Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
MikSil 1733 oryginał
Silva rerum

Odnotowano 327 cytatów z tego źródła
– Epitheta Historica [...] Afrykanskie Bazyliszki. MikSil 47.
patrz:
– Abdykowawszy na koniec Krolewstwo [Jan Kazimierz] umarł we Francyi. MikSil 255.
patrz: ABDYKOWAĆ
– [...] y alfabetu liter nieznał [Szymon, teolog paryski], ktorego obiecadła ledwo przez lat dwie nauczył się od małey dzieciny. MikSil 285.
– Sam naywyszszy Monarcha niebieskiego zsyła Ablegata [anioła]. MikSil 184.
patrz: ABLEGAT
– Złota y Srebra adamant nad strony Wszytkie, bogatsze te się skomparuie. MikSil 8.
patrz: ADAMANT
– Po myslna niech adaptuie fortuna, bys żyła wieki Nestorowe. MikSil 222.
patrz: ADAPTOWAĆ
– Z admiracyą cały uyrzał swiat nayiasnieyszego całego firmamętu planetę [Jezusa]. MikSil 283v.
– Dziwna to rzecz ale większey godna admiracyj owego widoku reprezentacia ktora w Nayswiętszym chlebie Eucharystycznym [...] stała się. MikSil 292.
– Życzliwych wotow apprekacya to pleno affecti nosząc za dyrekcyą dzisiejszego Amirała. MikSil 133.
– Dobremi Konsyliarzami y Senatorskiemi admonicyami gardził. MikSil 250.
patrz: ADMONICJA
– Z orygentalnych krajow, trzej Krolowie mieli mu [Jezusowi] powinną uczynić adoracyą. MikSil 284.
patrz: ADORACJA
– Tego Orła Polskiemi skrzydłami ktoregoz WKM [...] con kredował opiece [...] składam przed majestatem adoracye. MikSil 105.
patrz: ADORACJA
– Pokoy nie woyne przy wotow adressie Swiątek Braterski Marcinowi niesie. MikSil 163.
patrz: ADRES
– Uniżono Wm Panu adresuię veneracyą. MikSil 206v.
patrz: ADRESOWAĆ
– Cokolwiek [...] wysmienitych panegiryków Oratorskie wynaleść mogą subjekta, wszytkie bez figmentów adulacyi nikomu inszemu tylko samey cnocie przynalezące konserwowane być powinne iey honorowi. MikSil 76.
patrz: ADULACJA
– Zelisław Hetman ręke bułatem adwersarza ucięto prezentował. MikSil 283.
patrz: ADWERSARZ
– To rzecz pewna że przez żywą kontemplacią umarłych kalwarie y kości wroznych duszy pomagaią affekciach. MikSil 291.
patrz: AFEKCJA
– U mnie maxima słuzyć zawsze Przyiacielskiey affektacyi. MikSil 67.
– Nieudolna Domowego oratora Suada z perłowym bogatey affluencyi paktolem dnia dzisieyszego iść [...] od waża się. MikSil 160.
patrz: AFLUENCJA
– Insze tego Satyrysty afforyzmy. MikSil 177.
patrz: AFORYZM
– Według pospolitego afforyzmu; non iacet in molli veneranda scientia lecta. MikSil 284v.
patrz: AFORYZM
– Niech żal twoy widzo affryckie arktury. MikSil 240.
patrz: AFRYCKI
– Epitheta Historica [...] Afrykanskie słonie. MikSil 47.
– Epitheta Historica [...] Afrykanskie Bazyliszki. MikSil 47.
– Tak rozumiem, że ta literalna mianowicie szczyrym zapisana na sercu piorem, nie będzie bez akceptacyi postawa. MikSil 189.
patrz: AKCEPTACJA
– Wszakże y dzisieyszey festu konstellacyi znaczne Sczęscia akcessyie rokuie sobie [św. Elżbieta]. MikSil 222.
patrz: AKCESJA
– Na koniec po przepędzonym na tronie 52 Roku Przeniosł się [Bolesław Wstydliwy] po zapłate swiątobliwych akcyi Swojch do nieba. MikSil 252.
patrz: AKCJA
– Nie referuy zas brzydkich terminow słyszanych, Chyba że w Akrostyku płasczem przyodzianych. MikSil 296.
– Darmo trwałe wszczęściu gruntuiesz nadzieie Ieden to fortunny aquilo rozwieie. MikSil 87.
patrz: AKWILO, AKWILON
– W złotey Alakant spełniaiąc Czarze Z pereł truciznę piią Cesarze. MikSil 90.
– Iużby wsiedm cudow swiata policzyć tego trzeba, ktoby [...] od cukrow y alakantow miałsię do sucharow ywody. MikSil 80-80v.
– Opiewa trąb marsowych alarmo takie dzisieysze podłe bellatora tryumphy. MikSil 181.
– Ludzkiey natury iest cięszka odmiana, Iakby z Murzyna chcieć czynić Albana. MikSil 314.
patrz: ALBAN
– Kardynał Bolloniusz nad grobem swego stryia trzy lampy wystawił y niezgasłym zapaliwszy azwestem [...] troisty przydał napis. MikSil 287.
– Brazylijscy Inquilinowie nim Luzytanow podlegali gubernij, na krytyczną censurę zasłuzyli, ze walphabecie swoim trzech niemieli liter F. L. R [...]. MikSil 280.
– [...] y alfabetu liter nieznał [Szymon, teolog paryski], ktorego obiecadła ledwo przez lat dwie nauczył się od małey dzieciny. MikSil 285.
– W Alpejskich skałach rubiny podrywa [śmierć] [...] Almazy kruszy, y karbunkuł złoty. MikSil 7v.
patrz: ALMAZ
– Cięszko mi amarykować za to przychodzi że ci takim w smak idzie bydz naukiem [nieukiem]. MikSil 156.
– Poty ambicyi, poki ludzi stanie. KonSRoz 46. A żeby zaś z krolewskiey purpury w ambicio niewpadł, podłey używał szaty [Karol W.]. MikSil 238.
patrz: AMBICJA
– Iescze słodką poionemi perłowey rozy ambrozyą ziemia niestroina kwiatami. MikSil 175.
patrz: AMBROZJA
– Bez zadney ammunicyi zbroynego przezwycięzył Plutona, słow Elegantią. MikSil 181.
– Duch Swięty Tomaszowym ze był Possesorem Toc iuz Tomasz Anielskim musi byc Doktorem. MikSil 91.
– Ani me ani be v. ani dorady ani dozwady, v. ani żak ani dworak. Tych Ludzi fawor y honor omija, Ktorym ni cnota ni nauka sprzyia. MikSil 245.
patrz: ANI
– Wzioł ktos dobrze w animaduersyą narodzenia Panskiego dzien y bynamniey elatum nie zbłądził. MikSil 183.
– Pracowite intencye heroicznym wola własna ułatwia dziełem y Pokolchnickie animuie runa. MikSil 77.
patrz: ANIMOWAĆ
– Ten [król] napierwszym panowania wstępie łagodnością wszystkich sobie skarbił animusze. MikSil 250.
– Za świadectwem historiografow w eklezyastycznych annałach Roku 1345 w Aqwilei mieście wiele się dziatek rodziło z krzyżem na ramieniu wyrażonym. MikSil 287v.
patrz: ANNAŁY
– Wiele lat panowała y żyła [Wanda] milczo o tym annały. MikSil 235v.
patrz: ANNAŁY
– KORONA [...] Przy annualnych feriach Patronki swoiey [...] Dedykowana. MikSil 167v.
patrz: ANNUALNY
– Sam tylko rozmaryn, będąc wiecznym staley przyiazni hieroglifikiem, tym samym uprzeyme koncertacye do nieodmięnych zachęca traktatow, im Laskawsze odprawuie antagonie. MikSil 182.
patrz: ANTAGONIA
– Hektor [...] w rowne z Achilesem wchodzi antagonie. MikSil 182.
patrz: ANTAGONIA
– Ktozby nietrzymai za antemurały Odważnych piersi na groty na strzały. MikSil 85v.
patrz: ANTEMURAŁ
– Żadna bez antypatycznych rezętymętow konsonancia do wesołych mnie dnia dzisieiszego [nie] animuie applauzow. MikSil 181.
– Krol [...] zawsze nawet przy solęnych traktamętu apparamętach glinianego używał naczynia. MikSil 289v.
– Mnie więcey nie zostaie tylko wielkiemu powinszowac y aplaudować szczęściu. MikSil 70.
– Spytany [Eurypides] czemu by tak wytwornie z wielką aplikacyą y przedłużeniem czasu malował, odpowiedział: diu pingo, quia aeternitati pingo. MikSil 285v.
patrz: APLIKACJA
– Zabrzmiecie muzy Apollo wesoło Na Arphijach, a wesołe czoło Pokazcie. MikSil 7v nlb..
patrz: APOLLIN, APOLLO
– Chocby z Złotego runa Fryxowego Baranka były tkane purpury y Paludamęta iednak niegodne są żadney apprecyacyj, ieżeli nieumiejętnych pokrywaią barki. MikSil 86.
patrz: APRECJACJA
– Dzisiejszego festu participanci wszelkiey apprekacyi naygodnieysi. MikSil 181.
patrz: APREKACJA
– Homines Gentes celebres [...] Sławni [...] Arabczykowie woynami. MikSil 70v.
patrz: ARABCZYK
– Insignia totis [...] Patryarskie y Arcybiskupskie palliusze. MikSil 71.
– Zawołaią wszyscy iednym głosem: arcy źle z nami się dzieje! MikSil 288.
patrz: ARCYŹLE
– Szły długim szeręgiem przed Chrystusem brząkaią kaidanami natrętne ludziom pokusy w diabelskiey fizygnomij wyrazone, za nimi spętani: Lucyper, Smierc związana, okowane Piekło [...] potym zaś Eliberowali Aresztantowie z otchłania. MikSil 280.
patrz: ARESZTANT
– Zabrzmiecie muzy Apollo wesoło Na Arphijach, a wesołe czoło Pokazcie. MikSil 7v nlb..
patrz: ARFA, ARFA, ARFIJA, HARFA
– Składa Priamowi niewolnicze arkany na rę[ce] obłudna Iuno. MikSil 210v.
patrz: ARKAN
– Niech żal twoy widzo affryckie arktury. MikSil 240.
– Niech będzie ascetyczny albo polityczny, Jesliś iest student ma byc dyskurs scholastyczny. MikSil 296v.
patrz: ASCETYCZNY
– Na Palemonskim iasnieiąc Firmamęncie Przeborowskich Piramidy fortunne aspekty tey oyczyznie dotąd sprawuią. MikSil 221v.
patrz: ASPEKT
– Mężnym Atlantom Olimpu machinę, Przystoi dzwigać, garłem paięczynę. MikSil 265.
patrz: ATLANT
– Niezałuie sutego czoła swego potu codzien w zapasy idący Athleta. MikSil 52.
patrz: ATLETA
– Zwycięstwa walne Swiatu całemu za kredensem Auxyliarnym; znamy konsensem Ze uwolnione wielowładne panstwa [...] wdzięczne wpokoju prowadzą chwile. MikSil 73.
– Na p[re]zent dobywa, y wysoko na skroniach osadza Pierwszy takowego więczenia [perłami] auktor [...] Antoniusz. MikSil 70.
– Auster cedry wali dęby sciele mostem. MikSil 87v.
– Przyiazń iest dobra lecz tylko takowa, Ktorą Bog rządzi, nie śmierć Awernowa. MikSil 303.
patrz: AWERNOWY
– Piękny literat chwyta się nauki Prostak na iednym [znaku] przestaie aźbuki. MikSil 3v.
– Dzidy pagize Szyszaki pancerze Drzewa tulą się kolczułki kancerze [...] nie pewne Thronow krolewskich azyle. MikSil 66.
patrz: AZYL, AZYLUM
– Lyszkę nieś bacznie żebyś drog nie czynił smalcem. MikSil 242.
patrz: BACZNIE, BACZNO
– Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v.
– Gdy winnych karzą niech niewinny boi. MikSil 251.
– Midasa krola Prygryskiego [!] Balwierz strzygąc postrzegł że miał osle uszy. MikSil 223.
– W niesmak tam idą wdzięczne menuety, Gdzie biada nóci y nędza balety. MikSil 264.
– Nie wszytko balsam co Pachnie, nie wszytko kanar co smakuję. MikSil 210v.
– Templa koscioły Chrzescianskie, swiętnice Perskie, ołtarze katolickie, Cerkwie ruskie, zbory Heretyckie, boznice Żydowskie, tureckie meczety, pogańskie bałwochwalnice. MikSil 45v.
– Cytry, wiole, Trąby y Bandore Bassony stroycie. MikSil 7nlb..
– Niech zec fortuny służy wdzięcznosc stała, Bys woney sczęsciu bankretu nieznała. MikSil 160.
– Dyszkurs przystole Niech będzie ascetyczny albo polityczny, Ieśliś iest student ma byc dyskurs scholastyczny […] Przetoż Salernitańskiey miey akademij , Wiersze wpamięci lub co z roznych historyij. Broń Boże nieuczciwych rozmow barbaryzmu, Słyszeć, Lecz Swięty dyskurs niech co zkatechizmu. Zkazania. MikSil 242-243.
patrz: BARBARYZM
– Kiedy w chodzisz wmieszkanie nanogach gościnca, I błotnych drog prezentu nie noś barbarzynca. MikSil 241.
– Gwardyie stroie, Londy Bardyzany [...] Płoty żelazne blokauzy y wały Iak paięczyna tak Zaszczyt nietrwały. MikSil 90.
– Iest tam barka albo okręcik marmurowy, ktory na wodzie pływa. MikSil 173.
patrz: BARKA
– Dziś barwe rozdaie [szczęście] w purpurowe szlaki Iutro grube kraie kiry y poklaki. MikSil 62.
patrz: BARWA
– Cytry, wiole, Trąby y Bandore Bassony stroycie. MikSil 7 nlb..
patrz: BASON
– Chcąc daley rosprzestrzenić granice krolestwa z Sywardem Danij Krolem wodną zwiodł batalią [Wisimir, syn Lecha]. MikSil 233v.
– Chcąc daley rosprzestrzenić granice krolestwa z Sywardem Danij Krolem wodną zwiodł batalią [Wisimir, syn Lecha]. MikSil 233v.
– Powtorzywszy batalio z niewielo swojch zabity iest pod Warną [Władysław III Warneńczyk]. MikSil 253.
– Epitheta Historica [...] Afrykanskie Bazyliszki. MikSil 47.
patrz: BAZYLISZEK
– Bąk się przebije a mucha uwięznie. MikSil 299.
patrz: BĄK
– Ani me ani be v. ani dorady ani dozwady, v. ani żak ani dworak. Tych Ludzi fawor y honor omija, Ktorym ni cnota ni nauka sprzyia. MikSil 245.
patrz: BE
– Ieżeli lemiesz ziemi niepokona, Niewstanie z pola kłosista bellona. MikSil 299-299v.
– Rodzoney siostry qualites [!] iuż też iakikolwiek domu naszego honor et merita, atoli pobudzony ostatnią tą benemerencyą talam [!] promulguię Powolność moią ktora amore et honore zawdy zwykła serca [...] Panny kontentować. MikSil 221.
– [Bolesław Krzywousty] odmalowanego nosił zawsze na piersiach Oyca, aby kozdego momętu przywodził sobie na pamięć Oycowską benewolentią. MikSil 233.
– Honores & insig. [...] kardynalskie kapelusze, krolewskie korony, Xiążęce mitry, Biskupie Infuły, Doktorskie birety [...]. MikSil 71.
– Niewprzod porywczemi znamienitych maydanow do zamierzonego terminu Acastus szyie berkutami aż w Pożądaną metę dobrze stalowym ugodzi grotem. MikSil 207.
– Do osiągnienia tego końca zbawiennego […] Naypewnieyszym y naybespiecznieyszym iest srzodkiem zakonne Powołanie. MikSil 199v.
– Maria. Nieograniczony brzegami Ocean Wenecya, Edryackie morze, Erytreyskie albo czerwone morze, Baltyckie przepasci, pontus Euainus, czarne morze, y Tellesponta bezdennosci. MikSil 72.
– Wiolę bespiecznie oschnąć na mieli Nizli w bezdenney ginąc topieli. MikSil 65.
patrz: BEZDENNY
– Bez ranna rana srozsza od ięzyka, Niż od żelaza choć życie zamyka. MikSil 299.
patrz: BEZRANNY
– Przez całe trzy miesiące straszliwy widok [komety] polskie biczował kraie. MikSil 235.
patrz: BICZOWAĆ
– Biczuiący znak [komety] dobro noc turbował. MikSil 235.
patrz: BICZUJĄCY
– Przy Kosciele ma y Bies swo Kapliczke. MikSil 207.
patrz: BIES, BIES, BIS
– Zaraz owi zaproszeni Xiążęta biesiadnicy, wielkim w zbroinych żołnierzy tłumem okrążeni byli. MikSil 238.
patrz: BIESIADNIK
– W grodzie kwiaty sąsy miały, chcąc wiedziec Ktore się głową nazywały. Swe do Thronu przekłada bisiory Roza purpurę tudziesz pierwsze wiosny cory. MikSil 2v nlb.
patrz: BISIOR
– Rzadka rzecz zawsze jest w wielkim walorze Rzadki Dyament y perła w bisiorze. MikSil 317.
patrz: BISIOR
– Godzien złota kto bułatem y żelaznym robi blatem. MikSil 64.
patrz: BLAT
– Płoty żelazne blokauzy y wały Iak paięczyna tak Zaszczyt nietrwały. MikSil 90.
– Ieden bluznierz natrząsaiąc się z cudow iey [cudownej figury] mowił. MikSil 170.
patrz: BLUŹNIERZ
– Stroy się iako chcesz w Tyryskie bławaty, Iednak bez cnoty wstydzą się szarłaty. MikSil 305v.
patrz: BŁAWAT
– Gdzież się podziały tak wspaniałe czasy kiedy bławatne widzieć było czasy [zam. lasy]. MikSil 127v.
patrz: BŁAWATNY
– Kiedy w chodzisz wmieszkanie nanogach gościnca, I błotnych drog prezentu nie noś barbarzynca. MikSil 295.
patrz: BŁOTNY
– Gdy kto zełży słowy, rozum tak rzec każe, Kto ciska błotem, sam wprzod ręce swe umaże. MikSil 295v.
patrz: BŁOTO
– Francuskie bomby. MikSil 47.
patrz: BOMBA
– Pięknym Loiczne wdzięcznieią pozorem Flory rozlicznym czubią się kolorem Bodzą ukrytym iednak subtelnieysze kolcem dowcipy chyba sposobnieysze. MikSil 82v.
patrz: BÓŚĆ
– Uczuł [ablegat Ludwika Sforzy] wdzięczny zapach zowego kwiatu ktory się na zywa brazylika. MikSil 286.
patrz: BRAZYLIKA
– Ostry na twarde gdy gniew trafi siły, Ztępieie iak mur od żelazney bryły. MikSil 318v.
– Do Brewiarza xięże. MikSil 127.
patrz: BREWIARZ
– Okręt gdy pozna że mu nie pogodę Siwa mgła ywiatr niespokoyny wrozy Boi się burzy, Wpijaka iak kłode Choć idzie fala nic się tym nietrwoży, Brodząc na ziemie haust go tęgi złoży. MikSil 91-91v.
patrz: BRODZIĆ
– Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v.
patrz: BROIĆ
– Fluvij aurei [...] Iberus wHiszpanij perłami burkowany. MikSil 72.
– Fluvij aurei [...] Iberus wHiszpanij perłami burkowany. MikSil 72.
– Tonący brzytwy się chwyta. MikSil 318v.
– Homines Gentes celebres [...] Buntowniczy kozak. MikSil 70v-71.
– Bystroletnemi zdziera Aquilony Pokrytych Lasow z Liscia pawilony MikSil 90.
– Trefunkiem na cekauz wielki wziemi zakopany napadli. MikSil 172.
– Auster cedry wali dęby sciele mostem. MikSil 87v.
patrz: CEDR
– Z Lodowey cegły mocnieysza fabryka Niz pilnuiące bierze okrutnika. MikSil 66.
– Niech cały swiat cały triumphuie, Fest celebruie. MikSil 5 [6 nlb].
– Wydaie się wielkich sił Herkules [...] Ze miał kiedyś centaury y siedmiogłowne pokonywać hydry. MikSil 78v-79.
– Kto [...] z samym Krolem ptasząt w gornolotnym ympecie paragonuie ten własnie do centrum swoiey niskości trafia. MikSil 291.
patrz: CENTR, CENTRUM
– Nicuje ludzkie sprawy zła censura. MikSil 243.
patrz: CENZURA
– Pierwszy początek iako w Rzymskim murze, Tak w kazdey rzeczy podlega censurze. MikSil 261.
patrz: CENZURA
– Miecz Alexandra [...] w przeciwnych karkach charakter ryso[wał] Sławę tuszował. MikSil 85v.
– Raz iak chłopczyna bawi się przy rzepce Drugi raz stęka, zali się y smęci [pijany]. MikSil 92.
– Ani na piasek woko biiący otwartego niechmurzy wzroku [Hannibal]. MikSil 77.
patrz: CHMURZYĆ
– Niech ci Parka wiek długi złotem wątkę [!] snuje, Tegoć miłość wrodzona zprzyia y hołduie. MikSil 158v.
– Niezwyczayna [fortuna] unizonym zbyt Dobrowolnie hołdować kredensem [...]. MikSil 81.
– Ażeby tedy heroijczne y nie zwyciężone Wm Panny ukoronował imprezy, na znak przyiaznego tryumfu, niezwycięskie Wm Panny ręce, ten to rozmarynacy [!] przez pleni potęcią naszą składa [...] Życząc sobie, azeby gdy Panienskie ukoronuiesz skronie, dożywotnim obowiązanego hołdownika affektem, w złotey uprzeymego Serca przyiazni, wiecznie chowac raczyła. MikSil 182v.
– [...] nowo narodzony Bog na ziemskim zakwita horyzoncie [...]. MikSil 183v.
– Już też potesknionych smutney trajedyi scenach, ktore dotąd in orbis theatro agitowały się iuż po okropnych umbr Cymeryiskich rewolucyach, dawno pożądanym eventem za pozwoleniem łaskawych niebios oczekiwane sczęscie z pod ciemnosmutnego wynika grobowcu. MikSil 133.
– [...] Gliny szacuiesz Dalmatyckiey bryły powazasz marne Oceany spławy [...]. MikSil 88.
patrz: DALMATYCKI
– Auster cedry wali dęby sciele mostem. MikSil 87v.
patrz: DĄB
– [...] pełny gorzkości [..] podaiąć kielich, nie do refacyllacyj, ale do debitacyj śmiertelney według Poëty [...]. MikSil 284v.
patrz: DEBITACJA
– Ia znay niszą demissyi scielę się perorą. MikSil 181v.
patrz: DEMISJA
– Dioniziusz Sykulczykow regnant gdy przyszedł na pałać Oyca swego uyrzał wiele złota na stole deponowanego. MikSil 286.
patrz: DEPONOWANY
– [...] Cną ingresuiąc krwią twą, którą leie Rana serdeczna, reboruie y wniey bespieczność depozytuie. MikSil 74v.
– Czyto z gornych Mikołaj parlamentu sądow, Do pierwszych destinowan Trybunału rządow. MikSil 161.
– Znaydziemy szkolną uwienczonego galantomią Apollina Niebieską sobie dewinkuiącego Dafnę. MikSil 75.
– Nam przynalezy winszowac [...] abych onych [dostatków] przy długo sukcessyjnym życiu obficie zazywając, tam się dostała, gdzie nie już w Pacholenciey postawie, ale mężney dobie zakonnych panien oblubieniec, wiecznosci posagi gotuię [!]. MikSil 186.
– Duch Swięty Tomaszowym ze był Possesorem Toc iuz Tomasz Anielskim musi byc Doktorem. MikSil 91.
patrz: DOKTOR
– Honores & insig. [...] kardynalskie kapelusze, krolewskie korony, Xiążęce mitry, Biskupie Infuły, Doktorskie birety [...]. MikSil 71.
– Honores & insig. [...] kardynalskie kapelusze, krolewskie korony, Xiążęce mitry, Biskupie Infuły, Doktorskie birety [...]. MikSil 71.
patrz: DOKTORSKI
– [...] drugi wiedząc o iego dołozności, iż mu się to we snie tylko widziała że on miał omnia, przypisał tedy iednę literę to iest s. MikSil 285.
– Dac wrespekt nawę, y oraz z nadzieią niech tam do płynę, y niech tam dowieią Gdzie koniec wielu żalu stroskanego. MikSil 81v.
patrz: DOWIAĆ
– Nimfy wodniste, driady lesne. MikSil 46.
patrz: DRIADA
– Herbae Ep. Naaliae [...] Odmienne Tulipany. MikSil 47.
– (Epitheta) Historica [...] Francuskie Tulipany MikSil 47.
– Z rożą ozdobną, mile z narcyszami Tulipanem, y Piwonij, niech sami Idąc swe czoło pokazuią wesołe. MikSil 5.
– To rzecz pewna że przez żywą kontemplacią umarłych kalwarie y kości wroznych duszy pomagaią affekciach. MikSil 291.
patrz: DUSZA
– To rzecz pewna że przez żywą kontemplacią umarłych kalwarie y kości wroznych duszy pomagaią affekciach. MikSil 291.
patrz: DUSZNY
– Ianus dwołbisty [...]. MikSil 46.
patrz: DWOŁBISTY
– [...] nadyrektorską godność chciey Votum offere. MikSil 200v.
– Tonie Podolskie w Łzawey dystyllacie Słońce, przy fatow smutney alternacie. MikSil 293v.
patrz: DYSTYLLATA
– Wszelkiey in publicum obrazie cale desperować dla tey exacerbacyj potrzeba. MikSil 124.
– Oratorska pęsya stanowiszy przed kon spektem WMPD na kongratulacyiną zdobyc się winna Eloquentią MikSil 129.
patrz: ELOKWENCJA
– Bez zadney ammunicyi zbroynego przezwycięzył Plutona, słow Eloquentią MikSil .
patrz: ELOKWENCJA
– Według zdania Medikow Epileptykow naylepiey kurowac proszkiem z czaszki głowy ludzkiey. MikSil 237.
patrz: EPILEPTYK
– Cięszkiey na sercu ranie uwaga niechay będzie farmaką, bo ktoż się dekretom Boskim sprzeciwić może. MikSil 158.
patrz: FARMAK, FARMAKA
– Wlepmy całą zrzenicę w Poligneyskie Łabędzie między Poetyczne Policzone phaenomena. MikSil 50.
patrz: FENOMEN
– Cokolwiek [...] wysmienitych panegiryków Oratorskie wynaleść mogą subjekta, wszytkie bez figmentów adulacyi nikomu inszemu tylko samey cnocie przynalezące konserwowane być powinne iey honorowi. MikSil 76.
patrz: FIGMENT
– W poetyckich figmętach [...] Mokurtus [...] tak oswoiey niskosci swiadczył. MikSil 236.
patrz: FIGMENT
– Cokolwiek [...] wysmienitych panegirykow oratorskie wynaleść mogą subjekta, wszytkie bez figmentow adulacyi nikomu inszemu tylko samey cnocie przynalezące konserwowane być powinne iey honorowi. MikSil 51.
patrz: FIGMENT
– Szły długim szeręgiem przed Chrystusem brząkaią kaidanami natrętne ludziom pokusy w diabelskiey fizygnomij wyrazone [...]. MikSil 289.
– Tak na Floraceńskiey woynie swego kwiatu tryumfalne nieutraciły Laury, gdy złoty strumyk dodał wigoru [...]. MikSil 281.
– Wszak przy tych kolorow floraliach nieudolnosc nasza albo oubescere cum rosis albo cum lilijs pallescere musi. MikSil 175v.
patrz: FLORALIA
– Floreńskie perzyny. MikSil 72.
– Milsze Zyczliwym affektom kwiecistey flory rozkwitną folia, aniżeli w nurtach oceana ułowione konchy. MikSil 182.
patrz: FOLIUM
– Z Tatarem frankus nie barzosię brata, Rzadko się Rzymczyk z Mazurem poswata. MikSil 3 nlb.
patrz: FRANKUS
– Kiedyż Filozoficznemi mozołami zaprzątnionemu Arystotelesowi sfatygowana głowa ułatwia się? iezeli nie nachylona głęboko na weneracyalne Bogom frontokłony. MikSil 50.
– [...] niech hoyny wdomu WMM Pani Dobrd nurt płynie Paktolu z Fryxowego runa [...]. MikSil 221v.
patrz: FRYKSOWY
– Dydymus Grammatik od ustawiczności szkolney pracy, żelaznych wnątrzności człowiek był rzeczony [...]. MikSil 291v.
patrz: GRAMATYK
– [...] w krolestwie granatęskim takie malogranaty żyzna rodziła Pomona. MikSil 287v.
– [...] w gratulacyiney twych imienin mowie Ztym się oswiadczam [...]. MikSil 162.
– Z laty wszytko upada, a czas nieprzetrwały, marmur gryzie, y lamie niebotyczne skały. MikSil 302v.
– Gdy więc nicuje ludzkie sprawy zła cen sura, Oczym Lubomirskiego piękna korrektura. A teraz prawi Ludzie gdy u stołu siedzą, Więcey blizniego gryzą, niźli zbliznim iedzą. MikSil 297.
– Nie zasypiay gruszek wpopiele. MikSil 260.
– [...] chociazby przyszłą ostatnie z siebie zdiąc koszule, Chętniebym uczynił, ale to Podobno hoynie wsparła cię grzanka, y dla tego musze tobie obroku uiąc [...]. MikSil 208.
– Nieliczną prezydyarney kawaleryi gwardyą podziemne potargał vincula. MikSil 180.
– Templa koscioły Chrzescianskie, swiętnice Perskie, ołtarze katolickie, Cerkwie ruskie, zbory Heretyckie, boznice Żydowskie, tureckie meczety, pogańskie bałwochwalnice. MikSil 45v.
patrz: HERETYCKI
– Dzien to złoty zaprawde choć wżelazne lata, Iednym się dziwowiskiem stał całego świata. Gdy bez senną stawszy się Koło mięna [!] Pani Ten ci trybut wypłaca hołdowniczey dani. Że pozbywszy waloru y od męczęskie koło, Twey Patronki fortuna pyszne zniża czoło. MikSil 158.
– Za moje zyto iescze mię nabito. MikSil 321v.
patrz: JESZCZE
– Epitheta Historica [...] Kalabrynskie, Astrachanskie Perskie baranki. MikSil 47.
– Nie kázdy Przyiaciel coć ofiaruie ięzykiem, w zmysloney affektu Larwie ostre przeciwko tobie zakrywa kącerze. MikSil 159.
– Oratorska pęsya stanowiszy przed kon spektem WMPD na kongratulacyiną zdobyc się winna Eloquentią. MikSil 129.
– Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v.
patrz: KTO
– Nie kázdy Przyiaciel coć ofiaruie ięzykiem, w zmysloney affektu Larwie ostre przeciwko tobie zakrywa kącerze. MikSil 159.
patrz: LARWA
– Pospolita Lawirującym pomorzu alternata. MikSil 133.
– Ktorzy na hanbę niemałą Słuząc Rycerskie zarzucili chęci Lecą z pamięci. MikSil 60.
patrz: LECIEĆ
– Bielsze nad snieg kwitną liliety. MikSil 124.
patrz: LILIETA
– Z iednego wołu dwuch skur niełupio. MikSil 261.
patrz: ŁUPIĆ
– Zazdrosna na życie ludzkie Lechesis dobrego y łaskawego Pana przez Marchianinow Brandenburskich z Życia złupiła. MikSil 198.
patrz: MARCHIANIN
– Niech się inni na Libańskich cedrach, Lub na Marpejskich Marmurach sobie swiadczone rysuią dobrodzieystwo. MikSil 168.
patrz: MARPEJSKI
– Scelebri[.] Celebres [...] matkoboyca Nero [...]. MikSil 71.
– Rystilia Epitheta naalia [...] matkoboyce iaszczurki [...]. MikSil 71v.
– Ani me ani be v. ani dorady ani dozwady, v. ani żak ani dworak. Tych Ludzi fawor y honor omija, Ktorym ni cnota ni nauka sprzyia. MikSil 245.
patrz: ME
– [...] czemu niemeduszy [kazał malować na twarzy] na ktorych same spoyzrzenie kamienieie nieprzyiaciel. MikSil 225v.
– Wolę bespiecznie oschnąć na mieli nizli w bezdenney ginąć topieli. MikSil C5.
patrz: MIEL, MIELA
– Sentyment Austryackiego Oratora wydaią częstokroć Pallestryczne poesta [...] Hortensyusza przyprawne zwadą [...] wszystkich oraz zkoncentrowanych Oratorow miodopłynnoscią. MikSil 50.
– Dziś barwne rozdaie w purpurowe szlaki/ Iutro grube kraie kiry y poklaki y miedzy bławaty Miotchy szyie Łaty. MikSil 62.
patrz: MIOTCHA
– Za moje zyto iescze mię nabito. MikSil 321v.
patrz: MÓJ
– On zaś na starozytny fortuny swoiey memoriał koło (kture za cherb było) wszędzie sobie y wpałacu y w muzeum przed oczy stawić kazał MikSil 236.
patrz: MUZEUM
– Ten a zeby drugich do honoru ubiegł, wszytek on plác gozdziami nabił zostawiwszy sobie iedne scieszke, y taką zdradą wszystkich do zamierzoney mety ubiegł. MikSil 237.
patrz: NABIĆ
– Za moje zyto iescze mię nabito. MikSil 321v.
patrz: NABIĆ
– Nie zawsze wierzay co ci kto rokuie, w Delfow trzynogu prawda na chramuie. MikSil 244.
– Niech ci Parka wiek długi złotem wątkę [!] snuje, Tegoć miłość wrodzona zprzyia y hołduie. MikSil 158v.
patrz: NIECH
– Od Krzyzakow lubo nieraz nagabany iednak z niemi niechwalebne zawarł przymierze. MikSil 199.
– Nienasyconego odrastaiącymi piersioma karmiący sępa, Promotheus. MikSil 46.
– [...] za niepodobno rzecz być osądziłem ażebym się tego czasu y za próg z domu wychodził [...]. MikSil 109.
– Gdzie nie podobno nie pracuy do potu, Nie wydrzesz z ręku Iowiszowych grotu. MikSil 252.
patrz: NIEPODOBNO
– Iak iest nieuchronna smierci powinność dlatego też niesłuszna iest to opłakiwać. MikSil 229.
– Zadnych nieznaiąc obnubilacyi poządaną fortunnych lat y sukcessow WMP czyni [...]. MikSil .
– Lecz tayne oycoboystwo widzące wszystko wydało niebo. MikSil 185.
– Nieudolna Domowego oratora Suada z perłowym bogatey affluencyi paktolem dnia dzisieyszego iść [...] od waża się. MikSil 160.
patrz: ORATOR
– Xiąze pewne Francuskie miał iedne pachole Ktor[e] za iakis exces rozgo wybić kazał. MikSil 175.
patrz: PACHOLĘ
– Łatwo w siedmioletnym wyczytac pacholęciu cnotę y swywole dalszego wieku. MikSil 54.
patrz: PACHOLĘ
– Przynalezy winszowac [...] abych [...] tam się dostała, gdzie nie juz w Pacholenciey postawie, ale mężney dobie zakonnych Panien oblubieniec, wiecznosci posagi gotuię. MikSil 134.
patrz: PACHOLĘCY
– Strzez [!] się potrzeba poczwornego Pafijskiey Bogini wozu. MikSil 228.
patrz: PAFIJSKI
– Dzidy pagize Szyszaki pancerze Drzewa tulą się kolczułki kancerze [...] nie pewne Thronow krolewskich azyle MikSil 66.
– Insecta [...] Wywnętrzaiące się słabym przędziwem paiąki. MikSil 47.
patrz: PAJĄK
– Z iedney roży paiąk trucizne a pszczołka miod bierze. MikSil 207.
patrz: PAJĄK
– Solon mądry y Ana charsus Filozof prawa przywrownali [!] do paięczych siatek. MikSil 174.
patrz: PAJĘCZY
– Bez praw y zgody chociaz mury chiny, Nic są innego tylko pajęczyny. MikSil 265.
patrz: PAJĘCZYNA
– Fluvij Inferui Ep. [...] Palemonowe wody. MikSil 47.
patrz: PALEMONOWY
– Polskiego Palemonskiego horyzontu Obywatele, tak sromotney uydą obelgi. MikSil 226.
– Na Palemonskim iasniejąc Firmamęcię Przeborowskich Piramidy fortunne spekty tey oyczyznie dotąd sprawuią. MikSil 168.
– Fryderyk insułę [!] Biskupią y Kardynalskim Paliiuszem był znakomity. MikSil 200.
patrz: PALIUSZ
– Insignia totis [...] Cesarskie paludamenta. MikSil 46.
– Pracowitych dowcipow Imprezy w pałaiących ochłodę pożarach [...] znayduią skuteczną. MikSil 52.
patrz: PAŁAJĄCY
– Honores d insig. [...] Zołnierskie szable, pałasze. MikSil 46.
patrz: PAŁASZ
– Nie kijem go ale pałko. MikSil 214.
patrz: PAŁKA
– Panegirystow teraz co niemiara. Każdy się chwali y o chwałe stara. MikSil 247.
– Drogi papier w papierni y typografij. Kiedyz prosze naydroszy u kancelaryij. MikSil 108.
patrz: PAPIERNIA
– Godzien pochwały Rzymskich Papieruszow proceder, gdy w mądrych Katonow wstępują slady. MikSil 239.
– Aves Sept. naealia Gadatliwe papugi. MikSil 47.
patrz: PAPUGA
– Kto [...] Z samym Krolem ptasząt w gornolotnym ympecie paragonuie ten własnie do centrum swoiey niskości trafia. MikSil 237.
– Tak temu co iest Zacney Parentele Iak wiesniakowi Parka cyprys sciele. MikSil 60.
– Długo sczęsliwe pendziłes godziny Orle sarmacki, teraz dla miny Wielkiego Krola, piór snieznych pozory Ach w Parantelne zamieniasz Kolory. MikSil 240.
patrz: PARANTELNY
– Gwardye stroie, Londy, Bardyzany Z piechot ognistych [...] rzucone parkany Iak paięczyna tak zaszczyt nietrwały. MikSil 65.
patrz: PARCHAN, PARKAN
– Zaraz w cymmeryach Konfuzyi toną [meteory] y same sobie ie parentuią kiedy swoie niewygasłe cnota rozsieie promienie. MikSil 51.
– Ptolomeus Krol niezmierną y niewypowiedzianą miał kontentace, kiedy skarbow swych partycypantami czynił innych. MikSil 232.
patrz: PARTCYPANT
– Dzisiejszego festu parti cipanci wszelkiey apprekacyi naygodnieysi. MikSil 129.
– Ptolemeus Krol niezmierną y niewypowiedzianą miał kontentace, kiedy skarbow swych partycypantami czynił innych. MikSil 232.
– Wm Panu nie tak by zapędliwym impetem trzeba in Reliosum ruere claustru[m], Przyiaznych się w tym nieporadziwszy Partiantow. MikSil 155.
patrz: PARTYJANT
– Jako za partykularną glorior wm Pana Łaską tak Brata mego XWN WmPana insynuuię respektowi. MikSil 154.
– I herbowny WMP jastrzębiec tylko Lotem swoim tym w Domu WMP przodkuie wiekom, ktoreby nigdy ulecieć niemiały, ale żeby peronnitatem sobie w Paryiskich progach WMP założyły. MikSil 41.
patrz: PARYJSKI
– Ia zas hoyne WWM Pani Dobrod Łaski na serdecznym pektorale zyczliwemi obligacyi zapisuię charaktery. MikSil 168.
patrz: PEKTORAŁ
– Niemniey y lądowych Peregrynantow potyka sczęscie kąpiących się w łez kompieli. MikSil 133.
– Zła iest niewdzięcznych Mecenatom płata, Za zysk im bywa swych Dobrodzieystw strata. MikSil 321v.
patrz: PŁAT, PŁATA
– Choć tylko [św. Piotr u dworu] w Sieni stanoł a pobładził w wierze A coz gdyby pobywał raz w Antykamerze. MikSil 89.
patrz: POBYWAĆ
– Pochlebnika bowiem słowa wiedwab uwinione, barziey są szkodliwe, anizeli nay ostrzeysza mowa weredycznego katona. MikSil 229.
– Kiedy pochopność spekulacyi mądrosci niebieskiey [...] Antoniuszowie, Bazyliuszowie [...] odbieraią? tylko wylani sercem całym na modlitwach. MikSil 50.
– Na pochyłe drzewo y kozy skaczą. MikSil 214.
patrz: POCHYŁY
– Pierwszy początek iako w Rzymskim murze, Tak w kazdey rzeczy podlega censurze. MikSil 261.
patrz: PODLEGAĆ
– Cicha woda brzegi podmywa. MikSil 222.
patrz: PODMYWAĆ
– Alubo naiednym fortuna zgodnoscią miesci się krzesle, częstokroć iednak honor podnożkuje. MikSil 53.
– Cofni się nazad cofni zapędzone Skrzydła Ludzkiego życia podrożone. MikSil 39.
patrz: PODROŻONY
– Pracowite szkolne pszczołki tuczne zbieraią przysmaki przypaść iednak nalezycie do ukontentowania niemogą, aż skutecznieyszą podsłodzone zostaną nieba rosą. MikSil 50.
– Głowy [potępieńców] grubemi pokrępowane powrozami, tu y owdzie podziurawione. MikSil 234.
– Iey msc Pannę Podstolankę tryumfatorkę nad skazitelnoscią swiatowa, przy tryumfie nie Marsa, lecz pomatyczney inwestytury oblubieniec niebieski Pestańskim Koronuią wieńcem. MikSil 167.
patrz: POMATYCZNY
– Nie zasypiay gruszek wpopiele. MikSil 260.
patrz: POPIÓŁ
– Niemogą zostać utuczone [pszczółki-uczniowie] az rosą nieba będą posłodzone. MikSil 58.
– Według pospolitego afforyzmu; non iacet in molli veneranda scientia lecta. MikSil 284v.
patrz: POSPOLITY
– Troianus Cesarz roskazał wystawic grob posrzod Rynku Rzymskiego, nakształt iakiegoś pysznego theatrum, na ktorym iego następcy mieli swoje reprezętowac persony. MikSil 171.
– Raz powinąwszy nogę, trudno się poprawic. MikSil 262.
patrz: POWINĄĆ
– Ow głos poszedł od trzsciny od trzciny tak że skoro wiatr powionoł powszytkim polu one się słowa rozległy. MikSil 169-170.
patrz: POWIONĄĆ
– Do osiągnienia tego końca zbawiennego […] Naypewnieyszym y naybespiecznieyszym iest srzodkiem zakonne Powołanie. MikSil 199v.
patrz: POWOŁANIE
– Bąk się przebije a mucha uwięznie. MikSil 299.
– W scholastiki naturze milsze są powaby, Cnot rozmajtych,ktore Gieniusz przysłaby Płci delikatney zebrał [...]. MikSil 117.
patrz: PRZYSŁABY
– Roku 1242 za Fryderyka 28 Trzeciego Balg[.] gura iedna uBurgundynow przeniesła się na Insze mieysce, awtych przenosinach pięć tysięcy Ludzi przytłukła. MikSil 223v.
patrz: PRZYTŁUC
– Panem się nazywać samemu Bogu iest przyzwoito [...]. MikSil 176.
– Nie ktory w Francuskim Krolestwie Monarcha nie Styryjskiej purpury, ale z wstydliwego wyzuł się purpurysu, gdy niezelazną przyłbicą, ale swywolną zabawiał się kostką. MikSil 229.
patrz: PURPURYS
– [...] odwstydu rumienieią się kolorem [perły] [...]. MikSil 76.
patrz: RUMIENIEĆ
– [...] za niepodobno rzecz być osądziłem ażebym się tego czasu y za próg z domu wychodził [...]. MikSil 109.
patrz: RZECZ
– Epitheta Historica [...] Afrykanskie słonie. MikSil 47.
patrz: SŁOŃ
– Stroy się iako chcesz w Tyryskie bławaty, Iednak bez cnoty wstydzą się szarłaty. MikSil 305v.
– Z admiracyą cały uyrzał swiat nayiasnieyszego całego firmamętu planetę [Jezusa]. MikSil 283v.
patrz: ŚWIAT
– Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v.
patrz: TEN
– Trefunkiem na cekauz wielki wziemi zakopany napadli. MikSil 172.
– W złotey Alakant spełniaiąc Czarze Z pereł truciznę piią Cesarze. MikSil 90.
– Stroy się iako chcesz w Tyryskie bławaty, Iednak bez cnoty wstydzą się szarłaty. MikSil 305v.
patrz: TYRYJSKI
– Niewprzod porywczemi znamienitych maydanow do zamierzonego terminu Acastus szyie berkutami az w Bożą daną metę dobrze stalowym ugodzi grotem. ani zręczny Atleon pierwiey narogatego ugodzi ieląka, poki taynym niepodsadziwszy się w upatrzoney pilnie konsyderacyey onego nieutropił. MikSil 207.
patrz: UGODZIĆ
– Przy adwencie na swiat Panskim złoto płynne z Empiru znamienują fawory, ktoremi sublunarny zostawszy uregalizowany krąg nad wszytkie takową ceną popisuię się gazofilatia. MikSil 134.
– Zręczny Atleon pierwiey narogatego ugodzi ieląka, poki taynym niepodsadziwszy się w upatrzoney pilnie konsideracyey onego nieutropi. MikSil 155.
patrz: UTROPIĆ
– Wzaięmnych affektow waszych aemulacyą kwiecistym uwięczać możemy Laurem. MikSil 130.
– Y skrzydlasty Perseusz niespierzystym opierzeje wachlarzem kiedy mu fluctuantes affirici zwykle pomieszaią szyki. MikSil 156.
patrz: WACHLARZ
– Bassony stroycie y waltornie ktore wdzięczne wydaią na swiat melodią. MikSil 5.
– Niech ci Parka wiek długi złotem wątkę [wątkiem] snuje Tegoć miłość wrodzona z przyia y hołduie. MikSil 114.
patrz: WĄTEK
– Kiedyż Filozoficznemi mozołami zaprzątnionemu Arystotelesowi sfatygowana głowa ułatwia się? iezeli nie nachylona głęboko na weneracyalne Bogom frontokłony. MikSil 50.
– Pochlebnika bowiem słowa wiedwab uwinione, barziey są szkodliwe, anizeli nay ostrzeysza mowa weredycznego Katona. MikSil 229.
patrz: WEREDYCZNY
– Poznać kto wersat, poznać też y gbura Poznać co mostek y do barszczu rura. MikSil 4.
patrz: WERSAT
– Niestatek iako Wertumnius sie mieni, To chce to niechce za nic statek ceni. MikSil 253.
– Lecz tayne oycoboystwo widzące wszystko wydało niebo. MikSil 185.
patrz: WIDZĄCY
– Gdzież się podziały tak wspaniałe czasy kiedy bławatne widzieć było czasy [zam. lasy]. MikSil 127.
patrz: WIDZIEĆ
– Z samey nomenklacyi [imię Elżbiety] to deklaruię, że wiecznotrwale z nieodmienną fortuną uczyniło przymierze. MikSil 168.
– Mnie więcey nie zostaie tylko wielkiemu powinszowac y aplaudować szczęściu. MikSil 70.
patrz: WIELIKI, WIELKI
– Wielocenny a prawie nieoszacowany dnia dzisieyszego skarb [...] w błogosłąwionym znaydzie się Betleem NN. MikSil 44.
patrz: WIELOCENNY
– Chcąc daley rosprzestrzenić granice krolestwa z Sywardem Danij Krolem wodną zwiodł batalią [Wisimir, syn Lecha]. MikSil 233v.
patrz: WODNY
– Dziada woiewnika wielkiego Piasta potomek. MikSil 188.
– Gdy iesz iaje siedm wstydow wnim razem nieziaday, Mając wgębie twey pokarm, u stołu niegaday. MikSil 242.
patrz: WSTYD
– Ziadła Tyranko smierci nie użyta Zycia ludzkiego żarłoczko nie zbyta. MikSil 240.
– Nie zasypiay gruszek wpopiele. MikSil 260.
patrz: ZASYPIAĆ
– Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v.
patrz: ZAWSZE
– Templa koscioły Chrzescianskie, swiętnice Perskie, ołtarze katolickie, Cerkwie ruskie, zbory Heretyckie, boznice Żydowskie, tureckie meczety, pogańskie bałwochwalnice. MikSil 45v.
patrz: ZBÓR
– Iak kwiat zdeptać tak łatwo życia uiąć człowiekowi. MikSil 234.
patrz: ZDEPTAĆ
– Kogo fortuna przez nogę rzuciła, Bywa zdeptany iak iabłon pochiła. MikSil 259.
patrz: ZDEPTANY
– Stargane bowiem widziemy cardines wolności, zelżony maiestat Panski, zdeptaną całey Rzeczypospolitey powaga. MikSil 17.
patrz: ZDEPTANY
– Chcąc daley rosprzestrzenić granice krolestwa z Sywardem Danij Krolem wodną zwiodł batalią [Wisimir, syn Lecha]. MikSil 233v.
patrz: ZWIEŚĆ
– Ten kto zle broi zawsze się boi kazdy go strach piecze. MikSil 86v.
patrz: ŹLE
– Zarłotne sępy MikSil 47.
patrz: ŻARŁOTNY
– Za moje zyto iescze mię nabito. MikSil 321v.
patrz: ŻYTO