Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
VorLetSkarb 1644-1660 oryginał
"Skarbnicy pamięci" - rkps. 1644-1660.

Odnotowano 366 cytatów z tego źródła
– Je-o m Pan Constanti Vorbek Lettow, tu in solo patriae nauką w Krakowie abdankowawszy, pod Leibrigimentem niezwycięzonego Monarchi [służył za muszkietera]. VorLetSkarb 227.
– Po abdankowaniu wszistkiego Rycerstwa, gdy za potrzebowaniem krolia Je-o m Francuskiego, intercessią krolowei Iei misci, teraz nam szczęsliwie panuiącei, a consensem ex Senatus Consulto samego krolia Je-o msci, Oberszter mianowany Regiment od dwuchtysięcy Dragonow do Francii zaciągiwał. VorLetSkarb 228.
– W reiestrzach tych podłuk abecadła wpisana szlachta była, zaczym mnie skoro wedłuk abecadła prziwołano dobrze iescze zadnia [...]. VorLetSkarb 288.
– W reiestrzach tych podłuk abecadła wpisana szlachta była, zaczym mnie skoro wedłuk abecadła prziwołano dobrze iescze zadnia [...]. VorLetSkarb 288.
– Załował Je[go] m[ość] P. Maciei Vorbek Lettow Je[go] k. mosci Sekretarz na Magistrat Wilenski, osobliwie na P. Bartłomiea Gawłowickiego Pisarza Radzieckiego oto, isz gdy za wzięciem przestrogi, ze gestio Magistratus Ciuilis, gentilitio ortui praeiudicare miała, w zadne się nie wdawaiąc officia mieskie, oraz wszistkim abrenuncjował. VorLetSkarb 135.
– My Catholici niemoglibysmy otrzimac absolucyi od Oica Swiętego, kiedy bysmy mere concessiue zezwolili. VorLetSkarb 118.
patrz: ABSOLUCJA
– A ze u nich Sijła cytryn swiezych wychodzi, tych aby była abundantia, przestrzegami zawczas. VorLetSkarb 202.
patrz: ABUNDANCJA
– Dnia dwudziestego Mai, o godzinie wpuł do wtorei spułnocy, na moich ach natenczas niesczęsnych rąkach? z wielkim nabozęstwem [...] Panu Bogu Ducha oddał. VorLetSkarb 205.
patrz: ACH, ACH, AH
– Nazaiutrz była Msza spiewana, tak się ten załosny act skonczył bez stipy. VorLetSkarb 181.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Te manifestatiom wmcią podaie, ktora aby do act radzieckich wilenskich prziięta, i mnie extractem wydana była prosze. VorLetSkarb 135.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– My Krol za ustnym i oczewistym osoby [z] wierzchu mianowaney prziznaniem te sprawe do act Cancellariey Naszei wpisac [rozkazaliśmy]. VorLetSkarb 210.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Adam Maciei Sakowicz Starosta Osmianski Skarbowego Tribunału Deputat. VorLetSkarb 226.
patrz: ADAM, ADAM, JADAM
– Xięzna Neuburska Pani i dobrodzieika moia [...] małzonce moiei Czamare wisniowego adamaszku [...] darowała. VorLetSkarb 181-182.
– Dziada po Pani matce imie było Olbricht Karlinski, Administratorem był Minicy Wilenskiei za krolia Stephana. VorLetSkarb 106.
– Za Diaria Administratorskie na kazdy tydzien brałem złotych Piędziesiąt. VorLetSkarb 236.
– Na poiedynku szkodliwie adwersarza swego Lettow ranił. VorLetSkarb 57.
patrz: ADWERSARZ
– Z Grzegorzem i Marcinem Pisarzem mieiskim Malburskim, Pirkami, głownemi swoiemi aduersarzami przesliadowcami wiodł blisko szesciulat prawo o rozne zarzuty. VorLetSkarb 60.
patrz: ADWERSARZ
– Je[g]o m P. Podkomorzi Wilenski nie miał drukowanei autentycznei Constitutii, ieno pisanom. VorLetSkarb 243.
– Roku 1613. Vniuersitas Dominorum Theologorum Medicor[um] et Philosophorum [...] obrała mie za Syndika swego. Jest to wysokie officium w Academii Padewskiei; kiedy Rectora albo uicerectora niemasz. VorLetSkarb 96.
patrz: AKADEMIA
– Prziiezdzaiąc do Padwi, Academici i niektorzi ex Nobilitate Patauina dobrzi prziacielie moi, ztrąbami, bembnami, i acclamatiami Viua, Viua Signor Caualero (iest u nich we zwyczaiu tak applaudere) potykali, i asz do gospody od bramy począwszy, odprowadzili. VorLetSkarb 102.
patrz: AKLAMACJA
– Tak są zaiadli i wsciekli [mieszczanie], ze chocby Moskwa capitulowac i na acort pozwolic chciała, i wspomniec o tym nie chcom i nie daią. VorLetSkarb 270.
patrz: AKORD, AKORD, AKORT
– Xiąze na krzeslie axamitem karmazynowym obitym pod bald[a]kinem złotogłowowym siedział. VorLetSkarb 100-101.
– Abys tedy W. T. na wyszei wyrazonym terminie stanąwszy, na skarge actora, ktora szyrzei czasu prawa przełozona będzie skutecznie się usprawiedliwił, nakazuiemy. VorLetSkarb 225.
patrz: AKTOR
– Stakiemi zabawiaiąc się impresami, [król] wszistko zwielką allagrecą expidiował. VorLetSkarb 193.
– Woliałem tedy wgotowosci iusz będąc praeuenire, [...] nizeli czekac azby sam infractus swymi fortelami, dał nam alarmo. VorLetSkarb 245.
– Tegoz dnia na puł do dwunastei w Południu Ecclepsis solis była, nie tak iednak straszna, iako ią ze byc miała opisał Furman w swym Almanachu. VorLetSkarb 243.
patrz: ALMANACH
– Przed Krolem szedł Pan Podc[a]nclerzi Koronny, na złotei misie Altembasem przikrytei niosąc prziwilei Electionis. VorLetSkarb 121.
– Zwadził się [Władysław Wołowicz] z [...] starostą 0[sz]mianskim szpetnie sobie przymawiaiąc. Co postrzekszy Je-o m Xiądz Jerzi Tyszkiewicz Biskup Wilenski, wstał odstołu, chcąc odiachac do dworu swego, i tak ich altercacye rozerwac. VorLetSkarb 239.
patrz: ALTERKACJA
– Seimik tegoz dnia się zaczoł o pierwszei społudnia. Wszistek czas do piątei wieczor alterkacyami strawili. VorLetSkarb 243.
patrz: ALTERKACJA
– Stanęło iednak ze forum Duchowieństwa dissidentium uznano Ziemstwo, Gród, Tribunał; Izę mogą mieć liberum cxcrcitium religionis i zbory. [...] Ote stówko mogą, przez kilka dni altercowano. VorLetSkarb 118.
– Nic znac było przi kim uictoria zostanie bo sie alternatom nimal z pola zsuwali, raz ci, raz owi gure biorąc. VorLetSkarb 246.
patrz: ALTERNATĄ
– Ogien asz na Sawiczei ulicy ustał [...] za gwałtownym spadnieniem dzdza [...] Ten tez tilko kąt iako ambary idom [...] ostał, po iednei stronie. VorLetSkarb 91.
patrz: AMBAR
– Sczęsc Panie Boze [...] wyprawie, aby bez szkody, wzdrowiu dobrym [...] do nas rodzicow swoich i małzonki swei miłei powrócił. Dai to Panie Jesu. Amen. VorLetSkarb 219.
patrz: AMEN
– Wszelkie staranie swoie obrocił [podskarbi] ku pilnei animadwersii. zebyscie wszyscy w przigotowaniu, te posługe decenter i wygodnie odprawowali. VorLetSkarb 200.
– Na rozchod maią być Ansany Francuskie i Petersement. Win Włoskich iak prziwiezom kazemy dodawac. VorLetSkarb 202.
patrz: ANSAN
– Było plus minus Czterdziescie tysięcy zaciągowego ludu, a licznei czeladzi gwoli apparencyi większei [...] tilie więcei. VorLetSkarb 57.
patrz: APARENCJA
– To założenie i fundacią braterskiei skrzini albo Montis pietatis, powagą Naszą Krolewską approbuiemy. VorLetSkarb 138.
patrz: APROBOWAĆ
– Mil 2 srodze wielkie i złą arcy drogą gleiowatom zgury na doł iachalismy godzin 6. VorLetSkarb 146.
patrz: ARCY
– Roku 1637. w Septembrze, Władisława IV. Pana i dobrodzieia moiego małżonke, Cecylie Renatae Arcyksiężne Rakuską, Ferdinanda II. corke, Ferdinanda III Siostre [...] koronowano. VorLetSkarb 135.
– Te trzi milie, dlia arcy złei gleowatei drogi, iachalismy godzin dziewięc zegarowych. VorLetSkarb 146.
patrz: ARCYZŁY
– Administratio ta moia tilko cztery Miesięcy trwała; puscił Je[g]o m[ość] P. Podskarbi Arendom Jakubowi Moizeszowiczowi i Lewkowi Faitelewiczowi zydom Wilenskim, za fl 3 ½ tysiąca na rok ieden. VorLetSkarb 236.
– Panowie Commisarze [...] od zydow Wilenskich Arendarzow Minnicznych Mince Wilenską mnie Podskarbiemu odebrac na skarb W.X.L. roskazali. VorLetSkarb 236-237.
– Zanioszy na urzędzie dwornym Zamkowym nań skarge, otrzimał poń areszt i citationem peremptoriam, wte słowa. VorLetSkarb 72.
– Panowie Hetmani nasi probowali sczęscia szturmem wziąć [obóz], omal maiąc armaty, nic nie sprawiwszy poniechac musieli. VorLetSkarb 267.
– Je[go] kro[lewska]: mosc wdrugim pokoiu cięszkiemi bolami artethicznemi zdięty i barzo zboliały niemogąc s sobą władac lezał. VorLetSkarb 177.
– Krol Polski [...] dlia uleczenia artethici, wyiachał zWarszawy do Cieplic Badenskich. VorLetSkarb 140.
– Odebrawszy od Je[g]o m[ości] Pana Woiewody Pomorskiego podłuk assignacyi Je[g]o k. m. Dwadziescia tysięcy złotych, wyiechałem z Warszawy. VorLetSkarb 203.
– Tamze od nich Francuzow upominacsię reiestrow Kuchiennych, piwnicznych i Staiennych, podług ktorych uictulia wydawac będą. A wiele czego ktorego dnia officiales Nasi im wydadzą osobliwy na to W. T. assignowany Pisarz roschodowy connotare ma. VorLetSkarb 200-201.
patrz: ASYGNOWANY
– Bog wszechmogący [...] osobliwy dnia onegdaiszego wystawił przikład, ze by naiwiększa nawolnosc, małei gromadzie przi sprawiedliwey [sprawie] nie straszna: ize tam zawsze gura, gdzie Boska stawa assistentia. VorLetSkarb 255.
patrz: ASYSTENCJA
– Krol Je[go]mosc nowo obrany dnia 14. Nouembris do koscioła Fary prziszedł z asistentią niemalą. VorLetSkarb 121.
patrz: ASYSTENCJA
– Tegoz dnia i drugiego ponim, bralismy od Je-o m P. Wołowicza Chorązego Wilenskiego Popisowe attestacyine kwity. VorLetSkarb 253.
– Ktory iest z nich [profesorów] uczęszym i sławnieiszym, ten większą miewa frequentią auditorow. VorLetSkarb 95.
patrz: AUDYTOR
– Naznaczono im [oficerom] i czas ziachania się pod Glinianami na dzień Szesnasty Augusta. VorLetSkarb 193.
– Na schyłku Miesiąca Augusta wtym roku, zapowietrził się Paweł Kopec ziakiei okazyi wiedziec nie moge. VorLetSkarb 238.
– Pięknie temi wierszami w Boterze Polskim, niepewnosc ludzkiego zywota author wyraza. VorLetSkarb 230.
– W kotły do koła uderzono; zgromadziwszy się, inquirowali authora nocnych rozruchow. VorLetSkarb 244.
– Niepostrzegłem, iakom miasto przepisanego exemplarza, sam autograph Fenika sxięgami podroznemi do skrzini wozowei włozył. VorLetSkarb 60.
patrz: AUTOGRAF
– 17 Febru. z Mohilewa, pisane auisi, takie nas w Wilnie doszli, ze Xiąze Radziwił Woiewoda Wilenski Hetman Wielki W. X. L. ruszył woisko communikiem spod Bychowa nowego. VorLetSkarb 269.
patrz: AWIZA, AWIZY
– Kmotrem był do corki Pan Jerzi Sztrunek młodszy. kmoszką babka co przimowała. VorLetSkarb 117.
patrz: BABKA
– Babce wychodzącei skrolewicem spokoiu, zrozkazania Je[go]km, Pan Pac starszy pokoiowy dał pięcset czerwonych złotych [...] za pierwsze prziniesienie. VorLetSkarb 178.
patrz: BABKA
– Babka, iezeli ią tak zwac, bo iescze wsrzednym wieku była i scomple[xy]i nieszpetna, okrywszy znowu piełuchami bawiełnianimi, scompanią swą odni[o]sła do Krolowei Jeimosci [noworodka]. VorLetSkarb 178.
patrz: BABKA
– W tem beł barzo baczny [pater Ortisius], ze nikomu znas priwatnych niezadawał pensow. VorLetSkarb 89. Baczny, Vorsichtig. VorLetSkarb 89.
patrz: BACZNY
– Scripta i Xięgi niektore [...] iedne na połkach, drugie na belce złożyłem aby przeschneli. VorLetSkarb 62.
– Jesczez surowe obroki takie postąpic raczył [król]. Na dzień ieden [...] gęs, dziesięc sztuk wołowego mięsa [...] czwierc barana, na pare pułmiskow jarzin. VorLetSkarb 130.
patrz: BARAN
– Tumult nieprziacielia na nas zewsząd, i sprzodu, i zadu i zbokow nastempował, wkazdei ulicy zsacki maiąc, spisami, osczepami, bardyszamy przez tych wszystkich przebiiac się prziszło. VorLetSkarb 273.
– Srodze gęstą strzelbom razono nas zdomow, a mianowicie wciasnych zawułkach, ze kulie iako grad lecieli, a co spisami, osczepami kłoli, bardyszami siekli, syła by o tym pisac. VorLetSkarb 273.
– Iako ze wszistkim zgorzała kareta [...] zgorzali takze skory, siodła [...] moie wierzchne barwione suknie. VorLetSkarb 63-64.
patrz: BARWIONY
– Ernestus Lettow [...] od confidenta swego przi Mistrzu bawiącego, aby uchodził i na pieczy się miał przestrzezony. VorLetSkarb 66.
patrz: BAWIĄCY
– Ludziom słuzebnym i woiennym ma bydz wolne i bezpieczne odeyscie, i nie maią byc zatrzimani. VorLetSkarb 126.
– Ian Katerla zostawił z Reginy Selichmacherowny trzech Synow [...] Starszy bez potomnie umarli [...]. VorLetSkarb 110.
– Anna Katerlanka wydana naprzod za Ciriaka Mollera, ten bespotomnie zmar [...]. VorLetSkarb 110.
– Tegoz dnia i drugiego ponim, bralismy od Je[g]o m. P Wołowicza Chorązego Wilenskiego Popisowe attestacyine kwity. 12 Octobris po Msy, uderzono w bemben do koła. VorLetSkarb 253.
patrz: BĘBEN
– Wyprawił Paulum Katerlam [...] aby praetextu alio otrzymawszy pozwolenie wnisc do bibliotheki, co potrzebował wypisał (bo ich Xięgi wszystkie na łancuszki przikowane są do ławki [...]. VorLetSkarb 89.
patrz: BIBLIOTEKA
– [...] wyprawił Paulum Katerlam [...] ktory tego czasu pod Xiędzem Nowakiem Philosophii słuchał amiał z Bibliothekarzem Dominikanskim dobrom comitiue, aby praetextu alio otrzimawszy pozwolenie wnisc do bibliotheki, co potrzebował wpisał [...] mianowicie ten Canon Consilii Constantiensis Sessio: 13. VorLetSkarb 89.
– To pewna ze monete tak rozdzielono, i samem na oko kilka sztuk takowych widział, wczem populus detrimentum nie odniesie poniewasz znowu do skarbu odbieraią, alie pono bicz to iest na cudzoziemskie Woysko, zeby s Panstwa nie wyiezdzało, i pieniądze niewywoziło. VorLetSkarb 275.
patrz: BICZ
– Przed Nisom barzo budowne a srodze długie Wsi są do tegoz Biskupstwa nalezące. VorLetSkarb 142.
patrz: BISKUPSTWO
– Wszistkie prziwileia i listy publiczne pieczętuią, nie wozkiem alie pieczęcią wybitą na okrągłei blasze szrebrnei. VorLetSkarb 103.
– Truna falendiszem karmazynowym czerwonym obita była. W głowie herb na blasze mosiądzowei poszrebrzanei. VorLetSkarb 232.
– Podał w Liflanciech Wolmarus Farensbach, Błokaus Ryski, Diament, Parnawe, Kokenhaus ets. VorLetSkarb 108.
– Jeden Blokaus Ryski (wprawdzie potęzna forteca) niechciał zadnom miarom się podac. VorLetSkarb 108.
– Na stype zaproszonych gosci, wielka frequentia stawiła się, ktorzi się w stołowei izbie nie zmiescili, (a było stołow przigotowanych duzych Pięc) w ddrugiei izbie, a zwłascza naibliszy pokrewni, iako ode mnie uproszeni gospodarze, siedzieli. VorLetSkarb 232.
patrz: BLISKI
– [...] małzonka moia porodziła syna [...] Niech mu Bog błogosławi, aby ros na chwałe iego swiętą [...]. VorLetSkarb 111.
– Zniewypowiedzianym zaliem moim, w Warszawie stego ziemskiego błotnego padołu, do przibytkow wiekuistych przeniesion iest [syn Władysław]. VorLetSkarb 182.
patrz: BŁOTNY
– Dzwon niewydanei wielkosci, (bodai Erfurtski w Miemczech nie przechodzący) dzwoniąc rozpadsię. VorLetSkarb 275.
– Chcąc tandem postanowicsię, a maiąc od Stryia w Spirze przemieszkiwaiącego inuita forias, z ofiarowaniem bogatego ozenienia, pusciłsię [Konstanty] sPrus przez Pomorską ziemie. VorLetSkarb 71.
patrz: BOGATY
– Tumult nieprzyiacielia na nas zewsząd, i sprzodu, i zadu i zbokow nastempował. VorLetSkarb 273.
patrz: BOK
– Iakoz iusz od roku, niewdawałem się w zadne officia ratuszne, lecz obecznym przi boku Ikm Pana i dobrodzieia mego będąc, sczegulnych posług Panskich pilnowałem. VorLetSkarb 134.
patrz: BOK
– Stanełem na dnie lewom nogom: prawa w bok iakos przikro odwrociła, a ze cięszko boliała rozumiałem ze iusz pogruchotana iest. VorLetSkarb 276.
patrz: BOLEĆ
– Boliało to Oica słyszec, silentio iednak strawic musiał, chcąc bracią rozgniewanom uspokoic. VorLetSkarb 244.
patrz: BOLEĆ
– [...] a co bolesnieisza i nieznosnieisza, ze non indicta causa, sromotnie karac iako słysze wprzedsięwzięciu ma, nacom nigdy i pomyslieniem niezarabiał [...]. VorLetSkarb 67.
patrz: BOLESNA
– Polegli [...] Kniaz Boratynski co był posłem we Lwowie. Oberszter zas nieiakis Von Menden, i Mikita Protasewicz gołowa bolsza i Carski znac Kochanek. VorLetSkarb 247.
– Tą rzeczką w wierzch warst ze trzi koncem borka Buszkowa po uroczyscze Charosty, Vkład sPany Chlewinskimi granica las Łotokowski. VorLetSkarb 214.
patrz: BOREK
– Magistrat [Wilna] [...] nikogo wypusczac nie kazał, tak szlachcica, iako miesczanina, bez pozwolienia i kartki rocznego Burmistrza. VorLetSkarb 240.
– Podkawszy bosom, s przestrachu wielkiego ledwo co zywom, Ie[g]omPan Kazimierz Tiszkiewicz [...] i Ie[g]omoss Pan Wierzbienta [...] za[n]iesli pod mury zamkowe a zasiąkszy kobierca, tamze na nim naziemi rozesłąnym połozyli. VorLetSkarb 61.
patrz: BOSSY, BOSY, BOSY, BOSZY
– [...] małzonka moia porodziła syna [...] Niech mu Bog błogosławi, aby ros na chwałe iego swiętą [...]. VorLetSkarb 111.
patrz: BÓG
– Dali Bog Matysowi potomstwo męskie, niech się mną kaie, a nie załuie na nauke nakładac. VorLetSkarb 78.
patrz: BÓG
– Wiakim nas wszistkich, ktorzysmy hoinie dobrodzieistwa iego zazywali zostawił zaliu [król Władysław IV], kazdy baczny snadnie wyrozumiec moze. Niech Bog Jkm duszy miłosciw będzie. VorLetSkarb 206.
patrz: BÓG
– Przez lat pięc od narodzenia moiego, powiadali często rodzici moi, stakowego wyrzucenia i stłuczenia, takiem był wysech i znisczał, ze raczei o smierc, abym się nie męczył zboliow wielkich, i przemierzłym płaczem ich dłużei niefrasował, anizeli o zywot Pana Boga prosili [...]. VorLetSkarb 84.
patrz: BÓL
– [...] Prziezdzaiąc do miasta Jkm cięszko na kamien zachorzał; biedziłsię zboliami noc i dzień, asz po wannie odszed, wielki iak mała od Oliwki kostka [...]. VorLetSkarb 143.
patrz: BÓL
– Roku 1643. dnia 23 Miesiąca Februarii Pani Anna Dorophirowiczowna Lettowowa Synowa moia, uraziwszysię wcięszkich boliach porodziła Syna [...]. VorLetSkarb 183.
patrz: BÓL
– [...] opuscili iusz beli nieco bolie krolia Jegomosci [...]. VorLetSkarb 144.
patrz: BÓL
– Za łaską iednak Bozą i osobliwą opatrznoscią, procz cięszkiego wniei [nodze] boliu, zadnego inszego znaku albo sinosci od stłuczenia i na cielie nie odniosłem [...]. VorLetSkarb 276.
patrz: BÓL
– Jakoz gdy mnie dobywano, staką cięszkoscią, boliem i niewładnieniem wyciągnąc przyszło, nigdy by szrubami ciągniono [...]. VorLetSkarb 276.
patrz: BÓL
– Xięzna Neuburska Pani i dobrodzieika moia [...] małzonce moiei Czamare wisniowego adamaszku, pasamanami złotemi bramowanom, a gronostaiami cudnemi podszytom darowała. VorLetSkarb 181-182.
patrz: BRAMOWAĆ
– Po prawei ręce Xiązęciey stał Caualier trzimaiąc Parasonium (iest to bron kawalerska spochew wyięta) [...] podał Xiązęciu Kawalier Paraxonium, a mnie blizei stołka Xiązęciego u nog klenczec kazał. Xiąze wziąwszy wobie ręce Paraxonium (tak się nazywa bron, ktorą gołą na kawalerstwo passuie.) na krziz, raz tknoł głowe, drugi prawe ramie, trzeci lewe. VorLetSkarb 101.
– Znowu broniom tknąwszy głowe [pasowanego na rycerza], oddał [Książę] temusz Caualerowi co był podał [broń]. VorLetSkarb 101.
– Car tez w smolensku iusz dawno i woisko iego na krasnym, nasi przecie mu broniom pasow na załogach. VorLetSkarb 276.
patrz: BRONIĆ
– Zołotarenko Hetman Siwierski, tak się pisze, podac się niechce, alie bronic asz do upadłey. VorLetSkarb 267.
– Iuzem był od dwuch lat załozył w Łotokach budy; i Szmalzuge i potaszy palił. VorLetSkarb 207.
patrz: BUDA
– Do niego [Chmielnickiego] się wszyscy budnicy, chłopstwo prziłączyło, wlud spotęzywszysię, opanował wszistką ukraine. VorLetSkarb 206.
patrz: BUDNIK
– Kmotrami [na chrzcie syna] beli Ie[g]om P. Paweł Podchocimski. Horodniczy i budowniczy Wilenski. Pan Thomas Gibel. VorLetSkarb 137.
patrz: BUDOWNICZY
– Ołomuniec, po Niemiecku Vlmitz, metropolis Morauiae pienkne, budowne i wielkie miasto. VorLetSkarb 142.
patrz: BUDOWNY
– Do miasteczka nazwanego Klimontow cztery mili, a stamtąd do Ossolina porządnego i budownego zamku pułmili. VorLetSkarb 147.
patrz: BUDOWNY
– [Fragment specyfikacji jurgieltu, przyznanego przez króla autorowi] Na dzień białego chleba bułek szesć. rzanego bułek szesć. Wina garniec. VorLetSkarb 130.
patrz: BUŁKA
– Odmiana monety. Sztuka miedziana na kształt Talera, ktorą tilko za dwa szelągi brano, po talaru nowe ceche nałozywszy brac kazał. VorLetSkarb 275.
– Kazdemu po parze duplonow dałem. Odzwiernym u kazdych drzwi po Cekinie. (toz wazy co czerwony złoty). VorLetSkarb 102.
patrz: CEKIN
– Lezała ta robota długo niedogotowana, nie zebym zaniechac miał wolią dokonczyc kazac, ieno ze za obecznym mieszkaniem moim zmałzonką i zdziatkami w Warszawie przi Ie[g]ok. msci, nie iak było celatora pobudzac. VorLetSkarb 113.
patrz: CELATOR
– Cyne na roschod zasiąc od konwiszarzow, ktorym za pozyczke nagrodzic, a co zginie zapłacic. VorLetSkarb 202.
patrz: CENA, CYNA, CYNA, CZYNA
– Pomieniony Erart Katerla dobrym był strzelcem, zaczym uczęszczał chadzac doi prochownego młyna strzelac, o zakła[d] na iaki się strony zgodzili, do Tarcz. VorLetSkarb 80.
– Iakąs starom białągłowe [...] widział [jeden z dragonów] z dwuma maluszkiemi chłopczykami s sobą igraiącemi maiącom przi sobie. VorLetSkarb 63.
patrz: CHŁOPCZYK
– Wzięto mu [synowi autora] zywczem pocztowego hozego Pachołka Tupalskiego, i dwuch chłopiąt; Łogoszowego pachołka zabito. VorLetSkarb 218.
patrz: CHŁOPIĘ
– Znaliaszy wpoliu iako Dragun powiedział, dał do nas utrapionych rodzicow na wozie drabiastym chłopskim prziwiesć. VorLetSkarb 63.
patrz: CHŁOPSKI
– Kazdy znas powstawszy, poszed do swoiei szkoły. ktory zm[n]ieiszych pens nieumiał, albo compositią uitiose i szpetnie przepisał, niechłostom karał [ksiądz Chrystian Bruno], lecz czytaniem u stołu rozdziału z Biblii. VorLetSkarb 87.
patrz: CHŁOSTA
– Po siodmym roku poczołem chodzic do szkoły Saskiei przi kosciele Wilenskim. VorLetSkarb 84.
patrz: CHODZIĆ
– Wszistko do sczętu zgorzało, stem tilko w polie wypadlismy, wczem chodzili. VorLetSkarb 91.
patrz: CHODZIĆ
– Gospodą staliswa i do stołu chodzili u Magistra Andrzeia Wolziusa. VorLetSkarb 85.
patrz: CHODZIĆ
– Pieniędzy Cztery, zligerowawszy czyni grziwne iedne Mincarską, s ktorei wyrzniono szełągow sztuk Trzista Czterdziesci Pięc. VorLetSkarb 236.
– [...] gwoli czemu uchwalili, aby Roczki Decembrowe w Wilnie sądzone byli [...]. VorLetSkarb 253.
patrz: DECEMBROWY
– [...] aze do smaku czerwone Wino Francuskie, i Rynskie Delwein przipadło, kazał po be[cz]ce kazdego do osobliwei piwnicy wstawic [...]. VorLetSkarb 204.
patrz: DELWEIN
– Jego mosc Pan Magnus Dönhoff Starosta Derpski godny i uczony człowiek. VorLetSkarb 129-130.
patrz: DERPSKI
– [...] kamienica [...] ze wszelakom ruchomoscią, niektoremi processami prawemi, zapisami munimentami, wypisami, przipowiednym listem na trzista raitarow, i drugim wieczystym na uroczyscze przi dembniaku pod Elbingiem eichen Wald nazwanym, Ernestowi Ernestowiczowi reitarskiemu słuzącym, iako i osobliwa kziąszka genealogii wszistkich Vorbekow stakowym zapisem [...].. VorLetSkarb 51-52.
patrz: DĘBNIAK
– Schodząc spałacu Xiązęciego, trembacze i dubosze dali się słyszeć, prowadząc przez miasto asz do gospody moiei. VorLetSkarb 102.
– Poleg Pan Mirski młody iedyny Syn Pana Straznika naszego, lubo chorego i iusz dogorywaiącego, iednak w Woisku obecnego [...]. VorLetSkarb 246.
– Obywatelie ktorzi przed ogniem srogim, takim nigdy przed tym niewidanym w polie i na gory, odbiegszy wszistkiego pouchodzili, iak deszc gwałtowny spad, wrocilisię do miasta, gasic co niedogorzało. VorLetSkarb 91.
patrz: DOGORZEĆ
– Lezała ta robota długo niedogotowana [...]. VorLetSkarb 113.
patrz: DOGOTOWANY
– Krzcił Xiądz Thomasz Chociszewski kaznodzieia Bielicki i Dokudowski. VorLetSkarb 117.
patrz: DOKUDOWSKI
– Co się religii tycze, prawda zem od samego professora zadnei niemiałem dokuki; alie od Xiędża Ortisiusa Hiszpana i nadto. VorLetSkarb 86.
patrz: DOKUKA
– Sekretarzowi Naszemu, łaski i dobroczynnosci Naszey Krolewskiei, chcąc miec aby on przi pomienionych Dobrach Naszych Łotokach podług dawnego ograniczenia wliscie Cessynnym Wielmoznego Woiewody Mscisławskiego i małzonki iego dokumentnie opisanego, calie i nienaruszenie był zachowany [....]. VorLetSkarb 212-213.
– [...] wyprawił Paulum Katerlam [...] ktory tego czasu pod Xiędzem Nowakiem Philosophii słuchał amiał z Bibliothekarzem Dominikanskim dobrom comitiue, aby praetextu alio otrzimawszy pozwolenie wnisc do bibliotheki, co potrzebował wpisał [...] mianowicie ten Canon Consilii Constantiensis Sessio: 13. VorLetSkarb 89.
– Wychodząc z dormitarza na de drzwiami, stemi wierszami zawieszona była tablica. VorLetSkarb 88.
patrz: DORMITARZ
– Mieszkaiąc Panienta [Sapiehowie] zrok wLouanium, znowu na Paryz iachali do Włoch [...] i ia z Ichmosciami, tilko schleba; za posługe nic niepłacili, i sam się odziewac musiałem. Rzekł ich inspector, dośc masz na tym, ze przi paniętach bez twego kosztu, cudze kraie zwiedziesz. VorLetSkarb 93.
– Potęga nieprziacielska iako więzniow udawali, miała byc na Piędziesiąt tysięcy, ale iako oko, i rozum ludzki osądzic moze, w boju nad Trzidziescie tysięcy zda się ze nie było, alie i tego dosc na nas było. VorLetSkarb 247.
patrz: DOŚĆ
– Znaliaszy wpoliu iako dragun powiedział, dał do nas utrapionych rodzicow na wozie drabiastym chłopskim prziwiesć. VorLetSkarb 63.
patrz: DRABIASTY
– [...] powiedzieli ze Druha, sapiezyn, J kazn Moskwa wzieła [...]. VorLetSkarb 241.
patrz: DRUH
– Na poiedynku szkodliwie adwersarza swego Lettow ranił: koniu ostrog dodawszy, zdruzynom swoiom do Stralsuntu iachał [...]. VorLetSkarb 67.
– [...] kazdemu po parze duplonow dałem. VorLetSkarb 102.
patrz: DUPLON
– Wiakim nas wszistkich, ktorzysmy hoinie dobrodzieistwa iego zazywali zostawił zaliu [król Władysław IV], kazdy baczny snadnie wyrozumiec moze. Niech Bog Jkm duszy miłosciw będzie. VorLetSkarb 206.
patrz: DUSZA
– Jakoz i tym listem Naszym ustempuiemy, do dzierzenia i uzywania Pana Lettowa podaiemy, i prawo sobie na te dobra słuzące, wiecznie z onego się zrzekaiąc na osobe tegoz Pana Lettowa małzonki. dzieci i potomkow iego transfunduiemy. VorLetSkarb 213.
– Dziw ze zyw został, iakoz woliałby był zaraz na placu polec, anizeli stakowego postrzału wboliach wielkich i niedostatkach nimal przez lat pięc kawencząc na utrapienia łoszku, zywot swoi dokonac. VorLetSkarb 70.
patrz: DZIW
– Z Niepołomic, po zgorzeniu nimal wszystkiei Wsi, dzwonicy, procz koscioła i Zamku, wtydzien wyiachał Jkm do Warszawy [...]. VorLetSkarb 188.
– Ian Fenig Proconsul Malborski [...]. VorLetSkarb 58.
patrz: FENIG, FENIK, FENIK
– Pisze in hypotyposi Vorbekana Ian Fenik [...] zem się urodził w Wilią Swiętego Macieia. VorLetSkarb 84.
patrz: FENIG, FENIK, FENIK
– Krzisztoph Bruchowiecki Starosta Filipowski, Deputat do Sądow Skarbowych. VorLetSkarb 226.
patrz: FILIPOWSKI
– Włoch in patria sua wzięty byc niemoze. Foristerowie zas a zwłascza prodigi albo nader dostatni, daiom się obirac, dla wielkiego poszanowania i pamiątki ze przełozonemi beli wtak sławnei po wszistkei Europie Academii. VorLetSkarb 96-97.
– Kuchennego naczynia gdzieby omal s sobą Francusowie mieli, a Vrodzony Kuchmistrz Nasz nie mogł by udzielic, ilie potrzebowac będą, Kupic roskazac. VorLetSkarb 202.
patrz: FRANCUZ
– Ktory iest z nich [profesorów] uczęszym i sławnieiszym, ten większą miewa frequentią auditorow. VorLetSkarb 95.
patrz: FREKWENCJA
– Pan Milanowski furierem. VorLetSkarb 141.
patrz: FURIER
– Moskwa się broni potęznie, zywnoscią po wymarłych miesczanach się gnaruie, a prochu i municyi wszelakich ma dostatek. VorLetSkarb 276.
patrz: GNAROWAĆ
– Po długim prawowaniu wywiodsię stakowego opacznego udania, otrzymawszy na Pirkach Paliniodiam; prętko potym umar, godzien będąc dla grecznosci swei, nauki i krasomowstwa, by wolia Boza była, dłuszego wieku. VorLetSkarb 60.
– [...] zaczym pokim tam mieszkał z Ie[g]okro:moscią miłei znim a prawie braterskiei zazywałem conwersacyi, nie tilko respectem pokrewnosci, alie iako zwysoce uczonym, ize wszech miar grecznym Politikiem. VorLetSkarb 59.
– Tam byłem zaproszony do P. Doctora Waterborna natione Szota, (dlia iego grzecznych postempkow prziięto za indigenae Szlachcica, wiecey iusz praxi Medica się nie bawi, zyiąc po ziemiansku, podłuk stanu tego swobod przistoinie zazywa). VorLetSkarb 142.
– Sam Xiąze podagrik i wleciech podeszłych, na krzeslie wszistko go noszą, sama Xięzna Pani młodziusienka i cudownie greczna, wielce radzi beli Panstwu naszemu i solenniter tractowali. VorLetSkarb 142.
– 7 Augusti, gruchneło ze Moskwa płon porzuciwszy wPołocku, nazad prosto ku Wilnowi idzie [...]. VorLetSkarb 242.
patrz: GRUCHNĄĆ
– Stemi a wszistko Czechami na wybor roku tysiąc czterysta Piendziesiąt czwartego do Prus prziciągnoł, pod samy czas gwałtowni Gdansczan potrzeby. VorLetSkarb 70.
patrz: GWAŁTOWNI
– Guardeinowi albo Probirowi na tydzień płaciłem po fl 30. VorLetSkarb 236.
– Było plus minus Czterdziescie tysięcy zaciągowego ludu, a licznei czeladzi gwoli apparencyi większei, pod osobliwemi znaczkami i chorągwiami pod titułem uoluntariuszow tilie więcei. VorLetSkarb 57.
– Pogrzeb odprawiwszy regali pompa, na odpoczynek i gwoli łowom iachac raczył Je[go] kro[lewska] mosc do Niepołomic mil trzi za krakow. VorLetSkarb 60.
– [...] w pielgrzimskim ubierze nadpsowanym speregrinatii Hierosolymitanskiei powrocił [Mikołaj Radziwiłł] do Oiczyzny maiąc na dwakrocstostysięcy i więcey intraty rocznei. VorLetSkarb 107.
– Wolno rzez swoią krasic względem osławy tak zasnei familii; lecz ze ten iscie a nie inszy zmyslony był, ktorego iako rozboinika poimawszy Gdansczanie dali sciąc, i sprzitoczonego waszei historica, i sprocessu Konstantego Lettowa z Reisensteinem, iako o ty, iasnie i dowolnie Fenik in hypotyposi Vorbekana pisze. VorLetSkarb 75.
patrz: IŚCIE
– Spodkawszysię Reisenstein z Lettowem na ulicy, inaczei nierozumiał. iedno ze własnie ten iscie Soldat iest, co go pod Zuakenburgiem rozbił, i owłos niezabił. VorLetSkarb 72.
patrz: IŚCIE
– dlia większei wiary, ze ten iscie noz iest od chłopa połkniony, S copiom zniego wten memoriał wpisałem, na kąterfekcie drukowany tegoz chłopa, i w te książszke wkleic dałem. VorLetSkarb 262.
patrz: IŚCIE
– [...] inaczei nierozumieiąc, ieno ze on iest iscie ten Soldat Czech s Prus zbiegły, ktory go był pod Zuakenburkiem z Pomosczyznie, z Janem a Wicherod krakowem od kilkunastu lat rozboiem paraiącym, rozbił. VorLetSkarb 71.
patrz: IŚCIE
– Iamiełuszki, kwiczoły, Snieguły [...]. VorLetSkarb 201.
– Nazaiutrz o iedynastei przed południem w kotły do koła uderzono; zgromadziszy się inquirowali authora nocnych rozruchow. ze nie kto inszy iedno P. Wysockiego Syn, co na placowei strazy byli, powiedzieli. VorLetSkarb 244.
– Habitus ich iak Oicow Jesuitow, wyiąwszy ze boso chodzą, a płascze nie haftką alie po kapucinsku zawciągaią. VorLetSkarb 143.
– To miasto Ferdinandus II. Caesarz Oicom Jesuitom darował na Ołomunskie Seminarium, tam murawskie sukna i kiry robiom. VorLetSkarb 146.
– Tego Olbrichta kreczmera druga corka Małgorzeta małzonka Pana Woiciecha Nowomieiskiego, tych odumarła wdowim stanie dziatek. Woiciecha, Jesuitą umar. Adama. Kazimierza Bernardinem umar. Krzisztopha Lantwirtem iest Nowogrockim. VorLetSkarb 106-107.
– Xiądz Marcus Jesuita Spowiednik i Kaznodzieia Krolowei Jei mosci. VorLetSkarb 141.
– Po prawei ręce Xiązęciey stał Caualier trzimaiąc Parasonium (iest to bron kawalerska spochew wyięta) [...] podał Xiązęciu Kawalier Paraxonium, a mnie blizei stołka Xiązęciego u nog klenczec kazał. Xiąze wziąwszy wobie ręce Paraxonium (tak się nazywa bron, ktorą gołą na kawalerstwo passuie.) na krziz, raz tknoł głowe, drugi prawe ramie, trzeci lewe. VorLetSkarb 101.
patrz: KAWALERSKI
– Prziznac musze Oicom Jesuitom, ze pilno i zyczliwie uczą, młodz na oku maią, chociaby niechciała, za gęstymi repetytiami musi, by nainiesposobniesza była, czego się nauczyc. Ktemu methodice uczą, nie obciązaią roznemi lectiami młodz, iako winszych szkołach czyniom [...]. VorLetSkarb 86.
patrz: KTEMU
– W same południe, niewypowiedzianie większa powstała trwoga, lamentowanie i płacz po ulicach od niewiast, zatym ze zap[e]wne udawano, iakoby iusz Moskwa pod Niemenczinem przeprawowac się miała. VorLetSkarb 240-241.
– Malgorzata małzonka Pana Woiciecha Nowomieiskiego, tych odumarła wdowim stanie dziatek. Woiciecha, Jesuitą umar. Adama. Kazimierza Bernardinem umar. Krzisztopha Lantwirtem iest Nowogrockim. Simona. VorLetSkarb 106-107.
patrz: LANDWIRT
– Tego Olbrichta kreczmera druga corka Małgorzeta małzonka Pana Woiciecha Nowomieiskiego, tych odumarła wdowim stanie dziatek. Woiciecha, Jesuitą umar. Adama. Kazimierza Bernardinem umar. Krzisztopha Lantwirtem iest Nowogrockim. VorLetSkarb 106-107.
patrz: LANTWIRT
– Na tablicy miedzianei po prawey ręce trzi gałąski spomogranatami wymaliowane beli: po lewei Orzeł biały lecący á orliątka na grzbiecie noszący, iakoby kwilionce do korony, ktorą Orzeł w lotu, ku niebu wyciągnionom szyie mając, rostro trzimał. VorLetSkarb 178.
patrz: LECĄCY
– Po weseliu Gdanskim bez małzonka, prziiachała krolowa Jeim do Warszawy dnia iedynastego Marca, tegoz dnia i tak cały tydzien renowacją weselia sprawowało krolestwo, za dispensą Legata Papieskiego, ze iusz postne dni quadragesimy beli. VorLetSkarb 189.
patrz: LEGAT
– Mieisce na ten act naznaczone Wolka, leka mila za Warszawom wpoliu pod niebem. VorLetSkarb 119.
– Roku 1651 Je[g]o m Pan Maciei Olszewski Podsędek Lidski do Tribunału Wilienskiego wsprawach swoich prziiachwszy zumysłu nawiedził mnie, wywiaduiąc się, iezelim otrzimał extracti, Decretow, Wolgastkiego i Lemburskiego, sktorych summarium iemu iako na karcie 163 pokazałem. VorLetSkarb 231.
– [...] zebrawszy z ruinowanych companii nawięcei swoiei natii ludzi Polakow, Liflanczykow, Curlanczykow, nad ktoremi samze od Obersztera swego Mondewert, natione Włocha commendantem będąc, na sławe tak dzielnie zarabiał [...]. VorLetSkarb 229.
patrz: LIFLANCZYK
– [...] complement dobrawszy siedmset dobrego żołnierza we Gdansku na okręty wsiadszy, gdzie pod dwiescie Szlachty samei Polskiei, Pruskiei, Liflantskiei, Curlantskiei było, puscił się do Francii w companii z Pułkiem Je[g]o m P. Prziiemskiego Obersztera [...]. VorLetSkarb 228.
patrz: LIFLANTSKI
– Załosnom tom wzięcia Połocka wiadomosć przinios był Ie[g]o m[ość] Xiądz Rector Połocki zwypusczonom braciom. Moskalia łamowiary przisięscy ta uicinitas [bliskość] perculit [przeraziła] wszistkich obywatelow WXL-o, a tym barziey kiedy 8 Julii przibiezano do Wilna ze iusz Malaty, Daugieliszki Moskwa pali. VorLetSkarb 240.
patrz: ŁAMOWIARA
– [...] Biesiedzią wniz do uscia Pałuzy rzeki, Pałuzą wierzch warst ze trzi do kupiwicz, z kupowicz wpoprzek Wierzchowią Choborką, wkoniec Osinowey lasami w Wołotową Mogiłe, łohem przez bor i przez las Dubrowski [...]. VorLetSkarb 214.
patrz: ŁOH
– [...] Leszną wniz w Krupiec ruczay w wierzech, prawy bok łotokowski i Rahożycki, a lewy Popogorskiey łożkiem i ruczaiem [...]. VorLetSkarb 214.
patrz: ŁOŻEK
– Wymyslaią cudowne rzeczy, zesmy tych co tuzostali, było tego ze sto tysięcy, a nikogo (krom Moskwy) nie bito, wpien wysiekli, ze im oczy łupimi, ze białegłowy, piersi zelazem przepaliwzy i stryczkiem zawłosy wieszamy. VorLetSkarb 270.
patrz: ŁUPIĆ
– [...] sam iusz był te tilko iednom odprawiwszy posługe i otrzimawszy Moiorstwo, zwybornieiszemi companii swei ludzmi, na usługe utrapionei od Kozakow Zaporoiskich i Hetmana ich Bohdana Chmielnickiego, Herszta wszistkich zdrad i buntow, Oiczyznie spieszyc się umysł swoi skłonił. VorLetSkarb 229.
patrz: MAJORSTWO
– Za iakąś okazyą zarzut takowy wczoł się, i zkąd Vorbekow Lettowami poczęto pszczywac, na swym mieiscu in hytotyposi Vorbekanae, przez Iana Feniksa Burmistrza Malburskiego, wywodnie iest opisane. VorLetSkarb 51.
– Oznaimuie tym moim listem isz co Jch m Panowie Commissarze Z seimu blisko przeszłego na Commissią Minnice Wilenskiei W.X.L. deputowani s pwenych prziczyn i wielkiei szkody Rzeczypos: od zydow Wilenskich Arendarzow Minnicznych Minice Wilenską mnie Podskarbiemu odebrac na skarb W.X.L. roskazali. VorLetSkarb 236-237.
– On iako chciwy zołnierz sławy, nie długo przi rodzicach swych miłych zabawiwszy, chcąc ochotę i serce męskie i w postronnych narodach podac, zwłaszcza ze na ten czas zadnei domowei expeditii nie było, alie alta pax dominabatur, imie swoie niesmiertelnei pamięci i sławie zalecic dał się temusz swemu zaciągnąc Oberszterowi. VorLetSkarb 228.
– Spokoinie sam, małżonka, dzieci i potomkowie iego meskiego rodzaiu poki by ich zliniey iego stawało, zgruntami, poddanemi ich powinnosciami, zlasami, borami [...] VorLetSkarb 212.
– Dali Bog Matysowi potomstwo męskie, niech się mną kaie, a nie załuie na nauke nakładac. VorLetSkarb 78.
– Nie tylko zwykłei skłonności alis i zawziętemu zdoswiadczonych odważnych cnot Vrodzonego Mikołaia Abramowicza Czesnika W.X.L. Starodubowskiego, Miadzielskiego Starosty Naszego, które w nieustaiącei ochocie wsprawach Naszych i Rzeptey publicznych i priuatnych oświadczał affectowi dosic uczyniemy. VorLetSkarb 211.
– Mieszkaiąc Panienta [Sapiehowie] zrok wLouanium, znowu na Paryz iachali do Włoch [...] i ia z Ichmosciami, tilko schleba; za posługe nic niepłacili, i sam się odziewac musiałem. Rzekł ich inspector, dośc masz na tym, ze przi paniętach bez twego kosztu, cudze kraie zwiedziesz. VorLetSkarb 93.
patrz: MIEĆ
– Na schyłku Miesiąca Augusta wtym roku, zapowietrził się Paweł Kopec ziakiei okazyi wiedziec nie moge. VorLetSkarb 238.
– Zaciągnąwszy aptos do tey roboty rzemiesnikow, Mincmaistrzowi Szełągi robic kazałem; ktorych grziwna iedna, podług Ordinansu Je-o m P. Podskarbiego WXL-o, miała in bonitate intrinseca Feinsilbru łot ieden, Pieniędzy dwanascie. VorLetSkarb 236.
– Truna falendiszem karmazynowym czerwonym obita była. W głowie herb na blasze mosiądzowei poszrebrzanei. VorLetSkarb 232.
– Truna falendiszem karmazynowym czerwonym obita była. W głowie herb na blasze mosiądzowei poszrebrzanei. VorLetSkarb 232.
– Tak są zaiadli i wsciekli [mieszczanie], ze chocby Moskwa capitulowac i na acort pozwolic chciała, i wspomniec o tym nie chcom i nie daią. VorLetSkarb 270.
patrz: MOSKWA
– Mszycki obrub, a bor P.P. Chlewinskich Mchinicki w ruczay Wiłowaty, wnisz wrzeczke Dorohowską, tą rzeczką w wierszach w Bieldzooki ruczay, ruczaiem wierzch whałe błoto, ztego błota kraiem i suchodołem warst trzy w Osowe sieczonemi rubierzami włozek, Łozkiem w rzeczke Swinicę. VorLetSkarb 214.
patrz: MSZYCKI
– Zaniesiona iest przed Nas od PP. Rad przi boku Naszym na ten czas będących prziczyna, [...] Derewni Kuśnier i połowicie wszystkich uchodow i pustoszy Dekretem Naszym relacyinym w Wilnie ferowanym roku 1639. dnia 27 Miesiąca kwietnia, od dzierzawy Vrodzonego Lettowa Vdzielona Wielkiego i małego, conferowacz raczyli pustosz Mszyczno, z Pustoszą Ławrynowską wtemże Mszyczęskim obrembie będącą [...]. VorLetSkarb 215.
– Administratio ta moia tilko cztery Miesięcy trwała; puscił Je[g]o m[ość] P. Podskarbi Arendom Jakubowi Moizeszowiczowi i Lewkowi Faitelewiczowi zydom Wilenskim, za fl 3 ½ tysiąca na rok ieden. VorLetSkarb 236.
patrz: NA
– A Pan Pietkiewicz rzekł, zem strzelił, posłyszawszy taki hałas spistoletu, uczyniłem dlia tego, aby kazdy tym prędzei iak na gwałt do koni się miał [...]. VorLetSkarb 244.
patrz: NA GWAŁT
– Zdrogi iako iemu się widziało nieustąpił, nabesztawszy, odstąpił nieco wbok, a rzkomo chcąc napłoszyc i pod nogi strzelic (tak swoim gospodarzem [!] powiadał) wpuł ugodziwszy, niewinnego w niczym sobie na mieiscu zabił. VorLetSkarb 80-81.
patrz: NABESZTAĆ
– Pokłonski obiecanei dotrzimywał zyczliwosci, alie się nie mogł od Moskwy wyrwac, co raz posyłał do X. Jms, aby znastempowaniem poczekał. Lecz kiedy dzien nastempował i fortele nasze odkrywac się poczeli, nielza było dłuzei czekac. VorLetSkarb 269.
– Wiakim nas wszistkich, ktorzysmy hoinie dobrodzieistwa iego zazywali zostawił zaliu [król Władysław IV], kazdy baczny snadnie wyrozumiec moze. Niech Bog Jkm duszy miłosciw będzie. VorLetSkarb 206.
patrz: NIECH
– [...] małzonka moia porodziła syna [...] Niech mu Bog błogosławi, aby ros na chwałe iego swiętą [...]. VorLetSkarb 111.
patrz: NIECH
– Przi tak żałosnei niefortunie moiei, postradaniu niemal wszistkich rzeczy przi sobie wdrodze maiących, osobliwe sczęscie było, zem prziiachawszy beł wgospodzie, a skoro ieno blisnoł ogien [...] zaraz wszistkich rzeczy odzałowawszy ratowałem małzonke [...]. VorLetSkarb 64.
patrz: NIEFORTUNA
– Niepodobnom Ernestus do uspokoienia i zagodzenia widząc sprawe, zonom, z dziecmi Stralsunta uchodząc occultas insidias przesliadowce potęznego, iachał do Niderlandu [...]. VorLetSkarb 68.
– Zołotarenko co dzien się do nas z Bychowa nowego wybiera alie mu nie sporo. VorLetSkarb 276.
patrz: NIESPORO
– [...] a co bolesnieisza i nieznosnieisza, ze non indicta causa, sromotnie karac iako słysze wprzedsięwzięciu ma, nacom nigdy i pomyslieniem niezarabiał [...]. VorLetSkarb 67.
patrz: NIEZNOŚNA
– Zaczym iemu [Antoniemu Christianowi Lettowowi] do mnie obok siedzącemu pic przyszło. VorLetSkarb 76.
patrz: O BOK
– Po abdankowaniu wszistkiego Rycerstwa, gdy za potrzebowaniem krolia Je-o m Francuskiego, intercessią krolowei Iei misci, teraz nam szczęsliwie panuiącei, a consensem ex Senatus Consulto samego krolia Je-o msci, Oberszter mianowany Regiment od dwuchtysięcy Dragonow do Francii zaciągiwał. VorLetSkarb 228.
– On iako chciwy zołnierz sławy, nie długo przi rodzicach swych miłych zabawiwszy, chcąc ochotę i serce męskie i w postronnych narodach podac, zwłaszcza ze na ten czas zadnei domowei expeditii nie było, alie alta pax dominabatur, imie swoie niesmiertelnei pamięci i sławie zalecic dał się temusz swemu zaciągnąc Oberszterowi. VorLetSkarb 228.
– Pod czas Tychze zaciągow, Je[g]ok.m Pleitnerowi Capitanowi i jngienirowi swoiemu, conferował obersterstwo [...]. VorLetSkarb 193.
– [...] prziobiecał Je[g]0 km conferowac mu Oberszterstwo, iako Cawallierowi odwaznemu, od Hetmana sobie wielce zaleconemu. VorLetSkarb 230.
– Porzuciwszy obiadać, spiesznom szed na Zamek [...]. VorLetSkarb 275.
patrz: OBIADAĆ
– Tegoz roku w Warszawie odprawowany seim in Maio, rozerwał Bąkowskie szlachcic Pruski, nic nie dbaiąc na zligowanie Moskala s Chmielnickim i tak obmysliowanie o daniu resistentii pomienionym nieprziacielią odłozono do drugiego seimu. VorLetSkarb 239.
– [...] pokornie upraszali, przi oddaniu dzięki, za Oicowskie obmyslowanie Je[g]okmosci, i ze na pierwszy zaciąg swei szkatuły załozyc [...] raczył. VorLetSkarb 192.
– Rozesłał Jkm pokoiowych i do inszych Panow Senatorow residentow. Kazdy z Jchmosciow swemu opowiadaczu na znak wielkiei radosci upominek podarował. VorLetSkarb 178.
patrz: OPOWIADACZ
– Minogi w ocet wkładane, i tem podobne incitamenta gulae, iako Ostrigi swieze Slimaki etc. Zwierziny wszelakie spusc Naszych dodawane maią byc w drodze z Lesnistw ktoremi Poseł poiedzie; a na mieiscu od Vrodzonego Milcheima. VorLetSkarb 201.
– Zanioszy na urzędzie dwornym Zamkowym nań skarge, otrzimał poń areszt i citationem peremptoriam, wte słowa. VorLetSkarb 72.
patrz: OTRZYMAĆ
– Odchodząc potkasię zemnom na podworzu, idącym Szkoły i maiącym Xięgi pod pachom. VorLetSkarb 85.
patrz: PACHA
– Miedzy innemi sczęscliwosciami, ita nieposlednieisza była, kiedy Pana Jurzyca s Panem Wysockim nad siedmset ludzi, ktorych z woiska Jkm po pacholiku skazdego pocztu, a po kilku towarziszow skazdey chorrągwie wybieraiąc wyprawił na Smolensk. VorLetSkarb 123.
patrz: PACHOLIK
– Ia sobie lamentuie, iak nie swoi tam i sam po zamku padam, dziatek szukam. VorLetSkarb 63.
patrz: PADAĆ
– Sprawiwszy pomiętnie commissa za zaleceniem Jana Babtisti Foszkarena bywszego Praetora Padewskiego za Syndikowstwa moiego [...] kawalierem S. MArka creowany iestem. VorLetSkarb 100.
patrz: PADEWSKI
– Roku 1613. Vniuersitas Dominorum Theologorum Medicor[um] et Philosophorum [...] obrała mie za Syndika swego. Jest to wysokie officium w Academii Padewskiei; kiedy Rectora albo uicerectora niemasz. VorLetSkarb 96.
patrz: PADEWSKI
– A teraz iescze oto prosze abys mie informował co za authoritas iest byc Syndikiem Padewskim. VorLetSkarb 167.
patrz: PADEWSKI
– Zemknołem tedy z swey kozackiey Choragwie kilkanascie samego towarzistwa, zeby nieprzyiacielia wlasach latentem odkryli, albo do boiu wybawili, albo Palaczow tych przi ogniach gdzie dla ięzyka zaskoczyli, dawszy im w posiłku dolinę iednom trzi Chorągwie Kozackie. VorLetSkarb 245.
patrz: PALACZ
– W Palmie in praesidio będąc kilka miesięci (zostałbym i dłużei w słuzbie) reuocauit Academia nazad do Padwi, zaotrzimanom licentią Xiązęcia Weneckiego, dimissionis, bez ktorei pewnie by nieuwolniono. VorLetSkarb 97.
patrz: PALMA
– Maia byc do Zamku Naszego Stroze, gdzie by ich nie było, czułych Pałaczow zaciągnąc, aby się wtym cudzoziemcom wygadzało. VorLetSkarb 202.
– I we wszistkim iak Nam Samym gosciowi w Naszych kraiach niebywałemu chętnie się stawili. Co Nam pamiętno będzie, do nagradzania Kazdemu łaską Naszą. VorLetSkarb 201-202.
patrz: PAMIĘTNO
– [...] małzonka moia porodziła syna [...] Niech mu Bog błogosławi, aby ros na chwałe iego swiętą [...]. VorLetSkarb 111.
patrz: PAN
– Niewspominam Niemiecką raitarie, Dragonow: nusz Petehprcow, Kozakow wszistko pancernych, Pikinirow, piechoty cudzoziemskiei i naszei, wstarym i odartym odzieniu nikogo nie było widziec. VorLetSkarb 57.
patrz: PANCERNY
– Rytwiany mil. 5. Zamek JeimPani Tęczinskiei Woiewodzinei Krakowskiei. VorLetSkarb 147.
patrz: PANI
– W kilka dni po nim, spansczyzny prziszedszy do domu, dziewka Szimukowei naglie umarła. Po niei Pani Bąkowska zdziecięciem. VorLetSkarb 238.
patrz: PANI
– 1643. dnia 23 Miesiąca Februarii Pani Anna Dorophieowiczowna Lettowowa Synowa moia, uraziwszysię wcięszkich boliach porodziła syna. VorLetSkarb 183.
patrz: PANI
– Naiasnieyszy Cecilia Renata krolowa Polska X.Pani moia miłosciwa, w Wilnie iadowitą obłoznom gorączką złozona, niezywą porodziła krolewniczkę. VorLetSkarb 183.
patrz: PANI
– Rano wpułtora kwadransa do Czwartei, rozwiązał Pan Bog sczęsliwie Naiasnieyszą Ceciliae Renate Krolową Polske Paniom moie miłosciwą, obdarziwszy pociechom wielkom Krolewicem. VorLetSkarb 177.
patrz: PANI
– Gospodiniom była na mieiscu zmarłei Pani matki, Pani katarzina Jofeltowna bywsza Feferowa, a teraz Zygmuntowa Voderflotowa, siostra starsza oblubienicy moiei. VorLetSkarb 107.
patrz: PANI
– Sam Xiąze podagrik i wleciech podeszłych, na krzeslie wszistko go noszą, sama Xięzna Pani młodziusienka i cudownie greczna, wielce radzi beli Panstwu naszemu i solenniter tractowali. VorLetSkarb 142.
patrz: PANI
– Umarła [Halszka] w panienskim stanie dnia roku 16. VorLetSkarb 83.
– Rzekł ich inspector, dośc masz na tym, ze przi paniętach bez twego kosztu, cudze kraie zwiedziesz. VorLetSkarb 93.
patrz: PANIĘ
– Po weseliu Gdanskim bez małzonka, prziiachała krolowa Jeim do Warszawy dnia iedynastego Marca, tegoz dnia i tak cały tydzien renowacją weselia sprawowało krolestwo, za dispensą Legata Papieskiego, ze iusz postne dni quadragesimy beli. VorLetSkarb 189.
– Nim in matriculam Academiae Magnificus Rector kogo wpysac kaze, przisiąc na bule Papieskom, ze Catholikiem iest i zostawac do smierci swei chce, musi. VorLetSkarb 93.
– On iest iscie ten Soldat Czech s Prus zbiegły, ktory go był pod Zuakenburkiem w Pomosczyznie, z'Janem a Wicherod krakowem od kilkunastu lat rozboiem paraiącym, rozbił. VorLetSkarb 71.
patrz: PARAJĄCY
– Po prawej ręce Xiązęciei stał caualier trzimaiąc parasonium (iest to bron kawalerska spochew wyięta) drugi rot[e] przisięgi, trzeci szpade wpochwach spędentem u mnie wziętom. VorLetSkarb 101.
patrz: PARASONIUM
– Po takowei wykonanei przisiędze podał Xiązęciu Kawalier Paraxonium, a mnie blizei stołka Xiązęciego u nog klenczec kazał. Xsiąze wziąwszy wobie ręce Parasonium (tak się nazywa bron, ktorą gołą na kawalerstwo passuie.) na krziz, raz tknoł głowe, drugi prawe ramie, trzeci lewe, mowiąc te słowo. VorLetSkarb 101.
patrz: PARASONIUM
– Po oratii wszyscy ingeniculantes, od Je[go]k.mosci, przez Je[go]mosci Xiędza Kanclerza koronnego otrzimali perdon, i do pocałowania ręki [...] oddawszy wprzody klucze od miasta more solito, byli przipusczeni. VorLetSkarb 58.
patrz: PARDON, PERDON
– Krolowa Polska, Zygmunta III. krolia Polskiego i Szweckiego małzonka, idąc za processią pieszo w dzień Bozego ciała, srodze gorący i parny będąc corpulenta, zgrzawszysię nad zamiar, szła do wanny wodą zimnom napełnionei, ochłodzicsię. VorLetSkarb 117.
patrz: PARNY
– Powiedział, ize słuzył niegdy na Cesarskiei s Panem Lorencem Lettowem Rotmistrzem, ktorego przi nim gdy na partie wyiachali, zabito. VorLetSkarb 254.
patrz: PARTIA
– Pieczyska dwor i wies P. Adama Parysa mil. 2./ 23 tamze. 24 Głoskow mil. 2./ 25. tamze. 26. Warszawa mil 4. VorLetSkarb 147.
patrz: PARYS
– Habitus ich iak Oicow Jesuitow, wyiąwszy ze boso chodzą, a płascze nie haftką alie po kapucinsku zawciągaią. VorLetSkarb 143.
– [...] ale po osobach pobitych i zrelacyi tych co ich zabiiali, bo brac wtakim razie nie iak było, i z ych szat, koni, czapek, szyszakow, Pancerzow pobranych znac ze starszyny ich siła padło. VorLetSkarb 247.
patrz: POBITY
– Twoi obrot iest iak niebo, gdy się wypogodzi, jaśniało kęs coś na dzien a w wieczor pochmarło: Prętko descz spadł: a zatym iak wszistko pomarło. VorLetSkarb 230.
– Słonce tego Okrongu swiata fulgentissimum sydus, w schodzi zachodzi pochmarmi [!] zapada. VorLetSkarb 48.
patrz: POCHMARNIE
– Tamci utracaiom na szaty, czeladź dlia assistentii, poczostki: ci zwłascza kiedy sapiunt iescze wskurac mogą. VorLetSkarb 96.
patrz: POCZOSTKA
– Pan Prouisor za gospodarza zostawił na Mincy Wilhelma Witte Sliosarza Maistra teize Mincy; a w młynie pod Zamkiem, gdzie ciągnom zgrubego Cany, Jakuba Hild Ciwerkmaistrza opatrziwszy obadwuch podług potrzeby strawnemi pieniędzmi. VorLetSkarb 237.
patrz: PODŁUG
– W reiestrzach tych podłuk abecadła wpisana szlachta była, zaczym mnie skoro wedłuk abecadła prziwołano dobrze iescze zadnia [...]. VorLetSkarb 288.
patrz: PODŁUG
– To pewna ze monete tak rozdzielono, i samem na oko kilka sztuk takowych widział, wczem populus detrimentum nie odniesie poniewasz znowu do skarbu odbieraią, alie pono bicz to iest na cudzoziemskie Woysko, zeby s Panstwa nie wyiezdzało, i pieniądze niewywoziło. VorLetSkarb 275.
patrz: PODNO, PONNO, PONO, PONO
– Tegoz czasu przi dokonczeniu wieczerzi, dobrze podpity prziszed Je[go]mosc Pan Jan Donhoff. VorLetSkarb 76.
patrz: PODPITY
– Wtakowy podrob połowa maiętnosci spadła po dziadu moim tak poszła: rodzic moi czesc swoią trzecią w Lettowenhoff [...] Panu Andrisowi Lankagelowi przedał. VorLetSkarb 79-80.
patrz: PODROB
– [sam] iako i przodkowie Je-o m zarowno z Jch msciami Pany obywatelami tych Powiatow iako się to i skwitow Popisowych, Poborowych i Podymnych pokazało, wszelkie cięzary k rzeczy: zarowno zinszą Szlachtą ponosił: VorLetSkarb 226.
patrz: PODYMNE
– Znaliaszy wpoliu iako dragun powiedział, dał do nas utrapionych rodzicow na wozie drabiastym chłopskim prziwiesć. O iaka tambyła radosc, kiedyswa ich zdrowych oglondali? po owych pogłoskach, iakoby w karecie ze wszistkiemi do niei włozonemi rzeczami zgorzec mieli: VorLetSkarb 63.
patrz: POGŁOSKA
– Na stype zaproszonych gosci, wielka frequentia stawiła się, ktorzi się w stołowei izbie nie zmiescili, (a było stołow przigotowanych duzych Pięc) w ddrugiei izbie, a zwłascza naibliszy pokrewni, iako ode mnie uproszeni gospodarze, siedzieli. VorLetSkarb 232.
patrz: POKREWNY
– Do Mistrza oskarzyli [...] ze ich pozy[c]ie pallam suspillat, ze potai coś z Gdansczanami knuie, im reuellat arcana Ordinis, co nieznosnieisza, tak głownym Ordinis nieprziaciołom, prochy pokryomko za ich pieniądze skupuiąc, dodawa i co takiego więcei. VorLetSkarb 66.
VorLetSkarb III, 187.
– Jako pomogranatowe iabłka przirodzonei figury swoiei, na wierzchu korony maią... VorLetSkarb 178-179.
– Odebrawszy od Je[g]o m[ości] Pana Woiewody Pomorskiego podłuk assignacyi Je[g]o k. m. Dwadziescia tysięcy złotych, wyiechałem z Warszawy. VorLetSkarb 203.
patrz: POMORSKI
– Chcąc tandem postanowicsię, a maiąc od Stryia w Spirze przemieszkiwaiącego inuita forias, z ofiarowaniem bogatego ozenienia, pusciłsię [Konstanty] sPrus przez Pomorską ziemie. VorLetSkarb 71.
patrz: POMORSKI
– Tedy ia tam to ustąpienie moie in omni meliori modo et forma roboruiąc, te wyszei specifikowane dobra Derewnią Kuzniec z pułtora-set Włok, z połowicą pustoszy Starei Kuzniecewskiei, z Wyszkowskim obrembem, i zuroczyskami Woznie borki nazwanemi po ruczai Poniebielski [puszczam]. VorLetSkarb 210.
– Przenocowawszy pod tomze wsią wpoliu Obozem stanelismy, to tilko za zysk maiąc, ze nam gospodarze nasi poproszeni usługowali, de caetero, kazdy swego Pałuba i za swoi grosz zyc musiał. VorLetSkarb 250.
patrz: POPROSZONY
– Truna falendiszem karmazynowym czerwonym obita była. W głowie herb na blasze mosiądzowei poszrebrzanei. VorLetSkarb 232.
– Chorązy Wilenski, upraszał nas abysmy nie siadaiąc skoni, do koła ziachali cosmy uczynili. Sam skonia siadszy, posrzod koła stanoł, nie pocieszną opowiadaiąc nowine, ze nieprzyiaciel ze wszistką potęgą swoią ciągnie ku Niemiezy [...]. VorLetSkarb 288.
– Do Mistrza oskarzyli [...] ze ich pozyie palam suspillat, ze potai coś z Gdansczanami knuie... VorLetSkarb 66.
patrz: POTAI
– Wody iescze mniei, bo iedne tilko studniom i potaiemnik mają, ale się to wybierze prętko VorLetSkarb 271.
patrz: POTAJEMNIK
– Mieszkaiąc przinim kilka niedziel, iak iusz przedsięwzięta droga rostac przinagliała, dlia sprawowania niektorych potrzeb, z Belowem iachał do Wolgastu. VorLetSkarb 71.
– [...] chcemy, abyscie na podwode Koni tilo, ile pomieniony Sekretarz Nasz dac rozkaze, i sama potrzeba wyciągac będzie, pod te zwysz mianowane rzeczy Nasze, bez zadnego zatrudnienia i omieszkania dawali [...]. VorLetSkarb 169.
– Pan Prouisor za gospodarza zostawił na Mincy Wilhelma Witte Sliosarza Maistra teize Mincy; a w młynie pod Zamkiem, gdzie ciągnom zgrubego Cany, Jakuba Hild Ciwerkmaistrza opatrziwszy obadwuch podług potrzeby strawnemi pieniędzmi. VorLetSkarb 237.
– W strachu będąc miasto, z niego clam wielie ich powyiezdzało; VorLetSkarb 240.
– ...ledwo co zokrentow powysiadało Rycerstwo, do niewczasow morskich niezwyczainie, zroskazania Ludwika XIIII krola Francuskiego, Cardinał Masaryni kazał isc do Amiansu... VorLetSkarb 228.
– ...ludzie ktorzi na karkach naszych lezeli, nim powstawali (trwało to czwierc godziny) nam tak cięscy byli, ze o włos nie pozaduszali. VorLetSkarb 275-276.
– ...przesliadował [...] podroznych bylie ktorych wczesnie zaskoczyc i pozakowac mogł, niezabiiaiąc dobrowolnie podaiących się, i odporu nie [ziw]iących. VorLetSkarb 74.
patrz: POZAKOWAĆ
– Po takowym pozakowaniu w kilka niedziel Reisenstein wylieczywszysię prziiezdza do Wolgastu, pod ktory czas tamze był konstanty Lettow z Belowem szwagrem swoim. VorLetSkarb 72.
– Zniewypowiedzianym zaliem moim, w Warszawie stego ziemskiego błotnego padołu, do przibytkow wiekuistych przeniesion iest [syn Władysław]. VorLetSkarb 182.
patrz: PRZYBYTEK
– ...belka ktora od Oznicy do łazni lezała wdłuz browarza, zemkneła, i tak cięszko w ziemie małzonke moiem wbiła, ze twarz wycisnionem na gleiowatym przimokrszym pawimencie znac było. VorLetSkarb 116.
patrz: PRZYMOKRY
– By mi się była wyzei przipomniana kziąszka dostała iakos do przypisywania iescze było dosc proznych niezapisanych kart... VorLetSkarb 54.
– Bywałem często i na lekciach Medickich Doctora Olawiusza, tilko dlia przisłuchywania. VorLetSkarb 85.
– Zdarz Panie Boże, aby ten powtorny zaciąg w zdrowiu dobrym, sprzisługą Oiczyznie, a swoią dobrą sławą, iako na dobrego Cawalera przisłusza, konczył, a do nas rodzicow swoich i myłei malzonki czasu swego powrocił. VorLetSkarb 249.
– Ruina wprawdzie nikogo Nikogo na smierc niezabiła, wieliu iednak przitłukła i okrwawiła. VorLetSkarb 276.
patrz: PRZYTŁUC
– Przidałem Felicitas i Felix dlia tego ze ten dzień krzcin, był dzień S. Elzbiety, ktoregom naipierwszy w stemp wdom P. Oica małżonki moiei gwoli poliotom uczynił: i dlia tego, ze ich Bog cudownie w zywocie matki ich obronił, gdy ią była belka przitłukła wBerdowce. VorLetSkarb 117.
patrz: PRZYTŁUC
– ...do niesczescia dosc opłakanego mego, i ten zal i frasunek serdeczny przitowarziszyłsię. VorLetSkarb 63.
– ...tą rzeką w wierszch w koniec Płosa Łobosowskiego Puciszcza, tym puciszczem do rzeki Dziesiąki zkąd się granica poczeła. VorLetSkarb 214.
patrz: PUCISZCZE
– ...ze wszistkiemi Derewniami, Pustoszami, z grontami Oranemi i nie Oranemi [...] trzymac. VorLetSkarb 208.
patrz: PUSTOSZ
– Te manifestatiom wmcią podaie, ktora aby do act radzieckich wilenskich prziięta, i mnie extractem wydana była prosze. VorLetSkarb 135.
patrz: RADZIECKI
– Magistrat [Wilna] [...] nikogo wypusczac nie kazał, tak szlachcica, iako miesczanina, bez pozwolienia i kartki rocznego Burmistrza. VorLetSkarb 240.
patrz: ROCZNI, ROCZNY
– [...] polek P. Rek Rotmistrz Raytarski: alec przi tei lubo krwawei, lecz sławney rosprawie, naibarziei mym companiom obiema Usarskiei i Kozackiei dostało się [...]. VorLetSkarb 246-247.
patrz: ROZPRAWA
– [...] od czasu niemałego wspokoinym uzywaniu moim według starych granic i przez P. P. Commissarzow i Mierniczego przisięgłego zawiedzione, dzierzałem, a potym przed Sądem krolia Ie[g]omosci Relacyinym z Ie[g]o moscią Panem Macieiem Lettowem [...] o tez dobra wrosprawie stoiąc [...]. VorLetSkarb 209.
patrz: ROZPRAWA
– Jeden Blokaus Ryski (wprawdzie potęzna forteca) niechciał zadnom miarom się podac. VorLetSkarb 108.
patrz: RYJSKI, RYSKI, RYSKI
– [Instruktarz wybierania cła z roku 1650] Od welensa prostego na pachołka, Alsikieczy, także od Gdanskich walensow, Oleńderskich y Ryskich g 5. VorLetSkarb 354-358.
patrz: RYJSKI, RYSKI, RYSKI
– Podał w Liflanciech Wolmarus Farensbach, Błokaus Ryski, Diament, Parnawe, Kokenhaus ets. VorLetSkarb 108.
patrz: RYJSKI, RYSKI, RYSKI
– Wszistkie prziwileia i listy publiczne pieczętuią, nie wozkiem alie pieczęcią wybitą na okrągłei blasze szrebrnei. VorLetSkarb 103.
– [...] od czasu niemałego wspokoinym uzywaniu moim według starych granic i przez P. P. Commissarzow i Mierniczego przisięgłego zawiedzione, dzierzałem, a potym przed Sądem krolia Ie[g]omosci Relacyinym z Ie[g]o moscią Panem Macieiem Lettowem [...] o tez dobra wrosprawie stoiąc [...]. VorLetSkarb 209.
patrz: STAĆ
– [...] za łaską iednak Bozą i osobliwą opatrznoscią, procz cięszkiego wniei boliu, zadnego inszego znaku albo sinosci od stłuczenia i na cielie nie odniosłem, za co Pan Bog na wieki niech będzie pochwalion. VorLetSkarb 276.
– Przez lat pięc od narodzenia moiego, powiadali często rodzici moi, stakowego wyrzucenia i stłuczenia, takem był wysech i znisczał, ze raczei o smierc, abym się nie męczył zboliow wielkich, i przemierzłym płaczem ich dłuzei niefrasował, anizeli o zywot Pana Boga prosili [...]. VorLetSkarb 84.
– Gospodą staliswa i do stołu chodzili u Magistra Andrzeia Wolziusa. VorLetSkarb 85.
patrz: STÓŁ
– Panowie Hetmani nasi probowali sczęscia szturmem wziąć [obóz], omal maiąc armaty, nic nie sprawiwszy poniechac musieli. VorLetSkarb 267.
patrz: SZTURM
– [...] gwoli czemu uchwalili, aby Roczki Decembrowe w Wilnie sądzone byli: takze roki Trzikrolskie w roku 1655. VorLetSkarb 253.
– A te pieniądze obiecuiemy, gdzieby rota Trzikrolska niewystarczyła uerbo Regio oddac, a wygode łąską Naszą nagrodzic. VorLetSkarb 203.
– [...] karał [...] czytaniem u stołu rozdziału z Biblii. Odczytawszy stoiąc in infimo loco mensae, iesc pozwolił. Co sprawiło ze kazdy pilno się uczyc musiał, uchodząc karania, albo raczei wstydu. VorLetSkarb 87.
patrz: UCHODZIĆ
– Potakowym pod przisięgą wydanym swiadectwie, sąd Lettowa wolnym ab actione spolii uczynił [...]. VorLetSkarb 72-73.
patrz: UCZYNIĆ
– Tegoz dnia i drugiego ponim, bralismy od Je[g]o m. P Wołowicza Chorązego Wilenskiego Popisowe attestacyine kwity. 12 Octobris po Msy, uderzono w bemben do koła. VorLetSkarb 253.
patrz: UDERZYĆ
– Mostowe Vdziebienskie i Łotokowskie. Władisław IV.etc. Oznaimuiemy tym listem naszym komu to wiedziec nalezy. Jsz gdy Commissarze Nassy za listem od Nas do siebie wydanym do dobr Vrodzonego Macieia Lettawa Sekretarza Naszego w Powiecie Starodąbskim w Trakcie Popogurskim lezących, nazwanych Vdziebna i Łotoki (...przeiazdowi trudnemu... przipatrzili się [do Nas pro confirmatione myta kosztu mostow odesłali]) VorLetSkarb 216.
– [...] że przed nim czapki niezdioł, zdrogi iako iemu się widziało nieustąpił, nabesztawszy, odstąpił nieco wbok, a rzkomo chcąc napłoszyc i pod nogi strzelic (tak przed swoim gospodarzem powiadał) wpuł ugodziwszy, niewinnego w niczym sobie na mieiscu zabił. VorLetSkarb 80-81.
patrz: UGODZIĆ
– Przisięge wykonywaią wkaplicy przi koscielie przed Biskupem Padewskim iako Canclerzem Academii, albo przed iego Substitutem. Zaczym prziiezdzaiący cudzoziemcy ultramontani dissidentes in religione, na naukach straciwszy tam czas i lata, uchodząc takowei przisięgi, gradum Doctoratus brac niemogli [...]. VorLetSkarb 97-98.
– Wtakiem opalie, strachu i zaliu będąc, niepostrzegłem ani zaden zmoiei czeladzi, iako baba co dziecie przyimowała, Zygmunta i Alexandra maluczkie synaczki moie, takze skrzinke zochędostwem od złota pereł małzonki moiei i sprzipadkowym zapasem w ungarikach, wpolie za wies, zaprowadziła i zaniosła. VorLetSkarb 63.
– Zołotarenko Hetman Siwierski, tak się pisze, podac się niechce, alie bronic asz do upadłey. VorLetSkarb 267.
patrz: UPADŁA
– Kupcy [...] maią wolno [...] przejezdzac [...] i nigdzie niemaią byc hamowani ani towari i ni zabieranie, ani przikrosci i usilstwo iakie czynione, ani cła niezwyczaine wyciągane, rowne na obiedwie stronie wobu dwuch Panstwach od kupi i towarow brane. VorLetSkarb 127.
patrz: USILSTWO
– Obywatelie tameczni, wysławiaią ich pozycie barzo, ze przikładno, skromno, niewcibiaiąc się wnienalezne sprawy... VorLetSkarb 143.
– W reiestrzach tych podłuk abecadła wpisana szlachta była, zaczym mnie skoro wedłuk abecadła prziwołano dobrze iescze zadnia [...]. VorLetSkarb 288.
patrz: WEDŁUG
– Kiedy rectorow i uicerectorow niemasz, in actibus publicis przed Syndicami Pedelli cum sceptris argenteis chodzą. VorLetSkarb 96.
patrz: WICEREKTOR
– Jakoz na Rectorstwo i Vicerectorstwo ten tilko się porwie, ktory panięciem iest i dostatnym... VorLetSkarb 96.
– [Władysław Wołowicz] Często się zemnom napotym wydiwał, lecz o tym zadnei zmianki nie czynił, i owszem simulabat amicum. VorLetSkarb 227.
– Zniewypowiedzianym zaliem moim, w Warszawie stego ziemskiego błotnego padołu, do przibytkow wiekuistych przeniesion iest [syn Władysław]. VorLetSkarb 182.
patrz: WIEKUISTY
– Mszycki obrub, a bor P.P.Chlewinskich Mchinicki w ruczay Wiłowaty, wnisz wrzeczke Dorohowską, tą rzeczką w wierszch w Bieldzacki ruczay, ruczaiem wierzch whałe błoto, ztego błota kraiem i suchodołem warstw trzy w Osowe sieczonemi rubiezami włozek, Łozkiem w rzeczke Swinicę... VorLetSkarb 214.
patrz: WIŁOWATY
– ...dlia większei wiary, ze ten iscie noz iest od chłopa połkniony, S copiom zniego wten memoriał wpisałem [...] i w te kziaszke wkleić dałem. VorLetSkarb 262.
patrz: WKLEIĆ
– ...nisczec sÿły Woiska naszego musieli, oczym wkleioną karte drukowaną wte kziąszke pod literą A. czytac. VorLetSkarb 278.
– Mocą ktoregow lewku prawnego [...] ma i wolen będzie Vrodzony Maciei Lettow [...] obiąwszy [...] trzymac... VorLetSkarb 208-209.
patrz: WLEWEK, WLIWEK
– ...gdy ow władzący sława Władisław IV etc do Wołoch zaciągał Rycerstwo [...] Pleitnerowi dał Oberszterstwo nad Regimentem całym Dragonow. VorLetSkarb 228.
patrz: WŁADZĄCY
– [Król] stąd wziąwszy okazią, zwłaszcza maiąc pieniądze posag krolowei Jeimosci, wyiachał dlia wolnieiszego rozporządzenia z Warszawy do Strembowa [...]. VorLetSkarb 193.
– Potakowym pod przisięgą wydanym swiadectwie, sąd Lettowa wolnym ab actione spolii uczynił [...]. VorLetSkarb 72-73.
– [...] K.J.m chęc ku sobie tey cnei R.P. poznał w tym, ze wolna będąc komu chciec suffragia dac, iego miedzy inszymi obrała. VorLetSkarb 121.
– Woluntariusze dobrze staneli, alie ich tez legło zaraz więcei siedemdziesiąt. VorLetSkarb 270.
– ...a syna iego Stanisława, iusz pod mieczem katowskim będącego , uwolnił, ze nie zdobrei woli, alie zmusu musiał oicowi tei swawoli uoluntariuskiei dopomagac. VorLetSkarb 277.
– Znaliaszy wpoliu iako Dragun powiedział, dał do nas utrapionych rodzicow na wozie drabiastym chłopskim prziwiesć. VorLetSkarb 63.
patrz: WÓZ
– ...nieprzestawaiącym zaliem zdięty będąc Zygmunt III. krol Polski i Szwecki [...] w cięsze co dzień w padywaiąc zdrowia słabości [...] korony i berła odbiezał... VorLetSkarb 118.
patrz: WPADYWAĆ
– Rozgosciwszy-się i wpisawszysię spewnych respectow in matriculam nationis Germanicae, zaczełem Wimie Panskie, medycyny słuchac. VorLetSkarb 94.
– [...] miły Synu ti wroblika ułowisz, a wdomu Kapłuna upuscisz; [...]. VorLetSkarb 54.
patrz: WRÓBLIK
– [...] karał [...] czytaniem u stołu rozdziału z Biblii. Odczytawszy stoiąc in infimo loco mensae, iesc pozwolił. Co sprawiło ze kazdy pilno się uczyc musiał, uchodząc karania, albo raczei wstydu. VorLetSkarb 87.
patrz: WSTYD
– [...] chcemy, abyscie na podwode Koni tilo, ile pomieniony Sekretarz Nasz dac rozkaze, i sama potrzeba wyciągac będzie, pod te zwysz mianowane rzeczy Nasze, bez zadnego zatrudnienia i omieszkania dawali [...]. VorLetSkarb 169.
– [...] Commissarze [...] przeiazdowi trudnemu [...] przipatrzili się, i kosztu ktory w wycięciu zarosli i pobudowaniu mostow podięty byc musi uwazywszy, myto Mostowe według uwagi swey postanowili, i do Nas pro confirmatione odesłali. VorLetSkarb 216.
patrz: WYCIĘCIE
– On przedziwny obraz u Daniela Proroka, ze złota, ze Serebra i zinnych przedniei szych Kruscow uliany, w ktory skoro ieden kamien z gory wycięty uderził, wnet się skruszył i w proch obrocił, nic innego nieznaczył, iedno fragilitatem et fugacitatem wszistkich rzeczy. VorLetSkarb 49.
patrz: WYCIĘTY
– [...] było się gdzie przechodzic i czemu przipatrzić, a zwłascza zwierzincowi, wposrzodku ktorego, okrągły niemały plac był, na tym stoiąc na kształt gwiazdy ulicami przez wszistek las wyciętemi, widziec było gdzie się zwierz obraca [...]. VorLetSkarb 144.
patrz: WYCIĘTY
– Oczym dowiedziawszy się Pan Oiciec iego, gdy znim czasu iednego zaproszony szedł wieczerac do sadu, po nim przechadzaiącsię, dobywszy tesak, wyrznoł bryłe ziemi. VorLetSkarb 54.
patrz: WYRZNĄĆ
– Przisady albo miedzi łotow Czternascie. Pieniędzy Cztery, zligerowawszy czyni grziwne iedne Mincarską, s ktorei wyrzniono Szełągow Sztuk Trzista Czterdziescie Pięc, czyni fl 3: gr 25 Feinsilbru łot 1. VorLetSkarb 236.
patrz: WYRZNĄĆ
– Nim na te expedicyą wyiachał Xiąze P. Hetman: wiedząc zem miał w w schowaniu swoim noz połkniony od chłopa Przytaka, i zbrzucha iego napotym wyrznięty; nastąpił na mnie, abym do kunstkamera Xiązęcia Ie[g]o msci, tak nobile Regium depositum podarowac nie zbra niałsię. VorLetSkarb 258.
patrz: WYRZNIĘTY
– 10 Augusti, prziniesiono list do Powiatu naszego od Xiązęcia Pana Hetmana Wielkiego WXL-o; ze Moskwa szturmem opanowawszy Mscisław, iednych wysiekła, drugich do Moskwy odesłała. VorLetSkarb 243.
patrz: WYSIEC
– [...] w pien wysiekli, ze im oczy łupimi, ze białegłowy, piersi zelazem przepaliwszy i stryczkiem za wlokszy wieszamy. VorLetSkarb 270.
patrz: WYSIEC
– Panowie Hetmani nasi probowali sczęscia szturmem wziąć [obóz], omal maiąc armaty, nic nie sprawiwszy poniechac musieli. VorLetSkarb 267.
patrz: WZIĄĆ
– Roku 1650 20 Octobris, Woiciech Bąkowski, Constantego Vorbeka Lettowa Rotmistrza Raitarskiego syna mego kochanego s chłopiencia małego sługa z Niderlandu powrociwszy, nieomylnom nam rodzicą dał sprawe, ze Pana iego w zywocie nie stało. VorLetSkarb 227.
– Tegoz roku [1632] dnia 30 kwietnia, nieprzestawaiącym zaliem zdięty będąc Zygmunt III krol Polski i Szwecki etc: s Smierci nader niespodziwanei i prętkiei krolowei Je[go]mosci małzonki, w cięsze co dzień wpadywaiąc zdrowia słabosci [...] korony i berła odbiezał [...]. VorLetSkarb 118.
patrz: ZDJĘTY
– [...] widziemy ze serca nieprziacielowi siła upadło tą occasią, alesmy tez tak nadwątleni i zmordowani, ze nie siła albo nie prętko robic co mozemy. VorLetSkarb 247.
patrz: ZMORDOWANY
– Niebyłem przi tei ostatniei posłudze [przy pogrzebie króla], dlia choroby, ktora mie sfrasunku i niezmiernego zału mało za Panem wgrob nie wprawiła. VorLetSkarb 206.
patrz: ŻAL
– Roku 1632 dnia 23 Febru[arii]: kochane dziecie moie Anna Felicitas s Soboty na Niedziele o dziewiątei wnocy zwielkim moim załem W Panu zasneła. VorLetSkarb 117.
patrz: ŻAL
– Ta załosna nowina [o śmierci syna] zninaczka opowiedziana, zzaliu cięszkiego owłos zdrowia niepoznawiła. VorLetSkarb 219.
patrz: ŻAL
– Niepodobnom Ernestus do uspokoienia i zagodzenia widząc sprawe, zonom, z dziecmi Stralsunta uchodząc occultas insidias przesliadowce potęznego, iachał do Niderlandu, tamze bieg wieku swego w zgrzibiałey starosci, w gorzkich zaliach i frasunkach spostradania ućciwego i maiętnosci, dokonał. VorLetSkarb 68.
patrz: ŻAL
– Tegoz roku [1632] dnia 30 kwietnia, nieprzestawaiącym zaliem zdięty będąc Zygmunt III krol Polski i Szwecki etc: s Smierci nader niespodziwanei i prętkiei krolowei Je[go]mosci małzonki, w cięsze co dzień wpadywaiąc zdrowia słabosci [...] korony i berła odbiezał [...]. VorLetSkarb 118.
patrz: ŻAL
– Wiakim nas wszistkich, ktorzysmy hoinie dobrodzieistwa iego [zmarłego króla] zazywali zostawił zaliu, kazdy baczny snadnie wyrozumiec moze. VorLetSkarb 206.
patrz: ŻAL
– Nazaiutrz była Msza spiewana, tak się ten załosny act skonczył bez stipy. VorLetSkarb 181.