Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
KalCuda oryginał
Teratourgema Lvbo Cvda : Ktore Były Tak W Samym Swiętocvdotwornym Monastyrv Pieczarskim Kiiowskim, iako y w obudwu Swiętych Pieczarach [...], Wiernie y pilnie teraz pirwszy raz zebrane y światu podane / Przez W. Oyca Athanasivsa Kalnofoyskiego, Zakonnika tegoż S. Monastyra Pieczarskiego.

https://polona.pl/item-view/84b1305b-a27d-473d-918a-add4d799f7b1?page=5
Odnotowano 638 cytatów z tego źródła
– Wszystkim w pospolitości grzechom gdy hamulec damy/ a w głuchą od nas ich puszczą ableguiemy/ zaiste przydzie Duch święty. KalCuda 259.
patrz: ABLEGOWAĆ
– Ach mnie y powtore rzeknę ach mnie/ ktory zostawił świat Zakonnik/ a nad ludzi świeckich gorzey się unośi. KalCuda 234.
patrz: ACH, ACH, AH
– Z Euphimiey z Maryny iak z dwu Gerazeńskich Mężow, para precz pirzcha Czartow Acherońskich. KalCuda 260.
– Ludzie [...] obaczywszy zrozumieli/ przenoszą Reliquiae sługi Bożego. A gdy się dzień uczynił/ lud wszystek z świecami y kadzidłem na akt tak Święty przyśpiał. KalCuda 98.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Pan na serce skruszone y na łzy patrza/ temi chociaż Adamantowy na złości iest nasze/ łamie się przecię. KalCuda 266.
patrz: ADAMANTOWY
– Mikołay Xiążę Zbaraski/ Administrator Woiewodztwa Kiiowskiego. KalCuda 62.
– Pan ziemie y niebá Tworzec/ przez kámienie/ kości/ y rozgi rozne cudá ádministrował/ iáko czytam w Xięgách wyścia Synow Izráelskich. KalCuda 89.
– Ten [Połowkowicz] iął się zá Prowincyą sobie náznáczoną z chęcią/ dobrze ią chcąc ádministrować dla wiekuistey odpłáty. KalCuda 193.
– Author Xiązęcych Dzieł Admirator te swiętych Oycow Kiiowskich Swięte (Lubo nie wszystkie) Cuda [...] Donat. KalCuda a4.
patrz: ADMIRATOR
– Zá conlusią tey moiey ádmonitiey miey to [...] ábyś się wylenił z tey grzechowey stárości. KalCuda 263.
patrz: ADMONICJA
– Ian Złotousty niezbożną Eudoxią do oddánia winnice Theognistowey zenie wdowie/ po wiele ádmonitiách/ exhortowáć [...] będzie. KalCuda D3.
patrz: ADMONICJA
– Po iednym i drugim nápomnieniu opowiedz Cerkwi, gdy się ná drogę zbáwienną nie da tą admonitią pokierowáć. KalCuda 113.
patrz: ADMONICJA
– Ci krzykną radośnie: Chwalcie Páná ná Niebie [...] ci pokłonem do ziemie Máiestat Boży ádoruią. KalCuda 139.
patrz: ADOROWAĆ
– Pyta zołnierz Theologa/ mogąli dziwowiska/ iako to Psiegłowcy [...] krolestwo wiekuiste odziedziczyć? Prawi mu Theolog/ iż mogą/ y tamże zaraz daie affirmatiey swoiey ratią z S Augustyna. KalCuda 304.
patrz: AFIRMACJA
– Gorączkę winem lecząc powiada Wilhorsky, Ze nie zawsze iest ważny Aphorism Doktorski. KalCuda 218.
patrz: AFORYZM
– Z tey Phizyczney Maximy uczynił sobie Aphoryzm Galenus. KalCuda 22.
patrz: AFORYZM
– Philip Macedończyk syna swego z młodu zaraz w woienney Akademiey do Spraw Ricerskich instruował. KalCuda 20 nlb..
patrz: AKADEMIA
– Dla ludzi rycerskich w Akademiey Marsowey z pałaszami zostawił kopiie [Konstantyn Iwanowicz]. KalCuda 34.
patrz: AKADEMIA
– Iakich w czartowskiey wyćwiczył się [diabeł] Akademiey od Mistrza swego Lucipera kunsztow/ te [...] odprawował. KalCuda 248.
patrz: AKADEMIA
– Kilká dni nád nim Akáfist lubo nieusiadáiące modły ku Bogárodzicy z bezkrewnymi zá uzdrowienie Brádnie ofiárámi odpráwiwszy [...] odeszli. KalCuda 233.
patrz: AKAFIST
– W tey [komnacie] Akafist ku teyże Krolowey Niebieskiey Jeromonách Dionisi tego czásu śpiewał z nabożnością. KalCuda 190.
patrz: AKAFIST
– Gdy Acolit niesie swice zápalone w Cerkwi/ znáczy Swiętą Chrystusá Pána Nowego Testámentu náukę/ prawdę iey oświadcza; boć nie ná co inszego dáię się z nowo okrzszczonym swicá/ tylko ná oświadczenie prawdy náuki Chrystusowey ktorą przyięli. KalCuda 198.
patrz: AKOLIT
– Mam dobrą ufność/ iż to [wino] ma mi/ lubo przeciw Doktorskiemu Axiomatowi/ [...] zdrowie przywrocić. KalCuda 218.
patrz: AKSJOMAT
– Gdy [...] iuż w drogę się brali nieprzyiaciele dusz ludzkich/ zopyta [!] tragaediey Actor: Co wżdy zostawicie po sobie za znaki? KalCuda 300.
patrz: AKTOR
– [...] lubo Paulus Aquilieński dáley przeciągnął Kronikę Eutropiusową, nie kłádzie Się przecię Páwłową, ále Eutropiusową. KalCuda d3.
– Przystąpiła do niego [Jezusa] niewiástá máiąca słojek Alábástrowey máści bárzo kosztowney/ y wylałá ią ná głowę iego gdy siedział u stołu. KalCuda 126.
– Dzierz mocnieyszych [psów] náde lwy/ iákie są Albáńskie/ by cię czásu potrzeby od nieprzyiácielá twego obronili. KalCuda 114.
– Asbestus iest kamień, a ten raz przyiąwszy w siebie ogień, nigdy go, aż chyba stłuczony nie utraca. KalCuda 194.
– Asbest kamień raz zapalony nie zgara nigdy. KalCuda 194.
– Hoyni Mecaenásowie oboiey płci tego Domu Bogárodziczynego, w ktorym iedni (iáko y drugie wyzey i niżey idące przez to album Xiążętá) zmárszy, ciáłá swe Bogu miłe złożyli. KalCuda 59.
patrz: ALBUM
– Gdy gwałtem ku Obrazowi Się przybliża/ ali moc y silą Przeczystey Bogarodzice aż za ambon rzuci bezbożnika. KalCuda 121.
patrz: AMBON, AMBONA
– Takowi byli Anachoretowie Swięci Anuphri/ Marek [ ] Do ktorych przyday naszych SS Oycow Pieczerskich [...] ci iako się sequestrowali od świata/ tak przyszli do tego że świata godne rzeczy podeptawszy/ nad świeckie odprawowali/ y teraz odprawuią. KalCuda 79.
patrz: ANACHORETA
– Ten nie perit Anatomista po członkach cię (gdzieżeście rozbierania y nauki spectatorowie Doktorzy?) rozbiera. KalCuda 114.
patrz: ANATOMISTA
– Podobne cudom sług swoich y Antichrist sprawi: co do natury rzeczy/ mocą czartowską/ ale fałszywe/ co do sposobu cuda/ y do oszukania. KalCuda 78.
– Pozwolą mi tego Annalistowie naszi Rusci, y Polsci, ktorzy Origines Przezacnego y Starożytnego Narodu Roxolańskiego z dobrą pracą pisali, że [...] przyszło do X. Rusika. KalCuda bv.
patrz: ANNALISTA
– Prorok Dawid to [Jeruzalem] poty[m] dźwignął/ a wypędziwszy antecessora tyranna szczęśliwie w nim panował. KalCuda 269.
patrz: ANTECESOR
– Z szarańczą z one[go] komina Apokalipsyskiego Hetruszczyk wyszły [...] wielkie grzechow y smrodliwe tłumoki. KalCuda 248.
– Owego wymysłu [...] nie zda mi się iáko barzo płonnego prosequowáć/ y ná báśniách Apologiárskich czásu uszczerbiać. KalCuda 67.
– Do tegoż inuituie Religiey paritas, ktorą Monárchowie Ruscy od Swiętey Apostolskiey Wschodniey Konstántynopolskiey Stolice przyiąwszy, W. X. M. podáli [..]. KalCuda .
– [..] własnym torem prawdy Swiętey Wschodniey Apostolskiey Cerkwie y sam idziesz, y swoich tędyż prostuiesz? KalCuda C4.
– O Apoteko w gorniey Academiey maiąca Pieczary [...] iesli na początku wesela y smętku mego przepomnię was/ niech przyschnie ięzyk moy do podniebienia mego. KalCuda 22.
– Pod tymże wirzchem Apoteka Monastyrska. KalCuda 22.
– Przyczyny [...] choroby z Doctorami/ Apotekarzowie/ y inni w nauce lekarskiey świadomi szukaiąc/ żadney nie naydowali. KalCuda 232.
– Te cuda kładnę niektore pod temi/ o ktorychem lubo sam słyszał laty/ lubo też kto inny/ a ten wiary godny człowiek opowiedział/ y nanotował/ pieczętując swą mowę sumnienie[m] y pisanie tymże approbuiąc. KalCuda 240.
patrz: APROBOWAĆ
– Dniá piątego Aprillá/ żoná z brátem iego włożywszy ná woz chorego/ á ten drobinczásty/ szkápą iedną cisáwą przyprowádzili do Swiętego Monástyrá Pieczárskiego. KalCuda 294.
patrz: APRYL
– Pan moc daie Apostoło[m] [...] diabelstwo to wypędzać z ciał tych/ ktore opanowane są od te[go] złego Archanioła złymi y nieczystymi Duchami. KalCuda 293.
– Obrzydły Archanioł iako zawsze rebellizować tobie [Boże] będzie. KalCuda 298.
– Archiepiskopowie Konstantinopola nowego Rzymu, Uniwersalni Patriarchowie Swiętey wschodniey Cerkwie. KalCuda 55.
– Przemetamorphosowały sie [...] Swiątynie Bogu na brzydkie Meczety, gdzie Archierej [!] przedty[m] wszytkich rzeczy Tworcy Hymny święte/ dziś Poganin Machometowi odprawuie ceremoniae przeklęte. KalCuda 314.
patrz: ARCHIEREJ
– Zá Archimándrystwá w Bogu świętobliwie zeszłego Wieleb. Oycá ZACHARIASZA KOPYSTENSKIEGO, Jeden [...] stáruszek/ imieniem Filotheus Bákszey/ miał Urząd ná sobie Piwniczny. KalCuda 202.
– Ten Rok był piąty Archimándritstwá Pieczárokiiowskiego/ wielebnego Oycá Nicephora Turá. KalCuda 106.
– Tego Roku w Post wielki za Archimándrytstwá świętobliwego Oycá Helizeuszá Pletenieckiego/ przyiáchał do Monástyrá Pieczárskiego Ie Mść. Pan Alexánder Mozella. KalCuda 149.
– Zá Archimándryctwá práwi wielkiego onego Mężá Zácháriaszá z Kopysná Kopystenskiego/ umyslnie ziáchałem do máiętności i Biskupstwá mego Czárnogrodki. KalCuda 311.
– Na mieyscu Archimandriczym obaczywszy Męża pobożne[go] y świętobliwego zakonu naszego odzianego habitem [...] rozumiał bydź Archimandrita. KalCuda 118.
– 26. Cell trzy dla Sług Archimandryczych. KalCuda 22.
– [Mnich] zrozumiał że był [w Cerkwi] sam swięty Ociec Theodozy pilny Archimandryt i Pasterz rozumnego stada swego. KalCuda 119.
– Patryarcha nasz THEODOZY [...] zapozwany stawił się przed Areopag Niebieski. KalCuda 118.
patrz: AREOPAG
– Ich Świętobliwości nie słowne argumenta, lecz same Błogosławione Reliquiae pokazano y obwołano. KalCuda B1.
patrz: ARGUMENT
– Ná wielu się to y ná onym Olimpusie kácerstwá Ariańskiego Episkopie w Cártháginie wypełniło [...]. KalCuda 244.
patrz: ARIAŃSKI
– Arka postanowiona od Azotyczykow przy bałwanie Dagonowym. KalCuda 208.
patrz: ARKA
– Postanowiwszy ich [...] dobywać/ do Radnych Panów kiiowskich po armatę/ prochy/ kule/ y inne do burzenia rzeczy należne posłali. KalCuda 319.
– Genuenczykowie obiecowali Iagiełowiczowi Władysławowi dać armatę na Turka. KalCuda b2 marg.
– Gdy ieszcze niedospieli do Monastyra S[go] Mikołaia Pustynne[go]/ iakoby od nieiakichś aromat wszelakie świata tego aromaty przewyzszaiących [...] od samych śś. Pieczar zaleciał. KalCuda 125.
patrz: AROMATA
– Ja [...] ludzi wiele podobnych wzrostem świętemu y teraz żyiących nalazłem/ Tych ktorym świętego assimiluię/ opuściwszy to przypominam/ iż lat pułpiątnasta temu/ iako Swięty ten żył. KalCuda 70.
– Wielki y dziwny ten wzrost [...] samym tylko Gigantom/ lubo z influentij nieba łaskawości/ lubo z dobrey Oycow ich complexiey/ lubo z wielkiey Medickiey na ten czas y Astrologickiey perfectiey wiadomości/ lubo z żyzności ziemie/ pozwolony był. KalCuda 71.
– Lubo sami święci [...] lubo oni wirzchnich Pałacow Tworce assistentowie Anyeli; swoie continuowali modły. KalCuda 139.
patrz: ASYSTENT
– Przyszedszy nieiakiś Atheista y Niewiernik z secty Bogu obrzydłego Ariusza [...] nawiedzać [relikwie] [...] odemknął [drzwi]. KalCuda 129.
patrz: ATEISTA
– U Saxonow Australnych [...] trzy lata desczu nie było. KalCuda 322.
patrz: AUSTRALNY
– Ianowi Pigłowskiemu/ urodziłá się Coreczká/ tę wedle zwyczáiu przyiąwszy bábá/ urznęłá iey pępek. KalCuda 229.
patrz: BABA
– Długo po roznych [...] kráiách [...] bábách, uleczenia chorobie szukáli. KalCuda 281.
patrz: BABA
– Dla tego y ty Práwosł: Czytel: zákochay się w teyże/ ládáiákich y bábskich báiek chroń się; czwicz śiebie sámego w spráwiedliwośći/ y z tych białychgłow wzor dobry bierz sobie/ ktore pobożnośći swoiey świádká świętego widźieć godnemi się sstały/ [...] KalCuda 138.
patrz: BABSKI
– Názáiutrz chorego bacząc wywiodł przed Pieczárę/ gdzie go dyabeł nátychmiast iął gorzko trapić/ bić/ y po ziemi kręcąc cirklowáć. KalCuda 257.
patrz: BACZYĆ
– Z lábiryntu tego báiánia w tym/ drugim/ y trzecim párágráphie [...] ná ozdobnośliczne wyprowádzę prawdy theatrum. KalCuda 3.
patrz: BAJANIE
– Dla tego y ty Práwosł: Czytel: zákochay się w teyże/ ládáiákich y bábskich báiek chroń się; czwicz śiebie sámego w spráwiedliwośći/ y z tych białychgłow wzor dobry bierz sobie/ ktore pobożnośći swoiey świádká świętego widźieć godnemi się sstały/ [...] KalCuda 138.
patrz: BAJKA
– Ládáiákich y bábskich báiek chroń się. KalCuda 138.
patrz: BAJKA
– NAczytawszy [...] o roznych Cudách Aegipskich báłwochwálcow/ ktore czynili przeciwko Moyzeszá y Aaroná consequenter y Páná Bogá [...] ten Párágráph nápisáć przedsię wziąłem. KalCuda 75.
– Więc że Pháráonowi báłwochwálcy tákże iáko y Simon/ byli czárnoksiężnikámi/ ztąd conuinco, że y prawdziwych cudow czynić nie mogli. KalCuda 77.
– Gdy ci Práwosławny Czytelniku przynoszę Swięte Cudá Monástyrá Przebłogosłáwioney Rodzicielki Chrystusá Páná/ Pieczárskiego Kiiowskiego/ snadź y to sáme przynoszenie Cudem zechcesz báptizowáć. KalCuda d.
– Dusze násze [...] Nábuchodonozor/ to iest siedzący w ciemności podeptał ie/ grzechow táránámi/ czy báránámi [...] gdy się sstáły złości grobem. KalCuda 269.
patrz: BARAN
– Poczęła serdecznie litowáć/ á to kłambek ten do cywek berdá y tkania płotná Czártowskiego nágotowány nie dopuściwszy Christus Pan [...] z tey tkálnie Stigyskiey wyswobodziwszy/ prostuie y zdrowi. KalCuda 288.
patrz: BARDO, BARDO, BERDO
– Owego wymysłu [...] nie zda mi się iáko barzo płonnego prosequowáć/ y ná báśniách Apologiárskich czásu uszczerbiać. KalCuda 67.
patrz: BAŚNIA, BAŚŃ
– Agáreni wysiadszy [z] báty, do miástá iácháli. KalCuda 169.
patrz: BAT, BATA
– Życzył bym ia/ aby y człowiek gdy w grzechowe sidła padnie/ nie bawił się w nich wiele. KalCuda 273.
– Potwarz iest fałszywe y złe grzechu ná kogo włożenie/ te gdy człowiek czyni podobi się Báziliszkowi/ ktory żadney ukąszenien rány nie zádawszy/ zábiia iednák człowieká. KalCuda 164.
patrz: BAZYLISZEK
– Kto ie [dobrodziejstwa] świátu [...] nie praesentuie/ tylko ten/ ktorego niewiarstwá y bluźnierstwá ustá są pełne/ á iád Bázyliszkowy pod ięzykiem iego. KalCuda d2.
– Śmierć [...] z rydlámi y motykámi Krolewskie Berłá porownywa. KalCuda 188.
patrz: BERŁA, BERŁO
– Mnich Zakonu Bernárdyńskiego/ ktory mieszkał przy I. Mci ná ten czás/ nieprzystoynemi słowy wiele Ciáłom śś. derogował. KalCuda 309.
– Otworzyłá bestya siedmiogłowna y dziesiąciorogá ustá swoie ku bluźnierstwu/ przeciwko Bogu. KalCuda 243.
patrz: BESTIA
– Ci to są [grzesznicy] ktorzy słodkie iárzmo Chrystusowe y to iedno/ opuściwszy bestyálskich pięć/ kupili sobie; grzechy te miánuią Doktorowie/ ktore pięcią smysłow popełniamy. KalCuda 134.
patrz: BESTIALSKI
– Gdy [...] gwałtem ku Obrázowi się przybliża/ áli moc y siłá Przeczystey Bogárodzice áż zá ámbon rzuci bezbożniká; gdzie poleżawszy rzecze: dáremny to postrách y przywidzenie. KalCuda 121.
patrz: BEZBOŻNIK
– Wyspowiádawszy/ Ciáłá przenadroższego y bezcenney Krwie Zbáwicielá nászego stálismy się uczestnikámi. KalCuda 224.
patrz: BEZCENNY
– Niewidomy y bezcielesny [...] Bog/ żádnego nie mogł też mieć podobieństwa uczynionego. KalCuda 85.
– Gdy Odza tknął się teyże Przymierza Skrzynie/ áby nie pádłá plecem podpárł/ nátychmiást bezdusznym przed wszystkimi został. KalCuda 208.
patrz: BEZDUSZNY
– We dwie po utonieniu godziny wywlekli [rybacy] bezdusznego/ a iák zwyczay iest utiopionych ná beczce taczáć/ dla wysączenia z nich zbytniey wody/ ná kłodzie onego [...] obrácáli. KalCuda 186.
patrz: BEZDUSZNY
– Bezecną duszę swoię bez spowiedzi/ y wszystkich inszych Chrześciáninowi dobremu należytych Sácrámentow/ w ręce temu/ ktorego iárzmo dzwigał/ oddał. KalCuda 130.
– Ták rzekszy powstał/ cáłował święte Icony Zbáwićielá nászego/ y Przeczystey Mátki iego/ /iákoby ich świádkámi nápomnienia swego do bráći biorąc/ ktore vczynił/ Bogiem ich poprzyśięgáiąc/ áby záwsze Ofiárę bezkrewną w Cerkwi wielkiey temuz przynosili/ iákoż y po dźiśieyszy dzień iego roskázowi dość się záwolą Bożą oźieie. KalCuda 140.
patrz: BEZKREWNY
– [...] nieuśiadáiące modły ku Bogárodzicy z bezkrewnemi zá vzdrowienie Brátnie ofiárámi odpráwiwszy/ z cáłą vfnośćią potym iednostáyną modłę ku Bogu w Troycy iedynemu zebráni wszyscy vczynili y odeszli. KalCuda 233.
patrz: BEZKREWNY
– Ktore [białegłowy] gdy nabożny brát Dorothaeus prowádźił z swiecámi w tę wązką y bezswitną ciemnicę/ álbo ráczey Swiątnicę/ y Ciáłá Błogosłáwionych Bożych onym przystoynie vkázował/ te záwsze widźiáły świętego stáruszká w tąż z swiecą idącego zá sobą iáko Zakonniká pobożnego [...]. KalCuda 136.
patrz: BEZŚWITNY
– To iest: Od wszelkiego obronić możemy się iákimżkolwiek zastępem nieprzyiacielá/ ná przeciw śmierci muru nie mamy; boć Lub kto z stali do Zamku skutego vciecze, Przecię bezzemba śmierć go y ztámtąd wywlecze. KalCuda 89.
patrz: BEZZĘBY
– [...] przyszedłe[m] własnie ná to mieysce w Swiętey Cerkwi Pieczárskiey/ gdzie Presbyterowie po Communiey vstá wypłukiwáią swoie/ to porządnie wystáwione y dziś ieszcze stoi ná swym mieyscu/ więc że wodá bezzemba/ ták mur/ iáko mol nieznáczny sukno gryzie: zá vrzędu mego grob pod tą vmywálnicą/ nielza wiedzieć ktoreg[o] z comitywy Swiętych/ zapadł się y záwálił. KalCuda 109.
patrz: BEZZĘBY
– Swięci Theodor y Bázili Męczennicy/ pozábiiáni od Xiążęciá Kiiowskiego Mścisłáwá. Z tych Theodorowi [...] Niemiec ukręcił ná swą biádę nogę [...]. KalCuda 16.
patrz: BIADA, BIDA, BIEDA, BIEDA
– Toż [choroba] ieżeliby y tobie się iáko człowiekowi dla przestępkow biádam podległemu przydało/ ktore nam to spráwiły/ że nie tylko niemocy/ ále y namnieyszych źwierząt lękáć się musimy [...] przywoływay swieszczennikow [...]. KalCuda 168.
patrz: BIADA, BIDA, BIEDA, BIEDA
– Iwán z Szkłowá Miasta Białoruskiego/ w żupanie ciemnozielonym/ ná odpust [...] przyszedł. KalCuda 121.
– Dobrze stworzone [rzeczy] w bicze nam [Bóg] przetwarza/ ktorzy złe czynimy/ áby snadź te sáme przez bol/ ktory[m] chłoszczą/ grzeszącym złe były. KalCuda 231.
patrz: BICZ
– Pan Bog [...] nieposłusznych y krnąbrnych roznemi chłości kłopotów biczámi. KalCuda 208.
patrz: BICZ
– Pan wprzod widząc kto ma y iák wiele grzeszyć/ onego chlusta iáko biczem ciáłá chorobą. KalCuda 157.
patrz: BICZ
– Sam Pan splotszy sobie bicz z powrozá wybił przedáiących/ áby domu Bożego/ domu modlitwy/ domem targowym y szemránia nie czynili kupcy. KalCuda 113.
patrz: BICZ
– Białagłowa Agápia imieniem [...] ná iedno oko bielmowáta, nieczystym tákże iáko y wyszsze mátrony duche[m] zdięta/ do Swiętey Łáwry przyśpiáła. KalCuda 264.
patrz: BIELMOWATY
– Liturgia świętą támże w Cerkwi Ofiárowánia Pánny Przeczystey odpráwi [...] po biesiádzie tey/ poczyna Jásnie Przenawielebnieyszy Je[go] Mść Ociec METROPOLIT/ ták iák pierwey exorcisowáć Czártá przeklętego. KalCuda 299-300.
– Sławá [...] Z máłych roście początkow przy ludzkiey biesiádzie. KalCuda 2.
– [marg.] Znáki wyścia bisowskiego. KalCuda 300.
– Woda w ktorey do biodr stalismy/ iákoby nigdy tám nie byłá wysiąkszy/ suche dno uczyniłá. KalCuda 224.
patrz: BIODRA, BIODRO
– Zá Archimándryctwá práwi wielkiego onego Mężá Zácháriaszá z Kopysná Kopystenskiego/ umyslnie ziáchałem do máiętności i Biskupstwá mego Czárnogrodki. KalCuda 311.
patrz: BISKUPSTWO
– Dziedzicem męstwá swego przytym zostáwili, Przed oczy bitny ci Herb gdy ten wystáwili. KalCuda D.
patrz: BITNY
– Odległe á nowo odkryte Indie/ Ameriki/ Iáponie/ dla hándlow/ y dla bladobłyszczącego się złotá [...] náwiedzáią. KalCuda 13-14.
patrz: BLADO
– Obaczywszy Mężá pobożne[go] [...] ná twarzy bládego/ z czarná rusáwego/ brody nie bárzo przeciągłey/ rozumiał bydź Archimándritą/ szedł do niego. KalCuda 118.
patrz: BLADY, BLADY, BLIADY
– Szalenie lubo pozbycie rozumu/ iest chorobá z poruszenia wielkiego wiátrow y humorow w człowieku/ iż tákowe ukázowánia rzeczy inácey niżeli są w czuiących/ przez náturálne poruszenie wilgoci bywáią/ iakowe w phrenetikách lub szalonych. Co się dzieie od bládey żołtey y przypáloney cholery. KalCuda 236.
patrz: BLADY, BLADY, BLIADY
– [...] miedzy temi rebellántámi/ táky iest porzadek/ iż iednym náznáczáią blásphemowáć uczyć ludzi/ drugim plugáwe pożądliwości we łbie rodzić [...]. KalCuda 257.
– Patrz Práwosławny czyt: iesliby w mieście kto bluznił/ czego godzien, á gdy kto ná mieyscu wyiemnym/ y swiętym Bozym poświęconym blásphemuie/ cze[go] godzien uważ? KalCuda 309.
– [...] zwracáiąc się gdy wyieżdża ná gorę rzeczoną Wzdychálnicá [...] od blásku słonecznego oczy sobie zásłánia. KalCuda 154.
patrz: BLASK
– ...był Kalwińskiey sekty ádheraentem, ten wedle zwyczáiu Haeresiey tey/ plugawie bluźnił przeciwko Obrázom... KalCuda 215.
patrz: BLUŹNIĆ
– ... odstempcy ná ten Dom Boży/ ktory iest Swięta Cerkiew/ po odstempstwie y oderwániu się swoim nabárziey bluźnią z szczyrey złości swey... KalCuda 289.
patrz: BLUŹNIĆ
– Iesliby kto bluźniący [...] nálazł się/ temi z bluźnierskiey zbiiay go cudámi drogi. KalCuda 229.
– ... bluźnierstwo iest gdy kto przypisuie Bogu to/ co onemu nie przysłusza/ álbo o nim nie mowi się... KalCuda 244.
– Názáiutrz wiele z nabożnych bráci szło do Pieczáry/ áby [...] tego pátientá náwiedziwszy zań y zá iego [Andrzeja Hahnoiniczenki] Páná Bogá błagáli. KalCuda 294.
patrz: BŁAGAĆ
– Błogosłáwię cię Pánie [...] żeś mię nie zostáwił w tym błędzie/ ná ziedzenie onemu wkoło okrążáiącemu y rykáiącemu Lwowi/ szukáiącemu záwsze kogoby pożárł. KalCuda 215-216.
patrz: BŁĄD
– Zesmy ludzie, łátwo błądzimy w rzeczách. KalCuda d3 marg.
patrz: BŁĄDZIĆ
– Dobrych nie náśláduiąc błądzimy/ záś zá złymi idąc grzeszymy. KalCuda 138.
patrz: BŁĄDZIĆ
– Wiedzcie o tym, że błogo idą tego rzeczy, Kto z drogi się nie zbiwszy ma Bogá ná pieczy. KalCuda 306.
patrz: BŁOGO
– Y do błotnych świni bez dopuszczenia Bożego nic nie máią [diabły]. KalCuda 133.
patrz: BŁOTNY
– Kto zwyciężył? Andrzeiá pomieszáł Czárt z młotem, Andrzey Diabłá rzucáiąc precz z siebie ze błotem. KalCuda 293.
patrz: BŁOTO
– Iesli Tituły swiátby ci przekłádał [...] Siołá/ stádá/ trzody/ y czym on swoich bogáci/ rzekni mu/ co się dármo zwodzisz. KalCuda 188.
patrz: BOGACIĆ
– Delineátia Pieczáry [...] 14. Wyście z te[go] bokowe[go] obchodzenia temi drzwiámi. KalCuda 5.
patrz: BOKOWY
– [...] ták wiele chorob iáko y ninieysze[go] boleiącego Mártiná uzdrawiáią [...]. KalCuda 280.
– [...] przed oczy stáwi sobie kupy występkow swoich; zá te serdecznie boleie/ we dwu Niedzielách potym uwalnia się od przyponu tego [...]. KalCuda 167.
patrz: BOLEĆ
– [...] nád Páráliżem záráżonemi/ y wielmi boleiącymi widzieliśmy łáskę Bożą [...]. KalCuda 229.
patrz: BOLEJĄCY
– [...] ná tey pirámidzie [...] niezmázánie wykuie/ siły swe chorobá trácić/ á boleiącego o ulżenie y o dobrą otuchę żywotá ięła przypráwowáć. KalCuda 166-167.
patrz: BOLEJĄCY
– [...] z Swiętey Káthárzyny Oleyek święty wypływa do uleczenia chorym/ gdy boleiący zdrowieią od niego [...]. KalCuda 152.
patrz: BOLEJĄCY
– [...] przyprowádził Mieszczánin Synaczká swego/ ná imię Hrehorego/ do Monástyrá [...] áby gdy iuż siłá ludzka w leczeniu choroby iego ustáłá; miłość się Boża y wielmożność Páńska nád nim okazałá; czego y dostąpił wierny sługa Bozy/ boć zdrowego názad odwiodł od bolenia [...]. KalCuda 256.
patrz: BOLENIE
– Sámá Infirmáriá/ álbo z Słowieńska Bolnicá/ gdzie nabożni brácia chorzy opátrzenie przystoyne máią mieć [...]. KalCuda 21.
patrz: BOLNICA
– Ni wywiedzione wysoko Pirámidy [...] ni báłwáná Eleyskiego bożniczysko/ od ostátniey wolne śmiertelnych wyroków conditiey. KalCuda 189.
– Dumne Kozakow Dnieprowych iuż trzeci raz ánimusze, odmścicielce szábli W. X. M. podáie, tábor nieprzyiázny odwadze otwira, y trupámi ná milę końkiemu kopytu gościniec burkuie [Hetman Polny Mikołaj Potocki]. KalCuda c3v.
– Pisze Ioráth o rybie fasten rzeczoney/ y práwi/ iż tá żyiąc w morzu/ gdy bierze w ustá swoie słoną wodę/ tudzież ią osładza/ ná ktorey słodkość gdy się pospieszaią drugie rybki/ pożyra ich. Zá prawdy nienawisnych [...] potwarcow y pochlebcow słodkość wszystkich wymiotłá/ [...] dobrych ludzi. [...]. Strzeżcie się tych Brytánnikow (rodzay ryby iest) Przełożeni [...] boć gdy wam ci pochlebuią/ czynią to/ áby [...] porwáli was/ y ogniowi wiecznemu [...] poświęcili. KalCuda 102.
patrz: BRYTANNIK
– Kto się kolwiek człowiekiem rodzi gdziekolwiek [...] luboby nászym smysłom niezwyczayną postáć/ lubo ozdobę/ uciekánie się/ lubo brzmienie/ lub też ktorążkolwiek moc miał [...] poydzie iáko my KalCuda 304.
patrz: BRZMIENIE
– Iák piękne są kámienie/ iák śliczne budowánie Cerkwi tey Ierozolimskiey. KalCuda 270.
patrz: BUDOWANIE
– Kij (ktorego Biczem Długosz zowiąc iednym Xiążęciem Rusakow miánuie) Miásto od imieniá swego Kijow nád rzeką Nieprem záłożył/ Zamkiem y cudnemi á budownemi wieżami opátrzył. KalCuda 235.
patrz: BUDOWNY
– [...] aliż nie gnieździ się ten bufo plugáwy pod wdzięcznie woniáiącymi/ czystości przyiemnym y lekárstwá pełnym Szpikánárdu krzákiem. KalCuda 234.
patrz: BUFO, BUFON
– Iáko po zimie wdzięczna wiosná/ po burzliwey chwili miła pogodá/ po chorobie zdrowie/ ták po ciężkiey ślepocie miły wzrok [...] nástąpił. KalCuda 228.
– Postánowiwszy ich [Kozaków] w Miásteczku Monástyrskim dobywać/ do Rádnych Pánow Kiiowskich po armatę/ prochy/ kule/ y inne do burzenia rzeczy należne posłáli. KalCuda 319.
patrz: BURZENIE
– Powstánie gdysmy ná odwrot płynęli/ wielka ná morzu burzliwość y záwierzuchá. KalCuda 223.
– Ołtarz [...] Tu lekárskie chowa kości, Przeciw chorob burzliwości. KalCuda 37.
– To rozumiem: co popadáią Domu Duchá S[więteg]o burzyciele/ to co ponoszą członkow Chrystusá Páná szpeciciele. KalCuda 208.
patrz: BURZYCIEL
– Pyszny [...] będąc człowiekiem bydlęciem się sstał/ y rozum ktory miałzarowny z ludźmi/ utrácił. KalCuda 175.
patrz: BYDLĘ
– Czyby też dziw nász człowiek mowię w bestyą grzechámi przetworzony/ bydło służebne niegodney Circes/ diably robotnik mogł kiedyżkolwiek do zbáwienia przyść. KalCuda 304.
patrz: BYDŁO
– A gdy odprawiłá się Ceremonia cáłonocnego pienia/ on záraz przy Cerkwi z zádźiwieniem wielkim wszystkich/ ktorzy go przedtym w domu/ po drogách/ y w Monástyru/ tudźież y ná mieyscu tym świętym ználi/ to powiedźiał onemu/ zopyta go o sposob iákimby przeyźrzał godny wiáry spowiednik/ ten dał/ o ktorym się wyżey nápisáło. KalCuda 176.
patrz: CAŁONOCNY
– Widziałem [...] niezbożnego wyniosłego y podniesionego iáko Cedry Libáńskie/ y minąłęm/ álić go iuż nie mász/ y szukáłem go. KalCuda 192.
patrz: CEDR
– Nápiszę [...] dla uwárowánia się tyra[n]skiey niewoli okrutnych tych stigyskich ceklarzow. KalCuda 260.
– Dni swoie kieruiąc ku dobremu zákonniczemu ciáłá ćwiczeniu/ one ku náznáczonemu prostowáła Celowi. KalCuda 274.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Przyprowádził Mieszczánin synaczká swego/ ná imię Hrehorego/ do Monástyrá [...] á to w ten cel/ áby gdy iuż siłá ludzka w leczeniu choroby iego ustáłá; miłość się Boża y wielmożność Páńska nad nim okazała. KalCuda 256.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Delineátia Pieczáry [...] 3. Cellá ś. Oycá nászego Theodozego. KalCuda 5.
patrz: CELA, CELA, CELLA
– Coż to wżdy robisz Pánie moy/ niewiem iáie to obchodzenie cáły dzień celebruiąc/ y niepotrzebną sobie knuiąc processyą. KalCuda 239.
– Co zá cudo Archányoł Micháel/ ktore y teraz Cerkiew ś. corocznie celebruie/ spráwił/ czytay. KalCuda 74.
– Po Národzeniu Páńskim Roku czterdzieści osmego/ zeszłey z świátá (ktory kto ták utitułował/ snadź ná prawdziwey świátłość poglądał rzeczy/ y odmienie nie podległey) álbo rácey z ciemności do świátá wiecznego/ celebrowálismy Fest Przeczystey Bogárodzice. KalCuda 175.
– Názáiutrz uprosił O. Nektare[go] świętobliwego Presbyterá/ áby zań Swięta Liturgią przy Ciáłách błogosłáwionych celebrował. KalCuda 240.
– Chwáła Boża záwsze byłá celebrowána w Káplicy/ ktora iedná cáła byłá (y dziś stoi) pozostáła. KalCuda 56.
– Szyrokie Panstwa [...] odziedziczywszy, wielu celowałem urodzeniem, moznością, godnoscią. KalCuda 39.
– [..] własnym torem prawdy Swiętey Wschodniey Apostolskiey Cerkwie y sam idziesz, y swoich tędyż prostuiesz? KalCuda C4.
patrz: CERKIEW
– Archiepiskopowie Konstantinopola nowego Rzymu, Uniwersalni Patriarchowie Swiętey wschodniey Cerkwie. KalCuda 55.
patrz: CERKIEW
– Powiedział [złodziej]/ iż nie miał wszystkiey Icony obieráć z dostátku iey/ lecz iednę sztukę wziąć dlatego/ áby tę z pieniężywszy/ miał záczym do cháłupy swey (gdyż y iednego hálirzá iuż nie miałem) záwendrowáć. KalCuda 122.
– Modlcie Páná/ áby za wielką intercessią wászą/ ták tę/ iáko oney Chánáneyki dziecię/ uzdrowił. KalCuda 302.
patrz: CHANANEJKA
– Niewiástá Chánáneyska wyszłá z gránic tych/ y záwołáłá do nie[go] mowiąc: Zmiłuy się nádemną Pánie/ Synu Dawidow/ Corká moiá od diabłá ciężką udręczoná boleie. KalCuda 302.
– [...] czytay S[więteg]o Dionisiuszá w Xiędze o Niebieskiey Chierárchiey/ w Roz: 4. KalCuda 143.
– Pan wprzod widząc kto ma y iák wiele grzeszyć/ onego chlusta iáko biczem ciáłá chorobą. KalCuda 157.
– Wszystkie zwierzętá náturálnie miłuią płod swoy: sáme ten karmią/ wy odrzucacie/ mámek chłopianek piersiámi záczásem w wielkiego vrość máiącego człowieká karmicie. KalCuda 161.
– Wszedł też y Niemczyk/ (ktorego ácz to potym żądał iákoby sámego y chłopięciá iego zwano/ nie powiedział/ lubo obawiaiąc się czego/ lubo chcąc sławę Bożą zátáić/ y wielki ten cud odkryć/ iako inney confessiey ludzio[m] nie nowiná) do Swiętych mieszkánia. KalCuda 178-179.
patrz: CHŁOPIĘ
– Pan Bog [...] nieposłusznych y krnąbrnych roznemi chłości kłopotów biczámi. KalCuda 208.
– Dobrze stworzone [rzeczy] w bicze nam [Bóg] przetwarza/ ktorzy złe czynimy/ áby snadź te sáme przez bol/ ktory[m] chłoszczą/ grzeszącym złe były. KalCuda 231.
patrz: CHŁOSTAĆ
– Pan Bog [...] nieposłusznych y krnąbrnych rożnemi chłości kłopotow biczámi. KalCuda 208.
– Boleiący zdrowieią od niego [świętego olejku]/ gdy slepi wzrok utrácony przyimuią/ gdy gorączek rospalenie hámuie się / y w chłod przemienia. KalCuda 152.
patrz: CHŁÓD
– Rękę mowię práwą y nogę/ odięłá tey Káthárzynie ręká Páńska [...] nogę do Cerkwi chodzenia/ rękę do iáłmużny/ iáką mogłá dawánia. KalCuda 287.
– Nogá práwa mocnieysza iest do ruszenia się/ lubo chodzenia/ niż lewa. KalCuda 287.
– W Pieczárách wszędzie rowne iest chodzenie/ y owá ulicá nád drugą nizey się spuszczá. KalCuda 69.
– Szalenie lubo pozbycie rozumu/ iest chorobá z poruszenia wielkiego wiátrow y humorow w człowieku/ iż tákowe ukázowánia rzeczy inácey niżeli są w czuiących/ przez náturálne poruszenie wilgoci bywáią/ iakowe w phrenetikách lub szalonych. Co się dzieie od bládey żołtey y przypáloney cholery. KalCuda 236.
– Szalenie lubo pozbycie rozumu/ iest chorobá z poruszenia wielkiego wiátrow y humorow w człowieku/ iż tákowe ukázowánia rzeczy inácey niżeli są w czuiących/ przez náturálne poruszenie wilgoci bywáią/ iakowe w phrenetikách lub szalonych. Co się dzieie od bládey żołtey y przypáloney cholery. KalCuda 236.
– Mieysce to gdzie lezał [św. Theodozy] pozostało; y to swięte uwenerowawszy, idz zdrow: A pytaiącemu cobys tez w Kiiowskim widział Horizoncie, powiedz, wielem widział [...]. KalCuda 27.
– [...] tylko sam Chrystus Jezus Bog obráżony wzáiem obráżonemu Bogu Ojcowi y Duchowi świętemu/ iáko rowny dość uczynić może [...]. KalCuda 304.
– Gdy ci Práwosławny Czytelniku przynoszę Swięte Cudá Monástyrá Przebłogosłáwioney Rodzicielki Chrystusá Páná/ Pieczárskiego Kiiowskiego/ snadź y to sáme przynoszenie Cudem zechcesz báptizowáć. KalCuda d.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– TERATOURGEMA lubo CUDA ktore były tak w samym Swiętocudotwornym Monastyru Pieczarskim Kiiowskim. iako y w obudwu Swiętych Pieczarach. KalCuda A.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Podobne cudom sług swoich y Antichrist sprawi: co do natury rzeczy/ mocą czartowską/ ale fałszywe/ co do sposobu cuda/ y do oszukania. KalCuda 78.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Iáwnie t odosyć nád wielą wypełniło się/ iáwnie y nád dźiśieyszym Ianem Miedzwieckim/ Młynárzem we wśi rzeczoney Hnidyn/ ktory ćiężką y wielką złożony będąc chorobą/ gdy iuż v drzwi ciemney śmierći práwie przywołány odeszcia czekał/ y odźiany ostátnim czechłem náźiemi położony/ patrząc rychłoby otworzone były leżáł [...]. KalCuda 156.
patrz: CZECHŁO
– Náucz się y tego/ że męczeństwo pochodźi z miłośći Bożey/ y iest dźieło cnoty czworákiey męstwá/ ćierpliwośći/ wiáry/ miłośći: y ztąd to Męczennikom świętym odpuszczono wiele/ że wiele vlubili/ y nie paráiąc się o żadnych tyráństwách ćiał swych/ przez zábiiánie przyiaciołámi y bráćia się Chrystusowi sstáli. KalCuda 117.
patrz: CZWORAKI
– Gdy ci Práwosławny Czytelniku przynoszę Swięte Cudá Monástyrá Przebłogosłáwioney Rodzicielki Chrystusá Páná/ Pieczárskiego Kiiowskiego/ snadź y to sáme przynoszenie Cudem zechcesz báptizowáć. KalCuda d.
patrz: CZYTELNIK
– [...] ná ktore [taktaty] gdy lud ten nie przypada, száblą dekretowáć się przyszło. KalCuda C2.
– [...] y ták przez cáły tydniowy dekurs widzieć było woynę wielką miedzy obrzydłym y stárym kłamcą onym/ á miedzy pobożnym Oycem Zinowiusem/ o páchlęciá onego [...]. KalCuda 258.
patrz: DEKURS
– Przykazáń Páńskich pożytek dobry/ y sáme te przykazánia [...] demonstrowáli im. KalCuda 291.
– [...] ie wynoś się [...] by cię pychá do konditiey zwierzęcey [...] nie demowowáłá [...]. KalCuda 175.
patrz: DEMOWOWAĆ
– [...] Ná te drzewká pátrzáiąc/ przypominay sobie proszę/ iż te iáko wzrosły/ záwse iednáki owoc/ list iednáki (boć gruszká gruszki/ orzech orzechy/ dereń derenie rodzi) roszczą/ y wszystko co iest ná świecie/ pierwszego się swe[g]o trzyma początku/ szczegulny człowiek wypadszy z łáski Bożey/ w złość pośliznął się. KalCuda 185.
– Ztąd tedy Práwosławny Czytelniku bierz sobie pożytek/ wárowánia się grzechu: y lubo przyda się pośliznąć/ nie desperuy: ábowiem żaden Święty y spráwiedliwy nie był bez grzechu/ iednák ztąd nieustáie bydź Swięty lubo Spráwiedliwy; gdyż zátrzymywa dobrym áffectem świętobliwość; więc że wszystkim oraz oprzeć się trudno/ ieden pierwey zwyćięży strászy/ łátwiey drugie vstąpią. KalCuda 135.
– [... o ludziách z szczerey złości detráhuiących Swiętym Pieczárskim [...] z żale[m] słyszę [...]. KalCuda 310.
– Diabli [...] zazdroszcząc zbáwienia y onych prześlicznych w gornym Ierusalem/ z ktorych niegodnicy są deturbowáni mieszkáni człowiekowi/ zá sobą tysiącámi sposobow ciągną nieostrożnego [...]. KalCuda 222.
– Toż Xiążę od Przeoświęconego Oyca Neophita [...] Swoim woienne iego Skronie diádemem koronuiąc, iest inaugurowáne [...]. KalCuda b2.
patrz: DIADEM
– O innych ktorzy przed nimi byli/ czytay w niedawno wydanym Polskim dialektem Swiętych Oycow Pieczárskich Páteriku. KalCuda 65.
patrz: DIALEKT
– Ná ten to zapách ungwentow tych pośpieszáiąc miánowány Presbyter/ z Diaecesanem swoim wszedł do Cerkwie Przeczystey Pánny [..]. KalCuda 125.
patrz: DIECESAN
– [...] záchoway wszystkich w cále/ á osobliwiey Dobrodzieiá mego [...] długoszczęśliwego [...]. KalCuda 305.
– Podrożny záś gdy się przymierzkło/ dáley się ruszy/ y nápádnie przewodniká máiąc Pánnę Przeczystą/ ná ogień/ ktory ciż pástuszy dnuiąc rozniecili byli [...]. KalCuda 170.
patrz: DNOWAĆ
– Spytałbym iákoby do pierwszego stanu niewinności mogł się dobić? KalCuda 304.
– [...] lázurowy dołomanik w ktorym był przyprowádzony ná sztuczki poszárpał [...]. KalCuda 295.
patrz: DOŁOMANIK
– [...] tylko sam Chrystus Jezus Bog obráżony wzáiem obráżonemu Bogu Ojcowi y Duchowi świętemu/ iáko rowny dość uczynić może [...]. KalCuda 304.
– [...] rękę [...] práwą y nogę/ odięłá tey Káthárzynie ręká Páńska/ á tá spráwiedliwości doświadczáiącey/ karzącey/ y potempiáiącey/ á snadź nie dármo/ gdyż te członki naypotrzebnieysze miáłá [...]. KalCuda 287.
– Iedinych lat kilkáset CZETWERTENSKICH siły Rostą/ gdy drugim przędze swey Prządki dowiły. KalCuda 306.
patrz: DOWIĆ
– [...] znowu do tego zmierzy obrázá; lecz znowu ieszcze dáley ciśniony padszy dobrze wytchnął drapieznozłodzieyskiey śmiáłości [...]. KalCuda 121.
– [...] włożywszy ná woz chorego á ten drobinczásty/ szkápę iedną cisáwą przyprowádzili do Swiętego Monástyrá Pieczárskiego [...] przywiązawszy ręce y nogi do drábinek [...]. KalCuda 294.
– Bezecną duszę swoię bez spowiedzi/ y wszystkich inszych Chrześciáninowi dobremu należytych Sácrámentow/ w ręce temu/ ktorego iárzmo dzwigał/ oddał. KalCuda 130.
patrz: DUSZA
– Snadź czyniąc swoie bliskie rugowánie z tych duszewnych gospod/ nád zwyczáy y nád zniesienie náturálne bili/ rzucáli/ tłukli/ męczyli/ krzywili/ mordowáli [...]. KalCuda 262.
patrz: DUSZEWNY
– Iákob práwi dużał się z Aniołem/ modlił się/ y płákał; płákał mowi y zwyciężył z pokorą. KalCuda 277.
– TYch którzy w mieście bluźnią karz/ owych ktorzy na dwoydrożu/ lub ná rynku/ strofuy [...]. KalCuda 309.
– Strách padł wielki ná nich/ átoli roznie o tym disceptuiąc/ ulegli po wtore [...]. KalCuda 115-116.
– Rozumieią wysokolotni Theologowie o Ciáłách Swiętych/ że w tych w naywyzszym stopniu wszeláko wonia znáydowáć się będzie/ y ták iż od smysłu między zapáchámi y woniámi discernuiącego łátwo bárzo poznáć y przyiąć się może/ bez wytchnienia się lubo ewáporátiey. KalCuda 124.
– [...] niewstydliwie Presbyterowi Kielichy/ Diskosy/ Ryzy iákie chcą y kiedy wydáią [...]. KalCuda 131.
patrz: DYSKOS
– Desczem [...] wiele gor wysokich w rowniny obrocił. Desczem co ná drugą stronę/ dżdżył mánną [...]. KalCuda 321.
– Modlić się dzieło do osoby przywiązano. KalCuda 141.
patrz: DZIEŁO
– Otworzyłá bestya siedmiogłowna y dziesiąciorogá ustá swoie ku bluźnierstwu/ przeciwko Bogu/ áby bluźniłá/ y imię iego/ y przybytek iego [...]. KalCuda 243.
– [..] mogąli dziwiská/ iáko to Psiegłowy/ Mnogorączci/ Iednooczci/ Dziwnowárgaiężyczci/ Hyppopodowie [...] bydź zbáwieni. KalCuda 304.
– [...] mrozy/ zimná/ wiátry/ dżdżyce/ niepogody wszelkie zwycięż [...]. KalCuda 141.
patrz: DŻDŻYCA
– Posluchaj Ewangelisty: Oco jedno prosić będziecie Ojca mego w imię moje/ będzie wam dano; jakoż gdy żądamy rzeczy/ które nie są od ziemie tej/ i które lub by i chciał mi z Krezusem każdy Monarcha proszącemu konferować/ niemoże: bo ich stądże skąd i ja dosiąga. KalCuda 160.
– Rozumieją wysokolotni Teologowie o Ciałach Świętych/ że w tych w najwyższym stopniu wszelako wonia znajdować się będzie/ i tak iż od smysłu między zapachami i woniami dyscernującego łatwo barzo poznać i przyjąć się może/ bez wytchnienia się lubo ewaporacji. KalCuda 124.
patrz: EWAPORACJA
– O tymże tenże ná Listy do Philippińczykow y Gáłátczykow ták mowi [...]. KalCuda 66.
– [...] gdy zábił Dawid Goliátá/ wszyscy Filistinczykowie pouciekáli [...]. KalCuda 135.
– [...] nie dasz się mu [czartowi] zánurzyć w świátá tego márności/ y ták obezoczyć/ iáko Philisteńczykowie Sámsoná/ iáko Nábuchodonozor Sedechiaszá Krolá. KalCuda 178.
– [...] dáleko mnieyszy był státurą/ iáko wiele rodzáiow po nim Physik niech ráchuie. KalCuda 71.
– [...] bo wszystkie zwierzętá náturálnie miłuią płod swoy: sáme ten karmią/ wy odrzucaćie/ mámek chłopianek pierśiámi záczásem w wielkiego vrość máiącego człowieká karmicie/ ktory gdy się chłopskich od gburki nássał z humorámi obyczáiow/ nie rośc ále vmnieyszáć się muśi/ do tego często nie żyią czysto te mámki/ y w nieczystośći poczynáią/ záczym miesiącznice ( o ktorych wy białegłowy co są lepiey wiedźieć możecie) zátrzymywáią/ y to w pokarm/ co iest trucizná dźieckom wászym podáią [...]. KalCuda 161.
patrz: GBURKA
– Gorączkę winem lecząc powiada Wilhorsky, Ze nie zawsze iest ważny Aphorism Doktorski. KalCuda 218.
patrz: GORĄCZKA
– Dumne Kozakow Dnieprowych iuż trzeci raz ánimusze, odmścicielce szábli W. X. M. podáie, tábor nieprzyiázny odwadze otwira, y trupámi ná milę końkiemu kopytu gościniec burkuie [Hetman Polny Mikołaj Potocki]. KalCuda c3v.
– O Apoteko w gorniey Academiey maiąca Pieczary [...] iesli na początku wesela y smętku mego przepomnię was/ niech przyschnie ięzyk moy do podniebienia mego. KalCuda 22.
patrz: GÓRNY
– [...] mol nieznáczny sukno gryzie. KalCuda 109.
– Lágáná rybká rzeczoná wlata gębą áż do sercá Wielorybowego/ ktore gryżąc ustáwicznie/ umarza go. KalCuda 301.
– Czás iák mol rzeczy gryzie, stárożytność głodna, Wszytko ie w wiekopomne zęby bárzo płodna [...]. KalCuda 8.
– [...] gruszka gruszki/ orzech orzechy/ dereń derenie rodzi [...] KalCuda 185.
– [...] gruszka gruszki/ orzech orzechy/ dereń derenie rodzi [...] KalCuda 185.
– [...] áby ludziom przychodzący[m] nie szkodziłá/ do gruszki przed Pieczárą uwiązána byłá/ á przez dzień ták trwáiąc/ znowu ná noc do Pieczáry [...] wprowádzona iest. KalCuda 236.
– Owych [...] szukáć/ ábym kárności tey/ ktorą ponoszą grobow gwáłciciele/ nie popadł/ nie ważyłem się [...]. KalCuda 19.
– [...] zá wielki bierz sobie pożytek/ Swiętá Uroczystości nie gwałcić dziełem nieprzystoynym [...]. KalCuda 214.
patrz: GWAŁCIĆ
– [...] tylko sam Chrystus Iezus Bog Obráżony wzáiem obráżonemu Bogu Oycowi [...] dość uczynić może/ iákom wyżey tknął/ przykazáni Páńskich gwałtownik człowiek nie przyidzie do tego. KalCuda 304.
– Ogień/ grad/ śnieg/ lod/ wiátr gwałtowny/ descz etc. czynią Słowo y wolą Páńską/ gdy ich używa [...]. KalCuda 321.
patrz: GWAŁTOWNY
– Niewola iest człowieká wolnego gwałtowne zátrzymánie [...]. KalCuda 171.
patrz: GWAŁTOWNY
– Na mieyscu Archimandriczym obaczywszy Męża pobożne[go] y świętobliwego zakonu naszego odzianego habitem [...] rozumiał bydź Archimandrita. KalCuda 118.
patrz: HABIT
– [...] wygnániec [diabeł] [...] przemienił się w pielgrzymá/ odział hábit podrożny/ y szedł do drzwi iego/ prosząc áby go przenocował. KalCuda 300-301.
patrz: HABIT
– [...] nogę S. Theodorowi dla nátrząsánia y urągánia się z Swiętych Ruskich więtszego/ miedzy Haeretykami y inowiercámi urwał. KalCuda 116.
patrz: INOWIERCA
– [...] rozumiałem że się to wászymi działo przypráwámi/ y inuentiámi/ iáko was ozuwcy inowierni obmawiáią. KalCuda 150.
patrz: INOWIERNY
– Czytam iż Philip Mácedończyk syná swego z młodu záraz w woienney Akádemiey do spraw Ricerskich instruował [...]. KalCuda C2.
– Ná intent Pan Bog pátrza, lub sam nie przybywa Do Kiiowá Báybuzá rátunku dobywa. KalCuda 158.
patrz: INTENT
– [...] człowiek cielesny/ musi z świátá tego ustępowáć/ przez interwent śmierci [...]. KalCuda 146-147.
patrz: INTERWENT
– [...] pełni mowię y iteruy dobre votá twoie/ snadźci te ná ty[m] Trybunale zá dobrego stáć mogą pátroná. KalCuda 189.
patrz: ITEROWAĆ
– Kto ie [dobrodziejstwa] świátu [...] nie praesentuie/ tylko ten/ ktorego niewiarstwá y bluźnierstwá ustá są pełne/ á iád Bázyliszkowy pod ięzykiem iego. KalCuda d2.
patrz: JAD
– [...] mogąli dziwowiská/ iáko to Psiegłowcy/ Mnogorączci/ Iednooczci [...] bydź zbáwieni [...]. KalCuda 304.
– [...] wrzucone iest áby ludziom Co nie szkodził/ do turmy [...] Więc áby o smierć w ty[m] iednookienny[m] gmáchu nie przyszedł/ wypuszczony [...]. KalCuda 295.
– Hebrayczykowie iednorodnego Syná Pánny Máryey [...] opluwywáli. KalCuda 242.
patrz: JEDNORODNY
– Szedłem do wyżey miánowáne[go] Ierodiakoná Liweriusa Piátnickiego/ ábym [...] ná iáki się mogł pożytek duchowny przysposobić. KalCuda 108.
patrz: JERODIAKON
– [...] weszłá do mieszkánia tych nabożnych Zakonnikow, Ieromonáchá mowię Dionisiusá y Monáchá Mákáriusá [...]. KalCuda 190.
patrz: JEROMONACH
– Ten [zakonnik] mieszkáiąc przy świątobliwym Ieroschimonáchu Pámbie Berindzie pokrewnym swy[m]/ zá posłuszniká/ czásu iedne[go] wpadł w ciężką chorobę [...]. KalCuda 232.
– [...] tylko sam Chrystus Jezus Bog obráżony wzáiem obráżonemu Bogu Ojcowi y Duchowi świętemu/ iáko rowny dość uczynić może [...]. KalCuda 304.
patrz: JEZUS
– [...] pátrz ná udáwienie się Iudászowe/ poyźrzy ná postępek Cháimow [...]. KalCuda 255.
– [...] zakonnik Mákáry [...] po pułnocnych y Iutrznich modłách wyszedł z Cerkwie [...]. KalCuda 190.
patrz: JUTRZNI
– Ná wielu się to y ná onym Olimpusie kácerstwá Ariańskiego Episkopie w Cártháginie wypełniło [...]. KalCuda 244.
patrz: KACERSTWO
– Y rozgniewawszy się Ozyasz/ trzymáiąc w ręku kádźielnicę/ groźił Kápłanom Páńskim/ y wnet wystąpił trąd ná czoło iego przed Kápłany w Domu Bożym. KalCuda 132.
– Iák mizernie (imieniá nie tknę/ żę czásow nászych rzecz byłá) ná Wołyniu kończyłá bieg życia swego Páni/ odziauszy się w Stycharion Diákoński/ y kádzić wźiąwszy kádzilnicę ná pośmiech Religiey Práwosławney ośmieliwszy się. KalCuda 131.
– Rzucono mu potym suknię/ ktorą odźiawszy strudzone ćiáło/ podiął posiniáłe ręce w Niebo/ y Swiętych Oycow Antoniego y Theodozego Pieczárskich wielbić począł mowiąc: iż ći Oycowie Błogosłáwieniem mię rąk swoich vwolnili od brzydkiego speculatorá y grzechow moich karáczá. KalCuda 134.
patrz: KARACZ
– Przyszedł [...] do mnie Koniuszy/ y rzecze: Dobrodźieiu/ koń naylepszy kárytny zdycha. KalCuda 315.
– Pan Bog [...] synaczká wászego z morderstwá przebrzytkiego tyránná/ y z iego kátownie wyswobodził [...]. KalCuda 249-250.
patrz: KATOWNIA
– W tym [miasteczku] iest klasztor Panieński/ wiele [...] rozmáitego Stanu y condiciey świętobliwych zakonniczek/ w zámknieniu máiący. KalCuda 23.
patrz: KLASZTOR
– Z szarańczą z one[go] komina Apokalipsyskiego Hetruszczyk wyszły [...] wielkie grzechow y smrodliwe tłumoki. KalCuda 248.
patrz: KOMIN
– Dumne Kozakow Dnieprowych iuż trzeci raz ánimusze, odmścicielce szábli W. X. M. podáie, tábor nieprzyiázny odwadze otwira, y trupámi ná milę końskiemu kopytu gościniec burkuie [Hetman Polny Mikołaj Potocki]. KalCuda C3v.
patrz: KOŃSKI
– Pyta zołnierz Theologa/ mogąli dziwowiska/ iako to Psiegłowcy [...] krolestwo wiekuiste odziedziczyć? Prawi mu Theolog/ iż mogą/ y tamże zaraz daie affirmatiey swoiey ratią z S Augustyna. KalCuda 304.
patrz: KRÓLESTWO
– [...] vzdrowiony tego receptu sam doświádczywszy/ onym innych/ wielu/ w chorobách rożnych/ á osobliwie páráliżách y kádukách curował y vzdrawiał; iáko y dźiś żywy sam iáwnie iásnie y nie przymuszenie pytáiącemu powiedźieć gotowy. KalCuda 151.
patrz: KUROWAĆ
– [Aleksander Mozella] przyszedł do Swiętych oleiek ś. toczących/ od kilku set lat wyschłych y nágich głow; ná miseczkách szkliánych lezących/ z tych iedne w ręce wźiął swoie oglądaiąc/ iesli przypraw iákich (iáko ádwersárze báią) wewnątrz niebyłoby; y żadnych nie nálazszy/ gdy ią przypatruiąc się obraca (snadź dla niedowiarstwá) nátychmiast wypłynie z wirzchu głowy iáko zewrzeiącego źrodłá oleyku obficie/ defect Doktorski curuie/ y pomáłu stilluiąc nápełni miseczkę przed oczymá stoiących/ y Cudowi ták wielkiemu przypátruiących się w połczwierći godźiny. KalCuda 150.
patrz: KUROWAĆ
– Ma y ten Monástyr niezliczonych śś. pod protectią Przebłogosłáwioney Pánny/ wybráney Hetmánki/ y pod Regimentem Swiętych Pátriárchow ANTONIEGO y THEODOZEGO milituiących/ lud chrześćiáński z sercem skruszonym y wiárą stałą przychodzący/ curuiących. KalCuda d2.
patrz: KURUJĄCY
– [...] ten okopcony czárt/ gdy dworzan Chrystusá Páná do swoich záciąga kominow/ w obrzydłey lárwie swey y przemierzłey mászkárze nigdy się nie praesentuie. KalCuda 3.
patrz: LARWA
– Sławá ná rzecz prawdziwą lárwę łgárstwá kładzie [...]. KalCuda 2.
patrz: LARWA
– Kto chce mieć z dźieci vciechę/ wykorzeniay złość z sercá ich /mowi Mędrzec/ by y brzozą: zámáłu prostuy ie/ iáko pilny sádowniczy prostuie látoroski swoie/ by się nie krzywiły złościámi/ y potym iáko niepożyteczne wyćięte y w piec wrzucone nie były [...]. KalCuda 185.
– [...] wszák wiesz, że ná świecie tym woynę toczysz/ w ktorey gdy plác otrzymasz/ w te bramy triumphator, ktore náśládowcom swym Iezus Christus otworzył ná Wniebowstąpienie swoie/ od Anielskich legionow będziesz z rádością wprowádzony. KalCuda 222-223.
patrz: LEGION
– Nie trwasz o morskie wody/ zboycow się nie lękasz/ śmieiesz się z gniewu Neptunowego/ y gorom podobne zwyciężasz wáły/ dla tych dostátkow/ które ostáwić musisz o człowiecze: potym iednym czehłem/ lubo leytuchem/ gdy cięz żywych reiestru wymáżą/ z opłákáną chwilą szmer robáctwá nástąpi/ przyodziany. KalCuda 14.
patrz: LEJTUCH
– Lekce tedy te pierwiastki Cudá uważywszy/ znowu pokłádli się y spáli. KalCuda 115.
– Dzierz mocnieyszych [psów] náde lwy/ iákie są Albáńskie/ by cię czásu potrzeby od nieprzyiácielá twego obronili. KalCuda 114.
patrz: LEW
– POwiał Aqwilo z gor Hyperboreyskich/ y źimney poddány Dniepr Kiiowski Cynosurze zkliiwszy/ konnemu mostem posłał/ skrzepił/ poburkował/ powárzył drzwá/ postrzygł listową ich ozdobę/ stárośiwym ie przyodźiał śrzonem/ powietrze śćisnął/ domowe poskwárzył ptástwo/ podrożnym pilny dech odiął/ innych z ludźi pomroźił/ innych do ćiepłego przypiął kominá. KalCuda 138.
patrz: LISTOWY
– Nad sławę nic prędszego/ ktora lotem zyiąc sił dostępuie [...]. KalCuda 214.
patrz: LOT
– S. Moyzesz Węgrzyn/ czystośći lubownik. KalCuda 17.
patrz: LUBOWNIK
– Lay wielkich ieslić Pan máłą intratę máiący/ nie choway: pomni iż gdy Poetowie práwią/ że Actaetoná pśi ziedli; mowią nie o sámym/ ále o dobrách iego/ ktore iák skoro rosproszysz/ ták skoro ziedźiony iesteś. KalCuda 114.
patrz: ŁAJA
– Boginią nikt nie będzie gromić, Nikt boskich sądow nie pomyśli łomić [...]. KalCuda 35.
– Pánowie lubo przyiacioł/ lubo namiestnikow/ lubo Vrzędnikow swoich słodkim á łápáczkowátym słowam vwierzywszy/ poczciwych o hániebną nienawiść/ wygnánie/ lubo śmierć przypráwuią. KalCuda 102.
– Cudotworna y święta tá iest Łáwrá Kniáże Páwle /wiele z wiárą tu przychodzących zá modłámi świętych Pátriárchow nászych Antoniego y Theodozego Pieczárskich/ y Vczniow ich świętobliwych/ zdrowie znowu otrzymywáią. KalCuda 153.
patrz: ŁAWRA
– [...] krzywdę Rodzicielce Páná nászego y Zbáwicielá Chrystusá Iezusá/ y nam wszystkim/ iey Swięty Obraz z przystoyney ozdoby łupiąc czynisz? KalCuda 122.
patrz: ŁUPIĆ
– Gdy drapieżnego Iástrzębá spuści myśliwiec ná lękliwego zaiąca/ ten doleciáwszy go/ łupi y wydziera mu pázorámi oczy/ do bespieczney nie dopuszczáiąc go krzewiny. KalCuda 148.
patrz: ŁUPIĆ
– Abowiem bymi był złorzeczył nieprzyiaciel moy/ wżdy bych był wytrwał/ y by był ten ktory mię nienawidźiał/ przećiwko mnie wielkie rzeczy mowił/ snádź bych się był skrył przed nim: ále gdy kłopot od swoich/ gdy vćisk od łżebráciey/ żáledwie znośna/ przećie iednák im ten ćięższy/ tym więtszey v Páná Bogá korony przyczyną bywa. KalCuda 105.
patrz: ŁŻEBRAT
– Iak wielką tę Máchinę widźisz wystáwioną, Iák oglądasz máysternie Gośćiu wywiedźioną: Lat dwieśćie trzydźieśći trzy tylko rumy były, Od Báttiiá gdyż Cerkwie swey ślicznośći zbyły. KalCuda 28.
patrz: MAJSTERNIE
– Gdy ći Práwosławny Czytelniku przynoszę Swięte Cudá Monástyrá Przebłogosłáwioney Rodźićielki Chrystusá Páná (...) Snadź y to sáme przynoszenie Cudem zechcesz báptizowáć. KalCuda .
– TEPATOYPFHMA lubo CUDA ktore były tak w samym Swiętocudotwornym Monastyru Pieczarskim Kiiowskim. iako y w obudwu Swiętych Pieczarach. KalCuda A.
– Przystąpiła do niego [Jezusa] niewiástá máiąca słojek Alábástrowey máści bárzo kosztowney/ y wylałá ią ná głowę iego gdy siedział u stołu. KalCuda 126.
patrz: MAŚĆ
– Nieboże Symeonie/ tu już Chrześcijanie/ idź do domu/ do którego wchodząc/ spotka go usiennych drzwi gospodarz; […] zawiedzie go do szopy/ słomą nakryje; a gdy ci odeszli/ do mazanki wprowadzi/ nakrarmi/ napoi/ obmyje. KalCuda 171.
patrz: MAZANKA
– Toż Xiążę od [...] dwu Swiętobliwych Episkopow Mitileńskiego y Meletyyskiego, y innych wielu ná thron Cárstwá Ruskiego [...] iest inaugurowáne. KalCuda 62.
patrz: MELETYJSKI
– Podźmy y do człowieká/ iáko świátá mnieyszego/ w poyśrzodku tego dobrze z wzgorę rąk wyćiągnieniem rozmierzawszy /zaż zdroiu nie naydźiemy żytowá/ źrzenice ćiáłá y dusze vzdrawiáiącego zdroiu/ Sałmackim przećiwneo wodã/ ktory nie w niewieśćiuchy ludźi/ lecz ludźi w męże metámorphozuie/ zdrowie przynośi: iáko y dźiśieyszemu Mikołáiowi widzenie przywraca/ dobrze snadź wytráwiwszy złe grzechow obstructie. KalCuda 178.
– Ze ięzykiem [u] Cerkwi Mielniczká zlie miele, Nie dźiw, bo w głownym młynie sztuk nie sstáie wiele. KalCuda 288.
patrz: MIELNICZKA
– Was záś ktore maćie dźiatki/ á ie ták sáme/ iáko Przeczysta Pánná y mátká karmiłá pierśiámi Jesusá Christusá Syná y Bogá swego/ stąd ią błogosławioną zowie białogłowá v Ewángelisty/ mowiąc: Błogosłáwiony żywot ktory ćie nośił/ y pierśi/ ktoreś ssał; komu przypodobam nie mam? bo wszystkie zwierzętá náturálnie miłuią płod swoy: sáme ten karmią/ wy odrzucaćie/ mámek chłopianek pierśiámi záczásem w wielkiego vrość máiącego człowieká karmicie/ ktory gdy się chłopskich od gburki nássał z humorámi obyczáiow/ nie rośc ále vmnieyszáć się muśi/ do tego często nie żyią czysto te mámki/ y w nieczystośći poczynáią/ záczym miesiącznice ( o ktorych wy białegłowy co są lepiey wiedźieć możecie) zátrzymywáią/ y to w pokarm/ co iest trucizná dźieckom wászym podáią: skąd záwsze drugi chyrla/ stęka/ boleie/ bá y ráno z wászą żáłośćią większą/ ostátnią swiátu temu váledikcią dáie/ żadne y do śmierći nie dawszy przyczyny. KalCuda 161.
– Ma y ten Monástyr niezliczonych śś. pod protectią Przebłogosłáwioney Pánny/ wybráney Hetmánki/ y pod Regimentem Swiętych Pátriárchow ANTONIEGO y THEODOZEGO milituiących/ lub Chrześćiański z sercem skruszonym y wiárą stałą przychodzący/ curuiących. KalCuda d2.
– Nie dáie synom Oćiec gdy proszą o chleb/ kámieniá? ni w miásto ryby do iedzenia otruty pełnego wężá? Y ty ieden miłośierdny/ gdy prośim przebáczenia to podasz nam miłośćiwie/ ábysmy ćię chwalili z temi/ ktorzy ná wiek wiekow słáwe twoię/ y od końcá źiemie do końcá teyżę rozsławiáią. KalCuda 140.
– Y ty ieden miłośierdny/ gdy prośim przebáczenia to podasz nam miłośćiwie/ ábysmy ćię chwalili z temi/ ktorzy ná wiek wiekow słáwe twoię/ y od końcá źiemie do końcá teyżę rozsławiáią. KalCuda 140.
– Toż Xiążę od [...] dwu Swiętobliwych Episkopow Mitileńskiego y Meletyyskiego, y innych wielu ná thron Cárstwá Ruskiego [...] iest inaugurowáne. KalCuda b2.
– Mnogie vćiski spráwiedliwych/ chorobámi /przenáśládowániem/ (co pięknie Horatius pod fábułą Prometheusá nam vkázuie) vłomnośćią/ Pan zbáwieniá nászego szukáiąc/ chlustáć nas zwykł iáko synow swoich/ ktorych vlubił. KalCuda 142.
patrz: MNOGI
– PYta Zołnierz Theologá/ mogąli dźiwowiská/ iáko to Pśiegłowcy/ Mnogorączci/ Jednooczci/ Dźiwnowargoięźyczći/ Hyppopodowie/ Hippocentawrowie/ Scipiowie/ etc. bydź zbáwieni/ y krolestwo wiekuiste odźiedźiczyć? KalCuda 304.
– [...] / poyźrzy ná Małżonká swego/ álić on otworzy pomáłu oczy/ y dáley sám y tám poyźrzy/ potym niemotą zátámowáne vstá rozwiąże/ y mowić pocznie/ o pośiłek ćiáłu zchorzáłemu prośi; náostátek zá tydźiẽ z ćiężkiey choroby przychodźi dobrze do śiebie/ drożkę do S. y Cudotworney Láwry Pieczárskiey obiecáną z żoną swą Annąodpráwuie/ w ktorym po obyczáiu Chrześciáńskim spráwiwszy się/ Molebnu ná Pochwałę Przeczystey Pánny wysłuchawszy/ iáłmużnę wedle możnośći dawszy/ dziękuiąc Pátronce swey/ y Swiętym Oycom Antoniemu y Theodozemu pokłon vczyniwszy odchodzą do domu swego/ w ktorym ieszcze y teraz zdrowi żyiąc wielbią Páná Bogá. KalCuda 157.
patrz: MOLEBEN
– Małżonká iego przyszedszy iáko mądra/ áby w ostátnim krysię nie záturbowáłá białogłowskim wrzaskiem zchodząceo/ dla żalu nieutuloneo z izby wyszłá/ płácząc lámentuiąc/ ośierocenie dźiatek y swoie/ opłákuiąc/ vćieka się do Rodźicielki Chrystá Páná/ tey o vzdrowienie mężá swego sollicituie/ ofiáruie go d oSo w ktorym residuie/ Monástyrá Pieczárskiego; tám modły do Krolowey Niebieskiey rzeczone sławnym ięzykiem Sławieńskim Moleben/ dawszy iáłmużnę zá to/ śpiewány wysłucháć obiecuie się wespoł z Mężem swoim/ ieżeliby mogł zdrowy sam przybyć/ te y tym podobne odpráwiwszy śluby w prostośći sercá/ y słowy nie miniowánemi/ wnidźie do cháłupy [...]. KalCuda 156.
patrz: MOLEBEN
– Po tych znieśieniu nie dáleko ś. Hilárion dla uwárowánia się ludzkich molestátiy, wyrył sobie máłą Pieczárkę/ z niey potym gwałtem wyćiągniony iest ná Metropolią Kiiowską. KalCuda 4.
patrz: MOLESTACJA
– Szyroce o tym świátu przez listy swe oznaimił WASIL Hospodár Ziem Mołdáwskich. KalCuda 195.
patrz: MOŁDAWSKI
– (...) weszłá do mieszkánia tych nabożnych zakonnikow, Jeromonácha mowię Dionisiusá y Monáchá Mákáriusá. KalCuda 190.
patrz: MONACH
– (...) gdy woinie Caesarz Konstántyn Monomách ná Wschodźie z Persámi y Łáćinnikámi (...) posyła tedy tego Metropolitaná KalCuda b 2.
patrz: MONOMACH
– Ah mnie męczẽniku y Zakonniku Pieczárski Theodorze święty/ znowu nie wstydliwy Xiąże Mśćisław idźie święte y dawno w Chrystuśie vspione ćiáłá członki twego tyránizowáć/ ách mnie y więcey niż Mścisław/ támten cię postem dręczył/ paleniem mordował/ ná koniec strzały w pierśiách twych vwięźieniem zámordował. KalCuda 114.
patrz: MORDOWAĆ
– Śmierć [...] z rydlámi y motykámi Krolewskie Berłá porownywa. KalCuda 188.
patrz: MOTYKA
– Muziká człowiekowi pożyteczna. KalCuda 140.
– IAROSŁAW Xiąźe/ syn Błogosłáwionego WŁODZIMIRZA, ten Świętą Sophią Metropolią Kiiowską/ Hálicką/ y wszystkiey Ruśi Xiążęcym koszt[em]/ Roku Páńskiego 1545 záłożył/ y prędko zmurował/ Musiwą Obrázy wyháftowáł: te lubo bezzembá/ áto przećię záledwie nie do gruntu byłá osádźiłá stárożytność/ dźiś trochá powstáie. KalCuda 55.
patrz: MUSIWA
– O tym w wielkiey Cerkwi odpráwowániu/ gdy iuż po Stichirách powiedziano Wieleb: Oycu Helizeuszowi Pletenieckiemu Archumándrycie Pieczárskiemu/ skoczył prędko Oćiec iáko skory Ieleń do zdroiu/ do słuchánia gornych muzikántow/ słodkich głosow/ miłych mutem/ wdźięcznych pieni/ ktore zwykły człowieká wielce vćieszáć/ báy o zdrowie czásem przypráwowáć, iáko czytam/ żę Saul gdy go czárt dręczył Dáwidowa Arsą bywał vwolniony od niego. KalCuda 139.
– [...] poprácuię czás iáki zá dobrodzieystwo ták wam Wielebnym Oycom y Zakonnikom, iáko y nabożnym Zakonnicam/ pobliżu Cerkwie Swiętey [...] żyiąc sobie. KalCuda 265.
patrz: NABOŻNY
– Naczytawszy w Xięgách wyprowádzenia ludu Izráelskiego z Pháráonowey niewoli/ o roznych Cudách Aegipskich báłwochwálcow/ ktore czynili przećiwko Moyzeszá y Aaroná consequenter y Páná Bogá: tákże y w Dźieiách Apostolskich o onym Czárnoxiężniku Symonie/ iáko cudá czynił/ ten Párágráph nápisáć przedsię wźiąłem [...]. KalCuda 75.
– Od wszelkiego obronić możemy się iákimżkolwiek zástępem nieprzyiacielá/ ná przeciw śmierci muru nie mamy [...]. KalCuda 189.
patrz: NAPRZECIW
– [...] Aniołowie ustáwicznie násycáią się widzenia Boże[go] [...]. KalCuda 225.
– [...] przyłoż pieczy y pilnego usiłowánia/ ábyś [...] oney [światłości] się wiecznie z Assistentámi Cesárzá niebieskiego násycał. KalCuda 108.
– [...] długich dniow násycę go [...]. KalCuda 232.
patrz: NASYCIĆ
– [...] oczy się choremu otworzyły/ y długo niewidziáney słoneczney piękności násyciły [...]. KalCuda 148.
– Patryarcha nasz THEODOZY [...] zapozwany stawił się przed Areopag Niebieski. KalCuda 118.
patrz: NIEBIESKI
– O Apoteko w gorniey Academiey maiąca Pieczary [...] iesli na początku wesela y smętku mego przepomnię was/ niech przyschnie ięzyk moy do podniebienia mego. KalCuda 22.
patrz: NIECH
– Niewiástá Chánáneyska wyszłá z gránic tych/ y záwołáłá do nie[go] mowiąc: Zmiłuy się nádemną Pánie/ Synu Dawidow/ Corká moiá od diabłá ciężką udręczoná boleie. KalCuda 302.
patrz: NIEWIASTA
– Jáłmużny y Ofiáry [...] obfity pożytek y niewysłowione dobro onym [zmarłym] przynoszą; álbowiem nie dármo są te rzeczy postánowione. KalCuda 66.
– Záprawdę záwstydźi was tá Páni Báybuźina Polánki/ y Roxolánki/ ták ná sądźie Páńskim/ iáko Sábá Krolowa tych o ktorych Ewángelistá spomina/ Zydow/ iáko Niniwitscy mieszczánie tychże; iż wy ktore mieć potomstwá nie możećie/ do Bogá o nie; iáko niepłodne przedtym mátki/ po tym gdy śluby swe ku Pánu vczyniły od niego otrzymáły osobliwe potomstwo/ Sará Izááká/ Rebeká Iákobá/ Anná Sámuelá/ mátká Sámsonowá Sámsoná/ Helżbieta ś[więteg]o Ianá Krzćićielá/ Swięta Anná Pánnę Naświętszą powiłá: do tych wedle Nábożeństwá przyłoż y dźiśieyszą; ále przez báby do diabłá vćiekacie się/ záwstydźi; máło by to gdyby sstáło ná tym/ snadź y potempi [!]. KalCuda 160..
patrz: NINIWITSKI
– Przybyli tedy przed switániẽ do Wrot Złotych rzeczonych/ z ktorych wyieżdżáiąc obaczyli w wyżey miánowáney ś. SOPHIEY Cerkwi świátłość wielką/ swice zápalone/ y śpiewánie przewdźięczne vsłyszeli/ á rzeczy nowośći zádźiwiwszy się rzekli sobie: Coż wżdy to iest/ że w pustey Cerkwi ktoś ták ráno chwałę Bożą z táką hármonią odpráwuie; zśiedli z wozow swych/ przyszli pod sámą Cerkiew/ á wniść do niey nie mogąc że zámknione drzwi/ muru wielką sztuką y rumow kupą niemáłą záwálone były/ przez rysy/ ktore w śćiánách nieprzyiázna ręká y niebios niepogodá poczyniły/ obaczyli ná Połátách przewdźięcznych Muzykántow w białe száty odźiánych/ á strwożeni y przelęknieni tym widzeniem/ puśćili się do Przeoświęconego Oycá METROPOLITA, y temu o tym/ ná co pátrzáli y co słyszeli/ referowáli. KalCuda 196.
patrz: NOWOŚĆ
– Y ták w Pieczárskim iuż będąc Monástyru/ przywiedziony był wedle zwyczáiu do Zákrystianá/ ná ten czás Diákoná Liueriusá/ ktory zmárł w Roku/ tyśiąc sześćset trzydziestym śiodmym/ stáruszká pobożne[g]o/ y z kłániániẽ żądał v niego/ ábym mu vkazał drogę/ ktorą pątnuiąc mogłby wzroku swego/ y nożney choroby vleczenie náleść. KalCuda 106..
patrz: NOŻNY
– Iák tedy miły dźień rospostárł włádze swoie/ spuściłem się z przykrych Pieczárskich gor ná łąki Dniepru nurtowátego z worem/ w ktory ták wiele/ iák wiele śiły mi pozwaláły/ chorą ręką piasku wybornego/ y słonecznemi dobrze wysuszonego promieniámi nágárnąwszy (snadź ieszcze y tám ią zá wystempek robotą choc niedołężną karał) ná plecách ná też znowu gory wynaszałem/ y zá łáską Bożą/ á wolą So Episkopá dwá dni ták poprácowawszy/ zásułem tę ostátną<!> nászę dźiedźinę/ Swiętego grubę. KalCuda 110.
patrz: NURTOWATY
– Názáiutrz uprosił O. Nektare[go] świętobliwego Presbyterá/ áby zań Swięta Liturgią przy Ciáłách błogosłáwionych celebrował. KalCuda 240.
patrz: O.
– [...] prawdá ziemię opuściła/ obełgácze/ pochlebcy [...] fałszywymi tarżą nowinkámi/ kłamáiąc ná społeczną zgubę [...]. KalCuda 164.
patrz: OBEŁGACZ
– [...] widzeniem strwożony biegł do Stárszego o nim mu oznaymił; ten zebrawszy nabożną Brácią/ chcąc im ten Cud Páński y znák osobliwey łáski Bożey pokazáć/ szedł z nimi do Domu modlitwy/ á máło co ogniá tego obaczywszy/ przyszedł do Grobu Oycá So y Męczenniká (gdyż iest száblą tátárską zá wyznánie wiáry w Chrystusá Páná obezgłowiony) ten z nimi cáłował/ y z nimi pochwalił Páná/ ktory roznemi sposobámi vwielbia swoich vgodnikow. KalCuda 198.
– [...] ostátnia własność wody/ że iey nie kupuią/ (co o pospolitey rozumiey) tą ty kupisz to/ co niczym innym nie kupisz/ y miedzy cztyrmá biádámi/ ktore czárt nánośi ná mizernego człowieká/ łátwo iedney vydźiesz/ to iest ślepoty/ boć nie dasz się mu zánurzyć w świátá tego márnośći/ y ták obezoczyć/ iáko Philisteńczykowie Sámosoná/ iáko Nábuchodonozor Sedechiaszá Krolá. KalCuda 178.
patrz: OBEZOCZYĆ
– [...] gdy śmiercią uspione ciáło Germániká [...] ná stosie drew kosztownych palono/ gdy ciáło z kościámi obgorzawszy spopieláło/ serce bez skazy ogniowey pozostáło. KalCuda 259.
patrz: OBGORZEĆ
– Mam Pánie moy rodzicow stárych bárzo/ tych ieżeli nie zmárli życzyłbym synowskim pokłonem vćieszyć y widźieć; odpuszcza go záraz gospodarz/ drogę okázuie/ ktorą przebywszy wszelkie drogi niebespieczeństwá/ do miłey Polski wszedł/ y przypieszał do Monástyrá Pieczárskiego/ áby w nim obiát swoy wykonał/ iákoż státecznie/ co był przyrzekł wszystko zyśćił/ dziwnie pobożny Mąż y státeczny; á opátrzywszy się Swiętemi Sákrámentámi/ po długiey pracy odszedł do swoich. KalCuda 171.
patrz: OBIAT, OBIATA
– [...] złości y Mágistrowie nástąpili/ człowieká opadszy obieździli/ y ták iáko ninieyszego udręczyli [...]. KalCuda 283.
– Modły iednák pobożnych Swieszczennikow y oblátie/ á wiárá utrapionych to spráwiły/ że iedney nocy tákie się obiáwienie caelitus Rodzicielce tey chorey Pánienki ukazáło [...]. KalCuda 144.
patrz: OBLACJA
– [...] lepszą cząstkę z Máryą obráli sobie [...] gdy Boże dzieło obráli sobie/ y błogosłáwionych sług ie[go] nie oblenili się błogosłáwione náwiedzić ciáłá. KalCuda 124.
– Groby mi onych dawno obmierziáły/ A impet k HANNY Epigráphie dáły: KAPUSCINEY KASZTELANCE [...]. KalCuda 38.
– [...] w Xięgi sławy wieczystey Drukárze drukuycie, Záłobną Epigráphę TARASEMU kuycie [...] Xięgi, ktory was obmiot z śmieciska wnętrznego [...]. KalCuda 48.
patrz: OBMIEŚĆ
– Páná skorego obmścicielá nieobawiáiąc się/ chleb y pokármy ułomnych kálik/ y bidnych żebrakow pożyrácie [...]. KalCuda 127.
– Obrázowa część przechodzi ná sámy exemplarz/ do ktorego ma relátią to málowánie szánuią [...]. KalCuda 85-86.
patrz: OBRAZOWY
– Obrzydły Archanioł iako zawsze rebellizować tobie [Boże] będzie. KalCuda 298.
patrz: OBRZYDŁY
– Ták rzekszy powstał/ cáłował święte Icony Zbáwićielá nászego/ y Przeczystey Mátki iego/ /iákoby ich świádkámi nápomnienia swego do bráći biorąc/ ktore vczynił/ Bogiem ich poprzyśięgáiąc/ áby záwsze Ofiárę bezkrewną w Cerkwi wielkiey temuz przynosili/ iákoż y po dźiśieyszy dzień iego roskázowi dość się záwolą Bożą oźieie. KalCuda 140.
patrz: OFIARA
– [...] nieuśiadáiące modły ku Bogárodzicy z bezkrewnemi zá vzdrowienie Brátnie ofiárámi odpráwiwszy/ z cáłą vfnośćią potym iednostáyną modłę ku Bogu w Troycy iedynemu zebráni wszyscy vczynili y odeszli. KalCuda 233.
patrz: OFIARA
– Dobrych rzeczy [...] Serce wesołe opowiadáczem iest KalCuda 297.
patrz: OPOWIADACZ
– Iáwnie t odosyć nád wielą wypełniło się/ iáwnie y nád dźiśieyszym Ianem Miedzwieckim/ Młynárzem we wśi rzeczoney Hnidyn/ ktory ćiężką y wielką złożony będąc chorobą/ gdy iuż v drzwi ciemney śmierći práwie przywołány odeszcia czekał/ y odźiany ostátnim czechłem náźiemi położony/ patrząc rychłoby otworzone były leżáł [...]. KalCuda 156.
patrz: OSTATNI
– Tą wodką łez z serdeczneo zdroiu wypłynęłą/ gdy pomázuie nogi wszetecznicá v Ewángelisty Chrystusowi Pánu/ grzechow odpust doskonáły otrzymywa: tá Máryą Egipską podobno simile volens, od simile ferre, hoc est caelum aqueum, ná powietrze podnośi; tá Pietrá vsładza y swobodźi od grzechu: Tey y ty Práw: Czyt: wodki łez żywey zá grzechy twe vżyway/ bieli tá czarnośći wszelkie/ gdy się wyleie pięknie/ y lubo to iest szosta y ostátnia własność wody/ że iey nie kupuią/ (co o pospolitey rozumiey) tą ty kupisz to/ co niczym innym nie kupisz/ y miedzy cztyrmá biádámi/ ktore czárt nánośi ná mizernego człowieká/ łátwo iedney vydźiesz/ to iest ślepoty/ boć nie dasz się mu zánurzyć w świátá tego márnośći/ y ták obezoczyć/ iáko Philisteńczykowie Sámosoná/ iáko Nábuchodonozor Sedechiaszá Krolá. KalCuda 178.
– Przez cáły tydniowy dekurs widzieć było wielką woynę miedzy obrzydłym y stárym kłamcą onym/ á miedzy pobożnym Oycem Zinowiusem/ o pácholęcia onego. KalCuda 258.
patrz: PACHOLĘ
– Dopędziwszy do kresu uzdrowienia pácholęcego/ wieniec zwycięstwá nád nieprzyiáznym wrogiem otrzymał. KalCuda 258.
patrz: PACHOLĘCY
– Pátrzcie, przed ktorym twierdze Empireyskie drżały. Y ták nieme ná pad swoy skáły się pátrzáły. KalCuda D.
patrz: PAD
– Ze ták srogo przebiia Rycerz smoká tego. Nie dziwuy się, boć mśći się ná nim pádu swego. KalCuda D.
patrz: PAD
– Zápach piękny y wonia nigdy ná płáczliwym tym wygnániu nászego pádole niesłychána ukazáła się. KalCuda 104.
– Y w Nowym ofiárá zá umárłe przed lat dwánaście set byłá [...] w roku 430. páginá 455 editiey Krákowskiey. 1603. Roku. KalCuda 66 (marg.).
patrz: PAGINA
– W Pieczárách [...] owá ulicá nád drugą niżey się spuszcza; co bydź koniecznie ná ćwierć mile dobrey dostánia pod sámym Dnieprem musiáłoby/ idąc w doły/ y wychodząc znowu ná págorki wysokie/ do tego czásu by zábáwiło bárzo więcey niż teraz. KalCuda 69.
– Oycowie śś. Celle y Monástyr záłożyli; palámi ostáwili/ y Pieczárskim názwáli. KalCuda 56.
patrz: PAL, POL
– Támten cię postem dręczył/ paleniem mordował/ nákoniec strzały w piersiách twych uwięzieniem zámordował. KalCuda 114.
patrz: PALENIE
– Szańce w-koło tynu porobił/ y iął z dział palić wprzod do cudzoziemskich ludzi/ lecz im niewiele [...] radził. KalCuda 319.
patrz: PALIĆ
– Weźmi ogień ten w siebie/ ktorego procz człowieká żadne inne stworzenie użyć nie może/ á pałay ku Bogu twemu/ spali ten grzechowe zakáły. KalCuda 259.
patrz: PAŁAĆ
– Lubo tego wiele pámiętnikow z nabożney Bráci nászey iest/ sam [...] Archimándrycie opowiedział. KalCuda 159.
patrz: PAMIĘTNIK
– Temiż [łzami] okropił iágody swoie/ pátrząc ná ich nabożne przez całą Pánáchidę y Páweczernicę do Páná swego wzdychánie. KalCuda 125.
patrz: PANACHIDA
– Ktoż cię tákowym Pánámarem o człowiecze postánowił/ ktory iáko ślepowron/ tłukąc się po nocy/ krzywdę Rodzicielce Páná nászego [...] czynisz. KalCuda 121-122.
patrz: PANAMAR
– Ráno w Poniedziáłek Festu tego nábożny Ociec Antoni Swietohorec/ ná ten czás Pánámar Sophiyski/ szedł wedle porządku nabożeństwá wschodniego do Namiesniká. KalCuda 197.
patrz: PANAMAR
– W tym [miasteczku] iest klasztor Panieński/ wiele [...] rozmáitego Stanu y condiciey świętobliwych zakonniczek/ w zámknieniu máiący. KalCuda 23.
– Przyszedł W: O: Archima[n]dryt Nicephor z Xiążęty y Panięty do Cerkwie: zá ktore[go] weście[m] Páráecclesiách stoiąc w ołtarzu/ zátrwożył się bárzo. KalCuda 119.
patrz: PANIĘ
– Apollo [...] będąc na czworoniedzielney gospodzie u Constellátiey Niebieskiey Pánny/ widział desuper przyszłego do Domu Naś: Bogárodzice Práwdziwey Matki y Pánny/nieiakiegoś człowieczká. KalCuda 199.
patrz: PANNA
– Nie paráiąc się o żadnych tyráństwách ciał swych/ przez zábiiánie przyiáciołámi y brácią się Chrystusowi stali KalCuda 118.
– Żiy dobrze/ iákożkolwiek ci Pan rozłączyć się z ciáłem każe/ o tym się nie paray. KalCuda 106.
– Páráecclesiárch Dziakon Liuerius/ znowu począł pokłonem do ziemie [...] dziękowáć. KalCuda 107.
– Użył Jerodiákoná Liueriusá Piátnickiego ná ten czás Páráecclesiárchá/ áby trunienkę Swiętey Juliánny Holszáńskiey/ nieskázitelnie y dziś w ciele leżącey odemknął. KalCuda 129.
– Ná mieyscu przyciemnieyszym/ gdzieto monum[en]tum iest [...] erigowáne/ pieniądz ználazł y temuż Páráecclesiárchowi oddał. KalCuda 107.
– W tey promociey los padł ná nabożnego Brátá z młodszych Rufá Połowkowiczá/ áby Páráecclesiárchią/ y Cerkiewnym ochędostwem y ozdobą z pomocnikámi swemi záwiádywał. KalCuda 193.
– Tym [ozuwcom = oszczercom] poprawy życzę [...] áby z Rectorem ciemności y oycem kłamstwá [...] kocháiąc się w páráfitách tám nie záiecháli/ gdzie prawdy nie masz. KalCuda 165.
patrz: PARAFIT
– Tractat pirwszy Paragraph pirwszy. 1. O rożnych koło Pieczar SS. miedzy rożnemi ludzmi opiniách. KalCuda 1.
patrz: PARAGRAF
– Iáko [...] ciáło od dusze odłączone cudá wydawáć może? [...] párálitikow oczyszczáć? KalCuda 90.
patrz: PARALITYK
– Onym [olejkiem] innych wielu/ w chorobách rożnych/ á osobliwie páráliżách y kádukách curował y uzdrawiał. KalCuda 151.
patrz: PARALIŻ
– Iákoby uleczáły skázy cielesne/ z dzisieyszych ślepych okázuie się/ y wyżey nád Páráliżem záráżonemi/ y wielmi boleiącymi widzielismy. KalCuda 29.
patrz: PARALIŻ
– Páráliże curować, wzrok ślepy przywracáć/ zaliż y te [cuda] nie tákież? KalCuda d2.
patrz: PARALIŻ
– Dziwniey záś/ ktoż wiek przeprowadzał/ iáko ten/ ktoremu mátka puszcza/ pokrewni iáskinie/ ze Lwámi/ Párdy y Tigrisy brácia. KalCuda 79.
patrz: PARD, PARDA
– y tą się zákrapiáiąc vszedł mil kilká/ y znowu ku dniowi zákopał się/ álić ráno owiec stádo wielkie náto przydźie mieysce/ pástuszy ze psámi szli [...] z drugimi o podal; tedy więzień głodny iágnię porwie/ skręći mu szyię/ źiemią y trawą nákryie/ á tym czásem gwizdnie pástuch/ owce się ku niemu rzucą/ y poydą w iną stronę. KalCuda 170.
– Błyszczące się gwiázdy w niebo ták iáko Diáment w pierścień wpráwiony, wsádzone, wszystkie sie okázuią. KalCuda 279.
– Hecuie Płátnyrz Zbroie/ Złotnik doświádcza ognie[m] złotá [...]. KalCuda 174.
– [...] gdy[m] ták leżąc po Dáwidowsku práwie modlił się y lámentował/ przybieży [...] Komornik moy [...]. KalCuda 312.
– [...] wspominam sobie dzisieyszego imieniem Andrzeiá [...] gdy związki ie[go] y przywiezienie do Swiętey Łáwry Monástyrá Pieczárskiego upátruię/ y ná sukien twárzy/ rąk/ ciáłá wszystkiego pobicie/ poszárpánie poglądam. KalCuda 293.
patrz: POBICIE
– Cerkwi święte [...] gdzie dawną stárzáłością pobutwiáłe zostáwáły, te ták popráwowáć, iáko niedawno Xiążę Mikołay rodzony W. X. M. w máiętnościách swych postárał się, roskázuiesz. KalCuda C4.
– Słuchay tych coć rzeką/ nie pochlebią pewnie tobie ci káznodzieie. KalCuda 251.
– Gospodarz [...] wziąwszy świętą Nogę/ ná czystym y białym obrusem nákrytym stole położył/ świece/ pochodni/ pochodnie płomieniowi/ płomień zápalił wszystko oświecáiącemu słońcu. KalCuda 116.
patrz: POCHODNIA
– [...] záwitał Dnieprem pod gory [...] á wysiadszy w wieczor z nawy/ y rano po nich pochodziwszy/ błogosłáwił ie/ krzyż wkopał. KalCuda 52.
patrz: POCHODZIĆ
– Wskazał był święty/ áby nikt nie widział o Ciáłá iego świętego pochowániu. KalCuda 97.
patrz: POCHOWANIE
– Pokoy on y uciechy/ ktorych ci [święci] záżywáią/ przed oczy kładnąc/ owych pochwalámy y náśládowáć ich záostrzámy się. KalCuda 181.
patrz: POCHWALAĆ
– Położmy tu [...] Słońcá pomraczenie y Miesiącá pociemnienie przecudne/ dla tych konsideráciy/ pierwsza że w ten czás nie było złączenia Słońcá y Miesiącá/ ktore ecclipsim causuie. KalCuda 72.
– Co rok áby pokłon swoy Przeczystey Bogárodzicy oddał/ y ŚS. Oyco[m] Pieczárskim/ y cudownym ich Reliquiam" pocześć przystoyną uczynił/ przychodzi: dáiąc z siebie przykład/ iż dobrodzieystwá ná Mármorze pisáć trzebá/ á nie ná wodzie. KalCuda 269.
patrz: POCZEŚĆ
– Ktokolwiek podemną wojuje/ a jest pieszy/ jezdnym uczynię/ jeśli jeździec/ przydam poczworne/ jeśli wioskę trzyma dam wieś dobrą/ jeśliż tę ma/ dam miasto/ jeśli to ma/ dam Prowincją/ Złoto zasię wagą a nie liczbą rozdawać się będzie każdemu. KalCuda 160.
patrz: POCZWÓRNE
– Obaczę Cerkiew Przeczystey Pánny Pieczárską [...] podáley tey wáły Kiiowskie/ y inne z drzewa fortece widziałem. KalCuda 254.
patrz: PODALEJ
– W.X.M. męstwem swym ták látá sobie deuincowałeś, że żadne biegu swego nie odpravi, áżby pierwey osobliwym honoris podarem WX.M. mile uszánowáło. KalCuda C3.
patrz: PODAR
– [...] ci [pustelnicy] iáko się sequestrowáli od świátá/ ták przyszli do tego/ że świátá godne rzeczy podeptawszy/ nád świeckie odpráwowáli/ y teraz odpráwuią. KalCuda 79-80.
patrz: PODEPTAĆ
– [...] śmierci żądło podeptawszy Triumphator powstał/ y wszedł w niebieskie kráiny. KalCuda 85.
patrz: PODEPTAĆ
– Dusze násze [...] Nábuchodonozor/ to iest siedzący w ciemności podeptał ie/ grzechow táránámi/ czy báránámi/ bo arietes zwano [...]. KalCuda 269.
patrz: PODEPTAĆ
– [...] wieniec zwycięstwá nád nieprzyiáznym wrogiem otrzymał [...] y hárdego náiezdniká podeptał siły. KalCuda 258.
patrz: PODEPTAĆ
– Po Zmiiey y po Bázyliszku chodzić będziecie/ podepcecie Lwá y Smoká zdrowo. KalCuda 220.
patrz: PODEPTAĆ
– [...] w swiętych zapáchách gdy zákochamy się pewnie Assyryiskich/ Sábeyskich/ y Arábskich woni wdzięczność podepcemy/ rumienidłá y piżmá wywołámy [...]. KalCuda 126.
patrz: PODEPTAĆ
– Swiátá podeptánie, y ná frászki iego odpowiedź. KalCuda 188.
patrz: PODEPTANIE
– [...] owi [...] omdlewáli/ upadáli/ y nogámi ludzi nie idących/ ále ná kształt rzek płynących podeptywáni. KalCuda 103.
– 60. Scieszka do Celle [...] 62. Studnia podla tey Celle. KalCuda 7.
patrz: PODLA, PODLE
– Z strachu padł [...] podla tegoż ogniská/ podle ktorego stał y głowa ná prog trafił. KalCuda 122.
patrz: PODLA, PODLE
– Potwarz iest fałszywe y złe grzechu ná kogo włożenie/ tegdy człowiek czyni podobi się Bázyliszkowi. KalCuda 164.
– Ja [...] ludzi wiele podobnych wzrostem świętemu y teraz żyiących nalazłem/ Tych ktorym świętego assimiluię/ opuściwszy to przypominam/ iż lat pułpiątnasta temu/ iako Swięty ten żył. KalCuda 70.
– Nie rozumiey Práwosł. Czytelniku/ áby wszystkie Kátálogi/ y do nich wpisánych/ gdy te czytasz/ podałe[m]ci boć záledwie podobna ku poráchowaniu liczbá/ w kilku wielkich bárzo xięgách iest tych nábożnych ludzi imien [...]. KalCuda 65.
– Przyśpiał wieczor/ poydzie ostátkow opatrywáć do piwnice Pieniczy pobożny; w te y owe vderzy/ y zákołáce probuiąc beczkę/ káżdę naydźie pełną/ áż do ostátniey/ á zádźiwieniem zdięty/ przywoła posłusznego Podpiwniczego/ y rzecze: zkad ták wiele piwá? KalCuda 202.
– [...] wygnániec [diabeł] [...] przemienił się w pielgrzymá/ odział hábit podrożny/ y szedł do drzwi iego/ prosząc áby go przenocował. KalCuda 300-301.
patrz: PODRÓŻNY
– Pan Bog [...] ná bespieczną ufność pogląduiąc/ ktorą macie ku niemu/ á to Synaczká wászego z morderstwa przebrzytkiego tyránná/ y z iego kátownie wyswobodził. KalCuda 249-250.
– Gdy piie Bálthásár [...] z kielichow w Cerkwi Sálomonowey pográbionych/ bez rámion y ciáłá drugie[go]/ ręká igłá pisáć ná ścienie. KalCuda 287.
patrz: POGRABIONY
– Onisko Pálczyk zá swoy grzech ręki z dziáłá pogruchotániem złamáney Przebłogosłáwioney Rodzicielki Bożey o porátowánie żąda/ uleczenie y odpuszczenie prosił. KalCuda 273.
– Gdy śmiercią uspione ciáło Germániká/ oycá one[go] Cáliguli Cesárzá li Rzymskiego rzekę/ czy [...] cnot ich pohánbicielá záprawdę wątpię/ ná stosie drew kosztownych palone/ gdy ciáło z kościámi obgorzawszy spopieláło/ serce cáłe od skázy ogniowey pozostáło. KalCuda 259.
– A w wielkiey Cerkwi tymże sposobem zápaliwszy swice pokádziwszy/ lubo sámi święci ktorzy w niey odpoczywáią/ lubo oni wirzchnich Páłacow Tworce assistentowie Anyeli; swoie continuowáli modły. KalCuda 139.
patrz: POKADZIĆ
– Záprawdę záwstydźi was tá Páni Báybuźina Polánki/ y Roxolánki/ ták ná sądźie Páńskim/ iáko Sábá Krolowa tych o ktorych Ewángelistá spomina/ Zydow/ iáko Niniwitscy mieszczánie tychże; iż wy ktore mieć potomstwá nie możećie/ do Bogá o nie; iáko niepłodne przedtym mátki/ po tym gdy śluby swe ku Pánu vczyniły od niego otrzymáły osobliwe potomstwo... KalCuda 160.
patrz: POLANKA
– Tráfiło się czásu iednego/ że Ociec Pieczáry nie postrzegł rozżarzenia iego rychło on porwawszy duże poláno puści się ku niemu/ y o włos/ by do Celle był nie wpadł/ od śmierci zá dziesięcinę nie był wytkniony. KalCuda 281.
patrz: POLANO
– *8. Cell stárych wrząd cztyry. 9. Cellá zakonnika Połátnego. KalCuda 21.
patrz: POŁATNY
– Znáczy [oliwa] łáskę Bożą/ co iáśnie się okázuie ná Krolách/ ktorzy gdy tą pomázowáni bywáią/ záraz łáskę Páńską otrzymywáią. KalCuda 228.
patrz: POMAZOWANY
– Kto zwyciężył? Andrzeiá pomieszáł Czárt z młotem, Andrzey Diabłá rzucáiąc precz z siebie ze błotem. KalCuda 293.
– Záś iż to wpisánie y przy Liturgiey S. zmárłych pominánie y onym iest pożyteczno/ y dawno Cerkiew Swięta ustánowiłá odpráwowáć/ stąd się znáć daie/ iż y w tym stárym zakonie [...] to było. KalCuda 66.
patrz: POMINANIE
– Z innych Domow Wielkich Dobrodzieie tegoż s. Monastyra, w Pomininnik Pieczárski po żywocie, gdziekolwiek on im przyszło terminowáć, wpisáni, liczba przydána, znáczy kártę w Pominniku, ná ktorey ten Dom położony, Przydano. KalCuda 61.
patrz: POMINNIK
– Położmy tu [...] Słońcá pomraczenie y Miesiącá pociemnienie przecudne/ dla tych konsideráciy/ pierwsza że w ten czás nie było złączenia Słoncá y Miesiącá/ ktore ecclipsim causuie. KalCuda 72.
– Przyprowádzony był człowiek [...] obiedwie oczy nienawisną máiąc ślepotą pomráczone/ z dziecinnych ieszcze pieluch. KalCuda 106.
patrz: POMRACZONY
– (...) tedy pobożny Jerodyákon Helizeusz/ iż ta Białagłowá w dzień Niedzielny przypątnowáłá do niego/ y ten przemieszkáłá: w dzień Poniedzielny ták Sámey iákoz dziecku/ nic z pokármow/ áni picia nie dał (...) KalCuda 183.
– Skoro [...] temu lekárstwá przydano/ zárázem ięło popieleć. KalCuda 259.
patrz: POPIELEĆ
– Śmierć [...] z rydlámi y motykámi Krolewskie Berłá porownywa. KalCuda 188.
– Mniey miáłá ona ubożuchna wdowá Sáreptáńska [...] y to dla Proroká Heliaszá zámiesiwszy upiec pokorzyłá. KalCuda 128-129.
patrz: POSKORZYĆ
– Powiał Aquilo z gor Hyperboreyskich/ y [...] domowe poskwárzył ptástwo/ podrożnym pilny dech odiął. KalCuda 138.
– ...posłuszeństwo troiákie iest: iedne nierozsądne/ y w nieposłusznych rzeczách posłuszne; Drugie/ ktore posłusza w tym doczego iest przywiązáne. Trzecie doskonáłe/ ktore posłusza we wszystkich słusznych y przystoynych rzeczách. KalCuda 111.
– Rázow práwi przez rok wiele przydáło się; á osobliwie návroczystośći y Swiętá więtsze/ że wszystkie dobrze bárzo pogáśiwszy z posłusznikiem iednỹ w Cerkwi świece/ z tey/ raz y drugi pilnie dla wárowitych ludźi opátrzywszy/ wychodźiłem pośledni zámykáiąc: zás do iutrzenie nikt wprzod nie wchodźił nádemnie... KalCuda 193.
– ...siądź ná tey Mogile, Odpoczni nogom y pospi swą chwilę... KalCuda 42.
patrz: POSPAĆ
– Bierze [ryba] w ustá swoie słoną wodę/ tudzież ią osładza/ ná ktorey słodkość gdy się pośpieszáią drugie rybki/ pożyra ich. KalCuda 102.
– [...] tám przywędrowáłá osmego dniá Augustá/ ná ołtarzu obietnice swoię postáwić/ zá błogosłáwieństwem Stárszego vśiłowáłá/ y ie Naświętszey Pánnie poświęciłá; KalCuda 145.
patrz: POSTAWIĆ
– ...że y sam [Bóg] bez pośrzednikowánia cudzego/ co do náchylenia áffektu ku dobremu/ człeka pilnuie/ záś gdy śrzodkuią Aniołowiedo oświecenia umysłu wprzod/ potym do odpędzenia szátánow służą. KalCuda 225.
– Taler srebrny od potarcia y dotknionia się kámieniá Philosophskiego [...] zaraz został złotym. KalCuda 297.
patrz: POTARCIE
– W połowicy záś potárczki tey z niezwyciężonym przed tym Annibalem do Kápui/ y wszystkiey Cámpániey ná stánowisko nie stempuymy. KalCuda 126.
patrz: POTARCZKA
– Widzieć było woynę wielką między obrzydłym y stárym kłamcą onym/ á miedzy pobożnym Oycem [marg.] Potarzká z diábłem. KalCuda 258.
patrz: POTARZKA
– Opętány [...] był ze wsi Kniáhinicz; nie dáleko miásta Rohátiná leżącey/ bárzo wiele biad od tego Duchá przeciwnego cierpiący/ y więcey niżeli one wieprze potonołe znoszący; boć támte nátychmiast potopił... KalCuda 245.
patrz: POTONĄŁY
– To Xiążę że było bárzo silne, gdy stáczał potrzebę z Genueńczykámi nád morzem, Hetmáná ich [...] porwawszy, przyniosł żywego do obozu swe[go]. KalCuda 62.
– Potym snad máiąc nieiákąś do Kiiowá potrzebkę iáchał/ á zwracáiąc się gdy wyiżdża ná gorę rzeczoną Wzdychálnicá/ á od blásku słonecznego oczy sobie zásłánia/ zśiáda z wozá/ y ná gorę idźie... KalCuda 154.
patrz: POTRZEBKA
– Z[a]pyta potym iákoby y kiedy z potwarznego/ iáko Dániel/ wyswobodzona byłá dołu. KalCuda 163.
patrz: POTWARZNY
– Przysádę do zwierzchu powapioną/ wewnątrz plugáwym nádziáną gádem/ áby ták snádniey mogł usidlić ktorego iáko lew rykáiący okrążył. KalCuda 2.
patrz: POWAPIONY
– POwiadał Aqwilo z gor Hyperboreyskich/ y źimney poddány Dniepr Kiiowski Cynosurze zkliiwszy/ konnemu mostem posłał/ skrzepił/ poburkował/ powárzył drzwá/ postrzygł listową ich ozdobę/ stárośiwym ie przyodźiał śrzonem/ powietrze śćisnął/ domowe poskwárzyłptástwo/ podrożnym pilny dech odiął... KalCuda 138.
patrz: POWARZYĆ
– W ten czás skoczy chromy iáko ieleń. Zá to dobrodźieystwo niebiskimi vleczony phármácámi/ robotą długą Monástyrowi powetował; potym w pokoiu odszedł do domu swego. KalCuda 107.
patrz: POWETOWAĆ
– Y było widzieć człowieká nie iadáiącego bárzo mocnego y dużego/ związki powrozne łátwo tárgáiącego/ ktoremi go obwiązywane. KalCuda 221.
patrz: POWROŹNY
– Tráfiło się y to, iż inne rzeczy drugi y trzeci podobno raz powtorzyły się/ co ztąd poszło/ że praca tá dla roznych impedime[n]tow iednostáyney continuátiey w pisániu nie miáłá. KalCuda D3.
– 22. Swięci Theodor y Bázili Męczennicy/ pozábiiáni od Xiążęciá Kiiowskiego Mścisłáwá. KalCuda 16.
patrz: POZABIJANY
– ...człowiekowi/ będąc pysznym pozayźrzałeś [...] pozayźrzenia przyczyna iest pycha/ y niepotrzebna nádętość. KalCuda 132.
– ...gdy tedy pod wieczor każe ie prowádzić bo Pieczáry, álić rzucą obiedwie dyabli ná ziemie/ á ustá ich y oczy w tył głowy [...] pozáwracawszy/ snádz czuiąc swoie bliskie rugowánie z tych duszewnych gospod/ nád zwyczáy [...] bili... KalCuda 262.
– ...gdy przełożyli [...] iákby ieszcze z wieczorá pozuciekáli/ spráwili to/ iż y I.M.Oycá Archimándritá nászego z niepotrzebney suspiciey u Woiská I.K.M. eliberowáli... KalCuda 320-321.
– O tymże tenże ná Listy do Philippińczykow y Gáłátczykow ták mowi: Bo gdyż pogánie oraz z temi ktorzy pozumieráli dobrá ich pálą/ iáko słuszniey ábyś ty ziemny człowiecze stárał się... KalCuda 66.
– ...kámienne Jerychonu ściány ná siedmiorákie obeście wkrąg y w trąby trąbienie pozupadáły... KalCuda 220.
patrz: POZUPADAĆ
– Przemetamorphosowały sie [...] Swiątynie Bogu na brzydkie Meczety, gdzie Archierej [!] przedty[m] wszytkich rzeczy Tworcy Hymny święte/ dziś Poganin Machometowi odprawuie ceremoniae przeklęte. KalCuda 314.
– Ale y tu gdy się kłánia /ieszcze y drugą vleczenia swego probę bierze/ ábowiem ná mieyscu przyćiemnieyszym/ gdźie to monumetum iest S[więteg]o erigowáne/ pieniądz ználazł y temuż Páráecclesiárchowi oddał. KalCuda 107.
– Sámey [prawdy] nie zágrzebą/ áni bryłą ziemie w ciemnowązkim grobie przydławią; boć gdy ią tłumią y pogrzebáią/ wysoko się podnosi... KalCuda 93-94.
– W ten czás y S[więteg]o Monástyrá Pieczárskiego Swiętobliwych Oycow y bráci do Cerkwie záłożenia SS. Apostołow Piotrá y Páwłá/ przy Refektarzu wystánowioney zaprowádźił/ áby tám nabożeństwo swoie dosyć przydłuższe bez źimná ták srogiego/ niemiłey dokuki; Pánu Bogu oddáli. KalCuda 139.
– Spraw to uwolnienie Zbáwicielu moy/ ktorego miłość ku národowi ludzkiemu [...] ná krzyżu hániebnie przygoździłá/ áby żaden z tych nie padł w niewolą piekielnego okrutniká. KalCuda 305.
– ...zá onemi zebráli, ná noc ie do słupá (przeworę uczyniwszy w Pieczárze) przykowywáiąc/ ná dzień do śliwowych drzew na dworze/ osobno iedne od drugiey wiążąc... KalCuda 261.
– ...przerzeczony Ociec wprowádził go do Pieczáry S[więtego] Oycá Antoniego do słupá przykrzepował. KalCuda 257.
– Y iák lud Izráelski od Pháráoná w niewolą záprowádzony/ ćiężkie iárzmo dzwigáć/ y proć Aegipskie muśiał przyłanki. KalCuda 171.
patrz: PRZYŁANEK
– Podrożny záś gdy się przymierzkło/ dáley się ruszy [...]. KalCuda 170.
– Cierpiał ten kłopot/ tego diabłá rozne przymowiská/ y przyskurgi iego wiel. Ociec Pieczárny/ męcząc sie z nim cáłe połroká. KalCuda 281.
– Táć iednák ślepotá Práw: Czyt: nie iest ták ćiężka/ ponieważ w nocy wszyscy nie widźimy/ á dla tego nie tesknimy/ owá gorsza/ ktora oślepia dusze násze; tá záś iest troiáka/ vdalenie świátłá przypadkowego/ oddalenie się sámochotne od pierwszego itelligibili to iest Bogá. KalCuda 143.
– Szalenie lubo pozbycie rozumu/ iest chorobá z poruszenia wielkiego wiátrow y humorow w człowieku/ iż tákowe ukázowánia rzeczy inácey niżeli są w czuiących/ przez náturálne poruszenie wilgoci bywáią/ iakowe w phrenetikách lub szalonych. Co się dzieie od bládey żołtey y przypáloney cholery. KalCuda 236.
patrz: PRZYPALIĆ
– ...vbior ćiáłá wszytkiego/ zwierzchu Omofor; pod tym Ryza y Stichár przypasány pásem iedwabnym/ przy ktorego koncá są y kutasy. KalCuda 109.
patrz: PRZYPASANY
– ...gdy się rázu iednego ná wschod słońcá obrocę/ y poyźrzę/ obacze Cerkiew Przeczystey Pánny Pieczárskiey ná powietrzu/ táką [...] iáką przypątnowawszy oglądáłem/ niebieskich wysokości wirzchem tykáiącą... KalCuda 254.
– ...żądał z płáczem/ y z iáką mogł denotią wielebnego Ierodiákoná [...] áby nád nim miłosierdzie pokazawszy/ dobrze go do słupá w Pieczárze przypętał. KalCuda 211-212.
– Ná noc znowu wprowádzony do Pieczáry/ przypętány sámych modł Mátce Bożey ná chwałę złożonych słuchał. KalCuda 257.
– Urodzony Pan Mikołay Skárzewski z pokrewnemi swemi/ czásu tego do Swiętey Łáwry Monástyrá Pieczárskiego przypielgrzymował. KalCuda 185.
– Do tych [pieczar] [...] przypieszał/ żądał z płáczem/ y z iáką mogł deuotią Wielebnego Jerodiákoná [...] áby nád nim miłosierdzie pokazawszy/ dobrze go do słupá w Pieczárze przypętał. KalCuda 211-212.
– Cudá Pieczárskie łásce Bożey osobliwie temu mieyscu swiętemu udzieloney przypisáć się máią. KalCuda 81.
– Ostátni chleb/ náśláduiąc wdowy Sáreptáńskiey w trochá mące y máło oleiu/ ktore tá dáłá Heliaszowi: rozdźiel/ ábyś miał vstáwicznie pełny gárniec mąki/ y báńkę oliwy/ y ták vfáiąc w łásce Bożey/ gdy rozdawáć będźiesz/ przypodobam ćię zdroiowi vstáwicznie ćiekącemu/ z ktorego lubo záwsze czerpą się/ przećię go nie vbywa. KalCuda 128.
– ...dobry Ráchmistrz compytuie/ y przzed oczy stáwi sobie kupy występokow swoich; zá te serdecznie boleie/ we dwu Niedźielách potym vwalnia się od przyponu tego/ wiárę swoię eliberuie/ w drogę do wdzięcznych pástwisk y świętobliwych łąk duchownych Kiiowskich pośpiesza... KalCuda 167.
patrz: PRZYPON
– TEn Rok był piąty Archimándritstwá Pieczárokiiowskiego/ wielebnego Oycá Nicephorá Turá/ ktorego przyprowádzony był człowiek z Turowá ná imię Sawá/ obiedwie oczy nienawisną máiąc ślepotą pomráczone/ z dźiećinnych ieszcze pieluch/ dote[go] y lewą nogę chorobą ták skurczoną/ iż iey tyle nászczudle do powinnośći swey záżyć nie mogł. KalCuda 106.
– W tym [klasztorze] iáko oná Prorokini Anna [...] przy Cerkwi Bożey ustáwicznie przysiedząc/ zbáwienia swo[jego] w postách/ Modłách/ pracy/ w niespániu pokłonách/ oczekiwáią. KalCuda 23.
– ...obaczą przez drzwi Cerkiewne ludzi práwowiernych wielkie zebránie w przysionku Cerkiewnym. KalCuda 97.
– Cierpiał ten kłopot/ tego diabłá rozne przymowiská/ y przyskurgi iego wiel. Ociec Pieczárny/ męcząc sie z nim cáłe połroká. KalCuda 281.
– Tan [zakonnik] [...] czásu iedne[go] wpadł w ciężką chorobę/ iż ustáwicznie bárzo brzydko y dziwnie szálał/ y opętániem będąc podobnym/ wielkie ludziom przyskorki robił. KalCuda 232.
– [...] nie rozumiey że czuć zakonnikom y Duchownym tylko sámym przysłusza/ y tobie należy/ ponieważ procz ożenienia/ y od pokármow niektorych wstrzymánia też chrześciánin kożdy/ co dobry zakonnik wypełnić powinien. KalCuda 120.
– [...] bluźnierstwo iest gdy kto przypisuie Bogu to/ co onemu nie przysłusza/ álbo o nim niemowi się [...]. KalCuda 244.
– ...odeszli do czołnow/ w te wsiadszy [...] dwiemá woyskowym Cerulikom opráwować przykazáli/ iákoż opátruiąc go przez wszystką drogę nim do Donu przysztyrowáli/ nic á nic nie porádzili... KalCuda 271.
– Iesli ta[m] compánia z grzesznymi wynáleziona rádość przynosi, z Anyołámi w niebie chwalcy Boży żyiąc/ uczciwszy dostáli/ co przystoynieysza iest? KalCuda 237.
patrz: PRZYSTOJNA
– ...nigdy bez przyśpiewania nie zwiedzie ptasznik ná lep lękliwego ptaszęciá... KalCuda 2.
– Nie frásuy się Dobrodzieiu/ żyw będzie przytłuczony człowiek/ iuż odkopan do głowy/ pogląda oczymá sám y tám. KalCuda 312.
– Miedzy temi dwiemá {ponieważ w Kruchcie iákoby po Rusku w Przytworze) leżą/ záráze[m] iest Cerkiew Ofiárowánia Pánny Przeczystey/ pięknie ozdobioná. KalCuda 15.
– [...] groby wyniesione. Iednym upadem ciężko ieczą przywálone. KalCuda 25.
patrz: PRZYWALONY
– Szedłem do domu [...] roskazawszy grábárzom/ ktorych liczbá byłá mnogá/ odrzucić prędko ziemię/ y odkopáć przywálonego człowieká zádławionego. KalCuda 311.
patrz: PRZYWALONY
– Iáko y ná dźiśieyszego człeká Ianá/ mowię Kráwcá/ ktorego obuzdawszy/ po gorach y dolinách/ po przepáściách y puszczách Mieśięcy trzy tłukąc/ kiedyżkolwiek do Miásteczká Pieczárskiego przypędźili/ snadź z człeká czás widząc wypędzenia y kres swego; ábowiem ten Ian we Srzodę w nocy przywędrował do Pieczáry nági wszystek/ bić y tłuc drzwi Cell Zakonniczych począł wrzaskiem dyabielskim Oycow przerażáć... KalCuda 133.
– ...moc y siła Przeczystey Bogárodzice áż zá ámbon rzuci bezbożniká, gdzie poleżawszy rzecze: dáremny to postrách y przywidzenie; á ták znowu do tegoż zmierzy obrázá. KalCuda 121.
– Janá Ewángelistę Cesarz Domitianus wygánia/ y zasługi mu przywiętsza. KalCuda 105.
– Prziymi ie W.X.M. [...] lubo wiem że te żadney ozdoby nie przydádzą, átoli przécię przywiętszą bogátego skárbu W.V.M. KalCuda d.
– Przyśpiał wieczor/ poydzie ostátkow opatrywáć do piwnice Pieniczy pobożny; w te y owe vderzy/ y zákołáce probuiąc beczkę/ káżdę naydźie pełną/ áż do ostátniey/ á zádźiwieniem zdięty/ przywoła posłusznego Podpiwniczego/ y rzecze: zkad ták wiele piwá? KalCuda 202.
– ...obaczyłá/ że się iey więcey ręce ná zad [...] wywrotu sposobem/ tákże y nogi nie kurczą/ siły poczęły się pierwsze przywracać. KalCuda 365.
– Pyta zołnierz Theologa/ mogąli dziwowiska/ iako to Psiegłowcy [...] krolestwo wiekuiste odziedziczyć? Prawi mu Theolog/ iż mogą/ y tamże zaraz daie affirmatiey swoiey ratią z S Augustyna. KalCuda 304.
– Ták vczyniłá stroskána y mizerna mátká/ zebráłá zzebrawszy iáłmuznę/ Swięte Ewáneglium kupiłá/ śrebro złoćistemi puklámi przyozdobiłá/ z nim w drogę do świętego Miástá Kiiowá/ drugiey Ierozolimy/ puśćiłá się z pánienką piechotą/ y tám przywędrowáłá osmego dniá Augustá/ ná ołtarzu obietnice swoię postáwić/ zá błogosłáwieństwem Stárszego vśiłowáłá... KalCuda 145.
– ...iáchał ábowiem czásu tego do Obozu/ áby z drugim Rycerstwem wstręt dał Połkom Ordyńskim/ Páństwá Koronne pustoszącym... KalCuda 158.
– ...więc nie doieżdżáiąc Monástyrá [...] Mikołáiá Pustynnego/ zśiędźie z koniá zárázem olśnie/ Saul wtory Swiętych Bożych prześláduiący... KalCuda 179.
patrz: PUSTYNNY
– Y Swiętemu Ephremowi Bog słupem ognistym S. Bázilego vkázuie: słupem lud Zydowski nápuszczy prowádźi/ oświadczáiąc tym sámym miłą sobie bydź te osoby/ ktorey tákie dobrodźieystwo czyni. KalCuda 99.
patrz: PUSZCZA
– Wieprz krostáwy wszystkie stádo. Co się w polu páśie ráde. Swoim świerzbem záraża. KalCuda 155.
patrz: RAD, RADY
– Ci krzykną rádośnie: Chwalcie Páná ná Niebie [...] ci pokłonem do ziemie Máiestat Boży ádoruią. KalCuda 139.
patrz: RADOŚNIE
– [...] ná iáłmużnę ręce [...] rosprostárłá/ ubogim miłośnicá/ sierotom mátká [...]. KalCuda 174.
– PO rożnych Mársowych z niespoykoynemi Zaporozkich Mołodcow pod Periásłáwiem kupámi rospráwách [...] przyciągnęło rożnych Compániy do tysiącá boiowniká pod Kiiow [...].. KalCuda 318.
patrz: ROZPRAWA
– Ia z Archilochem niechce mieć zabáwy/ Ni z Hipponáktem iákowey rospráwy; Sieką ci swym żądłem rádzi/ Chociaż im nikt nie záwádzi. KalCuda 38.
patrz: ROZPRAWA
– [...] kłamcá ten/ gdy towáry swey mátániny [...] chce zálecić/ osobliwą dáie im sukienkę/ y zkąd inąd wziętym rumieni ie rumienidłem [...]. KalCuda 2.
– Arábskich woni wdzięczność podepcemy/ rumienidłá y piżmá wywołamy/ boć te zákrytych biad y smrodow wnętrznych pewne są znáki [...]. KalCuda 126.
– [...] kłamcá ten/ gdy towáry swey mátániny [...] chce zálecić/ osobliwą dáie im sukienkę/ y zkąd inąd wziętym rumieni ie rumienidłem [...]. KalCuda 2.
patrz: RUMIENIĆ
– Ci záś ktorzy ie im dáią/ niech sobie to dobrze ruminuią/ co mowi Swięty Hieronim: Rzeczy ubogich dáć nieubogim/ iest część świętokradztwá. KalCuda 123.
patrz: RUMINOWAĆ
– [...] gdy ná W. X. M. potomka poglądam, często z uciechą on wierszyk sobie ruminuię. iáko [...] Nigdy lękliwego nie spłodzą Orłowie gołębiá. KalCuda c.
patrz: RUMINOWAĆ
– Więc że złodźieystwo rozne/ iedne nie zásługuie śmierći: záś drugie tey podpada/ osobliwie świętokradztwo/ kradźież pospolitey rzeczy: ludźi chwytánie i przedawánie. Ztąd bierz sobie to zá pożytek Práw: Czytel: ná swoy pożytek nie bráć pożytkow Cerkiewnych/ boć te tym służą/ ktorzy Ołtarzowi służą/ ći ábowiem sądu powinni bedą/ ktorzy dáremnie wiosek y dobr Cerkiewnych/ excludowawszy Zakonnikow záżywáią/ iákoby merè im świętobliwi Fundatorowie nádáli/ záiste tym ći conferowáli/ ktorzy Páná Bogá vstáwicznie zá nich proszą/ co czynią Zakonnicy sámi: Záczym minąwszy tych szerszeniow/ im przysłuszáią. KalCuda 123.
– Ze ták srogo przebiia Rycerz smoká tego. Nie dziwuy się, boć mśći się ná nim pádu swego. KalCuda D.
patrz: SMOK
– To Xiążę że było bárzo silne, gdy stáczał potrzebę z Genueńczykámi nád morzem, Hetmáná ich [...] porwawszy, przyniosł żywego do obozu swe[go]. KalCuda 62.
patrz: STACZAĆ
– Do tegoż inuituie Religiey paritas, ktorą Monárchowie Ruscy od Swiętey Apostolskiey Wschodniey Konstántynopolskiey Stolice przyiąwszy, W. X. M. podáli [..]. KalCuda .
patrz: STOLICA
– Nápiszę [...] dla uwárowánia się tyra[n]skiey niewoli okrutnych tych stigyskich ceklarzow. KalCuda 260.
patrz: STYGIJSKI
– kłamcá ten gdy owáry swey [...] nieprawdy chce zálećić osobliwą dáie im sukienkę. KalCuda 2.
– Potwarz Domnę w podźiemne lábirinthy w wodzi. Z tych ią bog Presbyterá modłámi świebodzi. KalCuda 162.
– POwiadał Aqwilo z gor Hyperboreyskich/ y źimney poddány Dniepr Kiiowski Cynosurze zkliiwszy/ konnemu mostem posłał/ skrzepił/ poburkował/ powárzył drzwá/ postrzygł listową ich ozdobę/ stárośiwym ie przyodźiał śrzonem/ powietrze śćisnął [...]. KalCuda 138.
– [...] niewypowiedźiánie wdźięczny zapách ieszcze gdy byli ná polu idąc z Lybedźi (Lybedź iest vroczysko ćzwierć mile od Kiiowá; ták rzeczone od siostry Sćiekowey/ Kiiowey/ y Korewowey Lebedy). KalCuda 125.
patrz: ŚCIEKOWY
– Ma [...]to z nátury złość Heretycka/ że w dobrách cudzych nie rozeznawa/ ále ślepieie. KalCuda 215.
patrz: ŚLEPIEĆ
– [...] idącemu/ zaydźie drogę szedźiwy y Swiętobliwie poważny Stáruszek ieden/ y rzecze: A ktoż ćię tákowym Pánámorem o człowiecze postánowił/ ktory iáko ślepowron/ tłukąc się po nocy/ krzywdę Rodzićielce Páná nászego y Zbáwićiela Chrystusá Iezusá/ y nam wszystkim/ iey Swięty Obraz z przystoyney ozdoby łupiąc czynisz? KalCuda 122.
patrz: ŚLEPOWRON
– [...] one ślicznopogodne niebo mienić swą ozdobę pocznie/ iákoby z wesołości wielkiey w smutek przykry postępuiąc [...]. KalCuda 319.
– [...] celebrowaliśmy Fest Przeczystej Bogarodzice w MOnastyru Pieczarskim Kijowskim/ w którym gdy począł Świętobliwie w Bogu do Metropolitanów Ruskich JOB BORECKI Metropolita przeszły/ z żyjącemi jeszcze i teraz świętobliwemi Episkopami Awramiuszem/ AEacidem Stagońskim/ i Izajaszem Borysłowiczem/ tudzież i z innemi w Cerkwi ś. Roksolańskiej Prałatami/ Pieśni pogrzebne piać [...]. KalCuda 175.
– Przybyli tedy przed switánie[m] do Wrot Złotych rzeczonych/ z ktorych wyieżdżáiąc obaczyli w wyżey miánowáney ś. SOPHIEY Cerkwi świátłość wielką/ swice zápalone/ y śpiewánie przewdźięczne vsłyszeli [...]. KalCuda 196.
– TEPATPYPTHMA Lubo CUDA ktore były tak w samym Swiętocudotwornym Monastyru Pieczarskim Kiiowskim iako y w obudwu Swiętych Pieczarach. KalCuda A.
– [...] izali ten cud nád inne ták się nie wyniosł cudá [...] iák Athos dla świętobliwości swiętogorskiey nád Hiszpáńskie Tenąriffy/ y Olimṕy Thessályskie wywyszszyły się. KalCuda 72.
– Ormiánie ná ták znáczne pohánbienie swoie pátrząc/ w nádzieię ośmdźieśiąt tyśięcy Talerow/ ktore świętokupcy Turkom dáli/ impet ná Chrześciány vczynili/ swice im pogásili/ y z nátrząsániem vdespektowáli KalCuda 195.
– [..] własnym torem prawdy Swiętey Wschodniey Apostolskiey Cerkwie y sam idziesz, y swoich tędyż prostuiesz? KalCuda C4.
patrz: ŚWIĘTY
– Do tegoż inuituie Religiey paritas, ktorą Monárchowie Ruscy od Swiętey Apostolskiey Wschodniey Konstántynopolskiey Stolice przyiąwszy, W. X. M. podáli [..]. KalCuda .
patrz: ŚWIĘTY
– Dumne Kozakow Dnieprowych iuż trzeci raz ánimusze, odmścicielce szábli W. X. M. podáie, tábor nieprzyiázny odwadze otwira, y trupámi ná milę końkiemu kopytu gościniec burkuie [Hetman Polny Mikołaj Potocki]. KalCuda C3v.
patrz: TRUP
– [...] iest ábowiem zwyczay idących do ciał Swiętych nápomináć Stárszemu Pieczárnemu: pierwsza/ áby się iáko w sámym niebie przystoynie/ y z wielkim Ciał świętych vszánowániem záchowáli: druga/ áby wchodząc mowili: SWIĘCI OYCOWIE PIECZARSCY, MODLCIE SIĘ ZA NAMI. trzećia/ áby nic od Ciał świętych nie bráli [...]. KalCuda 179.
patrz: TRZECIA
– [...] wyrzekł się lenistwá/ w trzeźwey zákochał się czułości/ świátowe obrzydził sobie zabáwy [...]. KalCuda 119.
– Dano wiedźieć Xiążęćiu Włodźimirzowi brátu Swiętego/ iż ná targowym plácu porzucone sąReliquiae Swiętego Ihorá/ dla czego posyła záraz Tysiączniká/ ten do zaboycow przyiáchawszy/ rzecze: Iużeście Ihorá zámordowáli/ więcey nie zostáie/ tylko ábysmy pogrzebli Ciáło święte [...]. KalCuda 101.
– [...] tym vćieszon znowu spuść głowę ná doł/ znowu płacz vczyni (iáko bywa przy pogrzebi záwsze) przy wspominániu chowánia Ciáłá Przeczystey táki/ iáki mieli sámi Swięći Apostołowie na ten czas [...]. KalCuda 176.
– násza święta Cerkiew Pieczárska obfitszey operáatiey y łáski Bożey uczęsnicą w narodźie nászym Rossyskim zostáie. KalCuda 81.
– [...] tylko sam Chrystus Jezus Bog obráżony wzáiem obráżonemu Bogu Ojcowi y Duchowi świętemu/ iáko rowny dość uczynić może [...]. KalCuda 304.
patrz: UCZYNIĆ
– Ormiánie ná ták znáczne pohánbienie swoie pátrząc/ w nádzieię ośmdźieśiąt tyśięcy Talerow/ ktore świętokupcy Turkom dáli/ impet ná Chrześciány vczynili/ swice im pogásili/ y z nátrząsániem vdespektowáli: ktorym despektem ruszony S. Pátryárchá teráznieyszy THEOPHAN, Cesárzowi y Bászomieo/ tę krzywdę Bożą opowiedzia/ Cudá oznaymił/ y to spráwił/ że principałom turniey tey/ łby poućinano/ Cerkiew świętą przy Práwosławnych zostáwiono. KalCuda 195.
– Złoż tedy y powtore mowię grzechowe rogi/ ciężary miánuię/ wszák wiesz podobno iż AEgipczykowie gdy máią przechodźić pustynie Arábskie/ zwykli vmnieyszáć á nie vdwaiáć tłumokow Osłom swoim: tuż y ty ćiáłu swemu leniwemu temu Osłowi vczyń/ á ták lekszym zostániesz ku służbie Bożey. KalCuda 149.
patrz: UDWAJAĆ
– [...] nowi zakonnicy szczyrze Pánu Bogu ugadzáiący poczną się. KalCuda 298.
– ...owi się dotknąć trunny prágnąc/ wzaiem vgniatáli... KalCuda 103.
patrz: UGNIATAĆ
– Cożci IAN IELEC [...] śmierci zászkodził? Łuku że twego, postrzał onego, ráno ugodził; A ugodziwszy, iadem upiwszy, tu go położył [...]. KalCuda 43.
patrz: UGODZIĆ
– dłu[go] Bráćiey świętey posługował/ długo przed [sc. przez] ugotowánie pobożne pracámi roznemi y codźiennemi w Cerkwi Bogárodźiczyney/ modłámi [...] do swego w Pieczárze świętey uzdrowienia czynił KalCuda 268.
patrz: UGOTOWANIE
– [...] támten cię postem dręczył/ paleniem mordował/ ná koniec strzały w pierśiách twych vwięźieniem zámordował/ ten nie perit Anátomistá po członkách ćię (gdźieżeśćie rozbieránia y náuki spectatorowie Doktorzy?) rozbiera; ten ćię zmárłego (gdźieżeś nád zmárłemi Tobiaszowe miłośierdźie) nieszczęsny mordercá vkręcáiąc święte członki twoie kátuie; ten grob (gdźieżeś święte grobow poszánowánie/ gdźie státućie przećiwko ich gwałtownikow?) błogosłáwioney dusze twoiey rostárgiwa. KalCuda 114.
patrz: UKRĘCAĆ
– O Przebłogosłáwiona y od wiekow wybrána Pánno/ ktoraś sobie w stronách Ukráinnych S. Cerkiew Pieczárską wybráłá/ y cudámi ubogáćiłá/ dla Swiętego imieniá twego/ dla umnożenia Cudow wielkich/ y dla ludzkiego przypádku/ pokaż dźiś [...] miłość twoię [...]. KalCuda 312.
patrz: UMNOŻENIE
– Xiążę Práwosłáwny/ Pan umnożył Bráći Zakonney/ á plác máły ku ich pożyćiu/ proszę ćię ze wszystkimi o tę gorę/ ktora iest nád Pieczárą. KalCuda 20.
patrz: UMNOŻYĆ
– ZDa mi się że prawdę powiedźiał/ kto rzekł/ iż Oley tylko iest drzew oliwnych oley/ á drugie álbo go przewyzszáią/ iáko to vngwent (pospolićie Oleykiem świętym zowiemy) z Kośći Swiętych Bożych płynący/ o ktorym iákoby rozumiał złote vstá máiący Ian święty/ czytay onego: álbo od niego przewyzszáne bywáią/ iáko to Oley Mákowy/ Lniány/ Konopny/ etc. tenże godnością przechodźi: ma to z łáski Bożey/ álbo ráczey tá sámá iest: bo iesli w tym nie mylą się co powiádáią Philosophowie/ że ex iisdem nutrimur, ex quibus sumus. to iest z tych karmieni bywamy/ z ktorych rzeczy iestesmy. KalCuda 152.
patrz: UNGWENT
– Odpowiádam: sam się osądźił; bo káżdy kto zle czyni/ á nie vpámiętywa się/ sędźiom sobie sam zostáie. KalCuda 130.
– Zgniłość iábłko w iábłko wwodźi. y śmiertelnie obrazá. złe oko vrzeka/ chroń się go/ á osobliwie gdy masz młode y wolne od grzechow sumnienie/ iáko dźiecká máłe to psuie weyzrzeniem [...]. KalCuda 155.
patrz: URZEKAĆ
– [...] mleko z usieczoney szyie synaczká naymnieyszego Swiętego onego Cesárzá Konstántinopolskiego Mauriciusá/ wypłynęło. KalCuda 73.
patrz: USIECZONY
– Tą wodką łez z serdeczneo zdroiu wypłynęłą/ gdy pomázuie nogi wszetecznicá v Ewángelisty Chrystusowi Pánu/ grzechow odpust doskonáły otrzymywa: tá Máryą Egipską podobno simile volens, od simile ferre, hoc est caelum aqueum, ná powietrze podnośi; tá Pietrá vsładza y swobodźi od grzechu: Tey y ty Práw: Czyt: wodki łez żywey zá grzechy twe vżyway/ bieli tá czarnośći wszelkie/ gdy się wyleie pięknie/ y lubo to iest szosta y ostátnia własność wody/ że iey nie kupuią/ (co o pospolitey rozumiey) tą ty kupisz to/ co niczym innym nie kupisz/ y miedzy cztyrmá biádámi/ ktore czárt nánośi ná mizernego człowieká/ łátwo iedney vydźiesz/ to iest ślepoty/ boć nie dasz się mu zánurzyć w świátá tego márnośći/ y ták obezoczyć/ iáko Philisteńczykowie Sámosoná/ iáko Nábuchodonozor Sedechiaszá Krolá. KalCuda 178.
patrz: USŁADZAĆ
– Roku tedy wyżey położonego/ ná sáme Swięto Vspienia Bogárodźice/ zá radą tychże ludźi przyśpiał do Swiętey á tey Cudotworney Láwry Pieczárskiey [...]. KalCuda 200.
– W osmnaśćie lat po śmierći z Pieczáry tey dálszey tegoż S[więte]o Oycá nászego Ciáło przenoszono do Cerkwie Przeczystey Pánny Vspienia murowáney [...] KalCuda 98.
– Zá Archimándrystwá w Bogu świętobliwie zeszłego Wieleb: Oycá ZACHARIASZA KOPYSTENSKIEGO, Ieden y dźis pobożnie żyiący nabożny Stáruszek/ imieniem Filotheus Bákszey/ miał Vrząd ná sobie Piwniczny; dote[g]o lud/ ktory się był zebrał wielki ná Fest Vspienia Krolowey Niebieskiey; wypiwszy z poblizszych źrzodeł y studni wodę/ bufámi prágnący przychodźił / prosząc o piwo: Stáruszek miłośierdny nád ludem/ ochoczy/ gdyż ochodzego dawcę miłuie Bog/ kázdemu dał pićia z potrzebę; záczym chcąc wszystkim wygodźić; máło nie wszystkie wyczęstował piwá beczki. KalCuda 202.
– Nádydzie potym nabożny Pieczary direktor/ y z dáleká Pánnę vsłyszy mowiącą Modlitwę Chrystusową/ Oycze nasz. etc. vśmiecháiącą się/ wesołą/ bez slin/ y pian onych plugáwych. KalCuda 183.
– Lekce tedy te pierwiastki Cudá uważywszy/ znowu pokłádli się y spáli. KalCuda 115.
patrz: UWAŻYĆ
– támten ćię postem dręczył/ paleniem mordował/ nákoniec strzały w pierśiách uwięzieniem zámordował KalCuda 114.
– Ktoż ćię Iconoclásto z obrázámi wálczyć informował? kto wyiął z pámięći twey wieczne zá tákie występki potępienia? KalCuda 122.
patrz: WALCZYĆ
– Ztąd tedy Práwosławny Czytelniku bierz sobie pożytek/ wárowánia się grzechu: y lubo przyda się pośliznąć/ nie desperuy: ábowiem żaden Święty y spráwiedliwy nie był bez grzechu/ iednák ztąd nieustáie bydź Swięty lubo Spráwiedliwy... KalCuda 135.
– ...pogásiwszy [...] w Cerkwi świece/ z tey/ raz y drugi pilnie dla wárowitych ludzi opátrzywszy/ wychodziłem pośledni zámykáiąc. KalCuda 193.
patrz: WAROWITY
– Lay wielkich ieslić Pan máła intratę máiący/ nie choway: pomni iż gdy Poetowie práwią/ że Actaetoná pśi ziedli z mowią nie o sámym/ ále o dobrách iego/ ktore iák skoro rosproszysz/ ták skoro ziedźiony iesteś. y hálirzá procz dusze nie wártasz/ twoi ćie nie poznáią wiosnacy. KalCuda 114.
patrz: WARTAĆ
– Pátrz áby diabeł/ gdy do ciebie przez grzech przystemp ma/ o chrzesciáninie/ twoią wcięż gębą nie wleciał/ y uduszył cię... KalCuda 301.
– ...gdy się Chrystus Pan wciela; Bog się człowiekiem stáie... KalCuda 72.
– Nád zwyczáyney by Mátron Swiętey pobożnośći Przypátrzał się, powstáie zmárłe wdźiawszy kośći. KalCuda 136.
patrz: WDZIAĆ
– ...co otrzymawszy/ jako małpa obyczaju Prawosławnych naśladując/ pokłonieniem Świętą Bożą/ et cultu duliae począł wenerować; trocha się wtym skłoni Erodiakon na stronę/ miły nabożniczek ułowiwszy okazią/ pierścionek Świętej ziemknął z palca/ i znowu Nauplius ten e Caphareo rediens, pokłoniwszy się/ za uczynność Paraecclesiarchowi odwdzięczył... KalCuda 130.
patrz: WENEROWAĆ
– ...tego tám nie widáć/ y áczkolwiek z czułą pilnością tego śladu westigowálismy/ tákiego,nic nie nalazszy/ roześć się nam do Cell swych przyszło. KalCuda 69.
– ...obroć lepiey o człowiecze/ żárty niepotrzebne w płácz/ mowy uszczypliwe w modlitwę/ y plugáwe nátrząsania/ na wezwánie ś. imion ich. KalCuda 308.
patrz: WEZWANIE
– Nákoniec/ iesli chcesz zwyćiężyć y zemśćiś się nád ozowcą; milcz/ y zhołdowałeś go/ y násypałeś węgla gorącego ná głowę iego. KalCuda 118.
patrz: WĘGIEL
– Pomni ná sąd/ ná ktorỹ iákbyś stać miał/ wgląday często w on Kátálog; z ktorego zmarli sądzeni bydź máią... KalCuda 189.
patrz: WGLĄDAĆ
– Przez cáły tydniowy dekurs widzieć było wielką woynę miedzy obrzydłym y stárym kłamcą onym/ á miedzy pobożnym Oycem Zinowiusem/ o pácholęcia onego. KalCuda 258.
patrz: WIDZIEĆ
– Ukázuy mi kto Athon [...] áż do wyspy Lemnu rzucáiący wieczornią cień swoie. KalCuda 177.
– ...dniá piętego w tydniu [...] w wieczernią dobę zámknąwszy chłopczyká tenże Ociec Pieczárny łáńcuchem do słupá w Pieczárze/ ze łzámi Exorcysmy y tęż modły [...] odprawował... KalCuda 258.
– puścił się prosto do swiętey Tryce [...] ná dzień Swiętey y żywot dáiącey Troyce/ tęż Wieczernią/ ktora tego dnia nie w iedno z Lyturgią świętą w tey Cerkwi/ dla ludzkiego po pracách długich ulżenia/ bywa [odprawi KalCuda 285.
patrz: WIECZERNIA
– W Tym Roku dniá miánowánego/ przyszedł do świętey y wiekopámiętney sławy godneg[o] Oycá Helizeusá Pletenickiego Archimandritá Pieczarskiego/ nabożny Brát Antonius/ ktory w piekárni chlebow pieczenia y mąk ná ten czás doglądał... KalCuda 127.
– Pyta zołnierz Theologa/ mogąli dziwowiska/ iako to Psiegłowcy [...] krolestwo wiekuiste odziedziczyć? Prawi mu Theolog/ iż mogą/ y tamże zaraz daie affirmatiey swoiey ratią z S Augustyna. KalCuda 304.
patrz: WIEKUISTY
– Ten [Połowkowicz] iął się zá Prowincyą sobie náznáczoną z chęcią/ dobrze ią chcąc ádministrować dla wiekuistey odpłáty. KalCuda 193.
patrz: WIEKUISTY
– Ktorego widząc Wielebni Oycowie y Bráćia Pieczárscy/ ták bárzo wielki bol ćierpiącego/ społlitowáli onemu... KalCuda 153.
patrz: WIELEBNY
– ...nabożny Brát Antonius/ ktory w piekárni chlebow pieczenia y mąk ná ten czás doglądał/ y rzecze: Wielebnieyszy Oycze/ nie możemy wśćigáć piec chlebá/ záraz rozbiráią/ á gośći żadnych nie mász:... KalCuda 127.
patrz: WIELEBNY
– záczym spyta Oćiec Wielebny Páráecclesiárchá/ z ktoregoby Obrázu był ten złupiony/ ten policzy/ wszystkie naydźie/ y iákoby tkniony/ otworzy trunienkę Swiętey Xiężny/ ná ktorey ręce práwey świeżo zdięty obaczył kosztowny pierścień/ y powie Wielebnieyszemu Oycu Archimándrytowi/ komuby z Błogosławionych zdárćiem tego pierśćionká zmárły ten człowiek vczynił gwałt. KalCuda 130.
patrz: WIELEBNY
– Wielogłowey tey z principałámi Boláry/ bestiey zábieży Xiążę Włodźimierz we wrotách ieszcze Monástyrskich; á zskoczywszy z koniá/ wdźieie nágie[go] szátą swoią: do ktorego Męczennik Swięty rzecze: Ah miły moy Bráćie/ widźisz dokąd ći ludźie mię wiodą. KalCuda 100.
– SWiętobliwą rzecz ći czynią/ ktorzy kośći Swiętych Bożych przytomne záwsze máią/ gdyż te wieloráko są pożyteczne/ wprzod dla tego/ ábysmy przedźiwnych mężow/ ktorych te są/ chuć iákożkolwiek vsmierzyli... KalCuda 181.
patrz: WIELORAKO
– Lágáná rybká rzeczoná wlata gębą áż do sercá Wielorybowego/ ktore gryząc ustáwicznie/ umarza go. KalCuda 309.
– ...dla iákiego [pożytku] chował [Faustus] y onę Wieszczbiarkę w Dzieiách Apostolskich pánowię/ że ich karmiłá/ á nie iáko Swięci Boży ku pochwale Bożey/ dobremu tę kresowi dirigowáli. KalCuda 77.
– Cellá Winográdu pilnuiącey Bráciey [...] Fortá: tą pieszy do Winográdnych Oycow/ y do Pieczar wchodzą. KalCuda 9.
patrz: WINOGRADNY
– ...iák skoro rozproszysz [dobra] ták skoro ziedziony iesteś/ y hálirzá procz dusze nie wártasz/ twoi cię nie poznáią wiosnácy. KalCuda 114.
patrz: WIOSNAK
– MĘZNOSCIĄ RYCERZE, KUPIAMI KUPCY, UZYTKAMI WIOSNACI, IOB BORECKI, METROPOLITA DOBROWOLNYM UBOSTWEM [...] Szczyci się. KalCuda 47.
patrz: WIOSNAK
– Y zá zrządzeniẽ Páńskim zrozumiał/ iż był sam Swięty Oćiec Theodozy/ pilny Archimándryt y Pásterz rozumnego stádá swego /zá ktore się vstáwicznie do Páná Bogá modłámi swemi wkłáda; od niego nigdy nie odstępuie. KalCuda 119.
patrz: WKŁADAĆ
– ...zá námi wkłádáiąc się do Bogá/ prośbámi niewymownemi/ máią pieczą o tym przed Máiestatem iego świętym... KalCuda 204.
– Tá potwarz że się przy wszystkich dworách ták swieckich Pánow; iáko y duchownych Práłatow wkrzewiłá/ smiałbym ich y ćiebie Práwosł: Czyt: nápomnieć w te słowá:... KalCuda 164.
patrz: WKRZEWIĆ
– ...lgnie lichy duch ten do człowieká grzesznego/ iáko do lepu ptaszek/ nie nogámi [...] ále wszystek wlepia się weń. KalCuda 301.
– [marg.] Wiele własuie w diable grzechow. KalCuda 222.
patrz: WŁASOWAĆ
– Gdy Brácia [...] zmárłego społbrátá chowáli/ iák go nieść z celle poczęli áż do włożenia w grob gwiazdá nad głowę iego záwsze stáłá. KalCuda 99.
patrz: WŁOŻENIE
– ...temu [bractwu] Ceprę z przysiołkámi legował/ w ktorey Monástyr Podniesienia Krzyża ś. z kilką tyle włok został/ wsi dobre... KalCuda 64.
patrz: WŁÓKA
– Roku miánowánego/ Iwán z Szkołowá Miástá Białoruskiego/ w żupanie ćiemnoźielonym/ ná Odpust do Swiętey y Cudotworney Láwry Pieczárskiey/ ná dzień Naśw: Pánny Wniebowzięćia przyszedł/ gdźie odpráwiwszy świętą vroczystość; tydźień potym został w Monástyru/ máło co posługuiąc/ á więcey pogody y czásu do wypełnienia Bogu mierzskiego zámysłu swe[g]o vpátruiąc. KalCuda 121.
– Cudá y Paraeneses. Pobożność Xiążąt Ruskich Poczet Processyey. Iák śś. Hlibá y Berissa Praedecessorow I. O. Xiążąt Czetwerteńskich Reliquiae prowádzono. Iák lud zábáwiony, á Swięći do Cerkwie wniesieni. KalCuda 104.
– pátrząc ná ich nabożne przez całą Pánáchidę y Páweczernicę do Páná swego wzdychánie; pátrząc ná zdroy wodki oney; ktora głádzi grzechy/ y słodkiey ciał świętych woniey vcześnikámi nas czyni. KalCuda 125.
patrz: WODKA
– Philip Macedończyk syna swego z młodu zaraz w woienney Akademiey do Spraw Ricerskich instruował. KalCuda 20 nlb..
patrz: WOJENNY
– Mikołay Xiążę Zbaraski/ Administrator Woiewodztwa Kiiowskiego. KalCuda 62.
– ...w świetych zapáchách gdy zákochamy się pewnie Assyryskich/ Sábeyskich/ y Arábskich woni wdźięczność podepcemy/ rumienidłá y piżmá wywołamy /boć te zákrytych biad y smrodow wnętrznych pewne są znáki/ á woiowáć dobrze z srogimi nászemi nieprzyiaćioły/ y krwią swoią/ iáko święći męczennicy/ Wyznawcy/ y Apostołowie czynili/ szkárłaćić náuczymy się... KalCuda 126.
patrz: WOJOWAĆ
– ...w ten czás wystáwilismy ie hecowáną zbroią ná nas/ wedle Swiętego Złotoustego woiuiącą; ponieważ oko indifferenter się ma/ ták do złego/ iáko do dobrego... KalCuda 154.
patrz: WOJUJĄCY
– Uchodzi czárt y wolni Wásilissę z męki, Gdy mu znieść nielza Swiętych Pátriárchow ręki. KalCuda 182.
patrz: WOLNIĆ
– ...potym rok ieden i drugi [...] iáko głupi włoczyłem się/ po Monástyru y około niego/ ná ktorą to częstą wołokitę moię patrzć wielebni Oycowie tuteyszy/ do spowiedzi mię przywiedli. KalCuda 254.
patrz: WOŁOKITA
– ...izáliż nie gnieździ się ten bufo plugáwy pod wdzięcznie woniáiącym/ czystości przyiemnym y lekárstwá pełnym szpikánárdu krzákiem. KalCuda 234.
– Smysłow [...] pięć liczymy: Widzenie/ słyszenie/ Wonienie/ smákowánie/ Dotknienie; miedzy temi widzenie zawsze przodkuie. KalCuda 210.
patrz: WONIENIE
– ...dni życia mego pirwey się skróciłyby/ nimbym te/ ktore wedle przeyźrzenia Bożego cudá się odpráwiły/ mogł piórá wodem ocerklować. KalCuda 73.
patrz: WÓD
– ...rány twe iáko onego wpadłego miedzy zboyce człeká leczy [Bog]. KalCuda 174.
patrz: WPADŁY
– ...zá grzechem [...] wiele bied náległo/ wpániło się w nas; bá iuż iákoby y dziedzicznie opánowáło. KalCuda 221.
– ...O Swięći Oycowie znáczni w skorey pomocy wászey) zmárły Mikołay z regestru wymázány bezdusznych/ wpisuie się w Kátálog żywych/ y powstáie/ mowić zlekka poczyna... KalCuda 187.
– Tám Włodźimierz rzecz vczyni máłą do Pánow y do narodu pospolitego/ áby z zywotá nie odźieráli Brátá iego; y wprowádźi go do Dworu Mátki swoiey/ lecz y tám ięli go zábiiáć: gdźie w szárwerku tym dostáło się nie raz y Xiążęćiu Włodźimierzowi. KalCuda 100.
– Náwet sáma Máthefeos profunditatum dime[n]sio temu iest wprzeki/ iáko prawdá zmyszleniu. KalCuda 69-70.
patrz: WPRZEKI
– ...ieśli iákie pokusy przypádną/ wprzeki staw się im. KalCuda 222.
patrz: WPRZEKI
– Ten Krákusowi szkodzi, ow Regulusowi, Ten lepák wprzeki idzie Pánu Chrystusowi. KalCuda D.
patrz: WPRZEKI
– ...poleruie lub wroni swoie miecznik z páłászámi miecze... KalCuda 174.
patrz: WRONIĆ
– ...w podobie[ń]stwie wieszczká y wrożbitá [...] szácuie [człowiek zazdrościwy] czego niewie. KalCuda 93.
– Do tegoż inuituie Religiey paritas, ktorą Monárchowie Ruscy od Swiętey Apostolskiey Wschodniey Konstántynopolskiey Stolice przyiąwszy, W. X. M. podáli [..]. KalCuda .
– [..] własnym torem prawdy Swiętey Wschodniey Apostolskiey Cerkwie y sam idziesz, y swoich tędyż prostuiesz? KalCuda C4.
– Kto chce mieć z dzieci uciechę [...] zá máłu prostuy ie [...] by się nie krzywiły złościámi/ y potym iáko niepożyteczne wycięte y w piec wrzucone nie były. KalCuda 185.
patrz: WYCIĘTY
– Tą wodką łez z serdeczneo zdroiu wypłynęłą/ gdy pomázuie nogi wszetecznicá v Ewángelisty Chrystusowi Pánu/ grzechow odpust doskonáły otrzymywa: tá Máryą Egipską podobno simile volens, od simile ferre, hoc est caelum aqueum, ná powietrze podnośi; tá Pietrá vsładza y swobodźi od grzechu: Tey y ty Práw: Czyt: wodki łez żywey zá grzechy twe vżyway/ bieli tá czarnośći wszelkie/ gdy się wyleie pięknie/ y lubo to iest szosta y ostátnia własność wody/ że iey nie kupuią/ (co o pospolitey rozumiey) tą ty kupisz to/ co niczym innym nie kupisz/ y miedzy cztyrmá biádámi/ ktore czárt nánośi ná mizernego człowieká/ łátwo iedney vydźiesz/ to iest ślepoty/ boć nie dasz się mu zánurzyć w świátá tego márnośći/ y ták obezoczyć/ iáko Philisteńczykowie Sámosoná/ iáko Nábuchodonozor Sedechiaszá Krolá. KalCuda 178.
– Kiiowiánie wysiekli z więzienia Wsesłáwá Xiążęcia/ y wypędziwszy Xiążęcia Iziásłáwá/ zá Páná go przyięli sobie. KalCuda 57.
patrz: WYSIEC
– [...] do korzeniá drzewá siekierá przyłożona ozdobnie wysiekáiąca niepożyteczne sády [...]. KalCuda 251.
– [...] drugich iesliby iákowi się [...] náydowáli/ odwodź/ by ná táki hak nie przyszli/ ná iáki padł Antioch/ ná iáki Senácherib/ ktoremu sto ośmdziesiąt tysięcy Anyoł Páński woyská wytrácił [...]. KalCuda 310.
patrz: WYTRACIĆ
– Kradźież/ iest potáiemne cudzey rzeczy bez woli czyiá iest wźięćie/ tá czworáko stáie się: Gdy cudze potáiemnie bierzemy/ gdy odeymuiemy gwałtem/ gdy zásłużonego nie płáćimy/ gdy w kupiách fałsz czynimy. KalCuda 123.
patrz: WZIĘCIE
– [...] poprácuię czás iáki zá dobrodzieystwo ták wam Wielebnym Oycom y Zakonnikom, iáko y nabożnym Zakonnicam/ pobliżu Cerkwie Swiętey [...] żyiąc sobie. KalCuda 265.
patrz: ZAKONNICA
– [...] poprácuię czás iáki zá dobrodzieystwo ták wam Wielebnym Oycom y Zakonnikom, iáko y nabożnym Zakonnicam/ pobliżu Cerkwie Swiętey [...] żyiąc sobie. KalCuda 265.
patrz: ZAKONNICA
– [...] w Pánieńskim Klasztorze mieszkaiąc/ świętobliwy á vocátiey y urodzeniu Swemu przystoyny Stan wiedzie; bedąc Xienią wszystkich w Chrystusie kochaiących się poboznych zakonniczek. KalCuda 153.
– W tym [miasteczku] iest klasztor Panieński/ wiele [...] rozmáitego Stanu y condiciey świętobliwych zakonniczek/ w zámknieniu máiący. KalCuda 23.
– Dni swoie kieruiąc ku dobremu zákonniczemu ciáłá ćwiczeniu/ one ku náznáczonemu prostowáła Celowi. KalCuda 274.
patrz: ZAKONNICZY
– bić y tłuc drzwi cell zakonniczych począł wrzaskiem dyabelskim Oycow przerażáć. KalCuda 133.
patrz: ZAKONNICZY
– Ach mnie y powtore rzeknę ach mnie/ ktory zostawił świat Zakonnik/ a nad ludzi świeckich gorzey się unośi. KalCuda 234.
patrz: ZAKONNIK
– Yindzie zástáwili się krolowi Kápłáni Páńscy/ y rzekli: Nie twoy to vrząd Ozyaszu á byś palił kádzidło Pánu: ále Kápłanow. KalCuda 132.
– Pan moc daie Apostoło[m] [...] diabelstwo to wypędzać z ciał tych/ ktore opanowane są od te[go] złego Archanioła złymi y nieczystymi Duchami. KalCuda 293.
patrz: ZŁY
– Ach mnie y powtore rzeknę ach mnie/ ktory zostawił świat Zakonnik/ a nad ludzi świeckich gorzey się unośi. KalCuda 234.
patrz: ZOSTAWIĆ
– Wielki y dziwny ten wzrost [...] samym tylko Gigantom/ lubo z influentij nieba łaskawości/ lubo z dobrey Oycow ich complexiey/ lubo z wielkiey Medickiey na ten czas y Astrologickiey perfectiey wiadomości/ lubo z żyzności ziemie/ pozwolony był. KalCuda 71.
– Pyta zołnierz Theologa/ mogąli dziwowiska/ iako to Psiegłowcy [...] krolestwo wiekuiste odziedziczyć? Prawi mu Theolog/ iż mogą/ y tamże zaraz daie affirmatiey swoiey ratią z S Augustyna. KalCuda 304.
patrz: ŻOŁNIERZ
– Szalenie lubo pozbycie rozumu/ iest chorobá z poruszenia wielkiego wiátrow y humorow w człowieku/ iż tákowe ukázowánia rzeczy inácey niżeli są w czuiących/ przez náturálne poruszenie wilgoci bywáią/ iakowe w phrenetikách lub szalonych. Co się dzieie od bládey żołtey y przypáloney cholery. KalCuda 236.
patrz: ŻÓŁTY