Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KomonDziej 1704 oryginał
Chronographia…

Odnotowano 501 cytatów z tego źródła
– Probosc Zywiecki otrzymał Confirmatią Przywileiu Naiasnieyszego Iana Kazimierza Krola Polskiego w Consistorzu Krakowskim na Kaznodzieystwo Zywieczkie[...] y to w Akta Duchowne wpiszano iest. KomonDziej 163v.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Władysław 4 [...] był koronowany [...] Przytym Iąn Olbracht Brat iego na Biskupstwo Krakowskie wiechał ktore Akty Pogrzebu, Coronatiey y wiazdu Biskupiego razem sie odprawowały. KomonDziej 128.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Resolute na Smierc [...] poszedł [Sebastian Dobosowic-Gruszecki] czytaiąc sobie sąm Akty zbawienne głosno. KomonDziej 211v.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– A iesli by sie Kapłąn trafił z Domu y Rodzaiu Wiecorkow aby bliszy był tey Praebendy, Zapiszem Akt Mieyskich zawarowano KomonDziej 187.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Ztego wtedy wziąwszy Possessią ten Dom po Achtelu Piwa wprzod poczęto wnim Panskiego szynkowac [...]. KomonDziej 202v.
– Takze Piwa Zylinskiego Achtelami y Gorzałek zkąt inąd do Miasteczka Naszego Zywcza przywozic, y taiemnie przenosic, y na Szynki podawac nie smieli, pod przepadtkiem tych Trunkow y Karaniem Naszym srogim Ząmkowym. KomonDziej 230.
– Adam Pawluskowic [...] otrzymał te zasługe. KomonDziej 169.
patrz: ADAM, ADAM, JADAM
– Tegoz Roku Administratią Pa[ń]stwa Zywieczkiego trzymał IM Pan Samuel z Lipia Lipski Starosta Rawski y Stanisławski y Zywiecki. KomonDziej 148v.
– Iz IMPąn Alexander Drozdowski Podstoli Braczławski a Administrator Generalny Panstwa Zywieczkiego Namowił był P. Andrzeia Czyzowskiego [...] azeby [...] ten Dom Stargował. KomonDziej 202v.
– Vrząd Radziecki Rachunki Kazdy Rok z swoich Percept y Expens wszytkich maią [...] przed Starszyzną swoią czynic, a Panom Naszym Administratorom Ząmkowym na Calculatią podawac. KomonDziej 230v.
– Sekretarz Krolowey [...] był Generalnym Panstwa Zywieczkiego Administratorem. KomonDziej 125.
– Przewielebny IMX Iąn Zerzinski Kanonik y Officiał na ten czas Krakowski Dał approbatią albo admisse Kosciołowi Zywieczkiemu Na Bracztwo Rozanczowe. KomonDziej 103.
patrz: ADMISA
– Dzwonienie [...] nastało, tą Intentią aby Ludzie Słyszący na Polach, albo gdziekolwiek bedący Klekali, y mowili, Laudetur Sanctissimum Sacramentum po trzy razy, albo co inszego, czyniąc Panu Bogu, adoratią. KomonDziej 226v.
patrz: ADORACJA
– Tegoz Roku wsąm Adwent Mikołay Rachniak y Tomasz Płonka w Badzichowach o Kradziez [...] Obieszeni. KomonDziej 203v.
patrz: ADWENT
– A gdy wszytkie Pagorki y Niziny wszedzie opadaią tu to ta Aeria az blisko Grabia Ku Krakowu rosciąga sie. KomonDziej 4.
patrz: AERIA
– A ten Authentyk Przywileiu przyiął PrzeWielebny IMK Mikołaij Oborski Biskup Laodyczki a Sufragan Skolastyk y Officał Krakowski. KomonDziej 206.
– Na Ktore Wprowadzenie Bracztwa Authentyk albo Przywiley z Odpustami W Rzymie od Wielebnego Oycza [...] iest dany. KomonDziej 206.
– Biskup Krakowski Xiędza Stanisława Kaszkowicza Suknią swoią Axamitu Wisniowego Kwiatami wybiianego obdarował. KomonDziej 148v.
– Szołtysz [...] pokazał Przywiley [...] Allegował tez y dawne Prawo Na to Szołtystwo sobie słuzące. KomonDziej 115v.
– Carol Ferdinand [...] raczył dac [...] na Porządek y Wolnosci Miasta taką Panską deklaratią w te słowa. Naprzod co sie dotycze Prawa Allegowanego Obywatelom Miasta Zywcza Na Kupowanie Drzewa. V Poddanych Panstwa Zywieczkiego Słuzące y danego. KomonDziej 151v-152.
patrz: ALEGOWANY
– Biezy duchniczek [...] do chleba do wczasow swobody Az potym Vicariem gdzie kolwiek zostanie Lubo tez Sąm Popielczowy [...] Napiszany Xiądz Balthazar Rzygnieuius Altarysta Zywieczki Vmarł. KomonDziej 106v.
patrz: ALTARYSTA
– Tegoz Roku [l698] [...] Ambona albo Kazanicza Nowa w Kosciele Zywieczkim wystawiona iest. KomonDziej 224-224v.
patrz: AMBON, AMBONA
– Obraz [...] ozdobił [Maciej Kantorowski] [...] A po tym dał dwu Angiołow Srebrnych pozłocistych wybiianey roboty ktorzi trzymaią Korone Naswietszey Pannie na głowie będącey [!]. KomonDziej 139v.
– Viator z Angiołem [...] miał swe rozmowy Ku Ktorym Swiat y Czart przybył, ale to Angioł Stroz rozpłoszył, y Viatora na drogę Zbawienną nawiodł. KomonDziej 209v.
– Tegoż Roku [...] koscioł Milowski Nowozbudowany na Czesc y Chwałe P Bogu y Wniebowziecia Naswietszej panny Mariey także S Michałowi y Angiołom SS od tegoż IMX Suffragana poswieczony iest. KomonDziej 132.
– Darował [Wojciech Owsiński] Pare Ampułek srebnych [...] na Wierchu Angiołkowie Litery trzymaią A y V. KomonDziej 147.
– Tegoz Roku Woyciech Owsianka Miesczanin Zywie[cki] darował Pare Ampułek Srebnych nie małych Na Nozkach wybiianą robotą stoiączych. KomonDziej 147.
– Przed temisz Commissarzami Naszemi proponowali Poddani Wsi Panstwa Zywieczkiego Krzywdy Angariae y rozmaite Szkargi na Vrodzonego Mikołaia Komorowskiego. KomonDziej 116.
patrz: ANGARIA
– Roku Panskiego 1686 Pro Festo Porciunsulae albo raczey Panny Mariey Angielskiey Swieto, Kompania Bracztwa Rozancowego z Koscioła Zywieczkiego na Kalwarią posła, cum magno concursu Ludzi, Panstwa Zyczkiego y tam przybywszy, od Grobu Naswietszey Panny Mariey, Processionaliter wyszedszy, do Klastora Kalwarieyskiego wesła [...]. KomonDziej 198v.
– [...] w tym tam Kosciołku Die 2da Augusti Wdzien Panny Mariey Angelskiey Nabozenstwo odprawuiąc się, wtym Nowym Kielichu, Roku przysłego 1700 Mszą Swiętą pierwszą Celebrowano, przy bytnosci piąci Kapłanow Seminarystow Krakowskich. KomonDziej 225v-226.
– Pioron [...] w Mur wpadł Zkąd Naypierwey Ankry w Murach zapalił. KomonDziej 194.
patrz: ANKIER, ANKRA
– Iest Legatum [...], na Msze święte do Ołtarza PrzeNaswietszey Troyce ktory iego Krewny X. Iendrzey Kozatius Fundował Złotych Nro 10 [...] Ostatek Złotych 6 na Anniwersał ząn Pro die Octave Commemorationis Fidelium Defunctorum. KomonDziej 180v.
– Znowu Złotych Pięc na Anniuerszarz za niego [małżonka] z Exequiami z Spiewaniem. KomonDziej 186v.
– De Data 17 Wrzesnia 1615. Ktory iz z Antydatą iako y insze iest otrzymany zniesiony y Cassowany iest przez Commisarze Nasze. KomonDziej 115v.
patrz: ANTYDATA
– Produkował takze Piotr Ianik Przywiley de data 5ta Augusti Anno 1615 sobie na Młyn w Jelesni bez zadnych Poddatkow Wiecznie Słuzączy ktory Przywiley za Antidata iako y insze otrzymany iest Cassowali Commisarze Naszi, [...]. KomonDziej 115r-115v.
patrz: ANTYDATA
– [...] iz tedy zadnego Przywileia Na to Szołtystwo nie pokazał krom tego Nowego Ktory z Antydatą otrzymany przez Commisarze Nasze zCassowany iest. KomonDziej 115v.
patrz: ANTYDATA
– Iadwiga Klimowa pokazała Przywiley Na Pastwiska Bydłu na Gorze Groycu gdzie Kolebe miała z Nieboscikiem Mezem swym De Data zda Iulij Anno 1621, ktory Przywiley iako z Antydatą dany z Cassowany iest. KomonDziej 115v.
patrz: ANTYDATA
– Weyrzawszy oknem widział na Lichtarzach w srod Koscioła w Kołach zapalone Swiece a Dusze na nich iako by się powieszały Spiewając te Antyfone Polską. Naydroszą Krwią swoią odkupiłes nas Panie. KomonDziej 173.
patrz: ANTYFONA
– On [pisarz miejski] tedy iako wiadomy w Kantylenach Koscielnych powiedział ze to [pieśń] ma bydz w Antyfonarzu Koscielnym gdzie szukając znalazł. KomonDziej 173.
patrz: ANTYFONARZ
– Tegoż Roku 1623 IMPąn Mikołay Komorowski Podluzywszy się V Panow Rylskich Nad to Apparamenta Koscielne Zywieczkie nie ktore pozostawiał. KomonDziej 105.
– Bywał na Plebaniey [...] y tam przeglądaiąc sie w Koscielnym Apparacie y Skarbie tameczney Plebaniey przeczytał w Srebnym Pacifikale Karteczke Drukowaną. KomonDziej 231.
patrz: APARAT
– Dnia 15 Czerwcza Bractwo Swietego Antoniego w prowadzono do Kaplicze ktorą Nowo zmurowano z wielkim Applauzem. KomonDziej 199.
– Lampe Srebną on ze [Marcin Ząbek] Sprawił, applikuiąc sie do Małgorzenty Rodzicielki swey ktora ten Ołtarz sprawiła. KomonDziej 150.
– [...] Kurs [...] fundował [...] ktory Spiewaia we Swieta tylko wielkie Boskie, y panny Mariey, także [Święta] Apostolskie [...]. KomonDziej 133v.
– Approbatie Przywileiow Prywatnych Miesczan Zywieckich y Poddanym nie ktorym ze Wsiow słuzące czyni [królowa polska] y one conserwuie. KomonDziej 108v.
patrz: APROBACJA
– A tak y my wszytkie te Dekreta Commisarskie strony [...] approbuiemy y Confirmuiemy moczą Decretu tego Naszego. KomonDziej 112v.
patrz: APROBOWAĆ
– W Swieto Archanielskie Miesiącza Maia Znaleziono pod Ołtarzem Wielkim w tym Kosciele Roku Panskiego 1560 Skrzynie. KomonDziej 213.
– Na Ktore Bracztwo dano z ArchiConfraterniey Przywiley od Oyczow Bernardinow w Warszawie tegoz Roku Dnia 11 Lipcza. KomonDziej 219v.
– Roku Panskiego 1654 IMX Stanisław a Sobowo Bloch, Naprzod Archipraesbyter Brodniczki, a potym Dziekąn Psczynski [...] tu w Żywczu Vmarł. KomonDziej 153.
– Roku Panskiego 1649 Dnia 17 Stycznia Kazimierz na Krolewstwo Polskie od Xiedza Macieia Łubienskiego Arczybiskupa Gnieznienskiego pomasczony y Koronowany iest. KomonDziej 147v.
patrz: ARCYBISKUP
– Naiasnieysza Konstantia Krolowa Polska Arczy Xiezna Rakuska Nadała Miastu Zywczowi Przywiley. KomonDziej 108.
– Kostka Napierski [...] Czorsztyn Ząmek przy Graniczy Wegierskiey był opanował Vbiegszy Arendarza Zyda ktory na ten czas Arende był w tymze Zamku trzymał. KomonDziej 148.
– Kostka Napierski [...] Czorsztyn Ząmek przy Graniczy Wegierskiey był opanował Vbiegszy Arendarza Zyda na ten czas Arende był w tymze Zamku trzymał. KomonDziej 148.
– Browary za Arendy Zydowskiey nie iakiego Jakuba Zygnera Zyda Cieszynskiego Roku 1701 [...] zgorzały. KomonDziej 168.
– Tomasz Mazurkowic przywiodł Arende Młyna Mieyskiego pod Ząmkowego we Złotych Tysiąc. KomonDziej 197v.
– Krol Iego Mosc Panu Marcinowi Piegłowskiemu Czesnikowi Krakowskiemu Starostwo Zywieczkie odiął ze musiał z niego Vstąpic, nie czekaiąc wyscia czasu Arendy. KomonDziej 157.
– Zywieczkie Panstwo Arendą trzymał IM pan Wawrzyniec Wodziczki. KomonDziej 177v.
– W małzenstwo Vdała sie [Katarzyna Grudzieńska] Naznaczywszy tu w Arendzie Podstarosciego Na Zywczu P. Stanisława Bieganskiego. KomonDziej 159v.
– Pani Elzbieta z Biberstyna Karska Arendarka Małego Rychwałdku była w Kosciele Rychwalskim Na Nabozenstwie. KomonDziej 145.
– Podskarbi [...] arendowac bedzie powinien z ochroną dobr, aby znisczone przez Arendarze nie były. KomonDziej 126.
– Introdukowany iest [...] Włoch [...] Ktory nigdy Kazania nie miał, ani Spowiedzi nie słuchał, tylko Wikarych chował, a Plebanią Arendował, y przy Dworze Panstwa zawsze zostawał. KomonDziej 224v.
– Krol Szwedzki [...] do Zywcza się gotował Zkąd ku Bielsku z Armatą Miasto Zywieczkie y z Poddanemi wychodziło. KomonDziej 155.
– Pąn Na Zywczu Dał Vcciwemu Czechowi Kowalskiemu Zywieczkiemu Przywiley Wszytkie ich Prawa y Artykuły ktore maią od PP z Komorowa potwierdzaiąc. KomonDziej 150.
patrz: ARTYKUŁ
– Iednak do czasu Collegio Manssionaristow od tey Summy Wyderkraff Złotych 700 co Rok płacic assekurowano. KomonDziej 119v.
– Po Manssionarystach Rektor Skoły ma brac Złotych 30 Organista Złotych 30 Kantor ze dwiema Astantami albo Młodziencami Złotych 40. KomonDziej 119v.
patrz: ASTANT
– Roku Panskiego 1681 Kometa Wielki [...] na Niebie się ziawił [...] ktorey Ogon według Astrologow, od Gwiazdy wynikaiącey na 90 Graduszow sie rosciągał. KomonDziej 195.
patrz: ASTROLOG
– Tegoż Roku Die 16 Xbris Zołnierzi Wiegierskich albo Vsarzow Chorągiew z Hispaniej przyiachała do Zywcza, maiąc Krolowey Polskiey Attestatie iako rospusczone Woysko iest. KomonDziej 223v.
patrz: ATESTACJA
– Sczesliwie odiachał [król]. Darowawszy Obicie swoie Krolewskie Atłaszowe błekitne wrzorziste Kosciołowi Zywieczkiemu brytow kielkanascie. KomonDziej 173v-174.
– A te powinnosc na Posły Ziemskie wkładamy aby ni do czego nie przystepuiąc o Postepku kupna tego, kiedy Kolwiek się kto ozowie instantią Vczyni, a po takowey Seymowey awizatiey w Rok Krolowa JM piniądze swe odbierze. KomonDziej 125v.
patrz: AWIZACJA
– Na Kalwariey gdy Exorczysta Czartow z iedney Baby wyganiał Wołał Czart ze ma dług w Zywczu V Babilona. KomonDziej 164.
patrz: BABA
– Tegoz Roku Drzwi Zielazne do Drzwi malych Koscielnych od Babincza gdzie Białegłowy wywodzą Sprawiono. KomonDziej 179.
– Znowu potym przydało sie Walentemu Babilonowi Bratanczowi [!] iego gdy takze z Oyczem Krzystofem po Wełne do Krakowa chodził, iż Ociec Słuzbistey Dziewcze [...] Grosza nie chciał dac. KomonDziej 164.
patrz: BABILON
– Na Kalwariey gdy Exorczysta Czartow z iedney Baby wyganiał Wołał Czart ze ma dług w Zywczu V Babilona. KomonDziej 164.
patrz: BABILON
– Tegoz Roku 1653 Bracztwo Przeswietne, Swiety Anny, Babki Pana Iezusowey do Koscioła Krzeszowskiego [...] w prowadzone. KomonDziej 150v.
patrz: BABKA
– Tegoz Roku Nie iaki Iozef J[a]worski Bakałarz na ten czasz Skoły Zywieckiey, w Swieta Wielkanocne skrwawił Koscioł Zywiecki. KomonDziej 224.
– Małzonek [...] Nagrobek iey [...] Balaszami y Kratą stolarską ogrodziwszy, wystawił. KomonDziej 130v.
patrz: BALAS
– Magdalena Balwierka przy Possesiey Domu w Rynku Stanisława Rymarza bedączy wedle dispositiey Przywileiu De Data 5ta Martij 1592 danego zachowana. KomonDziej 112v.
– Magdalena Balwierka przy Possesiey Domu w Rynku Stanisława Rymarza bedączy wedle dispositiey Przywileiu De Data 5ta Martÿ 1592 danego zachowana. KomonDziej 112v. KomonDziej 112v.
– Polska pod Baranem a Wegry pod Strzelczem zostaią. KomonDziej 4.
patrz: BARAN
– Gdy ten Maciey Wakuła [...] samo trzec po Zboystwie chodził z nieiakimi Michałem Szmołką [...] y Pawłem Kupczakiem, y przyszedszy na Szałasz Szymona Sczotki z Milowki, tamze Barana zabili. KomonDziej 205.
patrz: BARAN
– Granice Panstwa Żywieczkiego [...]. Od Wołowcza Polany do Hale Baraniey potym do Skałki, potym do Buczyny az na Wierzch Gory Skrzecznie gdzie sie Granica Zywieczka z Łodwigowską schodzi. KomonDziej 7-7v.
patrz: BARANI
– Siodma Rzeka Kamesnica a ta ma trzy Potoki ieden płynie od Drdzawki, drugi od Baraniey, a trzeci od Złatney, mieysc tak Nazwanych. KomonDziej 6.
patrz: BARANIA
– Denominatia albo Nazwi[s]ka Gor y Hal Panstwa Zywieckiego [...] Rdzawka, Barania, Biała Gora, Zary, Skałka, Czerwieniec, Gora Vpełz, Ielenicza. KomonDziej 14v.
patrz: BARANIA
– Nieiaki Vrban Krzyzek [...] idąc przez Las Kiełbaszow trzech Zboyczow nadszedł ktorzy Barc dla Miodu scinali. KomonDziej 106v.
patrz: BARĆ
– Aby Gorzałek baryłami Naprzeszkode karczm Naszych po Wsiach Panstwa Naszego nie wazyli się Nosic, ani pod Koscioły Szynkowac [ci, którzy chcą palić gorzałki]. KomonDziej 230.
– Swietemu Antoniemu w Ołtarzu w Kapliczy zostaiącemu Srebrna Sukienka albo Chabit Sprawiony [...] za Staraniem Xiedza Stanisława Symelliusa Bernardina. KomonDziej 195v.
– Pąn Krzysztof Komorowski [...] Abazy Basie Tureckiemu takze Tatarom z Multanami meznym się animuszem oparł. KomonDziej 129-129v.
patrz: BASA, BASSA, BASZA, BASZA
– Kenty [mają] Puł Orła z trzemi Iaiami na Stronie. A Wadowice Baste, y Orła w koronie. KomonDziej 3v.
patrz: BASTA, BASZTA
– Prospekt w dalekie Strony, iz Niebieskie sfery. Kraie są Nayweszelsze, zgoła Beldegiery. KomonDziej 12.
patrz: BELDEGIER
– Strachy rozne w Domu od Swieta Swietego Mikołaia az do Gromnic bywały benedikuiąc Kapłani y Exorczyzmy Kładąc, a nic nie pomagało. KomonDziej 178.
– Był Victorem oney [apelacji] tenze Xiądz Iąn Nemetius, ktorego IMPąn Kasteląn musiał pacifikowac, w ktorego potym Maietności nie chciał trzymac tego Beneficium Łodwigowskiego, wolał z lepszym pozytkiem w Chrzanowie iednego pilnowac. KomonDziej 193v.
patrz: BENEFICJUM
– [Zbójcy] bespiecznie sobie poczyniąc Strzelali. KomonDziej 215v.
– Cisterna Betlehemska posilała Pana. KomonDziej 177.
– [...] potym ono [Starostwo nowotarskie] Vtracił [Mikołaj Komorowski]y na Ostatku bez Maietny został tylko na Wadowskim Woytowstwie sie do Smierci Nedznie osiedział. KomonDziej 105v.
KomonDziej 197v.
patrz: BIAŁA
– Na iego [plebana] Mieysce Nastąpił Xiądz Ian Komoniecki, Kaznodzieia Bieczki y Pleban Rozembarski Patriota Zywieczki. KomonDziej 215.
– (Zachowane strony [...] przy Przywileiach...) tak iednak iz Biel y na te Rolą ktorą Zyrkowa trzyma praetendował Prawo aby mu Zyrkowa wzgledem tego vstąpiła Zagonow Osm przyległych Roli iego a Biel Nagrode Nawozow wedle Nalasku Zamkowego Zyrkowey aby Vczynił. KomonDziej 112 r.
patrz: BIEL
– Marcin Biel y Anna Zona iego pokazali Przywiley De Data we Czwartek Swiąteczny Anno 1605 Na Sztuke Ziemie nad Ieziorem Mieyskim wzdłuz od Kielmichowicza do Ziemie Iakuba. KomonDziej 111.
patrz: BIEL
– Do Miasta Bielska wtargneli y ono wyrabowali, Mezczyzny na 40 zabili y pokaliczyli, Panny y Mezatki gwałcili; takze Xiedza Krzystofa Iana Buryana, Archipraesbytera, albo Plebana Bielskiego Vciekaiącego scieli y nazad tąz drogą sie powrocili, Wiecorem Samym, ktorzy pod Beskidem przez Noc przenocowali. KomonDziej 196.
patrz: BIELSKI
– Inszych postrzelono, y tak rozgromiwszy Naszych Ogniem zapalili kielka Domow na Bielskiey stronie, potym Folwark Wilkowski. KomonDziej 156.
patrz: BIELSKI
– A ten Vcząc Chłopczow w Skole Zywieczkiey Nigdy dzieci nie biiał, tylko rozne Paenitentie naznaczał dla czego tez ten respekt otrzymał. KomonDziej 149.
patrz: BIJAĆ
– Iey Mosc. Pani Teresa Tarłowna Małzonka iego Narodziła, Syna, imieniem Karola, Franciska, Salesiusa, Franciska Xauerego y Iozefa w Krakowie w Pałaczu swoim, Ktorego Krzcił PrzeWielebny IMXiądz Kazimierz Łubinski Biskup Heraklyski Suffragąn na ten czas Krakowski. KomonDziej 228-228v.
patrz: BISKUP
– Iey Mosc. Pani Teresa Tarłowna Małzonka iego Narodziła, Syna, imieniem Karola, Franciska, Salesiusa, Franciska Xauerego y Iozefa w Krakowie w Pałaczu swoim, Ktorego Krzcił PrzeWielebny IMXiądz Kazimierz Łubinski Biskup Heraklyski Suffragąn na ten czas Krakowski. KomonDziej 228-228v.
patrz: BISKUP
– Roku Panskiego 1635 Carol Ferdinand Biskup Płoczki y Wroczławski etc a Pan na Zywcu Panuiączy Krolewic Polski Consens na Seymie na Opacztwo Tynieczkie od Rzeczy-Pospolitey otrzymał a to dla Residentiey bytnosci iego Panskiey blisko stołecznego Miasta Krakowa. KomonDziej 131.
patrz: BISKUP
– A ten lub Biskupi Tituł trzymał iednak Kapłanem nie był, choc po Biskupsku chodził zabroniwszy iemu Polaczy Duchowienstwa dla nie zaginienia Liniey y Familiey Krola Iagielona z ktorey poszedł. trzymał KomonDziej 154.
patrz: BISKUPI
– Władysław 4 [...] był koronowany [...] Przytym Iąn Olbracht Brat iego na Biskupstwo Krakowskie wiechał ktore Akty Pogrzebu, Coronatiey y wiazdu Biskupiego razem sie odprawowały. KomonDziej 128.
patrz: BISKUPI
– A ten Koscioł Benedikował [!] z Licentiey Biskupiey IMXiądz Woyciech Symmelius y Probosc a Plebąn Milowski. KomonDziej 184.
patrz: BISKUPI
– Carol Ferdinand [...] Vmarł A ten lub Biskupi Tituł trzymał iednak Kapłanem nie był, choc po Biskupsku chodził. KomonDziej 154.
patrz: BISKUPSKI
– Pioron na Wiezą [...] Vderził y one od wierzchu samego zapaliwszy, do Sczedu spalił, ze Czynowa blacha iako desc gwałtowny zniey padała. KomonDziej 194v.
– [...] aiesli by sie Kapłąn trafił z Domu y Rodzaiu Wiecorkow aby bliszy był tey Praebendy, Zapiszem Akt Mieyskich zawarowano, przy ktorym Ogrodzie Nazwanym Sobkowskim Dom Nowy Roku 1681 dla Manssiey Praebendarzow X. Fundator zbudował. KomonDziej 187.
patrz: BLISKI
– Odważyłem sie z błachey moiey prace, na pocieche, Y Pamiątke Oyczyznie to wydac. KomonDziej 2v.
– Vwidziano [na obrazie Zbawiciela] [...] iakoby krople łez [...] z oczu wynikaiące y w kątkach długo stały, będąc błękitniawe. KomonDziej 183.
– [...] podkał ich [mieszczan żywieckich] Zakonnik w Chabicie Bernardinskim (boday to w dzien S Antoniego nie było) y rzekł im nie chodzcie tą drogą, bo na Szwedy traficie [...]. KomonDziej 163.
– Die 10 7bris [...] Była [...] Fryderyka Augusta II Krola obranego Polskiego Koronatia. O Ktorey by wiele pisac iak ozdobnie y bogato ten Krol na nie wiezdzał. KomonDziej 223.
– Podstarosci [...] darował [...] Monstrantią [...] do ktorey zaraz Baldachim Zielony Nedze bogatey z białemi kwiaty z Frandzlą Iedwabną darował Valoris Srebra Grzywien 11. KomonDziej 147.
patrz: BOGATY
– Tegoz Roku Die 10 7bris W Niedziele Była w Krakowie Sławna y wielce Ozdobna y bogata [...] Koronatia. KomonDziej 223.
patrz: BOGATY
– Sławny Grzegorz Komoniecki Miesczanin Zywieczki Nowy Spanialszy y Bogatszy [ołtarz] sprawił, ktory stanął Roku 1704. KomonDziej 127.
patrz: BOGATY
– Tegoz Roku August II Krol Polski y Xiąze Saskie z Polskiey do Saxoniey odiachał, za Ktorym Iasnie Wielmozny IMPąn Franciszek Wielopolski Starosta Krakowski a Pąn na Zywczu Dziedziczny tamze poiachał, y Kielka Niedziel Residował przy boku iego. KomonDziej 228.
patrz: BOK
– Na ktorey Sukni Znak y tituł Imienia Mariey ze Sukna tak był przyszyty na prawym boku. KomonDziej 138v.
patrz: BOK
– Przywoławszy do siebie IMX Proboscza Zywieckiego y Burmistrzow dwu, Woyta y Piszarza z Miasta, Kazał [Aleksander Drozdowski] w Niespor sąm mur wtym tam mieyscu łomac tymze Mularzom. KomonDziej 211v.
– Co sie tycze Obierania Burmistrza y Radziec to Vznali y Nakazali Commisarze Naszi aby przez Vrodzonego Staroste Naszego co Rok odprawowane było. KomonDziej 113v.
KomonDziej 2.
patrz: BOSKI
– [marg.] Swantewit bozko Poganskie Stawów imie dało temu zrodlu. KomonDziej 176v.
patrz: BOŻKO
– ... y tu iako pod czas Woyny na Granice sie schronili [Żydzi] ze Sląska. maiąc tu w Zywcu dwie Buznice. KomonDziej 133.
– Babcze Bozey KomonDziej 219v.
patrz: BOŻY
– Przewielebny IMX Iąn Zerzinski Kanonik y Officiał na ten czas Krakowski Dał approbatią albo admisse Kosciołowi Zywieczkiemu Na Bracztwo Rozanczowe. KomonDziej 103.
patrz: BRACTWO
– Tegoz Roku Slachetny Pąm Tomasz Sląski Podstarosci na ten czas Zywiecki Sprawił y darował Kosciołowi Zywieczkiemu osobliwie Bracztwu Rozanczowemu Monstrantią Srebrną Złocistą w Slonce. KomonDziej 147.
patrz: BRACTWO
– [...] dano Gospodarzowi znać [...] a ten przyszedszy zadziwił sie Z czego do IM Xiedza Woyciecha Symelliusa Dziekana y Proboscza Zywieczkiego pobiegł, y oznaymił to gdzie z osobliwey Rady Xiedza Kazimierza Gałe[s]kiego Iezuity, y Xiedza Szymona Czadrzynskiego Praesidenta Bracztwa Rozanoczowego do Koscioła Farnego kazano go wziąc, [...]. KomonDziej 183.
patrz: BRACTWO
– Roku Panskiego 1686 Pro Festo Porciunsulae albo raczey Panny Mariey Angielskiey Swieto, Kompania Bracztwa Rozancowego z Koscioła Zywieczkiego na Kalwarią posła, cum magno concursu Ludzi, Panstwa Zyczkiego y tam przybywszy, od Grobu Naswietszey Panny Mariey, Processionaliter wyszedszy, do Klastora Kalwarieyskiego wesła [...]. KomonDziej 198v.
patrz: BRACTWO
– ...tu do Zywcza Sczesliwie z Wielkiem Orszakiem Panstwa y Dworzanow razem wszysczy trzey przyiechali. Dla ktorych V Dzwonnice na drodze publiczney w Rogu Rynku Brame z Choia Zielonego wystawiono takze Orła na Wiezy Kiiącego Wielkiego ktory sie im kłaniał iadączym... KomonDziej 128.
– Zygarmistrz radzic mu [zegarowi] nie mogł ze zadnym sposobem bic nie mogł, y swey roboty odstąpił Az Macieia Branke z Mutnego Sloszarza zaciągniono. KomonDziej 232v.
patrz: BRANKA
– Tosz sie ma rozumiec y o Wałachach ktorzi Nabiały Masła Syry Bryndze Nigdziey indziey ieno w Zywczu przedawac maią. KomonDziej 111.
– Krol [...] odiachał. Darowawszy Obicie swoie Krolewskie Atłaszowe błekitne wrzorziste Kosciołowi Zywieczkiemu brytow kielkanascie. KomonDziej 173v - 174.
– Manssionarystowie Czterze ze trzema Skolnemi zwysz Napiszanemi y powinni Spiëwac Officium B V Mariae według opisanego Breuiarza y Mszału Rzymskiego głoszem wdziecznÿm y wyraznÿm Kazdego Roku y dnia ze Mszą S de B V Maria. KomonDziej 120.
patrz: BREWIARZ
– Piszarz Miasta Zywcza [...] Vmarł y [...] pogrzebiony iest, y broda mu wgrobie wielka Vrosła. KomonDziej 155v.
patrz: BRODA
– Miedzibrodzie [tak się nazywa] Iz Miedzi te Wies Wiele razy przez Sołe brodzic potrzeba. KomonDziej 10.
patrz: BRODZIĆ
– Cisz Commiszarze Naszi postanowili aby Miesczanie Na szi [...] Posłuszenstwo Zamkowi we wszytkim oddawali [...] aby [...] kazdy Snich za naymnieyszym roskazaniem Vrodzonego Starosty Naszego [...] powinien był z Ruszniczą y bronią reczną przy Vrodzonym Staroscie Naszym albo iego Nasmiesniku [...] ruszyc sie. KomonDziej 114v.
– Naswietsza Panno Maria, w Rychwaldskim Potoku Miey Nasz w tym Gornym Kraiu, zawsze ma swym oku Broniąc od Przygod wszelkich. KomonDziej 146.
patrz: BRONIĆ
– Browary za Arendy Zydowskiey nie iakiego Jakuba Zygnera Zyda Cieszynskiego Roku 1701 [...] zgorzały. KomonDziej 168.
patrz: BROWAR
– Paweł Kupczak [...] Ze sie na Skarbiec Panski porwał [...] na RYnku w Smiertelney Kosuli był Sciet: Na ktorego sie nie spodziano tylko iz piniądze miewał y buczno sobie postepował, Panstwo nąn porozumiewało. KomonDziej 210-210v.
patrz: BUCZNO
– Tegoz Roku V Koscioła Rayczanskiego Dzwonice przez Kost samych Parafianow wystawiono budowawszy ią nie iaki Miemiec Iąn Benert. KomonDziej 211.
patrz: BUDOWAĆ
– Pozwaląmy Myto [...] aby Kazdy Kupiec z Wegier Wino przewozączy, od Kazdey Fury dawał po Złotemu, a co wszytko Vrząd ma obracacz pro bono publico na budowanie Mostkow y oprawianie złych drog. KomonDziej 230v.
patrz: BUDOWANIE
– Eremita [...] sie ziawił [...] Pąn Przyłeczki Pąn na Jedrzijchowie Dziedziczny. Drzewa na budowanie iego Mieskania Nawozic Kazał. KomonDziej 201.
patrz: BUDOWANIE
– Poczeli brac od tego Tysiącza [złotych] Studenci Zywieczy Burkane. KomonDziej 187v.
patrz: BURKANA
– Nad to na Burkane dla Studentow Zywieczkich Krewnych swoich Fundatią Vczynił [Jan Symelius] Dwa Tysiące Złotych Naznaczywszy, [...] aby pewna quota Studentow do chodziła. KomonDziej 187v.
patrz: BURKANA
– Roku Panskiego 1638 Vrząd Burmistroski Zupełny Zywiecki kupił od Woyciecha Marzeckiego y Iana Laska [...] Rolą Suchoniowską. KomonDziej 133v.
– Tegoz Roku We Srode przed Niedzielą Kwietnią Vrzad Burmistrzowski Zywiecki kupił Rzeczypospolitey Mieyskiey kesz Ziemie Nazwaney Rymarzowskiey. KomonDziej 123.
– Vpiwszy sie Nagle Vmarła, y po Smierci Czerwona iako Czegła była. KomonDziej 179.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Wypada [...] y płynie [rzeka Kossorawa] przez Wies Nazwaną Kosorawy obszadziwszy na on czasz ten Wies na Kossarach bydeczych [!] albo Owczych. KomonDziej 6v.
– Tegoz Roku [1690] Rogowe od Bydła Vchwalono na Seymiku Zatorskim. KomonDziej 207v.
patrz: BYDŁO
– A twe Vchwały y Czech Approbowali Ich Mosc PP Krzystof Czarneczki, y Walenty Raczkowski starostowie. KomonDziej 107v.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Tych Ktorych Starszyzna ich y Czechowie wszysczy przez Vota za Kandydatow podadzą, to iest na Radziecztwo szesci z Ktorych Czterech Na Woytowstwo Dwu z Ktorych iednego maią Panowie [...] approbować. KomonDziej 230-230v.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Pąn Na Zywczu Dał Vcciwemu Czechowi Kowalskiemu Zywieckiemu Przywiley. KomonDziej 150.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Nakazali aby Kazdy Czech mistrz ze dwiema Młodszemi z Czechu Przysiegą tego poparli iako zadnego Przywileiu y powinnosci swey nie Vtaili. KomonDziej 113.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Znac to non obscur ze ten y inne Czechy dla Vtaienia Wiekszey powinnosci niz sie w Inwentarzu pokazuie Praw dawnych nie Vkazały. KomonDziej 113.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Krol [...] dał Przywiley Vcciwemu Czechu Tkalskiemu Zywieczkiemu Nowo Fundowanemu w Warszawie podpiszany. KomonDziej 169v.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Kilofy y Łopaty z Marami w Czechach chowano. KomonDziej 16v.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Roku tegoz 1627 Dnia 14 February Vcciwy Czech Slosarski Zywiecki odłączywszy sie od Kowalskiego Nastał. KomonDziej 118v.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Postanowili [...[ aby [...] wezwawszy do siebie Miesczan Czechow y kazdego pospolitego Człowieka surowo przykazał iako by wedle taxy tey y Ceny rzeczy wszytkie przedawane były. KomonDziej 114.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Tedy tez y My wszytkie te Decreta Commissarskie strony Czechow y Rzemiesnikow y Przywileiow ich Vczynione in toto approbuiemy. KomonDziej 113.
patrz: CECH, CECH, CZECH
– Nabrawszy dosc piniedzi, posli y z tąd Czech Tkalski stanowiony iest w Zywczu gdyz go przed tym nie było a Naypierwszy Czechmistrz obrany był Krzystof Krauz tak Nazwany. KomonDziej 169v.
– Pierwszy Przywiley [...] onym zgorzał V Czechmistrza Mroskowicza gy Wyszemiescie Vlicze trzecia Czesc wygorzała. KomonDziej 176v.
– Tegoz Roku taKze Vcciwy Czech Garczarski Zywieczki Po otrzymaniu od Roku 1625 Vchwał swoich Czechowych z Miasta Kent dopiero tegoz Roku po lat 75, od Fundatiey Czechu Swego otrzymał Przywiley od IMPana Franciszka Wielopolskiego. KomonDziej 228v-229.
– Krol [...] Dał Przywiley Vcciwemu Czechu Tkalskiemu Zywieczkiemu Nowo Fundowanemu w Warszawie podpiszany, wziawszy z Miasta Wadowic swoie Vchwały y Forme Czechową Rzemiosła tego. KomonDziej 169v.
– Anna Dziewka Iakuba Boczkowskiego zachowana takze przy Przywileiu na Kes Ziemi za Cegielnią lezącey. KomonDziej 111v.
patrz: CEGIELNIA
– Vpiwszy sie Nagle Vmarła, y po Smierci Czerwona iako Czegła była. KomonDziej 179.
– Calefactor przyniosł Garniec Cegły tartey. KomonDziej 16.
– I iz Ociec Słuzbistey Dziew[...] co Izbe zamiatała od Gospody na Wieniec Grosza nie chciał dac, temu włozyła Cegłe Wielką Poszadzkową [w wełnę]. KomonDziej 164.
– Włozyła Cegłe [...] do brzemiączka miedzi Wełne, z ktorey wszytko Spoczywał mowiąc ze cieszka ale do Zywcza one przyniosł y rozwiązawszy Czegłe znaleziono y przypiiano ze miał co dzwigac. KomonDziej 164.
– Kapliczka [...] zmurowana iest [...] ktora dokonczona w Wigilia S Michała Archanioła y ostatnia Czegłe kładąc Syn sie temuz Krzystofowi Mrzygłodowicowi Narodził sie. KomonDziej 136.
– Roku przysłego 1700 Mszą Swiętą pierwszą Celebrowano, przy bytnosci piąci Kapłanow Seminarystow Krakowskich. KomonDziej 225v-226.
– Tegoz Roku Obraz do Noszenia Braczki Naswiętszey Panny Mariey (ktory Xiądz Walenty Hulicius darował) Slachetnmy Pąn Maciey Kantorowski Pisarz Celny IKM na Komorze Zywieckiey [...] reformował. KomonDziej 139v.
patrz: CELNY, CELNY, CZELNY
– Toz było za IM Pana Iana Franciszka Omanskiego, Podstarosciego Zywieczkiego, y tey komory Czelney Piszarza. KomonDziej 196v.
patrz: CELNY, CELNY, CZELNY
– Iascze, Miszki, Talerze y sprzet, zdrzewa inny. Iest w tych Gorach rozliczny, nie trzeba tam Czyny Prospekt w dalekie Strony, iż Niebieskie sfery. Kraie są Nayweselsze, zgoła Beldegiery. KomonDziej 12.
patrz: CENA, CYNA, CYNA, CZYNA
– Teraz Kamiennicza w Wiekszą Czyne przysła. KomonDziej 170.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Pioron na Wiezą [...] Vderził y one od wierzchu samego zapaliwszy, do Sczedu spalił, ze Czynowa blacha iako desc gwałtowny zniey padała. KomonDziej 194v.
– To zas Zachod Słonca pokaze sie w ten czasz nad Gorą Skrzecznią, y daley nazad bieząc do tego Centru Solstitij Hyemalis, gdy nadłusza Noc, a na krotszy dzen bywa Słonce wpada. KomonDziej 4v.
patrz: CENTR, CENTRUM
– Takze Głód był w Orawie że tu po Chleb chadżano y Jałmuzny wiele ludzi zebrało. KomonDziej 199v.
– Lipowa Wies Nazwana Iz tam wtym Mieyscu Naypierwszy tameczny Poddany Chałupe sobie z drzewa samego Lipowego zbudował. KomonDziej 10.
– Ten [Miczek] bedąc na Torturach do niczego sie przyznac nie chciał y Stryczki sie na nim targały, az opatrzywszy go Charakter nad łopatką lewą w ciele zaprawiony y zarosniony iemu nalezli. KomonDziej 201-201v.
– A ten Vcząc Chłopczow w Skole Zywieczkiey Nigdy dzieci nie biiał, tylko rozne Paenitentie naznaczał. KomonDziej 149.
– Xiądz Hieromin [!] Szadkowski [...] fundował Złotych Nro 20. Polskich Na Wyderkaff na Szuknię iednego Vbogiego Skolnego Chłopcza w Skole Zywieckiey Vczącego się. KomonDziej 138v.
– Dobrowolnie przyznał, iako Babralaka Chłopcza oknem przez krate po drabinie w Noczy do Skarbczu wszadził powiedziawszy gdzie skrzynia leży, gdzie ten Babralak w Skrzyni w Wieku dziure Instrumentem wyrznąwszy, piniądze wziął, a iemu podał. KomonDziej 210v.
– Kantor [...] Chłopczow nie bił, ale do Skoły Słome kupował y kazał na Ziemi posłac, gdy tedy ktory niechciał sie chłopiec Vczyc, na tey Słomie kazał mu lezec. KomonDziej 188v.
– A Chłopieta Skolne Litanią takze de Passione D-ni maią Spiewowac y Rector Scholae ma im pomagac za co pensią bierze Złotych 50 y chłopczow takze Spiewania ma Vczyc zawsze. KomonDziej 170v.
– W Dzien Zaduszny Chłopczy Skolni z Krzyzykami Ołtarze w Kosciele obchodzili. KomonDziej 16v.
– Calefactor przyniosł Garniec Cegły tartey wodą rozmieszaney y miedzi siedzące na Ziemi Chłopce rzucił a w tym Vciekał, a oni go gonili wołaiąc ze Miod Skolny rozbił. KomonDziej 16.
– Tegoz Roku Sławnÿ Sebastian Miodona Raycza Zywieczki Vczynił Fundatią [...] połozywszy Summÿ Złotych, 60. na Wyderkaff aby w Kazdą Niedziele y Swieto Czały Rok dwoie SzKolnych chłopiąt w Komeszkach z Zakrystyiey przed Wielki Ołtarz ku Ewangelieÿ y Elewatieÿ Na Mszy Wielkiey przystoynie y zawsze wy chodziło. KomonDziej 132.
patrz: CHŁOPIĘ
– Chłopieta Skolne Litanią takze de Passione D-ni maią Spiewowac. KomonDziej 171v.
patrz: CHŁOPIĘ
– Na Dzwonice Rychwalską Piorąn Vderzył Ktory Dwu Chłopow Dzwoniączych na Chmury zabił, a trzeciego ogłuszył. KomonDziej 210.
– Na Dzwonice Rychwalską Piorąn Vderzył Ktory Dwu Chłopow Dzwoniączych na Chmury zabił, a trzeciego ogłuszył. KomonDziej 210.
– Commissarze Naszi postanowili aby Vrodzony Starosta Nasz Żywiecki do Siebie do Zamku przyzwawszy wszytkie rzeczy do iedzenia picia chodzenia y insze wszytkie potrzebki oszaczował. KomonDziej 113v.
– Alexander Komorowski [...] umarł [...] O ktorym nie ktorzy twierdzą ze po Piełgrzymsku chodząc, w Orawie na Lipniczy u nie iakiego Macieia Szmietany bywał. KomonDziej 104.
patrz: CHODZIĆ
– Nie chodzcie tą drogą, bo na Szwedy traficie. KomonDziej 163.
patrz: CHODZIĆ
– Sobestian Bur [...] grassował maiąc Kompanią ktora z Chorągwią za nim chodziła. KomonDziej 124v.
patrz: CHODZIĆ
– Ktore dwa Domy P. Andrzey Irlant, Podstarosci Zywiecki, roskazał Spalic.Przy tym powiadali ze Baba Strzyga, onych podusiła chodząc po Smierci do tych Domow. Ktorey Babie dobywszy one głowe w Grobie Vcieto. KomonDziej 139v.
patrz: CHODZIĆ
– Carol Ferdinand [...] Vmarł A ten lub Biskupi Tituł trzymał iednak Kapłanem nie był, choc po Biskupsku chodził. KomonDziej 154.
patrz: CHODZIĆ
– Tegoz Roku Zboyczow W Kopaniey Kielkanascie graszowało nad Ktoremi Woyciech Klimczak Hetmanem. maiąc Dziada iednego Ktory po prozbie Iałmuzny rzekomo chodził do roznych Domow y Dworow a przeglądał. KomonDziej 216-216v.
patrz: CHODZIĆ
– Maciey Wakuła po Smierci Hetmana swego samo trzec po zboystwie chodził z nieiakimi Michałęm Szmołką z Wegier Pa chołkiem Wielkim, y Pawłem Kupczakiem. KomonDziej 205.
patrz: CHODZIĆ
– A przytym Browarku była Studnia w ktorey sie dwoie Ludzi Vtopiło Ieden Pokiwidno Nazwany Pomocznik, a druga Iadwiga Kaczurzina [...] Niewiasta Ku rodzeniu dziatek chodzącza. KomonDziej 191v.
patrz: CHODZIĆ
– Włoch Dolabela [...] starą modę Slachty y Miescząn wyraził iako przed tym tu chodzono po prostu nie co z Wegierska w Deliykach z krotkiemi rekawami. KomonDziej 139v.
patrz: CHODZIĆ
– Trzecia Czesc Vlicze [...] zgorzało Dla czego Vrząd Mieyski Zywiecki chodził do Grodu Oswiecimskiego o Defalke Poddymnego. KomonDziej 165v.
patrz: CHODZIĆ
– Aby iednak Czynsu Złotych 40 ktory teraz dawa płacił y z Siekierą do Dworu na Poprawe chodził Słowik Młynarz. KomonDziej 115v-116.
patrz: CHODZIĆ
– Snopki bydłu rzezano y w Laszach Choine rąbano. gdy bÿ iey mozono dostac dla Sniegu wielkiego. KomonDziej 199v.
– V Dzwonnice na drodze publiczney w Rogu Rynku Brame z Choia Zielonego wystawiono. KomonDziej 128.
patrz: CHOJE
– Xiądz Plebąn prze lat piącią Pozytyw dosic znaczny [...] dał zrobic Ktorego przed tym nie było tylko prosto chorałem spiewowano. KomonDziej 203.
– Pleban Rychwalski Pozytyw [...] sprawił [...] gdzie przed tym Chorałem tylko Nabozenstwo Spiewano. KomonDziej 195.
– [...] Bogu Chwalebnemu, swemu Patronowi Wystawił te Tablice, Woyciech Woyciechowi, Marzeczki Niegdy Burmistrz, zasłuzony dobrze Kosciołowi y Miastu [...]. KomonDziej 169.
patrz: CHWALEBNY
– Ktory Czud y iego Votum przy Grobie tegoz Swietego Stanisława Kazimierczyka to iawnie pokazuie y Swiadtkiem iest ktory widocznie Kazdemu wymalowany z Opiszania tego Czudu I[eg]o Mści Pana Piotra Komorowskiego w Kosciele Kazimierskim przy Krakowie. KomonDziej 124.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Dyabał [...] za włozeniem Kaptura iego ktory tenze Swiety za Zywota Nosił na nie do Szyie wypedzony wołaiąc te słowa Odrzoczcie precz te Smrodliwą Paruche tego zgniłego co mie z tyłu trapi y Insze Czuda stały sie iawne przy tey Commissiey. KomonDziej 117.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Roku Panskiego 1650 Obraz Naswietszey Panny Mariey w Kapliczy Wniebowziecia iey Chwalebnego przy Kosciele Zywieckim Nowo Czudami Obiasniony iest y Ochedostwem przyozdobiony [...]. KomonDziej 147.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– [...] Krolestwu y Narodowi Polskiemu za podwyszeniem Swiątobliwosci y roznych Czudow w Kosciele Bozym pociecha sie stała y do Kanonizatiey iego Swietey pretko Okazyia była [...]. KomonDziej 117.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Tego Roku Vcciwa Katarzina Kliska Miesczka Zywieczka legowała do Kaplice przed Ołtarz Nowo wystawiony y Obraz Naswietszey Panny Mariey Czudem ziawiony, na Swiatło Wiecznemi czasy Złotych 100 [...]. KomonDziej 150.
patrz: CUDEM
– Cisterna Betlehemska posilała Pana. KomonDziej 177.
patrz: CYSTERNA
– Krol Iego Mosc Panu Marcinowi Piegłowskiemu Czesnikowi Krakowskiemu Starostwo Zywieczkie odiął ze musiał z niego Vstąpic, nie czekaiąc wyscia czasu Arendy. KomonDziej 157.
patrz: CZEKAĆ
– Dnia 15 Czerwcza Bractwo Swietego Antoniego w prowadzono do Kaplicze ktorą Nowo zmurowano z wielkim Applauzem. KomonDziej 199.
patrz: CZERWIEC
– Vpiwszy sie Nagle Vmarła, y po Smierci Czerwona iako Czegła była. KomonDziej 179.
– Krol Iego Mosc Panu Marcinowi Piegłowskiemu Czesnikowi Krakowskiemu Starostwo Zywieczkie odiął ze musiał z niego Vstąpic, nie czekaiąc wyscia czasu Arendy. KomonDziej 157.
patrz: CZEŚNIK
– Piechoty z Ząmku Krakowskiego Czterdziesci do Zywcza przybyło. KomonDziej 202.
– Z Samego Miasta Zywcza na Dwa Tysiącza Czterdziesci y dwa Złotych wziąwszy odiachał. KomonDziej 168v.
– [Grób św. Jana Kantego] otworzył sie za Cegły wywaleniem y pokazała się Trumna Cynowa w ktorey są kosci iego Swiete y onego czasu wonnosc wdzieczna iakoby Fiiołkow z grobu wychodzic poczeła ktora wszytek Koscioł Napełniła tak ze iey zapach po wszytkim Czmyntarzu czuc było [...]. KomonDziej 117.
patrz: CZUĆ
– To świadcze Sumnieniem moim ze com Szafke otworzył, to zapach Fiołkow zawszemVczął, y choc ią [wodę] do Koscioła wzieto, na tydzien potym w Szafcze ten Zapach był, y czuc go było. KomonDziej 231.
patrz: CZUĆ
– Cisz Commiszarze Naszi postanowili aby Miesczanie Naszi iako powinnosciom swoim dosic czynic powinni tak aby posłuszenstwo Ząmkowi wszytkim oddawali [...]. KomonDziej 114v.
patrz: CZYNIĆ
– Krol zaraz mu ten Herb dał podniowszy pierwszego Kazał mu w Hełmie nosic dla znaku wiecznego W Polu ma bydz Czerwonym z Złotemi Kopyty A przezen Czarny deczek na przodku przyszyty [...]. KomonDziej 186.
patrz: DECZEK
– A te Erectie tych Czterech Kosciołow stały sie przez Commissarza Biskupiego Io Msci Xiedza Ierzego Krolikowskiego Dziekana Collegiaczkiego Koscioła Sandeczkiego Proboscza Dobczyczkiego etc. KomonDziej 122.
– [...] Vmarł [Hrabia Liptowski] przy ktorego Smierci byli Faber, Stach i Dobos, Miesczanie Zywieczcy, iako iego Wierni Poddani. KomonDziej 129.
patrz: DOBOS
– Cisz Commiszarze Naszi postanowili aby Miesczanie Naszi iako powinnosciom swoim dosic czynic powinni tak aby posłuszenstwo Ząmkowi wszytkim oddawali [...]. KomonDziej 114v.
– [...] czesto widywano Na tym Obrazie Krople na twarz wystepuiące ktore ocierano rozumieiąc ze to z Wilgotnosci przychodzi, dla czego przybito go na insze mieysce, lec dosic na tym nie było [...]. KomonDziej 159.
patrz: DOSYĆ
– [...] Pioron Vderził, z Ktorego Ogien po Miescie z impetem Wielkim, roznie y dziwnie biegał, Vczyniwszy Strach y zamroczenie, Kielka znakow Vderzenia w roznych mieyscach Vczyniwszy poczym gwałtowny Wiatr, y desc Nastąpił, ze Ludzie dosc nie pomartwieli lec przecie nigdzie zapalenia nie Vczyniło. KomonDziej 209v.
patrz: DOŚĆ
– [...] nie iakiego Wrzesca Slachcica Zboyczy ktory Dozorczą był tych Potaszow do Kotła wrzucili y Vwarzili. KomonDziej 9v.
– [...] z Zofiey Kozłowskiey Miesczki Wieliczkiey Dyabał, opetaney od Szesnastu lat one dreczączy [wyszedł]. KomonDziej 117v.
– Dom Andrzeia Ząmbeczkiego Miesczanina Zywieczkiego y Piszarza Drzewiczego Ząmkowego po Smierci iego [...] Ząmek odebrał [...]. KomonDziej 202-202v.
patrz: DRZEWICZY
– Probosc Zywiecki otrzymał Confirmatią Przywileiu Naiasnieyszego Iana Kazimierza Krola Polskiego w Consistorzu Krakowskim na Kaznodzieystwo Zywieczkie[...] y to w Akta Duchowne wpiszano iest. KomonDziej 163v.
patrz: DUCHOWNY
– Aby iednak Czynsu Złotych 40 ktory teraz dawa płacił y z Siekierą do Dworu na Poprawe chodził Słowik Młynarz. KomonDziej 115v-116.
patrz: DWÓR
– [...] przeglądaiąc sie w roznych Authorach z ktorych tą Chronographią albo Dzieiopisz Zywieczki zdiligentiey moiey na widok Oyczyznie pokazałem [...]. KomonDziej 2v.
patrz: DYLIGENCJA
– Dzieciom iego była Wuyną, y Macochą, co sie przecie stało za dispensą Papieską, lec znim tylko lat trzy mieszkaiąc Vmarł, y Wdową ią zostawił. KomonDziej 227.
patrz: DYSPENSA
– I inszych Zbanow Naszych Panskich do Palenia Gorzałek Kazdemu Kto by chciał palic pozwalamy, tylko, aby co Kwartał po Złotych Dziesiec do Skarbu Naszego Ząmkowego Czynsu opłaczali. KomonDziej 230.
patrz: DZBAN, DZBAN, ZBAN
– A przytym Browarku była Studnia w ktorey sie dwoie Ludzi Vtopiło Ieden Pokiwidno Nazwany Pomocznik, a druga Iadwiga Kaczurzina [...] Niewiasta Ku rodzeniu dziatek chodzącza. KomonDziej 191v.
patrz: DZIATKI
– Dom iego Oyczysty w Rynku podle samego Ratusza z kąd bedąc wychowany z dziedzinstwa Cznot poboznych y Nauk wyzwolonych został Kapłanem [...]. KomonDziej 117v-118.
– A tez Wiecor ten Len dziergli y potym tanczowac poczeli W tym Piorąn Vderzył Pąn Bog przestraszył na przykład inszym. KomonDziej 103.
– [...] wszytkie taiemnice Zywota Matki Bozey po dzwirkach pomalował [...]. KomonDziej 148.
– Na Dzwonice Rychwalską Piorąn Vderzył Ktory Dwu Chłopow Dzwoniączych na Chmury zabił, a trzeciego ogłuszył. KomonDziej 210.
patrz: DZWONIĄCY
– Tegoż Roku Koscioł S. Katarziny We Wsi Ciencinie przyczyniony iest y z Dzwoniczą Nową zbudowany za staraniem IMX Stanisława Kaszkowicza Dziekana y Proboscza Zywieckiego a Plebana Radzichowskiego na ten czas. KomonDziej 170v.
– Tegoz Roku Dnia 9 Czerwcza Grzegorz Kotella Zakrystyąn albo Dzwonik Koscioła Zywieczkiego y Mieczanin tuteczny Vmarł. KomonDziej 172.
– Tegoz Roku Die 25 9bris Zofia Wiecorkowa Miesczka Zywieczka rodem Iaskowna z Lipowey tamze w Lipowey V Rodzicza swego przepalaiąc Gorzałke nie ostroznie one zapaliła, ktorą w Konwi Fortuchem z nagła okrywszy, odzienie sie na niey zaieło y zgorzało, z kąd o smierc one przywiodło. KomonDziej 184v.
– Po nim tegoz Roku Ian Kazimierz Krol Polski Brat Karolow Ferdinandow na Panstwo Zywieczkie nastąpił a ten Korone złozywszy z Polskiey przez Zywiec Roku 1669 do Franciey wyiechał a Zywiec na długi podał a ten Vmarł w Niuernie Roku 1672. KomonDziej 17v.
– Dom [...] Ktory teraz Panską Karczmą iest fortylnym Sposobem Miastu Ząmek oddebrał. KomonDziej 202v.
– Z Domu Frankowicowego dwa X. Ian y X. Sebastiąn Frankowicowie [...]. KomonDziej 2.
– Iz IMPąn Alexander Drozdowski Podstoli Braczławski a Administrator Generalny Panstwa Zywieczkiego Namowił był P. Andrzeia Czyzowskiego [...] azeby [...] ten Dom Stargował. KomonDziej 202v.
– Sekretarz Krolowey [...] był Generalnym Panstwa Zywieczkiego Administratorem. KomonDziej 125.
– Resolute na Smierc [...] poszedł [Sebastian Dobosowic-Gruszecki] czytaiąc sobie sąm Akty zbawienne głosno. KomonDziej 211v.
– Krol [...] widząc godnego Rzekł [do Żegoty] ząday sobie Herbu ku mysli iakiego [...]. KomonDziej 186.
– Roku Panskiego 1649 Dnia 17 Stycznia Kazimierz na Krolewstwo Polskie od Xiedza Macieia Łubienskiego Arczybiskupa Gnieznienskiego pomasczony y Koronowany iest. KomonDziej 147v.
– Na ktorey Gorze iest Iezioro iedno na kstałt Stawu Sitowiną zarosłe gdzie Czarna Woda zawsze stoi, y ztąd Nazwana ta Gora iest Skrzecznią albo Skrzeczno ze wtym Ieziorze Zaby czesto skrzeczą ze ich daleko pod Wiecor słychac. KomonDziej 5.
patrz: GÓRA
– [iuz wedrowac musze] Gdyz Gorale, na Czyrkle, Laszy wypalaią A Satyra na Starosc ze wsząd wyganiaią. KomonDziej 15v.
patrz: GÓRAL
– [...] iakoz iuz mieli sie iuz budowac nadawszy im wolnosc na lat Pietnascie y obrali sobie Lutrzi ktorzy byli Kierchow pod Stanikiem Poddanym IMX Proboscza Zywieczkiego po koniec Pola Panskiego pod Grapą gdzie kielku tam pogrzebiono lec potym zaniedbali tego [...]. KomonDziej 136v.
patrz: GRAPA
– Tegoz Roku Dnia 16 Kwietnia Mathias Tuszynski Miesczanin Zywiecki, a niegdy Ławnik, y Slosarz Vmarł. Ktory odKazał Kosciołowi Zywieczkiemu Złotych Dwa co rocznie oddawac, z Grapy swoiey, ktora pod Gorą zostaie, pod Kosciołkiem Przemienienia Pańskiego na Msze Swiete Wiecznemi Czaszy. KomonDziej 200.
patrz: GRAPA
– Tegoz Roku Die 28 8bris Xiądz Tomasz Mamuchowic Gratialista y Patriota Zywieczki iadąc z Tresney Wsi od Nieiakiego Drawnego na Koniu troche podpity samym Smierchem w Solie sie Rzecze Vtknął [...]. KomonDziej 213v.
– [...] do smierci Ciemny został ale Pąn Bog przecie nagrodził mu tym, ze był. Organistą w Kentach y grawał na Organach. dobrze, lubo nie widział nic. KomonDziej 224.
– Znowu potym przydało sie Walentemu Babilonowi Bratanczowi [!] iego gdy takze z Oyczem Krzystofem po Wełne do Krakowa chodził, iż Ociec Słuzbistey Dziewcze [...] Grosza nie chciał dac. KomonDziej 164.
patrz: GROSZ
– W Dzien Gromniczny Koncząc po Niesporze Rotuły przy Iasłkach zwykli byli Chłopczy Skolni Spiewywac za co im w Kosciele Gruski albo Sliwki y Pieczarki Szuche albo Orzechy z Miasta rzucano. KomonDziej 16.
– Tegoz Roku Wielki był nie Vrodzey Sliw iako Pamietnika nie było, ze w Panstwie wszytkim Zywieckim zaledwo ich z Woz mogł Nazbierac Iabłek i Gruszek było wiecey. KomonDziej 178v.
– [...] odtąd iuz Piszarze Mieysczy osiadli Nastali y Patriotae bo przed tym Rektorowie y Bakalarze Skolni ten Vrząd trzymali. Co to nie grzeczy było. KomonDziej 116v-117.
patrz: GRZECZY
– [...] do Miasta Bielska wtargneli y ono wyrabowali, Mezczyzny na 40 zabili y pokaliczyli, Panny y Mezatki gwałcili [...]. KomonDziej 196.
patrz: GWAŁCIĆ
– Nad to Matheusza Regulusza Woyta y Sebastiana Modone Burmistrza y inszych Sąmsiadow na Zabicie bili y rubali przez co sie wielki Tumult y Gwałt w Miescie sie stał nie bedąc iescze takiego Nigdy. KomonDziej 127v.
patrz: GWAŁT
– Vmarł [...] y w Kosciele Kathedralnym na Zamku w Kapliczy Zebrzydowskich w Chabicie Swietego Franciszka z Wielką Załoscią pogrzebion Ktoremu Obraz z takim Napisze, w Kosciele Kalwariyskim wystawic dał [...]. KomonDziej 101v.
patrz: HABIT
– Tegoz Roku z testamentu Xiedza Szymona Czadrzynskiego Praesidenta Braczkiego Rozanczowego Zywieczkiego Swietemu Antoniemu w Ołtarzu w Kapliczy zostaiącemu Srebna Sukienka albo Chabit Sprawiony od Złotnika Olkuszkiego za Staraniem Xiedza Stanisława Symelliusa Bernardina Olkuskiego, Kaznodzieie a Patrioty tutecznego Zywieczkiego. KomonDziej 195v.
patrz: HABIT
– Roku Panskiego 1662 Dnia 10 Augusti w Swieto S. Wawrzynca Pielgrzim Vbogi przeszedszy przez Ławke iedne na Rzecze Solce, drugiey dochodząc za Miastem Zywczem, Woda Nagła napadszy, przed nim y za Ławki zabrała y iego na Ispie otoczyła [...]. KomonDziej 165v.
patrz: ISPA
– [...] gdy Incursia Szwedzka Roku tego 1656 na Zywiec Nastąpiła, z Zywcza do Orawy na Iabłonke Wies tak Nazwaną dla pokoia sie przeniesli do Krewnych swoich [...]. KomonDziej 159.
patrz: JABŁONKA
– Tegoz Roku Zboyczow W Kopaniey Kielkanascie graszowało nad Ktoremi Woyciech Klimczak Hetmanem. maiąc Dziada iednego Ktory po prozbie Iałmuzny rzekomo chodził do roznych Domow y Dworow a przeglądał. KomonDziej 216-216v.
patrz: JAŁMUŻNA
– Trzynasta Rzeka Łekawica a ta wypływa ztych Rzek Naprzod z Rzeki Kocierki poczynaiącey sie z zdrodła zpod Mładey Hary od Granic Iedrzechowskich, potym od Kocząnki ktora ciecze od Czarnego działu nad Gorą Kocząnka od Slemienia a potym od Czeretnika Gory. KomonDziej 6.
– Kocierka Rzeka poczyna sie od Zdrodła Mładey Hary od Granic Iedrzychowskich. KomonDziej 7.
– [...] Biała Gora, Zary, Skałka, Czerwieniec, Gora Vpałz, Ielenicza [...]. KomonDziej 14v.
patrz: JELENICZA
– Ielesnianie tedy z inszym Poddanstwem zebrawszy sie porobili sobie Sząnce [...]. KomonDziej 166v.
– Tegoz Roku dnia 7 Stycznia Xiądz Andrzey Chytrzenski Pleban Naypierwszy Ieleśnianski Ziąmek Zywiecki y Muzyk dobry w Ielesni Vmarł [...]. KomonDziej 141.
– [...] Krol [...] zesłał [...] Porucznika swego [...] Ktoremu Klucz Ielesnienski sie Sprzeciwił niechcząc iemu nic dac, do ktorego sie Na Exekutią zesłac obieczował. KomonDziej 166v.
– [...] dano Gospodarzowi znać [...] a ten przyszedszy zadziwił sie Z czego do IM Xiedza Woyciecha Symelliusa Dziekana y Proboscza Zywieczkiego pobiegł, y oznaymił to gdzie z osobliwey Rady Xiedza Kazimierza Gałe[s]kiego Iezuity, y Xiedza Szymona Czadrzynskiego Praesidenta Bracztwa Rozanoczowego do Koscioła Farnego kazano go wziąc, [...]. KomonDziej 183.
– [...] Anderski [...] resignował [...] Po Ktorym Xiądz Simon Ryskowic Commendarz Łetowski y Iordonowski [!] a Patriota Zywieczki Nastąpił. KomonDziej 201.
– Roku Panskiego 1652 Powietrze po Iubileusie Wielkim w Krakowie bardzo grassowało y około Krakowa w Miasteczkach. KomonDziej 149.
– [...] na tey Polanie Owczarz ieden zapalił drzewo stoiące kadłubowate, w ktorym Piniądze zboieczne schowane były, a te sie rostopiły, y kupe zlały z ktorey Materiey Dzwonek, Sygnans na Koscioł Jelesnianski Vlany iest. KomonDziej 5v.
– Kompania Bracztwa Rozancowego [...] do Klastora Kalwarieyskiego wesła. KomonDziej 198v.
– Tegoz Roku po Wielkiey Noczy Sebastian Mrzygłodowic, lubo Człowiek ciemny, ale wielce dowcipny, Cantyleny, y Psalmy na Pamieć Vmieiączy [...] Vmarł. KomonDziej 195v.
patrz: KANTYLENA
– Lec przecie iako mu Maciey Wakuła idąc na smierc wrozył, podobna tegoz Pawła Kup czaka smierc katowska w Roku trzecim podkała oczym Nizey w Roku 1693. bedzie Iz go Scieto w Rynku o Wykradzenie skarbcza Panskiego w Ząmku Zywieckim. KomonDziej 205v.
patrz: KATOWSKI
– Na Pogrzeby wszytkie Czechy ostawniki swoie wielkie y wyszokie na ramieniach nosili a swiece w rekach trzymali. y Groby przed tym sobie sami z Czechow Bracia kopywali na Czmentarzu dla czego kilofy y Łopaty z Marami w Czechach chowano. KomonDziej 16v.
patrz: KILOF
– Toz było za IM Pana Iana Franciszka Omanskiego, Podstarosciego Zywieczkiego, y tey komory Czelney Piszarza. KomonDziej 196v.
patrz: KOMORA
– Tegoz Roku w Kentach. Konwent albo Klasztor Oyczow Reformatow za Miastem załozono, Krotych Fundowali IMPanowie P. Andrzey Ian z Zydowa Zydowski, Chorazy Krakowski, etC y P. Stanisław Zdanowski Burgrabia y Pisarz Grodzki Krakowski etC. KomonDziej 226-226v.
patrz: KONWENT
– Bywał na Plebaniey [...] y tam przeglądaiąc sie w Koscielnym Apparacie y Skarbie tameczney Plebaniey przeczytał w Srebnym Pacifikale Karteczke Drukowaną. KomonDziej 231.
patrz: KOŚCIELNY
– Tegoż Roku 1623 IMPąn Mikołay Komorowski Podluzywszy się V Panow Rylskich Nad to Apparamenta Koscielne Zywieczkie nie ktore pozostawiał. KomonDziej 105.
patrz: KOŚCIELNY
– Tegoz Roku Nieiaki Iedrzey Rzepinski Kozak Ząmkowy y Miesczanin Zywiecki, miał Syna Krzystofa, ktory sie Kradziezą bawił, wchodząc w Czudze Sąmsiedzkie Komory a do Wadowic Krewnemu zanosił [...]. KomonDziej 160.
patrz: KREWNY
– Exequutor Testametny Nieboscika Xiedza Iana Symelliusza Plebana Ielesnianskiego a Rodzonego Brata swego, przed Vrzędem Zywieckim dal Zapisz Vczynic na Rolą tegoz Nieboscika tu lezączą Zlotych 500, z ktorey Ordinował wedle Intentiey Legatariusza na Wyderkaff roczny IM Xiedzu Praesidentowi Bracztwa Rozancza Swietego Nunc et pro tempore bedączemu [...]. KomonDziej 189v.
– tam [w Żabnicy] Rzeka Kamienista iest y Woda w czałym [!] Panstwie Naylepsza y naylekcieysza [...]. KomonDziej 9.
– Na Ktore Bracztwo dano z ArchiConfraterniey Przywiley od Oyczow Bernardinow w Warszawie tegoz Roku Dnia 11 Lipcza. KomonDziej 219v.
patrz: LIPIEC
– W Kluczu Lipowskim Dymow Nro 92. KomonDziej 123.
patrz: LIPOWSKI
– Roku zas 1471 Piotr Komorowski Hrabia Orawski y Liptowski otrzymał darowizną Zywiec od Kazimierza III Krola Polskiego gdy syna iego Swietego Kazimierza z Wegier wyprowadził ktory na Zywcu Vmarł 1422 roku. KomonDziej 17.
patrz: LIPTOWSKI
– Tegoz Roku Dnia 8 Miesiacza Listopada Slachetnie Vrodzony IM Pąn Krzysztof Komorowski Starosta Barwaldski y Oswiecimski Ostatni Potomek z płci Meszkiey Ich Mosciow PP z Komorowa [umarł]. KomonDziej 143.
patrz: LISTOPAD
– Kamesnicza iz tam bywały przed tym Kamienie slnące albo Swieczące sie gdzie Kruscze naydowano y dotych czass moze ich znalesc iako sie w Złatnym pokazuie. KomonDziej 9v.
– Ielesnia Nazwana od Ieleni Lsniących ktore tam na paszą schadzały sie y czesto ich tam łowiono gdy przed tym Lasy były. KomonDziej 8v.
– Dwanasta Rzeka Zylcza ta płynie przez Panstwo Łodwigowskie z pod Gor Małego Skrzeczenka z Gory Malinowa z ktorey tez wykap Wisły wychodzi. KomonDziej 6.
– Czwarta zas Gora Skrzecznia albo Skrzeczno Ktora Wierzchem rozgranicza Panstwo Łodygowskie od Zywieczkiego. KomonDziej 5.
– Przytym dał [pan na Żywcu] Wolnosc palenia Wegla w Lasach Panskich nie robaiąc ze pnia, tylko z łomisk co Vpada y gniie [...]. KomonDziej 150.
patrz: ŁOMISKO
– Mutne Nazwane od Potoka Ktory przez te Wies płynie iz po deszczach zebrawszy Mątno do Rzeki Kossorawy wpada y w Kossorawy wpada y w Kossorawie Wodzie daleko Slak swoy Mątny pokazuie a Wykopem ten Potok wypływa od Palenisk. KomonDziej 8-8v.
patrz: MĄTNO
– Tegoz Roku Dnia 8 Miesiacza Listopada Slachetnie Vrodzony IM Pąn Krzysztof Komorowski Starosta Barwaldski y Oswiecimski Ostatni Potomek z płci Meszkiey Ich Mosciow PP z Komorowa [umarł]. KomonDziej 143r.
– W w tey Roli iest Gora ktorą Bargałowska nazywaią a te na Niwki y Pastwiska Mieyskie obroczo no, od ktorey zPłatu Mieyskiego Vrząd kazdy daie co Rok Złotych 3. do Koscioła Farnego Koscielnym. KomonDziej 101.
– A iesli by sie Kapłąn trafił z Domu y Rodzaiu Wiecorkow aby bliszy był tey Praebendy, Zapiszem Akt Mieyskich zawarowano KomonDziej 187.
– [...] iakos za dwa Roki Miasto te Summe po Złotych 25. płacząc do Skarbu Ząmkowego oddało, y Kwit otrzymało, Vstawiwszy wPłacie Mieyskim tey Decimy grosz ieden od Zagona w Roli, a drugi od Domu Kazdego ale to potym Vstało. KomonDziej 203.
– W w tey Roli iest Gora ktorą Bargałowska nazywaią a te na Niwki y Pastwiska Mieyskie obroczo no, od ktorey zPłatu Mieyskiego Vrząd kazdy daie co Rok Złotych 3. do Koscioła Farnego Koscielnym. KomonDziej 101.
– [...] iakos za dwa Roki Miasto te Summe po Złotych 25. płacząc do Skarbu Ząmkowego oddało, y Kwit otrzymało, Vstawiwszy wPłacie Mieyskim tey Decimy grosz ieden od Zagona w Roli, a drugi od Domu Kazdego ale to potym Vstało. KomonDziej 203.
– Od Suchego Potoka przez Sołe Rzeke az do Łego y do Granic Miedzibrodzkich az do Wierzchu Zaru Polany Panskiey a tam sie schodzą Granice Kobierniczkie Zywieczkie y Slemienskie. KomonDziej 7v-8.
– [...] z Działa [...] dał Ognia ktore sie na dzieciec Sztuk rozerwało y rozrzuciło ze Ludzi Kielka potłukło y z Miasta Ludzie do bliskich Potokow Vchodzili. Ktorzy Szwedzi koło godziny piątey w Noc pod Miasto Zywiec podiechali y napadli na Mikowczanow. KomonDziej 156v.
– Symon Mrzigłodzki y z Zoną swoią Zophią z Possesiey dwu Placzow Mieyskich Wieczkowski y Mikulczowski Nazwanych wedle Przywileiu Na to im od Vrodzonego Mikołaia Komorowskiego De Data in Zywiec Die 27 Decembris Anno 1622 danego zachowani. KomonDziej 111v.
– [...] y Trzynastu nad Folwarkiem Mikuszowskim Szwedzi zabili, y tam pod Bozą Meką na brzegu Rzeki V Szancow samych Pochowani. KomonDziej 165.
– Rola zas Na ktorey Koscioł Milowski Zbudowany iest ma wsobie Szerokosci Zagonow Nro 80 a wdługosci iako inszi Poddani trzymaia. KomonDziej 121v.
patrz: MILOWSKI
– Z Domu Miodonowego trzey X. Stanisław X. Ian y X. Woyciech Miodonsczy. KomonDziej 2v.
– Offiarowaszy Votum Panu Bogu y Naswietszey Paniey Mariey prosząc ile moze bydz ten Lanczuch W te Swieta ktorych sie exponuie Naswietszy Sakrament Na Monstratiey y z Tabliczką był wieszany. KomonDziej 130v.
patrz: MONSTRACJA
– Tegoz Roku Slachetny Pąm Tomasz Sląski Podstarosci na ten czas Zywiecki Sprawił y darował Kosciołowi Zywieczkiemu osobliwie Bracztwu Rozanczowemu Monstrantią Srebrną Złocistą w Slonce. KomonDziej 147.
– Offiarowawszy Votum Panu Bogu y Naswietszey Pamiey Mariey proszą ile moze bydz ten Łanczuch W te Swieta ktorych sie exponuie Naswietszy Sakrament Na Monstra[n]tiey y z Tabliczką był wieszany Ale sie to nie działo bo na Obrazie Noszączym zawiezony był [...]. KomonDziej 130v.
– Od Rzeki Łekawki Graniczami Zadzielskiemi az do Granic Mosczanskich, potym do Potoka Mocząnki, od ktorego poczynaią się Granice Miasta Zywcza. KomonDziej 7.
– 4to. Młynarz Ielesnianski Muzykow na Rok po Złotych 40. KomonDziej 100.
patrz: MUŻYKÓW
– Tegoz Roku Dnia 5 Listopadá Dowcipny Franciszek Laskowic Patriota tuteczny Słuząc VPana Andrzeia Irlanta Podstarosciego Zywieczkiego za Scribenta a zwłascza do Czła, tegoz Dnia w Piątek Wiecor przyiachawszy z Panem z Pola do Ząmku, y dobywaiąc Pistolety Panskie z Pokrowczow, oparł iednym nabitem o Zywot, a wtym nie ostroznie trąciwszy w Czyngiel albo w pioro, przestrzelił sie przez Zywot ze trzeciego dnia ztego Postrzału z Soboty na Niedziele w Noczy poboznie Vmarł. KomonDziej 191.
patrz: NABITY
– Ztego w Oknach ubudwu u wierzchu Kamienia po Keszu urwał, a potym na Obrazie nad głową samą Swietego Antoniego w Ołtarzu bedącego stanął, y Trepki mu Srebrne znog zrzucił lec zadney Skody w Srebrze nie uczynił ani Obrazu nie naruszył. KomonDziej 213.
patrz: NARUSZYĆ
– Podstarosci [...] darował [...] Monstrantią [...] do ktorey zaraz Baldachim Zielony Nedze bogatey z białemi kwiaty z Frandzlą Iedwabną darował Valoris Srebra Grzywien 11. KomonDziej 147.
patrz: NĘDZA
– Ktorzy Commissarze zasiadszy wPoniedziałek po Niedzieli Srodpostney y w dzien Pierwszy Commissiey z Zofiey Kozłowskiey Miesczki Wieliczkiej Dyabał, opetaney od Szesnastu lat one dreczączy za włożeniem V Grobu S. Kantego Kaptura iego (...) KomonDziej 117v.
patrz: NIEDZIELA
– Tegoz Roku We Srode przed Niedzielą Kwietnią Vrzad Burmistrzowski Zywiecki kupił Rzeczypospolitey Mieyskiey kesz Ziemie Nazwaney Rymarzowskiey. KomonDziej 123.
patrz: NIEDZIELA
– Co by miało przeskodzic dla zabraniania Wozenia do Targu Poddanych Wsi, takze y onym samym nie wolnego Kupowania V Poddanych Potrzeb do Budynku Nalezących podług ich Relatiey. Tedy y wtym Pozwaląmy y daiemy Wolnosc Kupowania takowych Potrzeb [...]. KomonDziej 175-175v.
– Bo przed tym tylko Studnia obczymbrowana była, A Boza Meka blisko niey stara za Przekopką iescze stoiąca. KomonDziej 176v.
– [...] Z Bracztwem Rozanczowym Zywieczkim y wszytką Obczą Miasta Zywcza y Wsi z Kapłanami sama pieszemi Nogami idąc ten Obraz w Kosciele Rychwalskim Nawiedzała [pani Grudzieńska]. KomonDziej 160v.
patrz: OBIECZ
– Ten tedy Dom y Zagroda albo dwoie Staiąn Zie mie w Chorobie bedąc Martynowi Włosinskiemu Swa growi swemu y Woyciechowi Szwiezemu takze Swagrowi darował z tą iednak Obligą aby z Domu tego oddawali co Rocznie do Koscioła przed Czymbo rium Funtow Wosku Cztery [...]. KomonDziej 106v.
patrz: OBLIG, OBLIGA
– Ztego w Oknach ubudwu u wierzchu Kamienia po Keszu urwał, a potym na Obrazie nad głową samą Swietego Antoniego w Ołtarzu bedącego stanął, y Trepki mu Srebrne znog zrzucił lec zadney Skody w Srebrze nie uczynił ani Obrazu nie naruszył. KomonDziej K 213.
patrz: OBRAZ
– Katarzyna Foxowiczowna [...] idąc po Piętrze omaczki na schod, az nie wiedząc o dziurze, gdzie Ław Vmkniono, dla Ołtarza na Boze Ciało tam stroionego, na statią trzecią, natrafiłą na nie y spadła na doł [...]. KomonDziej 218.
patrz: OMACKI
– Talerow bitych 470 oprocz co w Folwarku wyrabowali dała, Ktore przeliczywszy przed Karczmą odebrali, a iego przecie nie dbaiąc na to tyrranstwo az do Smierci zabili, Strzeliwszy mu dway z Kompaniey pod pachy kolami na Placzu przed Karczmą połozyli. KomonDziej 202.
patrz: PACHA
– Tegoz Roku Martyn Portasz albo Dzigoszyk ze Wsi Bytrzyc z Wegier Zboycza Sławny z Pawłem Bratem swoim a Pachołkami Dwudziestu piąciema po Zywieckim Panstwie y inszych okolicznych Panstwach Zboystwem swym bardzo graszował. KomonDziej 201.
patrz: PACHOŁEK
– Xiądz Stanisław Kaszkowic [...] Kostke podszedł [...] ktoremu Kostka Napierski Vwierziwszy do Ząmku go z Pachołki wpuscic kazał. KomonDziej 148v.
patrz: PACHOŁEK
– Talar Srebrny Złocisty, Pierscionek Złoty Serce Srebrne Tabliczke Srebrną Perełki y z Kanakiem Metalow dwa Srebnych. Antepedium Kitaykową z Zasłone takąz takze Pacierzi dwoie drotu Srebnego a drugie Burstynowe darowała. KomonDziej 145.
patrz: PACIERZ
– W Kapliczy Ogroyczowey w kazdy Czwartek wiecor po dzwonieniu na pierwsze Pacierze Chłopczy skolni Litanią o Imieniu Pana Iezuszowym spiewywali. KomonDziej 16v.
patrz: PACIERZ
– Maiąc Swiec pare na Lichtarzach na to zrobionych zapalonych, mowiac po iednym Paciorku czyniąc to na wiekszą Czesc y Chwałe P. Bogu. KomonDziej 131.
– Przytym ten pomieniony Xiądz Szymon Myszkowic darował Partykułke Relikwiey inszey, Swietego Marka Meczennika w Pacifikale. KomonDziej 232.
patrz: PACYFIKAŁ
– Bywał na Plebaniey y tam przeglądaiąc sie w Koscielnym Apparacie y Skarbie tameczney Plebaniey przeczytał w Srebnym Pacyfikale Karteczke DruKowaną Specifikuiąc Relikwią Swietego Wita pod Ktorą była Pisczal Zkąd zwysz mianowanemu Kanonikowi, o te sie Reliquią przykrzył. KomonDziej 231-231v.
patrz: PACYFIKAŁ
– Ta Sprawa az do Rzymu per Appellationem wytoczona była, y był Victorem oney tenze Xiądz Iąn Nemetius, ktorego IMPąn Kasteląn musiał pacifikowac, w ktorego potym Maietnosci nie chciał trzymac tego Beneficium Łodwigowskiego, wolał z lepszym pozytkiem w Chrzanowie iednego pilnować. KomonDziej 193v.
– Obraz przybito nad Ołtarz nadedrzwiami samemi, y w dzien Wtorkowy po Bozym Ciele przydało sie, ze na stole rozwinąwszy ten Obraz Rąma do niego z Paczek robiono a wtym Vwidziano na Oczach iego, iakoby Krople łez iego z Oczu wynikaiące. KomonDziej 183.
patrz: PACZEK, PACZKA
– A gdy wszytkie Pagorki y Niziny wszedzie opadaią tu to ta Aeria az blisko Grabia Ku Krakowu rosciąga się. KomonDziej 4.
– Pani Grudzienska [...] Obraz [...] Nawiedzała gdzie Ornat Teletowy bogaty Velum Atłasowe y Antepedium takie takze Burse y Palę z KObierczem darowała y z Nabozenstwem wielkim offiarowała. KomonDziej 180v.
patrz: PALA
– Przytym dał Wolnosc palenia Wegla w Laszach Panskich nie robaiąc ze pnia tylko z łomisk co Vpada y gniie. KomonDziej 150.
patrz: PALENIE
– I inszych Zbanow Naszych Panskich do Palenia Gorzałek Kazdemu Kto by chciał palic pozwalamy, tylko, aby co Kwartał po Złotych Dziesiec do Skarbu Naszego Ząmkowego Czynsu opłaczali. KomonDziej 230.
patrz: PALENIE
– [Wołał] a nic nie wyiawił ktoremu troche zfolgowawszy odpoczynek dano, lec znowu drugie raz wziawszy go Na Meki Srozey ciagniono y Ogniem palic kazano Na co nic nie wyznawszy tylko Iesvz Maria Anna na pomoc wzywał. KomonDziej 118-118v.
patrz: PALIĆ
– Offiarowawszy Votum Panu Bogu y Naswietszey Paniey Mariey prosząc ile moze bydz ten łanczuch W te Swieta ktorych sie exponuie Naswietszy Sakrament Na Monstratiey y z Tabliczką był wieszany. KomonDziej 130v.
patrz: PANI
– Roku Panskiego 1686 Pro Festo Porciunsulae albo raczey Panny Mariey Angielskiey Swieto, Kompania Bracztwa Rozancowego z Koscioła Zywieczkiego na Kalwarią posła, cum magno concursu Ludzi, Panstwa Zyczkiego y tam przybywszy, od Grobu Naswietszey Panny Mariey, Processionaliter wyszedszy, do Klastora Kalwarieyskiego wesła [...]. KomonDziej 198v.
patrz: PANNA
– [...] w tym tam Kosciołku Die 2da Augusti Wdzien Panny Mariey Angelskiey Nabozenstwo odprawuiąc się, wtym Nowym Kielichu, Roku przysłego 1700 Mszą Swiętą pierwszą Celebrowano, przy bytnosci piąci Kapłanow Seminarystow Krakowskich. KomonDziej 225v-226.
patrz: PANNA
– Warszyczki [...] Vmarł Panuiąc Łodwigowskiemu Panstwu po Niebosciku Panu Warszyczkim Starym Kastelanie Krakowskim lat 16. KomonDziej 218v.
patrz: PANOWAĆ
– Roku Pańskiego 1696 W dzien Nowego Lata po Braczkiey Mszy S. Franciszek Pantofla Mieszczanin y Tkacz Zywieczki. idąc do domu swego niosząc Pułszetek Płotna do Zamku po po Parchanem Czmentarza Koscioła Swietego Krzyza Usiadszy nagle omdlał. Y Umarł. KomonDziej K. 216 r.
patrz: PANTOFLA
– Dzieciom iego była Wuyną, y Macochą, co sie przecie stało za dispensą Papieską, lec znim tylko lat trzy mieszkaiąc Vmarł, y Wdową ią zostawił. KomonDziej 227.
– Tegoz Roku Die 10 February Synod w Krakowie za I Mosci XiedzaMarcina Szyskowskiego Biskupa Krakowskiego odprawował sie na ktorym wiele Kapłanstwa y Biskupow było odprawuiąc Processie Sollenne y Nabozenstwa wielkie z Odpustami z Rzymu od Oycza Swietego Pawła Piątego Papieza nadanemi. KomonDziej 103v.
patrz: PAPIEŻ
– A Ciała ich Adrianus Cesarz Kazał do dołu Wielkiego wrzucic ale Papieze naznaczyli to mieysce y nazwali Ad Septem Biotanato to iest Siedmi Braci Swietych. KomonDziej 212v.
patrz: PAPIEŻ
– A te Bozą Meke robił nie iaki Iakub Zeluren Kurland Kamieniarz ktory tu mieszkał y Vmarł w Łekawiczy Parochiey Rychwalskiey. KomonDziej 142v.
– A przed tym do Dekanatu Oswiecimskiego te Koscioły y Parochie Nalezały ktore Nizey Opiszane. KomonDziej 140v.
– [Xiądz Szymon zeznał] Ze tey Reliquiey bardzo załował, iz sie w Kosciele iego iuz osławiła A to iakim Sposobem. Iz iedna Białagłowa Parafianka iego zapadła była wcieski paroxim, ze była iako Opetana, Ktorą po kielka ludzi trzymowało, gdy ią nagabowało. KomonDziej 232.
– Ław po dziesieci Trąmach, na Ktory Kost sami sie Chłopi składali, y koło tey Dzwonice robili, co Kto Vmiał. Jaka to Miłosc była tych Parafianowska swemu Kosciołu Niech to Kazdy Vzna. KomonDziej 211.
– Idąc do Domu swego niosząc Pułszet Płotna do Ząmku po[d] Parchanem Czmentarza Koscioła Swietego Krzyza Vsiadszy nagle omdlał. KomonDziej 216.
patrz: PARCHAN, PARKAN
– Naprzod w Kosciele Parochialnym Zywieckim Titułem Narodzenia Panny Mariey Na Mieyscu Plebana Naznaczone iest Probostwo y ten tituł Xiedzu Stanisławowi Blochowi [...] przed tym Zywieczkiem Dekretem od tąd Nadany zawarowawszy to Prawem y Przywileiem Nalezytym. KomonDziej 119.
– Xiądz Pleban [...] Krow Dziesiec swoich własznych po sobie zostawic deklarował. A Parochianie tez nie Ktorzy, Drugie Dziesiec takze obligowali proKurowac, aby wszytkich było Nro 20. KomonDziej 222.
patrz: PAROCHIAN
– Od Pogrzebow mało, albo nic, brał, y Taczma Parochianom odpusczał, będąc Plebanem przez lat 35. KomonDziej 224.
patrz: PAROCHIAN
– [Oddałem] od Wierzchu Gery a Miedze Miedze Stanikowskiey prosto do sredniego Potoka albo Paworu (iakich Paworow trzy niedaleko siebie) a koło Potoka w dolin[ie] do Gaiow nad Vboczą gdzie bydło Folwarczne pasionkiem przychodzi wydzieliłem. KomonDziej 176.
– Krzyz z gałką postawiono [...] w Ktorą Partykuły Religiey z Głow Swietych Panienek od Swietey Vrsule zachowano y włozono, po trzy razy przy tey Gałcze wypiiaiąc z Pistoletow strzelali. KomonDziej 223.
patrz: PARTYKUŁA
– Przytym ten pomieniony Xiądz Szymon Myszkowic darował Partykułke Relikwiey inszey, Swietego Marka Meczennika w Pacifikale, Ktorą mu Xiądz Walenty Brat rodzony iego [...] dał. KomonDziej 232.
– Dyabeł [...] za włóczeniem Kaptura iego ktory tenze Swiety za Zywota Nosił na nie do Szyie wypedzony wołaiąc te słowa Odrzeczcie precz te Smrodliwą Paruche tego zgniłego co nie z tyłu trapi y Insze Czuda stały sie iawne przy tey Commisiey. KomonDziej 117v.
patrz: PARUCHA
– Alexander Komorowski [...] umarł [...] O ktorym nie ktorzy twierdzą ze po Piełgrzymsku chodząc, w Orawie na Lipniczy u nie iakiego Macieia Szmietany bywał. KomonDziej 104.
– Tegoz Roku Obraz do Noszenia Braczki Naswiętszey Panny Mariey (ktory Xiądz Walenty Hulicius darował) Slachetnmy Pąn Maciey Kantorowski Pisarz Celny IKM na Komorze Zywieckiey [...] reformował. KomonDziej 139v.
patrz: PISARZ
– [...] iakos za dwa Roki Miasto te Summe po Złotych 25. płacząc do Skarbu Ząmkowego oddało, y Kwit otrzymało, Vstawiwszy wPłacie Mieyskim tey Decimy grosz ieden od Zagona w Roli, a drugi od Domu Kazdego ale to potym Vstało. KomonDziej 203.
patrz: PŁAT, PŁATA
– A ze tez czesto sie trafia ze Drzewo nie zapłaciwszy Płatow według powinnosci Ząmkowi przeprowadzaią Rozkazowac raczy Surowo Krolewic Iego Mosc aby zaden z Kupczow Drzewem handluiączych nie wazył sie drzewa nie zapłaciwszy Ząmkowi prowadzić Sub Paena Confiscationis Towaru. KomonDziej 152v-153.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Co sie tycze Ospi Iz Vznawszy to Commiszarze nasi ze te Role z ktorych Miesczanie Osep powinni byli dawac na Folwark Zamkowy Skupione są wolnemi ich od płaczenia tey Ospy Vczynili zachowuiąc iednak w czale in sze powinnosci ktore zwykli odprawowac Płatu Rolnego y ktore wydawaią tak Spitalowi iako y Koscielnym na Kazdy Rok tedy takze y my Dekret ten Commiszarski in toto approbuiemy. KomonDziej 110v.
patrz: PŁAT, PŁATA
– W w tey Roli iest Gora ktorą Bargałowska nazywaią a te na Niwki y Pastwiska Mieyskie obroczo no, od ktorey zPłatu Mieyskiego Vrząd kazdy daie co Rok Złotych 3. do Koscioła Farnego Koscielnym. KomonDziej 101.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Taczma IMX Proboscowi Zyta y Owsza po Wiertelli 28 Zagonow Mieyskich według Regestru Płatowego Nro 220. KomonDziej 12.
patrz: PŁATOWY
– Kapłanem nie był, choc po Biskupsku chodził. KomonDziej 154r.
– Iusczyna Przezwana Iz pod Laszem nad Wolą Panską Iuz zaczeła sie ta Wies. Wieprze Iz tam Dzikie Wieprze bywały y tam ich na tych Polach pobito. KomonDziej 9.
patrz: POBIĆ
– [S Wit] w dziecinskim lecie w lat 13 Meczenską Korone w Rzymie dla Chrystusa otrzymał y zaczna Pani Florentia Ciało iego pochowała. KomonDziej 176v.
patrz: POCHOWAĆ
– NA [...] Szwedow napadli [...] y Trzynastu nad Folwarkiem Mikużowskim Szwedzi zabili, y tam pod Bozą Męką na brzegu Rzeki V Szancow samych pochowani. KomonDziej k. 165.
patrz: POCHOWANY
– Bydło bardzo chorowało [...] dla czego od bolu wielkiego pasc sie nie mogło. A potym pochromiało, y Głowy nie Ktorym popuvhły ze patrzac nie mogło. KomonDziej K. 200.
– A te pogrzebiono [...] do ktorey Vciekaiączy wiele łaszk za iey przyczyną doznawaią y za Swietą poczytaią. KomonDziej 105.
patrz: POCZYTAĆ
– Tegoz Roku Iasnie Wielmozny IM Pąn Iąn Wielopolski Hrabia [...] z Podkanczlerzstwa, Kanclerzem Wielkim Koronnym został otrzymawszy ten Vrząd po IMX Stefanie Wyzdze ktory z Kanczlerzstwa, Arczybiskupem Gnieznienskim, a Primaszem Korony Polskiey obrany był. KomonDziej k 194.
– Michał Szmołka nąn sie obeyrzał, a potym Ogien podmuchował a w tym schylonego Paweł Kupczak Towarzysz Michała Szmołkę tą Siekierą w Szyie ciął, az mu głowa odpadła. KomonDziej k 205.
– [...] w Dzien Narodzenia Naswietszey Panny Mariey była wielka Powodz ze V Miasta Zywcza Stodoły podmyła y ku Miastu sie Woda zblizyła. KomonDziej 200.
patrz: PODMYĆ
– Naznaczył [...] Ludwika [...] Na Starostwo [...], Na Ktore po Smierci iego iuz sie wiedząc gotował, lec go Smierc po Rodziczu za raz Vprzedziła Iz na iednym Katafalku w Krakowie [...] pogrzebiony iest. KomonDziej 200v.
– ... Ian Kantor [...] poboznie Vmarł, ktory Pogrzebion iest na Czmentarzu... KomonDziej 194.
– Odiachał do Mikuszowic bedąc ordinowany od tutecznego Xiestwa Oswiecimskiego na Szukanie y poymowanie Zboyczow V nieiakiego Kubicze mieszkaiącego V Kosciołka Swietey Barbary... KomonDziej K 218v.
patrz: POJMOWANIE
– Tegoż Roku Godzinki o Niepokalanym Poczeciu Naswietszey Panny Mariey w Kosciele Zywieczkim rano w Poniedziałki, we Srode, y w Sobote, zaczeto spiewac, z Fundatiey Dobrodziei pewnych. KomonDziej 213v.
– Ktorzy Commissarze zasiadszy wPoniedziałek po Niedzieli Srodpostney y w dzien Pierwszy Commissiey z Zofiey Kozłowskiey Miesczki Wieliczkiej Dyabał, opetaney od Szesnastu lat one dreczączy za włożeniem V Grobu S. Kantego Kaptura iego (...) KomonDziej 117v.
– W dzien Poniedziałkowy Dnia 19 Miesiącza Wrzesnia Iasnie Wielmozna Iey Mosc Pani Katarzina z Komorowa przed tym IM Pana Piotra Samuela z Grudna Grudzieńskiego ((... Vczyniła Fundatią)). KomonDziej 180.
– Tandatka Gron za Baranią od Granic Sląskich iest na ktorey trawa albo Pasza skodliwa Owczą z ktorey za rok pochorzeią y Napszuią sie y muszą poparszywiec. KomonDziej k. 5v.
– Piotr Barcik [...] Pogrzebiąn iest w Kaplicy [...] gdyz on tez był tego Obrazu Portatorem. KomonDziej k. 223v.
patrz: PORTATOR
– [Dziwlik nozem sie pokłoł] z czego Vmarł, a tego ku Iustitiey Kat wywlokł z Miasta y porybawszy spalił. KomonDziej k. 203v.
patrz: PORUBAĆ
– {Przyniósł listy] Na Dom Iana Komonieckiego mieskaiącego na Rogu w Rynku w Zachodniey Porzedzi od Dzwonice... KomonDziej k. 179.
patrz: PORZĘDŹ
– Po czym nie skoro do siebie przyszedszy wody dla posilenia się około stoiączych prosił ale mu dac nie chciano... KomonDziej k. 118v.
– Tegoz Roku Przed SS Simonem y Iudą Apostołow. Nie ktory Daniel Evetyn Złotnik a z Pragi rodzic, idąc z Wegrow do Polskiey po Rzemiosła, na Osczadniczy z iednał sobie Przewodnika przez Gory przeprowadzić, ktorego idącego wprzod Watralem Głowę potłukł, y iak nie żywego w Lesie Gałeziem przyłozywzy, zostawił, a rzeczy iego pobrał [.] KomonDziej 227v.
patrz: POTŁUC
– [...] nie iaki Bartek Sczotka z Milowki wziąwszy w reke głownią Ognia z ie dnego Działa na głos dał Ognia ktore sie na dziesieć Sztuk rozerwało y rozrzuciło ze Ludzi Kielka potłukło y z Miasta Ludzie do bliskich Potokow z Vchodzili. KomonDziej 156v.
patrz: POTŁUC
– [...] na tym Potoku Vwiezła sie była Gora y zaległa ten Potok y zastanowiła Wode ze iako Staw wielki głeboko woda stała. KomonDziej 6v.
patrz: POTOK
– Pąn Bidzinski tedy zabitym kazał Głowy poucinać, a pocietym zywym na Szyie po Vwieszac, y tak ich az do Krakowa prowadzic... KomonDziej 167v.
– SWięto Chwalebne Vroczyste Swietego Iana Kantego [...] Papiez, naznaczył odprawowac, gdyz przed tym w same Bozego Narodzenia Wigilią gdy własznie Vmarł, powszechno w Kosciele odprawowane było. KomonDziej 194.
– [pokazał Przywiley] y przy tym Gruncie gdyz mu tego w Przywileiu pozwolono pasieki poczynił pobudował y Ziemne Sklepy powymorował takze y insze Role poskupował... KomonDziej k. 112.
– Tegoz Roku Die 11 Juny Sławetna Katarzyna Foxowiczowna a Adama Pawluskowicza Miesczanina [?] y Kupcza Zywieczkiego, Małzonka, przyszedszy w Nawiedziny do Xiedza Pawła Stefana Brzuchanskiego, Prof[e]sa Zakonu Bernardynskiego [...] spadła na doł. KomonDziej 218.
patrz: PROFES
– Tegoz Roku Zboyczow W Kopaniey Kielkanascie graszowało nad Ktoremi Woyciech Klimczak Hetmanem. maiąc Dziada iednego Ktory po prozbie Iałmuzny rzekomo chodził do roznych Domow y Dworow a przeglądał. KomonDziej 216-216v.
patrz: PROŚBA
– Iest Legatum [...], na Msze święte do Ołtarza PrzeNaswietszey Troyce ktory iego Krewny X. Iendrzey Kozatius Fundował Złotych Nro 10 [...] Ostatek Złotych 6 na Anniwersał ząn Pro die Octave Commemorationis Fidelium Defunctorum. KomonDziej 180v.
– Trzebinia, nie daleko, ciągnie sie Potokiem A Swinna, z Przyłekowym Gruntem nieszerokim... KomonDziej rkp 11.
– ...ktorego Ołtarza y Obrazu iego wszytka Ozdoba dotąd sie pokazuie y z niego Pociechy rozne Ludzie Vznawaią i przyozdobiaią go, y swiatłem iako Nizey bedzie opatruią. KomonDziej rkp 146.
– ...w Sukni wpasie gdzie sie przypaszował naleziono zaszytych Czerwonych Złotych 27. KomonDziej k. 217.
– ...Chłopstwo zbuntowawszy sie, ostadą albo torem po przypierzchu Sniega za nim sło, y na Łącze Nazwaney Srobite w Kolebie szusząc sie [uchwycono]. KomonDziej k. 204.
– ...było tamze Pietro na to przy sposobione dla przyzniecia y przycieszowania ław pod ktory czas Piorąn na Wiezą Vderził... KomonDziej rkp 139.
– Którzy [karczmarze] z pierwu Piwo takie warzili, ze sie ludzie nie mogli do niego przysposobic choruiąc wiele KomonDziej k. 225.
– [...] ta Wies do Fary Zywieczkiey Nalezy y Kiermasz z Miastem odprawuie wedle dawney Possessiey Mieysca choc by do Radzichowskiey bardziey iey przystało. KomonDziej 9v.
– A tego Xiedza Iana Symelliusza Plebana Iele snianskiego W Kosciele Zywieckim Pogrzebiono W Grobie taiemnym małym w tyle Koscioła. gdzie z Pro cessią wychodzą do drzwi Koscielnych, bedąc do niego Wchod pod Ławkami Kamieniem przywalony Ziemią przyszuty, gdzie Niebosczyka Iana Wiecorka I z Małzonką iego Małgorzatą po nim pochowano. KomonDziej 188.
patrz: PRZYWALONY
– ...przebiwszy się przez kupę do Wody w Sołe wskoczył y przepłynąwszy na brzeg tam na despekt Vbranie opuściwszy zadek na nie wypiął a potym do Iasza Vciekł, gdyz był Przywodek na ten czasz niemały. KomonDziej rkp 124v.
patrz: PRZYWODEK
– Roku Panskiego 1654 IMX Stanislaw a Sebowo Bloch, Naprzod Archipraesbyter Brodniczki, a potym Dziekąn Psczynski [...] tu w Żywczu Vmarł... KomonDziej rkp 153.
– ...to mieysce Czerwone sie wydaie; y pulment grunt złocisty pokazuie... KomonDziej k. 213.
patrz: PULMENT
– [...] Piszarza [...] Vderzili Nad to Matheusza Rugulusza Woyta y Sebastiana Medone Burmistrza i inszych Sąmsiadow na Zabicie bili y rubali przez co sie wielki Tumult y Gwałt w Miescie sie stał nie będąc iescze takiego Nigdy. KomonDziej 127v.
– [...] przed Karczmą połozyli Kazawszy potym Pacholikowi małemu iescze złą Siekierą Szyie Vciąc Ktoremu zeSzczeką Szyie okrutnie Kielka razy rąbiąc odciął. KomonDziej 202.
– Przytym dał Wolnosc palenia Wegla w Lassach Panskich nie robaiąc ze pnia tylko z łomisk co Vpada y gniie [...]. KomonDziej 150.
– [...] Brana zabili y gotowac Vmyslili, Maciey Wakuła Barana w Kolebie sprawiał, a Michał Szmołka pod Kotłem na Ogien dmuchał, a Paweł Kupczak drwa rąbał, y Siekiere oględuiąc, rzekł te Słowa iest ostra, Vciął by nią do razu Szyie [...]. KomonDziej 205.
– Tegoz Roku IM Pana Andrzeia Korycinskiego Iey Mosc Pani Vrsula Małzonka iego Na dzien Niepokalanego Poczecia Naswietszey Panny Mariey Matki Bozey darowała na ołtarz Braczki Zywiecki Obrus roznemi Iedbawiami [!] ze Złotem na Rąbku robiony Na Ktorym Miásto wzorow Mysteria albo Taiemnice Naswietszey Panny z OPisma Swietego są wychawtowane y subtelno wyszyte. KomonDziej 129v.
patrz: RĄBEK
– Cisz Commiszarze Naszi postanowili aby Miesczanie Na szi [...] Posłuszenstwo Zamkowi we wszytkim oddawali [...] aby [...] kazdy Snich za naymnieyszym roskazaniem Vrodzonego Starosty Naszego [...] powinien był z Ruszniczą y bronią reczną przy Vrodzonym Staroscie Naszym albo iego Nasmiesniku [...] ruszyc sie. KomonDziej 114v.
patrz: RĘCZNY
– A przytym Browarku była Studnia w ktorey sie dwoie Ludzi Vtopiło Ieden Pokiwidno Nazwany Pomocznik, a druga Iadwiga Kaczurzina [...] Niewiasta Ku rodzeniu dziatek chodzącza. KomonDziej 191v.
patrz: RODZENIE
– Co sie tycze Ospi Iz Vznawszy to Commiszarze nasi ze te Role z ktorych Miesczanie Osep powinni byli dawac na Folwark Zamkowy Skupione są wolnemi ich od płaczenia tey Ospy Vczynili zachowuiąc iednak w czale in sze powinnosci ktore zwykli odprawowac Płatu Rolnego y ktore wydawaią tak Spitalowi iako y Koscielnym na Kazdy Rok tedy takze y my Dekret ten Commiszarski in toto approbuiemy. KomonDziej 110v.
patrz: ROLNY
– Roku Panskiego 1686 Pro Festo Porciunsulae albo raczey Panny Mariey Angielskiey Swieto, Kompania Bracztwa Rozancowego z Koscioła Zywieczkiego na Kalwarią posła, cum magno concursu Ludzi, Panstwa Zyczkiego y tam przybywszy, od Grobu Naswietszey Panny Mariey, Processionaliter wyszedszy, do Klastora Kalwarieyskiego wesła [...]. KomonDziej 198v.
– Tegoz Roku Slachetny Pąm Tomasz Sląski Podstarosci na ten czas Zywiecki Sprawił y darował Kosciołowi Zywieczkiemu osobliwie Bracztwu Rozanczowemu Monstrantią Srebrną Złocistą w Slonce. KomonDziej 147.
– [...] dano Gospodarzowi znać [...] a ten przyszedszy zadziwił sie Z czego do IM Xiedza Woyciecha Symelliusa Dziekana y Proboscza Zywieczkiego pobiegł, y oznaymił to gdzie z osobliwey Rady Xiedza Kazimierza Gałe[s]kiego Iezuity, y Xiedza Szymona Czadrzynskiego Praesidenta Bracztwa Rozanoczowego do Koscioła Farnego kazano go wziąc, [...]. KomonDziej 183.
– Przewielebny IMX Iąn Zerzinski Kanonik y Officiał na ten czas Krakowski Dał approbatią albo admisse Kosciołowi Zywieczkiemu Na Bracztwo Rozanczowe. KomonDziej 103.
– Manssionarystowie Czterze ze trzema Skolnemi zwysz Napiszanemi y powinni Spiëwac Officium B V Mariae według opisanego Breuiarza y Mszału Rzymskiego głoszem wdziecznÿm y wyraznÿm Kazdego Roku y dnia ze Mszą S de B V Maria. KomonDziej 120.
patrz: RZYMSKI
– samosiedm KomonDziej .
patrz: SAMOSIEDM
– Wulkanie twoia Czeladz iak wysoko wstała Tak, ze cię iuz w Rzemiosle twoim scelowała Miasto srogich Piorunow ktores Bogom kował Slosarz narobił Strzelby tym cie przeformował. KomonDziej 119.
patrz: SCELOWAĆ
– Aby iednak Czynsu Złotych 40 ktory teraz dawa płacił y z Siekierą do Dworu na Poprawe chodził Słowik Młynarz. KomonDziej 115v-116.
patrz: SIEKIERA
– A podobno to z tey Okazyiey tego Pana Dembinskiego oslepic, a Pana Stadniczkiego wywałaszyc kazał, dla czego, bedąc w Baniciey do Rzymu poszedł y tam gdzies Vmarł, iz o nim do tego czasu gdzie sie podział niesłychac. KomonDziej 104.
patrz: SŁYCHAĆ
– Na ktorey Gorze iest Iezioro iedno na kstałt Stawu Sitowiną zarosłe gdzie Czarna Woda zawsze stoi, y ztąd Nazwana ta Gora iest Skrzecznią albo Skrzeczno ze wtym Ieziorze Zaby czesto skrzeczą ze ich daleko pod Wiecor słychac. KomonDziej 5.
patrz: SŁYCHAĆ
– Sporys Wies Nazwana iest Iz na tym mieyscu gdzie Wies Zaszadzona Ziele Sporys przyd tym rodziło sie. Przytym ze Sporo Przodtkowie tameczni siewali. KomonDziej 8v.
patrz: SPORO
KomonDziej 2.
patrz: STÓŁ
– [...] Pryncipała na Hak wyciągniono y zawieszono pod Orawskim Zamkiem na ktore Szubienice az Strach było y okropa poyrzec. KomonDziej 183.
patrz: STRACH
– Strachy rozne w Domu od Swieta Swietego Mikołaia az do Gromnic bywały benedikuiąc Kapłani y Exorczyzmy Kładąc, a nic nie pomagało. KomonDziej 178.
patrz: STRACHY
– Roku Panskiego 1649 Dnia 17 Stycznia Kazimierz na Krolewstwo Polskie od Xiedza Macieia Łubienskiego Arczybiskupa Gnieznienskiego pomasczony y Koronowany iest. KomonDziej 147v.
patrz: STYCZEŃ
– Iey Mosc. Pani Teresa Tarłowna Małzonka iego Narodziła, Syna, imieniem Karola, Franciska, Salesiusa, Franciska Xauerego y Iozefa w Krakowie w Pałaczu swoim, Ktorego Krzcił PrzeWielebny IMXiądz Kazimierz Łubinski Biskup Heraklyski Suffragąn na ten czas Krakowski. KomonDziej 228-228v.
patrz: SUFRAGAN
– Znowu Anna Burowna albo Iakuba golcza Młynarza na on czas na Soli bedącego Małzonka takze Korone Srebrną na Swietą Anne Sprawic dała iako Patronce swoiey. Takze Regina kolasina Kowalka niegdy Ciencinska, Szukienke Srebrną na Swietą Anne postarała sie Kostem swoim wystawic. KomonDziej 222v.
– az Roku 1704 za Consensem IM Xiedza Proboscza y Starszych Bracztwa Na Szukienke Srebrną na tenze Obraz ten Łanczuch y z Tabliczką z inszemi Tabliczkami pomnieszemi przerobiony na Wiekszą Ozdobe w ktorey iest Srebra Grzywien Nro 7. KomonDziej 130v.
– Co widząc Ewa Iaszkowa Wdowa z Kamesnice, drugą Szukienke na Naswietszą Panne Marią dała zrobic, y one przy Ozdobic Sebastiąn zas Szcota z Milowki Na Pana Iezusa Dzieciątko na trzecią Szukienke Kost. łożył, y one dał pozłocić. KomonDziej 222v.
– Znowu Anna Burowna albo Iakuba golcza Młynarza na on czas na Soli bedącego Małzonka takze Korone Srebrną na Swietą Anne Sprawic dała iako Patronce swoiey. Takze Regina kolasina Kowalka niegdy Ciencinska, Szukienke Srebrną na Swietą Anne postarała sie Kostem swoim wystawic. KomonDziej 222v.
– Tegoz Roku z testamentu Xiedza Szymona Czadrzynskiego Praesidenta Braczkiego Rozanczowego Zywieczkiego Swietemu Antoniemu w Ołtarzu w Kapliczy zostaiącemu Srebna Sukienka albo Chabit Sprawiony od Złotnika Olkuszkiego za Staraniem Xiedza Stanisława Symelliusa Bernardina Olkuskiego, Kaznodzieie a Patrioty tutecznego Zywieczkiego. KomonDziej 195v.
– lec potym trzeciego dnia Czyrulik odwinąwszy mu rane (podobno błonke przeciętą miał,) para zniey wyszedszy mowe zamknął, y tak nieruszaiąc sie lezał V Ktorego w Sukni wpasie gdzie sie przypaszował naleziono zaszytych Czerwonych Złotych 27. KomonDziej 217.
– Po franczusku [...] przyjechał [...] Polskie Suknie z Siebie złozywszy, y od tąd po Franczusku sie zawsze Nosił. Tegoz Roku Die 27 Xbris Iasnie Wielmoznemu IMPanu Franciskowi Hrabi na zywczu z Pieskowey Skału Wielopolskiemu Staroscie Krakowskiemu etC a Panu Naszemu Dziedzicznemu Iey Mosc [...] Narodziła Syna. KomonDziej 228.
– Chłopieta Skolne Litanią takze de Passione D-ni maią Spiewowac. KomonDziej 171v.
patrz: SZKOLNY
– W Dzien Zaduszny Chłopczy Skolni z Krzyzykami Ołtarze w Kosciele obchodzili. KomonDziej 16v.
patrz: SZKOLNY
– Tegoz Roku Sławnÿ Sebastian Miodona Raycza Zywieczki Vczynił Fundatią [...] połozywszy Summÿ Złotych, 60. na Wyderkaff aby w Kazdą Niedziele y Swieto Czały Rok dwoie SzKolnych chłopiąt w Komeszkach z Zakrystyiey przed Wielki Ołtarz ku Ewangelieÿ y Elewatieÿ Na Mszy Wielkiey przystoynie y zawsze wy chodziło. KomonDziej 132.
patrz: SZKOLNY
– Xiądz Hieromin [!] Szadkowski [...] fundował Złotych Nro 20. Polskich Na Wyderkaff na Szuknię iednego Vbogiego Skolnego Chłopcza w Skole Zywieckiey Vczącego się. KomonDziej 138v.
patrz: SZKOLNY
– Tegoz Roku Nie iaki Iozef J[a]worski Bakałarz na ten czasz Skoły Zywieckiey, w Swieta Wielkanocne skrwawił Koscioł Zywiecki. KomonDziej 224.
patrz: SZKOŁA
– Aby Gorzałek baryłami Naprzeszkode karczm Naszych po Wsiach Panstwa Naszego nie wazyli się Nosic, ani pod Koscioły Szynkowac [ci, którzy chcą palić gorzałki]. KomonDziej 230.
patrz: SZYNKOWAĆ
– Za co był V Koscioła Swietego Krzyza pod Parchanem pod Bozą Meką Kamienną Sciet, y tam pogrzebion. KomonDziej 107.
– Clementia sie iey pokazała ze tylko oboie Scie[c]i zostali KomonDziej 171-171v.
– Rzeki Panstwa Slemienskiego. KomonDziej 7.
– [...] na koniach iezdili [...] Spiewaiąc Piesni Wielkonoczne za co im Smiegurzty dawano y wodą ich polewano. KomonDziej 16.
– Ktore dwa Domy P. Andrzey Irlant, Podstarosci Zywiecki, roskazał Spalic.Przy tym powiadali ze Baba Strzyga, onych podusiła chodząc po Smierci do tych Domow. Ktorey Babie dobywszy one głowe w Grobie Vcieto. KomonDziej 139v.
patrz: ŚMIERĆ
– Zuzannie Wawrzyncza Kolki Małzonce a Siestrze Iana Komonieczkiego rodzoney wtey ze Wsi mieskaiącey sniło sie po dwa razy przestrzegaiąc aby ten Obraz do Koscioła dano, bo iak nie bedzie dany Dom ten zgore. KomonDziej 159v.
– Pleban Rychwalski Pozytyw [...] sprawił [...] gdzie przed tym Chorałem tylko Nabozenstwo Spiewano. KomonDziej 195.
patrz: ŚPIEWAĆ
– Xiądz Plebąn prze lat piącią Pozytyw dosic znaczny [...] dał zrobic Ktorego przed tym nie było tylko prosto chorałem spiewowano. KomonDziej 203.
– Ktorzy Commissarze zasiadszy wPoniedziałek po Niedzieli Srodpostney y w dzien Pierwszy Commissiey z Zofiey Kozłowskiey Miesczki Wieliczkiej Dyabał, opetaney od Szesnastu lat one dreczączy za włożeniem V Grobu S. Kantego Kaptura iego (...) KomonDziej 117v.
– [...] Woiewodzic Kaliski Starosta Srodzki w cieszką Chorobe wpadł [...]. KomonDziej 145v.
patrz: ŚRODZKI
– Maiąc Swiec pare na Lichtarzach na to zrobionych zapalonych, mowiac po iednym Paciorku czyniąc to na wiekszą Czesc y Chwałe P. Bogu. KomonDziej 131.
– [...] Kurs [...] fundował [...] ktory Spiewaia we Swieta tylko wielkie Boskie, y panny Mariey, także [Święta] Apostolskie [...]. KomonDziej 133v.
patrz: ŚWIĘTO
– Tegoz Roku Nie iaki Iozef J[a]worski Bakałarz na ten czasz Skoły Zywieckiey, w Swieta Wielkanocne skrwawił Koscioł Zywiecki. KomonDziej 224.
patrz: ŚWIĘTO
– Ztego w Oknach ubudwu u wierzchu Kamienia po Keszu urwał, a potym na Obrazie nad głową samą Swietego Antoniego w Ołtarzu bedącego stanął, y Trepki mu Srebrne znog zrzucił lec zadney Skody w Srebrze nie uczynił ani Obrazu nie naruszył. KomonDziej K. 213 r.
patrz: TREPEK, TREPKA
– Iest Legatum [...], na Msze święte do Ołtarza PrzeNaswietszey Troyce ktory iego Krewny X. Iendrzey Kozatius Fundował Złotych Nro 10 [...] Ostatek Złotych 6 na Anniwersał ząn Pro die Octave Commemorationis Fidelium Defunctorum. KomonDziej 180v.
patrz: TRÓJCA
– A ten lub Biskupi Tituł trzymał iednak Kapłanem nie był, choc po Biskupsku chodził zabroniwszy iemu Polaczy Duchowienstwa dla nie zaginienia Liniey y Familiey Krola Iagielona z ktorey poszedł. trzymał KomonDziej 154.
patrz: TYTUŁ
– [...] obiawienie [...] otrzymały. Jz sie im dzieciątko małe pokazało, y rzekło pomrzecie w tey chorobie iezeli tego Obrazu do Koscioła nie oddacie, y wstawszy to oznaymiła i znaki na recze tych Kropli wyrazone iedna miała, co iey na reke Vkapły ztego Obrazu. KomonDziej 217.
patrz: UKAPNĄĆ
– Folwark zniesiono [...] Ktory Skołą Vrzedniczą zwano, a na Zarembki to Pole Poddanym romierzono, a stał ten Folwark przez lat 45 od Zbudowania swego. KomonDziej 228v.
– [...] Macieia Katorowskiego Gospodarza Naprzod Vbili y zkrwawili az Vciekł do Krzystofa Mrzygłodowicza Piszarza Mieyskiego za ktorym tamze wpadli y tego Piszarza przy Xiedzach dwu obuchami Vtłukli y Pałaszem w głowe Vderzili. KomonDziej 127v.
patrz: UTŁUC
– A Piotr Brzuchanski ze był przyczyną Vtonienia Woyciecha Pawlusza Małzonke iego w Małzenstwo poiął y Corke iego Katarzyne ktorey tylko było Niedziel Osminascie gdy Ociec Vtynął nalezycie wychował. KomonDziej 169.
– ...z iednał sobie Przewodnika [...] Ktorego idącego wprzod Watralem Głowę potłukł, y tak nie żywego w Lesie Gałeziem przyłozywszy, zostawił... KomonDziej 227v-228.
patrz: WATRAL
– [...] zostawszy Wdowczem po Oswieczoney Iey Mosci Paniey Angeli Febroniey z Koniecpola [...] Krzystyne Komorowską, Małzonką otrzymał [...]. KomonDziej 144v.
patrz: WDOWIEC
– Roku Panskiego 1690 W Kosciele Zywieckim Sąd Panski na Teczy we srod Koscioła nad Crufixem [...] wymalowany iest. KomonDziej 207.
– Włoch Dolabela [...] starą modę Slachty y Miescząn wyraził iako przed tym tu chodzono po prostu nie co z Wegierska w Deliykach z krotkiemi rekawami. KomonDziej 139v.
patrz: WĘGIERSKI
– Viator z Angiołem [...] miał swe rozmowy Ku ktorym Swiat y Czart przybył, ale to Angioł Stroz rospłoszył, y Viatora na droge Zbawienną nawiodł. KomonDziej k. 209v.
patrz: WIATOR
– [...] czesto widywano Na tym Obrazie Krople na twarz wystepuiące ktore ocierano rozumieiąc ze to z Wilgotnosci przychodzi, dla czego przybito go na insze mieysce, lec dosic na tym nie było [...]. KomonDziej 159.
– Z tego tedy Pietra raz zrzucił Wiatr deszkę ktora Tomaszowi Chwostkowicowi do Skoły na Nauke idącemu na Czmentarzu Konczem w palec wielki Nogi Vderziła, z kąd przybiegszy do Szkoły biegał od bolu nic nie mowiąc az widziawszy krew omdlał [...]. KomonDziej 139.
patrz: WIDZIEĆ
– Tegoz Roku Nie iaki Iozef J[a]worski Bakałarz na ten czasz Skoły Zywieckiey, w Swieta Wielkanocne skrwawił Koscioł Zywiecki. KomonDziej 224.
– Milowka na swe Role nie zbyt Vtyszkuie Czałuiow we Wierbiny, bardzo Vrodzxayny. KomonDziej rkp 11v.
– Turek Motyka ze Wsi Cisca pokazał takze Przywiley Na Łąkę miedzi Wiercigrochowa a Slizowa Łąkami lezaca. KomonDziej rkp 115v.
– Wikary Milowski, co V nich bywał, tam się na Rayczy wietrzył. KomonDziej rkp 139v.
– Na iego Mieysce na Plebanstwo stanowiono Xiedza Woyciecha Mazurkiewicza Rodem z Sendomierza z Wikariey Milowskiey. KomonDziej rkp k. 132.
patrz: WIKARYJA
– Tych tedy Zboyczow na Czwiertowanie Siedmi Osądzono a Burego iako Hetmana na Chak ktorego na Placzu gdy Ciągniono na Chak Zywo tak mowił Wiu Bury do gory... KomonDziej rkp. 125.
patrz: WIU
– Tegoz Roku Wolnicza w Zywczu Nastała wedle Praw Opisanych od S Bartłomieia, az do SS Trzech Krolow, na Ktorą tak Mieszo Rzezniczy iako y Piekarze Chleb Wozem ze Wsiow wozili... KomonDziej k. 226v.
patrz: WOLNICA
– A to wprowadzenie tego Bracztwa było cum Venerabili Sacramento w przytomności Bracztw. KomonDziej 9.
– Zbudowawszy P. Tomasz Slaski Podstarosci Zywieczki Naypierwszy Dom Annie Koteląnce, a potym Hayduczy, y Wrotny zbudowali sie, y do Miasta ta Vlicza z Woli Panskiej iest Incorporowana. KomonDziej rkp. 147.
patrz: WROTNY
– W dzien Poniedziałkowy Dnia 19 Miesiącza Wrzesnia Iasnie Wielmozna Iey Mosc Pani Katarzina z Komorowa przed tym IM Pana Piotra Samuela z Grudna Grudzieńskiego ((... Vczyniła Fundatią)). KomonDziej 180.
patrz: WRZESIEŃ
– [...] gdy tedy z Czudzey Ziemie z nim do Zywcza nawrocił sie, Ociec Praeceptora z karety wystepuiącego witał a Syn Praeceptorowi wyciął policzek, mowiąc teraz cie Szanuie Ociec moy, cos mnie w Czudzey Ziemi tak Surowo karał, y Vpadszy do Nog Oyczu, Sprawiedliwosci nąn prosił [...]. KomonDziej 193.
patrz: WYCIĄĆ
– Ciencina Nazwana od Lasu cienkiego wyciecia gdzie przed tym cienko wyrastaiączy był mowiąc Ciencina to sama. KomonDziej 9.
patrz: WYCIĘCIE
– A co raz, szerząc Wioski, bez wszlakiey odwłoki Wycinano głebokie, y gęste Potoki. KomonDziej 15.
patrz: WYCINAĆ
– I nie mogąc na nim nic wymeczyć tak zemdlonego y trzy kroc zmeczonego tyrransko z Mąk na Ziemie złozono. KomonDziej 118v.
patrz: WYMĘCZYĆ
– Znowu spusciwszy na noc, az rano Bitomski z Zernowskim Instygatorowie nan Nastąpili aby wyznał co Koniuszy Lobkowic przed nim sie Spowia dał. Na co gdy powiedział ze zadnym sposobem na nim nic nie wymeczą. znowu bez Mieszkania po trzeci raz na Meki wziety, tylko IEZVS, MARIA, ANNA te Imiona swiete na pomoc wołał. z czego sie nasmiewano. KomonDziej 118v.
patrz: WYMĘCZYĆ
– Vciekac chciał, nie bedąc mu zadna Krzywda, Ktorego tylko na Tortury wzieto, niedał sie ciągnąc ani palic ale dobrowolnie przyznał, iako Babralaka Chłopcza oknem przez krate podrabinie w Noczy do Skarbczu wszadził powiedziawszy gdzie Skrzynia lezy gdzie ten Babralak w Skrzyni w Wieku dziure Instrumentem wyrznąwszy, piniądze wziął, a iemu podał. y te piniądze w Iazie zachowane miał ktoremi sie z Towarzystwem podzielił. KomonDziej 210v.
patrz: WYRZNĄĆ
– A ta Skoła zbudowana była stara Roku 1558 y stała przez lat sto y osmninascie iako otym Wiersze są na dedrzwiami wtey Skole przez Sebastiana Szałdrzinskiego Bakałarza iuz potym bedącego Zywieczkiego, z Concipowane, y reką iego wyrzniete, takie iako Nizey są w ktorych sie Rok spalenia iey Koscielną Liczbą w Literach pokazuie. KomonDziej 188v.
patrz: WYRZNIĘTY
– A Czyzyk co sie pod kadz skrył taiemnie sie wysiedział gdyz go nikt nie wiedział y o nim nie wiedział. KomonDziej 124v.
– Tegoz Roku Die 11 Juny Sławetna Katarzyna Foxowiczowna a Adama Pawluskowicza Miesczanina [?] y Kupcza Zywieczkiego, Małzonka, przyszedszy w Nawiedziny do Xiedza Pawła Stefana Brzuchanskiego, Prof[e]sa Zakonu Bernardynskiego [...] spadła na doł. KomonDziej 218.
patrz: ZAKON
– Resolute na Smierc [...] poszedł [Sebastian Dobosowic-Gruszecki] czytaiąc sobie sąm Akty zbawienne głosno. KomonDziej 211v.
patrz: ZBAWIENNY
– [...] Tegoz Roku Woyciech Faber Miesczanin Zywieczki Browarek mały w ktorym po Czesci Piwo na Miasto robiono (co go był Iedrzey Gruntarski niegdy Miesczanin y Radny Zywiecki zbudował) zgnoił [...]. KomonDziej 191v.
patrz: ZGNOIĆ
– Poczym gdy nąn smiertelne siły przyszły. Wielebny Xiądz Swinek Pleban z [...] Naswietszym go sakramen tem opatrzywszy. IEZVS MARIA ANNA wołaiąc Crucifix do siebie przytulaiąć [!] sczesliwie Zywot swoy do konał. Ktorego siedm dni Ciało wsklepie leząc Czu downe swiatło przy nim widziano. a zméczone Ciało iako Roza zakwitło ze zadney skazy Meczenia znac nie było a pogrzebszy iego, prochem z Grobu iego wzietym wiele. chorych Vzdrowiało sie. KomonDziej 118v.
patrz: ZMĘCZONY
– I nie mogąc na nim nic wymeczyć tak zemdlonego y trzy kroc zmeczonego tyrransko z Mąk na Ziemie złozono. KomonDziej 118v.
patrz: ZMĘCZONY
– Na Folwarku Wieprzskim Vrzednika Mikołaia Woynarowskiego zmeczyli. KomonDziej 104v.
patrz: ZMĘCZYĆ
– Tegoz Roku Nastąpił na Probostwo Zywieckie Xiądz Mikołay Fołtynski rodem z Kent a z Matki Zywczanki. KomonDziej 172.
patrz: ZYWCZANKA
– Takze Piwa Zylinskiego Achtelami y Gorzałek zkąt inąd do Miasteczka Naszego Zywcza przywozic, y taiemnie przenosic, y na Szynki podawac niesmieli, pod przepadkiem tych Trunkow y Karaniem Naszym srogim Ząmkowym. KomonDziej 230.
patrz: ŻYLIŃSKI