Pobieranie

Informacja o "ciasteczkach" i przetwarzaniu danych osobowych

Ta strona przetwarza Twoje dane osobowe takie jak adres IP i używa ciasteczek do przechowywania danych na Twoim urządzeniu.

Z jednej strony ciasteczka używane są w celu zapewnienia poprawnego funkcjonowania serwisu (np. zapamiętywania filtrów wyszukiwania zaawansowanego czy ustawień wybranych w tym okienku). Jeśli nie wyrażasz na nie zgody, opuść tę stronę, gdyż bez nich nie jest ona w stanie poprawnie działać.

Drugim celem jest gromadzenia statystyk odwiedzin oraz analiza zachowania użytkowników w serwisie. Masz wybór, czy zezwolić na wykorzystywanie Twoich danych osobowych w tym celu, czy nie. W celu dokonania wyboru kliknij w odpowiedni przycisk poniżej.

Szczegółowe informacje znajdziesz w Polityce Prywatności.

Wyrażam zgodę na "ciasteczka":
Tylko niezbędne do działania serwisu
Wszystkie (także służące gromadzeniu statystyk odwiedzin)

PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
AndPiekBoh 1652 oryginał
BOHATYR STRASZNY, Z Włoskiego ná Łaćiński, z łáćinskiego ná Polski Ięzyk. PRZETŁVMACZONY.

http://rcin.org.pl/dlibra/docmetadata?id=1049&showContent=true
Odnotowano 474 cytatów z tego źródła
– Ktoli tám w Domu diabelskim będzie mogł plastr chłodzący przyłożyć Wmści. AndPiekBoh 42.
patrz:
– Y ták á nie ináczey, stałeś się własnym Monárchą álbo pápużym, álbo Indyiskim, á potym iákim sposobem abdánkowałeś Wmść tych Goliatowátych, czy Pácholąt, czy Dworzan, czy Drágonow? AndPiekBoh 143.
– A niechceć się służyć, niechce? powiedz, odpráwić cię, ábdánkowáć, licentiowáć, iestem paratissimus. AndPiekBoh 77.
– T. Rzekłbym żeś Wmść Historyą czytał Perską, ále wiem że y obiecádłá nie raczyłeś vmieć. B. A tobie co należy obiecádłem (iáko czynią Literacy) spraw ludzkich dochodzić? ktore ia przyszłe, przytomne, y przeszłe ostátnią experientią, vstáwicznie drábuię. T. Potym drábowániu być Wmći, ná drabinie vpewniąm, prędko, Ia idę. AndPiekBoh 33.
– Ia się dziś przy tákich potráwách zabáwić mam wolą abstinentią. AndPiekBoh 8.
– Rozwálę, przydáłá Szátáńska Czárownicá, naypotężnieysze mury Acherontskie, otworzę źiemię, á promieniem Słonecznym z nagłá w sámo serce wygodzę, żádáiąc śmiertleną ránę Plutownowi. AndPiekBoh 132.
patrz: ACHERONCKI
– Ręką dobywszy Pałasza, akt światu wystawiłem Rycerski. AndPiekBoh 53.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Sąm niewiem co za spráwę Rzeczesz Admirałowi morskiey ármaty. AndPiekBoh 17.
– Zniosłem hufiec, do szczętu niezyczliwego Adwersarza. AndPiekBoh 161.
patrz: ADWERSARZ
– Ziachało się barzo wielu Filozofow, y nie mało Astronomow dla dokończenia Affektow w mianowaney materiey. AndPiekBoh .
patrz: AFEKT
– Prośbie, żądaniu y áffektátiey, w ták poważney spráwie, mey miłey Kumie [śmierci] dałem mieysce. AndPiekBoh 61.
– Szedłem do Martiana [...] affektuiąc aby wygodził okrętom słonecznym, ktore sąm zbudował ręką własną. AndPiekBoh 109.
patrz: AFEKTOWAĆ
– Mauritánia iest to Provincia gránic Afryckich. AndPiekBoh 137.
patrz: AFRYCKI
– Zkąd ia zniewolony gniewem nienawiścią, holerą[?], y bestyalską furią, zsiadszy z karoce, dobywszy páłászá, takem dmuchnął zartkim bułatem, żem rościął mur, páłác, Fortecę, Fortunę y wszystkich tyránow Africkich, Aziátyckich, Europeyskich y Ameryckich tám do nieszczęścia. AndPiekBoh 159.
patrz: AFRYCKI
– B. Ktoż był Wynálazcą́ tey […] Philosophiey. T. Bárbarczykowie, á słuszniey názwáni Afrikáni. AndPiekBoh 151.
patrz: AFRYKAN
– Taki proceder rości Sławę y dobrą opinią zawsze, ktorą się kontentować należy, idąc torem Socratesa, vkontentowanego tym samym gdy mu ieden tylko applaudował w Akademiey Plato. AndPiekBoh 75.
patrz: AKADEMIA
– Vrodźiłem się do spraw wysokich, o Akrow gornych, do zábaw wyniosłych; niepodobna ábym nie miał tráktowáć o osobách stosuiących się do męstwá moiego, otoż być nie może, ábym ich mieć nie miał w pámięći, álbo ná ięzyku, secundum subjectum et materiam. AndPiekBoh 74.
patrz: AKR
– Nie dostawáło piątey essentiey tego męstwá, ktore Saturnus moy ordynáryiny Alchimistá w sercu [...] dystilluie moim. AndPiekBoh 154.
– Ieżeliby [...] pytali się go przemięszkiwam? odpowiesz, iż Europa wszystka naymnieyszym Alkierzem iest rezydentiey moiey. AndPiekBoh 16.
– Iuż, iuż uwolnionym z Tyránstwá miłości, y Fortuná niespráwiedliwemi Altámi nałogow swoich trudnić mię więcey nie wydoła. AndPiekBoh 103.
patrz: ALT
– Śmierć ma podobieństwo łokcia Kupieckiego, ktorym ták Altembás, iáko y kir mierzą. AndPiekBoh 47.
– Altileria by też naypoteznieysze znosi y rozrywa fortece. AndPiekBoh 12.
– Zábieżeć mogą Mędrcowie Philopáci tey álterátiey [dyzenterii] serem pieczonym. AndPiekBoh 116.
patrz: ALTERACJA
– Przerwány w mym ciele sen [...] álteruie nie dużością wszystkie moie członki. AndPiekBoh 68.
patrz: ALTEROWAĆ
– Teraz nie záwiera [królowa] tych tám bram Amázońskich, y iuż wolne progi Amázon w káżdy czás każdemu. AndPiekBoh 62.
patrz: AMAZONA
– Teraz nie zawiera [królowa] tych tam bram Amazońskich, y iuż wolne progi Amazon w każdy czas każdemu. AndPiekBoh 62.
patrz: AMAZOŃSKI
– Iowisz [...] właśnie w puł obiadu zacząwszy nectarem y ambrosią wzbudzać wesołe humory, pytał Mercuriusza. AndPiekBoh 80-81.
patrz: AMBROZJA
– Wyprawiła [Ameryka] do mnie w Poselstwie czterdzieści Indianow [...] z kosztownymi pereł, rubinow, Ambryzybettow y złota presentami. AndPiekBoh 31.
patrz: AMBRYZYBET
– Bohatyr straszny amorami melankolizuie. AndPiekBoh 152.
patrz: AMORY
– Potrafisz animować z cnoty w cnotę postępuiących. AndPiekBoh 55.
patrz: ANIMOWAĆ
– Praetensie moie ustawiczne być bogatym, obfituiącym, animuszowatym. AndPiekBoh 144.
– Nie są rzeczy podobne, ábys Wmść nie smiał záyrzeć piąćiu Zonas między ktoremi ták szrzednia inter Tropicos będąca, dla wielkiego y nieznosnego upalenia iáko drugie dwie pod Arktyckim, y Antárktyckim cirkulem lezące, dla cięzkiego zimná, nie sposobne do mieszkánia, owe zás dwie, dla umoderowánego powietrza, są pełne ludźi dla sposobnośći do pozycia, iáko o tym pisze Ouidiusz. AndPiekBoh 160.
– Antypast, należący Cyklopom Lestrygonom, Antropophagom, gdyż rzecz nioczym, tylko o szkapinie a ludzkim ciele. AndPiekBoh 125.
patrz: ANTROPOFAG
– Antipast będzie z tryumfow Petrarchy, warzysto Komedie Dantego. AndPiekBoh 148.
patrz: ANTYPAST
– Antypast, należący Cyklopom, Lestrygonom, Antropophagom, gdyż rzecz nioczym, tylko o szkapinie a ludzkim ciele. AndPiekBoh 125.
patrz: ANTYPAST
– Apparaciku, ktorym wyrządził światu, iż okiem przenosił grandezę moię. AndPiekBoh 90.
patrz: APARACIK
– Pomnieć świat będzie pewnie, o W Luzitaniey [...] takim vczynił kunszt, taki apparacik, taki akt, taki tyr, o ktorym wnet się dowiesz. AndPiekBoh 139.
patrz: APARACIK
– Honor zasadzony na słabym fundamencie opiniey, iest apparentią niestateczną. AndPiekBoh 48.
patrz: APARENCJA
– Powiadaią, iż się lęka ziemskich apertur Pluto, y trzęsienia ziemie. AndPiekBoh 132.
– Idąc torem Sokratesa, ukontentowanego tym samym gdy mu ieden tylko applaudował w Akademiey Plato. AndPiekBoh 75.
– Aptykarz dystilluiąc miasto cynamonu y kanaru, proch z piętnastu Czarownic spalonych, niech w wino wsypie. AndPiekBoh 58.
– Daedalus Siodlarz aby zrobił siodło, na [...] Ariona Hippogryfa, wtąż na Dzianetty [...] Arabczyki, y konie Hiszpanskie. AndPiekBoh 2.
patrz: ARABCZYK
– Nieuchronna śmiertelność munsztukiem iest Arábskim pychy y ánimuszu wyniosłego AndPiekBoh 48.
– Nie zapomniey więc miły Totumfacki podać do wiadomości owey Damie ktora mię nie zna [...] żem Bohatyr straszny [...] ten ktorym zgwałcił naturę, zrobił czas: ten ktorym, obłupieł ze skory śmierć nieużytą, y uczyniłem Arcykornutem naystarszego Diabła co siedzi w piekle. AndPiekBoh 111.
patrz: ARCYKORNUT
– Pisze [Petrarka], iż się uskarża na mię Parnallus, i lamentuie, żem Poezyą Epikę Zonę iego, miał wczoray u siebie na poduszcze, y żem go uczynił Arcykornutem. AndPiekBoh 39.
patrz: ARCYKORNUT
– Jey Mść Pani Dama arcynadobna. AndPiekBoh 70.
– Niech [...] przeczytam Tytuł, [w liście] Arcy niesłychanemu, arcy straszliwemu Bohatyrowi. AndPiekBoh 38.
– Widziałem, iako ta arcyniewstydliwa Maskara, bezecna Fortuna [...] zazywała w dostatkach ucieszney Krotochwile. AndPiekBoh 159.
– Niech [...] przeczytam Tytuł, [w liście] Arcy niesłychanemu, arcy straszliwemu Bohatyrowi. AndPiekBoh 38.
– Każdy z tych kuf trunek, może zagrzać żołądek Wmści arczy sztucznie y mozgownicę. AndPiekBoh 46.
– Wmść arcywybornego męstwa, siepacz albo chciałem rzec siekacz. AndPiekBoh 70.
– Discurs niech stawa wedla woli y Argumenta formuią Wmci wedla dzikiey phantasiey swoiey. AndPiekBoh 67.
patrz: ARGUMENT
– Kiedy on [Bohatyr] pluie, tedy nie plunie, chyba arkabuzem, mozdzierzem. AndPiekBoh 28.
– Nie są rzeczy podobne, ábys Wmść nie smiał záyrzeć piąćiu Zonas między ktoremi ták szrzednia inter Tropicos będąca, dla wielkiego y nieznosnego upalenia iáko drugie dwie pod Arktyckim, y Antárktyckim cirkulem lezące, dla cięzkiego zimná, nie sposobne do mieszkánia, owe zás dwie, dla umoderowánego powietrza, są pełne ludźi dla sposobnośći do pozycia, iáko o tym pisze Ouidiusz. AndPiekBoh 160.
patrz: ARKTYCKI
– Ktorzy [dzisiejsi poeci] od dawnych, dobrych nákradszy wierszow, zá swe własne vdawáć zwykli, żadney tám nie maiąc własności, oprocz kilku arkuszy Pápieru y bánieczki inkaustu. AndPiekBoh 13.
patrz: ARKUSZ
– Iuż wielka liczba Galer, Okrętow, y Galionow formowała straszną y niezwyciężoną armadę przy brzegach burzliwe[go] Oceanu. AndPiekBoh 12.
patrz: ARMADA
– Turczyn miesiąc złocić roskazuie, na swey morskiey armacie. AndPiekBoh 109.
– Tak armuycie Okręty y Gallery. AndPiekBoh 109.
patrz: ARMOWAĆ
– Z zębow naszych rdze wnetże otrzemy, ziadszy zraz rospalonego bułatu, z świezym Arszennikiem. AndPiekBoh 8.
– Dla Legionistow niech będą potrawy smacznie zgotowane, de cordice z Paragrafow z Artikułu pierwszego. AndPiekBoh 9.
patrz: ARTYKUŁ
– Dla Legistow niech będą potrawy smacznie zgotowane, de codice z Paragrafow z Artikułu pierwszego. AndPiekBoh .
patrz: ARTYKUŁ
– Wino Arystokratiey nazywa się Optimatum Principatus, ktorego dziś zażywaią Venetowie. AndPiekBoh 46.
– Pierwszej kufy nazwisko Demokratia, wtorey Aristocratia. AndPiekBoh 46.
– To pewnie tyr iaki stuczny, przeciwko Arystokratiey ktora się rządzi prawem. AndPiekBoh 98.
– Gdzie się zawinie około uszu Pańskich, y w possessią załapi serce [...] Assentator [...] tam nie spodzieway się tylko krwie rozlania, a vstawicznych lamentow. AndPiekBoh 54.
patrz: ASENTATOR
– Tysiąc ośm set y ośm gwiazd; iako rachuią Astrologowie nayrośleyszych wyszarpnąwszy [...] roskażę przyszyć do żupana swego. AndPiekBoh 129.
patrz: ASTROLOG
– Sąśmy prawi Astrologowie, Philosophowie y Magowie. AndPiekBoh 161.
patrz: ASTROLOG
– Skoro się ta Astronomicka y Filozoficka do gromady z kupiła Sekta, zaraz każdy z nich według swego zdania podawał sententią traktuiąc ow o niebiosach a ow o Planetach, ten o Słońcu, ten o Xiężycu, ten o gwiazdach. AndPiekBoh 18.
– Ty powątpiwasz, ále ia nie wątpię, wspomniawszy iż y z mego roskazánia y woli, wszystek świát hołżował [!] Assyryiczykom, służył Grekom, brał práwá od Rzymian, gdźie częśćią Assyryiska pobożność z spráwiedliwością złączona, częśćią Grecka vmoderowána słusznie discipliná, częśćią Rzymska vweseláłá Narody, doskonáłá ludzkość ták skutecznie, iż woleli im być posłuszni, niżeli roskázowáć innym. AndPiekBoh 39.
patrz: ASYRYJCZYK
– W sobie zawierał [Anteusz] takowe atributa, iż za każdym dotknienie[m] się Matki swey ziemie, wracała się zawsze odnowiona siła. AndPiekBoh 8.
– Trzej mnie potkali [...] Poslowie [...] prosząc przy kredensach od Iowisza, Neptuna y Plutona, o łaskawą audientią. AndPiekBoh 69.
– Zkąd ia zniewolony gniewem nienawiścią holerą, y bestyalską furią, zsiadszy z karoce, dobywszy páłászá, takem dmuchnął zartkim bułatem, żem rościął mur, páłáć[!], Fortecę, Fortunę y wszystkich Tyranow Africkich, Aziátyckich, Europeyskich y Ameryckich tám do nieszczęścia. AndPiekBoh 159.
patrz: AZJATYCKI
– B. Ktoż był Wynalazcą tey […] Philosophiey. T. Barbarczykowie, a słuszniey nazwani Afrykani. AndPiekBoh 2.
patrz: B
– Coli zá zábawa w tym domu okopciáłym Bábow [w piekle]. AndPiekBoh 40.
patrz: BABA
– Chociażby te wszystkie Vrzędy ná tándetę wyniesiono, vpewniąm żadenby y bábki zá nie nie podał. AndPiekBoh 28.
patrz: BABKA
– Być Wmści pewnie álbo konowałem koniowodem [...] zostawszy Opiekunem Báchmácikow máłych. AndPiekBoh 125.
patrz: BACHMACIK
– Wydworne badanie miałobyć się nadać ale żeś Totumfacki, tedyć wiedzieć totum iest nie od rzeczy. AndPiekBoh 149.
patrz: BADANIE
– Świát się cieszy bárziey z odwag y męstwá Wmci [...] niżeli báięli Bábylonia ze swych Hetmanów. AndPiekBoh 7-8.
patrz: BAJAĆ
– Tá to kompánia, tá nie owá, z ktorąś Wmść zwykł był siádáć ná bakrze y stymborku, z młodszych lat swoich. AndPiekBoh 78.
patrz: BAKIER, BAKR
– Dobrzeby roskázáć przyść Bálwierzowi, żeby z vbitego białku vczyniwszy chłodne do stłuczonego przyłożył rázu. AndPiekBoh 43.
– Pod Báaldekinem spráwiedliwości, trwa nieporuszenie chwałá Boża. AndPiekBoh 117.
– Bále, bo mi áż názbyt śmiechu dostawa, gdy sobie przypominam nieboszczyká Bároná. AndPiekBoh 3.
patrz: BALE
– Muzy gráć y śpiewáć będą wyskoczne Baletty. AndPiekBoh 112.
– Porwawszy czworákie Consilium, swemi ze skory obdárłem rękomá, z ktorey nádąć rozkazawszy Bállon, vderzyłem węń ták potężnie iż wylecieć musiáł kilko stay zá świát. AndPiekBoh 117.
patrz: BALLON, BALON, BALON
– Ieżeli Bálwierz tym kształtem, będzie Wmci chiał [!] bálwierzowáć, pewnie w tymze Tygodniu wywieszone skryie miednice. AndPiekBoh 28.
– Aza niewiesz iż obzercá káżdy, stawa się Báłwochwalcą brzuchá, y káłduna swego. AndPiekBoh 156.
– Nie tylkom połknął sto Lwow, stto [!] Orłow, ále oraz y wszystko ono Báłwochwálstwo Pogáńskie. AndPiekBoh 120.
– Wrzały cztery bánie v ognia, z potráwámi w kuchni rodowitego Plánety [Słońca]. AndPiekBoh 37.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– Ktorzy [dzisiejsi poeci] od dawnych, dobrych nákradszy wierszow, zá swe własne vdawáć zwykli, żadney tám nie maiąc własności, oprocz kilku árkuszy Pápieru y bánieczki inkaustu. AndPiekBoh 13.
– Diabeł [jest] dawnym y szkodliwym bánitem, że wszystkich części świátá. AndPiekBoh 62.
– B. Ktoż był Wynálazcą́ tey […] Philosophiey. T. Bárbarczykowie, á słuszniey názwáni Afrikáni. AndPiekBoh 151.
patrz: BARBARCZYK
– Te zaś Bárbárczyki, Dziánnetty [...] iać rozumiem że są włáśnie sámego W. Mci. AndPiekBoh 2.
patrz: BARBARCZYK
– Daedalus Siodlarz áby zrobił siodło […] ná Dzianetty, Bárbárczyki. AndPiekBoh 2.
patrz: BARBARCZYK
– Wstąp oraz do Barona vciechy wszystkiey płci białey, oznaymuiąc, iż [...] poiedziem na łowy. AndPiekBoh 13.
patrz: BARON
– Ogłaszam dzieła Rycerskie nayprzednieyszego w zacności Barona z Troie [Bohatyra strasznego]. AndPiekBoh 134.
patrz: BARON
– Dawszy barwę, y po dardzie każdemu, boku mego kazałem pilnować. AndPiekBoh 142.
patrz: BARWA
– W błękitnych murách niebieskich obáliwszy przednieyszą básztę [...] w krew á popioł obracałem wszytko. AndPiekBoh 6.
patrz: BASTA, BASZTA
– Dziękuię vbogi z bedłek, káżdy z tych Ich Mościow sposobny zá pierwszą znáiomością kazać mnie wbić ná pal, álbo záwiesić ná stálistym haku. AndPiekBoh 77.
– Po Obrzezániu onym, gdy się gwáłtem przy mnostwie Iánczárow, on Bápptási z brzytwą począł przymykáć do moiey kiełbásy, w sile y zápálczywości zwyczáyney, ktorami przez czás nie máły wypádłá byłá z pámięci. wyszárpnąwszy zártko bystro wyostrzoną brzytwę, z ręku mowię onego Báppászego Fátowi, Plánetom, Ottománowi, Wezyrom Bászom Beclerbejom y Iánczárom wszystkim popryskowałem do samych uszu gęby. AndPiekBoh 110-111.
– Toć czynili Bassowie Wezyrowie, Czauszowie, Sandziakowie, Beilerbeiowie [oddali hołd Bohaterowi]. AndPiekBoh 14.
– Zydzi miasto biretow łbámi witáć Wmści muszą. AndPiekBoh 15.
– Ia zniewolony gniewem nienáwiścią, holerą, y bestyalską furią [...] dobywszy páłászá, takem dmuchnął zartkim bułatem. AndPiekBoh 159.
patrz: BESTIALSKI
– Własnymi rękomá dobywszy sercá, w tłoczę w nie furyą Orlándową, męstwo Rynáldowe, y niepohámowáne bestiálstwo Rádámánthowe. AndPiekBoh 73.
– Dlá mnie sámego każ z gotowáć Pásztecik, z Fráncuská ze śpiku Lwich kości, z ięzykow pádálczych, z szyiek niedzwiadkow, y z mozgu [...] Bázyliszkow. Iać się nie będę lenił bieżeć do Libiey; y tám szukáć tych bestieczek. AndPiekBoh 10.
– Im kto beśpieczniej żyje, tym iest weselszy, y spokoynieyszego ánimuszu. AndPiekBoh 143.
– Klekocze biáłáwy Bocion. AndPiekBoh 57.
patrz: BIAŁAWY
– Wszystká płeć Białogłowska swoy wzrok ná mię tylko samego, dáwno, dawno obrociła. AndPiekBoh 45.
– Kortezánny białey płci w czerni, czarney záś sierci rády chodzą w bieli. AndPiekBoh 63.
patrz: BIEL
– Miedzy wyspámi Bárlowerskiemi, morze ma grunt biały, od ktorego się wody bárzo bieleią nákształt śniegu. AndPiekBoh 140.
– A to co znáczy, mieć Greckiey plci, álbo z bielusieńką twarzą Pánią stárą. AndPiekBoh 44.
– Przedtym odważni Káwálerowie, bláchu tylko przedniego záżywáli. AndPiekBoh 26.
– Xięzyc zbladł [...] groząc oną swą bládáwością, że mnie niepogodą tęskliwą [...] miał wolą koniecznie [...] záláć. AndPiekBoh 121.
– Złocistym promieniom iego [Słońca] bládáwe vstępuią gwiazdy. AndPiekBoh 3.
patrz: BLADAWY
– W krotkim czásie miásto Korony [...] nosić będę ná głowie mey sferę Słoneczną y sferę bládáwego Xiężycá. AndPiekBoh 11.
patrz: BLADAWY
– Lecąc ku dołowi, z dziuráwiłem niebo Iowiszowe [...] Venerzyne [...] y Xiężycá bládáwego. AndPiekBoh 14.
patrz: BLADAWY
– Mow zá mną Błaźnie, żebym cię rozumiał. AndPiekBoh 40.
– Ktory nie śmie odbieráć dowodu [...] y nagrody, należących cnocie swey [...] tákowy nazwáć się nie może, chyba nikczemnym [...] y thorzowátym błaznem. AndPiekBoh 127-128.
– Kazałem dáć káptur ná głowę, ze dwiema vszomá oślemi iáko Błaznowie stroić się zwykli. AndPiekBoh 91.
– Xięzyć sąm przez się nie świeci, ieżeli iásnosci nie weźmie od Słońcá, otoż widzisz żeś błażen. AndPiekBoh 18.
– Drwisz Błażnie, idź tám gdzieć każano. AndPiekBoh 36.
– Błękitniáwe Niebiosá wdziały ná się odmienność krwáwego coloru. AndPiekBoh 108.
– Zá dawnych czásow, miewał Rzym Krole, Dictatory, Trybumy, Burmistrze, Patriciuszow y Plebejuszow. AndPiekBoh 16.
– Wzdyćbym y ia iakożkolwiek wsparty datkiem y hoynością Bohátyrską nie przyszywał łáty, do łáty y nie chodził podle botá záwsze. AndPiekBoh 67.
patrz: BOT, BOT, BÓT, BUT
– Zá Bromą mieyską ná wyniosłym mieyscu. AndPiekBoh 46.
– Ná tey niskości ziemskiey niemasz tákowych niedzwiedzi, ktorzyby się mogli convenienter stosowáć, do męstwá y bráwáryey moiey. AndPiekBoh 13.
patrz: BRAWARIA
– Męstwo, odwagá y bráwurá moiá, nic nie iest inszego, tylko pył wyczesány z kápturá męstwá Marsowego. AndPiekBoh 116.
patrz: BRAWURA
– Gęstemi obmowiskámi, szacowániem, pokázuią to, że zá figę nie ważą bráwury moiey. AndPiekBoh 61-62.
patrz: BRAWURA
– Demogergenes postrzegszy czás wyiázdu, moiego z pomięszáney breły, vderzył fátálnym swym pálcatem w gruby ogrom Cháósá. AndPiekBoh 78.
– Przypátrowałem się [...] AEthnie wyrzucáiącey ze wnętrznych swych Otchłáni ogniste breły. AndPiekBoh 142.
– Spienięzywszy másłá y bryndze spráwił sobie [owczarz Pallantes] szeroki pás śrebrny. AndPiekBoh 148.
– Niechcąc broczyć krwią szátánską bułatu moiego, porwawszy oś przednią od Károce [...] okładáiąc nielutościwie z obu rącz, zniosłem hufiec. AndPiekBoh 164.
patrz: BROCZYĆ
– On osiwiáły Brodáfiás Demogergenes rozdzielił Cháós niezbrodzony. AndPiekBoh 27.
– Záczniesz Wmść brundyz wesoło z Niemiecká, żeby miał dáć zá co pálmę Bachus Wmści. AndPiekBoh 46.
patrz: BRYNDYZ
– Gerberus Brytan piekielny ze trzemá łbami troisto pászczekowáty, gryzł kości. AndPiekBoh 101.
patrz: BRYTAN
– Aza niewiesz iż obzercá káżdy, stawa się Báłwochwalcą brzuchá, y káłduna swego. AndPiekBoh 156.
patrz: BRZUCH
– Oho, Diable z tákim áppetytem! żadney z Wmcią comparatiey mieć nie może Theogenes, co sąm ieden pozyrał pieczonego by naysrozszego bucháiá. AndPiekBoh 120.
– Zacność osob, lubo w máłey Frequentiey, bucznie zdobiły [!] stoł záiątrzonego Monárchy [Plutona]. AndPiekBoh 100.
patrz: BUCZNIE
– Będą się miáły buczno te niebywáłe w domu Wmści Mátrony, popráwią się znácznie y potyią pewnie. AndPiekBoh 80.
patrz: BUCZNO
– Wolę ia iużto prożno przestáć, ná swym rumiánym śledziu, y ná bułce obroczney chlebá. AndPiekBoh 37.
patrz: BUŁKA
– Wstąp oraz y do Cápitolium roskazuiąc Senatowi Rzymskiemu żeby mi przysłał szátę Burmistrzowską. AndPiekBoh 51.
– Wielka liczbá Galer, Okrętow, y Galionow formowáłá strászną y niezwyciężoną ármádę przy brzegách burzliwe[g]o Oceánu. AndPiekBoh 12.
– Stráśliwy Bohátyrze burzący á nie wczoráyszy Tryumfatorze. AndPiekBoh 1.
patrz: BURZĄCY
– Po ktorym [karku oceańskim] trzeszącym się burzliwie, rowno z wichrem poświstuiącym, w kilku minutách przypadłem do miástá AEoli. AndPiekBoh 51.
patrz: BURZLIWIE
– Stráśliwy Bohátyrze burzący á nie wczoráyszy Tryumfatorze. AndPiekBoh 1.
patrz: BURZYĆ
– SAturnus Syn Vranow Monárchynie ládáiákich Provincyi máiąc ociążoną płodem Zonę swą Opę, á nie spodziewáiąc się prędkiego złożenia y połogu, wypráwuie czterech Korybantow, vzbroionych káráceną, y czworográniástemi buzdyganámi, z Károcą czteromá srogiemi Lwámi záprzężoną, zápraszáiąc mnie gorąco do páłácow stolice swoiey, ná záwołány bánkiet, oraz chcąc mnie mieć y kumem przyszłego potomstwá. AndPiekBoh 124.
patrz: BUZDYGAN
– Toć czynili Bassowie, Wezyrowie, Czauszowie. AndPiekBoh 14.
– Brzuch ledwie nie do kolan, w ktory się cztery cebry piwne wlewáły. AndPiekBoh 143.
– Zá tą Wmci Macrologią rozumiałem, iż ci Pánowie Posłowie mieli Wászmości cáłowáć w ceł [!] własńego siedzenia. AndPiekBoh 72.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Strzáła [...] w zrenicę sámego vgodziłá Plutona [...] ktory [...] Wyszárpnie strzáłę y poda Nessusowi Centaurowi. AndPiekBoh 24.
– Nie mász rośleyszego Krolá, Dictatorá, Tribuná, Burmistrzá, Censorá [...] nád Wm. AndPiekBoh 16.
patrz: CENZOR
– Żadną miárą widzieć się nie mogłá roznica, natiey [...] Háldeyskiey od AEgyptskiey. AndPiekBoh 90.
– Merkuryusz ma to z nátury, że z dobrym dobrze, á zły ze złym záwsze, podobny będąc Hámeleonowi odmiennością nieustáwiczney bárwy y koloru. AndPiekBoh 81.
– Cháós złożone iest że czterech Zywiołow, z Ziemie, z Wody, POwietrza, y Ognia. AndPiekBoh 27.
patrz: CHAOS, CHAOS, CHAÓS
– Záczynąm máteryą porządną o rozdzieleniu sztuki nieporządney Zywiołow, ktorą názwáłá stárożytność, Cháós. AndPiekBoh 27.
patrz: CHAOS, CHAOS, CHAÓS
– Dobrzeby roskázáć przyść Bálwierzowi, żeby z vbitego białku vczyniwszy chłodne do stłuczonego przyłożył rázu. AndPiekBoh 43.
patrz: CHŁODNE
– Ktoli tám w Domu diabelskim będzie mogł plastr chłodzący przyłożyć Wmści. AndPiekBoh 42.
– Dárowałem kocháney swey Zoffiey, żeby sobie onemi [drogimi kamieniami] roskazałá uháwtowáć spodnicę ná powszednie chodzenie. AndPiekBoh 81.
– Biez dowiedz się, ieżeli me száty wygotował Kráwiec ná chodzenie powszednie. AndPiekBoh 135.
– Wzdyćbym y ia iakożkolwiek wsparty datkiem y hoynością Bohátyrską nie przyszywał łáty, do łáty y nie chodził podle botá záwsze. AndPiekBoh 67.
patrz: CHODZIĆ
– Ia zniewolony gniewem nienáwiścią, holerą, y [...]furią [...] dobywszy páłászá, takem dmuchnął zartkim bułatem. AndPiekBoh 159.
– Niemász rzeczy ozdobnieyszey, niemász chwalebnieyszey iáko mieć experientią rożney Fortuny. AndPiekBoh 92.
patrz: CHWALEBNY
– A ieżeliby y więcey dowiedźieć się chćieli iáko częstokroć ćiekáwi czynią, y pytáli się gdźie często przemięszkiwąm/ odpowiesz, iż Europá wszystká naymnieyszym Alkierzem iest rezydentiey moiey. AndPiekBoh 16.
patrz: CIEKAWY
– Aptykarz dystilluiąc miasto cynamonu y kanaru, proch z piętnastu Czarownic spalonych, niech w wino wsypie. AndPiekBoh 58.
– Nie są rzeczy podobne, ábys Wmść nie smiał záyrzeć piąćiu Zonas między ktoremi ták szrzednia inter Tropicos będąca, dla wielkiego y nieznosnego upalenia iáko drugie dwie pod Arktyckim, y Antárktyckim cirkulem lezące, dla cięzkiego zimná, nie sposobne do mieszkánia, owe zás dwie, dla umoderowánego powietrza, są pełne ludźi dla sposobnośći do pozycia, iáko o tym pisze Ouidiusz. AndPiekBoh 160.
patrz: CYRKUŁ
– Nie są rzeczy podobne, ábys Wmść nie smiał záyrzeć piąćiu Zonas między ktoremi ták szrzednia inter Tropicos będąca, dla wielkiego y nieznosnego upalenia iáko drugie dwie pod Arktyckim, y Antárktyckim cirkulem lezące, dla cięzkiego zimná, nie sposobne do mieszkánia, owe zás dwie, dla umoderowánego powietrza, są pełne ludźi dla sposobnośći do pozycia, iáko o tym pisze Ouidiusz. AndPiekBoh 160.
patrz: CYRKUŁ
– B. Wracąm się Sekretarzu kochány, z Piekielnych Provincyi, w ktorych co rok czterykroć zwykłem náwedzáć[!] dobrych Kompanow, y miłych Przyiaćioł moich. AndPiekBoh 40.
– [...] w Roz: 21. fol. 76. Bohátyr Strászny Cupidyná czterystą policzkow zgromił [...]. AndPiekBoh 164.
patrz: CZTERYSTA
– Mali ktory z nich Dámásceńską száblę. AndPiekBoh 17.
– Ręká Wmci z tym páłászem byłá nożem Delphiáckim ktorego názywano do rzezánia ofiárowánych cielcow. AndPiekBoh 97.
patrz: DELFIACKI
– Poturbowáni Senatorowie, zátrwożeni Obywátele, Delphinowáci [...] to tám, to sám, ruszáć się viritim záczęli. AndPiekBoh 51.
– Subtelna tám skoreczká, lepieyby kápci kázáć nárobić, z ierchy tego delikaciká gornego [Kupidyna] [...]. AndPiekBoh 81.
patrz: DELIKACIK
– Ato tymi twemi mowy wykrętámi, pewną sobie złą spráwiwszy z gotuiesz ná grzbiet y kośći z twárdey dębiny influxią. AndPiekBoh 77.
patrz: DĘBINA
– A diabłáz AndPiekBoh 54.
patrz: DIABŁAŻ
– To to raż, to ćięćie, to dmuchnienie, iuż nie ná źimną wodę (iáko więć [!] mowią) spárzywszy się vkropem. AndPiekBoh 159.
– Rozkaz więc Trębáczom y Doboszom, áby w dzień popisu, w trąby y bębny vderzyli hucznie. AndPiekBoh 3.
– W Azyey iákieli się tam dokazało dokazánie, z ręku Wmci Rycerskich. AndPiekBoh 137.
patrz: DOKAZANIE
– Z przyszłego [czasu] co się dopiecze, to niech odkrawa. AndPiekBoh 80.
– Żebyś Wmć ziadł y Diabłá niedopieczonego. AndPiekBoh 10.
patrz: DOPIECZONY
– Iutrzeńka [...] obaczywszy dowárzone potráwy, wydáie, przynosi, y stáwia ochotnie. AndPiekBoh 37.
patrz: DOWARZONY
– O tym dowodnie pisze Ovidius. AndPiekBoh 142.
patrz: DOWODNIE
– Drabował Kupieckie Regestra w poboczney izdebce. AndPiekBoh 30.
patrz: DRABOWAĆ
– Potym drábowániu być Wmci, ná drabinie vpewniąm, prędko, Ia idę. AndPiekBoh 33.
patrz: DRABOWANIE
– Iezeli w tey łoznicy tám Epiká zástąpiła, rácz to vczynić Drágmátice y Lirice Siostrom, ztą iednák konditią, żeby nie rodziły chyba dobrych Poëtow. AndPiekBoh 39.
patrz: DRAGMATYKA
– [u Pegaza] Czáprák buczno háwtowány AEpiką, munsztuk był przy bogátym nagłowku Drámmátycki. AndPiekBoh 104.
– Hydrá gráć będzie na Dromli. AndPiekBoh 102.
– Wsiadayże ná Dromederá, á biez do AEgyptu. AndPiekBoh 58.
patrz: DROMEDER
– Alexánder Wielki drwił iáko Drwal nie máły. AndPiekBoh 144.
patrz: DRWAL
– [...] wołowiáney [bani] duszyłá się śmierć Sáturnusowá [...]. AndPiekBoh 37.
– Poznałem zoczywszy [...] Kápitaná Stobiygłowę, Kápitaná Duszygardziełá [...]. AndPiekBoh 153.
– Diffiterę Iowiszową wrzuć w kont miásto szmáty zgodney do vtárcia dná wsiedzeniu z obustron mięsistym. AndPiekBoh 10.
patrz: DYFFITERA
– O nędzny dzieciuchu Cupidonie, o vtrapiona miłości, iá rádzę miey się ná pieczy, y bądź ostrożnym, niedáiąc się ták niespodziewáno zápalić, bo ináczey rozleciawszy się ná cztery szmáty, vznáćbyś musiáłá co to iest gniew Bohátyrski y zápálczywość iego. AndPiekBoh 94.
patrz: DZIECIUCH
– A ktożby się nie zfátygował, ták vstáwicznie biegáiąc, latáiąc, pływáiąc zmorząnymby został y sam Hercules, Atias y potężny Sámson, nie tylko ten dzieciuszek máły, iáko być powiádáią Cupidyná. AndPiekBoh 82.
– Dziękuię vbogi z bedłek, káżdy z tych Ich Mościow sposobny zá pierwszą znáiomością kazać mnie wbić ná pal, álbo záwiesić ná stálistym haku. AndPiekBoh 77.
– Skończywszy poselstwo dziostry, pomniy więc powiedzieć y roskázáć stárszemu Słudze swoiemu, iż iutro mam wolą pychą nádętym dostátnie bánkietowáć bánkietem, piąciudźiesiąt Kápitanow, ktorzy szczęśliwie Expeditie swoie skõczywszy, wczoray powrociwszy stánęli w páłácách moich. AndPiekBoh 9.
patrz: DZIOSTRA
– Proszą ábym z nimi dziostrował, y do pierścienia gonił z kopiią. AndPiekBoh 8-9.
– Kucharz ochoczy, zawinąwszy rękawy, y kolistym opasawszy się fartuchem, pocznie ostrzyć, noz. AndPiekBoh 34.
– Puściłem się płáwem záczętym ku nayblizszemu brzegowi, gdzie mnie czás rátował stoiąc ná cyplu pozeráiącey rzeki, rzuciwszy mi fáscykuł y drugi niepoliczonych wierszow. AndPiekBoh 114.
patrz: FASCYKUŁ
– Postrzeżem, álizci fázan stánąwszy záraz się położy, prędko skoczywszy z wydáną siecią, miásto przepiorki nákrylismy Cupidyna. AndPiekBoh 33.
– Z podziwienia urodziłá soę Pholosophia y to miłe philosophowánie. AndPiekBoh 161.
– Z podziurawionego firmámentu, iák deszcz spadáć ku dołowi, rosłe y nierosłe poczęły gwiazdy. AndPiekBoh 6.
patrz: FIRMAMENT
– [...] zdziuráwiłem iák rzeszoto wszystko firmamentum. AndPiekBoh 6.
– Nie iesteś Physiognomus, á o Physiologiey nigdyć się nie śniło. AndPiekBoh 1.
– Iákoż y ci co o rzeczách náturalnych pisáć zwykli, powiádáią, że melánkolik widzi przez sen czarne rzeczy, smętne osoby, żałobne ákty, phlegmátyk dzdze, náwáłnośći morskie, niepogody, y mgły wilgotne [...]. AndPiekBoh 2.
patrz: FLEGMATYK
– To byłá foremna, tráktuiąc raz máteryą bárzo potrzebną o reformowániu rocznym, áby káżdy mieśiąc miał swoy własny Xiężyc ze dwudźiestu ośmiu álbo dźiewiąćiu dni, ták wielu godźin y ták wielu minut, ziácháło się bárzo wielu filozofow, y nie máło Astronomow dla dokończenia Affektow w miánowáney máteriy. AndPiekBoh 18.
patrz: FOREMNA
– Iako będę mogł nayforemniey wykształtnię (ábym się Wmći mogł przysłużyć y moią reputátią cále záchowáć) Orátią moię, w ktorey przydáwać to, żeś Wmść. vstáwicznego gniewu pełen y zápálczywośći, rzecz widzę być niepotrzebną bo ták srogą y surową przeráżeni wiádomośćią przyrodźenia Wm. odiádą nie przystępuiąc pocáłowániá száty przy witániu wiedząc, iż gniew ostry á zápálczywość poleruie y bystrą bron czyni y wysłáwiá [...]. AndPiekBoh 15.
patrz: FOREMNIE
– Rozumiem iż coś więcey nád sześć Niedźiel w połogu leżeć muśiáłá Ieymość Páni Mátká Wmći, po ták cudownym y foremnym porodzeniu [...]. AndPiekBoh 19.
patrz: FOREMNY
– Człowiek szczęśliwy, owszem naywiększy Fortunat. AndPiekBoh 119.
patrz: FORTUNAT
– Zacność osob, lubo w máłey Frequentiey, bucznie zdobiły [!] stoł záiątrzonego Monárchy [Plutona]. AndPiekBoh 100.
patrz: FREKWENCJA
– Káżdy Furfant zwykł ták zdobić swe spráwy, á obieś prostotą cnotliwego pokrył zdradzieckie vczynki. AndPiekBoh 147.
patrz: FURFANT
– [...] Tysiphone słodkim mnie karmiłá mlekiem, gniewu [...] nienawiści, pomsty, furoru, y zápámiętáłey desperátiey. AndPiekBoh 65.
patrz: FUROR
– Nie iesteś Physiognomus, á o Physiologiey nigdyć się nie śniło. AndPiekBoh 1.
– Po odmienieniu koszule, postrzegę grono Ludzi powaznych, y z poyrzenia sámego poszánowánia godnych, ktorzy oddawszy nalezytą reverentią y salue, zdumieli się w podziwieniu głębokim, widząc Osobę Bohátyrską károcę, Bellonę, y zápocone gádzinowáte Wozniki, ták mowię w głębokim po-dźiwieniu, żem rzec musiał pytáiąc czemuby się dziwowáli y co są zá Ludzie? AndPiekBoh 160.
– Trefunek gálánty ná rękę y strone Wmśći. AndPiekBoh 148.
patrz: GALANTY
– W tey przechadzce, ná grono nádobnych nápadłem Pástorell, gotowych do taneczká, vpraszáiąc mnie tak o Muzykę, iáko y o skoczkow. Ná ktorych żądanie (ná prętce ináczey nie mogąc postąpić) roskazałem vstroioney w szátę gorze Párnásso, z Apollinem, z Muzámi do zágrániá, á Gorom wszystkim do gálárdy stánąć. AndPiekBoh 133.
patrz: GALARDA
– Nereidy, Nimphy morskie z Tritonámi, rożne Báletty, Gálárdy z Fráncuská, Włoská, Hiszpáńska skonczywszy, chyżo wekiery dla vkontentowánia moiego, y osoby moiey skakáć musieli. AndPiekBoh 50.
patrz: GALARDA
– Tám wzbudzony melodyą wiecznych lámentow, prosiłem Proserpiny w taneczek, z ktorą kończąc, potym gálárdę vtrapienia wiecznych wiekow, czyniąc Capriolle, tákem chyżo skoczył, iż iákem łbem przebił gorny sklep, ták ná doł spadáiąc zdziuráwiłem dno ná wylot piekielne, Pluton postrzegszy, niesłycháną ruinę Páłácow swoich, násępiwszy się, nos powiesił, frásuiąc się o Mulárze, ktorych z stánowiska mego Marsowego obiecawszy przysłać, po oney gálárdzie ocierałem pot z czołá, wesołą wyciśniony pracą. AndPiekBoh 101.
patrz: GALARDA
– Ták ármuiac Gálliony, ták ármuyćie Okręty y Gallery, wy woienni Kápitanowie u WOienniká vczćie się woiowáć. AndPiekBoh 109.
– Toś ie [części świata] Wmść pewnie w Cosmográphiey, u Cosmográphow wymálowáne záyrzał, ktora w sobie záwiera, opisanie świátá álbo też o Geográphiey, ktora sámey tylko źiemie położenia opisuie naprzednieyszych Provincyi rzekámi á gorámi granicząc. AndPiekBoh 137.
– Artofiláx tym bárziey pocznie gębowáć, zwyczaiem kociszkow Krákowskich odpowiádáiąc surowie y ostro. AndPiekBoh 85.
patrz: GĘBOWAĆ
– Iákoż zostać mogłá brzemienna Smierć, to kościste cudo, nie máiąc tylko gnaty wyschłe á skorę? AndPiekBoh 21.
patrz: GNAT
– W ochoćie vczciwy dáie chlebá tym, ktorzy go náwiedzáć zwykli y depcą progi domu iego, nie vstępuiąc do Gołębieńcá. AndPiekBoh 127.
– W tey przechadzce, ná grono nádobnych nápadłem Pástorell, gotowych do taneczká, vpraszáiąc mnie tak o Muzykę, iáko y o skoczkow. Ná ktorych żądanie (ná prętce ináczey nie mogąc postąpić) roskazałem vstroioney w szátę gorze Párnásso, z Apollinem, z Muzámi do zágrániá, á Gorom wszystkim do gálárdy stánąć. AndPiekBoh 133.
patrz: GÓRA
– Iutro wprzod nim Iutrzenká záránna pocznie rospędzáć lamp nocnych zbládá połáiącą światłość [...] biez do gor Ryphaeyskich. AndPiekBoh 68.
patrz: GÓRY
– Muzy gráć y śpiewáć będą wyskoczne Baletty. AndPiekBoh 112.
patrz: GRAĆ
– Dzieci wychowáne posyłáne záraz bywáią do skoł, y Akádemiy rożnych, áby się vczyły czytáć, pisáć, Grámmatiki, Poëziey, Rhetoryki, Filozofiey, Iurisprudentiey y innych náuk wyzwolonych. AndPiekBoh 20.
patrz: GRAMATYKA
– Wmść iesteś tym, ktorego dostoieństwu y grándezzy, słońce reverentią chcąc vczynić, wypada z zagránic Indyiskiego morzá. AndPiekBoh 93.
patrz: GRANDECA
– Ná koniu wiádę w Działo, vzbroiony w káraczenę zdobytym páłászem, dla tym okazálszey grandecy. AndPiekBoh 54.
patrz: GRANDECA
– Bo to Pánie Przyiacielu pilnuiąc Dworu moiego, nie należy z Hiszpanská z gory stąpáć, y gębę odąwszy chodzić, álbo Párthenopenskich, przestrzegać grándecy, y wyniosłości. AndPiekBoh 158.
patrz: GRANDECA
– Wielmożny Bochátyrze [!] Strászny, vważaiąc dzielność, vważáiąc powagę, grándezzę, vważáiąc moc, siłę, rozrywkę, dowcip, poięcie, koncept, rozum, vważáiąc Akty dził u odwag niesłychánych, ktoremiś Wmść nápęłnił vszy tu y owdzie słucháiących, nie mogę być inszego rozumienia, inszey wiáry, inszego mniemánia, tylko żeś Wmość zwiedzieć raczył większą część, (bá co mowię większą część) świáta vniwersalnego. AndPiekBoh 136.
patrz: GRANDECA
– Pomnieć świát będzie pewnie, o Appáráciku, ktorym wyrządził świátu, iż okiem przenosił grándezę moię. AndPiekBoh 90.
patrz: GRANDECA
– Niemogąc iá być wyrodkiem grándezy y męstwá moiego, prosiłem do siebie ná bánkiet Smierci kościstey, y osmolonego Diabła wielkich y kochánych Przyiacioł moich. AndPiekBoh 20.
patrz: GRANDECA
– Milcz grdulu nikczemny. AndPiekBoh 89.
patrz: GRDUL
– Mieli ią [fortunę] zá naywiększąnie Boginią, lecz puł Boginią tytułowáć, ći niewypolerowáni Grdulowie. AndPiekBoh 157.
patrz: GRDUL
– Skoro się ta Astronomicka y Filozoficka do gromady z kupiła Sekta, zaraz każdy z nich według swego zdania podawał sententią traktuiąc ow o niebiosach a ow o Planetach, ten o Słońcu, ten o Xiężycu, ten o gwiazdach. AndPiekBoh 18.
patrz: GROMADA
– Wziąłem ná się miásto zbroie Wiezą Nembrotowską, Taurum gorę miásto misiurki ná łeb, Lábirynt Kretenski, miásto łubia przypasałem do boku, miásto Łuku porwałem srokátą Tęczę, miásto Strzał, zábieráiąc wszystkie Pirámidy AEgyptskie, ktorymi Polos Borealem y Australem gruchocząc zdziuráwiłem iák rzeszoto wszystko firmamentum. AndPiekBoh 6.
patrz: GRUCHOTAĆ
– Trzy są pioruny ktore zartko wypadáią z reku huczno grzmiącego Iowiszá. AndPiekBoh 26.
patrz: GRZMIĄCY
– Sáturnus czásem żyie, lubo nie dla áppetytu,dwánaście dorocznych Mieśięcy ná czczo połknie, Iowisz z swey piorunney kusze, niech strzela grzywaczow, Mars niech sporządźi ármatę, Słońce niech wędźi wędzonku, Merkuriusz iáko Cursor niech Listy od Wschodu należące, áż do Zachodu odnieśie. AndPiekBoh 144.
patrz: GRZYWACZ
– Gwałcił swe w tey mierze Sáturnus przyrodzenie, nie dla czego inszego, tylko chcąc mieć osobę Wmści ták zacną kmotrem. AndPiekBoh 124.
patrz: GWAŁCIĆ
– Niewidomym trybem gwałci [magnes] ciężar zeláżá. AndPiekBoh 58.
patrz: GWAŁCIĆ
– W tychże polách Elizeyskich zástánę chudych Derbiszow gwałt. AndPiekBoh 36.
patrz: GWAŁT
– Wicher powstał y gwałt popędliwych wiátrow. AndPiekBoh 50.
patrz: GWAŁT
– A ták zápraszáiąc do tego mego Gálionu przydasz, iż záraz do ozdobney Párthenopę przypłynąwszy, ślub nierozerwáne Małżeństwá z Iey Mścią wezmę. AndPiekBoh 112.
– Człowiek ma zdobić intellekt, splendorem náuk y vmieiętności. AndPiekBoh 115.
patrz: INTELLEKT
– Káżdy człowiek skoro się vrodzi, záraz się interessuie do niego, y rości w nim skłonność álbo złą [!] álbo dobrą [!] do zabaw, spraw, postepkow, y życia. AndPiekBoh 77.
– Słysz, pytay się o Minerwie, Inwentorce oliwy po lewey ręce w Páłácu powietrznym. AndPiekBoh 140.
patrz: INWENTORKA
– Iáko więc Iádácze cielęcą obracáią głowkę. AndPiekBoh 38.
patrz: JADACZ
– Miásto árkuszá Pápieru, porwiey skorę Smoká Hesperyskiego, miásto piorá rog Iednorozców. AndPiekBoh 13.
– Sło[ń]ce [...] skosztowawszy potraw, swey dopadszy złocistey károcy, idąc w drogę, mnie iedurnusienkiego zostáwuiąc v stołu swoiego. AndPiekBoh 37.
– Iowisz odiąc krolestwo Plutonowi, á Pluton posieść Monárchią Iowiszowską groził. AndPiekBoh 86.
– Przyczynę wniesiesz o Iurgield, nagrodę, y praeeminentia wszystkich. AndPiekBoh 55.
– Dla czeládzo [...] niech będzie [...] padalec Kádmáriski. AndPiekBoh 10.
– Záczym viąwszy tłomok trokámi, bez Przewodniká, beż Pocztarzá; beż Kálauzá, sam pilno záczętą drogę konczyć muśiałem koniecznie. AndPiekBoh 84.
– Vbiwszy Kiernozá Kálidońskiego, oszczepem w serce sámo vgodzić chciałem Niedzwiedzicę záiuszoną bestyą. AndPiekBoh 13.
– Gádu, gádu, á pśi w krupy, y my temi rozmowámi nie opárlismy się áż wsáme yVenetiey, gdźie się mieć będźiem dobrze ná ostrygách, ná dobrey Romániey, y ná Muszkátelli Kándeyskiey. AndPiekBoh 98.
– Tegoż záżyię sposobu, tylko w iednym stopniu rożnego, gdyż nie pieszo wnidę, ale ná koniu wiádę w Działo, vzbroiony w káraczenę zdobytym páłászem, dla tym okazálszey grándecy. AndPiekBoh 54.
– Proserpiná leżąc wznák od onego rázu, przyszedszy trochę do siebie, zemdlonym poczęłá wołáć głosem, ách ách niestetysz, ách niestetysz zábiram. Pluton słysząc lubo ránny, daie Plenipotentią pospolitemu ruszeniu Szatánskiemu, áby mie żywo poimawszy do wieczney wrzucili kátusze, wiąząc ręce y nogi siárczystemi pádálcámi, co się woczemgnieniu stáło. AndPiekBoh 42.
patrz: KATUSZ, KATUSZA
– Bà y Amphion instrumétem wydłubànym nà kształt Borykowskiey kobzy, àza nie wyniosł murow y nie zbudował miàstà. AndPiekBoh 133.
patrz: KOBZA
– Gdyby to potomstwo leniwego Planety, zostało między Baranem, Bykiem, Lwem Koziorozcem i inszemi bestiami, niebieskiemi, mielibyśmy na czym, przysiodławszy kulbakę czerkieską, pocztę rozsyłać. AndPiekBoh 126.
– [...] ieżeli Wmć widzieć dotąd nieraczysz, iáko grzmi grzmot gorny, iáko páłáią kometowie strászliwi, iáko żárliwym płomieniem błyskáwicá szermuie, iáko pioruny biią, iáko rzuca skáłámi trzesienie ziemie, ráczże podnieść wesoły wzrok swoy ku Monársze moiemu, obaczysz żywy y prawdziwy grzmot, błyskáwicę, pioruny, komety, trzesienia ziemie, zburzenie Miast, Fortec, Prowincyi, Państw y wszystkich nowych świátow. AndPiekBoh 59.
patrz: KOMETA
– Toś ie [części świata] Wmść pewnie w Cosmográphiey, u Cosmográphow wymálowáne záyrzał, ktora w sobie záwiera, opisanie świátá álbo też o Geográphiey, ktora sámey tylko źiemie położenia opisuie naprzednieyszych Provincyi rzekámi á gorámi granicząc. AndPiekBoh 137.
– Grá kart y kostek z dawná nágániona, Aza Wmść niewiesz że Chilon Spártánczyk, wyprawiony do Corynthian, dla záwárcia pokoiu, przyiażni, y wieczney ligi, zástawszy Mágistrat zábawiáiący się kostkami, nie tylko Poselstwá nie odpráwił, ále y nie przywitawszy, názad powrocił, niechcąc sławy Spártánskiey, szpecić przyiáźnią Korinthian kostyrow ták wielkich. AndPiekBoh 43.
– Wánná niech będzie pełna łez krokodilowych. AndPiekBoh 10.
– Kortezánná, iest nátury Krokodylowey, ktory zámorzywzy, nád trupem płácze. AndPiekBoh 63.
– T. Słuchaymyż tego nowo záczętego háłásu, B. Ledwie co otworzywszy ustá, słowo y drugie wyrzecze Xiężyć, áliśći záraz bieży ná pośiłek odchod, y przychod morski, bieży dwánaśćie titułow iego, bieży Przybysz, bieży Záćmienie, beży Now, Pierwsza Kwádrá, leći Pełnia, bieży ostátnia Kwádrá, bieży złotá liczbá, bieży okrąg Słoneczy, poczet Rzymski, Litera Niedźielna, Epacta, y Niezgodá wszystkich rzeczy ludzkich, ći wżywe oczy iuż wpuł uduszonego z ręku wydárli Xiężycá, ktory uchodząc, uśiadł blisko Słońcá Brátá swego, spráwuiąc ustáwiczne w swym się złączeniu Záćmienie [...] AndPiekBoh 121.
patrz: KWADRA
– Obawiáć się należy, żeby záś zászedszy w Lábirynth Poëziey, nie przyszło zaść oraz y w głowę. AndPiekBoh 25.
– [...] wziąłbym Koronę Ariádny, ktora nie ledáiáko pomogłá Thezeuszowi, wchodzącemu w lábirentá [...] AndPiekBoh 11.
– Pisze mi [Petrarka], pisze, iż się vskarża ná mnię Párnássus, y lámentuie, żem Poezyą Epikę Zonę iego, miał wczoray v śiebie ná poduszcze, y żem go vczynił Arcykornutem [...]. AndPiekBoh 39.
– Sąm będąc v złocistego stolu, do Risum Iowiszowego ściągnąłem rękę Bochátyrską, z ktorego żywa pará leciáłá, iák mgłá poránna. AndPiekBoh 38.
patrz: LECIEĆ
– Lekko, lekko, Pánie moy, nie chwytáiąc się ták z prętká, wáruy się Wmść spárzyć. AndPiekBoh 49.
– Miásto Pacholąt, Dworzan, y Strukcászych będą Cyklopi, Antropophágowie, y lestrygonowie w nową ustroie ni bárwę zrobioną z łupiczy iádowitych pádálcow. AndPiekBoh 102.
patrz: LESTRYGON
– Cedry, Dęby, Libány, wywrotem padáły krusząc o skáły wyniosłą ozdobę swoię. AndPiekBoh 108.
patrz: LIBAN
– Sposob moy, okazálszy, strásznieyszy, ogromnieyszy, gdyż ia roskázuię burżące w czoło samo nieprzyiaćielskich Provincyi dźiáło wyrychtować w ktorey sowitośći prochow litrowátych dodawszy, miásto kule żelázney, sąm Rycerskim krokiem wnidę z dobytym páłászem [...]. AndPiekBoh 54.
patrz: LITROWATY
– [...] roskazałem sławie lotney posłáńczyney moiey, áby dawáłá znáć po vniwersálnego świátá gránicách o cci moiey [...]. AndPiekBoh 30.
patrz: LOTNY
– [Tatarzy] wpadáią iáko psi záiuszeni, lotną prędkością y gotowością, w Wschodnie, w Zachodnie, w Południowe y ná Pułnoc leżące Prowincye moie [...]. AndPiekBoh 1.
patrz: LOTNY
– Sło[ń]ce wlotney zartkości, prętko, prętko raz y drugi, skosztowawszy potraw, swey dopadszy złocistey károcy, idąc w drogę, mnie iedurnusienkiego zostáwuiąc v stołu swoiego. AndPiekBoh 37.
patrz: LOTNY
– B. Mow zá mną Błaźnie, żebym ćię rozumiał. T. Wmśćieś począł wprzod Łáćinowáć [...]. AndPiekBoh 40.
– Tám gdy Cukry y márcypany rozmáitemi wykształtowáne formámi, łamániną okrasę swę trácić poczęły, gdy smákowite trunki smák y sercá vweselác záczęli, piłem do oney Pániey Fráncuskiey, tá spełniáiąc piłá do tey, w ktorey myśl, oko, y serce było zánurzone moie, tá pełną obráca do mnie z niewypowiedziánym vkontentowániem moim. AndPiekBoh 99.
– T. Iákozkolwiek; iabym rad wiedział, o potráwách obiadu nászego. B. Poëmá, Ovidiuszowe,. Virgiliuszowe, y Cátullusá dawnego Verończyká, Operá Aristotelis, Oratie Ciceronowe, Historie, Comaedie, Tragaedie, y inne łámigłowy, ktorymi się kontentowáć możemy wybornie. AndPiekBoh 156.
– Nie zdáło mi się dłużey w delicyách, prożnowániu, w ospálstwie, y nikczemney gnusności, dni spokoynych prowádzić záczym pod tęn wiek żelázny wpráwiłem w vżywánie Expeditie woienne, wznieciłem zwády, nienawiści, zawáśnieńia, náiázdy, wydzierstwá, zaboystwá, łupierstwá, rozboie, y vstáwiczne krwie ludźkiey rozlania. AndPiekBoh 138.
– Ledwiem co kosę w ręce wziął, vstroiwszy się w łupiez chudáwy, áliści wzáiem śmierć vstroiona w zupan y ferezyą rysią z kołnierzem, przechadza się po rynku wszystkiego świátá w mármurkowym słyku, przypasawszy Tyráński páłász do boku, ktorą wszyscy być rozumieli Bohátyrem strasznym wywędzonym trzecioletnią Fráncą. AndPiekBoh 61.
– Miásto Pácholąt, y Strukcászych będą Cyklopi, Antropophágowie, y Iestrygonowie w nową ustroieni bárwę. zrobioną z łupiezy iádowitych pádálcow. AndPiekBoh 102.
– Nie, otoż ieżelim naynizszy z Pyigmaeczykow, żyć mi nalezy iáko máluśienkiemu człowiekowi. skrocę rozchody, zniosę kuchnią, piwnice nie będźie, napárstkiem piiáć zácznę, á ná potráwy moie dosyć będźie orzechowych łuskwin, miásto teráźnieyszych mis y pułmiskow, bárwy nie dąm, Dworzánie moi, y inna czeládź moiá, niech się tym kontentuie co mi z wąsá spádnie. AndPiekBoh 130.
patrz: ŁUSKWINA
– Wierząm wsystkiemu, zwłaszczá wiedząc o tym pewnie, iż przed bráwurą Wmći kłániáią się gory, schyláiąc ku źiemi nisko łby swe lásami okryte, wyćináiąc dygy skálistemi łytámi. AndPiekBoh 89.
patrz: ŁYTA
– Wánná niech będzie pełna łez krokodilowych. AndPiekBoh 10.
patrz: ŁZA
– Zá tą Wmći Macrologią rozumiałem, iż ći Pánowie Posłowie mieli Waszmośći cáłować w ceł własnego śiedzenia. AndPiekBoh 72.
patrz: MAKROLOGIA
– Co się tknie Fortuny to mnieysza, wiádomo Wmći po nayspokoynieyszey pogodźie; naysrozsze nástępuią náwáłnośći morskie. AndPiekBoh 102.
patrz: MAŁA
– Zacność osob, lubo w máłey Frequentiey, bucznie zdobiły [!] stoł záiątrzonego Monárchy [Plutona]. AndPiekBoh 100.
patrz: MAŁY
– Wáliłem potym widelcámi mámille Junony ná tálerz. AndPiekBoh 38.
patrz: MAMILLA
– Tám gdy cukry y márcypany rozmáitemi wykształtowáne formámi, łamániną okrasę swę tráćic poczęły, gdy smákowite trunki smák y sercá vweseláć záczęli, piłem do oney Pániey Fráncuskiey, tá spełniáiac piłá do tey, w ktorey myśl, oko, y serce było zánurzone moie, tá pełną obráca do mnie z niewypowiedźiánym. vkontentowániem moim. AndPiekBoh 99.
– Iák mruk nikczemny, y sęp melánkoliczny, śiedźi y chodźi záwsze márkotny, wszystko mu nie miło, vpraszáiącego nie tylko nie przypuśći do śiebie, ále wypchnąć roskaże ode drzwi. AndPiekBoh 56.
patrz: MARKOTNY
– Widźiałem, iáko tá árcy niewstydliwa Máskárá, bezecna Fortuná śiedząc u stołu z nayprzednieyszymi Monárchámi świátá, zázywáłá w dostátkách ućieszney krotochwile, náśmiewáiąc się z onego zgromádzonego ludu stoiącego przed bramámi przezroczystego Páłácu. AndPiekBoh 159.
– Iowisz obaczywszy że dáremna Posłow iego fátygá, sám w swey osobie stáwił się vzbroiony w lorne pioruny, chcąc mię nagle zábić, á właśnie gdy podnośił rękę chcąc mi łeb rozwálić, bystrym piorunem, tákem chyżo dmuchnął odlew tym moim páłászem, że mu oraz y pálce odlećiáły z piorunem, wyleczony potym, rok cáły, zá expensa wydáne Cyrulikowi, służył mi másztálersko. AndPiekBoh 91-92.
– Pomnię, żem o tym coś kiedy czytał w Kśięgách Meteorologickich. AndPiekBoh 27.
– Zá Bromą mieyską ná wyniosłym mieyscu. AndPiekBoh 46.
– Zá Bromą mieyską ná wyniosłym mieyscu. AndPiekBoh 46.
– A przećię przed oczymá mey prostey y bárzo miáłkiey phántásiey, y rozumienia, záwsze się migocze, iż podáne do wiádomośći sprawy y dziełá, zostáć się niemogą, przy swym fundámenćie, pewnie nie dobrze záłożonym, poniewasz są do effektu swego zaprowádzone wprzod, niżeliś się Wmść (ile z cery, y osoby Wmośći dochodzę) vrodźił. AndPiekBoh 149.
– Pánie moy gdy Cicero ták w senaćie ustnie spráwy Miloná bronił iáko Orátią ná kárćie do ludźi podał, pewnieby Milo nie wártował mułow w Mársyliey. AndPiekBoh 88.
patrz: MILON
– Panie moy, o tych pokoy, ktorych tu Wmść przypomnieć raczyłeś, uczynili ci gránice, y termin Poeziey, y ktorzy są godni byc vkoronowáni laurem, Haederą y Mirthą, lecz o tych mowię co są godni za swe ośmnaśćie wierszow, pálmy ćwikielnego kwiećia. AndPiekBoh 109.
patrz: MIRT, MIRT, MIRTA, MYRT
– Gdym iuż vprządł phántásią przedśięwźięćia mego obaczyć to Theátrũ szerokie wszystkiego świátá, nie wdawáiąc się w odwłoczne deliberátie, w nieuważney zápálczywośći, wypadłem z niewidomych żywotá Máćierzyńskiego páłácow, z dobytym páłászem, w kárácenie, w misurce kozáckiey, y zarękawiu Cresusá ostátniego Krolá Lydyskiego, ktorą mu pod dobrą myśl dárował Cyrus Krol Perski, zbiwszy wysoko onegoz po rebelliey wtorey, rycząc iák Lew rozgniewány, á krzykáiąc y poświstuiąc kształtem iadowitego Pádálcá, z pustynie Arábskiey pustey. AndPiekBoh 19.
patrz: MISURKA
– Támże iák znowu záczęłá się dobra myśl przy ochoćie wesoło mokrowátego Gospodarzá. AndPiekBoh 50.
patrz: MOKROWATY
– Idź á wracay się záraz: álbo chćiałem rzec rychło, á ia w tym czáśie popis y monstrę śiebie sámego odpráwię, przed Mátronámi powiátu tego, boinaczey z tęsknice poszáleć muszą. AndPiekBoh 14.
– Nieuchronna śmiertelność munsztukiem iest Arábskim pychy y ánimuszu wyniosłego AndPiekBoh 48.
– Turczyn miesiąc złocić roskazuie, na swey morskiey armacie. AndPiekBoh 109.
patrz: MORSKI
– Przećię y to potráwy niezwyczáyne, przy tákim haláśie záżyte, nic Wmći nie záskodźiły, bá y nektaru czászá opętána wystałego, iáko nie záwroćiłá Wmći mozgownice. AndPiekBoh 38.
– Kortezánná każda, iest vprzykrzáiącą się muchą, ktora do opędzonego wraca się mieyscá. AndPiekBoh 63.
patrz: MUCHA
– Powiedz Athenenczykom, że się będę mśćił krzywdy Alcybiádesá, ktorego niecnotliwie więźieniem umorzyli z inuidiey, nie pomniąc, iż on z dźieśiąćią tyśięcy Rycerstwá swego będąc Hetmánem, sześćkroć sto tyśięcy Persow rozgromił, ná polách Murotanenskich. AndPiekBoh 88.
– Powroćiwszy sławá, skoro mi oznáymiłá, iáko spráwá Legátiey pádłá, y iáko trzy częśći wdźięcznie ią przyięły oprocz Ameryki czwartey Częśći, rezyduiącey in globo terrestre viąty żalem zniewagi, com vczynił. co tey opaloney Murzynce? AndPiekBoh 31.
patrz: MURZYNKA
– GDy się miał zácząć między Muzámi, Pyrámidámi, Akt concertu Muzykálnego ná gorze Párnassu, Apollo Mistrz támeczney Kápelle goraco mnie prośił, ábym wdźięczny głos onych, y melodyą przyiáchawszy prezentią moią ozdobił, y ukontentował. AndPiekBoh 104.
patrz: MUZYKALNY
– Słysz, idąc álbo się wracáiąc od Poslow Perskich, ieżelibyś potkał owego Kosarzá Sáturnusá, álbo Fárinniká Iowiszá, álbo śiepáczá Marsá, álbo Mydlarzá Appollá, álbo owę śiedmi Zántuzow wszetecznice Venerę, álbo Złodźieiá Merkuryusá, álbo owę Czárownicę Diánnę roskaż áby się niebłąkáli około pierwszego obrotu, dłużey rozśiewáiąc furfánterye, bo ich każę ná pał powbiiáć. AndPiekBoh 16.
– B. Powiesz, iż ia tego chcę koniecznie (iákoż to rzecz snádna) áby Rok ktory naypierwey zá Romulusá, z dżieśiąći á potym zá Numy Pompiliuszá, że dwunastu był złożony mieśięcy, záczął się wdźiń iutrzeyszy, áby świát tym doskonáłey y skuteczniey się mogł vkontentowáć, y náchlubić z sławy, możnośći, odwag, y męstwá moiego. AndPiekBoh 29.
– Miásto winá, niech dodawa soku z iádowitey száránce, y ze krwie onego zalotnego byká, á że ćiepła niechże każe náchłodźić w morzu wod Nord názywánych. AndPiekBoh 9.
– Kortezánná, iest nátury Krokodylowey, ktory zámorzywzy, nád trupem płácze. AndPiekBoh 63.
patrz: NATURA
– Stáie wymierzáne Herculesowymi nogámi, záwieráią w sobie osmą część tyśięcy krokow, co vczyni według Pliniuszá iáko pisze Lib.2. Cap. 23. nászych krokow sto dwádźieśćiá y pięć, á te záś kroki máią wsobie sześć set dwádźieśćiá y pięć stop nożnych, toć tákim sposobem nie blisko páść muśiáłá zá świátem nieboraczká. AndPiekBoh 31.
– T[otumfacki]. Owszem tego dniá raczeyby wspomnieć, ná nieuważną zuchwáłą, y porywczą śmiáłość, szalonych Olbrzymow Synow Titánowych, ktorych porośćinał zartko pałaiącym pioronem, grzmotopotężny Iowisz, y ćiáłá ich záwálił Olympem, Pelią, y Ossą naywynieśleyszemi gorámi, ktorymi nieboszczykowie Gigánći iednę nád drugą wznaszáiąc, vsypáli wał pod sáme niebiosá chcąc walczyć z iásnośćią gwiazd zołtáwych. AndPiekBoh 6.
– A wszystkich onych Nieboszczykow z tego świátá, mym páłászem znieśionych Monárchow Korony kłádli náskronie głowy mey. AndPiekBoh 159.
– Radbyś Wmść sąm wszystko záwsze pożarł, chcąc nápełnić y vkontentowáć nienásyconego káłdunu swego przepaść. AndPiekBoh 37.
– [...] nieprzyiáźni mátką iest záwsze praetensia mienia rządow y pánowánia [...]. AndPiekBoh 86.
– Nie słuszna dla śmiesznych zabaw y Fidrygáncyi Zeninych, nosić Mężowi rogi Kozłowe. AndPiekBoh 159.
– B. Wroć się obiesiu, Tákże to odchodzą? ták Páná żegnáią? y tym sposobem ná czás oddala się y odiezdza sługa od Páná swego á Dobrodzieiá. AndPiekBoh 4.
patrz: OBIEŚ
– [...] licząc te Milliony w nocy zwykłeś Wmość ták omaczkiem odbieráć czásem [...]. AndPiekBoh 31.
patrz: OMACKIEM
– Nie opárlismy się aż wsámey Venetiey, gdźie się mieć będźiem dobrze ná ostrygách, ná dobrey Romániey. AndPiekBoh 98.
– Kázda [kurtyzana] iest [...] iáde[m] pádálczym. AndPiekBoh 63.
patrz: PADALCZY
– Dla mnie sámego każ z gotowáć Pásztecik [...] z ięzykow pádálczych, z szyiek niedzwiadkow. AndPiekBoh 10.
patrz: PADALCZY
– Pluton [...] dáie Plenipotentią pospolitemu ruszeniu Szatánskiemu, áby mie żywo poimawszy do wieczney wrzucili kátusze, wiązac ręce y nogi siárczystemi pádálcámi. AndPiekBoh 42.
patrz: PADALEC
– Poznałem zoczywszy [...] Kápitáná Burzywalkę, Kápitaná Paliłyskáwicę. AndPiekBoh 152.
– O tych [poetach] mowię co są godni zá swe ośmnaście wierszow, pálmy z ćwikielnego kwiecia. AndPiekBoh 105.
patrz: PALMA
– Dobywszy tego páłászá, znosić będę pałaiącé gwiazdy. AndPiekBoh 5.
patrz: PAŁAJĄCY
– Cyrus vwáżáiąc nieustáwiczność Fortuny y odmienność, uczynił go wolnym od oney pałáiącey ná stosie drew śmierci. AndPiekBoh 20.
patrz: PAŁAJĄCY
– Známi [bogami] spolnie páłájącemi świátłością zawiádowáć godzin obrotámi. AndPiekBoh 7.
patrz: PAŁAJĄCY
– Páneczek nieborás niewiedząc ó spráwie [...] cáłuie cudzego [syna] iák swego włásnego. AndPiekBoh 125.
patrz: PANECZEK
– Pátrz, pátrz Paneczku, iáki moy Piechnik iákoby go Wmści z oká wyiął. AndPiekBoh 125.
patrz: PANECZEK
– Porwawszy sie z namiotku, poruczyło [słońce] godzinąm Frycigiernom swoim Domowym, áby we czterech panwiách gotowały potráwy. AndPiekBoh 37.
patrz: PANEW
– Widząc ia onego Frántá pápinkowátego [Kupidyna] [...] przypátrowałem się pilno. AndPiekBoh 153.
– Dałem mu [Kupidynowi] cztery stá policzkow po vdzikách pápinkowátych. AndPiekBoh 82.
– Będzie y pásztet z pary pádálcow [...] y kilku iádowitych Niedźwiadkow, miedzy innemi przysmákámi pápinkowátemi? AndPiekBoh 46.
– Nie łákniey vdcow pápinkowátych, iedynego Synaczká Wenery. AndPiekBoh 35.
– Miano rznąć, kłoć, rysowáć, páproszyć, solić, ná sztuki rozbieráć [zwierzynę]. AndPiekBoh 34.
patrz: PAPROSZYĆ
– Záraz przysłał [słoniem] ná ktorymem się przeiezdzał, vstroiwszy się z Indyiská w piorá pápuzie áż do sámych kolan. AndPiekBoh 143.
– Wypráwiłá [Ameryka] do mnie w Poselstwie czterdzieści Indiánow, vstroionych w pápuze do kolan piorá. AndPiekBoh 31.
– Demogergenes rozdzielił Cháós [...] Trzem parkom pod vtráceniem poczciwości, roskázuiąc prząść sztámlett żywota ludzkiego vstáwicznie śmiertelnego. AndPiekBoh 28.
patrz: PARKA
– Iowiszá poimawszy, do obrotu roskażałem przykowáć niebieskiego, pluiąc mu w oczy, iáko psu párszywemu w kászę. AndPiekBoh 7.
patrz: PARSZYWY
– Nie mogąc rozwádzić Apollo, poszarpał pártesy, rzucił o ziemię pulpitem. AndPiekBoh 105.
patrz: PARTES
– Włoczyć się muszę po mizernym świecie, sám y tám o nędzney pártyce chlebá tego y owego. AndPiekBoh 82.
patrz: PARTYKA
– Pewnie álbo w spitalu álbo pod oknem zebrząc nieboraczká pártyki chlebá vmrzećby musiáłá. AndPiekBoh 81.
patrz: PARTYKA
– Panie moy á Dobrodzieiu generálny y pártykulárny. AndPiekBoh 19.
– Nic pewniejszego, gdyżem we wszystkich Professiách, człeknád zamiar párticulárny y vniwersalny. AndPiekBoh 53.
– Porwiy cáłą goleń w kápelli Páryiskiey á przypraw [hipogryfowi] pięknie, chędogo. AndPiekBoh 147.
patrz: PARYJSKI
– To to donátiwá[...] nie iáko czynią niektorzy, parę rękáwiczek Rzymskich, pierścioneczek dáruiąc. AndPiekBoh 32.
– Wszyzstko to v mnie nie ma y zá figę wagi, niech tylko co tákowego postrzegę, y Kometow sám y tám ná rożne gránice rozrzucę y męże ogniste wgaśior posadzác, y psy powiedzác, y słupy na pęcynę zbić roskążę, á huk ktoryś wspomniał nic nie iest inszego, tylko Echo tey mey waleczney pięści, ktorąm dał odlew w pus dwulicznemu Iánusowi, iuż temu pięć Lat AndPiekBoh 146.
patrz: PIĘĆ
– Wszystká płeć Białogłowska swoy wzrok ná mię tylko samego, dáwno, dawno obrociła. AndPiekBoh 45.
patrz: PŁEĆ
– Wybornie po Arabsku mowił [bohater]. AndPiekBoh 16.
patrz: PO ARABSKU
– Vzbroiłem się słuchay iáko dziwnie, y po fántástycku. AndPiekBoh 6.
– Dzieło, y Akt záczęty, kończy státecznie Pochlebcę y Sussuronow, iák złego nie rad widzi Duchá. AndPiekBoh 56.
– Taki też bánkiet należy Pochlebcom, ktorych słowa wyniosłe są nákształt Cyprysu, ktory żadnego nie przynosi owocu. AndPiekBoh 105.
– Zbyteczne potráwy y trunki, są przyczyną zepsowániá żołądka, y pochopem choroby. AndPiekBoh 156.
patrz: POCHOP
– Czekáy iák naydłużey, effekt poczekánia wiesz co spráwuie. AndPiekBoh 36.
patrz: POCZEKANIE
– Woz ten pułnocny dáley iść nie może według Ordynánsu Junony Pocztarki Pułnocney. AndPiekBoh 85.
patrz: POCZTARKA
– Dźieći wychowáne posyłáne záraz bywáią do skoł, y Akádemiy rożnych, áby się vczyły czytáć, pisáć, Grámmátiki, Poeziey, Rhetoryki, Filozofiey, Iurisprudentiey y innych náuk wyzwolonych. AndPiekBoh 20.
patrz: POEZJA
– Porownánia zádnego mieć nie może w Wmśćią ten Kápitan pomieniony Rzymski, gdyż on pewne tylko niektore Prouincie wzyćięzył, á Wmść pogmátwałeś pomieszałeś pomąciłeś wszytko ná świećie z drozdzámi. AndPiekBoh 89.
patrz: POGMATWAĆ
– Ey niechayże ná wylot pokánceruie Fráncá tę twoię Poezyą, y wszystkich nie polerownych Poetow, dla ktorych mi wypadł dyskurs y nárrátywá z głowy o naymilszey Dámie. AndPiekBoh 25.
– Rozkaz więc Trębaczom i Doboszom, aby w dzień popisu, w trąby i bębny uderzyli hucznie, tararum, tararum, parapata pom, pom. AndPiekBoh 3.
patrz: POM, POMA
– Wyszárpnąwszy żartko bystro wyostrzoną brzytwę, z ręku [...] onego Báppászego [...] Wezyrom Bászom Bederbejom y Iánczárom wszystkim popryskowałem do samych uszu gęby. AndPiekBoh 110-111.
– Y ták o krwáwych y woiennych dyskurs szerząc dźiełách, powiesz ięzykiem międźiánym á złotobrzmiącemi słowy, iż wśiádáiącemu ná koń, gniew z srogośćią kłádą ná mnię zbroię, strach przynośi szyszak, háłás y niezgodá w koło się obwiia tarcze, á Smierć nieuchronna podáie mi włocznią, dla vczynienia ostatniey poraski, y pogromu, w Nieprzyiaćielskich pułkách. AndPiekBoh 2.
– Wziąćby iáką praeservativę, żeby się záś nie porozpękáły od tákich potraw zolądki. AndPiekBoh 96.
– Będziem się mieli y zá żywotá dobrze, y po śmierci nie zle, ponieważ Smierć y Diabeł ták się porubászyli z Wmcią. AndPiekBoh 20.
– [Miłość] Czásu iednego, do łáncucha długiego piiánych posidliłá Bogow. AndPiekBoh 94.
patrz: POSIDLIĆ
– Nie mogąc rozwádźić Apollo, poszárpał pártesy rzućił o źiemię pułpitem, w zápalczywość tránsformuiąc one dźiewięć Pierides w stokráte sroki, ktorem ia pochwytawszy, poskuść ná rozen powtykáć roskazał chędogo. AndPiekBoh 109.
patrz: POSKUŚĆ
– Idż prędko, á prędko się wracay nákształt łyskáwice, szedłżeś? wroćiłześ się? o witayże? co zá nowiny przynosi[...] :Pośle, Posłáńcze, Nośićielu, y Odnośićielu, spraw, praw, dźieł, y Aktow, myśli, y zamysłow moich, po wsystkich gránicách świátá y dáley. AndPiekBoh 3.
patrz: POSŁANIEC
– Ameriká [...] nowo wynáleziona, od onego Nauclerá Americá Florentiná, niechciáła Posłańczyney ani przyiąć, áni dawáć wiáry. AndPiekBoh 31.
– ...w nieuważney zápálczywośći, wypadłem z niewidomych żywotá Máćierzyńskiego páłácow, z dobytym páłászem, w kárácenie, w misurce kozáckiey, y zarękawiu Cresusá ostátniego Krolá Lydyskiego, ktorą mu pod dobrą myśl dárował Cyrus Krol Perski, zbiwszy wysoko onegoz po rebelliey wtorey, rycząc iák Lew rozgniewány, á krzykáiąc y poświstuiąc kształtem iadowitego Pádálcá, z pustynie Arábskiey pustey. AndPiekBoh 19.
– A lecąc ná doł dał [Listrygon] nosem o skáłę ták nie lutośćiwie, że mu się krew lunać muśiáłá, z ktorey vczyniłsię potok, z potoku ruczay, z ruczáiu rzeká zartka ku Indyey płynąca, z ktorey vformowało się morze czerwone gdźie się kąpał potym Pháráon ze wszystkim Rycerstwem swoim przed zachodem Słońcá. AndPiekBoh 119.
patrz: POTOK
– T[otumfacki:] Ktorzy sławę y wolnośći chcą niszczyć, stawiáią się podobnymi potokowi płynącemu, przez plugáwe kloáczne niźiny, ktory potog[!] z plugástwá oczyściwszy mieysce, sąm się miesza z plugástwem. AndPiekBoh 117.
patrz: POTOK
– Nie przyda się pewnie Oblubienicy Wmśći co się mey przydáło Pokrewney, ktora będąc zá złego wydána Mężá, we dnie y w nocy nie vstáiąc płákáć muśiałá, z ktorey łęz vformowáne zrzodło, wydáło potok, potok wystáwił rzekę, rzeká niezgrontowáne rospuśćiła morze, po ktorym Niewiásty nieszczęśliwie wydáne, návitátią, w okręćie vstáwicznego żalu, pod żaglem z desperowánych lámentow, y nárzekánia, przy Márynárzu nienawiśći y omierzenia. AndPiekBoh 112.
patrz: POTOK
– Pánie moy, zá tákowym procederem Wmći Tropicus Cancri y Capricorni muśieli niesłycháne qverimonie, choć się niech powieszáią. AndPiekBoh 162.
– dżiatki świátu wydáne záraz w ćiepłey kąpią wodźie, miękkiemi powiiáią pieluchámi, y słodkim nápawáią mlekiem. Ia záś vrodźiwszy się byłem kąpány wrospuszczonym ołowiu, powiiano mnię rospalonemi głowniámi, chylących się szábel, kordow, multanow, ná obie ręce wykształtowanych, sok piłem z iádowitey száráncze, y iuchę śmierć przynoszącego pádálcá. AndPiekBoh 20.
patrz: POWIJAĆ
– Dárowałem kocháney swey Zoffiey, żeby sobie onemi [drogimi kamieniami] roskazałá uháwtowáć spodnicę ná powszednie chodzenie. AndPiekBoh 81.
– Biez dowiedz się, ieżeli me száty wygotował Kráwiec ná chodzenie powszednie. AndPiekBoh 135.
– ...iá powątpiwáć muszę, ábyś Wniść wszystkich [ludzi]miał powyścináć rázem. AndPiekBoh 57.
– ...w puszczy z gęstego ostępu wypádło piecdźiesiąt Lwow, chcąc mię miedzy się rozszárpáć ná sztuki, Ia nie dobywáiąc páłaszá to tego, to owego porywáiąc zá ogon, pozárzucałem między inne srogie Lwy Lybiyskie. AndPiekBoh 134.
– Nie ták prętko skończył do boiu pobudźáiącą przedmowę swoię, iáko wszyscy Obywátele támeczni pod Chorągwiámi stánęli Powiatow swoich, dwiemá rządámi vzbroieni nád zwyczay dawny w skory záięcze ná ostro kowánych tchorzách wszystko skroyono, wszyscy osobiśći, przyznáć to muśi y poważni osobámi y vrodą. AndPiekBoh 6.
patrz: PRZEDMOWA
– Przedtym odważni Káwálerowie, bláchu tylko przedniego záżywáli. AndPiekBoh 26.
patrz: PRZEDNI
– W błękitnych murách niebieskich obáliwszy przednieyszą básztę [...] w krew á popioł obracałem wszytko. AndPiekBoh 6.
patrz: PRZEDNI
– Muśi być że ná tym świecie, nie wiele Wmść masz swych dobrych Przyiaćioł, że ná tę tam okopczoną pieczenią, y groch przydymiony vczęszczasz do Diabłá. AndPiekBoh 101.
– Pewnie być może Wmść w Reiestrze ludzi nádętych, wyniosłych y pysznych, iákowym był on Aiax, ktory będąc przymowny od zbroie Achillesowey, swą się ręką zábił mniemáiąc być rzeczą lepszą [...] vmrzeć, niżeli być wtorym po Vlyssesie. AndPiekBoh 76.
patrz: PRZYMOWNY
– ...Cháron Przewoźnik y Márinarz piekielny, stoi v brzegá rzeki Acherontu, wielkim głosem wrzeszcząc, żeby go dochodźił zwyczáyny Káracz od mego szeroko śieczystego páłászá, iuż go biorę, iuż przypásuię do boku mego, á zdobytym przystępuię do stołu śmierć spráwuiącego. AndPiekBoh 57.
– Sprawiwszy to com ci polecił, pójdziesz do stajnie Słonecznej, i przysiodłać rozkażesz mi Pirroi, wyprzągszy go z cugu złocistego, gdyż wczas i godzinę Wenery, mam wolą przejeżdżać się po ulicach piekielnych AndPiekBoh 2.
– Co zá przysmáczki dla ták niebywáłych gośći máią być niech wie przynamniey Kuchmistrz. AndPiekBoh 80.
– [Achdous] przemienił się w białego Orłá, ktory z moich wymknąwszy się ręku, y zbuiawszy vsiadł ná Koronie Polskiego Páństwá. T. Nigdy nie mogł ná przystoynieyszym vsieść mieyscu, iáko ná tey wyniosłey wolnością topoli. AndPiekBoh 95.
patrz: PRZYSTOJNY
– Xiężyc zbladł iák chusta wszystek ná twarzy, groząc oną bládáwością, że mnie niepogodą tęskliwą y vstáwicznemi dzdzámi miał wolą koniecznie, iákoby nowym iákimsi zálać potopem, co ia postrzegszy, dáłem mu ták nielutościwie w pus pięścią, od ktorego rázu záczerwieniał się iákoby go we krwi vmoczył, zrozumiałem ia y to, iż ten rumiány kolor, znáczy wiátr okrutny, ktorym dáchy miał wolą pozrywáć z páłácow moich, chcąc mnie onemiż y przywálić oraz. AndPiekBoh 121.
patrz: PRZYWALIĆ
– Otoż masz tryumfy ńábyte w Provinciách powietrznych, przez ręce y vmieiętność odważną Bohátyrá strásznego, Tąż tęczą pstrokátą spuśćiłem się ná szeroką wyspę, wytłoczywszy w Sabeltás nábytą sławę. AndPiekBoh 67.
patrz: PSTROKATY
– ...y słupy na pęcynę zbić roskążę, á huk ktoryś wspomniał nic nie iest inszego, tylko Echo tey mey waleczney pięści, ktorąm dał odlew w pus dwulicznemu Iánusowi, iuż temu pięć Lat. AndPiekBoh 146.
patrz: PUS
– Godzienbys miásto odpowiedzi, pięścią w pus oberwáć. AndPiekBoh 32.
patrz: PUS
– Toć przykázuię, y dawąm milczenie Pythágoryckie, to iest ábyś słoweczka nie pisnął, áż do lat piąciu. AndPiekBoh 100.
– Pánie moy wszystko mi się widzi, że y Wmść prętko po ożenienu obrocisz się w Ieleniá, rogaczá hániebnego. Metámorphis to będzie foremna, z Bogátyrá strasznego rogacz opętany. AndPiekBoh 159.
patrz: ROGACZ
– Ledwiem co záczął siedzenie, niewcásowe [!] Delfinowátą iázdą odwilżáć ná wodnisto błękitnym krześle, áliści Pálemon vkłoniwszy się trzykroć, postáwi przedemną polewkę, dla zágrzania żołądká z pereł Orientálskich, y rumiánego koloru w pułmisku pałáiącego kárbunkułu. AndPiekBoh 49.
– Wolę ia iużto prożno przestáć, ná swym rumiánym śledziu, y ná bułce obroczney chlebá, nie włocząc się wták dáleką kráinę dla extráordynáriynego bánkietu. AndPiekBoh 37.
– Przypádnieli co ná rękę, ia Wmći. będę słáwić po prostu, bez wszelákich kolorow, bez przysad, bez złotá, bez diámentow, bez száfirow, bez rubinow, koralow, purpury, liliey, kwieciá, gáłęzi, zołędzi, iáko czynią dziśieysi Rytamiárze ktorzy v dawnych Poetow nákradszy wierszow, pokątnie zá swe własne przedawáią, ledwo nie po lackách . AndPiekBoh 11.
patrz: RUBIN
– Ich ci też to professia ruminowáć, z kąd co pochodzi y co w sobie záwiera, z podziwienia urodziłá się Philosophia y to miłe philosophowánie. AndPiekBoh 161.
patrz: RUMINOWAĆ
– B. Stánęłá naypierwey Azya większa, że czterdziestą y cztermá Provinciámi swymi. T. Pewnie z tymi Provinciámi, ktore leżą między Indus et Tigris, rzekámi. Potym snać nástępowáłá Azya mnieysza, Afriká, Europá, Proszę gdy te Provincye czyniły wizytę Wmści, co ná mieyscu ich ná on czás zostawáło B. Zostawáły grunty ich własne, fundámenty ich własne, ná ktore wracáły się práwie w oczemgnieniu, ruminuiąc káżda z nich, niewypowiedziáne możności moie, y potęgi męstwá moiego. AndPiekBoh 137.
patrz: RUMINOWAĆ
– Co rożumiecie, ieżeli sobie tám nie ruminowáł tego y owego Pąn miły Iowisz, że go nie náżywam z Łácińská Iupiter. AndPiekBoh 81.
patrz: RUMINOWAĆ
– Iutro wprzod nim Iutrzenká záránna pocznie rospędzáć lamp nocnych zbládá połáiącą światłość [...] biez do gor Ryphaeyskich. AndPiekBoh 68.
patrz: RYFEJSKI
– Przerwany w mym ciele sen [...] alteruie nie dużością wszystkie moie członki. AndPiekBoh 68.
patrz: SEN
– Daedalus Siodlarz áby zrobił siodło […] ná Dzianetty, Bárbárczyki. AndPiekBoh 2.
patrz: SIODLARZ
– Co to zá diabelskie monstrum, słusznieysza spytác było wprzod, iáko mam zwáć Wmści á potym bádác się o tey dziwney bestyey. AndPiekBoh 122.
patrz: SŁUSZNA
– Ieżeli śmierć będąc boginią niepodlegáiącą fatydze, szuka odpoczynku, y swą bronią komu inszemu władáć pozwala. Czy nie słusznaby tesz Pánom, mieć respekt ná Poddánych swoich, ktorzy práwie nieumieráią, pod ciężarem nieuważnym, mogę rzecz Tyráństwá. AndPiekBoh 61.
patrz: SŁUSZNA
– Skończywszy on bánkiet, szedłem do Szermierskiey szkoły Marsowey. AndPiekBoh 99.
– B. Powiedz Athenenczykom, że się będę mśćił krzywdy Alcybiádesá, ktorego niecnotliwie więźieniem umorzyli z inuidiey, nie pomniąc, iż on z dźieśiąćią tyśięcy Rycerstwá swego będąc Hetmánem, sześćkroć sto tyśięcy Persow rozgromił, ná polách Murotanenskich. AndPiekBoh 88.
– [...] miey miłosierdzie waleczny Bochátyrze, dáruy nás żywotem, dáruy gárdłem, niechciey pátrzać ná męki násze; odmień dekret, wybaw od wrzącego barszczu, oddal sklepisty Pászt, nie kaz vdzcu szpikowáć z Fráncuská. AndPiekBoh 35.
– Bá gádu, gádu, á pśi w krupy; dlá mnie sámego każ z gotowáć Pásztećik; z Fráncuská ze śpiku Lwich kośći, z ięzykow pádálczych, z szyiek niedzwiadkow, y z mozgow piąći Bázyliszkow. AndPiekBoh 10.
patrz: SZYJKA
– Ia w tym wystąpiwszy ná okrągłe Theátrum świátá wszystkiego, rzuczę tu y owdzie okiem, á potym z plecu w zápálczywości nieuchronną machnąwszy kosą, trzecią część świátá żyiącego ná śmiertelnym położyłem pokosie, á wtorym machnieniem by prędko przypádszy, śmierć nie zátrzymáłá kosy, pewniebym ściął wszystek narod ludzki. AndPiekBoh 61.
patrz: ŚCIĄĆ
– Dobrze mieć y ná to oko, iż pychá nigdy samey śiebie nie widźi áni vważa, y iest Mátką niećierpliwośći, á Piastąnką głupstwá, ktore pysznych ślepić zwykło ánimusze. AndPiekBoh 117.
patrz: ŚLEPIĆ
– Właśnie, właśnie świergoczą naśi dźiśieyśi Poetowie, ktorzy głosem nie wdźięcznym málo wyśpiewawszy, ledwie nie zdycháią od głodu. AndPiekBoh 16.
– W tey przechadzce, ná grono nádobnych nápadłem Pástorell, gotowych do taneczká, vpraszáiąc mnie tak o Muzykę, iáko y o skoczkow. Ná ktorych żądanie (ná prętce ináczey nie mogąc postąpić) roskazałem vstroioney w szátę gorze Párnásso, z Apollinem, z Muzámi do zágrániá, á Gorom wszystkim do gálárdy stánąć. AndPiekBoh 133.
patrz: TANECZEK
– Tám wzbudzony melodyą wiecznych lámentow, prosiłem Proserpiny w taneczek, z ktorą kończąc, potym gálárdę vtrapienia wiecznych wiekow, czyniąc Capriolle, tákem chyżo skoczył, iż iákem łbem przebił gorny sklep, ták ná doł spadáiąc zdziuráwiłem dno ná wylot piekielne, Pluton postrzegszy, niesłycháną ruinę Páłácow swoich, násępiwszy się, nos powiesił, frásuiąc się o Mulárze, ktorych z stánowiska mego Marsowego obiecawszy przysłać, po oney gálárdzie ocierałem pot z czołá, wesołą wyciśniony pracą. AndPiekBoh 101.
patrz: TANECZEK
– T. to mnieysza, y ták dálece niebespieczna, poniewasz nie krwáwa, zábieżeć mogą Mędrcowie Philopháći tey álterátiey serem pieczonym, iáycy twárdemi, suchemi gruszkámi, przy tátárczuchu dobrze wypieczonym. AndPiekBoh 116.
patrz: TATARCZUCH
– Sekretarzu, biez, nim godźiná minie do trzech Park, pytáiąc gotowali przędzá, ktorą oraz zanieś do mey tkaczki Pállády, rozkáżuiąc, áby wygotowawszy płotno, zrobiła mi koszulę wyszywáiąc złotem, miasto inszych Figur, sławę, męstwa, odwagi, zwyćięstwá, y tryumfy, ktorem światu wystawił po rożnych granicach iego, o czym oná wie bárzo dobrze. AndPiekBoh 62.
patrz: TKACZKA
– Każdy z tych kuf trunek, może zagrzać żołądek Wmści arczy sztucznie y mozgownicę. AndPiekBoh 46.
patrz: TRUNEK
– Ná ták srogi huk y trzáskánie możono wołáć Orzeł gęsi orzeł. AndPiekBoh 24.
patrz: TRZASKANIE
– Wychodzącego z Kośćioła Marsowego, trzey mnie potkáli oráz y przywitáli Posłowie, pierwszy Merkuryusz, wtory Protheusz, trzeći Askálfon prosząc przy kredensach od Iowiszá, Neptuná y Plutoná, o łáskáwą audientia. AndPiekBoh 69.
patrz: TRZY
– A ták ukłoniwszy się po trzykroć z Włoská, Fráncuská, y Hiszpáńská, poydźiesz tám gdżiem ći rozkazał obiemá nogámi. AndPiekBoh 4.
patrz: TRZYKROĆ
– Kupidynowi dárował Łuk do vbiiánia serc nikczemnych, kõfortátiwą záiuszonych furfántow. AndPiekBoh 27.
patrz: UBIJANIE
– Dziękuię vbogi z bedłek, káżdy z tych Ich Mościow sposobny zá pierwszą znáiomością kazać mnie wbić ná pal, álbo záwiesić ná stálistym haku. AndPiekBoh 77.
patrz: UBOGI
– Doścći mam ná tym wiedźieć, że Wmć. głosem swym głuszysz pioruny, ręką vgłáskiwasz y pokornymi czynisz trzęśienia źiemie. AndPiekBoh 8.
– Neptunus wilgotnych Prowincyi Monárchá, wziąwszy pewną wiádomość że Pluton wielki Hám [!] piekielny w ćięmnych przepáśćiách, vmyślił mnie záwołánym vhonorowáć bánkietem, vwiedźiony vczćiwą invidią, vprzedza w tey mierze zębozgrzytáiącego Cesarza. AndPiekBoh 48.
– Vrodzenie dźiećięcze, porządkiem iest vmárćia, należącego stáremu. AndPiekBoh 48.
patrz: UMARCIE
– Iutrzeńká z gornego Fráncymetru Pánná, obaczywszy dowárzone potráwy, wydáie, przynośi, y stáwia ochotnie, tám ia vmywszy poránną rosą ręce Bohátyrskie, otárłem z wilgotnośći wysuszoną dobrze pśich dni towálnią. AndPiekBoh 37.
patrz: UMYĆ
– By táka skłonność do nagrody, iáka ochotá do odpráwy náydowáłá się w Wmśći, nie chodźiłbym iák vrwániec w łátách. AndPiekBoh 77.
patrz: URWANIEC
– Część ná roście niech przypieczona będzie y ámbitia dobrze vsiekána w Pásztecie. AndPiekBoh 76.
patrz: USIEKANY
– Obaczywszy kontempt y zniewagę Syná swego Eryttá Czárownicá Thessályiska, zápálczywośćią rozzarzona Służebnicom swoim SZátáńskim pod cięzkim polećiełá karaniem, áby mię, uwieśiwszy kamień u szyie zánurzyły w Ieźierze Laetheyskim, ták iákobym niewynurzony z pod wod, piekielnych, zostawał w wieczney niewiádomośći. AndPiekBoh 114.
patrz: UWIESIĆ
– Zacność osob, lubo w máłey Frequentiey, bucznie zdobiły [!] stoł záiątrzonego Monárchy [Plutona]. AndPiekBoh 100.
patrz: W
– Vsłyszawszy stráśliwą sententią wáckowáci Więznikowie, krzykną płáczliwym głosem... [o zamkniętych w worze: Diable, Śmierci i Kupidynie] AndPiekBoh 35.
patrz: WACKOWATY
– Nereidy, Nimphy morskie z Tritonami [...] chyżo wekiery dla vkontentowánia moiego, y osoby moiey skakáć musieli... AndPiekBoh 50.
– ...Wilk ofiárowány Marsowi, Bogu wszelákich Expeditiy woiennych, z ćiemnych wychodząc ostępow, práwą czwał swoy wałowity záczyna nogą, ná znák szczęśliwego powodzenia... AndPiekBoh 5.
patrz: WAŁOWITY
– W pierwszym noszeniu, roskázuiąc wydáć niemowlęctwo, w wtorym dźiećinstwo, w trzećim młodość, w czwartym męstwo, w piątym większą część wieku, w szostym stárość poszánowánia godną, w śiodmym zgrzybiałość gárbátą, w osmym stárość pomieszáną z dźiećinstwem, częśćią wárzysto, częśćią pieczysto, częśćią duszone, częśćią w pásztetách z Francuská. AndPiekBoh 72.
patrz: WARZYSTO
– Do máteraca runo czarne [...] roskazałem dla wcześności mey wetkáć. AndPiekBoh 12.
– Iáko, iáko, nu, odniosłbyś należącą zapłátę, bym ná to nie pomniáł, iż ćierpliwego záraz wdowieie cnotá, ieżeli iey nie vmacnia ćierpliwość. AndPiekBoh 40.
patrz: WDOWIEĆ
– Ani prace záżyię, áni kosztu poniosę, snádnie wszystkiego dokażę, á tákim sposobem, W pułnocnych Provincyách, wybrawszy nayogromnieyszy obłok, wetkam węń wszystkie Wiátry, Burze, Wichry, Chmury, Dzdze, Rzeki, Ieziorá, y zbić mocno obręczoma roskażę... AndPiekBoh 71.
patrz: WETKAĆ
– Wezyrom Bászom Beclerbejom y Iánczárom wszystkim popryskowałem [...] gęby. AndPiekBoh 110-111.
patrz: WEZER, WEZYR, WEZYR
– Toć czynili Bassowie Wezyrowie, Czauszowie, Sandziakowie, Beilerbeiowie [oddali hołd Bohaterowi]. AndPiekBoh 14.
patrz: WEZER, WEZYR, WEZYR
– A że názbyt dźiś pałáią promienia Słoneczne, bicz záraz do AEołusá Monárchy wietrzno szumnego, áby z lochow swych, záraz przysłał mi pomierny ieden wiátraczek, dla Ochłodzenia czołá Bohátyrskiego, ztámtąd powracáiąc, wstąp do Cymaeryskich iáskin... AndPiekBoh 68.
– Iuż ia mam wtey mierze spokoyną myśl, wichláiącą się phántázyą niepewności, iáko káżdy vkontentowány pewnością, w gránicách pewności zwykł się stanowić. AndPiekBoh 150.
– Mánkáment to nátury że Wmci Bohátyrá Strásznego w trącić nie raczyłá, między Wielbłady, Niedwiedzie, Tigrysy. AndPiekBoh 129.
– A że názbyt dźiś pałáią promienia Słoneczne, bicz záraz do AEołusá Monárchy wietrzno szumnego, áby z lochow swych, záraz przysłał mi pomierny ieden wiátraczek, dla Ochłodzenia czołá Bohátyrskiego... AndPiekBoh 68.
patrz: WIETRZNO
– Vsłyszawszy stráśliwą sententią wáckowáći Więznikowie, krzykną płáczliwym głosem, miey miłośierdźie waleczny Bochátyrze, dáruy nás żywotem, dáruy gárdłem, niechćiey pátrzać ná męki násze; odmień dekret, wybaw od wrzącego barszczu, oddal sklepisty Pászt, nie kaz vdzcu szpikowáć z Fráncuská... AndPiekBoh 35.
patrz: WIĘZNIK
– Vsłyszawszy stráśliwą Sententią wáckowaci Więznikowie [zamknięci w worze - diabeł, Śmierć i Kupidyn], krzykną płáczliwym głosem. AndPiekBoh 35.
patrz: WIĘŹNIK
– Woysko z wolná postępuiąc [...] wypaliwszy potężną ármatę okryło mię dzdzem, krupami, śniegiem sgrádem, zawieruchą, wiiátką, y inną wszeláką niepogodą, y złą chwilą powietrzną. AndPiekBoh 66.
patrz: WIJATKA
– Ia po nim w głębokość Morską nurkiem, nie trácąc szláku po onych vlicách wilgotnosolonych... AndPiekBoh 82.
– Pięknieysza mieć odćięty y wolny áppetyt, od wszelkich chciwośći y łákomstwá, owszem deptáć w sercu swym y nizacz poczytáć, wizytek świát omyláiący, y niekocháć sie w zadney rzeczy, tylko w sámym Iowiszu dla sámego Iowiszá. AndPiekBoh 136.
patrz: WIZYTKA
– Rożnym MOnárchom rozdałem świátá tego, za Kápitanow, Locotenentow, Májorow, Szárzanttow, Klopioralow etc, káżdy z nich vrody byłwzdluz, od wierzchu głowy áż do nożney pięty, ná cztery dwádźieśćiá łokći, ná dźiewięć szerokich w plecách, przy káżym brzuch ledwie nie do kolan, w ktory się cztery cedry piwne wlewáły. AndPiekBoh 143.
– [...] byłáby to niewypowiedziána vciechá, widzieć przeciwne pioruny między Wmścią á Pánem Iowiszem. AndPiekBoh 27.
patrz: W.M., WM, WM, WM., WMĆ, WMŚĆ
– Coli rzekł Turczyn widząc Wmści. iák Diabłá lecącego z niebá? AndPiekBoh 14.
patrz: W.M., WM, WM, WM., WMĆ, WMŚĆ
– Dobrodzieiu, proszę siedź wmść ná mieyscu spokoynym, chociazbym naypilniey succursu y rátunku vpraszał, bo y temu Kompanowi nie według intentiey spráwá widzę pádłá. AndPiekBoh 123.
patrz: W.M., WM, WM, WM., WMĆ, WMŚĆ
– Z kąd się Wmść spodziewa pisania? AndPiekBoh 38.
patrz: W.M., WM, WM, WM., WMĆ, WMŚĆ
– Przydzie pewnie Wmści sámemu, y zgotowáć y poieść wszystkie smáczne torty wygotowáne. AndPiekBoh 18.
patrz: W.M., WM, WM, WM., WMĆ, WMŚĆ
– Vkontentowány odchodzę wziąwszy wiádomość, o Geneálogiey tego Páłászá z dowpcipney pámięci Wmści. AndPiekBoh 17.
patrz: W.M., WM, WM, WM., WMĆ, WMŚĆ
– Iako? wracay się! iuzez, kto raz wniydźie w dom śmierći, więcey z támtąd názad powroćić nie może. AndPiekBoh 36.
– A ták po czáśie, widząc się być ná czáśie, posyła po Herberio y po Noc áby przytomni byli rodzeniu się wnucząt z Corki swey kocháney. AndPiekBoh 21.
patrz: WNUCZĘ
– Ledwiem co zaczął siedzenie, niewcasowe Delphinowatą iázdą odwilżáć ná wodnisto błękitnym krześle, áliści Pálemon [...] postáwi przedemną polewkę. AndPiekBoh 49.
– Tych voluntáriuszámi zwano, ktorzy się dobrowolnie zá Panow swych biiáli. AndPiekBoh 17.
– Piáná z pászczęk y nozdrzy wypadáiąca, smokowátych woznikow. AndPiekBoh 160.
patrz: WOŹNIK
– Parki powędźić, Czás y náturę w koło wpleśc, Sphaery ná pal powbiiáć roskażę. AndPiekBoh 94.
patrz: WPLEŚĆ
– Wrzały cztery bánie v ognia, z potráwámi w kuchni rodowitego Plánety, ktory záwsze száfuie godźinámi, bániá iedná byłá żelázna, druga srebrna, trzećia z ołowiu, á czwarta ze szkłá przezrzoczystego. AndPiekBoh 37.
patrz: WREĆ, WRZEĆ
– Osobliwie gdy ćiężar nábyty zwybornych potraw; y trunkow skłádáć będą mieli, á właśnie ten vrząd tobie iest służący, záczym naczynie Pándory postaw dla stokowánia, á Diffiterę Iowiszową wrzuć w kąt miásto szmáty zgodney, do vtárćia dná wśiedzeniu z obustron mięśistym. AndPiekBoh 10.
– Skończywszy on bánkiet, szedłem do Szermierskiey szkoły Marsowey, tám z rożnemi szermuiąć [!], niechcąc wyciąłem tym páłászem oko Annibalowi, Kártáginskiemu. AndPiekBoh 99.
patrz: WYCIĄĆ
– Wierząm wszystkiemu, zwłaszczá wiedząc o tym pewnie, iż przed bráwurą Wmci kłániáią się gory, schyláiąc ku ziemi nisko łby swe lásami okryte, wycináiąc dygy skálistemi łytámi. AndPiekBoh 89.
patrz: WYCINAĆ
– T. Pátrz Diabłá, Struś zeláżo, á Wmść bułat trawisz, w ktory czás wyiazd Wmści? B. Ládá w godzinę, przetoż bądź gotowym y ty, vłoż tłomok, wywodz konie, wsiáday á nie zápomniy toć powiádąm oponcze, gdyż przez powietrzną iádąc kráinę, nie podobna, áby nas deszcz dobrże nie wyprał, álbo żebyśmy mieli minąć sucho zły raz niepogody. AndPiekBoh 131.
patrz: WYPRAĆ
– Iutro wprzod nim Iutrzenká záránna pocznie rospędzáć lamp nocnych zbládá połáiącą światłość [...] biez do gor Ryphaeyskich. AndPiekBoh 68.
patrz: Z BLADA
– A wtym w wielkich boleśćiách y zgrzytániu zębow vrodźiłá Nieprzyiazń, y Záwaśnienie, im daley tym bárziey szerząc się między dwiemá przećiwnemi stronámi, pewną zabáwę Zołdácką ktorzy służby nie máią. AndPiekBoh 21.
patrz: ZOŁDACKI
– Może to być, Ale zázywszy większego trudu y prace przy kosztách niż Zułáwiánie około swey támy. AndPiekBoh 71.
– Tysiąc ośm set y ośm gwiazd; iako rachuią Astrologowie nayrośleyszych wyszarpnąwszy [...] roskażę przyszyć do żupana swego. AndPiekBoh 129.
– Nie dałem dokonczyć słow odpowiedźią grożących, w puł zartko tym páłászem rośćináiąc Sáturnusá, oraz z szkapięty, ktore wnim żywiuśienkie były. AndPiekBoh 125.
– Alee coz przydá chronić się? co pomoże vciekáć y kryć się by w naydálsze y naygłębsze lochy? ponieważ ná káżdym plácu, w káżdy czás y vstáwiczney minuty, broń moia nie tylko káżdego dosiądz może, ale y z ránic musi koniecznie, trybem, sposobem, nałogiem, zwyczáiem y kształtem piorunu zartkolotnego. AndPiekBoh 26.
– Vmrzeć tedy nie mogąc iuż wszystkim praetensiom moim popuszczę wodzy, zácznę bić mordowáć, zábiiáć, rozbiiáć, bráć, gwałcić, a nim co zácznę znacznego naypierwey w twym kárku ten moy páłász zartkosieczysty zápráwię. AndPiekBoh 130.