Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
ErnHand 1689 oryginał
Polnisches Hand-Büchlein

http://www.dbc.wroc.pl/dlibra/doccontent?id=8009&from=FBC
Odnotowano 358 cytatów z tego źródła
– Kászleć jáko stára Bába. ErnHand 520.
patrz:
– Abc-Buch gemahltes kauffen/ Elementarz malowány (Objecádło) kupić. ErnHand 4.
– Akcya przykra;/ zginął w tey Bitwie, (Potrzebie.). ErnHand 36.
patrz: AKCJA
– głádki á Ksámit;/ gładko (slisko) było chodzić. ErnHand 389.
– Alamodischer Rock/ álámodzka (nowoświecka) Suknia. ErnHand 37.
– Gruß deß Engels/ Pozdrowienie Anjelskie; ErnHand 409.
– Apostelampt/ Apostolstwo. ErnHand 64.
– Aptekarski Słoy, Słojek. ErnHand 64.
– Summa Listu tego arcy dobra. ErnHand 530.
patrz: ARCYDOBRY
– Arcy Niecnota uszedł. ErnHand 260.
– Kászleć jáko stára Bába. ErnHand 520.
patrz: BABA
– Wnuk nie posłuszny Babce. ErnHand 221.
patrz: BABKA
– Mżyk, Bábká/ gráli mżyká Bábkę. ErnHand 126.
patrz: BABKA
– Wnuk nie posłuszny Babce, (Babusi). ErnHand 221.
patrz: BABUSIA
– Báczyć, (mieć ná co Báczenie,) mam Baczenie. ErnHand 72.
patrz: BACZENIE
– Báczyć, (mieć ná co Báczenie,) mam Baczenie. ErnHand 72.
patrz: BACZYĆ
– Ciemnoczerwona Bajá. ErnHand 398.
patrz: BAJA
– Nie słucham co Pijány báje. ErnHand 175.
patrz: BAJAĆ
– Námáżcie go Báłsamem. ErnHand 112.
– Balbiergefell freundlich/ Bárwiercżyk ludzki. ErnHand 90.
– Ich gedenke nicht an die Narren-Possen/ nie pámiętam więcey ná Báłániectwo, (Frászki;). ErnHand 339-340.
– Nigdym go nie poczytał zá Złodziejá; haben sie ihn denn in die Acht erkláret?/ á zá go z ziemie Wywołáli (Bánizowáli). ErnHand 34.
– Kto cżęsto Bánkietuje, nie wiele Ksiąg zwártuje. ErnHand 331.
– Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560.
patrz: BARAN
– Barszcz. ErnHand 90.
patrz: BARSZCZ
– Barwiercżyk ludzki. ErnHand 90.
– Baumvolle unrein/ Báwełná niecżysta. ErnHand 93.
patrz: BAWEŁNA
– Bąk Konia uszczknął, (zajadł). ErnHand 132.
patrz: BĄK
– Fasz-Binder bindet eine zufallerte Tonne/ Bednarz obija rozpádłą (rozsypáną) Beczkę obręczámi. ErnHand 273.
patrz: BECZKA
– beczułeczkę ErnHand 274.
– Fasz=Binder bindet eine zufallerte Tonne/ Bednarz obija rozpádłą (rozsypáną) Beczkę ob ręczámi. ErnHand 273.
patrz: BEDNARZ
– Niemand ist ohne Fehler/ (Gebrechen/) Żaden nie jest bez jákiego Błędu, (káżdy Dudek ma swoy czubek;). ErnHand 336-337.
patrz: BEZ, BEZ, BEZE
– / bezbożnego Umysłu. ErnHand 362.
– / bezbożny Człowiek spráwuje wszelką złość. ErnHand 450.
– / rozłączę Pobożnych od Bezbożnych. ErnHand 28.
patrz: BEZBOŻNY
– Zwykł Dzieciom ná Tákie złe Rzecży Sercá dodáwáć, (podbjáć Bębenká). ErnHand 193.
patrz: BĘBENEK
– Frauen Zim[m]er Gmách biało Głowsky, Fraucymer; das war ein schönes Frauen-Zimmer/ to piękna biała Głowá byłá. ErnHand 305.
– Opráwiam (wiążę) polską Biblią. ErnHand 193.
patrz: BIBLIA
– Bibenel/ Biedrzeniec. ErnHand 120.
– Bieláwá bliska Miástá. ErnHand 126.
patrz: BIELAWA
– Die Bleche. Bielawa, blech. ErnHand 126 (L).
patrz: BIELAWA
– Przędzá bielona; Szedłem po Przedze. ErnHand 325.
patrz: BIELONY
– eine Gasterey unter Freunden/ Biesiádá Powinnych. ErnHand 330.
– Pokutá Bogátego Ubogiego Biesiáda. ErnHand 145.
– Biesiádá cáły Dzień trwáłá; [...] ná wczorayszey Uczcie (Biesiádzie) nie bárzo mie uczczono; ErnHand 330.
– ein Gasteren-Kleid/ Szátá biesiadna. ErnHand 559.
– Bischoffsstab/ Kurwáturá Biskupia. ErnHand 122.
patrz: BISKUPI
– Beschlagen [...] er hat den Stab mit Bleche beschlagen/ obił Laskę Błáchą. ErnHand 107.
– Sukno to blákuje bárdzo, (odmienia bárzo Fárbę.) ErnHand 294.
patrz: BLAKOWAĆ
– Zmázá tá (Blámá) nie wytrze się. ErnHand 293.
– Blask mi Dyáment uczynił. ErnHand 389.
patrz: BLASK
– Blecharz záwsze pijány; [...]/ Blecharká chędoga Niewiástá. ErnHand 126.
– Bleicher ist allemal truncken/ Blecharz záwsze pijány. ErnHand 126.
– Koszulá bliższa niż Káftan. ErnHand 459.
patrz: BLISKI
– Niemand ist ohne Fehler/ (Gebrechen/) Żaden nie jest bez jákiego Błędu, (káżdy Dudek ma swoy czubek;). ErnHand 336-337.
patrz: BŁĄD
– Wenn ein Narr einem Irrthum entgehet/ jednego Błędu uchodząc Głupi, geräth er in den andern/ tráfi w drugi. ErnHand 227.
patrz: BŁĄD
– Irr-Geist/ fáłszywy Duch; irrige Lehrer/ błądzący Náuczycieł [!]. ErnHand 534.
– Dem ist wol/ der frembder Hülffe nicht darff/ błogo temu co cudzey Pomocy nie potrzebuje. ErnHand 516.
patrz: BŁOGO
– Pokutá Bogátego Ubogiego Biesiáda. ErnHand 145.
patrz: BOGATY
– Becker der reicheste/ Piekarz nábogátszy. ErnHand 93.
patrz: BOGATY
– Wywielga (Wilga) Boguwolá. ErnHand 398.
patrz: BOGUWOLA
– Innerlich thut es mir wehe/ wewnątrz mię boli [...]. ErnHand 531.
patrz: BOLEĆ
– Domowi Bożkowie ErnHand 444.
patrz: BOŻEK
– [...] teraz wszędzie Bogu Dzięká! Pokoy [...]. ErnHand 310.
patrz: BÓG
– Mein sage mirs doch/ moy miły (mojá miła) powiedz że mi, was du für Tänsse fürgibst/ co tám zá Fochy (Dziwy) stroisz, (broisz). ErnHand 319.
patrz: BROIĆ
– Brozdá. Ackerfurch. ErnHand 35.
– Furche ist lang und breit/ Brozdá długa y szeroka. ErnHand 317.
– Klosicht/ bryłásty. ErnHand 562.
– Brzydko (brzydliwie) na to patrzyć było. ErnHand 23.
– Obrzydłość (brzydliwość) niewysłowiona;/ brzydliwa Nienawiść; [...]. ErnHand 403.
– Gegen unserer Baude ist ihre Baude/ náprzeciwko nászey Budzie jest ich Budá. ErnHand 346.
patrz: BUDA
– Bau kostbar/ Budowánie kosztowne. ErnHand 92.
patrz: BUDOWANIE
– Abwesenheit dess Bürgermeisters/ Nieprzytomność Burmistrzowska, Burmistrzowa. ErnHand 32.
– Abwesenheit desz Bürgermeisters/ nieprzytomność Burmistrzowska, Burmistrzowa. ErnHand 32.
– Aufrührischer Bürger/ niespokoyny (Burzłiwy) miesczánin, (Buntownik). ErnHand 73.
– Empören sich wider Obrigkeit/ burzyć (oburzáć się przeciwko Zwierzchności. ErnHand 221.
– Niemand ist ohne Fehler/ (Gebrechen/) Żaden nie jest bez jákiego Błędu, (káżdy Dudek ma swoy czubek;). ErnHand 336-337.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Hirte tüttet es war Zeit das Vieh auszutreiben/ Pásterz (Pastuchá) trąbił czáś [!] był Bydło wygnáć. ErnHand 504.
patrz: BYDŁO
– Poległ w Poráżce; ma tám swoy dobry Byt. ErnHand 125.
patrz: BYT
– Dobrodzieystwo trefunkiem dáne, [...] lekko bywa szácowáne. ErnHand 367.
patrz: BYWAĆ
– Nie kopię teraz Gduł ziemnych, ábo Cebuli. ErnHand 420.
– Piątno, Cecha. ErnHand 549.
– Cechowána Owcá;/ strzeż się Cechowánych. ErnHand 387.
patrz: CECHOWANY
– Cechowána Owcá;/ strzeż się Cechowánych. ErnHand 387.
patrz: CECHOWANY
– / Cedrowe Drzewo, (Cedr);/ Cedrowy Oley ábo Zywicá;/ CedroweLoże. ErnHand 147.
– Anschlagen einen Mittzettel/ przybić Cedułę (Cedułkę) nájemną. ErnHand 59.
patrz: CEDUŁA
– Anschlagen einen Mittzettel/ przybić Cedułę (Cedułkę) nájemną. ErnHand 59.
patrz: CEDUŁKA
– Cedzidło zarzucone, (Durszłák) Cedziworek. ErnHand 182.
patrz: CEDZIDŁO
– Cedzidło zarzucone, (Durszłák) Cedziworek. ErnHand 182.
patrz: CEDZIWOREK
– Podáje Cegły Murarczykowi. ErnHand 431.
– Blisko tego było że nábliżey w Cel ugodził. ErnHand 280.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– / Kuchárká pomywa Cynę. ErnHand 20.
patrz: CENA, CYNA, CYNA, CZYNA
– / tá Rzecz wielkiey Wagi, (Ceny). ErnHand 381.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Flászá Cynowa. ErnHand 292.
– Centner hiesiger ist schwerer als eurer/ Centnar tuteczny cięższy niż wász; wie viel Centner hat der Herr beysammen/ á wieleż Centnarow mász Wászec pospołu. ErnHand 147-148.
– Hirten-Häslein ist mit Schindeln bedeckt/ Cháłupá szkudłámi przykryta. ErnHand 504.
– Jagt-Hund ist weggenkommen/ Chapt - Zginął. ErnHand 525-526.
patrz: CHAPT
– Das Bübchen/ Chłopiątko. ErnHand 140.
– Gross-Junge/ Stárszy Chłopiec. ErnHand 407.
– Er hat das Grimmen und das Bauchweh/ ma chnienie y Gryzienie w Zywocie. ErnHand 405.
patrz: CHNIENIE
– Einhergehen als ein grosser Herr/ chodzić jáko wielki Pan. ErnHand 203.
patrz: CHODZIĆ
– Wandelt erbarlich/ chodźcie uczciwie. ErnHand 233.
patrz: CHODZIĆ
– / domowáć á przedáć, (od domu do domu chodzić.) ErnHand 444.
patrz: CHODZIĆ
– Irr-Weg gehen/ nágorszą Drogą chodzić. ErnHand 534.
patrz: CHODZIĆ
– Bühne ist vor diesem nicht gewesen/ Kor przedtym nie był. ErnHand 142.
patrz: CHÓR, CHÓR, CHUR, HÓR, KÓR
– Niemand ist ohne Fehler/ (Gebrechen/) Żaden nie jest bez jákiego Błędu, (káżdy Dudek ma swoy czubek;). ErnHand 336-337.
patrz: CZUBEK
– Dobrodzieystwo trefunkiem dáne, [...] lekko bywa szácowáne. ErnHand 367.
patrz: DANY
– [...] dłużbá stołowa byłá przewrocona, (obálona). ErnHand 150.
patrz: DŁUŻBA
– Als es tagete/ jáko dniáło [...]. ErnHand 40.
patrz: DNIEĆ
– Dobrodzieystwo trefunkiem dáne, [...] lekko bywa szácowáne. ErnHand 367.
– Poległ w Poráżce; ma tám swoy dobry Byt. ErnHand 125.
patrz: DOBRY
– Abdreschen/ domłocić, domłocam, domłociłem, domłocę [...]. ErnHand 5.
– Hausiren und verkauffen/ domowáć á przedáć, (od domu do domu chodzić.). ErnHand 444.
patrz: DOMOWAĆ
– Domowi Bożkowie ErnHand 444.
patrz: DOMOWY
– Cedzidło zarzucone, (Durszłák) Cedziworek. ErnHand 182.
– ich habe meine Vergnügung von ihm/ dość mi się stáje od niego; ErnHand 397.
– Abgrasen/ dożąć Trawę. ErnHand 11.
patrz: DOŻĄĆ
– Irr-Weg gehen/ nágorszą Drogą chodzić. ErnHand 534.
patrz: DROGA
– Wenn ein Narr einem Irrthum entgehet/ jednego Błędu uchodząc Głupi, geräth er in den andern/ tráfi w drugi. ErnHand 227.
patrz: DRUGI
– Niemand ist ohne Fehler/ (Gebrechen/) Żaden nie jest bez jákiego Błędu, (káżdy Dudek ma swoy czubek;). ErnHand 336-337.
patrz: DUDEK
– Dyszenie, (tchnienie;) ErnHand 547.
patrz: DYSZENIE
– [...] teraz wszędzie Bogu Dzięká! Pokoy [...]. ErnHand 310.
patrz: DZIĘKA
– moy miły (mojá miła) powiedz że mi [...] co tám zá Fochy (Dziwy) stroisz (broisz). ErnHand 319.
patrz: DZIW, DZIWO
– [...] der Glöckner läutet in das Gebeth/ Dzwonarz (Dzwonnik) dzwoni ná Modlitwy [...]. ErnHand 394.
patrz: DZWONARZ
– [...] der Glöckner läutet in das Gebeth/ Dzwonarz (Dzwonnik) dzwoni ná Modlitwy [...]. ErnHand 394.
– [...] szedłem do Domu jáko dzwoniąno we Dzwonyszek (dzwoniono;)/ á za nie poydziesz do Domu, á záś się nie nápił dosyć. ErnHand 452.
patrz: DZWONYSZEK
– Dzwon ná większy był; [...] Dzwonek (Dzwonyszek) miał tu wisieć; ErnHand 394.
patrz: DZWONYSZEK
– Fasan/ Báżant, Fazyan. ErnHand 273.
– [...] nie wielka, ábo, prosta to Fiłozofija, Dzieci to umieją. ErnHand 357.
– Fluss [...] ein flüssiges Kind/ Flegmiste Dziecię. ErnHand 301.
– ich errathe bald ein Rätsel/ wnet gádnę Gadkę [...]. ErnHand 254.
patrz: GADKA
– hochnäsige Bauer-Magd wysokonosa Gburcżanká ErnHand 506.
patrz: GBURCZANKA
– Hochnasige Bauer-Knecht wysokonosy Gburcżyk. ErnHand 506.
patrz: GBURCZYK
– sie haben den Bauerknecht in den Stock eingesetzt wsádźili Gburżyká w Kłodę ErnHand 212.
patrz: GBURZYK
– Kokoszká zniosłá Jáyko, gdacze. ErnHand 226.
patrz: GDAKAĆ
– nie kopię teraz Gduł ziemnych, ábo Cebuli. ErnHand 420.
– głádki á Ksámit;/ gładko (slisko) było chodzić. ErnHand 389.
patrz: GŁADKI
– Wenn ein Narr einem Irrthum entgehet/ jednego Błędu uchodząc Głupi, geräth er in den andern/ tráfi w drugi. ErnHand 227.
patrz: GŁUPI
– Frauen Zim[m]er Gmách biało Głowsky, Fraucymer; das war ein schönes Frauen-Zimmer/ to piękna biała Głowá byłá. ErnHand 305.
patrz: GMACH
– Klauben [...] ich klaube in der Nasen/ gmerzę w Nosie, gmerałem [...]. ErnHand 558.
– Heerde Schaffe durch die Stadt treiben/ Trzodę Owiec pędzić (gnáć) przez Miásto [...]. ErnHand 467.
patrz: GNAĆ
– Düngen den Garten/ gnoić Ogrod; es wird viel Mist seyn zum Düngen/ będzie wiele Gnoju trzebá do Gnojenia. ErnHand 179.
patrz: GNOIĆ
– [...] sie werden den Acker müssen wol düngen/ będą Rolą musieli dobrze gnoić [...]. ErnHand 171.
patrz: GNOIĆ
– Düngen den Garten/ gnoić Ogrod; es wird viel Mist seyn müssen zum Düngen/ będzie wiele Gnoju trzebá do Gnojenia. ErnHand 179.
patrz: GNOJENIE
– AltGerümpel auf den Misthauffen werffen/ Rupieci wyrzucić ná Gnojewisko. ErnHand 42.
– Mżyk, Bábká/ gráli mżyká Bábkę. ErnHand 126.
patrz: GRAĆ
– Mżyk, Bábká/ gráli mżyká Bábkę. ErnHand 126.
patrz: GRAĆ
– [...] Der feineste Jüngling/ nágrzecznieyszy Młodzieniec [...]. ErnHand 282.
– Birnbaum/ Gruszká Drzewo. ErnHand 121.
– eine dicke Birne/ opukáła Gruszká; [...]. ErnHand 166.
– Birne ist unreif/ Gruszká niedoźrzałá. ErnHand 121.
– otrząsáć Gruszki y Iábłká ErnHand 26.
– Er hat das Grimmen und das Bauchweh/ ma chnienie y Gryzienie w Zywocie. ErnHand 405.
patrz: GRYZIENIE
– Bekümmern sich sehr/ troszczeć się bárzo, (frásowáć się;) was kümmert ihr euch/ befehlet es GOtt/ á coż się wsobie gryziecie, poruczcie to Bogu. ErnHand 101.
– Garten-Beeth ist breit/ Lechá (Grządká) szeroka; auf dem Beethe ist es nicht aufgegangen/ ná tey Grządce (Lesze) nic nie weszło. ErnHand 327.
patrz: GRZĄDKA
– [...] nie Zgodnaby, (nie Przystoynaby, nie Grzecznaby,) to byłá, áby tu został [...]. ErnHand 371.
patrz: GRZECZNA
– Füglich hat sichs geschicket/ grzecznie się podáłó (zeszło)/ füglicher wird sichs nicht können schicken/ sposobniey się nie będzie mogło zeyść. ErnHand 314.
patrz: GRZECZNIE
– Gestern donnerte es sehr/ wczorá grzmiáło bárzo [...]. ErnHand 375.
patrz: GRZMIEĆ
– es donnert/ Gott behüte uns vor Unglück/ grzmi, Boże nas uchoway Nieszcześcia. ErnHand 172.
patrz: GRZMIEĆ
– Heretycka nauka. ErnHand 551.
patrz: HERETYCKI
– Keszer ist nicht zu bekehe/ Heretyk nienáwrotny; die Keszeren ist GOtt zuwinder/ Heretyctwo Bogu przykre. ErnHand 551.
patrz: HERETYCTWO
– [...] jam musiał Raty (Interessę) odmieszkać w Domu. ErnHand 27.
– Niemand ist ohne Fehler/ (Gebrechen/) Żaden nie jest bez jákiego Błędu, (káżdy Dudek ma swoy czubek;). ErnHand 336-337.
patrz: JAKI
– Wenn ein Narr einem Irrthum entgehet/ jednego Błędu uchodząc Głupi, geräth er in den andern/ tráfi w drugi. ErnHand 227.
patrz: JEDEN
– [...] jednomyślnie z Miástá wypádli. ErnHand 207.
– Dampffloch in der Badstube/ Kámienká w Láźni. ErnHand 152.
– Hencken einen Dieb/ objesić Złodziejá; hat den Juden aufgehencket/ Kátowcżyk objesił Zydá, und nicht der Hencker selbst/ á nie Kát sam [...]. ErnHand 459.
patrz: KATOWCZYK
– Niemand ist ohne Fehler/ (Gebrechen/) Żaden nie jest bez jákiego Błędu, (káżdy Dudek ma swoy czubek;). ErnHand 336-337.
patrz: KAŻDY
– [...] /nie każdy Kot łowny;/ Koteczká chwyta myszy;[...]. ErnHand 544.
patrz: KOT
– Miętka-Kotcza. ErnHand 544.
patrz: KOTCZY
– /nie każdy Kot łowny;/ Koteczká chwyta myszy; ErnHand 544.
patrz: KOTECZKA
– ein Blut-Freund/ Przyjaciel krewny [...]. ErnHand 307.
patrz: KREWNY
– Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560.
patrz: KUNA
– Bischoffsstab/ Kurwáturá Biskupia. ErnHand 122.
patrz: KURWATURA
– heulet und weinet/ nárzekáyćie (lámentuyćie) y płácżćie. ErnHand 489.
– Dobrodzieystwo trefunkiem dáne, [...] lekko bywa szácowáne. ErnHand 367.
– Einfallen in das Gerinne/ wpáść w Rynsztok, (Liniak). ErnHand 198.
patrz: LINIAK
– Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560.
patrz: LIS
– gelótet Eisen/ litowáne Zelázo. ErnHand 217.
patrz: LITOWANY
– Glänssen/ łsknąć się; ich glänsse/ łsknę się [...]. ErnHand 389.
– der glänssende Rubin/ łsknący się (łsniący się) Rubin ErnHand 389.
– Ergeben sich auf Gnad und Ungnade/ podáć się ná Láskę y Niełáskę [...]. ErnHand 239.
patrz: ŁASKA
– [...] /nie każdy Kot łowny;/ Koteczká chwyta myszy;[...]. ErnHand 544.
patrz: ŁOWNY
– die Schiffer legen schon ab/ Łodnicy już jádą od Brzegu, (odkłádáją;) ErnHand 14.
patrz: ŁÓDNIK
– Koszulá brudna;/ Koszulá mącżkowána. ErnHand 459.
– Pdbrokek [?] męski;/ Czeluść w Gębie. ErnHand 551.
– Báczyć, (mieć ná co Báczenie,) mam Baczenie. ErnHand 72.
patrz: MIEĆ
– Fleisch ist nicht genug gekocht/ Mięso nie dowrzáło; [...] poydźiećież ná Mięśi Targ; der Fleisch-Topf/ Garniec Mięsá, (oder. od Mięsá). ErnHand 295-297.
patrz: MIĘSI
– Miętka-Kotcza. ErnHand 544.
patrz: MIĘTKA
– Mżyk, Bábká/ gráli mżyká Bábkę. ErnHand 126.
patrz: MŻYK
– Mżyk, Bábká/ gráli mżyká Bábkę. ErnHand 126.
patrz: MŻYK
– Büchse ist mit Schrott geladen/ Rusznicá nabita Szrotem. ErnHand 141.
patrz: NABITY
– Anschlagen einen Mittzettel/ przybić Cedułę (Cedułkę) nájemną. ErnHand 59.
patrz: NAJEMNY
– Anschlagen einen Mittzettel/ przybić Cedułę (Cedułkę) nájemną. ErnHand 59.
patrz: NAJEMNY
– Jahrmarckt fällt auf Mit-Fasten ein/ Jármárk przypáda ná śrzod Postu [...]. ErnHand 527.
– Heretycka nauka. ErnHand 551.
patrz: NAUKA
– Niemand ist ohne Fehler/ (Gebrechen/) Żaden nie jest bez jákiego Błędu, (káżdy Dudek ma swoy czubek;). ErnHand 336-337.
patrz: NI, NIE, NIE
– Gäntzlich/ cále; das ist gäntzlich nichts werth/ to cále nic nie warto. (nie godno.). ErnHand 364.
patrz: NIC
– Baumvolle unrein/ Báwełná niecżysta. ErnHand 93.
patrz: NIECZYSTY
– Ergeben sich auf Gnad und Ungnade/ podáć się ná Láskę y Niełáskę [...]. ErnHand 239.
patrz: NIEŁASKA
– das hat kein Geschicke/ das er soll hier bleiben/ nie Zgodnaby, (nie Przystoynaby, nie Grzecżnaby,) to byłá, áby tu został [...]. ErnHand 371.
– Gäntzlich/ cále; das ist gäntzlich nichts werth/ to cále nic nie warto. (nie godno.). ErnHand 364.
patrz: NIEWART
– [...]/ Obrzydłość (brzydliwość) niewysłowiona;/ brzydliwa Nienawiść; [...]. ErnHand 403.
– [...]/ Bezbożność Ludzi niewysłowiona;/ nie bądź bezbożny;/ bezbożnie mówić. ErnHand 400.
– Eussern sich dess Belügens/ wystrzegáć się Obełgánia [...]. ErnHand 266.
patrz: OBEŁGANIE
– otrząsáć Gruszki y Iábłká ErnHand 26.
patrz: OTRZĄSAĆ
– Cierpliwość (Pácyencya) potrzebna/ mowicie wiele o Cierpliwości/ á wyście sámi niecierpliwi. ErnHand 341.
patrz: PACJENCYJA
– Rozpuknąć się od Gniewu, (pádáć się). ErnHand 105.
– Ná Págorku stojęć;/ págorkowaty, (págorczysty.) ErnHand 515.
– Ná Págorku stojęć;/ págorkowáty, (págorczysty.). ErnHand 515.
– Ná Págorku stojęć;/ págorkowáty, (págorczysty.). ErnHand 515.
– Pamiętne;/ dáć komu Pámiętne [...] Memoryalik. ErnHand 163.
patrz: PAMIĘTNE
– Einhergehen als ein grosser Herr/ chodzić jáko wielki Pan. ErnHand 203.
patrz: PAN
– Panewká Kuchárska./ Rożen náwiększy./ Kiełbásá nádłuższa./ Zwyczay nie dobry. ErnHand 133.
patrz: PANEWKA
– Piżmo nie godzi się (przyjemne) wszystkim Pániom. ErnHand 122.
patrz: PANI
– Słáć Pannine Loże;/ ścelę Loże, słałem, (ám) pościelę. ErnHand 114.
patrz: PANNIN
– Kászá gorąca, Pápá. ErnHand 135.
patrz: PAPA
– Záświecić Stoczek; zápalam Pápierek, zapaliłem;/ záświecę Swiecę, á zápalę w Piecu. ErnHand 63-64.
– Papież nie umárł;/ Papiestwo. ErnHand 89.
patrz: PAPIESTWO
– Jeśli z Parę Szczuk ułowisz, tedy mi jednę day. ErnHand 272.
patrz: PARA
– Párch nie uleczysty, nie uleczysty;/ párcháta Niewiástá. ErnHand 405.
patrz: PARCHATY
– Párentowáć;/ wypowiedział służbę, á nikt niewie czemu, {zjákiey Przyczyny;) Książę rozpuści (odprawi) żołnierze, (żołnierzá.). ErnHand 4-5.
– nie pátrz coć wolno; lecz coć przystoyno. ErnHand 310.
– Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560.
patrz: PIEC
– Fünf Böhmen war genug/ pięć cżeskich było dosyć: der Fünf-Böhmer wird nicht gültig seyn/ Piętnastak nie będzie płatny. ErnHand 317.
patrz: PŁATNY
– Gesperre/ Płatwy. ErnHand 373.
patrz: PŁATWA
– Pochlebcá ten nie dármo mi daje łágodne Słowá;/ á coż po tákiem Pochlebstwie? ErnHand 488.
– Kto pochlebiáć umie (wie) nałepieysię ma; /obłudny Lud. ErnHand 488.
– Wczorá piękny jásny Dzień był;/ dzisia Pochmurna Pogodá. ErnHand 458.
patrz: POCHMURNY
– Pochodnik niesie gorájącą Pochodnią. ErnHand 26.
patrz: POCHODNIK
– [...] á kiedyż Starkę (Bábkę) pochowają. ErnHand 407.
patrz: POCHOWAĆ
– Pochwytywáć, pochwytywam. ErnHand 70.
– Poczesny (skromny, uczciwy) Człowiek. ErnHand 233.
– Ergeben sich auf Gnad und Ungnade/ podáć się ná Láskę y Niełáskę [...]. ErnHand 239.
– Kinn männliche/ Podbrokek [podbrodek] męski. ErnHand 551.
– [...] Wiśniá podeptána [...]. ErnHand 555.
patrz: PODEPTANY
– Podskuść Gęsi, podskubuję;/ podskubałem mu skrzydeł. ErnHand 103.
– / Nie trzebá wszystkim Pogłoskom Uchá dáć, (dawáć.) ErnHand 351.
patrz: POGŁOSKA
– Pokuská co się pokázuie. ErnHand 104.
patrz: POKUSKA
– Pokutá Bogátego Ubogiego Biesiáda. ErnHand 145.
patrz: POKUTA
– Uporny Chłopiec sie nie polepszy. ErnHand 435.
– Opráwiam (wiążę) polską Biblią. ErnHand 193.
patrz: POLSKI
– Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560.
– ...die vorgenommene Sünde schmecket/Grzech zamyślony Smákujé, und die vollbrachte henckert/ á popełniony kátuié... ErnHand 459-460.
– ...żáłuję zá popełniony Grzech, záłowałem; byś jedno tego záłował. ErnHand 104.
– ...popierdziáł jáko Bydłę. ErnHand 273.
– Dziewká sobie Suknią y Fártuch Błotem pokáláłá, (popluskáłá.) ErnHand 58.
patrz: POPLUSKAĆ
– ...pospieszam się Robotą, spieszę się, pospieszałem się, pospieszę się. ErnHand 302.
– potápiam ślepe Szczeniętá. ErnHand 255.
patrz: POTAPIAĆ
– Ráźny (sposobny, potemny) Dom; ErnHand 356.
patrz: POTEMNY
– ...pożądliwość cielesna potępiájąca, (potępliwa;)... ErnHand 96.
patrz: POTĘPLIWY
– Hagel hat alles Getreyde niederschlagen/ Grad wszystkie Zboże (wszystkie Zbożá) potlukł; es scheinet dass es wo gehagelt habe/ znáć że gdzieś grad pádał; der Hagel streichet vorbey/ Grad omija. ErnHand 423.
patrz: POTŁUC
– Robotnik Zápłáty potrzebien, (potrzebny). ErnHand 65.
– Doświadczyć (potwierdzieć) czego, że ták się Rzecz ma. ErnHand 116.
– Jácháliśmy społem; pojedziemy (powieziemy) się przy Brzegu. ErnHand 269.
– eine Gasterey unter Freunden/ Biesiádá Powinnych. ErnHand 330.
patrz: POWINNY
– ...kto się záwsze obáwia, Szkody się łácno pozbáwia... ErnHand 391.
– Gruß deß Engels/ Pozdrowienie Anjelskie; ErnHand 409.
– ...przygnáli (przygnano) przypędzili (przypędzono) wielkie Stádo Wołow. ErnHand 447-448.
patrz: PRZYGNAĆ
– ...przykręcić do czego, przykręcá, przykręciłem, przykręcę. ErnHand 48.
– ...musieli Ránę zszyć, (przypnąć.) ErnHand 448.
– Rękojéść ułámáłá się;/ Háft, (Przypinká;). ErnHand 448.
patrz: PRZYPINKA
– ...przypleść do inszego; przyplátam co do czego, przyplotłem... ErnHand 50.
– ...przytem tego przypomnąć muszę. ErnHand 118.
– pięknieć przystojáłá Szátá Pánnie. ErnHand 514.
– es hätte sich wol geziemet erstlich zu bethen / przynáleżáłoćby (przystojáłoćby) było pierwiey się modlić. ErnHand 388.
– nie pátrz coć wolno; lecz coć przystoyno. ErnHand 310.
– ...przywratną (domową) Woynęwznowić. ErnHand 203.
patrz: PRZYWRATNY
– Puszczká pełna Korzenia. ErnHand 141.
patrz: PUSZCZKA
– ...pokáláć (pomázáć) Száty;/ niechcę (nie żądam się) tobą pyskláć. ErnHand 112.
– Arglistig ist der Holtzhauer/ sztuczny Rębcá, (Rębacz.). ErnHand 65.
– [...] sondern ich hacke Holtz/ ále rąbię (rąbam) Drwá, rąbałem, rąbáć [...]. ErnHand 420.
– Klotz/ Pień; mit dem Klotz in den Ofen z Pniem w Piec; est ist Schade um den Klotz/ Szkodá tego kłocá, man kan noch Fleisch darauf hauen/ może jescze ná niem Mięso rąbáć. ErnHand 563.
– Arglistig ist der Holtzhauer/ sztuczny Rębcá, (Rębacz.). ErnHand 65.
– Allzu dünner Schleyer/ bárzo rzadki (cienki) Rąbek. ErnHand 40.
patrz: RĄBEK
– [...] Ich habe der Iüdin Schleyer aggekaufft/ kupiłem od Zydowki Rąbku [...]. ErnHand 534-535.
patrz: RĄBEK
– Backe ist roth/ Policzek czerwony, (rumiány.). ErnHand 89.
– [...] ich kan mich in den Handel nicht richten/ nie mogę Spráwy tey (Rozterku tego) zrozumieć; [...] ErnHand 430.
– Łsknący się (łsniący się) Rubin. ErnHand 389.
patrz: RUBIN
– [...] wydłubáć ná Miedzi; wykłoł, wybił Szermierzowi Oko. ErnHand 86.
– Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560.
patrz: SOBOL
– ich habe meine Vergnügung von ihm/ dość mi się stáje od niego; ErnHand 397.
patrz: STAĆ SIĘ
– Kászleć jáko stára Bába. ErnHand 520.
patrz: STARY
– Lisie, pomkni się, Kuno, przed Stoł, Sobolu, zá Stoł, Báránie zá Piec. ErnHand 560.
patrz: STÓŁ
– [...] zádałeś mi WM. wielki Strách, (nábáwiłes mię Wászeć wielkiego Stráchu;) [...]. ErnHand 204.
patrz: STRACH
– moy miły (mojá miła) powiedz że mi [...] co tám zá Fochy (Dziwy) stroisz (broisz). ErnHand 319.
patrz: STROIĆ
– Cechowána Owcá;/ strzeż się Cechowánych. ErnHand 387.
– Dobrodzieystwo trefunkiem dáne, [...] lekko bywa szácowáne. ErnHand 367.
patrz: SZACOWANY
– ein Gasteren-Kleid/ Szátá biesiadna. ErnHand 559.
patrz: SZATA
– /Szermierski Płać; / Szermierstwo; / Szermierska Szkołá. ErnHand 277.
– Wenn ein Narr einem Irrthum entgehet/ jednego Błędu uchodząc Głupi, geräth er in den andern/ tráfi w drugi. ErnHand 227.
patrz: TRAFIĆ
– Dobrodzieystwo trefunkiem dáne, [...] lekko bywa szácowáne. ErnHand 367.
– Floss ist weg geflossen/ Płty upłynęły, (Płtá trásłá;) ich habe das in die Flöss anbinden lassen/ dałem (kázałem) Trafty przywiazáć. ErnHand 299.
– Geissel platzete/ Bicz trzáskał; womit platzest du?/ á cżem że trzáskasz? ErnHand 353.
patrz: TRZASKAĆ
– Geissel platzete/ Bicz trzáskał; womit platzest du?/ á cżem że trzáskasz? ErnHand 353.
patrz: TRZASKAĆ
– Pokutá Bogátego Ubogiego Biesiáda. ErnHand 145.
patrz: UBOGI
– Wenn ein Narr einem Irrthum entgehet/ jednego Błędu uchodząc Głupi, geräth er in den andern/ tráfi w drugi. ErnHand 227.
patrz: UCHODZIĆ
– [...] ich habe den Unterthan freu gemacht/ Poddánemum wolność dárował, (wolnom puścił Poddánego,) uczyniłem Poddánego wolnem [...]. ErnHand 310.
patrz: UCZYNIĆ
– Blask mi Dyáment uczynił. ErnHand 389.
patrz: UCZYNIĆ
– [...] /Blisko tego było że nábliżey w Cel ugodził. ErnHand 280.
patrz: UGODZIĆ
– Dencken dass man Wort halte/ pomyśláć jákby śię uiszcżył ErnHand 163.
– Erstatten das Gestohlene/ nagrodźić Ukrádźione [...]. ErnHand 259.
patrz: UKRADZIONE
– Abdrechen/ ukrąćić, ukrącam, ukrąćiłem, ukrącę, ukrąć. ErnHand 5.
patrz: UKRĄCAĆ
– Abdrechen/ ukrąćić, ukrącam, ukrąćiłem, ukrącę, ukrąć. ErnHand 5.
patrz: UKRĄCIĆ
– / bezbożnego Umysłu. ErnHand 362.
patrz: UMYSŁ
– Unieżenie. ErnHand 163.
– [...] bez máłá by mu poł pięty nie usiekł był [...]. ErnHand 421.
patrz: USIEC
– Wenn ein Narr einem Irrthum entgehet/ jednego Błędu uchodząc Głupi, geräth er in den andern/ tráfi w drugi. ErnHand 227.
patrz: W
– Wászecina Cerká zda mi się nędzna, (mizerna;) ErnHand 219.
patrz: WASZECINY
– ...wżdy Wászeci nie pozbáwię wászeciney Chustki, (obierzę, odrę.) ErnHand 103.
patrz: WASZECINY
– Ołowionká Zeglárska;/ Głowna Ważká Ciesielska. ErnHand 126.
patrz: WAŻKA
– ...nie wpádam nigdy w Wądoł, (Doł;)... ErnHand 198.
– ...wągrowátego mięsa nie żadam jeść. ErnHand 291.
patrz: WĄGROWATY
– ...á czemuż nie drobisz (wdrábiasz) Chlebá w Drobiánkę; ErnHand 196.
patrz: WDRABIAĆ
– ...wdrobić Zemłę w Mleko... ErnHand 196.
patrz: WDROBIĆ
– Wędkarz máło Ryb ułowił. ErnHand 52.
patrz: WĘDKARZ
– Sknęrá, (Mrzygłod [...])/ Wędroweszká. ErnHand 289.
– Snop (Wiązáneczká) Flądrowy ErnHand 142.
– ...nie mogę tego słucháć;/ nie słycháć (ni słychu, ni widu;)... ErnHand 513.
patrz: WID
– Einhergehen als ein grosser Herr/ chodzić jáko wielki Pan. ErnHand 203.
patrz: WIELIKI, WIELKI
– ...zwieszáć, wiesić [...] ná doł przynieść/ przyniosę ná doł. ErnHand 461-462.
– ...wilgotne (wilgne, wilgie) Drewno... ErnHand 287.
– ...wszystko wilgnie (wilgnie je, wilgotnie je) w Izdebney Komorze; ErnHand 287.
patrz: WILGNĄĆ
– Stárzyzná (Wiotesz) ná coż się Przygodziłá. ErnHand 42.
patrz: WIOTESZ
– Wiśń, Wiśniowe Drzewo... ErnHand 555.
– Smierć wlázłá Okny nászemi. ErnHand 468.
– ...wliczyć stáry Dług miedzyw; ErnHand 209.
patrz: WLICZYĆ
– ...własne, (własciwe) Ognisko Złotá godne, (warte). ErnHand 180.
patrz: WŁAŚCIWY
– ...włożył się w Kupiectwo/ náłożę się też do tego. ErnHand 380.
– ...z wielką Trudnością włudził w chorego Lekárstwo. ErnHand 196.
patrz: WŁUDZIĆ
– wozi (wiezie) Zydow/ woźbą się Zywię, (Furmánię) ErnHand 315.
– [...] ich habe den Unterthan freu gemacht/ Poddánemum wolność dárował, (wolnom puścił Poddánego,) uczyniłem Poddánego wolnem [...]. ErnHand 310.
– nie pátrz coć wolno; lecz coć przystoyno. ErnHand 310.
patrz: WOLNIE, WOLNO
– ...uwędzić Wołowinę, Skopowinę. ErnHand 19.
patrz: WOŁOWINA
– Abqvälen/ wymęcżyć; ich habe mich abgeqvälet/ znędzniałem, (áłám,) ztęskniłem się. ErnHand 19.
patrz: WYMĘCZYĆ
– Heraus bringen vor die Thür/ przynieść (z Domu) przede drzwi; ich kan aus der Citron keinen Safft bringen/ nie mogę z Cytryni Soku wycisnąć, (wydłabić;) wenn er etwas aus dem verstockten Jungen könte bringen/ kieby co ná ociętnem (upornem) Chłopcu mogł wymęcżyć, wymoc, wycisnąć; wer hat den Becher heraus gebracht aus der Almer/ á ktoż wydostał Kubek z Száfki; ich hätte ihn um alle Wunder nicht aus der Kammer gebracht/ nie wydostał bym go był przez wszystek Dziw z Komory. ErnHand 463.
patrz: WYMĘCZYĆ
– Abnützen [...] das Messer hat sich (ist) gantz abgenützet/ Noz się cále wyrzezał [...]. ErnHand 18 [16].
– Ausschneiden das Geschwür/ wyrznąć Wrzod; er schneidet das Faule aus/ wyrzyna Zgniłe. ErnHand 84.
patrz: WYRZNĄĆ
– [...] wysiec, wytnąć, wycináć, wycinam, wyrębuję. ErnHand 81.
patrz: WYSIEC
– [...] zádałeś mi WM. wielki Strách, (nábáwiłes mię Wászeć wielkiego Stráchu;) [...]. ErnHand 204.
patrz: ZADAĆ
– Ermorden die Reisende/ zábijáć/ (zábić) Podrożnych; er hat ihn jämmerlich ermordet/ zámordował (zábił) go okrutnie. ErnHand 251.
– [...] Fleischer ihr sollet kommen ein kalb schlachten/ Rzeźniku macie przyścCielę zábić, (zárznąć;) [...]. ErnHand 538.
patrz: ZARZNĄĆ
– Abschlachten/ zárznąć, (zábić ná Rzeź.). ErnHand 24.
patrz: ZARZNĄĆ
– Abstechen einen Kalb/ Schöpfen/ zákłoć Cielę, Skopu, (zárznąć;) der Edelman hat den Teich lassen abstechen/ Szláchcic dał staw spuścić; wenn wird der Fleischer das Kalb/ Lam/ abstechen? á kiedyż Rzeżnik Zárznie, (Zákole,) Cielę, jágnię? ErnHand 28-29.
patrz: ZARZNĄĆ
– Henne legt keine Eyer/ Kokosz (Kurá) nie niesie Jay; das ist eine Leg-Henne/ die darf man nicht schlachten/ ta Kokosz nieśna, nie trzebá jey zárznąć, (zábić;) die junge Henne mag auf dem Hofe gehen/ młoda Kokosz może ná Podworzu chodzić. ErnHand 460-461.
patrz: ZARZNĄĆ
– Dampf/ Párá; sehet welch ein Dampf fähtret heraus/ pátrzcie jáka Párá wychodzi; dämpfen das Feuer/ tłumić (zátłumiáć) Ogień; ich dämpffe/ tłumię, (zátłumiam,) zátłumiłem, zátłumię. ErnHand 152.
– Dampf/ Párá; sehet welch ein Dampf fähret heraus/ pátrzcie jáká Párá wychodzi; dämpffen das Feuer/ tłumić (zátłumiáć) Ogień; ich dämpfe/ tłumię, (zátłumiam,) zátłumiłem, zátłumię. ErnHand 152.
– [...] das Feuer ist gedämpftet/ Ogień zátłumiony [...]. ErnHand 287.
– nie Zgodnaby, (nie Przystoynaby, nie Grzecżnaby,) to byłá, áby tu został ErnHand 371.
patrz: ZGODNA
– nie kopię teraz Gduł ziemnych, ábo Cebuli. ErnHand 420.
patrz: ZIEMNY
– Abend werden/ Zmierzcha się. ErnHand 6.
– Demmerung überfiel uns/ Zmierzch nas nápadł, (Mrok;) die Demmerung fället ein/ Zmierzcha sié. ErnHand 162.
– Abmatten sich/ zmordowáć się (znędznieć;) er hat die armen Pferde sehr abgemattet/ znędznił (zwątlił) Konie ubogie. ErnHand 16-17.
patrz: ZMORDOWAĆ
– Zniwo bliskie/ już po Zniwie ErnHand 251.
– ich habe den Soldaten abgelöset/ wstąpiłem ná Mieysce Zołnierzowe. ErnHand 16.
– Hanreh/ Zony-Dudek; sehet den Hanreh/ pátrzćie tego Zony-Dudka, Zony-Dudę; einen zum Hanreh machen/ przeformowáć kogo ná Zony-Dudę. ErnHand 428-429.
patrz: ZONYDUDA
– Hanreh/ Zony-Dudek; sehet den Hanreh/ pátrzćie tego Zony-Dudka, Zony-Dudę; einen zum Hanreh machen/ przeformowáć kogo ná Zony-Dudę. ErnHand 428-429.
patrz: ZONYDUDEK
– Niemand ist ohne Fehler/ (Gebrechen/) Żaden nie jest bez jákiego Błędu, (káżdy Dudek ma swoy czubek;). ErnHand 336-337.
patrz: ŻADEN