Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
Odnotowano 432 cytatów z tego źródła
– Z Nieświeża Dobr Dziedzicznych Xiążąt Ichmościow Radziwiłow de die 28. Iunij piszą, że dnia 20. o pułnocy Klasztor Benedyktinski totaliter zgorzał, na wiezy 3. duże y piękne Dzwony stopiły się Zegar zelazny ogień wniwecz obrocił, także duża y Nowa Abbacya, gdzie śiłá Śzlacheckich depozytow było, ze wszystkim szpaliłá się tylko Kośćioł sam się pozostał. GazPol 1736/2, 3 nlb..
patrz: ABBACJA
– [...] odbieram z rąk Jmći X. Wysockiego Scholastyka Gnieżnińskiego Prezydenta Trybunału Koronnego do Mnie Ablegata [...]. GazPol 1735/47, 17-18 nlb..
patrz: ABLEGAT
– [...] niektorzy Spowiednicy [...] Krzywoprzysięzcom Absolucyi nie daią [...]. GazPol 1735/41, 2 nlb..
patrz: ABSOLUCJA
– Interea u Dworu naszego ustawiczne respektem abszeytowania kilku tysięcy woyska, żeby kontrybucyi na 15. milionow funtow pieniędży co rok wynoszącey Państwu umnieyszyć: z tych zaś dymittowanych ludżi, część większa obrocona będźie do kopania po rożnych Prowincyach kanałow, Krolowi Jmći y całemu Krolestwu bardzo potrzebnych. GazPol 1736/84, 6 nlb..
– Sciany Kościelne począwszy od Ołtarza Obiciem axamitnym czerwonym z Herbami [...] Skolligowanych Domow piekną żáłobnemu Aktowi czyniły apparencyą. GazPol 1735/75, 4 nlb..
patrz: ACHT, AKT, AKT
– [...] Poseł Perski [...], u Nayiaś: Imperatorowy Ieymci [...] miał audyencyą przy zwykłey temuż Aktowi ceremonij [...]. GazPol 1735/39, 4 nlb..
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Słusznie od Administruiących Sakrament pokuty, Spowiednikow, ze wszelką pilnością y applikacyą, dla zbawienney pobożnie przystępuiącym informacyi, oddaliwszy każdy wykraczaiący affekt y passyą z opacznego parcyalnego zdania pochodzący, powinna bydź sprawowana [spowiedź]. GazPol 41, 1.
– Forteca także cała, Admiralicya, konsystencya kadetow y całe Miasto rzęsisto illuminowane były. GazPol 1736/87, 7 nlb..
– [...] Monarchini Rossyiska dała Ordynans Admiralicyi swoiey, áżeby zawsze trzymała pogotowiu 12000 Maytkow [...]. GazPol 1736/87, 8 nlb..
– [...] po Fortecy, Admiralicyi y nad rzeką z Armat polnych eo fine umyslnie tam lokowanych ognia dawano [...]. GazPol 1736/86, 7 nlb..
– Oddaiemy Coronato Capiti poddańską adoracyą [...]. GazPol 1735/55, 5 nlb..
patrz: ADORACJA
– W przeszłą Srzodę iako w dzień Narodzenia Nayiaśn. MONARCHINI Jeymci Rossyiskiey u Dworu Naszego z wspaniałą y kosztowną apparencyą sollennizowano Festyn, według niżey opisaney Adornacyi. GazPol 1736/ 83, 1.
patrz: ADORNACJA
– W Kaplicy Zamkowey kilká nowemi Ornatami, y Ołtarz kosztownym adornowała Apparatem [Królowa]. GazPol 1736/79, 1 nlb..
patrz: ADORNOWAĆ
– Czwarty postument podobneż Symbola adornowały [...]. GazPol 1735/85, 2 nlb..
patrz: ADORNOWAĆ
– Wielki Ołtarz pieknemi adornowano obiciami [...]. GazPol 1735/75, 3 nlb..
patrz: ADORNOWAĆ
– Circum circa kátafalku 6. kolumn światłem adornowanych erygowano [...]. GazPol 1735/75, 4 nlb..
patrz: ADORNOWANY
– Ciało [...] z trumną intus złotogłowem, extus záś axamitem frandzlą złotą y klamrami srebrnemi adornowaną wystawiono [...]. GazPol 1735/66, 7 nlb..
patrz: ADORNOWANY
– [...] Stoły także we trzech pokoiach były ozdobnie zastawione y osobliwszą apparencyą adornowane [...]. GazPol 1736/80, 3 nlb..
patrz: ADORNOWANY
– Ołtarze wszystkie czarnemi opponami partim cyframi partim Krzyżami Kawalerskiemi adornowanemi okryte były. GazPol 1735/67, 5 nlb..
patrz: ADORNOWANY
– Katafalk gęsto świecami obstawiony, y lampami, tudzież lustrami wiszącemi adornowany. GazPol 1735/35, 7.
patrz: ADORNOWANY
– [...] Faciata zaś sama Pałácu wybornym malowaniem pieknych Jlluminowánych Jnwencyi adornowana była [...]. GazPol 1736/80, 3 nlb..
patrz: ADORNOWANY
– Uczyniliśmy w Krakowie ná Koronacyi Rekognicyą teraz ná Łaskawie Panuiącą tu adoruiemy W. K. Mć. GazPol 1735/ 65, 5.
patrz: ADOROWAĆ
– Do [...] Kommissyi mogą się adresować ukrzywdzeni y sami [...] Kommissarze Prześwietnych Woiewodztw y Ziem. GazPol 1735/56, 2 nlb..
– [...] okazały się [litery] tak misternie w ogniu roznego koloru, iáko pierwey Malarskie adumbrowały farby [...]. GazPol 1736/90, 7 nlb..
– Ołtárz tedy wielki jáko jest Colossami w perspektywę ułozony nową do żałoby farbą adumbrowany. GazPol 1736/ 2, 3.
– [...] Nayiaśn. Krolestwo Ichmość [...] podczas niepogodney zrana Aeryi [...] Kommunią S. przyimowali. GazPol 1735/62, 1 nlb..
patrz: AERIA
– Małżonka tegoż przyszłego Possessora Lotaryngii będąc od przeszłey niezdrowia affekcyi uwolnioną, czyni praeparatoria do podroży do Xięstw [...]. GazPol 1736/93, 8 nlb..
patrz: AFEKCJA
– Doyście záś zgodne y spokoyne [...] Seymu przyszłego przyniesie universale remedium wszystkim [...] affekcyom Oyczyzny Naszey. GazPol 1735/59, 5 nlb.
patrz: AFEKCJA
– Poseł Angielski po kilkadniowey affekcyi z tym się tu pożegnał światem. GazPol 1735/74, 2 nlb..
patrz: AFEKCJA
– [...] przybyli z Stambułu Dwa Cudzożiemcy ktorych Konwoiował Aga Turecki [...]. GazPol 1736/4, 3 nlb..
patrz: AGA
– [...] Trybunał tuteyszy przy znacznym konkursie agituiących sie spraw szczęśliwie się agituie. GazPol 1735/69, 5 nlb..
– [...] Trybunał tuteyszy przy znacznym konkursie agituiących sie spraw szczęśliwie się agituie. GazPol 1735/ 69, 5 nlb.
– [...] przywieziono tu w skarbniku [...] Herszta Zboieckiego [...] w kaydany okowanego, ktory z innemi po lasach ieszcze grassuiącemi [...] maiętności cięską aggrawował wiolencyą [...]. GazPol 1735/58, 8 nlb..
patrz: AGRAWOWAĆ
– [...] ten Posłaniec akceptacyą Dworu Bawarskiego Praeliminarium Pacis [...] miał z sobą przywieść. GazPol 1736/96, 6-7 nlb..
patrz: AKCEPTACJA
– Francuzi [...] akceptowawszy kondycye Szwedow, przyobiecali subsidia coroczne po 450. tyś. Talerow przez trzy lata. GazPol 1735/55, 7 nlb..
– z Paryża de eadem die. Dwor Nasz bardzo się ukontentowanym pokazuie z ostatniego kuryera z Madrytu z konfirmacyą o akceptowaniu Dworu Hiszpanskiego praeliminarium pacis [...]. GazPol 1736/82, 8 nlb..
– Daiesz W. K. Mć P. N. M. we wszystkich akcyach, we wszystkich rządach sprawiedliwości swey dowody [...]. GazPol 1735/68, 2 nlb..
patrz: AKCJA
– [...] spodziewać się trzeba akcyi iakiey w tamtey stronie Cesarskich z Francuzami [...]. GazPol 1735/66, 8 nlb..
patrz: AKCJA
– In reliquo kule ogniste rożne ognie z siebie wydawaiące z Moździerzow przy akklamacyi [...] pospolstwa. GazPol 1736/94, 2.
patrz: AKLAMACJA
– [...] lustra, zwierciadła wielkie, piękne perspektywy y umaione z akkomodacyą ściany pokoiowe proporcyą nader piękną wydawały [...]. GazPol 1735/47, 1 nlb..
patrz: AKOMODACJA
– [...] Nad Portretem Order S. Jędrzeia y Korona wielka Cesarska ná Gzymsie akkomodowane oczy spektatorow wabiły. GazPol 1736/83, 2 nlb.
– Z Ukrainy od przyieżdzających tu rożnych ludzi Kupieckiey Kondycyi mamy relacye, iż pełna wiadomość Ukrainy, że Azow Woyska Rossyiskie wzięły, jedni twierdzą że przez szturm, drudzy że przez akkord, inni że przez przekupienie Kommendanta Azowa. GazPol 1736/96/5.
patrz: AKORD, AKORD, AKORT
– Die 7. Praesentis będąc ia, y Rezydent Cesarski y Imć P. Baron Tallmann na audyencyi u Wezyra, tośmy w interessie Jm Pana Stadnickiego sprawili, że go nam uwolnić akkordowano [...]. GazPol 1736/95, 6 nlb..
patrz: AKORDOWAĆ
– [...] przybiegł tu Kuryer Moskiewski [...] donoszący o aktualnie odebranym przez Moskwę Azowie [...]. GazPol 1736/4, 1 nlb..
patrz: AKTUALNIE
– [...] to iest tak rzecz doskonała, iakoby iuż był aktualny pokoy w Europie. GazPol 1736/83, 7 nlb..
patrz: AKTUALNY
– [...] [Król] aktualnemi cnotami wspiera y utrzymuie [...] Koronę, y ktorego zapędom sam BOG [...] zdaie się tak szczęścić [...]. GazPol 1735/56, 2 nlb..
patrz: AKTUALNY
– [...] áni gorliwe instancye, y pracowite [...] Marszałka Koła Naszego allaboracye, áni [...] perswazye, áni łaskawa J. K. Mci [...] rezolucya [...] dotąd nie mogła umollifikować animos contradicentium Elekcyi Seymowego Marszałka [...]. GazPol 1735/68, 5 nlb..
patrz: ALABORACJA
– Obligował [marszałek] saepius áby per Turnum głosy poszły do obrania Marszałka, nad czym długo desudabat, lecz contradicentes do tego przystąpić nie chcieli alleguiąc że y drugiego dnia practicato iuż w tey Izbie exemplo obrany bydź może Marszałek. GazPol 1735/63, 5 nlb..
– Biskup Krak. Podk. Kor. [...] z deklaracyą Allewiacyi w Prowiantach tudzież Ewakuacyi Woysk pacificatae Republ. od Tronu replikował. GazPol 1735 / 59, 1.
patrz: ALEWIACJA
– Co zaś respektem allewiacyi [...] w Prowiancie I. O. Xżę Imć iako pragnie całym sercem obeyść się cum omnimoda discretione. GazPol 1735 / 29, 4.
patrz: ALEWIACJA
– Woyska Rossyiskie Nayiaśn. Monarchini Rossyiskiey z Polski do Państw swoich dlá Allewiacyi uczynienia w Prowiantach Prześw. Wwdztwom, Ziemiom, y Powiatom wychodzą. GazPol 1735 / 73, 2 nlb..
patrz: ALEWIACJA
– [...] Kozackie Pułki prawie wszystkie wyszły, przez co [...] Ziemianom znaczna w komportacyi Prowiantow stanie się allewiacya. GazPol 1735 / 62,1 nlb..
patrz: ALEWIACJA
– Tym czasem záś niż Seymiki przed Seymowe nastąpią, allewiacya zdezolowanym Woiewodztwom [...] zá rzecz wielce potrzebną przyszłemu Seymowi przy uniżoney proźbie moiey W. K. Mci [...] z obligacyi Senatorskiey reprezentuię. GazPol 1735 / 47, 12.
patrz: ALEWIACJA
– [...] PP. Kołaczkowski Podkomorzy Kaliski [...] Zakrzewski Podstoli y Pisarz Grodzki Poznański znaczną w komportacyi Prowiantow [...] dlá Woiewodztw swoich wyrobiwszy Allewiacyą [...] ad propria odiachali. GazPol 1736 / 77, 3 nlb..
patrz: ALEWIACJA
– Przy konkluzyi konferencyi I. W. Imc Pan Minister Rossyiski dla uczynienia allewiacyi w Prowiantach Cztery Regimenty Rossyiskie z Polski wyprowadzić deklarował. GazPol 1736 / 92, 3 nlb..
patrz: ALEWIACJA
– Przeszłą Pocztą doniosło się, iż dla uczynienia Allewiacyi w Prowiantach Prześw. Wwdztwom, Ziemiom y Powiatom Nayiaśn. Monarchini Ieymć Rossyiska z Polski 22. Tysiące Woyska swego wyprowadza. GazPol 1736 / 77, 2.
patrz: ALEWIACJA
– P. Baron Keyserling [...] ná ostatnich konferencyach z [...] Senatorami [...] agituiących się, dlá Allewiacyi uczynienia Prześw. Woiewodztwom, Ziemiom y Powiatom [...] deklarował 22. Tysięcy Woyska Rossyiskiego wyprowadzić. GazPol 1736 / 78, 1.
patrz: ALEWIACJA
– [...] Alliancya z Dworem naszym nie omylnie z Persami stanie przeciwko Porcie Ottomáńskiey. GazPol 1736/97, 7 nlb..
– [...] Szwecya rezerwowała sobie tymże Traktatem indemnitatem Traktatow y Alliancyi ktore z inszemi Potencyami zawarła. GazPol 1735/55, 7 nlb..
– Przez przywroconą między Cesarzem Imcią y Krolem Sardyńskim harmonią, tudziesz zawartą Alliancyą, Xięstwa Włoskie [...] dostatecznie są ubespieczone. GazPol 1736/97, ???.
– Konjekturuią niektorzy, że to Poselstwo concernit [...] alliancyi respektem woyny Tureckiey. GazPol 1736/97,???.
– Alkorán nász uczy y przyiaźń Sąsiedzka dotego Nas pociąga, abyśmy wszystkim uciekaiącym pod naszą protekcyą dawali ochronę [...]. GazPol 1735/50, 8 nlb..
patrz: ALKORAN
– [...] Officyalistowie Prześw. Wwdztw Ziem y Powiatow [...] do Altany w Ogrodzie Królewskim nowo będącey comparuerunt. GazPol 1735/54, 1 nlb..
– W przeszły tydzień w Artyleryi Dziedziczney J. K. Mci [...] ogień się do prochow zakradł. GazPol 1735/73, 2 nlb..
– [...] Officyerowie przy Chorągwiach znaydować się in persona powinni; á przynaymniey alternatę zachowuiąc, omnimo ieden Sub amissione Szarży ma się znaydować. GazPol 1736/82, 5 nlb..
patrz: ALTERNATA
– [...] Kazanie miał [...] Ordynaryiny Kaznodzieia [...] w ktorym [...] czynił alluzyą do Starożytnego [...] PP. Platerow Domu [...]. GazPol 1735/37, 2-3 nlb..
patrz: ALUZJA
– Krom tego przydały aktowi ozdoby, znáczney wielkości, od połowy filarow aż nad same łáwki zawieszone w lampach piktury, ktore [...] lamenta, przez smutne wierszem Polskim alluzye wyrażáły. GazPol 1736/85, 3 nlb..
patrz: ALUZJA
– [...] Kaznodzieia tuteyszy miał Kazanie [...] czyniąc alluzyą takowym assumptem: że iako [...] na Godach Kaneńskich Opátrzność Boska dla Jana, miasto innych zaproszonych samegoż Chrystusa Gościem sprowadziła, tak przy publicznym całey Oyczyzny weselu ex Anniversaria Coronationis die Nayiaśn: Krola Imci AUGUSTA III. GazPol 1735/28, 1 nlb..
patrz: ALUZJA
– Po skończoney Mowie [...] Suffragan Kujawski [...] Kanclerz od Tronu z Alluzyą do Pogoni Herbu Prześw. Prowincyi Litt. wdzięcznym replikował responsem [...]. GazPol 1735/72, 2-3 nlb..
patrz: ALUZJA
– Przybywszy Krol Jmć do kniei w minutach 10. ná wybudowane ná 2. łokcie od ziemi Amphitheatrum chrostem zielonym otoczone z ktorego mogł lepiey widzieć zwierza, stanął y zaraz mysliwcy y chłopi z gęstwiny zaczęli wyganiać łosie [...]. GazPol 1736/82, 3 nlb..
– Na dziedzińcu Zamkowym kwatery Ogrodowe reprezentowano, y dwa Amphiteatra Insignis Bacchi splendentia wystawiono, festonami złocistemi y zieleniną pięknie uformowane. GazPol 1736/83, 3 nlb..
– Drugi Proiekt względem amnestyi Generalney także czytano z wyżey wyrażoną klauzulą. GazPol 1736/2, 1.
– [...] Woyska wielkie Rossyiskie z Amunicyami wielkiemi woiennemi y wiktuałami [...] ustawicznie na Ukrainę masieruią [...]. GazPol 1736/96, 5 nlb..
– 800 palisadow zwieść kazał, tudzież wszelkim dostatkiem zywności, y ammunicyi woienney Garnizon tuteyszy opatrzył [pan Reymić]. GazPol 1735/29, 6 nlb..
– [...] Jchmć Dyssydenci koniecznie o annihilacyą iego [czwartego artykułu Traktatu Rynickicgo] urgent [...]. GazPol 1736/96, 7 nlb..
patrz: ANIHILACJA
– Raporta iako nayczęstsze y punktualne czynić Zalecam pod animadwerssyą Artykułow Woyskowych. GazPol 1736 / 82, 5-6 nlb..
– [...] Sukcessa [...] Thamasa niepowinny Muzulmanom serca y animuszu ubliżáć owszem bardziey do pomsty nad zdradliwemi Solennie zawartego Traktatu Wiarołomcami animować [...]. GazPol 1736/82, 8 nlb..
patrz: ANIMOWAĆ
– W [...] kasztelu wiele prochow y inney ammunicyi Woienney znaleźli, więc co do większey przychodzą animozyi [...]. GazPol 1736/92, 7 nlb..
patrz: ANIMOZJA
– [...] Wezyr Wielki iako człowiek animuszu spokoynego [...]. GazPol 1736/93, 6 nlb..
– [...] w dzień Anniwersaryiny Urodzenia Xcia Imci Hessen Humburga odprawił się tu Festyn [...]. GazPol 1735/29, 6 nlb..
– [...] dwa Regimenty Rossyiskie [...] in gratiam Festynu Anniwersaryinego Urodzenia Nayiaśn: Imperatorowey [...] Rossyiskiey z 13 armat [...] ognia dawały [...]. GazPol 1735/31, 1 nlb..
– [...] w dzień Anniwersarza Koronacyi Woyska J. K. Mci dziedziczne z armat y ręczney strzelby applauz czynić maią. GazPol 1735/28, 6 nlb..
– [...] Anniwersarz szczęśliwie w Krakowie odprawioney Koronacyi [...] z ukontentowaniem wszytkich przytomnych obchodzono. GazPol 1735/29, 1 nlb..
– [...] Anszeff Woyská Ottomáńskiego: de novo onemu uczynił propozycye pokoiu bárdzo pożyteczne Persyi [...]. GazPol 1736/78, 8 nlb..
patrz: ANSZEF
– Xiążę Imć Kasztelan Krakowski [...] Królową Imść [...] nazwał z Siedmiu Antecessorek De domo Austriaca octavam Beatitudinem [...]. GazPol 1736/2, 2 nlb..
– Rzeka [Warta] in Anno 1698 była tez w Katedrze y w Stallach, ale teraz cale ie zalała sięgaiąc do Ambony, y stoł także wysoko Ołtarza wielkiego zalała, y tak nagle przypadła, że nie ktore Antepedya musiały zostać w wodzie [...]. GazPol 1736/5, 3 nlb..
– [...] Kościoł wszystek w Lampach y gęstych swiecach iarzęcych obity cały załobą pieknie adornowany funebralnym apparamentem widziany był. GazPol 1736/84, 2 nlb..
– Łożko z axamitu złotem tkanego [...] plendecą przybrane, zgoła cały pokoy iednakowym apparatem adornowane widziane były. GazPol .
patrz: APARAT
– [...] cała facyata [...] illuminowana światłem iasną czyniła apparencyą. GazPol 1735/47, 1 nlb..
patrz: APARENCJA
– Apparencya pogrzebowa przyszłą opisze się pocztą. GazPol 1736/82, 7 nlb..
patrz: APARENCJA
– [...] Baldechin karmazynowy Axamitny galonem złotym przyozdobiony Atłasem białłym podszyty ozdobną czyni Apparencyą. GazPol 1736/82, 1 nlb..
patrz: APARENCJA
– U Dworu Nászego w Poniedżiałki y Czwartki Appártymenta bywáią. GazPol 1736/80, 4 nlb..
– [...] przy prezencyi [...] Nuncyusza [...] pod czas Appartymentow Cantata y Serenata była. GazPol 1736/93,1 nlb..
– [...] w appartymentach Nayiaśn. Krolowey Jeymći Assamble były [...]. GazPol 1736/77, 2 nlb..
– Appartymenta w tenże dzień u Nayiaś. Krolowey Jeymći, na ktorych J. W Jmć X. Nuncyusz był, ressumowano [...]. GazPol 1736/90, 3 nlb..
– Podczas obiadu przy spełnianiu zdrowia nieustannym z armat biciem Artylerye tuteysze applaudowały [...]. GazPol 1735/69, 1 nlb.
– [...] przy applauduiącey [...] Kapeli in gratiarum actionem szczęśliwie odprawionego Jubileuszu śpiewano. GazPol 1735/ 63, 1.
– [...] Krol Imć przy applauduiącey dnia pogodzie [...] w pole wyiechawszy łowami się dywertował. GazPol 1735/36 3 nlb.
– [...] z lukrow robione Herby Krolestwa Ichmćiow Korony y W. X. L. z Inskrypcyami y alluzyami do festu Koronacyi applauduiące oboygom Majestatom [...]. GazPol 1736/ 80, 3-4 nlb.
– Artylerya zaś hucznym biciem z kilkudziesiąt armat uczyniła applauz GazPol 1735/25, 1 nlb..
– [...] Artylerye hucznym z armat applauzem kilkakrotnie słyszeć się dały. GazPol 1736/96, 1 nlb.
– [...] w dzień Anniwersarza Koronacyi Woyska J. K. Mci dziedziczne z armat y ręczney strzelby applauz czynić maią. GazPol 1735/28, 6 nlb..
– [...] P P. Primores Woyska, adinvicem się traktuią spełniaiąc zdrowia Nayiaśn. Krolestwa Ichmćw J. O. Xiestwa Ichmciow Regimentarzow przy [...] applauzie Artyleryi. GazPol 1735/51, 1 nlb.
– [...] Krolewnie dano Imiona Marya, Krystyna, Anna, Teresa, Salomea, Eulalia, y Franciszka Xawerya, ktorey na dowod publicznego applauzu prywatne pioro to przydaie Votum. GazPol 1735/31, 2 nlb..
– Dworzanie przerzeczonego Xćia poty zasługi swoie z Kassy Cesarskiey in pleno brać będą, poki powoley do usług samego Dworu naszego nie będą mogli bydż applikowani. GazPol 1736/96, 6 nlb.
patrz: APLIKOWANY
– [...] Woiewoda Podlaski zostawszy naruszony Apoplexyą mowić iuż był zaniechał, lecz [...] uczynił Testament z wszelką dyspozycyą [...]. GazPol 1736/10, 1 nlb..
patrz: APOPLEKSJA
– Respons na Instrukcyą Prześwietnego Powiatu Zydaczewskiego [...], od [...] Generała Leytnanta Orderu S. Jędrzeia Apostoła Kawalera [...]. GazPol 1735, 29, 3 nlb..
patrz: APOSTOŁ
– [...] To iest iednak pewna, że Dwor nasz tey odmiany [uzurpatora do władania Korsyką] dużo apprehenduie, obawiaiąc się, żeby na tey Wyspie Gniazda Rozboynikow nie założono [...]. GazPol 1736/96, 7 nlb..
– Ruszenie się Woysk Cesarskich nad Rhenem [...] znaczną czynią Dworowi Naszemu apprehensyą, ile że Theatrum Belli może bydź w Naszych Państwach. GazPol 1735/62, 7 nlb..
– Potym Nayj: Krolowey Ieymci przy rożnych Apprekacyach to powiedział [ksiądz Grzegorzewski]. GazPol 1736/90, 3 nlb..
patrz: APREKACJA
– Dość żem miał od [...] Łaskawego Pana mego akcyi moich Oycowską y Pańską zawsze Łaskawą approbatę. GazPol 1735/69, 9 nlb..
patrz: APROBATA
– P. Baron Keyserling [...] deklarował 22.Tysięcy Woyska Rossiskiego wyprowadzić [...] co y wyszłemi in publicum approbował Uniwersałami. GazPol 1736/78, 1 nlb..
patrz: APROBOWAĆ
– [...] Wotywie aderat cała Przewielebna Archi Kapituła tuteysza [...]. GazPol 1735/36, 6 nlb..
– [...] Architekt Krolewski odebrał ordynans żeby Zamek w Bar Le Duc będący, iako nayprędzey, dla przyszłego Dworu, dla ktorego także kosztowną robią liberią, in perfecto constituat Statu. GazPol 1736/92, 6 nlb..
patrz: ARCHITEKT
– Prałat tuteyszy [...] miał Kazanie, na Summie, y obszernie dziękował Nayiaśn. Fundatorowi za fundacyą nowego Arcybractwa TROYCY Przenayśw. GazPol 1736/97, 4.
– [...] Xże Jmć Lotaryngii N. Cesarza Jmci o Starszą Arcy-Xiężniczkę Maryą Teressę, aby się z nią mogł z rękowáć upraszał [...]. GazPol 1736/85, 7 nlb..
– [...] [Deputatowi Sandomirskiemu] Marszałek Trybunalski [...] directricem in administrationem tuteyszego Prześ: Areopagu na mieyscu swoim commisit scipionem. GazPol 1736/88, 5 nlb..
patrz: AREOPAG
– Ostatnia piktura [...] miała wyrażonego na sobie Argusa niegdy [nigdy] zasypiaiącego [...]. GazPol 1736/86, 2 nlb..
patrz: ARG, ARGUS
– [...] ná Arkadach nad Oknami Woiewodztw y Ziem Insignia reprezentowane były. GazPol 1736/83, 2 nlb..
patrz: ARKADA
– [...] po obaczonym Ceukhauzie álbo Arszenale [...] ku Francyi ruszył się [dwór] [...]. GazPol 1736/96, 8 nlb..
patrz: ARSENAŁ
– [...] piąciu Artylerystow ná mieyscu zostało [...]. GazPol 1735/73, 2 nlb..
– [...] Hetman Wielki Koron. Artykuły Woyskowe authoritate Seymu Anni 1609. tudzież y poźnieyszemi approbowane Konstytucyami wydać dlá Ichmościow Woyskowych roskazał [...]. GazPol 1735/71, 4 nlb..
patrz: ARTYKUŁ
– Dnia wczorayszego Assamble w pokoiach [...] Graffa Sułkowskiego Koniuszego y Ministra Status Saxonici Kommendantá Woysk, y z kolacyą zwyczayne żaczęły się. GazPol 1736/90, 3 nlb..
patrz: ASAMBLE
– Wieczorem Krolestwo Ichmść y wszyscy przytomni Assamblami zabawiali się [...]. GazPol 1735/30, 6 nlb..
patrz: ASAMBLE
– Bądźcie [...] Panowie assekurowani, że chce [monarchini rosyjska] zawsze widzieć in integro wszystkie Prawa, Swobody, y Wolności Nasze [...]. GazPol 1735/59, 6 nlb..
– Drugą mowę [...] miał W. Jmć Pan Hrabia Krasicki do ktorey wżiąwszy assumpt, iak nie tylko Zkolligowanym familiom ale y całey Oyczyżnie wycisnęły łzy z oczu, śmiertelne J. W. Woiewody prochy, dedukował [!] żale Przeświętney Prozapij [...]. GazPol 1736/86, 3 nlb..
patrz: ASUMPT
– Kaznodzieia tuteyszy miał Kazanie [...] czyniąc alluzyą takowym assumptem: że iako [...] na Godach Kaneńskich Opatrzność Boska dla Iana [...] samegoż Chrystusa Gościem sprowadziła, tak przy publicznym całey Oyczyzny weselu ex Anniversaria Coronationis die Nayiaśn. Krola Imći AUGUSTA III. GazPol 1736/28, 1 nlb..
patrz: ASUMPT
– [...] Biskup Wileński w assystencyi Prześw: Kapituły [...] Wotywę celebrował [...]. GazPol 1736 / 96, 4 nlb..
patrz: ASYSTENCJA
– [...] Krolewnie [...] Chambellanowie, y za niemi Paziow dwoch assystowało [...]. GazPol 1735/37, 5 nlb..
patrz: ASYSTOWAĆ
– Felt-Márszałek Munich przybywszy z Woyskiem Moskiewskim pod Perekop, attákował go przy ciemney nocy, ordynowawszy lewe skrzydło, aby zmyślony attak pokazáć przy rzucaniu Bomb [...]. GazPol 1736/1, 3 nlb..
patrz: ATAK
– Felt-Márszałek Manich przybywszy z Woyskiem Moskiewskim pod Perekop, attákował go przy ciemney nocy, ordynowawszy lewe skrzydło, aby zmyślony attak pokazáć przy rzucaniu Bomb, A prawe skrzydło formalnie attakowało. GazPol 1736/1, 3 nlb..
patrz: ATAKOWAĆ
– Dla attakowania Kurpikow wysłałem iednę kommendę z Jmćią P. Oberszterleitnantem Szyszkinem. GazPol 1735/5, 2 nlb..
patrz: ATAKOWANIE
– [...] Poseł Perski [...], u Nayiaś: Imperatorowy Ieymci [...] miał audyencyą przy zwykłey temuż Aktowi ceremonij [...]. GazPol 1735/39, 4 nlb..
– Die 7. Praesentis będąc ia, y Rezydent Cesarski y Imć P. Baron Tallmann na audyencyi u Wezyra, tośmy w interessie Jm Pana Stadnickiego sprawili, że go nam uwolnić akkordowano [...]. GazPol 1736/95, 6 nlb..
– Posłowie […] publiczną u JKMCi mieli Audiencyą. GazPol 1735/60, 2.
– Po skończoney audyencyi JJ. WW. Ichmść PP. Posłowie do pocałowania Ręki Pańskiey przystąpili. GazPol 1735/36, 3.
– Pan Ferdynand Plater Łowczy W. W. X. Litt. przy partykularnej Audyencyi J. K. Mci złożył podziękowanie. GazPol 1735/72, 3.
– Processya solenniter w dzień BOZEGO CIAŁA rano od Fary, po południu od WW. OO. Augustyanow przy dawaniu przez Pocztowych ognia w liczney frekwencyi odprawiła się. GazPol 1735/50, 2.
– w Sobotę odprawił się tu u OO. Augustynianow Seymik Gospodarski, Ziemi tuteyszey względem Czopowego, y Szelężnego [...]. GazPol 1736/6, 2 nlb.
– Dywizye adversae Partis, nie tak motu regularnego Authoramentu woyska, iako nowozaciążnych [...] w tych czasach Dobrá [...] Pana Szołdrskiego [...] zruynowały [...]. GazPol 1735/36, 1 nlb..
patrz: AUTORAMENT
– [...] Posłowie ná Seym Pacificationis od Woyska Koronnego ná Kole Generalnym we Lwowie [...] obrani Z Authoramentu Polskiego. GazPol 1735/61, 2 nlb..
patrz: AUTORAMENT
– [...] Autorki zarzutow niedowiedzonych, sławy postradały, y rewokacyą pod ławą według Statutu czyniły. GazPol 1736/88, 5 nlb..
patrz: AUTORKA
– [...] P. Zagwoyski [...] forti manu uderzył na pomienioną Partyą, y nieiaki imprezy swoiey odebrał awantaż. GazPol 1735/39, 2 nlb..
– Woyska Rossyiskie zbliżywszy się ku Nieprzyiaćielowi ták, że ich z Armáty dośiądz było można ánimowały go do Akcyi, ieżeliby się názad wroćić uśiłował, y stoiąc do samego mroku wroćiły się do Obozu, ná zájutrz ták dáleko awanżowały, że z Nieprzyiaćielem rozmowić się można. GazPol 1736/94, 6 nlb.
– [...] Wolność StaroPolska in suo vigore zostawać będzie, ile assecurationibus od skolligowanych Nayiaśnieyszych Potencyi bez żadney awulsyi Kraiu stwierdzona Ex Pactis Conventis poprzysiężona [...]. GazPol 1735/51, 1 nlb..
– [...] ostatniego Rogacza [...] Podskarbi Nád. Kor. nie bez azardu zabił. GazPol 1736/82, 3 nlb..
– Lubośmy iuż wielekroć zakazáli, aby w teraznieyszych koniunkturach Polakom asylum w Páństwie naszym nie pozwolone było, iednakże przychodzi nam z nieukontentowaniem słyszeć, że niektorzy przeciwko tey naszey ordynacyi postępować zuchwale ważą się. GazPol 33, 7.
patrz: AZYL, AZYLUM
– [...] ná Amphiteatrach dwoch Bachusow siedżiało ná kozłach Oxesty wina maiąc, ktorzy peroruiąc ad Plebe wypijali. GazPol 1736/83, 3 nlb..
– [...] Imć Pan Major z rozwinionemi Chorągwiami przy odgłosie woyskowey kapeli, tudzież z bagażem wolne [...] otrzymał przeyście. GazPol 1735/35, 2 nlb..
patrz: BAGAŹ, BAGAŻ
– [...] Xiązętá Jcmść de Sangvine Krola Jmci Francuzkiego wszystek bagaz Swoy woienny osobliwie konie poprzedawać káżą [...]. GazPol 1736/80, 8 nlb..
patrz: BAGAŹ, BAGAŻ
– Jmć P. Markwis Mirepoia [...] w charakterze Posła pośpieszyć ma, iakoż diligentissime z bagazem swoim pośpieszáć każe. GazPol 1736/80, 7 nlb..
patrz: BAGAŹ, BAGAŻ
– [...] wydawszy ognia z obudwu stron [...] bajonetty ná flinty przyprawili [żołnierze cesarscy] [...]. GazPol 1735/69, 7 nlb..
– [...] Podkanclerzy Koronny [...] solenny dawał Bal, ná ktorym wszyscy prawie tu przytomni praesentes byli [...]. GazPol 1736/83, 4 nlb..
patrz: BAL
– Ná [...] Balu [...] spełniano zdrowie [...] Ichmciow przytomnych. GazPol 1735/51, 6 nlb..
patrz: BAL
– [...] w dzień Anniwersaryiny Urodzenia [...] Imperatorowy Ieymci Rossyiskiey, J. K. Mć. [...] wspaniały dawał Bal [...]. GazPol 1735/30, 6 nlb..
patrz: BAL
– [...] Ołtarz takową był wystawiony inwencją. Ná śrzodku Dziedzińca przed Pałacem 4. kolumny, Baldakin bogaty axamitny karmazynowy galonem y frandzlą bogatą przyozdobiony wspierały [...]. GazPol 1735/48, 2 nlb..
– Po bokach wielkiego Ołtarza Parki między innemi ziemskiemi ruinami, herbowne Balki Domu Platerowskiego rozwalały [...]. GazPol 1735/37, 3 nlb..
– Trzy herbowne Balki maiące na sobie Imiona trzech zmarłych braci przełamane [...]. GazPol 1735/37, 4 nlb..
– Processerunt niebawiąc Nayiaśn. Krolestwo Ichmość dwoma Bandami, iednę Krol [...], á drugą Krolowa Jeymć z [...] Damami Dominami bez Maszek induti do Izby Senatorskiey wprowadzili [...]. GazPol 1736/83, 1-2 nlb..
patrz: BANDA
– [Wisniowiecki] w Konwencie [...] Bernardynow, cały przeswietny Trybunał solennie traktował. GazPol 10, s. 3 nlb..
– Jmć P. Baron de Wutgenau Generał y Kommendant Mantuy [...] podał Dworowi proiekt, iakimby sposobem przerzeczona Forteca Mantua mogła przez reparacyą niektorych fortyfikacyi y przysposobienie więcey takichże fortyfikacyi, reddi nie dobytą [...]. GazPol 1736/90, 11 nlb..
patrz: BARON
– Dane są teraz Ordynanse na wygotowanie Barteryi y Redutt. GazPol 1736/94, 7.
– [...] Basza komendę Azowa maiący ob defectum Wiktuałow y Ammunicyi Woienney z kapitulować miał z Jm.P. Feltmarszałkiem Minichem [...]. GazPol 1736/96, 7-8 nlb..
patrz: BASA, BASSA, BASZA, BASZA
– [...] niektorzy Ichmć [...] całą Sessyą kontradykcyami bawili. GazPol 1735/63, 7 nlb..
patrz: BAWIĆ
– [...] Hetmán Wielki Koronny, dotych czas w Leżaysku bawi się [...]. GazPol 1736/9, 3 nlb..
– [...] Nayjaśn: Krolowa Ieymć […] Krolewnę Ieymć na nagotowanym złożywszy kredensie, P. Bogu ofiarowała, także solenną Benedykcyą Papieską […] odebrała. GazPol 1735/ 37, 6 nlb..
patrz: BENEDYKCJA
– Dnia wczorayszego […] Biskup Poznański Kaplicę […] sub Titulo S. Anny benedykował, y sam w niey Mszą S. miał [...]. GazPol 1735/54, 1 nlb..
– [...] iak tylko ná gorney sali stoły ná 120. Osob [...] zastawiono, y w dolnym pokoiu ná 40. Osob zgotowano, tak zaraz według rozdanych biletow, [...] Ichmść przytomni zasiadali [...] GazPol 1735/47, 5.
patrz: BIELET, BILET
– Z Litewskiey Dywizyi [...] iedni się, ad propria rozieżdzaią, drudzy się w Chocimiu bisurmanią [...]. GazPol 1735/49, 5 nlb..
– Admirał Norris [...] we 25. wojennych Okrętach do Portugallij wyszedł. Na te Okręty, oprocz potrzeb wszelakich Wojennych rożnych, wziął z sobą 10. tyśięcy flint, 4 tysiące par pistoletow, y niezmierną moc prochu, kul, ołowiu, bombow y granatow. GazPol 1735/ 51, 7.
patrz: BOMBA
– Od Dworu w Krolewcu będącego bonifikacya tych szkod przyrzeczona. GazPol 1736/ 88, 8.
– Deklarował [...] Het. W. Kor. et injunxit Jmći P. Arciszewskiemu Majorowi Artyleryi Kor. aby z Amunicyi [...], ktora [...] ieszcze w Cektauzie tuteyszym bonifikował sobie naymnieyszego ziarka prochu erogowanego tak ná wszystkie strzelania z ármar [!] y ręczney strzelby iako y na Feierwerk. GazPol 1736/ 90, 7-8.
– Nawet y Krol Jmć nasz miał proindemnitate tegoż Miastá solennie fidejubere, żeby zatym w Sprawiedliwość weyrzano y to co szkody poniosło, bonifikować rozkazać raczył. GazPol 1736/ 88, 8.
– [...] siedział Krol [...] pod Baldachynem Axamitnym złotemi Galonami bramowanym [...]. GazPol 1736/ 5, 1 nlb..
patrz: BRAMOWAĆ
– Dystrybucya Proemiorum Nayiaśn. Krol [...] Kalcedonową w złoto oprawną z Portretem własnym Tabakierę. [...] P. Baron Keyserling Poseł Rossyiski Pierścień bryliantami obsadzony. GazPol ???.
– [...] dostała się Tabakiera złota, z wierzchu Bryliantami, Rubinami y Szafirami sadzona [...] P. Moszynskiemu Podskarbiemu Nadwor: Koron: [...]. GazPol 1736/ 94, 1 nlb..
– Drugiego dnia na Kościoł cały kiery y brety Suknem czerwonym pomieszane służyły funebrali actui [...]. GazPol 1736/ 86, 3 nlb..
– Nayiaśnieysza Krolowa [...] w Kościele u WW. Panien Brygittek Niszpornemu aderat Nabożeństwu. GazPol 1735/ 47, 10 nlb..
– [...] w samym srzodku Faciaty Drzewo Laurowe między ktorego lisciami Oboyga Krolestwa busty reprezentowáne [...]. GazPol 1736/ 80, 3 nlb..
patrz: BUST
– Ołtarzowych słupow Postumentá zeszłych przedtym de Domo Załusciorum prezentowáły na sobie Busta, Biskupow, Woiewodow y innemi Godnościami in Polo Lechico iaśnieiących żalow Majestatem czyniły: [...]. GazPol 1736/ 84, 8 nlb..
patrz: BUST
– Deklarował I. W. Imć P. Het. W. Kor. et injunxit Imci P. Arciszewskiemu Majorowi Artyleryi Kor. aby z Amunicyi [...] ktora in paerte baeret ieszcze w Cektauzie tuteyszym bonifikował sobie do naymnieyszego ziarka prochu erogowanego. GazPol 7-8.
– W Niedziele [...] Woiewodzic Podolski [...] odbieraiąc in suam Imość Pannę Woiewodzankę Witebską w Pałacu Cekauzowym solenni apparatu figuram Prenosin [!] reprezentował. GazPol 1736/6, 2.
– Po Summie Castrum Doloris było ná ktorym oprocz Celebránsá J. W. Jmć X. Suffrágan Kujáwski [...] Roberson Audytor Dyecezyi Poznań: byli. GazPol 50, 3-4.
patrz: CELEBRANS
– Tę wiktoryą w Derbencie przez trzy dni przy rezonancyi roznych Muzyk y kotłow celebrowano. GazPol 55, 8.
– Summę [...] celebrował [..] Biskup Poznański. GazPol 76, 2.
– Tegoż dnia [...] in gratiam Nayiaśnieyszey MONARCHINI Rossyiskiey [...] celebrował się Festyn. GazPol 1735, 54.
– Nayiaśn: Krolowa [...] na Nieszporach przez [...] X. Iozefa Szembeka [...] celebrowanych [...] przytomna była. GazPol 31, 2.
– Nayaśn: Krolestwo Ichmć w Kollegiacie [...] ná Summie przez [...] Biskupa Krakowskiego celebrowaney przytomnemi byli. GazPol 78, 1.
– Á parte Ołtarza wystawiony stoł z rekwizytami wszystkiemi dlá celebruiącego [...] Biskupa Krakowskiego. GazPol 75, 4.
– Wstydem się przynaymniey rektyfikować będą swobodne animusze, ktore się pro natura libertatis rożnemi do tych czas passyiami unosiły; radbym wiedział qualem invidia praetextum livor colorem wynayduie od censurowania tak czystych ex omni candore notatos W. K. Mci P. N. M. actus. GazPol 7.
– [...] Nad Portretem Order S. Jędrzeia y Korona wielka Cesarska ná Gzymsie akkomodowane oczy spektatorow wabiły. GazPol 1736/83, 2 nlb..
patrz: CESARSKI
– Dworzanie przerzeczonego Xćia poty zasługi swoie z Kassy Cesarskiey in pleno brać będą, poki powoley do usług samego Dworu naszego nie będą mogli bydż applikowani. GazPol 1736/96, 6 nlb..
patrz: CESARSKI
– [...] Nad Portretem Order S. Jędrzeia y Korona wielka Cesarska ná Gzymsie akkomodowane oczy spektatorow wabiły. GazPol 1736/83, 2 nlb..
patrz: CESARSKI
– Xiąże Jmć Eugenius Charakter Prezydencyi Rady Woienney dla podeszłego wieku zamyśla złożyć in manus Nayj: Cesarza Jmci. GazPol 90, 10.
– W sobotę odprawił się tu u OO. Augustynianow Seymik Gospodarski Ziemi tuteyszey względem Czopowego y Szelężnego. GazPol 1736/6, 2.
patrz: CZOPOWE
– U Dworu Nászego w Poniedżiałki y Czwartki Appártymenta bywáią. GazPol 1736_80, 4 nlb..
patrz: CZWARTEK
– Ruszenie się Woysk Cesarskich nad Rhenem [...] znaczną czynią Dworowi Naszemu apprehensyą, ile że Theatrum Belli może bydź w Naszych Państwach. GazPol 1735/62, 7 nlb..
patrz: CZYNIĆ
– [...] Monarchini Rossyiska dała Ordynans Admiralicyi swoiey, áżeby zawsze trzymała pogotowiu 12000 Maytkow [...]. GazPol 1736/87, 8 nlb.
patrz: DAĆ
– [...] Krolewnie dano Imiona Marya, Krystyna, Anna, Teresa, Salomea, Eulalia, y Franciszka Xawerya, ktorey na dowod publicznego applauzu prywatne pioro to przydaie Votum. GazPol 1735/31, 2 nlb..
patrz: DAĆ
– Excerpt z Listu w Derbeńcie d. 24 Maij datowanego. GazPol 55, 7.
patrz: DATOWANY
– [...] w dzień Anniwersaryiny Urodzenia [...] Imperatorowy Ieymci Rossyiskiey, J. K. Mć. [...] wspaniały dawał Bal [...]. GazPol 1735/30, 6 nlb..
– [...] Podkanclerzy Koronny [...] solenny dawał Bal, ná ktorym wszyscy prawie tu przytomni praesentes byli [...]. GazPol 1736/83, 4 nlb..
– [...] częste krwi puszczanie bardzo siły debilituie, á zbyteczne lekarstwa duszę wypędzaią z chorego. GazPol 32, 5.
– Pomienioni Turcy w niewolą zabrani zeznali, iakoby Garnizon w obleżonym mieście Gensa 6000. woyska w sobie zawierał, lecz zbiegow albo defeitorow w tym iest odmienna relacya, że tylko 3000 Turkow tamże znaydować się ma,. GazPol 39, 3.
patrz: DEFEJTOR
– Dolor Regius, Na utracenie Wielkiego [...] Senatora w takowych Delineamentach że przy Herbie Imści stoiącym oraer aurei velleris Heniusz śmierci Baranka. GazPol 3, 4.
– Ex opposito Dolor Reipublicae symbolum, przed orła Sarmackiego [...] Demonstrowane było [...]. GazPol 3, 4.
– [...] podstąpili za tym pod okna Dobosi z całego Gárnizonu kommenderowani odbiiaiąc na bębnach sztuki swoie [...]. GazPol 90, 6.
– Damy, Senatorowie, Ministrowie [...] Cudzoziemscy w dominach ná pokoie Zamkowe comperuêre [...]. GazPol 83, 1.
patrz: DOMINA, DOMINO
– Dreznienskie Listy [...] doniosły tu, iż Krol Imśc dotych czas zabawia się łowami [...]. GazPol 10, 1.
– Przy Sali stał Orzeł Dwoygłowny cáły illuminowany [...]. GazPol 94, 2.
– Trybunał Głowny W. X. Lit [...] po skonczoney in spatio dwudziesto niedzielnego czasu Alternacie tuteyszey kadencyi [...] zakonkludowany został. GazPol 89, 4.
– [...] z tych [...] dymittowanych ludzi, cześć większa obrocona będzie do kopania po rożnych Prowincyach kanałow [...] całemu Krolestwu bardzo potrzebnych. GazPol 84, 6.
– Pan Plater Starościc Dynemburski [...] z tym się tu pożegnał światem, ktorego Ciało w Szkołach [...] Jezuitow Lit: w Niedzielę partykularnie złożono. GazPol 36, 3.
– Miasto Konstantynopol dużo się zatrwozyło z tak nagłego dysgracyowania Wezyra przeszłego. GazPol 87, 7.
– [...] skłaniam [laskę] in adorationem wszystkich W. M. Panow ktorych tu dysinteressowana Oyczyzny miłość [...] sprowadziła. GazPol 63, 4.
– Nayiaś. Krol Jmć [...] Łowami się dywertował. GazPol 60, 2.
– Ichmciow Sędziow kto do pierścienia Lancą, Dzirydą do Tarczy, Szpadą Głowę ugodzi Nayiaśn. Krolestwo Ichmć ad decisionem dezygnowali. GazPol 54, 4.
– Po tey Ceremonii zaśiadszy ná krzesłach Cantata y Serentata przez wybornych śpiewakow Włoskich in Honorem et Plausum Naiaś. Monarchini Jeymći Rossyiskiey skoncypowane peragebatur, Izba Senatorska w takowey na ten Akt Solenny była exornacyi. Pawiment albo posadzka w Tafle de novo wysadzona, Podniebienie Gipsem renowowane, circum circa cała Izba kolumnami drzewianemi snycerską robotą wyrobionemi biało złocisto w fugi z sznyrklami wyzłoconemi y kapitelami pod Gzyms danemi restaurowana Arkusy drzewiane z Hebami Przeświet. Woiewodztw wszystkich pędzlem doskonałego Malarza adorowane, y ná Arkadach nad Oknami Woiewodztw y Ziem Insignia reprezentowane były [...]. GazPol 1736/83, 2.
patrz: EGZORNACJA
– Wieczorem [..] wyśmienite fejerwerki widziane były. GazPol 97, 7.
– [...] po Fajerwerku tańce aż do godziny 1. z pułnocy trwały [...]. GazPol 47, 9.
– W przeszłą Srzodę in gratiarum actionem Nayiaśn. Krolowey Ieymci zá konferowany do Kościoła S. Iana srebrno złocisty [..] znakomity z inkludowanymi intus Relikwiami S. Iana Nepomucena pieknym nader fazonem akkomodowany Relikwiarz, Venerabile Capitulum Kollegiaty tuteyszey [...] delegowało [...] Kanonikow. GazPol 60, 1.
patrz: FASON, FASON, FAZON
– [...] przerzeczony Feltmarszałek nasz kilku Regimentom z Ferraryi ruszyć się na te mieysca kazał. GazPol 95, 5.
– Imć P. Generałá Faltmarszałka [!] de Lacy [...] Imperatorski żászedł Ordynans, żeby czym prędzey z mianym pod swoią kommendą Woyskiem do złączenia się z Imci Panem Feltmarszałkiem Minichem pośpieszał [...]. GazPol 95, 4.
– Jako sie Paszy podobały te moie reflexye, tak toż samo deklarował uczynić, iakom mu proponował, y zaraz na to Fermany wydał [...]. GazPol 1735/50, 8 nlb..
– W Stambule surowy ferman publikowano, aby [...] do Fortec innych bieżano, [...]. GazPol 1736/94, 8 nlb..
– [...] maią [...] taki Ferman Tatarowie aby naszych niezaczypiali, a prżecie się rezolwuią. GazPol 1736/10, 3 nlb.
– Marszałek Trybunału Koron: in gratiam pomienionego festynu solenny u siebie dawał Bal [...]. GazPol 28, 5.
patrz: FESTYN
– Na ścianach Kościelnych sześć reprezentowano figuruiących Obrazow. GazPol 75, 5.
– Przy samych záś grádusach Cáłunem axámitnym Purpurowym zasłanych taboretow 2. Axamitnych z takiemisz umyślnie sprawionemi węzgłowkámi z franżłą złotą [...]. GazPol 3, 4.
– [...] katafalk czerwonym axamitem, trunna axamitem tegoż koloru bogatą złotą franżlą przyozdobiona obite [...]. GazPol 63, 8.
– [...] się ta Forteca ieszcze przed przybyciem Flotylli [....] poddać musi [...]. GazPol 94, 3.
patrz: FLOTYLLA
– Felt-Márszałek Manich przybywszy z Woyskiem Moskiewskim pod Perekop, attákował go przy ciemney nocy, ordynowawszy lewe skrzydło, aby zmyślony attak pokazáć przy rzucaniu Bomb, A prawe skrzydło formalnie attakowało. GazPol 1736/1, 3 nlb..
patrz: FORMALNIE
– Ci Emissaryi [...] przebrali się po Niemkiecku, ktorych nad Forwaktem Polskim Komendę maiący odesłał [..] do Imści Pana Regimentarza Giedymina [...]. GazPol 4, 3.
– Przyszła świeża wiadomość od [...] Rotmistrza w Iákośliku Forwacht trzymaiącego, że Trzech Baszow z Woyskiem przeprawiło się przez Dynay [...]. GazPol 5, 3.
– [...] wyszedł od Dworu ordynans, aby wszystkie Okręty woienne porozbierano z Wszelkich ammunicyi, procz niektorych galerow y Fregat [...]. GazPol 92, 6.
patrz: FREGATA
– Processya solenniter w dzień BOZEGO CIAŁA rano od Fary, po południu od WW. OO. Augustyanow przy dawaniu przez Pocztowych ognia w liczney frekwencyi odprawiła się. GazPol 1735 50, 2.
patrz: FREKWENCJA
– Pawiment albo posadzka w Tafle de novo wysadzona, Podniebienie Gipsem renowowane, circum circa cała Izba kolumnami drzewianemi snycerską robotą wyrobionemi biało złocisto w fugi z sznyrklami wyzłoconemi y kapitelami pod Gzyms danemi restaurowana Arkusy drzewiane z Hebami Przeświet. Woiewodztw wszystkich pędzlem doskonałego Malarza adorowane, y ná Arkadach nad Oknami Woiewodztw y Ziem Insignia reprezentowane były. GazPol 1736/83, 2.
patrz: FUGA
– [...] Kościoł wszystek w Lampach y gęstych swiecach iarzęcych obity cały załobą pieknie adornowany funebralnym apparamentem widziany był. GazPol 1736/84, 2 nlb..
– Kommendy oboyga tych Woysk Auxyliarnych wydały Ordynanse, áby żadnych Prowiantow y furaziow te Woyska nie pretendowały. GazPol 65, 4.
– [...] W przeszła Niedźielę in Gratiam Diei Natalis Nayiaś. Krolewney Jeymći Starszey Krystyny u Dworu tuteyszego była Gala [...]. GazPol 1736/83, 4.
patrz: GALA
– [...] dwa Geniusze niebieskie applauz czynili [...]. GazPol 1735, 75, 4.
– [...] To iest iednak pewna, że Dwor nasz tey odmiany [uzurpatora do władania Korsyką] dużo apprehenduie, obawiaiąc się, żeby na tey Wyspie Gniazda Rozboynikow nie założono [...]. GazPol 1736/96, 7 nlb..
patrz: GNIAZDO
– Dnia wczorayszego Assamble w pokoiach [...] Graffa Sułkowskiego Koniuszego y Ministra Status Saxonici Kommendantá Woysk, y z kolacyą zwyczayne żaczęły się. GazPol 1736 90, 3 nlb:.
patrz: GRAF, GRAF, GROF
– Generał en Cheff kommenderował kilkaset Granadyerow na koniach uprowidowanych w granaty [...]. GazPol 1735, 39.
– Podle pierwszego Granadyera stała Osoba ná Maiestacie Dziecię piersiami Karmiąca [...]. GazPol 1735, 47.
– U dołu Bramy po prawey ręce stał odmalowany Granadyer z bronią w kolorze barwy Rossyiskiey. GazPol 1735, 47.
– Drabanci, Grenadyerowie y Infanteria z ręczney strzelby bieżącym ogniem Salwy dawali. GazPol 1736, 94.
– Z naszey záś strony Kapitan ieden raniony á pod drugim Kapitanem y 5. Granatyerami konie pobite. GazPol 1735, 73.
– Podle drugiego Granadyera sprawiedliwość z Wagą y Mieczem z tą Inskrypcyą swoię miała konsystencyą. Meo affectu. GazPol 1735, 47.
– [...] powtore, y po trzecie Granadyrowie, y Artyllerya ostátnie z Dział ogłosiła Requiem [...]. GazPol 1736, 4.
– [...] przy dokończeniu Summy [...] Granadyerow 100. kommenderowanych z ręczney strzelby y z Armat 12. Artylleryia ognia dawała [...].. GazPol 1736, 4.
– Officyerowie y wyrażone dwa Regimenty zdeymuiąc Granadyerskie czapki [...] odpowiadały głosem wielkim Vivat. GazPol 1735, 47.
– Nastąpiła przytym gratulacya od Magistratu tutecznego Krolowy Ieymci złożona. GazPol 1735, 25.
patrz: GRATULACJA
– Ministrowie [...] Cudzoziemscy w pokoiach Zamkowych swoie złożyli I. K. Mci gratulacye. GazPol 1735, 65.
patrz: GRATULACJA
– Okręty ktore od Konstantynopolu czarnym morzem z Ammunicyą znaczną woienną tudźież cum Victualibus ná sukkurs obleżoney fortecy przyszły były, od Pramow Rossyiskich ad fine przez Imci P. Feltmarszałká wystáwionych repressalia wźięły, ták dálece że iedne z armat rozbite w morzu grążnąć muśiáły. GazPol 1736/94, 10.
– PP. Kołaczkowski Podkomorzy Kaliski [...] Zakrzewski Podstoli y Pisarz Grodzki Poznański znaczną w komportacyi Prowiantów [...] dla Woiewodztw swoich wyrobiwszy Allewiacya [...] ad propria odiachali. GazPol 1736 77, 3.
patrz: GRODZKI
– [...] interess Pokoiu w prędce do pożądanego [...] przyidzie skutku, zażywaiąc ad hoc Opus tylko procz interessowanych potencyi, Angielskiego y Hollenderskiego dworow Gwarrancyi. GazPol 1736/87, 8.
patrz: GWARANCYJA
– [...] żeby zaś tym bardziey kontentece swoie Dworowi naszemu mogł propolare, deklarował [P. du Theil] formalne Actus Cessionis na Sycylią y Neapolim Krolestwa wraz z Gwarrancyą dla Infanta Don Carlos a teraz tychże Panstw Krola iako nayprędzey expedyować kazał. GazPol 1736/92, 6.
patrz: GWARANCYJA
– Nayiáś. Cesarz Imć przyznał don Carlos Krolem oboygá, Sycilij y Neapolu [...] á procz tey transakcyi, gwarrancyá od Anglij y Hollandyi respektem tychże Krolestw [...] uczyniona [...]. GazPol 1736/88, 8.
patrz: GWARANCYJA
– [...] włożoną na siebie Gwarrancyą z ochotą przyimuią [dwor angielski i holenderski] [...]. GazPol 1736/84, 7.
patrz: GWARANCYJA
– Anszeff Woyska Ottomáńskiego: de novo [...] uczynił propozycye pokoiu bárdzo pożyteczne Persyi, ále [...] się rezolwował nic nie konkludowáć bez Gwárráncyi Imperatorowey Imci Rossyiskiey [...]. GazPol 1736/78, 8.
patrz: GWARANCYJA
– [...] niektorzy kredytorowie zá gwarancyą álbo fidejussyą Ichmćw Stanow Hollenderskich [...] Krolowi [...] Szwedzkiemu Summę 750000. Złotych Hollenderskich wygodzili [...]. GazPol 1736/78, 5.
patrz: GWARANCYJA
– [...] dwie Potencye to iest Cesarz Imć y Krol Francuzki wszystko w Wiedniu tak fundamentalnie zakończą, iakoby naymocnieysze Potencye gwarantami były. GazPol 1736/85, 7.
patrz: GWARANT
– W przeszły Poniedziałek Gwardya Koronna w Zamku tuteyszym zluzowawszy ludzi Dziedzicznych I. K. Mci warty obięła. GazPol 1735/51, 2.
– Gwardya Koronna pro Praesidio I. O. Trybunału tuteyszego w przeszłą Niedzielę przymaszerowała. GazPol 1735/72, 6.
– Pawiment albo posadzka w Tafle de novo wysadzona, Podniebienie Gipsem renowowane, circum circa cała Izba kolumnami drzewianemi snycerską robotą wyrobionemi biało złocisto w fugi z sznyrklami wyzłoconemi y kapitelami pod Gzyms danemi restaurowana Arkusy drzewiane z Hebami Przeświet. Woiewodztw wszystkich pędzlem doskonałego Malarza adorowane, y ná Arkadach nad Oknami Woiewodztw y Ziem Insignia reprezentowane były. GazPol 1736/83, 2.
patrz: GZEMS, GZYMS, GZYMS
– Po bokach wielkiego Ołtarza Parki między innemi ziemskiemi ruinami, herbowne Balki Domu Platerowskiego rozwalały [...]. GazPol 1735/37, 3 nlb..
patrz: HERBOWNY
– Trzy herbowne Balki maiące na sobie Imiona trzech zmarłych braci przełamane [...]. GazPol 1735/37, 4 nlb..
patrz: HERBOWNY
– Potym parami Nayjaśn Krolestwo Ichmość z wszystkim Państwem Distinctioris Dignitatis według trafionego o precedencyą losu przenieśli się do ogrodu pod Salę na Kolumnach stoiącą, y tam kolacyą jedli, podczas ktorey znowu się Trąby, Kotły y cała Kapela przy Aertyleryi odgłośie słyszeć dały. GazPol 1736/94, 1.
patrz: ICHMOŚĆ
– W przeszłą Sobotę. w Kaplicy S. Krzyża Kollegiaty, Nayj: Krolowa Imść J. W. Jmść P. Przebendowską Kasztellankę Elbłąską, Damę Francymeru swego, y Jmć Pannę Ceriini Dworu Nayj; Krolowney Jeymći ad SACRAMENTVM Confirmationis trzymała, ktory J. W. Jmć X. Biskup Poznanski Jchmćiom Konferował. GazPol 1-1a.
– [...] Krolewnie dano Imiona Marya, Krystyna, Anna, Teresa, Salomea, Eulalia, y Franciszka Xawerya, ktorey na dowod publicznego applauzu prywatne pioro to przydaie Votum. GazPol 1735/31, 2 nlb..
patrz: IMIĘ
– [...] z lukrow robione Herby Krolestwa Ichmćiow Korony y W. X. L. z Inskrypcyamiy alluzyami do festu Koronacyi applauduiące oboygom Majestatom [...]. GazPol 1736/80, 3-4 nlb..
patrz: INSKRYPCJA
– Instygaroryja [...] Kor. W. Imci P. Grabowskiemu Chorążemu Warszawskiemu ]...] cessit. GazPol 77, 2.
– W przeszłą Sobotę solenna była Introdukcya Bráctwá Troycy Przenayśw. z Kaplice Zamkowey. GazPol 97, 4.
– Od wyrażonego tedy katafalku po ścianach Pitastrow [!] wysokością wraz z obiciem niosły inwentowáne Symbola. GazPol 3, 4.
– Ná pierwszym [obrazie] młodo wyrastaiącego Godziębę, Anioł w Wirydarzu szczepił dwiema desuper irrigowánenego fontannami z Inskrypcyą. Transplantata viret. GazPol 75, 5.
patrz: IRRYGOWANY
– [...] kto się z dáleka przypatruie, ten co moment z płaczącymi płakáć, z ięczącymi ięczyć musi. GazPol 32, 3.
patrz: JĘCZYĆ
– We Srzodę, to iest 30. Maii J. O. Xiążę Jmść Radźiwiłł, Kasztelan Trocki, Hetman Polny W. X. Lit. zaprosiwszy do śiebie wzwysz specyfikowanych Ichmćiow przy stołách wielkich lectissimo hospite napełnionych magnificentissima przy spełnianiu zdrowia traktował figura. GazPol 1736/97, 4.
patrz: J.O., JO, JO, JO.
– Po zakonczonym Nabozeństwie processerunt do Sądowey Izby: wktorey po zagaieniu J. O. Trybunału Głownego W. X. Lit. przez W. Jmć P. Wolskiego Chorążego Wilenskiego y po zaproszeniu do wykonania Solita de Lege praxi przysięgi W JmP. Marćinkiewicz POdsędek Wileński czytał Rotham Iuramenti. GazPol 1736/93, 3.
patrz: J.O., JO, JO, JO.
– Co zaś respektem allewiacyi [...] w Prowiancie I. O. Xżę Imć iako pragnie całym sercem obeyść się cum omnimoda discretione. GazPol 1735 / 29, 4.
patrz: J.O., JO, JO, JO.
– Starosta Wieluński [...] z wielkim ukontentowaniem Nobilitatis kazał Sądy Grodzkie álbo raczy Iurydykę Starościńską acclamare [.... GazPol 47, 15.
– I. O. Xżę [...] surowie justycyować każe [...]. GazPol 29, 4.
– Kadrille Xcia Imci. GazPol 1735/54, 3.
– [...] trzech Basow na tę stronę iuż od kilku Niedziel przepráwili się Kaikami [...]. GazPol 1736/6, 4.
patrz: KAIK
– [...] karet Wiazd poprzedzaiących kilkadziesiąt znaydowáło się rożnych przy znaczney kalwakacie. GazPol 1736/91, 3.
– Nayiaśn. Krola Jmci Kwadrillę poprzedzali Kalwakatorowie. GazPol 1735/54, 2.
– Zdrowie J. O. Xćia Imći [...] Ichmć PP Kanonierowie pełnili pełnemi kielichami nie folguiąc nic zdrowiu swemu. GazPol 1735/47, 8.
patrz: KANONIER
– Pod czas traktamentu Kantaty Włoskie słyszane były. GazPol 1736/97, 7.
patrz: KANTATA
– Po ktorych przybyciu o godźinie circiter Osmey z rana Assystencye z Woyskowemi Kapelami, kotłami Trąbami y bębnami ku Miastu hac formalitate ruszyły się. GazPol 1736/96, 3.
– W przeszły Poniedźiałęk Kośćioł y Klasztor WW. Panien Karmelitek w Asystencyi wielu Ichmćiow wizytowałą. GazPol 1736, 97.
patrz: KARMELITKA
– Dworzanie przerzeczonego Xćia poty zasługi swoie z Kassy Cesarskiey in pleno brać będą, poki powoley do usług samego Dworu naszego nie będą mogli bydż applikowani. GazPol 1736/96, 6 nlb..
patrz: KASA
– rozkazuiemy, aby [...] ten nasz Mandat Starsi Kollegiow y Konwentow na kongressach Zakonnych, Kapitułach aby czytalć, y obserwować starali się. GazPol 41, s. 3 nlb..
patrz: KOLEGIUM
– J. W. Jm. P. Rzewuski Krayczy Koronny die 18. prae. przybywszy tu, intentował sprawę z W. Jm. P. Rzezowskim POdstolim Trębowolskim, ná ktorey sprawie po zapisaney komparycyi limitowano sądy Trybunalskie do Czwartku. GazPol 1736, 94, 7.
patrz: KOMPARYCJA
– Po uczynionym Krolowi Jmći Naszemu Raporćie, że Landmilicya po wszystkich Prowincyach francuskich extenditur do 40. Tyśięcy według wyznaczoney liczby y należytośći zewsząd, rezolwowano Ichmć w Rapport ten czyniących imieniem Krolewskim od Kanclerza W. Francuskiego, áby toż Woysko in domiciliis skąd wźięte, aż do Mieśiąca Marca, bez daleszey augmentacyi pozostawało, z czego nie tylko Miasta Nasze, ále też wśie y Maiętnośći bardzo kontente tego będąc zdania, że to iest tak rzecz doskonała, iakoby iuż był aktualny pokoy w Europie. GazPol 1736/83, 7.
patrz: KONTENT
– rozkazuiemy, aby [...] ten nasz Mandat Starsi Kollegiow y Konwentow na kongressach Zakonnych, Kapitułach aby czytalć, y obserwować starali się. GazPol 41, s. 3 nlb..
patrz: KONWENT
– [Wisniowiecki] w Konwencie [...] Bernardynow, cały przeswietny Trybunał solennie traktował. GazPol 10, s. 3 nlb..
patrz: KONWENT
– Graff Sułkowski kordelasem z konia łytkę poćiął goniąc go [sc. łosia] przez kilka paćierzy po kempinach. GazPol ???.
– [...] Nad Portretem Order S. Jędrzeia y Korona wielka Cesarska ná Gzymsie akkomodowane oczy spektatorow wabiły. GazPol 1736/83, 2 nlb..
patrz: KORONA
– Sciany Kościelne począwszy od Ołtarza Obiciem axamitnym czerwonym z Herbami [...] Skolligowanych Domow piekną żáłobnemu Aktowi czyniły apparencyą. GazPol 1735/75, 4 nlb..
patrz: KOŚCIELNY
– [...] Architekt Krolewski odebrał ordynans żeby Zamek w Bar Le Duc będący, iako nayprędzey, dla przyszłego Dworu, dla ktorego także kosztowną robią liberią, in perfecto constituat Statu. GazPol 1736/92, 6 nlb..
patrz: KRÓLEWSKI
– A lubo Krolestwo Ichmc proszeni byli na Lamentacye od WW. Panien Zakonnych, iednak ex instituto kościoła S. przez obserwancyą Zwierzchności Duchowney w Parafii swoiey to iest w Kollegiacie S. Jana to nabożeństwo odprawili. GazPol 5.
patrz: LAMENTACJA
– Nayjaś. Krolestwo Ichmść [...] pod czas wielkiego tygodnia na iutrznie y Lamentacye przez włoskich śpiewakow intonowane do Kollegiaty S. JANA z całym Dworem swoim uczęszczali [?]. GazPol 1.
patrz: LAMENTACJA
– Po uczynionym Krolowi Jmći Naszemu Raporćie, że Landmilicya po wszystkich Prowincyach francuskich extenditur do 40. Tyśięcy według wyznaczoney liczby y należytośći zewsząd, rezolwowano Ichmć w Rapport ten czyniących imieniem Krolewskim od Kanclerza W. Francuskiego, áby toż Woysko in domiciliis skąd wźięte, aż do Mieśiąca Marca, bez daleszey augmentacyi pozostawało [...]. GazPol 1736_83, 7.
– Flotille ná Wiśle lawiruiące pod Chorągwiami, z 15. galerow złożone, in applausu Festynu tego ordynowane hucznym [...] z armat bićiem [...] odgłos czyniły podczas obiadu [...]. GazPol 1.
– Przerzeczony Seraskier Abdulach Pasza [...] y innych wielu Paszow y znacznieyszych Turkow ná placu trupem legło [...]. GazPol 1735/59, 8 nlb..
patrz: LEC, LEGNĄĆ
– Processya solenniter w dzień BOZEGO CIAŁA rano od Fary, po południu od WW. OO. Augustyanow przy dawaniu przez Pocztowych ognia w liczney frekwencyi odprawiła się. GazPol 1735 50, 2.
patrz: LICZNY
– W. Jmć P. Pułkownik Błędowski dźiś takżę ztąd divertit, dla lustracyi Chorągwi pod komendą iegoż będących. GazPol 1736_92 4.
patrz: LUSTRACJA
– Przybywszy Krol Jmć do kniei w minutach 10. ná wybudowane ná 2. łokcie od ziemi Amphitheatrum chrostem zielonym otoczone z ktorego mogł lepiey widzieć zwierza [...] stanął y zaraz mysliwcy y chłopi z gęstwiny zaczęli wyganiać łosie. GazPol 1736/82, 3 nlb..
patrz: ŁOKIEĆ
– Im. P. Szaniawski Porucznik Panc. Imci P. Łowczyca Litewskiego. GazPol 1735/61 (s. 3).
patrz: ŁOWCZYC
– In Eductione Obrazu Imśc X. Nagrodzki mansionarz Kollegiaty tuteyszey piekną bardzo adornatô stylô cum allusione do Herbu J. W. Imci X. Nominata miał Przemowę; w Sobotę z Kazaniami y Nieszporami w Kościele Scholarum Piarum Nabożeństwa się odprawiły. GazPol 94, 3.
patrz: MANSJONARZ
– Przy kolácyi byłá Gosodynią J. W. Jeymść P. Marszałkowa Wielkia Koronna, gdźie zdrowia rożne penes multa pocula spełniano. GazPol 1736/94 6.
– W srzodku była Sala podobną industryą zinwentowana, Ná ktorey numerosiffimus populus w Maszkach congregatus przy rosławioney podwoyney kapeli Tańcami się dywertował. GazPol 1736 83 3.
patrz: MASKA, MASKA, MASZKA
– Minister Hiszpanski w Genuy będący upraszał Senatu tey Rzpltey o pozwolenie przeyśćia Kawaleryi Hiszpanskiey przez Territorium Genuenskie od Sarzana aż do Antibes, ktora Kawalerya na maszerunku ma za swoy zołd siebie y konie sustentować. GazPol 1736 92 7.
patrz: MASZERUNEK
– Ordynatowi Ostrogskiemu [...] Graffa Zawiszy ná Podkomorstwo W. X. Litt. J. K. Mć P. N. Miły Miecznikowstwo W. X. Litt. konferował. GazPol 1735/70, 3 nlb..
– Posłámi ná Seym przyszły, concordibus votis JJ. WW. Jchmć PP. Mniszech Podkomorzy W. X. Litewsk: y Sobolewski Pisarz Ziemski Warszawski, przy Dyrekcyi W. Jmć. P. Szamockiego Miecznikowicza Warszawskiego obráni. GazPol 1736/94, 3.
– [...] gdy się J.W.Jmć P. Hetman W. Kor: zblizał ku Fortecy, zaczęto z armat ognia dawać, z ktorych przez wszystek czas wiazdu do Miasta dźiewięćdźiesiąt razy bito, poki J. W. Imć P. Het. W. Koron. z Jeymćią w kárecie siedzący nie zaiechał do stancyi obmysloney w Pałacu J. W. Jeymci Panny Kątskiey Miecznikowny Koron. GazPol 1736/90, 5 nlb..
– Woyska Rossyiskie zbliżywszy się ku Nieprzyiácielowi tak, że ich z Armaty dosiądz było można ánimowały go do Akcyi [...] ná zajutrz tak daleko áwánżowały się, że z Nieprzyiácielem rozmowić się można. GazPol 1736/94, 6 nlb.
patrz: MOŻNA
– Listy donoszą, że na Dywanie Wielkim w przytomnośći Sułtana Wielkiego odprawionym Wezyr wielki remonstrował hanbę wielką ktoraby wyniknąc mogłá Porcie Ottomańskiey, ieżeliby na zawarćie pokoiu z Persami według kondycyi od Thamas Kulikana podanych zezwoliłá, y zę Sukcessa szczęśliwe tegoz Thamasa niepowinny Muzulmanom serca y animuszu ublizáć owszem bardziey do pomsty nad zdradliwemi Solennie zawartego Traktatu Wiarołomcami animowáć, dla czego zyczył y radził żeby w dobrey kointelligencyi z postronnemi Potencyami Chrześćiańskiemi zostawać, per cosequens byc in meliori Statu obrocenia wszystkich śił przeciwko Persom, żeby ich tym sposobem do Pokoiu z większym honorem y pożytkiem swoim a niżeli teraz przymusić. GazPol 82, 8.
– [...] Woiewoda Podlaski zostawszy naruszony Apoplexyą mowić iuż był zaniechał, lecz [...] uczynił Testament z wszelką dyspozycyą [...]. GazPol 1736/10, 1 nlb..
patrz: NARUSZONY
– To czyli iest prawda nec ne? iest iednak pewna y nie odmienna, że pokoy między Naszym y Francuzkim Dworami uproiektowany nad wszelkie spodziewanie publikowany byc może. GazPol 1736_90 10.
– Małżonka tegoż przyszłego Possessora Lotaryngii będąc od przeszłey niezdrowia affekcyi uwolnioną, czyni praeparatoria do podroży do Xięstw [...]. GazPol 1736/93, 8 nlb..
patrz: NIEZDROWIE
– Dywizye adversae Partis, nie tak motu regularnego Authoramentu woyska, iako nowozaciążnych, fatalia po Dobrach Obywatelow tuteyszych exercentes, w tych czasach Dobrá generaliter wszystkie J.W. Imći-Pana Pana Szołdrskiego Woiewody Inowrocławskiego y Genereła Wielko-Polskiego nie tylko zruynowały, ale też y mobilia w kościołach złożone pozabierały. GazPol 1936_35, 1 nlb.
– [...] przy prezencyi [...] Nuncyusza [...] pod czas Appartymentow Cantata y Serenata była. GazPol 1736/93,1 nlb.
– Appartymenta w tenże dzień u Nayiaś. Krolowey Jeymći, na ktorych J. W Jmć X. Nuncyusz był, ressumowano [...]. GazPol 1736/90, 3 nlb.
– Nuncyusz Sedis Apostolicae tudzież [...] Senatorowie ná obiad przybyli. GazPol 1736/83, 1 nlb.
– Processya solenniter w dzień BOZEGO CIAŁA rano od Fary, po południu od WW. OO. Augustyanow przy dawaniu przez Pocztowych ognia w liczney frekwencyi odprawiła się. GazPol 1735/50, 2.
patrz: O.
– [...] u Dworu tuteyszego [...] Generałowie Sztab y Ober Officyerowie świetno bogato y liczno comparuerunt [...]. GazPol 94, 1.
– Dla attakowania Kurpikow wysłałem iednę kommendę z Jmćią P. Oberszterleitnantem Szyszkinem. GazPol 1735/5, 2 nlb..
– [...] materya [...] tey walney Rady była: siły nasze, oblokadá Azowa, y marsz Woysk naszych do Perekopu [....]. GazPol 95, 7.
patrz: OBLOKADA
– Mantuą dopiero oblokować zamyślaią w tych czasach [...]. GazPol 61, 8.
patrz: OBLOKOWAĆ
– Architekt Krolewski odebrał ordynans żeby Zamek w Bar Le Duc będący, iako nayprędzey, dla przyszłego Dworu, dla ktorego to kosztowną robią liberią, in perfecto constituat Statu. GazPol 1736/92, 6 nlb.
patrz: ODEBRAĆ
– Major z rozwinionemi Chorągwiami przy odgłosie woyskowey kapeli, tudzież z bagażem wolne [...] otrzymał przeyście. GazPol 2 nlb..
patrz: ODGŁOS
– Respons na Instrukcyą Prześwietnego Powiatu Zydaczewskiego [...], od [...] Generała Leytnanta Orderu S. Jędrzeia Apostoła Kawalera [...]. GazPol 1735, 29, 3 nlb..
patrz: ORDER
– Architekt Krolewski odebrał ordynans żeby Zamek w Bar Le Duc będący, iako nayprędzey, dla przyszłego Dworu, dla ktorego to kosztowną robią liberią, in perfecto constituat Statu. GazPol 1736/92, 6 nlb.
patrz: ORDYNANS
– [...] Monarchini Rossyiska dała Ordynans Admiralicyi swoiey, áżeby zawsze trzymała pogotowiu 12000 Maytkow [...]. GazPol 1736/87, 8 nlb.
patrz: ORDYNANS
– Dane są teraz Ordynanse na wygotowanie Barteryi y Redutt [...]. GazPol 1736/94, 7 nlb.
patrz: ORDYNANS
– W Kaplicy Zamkowey kilká nowemi Ornatami, y Ołtarz kosztownym adornowała Apparatem [Królowa]. GazPol 1736/79, 1 nlb..
patrz: ORNAT
– Alliancya z Dworem naszym nie omylnie z Persami stanie przeciwko Porcie Ottomańskiey. GazPol 1736/97, 7 nlb..
patrz: OTOMAŃSKI
– Pan Woiewoda [...] w Karecie bogatey sktorą lokaie Paincy y Pacholcy w Barwach bogatych przybrani circumdabant Wiezdzał do Miasta. GazPol 1735/65, 5-6.
patrz: PACHOLEC
– Trybunał [... agituie się, ktory tak liczną frekwencyą Pacyentow zagęszczony, że o stancye bardzo trudno GazPol 1736/ 82, 6.
patrz: PACJENT
– Prześw: Wodztwo Ruskie [...] zechce [...] Delegatos [...] na Radę walną in ordine do przyszłey Pacifikacyi w Warszawie [...] agitować się maiącą ad mentem Uniwersałow JKMci [...] obrać y wyprawić. GazPol 1735/ 29, 5.
– Kanonik Warszawski miał Kazanie [...] Założył potym propozycyą. Ze Generalny Nieba y Ziemi Pacyficator B. Wicenty. GazPol 1735/ 63, 2.
– Poprzedzaiąc zaś Dzień Anniwersaryiny Koronacyi [...] do Prześ: Katedry Krakowskiey. Vestimentum quo Operiebatur podczas Koronacyi, z Paludamentem y Hiszpanskim bogatym Ornamentem ná Apparaty Kościelne dysponowała [królowa]. GazPol 1736/ 79, 1.
– Ołtarz wielki y cały Chor mały czerwonym axamitem z Panrami wiązanemi biało atłasowemi [...] obite. GazPol 1735/ 30, 4.
patrz: PANRA
– Poseł Krolá Jmci oboyga Sycili [...] naywiększą paradę w stroiu Dworu swoiego czyniący przy partykularney Audiencyi swoiey prezent od Pryncypała swego [...] dla Krolewica Jmci Delfina [...] oddawał. GazPol 1736/ 83, 7.
patrz: PARADA
– Ciało nazaiutrz przy takieyże Paradzie Nabożeństwa, ognia, y wszystkich apparamentow przez ręce J. W. Jchmciow Panow Kasztelanow Saneckiego Starosty Suleiowskiego Hrabi Krasickiego y innych Ziemi Przemystskiey [...] Urzędnikow aż do samego grobu zaniesioney deponowane. GazPol 1736/ 86, 3.
patrz: PARADA
– In cirkulo Rynku dlá pogotowanych ná fáierwerk struktur, paradowáć te Regimenty nie mogły. GazPol 1735/ 47, 3.
patrz: PARADOWAĆ
– Paraduiące [...] Regimenty [...] Salwę dawały. GazPol 1736/ 86, 7..
– Niech mi się godzi początkow naszych z teraźnieyszym sukcessem uczynić Paralellę. GazPol 1735/ 49, 8.
– Słusznie od Administruiących Sakrament pokuty, Spowiednikow, ze wszelką pilnością y applikacyą, dla zbawienney pobożnie przystępuiącym informacyi, oddaliwszy każdy wykraczaiący affekty passyą z opacznego parcyalnego zdania pochodzący, powinna bydź sprawowana [spowiedź]. GazPol 1735/ 41,1.
patrz: PARCYJALNY
– W tey okazyi gdzie Imći Pana Generała wzięto, Białymgłowom nie pardonowano. GazPol 1735/ 33, 3.
– Powinien się na nim [ordynansie] wprzod Imć P. Regimentarz Partyi N. potym Officyer lub Namiesnik każdey Chorągwi podpisać. GazPol 1736/ 82, 4-5.
patrz: PARTIA
– Generał Leytnant Woysk Rossyiskuch i znaczna Partya woyska tu się znayduie. GazPol 1735/ 36, 2.
patrz: PARTIA
– Postrzegszy zaiątrzone na siebie Ichmciow PP. Woyskowych serca ex rationibus obiecowanych sukkursow, y opacznych insynuacyi partykularnie insciis omnibus coegit pedes wkray (z ktorego tu przybył) życie swoie salwuiąc. GazPol 1735/ 36, 1.
– Partykularne listy, z Peterburga donoszą, że Wezyr Wielki Rezydenta Nayiaś: Imperatorowy Ieymci Rossyiskiey [...] upraszał, aby u [...] Pani swoiey to wyiednał, żeby Thamaskulikamowi Hetmanowi Perskiemu [...] Consilio[...] opere nie asystowała y w czymkolwiek nie dopomagała. GazPol 1735/ 33, 7.
– Pan Ferdynand Plater Łowczy W. W. X. Litt. przy partykularnej Audyencyi J. K. Mci złożył podziękowanie. GazPol 1735/72, 3.
– Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb..
patrz: PASZA
– Pawiment albo posadzka w Tafle de novo wysadzona, Podniebienie Gipsem renowowane, circum circa cała Izba kolumnami drzewianemi snycerską robotą wyrobionemi biało złocisto w fugi z sznyrklami wyzłoconemi y kapitelami pod Gzyms danemi restaurowana Arkusy drzewiane z Hebami Przeświet. Woiewodztw wszystkich pędzlem doskonałego Malarza adorowane, y ná Arkadach nad Oknami Woiewodztw y Ziem Insignia reprezentowane były. GazPol 1736/83, 2.
patrz: PAWIMENT
– [...] Poseł Perski [...], u Nayiaś: Imperatorowy Ieymci [...] miał audyencyą przy zwykłey temuż Aktowi ceremonij [...]. GazPol 1735/39, 4 nlb.
patrz: PERSKI
– Przy wielkim Ołtarzu stały [...] dwie Pyramidy aż do Gzymsow Kościelnych wysokie świecami y lampami illuminowane... GazPol 1735, 67/ 5.
– PP. Kołaczkowski Podkomorzy Kaliski [...] Zakrzewski Podstoli y Pisarz Grodzki Poznański znaczną w komportacyi Prowiantów [...] dla Woiewodztw swoich wyrobiwszy Allewiacya [...] ad propria odiachali. GazPol 1736 77, 3.
patrz: PISARZ
– P. Sapieha Kanclerz W.W.X.L. według zlecenia przez kontynuacyą Konfederacyi Generalney Warszawskiey, Pocztmagistrostwo Brzeskie Litewskie Imci P. Danielowi Krauzowi z sekretaryą J.K.Mci konferował. GazPol 1736/ 87, 3.
– Tam przyszło Officyalistow y Towarzystwá, submittuiąc się z 88. Dragonij 9 Pocztowych 150 sług rożney Kondycyi 366. GazPol 1735/ 49, 6.
patrz: POCZTOWY
– Pani Ponińska Podkoniuszycowa Koronna Chambelanowa J.K.Mci [...] Corkę powiła. GazPol 1735/ 60, 5.
– Niektore Seymiki [...] nie podochodziły, ná ktore Kancellarya Koronna powtorne Uniwersały ma expedyować. GazPol 1735/60, 4.
– PP. Słubicki Podsędkowic Brzeski Kuiawski, Rezydent Prześw: Woiewodztwa Kuiawskiego, Wiesiołowski Rezydent Prześw: Ziemi Wieluńskiey. GazPol 1735/ 31, 4.
– [...] Posłowie ná Seym Pacificationis od Woyska Koronnego ná Kole Generalnym we Lwowie [...] obrani Z Authoramentu Polskiego. GazPol 1735/61, 2 nlb..
patrz: POLSKI
– Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb..
patrz: POŁOŻYĆ
– Batalion Gwardyi Kor. pod kommendą [...] Oberstleytnanta Hauzena [...] pod konwoiem kilkudziesiąt Dragonij Moskiewskiey, [...] ku Warszawie pomasierował. GazPol 1735/ 31, 1.
– U Dworu Nászego w Poniedżiałki y Czwartki Appártymenta bywáią. GazPol 1736_80, 4 nlb..
– Alliancya z Dworem naszym nie omylnie z Persami stanie przeciwko Porcie Ottomańskiey. GazPol 1736/97, 7 nlb..
patrz: PORTA
– Admirał Norris [...] we 25. wojennych Okrętach do Portugallij wyszedł. Na te Okręty, oprocz potrzeb wszelakich Wojennych rożnych, wziął z sobą 10. tyśięcy flint, 4 tysiące par pistoletow, y niezmierną moc prochu, kul, ołowiu, bombow y granatow. GazPol 1735/ 51,7.
patrz: POTRZEBY
– Wodz Perski dobywszy przez Szturm Miasto Erywan pospieszył z woyskiem swoim ku Erzerum, gdźie gdy stanął, kazał się wszystkim obywatelom mieysć pobliższych, to iest Chrześćianom zpod Gory Ararat, żeby do Armenij, á Turkom do Prowincyi Chorazan poustępować, á Turkom do Prowincyi Chorazan poustępować, á to dla tego żeby temu Miastu niedodawali żywnośći. GazPol 8.
– ...ludzie aż na drugie Piętro po wyprowadzać się musieli. GazPol .
– ...w rożnych Domach, y Kamienicach okna powytrzaskały, y Piece po obalało... GazPol 7, 1.
– [...] ieżeli nie wcale do zniszczenia, tedy przy naymniey ex maiori parte do wielkiego przyidżie uszczerbku, kiedy zwyczaynie do tych y tym podobnych Dezolacyi przerzeczone motiva bywaią prawdziwemi prekursorami. GazPol 1736, 93, 8.
patrz: PREKURSOR
– Z Podola piszą, że tam przykazny iakiś Niedzwiedź koło Hussyatyna z Kozakami exorbituie, dla czego Xiążę Imć posłął Ordynans, aby ich znosić, á komendemiących pokować, y do [...] Białey Cerkwi odesłać. GazPol 6-7.
– ...pod kommendą Imci P.Iskry Porucznika [...] Chorągwi dziewięć przybyło in adorationem Pana, ktore przez Ziemię Czerską przymasierowały. GazPol 39, 8.
– ...we 30. tys. Janczarow, á 50. tys. Kawaleryi w samą Niedzielę dnia 27 [...] ná przeciwko Woyskom moim przymaszerował [pasza Abdulach]. GazPol 59, 7.
– Dnia wczorayszego [...] Starosta [...] publiczną Recognitionis imieniem przystąpionych Chorągwi mieli audyencyą... GazPol 8.
– ...głaszczesz poddanych swoich niesłuszne sensibilitates y [...] humorow illicio łask Pańskich przyswazasz dzikość. GazPol 1735/ 28, 8.
– Posłowie […] publiczną u JKMCi mieli Audiencyą. GazPol 1735/60, 2.
patrz: PUBLICZNY
– Dywizye adversae Partis, nie tak motu regularnego Authoramentu woyska, iako nowozaciążnych [...] w tych czasach Dobrá [...] Pana Szołdrskiego [...] zruynowały [...]. GazPol 1735/36, 1 nlb..
patrz: REGULARNY
– [...] dostała się Tabakiera złota, z wierzchu Bryliantami, Rubinami y Szafirami sadzona [...]. GazPol 1736/94, 1 nlb..
patrz: RUBIN
– Francuzkie Woyska [...] rugować się zaczęły z Mantuanskiego [...] ktora rumacya [...] wkrotce dokończy się. GazPol 1736/93.
patrz: RUMACYJA
– (...) odebrałeś w Miłościwe Rządy powierzone sobie Państwo, y Monarchią Vicariam Samego Naywszechmocnieyszego Rządzcy Nieba y Ziemie, Szczęśliwie zasiadszy. GazPol 5.
– Przerzeczony Seraskier Abdulach Pasza [...] y innych wielu Paszow y znacznieyszych Turkow ná placu trupem legło [...]. GazPol 1735/59, 8 nlb..
– Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb..
– (...) w Sobotę odprawił się tu u OO. Augustynianow Seymik Gospodarski, Ziemi tuteyszey względem Czopowego, y Szelężnego (...). GazPol 1736_6, 2 nlb.
patrz: SOBOTA
– rozkazuiemy, aby [...] ten nasz Mandat Starsi Kollegiow y Konwentow na kongressach Zakonnych, Kapitułach aby czytalć, y obserwować starali się. GazPol 41, s. 3 nlb..
patrz: STARY
– rozkazuiemy, aby [...] ten nasz Mandat Starsi Kollegiow y Konwentow na kongressach Zakonnych, Kapitułach aby czytalć, y obserwować starali się. GazPol 41, s. 3 nlb..
patrz: STARY
– W Stambule surowy ferman publikowano, aby [...] do Fortec innych bieżano, [...]. GazPol 1736/94, 8 nlb..
patrz: SUROWY
– Pawiment albo posadzka w Tafle de novo wysadzona, Podniebienie Gipsem renowowane, circum circa cała Izba kolumnami drzewianemi snycerską robotą wyrobionemi biało złocisto w fugi z sznyrklami wyzłoconemi y kapitelami pod Gzyms danemi restaurowana Arkusy drzewiane z Hebami Przeświet. Woiewodztw wszystkich pędzlem doskonałego Malarza adorowane, y ná Arkadach nad Oknami Woiewodztw y Ziem Insignia reprezentowane były. GazPol 1736/83, 2.
patrz: SZNYRKIEL
– W Kollegium tym większa [szkoda] osobliwie w Refektarzu, w ktorym nie tylko wyśmienita na posadce, y bokach będąca tabulatura, ale też Piec bardzo kosztowny [...]. GazPol ???.
– Dwie były Tabulatury rożnemi Dignitarstw akkomodowane Hieroglifikami. GazPol ???.
– Ciało [...] z trumną intus złotogłowem, extus záś axamitem frandzlą złotą y klamrami srebrnemi adornowaną wystawiono [...]. GazPol 1735/66, 7 nlb.
patrz: TRUMNA
– Przerzeczony Seraskier Abdulach Pasza [...] y innych wielu Paszow y znacznieyszych Turkow ná placu trupem legło [...]. GazPol 1735/59, 8 nlb..
patrz: TRUP
– Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb..
patrz: TRUP
– Iednak nie tuszą, áby z Moskwą tego lata ad seria belli przyisć, miáło, chybá ná przyszły rok, iak będą mieli nádzieię Tráktatu z Persem, o ktory się Porta usilnie stára. GazPol 1736, 94, 11.
patrz: TUSZYĆ
– Nayiaś. Krolestwo Ichmść zacząwszy od Srzody przeszłey pod czas wielkiego tygodnia na Iutrznie y Lamentacye przez włoskich śpiewakow intonowane do Kollegiaty S. IANA z całym Dworem swoim ugęszczali. GazPol 1736, 90, 1.
– Ztąd deducitur, że Dwor Hiszpański partykularnie procz allaboracyi Francuskiey o prywatnym zámyśla Traktacie, iako iuż przedtym bywáło, że żadney inney do ugodzenia się niepotrzebowano Mediacyi. GazPol 94, 11.
– [...] tym sposobem pomieniony Xze iako iuż zupełnie ugodzony in debitu forma mogł Cessyą uczynić. GazPol 1736/97.
patrz: UGODZONY
– W. Jmć Pan Błędowski Pułkownik ná inne divertit stacye dlá Lustracyi Chorągwi Ułanowskich, o ktorym się przeszłą namieniło pocztą. GazPol 1735/51 (s. 6).
patrz: UŁANOWSKI
– długu [...] część od Korony Szwedzkiej iuż upłacona iest GazPol 1736/78,5.
patrz: UPŁACONY
– To czyli iest prawda nec ne? iest iednak pewna y nie odmienna, że pokoy między Naszym y Francuzkim Dworami uproiektowany nad wszelkie spodziewanie publikowany byc może. GazPol 1736/90, 10.
– Zaraz waza wielkie na postumentach stoiące pałaiącemi ogniami oswieciły całą Strukturę, wybuchaiąc rozlicznemi ogniami tak suto, że [...] powietrze było napełnione hukiem. GazPol 1736/ 90, 7.
patrz: WAZ, WAZO
– ...stało laurowe drzewo w Wazie z Inskrypcyą. Vt perpetuo floreat. GazPol 1735/ 47, 7.
patrz: WAZA
– Samo-Dzierżca całego Perskiego Państwa, y wysoko słąwny Walicharysański, y Wiekil Niezwyciężonego y Niezwyciężaiącego Monarchi, od Wysokiego w świecie sławnego dworu mnie [...] naznaczył dla odprawienia Poselstwa. GazPol 1735/ 26, 2.
patrz: WEKIL, WEKIL, WIEKIL
– Kopia Listu Wekila Perskiego lub Tachna Kulichana. GazPol 1735/ 59, 7.
patrz: WEKIL, WEKIL, WIEKIL
– ...Poseł Krolá Imći oboyga Sycylii u Dworu naszego będący y naywięszką paradę w stroiu Dworu swoiego czyniący przy partykularney Audyencyi swoiey prezent od Pryncypała swego z dźieśięćiu knoi cugowych y trzech wierzchowych Neapolitańskich ná wybor pieknych y dobranych, procz tego z sześćiu mnieyszych cugowych y iednego wierzchowego dla Krolewica Jmći Delfina złożony oddawał... GazPol 1736/ 83, 7.
– Okręty Ammunicyami y Wiktuałami [...] opatruią, na iaką by zaś imprezę rozni rożnie konjekturuią... GazPol 8.
patrz: WIKTUAŁ
– [...] przywieziono tu w skarbniku [...] Herszta Zboieckiego [...] w kaydany okowanego, ktory z innemi po lasach ieszcze grassuiącemi [...] maiętności cięską aggrawował wiolencyą [...]. GazPol 1735/58, 8 nlb..
patrz: WIOLENCJA
– ...wiele spraw expulsyinych y wiolencyinych o zaboystwa rożnych Osob przybywa. GazPol 80, 6/7.
– Po zakonczonym Nabozeństwie processerunt do Sądowey Izby: wktorey po zagaieniu J. O. Trybunału Głownego W. X. Lit. przez W. Jmć P. Wolskiego Chorążego Wilenskiego y po zaproszeniu do wykonania Solita de Lege praxi przysięgi W JmP. Marćinkiewicz Podsędek Wileński czytał Rotham Iuramenti. GazPol 1736, 93, 3.
patrz: W.JMP., WJMP., WJMP.
– 800 palisadow zwieść kazał, tudzież wszelkim dostatkiem zywności, y ammunicyi woienney Garnizon tuteyszy opatrzył [pan Reymić]. GazPol 1735/29, 6 nlb..
patrz: WOJENNY
– [...] Woyska wielkie Rossyiskie z Amunicyami wielkiemi woiennemi y wiktuałami [...] ustawicznie na Ukrainę masieruią [...]. GazPol 1736/96, 5 nlb..
patrz: WOJENNY
– [...] Hetman Wielki Koron. Artykuły Woyskowe authoritate Seymu Anni 1609. tudzież y poźnieyszemi approbowane Konstytucyami wydać dlá Ichmościow Woyskowych roskazał [...]. GazPol 1735/71, 4 nlb..
patrz: WOJSKOWY
– Niechay się iako w pierścieniu złotym z drogiego kamienia chlubią zacnością bez wolności prawdziwey. GazPol 1735_59, 6 nlb..
patrz: WOLNOŚĆ
– Wolność StaroPolska in suo vigore zostawać będzie, ile assecurationibus od skolligowanych Nayiaśnieyszych Potencyi bez żadney awulsyi Kraiu stwierdzona Ex Pactis Conventis poprzysiężona [...]. GazPol 1735_51, 1 nlb:.
patrz: WOLNOŚĆ
– Bądźcie [...] Panowie assekurowani, że chce [monarchini rosyjska] zawsze widzieć in integro wszystkie Prawa, Swobody, y Wolności Nasze [...]. GazPol 1735_59, 6 nlb..
patrz: WOLNOŚĆ
– ...rożne Zakony [...] żałobne Wotywy śpiewały... GazPol 1735/ 37, 2.
patrz: WOTYWA
– J.W.Imć P.Poniński [...] poszedł na Wotywę do Kościoła Farnego. GazPol 1735/ 26, 2.
patrz: WOTYWA
– W Poniedziałek odprawiła się tu [...] solenna Wotywa za szczęśliwe panowanie Nayiaś: Krola... GazPol 1735/ 36, 6.
patrz: WOTYWA
– ...w Piątek zaś arripuit inter do Warszawy. Jchmćiow PP. Sycyentow S. Sprawiedliwośći in dies major augetur numerus, Wpisow do Sądzenia co nie miara znayduie się. z Poznania die 18. April. GazPol 93.
patrz: WPIS
– ...w reście Dywizya przeciwna przez Dniestr reiterować się przymuszona była. GazPol 37/ 8.
– Jako sie Paszy podobały te moie reflexye, tak toż samo deklarował uczynić, iakom mu proponował, y zaraz na to Fermany wydał [...]. GazPol 1735/50, 8 nlb..
patrz: WYDAĆ
– Przerzeczony w Persyi Enszef kommenduiący Turecki Seraskier Abdulach Pasza, dwoch z przednieyszych, [...] między ktoremi y Zięć Sułtana [...] znaydował się, ná placu trupem położeni [...]. GazPol 1735/59, 9 nlb..
patrz: ZIĘĆ
– Felt-Márszałek Munich przybywszy z Woyskiem Moskiewskim pod Perekop, attákował go przy ciemney nocy, ordynowawszy lewe skrzydło, aby zmyślony attak pokazáć przy rzucaniu Bomb [...]. GazPol 1736/1, 3 nlb..
patrz: ZMYŚLONY
– Rzeka [Warta] in Anno 1698 była tez w Katedrze y w Stallach, ale teraz cale ie zalała sięgaiąc do Ambony, y stoł także wysoko Ołtarza wielkiego zalała, y tak nagle przypadła, że nie ktore Antepedya musiały zostać w wodzie [...]. GazPol 1736/5, 3 nlb..
patrz: ZOSTAĆ
– [...] Wolność StaroPolska in suo vigore zostawać będzie, ile assecurationibus od skolligowanych Nayiaśnieyszych Potencyi bez żadney awulsyi Kraiu stwierdzona Ex Pactis Conventis poprzysiężona [...]. GazPol 1735/51, 1 nlb..
patrz: ZOSTAWAĆ
– Dywizye adversae Partis, nie tak motu regularnego Authoramentu woyska, iako nowozaciążnych [...] w tych czasach Dobrá [...] Pana Szołdrskiego [...] zruynowały [...]. GazPol 1735/36, 1 nlb..
– Sciany Kościelne począwszy od Ołtarza Obiciem axamitnym czerwonym z Herbami [...] Skolligowanych Domow piekną żáłobnemu Aktowi czyniły apparencyą. GazPol 1735/75, 4 nlb..
patrz: ŻAŁOBNY