Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
HerbOr 1601-1700 oryginał
[Herbarz albo orator polonus], rkp. Bibl. PAN Kórnik, sygn. 101.

Odnotowano 283 cytatów z tego źródła
– Naiduiemy nawet y w kronikach naszych polskich pierscien nazwany abdank, Deogratias, Ktory nie co inszego znaczy tylko wdziecnosc animuszu slacheckiego. HerbOr 147.
– Przydania [w herbie] Zas abdanka pod krzys iest ten Początek. HerbOr 312.
patrz: ABDANK
– Rycerz Zabdanczikow Wielce Zniewazał tego Demrota Zarzucaiąc mu Urodzenie Tatarskie. HerbOr 312.
patrz: ABDAŃCZYK
– Y tak Scesliwie Abdanczika Zbił [Demrot] a W tym Krol Załował aby go garłem darowac, co uczinieł Prosząc O Znak Męstwa. Krol pozwoleł aby pod swym Kleinotem On Abdank Nosieł. HerbOr 313.
patrz: ABDAŃCZYK
– [...] na ktorem Achatkowym kamieniu 9 mus swemi instrumentami a dziesiąty Apollo Scytrą był wyryszowany. HerbOr 147.
patrz: ACHATKOWY
– Wszystkich [...] ktorzy ku temu actu się zesli Chmurą Zawiedła Oczy płaczem Napełnieła [śmierć]. HerbOr 524.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Imosc WM MM. P. za ten ostatni acht oddany podziekowawszy Na załobny chleb zaprasza spodziewaiąc się ze zalu tego Nieco swoią przytomnoscią uskromic y Umitigowac będą mogli. HerbOr 393.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Krewni [...] te mu [Zygmuntowi III Wazie] Ostatnią posługę z Serdecnym zalem oddaią y WM Swym Msci P. Zemną pospołu Uniżenie dziekuią, Ze Się WM na ten akt Załosny Stawieli. HerbOr 306.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Nie moze kolorowany affekt [...] na ty probie Się popisac gdzie nie przyprawna Uprzeymosc stuki Swoie grontownie Zasadziła Nie ma tam Mieysca Nieszczeroscy. HerbOr 246.
patrz: AFEKT
– [Herb] Lwowskiemu Miastu Nadał Systus 5 Papiez z Wielki Łaski y affektu przeciwko Miastu temu dla Zasługi przeczyw Kosciołowi Rzymskiemu. HerbOr 251.
patrz: AFEKT
– O winnicach Afrikanskich w miescie iednim Aewrynski prowincii [...] dzywną rzecz czytamy. HerbOr 581.
– Oyczyzna [...] dnia dzisieysze[go] od smierci zabite[go] Ciołka na tym załobnym theatrum przy smutnych acclamatiach wystawuie. HerbOr 396.
patrz: AKLAMACJA
– Na Malowawszy termini Imagini przy nim [arcybiskupie Albercie Morgony] Smierc s taką aclamatią Abo Nouatią [Notatią]: Nullo Concedo. Protestuie się ze zadnych respektow Napurpury [...] Miec nie chce. HerbOr 571.
patrz: AKLAMACJA
– Był Miec u Scanderberga Ksiązecia Albanskie[go] Bisurmancom tak Cieski iz Niem zaden z nich Władnąc nie Mogł. HerbOr 359.
– Nie przypominał sobie [marszałek koronny] robienia y budowania tak [...] na Smierc Alkierzyka. HerbOr 337.
– Miedzy inszemi Podarunkami drogą bardzo szatą y Chelzbantem abo drogiem Noszeniem W upominkach Oblubienicze Swą Obesłał. HerbOr 272.
– W swoim Alkierzu albo Loznici takie Symbolum wymalował [książę wenecki]. HerbOr 197.
– Zaczym się na Nich pełni Co ktoś pochlebnie do Imienia Aluzią Czyniąc Hermolauszowi napiszał. HerbOr 536.
patrz: ALUZJA
– A my gdy na Zacny Kleynot Ichm Weyrzemy, Widziemy rzeke szeroko około Zaczny Familiiey Ie Pana Stolnika płynącą; a przecie iednak swego dokazała Pana Stolnika dobyła y [...] od Zywota do Smierczy przypedziła Co rozumiemy iakos to Okrutna Amadzonka ktora takie[go] Męza przy tey rzecze [...] łykamy Smiertelnoscy swey skrępowała. HerbOr 560-561.
– Godnys y ty Miecu był aby cie przy Senatorskich ambulatrach postawiono. HerbOr 605.
patrz: AMBULATR
– Aza y w politycznym Korony Naszy amphiteatrum Nie kwitneła ie[go] [rycerza herbu Kotwica] Mądrosc. HerbOr 541.
– Z zabaw Rycerskich udawszy się Na Oyczyzny Mieły Wysokie Emphiteatra, Mądremi radami swoiemi Upadły Rzeczy pospolity reke udawał [tu: podawał (?)] [rycerz herbu Pilawa]. HerbOr 309.
– Są iakoby [w herbie] 3 Anguły [...] Krzys Złoty w czerwonym Polu Anguły zas Srebne. HerbOr 321.
patrz: ANGUŁ
– Wrocieł się [rycerz] do ksiązęcia Pana swego onego animuiąc y serca dodaiąc aby się Polakow niebał. HerbOr 84.
patrz: ANIMOWAĆ
– Strasne wały Morskie z burzliwemi piorunami Zmieszane niegdy zeglarzowi uprzykrzone, wesoły animus na ten cas przyniosą gdy do brzegu z niewoli [...] prowadzą. HerbOr 73.
– Tryumphuie Na tym żałobnym Widoku iesce Z młodości Zaprawiona do Marszowego animuszu Chec y Zarliwosc. HerbOr 309.
– Karolus Piąty iako te[go] Panstwa godny y Cesarstwa Następca tak tez w uczynku Chrzcscianskim gorączy Antagonista z Maximilianem o to [rywalizował]. HerbOr 337.
– Kazał [Eneasz] [...] zabite[go] trupem bez wszystkie[go] rinstunku y Woienne[go] apparatu armatury Same[go] tylko wiesc. HerbOr 406.
patrz: APARAT
– Gdy go [zmarłego] Nąm na tym placu Smiertelnosci Miedzi żałobnemi pochodniami Smutnemi Spalerami Żałobnym apparatem płacliwą aszistentią Znasze[m] Cieskiem Zalem Wystawieły [śmierci dekrety]. HerbOr 308.
patrz: APARAT
– [...] na ktorem Achatkowym kamieniu 9 mus swemi instrumentami a dziesiąty Apollo Scytrą był wyryszowany. HerbOr 147.
patrz: APOLLIN, APOLLO
– Krolowi [...] przes lat kilka ustawicznie służeł [hetman], gdzie [cieszył] się kontentatią y approbatią Panską. HerbOr 424.
patrz: APROBACJA
– Ferdinandus Arcyksiąze Rakuskie chcąc swoie Nie tylko Panstwo ale y familią przy całoscy wiecznie Następuiączy pamiątce Zostawic dał sobie w pałacu swy[m] wymalowac 2 Kotfice. HerbOr 636.
– Miedzy Starodawnemi Malarstwa Constami znaiduie się ten ieden Malarski [...] aspekt Na ktory[m] 2 Młodzieniaskowie Woz ieden w iarzmie ciągneli. HerbOr 391.
patrz: ASPEKT
– Newlin. Herb Zniemiec do Polski przyniesiony przez Symona Ronenberga Medika y Aptekarza Zygmonta Augusta. HerbOr 217.
– Sama bądź ią nazowiecie krolową bądz babą Białagłowa iest, A chce bydz Panią Wszystki szachownice. HerbOr 655.
patrz: BABA
– Rus tedy Bacąc ieg[o] takie Mestwo Dała mu [rycerzowi] Z swemi Ksiązety Cherb ten pomieniony. HerbOr 316.
patrz: BACZYĆ
– Boy sie Na koniu Błagac na osiełku siedzące[go]. HerbOr 414.
– Polak sczery a prawy Nie za mura[mi] Nie za bastami y redutami stakietami Weluardami Mestwa swe[go] Monstre daie. HerbOr 539.
– Gdy wyiezdzał [rycerz] sprzyiacioły ktore gdy vyrzeli a Ono za niemi idzie Wroska a wyskakuiąc wrozeli sobie zaras ze mieli miec Droge fortunną y stątze on Rycerz prosieł o kleynot wspomniawszy sobie Wroske prawdziwą Baranowe. HerbOr 422-423.
– Na drugim [polu w herbie Anchiender] czerwony[m] Ma stac białła basta. HerbOr 454.
patrz: BASTA, BASZTA
– [W herbie Połota] Wieza o dwu Basztećka[ch] Ziedny oknem proporzec Wystawiony zdrugi korona Zielona. HerbOr 225.
– Wiele domow tym kley[notem] piecentuią w Bawarski ziemi. HerbOr 658-659.
patrz: BAWARSKI
– Zdomu Jastrzebcow (abo raczi Pobogow) slachcic wyszedł rano do roboty awty[m] nieprzyiacielska stras sprętka na nie[g]o przyskoczi a on dobywszy kuszy poki mu beltu stało odstrzeliwał się. HerbOr 184.
patrz: BELT, BEŁT, BEŁT
– Bełtowie. Herb Morawskich. HerbOr 217.
patrz: BEŁTY
– [Śmierć] Zadnych respektow Na [...] Czesarskie Berła Na Xiązecie Capky y Infuły Biskupy [!] Miec Nie chce. HerbOr 571.
patrz: BERŁA, BERŁO
– Maią bydz Snury iakoby bernardinskiego Passa troistym kstaltem rozłozone Zołte [w herbie Kietlic]. HerbOr 259.
– [Androdus został] Poimany y przywiedziony do swego Pana od ktorego skazany do Bestiiey, Miedzy ktoremi Był tez ten Lew u ktorego 3 [lata] przemieszkał, Lec Obaczywszy swego Cerulika bronieł go od inszych bestey [!]. HerbOr 238.
patrz: BESTIA
– [Androdus został] poimany y przywiedziony do swe[g]o Pana od ktorego skazany do Bestiiey, Miedzy ktoremi Był tez ten Lew. HerbOr 238.
patrz: BESTIA
– Zayrzała na[m] tedy ozdoby y obrony Widziała bowiem iako się biszurmanskie zawoie o ten kleynot a Nigdy bez swego swanku ocierały. HerbOr 366.
– Na Wyspach Malabrynskich [...] grona Się winne farby Cerwony dostawaią, ktore nie tylko za Ukuszeniem ale za samym Weyrzeniem ludzie abo zwierzeta do bitwy zaiuszaią. HerbOr 232-233.
patrz: BITWA
– ... gdy recerz z woyska pruskie[go] bluznieł Chrystusa wołaiąc a Na polaki nacierał do nie[go] wyskoczeł Syrkomla, y z nim się starszy zwyciezeł bluznierce. HerbOr 340.
patrz: BLUŹNIĆ
– Gdy się WMP tey błachi posługi Naszy wdziecznymi ozywaicie A na znak te[go] w-dom swoy Nazalobny chleb zapraszaycie [...] rozmową [...] dodawac Nie zaniechamy. HerbOr 347.
– Iednak gdy WMMMP tak błache posługi Naszy wdziecznemi ozywacie y Na znak te[go] W dom swoy Na załobny chleb zapraszacie chetnie sie stawiemy. HerbOr 432.
– Boy sie Na koniu Błagac na osiełku siedzące[go]. HerbOr 414.
patrz: BŁAGAĆ
– Rowna Wolnosc slachecka choc się u iedne[go] W ubogi szacie a u drugie[go] W bogaty[m] bławacie Nosi. HerbOr 415.
patrz: BŁAWAT
– Steskniwszy sobie Androdus Wony Iamie Wyszedł, y Błakaiąc to tam to sam poimany y przywiedziony do swego Pana. HerbOr 238.
patrz: BŁĄKAĆ
– Po długim wrozmaite Cudzoziemskie kraie Wendruiącego piełgrzyma błąkanie [!] [...] scesliwa kiedyskolwiek godzyna poządani przynosi odpoczinek. HerbOr 54.
patrz: BŁĄKANIE
– [O herbie Wierzbna] Maią bydz Szesc Liliey złotych ale gwiazd 8 na wierzchu a 3 na spotku w polu błekitnem. HerbOr 328.
patrz: BŁĘKITNY
– [O herbie rodu Masalskich] Ma bydz litera Wielka M, a krzys Wpoyszrotku wpolu blekitnim, krzys złoty sama litera srebrna. HerbOr 320.
patrz: BŁĘKITNY
– Radzą po zielonych się błoniach Morawach y ogrodach przechadzać aby [...] Wiatr południowy pochmurne alom mgły rospędzał. HerbOr 538.
– W roku 1358, był tego wieku slachcic w polsce a rodem Za cnością y bogastwem Znacny z domu [...] Maciey Borkowic imieniem. HerbOr 110.
– U nas [...] Rowny slachcic Naiuboszy Naibogatszemu. HerbOr 415.
patrz: BOGATY
– [...] lamenti rzewne y Zal nie utulony [...] przynosi Nie przez furie iakie Załość bolesną ale sama przez Się ze wszystkiem domem Swoim [...]. HerbOr 302.
– Na znak affektu Chocias teras Bolesne[go] Nazałosny chleb w dom [...] Zaprasza [...]. HerbOr 559.
– Onym ktorych serce gwałtowna boleść opanowała radzą po zielonych się błoniach morawach y ogrodach przechadzac aby [...] wiatr południowy pochmurne zalom mgły rospędzał [...]. HerbOr 538.
patrz: BOLEŚĆ
– [Śmierć] Sama przed Czasem y Zebrała y Skosiła y Strawieła: Zaczym Nas wszystkich Zalem i Bolescią Nabawieła [...]. HerbOr 582.
patrz: BOLEŚĆ
– Moskwy chytry animus Bontami swemi buntował. HerbOr 424-425.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– [Panowie litewscy] się bontowali iz przes ich Wiadomosci krola obrali y obrawszy koronowali. HerbOr 489.
– Tak y teras vmkni nieco Spaniałego umysłu twego bolom i frasunkom [...]. HerbOr 95.
patrz: BÓL
– ...wpadszy w nieprz[yjaciel]ski oboz rozerwał y obaleł brame obozną iaka pospolicie bywa w Miasteckach Ruskich dla te[go] [...] Na znak te[go] Mestwa ten kleynot od brąmy abo wrot oboznych Nadany. HerbOr 587.
– Prec Mysli niskie o rzeczach Swiatowych Gdym ia iuz doszedł bram Elephantowych. HerbOr 407.
– Ma bydz kozieł [...] Z rogami y brodą [w herbie Kozieł]. HerbOr 445-446.
patrz: BRODA
– Polski [...] mercurius [...] inszym planeto[m] Matkował, Wziąn od nas pochop y przykład do Wszelakich Slachcica godnosci [...]Widział Ie[gomości] P. [...] iako Marsa po krwawy[m] boiowisku belony brodzące[g]o. HerbOr 614.
patrz: BRODZĄCY
– [Narimundus, brat Trojdenowski] dał im [Litwinom] ten kleynot [herb Pogonia Primo], aby się ich Pan pieczentował Rycerze[m] y sobie przypominał az by zawsze miał Bronią w ręku Na obrone Oyczyzni swey. HerbOr 599.
– Polak [...] to grotami to reczną bronią vgania się y sciera sczerze sturkami y statarami. HerbOr 539.
– Agar Spartanski Na Przymowke o krotką bron iakoby się Na Theatru[m] raczi zesła Nis na łowy [...] odpowiedział. HerbOr 359-360.
– Po smierczy ie[go] chciał z Czech wyiechac do Oyczyzny Polski, Bronieli mu tego Pa. Czes[cy]. HerbOr 594.
patrz: BRONIĆ
– Własne dzieła [...] od wszelakiego was u potomnich wiekow zapamietania bronic będą. HerbOr 96.
patrz: BRONIĆ
– W swym domu zadnego instrumentu uzywali na budynek tylko tey swoiey Herbowney okszy [szlachta herbu Oksza]. HerbOr 13.
– Swiat [...] puscą iest [...] w ty pusczy drzewa spuscaią y one Z ny wywozą Czescią na budynek gornych onych pałaczow Niebieskich Czescią Na Mieczenie Nigdy Nieugaszonych Ogniow piekielnych. HerbOr 521.
– Nie przypominał sobie [Marszałek Koronny] robienia y budowania tak [...] szczupłe[go] na smierc Alkierzyka nie wystawiał na smierc spruchniałych martwych koscy. HerbOr 337.
patrz: BUDOWANIE
– Wolno wiatrom y pochmurnym Morskim Eola burzliwego rozboinikom W niewolą się poddaiąc dobrze zawsze o scesciu swym y pozytku tuszyć. HerbOr 57.
– Chwita się buta y konskie[go] humoru y Wedzidło grube [...] pianą moczi. HerbOr 414.
patrz: BUTA
– Chwita się buta y konskie[go] humoru y Wedzidło grube [...] pianą moczi. Plato mądry z butne[go] konia pretko Niegdy skoczeł. HerbOr 414.
patrz: BUTNY
– [Androdus został] poimany y przywiedziony do swe[g]o Pana od ktorego skazany do Bestiiey, Miedzy ktoremi Był tez ten Lew. HerbOr 238.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Coc [Choć] by to nie radzy ludzie dłuzy tu się na tym polu pobawieli, ale prozno: smiertelnosc nasza spolna zbydlety nie dopusci. HerbOr 541.
patrz: BYDLĘ
– Origo stem: Hełm. Herb Polski Nadany od K. Bolesława Krzywouste[go] Rok. 1111 [...] Ma bydz Szyszak s ktore[go] wychodzą 2 Rogi a miedzy Niemi Ogon bydleczy abo raczy 2 Listy debowe. HerbOr 644.
– Po pracach dziennich zmordowany Orac [...] robotne bydło, do Obory zagnawszy od poczinku [!] y folgi uzywa. HerbOr 390-391.
patrz: BYDŁO
– bistrolotny animus Do Wm przesz ten upominek posiła, oswiatszając się iz ktorego w sercu swym ociwiscie pokazac nie moze tym powierzchnym affektu swego znakiem declarowac usiłuje HerbOr 109.
– trudno y oras niepodobno leniwemu zołnierzowi bistrolotnego orla wbiegu zwyciezyc HerbOr 93.
– Snopki Tybrem rzekąk do nich spuscali Na ktore Krewni Weyrzawszy Wiele`sobie Na bycie y dobrodzieystwie wspominali. HerbOr .
patrz: BYT
– [Śmierć] Zadnych respektow Na [...] Czesarskie Berła Na Xiązecie Capky y Infuły Biskupy [!] Miec Nie chce. HerbOr 571.
– S cedru s samego Zrobiona [nawa]. HerbOr 65.
patrz: CEDR
– Origo stem: Kisiel [...] na Hełmie 3 Wieze szcegli iedna wieksza wszystkie s koronami. HerbOr 649.
– Naipiersz[y] był wskoczeł na Mur y szesc czegieł wybiwszy swoim serca dobre[go] dodał. HerbOr 586.
– Ktory goniąc z rowiennikami swemi do celu sobie upodobanego wspaniale y uprzeymie do tych Miast zycliwosciami swemi popisował się. HerbOr 208.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Miedzi inszemi przymiotami y własnosciami [rzeki] pierwsza iest iezeli w niey Celne ryby znaiduią się. HerbOr 557.
patrz: CELNY, CELNY, CZELNY
– Insze bydlęta Podleyszym Planetom Na ofiarę zalecało Poganstwo konia iako celnieyszą ofiarę [...] słoncu Lacedemonczikowie ofiarowali. HerbOr 414.
patrz: CELNY, CELNY, CZELNY
– Choc by tez y z chymentu Co naisłotszego było Milsza iednak kropla Oyczyzny swoiey. HerbOr 249.
– Naprzod Litwa Uzywała Centaura az do Czasow Troydena, potym od przyscia Columnow Z Rzymu W Kraie Litewskie poczena Zazywac Column. HerbOr 599.
patrz: CENTAUR
– Niedzyw tak prętkiemu posłuszenstwu biezy do swe[go] Centrum Kamien samą Cieskoscią swoią. HerbOr 613.
patrz: CENTR, CENTRUM
– Za Krola Bolesława Chabrego. HerbOr 320.
– Krol Bolesław Habry dał [swojemu żołnierzowi] ten Herb [Jastrzębiec] Roku 999. HerbOr 164.
– Ma bydz [...] na Hełmie pucharta ż obrozą [w herbie Pobóg]. HerbOr 172.
patrz: CHART, CHART, HART
– Na Chełmie Chart Zobręcą iezyk s pascęki Wywiesieł [w herbie Starża]. HerbOr 215.
patrz: CHART, CHART, HART
– [Poseł] Ktory Wiernie y Mądrze swą posługe Na seymie odprawuie Chłodzy dusze wszystkich braczy. HerbOr 546.
patrz: CHŁODZIĆ
– Nie darmo owo smierc tak Starzy malowali Papieza Na wysokim stolcu siedzące[go] [...] Przy nim Cesarza Z inscriptią. Ego vos defendo Tudzies chłopa Z miechem abo Wore[m]. HerbOr 439.
patrz: CHŁOP
– [W herbie Bonarowa] Na chełmie s korony chłop do połowicy Czarny do połowicy białły wzdłuz z chorągwiami Czarną iedną z drugą białłą. HerbOr 331.
patrz: CHŁOP
– Winiesiona [!] ona rybka na wierzch wody ięzyczek swoy ognisty y iakoby rospalony ukazawszy Nocne Namioty Ciemne Chmury iasnością rozbiia. HerbOr 498.
– Day Boze aby go tym Pan Bog w Niebie Cieszeł, żeby z domu swego mogł ogląda[ć] z Młodych Leciech kogo ktoryby tropy iego Chodzieł. HerbOr 346.
patrz: CHODZIĆ
– Pod nim samy[m] [jeźdźcem] bez Usterku y Szwanku Zadne[go] chodzieł [koń] ozdoby Rycerskie y Senatorskie przez Czasy niemały na sibie piastuiąc. HerbOr 413.
patrz: CHODZIĆ
– Origo stem Cholewa Herb Polski ktory dla Nazwiska przotka ie[go] ktoremu Naprzod nadano toz Nazwisko. HerbOr 342.
patrz: CHOLEWA
– Obywatele do niego wyprawieli z podarkami posły [...] Darius rozumie ze mu Ta tarzy chcą chołdowac [...]. HerbOr 232.
– Niedługo Czekac gdy was W [tym] szeregu z nami obaczemy ktorzysmi przed ty[m] tak iako y Wy Chołdowali [...]. HerbOr 439.
– Kon Słoncu Hołduie Nie temu Co na niebie ale co na Ziemi promieniami godnosci Woczi ludzkie biie, pie kni Widok Słonce na koniu! HerbOr 414.
– [...] rozbiwszy się po szerokich wszystkie[go] Państwa Polskie[go] Horyzontach tam się z wyzwolonych nauk udał Kędy gwiazda Zwykła swoie miewac stanowisko [...]. HerbOr 613.
– Słysząc ras iakie się Cudza działy w Gradcu w carogrodzie Wyslali tam iednego Na doswiatczenie tych powiesci [...]. HerbOr XVII, 315.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– [...] kiedy obiegąm oczema decolorowane y wybielone Ich. P. widze doyrzałe wo[...]nnosci Kwiatki [...]. HerbOr 539.
– Despot. Kleinot starodawny a sławny onych dawnych despotow w Serbiey ksiąząt Męznych [...]. HerbOr 141.
– [...] blisko przystąpiwszy, obacił iz Ielenie rogi wrosły w debni [!] pniak [...]. HerbOr 118.
patrz: DĘBNI, DĘBNY
– [...] ktore[go] domostwa Zacnosc kto chce doskonale wiedziec Niech sobie wspomni Co długo pamiętne kroniki o Zacnym domostwie Ich. Panow [...] opowiadaią. HerbOr 523.
– [...] iuz ta ręka [...] Na ziemi y Na Niebie sławy się dobieła [...]. HerbOr 605.
– [...] iakiemi się tez Cnotami dobi iał przystępu, ad hac redimitam Ianuam? HerbOr 575.
– [...] pieknie do swoiey doyrzałoscy przychodzieli czułe oko Oyczyzny [...] Cieseli [...]. HerbOr 539.
– Gdy Piecingowie dobywali Kiiowa y Prawie iuz go głodem domarzali tą stuką Hetman Nieprz[yjaciel]a od murow y oblezania odpedzieł [...]. HerbOr 649.
patrz: DOMARZAĆ
– [...] miełosc Zkrzydlascią obdarzona duszkoscią Nie Zwycaine przeniesie lotnym krokiem Pałace [...]. HerbOr 108.
patrz: DUSZKOŚĆ
– [...] dostał się poty[m] w dignitarską y te Warownie piastował Na tym urzedzie iako sobie poczinał Zadnemu tayno bydz Nie moze [...]. HerbOr 436.
– [...] od iasnie Rodzicow swych wziawszy [stołek senatorski] rozmaitemi dzielno sprawami ozdobiony gorącoscią swoią odwaga y zabawami około Rzeczipo. Mądremi przesz Wszytek Wieku swego bieg Okraszy onemu Wiekszi dodawał [...]. HerbOr 303.
– Chcąc (...) obaczyć (...) iaie Księzyc functie odprawował, jakie Eclypsacie cierpiał, iakie w gwizdach constellacie iakie obroty HerbOr 592.
patrz: EKLIPSACJA
– Prec Mysli niskie o rzeczach Swiatowych Gdym ia iuz doszedł bram Elephantowych. HerbOr 407.
patrz: ELEFANTOWY
– Samson [...] wiele Philistinskich głow na placu połozeł [...]. HerbOr 605.
– Nie poganskiem Umysłe[m] w tak głęboką fisiologią tak mądrze się wpuscali [...]. HerbOr 623.
– [...] na przychodzące postu kwasi Słotkoscią Na Wygnanie Z Stołu kaplanow temi przysmakami Na odpor Sledziom Flegmatickim y Rybom Melacolicnym Słotką y Uweselaiącą opatrzył Zywnoscią [...]. HerbOr 249.
– [...] ktorego krol [...] Z bogatą wdową ozenieł [...] S tąm Ze on Frankonczik mia l Syna Ostacyusza [...]. HerbOr 257.
– [...] podobnas to zeby on Rycerz W piasku y Wapnie gmerząc Mularką się zabawiał? HerbOr 572.
– Ktory goniąc z rowiennikami swemi do celu sobie upodobanego wspaniale y uprzeymie do tych Miast zycliwosciami swemi popisował się. HerbOr 208.
patrz: GONIĆ
– [...] ma bydz pul orła carne[g]o w zołtym polu [...] trzy kamienie granowite w cerwony[m] polu [...]. HerbOr 19.
patrz: GRANOWITY
– Poganie starzy gdy kostek grawali a chcieli sobie zycic fortunnego rzucenia y kostki padnienia mawiali te słowa [...]. HerbOr 64.
– Powracaiąc Bol. Krzywousty z woyny ruski y pomorski scesliwie odprawioney iachał przes iedne pusczą w ktorey gwałt turow było [...]. HerbOr 117.
patrz: GWAŁT
– Chcąc Nawałnosciami [...] przezaczny dom ustraszyc gwałtownie Na ten biezączy okret Ie[gomości] P. Burgrabie uderzeła. HerbOr 636-637.
– Okrom wnętrzny zguby Swoiey przycyny ma inne Lodz Morska Ze wnetrzne rozne a gwałtowne [...]. HerbOr 62.
patrz: GWAŁTOWNY
– [...] Onym Ktorych serce gwałtowna boleść opanowała radzą po zielonych się błoniach Morawach y ogrodach przechadzac aby [...] Wiatr południowy pochmurne zalom mgły rospędzał [...]. HerbOr 538.
patrz: GWAŁTOWNY
– Piołunkowa żołądek grzeie y umacnia/ womity gwałtowne zátrzymawa/ robactwo w żołądku y wnętrznościach morzy [...]. HerbOr 15.
patrz: GWAŁTOWNY
– Polski zołnierz [...] Zrucziwszi ostrogi pod sam mur przyszedł Zamkowi y Ziazdwinkiem się potkał. HerbOr 42.
– [...] dostawszy ięzyka, wiele Litwy z Iadzwinkami poymali [...]. HerbOr 185.
– do tego Czasu Zowią to Miesce Smocza iama. HerbOr 336.
patrz: JAMA
– Herbowni. Kościeszowie, Kościescy, Wodynscy, Strzegomiowie, Rákowscy, Iáworowie, Dałwiccy [...]. HerbOr .
patrz: JAWOR
– Polski zołnierz [...] Zrucziwszi ostrogi pod sam mur przyszedł Zamkowi y Ziazdwinkiem się potkał. A iazdwinkow zołnierz rozumieiąc iakoby Miescanin był onego Miasta rzece [...]. HerbOr 42.
– [Bóg] Wiedno Zwikł iednocic serca [...]. HerbOr 268.
patrz: JEDNOCIĆ
– Origo Stematis Boncza Seu Iednoroziecz O tym Herbie rozmaicie piszą [...]. HerbOr 100.
– Miał syna [...] ktory się pisał Iedynowłace[m], ale zabit od Drewlan [...]. HerbOr 673.
– Ten [herb Korczak] iest przyniesiony ze Włoch [..] po oney opresii Kaiusa Iuliusa uchodząc Niektorzy Rzymianie przed ie[go] Iedynowłactwem puscieło się ich kilka [...]. HerbOr 563-564.
– Wszystkich pod to iedno iugum swoie smierc Nieubłagana podegnała [...]. HerbOr 571.
patrz: JUGUM
– [...] na ktorem Achatkowym kamieniu 9 mus swemi instrumentami a dziesiąty Apollo Scytrą był wyryszowany. HerbOr 147.
– Boy sie Na koniu Błagac na osiełku siedzące[go]. HerbOr 414.
patrz: KOŃ
– Agar Spartanski Na Przymowke o krotką bron iakoby się Na Theatru[m] raczi zesła Nis na łowy [...] odpowiedział. HerbOr 359-360.
patrz: KRÓTKI
– [...] doiedzie nas ten Nieuchronny iezdziec [...] y bistrzych a prawie lataiączich po Helikonie y gorach poima rozmaitych pegazow [...]. HerbOr 403.
patrz: LATAJĄCY
– Lekkie codzienne prace oraczowi zdadzą, gdy nowo wsodząca [!] na wiosnę ozymina Z ziemie się dobywaiąc otuchę gumnom gospodarskim przynosi. HerbOr 77.
– Starodawny Leliwscikow Xiężyc zgwiazdą potuche y dobrą nadzieie Czyni [...]. HerbOr 57-58.
– [O herbie rodu Masalskich] Ma bydz litera Wielka M, a krzys Wpoyszrotku wpolu blekitnim, krzys złoty sama litera srebrna. HerbOr 320.
patrz: LITERA
– [Herb] Lwowskiemu Miastu Nadał Systus 5 Papiez z Wielki Łaski y affektu przeciwko Miastu temu dla Zasługi przeczyw Kosciołowi Rzymskiemu. HerbOr 251.
patrz: LWOWSKI
– Nie zawsze Niebo pogodne y Nie zawsze zeglarza cieszy y nie zawsze zephirami łagodno Miecącemi tam dokąd zamysla zapedzony bywa [...]. HerbOr 395.
– Słowik ze wszystki mocy krzyczy przes całą noc [...] Komuz by Nie mieło słuchac Owi melodyi y cały rok. HerbOr XVII, 572.
patrz: MELODIA
– Mila przy tych kwieciach rozmaitego Melodiach Harmonia. HerbOr XVII, 133.
patrz: MELODIA
– podczas maiwiekszego niebespiecenstwa Mezno się stawieli. HerbOr 166.
– Ten kleynot Wyniesiony Z ziemie Misnarski Nadany tam dla wielkich spraw y dzielnosci przotka Herbu te[go] ktory wiele Męstwa swe[go] Orezem boiuiąc Nieprzla dokazował. HerbOr 506.
patrz: MISNARSKI
– Nic insze nie przychodzi do Ulzenia y do Mitigowania one iako prowadząc WM Mosci Panow na Zielonosc. HerbOr 538.
– Widząc [...] legat krolestwa polskiego Mochełowski Herb powiadał iz muciuszowie Rzymianie takie[go] Herbu uzywaią. HerbOr s. 398.
– Boy sie Na koniu Błagac na osiełku siedzące[go]. HerbOr 414.
patrz: NA
– [...] Naprzemiane Maią bydz zbiałłemi Czarne [pola na herbie]. HerbOr 542.
– [Śmierć] Sama przed Czasem y Zebrała y Skosiła y Strawieła: Zaczym Nas wszystkich Zalem i Bolescią Nabawieła [...]. HerbOr 582.
patrz: NABAWIĆ
– Gerardus Rycerz Duchem S. natchniony poiachał dla Wiary S. do Rzymu ochrzczony, Wzion ten Cherb sobie y potomstwu Swemu. HerbOr XVII, 320.
– Winiesiona [!] ona rybka na wierzch wody ięzyczek swoy ognisty y iakoby rospalony ukazawszy Nocne Namioty Ciemne Chmury iasnością rozbiia. HerbOr 498.
patrz: NAMIOT
– [...] ieden Zołnierz Poimany z strazy nieprzyiacielski dobrze posłuzeł na przeciw Murawcom [...]. HerbOr 81.
patrz: NAPRZECIW
– Zostawiał zastępce na Swym Panstwie syna naistarszego na imie Baltazara ktory z natkienia Bozego [...] z onemi drugiemi z krolami Kasprem y Malchrem przyszedł do Betlem. HerbOr 80.
– Trudno y oras niepodobno leniwemu zołnierzowi bistrolotnego orla wbiegu zwyciezyc. HerbOr 93.
patrz: NIEPODOBNO
– Miedzy inszemi Podarunkami drogą bardzo szatą y Chelzbantem abo drogiem Noszeniem W upominkach Oblubienicze Swą Obesłał. HerbOr 272.
– ...wpadszy w nieprz[yjaciel]ski oboz rozerwał y obaleł brame obozną iaka pospolicie bywa w Miasteckach Ruskich dla te[go] [...] Na znak te[go] Mestwa ten kleynot od brąmy abo wrot oboznych Nadany. HerbOr 587.
patrz: OBOŹNY
– Odyniec. Herb ruski od Kiązat Ruskich nadany. HerbOr XII, 218.
patrz: ODYNIEC
– Boy sie Na koniu Błagac na osiełku siedzące[go]. HerbOr 414.
patrz: OSIEŁEK
– Imosc WM MM. P. za ten ostatni acht oddany podziekowawszy Na załobny chleb zaprasza spodziewaiąc się ze zalu tego Nieco swoią przytomnoscią uskromic y Umitigowac będą mogli. HerbOr 393.
patrz: OSTATNI
– Ma bydz reka trzymaiąca paciorki. Na Heł[mie] Czło[wiek] złozywszy recze trzyma paciorki iako by się modleł. HerbOr 606.
patrz: PACIORKI
– Dzieciecie[m] będąc zwykł był strzelac do gwiazd z nieba padaiących. HerbOr 616.
patrz: PADAĆ
– Poganie starzy gdy kostek grawali a chcieli sobie zycic fortunnego rzucenia y kostki padnienia mawiali te słowa. HerbOr XVII, 63.
patrz: PADNIENIE
– Nic mu [...] na tym padole płacu nie zostawieła aby tylko do gornych po zapłate pałacow z uciechą swą y gorączy[m] pospieszeł poządanie[m]. HerbOr XVII, 346.
– Proszy przesz mie abys tym darem Iego gardzic nie chciała gdzieby ten pierscien Na Serdecznym Palcu Usiatszy Na Iego Serdeczny affekt zaslubieł [zasłużył?] HerbOr XVII, 138.
patrz: PALEC
– Krzycki [...] Oras z mieczem y ramie wyrwał Zołdakowi Za palmonosny wieniec Kite kleynot dała. HerbOr 606.
– Sama tylko płec białła chce bydz Panią Szachownice wszedy byc, wszystko wiedziec rządzic przewodząc. HerbOr .
patrz: PANI
– Zowie się parta Roma [...] ale Polaczy zepsowany[m] Iezykiem nazywaią paparona. HerbOr 481-2.
patrz: PAPARONA
– Prziszedł Był Comiszarz papieski od Grzegorza [...] opat Castiliensis Ordinis Cistersinensium Na wizite Conwictow swoich. HerbOr 311.
– [Tego] Zubra abo Ciołka pracowite[go] za ie[go] prace Na Niebieskie Parlamenta Zaniesiony tam Swiecic y wiecznie z bogiem Swy[m] krolowac bedzie. HerbOr XVII, 395.
patrz: PARLAMENT
– Straszne Aquilony [...] chmurą ognistą parskaiące, Na walecznych Expeditiach woiennych fortunnie woiuiąc wytrzymało. HerbOr XVII, 526.
– Dał mu pierscien na strzałe do ktore[go] zwykli zołnierze gonic. HerbOr 341.
– Dała mu poł pierścienia swego drugą część przy sobie zostawiając. HerbOr 135.
– On zdiąn pierzcien spalca y rzucieł mowiąc przyłoze iá tez złota do małych skarbow. HerbOr .
– Na nich[koniach] głowy nieprzyiacielskie iako pod pierscien zwicieski powiesieli. HerbOr 412.
– Miał pierscien drogiemi kamienmi sadzony na ktorym wyrysowana była kotfica. HerbOr 635.
– Znaiduiemy pierscionek Karola 5. w ktorym zegarek godziny wylicał. HerbOr 146.
– [...] ktos wie iakie nam tez Decreta tas Nieubłagana [...] Kancellaria pisze: Snada Warabi Po polsku w polscze po Arabsku, skądze wziąć Daniela ktory by nam ie wyłozeł? HerbOr 629.
patrz: PO ARABSKU
– Upatrzywszi nieprzyiaciela odpociwaiącego nawiodł swoich na spiących na ktore pocichu nagotowawszi się porazieli. HerbOr XVII, 89.
patrz: PO CICHU
– [...] w polu orła nad sobą lataiącego obaczeł. Rzekł: ieśli go prawi zluku kto trafi pewna ze nieprzyiaciela pobiiemy [...]. HerbOr 24.
patrz: POBIĆ
– Uderzył na nie styłu oni [...] od strachu pouciekali, a Polaczy Niemało ich pobiwszy z wielką się korzyscią zwrocieli [...]. HerbOr 560.
patrz: POBIĆ
– Iezeli się starozytnosci godzieło o Aug. Czesa[rzu] tak pochlebnie discurowac [...] Czemu ia tez bez przysady pochlebstwa Mowic Nie moge. HerbOr 618.
– Wolno wiatrom y pochmurnym Morskim Eola burzliwego rozboinikom W niewolą się poddaiąc dobrze zawsze o scesciu swym y pozytku [tuszyć]. HerbOr 57.
patrz: POCHMURNY
– Przy wiecnosci tego Iasnego Swiatła iako przy Swietny pochodni ten pobozny pan y w podziemnych lochach Zmroku Znac niebędzie. HerbOr 96-97.
patrz: POCHODNIA
– Gdy go Nąm Na tym placu Smiertelności Miedzi Żałobnemi pochodniami Smutnemi Spalerami Żałobnym apparatem płacliwą aszistentią Znasze[m] Cieskiem Zalem Wystawieły. HerbOr 308.
patrz: POCHODNIA
– Znowu powiat [...] pochwyciwszy te kopie zgodną radą ku gorze wynosi oddaiąc mu Ciezar sądu. HerbOr 546.
– Wszystkich pod to iedno Iugum swoie Smierc Nieubłagana podegnała. HerbOr 571.
patrz: PODEGNAĆ
– [...] alisci one strzały na samego się obracaią potkowy samegoz podepcą [...]. HerbOr 232.
patrz: PODEPTAĆ
– Upatruiemy [...] Ktore[go] wieku familia się podnosieła ktore[go] podnizała ktore[go] zacmienie cierpała. HerbOr 592.
– Ma bydz serce [w herbie] rozdarte Ledwo co się trzymaiące poyszrotkiem idzie strzała. HerbOr 228.
– Sama to malzenska, sczerego zwiasku Uprzeymosc Wprzyiaciołach Sprawnie, i z Statecnym umydłow zwiąskiem ras pokrepowawszy, na zadne Obrotne scescie y niesczescia disgusty poruszic się niedopusci. HerbOr XVII, 136.
– Połubinsczyk. Abo z moskwi winiesiony [...] abo (co podobno pewnieysza iest) znak iz nadasny od krolow polskich niektorym ludziom moskiewskim. HerbOr 28.
– Smierc [...] trąby Na wieczną a Nieprzeczytąm sławy pamiątke Wesoło brzmiące pomutowała. HerbOr 620.
patrz: POMUTOWAĆ
– Namalowac Kazał Orła w Koronie y Lwa na wierzchu, a Syrene y Smoka po Nizy. HerbOr 604.
– Popuscony tedy kur przy innych literach ziarna pozobał [podziobał?] [...] [inne] Niepozobne zostawił. HerbOr XVII, 601.
– Były ná tey drodze Buławy Hetmańskie/ á dokąd że záwitáły: od bułáwy do wrzećioná/ od kopie do kondźiele/ od páłászá do posochá. HerbOr 522.
patrz: POSOCH
– [...] Smierc [...] Harmonie Cielesnych ozdoby spraw dzielnych poturbowała w trum[n]e potłukszy [...] wrucieła. HerbOr 620.
patrz: POTŁUC
– Co gdy sędziemu powiedziano, Onego wolnością darował za powiedzeniem Ony Hystoriey. HerbOr 238.
– Maciej Borkowic imieniem, tego Kazmierz krol za iego rzeci powyrządzone woiewodą poznanskiem Uczynieł... HerbOr 110.
– strzelaiąc [...] z dobrze zwyciągnionego luku prętko lotnią strzałe wypuscieł [...]. HerbOr 204.
– [...] wielki ogniste Elementu[m] [w] podziemnych Lochach przez gwałt zatrzymane iako morze wybiia się [...]. HerbOr 613.
– Przystało by nam tu łzami się oblewac kiedybysmi Nie mieli wty[m] Naszy[m] Załobny[m] przypatku folgi. HerbOr 405.
– Skoro przystali do Wiary chrzescianski Nie inszym się kleynotem podpisuią tylko krzyzem znakie[m] Wszystkie[go] Chrzescianstwa. HerbOr 668.
patrz: PRZYSTAĆ
– Domyslawa się ieden początku tego cherbu iz Rycerz przystawszy na wiarę Chrzescianską poiąn był panne iedne w Polscze [...]. HerbOr 138.
patrz: PRZYSTAĆ
– [...] a my na to drze wo smiertelnosci zapałem przywalone gdysmy patrzali Wdziecną pamiecią ie[go] Cnot, y odwag zasłuzonych iako Wonnoscią iaką Mysli Nasze rekreowali [...]. HerbOr 526.
patrz: PRZYWALONY
– Pskopczik. Orzeł białły z koroną. HerbOr 29.
patrz: PSKOPCZYK
– Chustke białłą zawiązawszy krwią własną zkropiwszy Miasto listu posłała iakoby chciała ty[m] swoi[m] purpurowany[m] inkauste[m] oswiatczyc; widzis co twoia siostra cierpi. HerbOr 371.
– [...]rádosną smierc y dokonczenie zycia przy sławie Na potomne czasy oddaie. HerbOr 477.
– Polak [...] to grotami to reczną bronią vgania się y sciera sczerze sturkami y statarami. HerbOr 539.
patrz: RĘCZNY
– Po pracach dziennich zmordowany Orac [...] robotne bydło, do Obory zagnawszy od poczinku [!] y folgi uzywa. HerbOr 390-391.
– Origo stem: Polesnik [...] znakiem bydz rozumie[m]y iabłko rumiane y pole w ktorym rece sąm same wszystkie krwawe [...]. HerbOr 606-607.
– Tak affekt Wm Rozmaitych pełen Zycliwoscy do Rostargnienia iednak Zacety przyiazni aby nie był skłonny, uprzeymie sobie tego pragnie HerbOr 261.
– Gdzie iedno Miłosc zobopolna [...] tam zadne nieprzeciwne nie zgody, niespokoyne rosterki wforowac nigdy nieprzemogą HerbOr XVII, 197.
– Constantin Wielki krzys od Heleni Matki swoiej Znaleziony roznemi Carboncuty Slicno Swiecączemi Safierami Sarłatnemi Rubinami, przezroczystemi Smaragdami uhaftował [...]. HerbOr 303.
patrz: RUBIN
– Origo stem: Polesnik [...] znakiem bydz rozumie[m]y iabłko rumiane [...] Maią bydz 2 Rece trzymaiące Zołte iabłko albo doyrzałe Na ktory[m] się Czerwonosc abo rumianosc przebiia. HerbOr 606-607.
– Za zrządzeniem Rzaccze naywyszego. HerbOr 208.
– Milsza iednak kropla Oyczyzny Swoiey niz Arabskie abo Indinskie Sakary abo Siciliyskie Cukry HerbOr XVII, 249.
patrz: SAKAR
– Boy sie Na koniu Błagac na osiełku siedzące[go]. HerbOr 414.
patrz: SIEDZIEĆ
– [Androdus został] poimany y przywiedziony do swe[g]o Pana od ktorego skazany do Bestiiey, Miedzy ktoremi Był tez ten Lew. HerbOr 238.
patrz: SKAZAĆ
– do tego Czasu Zowią to Miesce Smocza iama. HerbOr 336.
patrz: SMOCZY
– Rekaw zas błekitny u sukni bo taką suknią w ten czas miał. HerbOr 451.
– Origo stem: Hełm. Herb Polski Nadany od K. Bolesława Krzywouste[go] Rok. 1111 [...] Ma bydz Szyszak s ktore[go] wychodzą 2 Rogi a miedzy Niemi Ogon bydleczy abo raczy 2 Listy debowe. HerbOr 644.
patrz: SZYSZAK
– Day Boze aby go tym Pan Bog w Niebie Cieszeł, żeby z domu swego mogł ogląda[ć] z Młodych Leciech kogo ktoryby tropy iego Chodzieł. HerbOr 346.
patrz: TROP
– Trudno y oras niepodobno leniwemu zołnierzowi bistrolotnego orla wbiegu zwyciezyc. HerbOr 93.
patrz: TRUDNO
– Kazał [Eneasz] [...] zabite trupem bez wszystkie[go] rinstunku y Woienne[go] apparatu armatury Same[go] tylko wiesc. HerbOr 406.
patrz: TRUP
– Do nieba [trafiała] strzała Ognista Modlitwa strzelista zarliwosc &c. A tak niemi do serca Bozego umierzał y ugadzał, zaczym o nim mowic muszę, Co kiedyś o strzale HerbOr 231-232.
patrz: UGADZAĆ
– [...] smierc nikomu nieprzepusci ale smiele wcoło y naiwiekszemu Goliatowi ugodzy y do dołu wepchnie [...]. HerbOr 439.
patrz: UGODZIĆ
– [...] iako się Wm MP Frasowac pomogli tak tez Na ukoienie Zalu Naszego prezentią Swoią Na Żałobnym Chlebie w domu Naszym Stawic Się raczicie [...]. HerbOr XVII, 306 [spr.].
patrz: UKOJENIE
– około korony Naszy unurzony wszystkie[go] siebie był oddał teraz iuz stym się swiate[m] rozłaczywszy HerbOr 498.
patrz: UNURZONY
– Herb Polski nadany od krola Łokietka [...] Rycerzowi z domu Iastrzebcow u Wszy bialina abo uroczyska. HerbOr 168.
patrz: UROCZYSKO
– Nie poieta gdy Słon Wzrzok Swoy okrutny do Wdziecnosci Miły usposabia HerbOr 436.
– Czem twoy affekt uswietniało Weyrzawszy na dwie V V J W Marszałka koronne[go] HerbOr 338.
– ...daiąc odpor Nieprzyiacielom W s[w]oie Maietnosc wpadaiącym, Wołał, Wałem wałem iakoby Hurmem... HerbOr XVII, 257.
patrz: WAŁEM
– Słyszę tak Wdziecno brzmiące Spraw y Zabaw rozlicnich Harmonie ktore iako Za Zywota Jasnie Wielmoznego Woiewody przed nami iasnie brzmiały tak y teras Niesmiertelną Sławe Wdługo pamietne lata Wpusciwszy. HerbOr 308.
– ...pod obłokami były zawiesiste ogrody, ktore [...] przes dzdzowe pokrapianie, przes wiatreckow powionienie rozmaite HerbOr XVII, 593.
– Origo Stem: Widłak: Maią bydz z widła o trzech zebach kazdy, HerbOr 652.
patrz: WIDŁO
– [...] Niebieskie osoby Na zacny[m] tronie y Na odwaznych potomkach ie[go] sąm zawsze widywane. HerbOr 618.
patrz: WIDYWANY
– Moglibysmi byli załowac, gdyby w oczekiwaniu Naszim J.W. kanclerza omyleł, gdyby Nadzieie o Ziemie udawał gdy wiecno pamietny sławy swey y Imienia nie oddał Czasom. HerbOr 346.
– Chec y affekt Zawsziety, a przeczyw sobie Oswiatczony, Iemu wielce wazyc, y on W sercu swym potomnemi Czasy Chowac intenduie. HerbOr 276.
– ...ktora [familia] ius od tak wielu set Z Rycerskiego Placu nie stepuiąc takowe ludzie poszela do obozu ktorzy przyslim niebespiecenstwom oyczyzny krwią swoią zabiegac umieią... HerbOr 98.
patrz: WIELESET
– Wedłu zdania iednego Mądrego Z Onych wieku Starozytnego Wielo rozumnych Mętrców... HerbOr 275.
– Origo Stem złota Wiersza [...] Ma bydz złota wiersza a to Na kształ[t] Wiencerza, w polu czerwony[m]. HerbOr 518-519.
– Za ten przemysł Swetoł wziąn sobie za Herb namiot, a za Wyzwolenie Kiiowa 3 wierzei. HerbOr 649.
patrz: WIERZEJE
– Berło z motyką zamienieł Winnogrodnikiem został, w winnici kopał Maczycze Wilki obrzynał y dobre godziny Codzi[e]nny praczy oddawał. HerbOr 582.
– Conterfectowali [...] iakiegos Armeniusza abo Hermena ktory sławą y Męstwem reką y radą Woyną y pokoiem rzeczą pospolitą Niemiecką cesto [wywatował]. HerbOr 436.
patrz: WIWATOWAĆ
– ...do Herbow Columny przyieczy [przyjęci] Ktorzy przed tym [...] Krzak wina Nosili Tu do nas się wniesli... HerbOr 583.
– Kazał [Eneasz] [...] zabite[go] trupem bez wszystkie[go] rinstunku y Woienne[go] apparatu armatury Same[go] tylko wiesc. HerbOr 406.
patrz: WOJENNY
– Rowna Wolnosc slachecka choc się u iedne[go] W ubogi szacie a u drugie[go] W bogaty[m] bławacie Nosi. HerbOr 415.
patrz: WOLNOŚĆ
– ...gdy na ogien wrucą [ziółko] zadnego z siebie dymu nie czyniąc slecno wonieiąc zapach z siebie wydaie... HerbOr 928.
– Zabrała na koniec y te[n] Stych pol slicznie wonieiączy kwiat taz Nieubłagana gospodyni. HerbOr 540.
– ...Za co [za zdradę] Krol poscinawszy y poczwiertowawszy zdraycę Maietnosci Wuytowe Confiscował. HerbOr 594-595.
patrz: WÓJTOWY
– Zołnierz s konia tez siatszy wpuscił się w gęstwinę. HerbOr 141-142.
– ...boleiąc nad nieoszacowaną Oyczyzny skodą ktora Oras wielu zacnych y zupełnosci swoiey pozytecny Senatorow postradawszy poczet z Swiata te[go] Zesłych wiel: P.Referendarza Wregestrowała słusznie bysmy płakaćź mieli. HerbOr 407.
– Korczak [...] Herb Węgierski ktory polaczy proscy zowią 3 wreby. HerbOr 555.
patrz: WRĘB
– Bielski Powiada [...] iz się tu w polscze Zagescieł [herb Ozoria] y wrownał toporom dla te[go] tez imienia te[go] Starza co y Topor Uzywał. HerbOr 594.
patrz: WRÓWNAĆ
– ...gdy na ogien wrucą [ziółko] zadnego z siebie dymu nie czyniąc slecno wonieiąc zapach z siebie wydaie... HerbOr 328.
– Był Nie[dźwiedź} srogi w iaskini ktoremu Złocince dawano do pozarcia do te[go] y Pan[n]a iest wrucona... HerbOr 432-433.
patrz: WRZUCONY
– [...] umarłych kosci lubo z drzewa Misternie wyrzezane lubo tez prawdzywe Co dzien po Miescie Nosieli [...]. HerbOr 336.
patrz: WYRZEZANY
– [...] iakoby na cie Amarykowac Namalowano rzeke to by kto rozumiał ze się tu za temi wodami Pąn Stolnik miał wisiedzieć od śmierci [...]. HerbOr 561.
– [...] iako się Wm MP Frasowac pomogli tak tez Na ukoienie Zalu Naszego prezentią Swoią Na Żałobnym Chlebie w domu Naszym Stawic Się raczicie [...]. HerbOr XVII, 306 [spr.].
patrz: ŻAL
– Gdy go [zmarłego] Nąm na tym placu Smiertelnosci Miedzi żałobnemi pochodniami Smutnemi Spalerami Żałobnym apparatem płacliwą aszistentią Znasze[m] Cieskiem Zalem Wystawieły [śmierci dekrety]. HerbOr 308.
patrz: ŻAŁOBNY
– Krewni [...] te mu [Zygmuntowi III Wazie] Ostatnią posługę z Serdecnym zalem oddaią y WM Swym Msci P. Zemną pospołu Uniżenie dziekuią, Ze Się WM na ten akt Załosny Stawieli. HerbOr 306.