey sukcessyą Xięstw Wielkopolskich. ŁubHist 26.
– ...tam był Ludwik poosadzał Węgrów, chcąc Ruś do Węgier przyłączyć, i ich wygnawszy Polakom rodowitym Starostwa rozdała, i w Fortecach osadźiła R. 1396. Król powróćiwszy z Litwy, zastał wiadmość, że Władysław Opolski zastawił Krzyżakom Ziemię Dobrzyńską za 40000. Złotych, i zaraz przećiw niemu poszedłszy w 7. dniach odebrał mu Wieluńską Ziemię, Olsztyn, Krzepice... ŁubHist 50.
patrz: WIELUŃSKI
– Zrebellizowali Panowie Polscy Leszkowi, i przyzwali Konrada Xiążęćia Mazowieckiego na Rząd Polski, Leszko Krakow i Zamek zostawiwszy wiernośći Krakowianów, poszedł po sukkurs do Węgier, którym sukkursem Konrada zniósł, Krakowianom za wierność dotrzymaną Prawa Teutoniczne nadał. ŁubHist 35.
patrz: WIERNOŚĆ
– Karol złączywszy śię z woyskami swemi w Prusy poszedł, Torunia dobył, Elbląg odebrał, i wiele innych Miast, Malborga zaś mocno bronił Weycher Wojewoda Malborski, Gdańsk także naywiernieyszym śię Kaźimierzowi pokazał, bo nieprzełomany ani dobyty. ŁubHist 93.
patrz: WIERNY
– Wojwedoda napisał List do Cara obligując, aby nie dawał sukkursu Kozakom, á list ten przejął Chmielnicki, więc zagniewany miasto zgody, wysłał Krzywonosa z Kozakami na splądrowanie Ruśi, którego Jeremiasz Xiąże Wiśniowiecki, po dwa razy zniósł, ale nie zupełnie, nadćiągnéły potym Woyska Polskie we 36000. ale dla emulacyi Wodzów nic nie zrobiwszy w nocy wróćiły śię 23. Września. ŁubHist 87.
patrz: WIĘC
– Szlachćic gdy[...] gwałtem poimał Szlachćica, i więźił, powinien dać grzywien 120. i na dnie Rok wieży śiedźieć, jak długo więźił więźnia, i szkody nagrodźić 1588. ŁubHist 231.
patrz: WIĘZIEŃ
– Ze żaden Szlachćic Polski nie może być złapany, więźiony, i karany, bez zupełney konwikcyi, chyba że złodźiey przy kradźieży schwytany lub na rozboju, o czym Konstyt: 1453. 1454. 1540. 1550. i wiele innych. ŁubHist 230.
patrz: WIĘZIONY
– W Wigilią Koronacyi Król w Assystencyi Duchowieństwa i Senatu idźie pieszo w Processyi na Skałkę z Zamku, błagając Majestat Boski za zabićie S. Stanisława od Antecessora jego Bolesława, za którego excess Monarchowie Polscy przez 215. lat nie byli koronowani aż do Przemysława koronowanego w Gnieznie R. 1295. ŁubHist 142.
patrz: WIGILIA, WILIA
– Król Szlachty łapać ani więźić nie może, ani Dóbr jego konfiskować bez Konwikcyi, może Wóytostwa załużonym Zołnierzom rozdwać, ale Urzędów Incompatibiles dać jednemu nie może Donacye i inskrypcye sobie służące tylko na Seymie windykować może, o interes zaś własnych Dóbr sądźić śię może w Trybunale lub w Grodzie z Szlachćicem. ŁubHist 147.
– Roku 1124. Bolesław na Perswazyą Piotrka Duńskiego Ministra wśiadszy z Woyskiem na Okr ęty popłynął do Danii, na windykowanie Henryka Króla Duńskiego, przez Brata Abla zabitego, Abel uszedł, á Dania mile przyjéła Bolesława, Fortecę oddała, á Bolesław kazawszy im sobie obrać Króla inszego, i zmocniwszy go na Tronie, Skarby zabrawszy przez Skarbka, ukryte po śmierći Henryka, i jemu powierzone, wróćił do Polski... ŁubHist 19.
– Panny Wizytki i Missyonarze wprowadzeni przez Ludowikę z Francyi do Polski, o tym Załuski świadczy. ŁubHist 107.
patrz: WIZYTKA
– Starostowie teraz jednak przyśięgają podczas wjazdu swego, przed Pierwszym Senatorem w tym Województwie znaydujacym śię. ŁubHist 152.
patrz: WJAZD
– Toż samo Generale Artyleryi W. X. L. postanowione Roku 1677. ŁubHist 213.
– Ten zebrawszy Woysko, Konrada zbił, i Litwę posiłkującą Bolesław zaś Łysy znowu począł się intrygować do Wielkipolski, ale że zle traktował Polaków, wzgardzony od nich, á Przemysław, i Bolesław pobożny Synowie Plwacza wezwani do własnego Dziedzictwa, potym Łysy dał, Córkę Przemysławowi, i uspokojone ich Panowanie było. ŁubHist 31.
patrz: WŁASNY
– Nowa Kwarta postanowiona dla Artyleryi włożona na dźierżawcow dobr Królewskich czyni w Wielkiey Polszcze 49324. w Małey Polszcze 68474. Summa kwarty 117798. ŁubHist 266.
patrz: WŁOŻONY
– Tatarowie w 50000. Ruś splondrowawszy weszli do Polski, Lubelskie Województwo zrabowali, i wrócili z zdobyczą, powtórnie znowu zimą wpadli do Sendomirza, i zrabowali, Xięży wyćieli, ludźi pozabijali, Szkalmierz, Chmielnik naszli z strasznym rozlaniem krwi Chrześćiańskiey;... ŁubHist 30.
– [Do króla szwedzkiego] Posłem wysłany Przyjemski od Króla [Jana Kazimierza] z perswazją niesłuszney woyny, ale bez skutku. ŁubHist 92.
patrz: WOJNA
– Miecisław zagniewany o śiebie zrzucenie z Tronu, wokuje Zięćiów na sukkurs, ale wymówili śię Woynami; w tym Pomerania przyznała Każimierza za Pana, toż samo wykonał i Leszko Mazowiecki... ŁubHist 24.
patrz: WOJNA
– Długosz dodaje, że ten Rok dla Polaków był szczęśliwy, bo i pod Tucholą Auxyliarne Niemieckie Woyska znieśli, jako i pod Golubem, także pod Bardowem na Spiszu Zygmunta Cesarza najazd Niemiecki znieśli, według Dług. lib: 2. ŁubHist 52.
patrz: WOJSKO
– GENERAŁOWIE Artyleryi i o tych wyżey. OBOZNI powinni Obozowi Woyskowemu, Polni, á Koronni Rzeczypospolitey podczas Pospolitego ruszenia wyznaczać mieysce; Koronni Koronnym, Litewscy Litewskim kiedy woysko w polu ma śię lokować. ŁubHist 217.
patrz: WOJSKOWY
– ...Ta Kapituła obostrzyła Dekreta swoje juramentem, że żadnego pierwszą wokacyą porzucającego przyjąć nie może, osobliwie dimissos ex Societate JESU. ŁubHist 168.
patrz: WOKACJA
– Regenći Ziemscy powinni być przyśiężni, i w Regestra Sprawy porządkiem wpisować i one na wokandę oddawać wykopiowawszy z Kśiąg. ŁubHist 256.
patrz: WOKANDA
– Miecisław zagniewany o śiebie zrzucenie z Tronu, wokuje Zięćiów na sukkurs, ale wymówili śię Woynami;... ŁubHist 24.
patrz: WOKOWAĆ
– ...9000. Moskwy trupem położywszy, i więceyby im byli szkodźili, tylko że Chmielnicki przekupił Tatarów, którzy podczas samey okazyi uszli z pola, przysławszy jednak w Marcu Polakom 40000. Tatarów, którzy śię zostali z częśćią Woyska Polskiego, bo Lanckoroński Hetman Polny z Czarneckim wokowani od Króla przećiw Szwedom łomiącym pakta, z znaczną częśćią Woyska oderwali śię,... ŁubHist 91.
patrz: WOKOWANY
– Po śmierći Władysława Stany Rzeczypospolitey zgromadzone obrały KAZIMIERZA III. Wielkiego, Syna Łokietkowego na Tron jednostayną wolą, który wraz i z Anną w Dźień S. Marka koronowany przez Janisława Arcybiskupa Gnieznieńskiego, przy assystencyi Jana Krakowskiego, Jana Poznańskiego... ŁubHist 41.
patrz: WOLA
– O tey bytności Króla w Szwecyi wolno czytać obszerniey Stanisława Łubieńskiego Biskupa Płockiego. ŁubHist 72.
patrz: WOLNIE, WOLNO
– W pierwszy Poniedźiałek po S. Franćiszku zaczyna śię Trybunał Wielkopolskiey Prowincyi, gdźie po wysłuchaniu Wotywy o S Duchu i Kazaniu w Kośćiele Farnym i po wynieśionym Sanctissimum do Zakrystyi, w tymże Kośćiele Ziemstwo Sieradzkie wraz z Grodem Piotrkow: u Stolika zaśiada, i tam słuchają Juramentów Prezydenta i Duchownych, á potym Swieckich, według porządku Województw... ŁubHist 250.
patrz: WOTYWA
– Dźierżawcy Dóbr Królewskich Wóytowskich, i Wóytowie tak w Królewskich Dobrach jako i Duchownych obligowani także wśieść na koń. ŁubHist 244.
patrz: WÓJT
– Dźierżawcy Dóbr Królewskich Wóytowskich, i Wóytowie tak w Królewskich Dobrach jako i Duchownych obligowani także wśieść na koń. ŁubHist 244.
patrz: WÓJTOWSKI
– Szlachćic każdy jako i Duchowny wolny jest od cła płacenia, od własnych zbóż na przedaż prowadzonych lub lądem, lub Wisłą, abo innemi Rzekami, ani od wołów własnych, skopów, owiec, wieprzów, wełny, byle nie były przekupne, na co powinien przyśiąc... ŁubHist 230.
patrz: WÓŁ
– Za odmienioną intencyą przećiw Poganom, Długosz dodaje: Pan Bóg skarał Leszka, bo Tatarowie w Polskę znowu wpadli, splondrowali, krwi Polskiey wiele rozlali, potym nastąpił głód wileki, mór wielki na ludźi, i wszelka bieda... ŁubHist 35.
patrz: WPAŚĆ
– Regestra zaś tylko do dwóch lat trwają, które co dwa Roki trzeba wpisować w nowy Regestr. ŁubHist 259.
patrz: WPISOWAĆ
– Z Nowogródka zaś do Mińska czyli z Mińska do Nowogrodka ida Remissy dla Alternaty, ale śię trzeba nowo wpisować. ŁubHist 259.
– Zebrzydowski także Wojewoda Krakowski umarł bez Sukcessora w Pieskowey skale. Podczas pogrzebu Ludwiki przy wprowadzeniu Ciała w Processyi wzniecona kłótnia miedzy Miastem Krakowem, i Akademią, ale decydowane piérwszé mieysce Akademii. ŁubHist 107.
– ...na trzeći dźien przed Koronacyą, Pogrzeb Króla Antecessora z zwykłym publicznym wprowadzeniem Ciała od S. Floryana przez Miasto na Zamek odprawuje śię... ŁubHist 142.
– Władysławowi Łokietkowi jak z Henrykiem IV. Przemysławem, i Wacławem Czeskim, Krzyżakami powodźiło śię? kto koronował Przemysława, gdźie on umarł? kto grosze srebrne wprowadźił do Polski? kogo ożenił Łokietek z Xiężną Litewską? ŁubHist 47v.
– Familia Gryfów zagniewani na Leszka o odsądzenie od czći i Honorów Jana Gryfa za zdradźiecką ućieczkę podczas batalii przećiw Prusakom, zbuntowali śię przećiw Leszkowi, i Henryka Brodatego Xiążęćia Wrocławskiego namówili na Xięstwo Polskie, który z Woyskami wtargnął ku Krakowu, ale zmiękczony krwią Polską, z Leszkiem śię pojednał i odstąpił imprezy, o czym Kromer. ŁubHist 28.
– BISKUPSTWO WROCŁAWSKIE fundowane także wraz z Metropolią Gnieznieńską od Miecisława Roku 966. w Smogorzowie, z tamtąd było przenieśione do Byczyny, á potym Kaźimierz I. Król Polski przeniôsł je do Wrocławia, i Biskupi Wrocławscy mieli pierwsze mieysce w Senaćie Polskim po Biskupach Krakowskich, ale jak Xięstwo Sląskie odstrychneło śie od Polski, tak i Biskupi poprzestali być Senatorami Polskiemi, jednak zawsze należeli do Metropolii Gnieznieńskiey i do tąd należeć powinni... ŁubHist 185.
– Czechów najpierwej Najezdników Śląska i Gniezna zgromił, i Książęciu Wratysławowi Świętochnę dał za Zonę. Prusów nad Ossą zniósł i uspokoił, Węgrów wspartych Wojskami Henryka IV. ŁubHist 13.
patrz: WSPARTY
– W tym kiedy Wojewoda Wileński Króla częstował pod Namiotem, dano znać że Potocki Starosta Krasnostawski Syn Wojewody Krakowskiego obuchem wyciął Przebendowskiego Wojewodę Malborskiego [...]. ŁubHist 121-122.
patrz: WYCIĄĆ
– Ale Bogusz Kommendant Zamku Gdańskiego oparł się, i za konsensem Łokietka Krzyżaków wziąwszy na pomoc, nie pozwolił Zamku dobyć, Brandeburczyków wygnał, i według akkordaty Krzyżakom połowy Zamku w Praesidium oddał, á Krzyżacy przy okazyice od tąd Zamek przywłaszczyli, Bogusza wygnali, Gdańsk przez zdradę Niemcom odebrali, wyciąwszy Polaków wszystkich podczas jarmarku S. Dominika, i Pomeranią sobie przywłaszczyli, o co znaczne woyny były z Krzyżakami [...]. ŁubHist 39.
patrz: WYCIĄĆ
– Roku 1241. Tatarowie w 50000. Ruś splondrowawszy weszli do Polski, Lubelskie Województwo zrabowali, i wrócili z zdobyczą, powtórnie znowu zimą wpadli do Sendomirza, i zrabowali, Xięży wycieli, ludzi pozabijali, Szkalmierz, Chmielnik naszli z strasznym rozlaniem krwi Chrześciańskiey [...]. ŁubHist 30.
patrz: WYCIĄĆ
– Po skończonym Pokoju Czarnecki wysłany we 3000. i złączony z Litwą w 9000. Chowańskiego Wódza [!] Moskiewskiego attakującego już od 6. Miesięcy we 30000. Zamek Lachowicki, znacznie zniósł, na 15000. Moskwy w pień wyciąwszy pod Połonką, wiele w niewolą ich zabrawszy, Chowański aż do Wilna uszedł, gdzie jeszcze Garnizon był, Moskiewski. ŁubHist 100.
patrz: WYCIĄĆ
– Kozacy Polscy na Pont Euxyński dostawszy się, Azyatyckie Miasto Synopen dobyli, i Turków wyciąwszy, Kray zdezolowali. ŁubHist 78.
patrz: WYCIĄĆ
– Pudicus [...] zebrał Woysko i batalią wydał Jadzwingom, których wcale zniósł. ŁubHist 33.
patrz: WYDAĆ
– Woysko oboyga narodów Ordynansami Królewskiemi wzgardziło, obróciwszy Rycerskie swoje odwagi na Dobra Duchowne, i na woynę z babami. ŁubHist 102.
patrz: WZGARDZIĆ
– Tegoż Roku Jan Car Moskiewski najechał Litwę, i Miasto bogate Nowogrod W. wziął i złupił, ani się ważył Kazimierz zemścić o to [...]. ŁubHist 58.
patrz: WZIĄĆ
– Przećiw Zamoyskiemu znowu były wzruszone nienawiśći ale uspokojone; o czym Piasecki. ŁubHist 71.
patrz: WZRUSZONY
– Kiedy Konrad zabawił śię woyną Pruską, Bolesław Pudicus politycznie zamknięty od Konrada w Czersku, a potym w Siećiechowie z Matką Grzymisławą, ŁubHist 29.
– Król Jan naypierwey mysli swoje skierował przećiw nieprzyjaćielowi attakującemu Ukrainę, Podole, i inne Ruskie Województwa, i z Woyskiem pod Lwów przyćiągnąwszy rozesłał Partyami Woysko do odbierania Zamków i Miast, i całą źimą miał zabawkę z Turkami i Tatarami [...]. ŁubHist 113-114.
patrz: ZABAWKA
– Seym Warszawski Władysławowi pozwolił zaćiągać Woysko przećiw Moskwie, Zygmuntowi przeciw Szwedom, ŁubHist 78.
patrz: ZACIĄGAĆ
– Karol IV. Cesarz w dyskursie zadał Królowi Węgierskiemu bękarstwo. ŁubHist 44.
patrz: ZADAĆ
– [...] [Krakus] Miasto KRAKOW od Imienia swego wystawił, i Zamek na Górze Wawel nazwaney w którey jaskini Smok straszny się znaydował, wiele ludzi pożerający, ale za radą Krakusa skurą bydlęcą siarką napchaną napasiony, i wewnętrznie zamordowany ogniem siarczystym [...]. ŁubHist 5.
– Roku 1622. wysłany Poseł od Polski do Porty Xiąże Zbaraski, ale po zamordowanym od Ianczarów Osmanie zastał inszego Cesarza Tureckiego Mustafę Stryja przeszłego. ŁubHist 81.
– [...] zebrawszy śię ich całe Woysko poszli, Kraków zrabowali jedni, drudzy Łęczyckim i Kujawskim Województwami szli, plądrując prosto ku Wrocławowi cały Kray, pod Chmielnikiem zastąpiła im Partya Woyska Polskiego, ale i ći przełomani wielką kupą Poganów, wiele ich jednak położyli na placu, i ledwie naśi zwyćięstwa niedotrzymali [...]. ŁubHist 30.
patrz: ZASTĄPIĆ
– Swatopełka Starostę Pomorskiego [...] w Więzieniu zgnoił, jako zdrajcę [...]. ŁubHist 19.
patrz: ZGNOIĆ
– [...] Jan Kazimierz tez do Gdańska przybył z Senatem dla decydowania Pokoju w naznaczonym mieyscu O[...] iwie, i lubo zwątlony na siłach Szwed mógłby był dobrze przypłacić woynę niesłusznie zaczętą, tylko że Moskwa siły swoje wywarła przeciw Polszcze, musiał Król Pokojem się kontentować. ŁubHist 100.
patrz: ZWĄTLONY