Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
GazPol 1735-1736 oryginał
Gazety Polskie (i Cudzoziemskie), Warszawa 1735, 1736.

https://jbc.bj.uj.edu.pl/dlibra/publication/324900#structure
Odnotowano 406 cytatów z tego źródła
– Z Nieświeża Dobr Dziedzicznych Xiążąt Ichmościow Radziwiłow de die 28. Iunij piszą, że dnia 20. o pułnocy Klasztor Benedyktinski totaliter zgorzał, na wiezy 3. duże y piękne Dzwony stopiły się Zegar zelazny ogień wniwecz obrocił, także duża y Nowa Abbacya, gdzie śiłá Śzlacheckich depozytow było, ze wszystkim szpaliłá się tylko Kośćioł sam się pozostał. GazPol 1736/2, 3 nlb..
patrz: ABBACJA
– [...] odbieram z rąk Jmći X. Wysockiego Scholastyka Gnieżnińskiego Prezydenta Trybunału Koronnego do Mnie Ablegata [...]. GazPol 1735/47, 17-18 nlb..
patrz: ABLEGAT
– [...] niektorzy Spowiednicy [...] Krzywoprzysięzcom Absolucyi nie daią [...]. GazPol 1735/41, 2 nlb..
patrz: ABSOLUCJA
– Interea u Dworu naszego ustawiczne respektem abszeytowania kilku tysięcy woyska, żeby kontrybucyi na 15. milionow funtow pieniędży co rok wynoszącey Państwu umnieyszyć: z tych zaś dymittowanych ludżi, część większa obrocona będźie do kopania po rożnych Prowincyach kanałow, Krolowi Jmći y całemu Krolestwu bardzo potrzebnych. GazPol 1736/84, 6 nlb..
– Sciany Kościelne począwszy od Ołtarza Obiciem axamitnym czerwonym z Herbami [...] Skolligowanych Domow piekną żáłobnemu Aktowi czyniły apparencyą. GazPol 1735/75, 4 nlb..
patrz: ACHT, AKT, AKT
– [...] Poseł Perski [...], u Nayiaś: Imperatorowy Ieymci [...] miał audyencyą przy zwykłey temuż Aktowi ceremonij [...]. GazPol 1735/39, 4 nlb..
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Słusznie od Administruiących Sakrament pokuty, Spowiednikow, ze wszelką pilnością y applikacyą, dla zbawienney pobożnie przystępuiącym informacyi, oddaliwszy każdy wykraczaiący affekt y passyą z opacznego parcyalnego zdania pochodzący, powinna bydź sprawowana [spowiedź]. GazPol 41, 1.
– [...] po Fortecy, Admiralicyi y nad rzeką z Armat polnych eo fine umyslnie tam lokowanych ognia dawano [...]. GazPol 1736/86, 7 nlb..
– Forteca także cała, Admiralicya, konsystencya kadetow y całe Miasto rzęsisto illuminowane były. GazPol 1736/87, 7 nlb..
– [...] Monarchini Rossyiska dała Ordynans Admiralicyi swoiey, áżeby zawsze trzymała pogotowiu 12000 Maytkow [...]. GazPol 1736/87, 8 nlb..
– Oddaiemy Coronato Capiti poddańską adoracyą [...]. GazPol 1735/55, 5 nlb..
patrz: ADORACJA
– W przeszłą Srzodę iako w dzień Narodzenia Nayiaśn. MONARCHINI Jeymci Rossyiskiey u Dworu Naszego z wspaniałą y kosztowną apparencyą sollennizowano Festyn, według niżey opisaney Adornacyi. GazPol 1736/ 83, 1.
patrz: ADORNACJA
– Wielki Ołtarz pieknemi adornowano obiciami [...]. GazPol 1735/75, 3 nlb..
patrz: ADORNOWAĆ
– W Kaplicy Zamkowey kilká nowemi Ornatami, y Ołtarz kosztownym adornowała Apparatem [Królowa]. GazPol 1736/79, 1 nlb..
patrz: ADORNOWAĆ
– Czwarty postument podobneż Symbola adornowały [...]. GazPol 1735/85, 2 nlb..
patrz: ADORNOWAĆ
– [...] Stoły także we trzech pokoiach były ozdobnie zastawione y osobliwszą apparencyą adornowane [...]. GazPol 1736/80, 3 nlb..
patrz: ADORNOWANY
– Katafalk gęsto świecami obstawiony, y lampami, tudzież lustrami wiszącemi adornowany. GazPol 1735/35, 7.
patrz: ADORNOWANY
– Ołtarze wszystkie czarnemi opponami partim cyframi partim Krzyżami Kawalerskiemi adornowanemi okryte były. GazPol 1735/67, 5 nlb..
patrz: ADORNOWANY
– Ciało [...] z trumną intus złotogłowem, extus záś axamitem frandzlą złotą y klamrami srebrnemi adornowaną wystawiono [...]. GazPol 1735/66, 7 nlb..
patrz: ADORNOWANY
– [...] Faciata zaś sama Pałácu wybornym malowaniem pieknych Jlluminowánych Jnwencyi adornowana była [...]. GazPol 1736/80, 3 nlb..
patrz: ADORNOWANY
– Circum circa kátafalku 6. kolumn światłem adornowanych erygowano [...]. GazPol 1735/75, 4 nlb..
patrz: ADORNOWANY
– Uczyniliśmy w Krakowie ná Koronacyi Rekognicyą teraz ná Łaskawie Panuiącą tu adoruiemy W. K. Mć. GazPol 1735/ 65, 5.
patrz: ADOROWAĆ
– Do [...] Kommissyi mogą się adresować ukrzywdzeni y sami [...] Kommissarze Prześwietnych Woiewodztw y Ziem. GazPol 1735/56, 2 nlb..
– [...] okazały się [litery] tak misternie w ogniu roznego koloru, iáko pierwey Malarskie adumbrowały farby [...]. GazPol 1736/90, 7 nlb..
– Ołtárz tedy wielki jáko jest Colossami w perspektywę ułozony nową do żałoby farbą adumbrowany. GazPol 1736/ 2, 3.
– [...] Nayiaśn. Krolestwo Ichmość [...] podczas niepogodney zrana Aeryi [...] Kommunią S. przyimowali. GazPol 1735/62, 1 nlb..
patrz: AERIA
– Małżonka tegoż przyszłego Possessora Lotaryngii będąc od przeszłey niezdrowia affekcyi uwolnioną, czyni praeparatoria do podroży do Xięstw [...]. GazPol 1736/93, 8 nlb..
patrz: AFEKCJA
– Poseł Angielski po kilkadniowey affekcyi z tym się tu pożegnał światem. GazPol 1735/74, 2 nlb..
patrz: AFEKCJA
– Doyście záś zgodne y spokoyne [...] Seymu przyszłego przyniesie universale remedium wszystkim [...] affekcyom Oyczyzny Naszey. GazPol 1735/59, 5 nlb.
patrz: AFEKCJA
– [...] przybyli z Stambułu Dwa Cudzożiemcy ktorych Konwoiował Aga Turecki [...]. GazPol 1736/4, 3 nlb..
patrz: AGA
– [...] Trybunał tuteyszy przy znacznym konkursie agituiących sie spraw szczęśliwie się agituie. GazPol 1735/69, 5 nlb..
– [...] Trybunał tuteyszy przy znacznym konkursie agituiących sie spraw szczęśliwie się agituie. GazPol 1735/ 69, 5 nlb.
– [...] przywieziono tu w skarbniku [...] Herszta Zboieckiego [...] w kaydany okowanego, ktory z innemi po lasach ieszcze grassuiącemi [...] maiętności cięską aggrawował wiolencyą [...]. GazPol 1735/58, 8 nlb..
patrz: AGRAWOWAĆ
– [...] ten Posłaniec akceptacyą Dworu Bawarskiego Praeliminarium Pacis [...] miał z sobą przywieść. GazPol 1736/96, 6-7 nlb..
patrz: AKCEPTACJA
– Francuzi [...] akceptowawszy kondycye Szwedow, przyobiecali subsidia coroczne po 450. tyś. Talerow przez trzy lata. GazPol 1735/55, 7 nlb..
– z Paryża de eadem die. Dwor Nasz bardzo się ukontentowanym pokazuie z ostatniego kuryera z Madrytu z konfirmacyą o akceptowaniu Dworu Hiszpanskiego praeliminarium pacis [...]. GazPol 1736/82, 8 nlb..
– Daiesz W. K. Mć P. N. M. we wszystkich akcyach, we wszystkich rządach sprawiedliwości swey dowody [...]. GazPol 1735/68, 2 nlb..
patrz: AKCJA
– [...] spodziewać się trzeba akcyi iakiey w tamtey stronie Cesarskich z Francuzami [...]. GazPol 1735/66, 8 nlb..
patrz: AKCJA
– In reliquo kule ogniste rożne ognie z siebie wydawaiące z Moździerzow przy akklamacyi [...] pospolstwa. GazPol 1736/94, 2.
patrz: AKLAMACJA
– [...] lustra, zwierciadła wielkie, piękne perspektywy y umaione z akkomodacyą ściany pokoiowe proporcyą nader piękną wydawały [...]. GazPol 1735/47, 1 nlb..
patrz: AKOMODACJA
– [...] Nad Portretem Order S. Jędrzeia y Korona wielka Cesarska ná Gzymsie akkomodowane oczy spektatorow wabiły. GazPol 1736/83, 2 nlb.
– Die 7. Praesentis będąc ia, y Rezydent Cesarski y Imć P. Baron Tallmann na audyencyi u Wezyra, tośmy w interessie Jm Pana Stadnickiego sprawili, że go nam uwolnić akkordowano [...]. GazPol 1736/95, 6 nlb..
patrz: AKORDOWAĆ
– [...] przybiegł tu Kuryer Moskiewski [...] donoszący o aktualnie odebranym przez Moskwę Azowie [...]. GazPol 1736/4, 1 nlb..
patrz: AKTUALNIE
– [...] to iest tak rzecz doskonała, iakoby iuż był aktualny pokoy w Europie. GazPol 1736/83, 7 nlb..
patrz: AKTUALNY
– [...] [Król] aktualnemi cnotami wspiera y utrzymuie [...] Koronę, y ktorego zapędom sam BOG [...] zdaie się tak szczęścić [...]. GazPol 1735/56, 2 nlb..
patrz: AKTUALNY
– [...] áni gorliwe instancye, y pracowite [...] Marszałka Koła Naszego allaboracye, áni [...] perswazye, áni łaskawa J. K. Mci [...] rezolucya [...] dotąd nie mogła umollifikować animos contradicentium Elekcyi Seymowego Marszałka [...]. GazPol 1735/68, 5 nlb..
patrz: ALABORACJA
– Obligował [marszałek] saepius áby per Turnum głosy poszły do obrania Marszałka, nad czym długo desudabat, lecz contradicentes do tego przystąpić nie chcieli alleguiąc że y drugiego dnia practicato iuż w tey Izbie exemplo obrany bydź może Marszałek. GazPol 1735/63, 5 nlb..
– [...] Kozackie Pułki prawie wszystkie wyszły, przez co [...] Ziemianom znaczna w komportacyi Prowiantow stanie się allewiacya. GazPol 1735 / 62,1 nlb..
patrz: ALEWIACJA
– [...] PP. Kołaczkowski Podkomorzy Kaliski [...] Zakrzewski Podstoli y Pisarz Grodzki Poznański znaczną w komportacyi Prowiantow [...] dlá Woiewodztw swoich wyrobiwszy Allewiacyą [...] ad propria odiachali. GazPol 1736 / 77, 3 nlb..
patrz: ALEWIACJA
– P. Baron Keyserling [...] ná ostatnich konferencyach z [...] Senatorami [...] agituiących się, dlá Allewiacyi uczynienia Prześw. Woiewodztwom, Ziemiom y Powiatom [...] deklarował 22. Tysięcy Woyska Rossyiskiego wyprowadzić. GazPol 1736 / 78, 1.
patrz: ALEWIACJA
– Woyska Rossyiskie Nayiaśn. Monarchini Rossyiskiey z Polski do Państw swoich dlá Allewiacyi uczynienia w Prowiantach Prześw. Wwdztwom, Ziemiom, y Powiatom wychodzą. GazPol 1735 / 73, 2 nlb..
patrz: ALEWIACJA
– Co zaś respektem allewiacyi [...] w Prowiancie I. O. Xżę Imć iako pragnie całym sercem obeyść się cum omnimoda discretione. GazPol 1735 / 29, 4.
patrz: ALEWIACJA
– Biskup Krak. Podk. Kor. [...] z deklaracyą Allewiacyi w Prowiantach tudzież Ewakuacyi Woysk pacificatae Republ. od Tronu replikował. GazPol 1735 / 59, 1.
patrz: ALEWIACJA
– Tym czasem záś niż Seymiki przed Seymowe nastąpią, allewiacya zdezolowanym Woiewodztwom [...] zá rzecz wielce potrzebną przyszłemu Seymowi przy uniżoney proźbie moiey W. K. Mci [...] z obligacyi Senatorskiey reprezentuię. GazPol 1735 / 47, 12.
patrz: ALEWIACJA
– Przeszłą Pocztą doniosło się, iż dla uczynienia Allewiacyi w Prowiantach Prześw. Wwdztwom, Ziemiom y Powiatom Nayiaśn. Monarchini Ieymć Rossyiska z Polski 22. Tysiące Woyska swego wyprowadza. GazPol 1736 / 77, 2.
patrz: ALEWIACJA
– Przy konkluzyi konferencyi I. W. Imc Pan Minister Rossyiski dla uczynienia allewiacyi w Prowiantach Cztery Regimenty Rossyiskie z Polski wyprowadzić deklarował. GazPol 1736 / 92, 3 nlb..
patrz: ALEWIACJA
– [...] Szwecya rezerwowała sobie tymże Traktatem indemnitatem Traktatow y Alliancyi ktore z inszemi Potencyami zawarła. GazPol 1735/55, 7 nlb..
– Przez przywroconą między Cesarzem Imcią y Krolem Sardyńskim harmonią, tudziesz zawartą Alliancyą, Xięstwa Włoskie [...] dostatecznie są ubespieczone. GazPol 1736/97, ???.
– [...] Alliancya z Dworem naszym nie omylnie z Persami stanie przeciwko Porcie Ottomáńskiey. GazPol 1736/97, 7 nlb..
– Konjekturuią niektorzy, że to Poselstwo concernit [...] alliancyi respektem woyny Tureckiey. GazPol 1736/97,???.
– Alkorán nász uczy y przyiaźń Sąsiedzka dotego Nas pociąga, abyśmy wszystkim uciekaiącym pod naszą protekcyą dawali ochronę [...]. GazPol 1735/50, 8 nlb..
patrz: ALKORAN
– [...] Officyalistowie Prześw. Wwdztw Ziem y Powiatow [...] do Altany w Ogrodzie Królewskim nowo będącey comparuerunt. GazPol 1735/54, 1 nlb..
– W przeszły tydzień w Artyleryi Dziedziczney J. K. Mci [...] ogień się do prochow zakradł. GazPol 1735/73, 2 nlb..
– [...] Officyerowie przy Chorągwiach znaydować się in persona powinni; á przynaymniey alternatę zachowuiąc, omnimo ieden Sub amissione Szarży ma się znaydować. GazPol 1736/82, 5 nlb..
patrz: ALTERNATA
– [...] Kaznodzieia tuteyszy miał Kazanie [...] czyniąc alluzyą takowym assumptem: że iako [...] na Godach Kaneńskich Opátrzność Boska dla Jana, miasto innych zaproszonych samegoż Chrystusa Gościem sprowadziła, tak przy publicznym całey Oyczyzny weselu ex Anniversaria Coronationis die Nayiaśn: Krola Imci AUGUSTA III. GazPol 1735/28, 1 nlb..
patrz: ALUZJA
– Krom tego przydały aktowi ozdoby, znáczney wielkości, od połowy filarow aż nad same łáwki zawieszone w lampach piktury, ktore [...] lamenta, przez smutne wierszem Polskim alluzye wyrażáły. GazPol 1736/85, 3 nlb..
patrz: ALUZJA
– Po skończoney Mowie [...] Suffragan Kujawski [...] Kanclerz od Tronu z Alluzyą do Pogoni Herbu Prześw. Prowincyi Litt. wdzięcznym replikował responsem [...]. GazPol 1735/72, 2-3 nlb..
patrz: ALUZJA
– [...] Kazanie miał [...] Ordynaryiny Kaznodzieia [...] w ktorym [...] czynił alluzyą do Starożytnego [...] PP. Platerow Domu [...]. GazPol 1735/37, 2-3 nlb..
patrz: ALUZJA
– Na dziedzińcu Zamkowym kwatery Ogrodowe reprezentowano, y dwa Amphiteatra Insignis Bacchi splendentia wystawiono, festonami złocistemi y zieleniną pięknie uformowane. GazPol 1736/83, 3 nlb..
– Przybywszy Krol Jmć do kniei w minutach 10. ná wybudowane ná 2. łokcie od ziemi Amphitheatrum chrostem zielonym otoczone z ktorego mogł lepiey widzieć zwierza, stanął y zaraz mysliwcy y chłopi z gęstwiny zaczęli wyganiać łosie [...]. GazPol 1736/82, 3 nlb..
– Drugi Proiekt względem amnestyi Generalney także czytano z wyżey wyrażoną klauzulą. GazPol 1736/2, 1.
– 800 palisadow zwieść kazał, tudzież wszelkim dostatkiem zywności, y ammunicyi woienney Garnizon tuteyszy opatrzył [pan Reymić]. GazPol 1735/29, 6 nlb..
– [...] Woyska wielkie Rossyiskie z Amunicyami wielkiemi woiennemi y wiktuałami [...] ustawicznie na Ukrainę masieruią [...]. GazPol 1736/96, 5 nlb..
– [...] Jchmć Dyssydenci koniecznie o annihilacyą iego [czwartego artykułu Traktatu Rynickicgo] urgent [...]. GazPol 1736/96, 7 nlb..
patrz: ANIHILACJA
– Raporta iako nayczęstsze y punktualne czynić Zalecam pod animadwerssyą Artykułow Woyskowych. GazPol 1736 / 82, 5-6 nlb..
– [...] Sukcessa [...] Thamasa niepowinny Muzulmanom serca y animuszu ubliżáć owszem bardziey do pomsty nad zdradliwemi Solennie zawartego Traktatu Wiarołomcami animować [...]. GazPol 1736/82, 8 nlb..
patrz: ANIMOWAĆ
– W [...] kasztelu wiele prochow y inney ammunicyi Woienney znaleźli, więc co do większey przychodzą animozyi [...]. GazPol 1736/92, 7 nlb..
patrz: ANIMOZJA
– [...] Wezyr Wielki iako człowiek animuszu spokoynego [...]. GazPol 1736/93, 6 nlb..
– [...] dwa Regimenty Rossyiskie [...] in gratiam Festynu Anniwersaryinego Urodzenia Nayiaśn: Imperatorowey [...] Rossyiskiey z 13 armat [...] ognia dawały [...]. GazPol 1735/31, 1 nlb..
– [...] w dzień Anniwersaryiny Urodzenia Xcia Imci Hessen Humburga odprawił się tu Festyn [...]. GazPol 1735/29, 6 nlb..
– [...] Anniwersarz szczęśliwie w Krakowie odprawioney Koronacyi [...] z ukontentowaniem wszytkich przytomnych obchodzono. GazPol 1735/29, 1 nlb..
– [...] w dzień Anniwersarza Koronacyi Woyska J. K. Mci dziedziczne z armat y ręczney strzelby applauz czynić maią. GazPol 1735/28, 6 nlb..
– [...] Anszeff Woyská Ottomáńskiego: de novo onemu uczynił propozycye pokoiu bárdzo pożyteczne Persyi [...]. GazPol 1736/78, 8 nlb..
patrz: ANSZEF
– Xiążę Imć Kasztelan Krakowski [...] Królową Imść [...] nazwał z Siedmiu Antecessorek De domo Austriaca octavam Beatitudinem [...]. GazPol 1736/2, 2 nlb..
– Rzeka [Warta] in Anno 1698 była tez w Katedrze y w Stallach, ale teraz cale ie zalała sięgaiąc do Ambony, y stoł także wysoko Ołtarza wielkiego zalała, y tak nagle przypadła, że nie ktore Antepedya musiały zostać w wodzie [...]. GazPol 1736/5, 3 nlb..
– [...] Kościoł wszystek w Lampach y gęstych swiecach iarzęcych obity cały załobą pieknie adornowany funebralnym apparamentem widziany był. GazPol 1736/84, 2 nlb..
patrz: APARAMENT
– Łożko z axamitu złotem tkanego [...] plendecą przybrane, zgoła cały pokoy iednakowym apparatem adornowane widziane były. GazPol .
patrz: APARAT
– [...] Baldechin karmazynowy Axamitny galonem złotym przyozdobiony Atłasem białłym podszyty ozdobną czyni Apparencyą. GazPol 1736/82, 1 nlb..
patrz: APARENCJA
– Apparencya pogrzebowa przyszłą opisze się pocztą. GazPol 1736/82, 7 nlb..
patrz: APARENCJA
– [...] cała facyata [...] illuminowana światłem iasną czyniła apparencyą. GazPol 1735/47, 1 nlb..
patrz: APARENCJA
– Appartymenta w tenże dzień u Nayiaś. Krolowey Jeymći, na ktorych J. W Jmć X. Nuncyusz był, ressumowano [...]. GazPol 1736/90, 3 nlb..
– [...] przy prezencyi [...] Nuncyusza [...] pod czas Appartymentow Cantata y Serenata była. GazPol 1736/93,1 nlb..
– U Dworu Nászego w Poniedżiałki y Czwartki Appártymenta bywáią. GazPol 1736/80, 4 nlb..
– [...] w appartymentach Nayiaśn. Krolowey Jeymći Assamble były [...]. GazPol 1736/77, 2 nlb..
– Podczas obiadu przy spełnianiu zdrowia nieustannym z armat biciem Artylerye tuteysze applaudowały [...]. GazPol 1735/69, 1 nlb.
– [...] przy applauduiącey [...] Kapeli in gratiarum actionem szczęśliwie odprawionego Jubileuszu śpiewano. GazPol 1735/ 63, 1.
– [...] Krol Imć przy applauduiącey dnia pogodzie [...] w pole wyiechawszy łowami się dywertował. GazPol 1735/36 3 nlb.
– [...] z lukrow robione Herby Krolestwa Ichmćiow Korony y W. X. L. z Inskrypcyami y alluzyami do festu Koronacyi applauduiące oboygom Majestatom [...]. GazPol 1736/ 80, 3-4 nlb.
– [...] Krolewnie dano Imiona Marya, Krystyna, Anna, Teresa, Salomea, Eulalia, y Franciszka Xawerya, ktorey na dowod publicznego applauzu prywatne pioro to przydaie Votum. GazPol 1735/31, 2 nlb..
– [...] w dzień Anniwersarza Koronacyi Woyska J. K. Mci dziedziczne z armat y ręczney strzelby applauz czynić maią. GazPol 1735/28, 6 nlb..
– Artylerya zaś hucznym biciem z kilkudziesiąt armat uczyniła applauz GazPol 1735/25, 1 nlb..
– [...] Artylerye hucznym z armat applauzem kilkakrotnie słyszeć się dały. GazPol 1736/96, 1 nlb.
– [...] P P. Primores Woyska, adinvicem się traktuią spełniaiąc zdrowia Nayiaśn. Krolestwa Ichmćw J. O. Xiestwa Ichmciow Regimentarzow przy [...] applauzie Artyleryi. GazPol 1735/51, 1 nlb.
– Dworzanie przerzeczonego Xćia poty zasługi swoie z Kassy Cesarskiey in pleno brać będą, poki powoley do usług samego Dworu naszego nie będą mogli bydż applikowani. GazPol 1736/96, 6 nlb.
patrz: APLIKOWANY
– [...] Woiewoda Podlaski zostawszy naruszony Apoplexyą mowić iuż był zaniechał, lecz [...] uczynił Testament z wszelką dyspozycyą [...]. GazPol 1736/10, 1 nlb..
patrz: APOPLEKSJA
– Respons na Instrukcyą Prześwietnego Powiatu Zydaczewskiego [...], od [...] Generała Leytnanta Orderu S. Jędrzeia Apostoła Kawalera [...]. GazPol 1735, 29, 3 nlb..
patrz: APOSTOŁ
– [...] To iest iednak pewna, że Dwor nasz tey odmiany [uzurpatora do władania Korsyką] dużo apprehenduie, obawiaiąc się, żeby na tey Wyspie Gniazda Rozboynikow nie założono [...]. GazPol 1736/96, 7 nlb..
– Ruszenie się Woysk Cesarskich nad Rhenem [...] znaczną czynią Dworowi Naszemu apprehensyą, ile że Theatrum Belli może bydź w Naszych Państwach. GazPol 1735/62, 7 nlb..
– Potym Nayj: Krolowey Ieymci przy rożnych Apprekacyach to powiedział [ksiądz Grzegorzewski]. GazPol 1736/90, 3 nlb..
patrz: APREKACJA
– Dość żem miał od [...] Łaskawego Pana mego akcyi moich Oycowską y Pańską zawsze Łaskawą approbatę. GazPol 1735/69, 9 nlb..
patrz: APROBATA
– P. Baron Keyserling [...] deklarował 22.Tysięcy Woyska Rossiskiego wyprowadzić [...] co y wyszłemi in publicum approbował Uniwersałami. GazPol 1736/78, 1 nlb..
patrz: APROBOWAĆ
– [...] Wotywie aderat cała Przewielebna Archi Kapituła tuteysza [...]. GazPol 1735/36, 6 nlb..
– [...] Architekt Krolewski odebrał ordynans żeby Zamek w Bar Le Duc będący, iako nayprędzey, dla przyszłego Dworu, dla ktorego także kosztowną robią liberią, in perfecto constituat Statu. GazPol 1736/92, 6 nlb..
patrz: ARCHITEKT
– Prałat tuteyszy [...] miał Kazanie, na Summie, y obszernie dziękował Nayiaśn. Fundatorowi za fundacyą nowego Arcybractwa TROYCY Przenayśw. GazPol 1736/97, 4.
– [...] Xże Jmć Lotaryngii N. Cesarza Jmci o Starszą Arcy-Xiężniczkę Maryą Teressę, aby się z nią mogł z rękowáć upraszał [...]. GazPol 1736/85, 7 nlb..
– [...] [Deputatowi Sandomirskiemu] Marszałek Trybunalski [...] directricem in administrationem tuteyszego Prześ: Areopagu na mieyscu swoim commisit scipionem. GazPol 1736/88, 5 nlb..
patrz: AREOPAG
– Ostatnia piktura [...] miała wyrażonego na sobie Argusa niegdy [nigdy] zasypiaiącego [...]. GazPol 1736/86, 2 nlb..
patrz: ARG, ARGUS
– [...] ná Arkadach nad Oknami Woiewodztw y Ziem Insignia reprezentowane były. GazPol 1736/83, 2 nlb..
patrz: ARKADA
– [...] po obaczonym Ceukhauzie álbo Arszenale [...] ku Francyi ruszył się [dwór] [...]. GazPol 1736/96, 8 nlb..
patrz: ARSENAŁ
– [...] piąciu Artylerystow ná mieyscu zostało [...]. GazPol 1735/73, 2 nlb..
– [...] Hetman Wielki Koron. Artykuły Woyskowe authoritate Seymu Anni 1609. tudzież y poźnieyszemi approbowane Konstytucyami wydać dlá Ichmościow Woyskowych roskazał [...]. GazPol 1735/71, 4 nlb..
patrz: ARTYKUŁ
– Dnia wczorayszego Assamble w pokoiach [...] Graffa Sułkowskiego Koniuszego y Ministra Status Saxonici Kommendantá Woysk, y z kolacyą zwyczayne żaczęły się. GazPol 1736/90, 3 nlb..
patrz: ASAMBLE
– Wieczorem Krolestwo Ichmść y wszyscy przytomni Assamblami zabawiali się [...]. GazPol 1735/30, 6 nlb..
patrz: ASAMBLE
– Bądźcie [...] Panowie assekurowani, że chce [monarchini rosyjska] zawsze widzieć in integro wszystkie Prawa, Swobody, y Wolności Nasze [...]. GazPol 1735/59, 6 nlb..
– Kaznodzieia tuteyszy miał Kazanie [...] czyniąc alluzyą takowym assumptem: że iako [...] na Godach Kaneńskich Opatrzność Boska dla Iana [...] samegoż Chrystusa Gościem sprowadziła, tak przy publicznym całey Oyczyzny weselu ex Anniversaria Coronationis die Nayiaśn. Krola Imći AUGUSTA III. GazPol 1736/28, 1 nlb..
patrz: ASUMPT
– Drugą mowę [...] miał W. Jmć Pan Hrabia Krasicki do ktorey wżiąwszy assumpt, iak nie tylko Zkolligowanym familiom ale y całey Oyczyżnie wycisnęły łzy z oczu, śmiertelne J. W. Woiewody prochy, dedukował [!] żale Przeświętney Prozapij [...]. GazPol 1736/86, 3 nlb..
patrz: ASUMPT
– [...] Biskup Wileński w assystencyi Prześw: Kapituły [...] Wotywę celebrował [...]. GazPol 1736 / 96, 4 nlb..
patrz: ASYSTENCJA
– [...] Krolewnie [...] Chambellanowie, y za niemi Paziow dwoch assystowało [...]. GazPol 1735/37, 5 nlb..
patrz: ASYSTOWAĆ
– Felt-Márszałek Munich przybywszy z Woyskiem Moskiewskim pod Perekop, attákował go przy ciemney nocy, ordynowawszy lewe skrzydło, aby zmyślony attak pokazáć przy rzucaniu Bomb [...]. GazPol 1736/1, 3 nlb..
patrz: ATAK
– Felt-Márszałek Manich przybywszy z Woyskiem Moskiewskim pod Perekop, attákował go przy ciemney nocy, ordynowawszy lewe skrzydło, aby zmyślony attak pokazáć przy rzucaniu Bomb, A prawe skrzydło formalnie attakowało. GazPol 1736/1, 3 nlb..
patrz: ATAKOWAĆ
– Dla attakowania Kurpikow wysłałem iednę kommendę z Jmćią P. Oberszterleitnantem Szyszkinem. GazPol 1735/5, 2 nlb..
patrz: ATAKOWANIE
– Pan Ferdynand Plater Łowczy W. W. X. Litt. przy partykularnej Audyencyi J. K. Mci złożył podziękowanie. GazPol 1735/72, 3.
– Po skończoney audyencyi JJ. WW. Ichmść PP. Posłowie do pocałowania Ręki Pańskiey przystąpili. GazPol 1735/36, 3.
– [...] Poseł Perski [...], u Nayiaś: Imperatorowy Ieymci [...] miał audyencyą przy zwykłey temuż Aktowi ceremonij [...]. GazPol 1735/39, 4 nlb..
– Die 7. Praesentis będąc ia, y Rezydent Cesarski y Imć P. Baron Tallmann na audyencyi u Wezyra, tośmy w interessie Jm Pana Stadnickiego sprawili, że go nam uwolnić akkordowano [...]. GazPol 1736/95, 6 nlb..
– Posłowie […] publiczną u JKMCi mieli Audiencyą. GazPol 1735/60, 2.
– Processya solenniter w dzień BOZEGO CIAŁA rano od Fary, po południu od WW. OO. Augustyanow przy dawaniu przez Pocztowych ognia w liczney frekwencyi odprawiła się. GazPol 1735/50, 2.
– w Sobotę odprawił się tu u OO. Augustynianow Seymik Gospodarski, Ziemi tuteyszey względem Czopowego, y Szelężnego [...]. GazPol 1736/6, 2 nlb.
– [...] Posłowie ná Seym Pacificationis od Woyska Koronnego ná Kole Generalnym we Lwowie [...] obrani Z Authoramentu Polskiego. GazPol 1735/61, 2 nlb..
patrz: AUTORAMENT
– Dywizye adversae Partis, nie tak motu regularnego Authoramentu woyska, iako nowozaciążnych [...] w tych czasach Dobrá [...] Pana Szołdrskiego [...] zruynowały [...]. GazPol 1735/36, 1 nlb..
patrz: AUTORAMENT
– [...] Autorki zarzutow niedowiedzonych, sławy postradały, y rewokacyą pod ławą według Statutu czyniły. GazPol 1736/88, 5 nlb..
patrz: AUTORKA
– Woyska Rossyiskie zbliżywszy się ku Nieprzyiácielowi tak, że ich z Armaty dosiądz było można ánimowały go do Akcyi [...] ná zajutrz tak daleko áwánżowały się, że z Nieprzyiácielem rozmowić się można. GazPol 1736/94, 6 nlb..
– [...] P. Zagwoyski [...] forti manu uderzył na pomienioną Partyą, y nieiaki imprezy swoiey odebrał awantaż. GazPol 1735/39, 2 nlb..
– [...] Wolność StaroPolska in suo vigore zostawać będzie, ile assecurationibus od skolligowanych Nayiaśnieyszych Potencyi bez żadney awulsyi Kraiu stwierdzona Ex Pactis Conventis poprzysiężona [...]. GazPol 1735/51, 1 nlb..
– [...] ostatniego Rogacza [...] Podskarbi Nád. Kor. nie bez azardu zabił. GazPol 1736/82, 3 nlb..
– Lubośmy iuż wielekroć zakazáli, aby w teraznieyszych koniunkturach Polakom asylum w Páństwie naszym nie pozwolone było, iednakże przychodzi nam z nieukontentowaniem słyszeć, że niektorzy przeciwko tey naszey ordynacyi postępować zuchwale ważą się. GazPol 33, 7.
patrz: AZYL, AZYLUM
– [...] ná Amphiteatrach dwoch Bachusow siedżiało ná kozłach Oxesty wina maiąc, ktorzy peroruiąc ad Plebe wypijali. GazPol 1736/83, 3 nlb..
– [...] Xiązętá Jcmść de Sangvine Krola Jmci Francuzkiego wszystek bagaz Swoy woienny osobliwie konie poprzedawać káżą [...]. GazPol 1736/80, 8 nlb..
patrz: BAGAŻ
– Jmć P. Markwis Mirepoia [...] w charakterze Posła pośpieszyć ma, iakoż diligentissime z bagazem swoim pośpieszáć każe. GazPol 1736/80, 7 nlb..
patrz: BAGAŻ
– [...] Imć Pan Major z rozwinionemi Chorągwiami przy odgłosie woyskowey kapeli, tudzież z bagażem wolne [...] otrzymał przeyście. GazPol 1735/35, 2 nlb..
patrz: BAGAŻ
– [...] wydawszy ognia z obudwu stron [...] bajonetty ná flinty przyprawili [żołnierze cesarscy] [...]. GazPol 1735/69, 7 nlb..
– Ná [...] Balu [...] spełniano zdrowie [...] Ichmciow przytomnych. GazPol 1735/51, 6 nlb..
patrz: BAL
– [...] Podkanclerzy Koronny [...] solenny dawał Bal, ná ktorym wszyscy prawie tu przytomni praesentes byli [...]. GazPol 1736/83, 4 nlb..
patrz: BAL
– [...] w dzień Anniwersaryiny Urodzenia [...] Imperatorowy Ieymci Rossyiskiey, J. K. Mć. [...] wspaniały dawał Bal [...]. GazPol 1735/30, 6 nlb..
patrz: BAL
– [...] Ołtarz takową był wystawiony inwencją. Ná śrzodku Dziedzińca przed Pałacem 4. kolumny, Baldakin bogaty axamitny karmazynowy galonem y frandzlą bogatą przyozdobiony wspierały [...]. GazPol 1735/48, 2 nlb..
– Po bokach wielkiego Ołtarza Parki między innemi ziemskiemi ruinami, herbowne Balki Domu Platerowskiego rozwalały [...]. GazPol 1735/37, 3 nlb..
– Trzy herbowne Balki maiące na sobie Imiona trzech zmarłych braci przełamane [...]. GazPol 1735/37, 4 nlb..
– Processerunt niebawiąc Nayiaśn. Krolestwo Ichmość dwoma Bandami, iednę Krol [...], á drugą Krolowa Jeymć z [...] Damami Dominami bez Maszek induti do Izby Senatorskiey wprowadzili [...]. GazPol 1736/83, 1-2 nlb..
patrz: BANDA
– [Wisniowiecki] w Konwencie [...] Bernardynow, cały przeswietny Trybunał solennie traktował. GazPol 10, s. 3 nlb..
– Jmć P. Baron de Wutgenau Generał y Kommendant Mantuy [...] podał Dworowi proiekt, iakimby sposobem przerzeczona Forteca Mantua mogła przez reparacyą niektorych fortyfikacyi y przysposobienie więcey takichże fortyfikacyi, reddi nie dobytą [...]. GazPol 1736/90, 11 nlb..
patrz: BARON
– Dane są teraz Ordynanse na wygotowanie Barteryi y Redutt. GazPol 1736/94, 7.
– [...] Basza komendę Azowa maiący ob defectum Wiktuałow y Ammunicyi Woienney z kapitulować miał z Jm.P. Feltmarszałkiem Minichem [...]. GazPol 1736/96, 7-8 nlb..
patrz: BASA, BASSA, BASZA, BASZA
– [...] niektorzy Ichmć [...] całą Sessyą kontradykcyami bawili. GazPol 1735/63, 7 nlb..
patrz: BAWIĆ
– [...] Hetmán Wielki Koronny, dotych czas w Leżaysku bawi się [...]. GazPol 1736/9, 3 nlb..
– [...] Nayjaśn: Krolowa Ieymć […] Krolewnę Ieymć na nagotowanym złożywszy kredensie, P. Bogu ofiarowała, także solenną Benedykcyą Papieską […] odebrała. GazPol 1735/ 37, 6 nlb..
patrz: BENEDYKCJA
– Dnia wczorayszego […] Biskup Poznański Kaplicę […] sub Titulo S. Anny benedykował, y sam w niey Mszą S. miał [...]. GazPol 1735/54, 1 nlb..
– [...] iak tylko ná gorney sali stoły ná 120. Osob [...] zastawiono, y w dolnym pokoiu ná 40. Osob zgotowano, tak zaraz według rozdanych biletow, [...] Ichmść przytomni zasiadali [...] GazPol 1735/47, 5.
patrz: BILET
– Z Litewskiey Dywizyi [...] iedni się, ad propria rozieżdzaią, drudzy się w Chocimiu bisurmanią [...]. GazPol 1735/49, 5 nlb..
– Admirał Norris [...] we 25. wojennych Okrętach do Portugallij wyszedł. Na te Okręty, oprocz potrzeb wszelakich Wojennych rożnych, wziął z sobą 10. tyśięcy flint, 4 tysiące par pistoletow, y niezmierną moc prochu, kul, ołowiu, bombow y granatow. GazPol 1735/ 51, 7.
patrz: BOMBA
– Od Dworu w Krolewcu będącego bonifikacya tych szkod przyrzeczona. GazPol 1736/ 88, 8.
– Deklarował [...] Het. W. Kor. et injunxit Jmći P. Arciszewskiemu Majorowi Artyleryi Kor. aby z Amunicyi [...], ktora [...] ieszcze w Cektauzie tuteyszym bonifikował sobie naymnieyszego ziarka prochu erogowanego tak ná wszystkie strzelania z ármar [!] y ręczney strzelby iako y na Feierwerk. GazPol 1736/ 90, 7-8.
– Nawet y Krol Jmć nasz miał proindemnitate tegoż Miastá solennie fidejubere, żeby zatym w Sprawiedliwość weyrzano y to co szkody poniosło, bonifikować rozkazać raczył. GazPol 1736/ 88, 8.
– [...] siedział Krol [...] pod Baldachynem Axamitnym złotemi Galonami bramowanym [...]. GazPol 1736/ 5, 1 nlb..
patrz: BRAMOWAĆ
– Dystrybucya Proemiorum Nayiaśn. Krol [...] Kalcedonową w złoto oprawną z Portretem własnym Tabakierę. [...] P. Baron Keyserling Poseł Rossyiski Pierścień bryliantami obsadzony. GazPol ???.
– [...] dostała się Tabakiera złota, z wierzchu Bryliantami, Rubinami y Szafirami sadzona [...] P. Moszynskiemu Podskarbiemu Nadwor: Koron: [...]. GazPol 1736/ 94, 1 nlb..
– Drugiego dnia na Kościoł cały kiery y brety Suknem czerwonym pomieszane służyły funebrali actui [...]. GazPol 1736/ 86, 3 nlb..
– Nayiaśnieysza Krolowa [...] w Kościele u WW. Panien Brygittek Niszpornemu aderat Nabożeństwu. GazPol 1735/ 47, 10 nlb..
– Ołtarzowych słupow Postumentá zeszłych przedtym de Domo Załusciorum prezentowáły na sobie Busta, Biskupow, Woiewodow y innemi Godnościami in Polo Lechico iaśnieiących żalow Majestatem czyniły: [...]. GazPol 1736/ 84, 8 nlb..
patrz: BUST
– [...] w samym srzodku Faciaty Drzewo Laurowe między ktorego lisciami Oboyga Krolestwa busty reprezentowáne [...]. GazPol 1736/ 80, 3 nlb..
patrz: BUST
– Deklarował I. W. Imć P. Het. W. Kor. et injunxit Imci P. Arciszewskiemu Majorowi Artyleryi Kor. aby z Amunicyi [...] ktora in paerte baeret ieszcze w Cektauzie tuteyszym bonifikował sobie do naymnieyszego ziarka prochu erogowanego. GazPol 7-8.
– W Niedziele [...] Woiewodzic Podolski [...] odbieraiąc in suam Imość Pannę Woiewodzankę Witebską w Pałacu Cekauzowym solenni apparatu figuram Prenosin [!] reprezentował. GazPol 1736/6, 2.
– Po Summie Castrum Doloris było ná ktorym oprocz Celebránsá J. W. Jmć X. Suffrágan Kujáwski [...] Roberson Audytor Dyecezyi Poznań: byli. GazPol 50, 3-4.
patrz: CELEBRANS
– Tę wiktoryą w Derbencie przez trzy dni przy rezonancyi roznych Muzyk y kotłow celebrowano. GazPol 55, 8.
– Summę [...] celebrował [..] Biskup Poznański. GazPol 76, 2.
– Tegoż dnia [...] in gratiam Nayiaśnieyszey MONARCHINI Rossyiskiey [...] celebrował się Festyn. GazPol 1735, 54.
– Nayaśn: Krolestwo Ichmć w Kollegiacie [...] ná Summie przez [...] Biskupa Krakowskiego celebrowaney przytomnemi byli. GazPol 78, 1.
– Nayiaśn: Krolowa [...] na Nieszporach przez [...] X. Iozefa Szembeka [...] celebrowanych [...] przytomna była. GazPol 31, 2.
– Á parte Ołtarza wystawiony stoł z rekwizytami wszystkiemi dlá celebruiącego [...] Biskupa Krakowskiego. GazPol 75, 4.
– Wstydem się przynaymniey rektyfikować będą swobodne animusze, ktore się pro natura libertatis rożnemi do tych czas passyiami unosiły; radbym wiedział qualem invidia praetextum livor colorem wynayduie od censurowania tak czystych ex omni candore notatos W. K. Mci P. N. M. actus. GazPol 7.
– Dworzanie przerzeczonego Xćia poty zasługi swoie z Kassy Cesarskiey in pleno brać będą, poki powoley do usług samego Dworu naszego nie będą mogli bydż applikowani. GazPol 1736/96, 6 nlb..
patrz: CESARSKI
– [...] Nad Portretem Order S. Jędrzeia y Korona wielka Cesarska ná Gzymsie akkomodowane oczy spektatorow wabiły. GazPol 1736/83, 2 nlb..
patrz: CESARSKI
– [...] Nad Portretem Order S. Jędrzeia y Korona wielka Cesarska ná Gzymsie akkomodowane oczy spektatorow wabiły. GazPol 1736/83, 2 nlb..
patrz: CESARSKI
– Xiąże Jmć Eugenius Charakter Prezydencyi Rady Woienney dla podeszłego wieku zamyśla złożyć in manus Nayj: Cesarza Jmci. GazPol 90, 10.
– W sobotę odprawił się tu u OO. Augustynianow Seymik Gospodarski Ziemi tuteyszey względem Czopowego y Szelężnego. GazPol 1736/6, 2.
patrz: CZOPOWE
– U Dworu Nászego w Poniedżiałki y Czwartki Appártymenta bywáią. GazPol 1736_80, 4 nlb..
patrz: CZWARTEK
– Ruszenie się Woysk Cesarskich nad Rhenem [...] znaczną czynią Dworowi Naszemu apprehensyą, ile że Theatrum Belli może bydź w Naszych Państwach. GazPol 1735/62, 7 nlb..
patrz: CZYNIĆ
– [...] Krolewnie dano Imiona Marya, Krystyna, Anna, Teresa, Salomea, Eulalia, y Franciszka Xawerya, ktorey na dowod publicznego applauzu prywatne pioro to przydaie Votum. GazPol 1735/31, 2 nlb..
patrz: DAĆ
– [...] Monarchini Rossyiska dała Ordynans Admiralicyi swoiey, áżeby zawsze trzymała pogotowiu 12000 Maytkow [...]. GazPol 1736/87, 8 nlb.
patrz: DAĆ
– Excerpt z Listu w Derbeńcie d. 24 Maij datowanego. GazPol 55, 7.
patrz: DATOWANY
– [...] Podkanclerzy Koronny [...] solenny dawał Bal, ná ktorym wszyscy prawie tu przytomni praesentes byli [...]. GazPol 1736/83, 4 nlb..
– [...] w dzień Anniwersaryiny Urodzenia [...] Imperatorowy Ieymci Rossyiskiey, J. K. Mć. [...] wspaniały dawał Bal [...]. GazPol 1735/30, 6 nlb..
– [...] częste krwi puszczanie bardzo siły debilituie, á zbyteczne lekarstwa duszę wypędzaią z chorego. GazPol 32, 5.
– Pomienioni Turcy w niewolą zabrani zeznali, iakoby Garnizon w obleżonym mieście Gensa 6000. woyska w sobie zawierał, lecz zbiegow albo defeitorow w tym iest odmienna relacya, że tylko 3000 Turkow tamże znaydować się ma,. GazPol 39, 3.
patrz: DEFEJTOR
– Dolor Regius, Na utracenie Wielkiego [...] Senatora w takowych Delineamentach że przy Herbie Imści stoiącym oraer aurei velleris Heniusz śmierci Baranka. GazPol 3, 4.
– Ex opposito Dolor Reipublicae symbolum, przed orła Sarmackiego [...] Demonstrowane było [...]. GazPol 3, 4.
– [...] podstąpili za tym pod okna Dobosi z całego Gárnizonu kommenderowani odbiiaiąc na bębnach sztuki swoie [...]. GazPol 90, 6.
– Damy, Senatorowie, Ministrowie [...] Cudzoziemscy w dominach ná pokoie Zamkowe comperuêre [...]. GazPol 83, 1.
patrz: DOMINA, DOMINO
– Dreznienskie Listy [...] doniosły tu, iż Krol Imśc dotych czas zabawia się łowami [...]. GazPol 10, 1.
– Przy Sali stał Orzeł Dwoygłowny cáły illuminowany [...]. GazPol 94, 2.
– Trybunał Głowny W. X. Lit [...] po skonczoney in spatio dwudziesto niedzielnego czasu Alternacie tuteyszey kadencyi [...] zakonkludowany został. GazPol 89, 4.
– [...] z tych [...] dymittowanych ludzi, cześć większa obrocona będzie do kopania po rożnych Prowincyach kanałow [...] całemu Krolestwu bardzo potrzebnych. GazPol 84, 6.
– Pan Plater Starościc Dynemburski [...] z tym się tu pożegnał światem, ktorego Ciało w Szkołach [...] Jezuitow Lit: w Niedzielę partykularnie złożono. GazPol 36, 3.
– Miasto Konstantynopol dużo się zatrwozyło z tak nagłego dysgracyowania Wezyra przeszłego. GazPol 87, 7.
– [...] skłaniam [laskę] in adorationem wszystkich W. M. Panow ktorych tu dysinteressowana Oyczyzny miłość [...] sprowadziła. GazPol 63, 4.
– Nayiaś. Krol Jmć [...] Łowami się dywertował. GazPol 60, 2.
– Ichmciow Sędziow kto do pierścienia Lancą, Dzirydą do Tarczy, Szpadą Głowę ugodzi Nayiaśn. Krolestwo Ichmć ad decisionem dezygnowali. GazPol 54, 4.
– Po tey Ceremonii zaśiadszy ná krzesłach Cantata y Serentata przez wybornych śpiewakow Włoskich in Honorem et Plausum Naiaś. Monarchini Jeymći Rossyiskiey skoncypowane peragebatur, Izba Senatorska w takowey na ten Akt Solenny była exornacyi. Pawiment albo posadzka w Tafle de novo wysadzona, Podniebienie Gipsem renowowane, circum circa cała Izba kolumnami drzewianemi snycerską robotą wyrobionemi biało złocisto w fugi z sznyrklami wyzłoconemi y kapitelami pod Gzyms danemi restaurowana Arkusy drzewiane z Hebami Przeświet. Woiewodztw wszystkich pędzlem doskonałego Malarza adorowane, y ná Arkadach nad Oknami Woiewodztw y Ziem Insignia reprezentowane były [...]. GazPol 1736/83, 2.
patrz: EGZORNACJA
– [...] po Fajerwerku tańce aż do godziny 1. z pułnocy trwały [...]. GazPol 47, 9.
– Wieczorem [..] wyśmienite fejerwerki widziane były. GazPol 97, 7.
– W przeszłą Srzodę in gratiarum actionem Nayiaśn. Krolowey Ieymci zá konferowany do Kościoła S. Iana srebrno złocisty [..] znakomity z inkludowanymi intus Relikwiami S. Iana Nepomucena pieknym nader fazonem akkomodowany Relikwiarz, Venerabile Capitulum Kollegiaty tuteyszey [...] delegowało [...] Kanonikow. GazPol 60, 1.
patrz: FASON, FASON, FAZON
– Imć P. Generałá Faltmarszałka [!] de Lacy [...] Imperatorski żászedł Ordynans, żeby czym prędzey z mianym pod swoią kommendą Woyskiem do złączenia się z Imci Panem Feltmarszałkiem Minichem pośpieszał [...]. GazPol 95, 4.
– [...] przerzeczony Feltmarszałek nasz kilku Regimentom z Ferraryi ruszyć się na te mieysca kazał. GazPol 95, 5.
– Jako sie Paszy podobały te moie reflexye, tak toż samo deklarował uczynić, iakom mu proponował, y zaraz na to Fermany wydał [...]. GazPol 1735/50, 8 nlb..
– W Stambule surowy ferman publikowano, aby [...] do Fortec innych bieżano, [...]. GazPol 1736/94, 8 nlb..
– [...] maią [...] taki Ferman Tatarowie aby naszych niezaczypiali, a prżecie się rezolwuią. GazPol 1736/10, 3 nlb.
– Marszałek Trybunału Koron: in gratiam pomienionego festynu solenny u siebie dawał Bal [...]. GazPol 28, 5.
patrz: FESTYN
– Na ścianach Kościelnych sześć reprezentowano figuruiących Obrazow. GazPol 75, 5.
– [...] katafalk czerwonym axamitem, trunna axamitem tegoż koloru bogatą złotą franżlą przyozdobiona obite [...]. GazPol 63, 8.
– Przy samych záś grádusach Cáłunem axámitnym Purpurowym zasłanych taboretow 2. Axamitnych z takiemisz umyślnie sprawionemi węzgłowkámi z franżłą złotą [...]. GazPol 3, 4.
– [...] się ta Forteca ieszcze przed przybyciem Flotylli [....] poddać musi [...]. GazPol 94, 3.
patrz: FLOTYLLA
– Felt-Márszałek Manich przybywszy z Woyskiem Moskiewskim pod Perekop, attákował go przy ciemney nocy, ordynowawszy lewe skrzydło, aby zmyślony attak pokazáć przy rzucaniu Bomb, A prawe skrzydło formalnie attakowało. GazPol 1736/1, 3 nlb..
patrz: FORMALNIE
– Przyszła świeża wiadomość od [...] Rotmistrza w Iákośliku Forwacht trzymaiącego, że Trzech Baszow z Woyskiem przeprawiło się przez Dynay [...]. GazPol 5, 3.
– Ci Emissaryi [...] przebrali się po Niemkiecku, ktorych nad Forwaktem Polskim Komendę maiący odesłał [..] do Imści Pana Regimentarza Giedymina [...]. GazPol 4, 3.
– [...] wyszedł od Dworu ordynans, aby wszystkie Okręty woienne porozbierano z Wszelkich ammunicyi, procz niektorych galerow y Fregat [...]. GazPol 92, 6.
patrz: FREGATA
– Processya solenniter w dzień BOZEGO CIAŁA rano od Fary, po południu od WW. OO. Augustyanow przy dawaniu przez Pocztowych ognia w liczney frekwencyi odprawiła się. GazPol 1735 50, 2.
patrz: FREKWENCJA
– [...] Kościoł wszystek w Lampach y gęstych swiecach iarzęcych obity cały załobą pieknie adornowany funebralnym apparamentem widziany był. GazPol 1736/84, 2 nlb..
– Kommendy oboyga tych Woysk Auxyliarnych wydały Ordynanse, áby żadnych Prowiantow y furaziow te Woyska nie pretendowały. GazPol 65, 4.
– [...] W przeszła Niedźielę in Gratiam Diei Natalis Nayiaś. Krolewney Jeymći Starszey Krystyny u Dworu tuteyszego była Gala [...]. GazPol 1736/83, 4.
patrz: GALA
– [...] dwa Geniusze niebieskie applauz czynili [...]. GazPol 1735, 75, 4.
– [...] To iest iednak pewna, że Dwor nasz tey odmiany [uzurpatora do władania Korsyką] dużo apprehenduie, obawiaiąc się, żeby na tey Wyspie Gniazda Rozboynikow nie założono [...]. GazPol 1736/96, 7 nlb..
patrz: GNIAZDO
– Dnia wczorayszego Assamble w pokoiach [...] Graffa Sułkowskiego Koniuszego y Ministra Status Saxonici Kommendantá Woysk, y z kolacyą zwyczayne żaczęły się. GazPol 1736 90, 3 nlb:.
patrz: GRAF, GRAF, GROF
– Drabanci, Grenadyerowie y Infanteria z ręczney strzelby bieżącym ogniem Salwy dawali. GazPol 1736, 94.
– Z naszey záś strony Kapitan ieden raniony á pod drugim Kapitanem y 5. Granatyerami konie pobite. GazPol 1735, 73.
– [...] przy dokończeniu Summy [...] Granadyerow 100. kommenderowanych z ręczney strzelby y z Armat 12. Artylleryia ognia dawała [...].. GazPol 1736, 4.
– [...] powtore, y po trzecie Granadyrowie, y Artyllerya ostátnie z Dział ogłosiła Requiem [...]. GazPol 1736, 4.
– Podle drugiego Granadyera sprawiedliwość z Wagą y Mieczem z tą Inskrypcyą swoię miała konsystencyą. Meo affectu. GazPol 1735, 47.
– Podle pierwszego Granadyera stała Osoba ná Maiestacie Dziecię piersiami Karmiąca [...]. GazPol 1735, 47.
– Generał en Cheff kommenderował kilkaset Granadyerow na koniach uprowidowanych w granaty [...]. GazPol 1735, 39.
– U dołu Bramy po prawey ręce stał odmalowany Granadyer z bronią w kolorze barwy Rossyiskiey. GazPol 1735, 47.
– Officyerowie y wyrażone dwa Regimenty zdeymuiąc Granadyerskie czapki [...] odpowiadały głosem wielkim Vivat. GazPol 1735, 47.
– Ministrowie [...] Cudzoziemscy w pokoiach Zamkowych swoie złożyli I. K. Mci gratulacye. GazPol 1735, 65.
patrz: GRATULACJA
– Nastąpiła przytym gratulacya od Magistratu tutecznego Krolowy Ieymci złożona. GazPol 1735, 25.
patrz: GRATULACJA
– Okręty ktore od Konstantynopolu czarnym morzem z Ammunicyą znaczną woienną tudźież cum Victualibus ná sukkurs obleżoney fortecy przyszły były, od Pramow Rossyiskich ad fine przez Imci P. Feltmarszałká wystáwionych repressalia wźięły, ták dálece że iedne z armat rozbite w morzu grążnąć muśiáły. GazPol 1736/94, 10.
– PP. Kołaczkowski Podkomorzy Kaliski [...] Zakrzewski Podstoli y Pisarz Grodzki Poznański znaczną w komportacyi Prowiantów [...] dla Woiewodztw swoich wyrobiwszy Allewiacya [...] ad propria odiachali. GazPol 1736 77, 3.
patrz: GRODZKI
– [...] włożoną na siebie Gwarrancyą z ochotą przyimuią [dwor angielski i holenderski] [...]. GazPol 1736/84, 7.
patrz: GWARANCYJA
– Anszeff Woyska Ottomáńskiego: de novo [...] uczynił propozycye pokoiu bárdzo pożyteczne Persyi, ále [...] się rezolwował nic nie konkludowáć bez Gwárráncyi Imperatorowey Imci Rossyiskiey [...]. GazPol 1736/78, 8.
patrz: GWARANCYJA
– Nayiáś. Cesarz Imć przyznał don Carlos Krolem oboygá, Sycilij y Neapolu [...] á procz tey transakcyi, gwarrancyá od Anglij y Hollandyi respektem tychże Krolestw [...] uczyniona [...]. GazPol 1736/88, 8.
patrz: GWARANCYJA
– [...] interess Pokoiu w prędce do pożądanego [...] przyidzie skutku, zażywaiąc ad hoc Opus tylko procz interessowanych potencyi, Angielskiego y Hollenderskiego dworow Gwarrancyi. GazPol 1736/87, 8.
patrz: GWARANCYJA
– [...] niektorzy kredytorowie zá gwarancyą álbo fidejussyą Ichmćw Stanow Hollenderskich [...] Krolowi [...] Szwedzkiemu Summę 750000. Złotych Hollenderskich wygodzili [...]. GazPol 1736/78, 5.
patrz: GWARANCYJA
– [...] żeby zaś tym bardziey kontentece swoie Dworowi naszemu mogł propolare, deklarował [P. du Theil] formalne Actus Cessionis na Sycylią y Neapolim Krolestwa wraz z Gwarrancyą dla Infanta Don Carlos a teraz tychże Panstw Krola iako nayprędzey expedyować kazał. GazPol 1736/92, 6.
patrz: GWARANCYJA
– [...] dwie Potencye to iest Cesarz Imć y Krol Francuzki wszystko w Wiedniu tak fundamentalnie zakończą, iakoby naymocnieysze Potencye gwarantami były. GazPol 1736/85, 7.
patrz: GWARANT
– W przeszły Poniedziałek Gwardya Koronna w Zamku tuteyszym zluzowawszy ludzi Dziedzicznych I. K. Mci warty obięła. GazPol 1735/51, 2.
– Gwardya Koronna pro Praesidio I. O. Trybunału tuteyszego w przeszłą Niedzielę przymaszerowała. GazPol 1735/72, 6.
– Trzy herbowne Balki maiące na sobie Imiona trzech zmarłych braci przełamane [...]. GazPol 1735/37, 4 nlb..
patrz: HERBOWNY
– Po bokach wielkiego Ołtarza Parki między innemi ziemskiemi ruinami, herbowne Balki Domu Platerowskiego rozwalały [...]. GazPol 1735/37, 3 nlb..
patrz: HERBOWNY
– Potym parami Nayjaśn Krolestwo Ichmość z wszystkim Państwem Distinctioris Dignitatis według trafionego o precedencyą losu przenieśli się do ogrodu pod Salę na Kolumnach stoiącą, y tam kolacyą jedli, podczas ktorey znowu się Trąby, Kotły y cała Kapela przy Aertyleryi odgłośie słyszeć dały. GazPol 1736/94, 1.
patrz: ICHMOŚĆ
– W przeszłą Sobotę. w Kaplicy S. Krzyża Kollegiaty, Nayj: Krolowa Imść J. W. Jmść P. Przebendowską Kasztellankę Elbłąską, Damę Francymeru swego, y Jmć Pannę Ceriini Dworu Nayj; Krolowney Jeymći ad SACRAMENTVM Confirmationis trzymała, ktory J. W. Jmć X. Biskup Poznanski Jchmćiom Konferował. GazPol 1-1a.
– [...] Krolewnie dano Imiona Marya, Krystyna, Anna, Teresa, Salomea, Eulalia, y Franciszka Xawerya, ktorey na dowod publicznego applauzu prywatne pioro to przydaie Votum. GazPol 1735/31, 2 nlb..
patrz: IMIĘ
– [...] z lukrow robione Herby Krolestwa Ichmćiow Korony y W. X. L. z Inskrypcyamiy alluzyami do festu Koronacyi applauduiące oboygom Majestatom [...]. GazPol 1736/80, 3-4 nlb..
patrz: INSKRYPCJA
– Instygaroryja [...] Kor. W. Imci P. Grabowskiemu Chorążemu Warszawskiemu ]...] cessit. GazPol 77, 2.
– W przeszłą Sobotę solenna była Introdukcya Bráctwá Troycy Przenayśw. z Kaplice Zamkowey. GazPol 97, 4.
– Od wyrażonego tedy katafalku po ścianach Pitastrow [!] wysokością wraz z obiciem niosły inwentowáne Symbola. GazPol 3, 4.
– Ná pierwszym [obrazie] młodo wyrastaiącego Godziębę, Anioł w Wirydarzu szczepił dwiema desuper irrigowánenego fontannami z Inskrypcyą. Transplantata viret. GazPol 75, 5.
patrz: IRRYGOWANY
– [...] kto się z dáleka przypatruie, ten co moment z płaczącymi płakáć, z ięczącymi ięczyć musi. GazPol 32, 3.
patrz: JĘCZYĆ
– Co zaś respektem allewiacyi [...] w Prowiancie I. O. Xżę Imć iako pragnie całym sercem obeyść się cum omnimoda discretione. GazPol 1735 / 29, 4.
patrz: J.O., JO, JO, JO.
– Starosta Wieluński [...] z wielkim ukontentowaniem Nobilitatis kazał Sądy Grodzkie álbo raczy Iurydykę Starościńską acclamare [.... GazPol 47, 15.
– I. O. Xżę [...] surowie justycyować każe [...]. GazPol 29, 4.
– Kadrille Xcia Imci. GazPol 1735/54, 3.
– [...] trzech Basow na tę stronę iuż od kilku Niedziel przepráwili się Kaikami [...]. GazPol 1736/6, 4.
patrz: KAIK
– [...] karet Wiazd poprzedzaiących kilkadziesiąt znaydowáło się rożnych przy znaczney kalwakacie. GazPol 1736/91, 3.
– Nayiaśn. Krola Jmci Kwadrillę poprzedzali Kalwakatorowie. GazPol 1735/54, 2.
– Dworzanie przerzeczonego Xćia poty zasługi swoie z Kassy Cesarskiey in pleno brać będą, poki powoley do usług samego Dworu naszego nie będą mogli bydż applikowani. GazPol 1736/96, 6 nlb..
patrz: KASA
– rozkazuiemy, aby [...] ten nasz Mandat Starsi Kollegiow y Konwentow na kongressach Zakonnych, Kapitułach aby czytalć, y obserwować starali się. GazPol 41, s. 3 nlb..
patrz: KOLEGIUM
– Po uczynionym Krolowi Jmći Naszemu Raporćie, że Landmilicya po wszystkich Prowincyach francuskich extenditur do 40. Tyśięcy według wyznaczoney liczby y należytośći zewsząd, rezolwowano Ichmć w Rapport ten czyniących imieniem Krolewskim od Kanclerza W. Francuskiego, áby toż Woysko in domiciliis skąd wźięte, aż do Mieśiąca Marca, bez daleszey augmentacyi pozostawało, z czego nie tylko Miasta Nasze, ále też wśie y Maiętnośći bardzo kontente tego będąc zdania, że to iest tak rzecz doskonała, iakoby iuż był aktualny pokoy w Europie. GazPol 1736/83, 7.
patrz: KONTENT
– rozkazuiemy, aby [...] ten nasz Mandat Starsi Kollegiow y Konwentow na kongressach Zakonnych, Kapitułach aby czytalć, y obserwować starali się. GazPol 41, s. 3 nlb..
patrz: KONWENT
– [Wisniowiecki] w Konwencie [...] Bernardynow, cały przeswietny Trybunał solennie traktował. GazPol 10, s. 3 nlb..
patrz: KONWENT
– Graff Sułkowski kordelasem z konia łytkę poćiął goniąc go [sc. łosia] przez kilka paćierzy po kempinach. GazPol ???.
– [...] Nad Portretem Order S. Jędrzeia y Korona wielka Cesarska ná Gzymsie akkomodowane oczy spektatorow wabiły. GazPol 1736/83, 2 nlb..
patrz: KORONA
– Sciany Kościelne począwszy od Ołtarza Obiciem axamitnym czerwonym z Herbami [...] Skolligowanych Domow piekną żáłobnemu Aktowi czyniły apparencyą. GazPol 1735/75, 4 nlb..
patrz: KOŚCIELNY
– [...] Architekt Krolewski odebrał ordynans żeby Zamek w Bar Le Duc będący, iako nayprędzey, dla przyszłego Dworu, dla ktorego także kosztowną robią liberią, in perfecto constituat Statu. GazPol 1736/92, 6 nlb..
patrz: KRÓLEWSKI
– A lubo Krolestwo Ichmc proszeni byli na Lamentacye od WW. Panien Zakonnych, iednak ex instituto kościoła S. przez obserwancyą Zwierzchności Duchowney w Parafii swoiey to iest w Kollegiacie S. Jana to nabożeństwo odprawili. GazPol 5.
patrz: LAMENTACJA
– Nayjaś. Krolestwo Ichmść [...] pod czas wielkiego tygodnia na iutrznie y Lamentacye przez włoskich śpiewakow intonowane do Kollegiaty S. JANA z całym Dworem swoim uczęszczali [?]. GazPol 1.
patrz: LAMENTACJA
– Po uczynionym Krolowi Jmći Naszemu Raporćie, że Landmilicya po wszystkich Prowincyach francuskich extenditur do 40. Tyśięcy według wyznaczoney liczby y należytośći zewsząd, rezolwowano Ichmć w Rapport ten czyniących imieniem Krolewskim od Kanclerza W. Francuskiego, áby toż Woysko in domiciliis skąd wźięte, aż do Mieśiąca Marca, bez daleszey augmentacyi pozostawało [...]. GazPol 1736_83, 7.
– Flotille ná Wiśle lawiruiące pod Chorągwiami, z 15. galerow złożone, in applausu Festynu tego ordynowane hucznym [...] z armat bićiem [...] odgłos czyniły podczas obiadu [...]. GazPol 1.
– Przerzeczony Seraskier Abdulach Pasza [...] y innych wielu Paszow y znacznieyszych Turkow ná placu trupem legło [...]. GazPol 1735/59, 8 nlb..
patrz: LEC, LEGNĄĆ
– Processya solenniter w dzień BOZEGO CIAŁA rano od Fary, po południu od WW. OO. Augustyanow przy dawaniu przez Pocztowych ognia w liczney frekwencyi odprawiła się. GazPol 1735 50, 2.
patrz: LICZNY
– Przybywszy Krol Jmć do kniei w minutach 10. ná wybudowane ná 2. łokcie od ziemi Amphitheatrum chrostem zielonym otoczone z ktorego mogł lepiey widzieć zwierza [...] stanął y zaraz mysliwcy y chłopi z gęstwiny zaczęli wyganiać łosie. GazPol 1736/82, 3 nlb..
patrz: ŁOKIEĆ
– Im. P. Szaniawski Porucznik Panc. Imci P. Łowczyca Litewskiego. GazPol 1735/61 (s. 3).
patrz: ŁOWCZYC
– In Eductione Obrazu Imśc X. Nagrodzki mansionarz Kollegiaty tuteyszey piekną bardzo adornatô stylô cum allusione do Herbu J. W. Imci X. Nominata miał Przemowę; w Sobotę z Kazaniami y Nieszporami w Kościele Scholarum Piarum Nabożeństwa się odprawiły. GazPol 94, 3.
patrz: MANSJONARZ
– Przy kolácyi byłá Gosodynią J. W. Jeymść P. Marszałkowa Wielkia Koronna, gdźie zdrowia rożne penes multa pocula spełniano. GazPol 1736/94 6.
– W srzodku była Sala podobną industryą zinwentowana, Ná ktorey numerosiffimus populus w Maszkach congregatus przy rosławioney podwoyney kapeli Tańcami się dywertował. GazPol 1736 83 3.
patrz: MASKA, MASKA, MASZKA
– Minister Hiszpanski w Genuy będący upraszał Senatu tey Rzpltey o pozwolenie przeyśćia Kawaleryi Hiszpanskiey przez Territorium Genuenskie od Sarzana aż do Antibes, ktora Kawalerya na maszerunku ma za swoy zołd siebie y konie sustentować. GazPol 1736 92 7.
patrz: MASZERUNEK
– Ordynatowi Ostrogskiemu [...] Graffa Zawiszy ná Podkomorstwo W. X. Litt. J. K. Mć P. N. Miły Miecznikowstwo W. X. Litt. konferował. GazPol 1735/70, 3 nlb..
– Posłámi ná Seym przyszły, concordibus votis JJ. WW. Jchmć PP. Mniszech Podkomorzy W. X. Litewsk: y Sobolewski Pisarz Ziemski Warszawski, przy Dyrekcyi W. Jmć. P. Szamockiego Miecznikowicza Warszawskiego obráni. GazPol 1736/94, 3.
– [...] gdy się J.W.Jmć P. Hetman W. Kor: zblizał ku Fortecy, zaczęto z armat ognia dawać, z ktorych przez wszystek czas wiazdu do Miasta dźiewięćdźiesiąt razy bito, poki J. W. Imć P. Het. W. Koron. z Jeymćią w kárecie siedzący nie zaiechał do stancyi obmysloney w Pałacu J. W. Jeymci Panny Kątskiey Miecznikowny Koron. GazPol 1736/90, 5 nlb..
– Woyska Rossyiskie zbliżywszy się ku Nieprzyiácielowi tak, że ich z Armaty dosiądz było można ánimowały go do Akcyi [...] ná zajutrz tak daleko áwánżowały się, że z Nieprzyiácielem rozmowić się można. GazPol 1736/94, 6 nlb.
patrz: MOŻNA
– [...] Woiewoda Podlaski zostawszy naruszony Apoplexyą mowić iuż był zaniechał, lecz [...] uczynił Testament z wszelką dyspozycyą [...]. GazPol 1736/10, 1 nlb..
patrz: NARUSZONY
– Małżonka tegoż przyszłego Possessora Lotaryngii będąc od przeszłey niezdrowia affekcyi uwolnioną, czyni praeparatoria do podroży do Xięstw [...]. GazPol 1736/93, 8 nlb..
patrz: NIEZDROWIE
– Dywizye adversae Partis, nie tak motu regularnego Authoramentu woyska, iako nowozaciążnych [...] w tych czasach Dobrá [...] Pana Szołdrskiego [...] zruynowały. GazPol 1735_36, 1 nlb..
– Nuncyusz Sedis Apostolicae tudzież [...] Senatorowie ná obiad przybyli. GazPol 1736/83, 1 nlb.
– Appartymenta w tenże dzień u Nayiaś. Krolowey Jeymći, na ktorych J. W Jmć X. Nuncyusz był, ressumowano [...]. GazPol 1736/90, 3 nlb.
– [...] przy prezencyi [...] Nuncyusza [...] pod czas Appartymentow Cantata y Serenata była. GazPol 1736/93,1 nlb.
– Processya solenniter w dzień BOZEGO CIAŁA rano od Fary, po południu od WW. OO. Augustyanow przy dawaniu przez Pocztowych ognia w liczney frekwencyi odprawiła się. GazPol 1735/50, 2.
patrz: O.
– [...] u Dworu tuteyszego [...] Generałowie Sztab y Ober Officyerowie świetno bogato y liczno comparuerunt [...]. GazPol 94, 1.
– Dla attakowania Kurpikow wysłałem iednę kommendę z Jmćią P. Oberszterleitnantem Szyszkinem. GazPol 1735/5, 2 nlb..
– [...] materya [...] tey walney Rady była: siły nasze, oblokadá Azowa, y marsz Woysk naszych do Perekopu [....]. GazPol 95, 7.
patrz: OBLOKADA
– Mantuą dopiero oblokować zamyślaią w tych czasach [...]. GazPol 61, 8.
patrz: OBLOKOWAĆ
– Architekt Krolewski odebrał ordynans żeby Zamek w Bar Le Duc będący, iako nayprędzey, dla przyszłego Dworu, dla ktorego to kosztowną robią liberią, in perfecto constituat Statu. GazPol 1736/92, 6 nlb.
patrz: ODEBRAĆ
– Major z rozwinionemi Chorągwiami przy odgłosie woyskowey kapeli, tudzież z bagażem wolne [...] otrzymał przeyście. GazPol 2 nlb..
patrz: ODGŁOS
– Respons na Instrukcyą Prześwietnego Powiatu Zydaczewskiego [...], od [...] Generała Leytnanta Orderu S. Jędrzeia Apostoła Kawalera [...]. GazPol 1735, 29, 3 nlb..
patrz: ORDER
– Dane są teraz Ordynanse na wygotowanie Barteryi y Redutt [...]. GazPol 1736/94, 7 nlb.
patrz: ORDYNANS
– Architekt Krolewski odebrał ordynans żeby Zamek w Bar Le Duc będący, iako nayprędzey, dla przyszłego Dworu, dla ktorego to kosztowną robią liberią, in perfecto constituat Statu. GazPol 1736/92, 6 nlb.
patrz: ORDYNANS
– [...] Monarchini Rossyiska dała Ordynans Admiralicyi swoiey, áżeby zawsze trzymała pogotowiu 12000 Maytkow [...]. GazPol 1736/87, 8 nlb.
patrz: ORDYNANS
– W Kaplicy Zamkowey kilká nowemi Ornatami, y Ołtarz kosztownym adornowała Apparatem [Królowa]. GazPol 1736/79, 1 nlb..
patrz: ORNAT
– Alliancya z Dworem naszym nie omylnie z Persami stanie przeciwko Porcie Ottomańskiey. GazPol 1736/97, 7 nlb..
patrz: OTOMAŃSKI
– Pan Woiewoda [...] w Karecie bogatey sktorą lokaie Paincy y Pacholcy w Barwach bogatych przybrani circumdabant Wiezdzał do Miasta. GazPol 1735/65, 5-6.
patrz: PACHOLEC
– Trybunał [... agituie się, ktory tak liczną frekwencyą Pacyentow zagęszczony, że o stancye bardzo trudno GazPol 1736/ 82, 6.
patrz: PACJENT
– Prześw: Wodztwo Ruskie [...] zechce [...] Delegatos [...] na Radę walną in ordine do przyszłey Pacifikacyi w Warszawie [...] agitować się maiącą ad mentem Uniwersałow JKMci [...] obrać y wyprawić. GazPol 1735/ 29, 5.
– Kanonik Warszawski miał Kazanie [...] Założył potym propozycyą. Ze Generalny Nieba y Ziemi Pacyficator B. Wicenty. GazPol 1735/ 63, 2.
– Poprzedzaiąc zaś Dzień Anniwersaryiny Koronacyi [...] do Prześ: Katedry Krakowskiey. Vestimentum quo Operiebatur podczas Koronacyi, z Paludamentem y Hiszpanskim bogatym Ornamentem ná Apparaty Kościelne dysponowała [królowa]. GazPol 1736/ 79, 1.
– Ołtarz wielki y cały Chor mały czerwonym axamitem z Panrami wiązanemi biało atłasowemi [...] obite. GazPol 1735/ 30, 4.
patrz: PANRA
– Ciało nazaiutrz przy takieyże Paradzie Nabożeństwa, ognia, y wszystkich apparamentow przez ręce J. W. Jchmciow Panow Kasztelanow Saneckiego Starosty Suleiowskiego Hrabi Krasickiego y innych Ziemi Przemystskiey [...] Urzędnikow aż do samego grobu zaniesioney deponowane. GazPol 1736/ 86, 3.
patrz: PARADA
– Poseł Krolá Jmci oboyga Sycili [...] naywiększą paradę w stroiu Dworu swoiego czyniący przy partykularney Audiencyi swoiey prezent od Pryncypała swego [...] dla Krolewica Jmci Delfina [...] oddawał. GazPol 1736/ 83, 7.
patrz: PARADA
– In cirkulo Rynku dlá pogotowanych ná fáierwerk struktur, paradowáć te Regimenty nie mogły. GazPol 1735/ 47, 3.
patrz: PARADOWAĆ
– Paraduiące [...] Regimenty [...] Salwę dawały. GazPol 1736/ 86, 7..
– Niech mi się godzi początkow naszych z teraźnieyszym sukcessem uczynić Paralellę. GazPol 1735/ 49, 8.
– Słusznie od Administruiących Sakrament pokuty, Spowiednikow, ze wszelką pilnością y applikacyą, dla zbawienney pobożnie przystępuiącym informacyi, oddaliwszy każdy wykraczaiący affekty passyą z opacznego parcyalnego zdania pochodzący, powinna bydź sprawowana [spowiedź]. GazPol 1735/ 41,1.
patrz: PARCYJALNY
– W tey okazyi gdzie Imći Pana Generała wzięto, Białymgłowom nie pardonowano. GazPol 1735/ 33, 3.
– Generał Leytnant Woysk Rossyiskuch i znaczna Partya woyska tu się znayduie. GazPol 1735/ 36, 2.
patrz: PARTYJA
– Powinien się na nim [ordynansie] wprzod Imć P. Regimentarz Partyi N. potym Officyer lub Namiesnik każdey Chorągwi podpisać. GazPol 1736/ 82, 4-5.
patrz: PARTYJA
– Postrzegszy zaiątrzone na siebie Ichmciow PP. Woyskowych serca ex rationibus obiecowanych sukkursow, y opacznych insynuacyi partykularnie insciis omnibus coegit pedes wkray (z ktorego tu przybył) życie swoie salwuiąc. GazPol 1735/ 36, 1.
– Partykularne listy, z Peterburga donoszą, że Wezyr Wielki Rezydenta Nayiaś: Imperatorowy Ieymci Rossyiskiey [...] upraszał, aby u [...] Pani swoiey to wyiednał, żeby Thamaskulikamowi Hetmanowi Perskiemu [...] Consilio[...] opere nie asystowała y w czymkolwiek nie dopomagała. GazPol 1735/ 33, 7.
– Pan Ferdynand Plater Łowczy W. W. X. Litt. przy partykularnej Audyencyi J. K. Mci złożył podziękowanie. GazPol 1735/72, 3.
– Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb..
patrz: PASZA
– [...] Poseł Perski [...], u Nayiaś: Imperatorowy Ieymci [...] miał audyencyą przy zwykłey temuż Aktowi ceremonij [...]. GazPol 1735/39, 4 nlb.
patrz: PERSKI
– Przy wielkim Ołtarzu stały [...] dwie Pyramidy aż do Gzymsow Kościelnych wysokie świecami y lampami illuminowane... GazPol 1735, 67/ 5.
– PP. Kołaczkowski Podkomorzy Kaliski [...] Zakrzewski Podstoli y Pisarz Grodzki Poznański znaczną w komportacyi Prowiantów [...] dla Woiewodztw swoich wyrobiwszy Allewiacya [...] ad propria odiachali. GazPol 1736 77, 3.
patrz: PISARZ
– P. Sapieha Kanclerz W.W.X.L. według zlecenia przez kontynuacyą Konfederacyi Generalney Warszawskiey, Pocztmagistrostwo Brzeskie Litewskie Imci P. Danielowi Krauzowi z sekretaryą J.K.Mci konferował. GazPol 1736/ 87, 3.
– Tam przyszło Officyalistow y Towarzystwá, submittuiąc się z 88. Dragonij 9 Pocztowych 150 sług rożney Kondycyi 366. GazPol 1735/ 49, 6.
patrz: POCZTOWY
– Pani Ponińska Podkoniuszycowa Koronna Chambelanowa J.K.Mci [...] Corkę powiła. GazPol 1735/ 60, 5.
– Niektore Seymiki [...] nie podochodziły, ná ktore Kancellarya Koronna powtorne Uniwersały ma expedyować. GazPol 1735/60, 4.
– PP. Słubicki Podsędkowic Brzeski Kuiawski, Rezydent Prześw: Woiewodztwa Kuiawskiego, Wiesiołowski Rezydent Prześw: Ziemi Wieluńskiey. GazPol 1735/ 31, 4.
– [...] Posłowie ná Seym Pacificationis od Woyska Koronnego ná Kole Generalnym we Lwowie [...] obrani Z Authoramentu Polskiego. GazPol 1735/61, 2 nlb..
patrz: POLSKI
– Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb..
patrz: POŁOŻYĆ
– Batalion Gwardyi Kor. pod kommendą [...] Oberstleytnanta Hauzena [...] pod konwoiem kilkudziesiąt Dragonij Moskiewskiey, [...] ku Warszawie pomasierował. GazPol 1735/ 31, 1.
– U Dworu Nászego w Poniedżiałki y Czwartki Appártymenta bywáią. GazPol 1736_80, 4 nlb..
– Alliancya z Dworem naszym nie omylnie z Persami stanie przeciwko Porcie Ottomańskiey. GazPol 1736/97, 7 nlb..
patrz: PORTA
– Admirał Norris [...] we 25. wojennych Okrętach do Portugallij wyszedł. Na te Okręty, oprocz potrzeb wszelakich Wojennych rożnych, wziął z sobą 10. tyśięcy flint, 4 tysiące par pistoletow, y niezmierną moc prochu, kul, ołowiu, bombow y granatow. GazPol 1735/ 51,7.
patrz: POTRZEBY
– Wodz Perski dobywszy przez Szturm Miasto Erywan pospieszył z woyskiem swoim ku Erzerum, gdźie gdy stanął, kazał się wszystkim obywatelom mieysć pobliższych, to iest Chrześćianom zpod Gory Ararat, żeby do Armenij, á Turkom do Prowincyi Chorazan poustępować, á Turkom do Prowincyi Chorazan poustępować, á to dla tego żeby temu Miastu niedodawali żywnośći. GazPol 8.
– ...ludzie aż na drugie Piętro po wyprowadzać się musieli. GazPol .
– ...w rożnych Domach, y Kamienicach okna powytrzaskały, y Piece po obalało... GazPol 7, 1.
– Z Podola piszą, że tam przykazny iakiś Niedzwiedź koło Hussyatyna z Kozakami exorbituie, dla czego Xiążę Imć posłął Ordynans, aby ich znosić, á komendemiących pokować, y do [...] Białey Cerkwi odesłać. GazPol 6-7.
– ...pod kommendą Imci P.Iskry Porucznika [...] Chorągwi dziewięć przybyło in adorationem Pana, ktore przez Ziemię Czerską przymasierowały. GazPol 39, 8.
– ...we 30. tys. Janczarow, á 50. tys. Kawaleryi w samą Niedzielę dnia 27 [...] ná przeciwko Woyskom moim przymaszerował [pasza Abdulach]. GazPol 59, 7.
– Dnia wczorayszego [...] Starosta [...] publiczną Recognitionis imieniem przystąpionych Chorągwi mieli audyencyą... GazPol 8.
– ...głaszczesz poddanych swoich niesłuszne sensibilitates y [...] humorow illicio łask Pańskich przyswazasz dzikość. GazPol 1735/ 28, 8.
– Posłowie […] publiczną u JKMCi mieli Audiencyą. GazPol 1735/60, 2.
patrz: PUBLICZNY
– Dywizye adversae Partis, nie tak motu regularnego Authoramentu woyska, iako nowozaciążnych [...] w tych czasach Dobrá [...] Pana Szołdrskiego [...] zruynowały [...]. GazPol 1735/36, 1 nlb..
patrz: REGULARNY
– [...] dostała się Tabakiera złota, z wierzchu Bryliantami, Rubinami y Szafirami sadzona [...]. GazPol 1736/94, 1 nlb..
patrz: RUBIN
– Francuzkie Woyska [...] rugować się zaczęły z Mantuanskiego [...] ktora rumacya [...] wkrotce dokończy się. GazPol 1736/93.
patrz: RUMACYJA
– (...) odebrałeś w Miłościwe Rządy powierzone sobie Państwo, y Monarchią Vicariam Samego Naywszechmocnieyszego Rządzcy Nieba y Ziemie, Szczęśliwie zasiadszy. GazPol 5.
– Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb..
– Przerzeczony Seraskier Abdulach Pasza [...] y innych wielu Paszow y znacznieyszych Turkow ná placu trupem legło [...]. GazPol 1735/59, 8 nlb..
– (...) w Sobotę odprawił się tu u OO. Augustynianow Seymik Gospodarski, Ziemi tuteyszey względem Czopowego, y Szelężnego (...). GazPol 1736_6, 2 nlb.
patrz: SOBOTA
– rozkazuiemy, aby [...] ten nasz Mandat Starsi Kollegiow y Konwentow na kongressach Zakonnych, Kapitułach aby czytalć, y obserwować starali się. GazPol 41, s. 3 nlb..
patrz: STARY
– rozkazuiemy, aby [...] ten nasz Mandat Starsi Kollegiow y Konwentow na kongressach Zakonnych, Kapitułach aby czytalć, y obserwować starali się. GazPol 41, s. 3 nlb..
patrz: STARY
– W Stambule surowy ferman publikowano, aby [...] do Fortec innych bieżano, [...]. GazPol 1736/94, 8 nlb..
patrz: SUROWY
– Dwie były Tabulatury rożnemi Dignitarstw akkomodowane Hieroglifikami. GazPol ???.
– W Kollegium tym większa [szkoda] osobliwie w Refektarzu, w ktorym nie tylko wyśmienita na posadce, y bokach będąca tabulatura, ale też Piec bardzo kosztowny [...]. GazPol ???.
– Ciało [...] z trumną intus złotogłowem, extus záś axamitem frandzlą złotą y klamrami srebrnemi adornowaną wystawiono [...]. GazPol 1735/66, 7 nlb.
patrz: TRUMNA
– Przerzeczony Seraskier Abdulach Pasza [...] y innych wielu Paszow y znacznieyszych Turkow ná placu trupem legło [...]. GazPol 1735/59, 8 nlb..
patrz: TRUP
– Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb..
patrz: TRUP
– Nayiaś. Krolestwo Ichmść zacząwszy od Srzody przeszłey pod czas wielkiego tygodnia na Iutrznie y Lamentacye przez włoskich śpiewakow intonowane do Kollegiaty S. IANA z całym Dworem swoim ugęszczali. GazPol 1736, 90, 1.
– Ztąd deducitur, że Dwor Hiszpański partykularnie procz allaboracyi Francuskiey o prywatnym zámyśla Traktacie, iako iuż przedtym bywáło, że żadney inney do ugodzenia się niepotrzebowano Mediacyi. GazPol 94, 11.
– [...] tym sposobem pomieniony Xze iako iuż zupełnie ugodzony in debitu forma mogł Cessyą uczynić. GazPol 1736/97.
patrz: UGODZONY
– W. Jmć Pan Błędowski Pułkownik ná inne divertit stacye dlá Lustracyi Chorągwi Ułanowskich, o ktorym się przeszłą namieniło pocztą. GazPol 1735/51 (s. 6).
patrz: UŁANOWSKI
– długu [...] część od Korony Szwedzkiej iuż upłacona iest GazPol 1736/78, 5.
patrz: UPŁACONY
– To czyli iest prawda nec ne? iest iednak pewna y nie odmienna, że pokoy między Naszym y Francuzkim Dworami uproiektowany nad wszelkie spodziewanie publikowany byc może. GazPol 1736/90, 10.
– Zaraz waza wielkie na postumentach stoiące pałaiącemi ogniami oswieciły całą Strukturę, wybuchaiąc rozlicznemi ogniami tak suto, że [...] powietrze było napełnione hukiem. GazPol 1736/ 90, 7.
patrz: WAZ, WAZO
– ...stało laurowe drzewo w Wazie z Inskrypcyą. Vt perpetuo floreat. GazPol 1735/ 47, 7.
patrz: WAZA
– Kopia Listu Wekila Perskiego lub Tachna Kulichana. GazPol 1735/ 59, 7.
patrz: WEKIL, WEKIL, WIEKIL
– [...] przywieziono tu w skarbniku [...] Herszta Zboieckiego [...] w kaydany okowanego, ktory z innemi po lasach ieszcze grassuiącemi [...] maiętności cięską aggrawował wiolencyą [...]. GazPol 1735/58, 8 nlb..
patrz: WIOLENCYJA
– Po zakonczonym Nabozeństwie processerunt do Sądowey Izby: wktorey po zagaieniu J. O. Trybunału Głownego W. X. Lit. przez W. Jmć P. Wolskiego Chorążego Wilenskiego y po zaproszeniu do wykonania Solita de Lege praxi przysięgi W JmP. Marćinkiewicz Podsędek Wileński czytał Rotham Iuramenti. GazPol 1736, 93, 3.
patrz: W.JMP., WJMP., WJMP.
– 800 palisadow zwieść kazał, tudzież wszelkim dostatkiem zywności, y ammunicyi woienney Garnizon tuteyszy opatrzył [pan Reymić]. GazPol 1735/29, 6 nlb..
patrz: WOJENNY
– [...] Woyska wielkie Rossyiskie z Amunicyami wielkiemi woiennemi y wiktuałami [...] ustawicznie na Ukrainę masieruią [...]. GazPol 1736/96, 5 nlb..
patrz: WOJENNY
– [...] Hetman Wielki Koron. Artykuły Woyskowe authoritate Seymu Anni 1609. tudzież y poźnieyszemi approbowane Konstytucyami wydać dlá Ichmościow Woyskowych roskazał [...]. GazPol 1735/71, 4 nlb..
patrz: WOJSKOWY
– Bądźcie [...] Panowie assekurowani, że chce [monarchini rosyjska] zawsze widzieć in integro wszystkie Prawa, Swobody, y Wolności Nasze [...]. GazPol 1735_59, 6 nlb..
patrz: WOLNOŚĆ
– Wolność StaroPolska in suo vigore zostawać będzie, ile assecurationibus od skolligowanych Nayiaśnieyszych Potencyi bez żadney awulsyi Kraiu stwierdzona Ex Pactis Conventis poprzysiężona [...]. GazPol 1735_51, 1 nlb:.
patrz: WOLNOŚĆ
– Niechay się iako w pierścieniu złotym z drogiego kamienia chlubią zacnością bez wolności prawdziwey. GazPol 1735_59, 6 nlb..
patrz: WOLNOŚĆ
– Jako sie Paszy podobały te moie reflexye, tak toż samo deklarował uczynić, iakom mu proponował, y zaraz na to Fermany wydał [...]. GazPol 1735/50, 8 nlb..
patrz: WYDAĆ
– Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb..
patrz: ZIĘĆ
– Felt-Márszałek Munich przybywszy z Woyskiem Moskiewskim pod Perekop, attákował go przy ciemney nocy, ordynowawszy lewe skrzydło, aby zmyślony attak pokazáć przy rzucaniu Bomb [...]. GazPol 1736/1, 3 nlb..
patrz: ZMYŚLONY
– Rzeka [Warta] in Anno 1698 była tez w Katedrze y w Stallach, ale teraz cale ie zalała sięgaiąc do Ambony, y stoł także wysoko Ołtarza wielkiego zalała, y tak nagle przypadła, że nie ktore Antepedya musiały zostać w wodzie [...]. GazPol 1736/5, 3 nlb..
patrz: ZOSTAĆ
– [...] Wolność StaroPolska in suo vigore zostawać będzie, ile assecurationibus od skolligowanych Nayiaśnieyszych Potencyi bez żadney awulsyi Kraiu stwierdzona Ex Pactis Conventis poprzysiężona [...]. GazPol 1735/51, 1 nlb..
patrz: ZOSTAWAĆ
– Dywizye adversae Partis, nie tak motu regularnego Authoramentu woyska, iako nowozaciążnych [...] w tych czasach Dobrá [...] Pana Szołdrskiego [...] zruynowały [...]. GazPol 1735/36, 1 nlb..
– Sciany Kościelne począwszy od Ołtarza Obiciem axamitnym czerwonym z Herbami [...] Skolligowanych Domow piekną żáłobnemu Aktowi czyniły apparencyą. GazPol 1735/75, 4 nlb..
patrz: ŻAŁOBNY