Pobieranie
PL EN
A
B
C
Ć
D
E
F
G
H
I
J
K
L
Ł
M
N
O
Ó
P
R
S
Ś
T
U
V
W
X
Y
Z
Ź
Ż
PasPam 1656-1688 oryginał
Pamiętniki

Odnotowano 19562 cytatów z tego źródła
– Po trzech krolach poiechałem do Radomskiego dla owey Inquizycyiey. PasPam 114.
patrz:
– Powyłaziły na owe Skały Delfiny okrutne, wielkie psy morskie y innsze zwierzęta rozne. PasPam 65v.
patrz:
– Nieudolna Minerwa moia Tumanem Saletry zakurzona y Surowoscią impetow Baltyckich Swiezo z hukana rezolwowała się chwalić swoich kommilitonow. PasPam 85v.
patrz:
– Byłęm na Węselu Iey MSCi Panny Tomicki Kasztellanki Wielunskiey w Pinczowie ktora za Pana Walowskiego wydana. PasPam 257v.
patrz:
– Tam dopiro dano mi list otworzyły do Miast y Miasteczek zeby mi wszędzie było nie bronne pozywienie y do Woiewody listy Sekretne. PasPam 150v.
patrz:
PasPam 190v.
patrz:
– Zaraz tedy od trzech kroli wywozilismy tam zboza [...] alem trafił na Lata Bardzo Tanie. PasPam 226v.
patrz:
– Napadł na mnie iakiś patryarcha [...] zaiade go, złozy do mnie pistolet szabla złocista na tymblaku. Iam rozumiał że wystrzelony miał a straszy nim, Przytnę smiele strzelił. PasPam 95.
patrz:
– Po trzech krolach poiechałem do Radomskiego dla owey Inquizycyiey. PasPam 114.
patrz:
– Drudzy Polacy do Łukow kiedy wezmą szyc wowę kupę na Szpikowano Francuzow. PasPam 189v.
patrz:
– Z konfudowałęm się okrutnie alem widział że ią [rybę] y Oni z [s]makięm iedli, a druga niewierzyłęm że by ta. PasPam 65.
patrz:
– Baba z woza kołkom lzey. PasPam 75.
patrz:
– Przyięto nas z chęcią namina reclamante Bo tak iuz litwa uprawili [wyprawili] wtę ryzę Nobilitatem wtamtych kraiach że ich prawie wchłopy obrocili. PasPam 81.
patrz:
– Y tego Nie trzeba Lekce warzyc ktory choc trochę placu ustąpi a znowu wraca się y biie. PasPam 268.
patrz: A
– Chciał mię tedy Woiewoda Zenić z Radoszowską A Sladkowski zas [...] gwałtem mię ciągnął do Panny Sladkowskiey. PasPam 219v.
patrz: A
– Że musielismy wyiechać przeciwko chorągwi, ktora nadchodziła że by ią wprowadzić, a oni tedy musieli czekac. PasPam 81v.
patrz: A
– I Marsowi Nieskąpo Ognia wswey Imprezie A przecię Płomienczykow zazywa de Brzezie. PasPam 271.
patrz: A
– Olędrowie [...] dziury w Okrętach łatali zabitych wywozili chowali apotym zas Armaty y swoiey y Szwedzkiey podobywali iako sami powiedali. PasPam 69v.
patrz: A
– Tam lada chłop połacinie mowi a po Niemiecku rzadko kto. PasPam 62v-63.
patrz: A
– Choć dopiero z wody, a przecię strzelba niezamokła. PasPam 62.
patrz: A
– Przy chorągwi sześć towarzystwa anamiestnik zostawszy poszli przecię znami. PasPam 53v.
patrz: A
– Umarł [arcybiskup Prażmowski] w Iazdowie a przecię z apprehensyiey że nie mogł Francuskich Interesow dopiąc. PasPam 245.
patrz: A
– Wołaią Lutrzy Och Her Jesu Christ oni nasamego Syna a katolicy zas y Nasyna y Namatkę wołaią. PasPam 67.
patrz: A
– Ziemią rzniętą a suszoną palą. PasPam 54v.
patrz: A
– Woiewoda [...] Posłał tedy do niego Skoraszowskiego Porucznika krayczego koronego Leszczynskiegowyzywaiąc go na parol sąm a Sąm że by Woyska nieturbować. PasPam 71.
patrz: A
– Choc Ludzi iest gwałt a O człowieka czasem trudno. PasPam 249v.
patrz: A
– I my tez by wali Na morzu y Za Morzęm a przecię tego niewspominamy. PasPam 137v.
patrz: A
– Woiuiesz po Morzu a Woysko na lądzie. PasPam 67v.
patrz: A
– Strzelaliscie gęsto, a niewielescie nabili Polaków. PasPam 61.
patrz: A
– Z kazdego Ciecze a Strzelba przecie daie ognia. PasPam 112.
patrz: A
– Takiey bądzcie nadzieie choć by miał paść ieden na drugiem A niewyiadę. PasPam 169.
patrz: A
– Lubomirski Jerzy [...] paleł scinał gdzie tylko zasięgł, wodę a ziemię zostawił. PasPam 52v.
patrz: A
– Przystastwo iuz to było w Samym Czuplu między Morzęm Baltyckiem a Oceanem. PasPam 62v.
patrz: A
– Stał oboz między Rawą a między Głuchowskiem. PasPam 198.
patrz: A
– To go [króla Jana Kazimierza] do desperacyiey apotym do Abdykacyiey przywiodło Bo mawiał często iuz więcey wolney głowy miec nie mogę. Az ią kapturem na kryię. PasPam 204v.
patrz: ABDYKACJA
– Siła nas będzie takich y podobno rzadko kto sie z iego Pallestry obierze, ktoby Niewolał Bellonie abdykowac do Cerery sie Applikowac. PasPam 205v.
patrz: ABDYKOWAĆ
– Biezy z kartą ten co zawsze zwykł bywać ablegatem. PasPam 176v.
patrz: ABLEGAT
– Postaremu nąm Pan Bog dał Piasta [...] ze by Bog iego Plemię rozkrzewił iako niegdy Abrachamowe. PasPam 246v-247.
– Panowie Pułkownicy Rotmistrze y insi Officyerowie Aby się od Pułkow y Chorągwi swoich sine Legali Impedimento [bez prawnie uzasadnionej przeszkody] nie absentowali. PasPam 218v.
– Taka była dyscyplina w naszey dywizyiey, że Panie zachoway absentowac się długo od Chorągwie Towarzyszowi. PasPam 81.
– Kto kolwiek do Polski chce wyniść wolno mu in Gratiam Radziejowskiego abszyt y kontentacyią wziąwszy. PasPam 73.
– Niepodobna abyscie się tam mieli przeprawić. PasPam 75.
patrz: ABY
– To to iest rozumnego wodza dzieło domyslic sięi y zabiezec aby nie gubic Woyska. PasPam 72.
patrz: ABY
– Zabiegaiąc temu abysmy do takich Inkonveniencey nieprzyszli iako z Prusami starać się będą [...] posłowie. PasPam 217v.
patrz: ABY
– Niegodni aby pies za zdrowie ich pił pomyie bo ludzi potracili. PasPam 164v.
patrz: ABY
– Z namis się w tey urodził Oyczyznie [...] od nas wolnemi głosami wezwany abys nąm Panował. PasPam 227-227v.
patrz: ABY
– Kładę tedy natym mieyscu [...] Taką admonitią że by kozdy z szkoł wyszedszy starał się oto pilno aby się rzeczom przysłuchał y przypatrzył na Seymach. PasPam 201.
patrz: ABY
– Musiała Stanąc konstytucya aby dwa Seymy odprawowały się po Sobie, w koronie a trzeci w Litwie. PasPam 250v.
patrz: ABY
– Powiedaią sposob żeby posłał do pobliszszych Miast aby się tez do tego przyłozyli. PasPam 168v.
patrz: ABY
– Z mysliliscie sobie Minnicę Tynfowską we Lwowie abyscie zebrali dobrą monetę na pozytek swoy. PasPam 194.
patrz: ABY
– I owe [konie] co się po ogrodach poniewierały kazałęm Urzędnikowi aby pobrał. PasPam 157v.
patrz: ABY
– Gdy bym był miał w tęn czas aby iednego Czeladnika przy sobie mogł by był iako naypięknieyszych Rumakow nawybierać. PasPam 96.
patrz: ABY
– Iezeli ich Podiazd dognał nie podobna aby Ich Miał tak osaczyć Zeby mieli Wszyscy zginąc. PasPam 91.
patrz: ABY
– Są tez to y insi zacni Prałaci Biskupi kollegowie twoi [...] Wszak to Ludzie iako y ty A Słychać że na nich aby Podobienstwo Postępkow twoich zacny Pasterzu. PasPam 193v.
patrz: ABY
– Zadnego nie było podobienstwa aby Bog miał zęmną takie dziwy uczynić w momencie prawie, Iakie uczynił. PasPam 279v.
patrz: ABY
– WMMPana [...] przeymować będą z prozbą moią abys WMMPan do Domu mego nakrotki czas raczył divertere. PasPam 173.
patrz: ABY
– Ex pedit [przystoi] aby się KROL IMSC uiął o swoię y o naszę obelgę. PasPam 140.
patrz: ABY
– Taka była Ordynacyia aby wszystkie pułki iednego dnia Stanęły w ybozie [obozie]. PasPam 71.
patrz: ABY
– Iezeli pozyię na tym będę stał aby Seymy odprawowały się na koniach. PasPam 231v.
patrz: ABY
– Iam tu przyiechał abym dziękował WMMPanu ze tu iestes Opiekunem zony moiey. PasPam 83v.
patrz: ABY
– Ciebie tez węselnego aktu uczynięmy uczęsnikięm. PasPam 77.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– Mowił [ksiądz Piekarski] potym z nami Akt Skruchy. PasPam 58.
patrz: ACHT, AKT, AKT
– O Pannie Siła piszesz o Męznym Lwie mało Widzęia to zeć iakos Ładniey koncept idzie Niz o woięnnym Marsie pisac aczy przyidzie. PasPam 272v.
patrz: ACZ
– Skora własnie taka na niey [rybie] iako Iaszczur co go do Szable zazywaią apotey skorze hacki takie iako y na grzbiecie ale iuz drobnieysze. PasPam 65.
– Załozył drzwi na chaczek. PasPam 77.
– Złozywszy haczek odforzył drzwi. PasPam 77.
– Kupiłęm nanie umyslnie w Poznaniu Pultynek Specyalny [...] Adamaszkięm karmazynowęm podkleiony. PasPam 80.
– Maią Sposoby takie y naczynia takie adaptowane że się wnich nic nie zepsuie y niezamoknie. PasPam 69v.
patrz: ADAPTOWANY
– Tak że z Wielkiego X. Lgo przeproszeniem Venerabunt IkM Urodzeni Synowie y wszyscy ad herenci. PasPam 209v.
patrz: ADHERENT
– Urazy [...] daruięmy [...] Osobliwie Urodzonemu Ierzemu Lubomirskiemu, Synom iego, Sługom Adherentom. PasPam 210v.
patrz: ADHERENT
– Administratorom dobr naszych krolewskich [...] wiadom czyniemy. PasPam 151 r.
– Panowie Administratorowie cła nowego takze Akcyzy [...] zeby byli sądzeni. PasPam 218.
– Amirał Olęderski przysłał doktora okrętem bardzo Sławnego. PasPam 67v.
– Kiedy dadzą do Niego ognia y z bokow y z tego okrętu gdzie sam Amirał Siedział to dosyć natym az descki z niego Leciały. PasPam 69.
– Poiechalismy zaraz po odstąpieniu Szwedow do Amirała z kondolencyią ale zastalismy węsołego y nic niezałuiącego owey szkody. PasPam 70.
– Daię kozdemu admonicyą [...] ze kto się z wdową ozeni ante omnia starac się o to trzeba ze by zadney białey głowy krewnej dziecinney nie trzymać przy sobie. PasPam 222v.
patrz: ADMONICJA
– Kładę tedy natym mieyscu [...] Taką admonitią że by kozdy z szkoł wyszedszy starał się oto pilno aby się rzeczom przysłuchał y przypatrzył na Seymach. PasPam 201.
patrz: ADMONICJA
– Nie cisnąłem się w kathalog pieszczonych Adonidesow. PasPam 147.
patrz: ADON, ADONIS
– Adulteryum y Szalbierskie fochy Widzisz Mazepa iak to Handel Płochy Szpetnie łgać y kraść zostawszy szlachcicem [...]. PasPam 177v.
patrz: ADULTERIUM
– Poczęli mię Collaterales posponować praetenduiąc ze to Advena zynszego Woiewodztwa. PasPam 228.
patrz: ADWENA
– Takci uczyniłęm sobie pokoy zec mię przecię nie nazywali Adweną. PasPam 226v.
patrz: ADWENA
– Mnie na tym pierwszym w stępie Panowie krakowianie poczęli lekce wazyc nazywaiąc mię Adveną. PasPam 226v.
patrz: ADWENA
– Pan Dobrotliwy około tego pracował ze by był po trzech zerwanych Seymach ten przynaymniey Czwarty do Szczęsliwego przyprowadził affektu. PasPam 215v.
patrz: AFEKT
– Swiatu Całemu ta Panna [znak Zodiaku] dobrze czyni Dopieroz Swoiemu kto się iey konterfektem wiernie tytułuie Temu Specialiter affekt konformuie. PasPam 272.
patrz: AFEKT
– Takto uprzykrzone w młodych ludziach są affekty. PasPam 75.
patrz: AFEKT
– Serca truchlałe trworzył [kometa] ominuiąc niedobre affekty ktore potym nastąpiły. PasPam 188v.
patrz: AFEKT
– Wolęntarz to iest w Ciele Ludzkim Affekt Moia wielce MScia Panno ktory od inszych zmysłow zadnych nieprzyimuiąc Ordynansow swoią własną rządzi się Imprezą. PasPam 80.
patrz: AFEKT
– Mnie ani dobre mienie ani gładkość ktora w owey dziewczynie niewypowiedziana była przytakim rozumie y niezwyczayney Stanowi swemu nauce Ale affekt iey ktory sobie do mnielichego Człowieka urosciła a poprostu in Plurali mowiąc uroscili. Bo iako oney samey tak Rodzicow oboyga. PasPam 75.
patrz: AFEKT
– Iuz mi tez y zal było owey kobiety widząc iey wielki affekt. PasPam 224v.
patrz: AFEKT
– Musiała bym w tym miec Sumnienia skrupuł, gdy bym widząc W MM Pana affekt szczery, nie miała go podobnym oddawac affektem. PasPam 224.
patrz: AFEKT
– Sub protextu Dworskiey Affektacyjej y swoię mieli [doradcy] prae Oculis Prywatę. PasPam 191.
– Dałęm znosząc Długi Ordynackie za effektacyią Io MSCi Pana Myszkowskiego Io MSCi Panu Sędorowskiemu [Szandorowskiemu] Rotmistrzowi flo: 4000. PasPam 235.
– Taki Człowiek wielkiego iest u Nieba Waloru y respektu na ktorego lubo przykre przychodzą affliccyie y Sam Bog swemi potwierdza tego słowy Quem amo Castigo. PasPam 149a.
patrz: AFLIKCJA
– Pokornie Supplikuiąc że by nas w kozdych afflikcyach a osobliwie w chorobach z Swoiey Oycowskiey niewypuszczał opieki. PasPam 281.
patrz: AFLIKCJA
– Wymawiali mi to ześ to nąm uczynił na affront. PasPam 164v.
patrz: AFRONT
– Poczęto się iuz widzę nagradzać [...] kiedy mię iak do Rzymu affrykanskiego [jeńca] na tryumf wprowadzono. PasPam 134.
– To się Agituie a Wielgo Polacy iuz krzyczą vivat Rex. PasPam 232v.
– Agitowała się Materyia zapłaty Woysku oraz obrony Granic. PasPam 178.
– Kurfirtrz natęn czas był zwoyskiem swoim o trzy mile od nas kiedy się to Agitowało. PasPam 71v.
– Zazyięmy Wielgo polskich Agnuszkow y tłustych gomołek. PasPam 200.
– Z [...] Przyczyny per necessytatem z kupionych Woysk roznym osobom aggrawacyie stac się musiały wielkiemi przechodami. PasPam 212.
patrz: AGRAWACJA
– Ich tak Status Imperij Ottomanici umyslnie chciał zostawić Imbelles po zawoiowaniu obrociwszy ich do Agrycultury. PasPam 278v.
– Iego własni Heyducy ledwie go z ziemie podniesli y na nogach postawili. PasPam 232.
– Dał mi tedy dwoch Heydukow z warty. PasPam 180.
– Na karku [ryby] hak mało co mnieyszy odtych co na głowie zakrzywiony natę stronę ku głowie. PasPam 65.
patrz: AK, HAK, HAK
– Iezeli moię do Swoiey usługi gardzic będziesz ochotę czyli akceptować racz się rekolligowac. PasPam 223.
– Niewdzięcznie bardzo akceptowała [wydra] tę wyprawę na nową słuzbę. PasPam 254v.
– [Prz]ed [...] Seymikięm na kilka niedziel dali mi to byli to komornikostwo ktorego Lubom ia nie Acceptował ale to we mnie umartwili. PasPam 219v.
– Ta okazyia [...] reputacyiey szkodzić nigdy nie będzie. Ale y owszem do wszelakich IokMści y Rzpty [łask] znaczny przyniesie akces. PasPam 142.
patrz: AKCES
– Goszkowski [...] Intentował Mi Akcyią do Sądu Woyskowego o zabicie Brata Rodzonego. PasPam 102.
patrz: AKCJA
– Panowie Administratorowie cła nowego takze Akcyzy [rationem] Reddant swoich expensow. PasPam 218.
patrz: AKCYZA
– Odpisałęm list obięcuiąc się że iadę Akkomodowałęm go tez tak że by był pisany Terminami za terminy. PasPam 74v.
– Umiał tęn Wodz swoię tak akkommodowac rękę, że nigdy na karanie nie zarobiła. PasPam 205v-206.
– Ma [afekt] iednak swoy cel [...] do ktorego choc w odległosci [...] swoie zyczliwe zwykł akkomodowac intencyie. PasPam 80.
– [Turcy] tylko Tatarami a Brancami [wojują] ktorych zynszych narodow biorąc akkomoduią do Woyny. PasPam 261v.
– Iedni na Swoie koło wodę ciągną drudzy usługą swoią inszym się akkomoduią. PasPam 148v.
– Tnie [Jasiński] mię Z tyłu w łeb tylko że Axamit Wenecki przedni był P. Bog zachował że nieprzeciąn tylko trochę w iednym mieyscu Axamit puscił. PasPam 88v-89.
– Insza to iest rzecz [...] rozwalac się w Axamitnym krzesle. PasPam 192v.
– Klęczał na wezgłowku Axamitnym. PasPam 204.
– Takie było powstało Axioma. Ze kto z tych okazyi zdrowo wyszedł iezeli przedtym nazywanego sokołem. Mogł besp[i]ecznie Tytułowac Phenixem. PasPam 86.
patrz: AKSJOMA
– Skoro im w dzięcznych nie stanie Fawoniuszow a przykre dmuchaią Akwilony. Do cieplic z Gęsiami [...] uciec za Granicę. PasPam 133.
patrz: AKWILO, AKWILON
– Kiedy to huknie impet kiedy się mury poczną trzaskać kiedy owe marmury Alabastry latać. PasPam 60.
– Xiądz Piekarski dowiedział się o tym Traktacie dopiero inwektywy na mnie nie czyn tego coc po tym albo wiesz quo fine [do jakiego wyniku] rzeczy puydą. PasPam 75v.
patrz: ALBO
– Jasnie Wielmozna MSCia Pani y Dobrodzieyko albo to WSc. Muzyki nie masz? że nie węsoło. PasPam 83v.
patrz: ALBO
– Owo iest Xiąze Io MSC Michał czemusz go nie mamy mianować. Albo nie zdawna Wielkich [Xiąząt] Familiiey? Albo nie godzięn korony. PasPam 232v-233.
patrz: ALBO
– Przyidę az moy czeladniczek mego Siodła Rumaka pytąm a to na co? odpowie po konie poiadę [...] poganinie droszsze moie zdrowie nizeli wszystkie konie. albo tam niemasz troyga czeladzi. PasPam 90v.
patrz: ALBO
– Albo my to kwarciani? Albo my to Wołosza? Albo Ludzie Służebni. PasPam 237v.
patrz: ALBO
– Mowi mi Zona Pragnął WSC flissu a teraz chorobka przeszkodziła. Pytąm albo co? Powiedziała że dawno znać że woda wielka przybrała. PasPam 280v.
patrz: ALBO
– Przyznam się że by mi cięszką musiała przynieść konfuzyją na mnie prostaka włozona od Officera mego Prowincyia Albowięm więcey tęn sławy uymuie kto czyie Sławne y Swiatu widoczne [...] chwali Actiones. PasPam 85v.
patrz: ALBOWIEM
– Mądrzy powiedaią że kto Ma wolne Sumnienie ten wszelakie kalumniie y Ludzkie fałszywe mowy powinęn lekce ważyć [...] albowięm dobre Sumnienie y niewinność iest to Memoria Actionum Nostrarum bene a nobis gestarum. PasPam 148-148v.
patrz: ALBOWIEM
– Alleguiesz WMMPan wielkiey Pamięci Xiędza Zadzika aczemu go WMMPan nienasladuiesz? PasPam 194v.
– Y prawa alligować niegodzi się, y Oczywistym excessom niedawać wiary. PasPam 194v.
– To we mnie umartwili Woiewoda z Wice Instygatorem koronnym powiedaiąc ze to accessus do wyszszych Honorow ktore mi w Woiewodztwie obiecowali [...] bylem tylko nie Alienował się od nich. PasPam 219v.
– Wtym Woiewoda wynidzie z Namiotu, brodę kręci a iuz to był znak Alteracyi albo Gniewu. PasPam 91.
patrz: ALTERACJA
– Kiedy tęn umysł przypadnie że by zostać to iakas wesołość ogarnie człowieka. Skoro zas nastąpi że by niezostawac to [...] znowu alteracyia. PasPam 73v.
patrz: ALTERACJA
– Iako cięn za Słoncęm tak nieszczęscia za szczęsciem następowała Alternata. PasPam 146v.
patrz: ALTERNATA
– Charty były [...] tak rącze ze nie trzeba było nigdy zmykać do zaiąca y do liszki tylko iedno Ktore kolwiek alternatą, iednak do kozdego zaiąca insze a nigdy Zaiąc nie uciekł. PasPam 256.
patrz: ALTERNATĄ
– Tam kiedysmy wychodzili było medytacyi bardzo wiele y roznych w ludziach Woyskowych, Alterowało to nieiednego ze to iść za morze, iść tam gdzie noga Polska nigdy niepostała. PasPam 53v.
patrz: ALTEROWAĆ
– Przypisac to trzeba infelicitati temporis że takie [...] padło na WSCi rozumienie, O czym alterować się nie trzeba bo ta okazyia zadney WSCi nieprzyniesie ani szkody, ani nie sławy. PasPam 142.
– Niemiałęm ambicyiey y małą rzeczą kontentowałęm się. PasPam 178.
patrz: AMBICJA
– O Xieze kurzeiu gdy bym iabył Męrzęm tam tey Zony a wiedział o takich Amicycyach Iako y tamten Nieborak dowiedział się Znalazł by ia nacię Sposobu że bym z Ciebie uczynił Prawdziwego kapłona y Potrafił wto że bys był Namiesnikiem Mądrego Orygenessa co się to z cudzemi delektuiesz drobiaszczkami. PasPam 193.
patrz: AMICYCJA
– Nieobralismy na krolestwo Anioła Tylko Człowieka. PasPam 190v.
– Pod Niebiossa tedy wynosili mowiąc że to Pana Czarneckiego Zołnierze Anieli, a Litwa Dyiabli [...]. PasPam 82.
– Rozumiałem, że się Bóg z wysokości spuścił. Lec to był jamioł Boży i posłaniec z nieba. PasPam 211.
– Niewolnikow przodem przed Janczarami gnał [wezyr] do Szturmów. PasPam 260.
– Oni tylko Tatarami a Brancami [wojują] ktorych zynszych narodow biorąc akkommoduią do Woyny Czyniąc znich Anczarow y Szpalirow. PasPam 261v.
– Skoro tam w Miescie zrozumiano że ich moze kula do nieść wyrychtowano tam do nich z Chakownice czy z Anczarki Strzelono. PasPam 268v.
– Zdobycz nasi wielką wzięli wrzędach w srebrach w Namiotach bogatych w Sepetach zas owe specyały wyborne co mogły by drugi Sepet na sto tysięcy rachować one Szable bogate one Anczarki. PasPam 245v.
– Adulteryum y Szalbierskie fochy Widzisz Mazepa iak to Handel Płochy Szpetnie łgać y kraść zostawszy szlachcicem [...]. PasPam 177v.
– Turcy mieli [...] Noże Andzary Rubinami Dyamentami na Sadzane. PasPam 261.
– Rychart Angielski od Hetmana swego Regner zas Dunski od więznia Halego Co ucierpieli. PasPam 110.
patrz: ANGIELSKI
– Anglikowie [...] iako Ludzie polityczni maią wszelkie Liquory dobre. Gdy tedy Moskwa w Poselstwie iadą to u nich nabiorą tych Trunkow ale ich Sami niepiią tylko nimi inszych częstuią. PasPam 166.
patrz: ANGLIK
– Maią tam przy stolicy Miasto iedno w ktorym Sami tylko mięszkaią Anglikowie. PasPam 166.
patrz: ANGLIK
– Protestacyie Manifestacyie, Quocunque titulo [pod jakimkolwiek tytułem] wydane [...] Eliminować z Xiąg wszelakich roskazuięmy y Annihiluięmy. PasPam 211v.
– Iesli ktore kolwiek z pomięnionych [dóbr] komu kolwiek lubo z okazyiey zewnętrzney mięszaniny były przywrocone y Pomięnione Iura Caduca [przywileje kaduczne] [...] kasuięmy y Annihiluięmy. PasPam 211.
– Tez Łaskawość swoię IkMSCi wyswiadczaiąc woysku w Zwiąsku będącemu, iako tylko Zwiąsku się wyrzekną Spiski wszelakie [...] annihiluią, do przeproszenia przez starczyznę dopuscic obieciuą. PasPam 209v-210.
– IokMsc Pan nasz Miłosciwy musi tez miec osobliwą y na ich konferrencye animadwersyią. PasPam 141v.
– Nas tez tedy animował [król] piicie uskąpca! pili tedy na Fantazyą. PasPam 202.
patrz: ANIMOWAĆ
– Nie upilnuią nam Posłowie, tych naszych wolnosci Ktorych Antecessorowie nasi krwawo nabyli. PasPam 231v.
patrz: ANTECESOR
– Rzecze krol wołać go tu [...] Wyndę nimasz go w Antykamerze. PasPam 285v.
patrz: ANTYKAMERA
– Turcy mieli wygody wtych swoich namiotach co to y wanny y Łaznie zewszystkim iako wmiastach apparamentow. PasPam 261.
patrz: APARAMENT
– Po szyczynskiey okazyiey mieli nasi appetit na Proszow y koszyce. PasPam 275v.
– Niemoia wtym wina ale tych ktorzy maiąc swego dosyc chciwe na Cudze zbiory zaostrzyli appetyty. PasPam 284.
– Ktorzy Chrzescianskiey krwie z wielkim appetytem we czwartek pragnęli swoiey się w Sobotę podostatkiem nasycili. PasPam 266.
– Iak wsiedli na Litwę Lubomirszczykowie bo na nich mieli wielki appetyt o to ze wyszli na tę Woynę domową. Tak się ani złozyć niedali. PasPam 199v.
– Wiezdza [Jan Trzeci] do Krakowa dnia 29 stycznia z wielkiem applauzem y radoscią przyięty. PasPam 248.
– Kiedy Ludziom trzeba przyiaciela, to cię z naydą. A kiedy go zas ty potrzebuiesz togo trzeba z swiecą szukać bo są insi co się nie applikuią choc by tez y mogli. PasPam 249v.
– Siła nas będzie takich y podobno rzadko kto sie z iego Pallestry obierze, ktoby Niewolał Bellonie abdykowac do Cerery sie Applikowac. PasPam 205v.
– Tym zabawom Naturaliter [z natury rzeczy] aemulującemu nay mnieyszego czasu niewidzielismy [zam. nie udzieliwszy] Apollinowi [...] ostrego za Dyrektora obrali sobie Gradywa. PasPam 85v.
patrz: APOLLIN, APOLLO
– Wiedzielismy [widzieliśmy] tam klasztor Augustyanski zktorego Martin Luter Na Apostazyją uciekł. PasPam 77v.
patrz: APOSTAZJA
– Kiedym z niemi dyszkurował na iaką pamiątkę głowy kryią y oczy zasłaniaią Poniewaz tak nieczynił Pan Chrystus ani Apostołowie zadęn nie umiał odpowiedziec ieden tylko tak powiedział ze to natę pamiątkę że zydzi zasłoniali Panu Chrystusowi. PasPam 56v.
patrz: APOSTOŁ
– Krolowa Ludwika [...] skarb swój wyniszczyła, zdrowia [...] nad werężyła [...] wpadła w aprensyią zachorowała iakos po białey Niedzieli [...] y umarła. PasPam 202.
– Dobre Sumnienie y niewinność iest to [...] iako by nie iaka approbacya y utwierdzenie mysli naszych dobrze o swoich uczynkach trzymaiących. PasPam 148v.
patrz: APROBACJA
– Uczyniwszy Pokoy z Moskwą [...] swego odnich [...] co nąm przed tym pobrali nierekuperowawszy ale ieszcze im przyczyniwszy y znaczne Prowincyie appropriowawszy zaczynamy szczęśliwie woynę domową. PasPam 187v.
– Turcy mieli [...] w namiotach [...] Aptyczki znowu osobne zroznemi Balsamami, Wodkami y innemi nalezytosciami. PasPam 261.
– Twardo ustemu koniowi czasęm y Arabski niepomorze Munsztuk. PasPam 121v.
– Zasiadalismy tedy w Polu przed Namiotami krolewskiemi koło Wielkie załozywszy. A koło nas Arbitrow konnych zawsze kilka I kilka nascie czasęm Tysięcy. PasPam 242.
patrz: ARBITER
– Bo mi owa moia Stancyia była impendymentem. Będąc provocatus [wzywany] co raz to w karty w Szachy to w Arcaby. PasPam 84v.
– Iuz tedy obadwa Woyska widzą się, Harcownikowi kazano z nisc zpola. PasPam 105.
– Znowu kazali Harcownikowi podpadać y wywabiać ich w pole. PasPam 105.
– Była zaraz tam ze konsekracyia na Arcybiskupstwo Lwowskie IoMSCi X. konstantego Lipskiego. PasPam 257v.
– We Dworze iadałęm y piiałęm w konwersacyiey arcy Szumney iako w Raiu. PasPam 82.
patrz: ARCYSZUMNY
– Ow hardy Sylistryjski Pasza od Towarzysza nie bardzo poczęsnego do Hetmana Za kark przyprowadzony. PasPam 266v-267.
patrz: ARDY, HARDY, HARDY
– Po owey tak hardey odpowiedzi zaraz kazał Pułki wyprowadzić w pole. PasPam 106.
patrz: ARDY, HARDY, HARDY
– Moskwa [...] iuz naszę niezgodę zwazyli hardzieysi iuz byli. PasPam 119.
patrz: ARDY, HARDY, HARDY
– Nuz pić Czyniąc to nazłość owym hardym Ludziom. PasPam 169v.
patrz: ARDY, HARDY, HARDY
– Iako powiedają Ugłaskanego y Uiezdzonego kąnia lada kto osiądzie Hardego y bystrego non Item [nie tak]. PasPam 277v.
patrz: ARDY, HARDY, HARDY
– Smogorzow pusciłem przez Aręndę na Rok Paniey Gołuchowskiey. PasPam 235v.
– Smogorzow pusciłęm na Rok w aręndę Panu Trębickiemu. PasPam 234v.
– Krol z taką iechal fantazyią własnie iak popewne y nie omylne zwycięstwo Bo zaraz y Historykow Aretalogow że by iego y Narodu Polskiego dzieła pisali y głosili zaciągał z Sobą. PasPam 259v.
patrz: ARETALOG
– Kiedy pili na zdrowie carskie Tom ia owe Tytuły musiał wymieniać z karty bo tego zpuł arkusza a trudne bardzo y Niezwyczayne. PasPam 164v.
patrz: ARKUSZ
– Napisałem tedy Informacyiey Arkusz iako znią [wydrą] maia postępować. PasPam 255.
patrz: ARKUSZ
PasPam 69.
– Na sprowadzał tedy Sapieia Armaty zdobycznej siła do Lachowic oney slicznej Spirzowej wszysko y iednego działa nieobaczył Zelaznego. PasPam 100v.
– Moskwa wszyscy Armatno bez Rusnice długiey zaden niestąpi. PasPam 168v.
– Obrazy Tekielego na koniu armatnego Przedawano. PasPam 262.
patrz: ARMATNY
– Prusacy się Armuią pytaią nas dokąd iedziemy. PasPam 75.
– Szwedzi tym czasem Armuią się kiedy się iuż wymoderowali idą ławą. PasPam 69.
– Przyszedłęm tedy dobrze podpiły y mowię do owego mazepy Czołęm Panie Assawuła. PasPam 174v.
– In Fidem Reipublicae wziąc piniędzy u roznych osob zaroznymi assekuracyiami. PasPam 217v.
patrz: ASEKURACJA
– Waruięmy y Assekuruiemy przy tych pomięnionych związku y konfederacey Urodzonym Marszałkom, Substytutom, konsyliarzom Pułkownikom Oberszterom, Oberszter letmantom, kapitanom, y Ich Porucznikom y wszystkiemu Rycerstwu nikogo nieexcipuią[c] wyiąwszy iednak tych iesliby się w ktorym kolwiek woysku znaydowali Wielmoznego niegdy Gosiewskiego Podskarbiego WXLgo y Hetmana Polnego smierci y zabicia Complices są [...] iz [...] my iako y Rzpta [...] do Sądu pociągac nie będzie. PasPam 211-211v.
– A ta Summa propter meliorem Certitudinem zapłacenia ze by im natychze dobrach assekurowana była. PasPam 216v.
– Mieysce zas Czekania Woysku wszystkiemu iuz pod posłuszenstwo złączonemu do wyliczenia trzech cwierci od Woiewodztw assekurowanych [...] w decyzyiey IkMSCi y w dyspozycyiey Wiel: Hetmanow zostawac ma przed ktorych odebranięm ruszac ich znaznaczonego mieysca do prac Woięnnych niebędą. PasPam 210.
– Owi astrachan[s]cy kałmucy zgineli cozmy się ich lękali y powiadali Ci Co Ich bili [...] ze nieumieli nic y owszem począwszy się trohę zrazu uwijac z Swemi Dziękami [!] ieszcze prędzey pirzchali nizeli Moskwa. PasPam 109.
– Było dosyc y bardzo dobrych owych Astrachanskich kałmukow, Bachmatow y roznych Ruskich koni. PasPam 113v.
– Siedziałęm tez na takiem [koniu] ktoremu kałmuckie y Astrachanskie Uciekac nieumiały. PasPam 149.
– Co raz to strzała okrutna iako powerek padnie między nas [...] dziwuięmy się co tam załuki takie maią? Czy olbrzym iaki strzela z wielkiego Łuku czy co. A nie wiedzielismy że to Astrachanscy Tatarowie co o ziemię oprze ieden drąg Łuku a drugi mu nad głową Stoperczy. PasPam 106.
– Czy tąm u Astrophilow zgodne zdanie wszędy że gdzie się Instancyią swą Interponuie wszędzie grozny[ch] Planetow Srogość mityguie [kometa]. PasPam 272.
patrz: ASTROFIL
– Nietrzeba było Astronomow do wytłąmaczenia Co w przyszłym Roku Subsecutum. PasPam 119v.
patrz: ASTRONOM
– Kontent Mars że ma Syna Godnego wtey mierze ktory Mestwa Dzielności znaczny assumpt bierze od swych Herbownych Zwierzow. PasPam 217v.
patrz: ASUMPT
– Assystencyiey było nieskąpo [...] roznych Ludzi wyprowadziło mię z krakowa kupa. PasPam 253v.
patrz: ASYSTENCJA
– Krol Ian trzeci wszystkim Ceremoniom assystował. PasPam 248.
patrz: ASYSTOWAĆ
– Wieden Attakowano dziory w murach porobiono. PasPam 258.
patrz: ATAKOWAĆ
– Poszły [...] Woyska [...] szukac Turkow y Niektore Attakować Fortece. PasPam 264.
patrz: ATAKOWAĆ
– Pocznie się iuz sposobić [Turek] do owey Nieborakowi Atamanowi posługi [do rozbierania] [...] a kozak go zakark. PasPam 269.
– Za Panowania naszego mimo wolną Elekcyią na królestwo Polskie nikogo quoquo modo wsadzac nie dopusciemy. y owszem przeciwko temu ktory by tego attentowac wazył się Contra Hostem Patriae procedemus. PasPam 213v-214.
patrz: ATENTOWAĆ
– Wtych zacnych kawalerach widział Swiat pomięnione attrybuta przy nieskąpym zawsze krwie y zdrowia swego szafowaniu. PasPam 86.
patrz: ATRYBUTUM
– Więm że mi przy niewinnosci zadne niezaszkodzą Impostury Iuzem to powiedział przypierwszey Audyencyiey że wolno kurcie y Na Bożą mękę szczekać. PasPam 144v-145.
– Niewinność sama opponowała się przy mnie Ia tez przy Niewinnosci A tym czasem zawsze W kMSCi Pana M.Młgo zabrałęm [żebrałem] prospektu y Audyencyiey [...] Wiedząc y to iako iest Pana przeciwko poddanym, poddanych przedciwko Panu Ogniwo Nierozerwane Miłość. PasPam 149v.
– Zabrałęm [żebrałem] prospektu y Audyencyiey [...] Wiedząc y to iako iest Pana przeciwko poddanym, poddanych przedciwko Panu Ogniwo Nierozerwane Miłość. PasPam 149v.
– Tedy była tak rezolutka owa baba nałaiawszy krolowi przyiechała do Niego na zaiutrz y prosiła o Audyencyią [...] Był tak pocciwy krol ze ią zaraz kazał puscic. PasPam 199.
– Byłęm na obłoczynach Panny Sieklicki w krakowie ktorą [...] obłoczyli do Zakonu Augustyanskiego. PasPam 281.
– Że by korona z głowy posteritatis [potomstwa] iego niezchodziła iako w Austryiackiey Familiey. PasPam 247.
patrz: AUSTRIACKI
– Iuz fortuna insza [...] wrocilismy się do Domu z niszczym. A tak uznawszy Fortuny Rewolucyią albo verius mowiąc awersyią Łaski Boskiey od naszych Akcyy oczywistą skonczylismy ten Rok. PasPam 187v.
patrz: AWERSJA
– Mowię mu miły Bracie będziesz miał tynfa utrzy ze zadek ta kartą, chłop z wielką ochotą spuscił spodnie Golusienką ponewkę wytarł owemi awizami y cisnął do Motławy. PasPam 262-262v.
patrz: AWIZA, AWIZY
– Wdzięcznieysza iest zawsze z ust Panskich nizeli przez Kanclerzow awizacyia. PasPam 223v.
patrz: AWIZACJA
– Szwedzi tez dowiedziawszy się że przytych okrętach mało potęgi przyszli ich Brac iako swych własnych doszli, że Szwedow otym awizowano Zwoyska Bra[n]doburskiego. PasPam 68v.
patrz: AWIZOWAĆ
– Nie mam po Bogu inszego asyllum gdzie by się uskarżyć poniesioney krzywdy. PasPam 149v.
patrz: AZYL, AZYLUM
– Inni tez co byli dobrzy Zołnierze z niewiescieli porospiiałosię to aze strach. PasPam 187.
patrz: AŻE
– Przystawa nazad Expedyowałęm azeby tym prędzy do Io k MSCi pospieszył. PasPam 162.
patrz: AŻEBY
– Przychodzą interym [tymczasem] listy od krola naszego [...] Azeby zapowtornym Ordynansem bydz napogotowiu ad Regresum [do odwrotu] ku Granicy. PasPam 73.
patrz: AŻEBY
– A zeby taz Deklaracyia Io kMSCi w tym Traktacie zawarta pewność swoię [i] wagę miec mogła [...] poprzysięgaią. PasPam 213.
patrz: AŻEBY
– Dałęm im Ordynans [...] A że by mi w Lidzie y w osmiany zostawili o sobie wiadomość. PasPam 153.
patrz: AŻEBY
– Iuz nas o tę Woynę y baby konfuduią. PasPam 199.
patrz: BABA
– Baba z woza kołkom lzey. PasPam 75.
patrz: BABA
– Iuz wychodząc zowey chaty az baba zakasłała w chlewie Z nalezli tedy trzy białogłowy. PasPam 98.
patrz: BABA
– Niepoznali go Bo y Bachmat zdobyczny y w kołpaku Moskiewskim z perłami. PasPam 91v.
patrz: BACHMAT
– Ucieka na płowym bachmacie w Rządziku Złocistym iakis Młokos w Atłasowym papuzym Zuponie [...] Młodziusińki chłopiec Gładki. PasPam 95v.
patrz: BACHMAT
– Bachmata dosyc z przyrodzenia bystrego z hukano kanczugami o sieczono a ieszcze nadgłowek mu zerwawszy z głowy kilka razy nad nim strzelono. Tak tedy iako szalony Bachmat skoczył kudomowi a wszystko tam było gęstemi chrostami iechać. PasPam 177.
patrz: BACHMAT
– Chłopiec zas na Rączym Bachmacie siedział to uciekał, Wyprowadziwszy ich daleko od kupy. PasPam 104.
patrz: BACHMAT
– Podobny był do Bachmatka y Łączek na nimgoły skorką tylko powleczony na krztałt mody Tatarskiey. PasPam 239-239v.
patrz: BACHMATEK
– Dopiro na ostatki dni Bachusowych stanąłęm w Bereniczu [Berezynach]. PasPam 173.
– Odprawiwszy tedy dni Bachusowe wdobrey komitywie zdobremi Sam Siadami a osobliwie ztym Mikołaięm krosnowskięm Podczaszym Rawskiem On URodzica mego my vicissim [wzajemnie] uniego. Poiechałem zachorągwią. PasPam 80v.
– Bachusowego Swięta niedali spokoynie uccic na konsystęncyiey. PasPam 78.
– Oboz został zewszystkiemi Bogactwami. Złota, koni Wielbłądow Bawołow, byteł [bydeł] Owiec Stadami koło Obozu pełno. PasPam 260v.
– Rynny dla Spływania Wod Mosięzne Złociste awokoło tego balasy y Statuy. PasPam 60.
patrz: BALAS
– Słuchaiąc wdzięczney melodyiey uczyć się Baletow, kapreolow, Tancow. PasPam 138v.
– Insza to iest rzecz Panie monoculus [jednooki] pod Taiszlibrowem Pasterałem Rozwalac się w Axamitnym krzesle Pontkę Sztafirując, Balsamem nakładanego Regimenciku wąchac, A insza z tabakiery okrutnego Gradywa Siarką y Saletrą perfumowanemu wytrzymać kondymentowi. PasPam 192v.
– Turcy mieli [...] Aptyczki znowu osobne zroznemi Balsamami Wodkami y innemi nalezytosciami. PasPam 261.
– Postoy złodzieiu [...] iuz się nąm nie wymkniesz albo pewnie przez baltyckie morze musisz pływać do Szwecyiey. PasPam 200.
patrz: BALTYCKI
– Niezwyczayne Narodowi Baltyckiey wody Profunditates [głębie]. PasPam 147.
– Przystawstwo iuz to było w Samym Czuplu między Morzęm Baltyckiem a Oceanem z kąd iuz lądem progredi niemozna. PasPam 62v.
patrz: BALTYCKI
– Rok Panski 1660. Day Panie Boze Zaczęlismy tam ze w Mosinach gdzie [...] nas postawiono było na całą zimę po tak cięszkich pracach y tak dalekiey za Baltyckie morze Expedycyiey. PasPam 78v.
patrz: BALTYCKI
– Z Iednę stronę Baltyckie morze z drugą stronę a Septem trione [od północy] Ocean Oblewa to krolestwo. PasPam 55.
patrz: BALTYCKI
– Choc nieudolna Minerwa moia Tumanem Saletry zakurzona y Surowoscią impetow Baltyckich Swiezo z hukana rezolwowała się chwalić swoich kommilitonow [...] GESTA. PasPam 85v.
– Wołoskie szelągi [...] ustapiły z Małey Polski ale w Wielgopolszcze wszystkie sobie Stolicę załozyły nie opaszy się az o rzekę Ordę [Odrę] y o morze Baltyckie iako owa okrutna szarancza. PasPam 187.
patrz: BALTYCKI
– Postoy złodzieiu [...] iuz się nąm nie wymkniesz albo pewnie przez baltyckie morze musisz pływać do Szwecyiey. PasPam 200-200v.
patrz: BALTYCKI
– Nasi iuz od iednego Bellunardu [!] odparli bili [byli] Szwedow. PasPam 72.
– Do Samych Bulwarkow okręt wielki woięnny nieprzystapi. PasPam 68.
– Poko ich [Turków] ieszcze z Pod Wiednia nie rospłoszono y byli inspe odebrania Wiednia to Na ten czas po ulicach gazety spiewano na Bulwarkach ie de Clamowano. PasPam 277v.
– Lubo tam iest port Spokoyny y Cichy ale przecię nieprzystępny bo do Samych Bulwarkow okręt wielki woięnny nieprzystąpi Chyba te małe okręty kupieckie Szmagi trzeba tedy do Okrętu wozić się. PasPam 68.
– Wsiadszy w batkę odwieziono go do Bulwarka. iam się został. PasPam 68v.
– Iaktez przytarł wał doBulwarku to tak się stało uderzył że sternik wypadł na Bulwark a my wszyscy padlismny na Bok w [...] owę Barkę. PasPam 67.
– Tak ci powyłaziwszy na Bulwark iako myszy cos my mieli trafic na Iutrznią tosmy y Mszey niesłuchali przed Niesporęm przyiechawszy. PasPam 67.
– W Mieście nagwałt biią w dzwony w bębny lud się sypie na bulwark. PasPam 69.
– Skoczą na nas [nieprzyjaciele] dadzą ognia gęsto z Pistoletow y z Bandeletow. PasPam 157.
– Na kozdey prezęncie Officerowie z Szablemi [!] dobytemi iechali Towarzystwo zas Pistolety czeladz bandolety do gory trzymaiąc. PasPam 54.
– Wodz [...] Kazał iednak upatrować Bander iakie są czy Szweckie czy iakie insze [...] Doyrzał zaraz [z] owych naypierwszych bander że Szwedzi. PasPam 68-68v.
patrz: BANDERA
– Turcy mieli wygody wtych swoich namiotach co to y wanny y Łaznie ze wszystkim [...] Wodki pachniące w Baniach. PasPam 261.
patrz: BANIA, BANIA, BANIJA
– Posłał Woiewoda Ruski podiazdy potęzne nate mieysca gdzie Słyszeli o kozakach [...] alec iuz byli uzkrobali widząc Bankiet Dunckoronskiego [Dołgorukiego] niechcieli takiego czekac. PasPam 109.
patrz: BANKIET
– Posłałęm do Xiędza Piekarskiego prosząc o swięcone Iayko [...] przysłał mi tedy y Baranka plackow iaiec. PasPam 67.
patrz: BARANEK
– Klęknął Eremita na Modlitwę a on [żołnierz] Mu tymczasem porwał Baranka co zanim tłąmoczek nosił y uciekł. PasPam 56v. PasPam 56v.
patrz: BARANEK
– Przyszło rozochociwszzy się y Baranie flaki rozdraznić. PasPam 169v.
patrz: BARANI
– Iuzes my tak oslep w ogięn lezli zes my się tak zniemi [Moskalami] zmięszali iako ziarno z Sieczką [...] okrutna tedy Stała się rzezba wowey gęstwinie, anaygorsze były berdysze. PasPam 94.
– Ieden dragąn miał okrutny berdysz Moskiewski. Tym berdyszem owych tamtych co zyzby uciekali popłatał. PasPam 156.
– Podęmną konia Gniadego postrzelono wpiers cięto berdyszem włeb y drugi raz w kolano. PasPam 94.
– Skoro rano potkał ią Dragąn niewiedząc co to, czy chowane czy dzikie uderzył Berdyszęm zabił, wstaną wydry niemasz. PasPam 255.
– Armaty zostało 60. Owych Samopałow Dunskich [!] y rozney Strzelby berdyszow to Chłopi brali nawet. PasPam 97v.
– Przywlekli go tedy dway pacholcy w Turkusowey Barwie za nogi o iednym bocie. PasPam 244v.
patrz: BARWA
– Woyny niesłuszney z nikim nie zaczniemy Kto z nami zacznie przecię się broniemy Kto do nas przyidzie to go wyłatamy A potym mu zas bassarunek damy Tey dyskrecyiey y Moskwa doznali Gdyzmy Jm Ultro tylko Frysztu dali Ze się y w Siły Mogły przygotowac I Basaronek na nas wytargować. PasPam 110v-111.
– Woyny niesłuszney z nikim nie zaczniemy Kto z nami zacznie przecię się broniemy Kto do nas przyidzie to go wyłatamy A potym mu zas bassarunek damy. PasPam 110v.
– Wy targuie na nas nieprzyiaciel to co by my na nim mieli gdyz taka unas moda wybiwszy nieprzyiaciela zwyklismy mu zawsze dac bassarunek. PasPam 139v.
– Po okazyiey iednak Basiński posłał Woiewoda Ruski podiazdy potężne. PasPam 109.
patrz: BASIŃSKI
– Poszło Woysko nasze pod Nieprzyiaciela Niemiecka Batalia za nimi w trop. PasPam 265v.
– Prezęntowałes się w bataliach o iak to straszne rzeczy [na] chłopa Slepego w Szyku zogolonemi wąsami Szeroką Fioletową Sutanną. Szkapę y zogonem okrywaiącego. PasPam 192v.
– Gdy Woyska staną w zwykłej bataliiey Ia niewygodzę swoiey fantazyiey Więc cięszko westchnąc y zapłakac cale, Na cię wspomniawszy moy Dereszu VALE. PasPam 51.
– Gdy Woyska staną w zwykłey bataliiey Ia niewygodzę swoiey fantazyiey. PasPam 51.
– Zazywalismy tez tam rekreacyiey rozney namorzu wsiadszy w batkę, kiedy woda spokoyna była. PasPam 65r.
patrz: BATKA
– Wsiadszy w batkę od wieziono go do Bulwarka. iam się został. PasPam 68v.
patrz: BATKA
– Sam tez nie miał woli [Wojewoda] tak długo bawic w tym mieyscu. PasPam 165V.
patrz: BAWIĆ
– I na tego [niedźwiedzia] przymioty kto się zapatruie Pewnie Szykow zdaleka nigdy nielustruie [...] krew toczy y Marsem się bawi. PasPam 270.
– Idę, minę Bazar az Wolski u Ormianina wazy lyszki srebrne zdobyczne. PasPam 90v.
patrz: BAZAR
– Na bazarze taniey wszystko nizeli po Miastach. PasPam 249.
patrz: BAZAR
– Tu woły krowy beczą. PasPam 200.
– Czeladzi tez do Gospody dano beczkę miodu obrokow surowych y owsow dla koni etc. PasPam 150v.
patrz: BECZKA
– Nasmiawszy się tedy z owego Dyalogu nacieszywszy wypili beczkę piwa Gospodarzowi y drugą y poiechali. PasPam 190.
patrz: BECZKA
– Targuięmy się tedy kto go ma Scinać atym czasęm wpadli tam do Sklepu w ktorym były prochy w beczkach pobrawszy insze rzeczy biorą tez y prochy. PasPam 60.
patrz: BECZKA
– Kiedy powiedałęm im [posłom moskiewskim] ... że mię iuz był wziął Moskal w okayiey z Dołkornskiem [Dołgorukim] to mowili że byś był miał wstolicy wszelakie poszanowanie y na iego [stryja Paskowego] Imię y Zasługi Narodowi Naszemu wdzięcznie [wdzięczne] pewnie wyszedł bys był bez okupu. Alem ia rzekł dziękuię z bedłek. PasPam 165.
– Siła nas będzie takich y podobno rzadko kto sie z iego Pallestry obierze, ktoby Niewolał Bellonie abdykowac do Cerery sie Applikowac. PasPam 205v.
– Io MSC Pan Bełski prosił mię na zgodę z IoMSCią Panem Czernem Starostą Parnaskiem o defalkę kozubowską. PasPam 249.
patrz: BEŁSKI
– Począł uciekac między Szałasy Woiewodztwa Bełskiego y Z tamtąd go wygnali. PasPam 244.
– Z kogoz tedy większy iest Oyczyznie Emolument czy z owego darmo chleb z iadaiącego Birkuta czy z młodego a ustawicznie pracuiącego za zdrowie iey ochotnie krew Leiącego Towarzysza. PasPam 147v.
– Miwałęm bardzo dobre Sokoły Iastrzęby Drzęmliki, kobusy, kruki co do Berła chodziły y kuropatwy pod nimi olegały. PasPam 256.
patrz: BERŁA, BERŁO
– Nierobiłęm nic tylkom sprawiał obłoczyny, Professyie. Bo trzy [pasierbice] zamnie [...] zostały Bernardynkami. PasPam 247.
– Woiewoda wydawał Corkę do klasztora w Warszawie do Bernardynek mnie zaciągnął. PasPam 220.
– Oyczyznie iuz konaiący stał się [Czarniecki] Poządanym Bezuardem. I szczęsliwie ad Obedientiam Panu przywrocił. PasPam 206v.
– Wezmie besztac zle zyczyc a Szelmo dy to iuz Swięto dy to iuz Wielka noc. PasPam 66.
patrz: BESZTAĆ
– Panna [...] zła iako iaszczurka y bez mała niepodpiie. PasPam 220.
patrz: BEZ MAŁA
– Bez mała zawziętey niewaledykuię Szarzey ktorą ad vitae tempora [do końca życia] pod dobrym Wodzem kontynuować proposueram [zamierzyłem]. PasPam 205v.
patrz: BEZ MAŁA
– Uderzyli się nate Hulaygorody a ponaszemu czo[s]nki tu zas nasi sieką bez przestanku. PasPam 108.
– Za Nayswiętszy Maiestat y Matki iego wylana kropla krwie bynaycięszcze wszystkie obmyie grzechy y Wieczną bez Wątpienia W Niebie zgotuie koronę. PasPam 58.
– Ociec Łaskawy [...] usłał Sowicie Pola Trupem Ottomanskiem Bystre Nurty y bez brodne Donaiowe Głębokosci. PasPam 266v.
patrz: BEZBRODNY
– Niech między bezdennemi niezbrodzonego Oceanu zabawia się [afekt] głębokościami. PasPam 80.
patrz: BEZDENNY
– Pasza Sylistryiski [...] zwycięzywszy zawolą Boską Naszych y z Pędziwszy z Po[la] Pozbierał z poboiowiska owe Porzucone kopiie kotły Bębny Choragwi wiele y Więzniow. PasPam 265.
patrz: BĘBEN
– W Mieście nagwałt biią w dzwony w bębny lud się sypie na bulwark. PasPam 69.
patrz: BĘBEN
– Ale gdziem nie był trudno otym pisać bo ia przez wszystkie woyny tego trzepaczki trzymałęm sie Czarneckiego y znim zazywał czasem okrutney biedy czasem tez y roskoszy. PasPam 52.
patrz: BIADA, BIDA, BIEDA, BIEDA
– [...] poszedłęm do Regimentarza a opowiedziawszy za iego pytaniem wczoraiszą biedę y dwa Strachy to iest od Szwedow y od wody. Rzecze Woiewoda. iuz to prawda że to terminy były niedobre ale tez Panie Bracie masz Waszec nad Całe Woysko bo W. Woiuiesz po Morzu, a Woysko na lądzie. PasPam 67.
patrz: BIADA, BIDA, BIEDA, BIEDA
– Choc w Nay większey bidzie było rzatko ieść a gęsto się bić. PasPam 122.
patrz: BIADA, BIDA, BIEDA, BIEDA
– Juz Panowie wolscy za białe Ieziora swoie wyrugowali dostatki. PasPam 115.
patrz: BIAŁA, BIAŁE
– Y z [s]tolice [Moskwy] za białe Iezioro uciekali. PasPam 119v.
patrz: BIAŁA, BIAŁE
– Białogłowy gładkie y z byt białe, Stroią się pięknie ale wdrewnianych trzewikach chodzą Wieskie y Miesckie. PasPam 55.
– Mieyscem tez osoby zbiałego Marmuru takie własnie iako by zywe. PasPam 60v.
– Tęn Pisarz Zięmski Bielski Człowiek biały iak gołąb. PasPam 243v.
– Obaszywszy nas w dziedzincu dopiero poczęli [Szwedzi] trąbić y chorągwią białą wywiiać co iest Signum proszenia o miłosierdzie odmięniwszy w krotkim czasie zwyczay narodu swego swinskiego co powiedali że naprosięmy kwateru. PasPam 59v.
– Strugali tyczki pstro a biało farbowali. PasPam 99v.
patrz: BIAŁO
– Ydą daley wowe Beresteczkie Białocerkiewskie Mohilowskie Zwawieckie [żwanieckie] okazyie. PasPam 86.
– Białogłowy gładkie y z byt białe, Stroią się pięknie ale w drewnianych trzewikach chodzą Wieskie y Miesckie gdy po bruku w Miescie idą to taki uczynią kołat co nie słychać Kiedy człowiek do Człowieka mowi. PasPam 55.
– Bo ia Białogłowę zaraz zrozumięm kogo upodoba chocby do Niego y Słowa Niemowiła. PasPam 222.
– List [...] obebrali a obaczywszy Białogłowski charakter tym bardziey ze by się dowiedziec iakiey skrytosci odpieczętowaligo. PasPam 220-221.
– Ryb posłowie mieli siła owych sterledów Biłługow okrutne Połcie. PasPam 173-173v.
– Wyrwie się potym kilka Biboszow poczną wrzeszczeć wszyscy wraz [...] alec skoro ich insi oHukneli umilkli. PasPam 118v.
patrz: BIBOSZ
– W Mieście nagwałt biią w dzwony w bębny lud się sypie na bulwark. PasPam 69.
patrz: BIĆ
– Za owę Nowinę dałmu dziesięc bytych talarow na przepicie. PasPam 188.
patrz: BIĆ
– Dostał kupic wołu dobrego za bity talar dwa Marki Dunskie. PasPam 54v.
patrz: BIĆ
– Dano tedy kozdemu po Taleru bitem w rękę. PasPam 151.
patrz: BIĆ
– W Mieście nagwałt biią w dzwony w bębny lud się sypie na bulwark. PasPam 69.
patrz: BIĆ
– Tak tedy tę zimę odprawilismy kłocząc się ustawicznie y podiazdami biiąc się z Szwedami. PasPam 62v.
patrz: BIĆ SIĘ
– Tak się bieli [trawa] in profundo iako snieg [na dnie morza]. PasPam 65v.
– Niewielkie rzeczy rzekł Pisarz ziemie Bielski[ej] w kole Generalnym [...] to tylko wyrzekł: "Pane starosto, ne zderżysz!". PasPam 243.
patrz: BIELSKI
– Począł ow Starzec Bielusięnki mowic. PasPam 227.
– Wszytki kijacy głodni, którzy miasto walki Wytrząsali biesagi babom i kobiałki. PasPam 158.
patrz: BIESAG, BIESAGA
– Podaycie go nąm Sam wnet go tu będziemy Bigossowali. PasPam 184.
patrz: BIGOSOWAĆ
– Ich [Niemców] we wszystkich okazyiach biiali Turcy y Cale znimi nigdzie szczęscia niemieli. PasPam 267v.
patrz: BIJAĆ
– Stanąłęm tedy uiednego Rzeznika w Szopie gdzie biiał woły ktorych y naten cza[s] wisiało kilka konie naymnieyszey rzeczy niechciały ieść tylko chrapały na ow Smrod Surowizny. PasPam 182v.
patrz: BIJAĆ
– Spytałęm tedy coz to za Biłługa co to ma te Specyalne kolana? PasPam 164.
patrz: BIŁUGA
– Niewiedząc ia tedy ich polityki markotnomi było myślę sobie, co za moda zapraszać kogo na kolana y dupę, a ieszczem niewiedział co to iest ta biłługa. Iużem chciał wymowić Niechże to Huzno sąm zie. Potym zatrzymałem się. PasPam 164.
patrz: BIŁUGA
– Ryb Posłowie mieli Siła owych Sterledów Biłługow okrutne Połcie. PasPam 173-173v.
patrz: BIŁUGA
– A iam tez iuz umyslnie przymawiał com komu mogł wymyslić bo w Niewinność Swoię ufał [...] A oni to in malam partem obracali [...] Przyszedł tedy na to X Uieyski Biskup kiiowski ktory był wyszedł w mowę ieszcze Woiewody Trockiego do Pokoiu do krolestwa za portyrą tey translacyiey Słuchaiących. PasPam 141.
patrz: BISKUP
– Panowie Biskupowie Senatorowie powyłazili zpod krzeseł z pod karet w puł ledwie zywi. PasPam 231.
patrz: BISKUP
– X Biskup kiiowski do Mnie przychodzi perswaduie że by się nie podawać in discrimen vitae że by się spuscić na dyskrecyą Panską. PasPam 143v.
patrz: BISKUP
– Iezeli w iazd biskupi pięknie odprawił nie rowno piękniey konsekracyia y wielce dostatnie y Bogate Częstowania. Byłęm zas na pogrzebie w Stobnicy [...] Alexandra Komornickiego. PasPam 257v.
patrz: BISKUPI
– Oyczyzna nasza [...] Bitnieyszego y odwaznieyszego od Hektorow Woięnnika [...] nieodzałuię [!]. PasPam 205.
patrz: BITNY
– Tak tedy po owey chłoscie y bitwie ktorą związkowi dali Litwie wybiwszy nas Znowu nąm zdrajcy poczeli uciekac. PasPam 200.
patrz: BITWA
– Przed Woiewodą to o mnie powiedał że choć polowy zołnierz niewzdrygał się wodney bitwy. PasPam 70.
patrz: BITWA
– Lanckoronski [...] Grzbietem się nie zakłada y nigdy nie nosi Zadniego Blachu. PasPam 270.
– Dosłużył się Blachmalowey Czupryny a przez cały wiek słuzby swoiey nie był w okazyiey. PasPam 147-147v.
– Gorzalina tez była w blaszanych ładownicach iakich natęn czas zazywano. PasPam 93.
patrz: BLASZANY
– Chowanski [...] uszedł piechota zas wszystka mało co naruszona oprocz owych kilku set narazie wyciętych została zywcem a było ich 18000 Poszli tedy do bliskiey brzeziny y zasiecz uczynili. PasPam 97-97v.
patrz: BLISKI
– Rzecze krol do Oboznego koronnego Chełmskiego Waszec tam bliski Sąmsiad co to za sprawa. PasPam 284v.
patrz: BLISKI
– Woła krew braci naszych y Oyczyzna ręką ich spustoszona. Woła na ostatek Nayświętsza Panna Matka Boska ktora Imięnia przeczystego że ten Narod [Szwedzi] iest Bluźniercą. PasPam 57v-58.
– Scieszkami tam gdzies wyszedszy błąkało się [zwierzę - wydra] nie wiedząc gdzie się obrocić. PasPam 255.
– Insza tego a insza tamtego Morza Natura iest Bo uwazałęm bez to, że czasęm iedno się wydaie błękitno drugie czarno [porównanie Morza Bałtyckiego i Oceanu Atlantyckiego]. PasPam 63.
patrz: BŁĘKITNO
– Poszlismy tedy za przeprawę która była in accessu bardzo błotna zobu stron. PasPam 102v.
patrz: BŁOTNY
– Wydra [...] wyszła. łaziło to po wschodach [...] nauczyło się umnie chodzić gdzie chciało Bobrowac sobie po Stawach po rzekach poko się iey podobało według swoiey natury. PasPam 255.
patrz: BOBROWAĆ
– Są y insze [ryby] cudowne bardzo co iak uptakow Skrzydła iak ubocionow nosy y głowy. PasPam 65.
– Kiedy iey [ryby] łeb z worku dziorą wytchnie przysiągł by drugi że bociona ma w worku. PasPam 65.
– Napisał wyiezdzaiąc z tey Gospody na Scianie [...] Zacos mię Skurwy Synu kukuć napasztował Wszakzem Bocwiny w Wilnie nic nie zakosztował. PasPam 183-183v.
patrz: BOĆWINA
– Tę głowę drogo od Moskwy okupiwszy sami zdraycy Bocwinkowie popiwszy się marnie zagubili. Tyransko a Niewinnie zabili woięnnika szczęsliwego Wodza dobrego. PasPam 101.
patrz: BOĆWINEK
– Ustąp że bodey cię zabito. PasPam 244.
– Mowi te Słowa [...] godzi się to te z brodnie mowic boday was zabito. PasPam 263.
– Po Pustyniach konwentach y roznych poboznych zgromadzeniach w wolnym Sumnieniu Szczegulną tylko pasą się Bogomyslnoscią. PasPam 281v.
– Trębecki [Trubecki] leci... z dziesiącią Chorągwi Buiarów [!] Dumnych. PasPam 94v.
patrz: BOJAR
– Woiewodow kniaziow Boiarow Dumnych naginęło siła. PasPam 97v.
patrz: BOJAR
– To było pospolite ruszenie Baiorowie [!] znaczni. PasPam 108.
patrz: BOJAR
– Stało tam Boiarow 6. w tamtey gospodzie. PasPam 168v-169.
patrz: BOJAR
– Kaydany ktore na nas zgotowali Sami się Słusznie nimi nabrząkali Takami woząc Dumni Boiarowie Wały y Groble iako Niepanowie (tu może: butni, pyszni). PasPam 110v.
patrz: BOJAR
– Przyszedł do mnie wieczorem Michayło Offanassowicz syn tego Stolnika y drugi z nim Boiarzyn z oracyią. PasPam 163v.
patrz: BOJARZYN
– Powiedaią nąm że 70 Tysięcy Woyska Boiowego [ma] Donskoronski [Dołgoruki]. PasPam 102.
patrz: BOJOWY
– Chodziliśmy bok obok ieden wedle drugiego. PasPam 174v.
patrz: BOK
– Złapawszy iuz kogo bokow przypieczono. PasPam 102.
patrz: BOK
– Prawił iedno kurzeczy, drugie nicpotym, A miecz zaraz podle boku z chłopcem na ktory ia miałęm pilne oko. PasPam 83v.
patrz: BOK
– Siłaz się ich garnęło do Boku Panskiego. PasPam 133v.
patrz: BOK
– Chłopiec zas przynim szedł z Mieczęm tudziesz pole [!] Boku. PasPam 83.
patrz: BOK
– Kozdy wswą kozdy wnogi. Oprocz niektorych a bardzo Nie wielu poczciwych y dobrych Senatorow y Panow ktorzy albo Panskiego trzymali się Boku albo Woyska. PasPam 133v.
patrz: BOK
– Iuz ze ich doprowadz y do boku krola Io MSCi. PasPam 172.
patrz: BOK
– Widzę Freqvencyią Ich MSCiow Panow Senatorow przy boku WKMSCi Rezyduiących. PasPam 146.
patrz: BOK
– Spoyrzy na mnie z boku niezdałęm mu się dotey konfidencyiey. PasPam 97.
patrz: BOK
– Przykra całey kompaniiey Iaktura. Tak dobrych poufałych nikomu nieuprzykrzonych w kozdey z Nieprzyiacielem Utarczce podle boku poządanych y do wytrzymania wszelakich Insultow dp swiadczonych postradac kawalerow. PasPam 85.
patrz: BOK
– [Podkomorzy] Powiedział mi ze krol o gniewie y niemyśli y owszem mowił niedziwuię mu się bo to kalumnia bardziey boli nizeli rana ieszcze dobrze że się gdzie w drodze nie potkali. PasPam 175.
patrz: BOLEĆ
– Iest to rzecz prawdziwa że to musi bydz bolesno kiedy kogo iaka potyka dolegliwość [...]. PasPam 136.
– Ukraina [...] wszystka poszła wsrogi bunt, widząc ze maią czas potemu. PasPam 192.
patrz: BONT, BUNT, BUNT
– In tanto Reipublicae passu [w tak ciężkim Rzeczypospolitej położeniu] nic potrzebnieyszego bydz niewidzięmy nad ukontentowanie Woyska ktore in fidem Reipublicae [wierząc Rzeczypospolitej] w borgowey zostawaiąc słuzbie tak wiele u Rzpty Pretenduie Sobie zasług. PasPam 216.
patrz: BORGOWY
– In Iunio id est 21 Chorowałęm periculosissime [bardzo niebezpiecznie] ledwiem się od Fortki wrocił za co niech będzie Imię Boskie pochwalone [...]. PasPam 257.
patrz: BOSKI
– Nasi Polacy tego szczęscia po łasce Boskiey Naywiększym są powodem, et Praecipue [a zwłaszcza] KROL że się Rezolwował oburzyć natego Całemu Swiatu strasznego Nieprzyiaciela. PasPam 278.
patrz: BOSKI
– Ociec [...] pisał domnie y rozkazał że bym imię Boskie wziąwszy napomoc tym się naymniey niekonfundował, ale szedł smiele tam gdzie iest wola wodza pod Błogosławienstwem Oycowskiem y Macierzynskiem. PasPam 53v.
patrz: BOSKI
– honor Boski PasPam 286v.
patrz: BOSKI
– Przez Miłość Boską proszę Cię y zaklinąm. PasPam 225.
patrz: BOSKI
– Iuz fortuna insza [...] wrocilismy się do Domu z niszczym. A tak uznawszy Fortuny Rewolucyią albo verius mowiąc awersyią Łaski Boskiey od naszych Akcyy oczywistą skonczylismy ten Rok. PasPam 187v.
patrz: BOSKI
– Iezeli się ty z Woyskiem swoim nie ruszysz puydę ia z [s]Woim w Imię Boskie. PasPam 99v.
patrz: BOSKI
– Skonczylismy tedy Rok stary Niech będzie Imię Boskie Pochwalone w Mosinach 1659. PasPam 78v.
patrz: BOSKI
– Spoyrzawszy znac było kiedy chudo, ubogo, boso, pieszo to Maliborczykowie, kiedy konno horęzno odziano dostatnio to Dunczykowie. PasPam 78.
patrz: BOSO, BOSO, BOSSO
– Suknie choc naypięknieysze Kazano robic krotko, y boty choc Polskie to zdługiemi Cholewami. PasPam 79-79v.
patrz: BOT, BOT, BÓT, BUT
– Poganskie Boszki PasPam 275.
patrz: BOŻEK
– Ten Rok z łaski Bozey spokoyny był ale bardzo nie urodzayny y nieplenny a po staremu taniość wielka. PasPam 250.
patrz: BOŻY
– Ian Kazmirz z Bozey łaski krol Polski Wielkie Xiążę Litewskie Ruskie Pruskie Mazowieckie Inflandzkie kiiowskie Wołynskie Zmudzkie Smolenskie Czerniechowskie. PasPam 151v.
patrz: BOŻY
– Ktory postępek że się Samemu Niepodobał Niebu y Oczywisty na Oyczyznę naszę zaciągnął Gniew Bozy. Bo zaraz iak otym poczęto traktować pokazał się na Niebie Straszny y wielki [kometa]. PasPam 188v.
patrz: BOŻY
– Przy nadziei Bozey mozemy sobie słuszną formować Bataliią. PasPam 152.
patrz: BOŻY
– Tak tylko tedy Szablami ten tego ten tez tego w Bozą godzinę. PasPam 94v.
patrz: BOŻY
– Mowię tak wszakto Nie Boze Przykazanie aby de necessitate kozdy Towarzysz wkole Generalnym Iurement odprawił. PasPam 121.
patrz: BOŻY
– Po wzięciu kamięnca puscili Tatarowie zagony głęboko alec się im nie poszczęsciło z łaski Bozey. PasPam 236.
patrz: BOŻY
– Ieszcze z łaski Bozey konia do siędę bez pomocy. PasPam 188.
patrz: BOŻY
– Więm że mi przy niewinnosci zadne niezaszkodzą Impostury Iuzem to powiedział przypierwszey Audyencyiey że wolno kurcie y Na Bożą mękę szczekać. PasPam 144v-145.
patrz: BOŻY
– Y dziadowi wymię Boze biorącemu powiedzieć pytaiącemu y Sprawić się do kąd idę niegotowem deNegare [odmówić]. PasPam 155v.
patrz: BOŻY
– Z łaski Bozey przedałem drozey od nich 40 Złotych wyzey. PasPam 234v.
patrz: BOŻY
– Pisze tedy krol drugi List tak Ian Kazmirz z Bozey Łaski etc. iako wyzey. PasPam 152.
patrz: BOŻY
– Do Częstochowy wybralismy się tak że by na Boze wstąpienie tam stanąc. PasPam 178v.
patrz: BOŻY
– Dali ognia dway z pistoletow do nas z wachmistrzem [...] dopieroz wnich w Bozą Godzinę. PasPam 156.
patrz: BOŻY
– Wyrozumiawszy krol z Ięzyka ze przy nadziei Bozey moze bydz wrękach naszych pomięniony Seczyn czyli Syczyn kazał do Szturmu gotować się. PasPam 269.
patrz: BOŻY
– Zaszedłęm tedy z łaski Bozey dosyc szczęsliwie tak Instantanee [nagle] wy brawszy się po owey chorobie y Głowa mię za łaską iego swiętą niezabolała. PasPam 281.
patrz: BOŻY
– Załuymy za grzech y upokorzmy się Bogu w piątek a znowu Bog nas podniesie y da się zęmscić w Sobotę. PasPam 265.
patrz: BÓG
– Temu dawszy pokoy bo się iuz to raz na P Boga spusciło wracąm się do owego z wdową komplementu. PasPam 222v.
patrz: BÓG
– Boga wyświadczam się Imieniem że-m iest Niewinny tey kalumniey. PasPam 145.
patrz: BÓG
– To iest prawdziwa przepowieść. Chłop strzela a P Bog kule nosi. PasPam 107.
patrz: BÓG
– Rok Panski 1677, Day panie Boże Szczęsliwie obuiąłęm Olszowkę y Brzescie per Arendam na 7 lat. PasPam 248v.
patrz: BÓG
– Chorowałęm periculosissime [bardzo niebezpiecznie] [...] niech mię Bog miłosierny takiey drugiey zachowa okazyiey. PasPam 257.
patrz: BÓG
– Iako człowiekiem tak y iego Fortuną Bog dysponuie. PasPam 150v.
patrz: BÓG
– Niezałuyciesz Panie konia bo to o wielką rzecz chodzi Strzesz Boze. Potrwozyc Woysko y krola dla naszych zartow. PasPam 238v.
patrz: BÓG
– Mnie Pan Bog zachował Apodobno ztey racyiey zem się schylił po pistolet na ziemię ktory mi upadł, zzapasia. PasPam 156.
patrz: BÓG
– Niektorzy murturbant [szemrali] przeciwko tym Słowom mowiąc dla Boga ze by go nieskarał P. Bog. PasPam 259v.
patrz: BÓG
– O miławczyce z Buglowem [Bieglowem] z kontraktowałęm [...] Zaraz tedy od trzech kroli wywozilismy tam zboza A obuięlismy day Boze Szczęsliwie od Srzodoposcia. PasPam 226v.
patrz: BÓG
– Winszował kurfistrz Woiewodzie tey Szczęsliwosci [...] że Pan Bog Sławną podał Fortecę. PasPam 72v.
patrz: BÓG
– Mam ia w Panu Bogu moim nadzieię. PasPam 195v.
patrz: BÓG
PasPam 220.
patrz: BÓG
– Do Boga tylko [cesarz austriacki] uciekał się modlitwami A Polakow wyglądał. PasPam 276.
patrz: BÓG
– To iest prawdziwa przypowieść Chłop strzela a P Bog kule nosi Bo na taki ogięn nalezało tam z polowę z koni spaść. PasPam 107.
patrz: BÓG
– Ani Bogu świeczki ani komu inszemu [diabłu] ożoga. PasPam 285.
patrz: BÓG
– Iest tedy czego zacnym winszowac Rodzicom ktorzy taką Corę Człowiekiem wypiastowawszy Aniołęm Bogu oddaią. PasPam 282.
patrz: BÓG
– Tego wszystkiego Io kMSCi P.N.M. dotrzyma y my dotrzymamy. Tak nam Panie Boze dopomoz y iego niewinna Męka. PasPam 213.
patrz: BÓG
– I tak się musiało ztac iako się Bogu podobało nie iako Ludziom. PasPam 225v.
patrz: BÓG
– Pan Bog dał [...] Iana Sobieskiego [...] utinam diutissime Regnet [oby jak najdłużej królował] [...] ze by Bog iego Plemię rozkrzewił iako niegdy Abrachamowe. I ze by korona z głowy posteritatis [potomstwa] iego niezchodziła. PasPam 246v-247.
patrz: BÓG
– Boze nasz Łaskawy Niepoięte są czynow Twoich sprawy. PasPam 109v.
patrz: BÓG
– Pochowałęm go [ojca] w krakowie u karmelitow na Piasku Niech mu Bog da wieczne odpocznienie w krolestwie swoim. PasPam 249.
patrz: BÓG
– I tak iuz z łaski miłego PBoga wpociesnieyszych okazyiach skonczyłęm ow Rok. Doznawszy że to nigdy nietrzeba człowiekowi desperowac Choc się nacię trochę za Marszczy Fortuna. PasPam 150v.
patrz: BÓG
PasPam 217.
patrz: BÓG
PasPam 159v.
patrz: BÓG
– Wielkie Bog Wszechmogący nad Narodem Polskiem pokazał miłosierdzie. PasPam 108v.
patrz: BÓG
– Pan Bog Dobry kiedy chce [...] doda Męstwa y Odwagi Rycerzom. PasPam 109.
patrz: BÓG
– P Bog uspokoił lubo nie wtęn czas ale potym na Wiosnę. PasPam 62v.
patrz: BÓG
– I tak się musiało ztac iako się Bogu podobało nie iako Ludziom. PasPam 225v.
patrz: BÓG
PasPam 213v.
patrz: BÓG
– Zołnierze zas nieborzęnta usychali słuchaiąc koronnych Rellacyią im czyniących iako im Bog pobłogosławił tak szczęsliwem zwycięstwem iako pad[l]i na dobry byt y obfitość wszystkiego w obozach Tureckich. PasPam 276.
patrz: BÓG
– Ales my kozdego [z królów] Cierpieli Iakiego nąm Pan Bog dał tak długo az go znowu Sąm wziął. Choc tez miewalismy niektorych do Nieukontentowania. PasPam 227.
patrz: BÓG
– Sam Bog swemi potwierdza tego słowy Quem amo Castigo [kogo miłuję, tego karcę] Co Nie tylko Chrzescianskiemu Człowiekowi wdziecznym od Boga nalezy tollerować sercem Ale y u samych Poganow osobliwą zawsze miało kosyderacyią. PasPam 149.
patrz: BÓG
– Kogo Bóg dziś zafrasuje,to jutro go umiłuje. PasPam 265.
patrz: BÓG
– Zaszedłęm tedy z łaski Bozey dosyc szczęsliwie tak Instantanee [nagle] wy brawszy się po owey chorobie y Głowa mię za łaską iego swiętą niezabolała. PasPam 281.
patrz: BÓG
– Nieprzyszło mi kołpaka wziąć [...] Bo to niepodobna w gęstym boiu Ty natym iedziesz a na to biie ich dziesiec. PasPam 108.
patrz: BÓJ
– [Koń] od strachu y bolu oslep leciał gdzie go nogi niosły [...]. PasPam 177v.
patrz: BÓL
– Niemcy zas zywcem nic niebrali. PasPam 267.
patrz: BRAĆ
– Niebrano zywcem nic bo nie było Czasu bawic się tak wielką potęgą Nieprzyiacielską. PasPam 108.
patrz: BRAĆ
– Biorę tedy głos y iuz mowę poczynam, az Mię Substytut interrumpit [przerywa] deklaruiąc to Woysku że to iuz nasiebie bierze iako mię ma flectere persvasionibus [nakłonić namowami] że to uczynię na iego interpozycyią. PasPam 120.
patrz: BRAĆ
– Kontent Mars że ma Syna Godnego wtey mierze ktory Mestwa Dzielności znaczny assumpt bierze od swych Herbownych Zwierzow. PasPam 217v.
patrz: BRAĆ
– Lanckoronski trochę się w[y]gadał przed Chorązym naszym o tych affektach ale y on poufale niewiedział choc tam zęmną bywał, komplement tylko widząc ztego brał miarę y podobienstwo. PasPam 73v.
patrz: BRAĆ
– Na woynę wołasz a nie wiesz co to woyna Przy naymniey ztąd mogł bys brac miarę że to choc Palcem oko wykolą to postaremu Łechciwo [...] Apogotowiusz kiedy ie z Polnego Działka zapruszą. PasPam 192v-193.
patrz: BRAĆ
– Miał Generał Montekukuli [Montecuccoli] urazę do Woiewody oto że wszyscy officerowie krola Dunskiego z nowemi werbunkami nie do Niego ale do Woiewody sciągali się y z tąd brali Ordynansy. PasPam 71.
patrz: BRAĆ
– Masz prawda z kąd brac pochob do wielkiey Dzielnosci przeglądaiąc się w Aktach swey Starozytnosci. PasPam 273.
patrz: BRAĆ
– Stoimy tedy kilka dni nie idzie on [Dołgoruki] do nas Czemu? Niewiedzą. Ięzykow biorą pytaią y ci niewiedzą. PasPam 102v.
patrz: BRAĆ
– Zywcem ieszcze na tęn czas trudno było brać. PasPam 95v.
patrz: BRAĆ
– Na te działa utopione mowił że wszystkie moie będą ale mi się to rzecz niepodobna widziała biorąc miarę iaka bieda kiedy działo w błocie uwięznie a coz kiedy w Morzu. PasPam 70.
patrz: BRAĆ
– Y dziadowi wymię Boze biorącemu powiedzieć pytaiącemu y Sprawić się do kąd idę niegotowem deNegare [odmówić]. PasPam 155v.
patrz: BRAĆ
– Dziwowali się Ludzie temu bardzo, mowiąc że to pierwszy przykład, tych czasow ze by kto wdowę biorąc miał pogardzać iey Largicyią. PasPam 226.
patrz: BRAĆ
– Nad inszemi Męstwem Siłą y Sercem Prym biorą na Ziemi. PasPam 271v.
patrz: BRAĆ
– Oni tez biorąc miarę z Pięknego Bultynka [!] spodziewali się że to tam cos dziwnego y drogiego obaczą. PasPam 80.
patrz: BRAĆ
– Do klasztora chcieli uciekać zamknęli Mniszy Bramą o co zas krol Gniewał się. PasPam 199v.
– Co uciekali pod Fortecę zmiescic się tam nie mogli ale zaraz zatarassowali sobą Bramy a drudzy w Donay. PasPam 265v.
– Przebrawszy się przeciwko owey Bramie Obrocili się nazad z chorągwią y Stanęli frontem w Tył Nieprzyiacielowi. PasPam 107v.
– Miny pod Mieyskie Bramy pozaprawadzano. Ze iuz Wieden vix vix spirabat własnie kiedy owo mocny Słabego na Siędzie azagarło Scisnie. PasPam 258v.
– A tym czasem ztych Pokoiow co przy Bramie poczną uciekać. PasPam 59v.
– Zostaię W MM Pana Zyczliwy Brat y Sługa Powolny Kazimirz Chwali Bog Zeronski [Żeromski] Marszałek Woysk IKM W.X.L. PasPam 171.
patrz: BRAT
– Sobie na ten czas WMMPana zwykłey zalecąm łasce iako cale zyczliwy WMMPana Brat y powolny Sługa. Paweł Sapieha Woiewoda Wilenski H.W.W.X.Lgo. PasPam 173.
patrz: BRAT
– Podpisuiąc się pisze WMMPana zyczliwy Brat, y Sługa powolny. PasPam 171.
patrz: BRAT
– Ia Starszy Brat y Sługa WMMPanow. PasPam 232-232v.
patrz: BRAT
– Weszło tedy do Związku Chorągwi 40 dobrych osobliwie te ktorzy mieli do IoMSCi Pana Lubomirskiego wielką Rellacyią Iako to iego Własne Braterskie Synowskie Szwagierskie y Niektorych kolligatow y dobrych przyiacioł. PasPam 191v.
patrz: BRATERSKI
– O wego zas brodę naziemi lezącego bo ieszcze zyw był przebił Towarzysz sztychęm. PasPam 104v.
patrz: BRODA
– Z boku drugi Brodofiasz leci do mnie. PasPam 104v.
– Skoczę do owego brodofiasza asz on iuz nago lezy. PasPam 95v.
– Przypada domnie brodaty ia ruszę Cyngla prosto wpiersi spadł zkonia. PasPam 104v.
patrz: BRODATY
– Atu dobra kacz ka niebrodząc w ziąc 100. Talerow za nic. PasPam 160.
patrz: BRODZIĆ
– W głowie szumiało jak w browarze. PasPam 105v.
patrz: BROWAR
– Posłałęm tedy do Browarnego Aręndarza zyda że by rękawa wydrzanego przysłał mi. PasPam 251v.
patrz: BROWARNY
– U kowalow Zapaliło się wiatr w ten czas był srogi prosto na gumno, podobieństwo ze się stodoła poczęła palic non ab intra ale ab extra a potym się y drugie stodoły sterty stogi Brogi zapalały. PasPam 257.
patrz: BRÓG
– Gdy po bruku w Miescie idą [Dunki] to taki uczynią kołat co nie słychać Kiedy człowiek do Człowieka mowi. PasPam 55.
patrz: BRUK, BRUK, BURK
– Mamy tego niedawną probę Woynę szwedzką kiedy [...] iako Ordyniec w Kniei z mykaiąc się [wojsko] z miejsca na mieysce [...] Okrutnym ucinało się Brytanom. PasPam 133v.
patrz: BRYTAN
– Boday ze tam obadwa y z Cesarzem doczekali kaydankami brzękać. PasPam 263.
– Kazał tedy babie dac 2000 Tysiące Złotych, a ona by była nie wzięła zatę brzezinę choc by ią w Rawie na Targu przedawała ledwie 50. Złotych bo to tam niewielki tego był wicherek. PasPam 199v.
patrz: BRZEZINA
– Nay bardziey zaliła się o Brzezynę [...] a wycięto ią do Obozu na Szałasy. PasPam 199-199v.
patrz: BRZEZINA
– [...] a do tego owa brzezina na Pagorku była to tak krew lała się z tamtąd Strumieniami [...]. PasPam 97v.
patrz: BRZEZINA
– Poszli tedy do bliskiey brzeziny y zasiecz uczynili. Otoczono ich tedy do koła Armatą y piechotą bo obrzednia była owa brzezina. PasPam 97v.
patrz: BRZEZINA
– Czeladnik iednak moy wolski nieiaki Szlachcic zpod Brzezin został się tam [w Dani] y ozęnił się z poddanką tego Szlachcica Czorką iednego Gbura ktory postępek czynił im lepszą nadzieię że y ia zapewne do nich powrocę. PasPam 70v.
patrz: BRZEZINY
– Ozęnił się prędko potym poiął wdowę Panią Brzezinską ale tak złą kobietę ze się nieszczęsliwym nazywał [...] przysiągł Xiędzem zostać iezeli by go z nią Pan Bog rozłączył. PasPam 226.
– Drudzy tez y prawdziwie w chorobę powpadali z przelęknienia albo tez brzuch tłusty utrząsnął się. PasPam 231v-232.
patrz: BRZUCH
– Nawet y tych co po lassach zywcem znaydowali to wprzod koło niego poszukali trzosa to potym brzuch nozem rozeznąwszy [!] y kiszki wyiąwszy atam nic nieznalaszczy to dopiero idz że złodzieiu. PasPam 52.
patrz: BRZUCH
– Zyczylismy z nowu inszemi chlebami pierwszym podobnym[i] brzuchy naładować. PasPam 187.
patrz: BRZUCH
– Przywiązał go na iegosz własnym koniu [...] ręce opak związano nogi pod brzuch koniowi podwiązano potęznie. PasPam 177.
patrz: BRZUCH
– Oni tez przed nami uciekali nieuciekaiąc A co raz to nas przecię Iako się owo Mazurowie biią, Ey Siec Siepęknęcię to odlew buch pięścią. PasPam 198.
patrz: BUCH
– Rzecze Woiewoda [...] mostow tu budować niemasz czasu. PasPam 112.
patrz: BUDOWAĆ
– Niebyło gdzie koni postawic z taięn zczego budować. PasPam 62v.
patrz: BUDOWAĆ
– Y tak co na Nieprzyiaciela budowali to Sami nato powpadali. PasPam 108.
patrz: BUDOWAĆ
– Sąm wpadę [zam. wpada] wtę Samołowkę co ią na inszych buduie. PasPam 108.
patrz: BUDOWAĆ
– Staynie zastalismy gotowe y z podłogami, Bo iuz były błota wielkie iesienne budynki porząnne bo się oni słusznie buduią w obozach. PasPam 113v.
– Stoią oni rozumieiąc ze to ia przechodzę przez miasto. Asz dopiero upodobawszy sobie mieysce gdzie widzę domy budowne y porządnie stanąłem. PasPam 167.
patrz: BUDOWNY
– Kupiłęm nanie [trzewiki] umyslnie w Poznaniu Pultynek Specyalny Sztukwartową robotą Hebanem y Perłową Macicą naSadzany Adamaszkięm karmazynowęm podkleiony. PasPam 80.
– Oni tez biorąc Miarę z Pięknego Bultynka spodziewali się że to tam cos dziwnego y drogiego obaczą. PasPam 80.
– Wywiodł dosyc ładnie pierwey nizeli pokazał co tam iest intus w Bultynku. PasPam 80.
– Po nim dano Buławę Potockiemu kasztelanowi [krakow]skiemu Synowi Stanisława Potockiego ktory tak że był Hetmanem za krola Iana kazimirza. PasPam 276v.
patrz: BUŁAWA
– Buławę wielką dano Panu Iabłonowskiemu. Polną Panu Sieniawskiemu. PasPam 258.
patrz: BUŁAWA
– Wakansy porozdawano Buławę wielką Xciu Dymitrowi Wisniowskiemu, Małą zas Iabłonowskiemu, Pieczęc małą Biskupowi Warminskiemu. PasPam 248v.
patrz: BUŁAWA
– Buławę wielką dano Panu Iabłonowskiemu. Polną Panu Sieniawskiemu. PasPam 258.
patrz: BUŁAWA
– Był dał [król Czarnieckiemu] Buławę Polną y przez niego spodziewał się wszystkiego dokazać. PasPam 197v-198.
patrz: BUŁAWA
– Trudne Nieraz na nich Ordynansy wali [sc. Mars] na gęsto zbroyne szyki, na Drzyrdy Groty Szable, kule, kartany y rozne obroty Dawszy im w Moc Chorągwie Pułki Buzdygany Regimenty Buławy zawsze bez Nagany. PasPam 271v.
patrz: BUŁAWA
– Santukow Burdziadkow y roznych Tureckich specyałow co tego nawy rzucano w błota w Rzeki komu iuz konie ustawały. PasPam 268v.
– Omiławczyce z Buglowem z kontraktowałęm z Panem Stanisławęm Szęmbekiem Burgrabią Krakowskiem po 4 Tysiące narok. PasPam 226v.
PasPam 109v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Mielismy ieszcze na przeszkodzie Insułę ALTEN, ktora że nąm wtele zostawała dlatego tez nąm nawielkiey była przeszkodzie. PasPam 61v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Woysko nasze z Sobieskięm Hetmanem w Oblezeniu było od kozakow y Tatarow. PasPam 226v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Masz prawda z kąd brać pochob do wielkiey Dzielnosci Przeglądaiąc się w Aktach swey starozytnosci ktore z Dziadow z Naddziadow takiey Stymy były Ze podobnoby serce kamięnne zmiękczyły. PasPam 273.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
PasPam 222.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Nizeli tedy Chorągwie y ochotnik przyszły [w] Srogim Opale była przed nią [przednia] Strasz. PasPam 92v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Wszystkich rzeczy pretia [ceny] wcodzięnnym są Inkremencie. PasPam 217.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Iuz to ex ore Apollinis zdrowa rada choc by to miało bydz ze zgubą Oyczyzny. PasPam 191.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Spytał potym coz tam za Towarzysz u krola Io MSCi był wpoderzaniu? [!] PasPam 172.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Iuz niech będę za zdraycę poczytany y iuz iako zdrayca karany. PasPam 184v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Węsele było bardzo zacne y z iazd wielki. PasPam 257v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Staraycie się że by mi była wygoda y na iutro podwody. PasPam 168.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Nie poczuwaiąc się bydz zdraycą Naiasnieyszego Maiestatu y Oyczyzny Iezelim godzien videre faciem Domini W MMPana samego o tę proszę promocyą. PasPam 142v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Spyta A IMSC Pan Pasek iest tu. Ozwę się iam iest Sługa WMMPana. PasPam 83.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Gorzałczysko unich nim nay bardziey Smierdzi tym w większey iest Cenie. PasPam 166.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– I samo tego wyraznie przyswiadcza pismo że taki Człowiek wielkiego iest u Nieba Waloru y respektu. PasPam 149a.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Koniom także unich wielka iest wygoda. PasPam 261.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Miła tedy y ochotna kozdemu ma bydz Woyna na Turczyna. PasPam 261.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Będzie to z lepszą Sławą y z lepszym pozytkiem naszym. PasPam 118.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– W tańcu nie był y razu. PasPam 115.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Seym Coronationis [...] rozerwany przez Olizara Posła Woiewodztwa kiiowskiego ktory procedere iuz to był z praktyki. PasPam 234.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Ztał się zal na Sercu y okropność patrząc na owego rozsiekanca ci zas co się poczuwali bydz Malkontentami w puł obumarli od Strachu. PasPam 244v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Nie wiadoma mi iest co tez to moze uczynić za pozytek. PasPam 160.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Skonczylismy tedy Rok stary Niech będzie Imię Boskie Pochwalone w Mosinach 1659. PasPam 78v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Odprawuie się nie Seym bo ten per Nuntios Terrestes A tu tota Respublica y kozdy sobie iest posłem. PasPam 241.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Przychodzą listy od krola [...] Azeby zapowtornym Ordynansem bydz napogotowiu Ad Regressum ku Granicy. PasPam 73.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Wspomni WMMPan sobie przed kimes po Sądzie Pana Marszałka rzekł Diaboł się iuz kogo będzie pytał wprowadziemy tego [sc. kogo] będziem chcieli. PasPam 195.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– In Iunio id est 21 Chorowałęm periculosissime [bardzo niebezpiecznie] ledwiem się od Fortki wrocił za co niech będzie Imię Boskie pochwalone [...]. PasPam 257.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Kiedy WSC był na Pałacach kazano nam żebyśmy zaraz z tamtey warty ze wszystkiem zchodzili. PasPam 143v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Macedonowie Słowianom słuzyli Inszym narodom w poniewierce byli A potym wszystek swiat opanowali Coz więcey? inszym potym Palmam dali. PasPam 109v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Czas naywiększą był przeszkodą. PasPam 275v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Cura Salutis Io kMSCi Pana Naszego Młgo ma bydz w tym u nas praedykamencie że by Ante Omnia był obmyslony Maiestatowi zaszczyt A potym o inszych Consulere materyach. PasPam 242.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Czarniecki [...] kazał otrąbic że by za dwie godzinie było woysko pogotowiu w siadac nakon. PasPam 111v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Widoczne rzeczy były ze to nie w Smak było Senatorom gdy zrozumieli że ta iego Sentencyia była ex mente [króla]. PasPam 142v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Trzeba było bydz na oStroznosci bo [...] Szwedzi od Zelandyiey od Fioniiey częsciey niz pierwey wypadali na lądy. PasPam 68.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Iam tez sobie Sobie folgował a on tez się temu nie przeciwił Sądząc mię bydz bardzo piianym. PasPam 163.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Niezałowałem go choc umarł Supponendo [przypuszczając] ze Succedaneus [następca] brat iego Iozef będzie inakszey kathegoryiey bo się widział stateczny y dobrey Natury. PasPam 279.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Wszelakio WMMMPana Proceder tey umnie iest obserwancyiey że cokolwiek WMMPanu podoba sie mnie displicere [nie podobać się] niemoze. PasPam 172v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Choć ludzi jest gwałt a o człowieka czasem trudno. PasPam 249v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Bądzcie pogotowiu iezeli bym wąm tu przyprowadził gosci. PasPam 236v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Złodziey Węgrzyn, Szalowy [!] Rakocy swierzbiała go skora tęskno go było zpokoiem zachciało mu się Polskiego czosnku. PasPam 52.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Tęz iednak co y IoMSC Pan Pod kanclerzy MMPan y Brat maiąc prae oculis konsyderacyie bardziey go winnym bydz sądzę. PasPam 136v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Kto obaczył to się tez zatrzymał na owo dziwowisko choc mu pilno było. PasPam 189.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Przyszedł tedy ordynans od Krola do Woiewody aby [...] bydz pogotowiu do ruszenia zaraz po Wielkiey nocy. PasPam 81.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Wiadomo czynię [...] Ich MSCiom Stanu Rycerskiego ktorego kolwiek Narodu. I iakiey kolwiek praeeminencyiey y Godnosci albo Urzędu Będącym. PasPam 160v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Bo mi owa moia Stancyia była impedymentem. PasPam 84v.
patrz: BYĆ, BYĆ, BYDŹ
– Lezał iako bydlę iakie zarznięte wswoiey krwi. PasPam 244v.
patrz: BYDLĘ
– Nabrano tedy tego iak bydła. PasPam 97v.
patrz: BYDŁO
– Tey zimy mało co bydło Słomy Zazyło maiąc bardzo dobre pozywienie w polu. PasPam 250v.
patrz: BYDŁO
– Zboza in Ianuario Siąne, wyrosły tak przed wielką nocą ze az na nich bydła pasano. PasPam 250v.
patrz: BYDŁO
– Ztało się tak ciepło tak pogodno że bydła poszły w pole. PasPam 250v.
patrz: BYDŁO
– Gdzie kolwiek się porwali [Niemcy] to iak na nich w Siedli [Turcy] z Szablami to iako bydło rznęli. PasPam 267v.
patrz: BYDŁO
– Prowadzono zczat wszelakich Prowiantow wielką obfitość bydeł dosyć. PasPam 54v.
patrz: BYDŁO
– Bydło na powrozach prowadzą zobory. PasPam 154.
patrz: BYDŁO
– Za rogi wziął [Tezeusz] Marathonskiego I dotrzymał y złąmał byka okrutnego. PasPam 275.
patrz: BYK
– Iezeli niemoze bydz oswoim [k]oszcie Przystac do Posła albo do Pąnięcia ktorego byleby przecię bydz na iednym y nadrugim Seymie. PasPam 201.
patrz: BYLEBY
– Dobrze dobrze byleby tylko to komu niezaszkodziło. PasPam 185.
patrz: BYLEBY
– Rzeka wprawdzie nieszeroka ale dwama Nurtami idzie dwa razy pływać trzeba iak popuł Staiania głęboko y bystro. PasPam 112.
patrz: BYSTRO
– Nagiemu tełęm do głowy Siedzącemu na tak bystrym y z hukanym koniu [...] Co się tam do Stało specyiałow puko owych szerokich Chrostow Nieprzeiechał Snadno uwazyć. PasPam 177-177v.
patrz: BYSTRY
– Bachmata dosyc z przyrodzenia bystrego z hukano kanczugami o sieczono [...] Tak tedy iako szalony Bachmat skoczył kudomowi. PasPam 177.
patrz: BYSTRY
– Ociec Łaskawy [...] usłał Sowicie Pola Trupem Ottomanskiem Bystre Nurty y bez brodne Donaiowe Głębokosci. PasPam 266v.
patrz: BYSTRY
– Miałęm Wołoszyna Kasztanowatego haniebnie bystrego. PasPam 180v.
patrz: BYSTRY
– Zawsze od bystrey wody Sokoł stroni Gdy Czuie w krzydłach że piora wyroni. PasPam 51.
patrz: BYSTRY
– Iako powiedają Ugłaskanego y Uiezdzonego kąnia lada kto osiądzie Hardego y bystrego non Item [nie tak]. PasPam 277v.
patrz: BYSTRY
– O Iastrzębiałas Sowko nazbyt wysoko latasz za suszywszy te bystre piorka na chlebie Rzpty Matki Swoiey ktorą teraz swoiemi Mahinancyiami tłomisz. PasPam 192v.
patrz: BYSTRY
– Niech przez wysokie przeprawuie się [afekt] Albes niech bystrych rzek przepływa Nurty. PasPam 80.
patrz: BYSTRY
– Tak tedy idąc az pod Lepel zazywalismy pewnie dobrego bytu. PasPam 154.
patrz: BYT
– To przystastwo widziało mi się dnięm iednem że to w dobrym bycie y takiego drugiego przez wszystkę Służbę niemiałęm Bo mi y wozami naładowano takiemi Specyałami iakich. Nie wobozie ale przy domowych tylko wczasach zazywaią. PasPam 82v.
patrz: BYT
– Pad[l]i na dobry byt y obfitość wszystkiego w Obozach Tureckich. PasPam 276.
patrz: BYT
– Choć się oto niestarał togo nieraz przy iego [Lubomirskiego] Ludzkosci iak to zwykło bywac w komplementach od Zołnierzow Doboszuiących takie potykały słowa: Tobie zacny Panie trzeba unas bydz krolem Polskim. PasPam 149av.
patrz: BYWAĆ
– Iuz daley niebyło tropu po Sniegu za ową płonią cale. PasPam 186.
patrz: CALE, CALE, WCALE
– Niewięm iako by się ten miał nazwać Synęm Oyczyzny kto by dla swoiey prywaty Publicznych iey miał cale zapomnąc Interessow. PasPam 116v.
patrz: CALE, CALE, WCALE
– Poprostu cale się mnie niechwytało Serce y związku y tych wszystkich obietnic. PasPam 121.
patrz: CALE, CALE, WCALE
– Sobie na ten czas WMMPana zwykłey zalecąm łasce iako cale zyczliwy WMMPana Brat y powolny Sługa. PasPam 173.
patrz: CALE, CALE, WCALE
– Wyrostek zapalił kopę konopi [...] kiedy to huknie dopieroz cale rozumieli że to Tatarowie. PasPam 238.
patrz: CALE, CALE, WCALE
– Przeszedł wezer przez wszystko Panstwo cale nie dobywaiąc szable bo niemiał na kogo. PasPam 267v.
patrz: CALE, CALE, WCALE
– Restaurowali serce ktore przedtym iuz im było cale upadło. PasPam 106v.
patrz: CALE, CALE, WCALE
– Cale znimi nigdzie szczęscia niemieli. PasPam 267v.
patrz: CALE, CALE, WCALE
– Okurzywszy tylko kilka kurnikow ktorebys my byli przed związkiem całkiem z iedli [...] wrocilismy się do Domu. PasPam 187v.
patrz: CAŁKIEM
– Macie szczęście Panie Bracie Są tu wielkie ryby połknął by was był szczupak Całkięm y z Pancerzęm na to przymawiaiąc że był chłopek małego zrostu. PasPam 112v.
patrz: CAŁKIEM
– Iedzmy skoczmy dyć nas całkięm niepołkną. PasPam 238.
patrz: CAŁKIEM
– Wniwzliczone potym roznych na Oyczyznie nastepuiących Nieszczęsliwosci w dali się Labirynty o ktorych gdy by Si[n]gillatim [szczegółowo] mowic przyszło całodzięnnego okozdy ztych okazyi niedosyc by było dyskursu. PasPam 85v.
– Dla zaszczytu Waszey k.MSCi P.M.Miłosciwego Maiestatu dla Całosci Oyczyzny. PasPam 147.
patrz: CAŁOŚĆ
– Szukał iey [śmierci] [...] Ochotnie wszedy za całość Oyczyzny swoie ofiaruiąc zdrowie. PasPam 206v.
patrz: CAŁOŚĆ
– Szczyciła się swym Emiliuszem Italia że za całos[c] iey zastawiaiąc się odważnie na placu został od Paenow porazony. PasPam 205.
patrz: CAŁOŚĆ
– Iak oni wołali Czaru Czaru to chłopiec podpadszy blisko pod Nich to zawołał głosno Wasz Czar Taki a Taki albo Zadek Wypioł. Tu Mnie Wasz Czar niech Całuie. PasPam 104.
patrz: CAŁOWAĆ
– Phtyzan krolewski obłapia go [...] Całuie płacze nad nim. PasPam 285v.
patrz: CAŁOWAĆ
– Przyiechałęm do Rodzicow na całą zimę do Węgrzynowic. PasPam 215.
patrz: CAŁY
– Ustał tedy według zwyczaju Iuditia [sądy] po całey Polszcze zaczęły się kaptury ktore Załobę Rzpty Significiant [oznaczają]. PasPam 288.
patrz: CAŁY
– Wroccie na wieki niezmazaną Maiestatowi y całemu Narodowi konfuzyią. PasPam 139v.
patrz: CAŁY
– Niepamiętam przez cały wiek moy zebym miał tak wiele piwnic wizytowac iak przez tę iednę noc. PasPam 182v.
patrz: CAŁY
– Trzeciego dnia po bitwie to iuz z trudnoscią było obaczyc Turczyna na poboiowisku z całemi plecami. PasPam 267.
patrz: CAŁY
– Napatrzyłęm się o Boze Fakcyi y tey Strony, y tey wymyslnych wykrętow takich że by trzeba taką całą Xięgę napisać. PasPam 201.
patrz: CAŁY
– Bom był y przez cały Rok zdrow y dobrze mi się na wszystkim powodziło. PasPam 277v.
patrz: CAŁY
– Woysko całe obozęm stało przed klasztorem. PasPam 78.
patrz: CAŁY
– Trząsniesz Swiatem całęm. PasPam 109v.
patrz: CAŁY
– Cały prawie czas przechorował a potym y umarł. PasPam 276v.
patrz: CAŁY
– Wybrał się tedy krol IoMSC szczęsliwie z krolową Ieymoscią z Frucymerem y z całym Dworem z Warszawy na tę Woynę. PasPam 198.
patrz: CAŁY
– Większe iest miłosierdzie Boskie Nizeli Całego Swiata furyia. PasPam 137v.
patrz: CAŁY
– To była wydra Sławna na Całe woiewodztwo Krakowskie a potym y na Całą Polskę. PasPam 251.
patrz: CAŁY
– Iedną [statuę] wyrzuciły były prochy całą nienaruszoną. PasPam 60v.
patrz: CAŁY
– I Pacierza nic nie mowił przez całą Mszą tylko klęczał na wezgłowku Axamitnym a wzdychał. PasPam 204.
patrz: CAŁY
– Mowił obszernie y pięknie ale całey mowy pamietać niepodobna. PasPam 140.
patrz: CAŁY
– Milszy mnie teraz ieden Towarzysz ktory przy mnie stawa nizeli Cała Chorągiew. PasPam 158v.
patrz: CAŁY
– Gęsi Dzikie włoczyły się całe lato Stadami wielkiemi. PasPam 282.
patrz: CAŁY
– Stało Woysko do koła cały dzięń. PasPam 71v.
patrz: CAŁY
– Proszę na wstęp wymawia się Mazepa ze pilną mąm drogę [...] O Niemoze bydz cap go zakark. PasPam 177.
patrz: CAP
– Rzucili się zaraz do tey roboty [...] czym kto mogł Ziemię wziąc czy Czapkami czy połami bo rydlow niebyło tak wiela. PasPam 103v.
– Obaczywszy mię do czapek. PasPam 153v.
– Poseł węsoł Romaniiey zwozow kazał dawać wprzod popodpiiawszy miodem iam niemięszał ale Litwa pomięszawszy. Nie ieden pozbył pasa, czapki, Szable piniędzy z mięszkiem. PasPam 169v.
– Co ia iuz pamiętam odmienney co raz mody w sukniach, w czapkach [...] nawet w Czuprynach Gestach, w Stąpaniu y w witaniu. PasPam 79v.
– Wszedł tedy do izby zową powagą y z Nabozęnstwem, trzymaiąc Czapkę z krzyzikiem przed oczyma. PasPam 83.
– Zatulał uszy czapką niechcąc owego słuchac podchlebstwa. PasPam 100.
– Podkomorzy ciska Czapką do góry wrzeszczy na wszystek głos VIVAT PIAST, VIVAT Ręx MICHAEL. PasPam 233.
– Oni Czapki pozdeymowali y my tez. PasPam 167.
– Wpadli tam do Sklepu [...] pobrawszy insze rzeczy biorą tez y prochy w czapki w chustki kto w co ma. PasPam 60.
– Dunskorunski [Dołgoruki] [...] zachodzi nąm od Polski stronie Niepru [...] tak deklarowawszy Czarowi Wstępnym boiem na Nas uderzyc. PasPam 111.
patrz: CAR, CAR, CZAR
– Odpowiedziałęm Zem wdzięczęn iest tey Cara IoMSCi łaski. PasPam 164.
patrz: CAR, CAR, CZAR
– Car Moskiewski niezałował tez Smolnego Łuczywa na podpalenie tego ognia. PasPam 119v.
patrz: CAR, CAR, CZAR
– Iak oni wołali Czaru Czaru to chłopiec podpadszy blisko pod Nich to zawołał głosno Wasz Czar Taki a Taki albo Zadek Wypioł. Tu Mnie Wasz Czar niech Całuie. PasPam 104.
patrz: CAR, CAR, CZAR
– Bardzo niewiele uszło Woiewodow kniaziow Boiarow Dumnych Urzędnikow Carskich siła bardzo naginęło. PasPam 108.
patrz: CARSKI
– Pili za zdrowie Carskie. PasPam 164v.
patrz: CARSKI
– Z Posłannikiem Carskiem [...] z Iechawszy się konwoy z Szkłowa przydany y Przystawa nazad Expedyowałęm. PasPam 162.
patrz: CARSKI
– Posłannikowie Carscy [...] iadąwyprawieni do Io MSCI w pilnych potrzebach y Sprawach. PasPam 161v.
patrz: CARSKI
– Nazaiutrz Bankiet Carski miał bydz. PasPam 163v.
patrz: CARSKI
– Przyniesiono Tytuły Carskie że by sie ich nauczyć y wiedziec iako mowić piiąc za zdrowie tak wielkiego Monarchy. PasPam 164v.
patrz: CARSKI
– Insza to bywało owych Lat że kamykami a Oszczepami do siebie ciskali Tarasnami mury tłukąc. A insza teraz kiedy to Granaty y Bonty [!], kartace wypuszczą kiedy z okrytnych kartanow iako Cebry kule wylecą kiedy uczynią deszcz ognisty y przez pancerz y przez Łosią skorę y przez wszystkie vestimenta Ciało az do kosci przenikaiące y iak swiderkiem wiercące. PasPam 258 v.
– Trzeba ryb Cebra na nosi ona [sc. wydra]. PasPam 252.
– Podobno by się przykrzeyszawidziała Bellandi [wojowania] Maniera [...] kiedy to [...] z kartanu iako ceprzyk kula zapruszy oko. PasPam 207.
– Nietylko przenica ale Cybula w polu na kozdym zagonie gdzie ią wsieiesz urodzi się. PasPam 220.
– Merlinskie, Cecorskie, Zołtowodzie [...] odprawiwszy okazyie wniezliczone potym roznych na Ojczyznie następuiacych Nieszczęsliwosci w dali się Labirynty. PasPam 85 v.
patrz: CECORSKI
– Sine Sotio doloris [bez towarzysza niedoli] Sam siebie tylko widzę natym Celu Nieszczęsliwosci. PasPam 284 v.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Nie ostroznie zginął stanąwszy na Celu gdzie iuz Zmiasta miano znak do Rychtowania. PasPam 275v.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Ma iednak [sc. afekt] swoy cel do ktorego [celu] uprzeymym serca swego zmierza okięm. PasPam 80.
patrz: CEL, CEL, CYL, CZEL
– Iazas był wtym Curiosus [ciekawy] zem wszystkie mieysca pięknosć y ozdobę iako klasztoru tak Celi zrewidował. PasPam 77v.
patrz: CELA, CELA, CELLA
– Nawet y wceli gdzie mięszkał [sc. Luter] byłęm. PasPam 77v.
patrz: CELA, CELA, CELLA
– Po wszystkich tedy owych celach gdzies ięno zayrzał było pełno kobiet dzieci co to pouchodziło przed Woyskiem. PasPam 78.
patrz: CELA, CELA, CELLA
– Cela w nim [klasztorze] kozda tak piękna że by się mogła nazwać Gabinetem krolewskiem, aiest ich zpięćSet okna po wszystkich malowane wielkie apostaremu iasne. PasPam 77v.
patrz: CELA, CELA, CELLA
– Wszystek Ludzi wybor temi czasy Z gruntu wyginął że ich bardzo mało Celnieyszych Ludzi do Boiu zostało. PasPam 110v.
patrz: CELNY, CELNY, CZELNY
– Turcy mieli wygody w tych swoich namiotach Co to y wanny y łaznie [...] y zaraz przy nich studnie sliczne Cębrowane. PasPam 261.
patrz: CEMBROWANY
– Dobrą sobie nasi kolligaci obrali sortem [cząstkę] iak owe z Cymentem y słotkiemi kondymentami dobrze zaprawną portionem [część]. PasPam 278v.
– Przywiozł zdalekich kraiow to, co lubo zdrogosci y ceny ma wysokie u ludzi zalecenie. Ale że w Polszcze zdawna znaiome, nie specyiał. PasPam 80v.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Była tam wierza [...] na ktorey wierzchu dachu niebyło tylko płasko Cyną wszystka pokryta. PasPam 60.
patrz: CENA, CYNA, CYNA, CZYNA
– Gorzałczysko unich nim nay bardziey Smierdzi tym w większey iest Cenie. PasPam 166.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Ten kon tak dobry pływacz [...] w wielkiey powiedano Cenie chodził. PasPam 265v.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Gorzałczysko unich nim nay bardziey Smierdzi tym w wiekszey iest Cenie. PasPam 166.
patrz: CENA, CENA, CZYNA
– Cyny między [!] Santukow Burdziadkow y roznych Tureckich specyałow co tedy nawyrzucano w błota w Rzeki komu iuz konie ustawały. PasPam 268v.
patrz: CENA, CYNA, CYNA, CZYNA
PasPam 60.
patrz: CENA, CYNA, CYNA, CZYNA
– Między inszemi rzeczami Cynowa Ładownica została. PasPam 238v.
– Listy kROLA I.MSCi do Wiednia y do Francyiey ordynowane poszarpali y czytali quae Secretiora [jakieś sprawy poufne] Dobrego Pana Censuruiąc podchwytuiąc iako iakiego zdraycę. PasPam 144.
– Iako tam Status Caelestis, Terrenos Status [polityka niebieska ziemską politykę] Censoruie y sądzić będzie obaczysz. PasPam 228.
– Anibal gdy po Bitwie Rannych Censorował Nigdy godnością datkiem tych Niekontentował Ktorzy mu w tyle szwanki swe prezentowali. PasPam 270v.
– Iest to węzeł przyznam się trudnosci niemałey Zeby albo w cenzurze [może zam. cenzurę] pochlebstwa nie w kroczyć Albo niegodnie chwaląc z drogi niewyboczyc. PasPam 274v.
patrz: CENZURA
– In crimine zas Laesae Majestatis szkodzic mi nie będzie y katonowa Censura. PasPam 136.
patrz: CENZURA
– In Freqventia [w obecności] ludzi wielu godnych proszono mię że bym Pannę oddawał ad Votum [do ślubowań] Niebardzo mi się chciało wiedząc że tam nietrudno będzie o Censurę Alec nie ganili. PasPam 281.
patrz: CENZURA
– Białogłowa młoci cepami iakochłop. PasPam 55v.
patrz: CEP
– Francuzow w Warszawie więcey nizeli owych co Cerberowe rozdymaią ognie. PasPam 188v.
patrz: CERBEROWY
– Po ceremoniach pogrzebowych dnia trzeciego [...] była koronacyia krola. PasPam 248.
patrz: CEREMONIA
– Był tegy pogrzeb obudwu razęm krolow na zamku krakowskim dnia 13 Stycznia [...] Ceremonie spolne odprawiono. PasPam 248.
patrz: CEREMONIA
– Krol Ian trzeci wszystkim Ceremoniom assystował. PasPam 248.
patrz: CEREMONIA
– Pisze ze na Trakcie tych Posłow potkał y przystawa przydał ainszego ze Szkłowa nazad odprawił. ktory przystaw niebył y oni w szkłowie nie byli. Byle to tylko ceremonią zachować. PasPam 161v.
patrz: CEREMONIA
– Iuz tedy bez wszelkiey Ceremoniey poczęlismy z sobą mowić de tempore [o terminie]. PasPam 224.
patrz: CEREMONIA
– Czynił ci Arcybiskup te Ceremonie co do iego Urzędu nalezały. PasPam 233v.
patrz: CEREMONIA
– Z goła dla ceremoniiey tylko, rownemu przed rownym. Człowiekowi przed człowiekiem ... swoiey uzalić się dolegliwosci po tym zamilczec. PasPam 84v.
patrz: CEREMONIA
– Gdy prezentowali więzniow naszło się woyskowych siła do Regimentarza y iam tez był. Iak iuz po owey Ceremoniiey stoię tak przy namiecie z Iarzyną Rafałęm z Rawianinęm. PasPam 92.
patrz: CEREMONIA
– Do namiotow iednak krolewskich naschodziło się kompaniey Siła widziec tę Ceremonią PasPam 214.
patrz: CEREMONIA
– Zeby iednak y Hetmanowi Nalezytą uczynił Ceremonią daiemi list do niego. PasPam 161v.
patrz: CEREMONIA
– Siła nas będzie takich y podobno rzadko kto sie z iego Pallestry obierze, ktoby Niewolał Bellonie abdykowac do Cerery sie Applikowac. PasPam 205v.
patrz: CERERA
– O Tosz masz Italia ze nietylko twoii Przodkowie Męzni byli lecz w Oyczyznie moiey Są tacy Superstites [pozostali przy życiu] ktorzy smiele znimi Certować zawsze mogą akcyiemi [!] swymi. PasPam 274v.
patrz: CERTOWAĆ
– Cesarskim iednak woyskom iak P.Bog począn Błogosławć tak y wtym Roku nieprzestał. PasPam 282v.
patrz: CESARSKI
– Oni bardziey się urazaią o krzywdę Imienia Cesarskiego nizeli Imienia Boskiego. PasPam 104.
patrz: CESARSKI
– Poszły potym Woyska Cesarskie y Polskie do Węgier szukac Turkow. PasPam 264.
patrz: CESARSKI
– Wział 4000 Zło. od Posła Cesarskiego. PasPam 194v.
patrz: CESARSKI
– Iusz tam byl u Cysarza Kawaler Lubomierski y z tymi Polakami ktorych za Cesarskie Pinądze zaciągano. PasPam 259v.
patrz: CESARSKI
– Było prusakow 12 Tysięcy ale lepszego ludu nizeli Cesarscy y wolelismy zawsze z niemi na imprezę nizeli z Cesarskiemi. PasPam 57.
patrz: CESARSKI
– Gdzie kolwiek potkawszy się Z Szwedami wszędzies my ich bili Cesarskich zas lekce wazyli Szwedzi. PasPam 72v.
patrz: CESARSKI
– To był Francuz Znaczny. ktory osobę Cesarską reprezentował włancuchu idącą. PasPam 189-189v.
patrz: CESARSKI
– Te listy czytali przynim Cesarscy. PasPam 76.
patrz: CESARSKI
– Prowadzą w łancuchu Cesarza wubierze Cesarskim koronę Cesarską iuz nie nagłowie maiącego ale wrękach Niosącego. PasPam 189.
patrz: CESARSKI
– Rzekł senator ieden Niech Xsiąże IoMść porzuci Lutra, abędzie u nas krolem. Exarsit [zapałał gniewem] nate Słowa deklarując że by tego nieuczynił y dla Cesarstwa. PasPam 56v-57.
patrz: CESARSTWO
– Posłał potym y Głowę Woiewo[dy] Malborskiego Denhoffa twierdząc zapewne że to iest Głowa krolewska że by ią Cesarzowi zaraz odsyłano. PasPam 265.
– Pozwolono im [...] w Warszawie Tryumf czynić zotrzymaney nad Ceszrzęm Wiktoryiey. PasPam 189.
– Był u Cysarza Kawaler Lubomierski. PasPam 259v.
– Krol IoMSC Francuski osiągnie Imperium. Będzie Cesarzęm. PasPam 189v.
– Boday ze tam obadwa y z Cesarzem doczekali kaydankami brzękać. PasPam 263.
– Cesarzow Rzymskich wielkie dzieła Konstantynowa smierc Iak oszpeciła. PasPam 110.
– Prosi [Duńczyk] o Sukurs Polakow prosi tez y Cesarza, Cesarz wymowił się Paktami, ktore miał z Szwedem. PasPam 53.
– Przychodzi mi na pamiec Rzymskiego Cesarza Symbolum. PasPam 273.
– Owym potęgom ktore na Cesarza Tureckiego mogły by się porwac nieprzyszło się z kupić. PasPam 100.
– Chciał Cesarz że by było Woysko poszło do Polski. PasPam 268.
– Zawezmie się bitwa Cesarzani tez iuz blisko następuią [...] Turcy w nogi. PasPam .
patrz: CESARZANI
– Skoro tam w Miescie zrozumiano że ich moze kula do nieść wyrychtowano tam do nich z Chakownice czy z Anczarki Strzelono. PasPam 268v.
– A tu 300 koni dokoła chałupę obskoczyli. PasPam 155.
– Wyrostek zapalił kopę konopi [...] iak to zwyczaynie wiesięni układaią o podal od chałup. PasPam 238.
– Kmiczyc [Kmicic] Pułkownik wypadł gdzies z chałupy. PasPam 112v.
– Widzięmy że snopy zwozą zapalaią y iuz ie ciskać na chałupę chcą. PasPam 156v.
– Przyiechalismy na przedmiescie doiedney Chałupy. PasPam 98.
– Odpowiedzą. Iuz my tam tych odzałowali Ale y ty Newoskrosznesz Pohanski Synu A zatym poczną się zmykac pod Chałupę zogniem. PasPam 156v.
– Seymowali tedy przez całą zimę z wielkim kosztem z wielkięm Hałassem. PasPam .
– Iedziemy raz puszczą wielką az między lasem duza wies y słychac tam krzyk hałas. PasPam 154.
– Kozda Sessyia kozde kołowanie niebyło bez hałassow, Tumultow porywanaia się do szabel. PasPam 180.
– Hałasy rozruchy wielkie w Warszawie A tymczasem ukraina wszystka iak znowu w rebellią. PasPam 191v.
– Zę mną Samym o tez dobra ktore także trzymałęm po Bracie moim iakie wzniecili Hałassy. PasPam 285.
– W Woysku Muzyka trąbi w kotły chałas grzmot, krzyk. PasPam 59v.
– Semenowie tez przyiechali. Przykazuie imze by mię słuchali że by się trzezwo chowali a Nierobili Hałassow. PasPam 163.
– Przyiechałęm do Warszawy gdzie zastałęm hałassy wielkie bo zgody nie było. PasPam 178v.
– Rzecze Wezer Radz o mnie. Han odpowiedział Radz ty sąm osobie A ia tez osobie. PasPam 260.
patrz: CHAN, CHAN, HAN
– Wolskiego ktory od Hana Io MSCi przed kilką dni powrocił zatrzymany. PasPam 151v.
patrz: CHAN, CHAN, HAN
– Asz kiedy iuz z Węgier Han powracał przebrano Trzydziesci Tysięcy Ordy co lepszey [...] y posłano ma odsiecz. PasPam 276v.
patrz: CHAN, CHAN, HAN
– Przez Hana krymskiego iuz to poczęto traktować. PasPam 246v.
patrz: CHAN, CHAN, HAN
– Smiesz W MMPan tak plugawe Swiatu podawac Scripta publicznemi Processami Uniwersałami, z Chanbą pieczęci koroney y posmiewiskiem U Narodow. PasPam 194.
– Szczęsliwy kogo te pochlebne roskoszy swieckich nie ułowiły Fawory kogo na swoiey niezawiodły statecznosci, kogo w swoich że własnych wieczną chanbą niezatopiły piescidłach. PasPam 281v.
– Wszyscy z Wielką Hanbą y posmiewiskiem Niemcow sromotnie Uciekali milę wielką. PasPam 264v.
– Napisał [...] wiersze narodowi naszemu hanbę czyniące. PasPam 183.
– Iaki taki obaczy nieiego nieiego podpis. Pytaiąz tedy co to iest Poniewaz y Imię y Przezwisko takiez tylko Charakter inszy. PasPam 185.
– Pocieszyłęm się trochę przeczytawszy intus [wewnątrz] Samego W MM Pana ręki Charakter że się Bratem pisać raczysz. PasPam 171v.
– Pamiętay zdrayco przynaymniey na Charakter Chrzescianski kiedy niepamiętasz na kapłański. PasPam 196.
– Niewiele się takich znaydzie w Woysku ktory [by] nie znał Charakteru tego ktorym ia we wszystkich ekspedycyiach Słuzę WMMPanom. PasPam 185.
– Tameczni zas Incole [mieszkańcy] kozdy Strzelec, kozdy Zołnierz a do tego y charakternik. PasPam 76v.
– Dosc na tym Ze Zmy posłali Wdzie ze trzydzieści Ięzyków. Z charcu za powodem Onego Chłopca. PasPam 104.
patrz: CHARC, HARC, HARC
– Charcica skoczy do drzwi wydra za nią, charcica zapiec wydra zanią. PasPam 253.
– Ta charcica wilka się chwy ta, Liszka iey tylko raz ziewnie. PasPam 252v.
– Miał z Sobą gość Charcicę piękną y rzecze do Syna, Samuelu, trzy may tę Charcicę. PasPam 252v.
– Wydra obaczyła psa niedomowego, przyidzie do owey Charcice y patrzy iey woczy y charcica tez nanię. PasPam 252v.
– Inszych psow [wydra] nielubiła y iak do izby przyszedł zaraz go wycięła choc by był nay rosleyszy chart. PasPam 252v.
patrz: CHART, CHART, HART
– Kruk na de psy lata czasęm tez padnie na charcie. PasPam 256v.
patrz: CHART, CHART, HART
– Charty były y piękne y rosłe. PasPam 256.
patrz: CHART, CHART, HART
– Do myslistwa zas z charty mowiąć rozmnozyłęm był sobie gniazdo, chartow. PasPam 256.
patrz: CHART, CHART, HART
– Przyiechał kto do mnie to Liszka po podworzu z chartami igra. PasPam 256v.
patrz: CHART, CHART, HART
– Poniewaz namieniłęm ieden punkt Wolę iuz Cały wyterminowac. List Luboc mi zal karty Papiru na tak zacny Paneiryk. PasPam 193v.
patrz: CHARTA, KARTA, KARTA
– U tego stołu iadano Piiano karty grywano. PasPam 87v.
patrz: CHARTA, KARTA, KARTA
– Siedział iako lelek [...] na inszych zapatruiąc się awięcey pilnuiąc kart. PasPam 283v.
patrz: CHARTA, KARTA, KARTA
– Był ieden frant y mowię mu miły Bracie będziesz mi[ał] tynfa utrzy ze zadek tą kartą, chłop z wielką ochotą spuscił spodnie Golusienką ponewkę wytarł owemi awizami y cisnął do Motławy. PasPam 262-262v.
patrz: CHARTA, KARTA, KARTA
– Gdy by mi ich przyszło opisować Dzieła Nie Natey by się karcie Sława ich zmiesciła. PasPam 274v.
patrz: CHARTA, KARTA, KARTA
– Przybiezeli owi [mieszczanie] w prozbę w targ Staneło na Złotych 600. ale ich nie mieli. Daią mi kartę ze do Warszawy od wiozą. PasPam 170v.
patrz: CHARTA, KARTA, KARTA
– Az biezy z kartą ten co zawsze zwykł bywać ablegatem y Sąm otym Panu powiedział. PasPam 176v.
patrz: CHARTA, KARTA, KARTA
– Była to Pani zacna [...] na kozde Swięto kazała prosic kompaniey mnie inwitowała mowiła ze bym inwitował iako do swego przystastwa na karty, na taniec. PasPam 82-82v.
patrz: CHARTA, KARTA, KARTA
– Kiedy pili na zdrowie carskie Tom ia owe Tytuły musiał wymieniać z karty bo tego zpuł arkusza a trudne bardzo y Niezwyczayne. PasPam 164v.
patrz: CHARTA, KARTA, KARTA
– Zacząłem tedy takiem Sensem nie bardzo maiąc czasu do przygotowania należytego [...] Będąc provocatus [wzywany] co raz to w karty to w Szachy to w Arcaby. PasPam 84v.
patrz: CHARTA, KARTA, KARTA
– Dopowiedzieli otym Panu Domownicy Ci osobliwie co karty nosili y byli Conscii [świadomi] owych konwersacyi. PasPam 176v.
patrz: CHARTA, KARTA, KARTA
– Iuz wychodząc zowey chaty az baba zakasłała w chlewie. PasPam 98.
patrz: CHATA, CHATA, HATA
– Lew ten iest krol zwierzętom ktoremu to dała Natura ze nad wszystkie wyszszem go miec chciała. PasPam 270.
patrz: CHCIEĆ
– Tym chętniey go do Uprzeymosci Waszey odSyłamy. Zalecaiąc go abys chciał iako Człowieka w Dziale Rycerskim toties [tylekroć] doswiadczonego y wteraznieyszych cięszkich okazyiach do nas się garnącego ochotą swoią Amplecti [przyjąć]. PasPam 151v-152.
patrz: CHCIEĆ
– Od Zołnierzow po Gospodach zapłaty za Wina y za insze rzeczy brać nie chciano. PasPam 264.
patrz: CHCIEĆ
– Potym wolno będzie czynić z tym co chciec. PasPam 75v.
patrz: CHCIEĆ
– Poteznie się tedy Uderzą chcąc nas pierwszym swoim zkonfudowac Impetem. PasPam 92v.
patrz: CHCIEĆ
– Służy z Woiewodą Ruskim tam go wolno szukac kto chce. PasPam 183.
patrz: CHCIEĆ
– Tak to Pan Bog Dobry kiedy chce pobłogosławi [...] doda Męstwa y Odwagi Rycerzom. PasPam 109.
patrz: CHCIEĆ
– Chcieli Szwedzi koniecznie teł wziąc Olędrom ale zadnym sposobem niemogli. PasPam 69.
patrz: CHCIEĆ
– Poiechało tam kilka czeladzi chcąc się pozywić. PasPam 90.
patrz: CHCIEĆ
– Kazano nąm iść do krola z Rellacyią niechciałęm ia iść czyniąc się chorym. PasPam 239v.
patrz: CHCIEĆ
– Chciał Cesarz że by było Woysko nazad poszło do Polski. PasPam 268v.
patrz: CHCIEĆ
– Snopy zwozą zapalaią y iuz ie ciskać na chałupę chcą. PasPam 156v.
patrz: CHCIEĆ
– Ow chce się trochę umknąć A Sokolnicki Porucznik iak uderzy obuchęm w kark podł na zimię. PasPam 185.
patrz: CHCIEĆ
– Byli y tacy osobliwie z Białych głow co wołali z Bawicielu nasz. Zatulał uszy czapką niechcąc owego słuchać podchlebstwa. PasPam 100.
patrz: CHCIEĆ
– Wyszedłęm z Szałasu chcą uść licha. PasPam 88.
patrz: CHCIEĆ
– Rzecze tenże Ozga [...] Miłosciwy krolu Poniewasz niechcesz nąm bydz krolem Bądź ze nąm Bratęm. Potym zas insze były zarty smiechy z owey iego niby przecię Lekkomyslnosci. PasPam 227v.
patrz: CHCIEĆ
– WSmość chciey do swoiey odeść Stancyiey. PasPam 142v.
patrz: CHCIEĆ
– Pytał owszystko z iakiem dziełem iadą Posłowie? Powiedziałęm ze chcą pokoiu. PasPam 174.
patrz: CHCIEĆ
– Tez Prawa [...] nienaruszone miec chcięmy. PasPam 213v.
patrz: CHCIEĆ
– W Stąpiłem do Austeryiey chcąc przeczekać ow deszcz. PasPam 262v.
patrz: CHCIEĆ
– Gonili nas ze dwie mili apostrzekłszy że iak tęn szczerze pracuie co chce uciec iako y tęn co chce dogonić [...] stanęli. PasPam 66v.
patrz: CHCIEĆ
– Związkowym bylismy tak mili iako iez psu co go chce zieść a ukusić go Nie moze. PasPam 154v.
patrz: CHCIEĆ
– Chcą wemnie wmowić koniecznie to czego onym potrzeba. PasPam 144.
patrz: CHCIEĆ
– Z hultaystwem sprawa że by się mscić niechcieli. PasPam 154v.
patrz: CHCIEĆ
– Chciałęm y sąm iechać ale prosili bardzo że by nieiezdzić. PasPam 64.
patrz: CHCIEĆ
– Porwę się chcąc mu do Nog upaść. PasPam 279v.
patrz: CHCIEĆ
– Mieszczanie chcą przyść ale się boią. PasPam 169.
patrz: CHCIEĆ
– Proszę kto ochotny skoczyc by naprzedmiescie y wziąc lada chłopa Niemowią nic poprostu wszystkim się niechce. PasPam 98.
– Ia mowię niechce mi się y wStyd mię tam pość. PasPam 240.
– Mnie choc się chciało spać Serdecznie po tym się y odechciało Słuchaiąc owych dyskursow. PasPam 99.
– Musiałęm bydz choc mi się niechciało Regalistą. Bo Chorągiew wtym tu była Woysku. PasPam 197v.
– Niechciało mi się tedy zniemi draznic. PasPam 64v.
– Poiechałęm zachorągwią lubo [się nie] chciało. PasPam 80v-81.
– Gdy mu się ieść chciało to przed Rumakięm zbierał owies. PasPam 87v.
– To Traktaty niedługo wieczne z Nieprziacielemtakim, ktory zawsze chciwy appetyt ma na pozarcie ubogiey Oyczyzny naszey. PasPam 248v.
patrz: CHCIWY
– Niedosyć na tym chciwemu sławy Animuszowi. PasPam 86.
patrz: CHCIWY
– Wilk owce doganiaiąc karku iey chciwą dosiąga Paszczęką. PasPam 275v-276.
patrz: CHCIWY
– Maiąc swego dosyc chciwe na Cudze zbiory zaostrzyli appetyty. PasPam 284.
patrz: CHCIWY
– Pisoczynski [Piaseczyńki] Kazimierz iako mąż chciwy y wrycerskięm dziele prawie par [równy] Czarnieckiemu starał się pilnie że by stawać pro Gloria Gentis [w obronie sławy narodu] y że by owi ktorzy znim aemulabantur [współzawodniczyli] widzieli ze tam niedarmo Chleb ziada. PasPam 76v.
patrz: CHCIWY
– Wolski iako to chłop chciwy żeby to wszędy bydz wprzod rzecze wlezę ia. PasPam 59.
patrz: CHCIWY
– Z tego Seymu na znaczony Posłęm do Turek Gminski [Gniński] Woiewoda Chełminski. PasPam 249.
– Wyprawiono [...] po tym zerwanym Seymie X.Andrzeia Olszowskiego Biskupa Chełminskiego do Cesarza IoMSCI prosząc o Siostrę Iego w Małzęnstwo krolowi. PasPam 234.
– Za Io MSCią X.Biskupem Chełminskiem Podkanclerzem koronnym [...] zlecamy [...] Posłom naszym [dać mu ukontentowanie]. PasPam 218v-219.
– Deklaracyia [...] dana przez [...] Biskupa Chełmskiego Stanisława Potockiego. PasPam 207v.
patrz: CHEŁMSKI
– Nieschodzi widzę na niczym Niebu obmysla mu Panięnska mądrość to wszystko czym by się iego mogła chełpić y zdobić wyniosłość. PasPam 282.
– Ledwie Straszowski przyiechał y Uczynił Rellacyią wzięła krola chęc niemoze bydz tylko iedz znowu. PasPam 254.
patrz: CHĘĆ
– Pyta się mnie do czego mam chęć? Powiedziałęm co dacie to będę iadł z wielką ochotą. PasPam 280.
patrz: CHĘĆ
– Przyięto nas z chęcią nemine reclamante [i nikt się nie sprzeciwiał]. PasPam 81.
patrz: CHĘĆ
– Panna [...] Godna tey powagi więc niedziw Że Skoro Do iey chwały chętliwe uwzięło się pioro. PasPam 272v.
patrz: CHĘTLIWY
– Pobozna Intencyia poszła wzapomnienie Iezeli kto o tym wspomniał okrzykniono go raraz [zaraz] stroiąc do krola y Rzpty himery. Ze nąm tak grozą ze nas tak następuią że nas obiecuią znosic. PasPam 119.
– Ia zas będąc inter incudem et maleum [między kowadłem a młotem] maiąc rowno zynszemi zasługi y bywszy godzięn wespoł z niemi tak tłustego chleba. Chciałęm bydz w związku. PasPam 120.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Az dopiero iak z myszey iamy przybyło zębow na chleb Lubo Ex Equo Troiano [z konia troiańskiego] niebyło rąk do obrony. PasPam 133v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Przywiezli owsow, chlebow, oleiow etc. PasPam 81v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Ryb wszelakiego rodzaju poddostatkiem chleba siła winsko złe, ale zas petercymonty y miody dobre. PasPam 54v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Przez cały wiek słuzby swoiey nie był w okazyiey. krwie nie rozlał y darmo ziada chleb Rzpty. PasPam 147-147v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Cięszki to zaprawdę Stanowi Senatorskiemu uwazam Paroxyzm kiedy go iuz Oyczymami Iusz Łuszczy bochęnkami y proznemi chlebami iuz na ostatku zdraycami Oyczyzny nazywaią. PasPam 140.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Boc Matka kozda gdy się iey przebierze chleba nagradza zwyczaynie dzieciom swoim, dobrym obiadem. PasPam 116v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Kto z nami chleba my z nim kołacza. PasPam 122v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Iuz pierwszego związku Sagina [sytość] iuz w nas była zetlała y zyczylismy z nowu inszemi chlebami piewszym podobnym[i] brzuchy naładować. PasPam 187v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Niebyło w tym Roku zadnego albo małoco z zyta pozytku [...] Pan Bog y ludzie duzo chleba Oyczyznie uięli. PasPam 178v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Byłęm zas na pogrzebie [...] Przyiaciela [...] Ktory na moich rękach umirał y zapraszałęm na chleb załobny. PasPam 257v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Pokazmy to że tez umiemy zagranicą chleba szukać u tych co go u nas tak wiele napsowali. PasPam 118.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Mos Pan Polak day troszki kleb, będziem tobie koszul u szyć. PasPam 57.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Ia zas będąc inter incudem et maleum [między kowadłem a młotem] maiąc rowno zynszemi zasługi y bywszy godzięn wespoł z niemi tak tłustego chleba. Chciałęm bydz w związku. PasPam 120.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Wziąwszy chleba y masła ktore zawsze ziaszczem stoi to smaruią y iedzą. PasPam 55v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Dobrowolnie odstąpiwszy chlebow takich Idę w pracą. PasPam 147v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Z kogoz tedy większy iest Oyczyznie Emolument czy z owego darmo chleb z iadaiącego Birkuta czy z młodego a ustawicznie pracuiącego za zdrowie iey ochotnie krew Leiącego Towarzysza. PasPam 147v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Chleb zgrochu pieką. PasPam 64v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Pisoczynski [Piaseczyńki] Kazimierz [...] starał się pilnie że by stawać pro Gloria Gentis [w obronie sławy narodu] y że by owi ktorzy znim aemulabantur [współzawodniczyli] widzieli ze tam niedarmo Chleb ziada. PasPam 76v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Że by przecię więcey Ieść chleba Szwedzkiego nizeli Dunskiego. PasPam 54v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Przyszło tedy pozwolic na ich wolą observatis Conditionibus his [zachowując te warunki]. Naprzod ze by znaszego Woyska Marszałka obrać, druga że by zaraz wziąwszy dobre chleby y poprawiwszy pocztow Słusznie Iść iuz non sub Regime [nie pod dowództwem] Hetmanow ale Marszałka swego. PasPam 115v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– To iedno oskarzenie nie uczyniło mi nić y owszem nabawiło mię chleba y dobrey sławy. PasPam 174v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– O chleb tedy prosic niebędę bom go krwawie zasłuzył y nalezę do Niego rowno z drugiemi. PasPam 121v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Odday wroc ubogim Ludziom krwawą pracą zabraną od gęby sztukę chleba. PasPam 139v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Nic niesprawił a przez dwie zimie chleb ziadał. PasPam 71v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Tudziesz tez y to tey sztuki Hibernowego chleba posiągnąć smiele mogę. PasPam 121v.
patrz: CHLEB, CHLEB, KLEB
– Litewskie Woysko krol wyprowadził porządne y dobre ktorzy iako by ich z Dziesiąci Chlewow wywarł tak głodni y tak siła iedli. PasPam 192.
patrz: CHLEW
– Iuz wychodząc zowey chaty az baba zakasłała w chlewie. PasPam 98.
patrz: CHLEW
– Wowym Chłodniku [który przygotowano autorowi] był stoł starcic na soszkach zrobiony. PasPam 87v.
patrz: CHŁODNIK
– Napadł na Mnie iakis Patryarcha z Zołtą brodą srogi chłop. PasPam 95.
patrz: CHŁOP
– Białogłowa młoci cepami iakoychłop. PasPam 55v.
patrz: CHŁOP
– Posławszy do Niewodu to przyniosł chłop ryb wor. PasPam 64v.
patrz: CHŁOP
– Pewnie bym był kontent z tego ozęnienia gdy by mi Pan Bog dał chłopa iednego z Nią. PasPam 225v.
patrz: CHŁOP
– Wyprawiono tegoz to Wolskiego z listem [...] Ubrali chłopa w Niemieckie suknie. PasPam 76.
patrz: CHŁOP
– Conclusum [uchwalono] tedy żeby podzielic pługi na kompaniią a kozdy uswego chłopa niech wybiera iako może. PasPam 64v.
patrz: CHŁOP
– Szło zamną Chłopow kupa do gospody. PasPam 262.
patrz: CHŁOP
– Tak iuz litwa uprawili [wyprawili] wtę ryzę Nobilitatem [szlachtę] wtamtych kraiach że ich prawie wchłopy obrocili. PasPam 81.
patrz: CHŁOP
– Padł wznak srogi chłop iako dąb. PasPam 229.
patrz: CHŁOP
– Kazałęm owych powiązać oddałęm ich y Sani dwoie przykazawszy Wara chłopie szyia twoia w tym iak tu co zginie. PasPam 156.
patrz: CHŁOP
– Tam lada chłop połacinie mowi. PasPam 63.
patrz: CHŁOP
– Zbieraiąc chłopi zdobycz napoboiowisku nadeszli iednego trupa tłustego. PasPam 51v-52.
patrz: CHŁOP
– Chłop wyirzał [...] pocznę wołać chłopie atoz ty swoiey zguby pragniesz y co się kryiesz przed Tatarami od Chrzescianow zginiesz. PasPam 236v-237.
patrz: CHŁOP
– Pani chłopom kazała brać. PasPam 154v.
patrz: CHŁOP
– To iest prawdziwa przypowieść Chłop strzela a P Bog kule nosi Bo na taki ogięn nalezało tam z polowę z koni spaść. PasPam 107.
patrz: CHŁOP
– Byli [Tatarzy] wczora wpołudnie gonili chłopow dwoch. PasPam 237.
patrz: CHŁOP
– Drudzy zaś mowili ze to znać niedzwiedzica porwała gdzies dziecko bardzo młode y wychowała [...] Niemiało to chłopczysko ani mowy ani obyczaiow Ludzkich tylko Zwierzęce. PasPam 176.
– Miałem nadzieię że tez ieszcze y dla mnie P Bog da iakie Chłopczysko. PasPam 222v.
– Mowi Woiewoda macie Szczęscie [...] Są tu wielkie ryby połknął by was był szczupak [...] na to przymawiaiąc że był chłopek Małego wzrostu. PasPam 112v.
patrz: CHŁOPEK
– Wezmę owego Zaleckiego na ręce tak iako dziecko noszą bo chłopek był mały. PasPam 229.
patrz: CHŁOPEK
– Z myszey iamy wyskoczy ieden Chłopek malęnki. PasPam 77.
patrz: CHŁOPEK
– Po Elekcyiey krola Michała Gryzł się [Jan Kazimierz] mowiąc ze mi to Polacy na złość uczynili co obrali krolem Chłopca mego. PasPam 227v.
– Iest takie ich naborzęnstwo, co Niemcy oczy zasłaniaią kapeluszami A białogłowy tymi Swemi kweffami y schyliwszy się włozą głowy pod ławki. Toim w ten czas nasi chłopcy naybardziey Xiąszki kradli chustki etcc. PasPam 56.
– Chłopca złapano ktory był taki własnie iaki powinięn bydz Człowiek. PasPam 176.
– Rozne niecnoty wyrabiali im nasi chłopcy. PasPam 55v.
– Ow miecz zaraz mu pod lokcięm chłopiec trzyma. PasPam 83v.
– Tak tedy zagnali się za owym Chłopcem az w las. PasPam 104.
– Wydra [...] Stroz taki [...]chłopcu ledwie pozwoliła z botow z zuć, a potym iuz nie ukazuie się. PasPam 252.
– Ucieka na płowym bachmacie [...] iakis Młokos [...] Młodziusińki chłopiec Gładki. PasPam 95v.
– Lada kiedy iuz to zawołał na chłopca Mitiuszka daway że su Winka Hosudarskiego to Łik czarką inszą to się po musnął popiersiach. PasPam 166v.
– Idę do Woiewody a posłałęm przodem chłopca. PasPam 160v.
– Ucieka [...] iakis Młokos [...] Młodziusińki chłopiec [...] kiedy to chłopię skoczy podnioszszy, ręce do gory zoczu zginął w lot. PasPam 95v.
patrz: CHŁOPIĘ
– Niegodziło się powiedziec ktom iest zeby uysć kłopotu. PasPam 181v.
– Margrabia Pinczowski w Lublinie na Deputacyiey umarł mnie w wielkim kłopocie zostawiwszy. PasPam 279v.
– Com koło tych dobr zazył kłopotu y kosztu nizey się o tym napisze. PasPam 234v.
– Taka wprawdzie iest Ludzkiego Reguła zycia [...] ze by złego zdobrym kłopotow i frasunkow z pomyslnosciami ustawiczna Człowieka Inqvietowała Vicisitudo [zmienność]. PasPam 164v.
– Sąm ledwie com zdrowo wyiechał niespodziewaiąc się że by mię miał taki napaść kłopot od owych piiakow. PasPam 184.
– Chcą WMMPana wygnac z Miasta biorąc ten klopot na Siebie. PasPam 168v.
– Było szczęscie lecz ptakowi [...] Ale nie mnie bo mię takie ogarnęły kłopoty z ktorych ledwiem wybrnął. PasPam 88.
– Chwycił się bardzo Straszowski tego [...] widząc ze to z mnieyszym iego nie rowno będzie kłopotem. PasPam 252.
– Ktory z poboiowiska do lassa albo na błota uciekł tam od ręki chłopskiej okrutnieyszą zginął śmiercią. PasPam 51v.
patrz: CHŁOPSKI
– Tak tedy po owey chłoscie y bitwie ktorą związkowi dali Litwie wybiwszy nas Znowu nąm zdrajcy poczeli uciekac amy ich znowu gonic. PasPam 200.
patrz: CHŁOSTA
– Przychodzą potworne y nieodmięnne wiadomosci że Dunskorunski [Dołgoruki] zapomniawszy dawney chłosty znowu za ukazęm Carskięm zebrał 12000 Woyska dobrego. PasPam 111.
patrz: CHŁOSTA
– Wzięlismy Chłostę we Czwartek załuymy za grzech y upokorzmy się Bogu w piątek. PasPam 265.
patrz: CHŁOSTA
– Na co Czarniecki powiedział że nąm pochwili y kopiie Niepomogą nie trudno w Litwie o Chmielową Tyczkę. PasPam 99v.
– Zoło toronko [Zołotareńko] ktore mu potym od Moskwy posłano Ukuzy [ukazy] a ponszemu ordynansy że by zaraz poszedł Łuczyc się z Chmielnicienskiem [wojskiem] poszedł magnis itineribus [spiesznymi marszami]. PasPam 108v.
– Nawet samo Niebo grubemi nieszczesliwosci pokryło Chmurami że nikt nierzekł ze by na wiosnę mogło bydz dobrze w Oyczyznie naszey. PasPam 191v.
– P Bog to inaczey wnet obrocił dawszy tę Viktoryią Chocimską. PasPam 246v.
patrz: CHOCIMSKI
– Choć dopiero z wody, a przecię strzelba niezamokła. PasPam 62.
patrz: CHOĆ
– Do kogos to pisał przypomniey sobie choc potym terminie ktory napisałes. PasPam 193.
patrz: CHOĆ
– Choc Ludzi iest gwałt a O człowieka czasem trudno. PasPam 249v.
patrz: CHOĆ
– Y tego Nie trzeba Lekce warzyc ktory choc trochę placu ustąpi a znowu wraca się y biie. PasPam 268.
patrz: CHOĆ
– Trzeba się tam bardzo często uchylać choc Cugle wręku trzymaiąc omiiać złe i gęste mieysca. PasPam 177.
patrz: CHOĆ
– Oyca y Matki Posagu Bogatego gotowiusięnka odstąpic y iechac zatym w kiem się zakocha chocby na krai swiata. PasPam 55.
patrz: CHOĆBY
– Takiey bądzcie nadzieie choć by miał paść ieden na drugiem A niewyiadę. PasPam 169.
patrz: CHOĆBY
– Dawno powiedziano że przypadki nie poziemi ale poludziach chodzą. PasPam 149a.
patrz: CHODZIĆ
– Iezelić chodzi o przysięgę [...] ia ciebie ztego rozgrzeszę. PasPam 144.
patrz: CHODZIĆ
– Chodziła [wydra] po pokoiach gdzie chciała co raz swobodniey. PasPam 255.
patrz: CHODZIĆ
– Do Gdanska chodziłęm dwiema szkutami. PasPam 256v.
patrz: CHODZIĆ
– Eodem Anno [w tym samym roku] krol IoMSC y Woysko nasze chodziły na Budziaki y do Wołoch. PasPam 282v.
patrz: CHODZIĆ
– Niezałuyciesz Panie konia bo to o wielką rzecz chodzi. PasPam 238v.
patrz: CHODZIĆ
– Chodziło o urazę Hetmanow y Narodu Litewskiego. PasPam 161.
patrz: CHODZIĆ
– I wtym Roku Chodziłęm do Gdanska. PasPam 235.
patrz: CHODZIĆ
– Przyiezdzamy blizey az dwor rabuią Szlachcianka chodzi załamuie ręce tu troczą na konie wiepsze oprawne połcie nie ktorzy Fanty. Bydło na powrozach prowadzą zobory. Rozumiałęm że to iaka Exekucyia. PasPam 154.
patrz: CHODZIĆ
– Widzę Litwin a Swinia w iedney sworze chodzi Swinia chce [...] li co zwąchać to chodzi po nocy Litwin zas na rabunek iak by wybrał oczy. PasPam 183v.
patrz: CHODZIĆ
– Ten kon tak dobry pływacz [...] w wielkiey powiedano Cenie chodził. PasPam 265v.
patrz: CHODZIĆ
– Dway poszli pod Miasto y przypatruiąc się chodzą co raz blizey. PasPam 268v.
patrz: CHODZIĆ
– Rzecz Pospolita ospale tez koło siebie chodziła. PasPam 119.
patrz: CHODZIĆ
– Przestrzegam y napominam Zeby [...] zpysznym Sercem niechodził na poiedynek. PasPam 89v.
patrz: CHODZIĆ
– Kto przed tym Roy wodził Wkrotce on będzie na podsobku chodził. PasPam 109v.
patrz: CHODZIĆ
– On tez do kancellaryiey chodził. PasPam 78v.
patrz: CHODZIĆ
– Z brodą y zkudłami ieszcze y na ten czas chodził. PasPam 179v.
patrz: CHODZIĆ
– Przyidą potym do niego ci co go doglądali w iego chorobie y tęn Medyk co koło iego zdrowia chodził. PasPam 77-77v.
patrz: CHODZIĆ
– Krol y iedząc y chodząc y Spiąc tylko otey wydrze myszli. PasPam 254.
patrz: CHODZIĆ
– Pokaz że mi ktory to krol boc ia go ieszcze nieznąm. wiem ze po Niemiecku chodzi ale to tu kilka Niemcow niewięm ktory. PasPam 198v.
patrz: CHODZIĆ
– Podobny Podobnego (: tak Sequella [następstwo] chodzi) Orzeł Orła y Sokół Nie Gołębia rodzi. PasPam 273.
patrz: CHODZIĆ
– Podobny podobnego (tak sequela chodzi) Orzeł orła i sokoł nie gołębia rodzi. PasPam 273.
patrz: CHODZIĆ
– Białogłowy gładkie y z byt białe, Stroią się pięknie ale wdrewnianych trzewikach chodzą Wieskie y Miesckie. PasPam 55.
patrz: CHODZIĆ
– Miwałęm bardzo dobre Sokoły Iastrzęby Drzęmliki, kobusy, kruki co do Berła chodziły y kuropatwy pod nimi olegały. PasPam 256.
patrz: CHODZIĆ
– Iuz tam chodził sobie Marsem nikogo się nieobawiaiąc. PasPam 276v.
patrz: CHODZIĆ
– Pyta mię aty zaczyiem tu pozwoleniem y ordynansem stoisz Odpowiem kto mi pozwolił zyc y chodzić. PasPam 180v.
patrz: CHODZIĆ
– Wachmistrz mowi że by nie oddawac [koni] alem ia powiedział że o moię chodzi Reputacyią. PasPam 158.
patrz: CHODZIĆ
– Nie umiałes tego, kiedyś Po Pasterniku Oyca swego wkonopney koszuli zacielętami chodził. PasPam 192v.
patrz: CHODZIĆ
– Poszedłęm tedy y byłęm wewszystkich okazyiach y tak wowym Szlubie chodziłęm, y biłęm się, Woiewoda ile razy obaczył, to zawsze Coz tam Panie Poszlubiony? PasPam 102v.
patrz: CHODZIĆ
– Tam [pd Kopenhagą] król między inszymi rzeczami pytał go [Myśliszowskiego]: "Co to tu jest za wojsko z Czarnieckim?" Powiedał:"Które zwyczajnie w jego dywizyjej chodzi. PasPam 73.
patrz: CHODZIĆ
– Idzie kilkoro chartów pięknych wyżłów kilka, a tu liszka między nimi, kuna, jaźwiec, wydra [...] zwierz wszelaki między psy chodzi. Czego szuka? Czemu tych nie szczuje, co za nim chodzą? PasPam 340.
patrz: CHODZIĆ
– Iakoście go [Lubomirskiego] Invidi [pełni nienawiści] w tę oblekli Sukięnkę w ktorey Sami [...] Chodzicie. PasPam 194v.
patrz: CHODZIĆ
– Przypadki po ludziach chodzą. PasPam 149a.
patrz: CHODZIĆ
– Chodziliśmy bok obok ieden wedle drugiego. PasPam 174v.
patrz: CHODZIĆ
– Iezelić chodzi o przysięgę [...] Ia ciebie ztego rozgrzeszę. PasPam 144.
patrz: CHODZIĆ
– Otrzymałęm poenam Col[l]i na Chrzanowskim kapitanie y Demeku Poruczniku w kaydankach chodzili. PasPam 248.
patrz: CHODZIĆ
– Wychodzi Z Choyniakow Chorągiew Tuczynskiego y Antonowiczowa Tatarska 200 koni. PasPam 92v - 93.
patrz: CHOJNIAK
– Tamci zas Cholerycy Pragnęli miecza y krwie rozlania. PasPam 241v.
– Do krola Zołnierze wstępowali in vesto peregrina posroiwszy się ładnie Zupan z drelichu kontusz także z drelichu. Iubka z raytarskiego koletu.Sztywle z Niemieckiemi cholewami prawie do pasa. PasPam 79.
patrz: CHOLEWA
– Ciebie potak zdradzieckich radach większe potykaią honory. PasPam 196v.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Zasługa w Niebie. Chonor nalezy na Ziemi. PasPam 270.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Nic to niepomoze dobremu choć by oczy wypłakał kiedy iest od złego w chonorze y Reputacyiey ukrzywdzony. PasPam 135v.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Tam tym iako Bogom chonory dawano Temu na progu Szyię ucinano. PasPam 110.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Upraszam pokornie WKMSCi P.M. Młgo. o tę łaskę y Panski na honor moy respekt. PasPam 146.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Gdy zas zpokorą swoiey opponowac się będzie krzywdy y Chonoru, wzywaiąc napomoc Boga zawsze wygra. PasPam 89v.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Co moze bydz z Honorem y z iakim kolwiek pozytkiem, niewymawiay się WSC. PasPam 159v.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Widzę że to zlepszem WSMSCi moze bydz honorem y reputacyią. PasPam 145v.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Upewniam że ta okazyia ani honorowi ani dobrey reputacyiey szkodzic nigdy niebędzie. PasPam 142.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Y daley tam wywodził [...] ze nie dbaią o honor boski. PasPam 286v.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Naypierweiesmy uczynili honor Samey Iey MSCi Paniey Kasztelannowey bo blisko mięszkała. PasPam 81.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Iaki taki do siebie prosi Pułkownik przysłał aby mu ten honor dac aby nagodzinę. PasPam 170.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Tu oni Tekielego ledwie nie Boskiem veneruią Honoręm. PasPam 262v.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Dali mi to byli to komornikostwo ktorego Lubom ia nie acceptował [...] powiedaiąc że to accessus [pierwszy krok] do wyszszych Honorow ktoremi w Woiewodztwie obiecowali. PasPam 219v.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Chceszli że bys miał ten Chonor w rękach ktoryc Woysko dac intendit [zamierza]. PasPam 121.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Takowy bunt y kupę na zdrowiach Honorach y Substancyach karać Obowiązek Sumnienia y prawa ninieyszego nasię bierzęmy. PasPam 213.
patrz: CHONOR, HONOR, HONOR
– Niesiono na noszach chorego Towarzysza. PasPam 78.
patrz: CHOR, CHORY
– Kazano nąm iść do krola z Rellacyią niechciałęm ia iść czyniąc się chorym. PasPam 239v.
patrz: CHOR, CHORY
– Uzaliłęm się tedy owego nie wiedząc na co chory. PasPam 78v.
patrz: CHOR, CHORY
– Pytał mię do kąd iadę powiedziałęm że do Chorągwie poczet sprowadzić. PasPam 122v.
patrz: CHORĄGIEW
– Chorągwie pozwiiano do ktorych większe miano urazy. PasPam 187.
patrz: CHORĄGIEW
– Niewidziano mię nigdy za Szeregiem Chyba tam gdzie nalezalo obok z Chorągwią Matką moią. PasPam 121.
patrz: CHORĄGIEW
– Tak tedy czynili Iedęn Szwadron Hussarskiey Chorągwie Czarnieckiego y Pancerna Chorągiew zanim nie pamiętam czyia. PasPam 107-107v.
patrz: CHORĄGIEW
– Co Słabsze Chorągwie to za Szwadrony Hussarskie ordynowano. PasPam 107v.
patrz: CHORĄGIEW
– Husarskie chorągwie skoczyły my tez tu z tyłu uderzęmy na nich. PasPam 95.
patrz: CHORĄGIEW
– Chorągwie Chusarskie ktorych było Dziewięc Rozdzielano każdą na Trzy Szwadrony z Za kozdym Szwadronem Pancerną Chorągwie. PasPam 103.
patrz: CHORĄGIEW
– Dostało się tedy na naszą chorągiew Oborniki y Mosiny pod Poznaniem. PasPam 78.
patrz: CHORĄGIEW
– Woiewoda kazał Męzynskiemu Porucznikowi swemu traktować zęmną że bym pod iego chorągiew podiechał. PasPam 115v.
patrz: CHORĄGIEW
– Ia kilka dni tylko pobywszy u Chorągwie [...] Zdobrą kompanią poiechałęm do domu. PasPam 123.
patrz: CHORĄGIEW
– Iak wzięli teł Chorągwi Woiewody Ruskiego Hetmana koronnego zaraz Chorągiew husarska poczęła uciekać. PasPam 264v.
patrz: CHORĄGIEW
– Leci komunik Lubomirskiego iuz niesprawą nie Chorągwiami ale tak modą Tatarską. PasPam 202v.
patrz: CHORĄGIEW
– Szukaią mię po Chorągwiach niemasz. PasPam 160v.
patrz: CHORĄGIEW
– Wolski z pod krolewskiey Chorągwie począł się obruszac. PasPam 92.
patrz: CHORĄGIEW
– Przechodząc Miasta y na kozdey prezęncie Officerowie z szablemi [!] dobytemi przed chorągwiami iechali. PasPam 54.
patrz: CHORĄGIEW
– Na wałach wywiiaią Chorągwiami. PasPam 72.
patrz: CHORĄGIEW
– Srogim impetem tak się o nich uderzyli że się zaraz z Sobą pomieszały Chorągwie. PasPam 105v.
patrz: CHORĄGIEW
– Mnie tedy Deputowano z Panem Wawrzyńcem Rudzienskiem ktory potym unas chorągiew nosił. PasPam 81.
patrz: CHORĄGIEW
– Roziechali się tedy do Domu Nobilitas [szlachta], iuz nie pod Chorągwiami ale sparsim [w rozsypce]. PasPam 234.
patrz: CHORĄGIEW
– Ia zem się w krakowskiem ozęnił iuzem tez tam z niemi był pod Chorągwią krakowskiego Powiatu. PasPam 230.
patrz: CHORĄGIEW
– Potym wyprawiono Skrzetaskiego [Skrzetuskiego] na podiazd zkommedorowanemi ludzmi po dwoch Towarzyszow z pod Chorągwie. PasPam 89v.
patrz: CHORĄGIEW
– Iak wzięli teł Chorągwi Woiewody Ruskiego Hetmana koronnego zaraz Chorągiew husarska poczęła uciekać. PasPam 264v.
patrz: CHORĄGIEW
– Tak Bog dał ze z pod tych Chorągwi y iedna dusza nie zginęła. PasPam 58v.
patrz: CHORĄGIEW
– Miał kilku Siostrzęncow Rodzonych w Podlaszu ktorzy pod roznemi Chorągwiami w Woysku naszym słuzyli. PasPam 181v.
patrz: CHORĄGIEW
– Zemną pod tą ze Chorągwią Pana kasztelana Lubelskiego słuzyli Pan Olszowski Iąn y Pan Ięd[r]zey Zaręba. PasPam 114v.
patrz: CHORĄGIEW
– Nasiekł na bił Chorągiew wziął y kotły y odesłał to Hetmanowi. PasPam 83.
patrz: CHORĄGIEW
– Chorągwi nabrano kilka wozow Armaty wzięto Szumney siła y więzniow tez potrosze. PasPam 108.
patrz: CHORĄGIEW
– Chorągwie Chusarskie ktorych było Dziewięc Rozdzielano każdą na Trzy Szwadrony. PasPam 103.
patrz: CHORĄGIEW
– Obaszywszy nas w dziedzincu dopiero poczęli [Szwedzi] trąbić y chorągwią białą wywiiać co iest Signum proszenia o miłosierdzie odmięniwszy w krotkim czasie zwyczay narodu swego swinskiego co powiedali że naprosięmy kwateru. PasPam 59v.
patrz: CHORĄGIEW
– Chorągiew Moskiewską bardzo okrytą zagarniono. PasPam 89v.
patrz: CHORĄGIEW
– Kommendant nasz [...] kłaniac będzie W MM Panu y Chorągiew nieprzyiacielską rzuci pod nogi. PasPam 91v.
patrz: CHORĄGIEW
– Trafiło się raz że Chorągiew krola potockiego dobrze okrytą wybił w stępnym boięm Samo dziesięc. PasPam 82v.
patrz: CHORĄGIEW
– Mozemy pleno numero [w pełnej liczbie] y zawsze okryte miec chorągwie. PasPam 218v.
patrz: CHORĄGIEW
– W oczach całey Chorągwie przed kilką niedziel Pawła Kossowskiego naszego Towrzysza posiekł. PasPam 88v.
patrz: CHORĄGIEW
– Uchodziło siła kompaniiey y Czeladzi nazad do Polski osobliwie wielkopolaczkow zpod tych nowo zaciąznych Powiatowych Chorągwi. PasPam 53v.
patrz: CHORĄGIEW
– Chorągwie Chusarskie ktorych było Dziewięc Rozdzielano każdą na Trzy Szwadrony z Za kozdym Szwadronem Pancerną Chorągwie. PasPam 103.
patrz: CHORĄGIEW
– Było tez kilka Chorągwi wolentarskich ktore wodził Muraszka. PasPam 103.
patrz: CHORĄGIEW
– Sąm wstał mało co spiąc owe siekiery kazał podzielic między chorągwie y piechotę. PasPam 57v.
patrz: CHORĄGIEW
– Stanął y kazał kozdey Chorągwi odpocząc. PasPam 61v.
patrz: CHORĄGIEW
– Wszyscy z Wielką Hańbą [...] Uciekali [...] Chorągwie kopiie kotły precz porzucali. PasPam 264v.
patrz: CHORĄGIEW
– Skoczę za Sęndomirzanami co zywo zamną ze y Chorązowie z Chorągwiami musieli. PasPam 233v.
patrz: CHORĄGIEW
– Ucieka Chorązy Hoży Moskal Chorągiew po Sobie połozywszy. PasPam 96v.
patrz: CHORĄGIEW
– Musielismy wyiechac przeciwko chorągwi ktora nadchodziła. PasPam 81v.
patrz: CHORĄGIEW
– Była to w tęn dzien Crysis [sytuacja] tak zła że z piętnascie poiedynkow odprawowało się pod roznemi Chorągwiami. PasPam 89.
patrz: CHORĄGIEW
– Iakęm stanął u Chorągwi zaraz Czwartego dnia ruszylismy się do obozu. PasPam 70v.
patrz: CHORĄGIEW
– Wychodzi Z Choyniakow Chorągiew Tuczynskiego y Antonowiczowa Tatarska 200 koni. PasPam 92v-93.
patrz: CHORĄGIEW
– Skoczę za Sęndomirzanami co zywo zamną ze y Chorązowie z Chorągwiami musieli. PasPam 233v.
patrz: CHORĄŻY
– Ucieka Chorązy Hoży Moskal Chorągiew po Sobie połozywszy. PasPam 96v.
patrz: CHORĄŻY
– Mowię do Chorązego nagrodził mi P. Bog mego gniadego, dał mi za niego inszego gniadego bardzo pięknego konia. PasPam 96v.
patrz: CHORĄŻY
– Lanckoronski trochę się w[y]gadał przed Chorązym naszym o tych affektach ale y on poufale niewiedział choc tam zęmną bywał komplement tylko widząc ztego brał miarę y podobienstwo. PasPam 73v.
patrz: CHORĄŻY
– Pozwolił mi krol cum Regressu [z zapewnieniem powrotu] Przydawszy Scypiona Chorązego dworzanina Swego Pokoiowego na moie mieysce. PasPam 178.
patrz: CHORĄŻY
– A Sladkowski zas Chorązy naten czas Rawski [...] gwałtem mię ciągnął do Panny Sladkowskiey. PasPam 219v.
patrz: CHORĄŻY
– Sąm tylko z Chorązem a z iednym Towarzyszem z nami poszedł. PasPam 53v.
patrz: CHORĄŻY
– Iuz była poczęła przypadac nato Pani kasztellanowa ba Naten czas ieszcze Chorązyna. PasPam 221.
– Wychodząc z Węgier Umarł Hetman Polny Sieniawski ktory iuz tez był Choro wybrał się na tamtę Expedycyą. PasPam 276v.
patrz: CHORO
– Zasiadszy wkole siedzą iakoby z choroby powstali nic niemowiąc Zaden do zadnego. PasPam 232.
patrz: CHOROBA
– Iuzęm się y w tym Rektyfikował ze ia tą Chorobą złozony. PasPam 279v.
patrz: CHOROBA
– Zachoway mię Boze raz w zyciu moim takiey Choroby. PasPam 78v.
patrz: CHOROBA
– Przyidą potym do niego ci co go doglądali w iego chorobie. PasPam 77.
patrz: CHOROBA
– Drudzy tez y prawdziwie w chorobę powpadali z przelęknienia. PasPam 231v-232.
patrz: CHOROBA
– Tam idąc zaraziłęm się łozną chorobą. PasPam 78.
patrz: CHOROBA
– Niech będzie Imię iego Przenayswiętsze pochwalone na Wieki. Pokornie Supplikuiąc że by nas w kozdych afflikcyach a osobliwie w chorobach z Swoiey Oycowskiey niewypuszczał opieki. PasPam 281.
patrz: CHOROBA
– Zachorowała krolowa bardzo (Bo y poscie ieszcz chorowała). PasPam 201v-202.
patrz: CHOROWAĆ
– Z dumiałęm się bom nierozumiał że bym tylo dni miał chorowac. PasPam 280.
patrz: CHOROWAĆ
– Chorowałęm periculosissime [bardzo niebezpiecznie]. PasPam 257.
patrz: CHOROWAĆ
– Mowi mi Zona Pragnął WSC flissu a teraz chorobka przeszkodziła [...]. PasPam 280v.
patrz: CHORÓBKA
– Zachorowałęm bardzo [...] a przypadła mi ta chorobka zprzepicia. PasPam 279.
patrz: CHORÓBKA
– Myslę że to iakiegos do mnie Zakonnika przysłali iako zwyczaynie do Chorego. PasPam 279v.
patrz: CHORY
– Ten chory lezał wiedney izbie pustey. PasPam 77.
patrz: CHORY
– Gospodyniey niewidziałęm Bo tam oni zony tak chowaią za iey słonce niedoydzie. PasPam 163v.
patrz: CHOWAĆ
– Owę kołową [mowę] od Xdza Piekarskiego przepisał ręką swoią y chował. PasPam 153.
patrz: CHOWAĆ
– Nie w iednym ich grobie Chowano kazimirza w kaplicy Zygmonta oyca iego. Michała zas w kącie po prawey ręce w kosciele w chodząc w kaplicy nie więm ktorego krola. PasPam 248.
patrz: CHOWAĆ
– Olędrowie tez Niebożęta dziury w okrętach łatali zabitych wywozili chowali. PasPam 69v.
patrz: CHOWAĆ
– Chowąmy pro ultimaSiti [na ostateczną potrzebę] łaske y Panską W k MSCi P.N.Miłego Protekcyią. PasPam 284.
patrz: CHOWAĆ
– O ten zas List co do Czarnieckiego prosiłęm że by mi go kazał oddać powiedaiąc ze te y podobne okazyie chowąm sobie że by maneant Posteritati pro Testimonijs vitae meae [pozostały dla potomności jako świadectwo życia mego]. PasPam 162v.
patrz: CHOWAĆ
– Widzę trzeba was y z Panami Posłami Cięnko chowac to wy się będziecie czesto praezentowali w pokoiu. PasPam 175v.
patrz: CHOWAĆ
– Będzie to krolowi IoMSCi rzecz miła merita WMSCi w swoiey panskiey chować będzie pamięci y wszelaką nagradzac się będzie wdzięcznością. PasPam 142.
patrz: CHOWAĆ
– On swoiemi rządzi Maietnosciami a ona tez Swoiemi y kozde znich osobną chowało assystencyią. PasPam 82v.
patrz: CHOWAĆ
– Narzekaią choc maią dosyć Ludzkosci y Traktamentu WKMSCi gdy by ich Sub stelniey chowac nieosiedział bymci się tam z nimi. PasPam 175v.
patrz: CHOWAĆ
– Litwa siła chowaią tych karmicielow. PasPam 103.
patrz: CHOWAĆ
– Semenowie tez przyiechali. Przykazuie imze by mię słuchali że by się trzezwo chowali a Nierobili Hałassow. PasPam 163.
– Ielenia tak że zywego Chowanego na powrozie przyprowadzili. PasPam 63v.
patrz: CHOWANY
– Wszyscy zanim nawet y ten [zając] chowany. PasPam 256v.
patrz: CHOWANY
– Skoro rano potkał ią Dragąn niewiedząc co to, czy chowane czy dzikie uderzył Berdyszem zabił. PasPam 255.
patrz: CHOWANY
– Przysłał do mnie krol Io MSC Pana Straszewskiego sługę swego y z listami prosząc Solenniter [uroczyście] o darowanie wydry ktorą chowaną miałem. PasPam 251.
patrz: CHOWANY
– Oni obaczywszy że z koni z Siadamy chozo pospieszywszy przypadli. PasPam 167.
patrz: CHOŻO, HOŻO, HOŻO
– Iam tych rzeczy [tego, co mówili swaci] słuchał własnie iakkiedy owo na dwa Hory muzyka gra y ta pięknie y ta pięknie. PasPam 220.
patrz: CHÓR, CHÓR, CHUR, HÓR, KÓR
– Konie naymnieyszey rzeczy niechciały ieść tylko chrapały na ow Smrod Surowizny. PasPam 182v.
patrz: CHRAPAĆ
– Chrest wziąłęm mu piękny bardzo było na oprawie zedwadziescia Czerwonych złotych. PasPam 95v.
– Młodziusińki chłopiec Gładki asz Chrzeszt Oprawny trzyma w Reku. PasPam 95v.
– Począł tedy kon iakoby chromac Iam rozumiał ze go postrzelono. PasPam 104v.
patrz: CHROMAĆ
– Poszedł [okręt] zaraz na stronę własnie iak ow pies chromiąc gdymu nogę S[t]łuką. PasPam 69.
patrz: CHROMAĆ
– Krolowi Panu naszemu iest zaco dziękowac ze sąm in Persona [osobiście] nate nie chronil się Woynę. PasPam 261v.
– I uz Szyki w Same owe Chrosry w Chodziły. PasPam 104v.
– Iako szalony Bachmat skoczył kudomowi a wszystko tam było gęstemi chrostami iechać. PasPam 177.
– Działo sie potamtey ieszcze strony Chrostu iak [za puł] cwierci mile od naszych Szykow. PasPam 103v-104.
– Zbudowano Chłodnik [...] zbrzezowego Chrostu. PasPam 87v.
– Iuz y w Chrust wpadali gdy się kto za kim zagonił. PasPam 104.
– Oni wyszedszy z Chrostow stanęli iako Mak kwitniący. PasPam 105.
– Po załuy dla Chrysta Spasa. PasPam 95v.
– Iezeli Chrystus Pan dnia dzisieyszego zburzył Regnum Nieprzyiacioł Dusznych toc y nam trzeba Starać się że bysmy burzyli Regna Nieprzyiacioł Cielesnych. PasPam 67v.
– Kiedym z niemi dyszkurował na iaką pamiątkę głowy kryią y oczy zasłaniaią Poniewaz tak nieczynił Pan Chrystus ani Apostołowie zadęn nie umiał odpowiedziec ieden tylko tak powiedział ze to natę pamiątkę że zydzi zasłoniali Panu Chrystusowi. PasPam 56v.
– Piotr S. dla Owieczek Chrystusowych Siła biczow Ucierpiał. A ty Owieczki Chrystusowe drzesz z Skory rozpruszasz niszczysz. PasPam 196v.
– Naszego ulubionego kommilitona [...] krwie Chrystusowey konserwowała kąpiel. PasPam 86v.
– Zacny Pasterzu, Swięciłes się na Pasterstwo Owczarni Chrystusowey Ia bym tobie y knieciey [!] Obory gdzie krowy Stoią niedał w kommęndę. PasPam 193v.
– Dobrą sobie nasi kolligaci obrali Sortem [cząstkę] jak owe z Cymentem y słotkiemi kondymentami dobrze zaprawną Portionem [część] Nam zas Cos z Chrzanęm czy do ostrego pieprzu zostawili. PasPam 278v.
– Ruszylismy się tedy pod Lublin y tam zaraz Stanąwszy mowili de modo Consultationis [o sposobie obrad] Iako to chrzcic czy Seymem konnym Czy konwokacyią. PasPam 241.
patrz: CHRZCIĆ
– Dziękuią wielce że iako Chrzescianom Chrzescianską wyswiadczyc zyczliwość raczyliscie usługę. PasPam 87.
– Tey woynie y sami Chrzescianie zyczyli Sukcessu [...]. PasPam 263v.
– A toz swoiey zguby pragniesz y co się kryiesz przed Tatarami od Chrzescianow zginiesz. PasPam 237.
– Rozumiałęm że siedzę z Chrzescianami a ia siedzę z Poganami. PasPam 263.
– Ale zem Chrzescianin urągać mi się zcudze[go nieszczęs]cia nie godzi. PasPam 285.
– Pamiętay zdrayco przynaymniey na Charakter Chrzescianski kiedy niepamiętasz na kapłański. PasPam 196.
– Dziękuią wielce że iako Chrzescianom Chrzescianską wyswiadczyc [...] raczyliscie usługę. PasPam 84-84v.
– Ktorzy Chrzescianskiey krwie z wielkim appetytem we czwartek pragnęli swoiey się w Sobotę podostatkiem nasycili. PasPam 266v.
– Niech ze Bog pobłogosławi te pobozne Intencyje Monarchow chrzescianskich et totius Christianitatis [i całego chrześcijaństwa]. PasPam 258v.
– Urazy nasze wprzod powinnosci Chrzescianskiey, apotym dobra tey Oyczyzny szczerze daruięmy. PasPam 210v.
– Z wielką tedy ten Rok odprawił się szczęsliwoscią y wszystkim Narodom Chrzescianskim z pociechą oprocz samych Luteranow. PasPam 277.
– Była koronacyia krola Io MSCi Iana trzeciego ktory quam felicissime diutissime Regnet [oby jak najszczęśliwiej i najdłużej panował] na Chwałę Maiestatu Polskiego y obrony Rzpy. Chrzescianskiey. PasPam 248.
– I pytaią mię [...] kiedys WSC wyiechał? Powiedam po Smierci Cesarza Chrzescianskiego y krola Francuskiego. PasPam 190.
– To [...] pociągnąc musi [...] ostatnią zgubę Nie tylko tego iednego krolestwa ktore iest anteMurale Christianitatis [przedmurzem chrześcijaństwa] ale y wszystkiey inszey Monarchiey Chrzescianskich. PasPam 241v.
– Skoro się ziechali Monarchowie [...] Cesarz chrzescianski Leopoldus z krolem Polskim Ianem trzeciem. PasPam 263v-264.
– Umyslił IkMSC z Szczerego Chrzescianskiego Serca wszystkie Przeciwko Maiestatowi Swemu do dnia dzisieyszego urazy odpuscić. PasPam 208.
– Drudzy dobrowolnie co dalsi do niego uchodzili Usłyszawszy o Woysku Chrzescianskim. PasPam 276v.
– Polska Lanckoronskiemu a rzec mogę Smiele I wszystko Chrzescianstwo wdzięcznosci tak wiele Winno. PasPam 273v-274.
– Iakie tam wdzięczne było Spectaculum Chrzescianstwa nabić się do woli Boskich y swoich głownyvh nieprzyiacioł. PasPam 266v.
– Poszedł zochotą lubo tam cały prawie czas przechorował a potym y umarł na Usłudze Oyczyzny y zaszczycie całego Chrzescianstwa. PasPam 276v.
– Ta Iego ochota wiele Chrzescianstwu uczyniła dobrego. PasPam 261v.
– Spoyrzawszy znac było kiedy chudo, ubogo, boso, pieszo to Maliborczykowie, kiedy konno horęzno odziano dostatnio to Dunczykowie. PasPam 78.
patrz: CHUDO
– Rzecze Pan Adam Sieklicki niech idzie moy Wilczopolski [...] iako wiadomy mieyść bo Lublanin był Szlachcić [...] On iakos nie ochotnie podeymuie się boiąc się o konia iako Chudy Pachołek. PasPam 238v.
patrz: CHUDY
– Przyszła kobieta nadobna młoda achuda iako by znaycięszszego oblezenia. PasPam 57.
patrz: CHUDY
– A choć bysmy ich y zwoiowali niesiła bysmy się na nich pożywili bo chudzi Pacholcy. PasPam 278.
patrz: CHUDY
– Kiedy owo wilk owce doganiaiąc karku iey chciwą dosiąga Paszczęką A ona tez Chudziątko tym bardziey ieszcze się sili Aby tym Czasem kto mysliwy nadiechał a od Gromieł. Tak własnie z Cesarzem się działo. PasPam 275v-276.
– Powiedano mi potym że się dla tego nie udał [Czarniecki pannie] że bardzo humorem y Marsem narabiał. PasPam 82v.
– Co tedy ktora Chorągiew Moskiewska zapędzi się doowej Bramy. Ze by uciec między Hulardorody [hulajgorody] To Husarya Owa Co się przebiła przez Szyki Złoży do Nich Kopie. PasPam 107v.
– Było tedy Woysko tak Ozdobne ze się zdało ze iest Chusaryi ze Szesc Tysięcy. PasPam 103.
– Chorągwie Chusarskie ktorych było Dziewięc Rozdzielano każdą na Trzy Szwadrony z Za kozdym Szwadronem Pancerną Chorągwie. PasPam 103.
– Co Słabsze Chorągwie to za Szwadrony Hussarskie ordynowano. PasPam 107v.
– Chorągwie Chusarskie ktorych było Dziewięc Rozdzielano każdą na Trzy Szwadrony. PasPam 103.
– Iak wzięli teł Chorągwi Woiewody Ruskiego Hetmana koronnego zaraz Chorągiew husarska poczęła uciekać. PasPam 264v.
– Ucieka iedęn Naslicznym koniu rząd bogaty złocisty Husarską modą suknie iedwabne kołpak hawtowany bogaty. PasPam 97.
– Od tego czasu kiedy [białogłowy] mieli pokryc głowy to pochowali wprzod Xiąszki y chustki. PasPam 56v.
patrz: CHUSTKA
– Wpadli tam do Sklepu [...] pobrawszy insze rzeczy biorą tez y prochy w czapki w chustki kto w co ma. PasPam 60.
patrz: CHUSTKA
– Oni mieli znaki lewe ręce chustką wiązane. PasPam 203.
patrz: CHUSTKA
– Podniosę ręka z chustką PasPam 203.
patrz: CHUSTKA
– Wszechmocne Siły Takie chwalebne zwycięstwa zdarzyły. PasPam 111.
patrz: CHWALEBNY
– A teraz chwalebni Tumulanci w wiekuistą zabrawszy sie kompaniią zegnaią przez mnie Woysko wszystko. PasPam 87.
patrz: CHWALEBNY
– Dotrzy[muiesz] woysku parolu [...] ktora cnota w kozdym Człowieku chwalebna iest. PasPam 144.
patrz: CHWALEBNY
– A Thezeusza za co pisma wspominaią I takie mu chwalebne Aenkomia [pochwały] daią. PasPam 275.
patrz: CHWALEBNY
– To była chwalebna y wielka wiktoryia. PasPam 108v.
patrz: CHWALEBNY
– Chwalę ia tęn postępek. PasPam 231.
patrz: CHWALIĆ
– Roku Panskiego 1664 Stawiska okazyia była y koło tey niemasz co pisac y niemasz tez w niey co chwalić godnego. PasPam 187v.
patrz: CHWALIĆ
– Zmarłego [nie godzi się] oddawać ziemi Zołnierza Pukoby wprzod [w] iako nayzgromadnieyszey Freqventiiey z Swoich nie był Chwalony Condigne [godnie]. PasPam 85.
patrz: CHWALIĆ
– Pochwalił mi ten postępek Ociec moy chwalili Iteressanci doma mego. PasPam 134.
patrz: CHWALIĆ
– Więcey tęn sławy uymie kto czyie Sławne y Swiatu widoczne nietak dostatecznie iako by potrzebowały Chwali Actiones. PasPam 85v.
patrz: CHWALIĆ
– Minerwa moia Tumanem Saletry zakurzona y Surowoscią impetow Baltyckich Swiezo z hukana rezolwowała się chwalić swoich kommilitonow [...] GESTA [czyny]. PasPam 85v.
patrz: CHWALIĆ
– Chwalili sobie że smaczno y dobrze iedli. PasPam 165v.
patrz: CHWALIĆ
– Po Seymikach po posiedzeniach Iedni to chwalą drudzy ganią. PasPam 191v.
patrz: CHWALIĆ
– Dopiro rozni roznie daią Sentencyie ten tego ten zas inszego chwaląc. PasPam 230v.
patrz: CHWALIĆ
– Chwali Emiliusza swego Italia Nie mniey Protezylea wonosi [wynosi] Grecya. PasPam 273v.
patrz: CHWALIĆ
– Mieliscie się dobrze y chwaliliscie sobie. PasPam 166.
patrz: CHWALIĆ
– WSC samę tylko Łaskawosc widzisz i chwalisz. PasPam 251v.
patrz: CHWALIĆ
– Coz tedy na tym Swiecie Ludziom Chwałę rodzi Do wiekopomney Sławy co wielu przywodzi? Fortitudo [dzielność]. PasPam 275.
patrz: CHWAŁA
– Prosiłem Maiestatu ze by Łaską Ducha Swiętego raczył nakłonic Serce nas wszystkich co by mogło bydz z iego Swiętą Chwałą a z dobrem Oyczyzny naszey. PasPam 232.
patrz: CHWAŁA
– Wroc Bogu Restauracyią Swiętey iego Chwały. PasPam 139v.
patrz: CHWAŁA
– Godna tey powagi więc niedziw Że Skoro Do iey chwały chętliwe uwięzło się pioro. PasPam 272v.
patrz: CHWAŁA
– Była koronacyia krola Io MSCi Iana trzeciego ktory quam felicissime diutissime Regnet [oby jak najszczęśliwiej i najdłużej panował] na Chwałę Maiestatu Polskiego y obrony Rzpy Chrzescianskiey. PasPam 248.
patrz: CHWAŁA
– Za co mu Chwała niech niech bę[dzie] nawieki Że nas zswey Swiętey nie rzuca opieki. PasPam 111.
patrz: CHWAŁA
– Chwała Bogu ze [...] doczekałęm się przecie aby iednego opoczciwosci ubogiego Szlachcica y Zołnierza pro innocentia [za niewinnością] usłyszec Iudicium [zdanie]. PasPam 142v.
patrz: CHWAŁA
– Wyszlismy tedy za Granicę [...] zaspiewawszy węsoło naczęść y Nachwałę Imienia Wszechmogącego. PasPam 78.
patrz: CHWAŁA
– Prosiłęm się potym za bym mogł do Domu odiechać na Swięta Wielkanocne mil 12 od Warszawy Powiedaiąc Votum Solenne zem obiecał za morzem będąc Chwałę Bogu oddać za Dobrodzieystwa w tamtych okazyiach. PasPam 178.
patrz: CHWAŁA
– Nieraz nam Bog da takie sposoby [...] Do iego Swiętey Chwały pomnozenia. PasPam 111.
patrz: CHWAŁA
– Dawno kadzidła Bogu a Nieludziom Palą. Ktore iak Bogu tylko nalezą samemu Tak Chwała nie Niegodnym lecz tylko godnemu. PasPam 274v-275.
patrz: CHWAŁA
– A czemusz płomieńczykiem ten Herb iest nazwany Temu ze iasny płomien z gęby pokazany. Czego są dwie przyczyny zeby Przy Meznosci Tey zawsze iako Płomien byli Zarliwosci Iego zacni klienci Proponuiąc zyzni do Chwały Boskiey zaszczyt y Miłey Oyczyzny Zeby ten przyrodzony przymiot wsobie mieli Miłością przeciw Bogu Blizniemu gorzeli. PasPam 270v.
patrz: CHWAŁA
– Nieraz nam Bog da takie sposoby [...] Do iego Swiętey Chwały pomnozenia. PasPam 111.
patrz: CHWAŁA
– Upuscił szablę w nogi Moy wyrostek po nim powalił się z nowu wowych chwastach. PasPam 181.
patrz: CHWAST, CHWAST, FAST
– Tosmy mieli błota [...] ze mieyscęm kon zapadał po tebinki, mieyscęm uszedł powierzchu tylko się tak owe chwasty zrosłe zaginały iako pierzyna. PasPam 94.
patrz: CHWAST, CHWAST, FAST
– Czarniecki powiedział że nąm pochwili y kopiie niepomogą nie trudno w Litwie o Chmielową Tyczkę. PasPam 99v.
patrz: CHWILA
– I dwiema palcami związać go było snadno ale pochwili nieda się rozwiązać y zębami. PasPam 139.
patrz: CHWILA
– Iuz pochwili poiedziemy y do Rzymu. PasPam 159v.
patrz: CHWILA
– Pomałey chwili idzie Turczyn. PasPam 268v-269.
patrz: CHWILA
– Dlatego ze by widziano podwiąski to iuz y suknią krotko kazano robic a wraz się tego wszyscy wchwycili nawet y szewcy krawcy. PasPam 79v.
– Doszło to Woiewody że od Siebie obiecował 50 000: Chwycono się tego zaraz się tylego Szacunku upominano. PasPam 100v.
– Chwycił się bardzo Straszowski tego et Consensit [wyraził zgodę] widząc ze to z mnieyszym iego nie rowno będzie kłopotem. PasPam 252.
– Rozumieiąc tedy ze moy Stryieczny [...] chwycili się tego potentissime [z całą mocą] ze to iuz iakąs odebrał korrupcyią. PasPam 184.
– Cynegirus zębami przecię okręt chyta. PasPam 274v.
– Cynegirus na owę zarobił sobie sławę [...] że Nieprzyiacielską Zębami Chwytał Nawę. PasPam 206.
– Ta charcica wilka się chwyta, Liszka iey tylko raz ziewnie. PasPam 252v.
– Sznury toniącym rzucaią że by się ich chwytać. PasPam 69.
– Krol nazad do wrot Gospodarz skoczy prosi Strzemion się chwyta. PasPam 199.
– Zły iest związek, Zły znowu y ten kto się związku nie chwyta. PasPam 149.
– Ten się tego chwytał, ten tego topił iedni długo pływali Salwuiąc się. PasPam 266v.
– Tak to u mnie fortuna była iakas chwytliwa, gorąca. PasPam 221.
patrz: CHWYTLIWY
– Zaraz ieden się okręt zapalił bo to iest rzecz tak chwytliwa iako Siarka. PasPam 69.
patrz: CHWYTLIWY
– Musiał bys się wtym [ubiorze] chyba inter Domesticos Parietas [w domowych ścianach] praesentować się. PasPam 79v.
patrz: CHYBA
– Kto by spoyrzawszy na piękność y Fortyfikacyią iey niepomyslił że huic operi [temu dziełu] Chyba Boska ale Nieludzka dokuczyć może Reka. PasPam 259.
patrz: CHYBA
– Niemozesz [...] nic wziąc chyba byto tam iako po Związku. PasPam 179v.
patrz: CHYBABY
– Owe kule co okrętow chybiały to zas ludzi na lądzie raziły. PasPam 69v.
patrz: CHYBIAĆ
– Strzelił do niego Towarzysz chybił. PasPam 97.
patrz: CHYBIĆ
– Ci tez co byli w sieniach oberwawszy co kto mogł dostac chyłkiem pozapłociu po Uciekali. PasPam 156.
patrz: CHYŁKIEM
– Saturnus nie moze się rozszerzac srogoscią I Merkuryusz z Swoią zwyczayną chytroscią. PasPam 272.
patrz: CHYTROŚĆ
– Ia niebardzom go załował Bo był PBoze mu odpuść Człowiek chytry Nieszczery Słowa nietrzymaiący. PasPam 279.
patrz: CHYTRY
– Poniewasz na Swiatowych ludzi tak chytre Swiat zastawia Sidełka, Toc bym rozumiał że nierowno szczęsliwszy są ci, ktorzy znim w zadną niewchodzą korrespondencyią. PasPam 281v.
patrz: CHYTRY
– Widziałem przegraną Dąnskorunskiego [Dołgorukiego] zaraz tedy wyciąn chyzego nazad. PasPam 108v.
patrz: CHYŻY
– Postrzegli nas kiedy to suną za nami szescią [sc. barek] kiedy my tez pocznięmy chyrzego zaciągać gonili nas za dwie mili. PasPam 66v.
patrz: CHYŻY
– Ciało tak opada ze same tylko zostaną kosci. PasPam 54.
patrz: CIAŁO
– Zachorowałas na Swierzbienie Ciała Wnet cię skuteczna recepta potkała. PasPam 178.
patrz: CIAŁO
– Do krakowa przywieziono krola Ciało Michała. PasPam 247v.
patrz: CIAŁO
– Iezeli by cię na Ciele karanie minęło Patrzay że iako poscielesz duszy swoiey. PasPam 197.
patrz: CIAŁO
– Lezała owa pactwa rozkrzyzowawszy się in forma iako człowiek zpięknego Ciała Stworzony. PasPam 60v.
patrz: CIAŁO
– Aty ich krwie pragniesz iako ryba wody w Poganską podaiąc ich Niewolą, y zabiiaiąc na duszy y na Ciele. PasPam 196v.
patrz: CIAŁO
– A ten wszystko pokaleczone ciało niesie do Ostatniey za Oyczyznę Wiktymy. PasPam 86v.
patrz: CIAŁO
– Wolęntarz to iest w Ciele Ludzkim Affekt. PasPam 80.
patrz: CIAŁO
– Niewierzyłęm że by ta [sc. ryba] bo mi się widziało niepodobna aby w tak brzydkim Ciele miało bydz smaku tak wiele. PasPam 65.
patrz: CIAŁO
– Obaczę komu tu będzie ciasno. PasPam 169.
patrz: CIASNO
– Uwydry grubsza iest szyia nizeli głowa to choc by nayciasnieysza obrączka to się zaraz przez głowę zdeymie. PasPam 255.
patrz: CIASNY
– Obaczył Ciasto kładzione pod Cielęciną. PasPam 228v.
patrz: CIASTO
– Przytnę smiele strzelił A ia tez tym że impetem ciąnęm go w Ramię. PasPam 95.
patrz: CIĄĆ
– Zaraz poczęli uciekać do Mostu ktory mieli na Dniestrze ku kamięncowi tam ich dopiro nasi cieni. PasPam 245v.
patrz: CIĄĆ
– Chciał go ieden uderzyc płazem czyli tez ciąc. PasPam 263.
patrz: CIĄĆ
– Iak wzięli na Szable iak tną tak tną. PasPam 202v.
patrz: CIĄĆ
– Wziąwszy na Szable iuz rzatko kto y strzelił ieno tak cięto. PasPam 93.
patrz: CIĄĆ
– Samę Starczynę cięto w ten czas. PasPam 96.
patrz: CIĄĆ
– Zmięszali się tedy Moskwa apotym wnogi. Teraz że tniy rzniy. PasPam 107v.
patrz: CIĄĆ
– Iak go tnę przez puls wywrocił się. PasPam 88v.
patrz: CIĄĆ
– Uiechał go Ciąn dwa razy mocno az z konia spadł. PasPam 83.
patrz: CIĄĆ
– Chowanski Sąm iuz w ucieczce dwa razy w łeb ciety uszedł. PasPam 97-97v.
patrz: CIĄĆ
– Drugich kanczugami cięto. PasPam 200.
patrz: CIĄĆ
– Mnie Samemu trafiło się iakiegos znacznego Ciąc. PasPam 108.
patrz: CIĄĆ
– Tylko wstąpię na owe Ławkę tnie mię Z tyłu w Łeb. PasPam 88v.
patrz: CIĄĆ
– Sunie na mnie prosto tnie z mocy wytrzymałęm a potym odłozywszy wytnę go przez puls, nic to. PasPam 181.
patrz: CIĄĆ
– A Sladkowski [...] gwałtem mię ciągnął do Panny Sladkowskiey. PasPam 219v.
patrz: CIĄGNĄĆ
– Przyszedszy do Narwie iuz daley Litewskich podwod Ciągnąc było nie mozna. PasPam 173v.
patrz: CIĄGNĄĆ
– Sapaią zgrzytaią zębami wąsy ciągną gryzą. PasPam 155.
patrz: CIĄGNĄĆ
– Poszliscie ochotnie dla tego respektuiąc zes cie zubogiego Miasta czynię wąm wtym folgę, że was niedaleko ciągnę. PasPam 168.
patrz: CIĄGNĄĆ
– Co przed tym Moskal pro wadził Litwina to go iuz Litfin zabrode ciągnie. PasPam 113.
patrz: CIĄGNĄĆ
– Nienowina to krolom tego Swiata W pomyslnym szczęsciu przepędziwszy Lata Stracic koronę orac wołęm w pługu Albo karetę ciągnąc z Szkapą w cugu. PasPam 110.
patrz: CIĄGNĄĆ
– Puszcza ciągnie się nad brzegiem Berezyny bardzo Gęsta. PasPam 186.
– Kiedy się Chorągwie mięszały w Ciągnieniu roznie to iuz nie trzeba było pytać z Czyiey to Dywizyiey Chorągiew bo zaraz spoyrzawszy znac było. PasPam 78.
– Okazywać iednak nie będzie [sc. amnestia] tych ktorzy [...] szkody Lub Ciągnięniem Lub Stanowiskami czynic będą się wazali [ważyli]. PasPam 212v.
– Kazałęm zeby sobie uprosili cicho garniec miodu za Piniądze. PasPam 169.
patrz: CICHO
– Chorągwie iedna zadrugą płyną Cicho. PasPam 112.
patrz: CICHO
– Wydra [...] wstała co mi się układała była pod nogami y idzie cicho popodławiu. PasPam 253.
patrz: CICHO
– Cicho przedałęm IoMSCi Panu Tynfowi pszenicę po Złotych 160. PasPam 160.
patrz: CICHO
– Wyiechalismy Znowu z Miasta Stanęlismy między Folwarkami cicho. PasPam 236v.
patrz: CICHO
– Dragoniiey [...] wycięto wiele [...] a tak się to cicho y prędko zStało że Woysko nie daleko za Pagorkiem będące, nie wiedziało o tym. PasPam 264-264v.
patrz: CICHO
– Koszow nasprowadzano ponasypywano, Armatę sprowadzono a wszystko Cichusięnko. PasPam 71v.
– Cichusiensko [!] przez Munsztuk zatrąbiwszy [...] ruszylismy. PasPam 111v.
– Ruszęmy się w bok Cichusięnko a iuz tez nas doyrzał Szylwach. PasPam 66.
– Uciekli [sc. Szwedzi] [...] nazaiutrz dziwuięmy się czemu tak ciche Samsiestwo. PasPam 72.
patrz: CICHY
– Grano tedy zawsze wdrgim pokoiu natey muzyce cichey iako to na Lutniach Cythrach Theorby y tam innych etc. PasPam 67v-68.
patrz: CICHY
– Lubo tam iest port Spokoyny y Cichy ale przecię nieprzystępny bo do Samych Bulwarkow okręt wielki woięnny nieprzystąpi Chyba te małe okręty kupieckie Szmagi trzeba tedy do Okrętu wozić się. PasPam 68.
patrz: CICHY
– Dzięn na to szczęscie był cichy ciepły y bez mrozu. PasPam 62.
patrz: CICHY
– Uderzą na nas [...] wesprą nas widzą mokrych, że z kazdego Ciecze a Strzelba przecie daie ognia. PasPam 112v.
patrz: CIEC
– Iezeli Chrystus Pan dnia dzisieyszego zburzył Regnum Nieprzyiacioł Dusznych toc y nam trzeba Starać się że bysmy burzyli Regna Nieprzyiacioł Cielesnych. PasPam 67v.
patrz: CIELESNY
– Dziękuię Oycu memu ze mi z młodu nie kazał Cieląt pasać PasPam 135.
patrz: CIELĘ
– Po Pasterniku Oyca swego wkonopney koszuli zacielętami chodził. PasPam 192v.
patrz: CIELĘ
– Obaczył Ciasto kładzione pod Cielęciną. PasPam 228v.
patrz: CIELĘCINA
– Przyniesiono na Stoł Głowkę Cielęcą. PasPam 228v.
patrz: CIELĘCY
– Liczemy piniadze zawarszy sie zemną w Sklepiku iednym bardzo cięmnym, o iednym tylko okięnku. PasPam 180.
patrz: CIEMNY
– Noc była cięmna. PasPam 182v.
patrz: CIEMNY
– Więc zemi dał partem [część] wdobrey monecie partem zas w szelągach Ryiskich co owo bywały Cienkie aposrzebrzane niepodobna ich było zabrac iednemu wyrostkowi. PasPam 180.
– Obrąbał obuchem Lod nad ową płonią co był Cienki. PasPam 185v-186.
– Trzeba was y z Panami Posłami Cięnko chowac. PasPam 175v.
patrz: CIENKO
– Słonce iest dobra Sława ktorego promienie Rozganiaią w Człowieku wszelkie gnusne Cienie. PasPam 269v.
patrz: CIEŃ
– Wszystkie na Swiecie Publiki cięn to iest przeciwko Seymom. PasPam 201v.
patrz: CIEŃ
– W Paragon niewchodzi Z orłęm Puchacz bo w cieniach pasie się y rodzi. PasPam 269v.
patrz: CIEŃ
– Taka w prawdzie iest Ludzkiego Reguła zycia że by iako cięn za Słoncęm tak nieszczęscia za szczęsciem następowała Alternata. PasPam 146v.
patrz: CIEŃ
– Patrzysz Monarchow, Rzucmy Monarchiie Iako się iasnosc ich w gruby cięn kryie. PasPam 109v.
patrz: CIEŃ
– Skoro im w dzięcznych nie stanie Fawoniuszow a przykre dmuchaią Akwilony. Do cieplic z Gęsiami zapomniawszy curam [troski] Oyczyzny uciec za Granicę. PasPam 133.
patrz: CIEPLICE
– Dla lepszego izby zagrzania w szrodku izby iest rowek iako korytko, to go wąglami napełniwszy rozedmą z iednego konca y tak się to zarzy y ciepło czyni. PasPam 56.
patrz: CIEPŁO
– Zima ktora iuz była gruntownie Stanęła zginęła y ztało się tak ciepło tak pogodno że bydła poszły w pole. PasPam 250v.
patrz: CIEPŁO
– Rzadko co ciepłego iedzą. PasPam 55v.
patrz: CIEPŁY
– Koniom także u nich wielka iest wygoda [...] Chodzą na krywaią Dery Ciepłe Przescieradła iedwabiami y złotem szyte. PasPam .
patrz: CIEPŁY
– Marzec był tak ciepły, suchy y węsoły ze prawie przeciwko naturze swoiey. PasPam 258.
patrz: CIEPŁY
– Dzien [...] był cichy ciepły y bez mrozu. PasPam 62.
patrz: CIEPŁY
– Po owey robocie iak się Woysko dorwało do Ciepłey izby kto kogo mogł złapać lubo chłopa lubo tez kobietę to zaraz odar zkoszuli że by się przewlec. PasPam 62.
patrz: CIEPŁY
– A wszystko tam było gęstemi chrostami iechać Głog, leszczyna, Gruszczyna Ciernie a Niedrogą przestroną ale Scieszkami. PasPam 177.
patrz: CIERŃ
– Znaszych tez kto legł kto co otrzymał to musiał cierpiec. PasPam 94.
patrz: CIERPIEĆ
– Tam [...] wielkią [wielką] niewolą cierpią zony y ustawiczne Więzienie. PasPam 163v.
patrz: CIERPIEĆ
– Ia widze że mi przez tego piiaka cały dzięn kurzycie pod nos a ia Cierpiałęm. PasPam 229.
patrz: CIERPIEĆ
– Panie Boze Sprawiedliwy [...] Iezelis kiedy kolwiek roznemi plagami karał złych y Niesprawiedliwych krolow wydziercow, Szarpaczow, krwie Ludzkiey niewinney rozlewcow. Dziś pokasz Sprawiedliwość twoię nad krolem, Ianęm Kazimirzem [...] za te wszystkie krzywdy ktore my ubodzy Ludzie Cierpiemy y Całe krolestwo. PasPam 198v-199.
patrz: CIERPIEĆ
– Postaremu kto cierpi ten cierpi. PasPam 142v.
patrz: CIERPIEĆ
– Nąm dotąd niemiały [sc. narody] czym oka zarzucić, że bysmy ktorego zkrolow Swoich mieli albo zabic zlbo wygnac z Panstwa alesmy kozdego Cierpieli Iakiego nąm Pan Bog dał tak długo az go znowu Sąm wziął. Choc tez miewalismy niektorych do Nieukontentowania. PasPam 227.
patrz: CIERPIEĆ
– Lacedemonczyk [...] cierpiąc iuz Smiertelne rany Prosi Nieprzyiaciela by go wywrocono A ieszcze zraz Horęzem w piersi uderzono. PasPam 270v.
patrz: CIERPIEĆ
– Poczęli mię Collaterales [sąsiedzi] posponowac [...] iedno z nosiłęm cierpliwie nie maiąc okazyiey do Resentymentu [...] Drugietez kiedy się do Resentimentu podała okazyia Refutowac non neglexi [nie omieszkałem]. PasPam 228v.
patrz: CIERPLIWIE
– Taka w prawdzie iest Ludzkiego Reguła zycia że by iako cięn za Słoncęm tak nieszczęscia za szczęsciem następowała Alternata [...] ktora ich lubo przykrą naurze naszey Luctam [walkę] skromną iednak nalezy Tollerować Cierpliwoscią. PasPam 146v.
– Druga racyia Cieszyła mię zem widział Coreczkę ostatnią Marysię we dwoch lat, y miałem nadzieię że tez ieszcze y dla mnie P Bog da iakie Chłopczysko. PasPam 222v.
patrz: CIESZYĆ
– To nas przecie cieszyło że wiatr był wbok trochę y tak nąm przecię pomagał do lądu nie od lądu. PasPam 66v.
patrz: CIESZYĆ
– Tchorz ich oblatuie, ia iednak ciesze zeto Ludzie uciekaiąc upuszczali [sc. rzeczy]. PasPam 237.
patrz: CIESZYĆ
– Zal mi co nikogo zywcem niemam ale się konmi cieszę osobliwie owem gniadem. PasPam 97.
– Postawiono iey [sc. wydrze] wody wnaczyniach wielkich na puszczano tam Rybek Rakow to się cieszyła wynosiła. PasPam 255.
– Krol Darował swego kochsnego Rysia Panu Woiewodzie Malborskiemu kazwariusza zas Ptaka odesłał do Iaworowa ze by iuz z Samą wydrą cieszył się. PasPam 254.
– Cieszy się Orzeł Polski że Syna takiego Ma Cnotą y postępkiem sobie podobnego. PasPam 269v.
– Cieszyli się tym bardzo Moskwa że im to mnie za przystawa przydano. PasPam 165.
– Cieszą się maiąc nadzieię ze iuz swoiey dopną Imprezy. PasPam 228.
– Gdy Zołnierze przyiechali w tey modzie [...] to ich tak sobie do koła obracali a oglądali Ciesząc się. PasPam 79v.
– Iedni załowali drudzy się cieszyli z iego upadku. PasPam 214v.
– Niebylo gdzie koni postawic z taięn zczego budoać na wet y mieysca na budowanie ich niebylo bo bardzo w ciesni między wodami iako Wenecyia. PasPam 62v.
patrz: CIEŚŃ
– Wkozdych nay cięszszych Potrzebach do niego [sc. dzierżawcy] naypoufalszy nad innyvh Rekurs. PasPam 284v.
– Na Rezystencyią tak cięszkim impetem [zam. impetom] Nieprzyiacielskim. Iuz nie garzci zhukanego Woyska [...] trzeba było na Sukurs. PasPam 133v.
– Lubosmy wszyscy rozumieli że potak cięszkim pokaleczeniu iuz tez obmierzi sobie woynę, ale nic to. PasPam 86v.
– Cięszki to zaprawdę Stanowi Senatorskiemu uwazam Paroxyzm kiedy go [...] zdraycami Oyczyzny nazywaią. PasPam 140.
– Rok Panski 1660. Day Panie Boze Zaczęlismy tam ze w Mosinach gdzie [...] nas postawiono było na całą zimę po tak cięszkich pracach y tak dalekiey za Baltyckie morze Expedycyiey. PasPam 78v.
– Iuzes my tedy rozumieli ze po owych tak cięszkich pracach przyidzięmy na wytchnienie. PasPam 111.
– Przyznam się że by mi cięszką musiała przynieść konfuzyią na mnie prostaka włozona od Officera mego Prowincyia. PasPam 85v.
– Za Nayswiętszy Maiestat y Matki iego wylana kropla krwie bynaycięszsze wszystkie obmyie grzechy. PasPam 58.
– Nietakiec nasze miało bydz rozstanie Nie z takim zalem cięszkim pozegnanie. PasPam 51.
– Podczas tak cięszkiey zimy przychodzi ruszac woysko. PasPam 79.
– Gdzie tedy szło Lewe Skrzydło y Corpus to tam mieli cięszką przeprawę. PasPam 93v.
– Sama Stymulowała mię Cnota. Dla ktorey iako mi było by tez nacieszsze ponosic przykrosci. PasPam 147v.
– Cieszki to iest wprawdzie na Chorągiew naszę klimakter, Dwoch razem tey Matce tak dobrych pozbywać Synow. PasPam 85.
– Boc Matka kozda gdy się iey przebierze chleba nagdadza zwyczaynie dzieciom swoim, dobrym opbiadem y zatrzymane Sniadanie Tak że im cięszym nieda Labefactari [osłabnąć] głodem. PasPam 116v.
– Za naszego Bogu mąmy dziękować Czarnieckiego ktoremu wewszystkich okazyiach tak łaskawey uzyczył Protekcyiey że go z cięszkich terminow swoią zawsze dźwigał ręką. PasPam 205.
– Obadwa się z tak cięszkich Szwankow wyleczyli. PasPam 84.
– Ty ich Sąm przesladuiesz y wcięszkie podaiesz więzienie. PasPam 196v.
– Ludzie orali y siali w ten czas kiedy naycięszsze bywaią mrozy. PasPam 258.
– Powiesz że by to Generoso pectori [szlachetnemu sercu] cięszki musiał bydz affront. PasPam 135v.
– Miasto Rawa przez kilka kroc stoiące Obozy zroynowane y w niwecz obrocone ze by od Podatkow y Cięzarow innych liberowane było Curae erit [będzie przedmiotem troski] IMPP. Posłow naszych. PasPam .
patrz: CIĘŻAR
– Wartować się kazałęm przy owych nocnych y dzięnnych kradzierzach y rozboiach. Comi było bardzo cięszko między ludzmi obcemi. PasPam 180.
patrz: CIĘŻKO
– Woiewoda Malborski Denhoff Człowiek był Cięszko tłusty. PasPam 264v.
patrz: CIĘŻKO
– Tam nasi Panowie są na Odwodzie gdy by im cięszko było iuz by ich tu zanami widać było. PasPam 239.
patrz: CIĘŻKO
– Kulbak strzelby na brali co az Saniom Cięszko. PasPam 157v.
patrz: CIĘŻKO
– O byłoz mi to cięszko zrazu w owym spustoszonym kraiu starać się opodwody do tak wielu wozow. PasPam 165.
patrz: CIĘŻKO
– Kiedy im cięszko było z Wielkich tylko kartanow okrutnie nąm łaiali [sc. Szwedzi] na kozdy dzięn koniom y ludziom dostawało się bo w tamtym mieyscu przenosi kula z długiego Działa prawie wszędzie. PasPam 62v.
patrz: CIĘŻKO
– Cięszkosz tam będzie zanaymnieyszą krzywdę Ludzką za kozdą zosobna duszę odpowiadać y zanię nie znosne ponosic Ctuciatus [męczarnie]. PasPam 196.
patrz: CIĘŻKO
– Cięszko uciekał choc na dobrym koniu. PasPam 95.
patrz: CIĘŻKO
– Nie miały szyki daley szancow progredi [posuwać się] tylko przy nich bić się defensive [broniąc się] Wysuwaiąc się pułkami do Nieprzyiaciela a kiedy cięszko to pod szance refugium [schronienie]. PasPam 103v.
patrz: CIĘŻKO
– Cięszko dzielnemu Rumakowi Gdy go nikczemny od Złobu od iada Osieł. PasPam 134.
patrz: CIĘŻKO
– Gdy Woyska staną w zwykłej bataliiey Ia niewygodzę swoiey fantazyiey Więc cięszko westchnąc y zapłakac cale, Na cię wspomniawszy moy Dereszu VALE. PasPam 51.
patrz: CIĘŻKO
– Cięszko musi bydz temu kto nie tylko że nie zarabiał nigdy Oyczyznie na zadną niewdzięczność ale y owszem wszelaką meruit gratitudinis [zasłużył wdzięczności] rekompensę. PasPam 140v.
patrz: CIĘŻKO
– Kiedy zapowrotem owe w domu nastąpiły zale. To mnie tez takie cięszkosci na Sercu czyniły zem niewiedział iezelim zyw. PasPam 76.
– Panowie Moskwa widząc mięszaniny I Cięszkość na nas bez zadney przyczyny Zaczęli woynę że by nas zniszczyli. PasPam 110v.
– Iezeli nąm Ich MSC o zasługi takie czynią Cięszkosci niech że tez y sami przestrzegaią co do nich nalezy. PasPam 218v.
– By mię byli mogli od wodzić od tey Imprezy gdy bym się był przyznał a osobliwie Cioteczny moy Trzemeski Stanisław. PasPam 123.
patrz: CIOTECZNY
– Podkomorzy ciska Czapką do gory. PasPam 233.
patrz: CISKAĆ
– Dopierosz kiedy się iuz woda poruszy dopiero kiedy weznie ciskać bardzo przeciez iedni robią poiazdami drudzy wodę wylewaią. PasPam 66v.
patrz: CISKAĆ
– Widzięmy że snopy zwozą zapalaią y iuz ie ciskać na chałupę chcą. PasPam 156v.
patrz: CISKAĆ
– Ludzie biegną z Sznorami co zwyczaynie ciskaią toniącym wołaią nanas kiwaią rękami niesłyszemi nic. PasPam 67.
patrz: CISKAĆ
– To wten czas było kiedy zołnierze kamykami do Siebie ciskali. PasPam 207.
patrz: CISKAĆ
– Krol [...] Dobywszy z kieszonki owey moiey mowy co była wkole Ieneralnym cisnął ią na Woiewodę Trockiego. PasPam 149.
patrz: CISNĄĆ
– Pokrowiec na wodę cisnął od Pistoleta. PasPam 186.
patrz: CISNĄĆ
– Napatrzywszy się iuż dowoli owych dziwow to ięno było małym kamykięm tam cisnąc to się to wszystko w iednym mrugnieniu oka pochowało w wodę. PasPam 65v.
patrz: CISNĄĆ
– Ięno było małym kamykięm tam cisnąc to się to wszystko w iednym mrugnieniu oka pochowało w wodę. PasPam 65v.
patrz: CISNĄĆ
– Tam zas Panie zachoway kopiiey cisnąc ktora by się nie umoczyła wekrwie Nieprzyiacielskiey. PasPam 107.
patrz: CISNĄĆ
– Panie zachoway kopiiey cisnąc ktora by się nie umoczyła wekrwi Nieprzyiacielskiey. PasPam 107.
patrz: CISNĄĆ
– Mowię mu miły Bracie będziesz miał tynfa utrzy ze zadek ta kartą, chłop z wielką ochotą spuscił spodnie Golusienką ponewkę wytarł owemi awizami y cisnął do Motławy. PasPam 262-262v.
patrz: CISNĄĆ
– Ia tez cisnąwszy owę Chorągiew Sliczną Złocistą do Nich. Bo mi ieszcze zal było nie bić kiedy było kogo. PasPam 96v.
patrz: CISNĄĆ
– Do chleba Benemeritorum [dobrze zasłużonych] naybardziey się cisną. PasPam 133.
– Obaczyli Turcy ze to iak głodne muchy do oprawnego a Tłustego cisną się wołu, że nic nie uwazaiąc na owo ich gęste strzelanie oslep [...] idą do Szturmu. PasPam 269.
– Nie cisnąłem się w kathalog pieszczonych Adonidesow. PasPam 147.
– Wziął co raz to bardziey wrzeszczec. Ia mu mowię Panie Bracie Niepotrzebuięmy tu Tywona. PasPam 244.
patrz: CIWUN, TYWON, TYWON
– Nie było podobno tak wielkiey cizby broniąc Szturmow, iaka była cizba widziec krola Polskiego. PasPam 264.
patrz: CIŻBA
– Panowie Administratorowie cła nowego takze Akcyzy [...] zeby byli sądzeni. PasPam 218.
patrz: CŁO
– Ci kupcy co rozne Towary Liquory y inne rzeczy dla zysku do Polski przywozą takze cła donatywy kupieckie, pogłowne zydowskie y inne podatki in fructum Reipublice [na rzecz Rzeczpospolitej] obiecone aby in duplo [w dwójnasób] płacone były [...]. PasPam 217.
patrz: CŁO
– Panowie Administratorowie cła nowego tak ze Akcyzy Reddant swoich expensow y tak że zeby byli sądzoni. PasPam 218.
patrz: CŁO
– Wspomniawszy na Cnotę y pocciwosc y przeciwko Oyczyznie wielkie merita [zasługi], Xcia S. Pamieci Hieremiego Wisniowskiego [Wiśniowieckiego]. PasPam 232v.
patrz: CNOTA
– Mąmy probę twoiey Cnoty. PasPam 150.
patrz: CNOTA
– Dotrzymuiesz woysku parolu [...] ktora cnota w kozdym Człowieku chwalebna iest. PasPam 144.
patrz: CNOTA
– Wolę rzeczom moim attendere [poświęcić uwagę] niz umierać patrząc natak iawne Scelera [zbrodnie] y powiedać zeto cnoty. PasPam 195.
patrz: CNOTA
– Pioro konkurruie. Do Herbow Domu twego [...] Bo wnich odwagi Męstwa y Siły Z tych Requizytow Męska Combinatur [składa się] Cnota. PasPam 270.
patrz: CNOTA
– Lepsza podobno Smierć bydz nie może nad tę ktora kogo przy niewinnosci potka za cnotę y miłość Oyczyzny. PasPam 137.
patrz: CNOTA
– Tys Rotmistrzem, cnoty są twoia kompania Nigdy Sława skomputu takiego niemi[j]a Tak sforną kompanią kędykolwiek czuie Tam się bawi tam miszka tam poruczniku[ie]. PasPam 275.
patrz: CNOTA
– Dawno by zgasły cnoty y Herkulesowe Gdy by ich nie wzniecały Pisma Homerowe. PasPam 274v.
patrz: CNOTA
– Foritudo Bellica [męstwo wojenne], To Ludziom sprawuie Ze im y insze Cnoty tak Akkomoduie. PasPam 275.
patrz: CNOTA
– Cieszy się Orzeł Polski że Syna takiego Ma Cnotą y postępkiem sobie podobnego. PasPam 269v.
patrz: CNOTA
– Teraz że MSCi Panowie komu Bog y Cnota miła zamną. PasPam 107.
patrz: CNOTA
– Nie była by Swiatu wiadoma Cnota gdy by iey rozmaite nie wyprobowały adversitates [przeciwności]. PasPam 149av-159.
patrz: CNOTA
– Pocznie wołac za bii kti Cnotliwy, zabii kto w Boga wierzy. PasPam 255v.
patrz: CNOTLIWY
– Niech się niecnotliwy ucieszy tym że się ocnotliwego nagada poczciwosci. PasPam 145.
patrz: CNOTLIWY
– Kozakow Zaciągniono 12000 tych co Cnotliwszych Ukraina zas wszystka poszła w srogi bunt. PasPam 192.
patrz: CNOTLIWY
– Kto Cnotliwy y Senator y kto chce niech z nami wyiedzie [...] kto nie wyiedzie będzięmy go mieli za zdraycę Oyczyzny. PasPam 231.
patrz: CNOTLIWY
– Zaniechawszy Herbow do twoiey oSoby Wracąm się Cny Starosto. PasPam 273.
patrz: CNY
– Cny Lanckoronski. Tobie przodek nad inszemi Zasługa w Niebie. PasPam 270.
patrz: CNY
– Pozbiegalismy się tedy co żywo do Woiewody. PasPam 90.
patrz: CO
– Doszkosz by co prędzey wniść poddach ale ze nie było czym owey kraty wywazyc musieli ieszcze daley rąbać. PasPam 59.
patrz: CO
– Wszystkich rzeczy pretia [ceny] wcodzięnnym są Inkremencie. PasPam 217.
patrz: CODZIENNY
– Owe też dwa nasze [sc. okręty] cofnęły się nazad apotym lawiruia. PasPam 78v.
– Iest tedy czego zacnym winszowac Rodzicom ktorzy taką Corę Człowiekiem wypiastowawszy Aniołęm Bogu oddaią. PasPam 282.
patrz: CORA, CÓRA, CÓRA
– Druga racyia Cieszyła mię zem widział Coreczkę ostatnią Marysię we dwoch lat. PasPam 222v.
patrz: CÓRECZKA
PasPam 82v.
– Na same tedy prawie wyderkaffy terminy prawne węsela obłoczyny Professyie Corek ktorych było pięc pracowałęm. PasPam 283.
– Siedziałęm w Domu Xiązęcia Dymitra kiedy się o Pannę Przyłuską Starał Siostrzenice samey Imosci. PasPam .
– Czeladnik iednak moy wolski nieiaki Szlachcic z pood Brzezin został się tam [w Dani] y ozęnił się z poddanką tego Szlachcica Czorką iednego Gbura. PasPam 70v.
– Była to Pani zacna pełna pocciwosci lubo węsoła iedyną miała Corkę. PasPam 82.
– Rączki odebrałęm. [na marginesie] Drugą Część kupiłęm u Panow konsukcessorow y pusciłęm te obiedwie częsci Corce zony moiey Iadwidze. PasPam 235v.
– Woiewoda wydawał Corkę do klasztora w Warszawie do Bernardynek. PasPam 220.
– Gdy bym był miał w tęn czas aby iednego Czeladnika przy sobie mogł by był iako naypięknieyszych Rumakow nawybierać [...] Coz kiedy Czeladka nay bardziey w ten czas Pana pilnuie kiedy piie a nimasz kiedy się biie. PasPam 96.
patrz: CÓŻ
– Oppositio Radio [przeciwnym promieniem] gdy Pannę przechodzi Przecię Desperuiących cozkolwiek ochłodzi. PasPam 272.
– Niemcy [...] Nawet y po Smierci znimi [Turkami] cuda robili włoczyli passy z nich darli rzemien na potrzeby z tych passow wykrącali. PasPam 267.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Cuda robili kozacy nikomu niefolguiąc Białogłowy scinaiąc dzieci rozdzieraiąc y co kolwiek naygorszego wyrządzaiąc im. PasPam 276.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Iam sobie pił na Fantazyią y czeladzi swoiey dawać kazałęm a potym z piianemi ich Pacholarzami Cuda robili w nos im papier zapalali, wąsy im roznemi rzeczami smarowali. PasPam 229.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– Szlachty było w tey Fortecy Szlachcianek postroiło się to od Cudow ta pięknie, ta ieszcze piękniey. PasPam 99.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– [Wojewoda] cudował się wielkim cudem ze kilka-nascie Ludzi wytrzymało tak wielkiej kupie. PasPam 159.
patrz: CUD, CUD, CUDO, CUDO, CZUD
– [Wojewoda] cudował się wielkim cudem ze kilka-nascie Ludzi wytrzymało tak wielkiej kupie. PasPam 159.
– To cudowna że kiedy mi zbudowano Chłodnik przed Namiotem, zbrzezowego Chrostu zaraz w ten że dzień począł sobie robić gniazdo Trznadel u samych drzwi mego Namiotu. PasPam 87v.
patrz: CUDOWNA
– Zowie się tęn klasztor iezeli dobrze Pamiętam Uraniburgum strukturą cudownie piękną y wMieyscu bardzo spokoynym do obrony. PasPam 77v.
patrz: CUDOWNIE
– Bywało ięno stanąc spokoynie a poiazdami nierobic to się rozmaitego napatrzył Stworzęnia, rozmaitey gadziny y zwierzow morskich, Cudownych ryb. PasPam 65v.
patrz: CUDOWNY
– Są y insze [sc. ryby] cudowne bardzo. PasPam 65.
patrz: CUDOWNY
– Zeszło się ludzi kupa y na koniach poziezdzało na owo tak cudowne Spectaculum. PasPam 189.
patrz: CUDOWNY
– Przyiechalismy tedy do Olszowki Ipso Die Festi Beatissimae Mariae Virginis [w samo święto Najświętszej Marii Pany] zazywszy Nabozenstwa u oBrazu Cudownego N.Pany. PasPam 221v-222.
patrz: CUDOWNY
– Cudowną to Bog dał Narodowi naszemu Victoryią. A naybardziey ztey okazyiey Cudowną ze się y bronić Zapomnieli [sc. Turcy]. PasPam 246.
patrz: CUDOWNY
– Mogłbym tego ornamentu miec na cały wiek y dzieciom by się dostało kupiwszy raz u Cudzozięmcow. PasPam 79v.
– Piszesz WMMPan ze krol IoMSC niewprowadził Cudzozięmcow, A ktoz to iest Generał Frangiel [Wrangel], Oberszter, Bryon, kapitan Grandi. PasPam 195.
– Instabunt [nastawać będą] przy tym Ich MSC PP. Posłowie że by Posłow y Rezydentow Cudzozięmskich którzy się unas tak bardzo umięszkali ex nunc [natychmiast] rellegowac. PasPam 218.
– A nie tylko to Ptastwo co może bydz w Polszcze ale y insze Cudzozięmskie. PasPam 254.
– W Woysku Cudzozięmskim aby Szlachta y insi Officyerowie byli. maią się Serio domawiac PP Posłowie. PasPam 218v.
– Urazy [...] daruięmy [...] Woysku koronnemu y Wielkiego XLgo Polskiego y Cudzozięmskiego zaciągu. PasPam 210v.
– Gdy bym iabył Męrzęm tamtey Zony [...] z Nalazł że by ia nacię Sposobu że bym z Ciebie uczynił Prawdziwego kapłona [...] co się to z Cudzemi delektuiesz drobiaszczkami. PasPam 193-193v.
patrz: CUDZY
– Ty dla cudzych interesow uschniesz zdrowie stracisz. PasPam 283.
patrz: CUDZY
– Maiąc swego dosyc chciwe na Cudze zbiory zaostrzyli appetyty. PasPam 284.
patrz: CUDZY
– Nawet pierzcień ktory mi była dała Zona na Zmowę oddłęm żeby przy mnie nic nieprzysycgało Cudzego. PasPam 283.
patrz: CUDZY
– Uczyniłem Bogu dzięki [...] zato że mię raczył zachowac w dobrym zdrowiu w Cudzey Zięmi. PasPam 78v.
patrz: CUDZY
– Ktorzy we czwartek cudze głowy Siągali, swoiey przed Szab[lą] Polską a Sobotę umknąc niemogli. PasPam 266.
patrz: CUDZY
– Niesmaczna to rzecz cudze wracać licem. PasPam 177v.
patrz: CUDZY
– Chłopi moii prawie iak darmo przychodzili co mi iuz byli Cudzy porobili co potrzeba. PasPam 280v.
patrz: CUDZY
– Ia zas zem nigdy niebył Pasierbem ale Synem Oyczyzny Matki moiey y bydz nie mogę chocbym chciał Bozem iest ex Nativo [z rodowitej] dawnych Polakow Sangvine [krwi] nie z cudzey ziemie przewozny Szlachcic. PasPam 139v.
patrz: CUDZY
– Iuz nie na Swoim koniu siedzę bom go stracił y musiałęm na cudzego w Siadać. PasPam 239.
patrz: CUDZY
– Nienowina to krolom tego Swiata W pomyslnym szczęsciu przepędziwszy Lata Stracic koronę orac wołęm w pługu Albo karetę ciągnąc z Szkapą w cugu. PasPam 110.
patrz: CUG
– Wielu mu [sc. królowi] nadano podarunkow karet, Cugow, Obiciow, Sreber y roznych Splendorow. PasPam 233v.
patrz: CUG
– Naprowadziłem konia nie ostroznie na krzaki iak owo bywaię [bywają] wyrębane a nowemi Latorosciami obrosłe Zemi kon chcąc owę karpę przesadzic zatoczył iakos nogę za owe Cugle wisząc. PasPam 104-104v.
patrz: CUGIEL
– Iedne Cugle były w rękach drugie u łęku przywiązane. PasPam 104v.
patrz: CUGIEL
– Trzeba się tam bardzo często uchylać choc Cugle wręku trzymaiąc omiiać złe i gęste mieysca. PasPam 177.
patrz: CUGIEL
– Iuz go dis Armował tylko tak konia pod nim za Cugle prowadzi. PasPam 267.
patrz: CUGIEL
– Cugle [...] zdrayca pachołek troche przydłuzey uwiązał. PasPam 104v.
patrz: CUGIEL
– Powiedali nasi iakie to tam Turcy mieli [...] Victualia [...] rozne specyalne od Ryzow Miąs Chlebow, Mąki, maseł, Cukrow Oliw, y Inszych. PasPam 261.
patrz: CUKIER
– Trubecki iako Cyga uwiia się na szpakowatym kałmuku. PasPam 94v.
patrz: CYGA
– Wachmistrz siedzi na [...] Kałmuku [...] rzuca się pod nim iako Cyga. PasPam 157.
patrz: CYGA
– Uciec za Granicę y w Cudzo zięmskich Miastach dać się szarpac iako Cygani. PasPam 133-133v.
patrz: CYGAN
– Zwalismy ich Cyganami że to w Czerwonych kilimach była Czeladz. PasPam 53v.
patrz: CYGAN
– Idzcie Sobie bo kazę cynglow ruszyć. PasPam 167v.
patrz: CYNGIEL
– Odstąpcie się daley bo będziemy Cynglow ruszać. PasPam 181v.
patrz: CYNGIEL
– Przypada domnie brodaty ia ruszę Cyngla prosto wpiersi spadł zkonia. PasPam 104v. PasPam 104v.
patrz: CYNGIEL
– Idzcie Sobie bo kazę cynglow ruszyć. PasPam 167v.
patrz: CYNGIEL
– Przypada domnie brodaty ia ruszę Cyngla prosto wpiersi spadł zkonia. PasPam 104v.
patrz: CYNGIEL
– Przystastwo iuz to było w Samym Czuplu między Morzęm Baltyckiem a Oceanem. PasPam 62v.
– Y od Pola y od Morza wchodzi tęn sząnc [...] czuplem w morze. PasPam 62.
– Rozni uwazali iako by miała bydz iakas suspitio veneni [podejrzenie trucizny] w Cyrance ktorą on rad bardzo iadał. PasPam 246v.
patrz: CYRANKA
– Do widzenia ich [drewnianych trzewiczków] wszystka prawie krewnych y Samsiadek ziezdzałasię Cyrcumferencyia. PasPam 80v.
– Wezerskie namioty tak wielkie iako iest cała Warszawa w Swoiey Cyrcumferencyiey. PasPam 260v.
– Do Circumspekcyiey W MM Pana non regulatur [nie odnosi się] Ten Error [błąd] Ale do osoby Pana Manualisty ktory tak sądzę że musi bydz Człowiek bardzo Stary. PasPam 171v.
– Nastąpiła mowa oprocederze związkowym pytanie y winszych Cirkumstancyiach. PasPam 150.
– Wszystkie CyrkumStancyie czynią mię wolnym. PasPam .
– Mowił potym z nami Akt Skruchy y wszystkie Circum Stancyie te co się zachowuią zowemi ktorzy iuz pod miecz idą. PasPam 58.
– Sprawiedliwe są y prawie Rzecz moge wielkiego Senatora konsyderacyie Bo y ia sąm gdy bym na tym mieyscu zasiadał pewnie bym W M SCim Pana w podobnych do niesionego Circum stancyiach inaczey niesądził. PasPam 135.
– Tak deklaruię że te wszystkie Cyrkumstacyie na ktore Woysko przysięga to strictius [ściślej] obsorwować [obserwować] będę anizeli kto pod Iuramentem . PasPam 122-122v.
– Uwazał tedy krol iako Pąn Rozumny wszystkie Cirkumstancyie dlatego iako nay prędzey zyczył sobie pospieszyć. PasPam 276.
– Od owych Circumstantow z leda Słowa ztanie się Huczek o Leda słowko trzaskanie szablami. PasPam 243.
– Iak tedy Obaczyli ze Ięm Smaczno y piię y rzeswość dopiero uwierzyli zem sanus mente et Corpore [zdrów na umyśle i ciele] oczym Cyrulik osobliwie bardzo dubitował. PasPam 280-280v.
– Takich wiele widzę ktorzy Lancetem Francuskięm medyanne otworzywszy krew rozlewali, albo ich Cyrulik nieostroznie golił. A przecię do chleba Benemeritorum [dobrze zasłużonych] naybardziey się cisną. PasPam 133.
– Dałęm iednanym Sposobem za bol y zarany ich [...] Złotych 1200 Zasobna zastąpić Curolika. PasPam 89v.
– Przyidzie Cyrulik Pomaca Pulsow. Gorączki niemasz. PasPam 280.
– Dopiero [...] Pana kordowskiego trzezwić wodki w nos lać, zęby rozdzierac apotym y po Cyrulika biegać bo sobie łeb rozciąn o ławę. PasPam 229-229v.
– Grano tedy zawsze wdrgim pokoiu natey muzyce cichey iako to na Lutniach Cythrach Theorby y tam innych etc. PasPam 68.
patrz: CYTRA
– Czambuły Tatarow biią. PasPam 236.
patrz: CZAMBUŁ
– Powieda, na ostatku zes my się dusznie starali o ięzyka ale dostać zadną miarą nie mogli bo iuz były zaciekłe Czambuły do kosza poschodziły. PasPam 240.
patrz: CZAMBUŁ
– Przyszywszy na Czapie Pasyikę to idąc przez koscioł lubo przez izbę na nikogo nieweyrzał. PasPam 83.
patrz: CZAPA
– Gęsi, kaczki Czaple, kanie, kruki uganiał [sc. jastrząb] tak iako przepiórki. PasPam 256.
patrz: CZAPLA
– Lada kiedy iuz to zawołał na chłopca Mitiuszka daway że su Winka Hosudarskiego to Łik czarką inszą to się po musnął popiersiach. PasPam 166v.
patrz: CZARKA
– Wyszlismy tedy za Granicę [...] Woysko tez z pod Maliborka z Lubomirskiem Hetmanęm polnym powracało y tak kiedy się Chorągwie mięszały w Ciągnieniu roznie to iuz nie trzeba było pytać z Czyiey to Dywizyiey Chorągiew bo zaraz spoyrzawszy znac było. kiedy chudo, ubogo, boso, pieszo, to Maliborczykowie, kiedy konno horęzno odziano dostatnio to Dunczykowie albo iako nas nazywali Czarnieczczykowie. PasPam 78.
– Kazałęm drugich kanczugami ociąc że by pamietali Czarnieczczykow. PasPam 157v.
– Insza tego a insza tamtego Morza Natura iest Bo uwazałęm bez to, że czasęm iedno się wydaie błękitno drugie czarno [porównanie Morza Bałtyckiego i Oceanu Atlantyckiego]. PasPam 63. PasPam 63.
patrz: CZARNO
– Zaiąc tez ze dzwonkami za koniem pod Skakuie Iastrząb umysliwca na ręce [...] to się ow tylko zegnal. Dla Boga Czarnoksięznik to. PasPam 256v.
– Nuz dopiero iak nastąpiły Szwedzkie Moskiewskie Wegierskie woyny Co Rzeke o owych Ruszenickich, Grodeckich, Woynickich [...] Czarno Ostrowskich y inszych wielu okazyiach ziaką tam rezolucyią y ziakim praezęntowali się męstwem. PasPam 86.
– Wziąłem tez iednego Wołocha pięknego z Czarną pręgą trochę był zacięty koło ucha tęn kon. 96 PasPam 96.
patrz: CZARNY
– Wszec się do tych czas zabawił Czarnem kałamarzęm, wy wodząc Inquizycyią. PasPam 114.
patrz: CZARNY
– Strzelaliscie gęsto a niewielescie nabili Polakow Czemuz? boich Aniłowie Strzegą awas czarni. PasPam 61.
patrz: CZARNY
– Rzecze Woiewoda MSCi Panowie [...] mostow tu budowac niemasz czasu. PasPam 112.
patrz: CZAS
– Powszystek czas moiey słuzby w iego Dywizyi nieuciekałęm tylko raz. PasPam 52.
patrz: CZAS
– Aniepodobniey by się to zatrzymac tym Assygnacyiom doszczęsliwszych czasow a teraz nasze uspokoić interessa. PasPam 185.
patrz: CZAS
– Chciałęm bydz w związku [...] ale przez kilka czasow subterfugiebam [wykręcałem się] iakom mogł [od przysięgi]. PasPam 120.
patrz: CZAS
– W Stąpiłem na czas krotki kłaniac WMMPaniey. PasPam 222v.
patrz: CZAS
– Nizwli by posprowadzano Senatorow Roznie pomiescie stoiących Siła by to czasu wzięło. PasPam 146.
patrz: CZAS
– W krotkim czasie y tam za niemi przepłynęła. PasPam 72v.
patrz: CZAS
– Starąm się o Audientią ktorey otrzymąwszy praefixionem [z oznaczeniem] Czasu. Mowię do krola tak. PasPam 283v-284.
patrz: CZAS
– Ordynuie tedy odiezdzaiąc że by iak czas przyidzie Zona iego zaiechała y Mnie dobra oddała. PasPam 248v-249.
patrz: CZAS
– Wolał bym Swynie paść przez ten czas [...] Nizeli nad takiemi Ludzmi miec kommęndę. PasPam 239v.
patrz: CZAS
– Ofiaruyciesz swoie teraznieysze actiones [czyny] w Nadgrodę iutrzennego Nabozenstwa ktore zwyczaynie o tym czasie idprawiemy. PasPam 58.
patrz: CZAS
– Dopewnego czasu poczekali. PasPam 216v.
patrz: CZAS
– Zacną Woiewodztwa Mazowieckiego porodzili się Szlachtą ktorych urodzenie choc bym wywodzic chciał niemogę bo mi niepozwala czas. PasPam 86v.
patrz: CZAS
– A tu wre iako wgarku. To Leda Materyika choc Lekka zabrała czasu godzinę y drugą. PasPam 243.
patrz: CZAS
– Choć ludzi jest gwałt a o człowieka czasem trudno. PasPam 249v.
patrz: CZAS
– Woyskom oboyga Narodow przerz te czasy ptzy boku naszem zostawaiącym [...] daięmy assekuracyią. PasPam 212.
patrz: CZAS
– Niebrano zywcem nic bo nie było Czasu bawic się tak wielką potęgą Nieprzyiacielską. PasPam 108.
patrz: CZAS
– Poszedł zochotą lubo tam cały prawie czas przechorował a potym y umarł na Usłudze Oyczyzny y zaszczycie całego Chrzescianstwa. PasPam 276v.
patrz: CZAS
– Wszystek Ludzi wybor temi czasy z gruntu wyginął. PasPam 110v.
patrz: CZAS
– Niewiem czy zyie do tego czasu. PasPam 182.
patrz: CZAS
– Od tego Czasu Nieborakowi Gosiewskiemu począł się pogrzeb gotowac. PasPam 185.
patrz: CZAS
– WMMPanow et Specialiter [zwłaszcza] starszych Braci naszych iest to Gloriosum opus [chwalebne dzieło] zrście wynalezli sposob y upatrzyli czas do Windykowania zasług naszych. PasPam 121v.
patrz: CZAS
– Uchoc WSC puko iest Czas. PasPam 175.
patrz: CZAS
– Nie smiałem się narazać [...] Tak tylko nawiasem nadsłuchywałęm upatruiąc pogodnego czasu bo tak z Panami trzeba zawsze. PasPam 286.
patrz: CZAS
– Dziwowali się Ludzie temu bardzo, mowiąc że to pierwszy przykład, tych czasow ze by kto wdowę biorąc miał pogardzać iey Largicyią. PasPam 226.
patrz: CZAS
– Wszystkich tych ktorzy iakięm kolwiek sposobem przez wszystek czas Panowania naszego nas urazili przyimuięmy do Czci. PasPam 210v-211.
patrz: CZAS
– Teraz iuz nas y czas sąm excludit [rozłącza] WSmość chciey do swoiey odeść Stancyiey. PasPam 142-142v.
patrz: CZAS
PasPam .
patrz: CZAS
– Będzie na to czas uspokoiwszy da Pan Bog Woynę tak straszną Turecką. PasPam 243.
patrz: