Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
SapADiar 1730-1731 oryginał
Diariusz… 1730-1731

Odnotowano 361 cytatów z tego źródła
– Rozkazałem Milerowi Malarzowi Siebie malować, ktory brał abrys. SapADiar 97.
patrz: ABRYS, ABRYSA
– Powiadał się [rajtar] z Kowna y że abszeyta ma u krewnych w Kownie Swoie ktore miał captato tempore prezentować. SapADiar 137.
– Pisałem do ImPa[na] Strutynskiego Starosty Wilkomirskiego przez tegoz Pana Gierlacha abszeytowanego. SapADiar 78.
– Przyiechał ImPan Sędzia Bracławski Marykoni obliguiąc abysmy byli na akcie weselnym Iego Corki. SapADiar 132.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Tegoż był umnie ImPan Adam Szumski reasumował konferencyą wCzorayszą. SapADiar 166.
patrz: ADAM, ADAM, JADAM
– [...] pokazywałem tez List od JmX Gosiewskiego administratora Biskupstwa Wilenskiego [...]. SapADiar 77.
– Pod tymże adresem odesłałem pak wielki Listow z Moskwy. SapADiar 96.
patrz: ADRES
– Pisałem do Im Pa Marszałka [...] upraszaiąc aby mię informował gdzie się obroci y przez kogo mam pisywac to iest iaki adres. SapADiar 259.
patrz: ADRES
– Odesłałem gotowemi Tynfow 37. Złotych y groszy 4. ktore pndze odressowano naręce P[ana] Poczmaystra zeby oddał Zelmanowi. SapADiar 72.
patrz: ADRESOWAĆ
– Z obligacy Im Pa Starosty Bobruyskiego adresowałem Umyslnego do Rygi do Im X Łyskowskiego. SapADiar 260.
patrz: ADRESOWAĆ
– Doszedł mię List od Bryma Cyrulika Wilen[skiego] ktory adresuiesię do Usług moich y zaprzysłaniem poiazdu gotow zaraz przyiachać do kąd roskaz zaydzie. SapADiar 150.
– Tegoż ImPan Ryto y Przygodzki Adwersarze Sprawy Iołczańskiey iedli obiad Unas. SapADiar 146.
patrz: ADWERSARZ
– Suchotnia affekcya ad ultimum punctum życia pozwoliła mowić. SapADiar 39.
patrz: AFEKCJA
– X[ię]żna IEymC Sama pisze List z klarygacyą prawdziwey przyiaźni y afektu. SapADiar 173.
patrz: AFEKT
– Za Listem ImPana Piotra Głuszynskiego na mocną affektacyą pozwoliłem wkromie wziąć na moy kredyt u Pa Toskaniego kupca Warszawskiego TBch 50. SapADiar 104.
– ImPan Kasztelan zaś Trocki exponit Zycząc per Omnia uspokoić Interess Neyburski affectuiąc iz Krol ImC zapewnie chce przyiąć Summę odnas podług konwencyi uczynioney podczas Seymu wGrodnie. SapADiar 35.
patrz: AFEKTOWAĆ
– Deklarowałem dać wiedziec jak pora będzie gdy wszyscy ku wczasowi puydo poniewaz tego Affektowali. SapADiar 3-4.
patrz: AFEKTOWAĆ
– Pisze ImPan Moniuszko Patron y ImPan Boryczewski Agent perswaduiąc aby do Iołczy za Dekretem Trybu[nału] naznaczonym [...] PP Consukceszorow niedopuszczono. SapADiar 16.
patrz: AGENT, AGENT, AJENT
– Agitowała się Sprawa insuccessoryis IchmCw PP Szemiothow y Korsakow Zemną o Folwark Mikadzinow. SapADiar 173.
– Tegoz odebrałem List od ImPana Uolana Exkuzuie ImPana kasztelana Nowogrodzkie[go] iz dla agonizuiącey matki nie mogł Comparere. SapADiar 9.
– Przez tego Sługę do ImX Theologa [...] żeby Sobie [podstoli] Iaki czasik wypoczął, Zalecaiąc wszelką akkomodacyą Iako mnie Samemu. SapADiar 110.
patrz: AKOMODACJA
– Posłałem prowizy na Rok przyszły do s. Jerzego temuz Pa[nu] Boryczewskiemu assistentowi Trybunału akkomodacy Atłasu na zupan Sukna. SapADiar 61.
patrz: AKOMODACJA
– Była Ochota ImPan Podkomorzy tancował, proposse akkomodowalismy się Gościowi, z którego przyięcia Naszego Zdał się bydz kontent. SapADiar 144.
– Przysłał ImC X Theolog z Dereczyna karete Axamitno z Galonem srebrnym. SapADiar 75.
– Uprasza [Konopka] aby [...] nieprzymował summy do dalszey disiudicacy z ImP Puciato, a to z funkcyi Opiekunskiey wespoł z ImPm kasztelanem Witebskim pozostałych Aktorow IchCw PP. Pacow. SapADiar 51.
patrz: AKTOR
– Swoie Haereditiu[m] na nas wleli tego placu Pustego przy kamienicy Naszey nazwanego Klettowskiego deklarował [Sikorski] donieść Aktorom Ioachimczuczom Mieszczanom. SapADiar 113.
patrz: AKTOR
– Zaczym ztym Aktorem [Chełchowskim] miał [Bożymowski] Expostulować aby pndze oddał przed Zielonemi Swiątkami, deklaruiąc Maiętność teraz przy odebraniu pndzy Vstąpic nieczekaiąc terminu So Iakuba. SapADiar 2.
patrz: AKTOR
– Gdy Zaczną Zpoczątku Wołać tylko 4. Aktoraty mieni bydz, IEym Zamoyskiey Ordynatowey drugi [...] do ktorego Aktoratu tylko wpisow 11. SapADiar 65.
patrz: AKTORAT
– Oznaymuie oPrawie danym ImPanu Dewiczowi naBielice, iz iest przyznane y aktykowane w Xięgach Wileńskich Tryb. SapADiar 168.
patrz: AKTYKOWANY
– Dziękowałem za dezygnowane Subjectum na Plebanią Merecką, ktoremu mieyscu w reparowaniu Fary proposse meo, Swiadczyć deklarowałem przy akkuracyi Samego ImX Plebana. SapADiar 160.
patrz: AKURACJA
– Odpowiedziałem iż Wielki by to moy honor był y Szczęście gdyby się medice combinationes wynaleść mogły upewniaiąc iż na perswazyi y allaboracyi moiey schodzić niebędzie. SapADiar 95.
patrz: ALABORACJA
– Sześć Tysięcy Złłych kapitału Oddac niemogę Exqvo ze roznym kredytorom Sumy Znaczne popłaciłem Prosząc aby Za jnstancyą y allaboracyą Sumę prouzyonalną przyioł [Stanisław Białłozór]. SapADiar 19.
patrz: ALABORACJA
– Pożegnał mię ImPan Hercyk y [...] wespoł z Wachmistrzem Nowotnym Odiechał, Starego zaś [...] kazałem alienować, ponieważ był kostyra wielki. SapADiar 133.
patrz: ALIENOWAĆ
– Powrocił Zabłocki Podkoniuszy z Warszawy [...] ktory odwoził Pannę Mandolę Francuskę Gubernatorkę Corki Naszey, ktorąśmy alienowali po puł Czwartoletniey Usłudze. SapADiar 142.
patrz: ALIENOWAĆ
– Tegoż Przyiołem powtornie z Zono Pa[na] Brigadona Na Namiesnikowstwo do Iłg folwarku natione Szweda a Kurowskiego Macieia Alienowałem dawnego ktory był w Iłgach. SapADiar 137.
patrz: ALIENOWAĆ
– Odebrałem List [...] przez Kozłowskiego muzykanta mego przeszłego ktorego mnie odsyła ponieważ nieodpowiednie Odjechał alienowawszy od Boku swego. SapADiar 6.
patrz: ALIENOWAĆ
– Odpisałem do ImCi Dobro[dzieja] Oyca mego Iż się alienować z Nowogrodka niebędę wszelkich czekaiąc roskazow. SapADiar 149.
– Pisałasię rozna Expedycya przez Pana Gerlacha douilna kturysię alienował od Boku mego. SapADiar 77.
– Odiechał Pan Gierlach Cyrulik Nadworny alienowany od mego boku do Wilna. SapADiar 79.
patrz: ALIENOWANY
– Tegoż odiechał ImPan Generał Altileryi Brat moy na Lipniszki Dobra Altileryczne do Grodna. SapADiar 134.
– Wysłałem Umyslnego z Listem do ImPana Chodzki. [...] Dotegoż annektowałem List od X Cystersa od ImPana Ryły wtymże Interesie pisany. SapADiar 151.
patrz: ANEKTOWAĆ
– Upraszał o animadwersyą żeby go [pana Dowoyno] nie Wzdano. SapADiar 152.
– ImPan Savicki Pisarz Wilenski niechciał przyiąc Antału wina w darowiznie. SapADiar 68.
patrz: ANTAŁ
– Tegosz cięszko na bok puł nocy zapadłem posyłałem karete po Xdza Aptekarza ktory przybywszy pomogł mi barzo ze w godzinie ulzyło. SapADiar 145.
– Vpraszałem [...] Za dwuma swemi Listami IEymC Dobrodzikę. Zaiednym do ImXdza Biskupa Smolenskiego wzglendem approbaty naPlebanią Marecką Im Xu Kozakowskiemu. SapADiar 72.
patrz: APROBATA
– Doniosłem Iz mam z Rzymu do Ienerała WW OO Dominikanow approbate na drugie Triennium obliguiąc aby onego chcieli obrac. SapADiar 106.
patrz: APROBATA
– Zleciłem aby popłaciła Ludziom w Miescie Osobliwie Szewcowi Baszkowi y P. Klocowey Aptekarce. SapADiar 101.
patrz: APTEKARKA
– Dałem Consens ImCi Dobrodzieiowi Oycowi memu napuszczenie arędą Bychowow. SapADiar 32.
– Deklaruie [pan Mikulski] dać Sumę na Aręde Iezierniey ztą kondycyą abym prowizyą od Summy zapłacić y trzecie ziarno oddać. SapADiar 1.
– ImP Kochanowski [...] prosił abym Arędą puscił Zascianek. SapADiar 106.
– Zrazu deklarował [Szujski], byleby podług kontraktu dotrzymał Arędę, gdy po ęxpirowanym terminie powtornie upominano się o niego, nieodpisał na List. SapADiar 37.
– Młyn na Starey Lubce ieżeli nowo erigowany odeDworu będzie [...] arędarzowi przyłączyć deklarowałem. SapADiar 39.
– Pan Generał n’satis fecit skryptowi Swemu Arędarzowi danemu poniewaz Arędował u niego Szynki miał 30 TB zapłacic. SapADiar 46.
– Prawo mi zaś dał Roczne od siebie arędowne do w zwyż specifikowanego terminu. SapADiar 98.
patrz: ARENDOWNY
– Odiechał ImX Theolog do Dereczyna dla podania ImPanu Orzesce Woyskiemu Pinskiemu Maiętności Iezierniey y dla Podania Dereczyna ImPanu Bułharynowi Prawem zastawnym wzięcia oraz od ImPa[na]Bułharyna kontra ktu na Rok Arędownego. do Roku 1731. SapADiar 99.
patrz: ARENDOWNY
– Expiruie Iemu [panu Falkierzambowi] termin Arędowny na S. Ierzy. SapADiar 62.
patrz: ARENDOWNY
– Od kotłow po wsiach będących ma odbierać od każdego kotła popułtora talera bitego na Rok, Iako y od piąciu kotłow Arędownych w Possesyi ImPana Bandynelego będących. SapADiar 39.
patrz: ARENDOWNY
– [...] jeżeli anticipować zechcą Summę na dalsze trzyletnie Arędowne kontrakta, gdy krol Imsc przymie Summę podług konwencyi z nami postanowioney podczas Seymu Grodzienskiego. SapADiar 1.
patrz: ARENDOWNY
– Prosił [łowczy Sołohub] abym onego [administratora] kazał z Aresztu Vwolnic. SapADiar 19.
– Te Dwadziescia Tysięcy ktore mi dali Cystersowie będziemy Aresztować juditialiter. SapADiar 49.
– Dałem ImX Theologowi blankietow sześć, dwa zokienkami ieden zpieczęcią arkuszowy. SapADiar 28.
patrz: ARKUSZOWY
– Odebrał list od Xcia Kanclerza Wiszniewieckiego ImP Generał Artylerij nie pomyslny ze nie parcerował [!] Ordynansowi Xcia w wysłaniu Armaty do Zurowicz na koronacią Nays. Matki. SapADiar 124.
– Tegoz Iechałem na Asamble do IP Oginskie[go]. SapADiar 141.
patrz: ASAMBLE
– Tym ze Ich msciom Małżąkom dałem assekuracią Roboracijną w R 1725 na Summe TB 3000. SapADiar 126.
patrz: ASEKURACJA
– Pisałem do IPana Paca kasztelanica Połockiego Siestrzana mego y posłałem assygnacyą do Zyda Szachny, kupca Słonimskiego na dwie pary Sukien. SapADiar 41.
– Był u mnie ImX Kołączynski starszy SI Misij Mereckiey uskarzaiąc iż darowanych na koscioł Sześć Tysięcy Cegieł nie oddaią ze Dworu bez assignacij moiey. SapADiar 136.
– Odiechał ImPan Boryczewski assystent Trybunału WXLtto do Folwarku Swego Kamionki. SapADiar 121.
patrz: ASYSTENT
– Tegoz dałem ImPu Dowoynie Sędziemu Grodzkiemu Trockiemu honorarium [...] ze mię często assistuie y Iezdzi w Interessach moich. SapADiar 103.
patrz: ASYSTOWAĆ
– Chodzi z ludzmi attakuiąc Żydow dla pozyskania dawnych długow Swoich. SapADiar 127.
patrz: ATAKOWAĆ
– Zaczęła mię attakować Infekcya od prauey ręki. SapADiar 142.
patrz: ATAKOWAĆ
– Oddał ImP Dolman w ręce imPu Boryczewskiemu attendentowi Spraw moich reszte Papierow reguluiących się do Procederu z Xciem Menżykiem o Hrabstwo Hory Horeckie. SapADiar 120.
patrz: ATENDENT
– Pisałem do Im Pana Boryczewskiego agenta mego, ktoremu posłałem atestacyą Oyca Ichełkowskiego Prezbytera Iziernickiego. SapADiar 105.
patrz: ATESTACJA
– ImPan kasztelanic Siestrzan moy, ktory kazał odmalować na atłasie cytrynowym Obraz S. kazimierza Patrona mego [...]. SapADiar 25.
– W Intercyzie iest taki Warunek iż post extinctu jus haereditariun Zostawowac od Bychowow Zadney attinencij niebędzie mogł. SapADiar 44.
patrz: ATYNENCJA
– Resolwowałem się do Oswobodzenia Attinencyi Zastawionych Stante Possessione Oycamego dołożyć 10000. SapADiar 156.
patrz: ATYNENCJA
– Raz ImP Adolph przyioł y wypłacił nam Awsztuchy Iego a do tego nie moy to dług ale Oyca mego [...]. SapADiar 106.
– Trudno auctionować krescensyę przymałey Panszczyznie. SapADiar 113.
– Summe dla tego awansowali a choc by Iednego Roku Stracili tedy Drugi y trzeci nagrodzic może. SapADiar 93.
patrz: AWANSOWAĆ
– Gtto WX Ltto Życzy Oraz mi Okupić tę będzie z awantażem moim. SapADiar 168.
– Aze pndzy [pieniędzy] nigdzie niedostał po roznych deklaracyach Voluvisse Satt est, azali czy nie Vprosim kredytorow [...] ze poczekaią bez azardu Dobr. SapADiar 48.
– Choc bymi przyszło nie wiem Iaksię hazardować Jednak Bychowy otrzymac starać się będę. SapADiar 69.
– Takoż od przychodzących Czołnow Szuchaleiow, baydakow Nieprem Y Sożem [...] płynących [...] od Szosta po Czwiertce talera płacić pozwoliłem. SapADiar 38.
patrz: BAJDAK
– Theologowi oddałem [...] prezentacyą [...] Summy wGrodzie Rzeczyckim żeby napisał do ImPana Nieciszewskiego aby prawnieyszą przysłał, y specyfikacyą Summy podług Prawa SP Ich[Mc] PP[anom] Bakunem Służącego, doktora trzeba aby y ImPan Pisarz się podpisał, inaczey waloru niebędzie miała. SapADiar 28.
patrz: BAKUN
– 10m[iesiąc]a Pisałem do Imsci Xdza Theologa przez Podwody Dereczynskie obliguiąc abywysłał kilkanascie Podwod do Krolewca Zroznymi Drobiazgami ktore się Znaleść mogą w Domu aby Zate pndze [pieniądze] Banio y kocioł kupić. SapADiar 14.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– Strona przeciwna [...] spodziewasię oraz z mego aktoratu przywołania, przy ktorym deklaruie warować locum standi [...] i[e]dnak [...] ponieważ podanych niema Pozwow, na Dekret ImPana Gutczeskiego w Sprawie Siestrzana mego także warował locum standi praevia solucione zapłaciwszy złłch 15 na Banicyą docześną. SapADiar 27.
– Kapitały na Bankach Vlokowane. SapADiar 68.
patrz: BANK
– Po obiedzie alias Bankiecie odiechałem do Siebie unikaiąc Pianstwa. SapADiar 128.
patrz: BANKIET
– Xze Palatinus Rheni Elektor Sollenniter manifestował-się prz[eciw]ko komplanacij w Grodnie zaszłey Offerendo Se jako wziął Sumę od Krola tak ią Krolowi Odda, Remonstrando przytym ze takowe Actus tylko z Bankrutami dzieią się Zaktoremi Cesarz ImC Instantiales do Krola Wniosł. SapADiar 68.
– Tegoż Pisałem do Pana Miłośnickiego Gubernatora Bychowskiego na ktorego ręce posłałem Pozwy cum omni Informatione Obliguiąc aby posłał Ienerała do Hrabstwa Hereckiego y Barani wyioł oraz dowod Ieneralski z Grodu Orszanskiego Zeznany. SapADiar 123.
patrz: BARANI
– Tegoż pisałem do Zelmana kupca Grodzienskiego aby mi przysłał sztukę całą barchanu gładkiego białego. SapADiar 32.
– Poniewaz nieodebrał [kupiec Zelman pieniędzy] posłałem Tynfow 208. aparte zas odniego wzięto Sztukę Barhanu ktorą przysłał przez Pocztę. SapADiar 43.
– Kupiłem w żelaznych kromach dwie baryłki gontalow po 50 kop. SapADiar 124.
– Minkiewicz [...] Oddał [...] Sześć baryłek ostryg Solonych. SapADiar 132.
– Roskazałem aby Wolskiemu Basiście Kapeli postanowiono Ordinario Miesięczno. SapADiar 82.
patrz: BASISTA
– Pisałem List do Basonisty Pa Wolskiego, aby miał pilne oko na Dyszkancistow obudwuch y należycie ich uCzył. SapADiar 296.
patrz: BASONISTA
– Zelmanowi Zapotrzeby do Sukien dla Bielskiego, y Wolskiego Basisty bawełny Jedwabiu ettc Odesłałem gotowemi Tynfow 37 Złotych y groszy 4. SapADiar 72.
patrz: BAWEŁNA
– Mało co bawiąc po Odiezdzie Im Pana Podkomorzego Wyiechalismy z Dereczyna NaNoc do Wiązowcow. SapADiar 145.
patrz: BAWIĆ
– Odebrałem List od ImX Limonta cum denuntiatione iż Xże ImC kanclerz niebawiąc mastanąć w Grodnie. SapADiar 28.
patrz: BAWIĆ
– ImP[a]n Ukolski [...] ZiadszyObiad [...] pozegnał nic niebawiąc. SapADiar 87.
patrz: BAWIĆ
– [Pleban wileński] dzis [...] na sądach konsistorskich bawic musi. SapADiar 111.
patrz: BAWIĆ
– Odebrałem List od Im X Theologa, ktory o Przybyciu ImPana Podstolego donosi, iże w Zelwie dwa dni bawił. SapADiar 127.
patrz: BAWIĆ
– Odebrałem List od ImCi Dobro. Oyca mego z Bielicy, ktory deklaruie bytność Swoią w Nowogrodku, ieno dla przeprawy Niemna bawicsię musi. SapADiar 149.
– Cały dzien bawiłem się zIPanem Generałem konferuiąc wInteressach Domu naszego. SapADiar 6.
– Przyiechałem do Czerlony na Mszą S. w dzień Wszytkich SS po wysłuchanym nabożenstwie uBazylianow Iechałem do Dworu na obiad. SapADiar 143.
– Jednak jnjunxi ImC Xdzu Theologowi aby proceder prawny Zaczoł w Słonimie na Roczkach przyszłych maiowych ieźli doydo non praejudicabit tem bynaymniey do Vgody Wielebnym O:O Bazylianom. SapADiar 68.
– Pisałem do ImPana Orzeszki dziękuiąc za przysłanie Apanosewiczow, ktorych miałem ordynować do Wilna dla dedukcyi y zyskania Apanosewicza, ktory iest Seniorem wBursie u OO Bazylianow, gdyż Trybunał nakazał Summarium processum in spatio dwoch niedziel, Obwarował oraz aby go wSukienkę Zakonną nie oblekano. SapADiar 104.
– Posłałem attestacyą [...] Iż Stefan Apanosewicz, ktory iest Seniorem u OO Bazylianow w Bursie Iest Syn Popa ktory był na Praesbyterium w Maiętności. SapADiar 105.
– Do ImCi Xdza Trulewicza Starszego Bazylianskiego Turowickiego pisałem Vpraszaiąc Owydanie takoż poddanych moich w Ich Dobrach klasztornych mieszkaiący[ch]. SapADiar 67.
– Po obiedzie Iechalismy do klasztoru Ww Panien Benedyktynek, gdziesmy się widzieli z ImPanną Pacowną Xienią. SapADiar 117.
– Pisałem do Arędarza Złotnika Swoią ręką aby się fundował w Łoiowie nabespieczno upewniaiąc go Swoią Protekcyą. SapADiar 97.
– Te dobra [...] dissi denci za bez cenek trzymaią. SapADiar 61.
patrz: BEZCENEK
– Poprzedawał za Bescenek kurygęsyIndyki. SapADiar 61.
patrz: BEZCENEK
– Tegoz doszły Listy zpoczty Uilenskiey y Białłoruskiey. 28. Pisałem do Zony moiey u roznych Jnteressach. SapADiar 45.
– ImPan Chalecki [...] zostawił Iednak Plenipotencyą ImPanu Szulcowi agentowi Swemu ad tractandum zImPanem Ierassowskim Czesznikiem Ziemi Bielskiey. SapADiar 162.
patrz: BIELSKI
– Przewozy, Młyny, obiezdki piece dziegciowe I Smolane w Puszczy Gdzie około trupeiek I Młochowa I Inne Wsi ktore do Perodolskiey karczmy należeli z prowentem od nich należącym, spławne także wolne płyty zbierwionami dranicami z innych Puszcz nieŁoiowskich płynące do Kijowa przyłączyłem. SapADiar 38.
patrz: BIERWIONO
– Ordinowano do mnie dwuch kanonikow ImX Karpia Sekretarza y ImX Puzynę kantora z podziękowaniem iż wziąłem hanc Prowinciam na Siebie pomiarkowania IchmCw Xięzy Biskupow wespoł z Prześwietną Kapitułą [...]. SapADiar 95.
patrz: BISKUP
– [...] pokazywałem tez List od JmX Gosiewskiego administratora Biskupstwa Wilenskiego [...]. SapADiar 77.
patrz: BISKUPSTWO
– [Pię]c zas Gleytow krolewskich Zatrzymał Vsiebie ktore posł[ałem wes]poł z blankietami. SapADiar 73.
– Był u mnie Brat ImPa Zimnickiego [...] doniosł iż casualiter postrzelił się w nogę y z tego postrzału umarł uczyniwszy cordolium upraszałem o restytucią mego Blankietu. SapADiar 138.
– Oddał ImPan Szell Blankieta dwa ktore brał dla ImP[ana] Szumskiego ktore eo instanti skasowałem. SapADiar 42.
– [...] ten ze doniosł iz ma 3. Blankieta S. P. Matki moiey ktore były powierzone Oycowi Iego do Rygi handlem zawiad[u]iącemu deklaruiąc one oddac podziękowałem chwaląc pocciwość y Sumnienie. SapADiar 80.
– ImPan Kwinta y ImPan Krassowski deklarowali się Iechać y o restytucyą zapisanych na blankietach Obligow upraszać. SapADiar 116.
– Dałem ImX Theologowi blankietow sześć, dwa zokienkami ieden zpieczęcią arkuszowy, trzy nalisty. SapADiar 28.
– Inserowałem Oraz 3. blankieta Listowne aby ImX Theolog Zapisał do IchPP Szuyskie[go], Bandynelle[go] y Nieciszewskiego. SapADiar 13.
– ...posłalismy Blankietową quitacią na ręce pomienionego ImP[ana] Ostreyki Pisarza. SapADiar 78.
– Doszły mie dwa Listy od ImPana Szella przez Poczte ktury oznaymuie iz JPan Sołłohub Został Marszałkiem Tryb. GłłWXL donosi oraz o dwuch aktoratach nayblisżych w sprawie Siestrzana mego Z kompetytorami. SapADiar 65.
patrz: BLISKI
– Tegoż [dnia] błąkaiąc się Pocztarz przez kilka dni piiąc w bok z iachauszy zgościńca zgubił Iuki zlistami. SapADiar 35.
patrz: BOK
– Pisałasię rozna Expedycya przez Pana Gerlacha douilna kturysię alienował od Boku mego. SapADiar 77.
patrz: BOK
– Odebrałem List [...] przez Kozłowskiego muzykanta mego przeszłego ktorego mnie odsyła ponieważ nieodpowiednie Odjechał alienowawszy od Boku swego. SapADiar 6.
patrz: BOK
– Tegoż przyiechał Cyrlik Brym ZUilna poktoregom posyłałem poiazd zwoi zracyi tey iz Cięszko mi bok bolał kolka podpierała y sledziona. SapADiar 5.
patrz: BOLEĆ
– Oświadczył się Burmistrz Derwin iż mu rok expirował prosząc aby był wolnuym za Obraniem drugiego kogo na tę Funkcyą. SapADiar 136.
– Deklaruiemy wziąć na Siebie Im. X Muszowskiego Plebana Uilenskiego byleby P. Ioachomewiczowie Małząkowie uspokoili Bossakow od Wszytkich Swiętych. SapADiar 113.
patrz: BOSAK, BOSAK, BOSSAK
– Tegoż nie ustał mi bol w ręce prawey y włokciu - Owszem y w nodze prawey Suchy bol nadwuch mieyscach Odezwał się. SapADiar 162.
patrz: BÓL
– Lubo ten ze mię bol dokuczał Iednak przezgwałt wstałem. SapADiar 114.
patrz: BÓL
– Tegoż nie ustał mi bol w ręce prawey y włokciu - Owszem y w nodze prawey Suchy bol nadwuch mieyscach Odezwał się. SapADiar 162.
patrz: BÓL
– Tegoż nie ustał mi bol w ręce prawey y włokciu - Owszem y w nodze prawey Suchy bol nadwuch mieyscach Odezwał się. SapADiar 162.
patrz: BÓL
– ... ktorey nie więcey brac ma z Miasta tak od Mieszczan Iako od Zydow tylo po gr. 40 od Waru Piwa Jako tez y od Brahy Jedney od Partikularzow zas po Wsiach będących podług dawnego Zwyczaiu... SapADiar 82.
patrz: BRAHA
– Poniewaz [...] Pan bronisz Iałczy y Berozek, to Ia musze zaiechać Hruszną Kruki y Pirki Wsi od Łoiowa. SapADiar 49.
patrz: BRONIĆ
– ImPana Orzeszka znayduie się Aktorat osprzeciwieństwo, y że matrudność do bronienia wtey sprawie. SapADiar 27.
patrz: BRONIENIE
– Zausznic Pare z łeskami Briliantowe drugie zausznice nie Briliantowe Guzik do Szij nie brilantowy Muszke Rubinowo z Diamencikami y Bukiet z Iarnami Rubinowemi tych Wszytkich kleynotow iest in ArchiuoRegestr. SapADiar 149.
– W ten czas byłem designatus za Posła od Prowincij WX L do Cara Imsci ktory się znaydował wPirmondzie a tak wziąwszy te kleynoty to Iest krzyz Brylantowy w ktorym Szesc wielkich Diamentow z kulonem Siodmym [...] zostawiłem był te kleynoty u [...] Szliwena. SapADiar 149.
– Przydałem przytym [do arendy] młyn ieden budowany wŁoiowie drugi wPeredonie. SapADiar 33.
patrz: BUDOWAĆ
– Kupiłem dwa place [...] dla obszyrności większey karczmy za Rzeką Mereczem ktora się dopioro [!] buduie. SapADiar 81.
– Donosi też [pan Boryczewski] Iz iest połozony pozew odPanow Szostakow naPałacu tak po IP. Scipiona marszałka Lidzkie[g]o jako tez y pomnie ktury pro Informatione przysyła Vpraszaiąc abym odesłał nazad poniewaz Zyczy Burzyc Aktorat. SapADiar 77.
patrz: BURZYĆ
– Naręce ImPana Nieciszewskiegoposłałem kopią Regestru wybranego podymnego, bydła, Swiń, Owiec, koz, y wyszłych Chłopow. SapADiar 167.
patrz: BYDŁO
– Deklaruiemy wziąć na Siebie Im. X Muszowskiego Plebana Uilenskiego byleby P. Ioachomewiczowie Małząkowie uspokoili Bossakow od Wszytkich Swiętych. SapADiar 113.
patrz: BYLEBY
– Zrazu deklarował [Szujski], byleby podług kontraktu dotrzymał Arędę, gdy po ęxpirowanym terminie powtornie upominano się o niego, nieodpisał na List. SapADiar 37.
patrz: BYLEBY
– Cechy Wszytkie byli dawali Ognia. SapADiar 128.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Ganili srodze ten proceder IPana Nieciszewskiego, a tym barziey Cedułe nieroztropnie dano. SapADiar 51.
patrz: CEDUŁA
– Cegły wypalono 18 bez 50 Sztuk. SapADiar 164.
– Był u mnie ImX Kołaczyński starszy [...] uskarzaiąc iz darowanych na koscioł Sześć Tysięcy Cegieł nie oddaią bez assignacij moiey. SapADiar 136.
– Prosi opozwolenie aby przykomorek wewsi Szklarzach mogł ufundowac y swoich Celnikow oSadzic. SapADiar 21.
– Pozostałe zas zboze wespoł zprowizyą aby ceno targowo rachowane było. SapADiar 1.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Prosiłem oraz o Ceny specyfikacią Soli Zelaza Szkła Ołowiu etc. SapADiar 119.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Zapis [...] ktory bene vole [...] spontanee dany Sądem Straszny obowiązuiąc sukcessorow moich aby Ią nie Censurowano ani krzywdzono gdyz wszytkie zapisy y ten poslednieyszy iest dany słusznie y Sprawiedliwie. SapADiar 120.
– Tegoż [dnia] odebrałem List od Im pana Alexandrowicza Stolnika Grodzienskiego, ktory się upomina o Chłopow Extradycyą z Kobrowcow do Dereczyna wyszłych upraszaiąc o wydanie onych. SapADiar 118.
patrz: CHŁOP
– Powrocilismy nazad z Łoznik do Wilna, wtych Łoznikach nie ma więcey nad Siedmiu Chłopow y to cudze. SapADiar 101.
patrz: CHŁOP
– Naręce ImPana Nieciszewskiegoposłałem kopią Regestru wybranego podymnego, bydła, Swiń, Owiec, koz, y wyszłych Chłopow. SapADiar 167.
patrz: CHŁOP
– Wyprawiłem Żyda [...] dla wypytania się w Kalwarij y tam daley in Circumferentia wyszłych Dziedzicznych Chłopow zDobr moich. SapADiar 20.
patrz: CHŁOP
– Wyprawiłem Żyda [...] dla wypytania sie w Kalwarij y tam daley in Circumferentia wyszłych Dziedzicznych Chłopow zDobr moich. SapADiar 20.
patrz: CHŁOP
– Tegoz [dnia] pisałem do IP. Bułcharyna Dzierzawcy Czeszeykowskiego Vpraszaiąc aby Ziskał Chłopow tamecznych Dziedzicznych kturzy pod roznemi Osiadłosć swoię przyieli. SapADiar 9.
patrz: CHŁOP
– Doszedł mię list od ImX Theologa kt[ó]ry oznaymuie o Chłopcu Cukierniku ze się nalezycie perfekcyzonuie. SapADiar 78.
– Uskarża się Oraz na ImX Plebana Zelwienskiego że Sam inaudito usu po Exekucyi chodzi z ludzmi attakuiąc Żydow dla pozyskania dawnych długow Swoich. SapADiar 127.
patrz: CHODZIĆ
– Przydałem przytym młyn ieden budowany wŁoiowie drugi wPeredonie ktore osobliwie chodziły y do arędy nienależeli. SapADiar 38.
patrz: CHODZIĆ
– Doszła Uiadomość, jakoby Szafarz jego [Sołohuba] ktury na Uicinach chodzi miałbyc przytrzymany przez JPana Witanowskiego Administratora Bramiennickiego. SapADiar 19.
patrz: CHODZIĆ
– Iechał do Kniazia Szuyskiego do Maiętności Iego nazwaney Choyniki ytam arędę przyioł, tandem mieszkaiąc kilka lat odezwał się do mnie pomieniony Zyd. SapADiar 37.
patrz: CHOJNIKI
– Vprosiłem ImPa[na] Dowoyne Sędziego aby doiechał do Imsci IWP Oyca mego y te punkta oddał z ktoremi iechał o godzinie 5 rano znalazł Imsci u Naszey Matki Ieymsci P. Kasztel. Minskiey przeczytawszy wielce choleryzował ze y Maiętnosc chce Wziąc y piniędzy nie chce dac. SapADiar 92.
– Tegoz odebrałem list od Iegmsci PKobylinskiego ktory był pisany od Ieymsci Paniey Branickiey Chorązyney Koronney in Materia Dobr Neyburskich. SapADiar 85.
– Powrocilismy nazad z Łoznik do Wilna, wtych Łoznikach nie ma więcey nad Siedmiu Chłopow y to cudze. SapADiar 101.
patrz: CUDZY
– Doszedł mię List od Bryma Cyrulika Wilen[skiego] ktory adresuiesię do Usług moich y zaprzysłaniem poiazdu gotow zaraz przyiachać do kąd roskaz zaydzie. SapADiar 150.
– Wysłałem Umyslnego z Listem do ImPana Chodzki. [...] Dotegoż annektowałem List od X Cystersa od ImPana Ryły wtymże Interesie pisany. SapADiar 151.
patrz: CYSTERS
– Te Dwadziescia Tysięcy ktore mi dali Cystersowie będziemy Aresztować juditialiter. SapADiar 49.
patrz: CYSTERS
– Odpisałem do ImCi Dobro[dzieja] Oyca mego Iż się alienować z Nowogrodka niebędę wszelkich czekaiąc roskazow. SapADiar 149.
patrz: CZEKAĆ
– Zaczym ztym Aktorem [Chełchowskim] miał [Bożymowski] Expostulować aby pndze oddał przed Zielonemi Swiątkami, deklaruiąc Maiętność teraz przy odebraniu pndzy Vstąpic nieczekaiąc terminu So Iakuba. SapADiar 2.
patrz: CZEKAĆ
– Tegoż wypłaciłem Pani Mantowey Wdowie kupcowey Wilenskiey 148 Tynfow dico Sto Cztyrdzieśćie Ośim. SapADiar 132.
– Tegoż byłem u ImPana Ienerala Altireryi, radziłem aby wysłać Działa zadość Czyniąc Ordynansowi Xięcia, przodem [wysławszy] daiąc znać że idą. SapADiar 125.
patrz: CZYNIĆ
– [...] ue uszytkim Ia chcę dotrzymywać kontraktowi y Intercyzy dawney nullá reservata Salvae et clausulae trzymam się y Summę na terminie designowanym Staramsię czyniąc Zadość Woli y rozkazowi ImCi Dobrodzieia. SapADiar 31.
patrz: CZYNIĆ
– Atym barziey Legitimować possessią niewiedząc meritu actionis Vpewniaiąc iz co kolwiek damnifikacyi będzie tedy Odpowiedziec musi Vkazdego Sądu. SapADiar 49-50.
– [...] Iechała żona moia do Mniszek Karmelitanek Bossych y tam deponowała Summę pro Securitate wziętą od Im Pana Orzeszki y ImPana Bułharyna [...]. SapADiar 135.
patrz: DEPONOWAĆ
– [...] Dla ImX Przeora Dereczyńskiego pro termina S[więteg]o Michała Stara się omnino o Exolucyą Tysiąca Zttch [...]. SapADiar 127.
– Podpisawszy Innotescentiales dla desygnowania terminu Pomienioney Inquizycyi, y Rekommendowawszy żebysmy odesłali do ImPana Kiełczewskiego Pisarza Grodz: Rzeczyckiego ktory natęż Inquizycyą Iest destinowany [...]. SapADiar 158.
– Temuż dziękowałem za dezygnowane Subjectum na Plebanią Merecką [...]. SapADiar 160.
– Strona przeciwna [...] spodziewasię oraz z mego aktoratu przywołania, przy ktorym deklaruie warować locum standi [...] i[e]dnak [...] ponieważ podanych niema Pozwow, na Dekret ImPana Gutczeskiego w Sprawie Siestrzana mego także warował locum standi praevia solucione zapłaciwszy złłch 15 na Banicyą docześną. SapADiar 27.
patrz: DOCZESNY
– Lubo ten ze mię bol dokuczał Iednak przezgwałt wstałem. SapADiar 114.
patrz: DOKUCZAĆ
– [...] pokazałem dokumentalnie wiele mam wniesionych długow [...]. SapADiar 155.
– Doniosłem Iz mam z Rzymu do Ienerała WW OO Dominikanow approbate na drugie Triennium obliguiąc aby onego chcieli obrac. SapADiar 106.
patrz: DOMINIKAN
– Tegoz Odebrałem List od ImPana Szella, donasza iz Wszytkie w Wilnie Interessa Zakonkludował [...]. SapADiar 71.
patrz: DONASZAĆ
– Ociec go zas dopilnowac nie mogł gdyz oddalony był. SapADiar 79.
– Zpenetrowalismy iednak Iż na Konkluzy Testamentu skrobanina iest y boday wiersz inno ręko niedopisano [...]. SapADiar 87.
patrz: DOPISAĆ
– Ieżeli nie potrzeba gdyby zIechał do Nowogrodka dla dopomożenia wtym Interessie, y Ieśli nie masz wpisow Przeciwnych w Regestrach Expostulat abym oznaymił. SapADiar 161.
– Tegoż przyiechał Francuz z Szczucina od ImPanaStar. Dorsunskiego Syna Zony moiey dla uczynieniarelacyi o transakcyach tamecznych Szkolnych. SapADiar 147.
patrz: DORSUŃSKI
– Tegoz pisałem do ImPana Szuyskiego Starosty Zahalskie[go] za Zydem moim Łoiowskim Ulfem Monduchowiczem, ktory trzymał quindam uniego arędę. Niedość na tym iz iednę ratę nadto uziął ale też zabrał sztuk 14 bydła [...]. SapADiar 97.
patrz: DOŚĆ
– Tegoż Odiechał ImPan Dowoyna Stolnik Trocki do Myszy, deklaruiąc zatydzień przysłać umyslnego dla dowiedzenia się gdzie będziemy Odprawować Swięta [...]. SapADiar 161.
– 10m[iesiąc]a Pisałem do Imsci Xdza Theologa przez Podwody Dereczynskie obliguiąc abywysłał kilkanascie Podwod do Krolewca Zroznymi Drobiazgami ktore się Znaleść mogą w Domu aby Zate pndze [pieniądze] Banio y kocioł kupić. SapADiar 14.
– Tego Odebrałem List od IMPa[na] konopki ktury Vprasza abym przysłał List Otworzysty Zeby ImP. Puciała nieturbował w tenucie Folwarku, a ImP konopka nieprzymował Sumy do dalszey disjudicacij z ImP. Puciało [...]. SapADiar 51.
– Pisałem List do Basonisty Pa Wolskiego, aby miał pilne oko na Dyszkancistow obudwuch y należycie ich uCzył. SapADiar 296.
– Wyprawiłem Żyda [...] dla wypytania sie w Kalwarij y tam daley in Circumferentia wyszłych Dziedzicznych Chłopow zDobr moich. SapADiar 20.
– Tegoz [dnia] pisałem do IP. Bułcharyna Dzierzawcy Czeszeykowskiego Vpraszaiąc aby Ziskał Chłopow tamecznych Dziedzicznych kturzy pod roznemi Osiadłosć swoię przyieli. SapADiar 9.
– [..] przewozy, Młyny, obiezdki, piece dziegciowe i Smolane w Puszczy będące [...] przyłączyłem [...]. SapADiar 38.
patrz: DZIEGCIOWY
– Matka usurpowała Sobie wespoł zPossessyą pozostałey Fortuny, Brat zaś iako Stryi dźiećięćiu bliższym śię liczył być allguiąc Prawo poSobie Statutowe atak po rozney rozmowie y exacerbacyi reprezentowałem IchmCm. SapADiar 30.
– Uskarża się Oraz na ImX Plebana Zelwienskiego że Sam inaudito usu po Exekucyi chodzi z ludzmi attakuiąc Żydow dla pozyskania dawnych długow Swoich. SapADiar 127.
patrz: EGZEKUCJA
– [...] młyn zerwany nie czyni zadney Fruktyfikacyi do Arędy [...]. SapADiar 46.
– Doniosłem Iz mam z Rzymu do Ienerała WW OO Dominikanow approbate na drugie Triennium obliguiąc aby onego chcieli obrac. SapADiar 106.
– Tegoż był u mnie ImX Strawinski y podziękował za grodytur. SapADiar 109.
– Tegoż dałem ImX Strawinskiemu na parę Sukien łokci 28 grodyturu, dawszy kartę Mantowey iż za Cztyry niedziele mam oddać 149 tynfow y Szostak ieden a data pnti. SapADiar 109.
– Tegoz dałem ImPu Dowoynie Sędziemu Grodzkiemu Trockiemu honorarium [...] ze mię często assistuie y Iezdzi w Interessach moich. SapADiar 103.
patrz: GRODZKI
– 30. Kupiłem u Fiedorowicza kupca wilenskiego Sukna szarego nażałobną Suknię łokci dziewięć po tynfow Iednaście [!]. U Wol[..]awa puł czwarta Łokcia białey gryzetki po poł Szosta tynfa pod kamizelkę. SapADiar 133.
patrz: GRYZETKA
– Tegoż Pisałem do ImPana Szella aby podług Regestrzy ku zapłacił P Brymowi co wydał naSuknią moią czarną Tynfow 52 y groszy 25. y ImPani Mantowey kupcowey Wilenskiey za 11 łokci gryzetki po Tynf: 4 Czyni 44, ktore Obadwa regestrzyki ImPanu Szellowi wliście posłałem inserowawszy ten List w kopertę do P Bryma. Cyrulika. SapADiar 154.
patrz: GRYZETKA
– Przez powracaiące Ludzie ImPana Marszałka z końmi do Wilna pisałem do Pana Bryma Cyrulika Wilenskiego, Inkluduiąc kartkę do Towarzysza Pani Mantowey kupcowey Wilenskiey aby mi pokredytował Iedynaście łokci Gryzetki Czarney pod suknią moią żałobną ktorą kazałem robić krawcowi Szulcowi w Wilnie. SapADiar 135.
patrz: GRYZETKA
– Tegoż Pisałem do Pana Miłośnickiego Gubernatora Bychowskiego na ktorego ręce posłałem Pozwy cum omni Informatione Obliguiąc aby posłał Ienerała do Hrabstwa Hereckiego y Barani wyioł oraz dowod Ieneralski z Grodu Orszanskiego Zeznany. SapADiar 123.
patrz: GUBERNATOR
– [...] uskarża się iz raptularz ieno podał ImX Theolog Inwentarza y że uwolnił poddanych od robocizny, ktora bywała za mnie wCzym wielkie detrimentum znayduie się, nie będzie mogł z pola zebrać dla tak małey powinności Obliguiąc abym przynamnie dwa gwałty przydał. SapADiar 104.
patrz: GWAŁT
– [...] Iako Dziedzicznemu Panu wolno było sobie Iako chcąc postąpić, Pańszczyznę pro Libita, gwałty y inne wynaydować Intraty [...]. SapADiar 113.
patrz: GWAŁT
– Tegoz PoIechałem z Zoną y familią do Iłg folwarku dla odpoczynku y przeiaszcki abym gwałtownie nie Iachał do Uilna wczesnie przywykaiąc do drogi. SapADiar 79.
– [...] Exkuzował się iż Summy rożnie porospożyczał, y lubo ma mało wiele, potrzebuie do dodania rożnym kredytorom na Fortuny chcąc ewindować [!] Swoię właśność [!], gdy iednak odchodził, Ialubosię drożę iednak gdy obaczę gwałtownę UmPana potrzebę Iako dobry przyiaciel y Sługa, lubo nietak siła wygodzę, ztym odiechał. SapADiar 34.
patrz: GWAŁTOWNY
– Tegoz pisałem do P. Toskaniego aby przysłał Funt herbaty przez poczte ySuknie dane naręce sobie aby nie oddawał nay mniey od Tysiąca Złłch a wreszcie od Sta Talerow Bich gdy ynaczey Zadno miaro niebędzie mozna. SapADiar 72.
patrz: HERBATA
– Tegoż podał mi Minkiewicz kupiec Wilenski Regestrzyk nabranych roznych rzeczy, Oddał oraz y krobki dwie z Wermiczeli Sześć baryłek ostryg Solonych, baryłka mała Serdeli, Syr Olenderski y Załauski, ktorych to rzeczy nie kładł do Regestru mnie podanego exquo że nie oznaymiono mu o Cenie z Krulewca. SapADiar 132.
– Przez tegoz piasałem ydoImPana Vkolskiego POdwojewodzego Trockie[g]o Vprazaiąc azeby nateraznieyszy[m] Seymiku Gromniczny[m] chciał Authoritate sua potrafic jakoby niebyło inpozycyi na Dobra moie wtym zastawie będące osobliwie wCzopowym Szelęznym. SapADiar 12.
– Tegoż Przyniosł mi krawiec Suknio moię trawiastą z galonikiem wąskim złotym, Tegoż był ImPan Sędźia Morykoni z ImPanem Hurko Pisarzem dziękuiąc żesmy byli na Szlubowinach y na kolacyi. Tegoż był na Obiedzie ImPan Plater Woyski Inflanski. SapADiar 133.
– Tegoz pisałem do PSsella obliguiąc aby Aktoraty Siestrzana mego głęboko inpropował wRegestrze [...]. SapADiar 64.
– Dotegoż annektowałem List od X Cystersa od ImPana Ryły wtymże Interessie pisany, y od ImPana Pęszynskiego Vice Mar.. Tryb. ktory pisał Instanciuiąc zanami [...]. SapADiar 151.
– Tegoz przybiegł y Sam ImP Dowoyna sędzia Grodzki Trocki Instantowała Moia Zona do IeymP Wdziney Uilenskiey z obligacią aby wniosła do Syna Swego Instantiales [...]. SapADiar 128.
– Przyiechał Eymusewicz Organista z Dereczyna oddał List od ImX Theologa, insuruiąc oraz pozew od IchmCiow PPw Batkiewiczow [...]. SapADiar 109.
patrz: INSUROWAĆ
– [...] potych deklaracyach obligował ImPana Szella aby iechał do merecza Oblig pomieniony na 300 Talerow przywiozł y sam znowu powracał y interstycyą zas tego czasu aby przyprowadzono konia deklarowanego Tureckiego Zjeziernicy. SapADiar 10.
– Ostancyą w Grodnie donosi iż wielka trudność, Iakoby Pan Morozowski przeszłego Roku Posłowi koronnemu kontraktem ten Dom inwadiował na przyszły Seym [...]. SapADiar 127.
– Exqvo ze się niechce invokowac do Jnteressow Woyskowych ydyspozycyi Xcia Imsci Uiszniowieckie[g]o Reymętarza Ieneralnego Woysk WXLit[ewskiego]. SapADiar 13.
– [...] Donosi przytym iz był ImP. Ieliec Deputat zlistem moim względem wydania Chłopa nowo osiadłego w Ięwiu [..]. SapADiar 50.
patrz: JELIEC
– [...] ma zIechać ImX Szczęsnowicz Przeor Ielńienski. SapADiar 161.
– [...] y Barani wyioł Oraz dowod Ieneralski z Grodu Orszanskiego Zeznany [...]. SapADiar 123.
patrz: JENERALSKI
– Tegoż Iachalismy z Nieszporu N P Rożancowey od Dominikanow (ktoregom się Dnia Spowiadał) do Xzney Ienerałowey Altileryi na pożegnanie zkąd po Wieczerzy powrocilismy do Siebie. SapADiar 134.
– Tegoz był u mnie ImX Bohuszewicz Prowinciał na ten czas WWOO Iezuistow [!] z Wizitą ktory Iechał do Grodna Tegoz był u mnie Takze y ImX Prowinciał Wielebnych OO Dominikanow takoz z Wizytą [...]. SapADiar 80.
– Tegoż uskarżali się Żydzi iezierniccy, Iż ImPan Przeszko Woyski pinski turbuie onych daremnie [...]. SapADiar 104.
– [...] Ioachimowiczowa Zona nie chce zadną miarą powierzyc Papierow do Stancij [...]. SapADiar 112.
– [...] po Obiedzie było consilium w Sprawie Iołczanskiey, ktora następowała w Trybunale [...]. SapADiar 145.
– Tegoz pisał P. Pocztmayster Grodzienski prosił azebym kazał in Circumferencya Inqvirowac Iezeli kto nie znalaz Iuk postiliona zListami inCircumferentia merecza ktore zgubił iadąc piany. SapADiar 42.
patrz: JUK, JUKA
– Tegoz pisze list ImP MIchał Łyskowski upraszaiąc o Swoią Iurgieltowaą Summe za obligiem [...]. SapADiar 47.
– Odiechał ImX Theolog do Dereczyna dla podania ImPanu Orzesce Woyskiemu Pinskiemu Maiętności Iezierniey y dla Podania Dereczyna ImPanu Bułharynowi Prawem zastawnym wzięcia oraz od ImPa[na]Bułharyna kontra ktu na Rok Arędownego. do Roku 1731. SapADiar 99.
patrz: KONTRAKT
– [...] jeżeli anticipować zechcą Summę na dalsze trzyletnie Arędowne kontrakta, gdy krol Imsc przymie Summę podług konwencyi z nami postanowioney podczas Seymu Grodzienskiego. SapADiar 1.
patrz: KONTRAKT
– Pożegnał mię ImPan Hercyk y [...] wespoł z Wachmistrzem Nowotnym Odiechał, Starego zaś [...] kazałem alienować, ponieważ był kostyra wielki. SapADiar 133.
– Ordinowano do mnie dwuch kanonikow ImX Karpia Sekretarza y ImX Puzynę kantora z podziękowaniem iż wziąłem hanc Prowinciam na Siebie pomiarkowania IchmCw Xięzy Biskupow wespoł z Prześwietną Kapitułą [...]. SapADiar 95.
patrz: KSIĄDZ
– Tegosz cięszko na bok puł nocy zapadłem posyłałem karete po Xdza Aptekarza ktory przybywszy pomogł mi barzo ze w godzinie ulzyło. SapADiar 145.
patrz: KSIĄDZ
– Doszły Listy Od Im X Theologa od ImX Przeora Dereczynskiego ratione wziętych w konwencie 2000 f za Przeoroustwa X Susłowskiego 1606 ktora Summa Że iest Legacyina kościoła Dereczynskiego abym wynalazł motum do rekuperowania onej. SapADiar 154.
patrz: LEGACYJNY
– Popasywałem w Leypunskiey Karczmie na noc zas Iechałem do Trok dla Nabozenstwa na Pierwszy Dzien Zielonych Swiątek. SapADiar 83.
patrz: LEJPUŃSKI
– Tegoż pisałem do ImPani Momoransy I. Leytnantowey, bywszey Hetm. WWX Ltto [...]. SapADiar 154.
– Inserowałem Oraz 3. blankieta Listowne aby ImX Theolog Zapisał do IchPP Szuyskie[go], Bandynelle[go] y Nieciszewskiego. SapADiar 13.
patrz: LISTOWNY
– Względem [...] Sum[m]y Wider[kasow]ey lokowaney na kamienicy Arcicieuskich Mieszcz[an mar]eckich, ktorą wypłaciłem temuż ImX Przeorowi y [....]nta Odebrałem od Siebie, reposuit iz pomienione[y kwi]tacyi podpisać ńie może ex quo nie ze wszytk[im zost]aie Saisfactus iako testatur" Dekret Maydeburgy. SapADiar 136.
– Post Fata ImX Budźiewicza Plebana Wilenskiego nastąpiwszy na iego mieysce ImX Ian Iędrzeiewski na też Plebanią otrzymał dwie kontumacye w Maydeburyi na Pana Piotra Kleta y Samą w Roku 1664 Pierwszą ię 16 8bris, Drugą ię 30 Tandem w Roku 1664 ię 3 Iulij. SapADiar 112.
– Tegoz naiołem od Całey Maydergij Łąkę podSamym Zamkiem za Rzeką mereczem Zaktorą dałem Złłch 32 ykarteuziołem odnich do koszenia ktorą dałem dorąk IP Szella komisarza Wtymsamym ograniczeniu iak IP Merło namiestnik Chorągwii Petychorskiey Kosił. SapADiar 77.
patrz: MAJDERGIA
– Jednak jnjunxi ImC Xdzu Theologowi aby proceder prawny Zaczoł w Słonimie na Roczkach przyszłych maiowych ieźli doydo non praejudicabit tem bynaymniey do Vgody Wielebnym O:O Bazylianom. SapADiar 68.
patrz: MAJOWY
– [...] aby mu ieno wolno Vpomniec się y odrębać ma on Swoią Sumkę nalezytą co czynił, czynił, Z obligacyi nasżey: atak nic niewskurawszy malikontenci odiechali nazad. SapADiar 21.
– Exkuzuie Oraz Xćiu Samego Ze dla Słabego Zdrowia nieczynił Literalney Expressyi do Mnie, Zaprasza przy tym Oboyga Nas do Nieświża. Tegoż dałem respons natenże List Xżney IEymCi. Tegoż agitował śię Sprawa insuocessoryis IchmĆw PP Szemiothow y Korsakow Zemną o Folwark Mikadzinow. SapADiar 173.
– Tegoż pisalismy przez tegoz Raytara ktury jechał do Szaweł cum denuntiatione Smierci Im Xdza Episkopa Łuckiego, do IPana kasżtelana Minskiego y Samey IEym zperswazyą aby moderowali Zal swoy poniewaz sic placuit superis, a na swoię Zdrowie pamiętali ktore portzebne iest nam. SapADiar 9.
patrz: MODEROWAĆ
– Tegoz pisałem do ImPa Strutynskiego Starosty Wilkomirskiego przez tegoz Pana Gierlacha abszeytowanego ktoremu upraszałem aby wypłacił TB 100 za obligiem moim bom w ten czas nie miał u Siebie deklaruiąc z kalkulacij Mołodeczanskiey wytrącić Lub na S. Ian przyszły oddac w Roku tym ze 1730. SapADiar 78.
– Odebrałem List od IPana Strutynskiego Starosty Wilkomierskiego wktorym sonat iz Ichm Panowie Kozłowie chcą Uczynic podiazd w Trybunale aby otrzymac mogli Taxe et In Simul zewszytkiemi Competitorami rozprawowac aetiam y mołodeczną maiętność wsciągaią. SapADiar 76.
– Posłałem prowizy na Rok przyszły do s. Jerzego temuz Pa[nu] Boryczewskiemu assistentowi Trybunału akkomodacy Atłasu na zupan Sukna. SapADiar 61.
patrz: NA
– Tegoż doszedł List od ImPana Szela, ktory donosi Iz Przybył do Grodna do ImPana Stanouniczego ratione Stancyi, w Czym się Exkuzował pierwiey że nie w porę ImPan Szel przyiechał [...]. SapADiar 116.
patrz: NI, NIE, NIE
– Obieżdżałem rewiduiąc wszytek Folwark Zaścianski Cokolwiek należało do Gospodarstwa widziałem in Optima Assiduatione ten Folwark Zastałem tak dalece Iż nie można powiedziec gdyby co przybudować można w takim wszytko porządku. SapADiar 144.
patrz: NIEMOŻNA
– Stanąłem o godzinie trzeciey z południa w Mereczu gdzie chciałem Sądzić kryminalistow ale niepodobna było ponieważ Dombrowicz Pisarz Maydeburyi odiechał na Iarmark do Zelwy nie oznaymiwszy mi o wyiezdzie Swoim. SapADiar 102.
patrz: NIEPODOBNA
– Obok chcemy przykupic y murowac Się musim dla tego y tę kamienice pretenduiem mieć. SapADiar 129.
patrz: O BOK
– [...] takoz y Inne jakoto Obiezne Łopatkowe kwitowe [...] tymze podobne [...]. SapADiar 15.
patrz: OBIEZNE
– Jednak jnjunxi ImC Xdzu Theologowi aby proceder prawny Zaczoł w Słonimie na Roczkach przyszłych maiowych ieźli doydo non praejudicabit tem bynaymniey do Vgody Wielebnym O:O Bazylianom. SapADiar 68.
– Odebrałem List [...] przez Kozłowskiego muzykanta mego przeszłego ktorego mnie odsyła ponieważ nieodpowiednie Odjechał alienowawszy od Boku swego. SapADiar 6.
patrz: OD
– Pisałasię rozna Expedycya przez Pana Gerlacha douilna kturysię alienował od Boku mego. SapADiar 77.
patrz: OD
– Tegoż nie ustał mi bol w ręce prawey y włokciu - Owszem y w nodze prawey Suchy bol nadwuch mieyscach Odezwał się. SapADiar 162.
– Odebrał list od Xcia Kanclerza Wiszniewieckiego ImP Generał Artylerij nie pomyslny ze nie parcerował [!] Ordynansowi Xcia w wysłaniu Armaty do Zurowicz na koronacią Nays. Matki. SapADiar 124.
patrz: ORDYNANS
– Przydałem przytym młyn ieden budowany wŁoiowie drugi wPeredonie ktore osobliwie chodziły y do arędy nienależeli. SapADiar 38.
– Minkiewicz [...] Oddał [...] Sześć baryłek ostryg Solonych. SapADiar 132.
– Tegoż podał mi Minkiewicz kupiec Wilenski Regestrzyk nabranych roznych rzeczy, Oddał oraz y krobki dwie z Wermiczeli Sześć baryłek ostryg Solonych, baryłka mała Serdeli, Syr Olenderski y Załauski, ktorych to rzeczy nie kładł do Regestru mnie podanego exquo że nie oznaymiono mu o Cenie z Krulewca. SapADiar 132.
– Donosi Oraz oP[an]u Meierze kupcu Wilenskim d 25 is Stanoł w Wilnie z Smolenska ktury miał Zapisac dla mnie OstrygiSwieze, Parmazyn Muszle y Inne necesaria dla wygody moiey Stołowey; zRygi to maia przywieść. SapADiar 69.
– Tegoż nie ustał mi bol w ręce prawey y włokciu - Owszem y w nodze prawey Suchy bol nadwuch mieyscach Odezwał się. SapADiar 162.
patrz: OWSZEM
– Iachałem do Młyna nowo zaczętego [...] znalazłem robotnikow niemało zabijaiących pale na fundament. SapADiar 136.
patrz: PAL, POL
– A tak trudno auctionować krescencyę przymałey Panszczyznie, in futurum Iaka będzie Sieuba przy Szczupłości wołow y co za Intrata tego Roku zlicznego zasiewu z wiadomością ludzi tamecznych fideliter miał mi pokazać. SapADiar 113.
– Przyiechała ImPanna Rutkowska zDereczyna parą końmi gniademi moimi z małego Cugu. SapADiar 32.
patrz: PARA
– Ieden z Starostwa Mereckiego Drugi zas wolny Człowiek odpowiedział iz nie kontradykuie temu ale on Parobkiem tam będąc ozenił się na dom gotowy przyszedł nie maiąc nic Swego. SapADiar 81.
patrz: PAROBEK
– Pisałasię rozna Expedycya przez Pana Gerlacha dowilna kturysię alienował od Boku mego a to dla Partij ktoramusię zdarzyła w Nitawie. SapADiar 77.
patrz: PARTIA
– Starał się o to aby Zydzi Zelwienscy otrzymali Defalkę Merecz zas przy tym ze pogłownym został do ktorego przydano więcey partykularza. SapADiar 149.
– [...] uprasza na pobicie Kamienicy o Gontale y Zelaza Sztab ze dwie [...]. SapADiar 121.
patrz: POBICIE
– Mniezaś obligował abym dopomogł wtym Interessie, niedaiąc ImPanu Krassowskiemu nad Szesnaście Tysięcy zrazu, potym 20000 ad Summum Zas 20004 y nawięcey niepociągać się. SapADiar 162.
– ... upraszałem, Oraz aby mi przysyłał Iak nayprędzey przez adress Im Pana Szteytera Pocztmaystra Wilenskiego te wszytkie Solennitates sporządzone Prawnie podług Informacyi. SapADiar 123.
– Domawialisię ode mnie IchmC PP Patronowie konnotacyi mniemanego Listu Podawczego. SapADiar 27.
patrz: PODAWCZY
– Tegoz Uzioł 4 Blankieta Listowne ImX Theolog do zapisania czasem listow podług potrzeby. SapADiar 106.
patrz: PODŁUG
– Tegoz cienszki mi wpadł bol wBok ze ledwo wytrzymać podobno było. SapADiar 14.
– Naręce ImPana Nieciszewskiego posłałem kopią Regestru wybranego podymnego, bydła, Swiń, Owiec, koz, y wyszłych Chłopow. SapADiar 167.
patrz: PODYMNE
– Pisałem oraz do Imci Xdza Theologa iz posyłam Pͣ. Bęki[ew]skiego Zewszelką Ordynacyą naObrone Zascianka jednaka by przez Szpiegow informowałsię iezelisię Zabiera dotey Uiolencij IPan Bykowski Zeby nadaremnie nieturbować Ludzi y pogłoski tey niepuszczac Zesię obawiamy SapADiar 58.
patrz: POGŁOSKA
– Pisałem do Pana Bryma, aby mi pokredytował Iedynaście łokci Gryzetki Czarney pod Suknią moią żałobną ktorą kazałem robić krawcowi Szulcowi w Wilnie. SapADiar 135.
– Tegoż odebrałem List od ImX Theologa, ktory przysłał dwa Pozwy położone na majętności [...]. SapADiar 148.
patrz: POŁOŻONY
– Tegoz nie wyiezdzałem nigdzie na Miasto ea quo ze było Aequinoctiu[m] na mnie nie bezpieczne dla Wielkich moich Defectow ktore pod te pore zwykły mię molestować. SapADiar 129.
patrz: PORA
– [...] niech Creditores myslą o sobie zeby uindykowali gdyz teraz pora i czas [...]. SapADiar 89.
patrz: PORA
– Tegoż doszedł List od ImPana Szela, ktory donosi Iz Przybył do Grodna do ImPana Stanouniczego ratione Stancyi, w Czym się Exkuzował pierwiey że nie w porę ImPan Szel przyiechał [...]. SapADiar 116.
patrz: PORA
– Iakoż po Obiedniey porze zasiedlismy na konferencyą, gdzie ImC Dobr proponował Punkta. SapADiar 156.
patrz: PORA
– Pisałem do Pana Miłośnickiego Gubernatora Bychowskiego, na ktorego ręce posłałem Pozwy cum omni Informatione Obliguiąc aby posłał Ienerała do Hrabstwa Hereckiego [...]. SapADiar 123.
patrz: POSŁAĆ
– Tegoz Uzioł 4 Blankieta Listowne ImX Theolog do zapisania czasem listow podług potrzeby. SapADiar 106.
– Osobliwie temu Zelmanowi Zapotrzeby do Sukien dla Bielskiego, y Wolskiego etc Odesłałem gotowemi Tynfow 37. SapADiar 72.
patrz: POTRZEBY
– Testamentem Obwarował dożywocie IeymPani Marszałkowey y Summy Pownaszał nadobra Dziedziczne niby od Samey PoZyczone y ruchomosc sine exceptione... SapADiar 86-87.
patrz: POWNASZAĆ
– Pisałem do Pana Miłośnickiego Gubernatora Bychowskiego, na ktorego ręce posłałem Pozwy cum omni Informatione Obliguiąc aby posłał Ienerała do Hrabstwa Hereckiego [...]. SapADiar 123.
patrz: POZEW
– Tegoż odebrałem List od ImX Theologa, ktory przysłał dwa Pozwy położone na majętności [...]. SapADiar 148.
patrz: POZEW
– Prawo mi zaś dał Roczne od siebie arędowne do w zwyż specifikowanego terminu. SapADiar 98.
patrz: PRAWO
– [...] Lubo ten ze mię bol dokuczał Iednak przez gwałt wstałem [...]. SapADiar 114.
– [Szafarz] miałbyc przytrzymany przez JPana Witanowskiego [...] zracyi iz jakoby miał spalic karczme [...]. SapADiar 19.
patrz: RACYJA
– Tym ze Ich msciom Małżąkom dałem assekuracią Roboracijną w R 1725 na Summe TB 3000. SapADiar 126.
– Jednak jnjunxi ImC Xdzu Theologowi aby proceder prawny Zaczoł w Słonimie na Roczkach przyszłych maiowych ieźli doydo non praejudicabit tem bynaymniey do Vgody Wielebnym O:O Bazylianom. SapADiar 68.
patrz: ROCZKI
– (...) ImC Dbdziey Ociec moy TymZe terminem kontraktuie Obychowy Znim prosząc ImPana Pisarza aby medietatem Sumy poczekał do Spławu Ryskiego deklaruiąc exacte wyliczyć. SapADiar 43.
patrz: RYJSKI, RYSKI, RYSKI
– Tegoż podał mi Minkiewicz kupiec Wilenski Regestrzyk nabranych roznych rzeczy, Oddał oraz y krobki dwie z Wermiczeli Sześć baryłek ostryg Solonych, baryłka mała Serdeli, Syr Olenderski y Załauski, ktorych to rzeczy nie kładł do Regestru mnie podanego exquo że nie oznaymiono mu o Cenie z Krulewca. SapADiar 132.
patrz: SER, SER, SYR
– Tegoz dałem ImPu Dowoynie Sędziemu Grodzkiemu Trockiemu honorarium [...] ze mię często assistuie y Iezdzi w Interessach moich. SapADiar 103.
patrz: SĘDZIA
– Do ImCi Xdza Trulewicza Starszego Bazylianskiego Turowickiego pisałem Vpraszaiąc Owydanie takoż poddanych moich w Ich Dobrach klasztornych mieszkaiący[ch]. SapADiar 67.
patrz: STARSZY
– Tegoż nie ustał mi bol w ręce prawey y włokciu - Owszem y w nodze prawey Suchy bol nadwuch mieyscach Odezwał się. SapADiar 162.
patrz: SUCHY
– Pisałem do ImPana Orzeszki dziękuiąc za przysłanie Apanosewiczow, ktorych miałem ordynować do Wilna dla dedukcyi y zyskania Apanosewicza, ktory iest Seniorem wBurśie w OO Bazylianow, gdyż Trybunał nakazał Summarium processum in spatio dwoch niedziel, Obwarował oraz aby go w Sukienkę Zakonną nie oblekano. SapADiar 104.
– Tegoż Przyniosł mi krawiec Suknio moię trawiastą z galonikiem wąskim złotym, Tegoż był ImPan Sędźia Morykoni z ImPanem Hurko Pisarzem dziękuiąc żesmy byli na Szlubowinach y na kolacyi. Tegoż był na Obiedzie ImPan Plater Woyski Inflanski. SapADiar 133.
– Tegoż Pisałem do Pana Iasewicza agenta ImPana kasztelanica Potockiego posłałem na pare Sukien aby był Sedulus w Sprawach Siestrzana mego. Tegoż pisałem do Im Pana Boryczewskiego agenta mego, ktoremu posłałem atestacyą Oyca Iohełkowskiego Prezbytera Iziernickiego. SapADiar 105.
– Acceptowałem Iego consilium et eo instanti ordynowałem z Expedycyą naiąwszy boiarzyna, do ktorego y ImPan Woyski Plater pisał wnaszając zamno Instanciales. ię 30 Kupiłem u Fiedorowicza kupca Wilenskiego Sukna Czarnego na żałobną Suknią Łokci dziewięć po tynfow Iedenaśćie. SapADiar 133.
– Iezeli komu Cudzemu ta Majętność ma się dostać In casu.. ta Summa przydzie w Expensa donosi oraz iż Zniwa się kączą Szczęsliwie poniewaz PBog przswieca pogodą Regestra branych Sukien od Szachny kupca Słonimskiego na Iarmarku Zelwinskim przesyła. SapADiar 122.
– [Pisałem do Pana bryma] aby mi pokredytował Iedynaśćie łokći Gryzetki Czrney pod Suknią moią żałobną ktorą kazałem robić krawcowiSzulcowi w Wilnie. Tegoż popasywałem w Woytowey karczmie, Nocowałem zaś w Oranach gdźie o Swiecach Lanych Stanęlismy. SapADiar 135.
– Tegoż [dnia] był ImPan Sędzia Morykoni z ImPanem Hurko Pisarzem dziękuiąc żesmy byli na Szlubowinach y na kolacyi. SapADiar 133.
– Tegoż Przyiołem powtornie z Zono Pa[na] Brigadona Na Namiesnikowstwo do Iłg folwarku natione Szweda a Kurowskiego Macieia Alienowałem dawnego ktory był w Iłgach. SapADiar 137.
patrz: SZWED, SZWED, SZWIED
– Trudno auctionować krescensyę przymałey Panszczyznie. SapADiar 113.
patrz: TRUDNO
– Odiechał ImPan Boryczewski assystent Trybunału WXLtto do Folwarku Swego Kamionki. SapADiar 121.
patrz: TRYBUNAŁ
– Poniewaz nieodebrał [kupiec Zelman pieniędzy] posłałem Tynfow 208. aparte zas odniego wzięto Sztukę Barhanu ktorą przysłał przez Pocztę. SapADiar 43.
patrz: TYMF, TYNF, TYNF
– Tegoż wypłaciłem Pani Mantowey Wdowie kupcowey Wilenskiey 148 Tynfow dico Sto Cztyrdzieśćie Ośim. SapADiar 132.
patrz: TYMF, TYNF, TYNF
– [Ojciec] moiey pretensyi według zapisow przyznanych respektem wypłacenia posagu Siestrze moiey IEymPani Star. Luboszańskiey zadość uczynić niechciał [...]. SapADiar 155.
patrz: UCZYNIĆ
– Tegoz przyznali sobie quitacie Maydeburgij przedemną nasądach ImPGodaczewski z ImPBuryczewskim ktorym Ichmsciom Papiery konkredytowane za ręce oddałem Gdyz y ImPBuryczewski za dość uczynił oddał Chłopow podług obligacij swoiey eo Instanti [...]. SapADiar 64.
patrz: UCZYNIĆ
– Tegoz przyznali sobie quitacie Maydeburgij przedemną nasądach ImPGodaczewski z ImPBuryczewskim ktorym Ichmsciom Papiery konkredytowane za ręce oddałem Gdyz y ImPBuryczewski za dość uczynił oddał Chłopow podług obligacij swoiey eo Instanti [...]. SapADiar 64.
patrz: UCZYNIĆ
– Jakozby chętnie rad Vczynił requizycyi moiey Zadość gdyby konserwował Summy Znaczne przysobie ale ze Kapitały na Bankach Vlokowane, Zaczym im prosibilitate Vsługi swoiey Znaydzie się. SapADiar 68.
patrz: UCZYNIĆ
– W tymże Interessie pisałem y do ImPana Strutynskiego, aby nieczyniąc dalszey procrastinacyi chciał Zadość uczynić pretensyi ImPana kasztelanica. SapADiar 167.
patrz: UCZYNIĆ
– [...] chcemy się dzielic Zalem zadosc oraz uczynic powinnosci Chrzescianskiey chcąc nawiedzic ciało S.P.ImP[ana] Oginskiego Mar. Kowienskiego [...]. SapADiar 86.
patrz: UCZYNIĆ
– Iechałem z Zoną moią z ImP Starosto [!] Krupskim ImP Hurko Deputatem Uisynskim Gorsunskim [Wolbumirskim] y Innemi wieliu do Rzeszy do ImPa do ImPa Dąbrowskiego Marszałka [Wilkomirskiego] y Samey gdzie smy nocowali była cała kompania tam wesoła. SapADiar 101.
patrz: UJSYŃSKI
– Kapitały na Bankach Vlokowane. SapADiar 68.
patrz: ULOKOWAĆ
– 3tio assekuracią daną przyznaną w R 1723 Im Pu Krzysztophowi z Lubranca Dąbskiemu Starośćie Bornatynskiemu Pisarzowi Grodzkiemu Upickiemu y Samey Ieymsci Małżkom na Summe 2000 TB z terminem oddana wR 1718. W dzien So Stephana przy Xięgach Grodzkich Uilenskich. SapADiar 126.
– Tegoz przyiechał IW ImP Kasztelan Minski z Starego Dworu Synowca swego z Wołynia przywiozł ImP. Wyhowskiego ktory Z nami pospołu stanoł w swoim Dworku. Tegoz irritto eventu Seym się skończył Poniewaz ImP Marcinkiewicz Poseł Upitski Zerwał ex occasione przywrocenia Dyploma danego Graffoyi Morycowi na Xiestwo Kurlanskie. SapADiar 139.
– Był u mnie ImX Kołączynski starszy SI Missij Mereckiey uskarzaiąc iz darowanych na koscioł Sześć Tysięcy Cegieł nie oddaią ze Dworu bez assignacij moiey do Instanti dałem assignacią do ImPa Szella Komissarza mego Starostwa. SapADiar 136.
– Tegoż nie ustał mi bol w ręce prawey y włokciu - Owszem y w nodze prawey Suchy bol nadwuch mieyscach Odezwał się. SapADiar 162.
– [Żeby miał oko na Wdztwo Brzeskie...] dla u Stalowańia Deputatow na Przyszły Trybunał ad mentem Imieńia naszego. SapADiar 164.
– przez tegoz posłałem 6 Gleytow krolewskich do Obwarowania [...] dałem Oraz memoriał Chłop[...] kturzy mieszkaią w parafii Uzdzieyskiey w Udztwie Minskiem na Imie Lelekow zrelacyi ImPana Tołkacza obywatela tamecne[g]o Obligowałem osobliwym Listem ImP[an]a. Kostrowickiego Podstolego Minskiego aby onych kazał wyszpiegować ywypytać SapADiar 8.
patrz: UZDZIEJSKI
– Tegoż [dnia] błąkaiąc się Pocztarz przez kilka dni piiąc w bok z iachauszy zgościńca zgubił Iuki zlistami. SapADiar 35.
patrz: W
– ...ktobykolwiek miał dziegieć ogułem przedawać, takoż y tytun y inne towary wagowe, od wagi podług dawnego zwyczaiu od kamienia, tak cudzi, iako swoi po trzy grosze płacić maią. SapADiar 38.
patrz: WAGOWY
– Przyiechał ImPan Sędzia Bracławski Marykoni obliguiąc abysmy byli na akcie weselnym Iego Corki. SapADiar 132.
patrz: WESELNY
– ...papierow zadnych przez pocztę nie odebrałem [...] obliguiąc Aby Im westygował komu one dał... SapADiar 115.
– Byłem w Bujnowie, powróciłem nazad opóźno. Wiatr, wijadl sroga i śnieg padał często. SapADiar 183.
– ...Iechalismy na noc do Nowogrodka gdziesmy staneli barzo w nocy Snieg wiia była Wielka przed złą drogą umknelismy sie. SapADiar 145.
– ...zaleciłem ImX Theologowi aby mu posłał p[ie]n[ię]dzy y Wiktuał[u]. SapADiar 164.
patrz: WIKTUAŁ
– IeymP. zas Iurewiczowa Staroscina Nowodworska Stanowszy personaliter przyznała Swoy Wieczysty kwitacyiny Oraz y wlewkowy zapis... SapADiar 120.
patrz: WLEWKOWY
– ...Ordynowałem [...]a mereckiego do Trok aby zapisał [...] Sprawe na Roczkach prz[eciw]ko IEy[Msci] Kartowiczowey Uoytowej przeszłey mereckiey O Zatrzymanie przywileyow... SapADiar 11-12.
patrz: WÓJTOWA
– Tegoż popasywałem W Woytowey karczmie, Nocowałem zaś w Oranach gdzie o Swiecach Lanych Stanęlismy. SapADiar 135.
patrz: WÓJTOWY
– Do Im Pana Hałaburdy Pisarza Ziemskiego adresowałem List upraszaiąc aby moie wpisy pierwsze mogły bydz w Regestrze Powiatowym... SapADiar 125.
patrz: WPIS
– Expediouanie Inquizycyi z relacyą in Spatio Niedziel Sześciu dlarozsądzenia in principali negotio Sprawy zostawiwszy aliterom liberum arbitrium wpisania się w każdy Regestr... SapADiar 148.
– ...przyiechał Vmyslny id ImXdza Rozenskiego [...] ktory [...] uprasza oRestitucią daney Symmy a wreszcie kontentuie sie prowizią. SapADiar 47.
– Cegły wypalono 18 bez 50 Sztuk. SapADiar 164.
patrz: WYPALIĆ
– Naręce ImPana Nieciszewskiegoposłałem kopią Regestru wybranego podymnego, bydła, Swiń, Owiec, koz, y wyszłych Chłopow. SapADiar 167.
patrz: WYSZŁY
– Tegoż [dnia] odebrałem List od Im pana Alexandrowicza Stolnika Grodzienskiego, ktory się upomina o Chłopow Extradycyą z Kobrowcow do Dereczyna wyszłych upraszaiąc o wydanie onych. SapADiar 118.
patrz: WYSZŁY
– Wyprawiłem Żyda [...] dla wypytania się w Kalwarij y tam daley in Circumferentia wyszłych Dziedzicznych Chłopow zDobr moich. SapADiar 20.
patrz: WYSZŁY
– Jakozby chętnie rad Vczynił requizycyi moiey Zadość gdyby konserwował Summy Znaczne przysobie ale ze Kapitały na Bankach Vlokowane, Zaczym im prosibilitate Vsługi swoiey Znaydzie się. SapADiar 68.
– [...] chcemy się dzielic Zalem zadosc oraz uczynic powinnosci Chrzescianskiey chcąc nawiedzic ciało S.P.ImP[ana] Oginskiego Mar. Kowienskiego [...]. SapADiar 86.
– Tegoz przyznali sobie quitacie Maydeburgij przedemną nasądach ImPGodaczewski z ImPBuryczewskim ktorym Ichmsciom Papiery konkredytowane za ręce oddałem Gdyz y ImPBuryczewski za dość uczynił oddał Chłopow podług obligacij swoiey eo Instanti [...]. SapADiar 64.
– [Ojciec] moiey pretensyi według zapisow przyznanych respektem wypłacenia posagu Siestrze moiey IEymPani Star. Luboszańskiey zadość uczynić niechciał [...]. SapADiar 155.
– Tegoż byłem u ImPana Ienerala Altireryi, radziłem aby wysłać Działa zadość Czyniąc Ordynansowi Xięcia, przodem [wysławszy] daiąc znać że idą. SapADiar 125.
– W tymże Interessie pisałem y do ImPana Strutynskiego, aby nieczyniąc dalszey procrastinacyi chciał Zadość uczynić pretensyi ImPana kasztelanica. SapADiar 167.
– [...] ue uszytkim Ia chcę dotrzymywać kontraktowi y Intercyzy dawney nullá reservata Salvae et clausulae trzymam się y Summę na terminie designowanym Staramsię czyniąc Zadość Woli y rozkazowi ImCi Dobrodzieia. SapADiar 31.
– ImPan Chalecki [...] zostawił Iednak Plenipotencyą ImPanu Szulcowi agentowi Swemu ad tractandum zImPanem Ierassowskim Czesznikiem Ziemi Bielskiey. SapADiar 162.
patrz: ZIEMIA
– Odpisałem do Im Pani Starośćiny Żmuydzkiey zarankowey Iż ImC Dobrd deklarował uCzynić satisfakcyą długu Swego. SapADiar 99.
– Posłałem prowizy na Rok przyszły do s. Jerzego temuz Pa[nu] Boryczewskiemu assistentowi Trybunału akkomodacy Atłasu na zupan Sukna. SapADiar 61.
– Tegoż pisalismy przez tegoz Raytara ktury jechał do Szaweł cum denuntiatione Smierci Im Xdza Episkopa Łuckiego, do IPana kasżtelana Minskiego y Samey IEym zperswazyą aby moderowali Zal swoy poniewaz sic placuit superis, a na swoię Zdrowie pamiętali ktore portzebne iest nam. SapADiar 9.
patrz: ŻAL
– Acceptowałem Iego consilium et eo instanti ordynowałem z Expedycyą naiąwszy boiarzyna, do ktorego y ImPan Woyski Plater pisał wnaszając zamno Instanciales. ię 30 Kupiłem u Fiedorowicza kupca Wilenskiego Sukna Czarnego na żałobną Suknią Łokci dziewięć po tynfow Iedenaśćie. SapADiar 133.
patrz: ŻAŁOBNY
– [Pisałem do Pana bryma] aby mi pokredytował Iedynaśćie łokći Gryzetki Czrney pod Suknią moią żałobną ktorą kazałem robić krawcowiSzulcowi w Wilnie. Tegoż popasywałem w Woytowey karczmie, Nocowałem zaś w Oranach gdźie o Swiecach Lanych Stanęlismy. SapADiar 135.
patrz: ŻAŁOBNY